DB171017 Om få år vil vi vite langt mer om sosiale effekter og helseeffekter av alkoholbruk hos eldre.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/pJo3G/NVE-har-startet-vanntilforsel-til-Veslemannen - Vi forventer effekter av vanningen utover morgentimene, sier NVE i en pressemelding.
NL171016 » Det ble konkludert om avgiftens innretning, uten at det var tatt stilling til avgiftens økonomiske effekter eller hvordan den ville stå seg opp mot våre internasjonale forpliktelser.
AA171016 Politiet tar nå sikkerhetsmessige hensyn, både når det gjelder varme, men også andre effekter av brannen.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/7Xpjw/Politiet--For-tidlig-a-si-noe-om-arsaken-til-brannen-pa-Trana Politiet tar nå sikkerhetsmessige hensyn, både når det gjelder varme, men også andre effekter av brannen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet - Det gir en falsk trygghet, og det er ikke dokumentert at det å leve sammen med bare voksne har gode effekter for barn og unge med store traumer og skader.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/w7R5P/85-aring-risikerer-15-ars-fengsel-for-a-sa-tvil-om-kongelig-elefantduell-i-1593 Dermed ble han pågrepet, varetektsfengslet, digitale effekter ble beslaglagt og huset ransaket.
DB171007 Jan Ketil Rød er professor i geografi ved NTNU, og har forsket på effekter av klimaendringer.
DA171007 I motsetning til konsertene deres ellers, som var store spetakler av visuelle effekter som bare lot seg skape i mørket.
DN171004 Rapporten viser at allerede ved en gjeld på rundt 30 prosent av bnp så begynner økende gjeld å få negative effekter på mellomlang sikt.
DN171004 Negative effekter allerede ved 30 prosent ¶
DA171004 « Utslippet er ikke forventet å ha betydelige effekter for miljøet », skriver Miljødirektoratet om dette.
DA171004 « Utslippet er ikke forventet å ha betydelige effekter for miljøet », skriver Miljødirektoratet om dette.
DB171003 Han tok ikke lett på oppgaven, og Villeneuve har gjort mest mulig med ekte visuelle effekter og minst mulig « green screen ».
SA171001 Vi skal være oppmerksomme på mulige negative effekter av at barn i større grad bruker tid på nett.
DN171001 Når vi vil kunne se effekter av de nye reglene ?
NL170926 Og i likhet med det private næringslivet må også offentlig sektor dra effekter av digitalisering og teknologiske nyvinninger.
NL170926 Her forskes det på klimaendringer og deres effekter på natur, dyreliv og samfunn, havforsuring, økosystemendringer, miljøgifter, miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet og mye, mye mer.
NL170926 Evalueringen i etterkant viser at flyttingene har i stor grad hatt positive effekter , sågar for rekrutteringen.
DA170926 - Å gi flere muligheten til å benytte elsykkel vil gi bedre luft i byene, mindre klimagassutslipp og ha positive effekter på folkehelsa, sier Berg også.
DA170922 « Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig ( fremmede arter ), kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet.
AA170919 Man behøver ikke saksutredning etter saksutredning som skal prøve å ta hensyn til alle mulige effekter og bieffekter av en endring.
DB170916 Ifølge Hudson selv, er det ikke hvilke som helst effekter hun tar i bruk for å skape minneverdige kvelder.
DB170915 Lindseth viser til at norske myndigheter, ved Vitenskapskomiteen for mattrygghet, bekrefter at det er mulige positive effekter av økologisk mat på immunsystemet til forsøksdyr.
DN170914 Noe av oppgangen sent i august var drevet av effekter fra orkanen Harvey, ifølge Capital Economics, som venter at Federal Reserve ikke vil sette opp renten ytterligere i år, men at sentralbanken vil stramme inn pengepolitikken igjen neste år.
AP170913https://www.aftenposten.no/viten/i/RLdQ2/-Dette-er-en-av-de-100-verste-fremmede-arter-i-Europa En slik endring kan få effekter hele veien opp til de som spiser på toppen, og det er kanskje vi mennesker.
DN170911 For øvrig får Nordea-strategen støtte fra strateg Paul Harper i DNB Markets hva angår synet på situasjonen i Nord-Korea og dens effekter på aksjemarkedet.
VG170909 Det ville hatt gode næringsmessige effekter , men miljøhensynet veide tyngre.
NL170908 Lignende effekter er det også i kystflåten som har en begrensning på 500m3 lasterom.
DB170908 Ifølge Hudson selv, er det ikke hvilke som helst effekter hun tar i bruk for å skape minneverdige kvelder.
VG170906 Det er også ventet mye regn, så det er mange effekter ved en orkan av denne styrken med stort ødeleggelsespotensial.
VG170905 Erna Solberg har ikke klart å dokumentere såkalte dynamiske effekter av deres skattelettelser.
DB170905 Dynamiske effekter for folk flest Kommentar ¶
DB170904 Det er derimot mulig å innføre politiske virkemidler som kan ha positive effekter for kvinner i arbeidslivet.
AA170904 Spillet bød på en rekke imponerende effekter .
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ldrnA/Krisemote-Trump-skal-diskutere-Nord-Korea-med-sine-radgivere - Russland er klar til å delta i samtaler for å forsøke å løse det nordkoreanske problemet, men vi har ennå ikke sett positive effekter av sanksjonene mot Pyongyang, sa Putin-talsmann Dmitrij Peskov søndag.
VG170902 Dobloug startet et partiinitiativ ved navn Alliansen, tenkt som et nytt sentrumsparti, men partiprosjektet ble lagt dødt, og han solgte partilogo, effekter og nettsider til Lysglimt Johansen, sier Dobloug.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd - Konkurranse gir ikke positive effekter ?
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd - Akkurat hvilke effekter har oppsplitting og konkurranse gitt, som ikke uansett ville kunne vært oppnådd ?
DB170831 I en annonse på FINN med tittelen « Arsenal, skilsmissepapirene er levert inn », selger han hele draktsamlingen bestående av 37 drakter og ymse effekter .
DN170829 Fallet i de to aksjene må imidlertid også ses i lys av utviklingen i de andre europeiske oljeselskapene, som også falt bredt, blant annet som følge av orkanen Harvey og dens effekter på oljemarkedet og bransjen.
DB170829 Det kan ha helseskadelige effekter .
NL170828 Men de ganske store endringene nasjonalt ser ut til å få noen ganske så interessante effekter regionalt.
DN170828 Bunkersmeglerne i Norwegian Oil Trading ( NOT ) skriver at denne, samt neste ukes lagertall og riggtelling, som fredag viste en nedgang på 6 rigger, ventes å bli misledende grunnet orkanens effekter .
AA170827 Dessverre opplever vi ofte uvettig bruk av raketter og andre lignende effekter , særlig i helgene, forteller Namork.
VG170826 Salget av effekter går bra.
VG170826 Forskningen viser positive effekter av aktivitetsplikt.
VG170826 - Det er gjennomført forskning fra tidligere der vi finner positive effekter av aktivitetsplikt blant unge.
DA170826 Dette resulterer i ulike løsninger, både et bløtt allmenlys som i « Sort hår » og dramatiske effekter som i « Livsløp ».
DN170825 - Det er klart at det omfattende kostnadsprogrammet gir effekter .
DA170825 Særlig rundt effekter av globalisering og migrasjon.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken Full effekt kommer når InterCity-utbyggingen er helt ferdig, men vi jobber hele tiden for å ta ut effekter underveis.
DB170823 Men at økningen vi ser i skatteinntektene kommer av « dynamiske effekter » er lite trolig.
DA170820 Beste visuelle effekter
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk - Vi har ikke sett store effekter av ekstra lærerinnsats, særlig ikke i norsk forskning, sier Kirkebøen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk - Har ikke sett store effekter av ekstra lærerinnsats ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk - Vi har ikke sett store effekter av ekstra lærerinnsats, særlig ikke i norsk forskning, sier Kirkebøen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk - Har ikke sett store effekter av ekstra lærerinnsats ¶
VG170819 Prebz og Dennis, som selv nylig kom med kinofilm, var på Amanda for å dele ut prisen for Beste visuelle effekter - til Arne Kaupang for « Kongens nei ».
VG170819 Beste visuelle effekter : ¶
DB170819 I tillegg gikk « Kongens nei » til topps i kategoriene beste mannlige birolle produksjonsdesign/scenografi, visuelle effekter , musikk, klipp og lyddesign.
DB170819 Fjernes formuesskatten har vi fjernet den mest omfordelende skatten i Norge uten at vi kan forvente noen sterke positive effekter for samfunnsøkonomien, med mindre du mener at et kraftig kutt i pengene vi har å bruke på nødvendige investeringer i fellesskapet er det.
DA170818 Hun mener tiltaket står i fare for å ha flere uheldige og utilsiktede effekter gjennom det signalet det sender til unge mennesker på jakt etter sin egen identitet, ansatte som utsettes for trusler og til foresatte og andre som har Bjørnholt som nærskole og møteplass.
DA170814 - Til tross for at de på papiret har juridisk beskyttelse under mexicansk lov, blir de systematisk fengslet og deportert, og med svært ødeleggende effekter på deres fysiske og mentale helse, skriver Leger uten grenser i rapporten som ble publisert i mai.
DA170814 Mange uheldige effekter
DA170814 Mange uheldige effekter
VG170812 Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, mener nettoeffekten av tiltakene vil kunne senke arbeidsledigheten blant unge, men at tiltakene kan få negative effekter for andre.
VG170812 NHO : Kan få effekter for andre ¶
DA170812 Med seg på scenen har Hval også Orfee Schuit ( hun fra « Blood Bitch»-coveret dere vet ) og Natalie Sharp, begge på dans, visuelle effekter og generell aktivitet.
DA170812 Her på en enda større scene fikk Jenny Hval spilt ut noen av sine ideer i stort format, med større effekter , der kollektivet på scenen utforsket og spilte videre på det komplekse idematerialet bak « Blood Bitch », nærmest i sanntid.
DA170812 Det er ikke bare i kostyme og effekter at the Vaular show er gjennomført.
DB170810 ¶ SKATTELETTER : Lavere skatt kan ha dynamiske effekter som er forskjellig for ulike skatter.
DB170810 Lavere skatt kan ha dynamiske effekter som er forskjellig for ulike skatter.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer - Det er generelt vanskelig å varsle sommerbyger og lokale effekter .
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/lqqdk/Kontantstotten-har-ikke-utspilt-sin-rolle--Elisabeth-Rusdal Kontantstøtten har positive effekter og det omtales sjelden, for ikke å si aldri.
DB170809 Blant annet var sandstranda i Ulsteinvik kjekk å ty til når alt annet var islagt, forteller Hatløy, og er overbevist om at det også har hatt positive effekter for Warholm.
DB170809 « Rød alarm indikerer unntakstilstand med mulige negative effekter på vanlige folks helse.
DB170807 Dette, og tusenvis av andre skremmende effekter av forurensing og overforbruk, er det vi styrer mot i dag.
DB170806 Potensialet er mye mer katastrofale effekter , både her på Island og utenfor, sa Rikke Pedersen til Dagbladet i 2010.
DB170805 - Global oppvarming kan resultere i raskt stigende effekter på mennesker dersom ikke tilstrekkelig tilpassende tiltak blir gjennomført.
AA170805 Blant annet vil det være flere, mindre effekter som det tidligere i Trondheim er brukt mindre av, sier Helle.
AA170805 - Vi har et bredt spekter av effekter fra flere land til oppskytningen.
DN170803 - Lavere kjøpekraft, reduserte statsbevilgninger til infrastruktur, og reduserte investeringer i gruveindustrien er viktige effekter .
DB170802 - Slike løsninger innen fornybar energi kan bidra til fattigdomsbekjempelse og reduserte klimagassutslipp, samtidig som de kan ha positive effekter på helse og naturmangfold, sier hun til Dagbladet.
DB170802 I tilknytting til dette bestilte Siv Jensen en tilleggsrapport fra Menon som skulle se på dynamiske effekter av kutt i de ulike skatteformene.
AP170802https://www.aftenposten.no/kultur/i/1LJWW/Valerian-har-storslatte-effekter_-men-ikke-sa-mye-annet Det skorter ikke på flotte effekter i « Valerian » ¶ 1 2 3 4 5 6 ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/kultur/i/1LJWW/Valerian-har-storslatte-effekter_-men-ikke-sa-mye-annet | « Valerian » har storslåtte effekter , men ikke så mye annet ¶
NL170801 Den enorme satsningen på en moderne jernbane mellom Luleå i Norrbotten ned mot Stockholm ( Botniabanan Sundsvall-Umeå ) og Norrbotniabanan ( Umeå-Luleå ) Svenske konseptsvalgsutredninger ( KVU ) viser følgende effekter av de ovennevnte prosjekter : ¶
VG170729 Det kan høres ut som han vil finne effekter for å skape følelser.
AA170728 I motsetning til DNV GL og Menon mener konsulentene at det er vanskelig å prissette slike effekter , og har derfor valgt å trekke dem ut av den tallsatte samfunnsøkonomiske analysen.
VG170726 - Vi vet fra tidligere erfaringer med politiske skandaler at det sjelden gir langvarige effekter hos det svenske folk.
DB170724 Depp har dessuten brukt store summer på angivelig nærmere 70 gitarer, 200 modernistiske kunstverk og effekter etter stjerner som Marlon Brando og Marilyn Monroe.
AA170721 Med fremmede arter er det ofte uforutsigbare konsekvenser, og det kan oppstå negative effekter om de gyter i de samme områdene som laks og ørret, sier Thorstad.
AA170721 - Med fremmede arter er det ofte uforutsigbare konsekvenser, og det kan oppstå negative effekter om de gyter i de samme områdene som laks og ørret, sier lakseforsker.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pqORw/Aftenposten-mener-Utvidede-krav-til-statsborgerskap-kan-virke-negativt ¶ Statsråd Sylvi Listhaug ( Frp ) har fremmet et knippe forslag som trolig kun har negative effekter .
AA170719 Prosjektet begynte i 2016 og skal undersøke negative effekter av høyere temperaturer.
VG170718 Abid Raja vil kompensere ungdoms valgkamparbeid med en attest, effekter og en Venstre-anorakk.
DN170718 DNB Markets mener at halvparten av avviket mot forventningen i Yara-resultat skyldes volumer, mens den andre halvparten var knyttet til effekter av brannen ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn.
DB170717 En slik tillit kan ha mange gode effekter , i eget liv og i samfunnet.
VG170716 Etter at det var både sunget og lest bønn for dem som døde den natten, og en dramatisk film om kuppet spekket med effekter og grafikk var blitt vist med parlamentsbygget som lerret, holdt Erdogan som vanlig en flammende tale : ¶
VG170715 Men det er fortsatt mye vi ikke vet om disse stoffene, hvordan de oppfører seg i miljøet, og hva slags effekter de kan ha.
AP170715https://www.aftenposten.no/osloby/i/eV0LQ/Vektere-ble-angrepet-av-15-unge-personer-inne-pa-buss-i-Oslo Gjengen skal ha gått til angrep på vekterne, kastet alkohol på dem og stjålet effekter fra uniformene.
AP170715https://www.aftenposten.no/osloby/i/eV0LQ/Vektere-ble-angrepet-av-15-unge-personer-inne-pa-buss-i-Oslo Da gikk en eller flere av disse til fysisk angrep, stjal effekter fra uniformene og tømte alkohol på dem.
DA170714 For storklubbene kan dette tilsynelatende virke som dårlig business å bruke enorme summer på store navn, men ofte betaler de seg inn bare med salg av effekter og sponsorater.
AA170713 Med både Ne-Yo og Alan Walker på laget, og heftige visuelle effekter , kommer det til å bli en fantastisk kveld i Borgården, legger Mikkel Eriksen til.
AP170712https://www.aftenposten.no/kultur/i/WV3Gd/War-for-the-planet-of-the-apes-Kampen-pa-evolusjonsstigen-fortsetter Fantastiske effekter ¶ 1 2 3 4 5 6 ¶
DB170710 Forestillingen er full av drama, kjapp regi og pyrotekniske effekter .
DB170710 Vi har holdt på å gjøre den ferdig helt fram til nå, for det er blant annet ganske mye visuelle effekter i filmen som har tatt sin tid, sier Robsahm.
AA170708 Men hvilke effekter har den høye studieavgiften hatt ?
DB170707 På fagspråket kalles det dynamiske effekter .
DB170707 Og ikke minst, så finner SSB-analysen positive effekter på arbeidstilbudet blant dem med aller lavest inntekt.
DB170707 Man kan ikke regne med full tilbakebetaling, men den beregnede selvfinansieringsgraden er likevel langt høyere enn for de skattekuttene Scheel-utvalget vurderte i sine beregninger av dynamiske effekter .
SA170706 Vi vet at flere av fluorforbindelsene kan ha negative effekter i mennesker og dyr, og for eksempel gi fosterskader, kreft eller stoffskiftesykdommer.
FV170706https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Vi vet at flere av fluorforbindelsene kan ha negative effekter i mennesker og dyr, og for eksempel gi fosterskader, kreft eller stoffskiftesykdommer.
BT170706https://www.bt.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Vi vet at flere av fluorforbindelsene kan ha negative effekter i mennesker og dyr, og for eksempel gi fosterskader, kreft eller stoffskiftesykdommer.
AP170706https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Vi vet at flere av fluorforbindelsene kan ha negative effekter i mennesker og dyr, og for eksempel gi fosterskader, kreft eller stoffskiftesykdommer.
AA170705 Leder i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag, Erik Holden, er ikke overbevist om at fraværsgrensen har gitt positive effekter .
DN170704 Hvis telefonen legger på for mange effekter , kan man ikke ta de bort igjen, sier Nordahl.
DN170704 Hvis telefonen legger på for mange effekter , kan man ikke ta de bort igjen, sier Nordahl.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt « Før gikk diskusjonen mellom FrP og Ap på om det i det hele tatt var dynamiske effekter .
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Tidligere skattereformer viser at det går an å hente ut dynamiske effekter .
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Scheel-utvalget beregnet også betydelige dynamiske effekter av en skattereform, sier hun.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Sagt på en annen måte : Ved en satsreduksjon på overskudd som i utgangspunktet kutter skattebyrden med 10 prosent, vil knapt 3 prosent komme tilbake som økte skatteinntekter via dynamiske effekter , ifølge Scheel-utvalget.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt På de tre først lettelsene vil 16 - 28 prosent av det opprinnelige skattetapet i kroner og øre bli hentet inn av dynamiske effekter på lengre sikt.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt I tillegg kan det komme effekter av at mer jobbing gir mer lønn som øker forbruket som øker momsinntektene til staten.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt - Hvordan definerer du dynamiske effekter av lavere skattesatser ?
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html « Før gikk diskusjonen mellom FrP og Ap på om det i det hele tatt var dynamiske effekter .
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Tidligere skattereformer viser at det går an å hente ut dynamiske effekter .
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Scheel-utvalget beregnet også betydelige dynamiske effekter av en skattereform, sier hun.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Sagt på en annen måte : Ved en satsreduksjon på overskudd som i utgangspunktet kutter skattebyrden med 10 prosent, vil knapt 3 prosent komme tilbake som økte skatteinntekter via dynamiske effekter , ifølge Scheel-utvalget.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html På de tre først lettelsene vil 16 - 28 prosent av det opprinnelige skattetapet i kroner og øre bli hentet inn av dynamiske effekter på lengre sikt.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html I tillegg kan det komme effekter av at mer jobbing gir mer lønn som øker forbruket som øker momsinntektene til staten.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html - Hvordan definerer du dynamiske effekter av lavere skattesatser ?
DA170702 Han har også gitt ut sitt eget debutalbum i vår, « 9 », et svært eventyrlystent utspill i grenselandet mellom pur pop og eksperimentelle effekter .
VG170701 Ifølge Den britiske legeforeningen, som Norge vanligvis lytter til i slike saker tobakkssaker, er det ikke funnet noen skadelige effekter av vanndampen for folk som står ved siden av.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Han-sto-frem-som-homofil-samme-ar-som-det-ble-avkriminalisert-i-Norge-I-dag-feiret-han-sammen-med-titusenvis-av-andre-624327b.html 66 år gamle Skeid er den guiden, og han har bidratt til utstillingen Skeivt Uteliv / gayclubbing, en samling av bilder, videoer, historier og effekter Skeiv Arkiv har fremstilt i forbindelse med årets Pride-arrangement.
DN170630 - Andre effekter må dominere det at bankene strammer inn.
DN170628 Ingen har tidligere tallfestet dette, men det er viktig i oppbyggingen av kunnskap om effektene av lakselus og mange aktører har etterlyst slike beregninger av effekter på bestandene, sier Forseth.
VG170627 Denne fant signifikante positive effekter , mest av alt innen mental helse, slik som depresjon, angst, stress og livskvalitet.
DA170627 - På Svalbard ser man allerede effekter av klimaendringene, mens i fjellet på fastlandet er ikke disse endringene så tydelige, opplyser hun.
DN170625https://www.dn.no/nyheter/2017/06/25/2051/Klima/-kina-har-ikke-rad-til-a-mislykkes Det er få kinesiske effekter å se på kontoret til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), men det kan snart endre seg.
DN170625 Det er få kinesiske effekter å se på kontoret til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), men det kan snart endre seg.
SA170624 « Vid en bedömning av läskunnighetens ekonomiska effekter kan man utgå från att om alla 7000 unga med låg läskunnighet varje år marginaliseras, så innebär det en förlust på närmare 7 miljarder euro för samhällsekonomin », heter det.
SA170624 « Bibliotekens ekonomiska effekter » er forfattet av analytiker Vesa Kokkonen ved Oxford Reseach Oy, på oppdrag av Finlands biblioteksförening og Finlands svenska biblioteksförening.
NL170623 Etter tre utvalg og tre rapporter, er det verken undersøkt eller påvist noen synergier, samhandlingseffekter eller andre effekter ved omorganisering til en smal modell.
VG170622 Slik kartlegges effekter og bivirkninger.
AA170622 Den er omstridt fordi formidlingen også kan oppfattes å fascinere og romantisere selvmord, noe som kan gi dramatiske effekter på målgruppen og de som er yngre.
VG170621 « Kongens nei » stakk også av med nominasjoner for blant annet Beste regi, Beste norsk kinofilm, Beste mannlige hovedrolle, Beste foto, Beste musikk og Beste visuelle effekter . 12 nominasjoner er rekord i Amanda-historien.
VG170621 Beste visuelle effekter : ¶
DB170621 Beste visuelle effekter : ¶
DB170621 Her var for øvrig originalen, « Børning », både barskere og mer håndgripelig : Biljaktscenene der var mer avhengig av god regi og organisering og mindre på effekter .
DB170621 Beste visuelle effekter : ¶
DA170621 Beste visuelle effekter
DA170621 Beste visuelle effekter
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening Vi fant interessant nok at injeksjoner av melkesyre ga samme effekter som det trening gjorde.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening En slik pille kan ikke erstatte trening, som har mange gunstige effekter på kroppen uavhengig av HCAR1, men kan likevel tenkes å være et nyttig supplement til fysisk aktivitet.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening Dette er effekter av trening, som kan forsinke hjernens aldring og være med å motvirke utvikling av hjernesykdommer.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html Vi fant interessant nok at injeksjoner av melkesyre ga samme effekter som det trening gjorde.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html En slik pille kan ikke erstatte trening, som har mange gunstige effekter på kroppen uavhengig av HCAR1, men kan likevel tenkes å være et nyttig supplement til fysisk aktivitet.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html Dette er effekter av trening, som kan forsinke hjernens aldring og være med å motvirke utvikling av hjernesykdommer.
AP170621 Vi fant interessant nok at injeksjoner av melkesyre ga samme effekter som det trening gjorde.
AP170621 En slik pille kan ikke erstatte trening, som har mange gunstige effekter på kroppen uavhengig av HCAR1, men kan likevel tenkes å være et nyttig supplement til fysisk aktivitet.
AP170621 Dette er effekter av trening, som kan forsinke hjernens aldring og være med å motvirke utvikling av hjernesykdommer.
VG170620 Slik kartlegges effekter og bivirkninger.
DA170620 Bildet hans viser en ung kvinne i Midtøsten, med krigshandlinger- og effekter som et slags bakteppe.
VG170618 - Vi har sett mange negative effekter av innsparinger før 2015, for eksempel med økt antall selvmord, dårligere mental helse, sult og redusert livskvalitet.
NL170616 God kunnskap om tilstand, prosesser og effekter vil redusere denne usikkerheten om våre rike - og så langt rene - havområder.
DA170616 Det er monumentalt, men like gjerne strippet for effekter .
DN170615 Etlatieto har sett på forutsetninger for digitalisering i landene, hvordan hvordan digitalisering utnyttes i dag, og hvilke effekter det har.
VG170613 Hun har med en stor bærepose effekter som skal sikre suksess : Penis-sugerør, penis-neser, hårbøyle med penis-antenner, penis-ditt, penis-datt- og penis-altmulig.
DB170613 Mennesker har en såkalt « optimism bias », en mental mekanisme som gjør at vi overvurderer sannsynligheten for at noe positivt skal inntreffe - og tilsvarende underslår hva slags negative effekter en hendelse eller situasjon kan ha.
AA170612 Vi jobber med å finne ut hva innholdet er og om det kan ha andre helse- eller miljøskadelige effekter , sier miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune.
AA170612 Vi jobber med å finne ut hva innholdet er og om det kan ha andre helse- eller miljøskadelige effekter , sier miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune.
SA170610 Økt belastning er positiv, men samtidig ønsker vi ikke negative effekter .
SA170610 Nesten bare positive effekter
SA170610 - Vi ser nesten bare postive effekter ved å være med på mosjonsarrangementer som Nordsjørittet, sa Stein Ørn til Aftenbladet for ett år siden.
AA170609 I tillegg vil verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner kunne knyttes til datasenteretableringen over analyseperioden, med omtrent 320 millioner kroner i årlige effekter etter dette », heter det i rapporten.
DN170608 | Enorme effekter av datasentre ¶
DN170608 I tillegg vil verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner kunne knyttes til datasenteretableringen over analyseperioden, med omtrent 320 millioner kroner i årlige effekter etter dette », heter det i rapporten.
DN170608 Samtidig slår Riksrevisjonen fast at utbygging har store, positive effekter .
DA170608 Samtidig slår Riksrevisjonen fast at utbygging har store, positive effekter .
AP170608 Samtidig slås det fast at utbygging har store, positive effekter .
AA170608 Samtidig slår Riksrevisjonen fast at utbygging har store, positive effekter .
DB170607 - Man vet at sopp i store mengder over kort tid kan har skadelige effekter .
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/i/78EL3/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar Stillehavsøstersen kan ha betydelige effekter på økosystemet.
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar-622687b.html Stillehavsøstersen kan ha betydelige effekter på økosystemet.
AP170607 Stillehavsøstersen kan ha betydelige effekter på økosystemet.
VG170606 Mange av de aller største prosjektene i NTP har mange andre effekter som ikke fanges godt nok opp i modellene, sier Astrup til VG.
DN170606 Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.
DB170606 Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.
AA170606 Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.
BT170603 Uventede effekter som blir skapt slik, finner lett veien til de beste tidskriftene, og gjør at problemet med falske positiver blir ytterligere forverret.
BT170603 Det er vanlig at forskere leter etter interessante effekter i sine data, for så å bruke statistiske tester til å bekrefte at funnet er interessant.
DB170531 Effekter av klimaendringene vil være en del av vurderingen når innsatsen skal utformes.
AP170526 Fredag kom det prognoser på mellom 26 og 30 grader, men noen lokale effekter virker dempende : ¶
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html Ordningen om såkalt foretrukket legemiddel var allerede innført i 2006, og hadde gitt gode effekter , ifølge Legemiddelverket.
SA170523 Jack Sparrow & co er tilbake med herlig pirataction, eventyrmagi, blaut humor og fantastiske visuelle effekter .
AP170523 Det var rett ved der de solgte effekter til fansen.
AA170523 Det var rett ved der de solgte effekter til fansen.
DB170518 Vi befinner oss i den krevende sonen som handler om integritet og troverdighet, et sted der det alltid er fare for feil ved forstørrelse og symbolske effekter .
VG170515 32 A, og der vi kanskje var vel så opptatte av å utforske rusens effekter på sjel og sinn som å lese klassikerne, rett over gaten fra det som ble Det akademiske kvarter, Bergens-studentenes storstue, men jeg går ikke inn dit.
DA170515 Som for eksempel vil en batteriløsning som gjør det mulig med elektriske fartøy i norske fjorder, få effekter i alle de fartøyene som får denne teknologien.
VG170505 Jeg tror mer på eksempelets makt, og at flere vil komme etter når de ser effekter og fordeler av andre sammenslåinger, sier Gustavsen til VG.
SA170505 De fleste har liten eller ingen effekter på biologisk mangfold, mens noen kan ha stor effekt, sier Heide. rainbow33 / Shutterstock ¶
DN170505 - I forrige valgkamp kunne de saldere valgflesket med løfter om dynamiske effekter av skattekutt og store innsparinger gjennom byråkratikutt, men de dynamiske effektene er uteblitt og byråkratveksten har vært formidabel under Frps styre.
BT170505 De fleste har liten eller ingen effekter på biologisk mangfold, mens noen kan ha stor effekt, sier Heide.
AP170505https://www.aftenposten.no/bolig/135-planter-er-svartelistet-i-Norge-10014b.html De fleste har liten eller ingen effekter på biologisk mangfold, mens noen kan ha stor effekt, sier Heide. rainbow33 / Shutterstock ¶
AP170505 De fleste har liten eller ingen effekter på biologisk mangfold, mens noen kan ha stor effekt, sier Heide. rainbow33 / Shutterstock ¶
DB170503 Så lenge vitenskapen fremdeles forstår så lite av stoffenes effekter , avhengighetsproblematikk, behandling og forebygging, så skal vi nok være sjeleglade for at utviklingen på narkotikafeltet i Norge i legaliseringsentusiastenes øyne er « horribelt konservativ og langsom ».
DB170428 « Sweeny Todd»-stjerna har dessuten brukt store summer på angivelig nærmere 70 gitarer, 200 modernistiske kunstverk og effekter etter stjerner som Marlon Brando og Marilyn Monroe.
BT170427 - I tillegg kan det være effekter for kollektivtrafikantene dersom bussene også ble forsinket og det ble større trengsel fordi mange valgte buss istedenfor bil da aksjonen var varslet på forhånd, sier Johansen.
DB170425 - Vi ser allerede gode effekter med mindre byråkrati, fagfolk ut i førstelinja og et lavterskeltilbud som gjør at unge slipper å vente, sier Ketil Kjenseth.
DA170424 Det mangler ikke blod i « Raw », men når den vekker oppsikt er det ikke fordi hun pøser på med effekter .
AP170424 Faren med en oppfølger er at filmskaperne pøser på med mer action og bedre effekter og glemmer det som gjorde den første filmen så herlig.
DB170423 Tusenvis av effekter fra krigen er utstilt.
DB170421 Nå har de jo muligheten til å kjøpe spisestua til Juni, effekter fra kjøkkenet hennes, og du kan sitte i de samme stolene som alle har sittet i i baren.
DN170420 Det er ingen tvil om at patentstriden med Aker Biomarine har hatt negative effekter på hele det globale krillmarkedet.
DB170420 Det er også interessant at forskerne kan sammenlikne effekter av sykling og gange.
DB170420 I tillegg kommer salget av klær og andre effekter .
AP170419 Grøsser som ikke sparer på blodige effekter .
VG170418 Klimaendringer gir effekter vi ikke helt kan kontrollere, sier Hansen.
DA170418 Det var også et veldig presist null funn, hvilket betyr at vi kan utelukke fordelaktige effekter med høy grad av sikkerhet, sier SSB-forsker Sturla Løkken til Dagsavisen.
DA170418 - Men de velger å argumentere for at små klasser har positive effekter på barnas læring selv om dette beviselig ikke stemmer.
DB170414 Hva dette betyr for fisk og annet liv vet vi ikke ennå, men vi vet nok til å forvente store og negative effekter .
AP170413 Men kan ordningen også ha konkrete, positive effekter for deg personlig ? spør Torunn Bjerve Eide.
AP170412 Selv de enkleste effekter kan ha en formidabel innflytelse på lytterens forestillingsevne.
BT170411 Vel, utover hippe påfunn og grensesprengende effekter , så arbeider vi med seendet, og med et fininnstilt visuelt språk vi behersker, uttrykker vi følelser, erfaringer, samfunnsengasjerte holdninger og mye annet.
AP170411 I lageret for lydkulisser har produsent Øystein Kjennerud og kollegene nok av effekter å velge mellom.
AP170410https://www.aftenposten.no/viten/i/lopQG/-Derfor-ma-Norge-reparere-odelagt-natur- Dersom det må lages nye inngrep i fjellet, må det gjøres tiltak for å redusere negative effekter på natur og landskap.
AP170410https://www.aftenposten.no/viten/-Derfor-ma-Norge-reparere-odelagt-natur--618907b.html Dersom det må lages nye inngrep i fjellet, må det gjøres tiltak for å redusere negative effekter på natur og landskap.
AP170410 Dersom det må lages nye inngrep i fjellet, må det gjøres tiltak for å redusere negative effekter på natur og landskap.
BT170407 - Det er et kjapt inngrep, og det koster deg veldig lite i forhold til hvilke positive effekter det har for resten av livet til katten, og for hele kattebestanden.
DN170406 Sammen med flinke folk på NHH studerer vi blant annet langsiktige effekter av å investere i barns oppvekst.
DB170405 - Men hvis flere av faktorene fortsetter i negativ retning, vil det få store negative effekter for samfunnet og for hele samfunnets virkemåte.
DB170405 - Så er jeg selvfølgelig opptatt av at fristene ikke får utilsiktede effekter .
DB170404 Studier viser heller ingen negative effekter for surrogatmødre.
DB170404 Men når det meste av forskningen viser at redusert klassestørrelse - som lett blir en indirekte effekt av å innføre en lærernorm - ikke har særlig effekt på elevenes fremtid, er en lærernorm et svært dyrt tiltak med i beste fall usikre effekter på elevenes utsikter for fremtiden.
DB170404 I mitt innlegg gjenga jeg en studie av effekter av klassestørrelser for norske elever fra 1978 til 2003, der SSB-forskerne Løkken og Leuwen finner svært små positive effekter av en reduksjon i klassestørrelse.
DB170404 I mitt innlegg gjenga jeg en studie av effekter av klassestørrelser for norske elever fra 1978 til 2003, der SSB-forskerne Løkken og Leuwen finner svært små positive effekter av en reduksjon i klassestørrelse.
DB170404 Det vil likevel være en stor grad av samvariasjon, slik at eventuelle positive effekter burde fanges opp også i studier av klassestørrelse.
DB170404 mars om effekter av klassestørrelse.
DB170403 Civita glemmer imidlertid å opplyse leserne om at SSB i sin rapport henviser til forskning som kommer fram til positive effekter .
DA170403 Samtidig har det massive forbruket negative effekter på miljøet og mennesker i produksjonslandene.
AA170403 Til tross for noen svake år, mener Bravida at oppkjøpet skal gi positive effekter for selskapet allerede i 2017.
VG170401 Er ikke animasjonsfilmen ferdig med denne typen effekter ?
VG170401 Overfor The Guardian sier Wildt at slike nasjonalparker kan ha fantastiske effekter på et lands miljø og økologi.
VG170401 - Alle produsenter har ansvar for at produktene de sender ut på markedet ikke har store negative effekter .
AP170401 Valgene har systematiske og betydelige effekter på varigheten til autoritære regimer.
DB170331 - Vi vet at det ikke er bra å slå barn og at vold mot barn ikke er forbundet med noen positive effekter .
DB170331 « Leuven og Løkken finner ingen effekt av klassestørrelse, og er i stand til å utelukke selv veldig små fordelaktige effekter .
DB170331 « I denne studien finner vi ingen tegn til positive effekter av en reduksjon i klassestørrelse.
DB170331 Vi er i stand til å utelukke fordelaktige effekter av en 1-persons reduksjon i klassestørrelsen på inntekt som voksen på 0,087 prosent i barneskolen og 0,12 prosent i ungdomsskolen med 95-prosent sikkerhet.
DB170330 « Leuven og Løkken finner ingen effekt av klassestørrelse, og er i stand til å utelukke selv veldig små fordelaktige effekter .
DB170330 Satsingen begrunnes med at tidlig innsats har best effekt på elevenes læring, og at man finner ( ørsmå ) positive effekter av økt lærertetthet på de laveste trinnene.
AP170329 Disse er satt sammen i et rammeverk som gjør det mulig å simulere effekter av oljeutslipp under ulike forhold.
AP170329 Den tar ikke høyde for effekter på andre deler av økosystemet.
DN170326 Vi vet også for lite om hvilke effekter lusemidler har på ville dyr.
DB170325 - Ved å kombinere spillteknologi og effekter kjent fra store Hollywood-produksjoner, introduseres norske TV-seere for en annerledes TV-kveld for hele familien.
DB170325 - Ved å kombinere spillteknologi og effekter kjent fra store Hollywood-produksjoner, introduseres norske TV-seere for en annerledes TV-kveld for hele familien.
DB170324 Det kan også se ut til at høy institusjonell kvalitet kan forhindre negative effekter av høy innvandring.
BT170324 INTERAKTIV : - Ved å kombinere spillteknologi og effekter kjent fra store Hollywood-produksjoner, introduseres norske TV-seere nå for en annerledes TV-kveld for hele familien, skriver Eivind Landsverk, programdirektør i TVNorge og Discovery Networks i en pressemelding FOTO : The Future Group ¶
VG170323 Med upåklagelige effekter kommer du til å skvette, vri deg i setet og føle deg utilpass, kanskje til og med litt kvalm.
VG170323 Oslo ser allerede effekter av at det stilles krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig.
VG170322 Det er « Pacific Rim » ( 2013 ) møter « The Breakfast Club » ( 1985 ), med litt dårligere effekter og drama.
SA170322 I Havforskningsinstituttets rapport « Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter » fra 2016 ender omtrent hvert eneste avsnitt med en ganske enkel konklusjon : Man mangler kunnskap og trenger mer forskning.
BT170322 Det er vist at visse opplæringsprogrammer har langvarige, positive effekter på legers evne til kommunikasjon.
SA170320 Hermstad avviser at en slik snuoperasjon vil få store, negative effekter for det norske samfunnet.
BT170320 Hermstad avviser at en slik snuoperasjon vil få store, negative effekter for det norske samfunnet.
DN170319 Også ved kompliserte utbyggingsprosjekter, der vurdering og skjønn slår inn, vil man oppnå positive effekter , sier Geir Arne Olsen, leder for Evrys satsing i offentlig sektor.
SA170317 Undersøkelser derfra viste ingen målbare effekter fra fiske, dyr og folk på bunnen, mener Trine L.
DB170317 Nesten alle skatter har negative effekter .
FV170316 - Man må tenke på de større konsekvensene av dette, hvilke effekter dette har for antibiotikaresistens.
DB170316 Det vil etter alle solemerker bli en økologisk katastrofe, med potensielt store destabiliserende effekter som følge av dramatisk havnivåstigning, tørke og klimaflyktninger.
AP170316 person, og i tillegg kommer ytterligere negative effekter .
AP170316 person, og i tillegg kommer ytterligere negative effekter .
SA170315 - Man må tenke på de større konsekvensene av dette, hvilke effekter dette har for antibiotikaresistens.
AP170315 - Man må tenke på de større konsekvensene av dette, hvilke effekter dette har for antibiotikaresistens.
AA170315 - Robbie kommer med en enorm produksjon, større enn Bruce Springsteen både med tanke på volum og antall effekter , forklarer han.
DN170313 Tapet av penger brukt i byen kommer på over 17.000 kroner per person, og i tillegg kommer ytterligere negative effekter .
AP170313 I løpet av en femårsperiode vil vi jobbe tverrfaglig med mange naturvitenskapelige utfordringer, deriblant utvikling av instrumenter og sensorer for måling av energi- og vannutveksling mellom bakken og atmosfæren, fjernmålingsmetodikk, samt effekter av endret permafrost og snødekke.
AA170313 Tapet av penger brukt i byen kommer på over 17.000 kroner per person, og i tillegg kommer ytterligere negative effekter .
VG170312 Alle tidligere presidenter har hatt et slikt kompetent analyseapparat som kan gi vurderinger av effekter og ringvirkninger av vedtak.
DA170310 Når staten subsidierer noe, er det lov å sette noen krav for å få noen positive effekter .
VG170308 En pangstart og imponerende effekter gjør « Kong : Skull Island » til en fantastisk filmopplevelse.
VG170308 Forskning på effekter av barnehage på barnas skoleprestasjoner og utfall i arbeidsmarkedet viser at tidlig barnehagestart ser ut til å påvirke ferdigheter i språk og regning svært positivt.
BT170306 Forskningen om de skadelige effekter av foreldrefiendtlighet er omfattende, og det er mulig å skille berettiget beskyttelse fra stereotype og nedsettende beskrivelser av omsorgspersoner som settes på sidelinjen.
AA170306 For det andre ser man fortsatt effekter av den svake norske kronen.
DB170304 Professor Monica Melby-Lervåg og medarbeidere ved Universitetet i Oslo har dokumentert gode effekter av å iverksette språkstimulering som i hovedsak er voksenstyrt.
DN170302 « Driverne bak nedgangen bør forbli en kombinasjon av negative effekter , valutakursmotvind og generelt press fra høy vekst og konkurranse.
DB170302 Men vi er kommet ganske langt når det gjelder å utvikle et best mulig program for å ta av vekt, uten å risikere for mye reduserende effekter .
DB170302 Klemetsen er enig i at det gir negative effekter ved å sitte timer i badstuen kvelden før en kamp.
DA170302 I sin bok viser Helgason hvordan Edda-fortellingene har spredt seg verden over, i stadig nye medier, og i dag har større utbredelse enn noen gang : Dataspill, tegneserier, musikk, TV-serier og filmer, med tilhørende effekter og produkter, alt basert på myter og fortellinger fra Edda.
SA170301 Flere gode effekter
AP170301 Effekter som blir store når mange reformer ender med samme svar : Sentralisering av jobber.
AA170301 Har hatt positive effekter , men er for dyrt, mener rådmannen.
SA170228 Ingen snedige linjer, brudd eller effekter .
AP170228 Ingen snedige linjer, brudd eller effekter .
VG170227 Visuelle effekter : « Jungelboken », Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R.
VG170227 Visuelle effekter : ¶
SA170224 - Dette er en enkel rutine som kommer til å gi store effekter , sier overlege ved universitetssykehuset i Linköping, Eva Uustal til SVT Nyheter.
FV170224 - Dette er en enkel rutine som kommer til å gi store effekter , sier overlege ved universitetssykehuset i Linköping, Eva Uustal til SVT Nyheter.
AP170224 - Dette er en enkel rutine som kommer til å gi store effekter , sier overlege ved universitetssykehuset i Linköping, Eva Uustal til SVT Nyheter.
DN170223 Teknologikjemper som Google, Apple og de beste investeringsselskapene i Silicon Valley tror på økonomiske effekter av utviklingen av kunstig intelligens, skriver artikkelforfatteren.
DB170222 Potensialet er mye mer katastrofale effekter , både her på Island og utenfor, sa Rikke Pedersen ved det nordiske vulkansenteret Nordvulk på Island til Dagbladet i 2010.
AP170220 Pådrivene består av de eksterne faktorene som styrer utviklingen av klimaet og må inneholde både naturlige og menneskeskapte effekter .
AP170220 Naturlige svingninger, som El Niño, kan ha sterke oppvarmende og nedkjølende effekter over, i klimasammenheng korte, perioder på opp til 10 - 15 år.
VG170219 Undertrykkelse av ytringsfrihet og kreativitet har klare skadelige effekter på innovasjon og økonomisk vekst.
VG170219 Alle produsentene skryter også av « dokumenterte effekter » og patenterte teknologier.
DB170219 Han mener de norskstøttede tiltakene vil føre til økte klimagassutslipp og andre miljøødeleggelser, uten å gi vesentlige positive effekter .
DB170219 - Vi ser ingen slike effekter .
DA170218 Det var det stikk motsatte av de store studiofilmene med masse effekter som til slutt lammer deg fordi mye vil ha mer.
DN170216 Dette vil ha mest påvirkning for kostnadene i første halvår 2017, men også ha mindre effekter på estimatene for 2018 og 2019, og vil redusere konsensusestimatene for 2017 med 12-13 kroner per aksje, mener Pareto.
DB170216 Positive effekter for pasienter som bare oppfyller de vide Oxford-kriteriene har imidlertid gjort det mulig å hevde at kognitiv atferdsterapi og gradert trening reduserer noen symptomer for noen pasienter.
DA170216 Dessverre lener « The Great Wall » seg alt for mye tilbake på ILM-dataeffekter i veldig variabel kvalitet ( deler av Den kinesiske muren ser ut til å være konstruert for et Playstation 2-spill ), og kameraføringen er konstant modulert for tredimensjonale effekter .
DN170215 « Omsetningen og driftsinntjeningen er på linje med både våre og markedets forventninger, mens nettoresultatet er høyere grunnet positive regnskapsmessige effekter fra biomassen i havet », skriver Nordea Markets.
DN170215 Målet om 75 millioner kroner i årlige produktivitetsforbedring ved dette årets slutt er nådd med resultateffekter delvis i 2016 og med fulle effekter i 2017.
DN170215 Ifølge meldingen fra Tine påvirkes resultatet for 2016 særlig av effekter fra forbedringstiltak i industrien, styrket resultat i datterselskaper, og verdivekst for hvitost og brunost.
DN170215 Målet om 75 millioner kroner i årlige produktivitetsforbedring ved dette årets slutt er nådd med resultateffekter delvis i 2016 og med fulle effekter i 2017.
DN170215 Målet om 75 millioner kroner i årlige produktivitetsforbedring ved dette årets slutt er nådd med resultateffekter delvis i 2016 og med fulle effekter i 2017.
DB170215 En slik handelskrig har negative økonomiske effekter for USA og for USAs handelspartnere.
AP170215 Den falske informasjonen har to effekter : Den bygger et fiendebilde av den andre siden og den skaper frykt og disiplin blant sine egne.
VG170214 Fordi en rent bokstavtro definisjon ikke evner å fange opp den moralske distinksjonen mellom utøvere som med viten og vilje doper seg for å oppnå prestasjonsfremmende effekter , og de som havner i uføret på grunn av manglende aktsomhet.
SA170214 - Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre.
DN170214 - Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre.
DA170214 - Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre.
DA170214 - Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre.
AP170214 - Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre.
AA170214 - Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre.
DB170213 Ved slike effekter kan det oppstå varmgang.
AP170213 - Det er klart at det å bygge ut nye transportløsninger har positive effekter .
AA170212 Det skyldes positive effekter av samspill med nært beslektede fag- og kunnskapsmiljøer.
DA170211 Men det er mer i denne utstillingen enn billige, seksuelle effekter .
DA170211 Men det er mer i denne utstillingen enn billige, seksuelle effekter .
VG170209 Etter forslag og finansiering fra Norge, utarbeidet FNs miljø program i fjor en global ekspertrapport om kilder, effekter og mulig tiltak mot plastavfall og mikroplast i havet.
AA170209 At resultatet er 35 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal skyldes i hovedsak sesongmessige effekter .
DN170206 Hvis fossil energi bare skulle miste en tiendedel av markedet så kan det ifølge rapporten være nok til at det vil oppstå revolusjonerende effekter .
DB170206 Realitystjerna har imidlertid aldri lagt skjul på at den voldsomme populariteten har vært, og er god butikk for familiens egen merkevare, deriblant en nettbutikk der realityprofilen selger diverse effekter .
BT170206 - Utvalget mener delingsøkonomien representerer positive muligheter for norsk økonomi og kan gi gode samfunnsøkonomiske effekter .
AA170206 - Utvalget mener delingsøkonomien representerer positive muligheter for norsk økonomi og kan gi gode samfunnsøkonomiske effekter .
SA170205 - Det er grunn til å anta at dagens unge ikke beveger seg mindre enn de gjorde for ti år siden, og skoletiltak som på Tastaveden er viktige og gir effekter for både læring og helse, påpeker han.
FV170205 - Det er grunn til å anta at dagens unge ikke beveger seg mindre enn de gjorde for ti år siden, og skoletiltak som på Tastaveden er viktige og gir effekter for både læring og helse, påpeker han.
BT170205 - Det er grunn til å anta at dagens unge ikke beveger seg mindre enn de gjorde for ti år siden, og skoletiltak som på Tastaveden er viktige og gir effekter for både læring og helse, påpeker han.
AP170205 - Det er grunn til å anta at dagens unge ikke beveger seg mindre enn de gjorde for ti år siden, og skoletiltak som på Tastaveden er viktige og gir effekter for både læring og helse, påpeker han.
VG170203 * I tillegg er slikt misbruk av testosteron forbundet med toksiske effekter på lever, økt risiko for hjerte- og karsykdommer, og kan føre til psykiske forstyrrelser, aggressiv atferd, depresjoner og psykotiske reaksjoner.
DN170203 I tillegg selger underselskapet M& M Merchandise effekter som klær, armbånd og adventskalendere.
AA170203 Dessuten ønsker vi å samarbeide med Nor-Fishing, og forhåpentligvis vil de to messene ha positive effekter på hverandre, sier John Breivik som er en av initiativtakerne til Blue Fish.
DB170202 Han understreker at kulturløftet hadde gode effekter på andre deler av kulturlivet.
DB170202 « Sweeny Todd»-stjerna har dessuten brukt store summer på angivelig nærmere 70 gitarer, 200 modernistiske kunstverk og effekter etter stjerner som Marlon Brando og Marilyn Monroe.
AP170202 Vi så også positive effekter fra den pågående fiberutrullingen i Norge og Sverige.
DN170201 Ifølge Brochmann har innvandring beskjedne effekter for offentlige finanser sammenlignet med det som følger av en aldrende befolkning og nedgangen i petroleumsformuen.
DN170201 Flere og flere krever at næringen må redusere antatte negative effekter på vill laks og ørret og styrke laksens helse og velferd, skriver artikkelforfatterne.
DB170201 Fra Googles imponerende analyse av bilder du laster opp til Google Foto ( inkludert ansiktsgjenkjenningen ), til fiffige effekter fra apper som Prisma og Pikazo.
DB170201 « Sweeny Todd»-stjerna har dessuten brukt store summer på angivelig nærmere 70 gitarer, 200 modernistiske kunstverk og effekter etter stjerner som Marlon Brando og Marilyn Monroe.
DB170130 - Vi bruker ingen « sminke » og andre effekter .
AP170129 Mye har hendt i teater siden 1989, særlig med tekniske effekter , men også når det gjelder spilletempo og stil.
AP170129 Mye har hendt i teater siden 1989, særlig med tekniske effekter , men også når det gjelder spilletempo og stil.
AP170128https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/08Rq2/Konsert-Oslo-Lyden-av-februar februar : Eldbjørg Raknes & Co Jazzvokalist er kjent for sine a cappella-improvisasjoner og lek med elektroniske effekter . ved siden av solokarrièren har hun jobbet med størrelser som Ketil Bjørnstad, Jon Balke, Bendik Hofseth med flere.
AP170128https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Konsert-Oslo-Lyden-av-februar-613624b.html februar : Eldbjørg Raknes & Co Jazzvokalist er kjent for sine a cappella-improvisasjoner og lek med elektroniske effekter . ved siden av solokarrièren har hun jobbet med størrelser som Ketil Bjørnstad, Jon Balke, Bendik Hofseth med flere.
AP170128 februar : Eldbjørg Raknes & Co Jazzvokalist er kjent for sine a cappella-improvisasjoner og lek med elektroniske effekter . ved siden av solokarrièren har hun jobbet med størrelser som Ketil Bjørnstad, Jon Balke, Bendik Hofseth med flere.
AP170128 februar : Eldbjørg Raknes & Co Jazzvokalist er kjent for sine a cappella-improvisasjoner og lek med elektroniske effekter . ved siden av solokarrièren har hun jobbet med størrelser som Ketil Bjørnstad, Jon Balke, Bendik Hofseth med flere.
AP170126https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Forskningen-pa-schizofreni-og-psykose-er-i-dyp-krise--Paul-Moller-613769b.html Gjennom sterke kunstneriske animasjonsuttrykk og audiovisuelle effekter formidles sentrale psykosefenomener, hallusinasjoner og psykotiske forestillinger på en måte som gjør inntrykk og som nok er ganske tro mot det autentiske. | - Hvis denne gutten slipper ut etter noen få års fengsel, så har jeg ingen tro på norsk rettssystem ¶
AP170126 Gjennom sterke kunstneriske animasjonsuttrykk og audiovisuelle effekter formidles sentrale psykosefenomener, hallusinasjoner og psykotiske forestillinger på en måte som gjør inntrykk og som nok er ganske tro mot det autentiske.
AP170126 Gjennom sterke kunstneriske animasjonsuttrykk og audiovisuelle effekter formidles sentrale psykosefenomener, hallusinasjoner og psykotiske forestillinger på en måte som gjør inntrykk og som nok er ganske tro mot det autentiske.
DB170125 Det er ikke noe som tyder på at dette skal ha prestasjonfremmende effekter , det kan vi si på bakgrunn av labratoriestester.
AP170125https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/erRWa/10-tips-for-helgen Hvis du tør, får du tre skrekkfilmer som ikke sparer på fæle effekter .
AP170125https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-613433b.html Hvis du tør, får du tre skrekkfilmer som ikke sparer på fæle effekter .
AP170125 Hvis du tør, får du tre skrekkfilmer som ikke sparer på fæle effekter .
SA170123 Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger skriver i et brev til kommunen at et absolutt krav om grønne tak er lite fleksibelt og at kommunens krav vil « påføre det nye sykehuset betydelige merkostnader, uten at det vil gi miljømessige effekter » som står i stil til utgiftene.
DB170119 Dessverre er det grunn til å tro at en meddomsrett, der lekdommerne er i flertall, ikke i samme grad vil ta vare på slike posisjoner og effekter .
DB170119 Urbaniseringens gleder og positive effekter ( for dem som ønsker det ) skal være tilgjengelig for alle - ikke bare eliten.
AP170118 Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.
AP170117 For det andre vil det kunne oppstå særlige effekter knyttet til britenes overgang fra EU-regler til en eventuelle ny handelsavtale, sier han.
AP170117 For det andre vil det kunne oppstå særlige effekter knyttet til britenes overgang fra EU-regler til en eventuelle ny handelsavtale, sier han.
AP170117 Vi forventer å se positive effekter av dette arbeidet frem mot 2020.
AP170116https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/VJzG3/Kino-med-royk_-vann-og-bevegelse-kommer-til-Oslo Systemet innebærer praktiske og fysiske effekter som seter i bevegelse samt lukter, vann, vind og lyseffekter.
AP170116https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/VJzG3/Kino-med-royk_-vann-og-bevegelse-kommer-til-Oslo Både Passengers, Rogue One : A Star Wars Story og Assassins Creed er allerede tilgjengelig med fysiske effekter .
AP170116https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Kino-med-royk_-vann-og-bevegelse-kommer-til-Oslo-613088b.html Systemet innebærer praktiske og fysiske effekter som seter i bevegelse samt lukter, vann, vind og lyseffekter.
AP170116https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Kino-med-royk_-vann-og-bevegelse-kommer-til-Oslo-613088b.html Både Passengers, Rogue One : A Star Wars Story og Assassins Creed er allerede tilgjengelig med fysiske effekter .
AP170116 Systemet innebærer praktiske og fysiske effekter som seter i bevegelse samt lukter, vann, vind og lyseffekter.
AP170116 Både Passengers, Rogue One : A Star Wars Story og Assassins Creed er allerede tilgjengelig med fysiske effekter .
AP170116 - Jeg er sterk tilhenger av frihandel og åpenhet, og det er klart at en del av de signalene vi har sett det siste året gir grunn til bekymring, men vi må avvente og se hvilke effekter dette får.
AP170116 - Jeg er sterk tilhenger av frihandel og åpenhet, og det er klart at en del av de signalene vi har sett der siste året gir grunn til bekymring, men vi må avvente og se hvilke effekter dette får.
BT170113 Regjeringens naive tro på såkalte dynamiske effekter av skattekutt er grundig tilbakevist.
AP170113 - Rema beskriver en strategi der de skal ha noen færre nasjonale leverandører og ta inn flere lokale leverandører, kan gi positive effekter for konkurransen og forbrukerne, fordi de leverandørene som ønsker å bli nasjonale leverandører må kjempe hardere for sin posisjon, sier Gabrielsen.
AP170113 - En slik strategi kan også ha negative effekter for konkurransen og forbrukerne.
SA170112 - Hvilke positive effekter kan dere få ut av VM ?
FV170112 - Hvilke positive effekter kan dere få ut av VM ?
BT170112 Når halve regjeringen sitter i Spektrum og drikker øl mens de nyter synet av proffboksing, en aktivitet med store, synlige helseskadelige effekter , er det dobbeltmoral nok til å få hodepine.
BT170112 - Hvilke positive effekter kan dere få ut av VM ?
AP170112 Ser ingen åpenbare negative effekter
AP170112 - Jeg kan ikke se noen åpenbare negative effekter .
AP170112 - Hvilke positive effekter kan dere få ut av VM ?
AP170109 Yogalærer Maria Fürst : Yoga har positive effekter på kropp og sinn.
DB170108 Vektnedgangen førte også med seg andre effekter på helsa som hun ikke hadde sett for seg.
DB170107 Blant disse finner vi emojiene « Kimoji », som også har tilhørende effekter som klistremerker og nøkkelringer, og spillet « Kim Kardashian Hollywood ».
DB170106 - Det er sjelden myndigheter åpner for muligheten til å teste dette ut gjennom et eksperiment, fordi det ofte er vanskelig å forsvare politisk at noen medlemmer innenfor en gruppe får et gode, for å undersøke effekter av det sammenliknet med dem som ikke får godet, sier Bay til Dagbladet.
AP170106 VENNESLA : Biblioteket i Vennesla er tegnet av det norske arkitektbyrået av Helen & Hard og blir beskrevet som « en portal til verdensrommet » med sitt ribbete tretak med lys og lyddempende effekter .
DB170105 I min presentasjon på Actis-konferansen dekket jeg dessuten en rekke andre biologiske effekter og helseproblemer.
DB170105 Dette er blitt påvist ved fire måneder, 12 måneder og 18 måneder, og det gjenstår å studere effekter på senere stadier.
BT170101 Pyroteknikerne får det lettere med å avpasse avstanden til hus og bygninger, og kan bruke større effekter .
BT170101 Der tester vi ut nye effekter .
BT170101 Byggingen av Bergens fellesfyrverkeri har pågått i Oslo i to uker, og siden det nå skal sendes opp fra sjøen, gir det ekstra muligheter, som effekter som kan henge lenger på himmelen og dale langt ned.
BT170101 - Vi har lagt bort mindre effekter i år, siden vi skal skyte opp fra sjøen.
AA161231 Familiefyrverkeriet, som har omtrent 100 raketter og lysbomber vil vare i rundt fem minutter, mens oppskytingen ved midnatt, som har 200 effekter , vil vare det dobbelte.
FV161207 Overdrevet bruk av effekter og farger som ikke passer sammen.
FV161207 For meg handler det om at designerne har fått en litt for god idé, og lesset på med alt for mange effekter og tullball.
AP161207 Finnes det forvaltningstiltak mot uønskede effekter ?
AP161207 COAT skal identifisere hvilke effekter av klimaendringene det kan være mulig å motvirke gjennom lokal forvaltning, og hva som kan bli de uunngåelige konsekvensene av et betydelig varmere Arktis.
BT161206 MER UTSTYR : Av standardutstyret finner man kraftigere bremser, sports-automat girkasse, raffere felger og en del M-styling effekter .
SA161104 Men det finnes også utjevnende effekter .
AP161104https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-grafer-som-viser-de-storste-forskjellene-i-boligmarkedet-6698b.html Men det finnes også utjevnende effekter .
SA161031 Man kan virkelig boltre seg i effekter , kostymer, mat, cupcakes og kaker.
SA161031 MER OG MER UTBREDT : Man kan virkelig boltre seg i effekter , kostymer, mat, cupcakes og kaker på halloween.
SA161031 - Det har kanskje gått litt over styr med alt som selges av masker, ferdigsydde drakter og diverse effekter .
BT161031 Man kan virkelig boltre seg i effekter , kostymer, mat, cupcakes og kaker.
BT161031 MER OG MER UTBREDT : Man kan virkelig boltre seg i effekter , kostymer, mat, cupcakes og kaker på halloween.
BT161031 - Det har kanskje gått litt over styr med alt som selges av masker, ferdigsydde drakter og diverse effekter .
AP161031https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Synes-du-halloweenhysteriet-har-tatt-av-785b.html Man kan virkelig boltre seg i effekter , kostymer, mat, cupcakes og kaker.
AP161031https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Synes-du-halloweenhysteriet-har-tatt-av-785b.html MER OG MER UTBREDT : Man kan virkelig boltre seg i effekter , kostymer, mat, cupcakes og kaker på halloween.
AP161031https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Synes-du-halloweenhysteriet-har-tatt-av-785b.html - Det har kanskje gått litt over styr med alt som selges av masker, ferdigsydde drakter og diverse effekter .
AP161018 I likhet med Rio-karnevalet er det hverken mangel på parader og gatefester, men her er glans og glitter byttet ut med dødninghoder og andre makabre effekter fra det hinsidige.
AP161018 Graver dekoreres med fargerike effekter og et enormt antall stearinlys, mens parader, matboder og festing fyller gatene rundt.
AP161009 Han representerer 108 leverandører og sier han nå er spent på hva slags effekter dette kan få.
AP161009 Han representerer 108 leverandører og sier han nå er spent på hva slags effekter dette kan få.
SA161007https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Dette-er-tidenes-styggeste-fotballdrakter-207736b.html Overdrevet bruk av effekter og farger som ikke passer sammen.
SA161007https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Dette-er-tidenes-styggeste-fotballdrakter-207736b.html For meg handler det om at designerne har fått en litt for god idé, og lesset på med alt for mange effekter og tullball.
BT161007https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dette-er-tidenes-styggeste-fotballdrakter-207736b.html Overdrevet bruk av effekter og farger som ikke passer sammen.
BT161007https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dette-er-tidenes-styggeste-fotballdrakter-207736b.html For meg handler det om at designerne har fått en litt for god idé, og lesset på med alt for mange effekter og tullball.
BT161007 Overdrevet bruk av effekter og farger som ikke passer sammen.
BT161007 For meg handler det om at designerne har fått en litt for god idé, og lesset på med alt for mange effekter og tullball.
AP161007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-er-tidenes-styggeste-fotballdrakter-207736b.html Overdrevet bruk av effekter og farger som ikke passer sammen.
AP161007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-er-tidenes-styggeste-fotballdrakter-207736b.html For meg handler det om at designerne har fått en litt for god idé, og lesset på med alt for mange effekter og tullball.
AP161001 Den lover fantastiske effekter og gir forventninger om urealistiske resultater.
FV160906 R-DESIGN : Bilen her har det mest sportslige utstyrsnivået, det inkluderer en del visuelle effekter , og 20-tommers felger.
SA160905 R-DESIGN : Bilen her har det mest sportslige utstyrsnivået, det inkluderer en del visuelle effekter , og 20-tommers felger.
AP160905https://www.aftenposten.no/bil/Nordmenns-drommebil-229b.html R-DESIGN : Bilen her har det mest sportslige utstyrsnivået, det inkluderer en del visuelle effekter , og 20-tommers felger.
SA160826 - Har astmamedisin noen andre effekter enn å kurere astma ?
FV160826 - Har astmamedisin noen andre effekter enn å kurere astma ?
BT160826 - Har astmamedisin noen andre effekter enn å kurere astma ?
AP160826 - Har astmamedisin noen andre effekter enn å kurere astma ?
SA160825 Spillet går mye, mye lenger enn forgjengerne i å smelte sammen digitale effekter og virkelighet.
SA160825 Reagerer du ikke på virkemidlene med hjertebank, pøses det bare på med enda flere fæle effekter .
SA160825 Night Terrors bruker ikke datagrafikk, men effekter filmet med video - for å gjøre det enda mer realistisk.
BT160825 Spillet går mye, mye lenger enn forgjengerne i å smelte sammen digitale effekter og virkelighet.
BT160825 Reagerer du ikke på virkemidlene med hjertebank, pøses det bare på med enda flere fæle effekter .
BT160825 Night Terrors bruker ikke datagrafikk, men effekter filmet med video - for å gjøre det enda mer realistisk.
VG160808 Teobromin er i familie med blant annet koffein og beslektet med morfin og kokain, men har svakere effekter enn disse.
DN160808https://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/08/08/0526/sjokolade-kan-redusere-demensrisiko Teobromin er i familie med blant annet koffein og beslektet med morfin og kokain, men har svakere effekter enn disse.
SA160726 For å unngå uheldige effekter på mennesker, har man gjennom klassisk foredling redusert innholdet av denne fettsyren til et trygt og meget lavt nivå.
BT160726 For å unngå uheldige effekter på mennesker, har man gjennom klassisk foredling redusert innholdet av denne fettsyren til et trygt og meget lavt nivå.
AP160726 For å unngå uheldige effekter på mennesker, har man gjennom klassisk foredling redusert innholdet av denne fettsyren til et trygt og meget lavt nivå.
SA160721 Og han har fått anabol-lignende effekter .
FV160721 Og han har fått anabol-lignende effekter .
BT160721 Og han har fått anabol-lignende effekter .
AP160721 Og han har fått anabol-lignende effekter .
SA160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter , gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
FV160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter , gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
BT160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter , gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
AP160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter , gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
AP160606https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-alle-detaljene-i-Oslopakke-3-avtalen-199383b.html Dette skal avvikles dersom det viser seg å ha « uheldige effekter ».
AP160510https://www.aftenposten.no/osloby/Groruddalssatsingen-har-kostet-1_5-milliarder-over-ti-ar-Har-det-virket-62215b.html For noe har fungert, andre ting har ikke gitt så gode resultater og effekter .
AP160510https://www.aftenposten.no/osloby/Groruddalssatsingen-har-kostet-1_5-milliarder-over-ti-ar-Har-det-virket-62215b.html - Dette bidrar til å utløse masse ekstra effekter og engasjement, sier Marcussen.
BT160504 Löfholm konkluderer med at MST og de tradisjonelle tiltakene har like positive effekter .
VG160502 MIDDELALDERSK : - Frimurernes symbolverden består av en rekke effekter fra middelalderen, skriver kronikkforfatteren.
AP160429 Repeterende effekter
AP160429 Publikum vil kun se lyset som treffer duken, det blir utrolig kule effekter av, sier Bjørn Staal, designer og programmerer i Void.
AP160427https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Captain-America-Civil-War-star-til-5-58408b.html Den er ikke god fordi den har kule effekter og vittig dialog.
BT160324 Det fantastiske er at, selv små endringer, kan det ha store effekter på barna på sikt.
AP160315 Effekter som høyde over havet ( lokalt trykk ), temperatur og lokale vindhastigheter er bakt inn.
SA160306 Hun forteller at det trengs mer forskning for å si noe sikkert om eventuelle effekter .
AP160306https://www.aftenposten.no/okonomi/Barnepass-og-vaskehjelp-skal-gi-kvinner-karrireloft-14620b.html NHO ba forskerne se på likestillingseffekten av ulike former for familiepolitikk : Hvilke effekter har tiltak som lang foreldrepermisjon, fedrekvote, kontantstøtte og aleneforsørgerordninger på likestilling i arbeidslivet?Hvordan ville familiepolitikken sett ut hvis vi skulle lagt vekt på kvinner arbeidstilbud og karrieremuligheter?Katrine V.
AP160306https://www.aftenposten.no/okonomi/Barnepass-og-vaskehjelp-skal-gi-kvinner-karrireloft-14620b.html Fleksibelt barnehageopptak vil gi andre effekter ved at kvinner kan gå tidligere tilbake på jobb.
AP160306 NHO ba forskerne se på likestillingseffekten av ulike former for familiepolitikk : Hvilke effekter har tiltak som lang foreldrepermisjon, fedrekvote, kontantstøtte og aleneforsørgerordninger på likestilling i arbeidslivet?Hvordan ville familiepolitikken sett ut hvis vi skulle lagt vekt på kvinner arbeidstilbud og karrieremuligheter?Katrine V.
AP160306 Fleksibelt barnehageopptak vil gi andre effekter ved at kvinner kan gå tidligere tilbake på jobb.
AP160306 Hun forteller at det trengs mer forskning for å si noe sikkert om eventuelle effekter .
AP160229 Beste visuelle effekter gikk til den vesle Ex Machina med Alicia Vikander som robot.
SA160222 - Hvilke effekter kan narkotiske stoffer ha under konkurranse ?
AP160222https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Antidopingsjefen-skulle-selv-pa-X-Games_-na-er-han-ikke-like-sikker-215493b.html - Hvilke effekter kan narkotiske stoffer ha under konkurranse ?
DA160219 På den annen side vil en åpning av markedet ha positive effekter på samlet skatteinngang og utbytte til norske eiere gjennom lavere priser på helikoptertjenester », heter det i utredningen.
DA160219 På den annen side vil en åpning av markedet ha positive effekter på samlet skatteinngang og utbytte til norske eiere gjennom lavere priser på helikoptertjenester », heter det i utredningen.
FV160215 Et eksempel på at selv enklere biler i dag har effekter som for kort tid siden var forbeholdt dyre luksusbiler.
BT160215 Et eksempel på at selv enklere biler i dag har effekter som for kort tid siden var forbeholdt dyre luksusbiler.
AP160215https://www.aftenposten.no/bil/Renault-Mgane-blir-ingen-bestselger_-men-det-er-ikke-bilens-feil-9060b.html Et eksempel på at selv enklere biler i dag har effekter som for kort tid siden var forbeholdt dyre luksusbiler.
AP160215 Et eksempel på at selv enklere biler i dag har effekter som for kort tid siden var forbeholdt dyre luksusbiler.