AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod Mot EF og Vietnamkrigen ¶
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod Blant annet agiterte de mot EF og mot amerikanernes krigføring i Vietnam, fremholder hun.
AA170917 Blant annet agiterte de mot EF og mot amerikanernes krigføring i Vietnam, fremholder hun.
SA170910 Utdanningsfirmaet EF Education First går inn som lagets nye hovedsponsor fra 2018-sesongen.
SA170910 Laget vil fra 2018-sesongen hete EF Education First - Drapac.
SA170910 EF Education First er en svenskregistrert firma med kontorer og skoler i mer enn 50 land.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkellaget-Cannondale-reddet-av-svensk-firma-241750b.html Utdanningsfirmaet EF Education First går inn som lagets nye hovedsponsor fra 2018-sesongen.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkellaget-Cannondale-reddet-av-svensk-firma-241750b.html Laget vil fra 2018-sesongen hete EF Education First - Drapac.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkellaget-Cannondale-reddet-av-svensk-firma-241750b.html EF Education First er en svenskregistrert firma med kontorer og skoler i mer enn 50 land.
VG170724 november : Norge søker medlemskap i EF
VG170630 Norge sa nei til EF .
SA170509 Kampen mot rosiner i hveteboller, nei til luktelys, forbud mot bønder i bykjernen, kampen mot EF , barns rett til like lange armer, Bring Benny Back !, nei til emu, nei til emo, nei til omo, Børre er homo og nei til hetrofile prester, la bygda leve, la elva leve, åååååå levva livet, spede spira lyt få gro, kampen for tilværelsen, sakkosekkforbud
DA170409 Som pur ungt medlem av AUF, som leste Karl Marx på fritida og kjempet mot norsk medlemskap i EF .
DA170409 Han kom inn da Borten-regjeringen gikk av under opptakten til folkeavstemningen om EF .
DA170409 Som pur ungt medlem av AUF, som leste Karl Marx på fritida og kjempet mot norsk medlemskap i EF .
DA170409 Han kom inn da Borten-regjeringen gikk av under opptakten til folkeavstemningen om EF .
DB170327 » Det er utvilsomt riktig at EU sammen med sine to forgjengere, Kull og Stålunionen og EF har bidratt til fred, demokrati og menneskerettigheter i vår del av verden.
DB170327 Og det har derfor festet seg en alminnelig oppfatning om at denne freden først og fremst skyldes EF og etterfølgeren EU.
DB170327 Men at hovedårsaken til fred i Europa først og fremst skyldes EF og EU beror på en grunnleggende attribusjonsfeil.
DB170327 Kull og stålunionens overnasjonale institusjonelle rammeverk kom til å danne mønster for EF , og dermed også for etterfølgeren EU.
DB170327 Dette var den maktpolitiske forutsetningen for at, først Kull og Stålunionen, og siden Romatraktaten og EF , ble politisk mulig.
DB170327 Den langvarige freden i Europa etter 1945 skyldes derfor ikke primært EF og EU.
DB170327 mars var det 60 år siden de seks landene, Vest-Tyskland ; Frankrike ; Italia ; Nederland ; Belgia og Luxembourg, undertegnet Romatraktaten, Traktaten om Det europeiske fellesskap, EF .
DA170325 71 år etter britenes statsminister Winston Churchill tok til orde for et « United States of Europe » og fire dager før britene trykker på Brexit-knappen, møtes EU-lederne i dag i Roma : De markerer at det er 60 år siden EUs forløper, Det europeisk-økonomiske fellesskapet ( EEC ), senere kjent som EF , ble dannet : ¶
AP170324 Maastricht-traktaten omdannet EF i 1993 til Den europeiske union ( EU ) ¶
AP170324 I 1957 etablerte Romatraktaten Det europeiske økonomiske fellesskap ( EEC ), etter hvert kjent som De europeiske fellesskap ( EF ).
AP170324 Det tidligere Øst-Tyskland ble en del av EF i den tyske gjenforeningen i 1990 ¶
DA170323 I 1972 deltok mer enn 11.000 i folketog mot EF .
AA170323 Den dannet grunnlaget for kull- og stålunionen mellom Tyskland og Frankrike, som etter hvert ble til EEC, EF og nå EU.
VG170220 Neisiden i Norge ved folkeavstemningene om norsk medlemskap i EF i 1972 og EU i 1994 har klart å etablere en fortelling om at et fullverdig medlemskap i EU - som 28 andre europeiske land har valgt - vil la kapitalkreftene og brusselbyråkratene knuge vårt lille land og knuse vårt demokrati.
VG170220 Det er i år 60 år siden dagens EU ble etablert gjennom Roma-traktaten om De europeiske fellesskap ( EF ).
VG170220 Jeg traff Kaci Kullmann Five første gang som fersk journalist sommeren 1990, da hun som handelsminister ledet regjeringens forhandlinger med EF om en mulig EØS-avtale.
VG170220 Hun var svoren EF-tilhenger, og ønsket som så mange andre først og fremst at Norge skulle bli fullverdig medlem i EF , som senere ble til Den Europeiske Union, EU.
DB170220 Men samtidig var de meningsfeller i den store dominerende saken på den tiden - begge ønsket Norge inn i EF .
DB170124 Da Storbritannia i 1972 vedtok en lov om inntreden i det som da het Det Europeiske Fellesskapet ( EF ), så vedtok man at EU-lov blir britisk lov, inntil Parlamentet vedtar noe annet.
AP170112 En årlig undersøkelse fra utdanningsselskapet EF viser at de franske ledernes svake engelskkunnskaper gjenspeiles i resten av befolkningen.
AP170112 En årlig undersøkelse fra utdanningsselskapet EF viser at de franske ledernes svake engelskkunnskaper gjenspeiles i resten av befolkningen.
AP170112> En årlig undersøkelse fra utdanningsselskapet EF viser at de franske ledernes svake engelskkunnskaper gjenspeiles i resten av befolkningen.