AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oq2mj/Hoie-strammer-opp-helseforetakene-etter-rot-med-helsestudier - Helsedirektoratet og Direktoratet for eHelse får i oppdrag å sikre at nettsiden blir bedre kjent og forbedre den generelle informasjonen på siden, sier Høie.
AP170610 Ved å fremme eHelse som en medisinsk månelanding for Norge ønsker Jonas Gahr Støre å fremstå som en visjonær statsmann i Arbeiderpartiets modernistiske tradisjon.
AP170610 Jonas Gahr Støre lover at Norge skal bli verdensledende på eHelse innen 2025.
AP170610 I dag står vi overfor et gigantisk innsalg om at digital helse eller eHelse skal kunne revolusjonere fremtidens helsevesen.
AP170610 » | Norge bør bidra med kunnskap om eHelse Andreas Saxlund Pahle og Henrik Vogt ¶
AP170523https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Store-og-Den-medisinske-Drommefabrikken--Henrik-Vogt-og-Andreas-Pahle-621745b.html Visjonen har mange navn, som eHelse , digital helse og persontilpasset medisin.
AP170523 Visjonen har mange navn, som eHelse , digital helse og persontilpasset medisin.
AA170424 Støres andre prosjekt er å gjøre Norge til en pionernasjon innen kunstig intelligens og ehelse .
AA170424 I sin tale til landsmøte varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre to områder der Norge skal bli et foregangsland : Hav og ehelse .
DA170420 | Støre : - Norge bør være pioner innen hav og ehelse
DA170420 Også innen ehelse og kunstig intelligens kan Norge markere seg som en pioner internasjonalt, tror han.
DA170420 Målet er at Norge allerede innen åtte år skal bli det ledende landet i Europa innen ehelse .
DA170420 Ledende på hav og ehelse
AA170420 Han lanserte to initiativ som skal bidra til ny vekst for Norge, et verdiskapingsprogram for havnæringene og et initiativ for å gjøre Norge til et foregangsland på digitalisering og ehelse .
AA170420 - Målet er at Norge innen 2025 - på under åtte år - blir det ledende landet i Europa innen ehelse .