DB171204 Denne beskyttelsen har vært gitt i en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og ble videreført da forordning ( EF ) nr 110/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012.
DB171129 Så kom svenske EF Education First inn i 11. time, og da lyktes det lagets karismatiske leder å holde på Rigoberto Uran og brorparten av de andre rytterne også med tanke på 2018-sesongen.
DB171129 Tilslutningen til Venstre kunne variere i styrke, og paradoksalt var den sterkest i etterkrigstida inntil Venstre sprakk på EF i 1972.
DA171125 ( New York Rangers - Detroit Red Wings 2-1 ef . ).
DB171110 - Resultatene skal være basert på personer som tar den standardiserte EF Education First-testen, som jeg aldri selv har sett i detalj, sier hun.
DB171110 ( Dagbladet ) : En årlig analyse utarbeidet av Education First ( EF ) viser at europeere ( som ikke har engelsk som morsmål ), snakker best engelsk på verdensbasis.
DB171110 EF Education First-test ¶
DN171108 SVT har ikke lykkes å få en kommentar fra Hult, men har fått svar fra EF på mail.
DN171108 - Vår selskapsstruktur verden over speiler den virksomheten vi bedriver i de ulike landene der vi er representert, og målet med den strukturen er ikke å « unngå skatt », som dere spekulerer i, skriver EF til SVT.
DB171106 Han og avisa skal ha sin del av æren for at Norge skar unna EF ved folkeavstemningen i 1972.
DB171031 Dette systemet ble helt sentralt i EF , og seinere EU-samarbeidet.
DB171031 Dette systemet ble helt sentralt i EF , og seinere EU-samarbeidet.
AP171025 På 1980-tallet begynte EU - eller EF som det het dengang - utgi direktiver som krevde at medlemslandene måtte fastsette bestemte start- og sluttdatoer for sommertid.
AP170917 Mot EF og Vietnamkrigen ¶
AP170917 Blant annet agiterte de mot EF og mot amerikanernes krigføring i Vietnam, fremholder hun.
AA170917 Blant annet agiterte de mot EF og mot amerikanernes krigføring i Vietnam, fremholder hun.
SA170910 Utdanningsfirmaet EF Education First går inn som lagets nye hovedsponsor fra 2018-sesongen.
SA170910 Laget vil fra 2018-sesongen hete EF Education First - Drapac.
SA170910 EF Education First er en svenskregistrert firma med kontorer og skoler i mer enn 50 land.
AP170910 Utdanningsfirmaet EF Education First går inn som lagets nye hovedsponsor fra 2018-sesongen.
AP170910 Laget vil fra 2018-sesongen hete EF Education First - Drapac.
AP170910 EF Education First er en svenskregistrert firma med kontorer og skoler i mer enn 50 land.
VG170724 november : Norge søker medlemskap i EF
VG170630 Norge sa nei til EF .
SA170509 Kampen mot rosiner i hveteboller, nei til luktelys, forbud mot bønder i bykjernen, kampen mot EF , barns rett til like lange armer, Bring Benny Back !, nei til emu, nei til emo, nei til omo, Børre er homo og nei til hetrofile prester, la bygda leve, la elva leve, åååååå levva livet, spede spira lyt få gro, kampen for tilværelsen, sakkosekkforbud
DA170409 Som pur ungt medlem av AUF, som leste Karl Marx på fritida og kjempet mot norsk medlemskap i EF .
DA170409 Han kom inn da Borten-regjeringen gikk av under opptakten til folkeavstemningen om EF .
DA170409 Som pur ungt medlem av AUF, som leste Karl Marx på fritida og kjempet mot norsk medlemskap i EF .
DA170409 Han kom inn da Borten-regjeringen gikk av under opptakten til folkeavstemningen om EF .
DB170327 » Det er utvilsomt riktig at EU sammen med sine to forgjengere, Kull og Stålunionen og EF har bidratt til fred, demokrati og menneskerettigheter i vår del av verden.
DB170327 Og det har derfor festet seg en alminnelig oppfatning om at denne freden først og fremst skyldes EF og etterfølgeren EU.
DB170327 Men at hovedårsaken til fred i Europa først og fremst skyldes EF og EU beror på en grunnleggende attribusjonsfeil.
DB170327 Kull og stålunionens overnasjonale institusjonelle rammeverk kom til å danne mønster for EF , og dermed også for etterfølgeren EU.
DB170327 Dette var den maktpolitiske forutsetningen for at, først Kull og Stålunionen, og siden Romatraktaten og EF , ble politisk mulig.
DB170327 Den langvarige freden i Europa etter 1945 skyldes derfor ikke primært EF og EU.
DB170327 mars var det 60 år siden de seks landene, Vest-Tyskland ; Frankrike ; Italia ; Nederland ; Belgia og Luxembourg, undertegnet Romatraktaten, Traktaten om Det europeiske fellesskap, EF .
DA170325 71 år etter britenes statsminister Winston Churchill tok til orde for et « United States of Europe » og fire dager før britene trykker på Brexit-knappen, møtes EU-lederne i dag i Roma : De markerer at det er 60 år siden EUs forløper, Det europeisk-økonomiske fellesskapet ( EEC ), senere kjent som EF , ble dannet : ¶
AP170324 Maastricht-traktaten omdannet EF i 1993 til Den europeiske union ( EU ) ¶
AP170324 I 1957 etablerte Romatraktaten Det europeiske økonomiske fellesskap ( EEC ), etter hvert kjent som De europeiske fellesskap ( EF ).
AP170324 Det tidligere Øst-Tyskland ble en del av EF i den tyske gjenforeningen i 1990 ¶
AP170324 Maastricht-traktaten omdannet EF i 1993 til Den europeiske union ( EU ) ¶
AP170324 I 1957 etablerte Romatraktaten Det europeiske økonomiske fellesskap ( EEC ), etter hvert kjent som De europeiske fellesskap ( EF ).
AP170324 Det tidligere Øst-Tyskland ble en del av EF i den tyske gjenforeningen i 1990 ¶
AP170324 Jeg så på EF som del av det kapitalistiske Vesten i et blokkdelt Europa, der bare faren for atomkrig så ut til å hindre krig mellom øst og vest.
AP170324 Jeg ble tilhenger av et størst mulig EF , med mye makt.
AP170324 Inntil 1989 var jeg mot det som da het De europeiske fellesskap ( EF ).
AP170324 Det jeg var mot, var Roma-traktatens EF , altså det markedsøkonomiske samarbeidet, tett knyttet til USA.
AP170324 Brått fikk jeg øynene opp for fredsdimensjonen bak EF , ideen om at økonomisk integrering og samarbeid kunne forebygge krig.
DA170323 I 1972 deltok mer enn 11.000 i folketog mot EF .
AA170323 Den dannet grunnlaget for kull- og stålunionen mellom Tyskland og Frankrike, som etter hvert ble til EEC, EF og nå EU.
VG170220 Neisiden i Norge ved folkeavstemningene om norsk medlemskap i EF i 1972 og EU i 1994 har klart å etablere en fortelling om at et fullverdig medlemskap i EU - som 28 andre europeiske land har valgt - vil la kapitalkreftene og brusselbyråkratene knuge vårt lille land og knuse vårt demokrati.
VG170220 Det er i år 60 år siden dagens EU ble etablert gjennom Roma-traktaten om De europeiske fellesskap ( EF ).
VG170220 Jeg traff Kaci Kullmann Five første gang som fersk journalist sommeren 1990, da hun som handelsminister ledet regjeringens forhandlinger med EF om en mulig EØS-avtale.
VG170220 Hun var svoren EF-tilhenger, og ønsket som så mange andre først og fremst at Norge skulle bli fullverdig medlem i EF , som senere ble til Den Europeiske Union, EU.
DB170220 Men samtidig var de meningsfeller i den store dominerende saken på den tiden - begge ønsket Norge inn i EF .
DB170124 Da Storbritannia i 1972 vedtok en lov om inntreden i det som da het Det Europeiske Fellesskapet ( EF ), så vedtok man at EU-lov blir britisk lov, inntil Parlamentet vedtar noe annet.
AP170112 En årlig undersøkelse fra utdanningsselskapet EF viser at de franske ledernes svake engelskkunnskaper gjenspeiles i resten av befolkningen.
AP170112 En årlig undersøkelse fra utdanningsselskapet EF viser at de franske ledernes svake engelskkunnskaper gjenspeiles i resten av befolkningen.
AP160611 - Brofoss var for EF ( EUs forløper ), Skånland imot.
DB160604 Velgernes nei til EF året etter ble også fremskyndet av Dagbladets reportasjer.
AP160424 Da Labour kom tilbake til makten i 1974 med Harold Wilson som statsminister, var det med valgløfte om å holde folkeavstemning om fortsatt EF-medlemskap ( EF var EUs forgjenger ).
AP160416 Med de Gaulle ute av historien - studentopptøyene våren 1968 ble begynnelsen til slutten for ham -, og med Georges Pompidou i Elyséepalasset, ble Storbritannia i 1973 omsider tatt opp i det som i mellomtiden hadde fått navnet Det europeiske fellesskapet eller EF .
AP160329 EF , og etter hvert EU, var det fantastiske fredsprosjektet.
AP160304 Slik utviklet den greske krisen seg ¶ 1981 : Hellas blir medlem i EF .
AP160304> Slik utviklet den greske krisen seg ¶ 1981 : Hellas blir medlem i EF .