AP170215 Eggdonorene som brukes er fra Sør-Afrika og Ukraina.
AP170215 Eggdonorene som brukes er fra Sør-Afrika og Ukraina.
AP170104 De russiske eggdonorene presenteres med bilder som viser hvordan de så ut som barn.
AP170104 Alle eggdonorene må gjennomgå en grundig genetisk sjekk.
AP170104 Eggdonorene er anonyme, men sykehuset prøver å matche givere og mottagerne slik at de ligner hverandre.
AP170104 De russiske eggdonorene presenteres med bilder som viser hvordan de så ut som barn.
AP170104 Alle eggdonorene må gjennomgå en grundig genetisk sjekk.
AP170104 Eggdonorene er anonyme, men sykehuset prøver å matche givere og mottagerne slik at de ligner hverandre.