SA171215 Konsekvensene for dyrene blir sykdom, skader og atferdsforstyrrelser.
SA171215 Dyrene stues sammen, og avles til å vokse fort og produsere mye.
AP171214 MDG på Stortinget viser gjennom handling at dyrene blir hørt !
AP171214 Dyrene har ingen egen stemme, derfor er det viktig at vi ikke ignorerer situasjonen deres.
DB171212 Selv om han får erstatning på de drepte dyrene , taper han fortsatt penger.
DB171212 De har et ansvar for dyrene sine, så kan vi gjøre det vi kan for å forebygge påkjørsler, sa han.
DB171212 - Vi taper penger fordi vi kun får betalt for de drepte dyrene .
DA171212 TV-stjernen Ellen DeGeneres skrev på Twitter at naboer hjalp hverandre og dyrene sine med å komme seg i sikkerhet.
AP171212 Dyrene står heller sammentrengt i de deler av Vinje og Tinn der det er lite folk, selv om beitene ikke er like gode som i vest.
AA171212 TV-stjernen Ellen DeGeneres skrev på Twitter at naboer hjalp hverandre og dyrene sine med å komme seg i sikkerhet.
DB171211 Schmidt sier det ikke er meldt om alvorlige helseplager på grunn av dyrene så langt.
DB171211 I tillegg til den risikoen våpen i byen vil utgjøre, er det sannsynlig at dyrene erstattes med andre flygehunder fra andre steder, sier talskvinnen.
DB171211 Et av punktene de har fått mye kritikk for, er at de skjuler selve avlivingen av dyrene .
DB171211 Båtene lokaliserer og følger en flokk delfiner i åpent vann mens de slår metallstenger mot skroget for å forvirre dyrene som bruker sonar for å orientere seg.
DB171211 Dyrene blør sakte ihjel.
AP171211 Schmidt sier det ikke er meldt om alvorlige helseplager på grunn av dyrene så langt.
AP171211 I tillegg til den risikoen våpen i byen vil utgjøre, er det sannsynlig at dyrene erstattes med andre flygehunder fra andre steder, sier talskvinnen.
AP171211 Vi taper penger, fordi vi kun får betalt for de drepte dyrene .
AP171211 På spørsmål om det ikke er mulig å gjete dyrene , svarer Oskal at de gjør så godt de kan.
AP171211 Disse dyrene har sju forskjellige eiere.
AA171211 Nå bør kjøttet i butikken merkes, så forbrukerne kan se hvordan dyrene har hatt det.
AA171211 Derfor bør både dagligvarebransjen og myndighetene legge til rette for at vi kan se hvordan dyrene vi spiser har blitt behandlet.
AA171211 Bøndene og dagligvarebransjen må sikre at dyrene har gode liv, men vi forbrukere bør heller ikke godta at prisen for billig juleribbe er at dyrene lider. § ¶
AA171211 Bøndene og dagligvarebransjen må sikre at dyrene har gode liv, men vi forbrukere bør heller ikke godta at prisen for billig juleribbe er at dyrene lider. § ¶
AA171211 | Dyrene skal ikke lide for å gi oss billig ribbe til jul ¶
VG171210 Tonen er fortsatt anmassende og desperat, og bemerkelsesverdig voldsom : Filmskaperne har én idé om hva komikk er - å slå seg - og det går knapt fem minutter mellom hver gang et av dyrene blir overkjørt av et kjøretøy.
VG171210 Hun mener at dyrene må tilbake til naturen i parken, slik at de ikke skal glemme sine instinkter i all overfloden.
VG171210 Oskal og flere reineiere eier dyrene i flokken som ble tatt av toget i dag.
VG171210 Derfor har dyrene trukket ned til dalene for å finne bedre beite.
DB171210 De har et ansvar for dyrene sine, så kan vi gjøre det vi kan for å forebygge påkjørsler, sier Skarpen.
DB171210 Antar alle er døde ¶ 30 til 50 reinsdyr er påkjørt, og Bane Nor antar at alle dyrene som ble påkjørt, er døde.
DB171210 - Dyrene gikk på jernbanelinja.
VG171209 Det foreligger enn så lenge ingen planer om å skyte elgene, men Rahka utelukker ikke at det kan bli mulig hvis dyrene blir aggressive.
VG171209 Avisen skriver også at en 11-åring skal ha blitt jaget på vei hjem fra skolen ved tre ulike anledninger, og at Hamarøy kommune har mottatt en henvendelse om å bli kvitt dyrene .
DA171208 Boka er vidunderlig lik på referanser til nordamerikansk tegne- og bildeboktradisjon, som da den yngste og villeste jenta, iført en batikkskjorte som ligner pels, danser slik gutten i « Where the Wild Things Are » gjør med de ville dyrene .
AA171208 Så er det opp til jegerne å plassere seg der de tror dyrene vil komme.
AA171208 Så er det opp til jegerne å plassere seg der de tror dyrene vil komme.
DB171207 Hilton skriver at hun føler seg redd, og at hun nå forsøker å få alle dyrene sine ut av villaen hun eier som følge av evakueringsprosessen.
DA171207 Jeg ble utrolig fascinert av alle dyrene som bor på sett, for eksempel.
AP171207 Isolert sett, helt uavhengig av hva man måtte mene om samisk kulturarv, er altså dårlig dyrevelferd i reinbesetningene et problem for både dyrene og næringen.
DB171206 Fellesskapet, landskapet, håndverk, kunst, de hellige steder og den felles hukommelsen er tett sammenvevd med dyrene , og det landskapet som de vandrer gjennom.
DB171206 De utvekslet husly, arbeid og mat, og de bor med dyrene sine i beitelandet.
DB171206 Dyrene og dens vandringer var viktig.
AP171206 En viktig del av forskningen vår er derfor å dokumentere hvilke helseeffekter fôret har på dyrene .
AP171206 Dyrene både liker maten og vokser godt.
AA171206 Brannvesenet har rykket ut for å redde dyrene i land. 110-sentralen fikk melding om hendelsen klokken 11.24, opplyser operatør Nikolai Vatne ved sentralen.
AA171206 En av reineierne som ble hardest rammet, kontaktet i forkant Bane Nor flere ganger for å forsikre seg om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg.
AA171206 Det er ikke nok å beklage og gi erstatning, reineiere skal ikke være vitne til at dyrene deres dør på denne måten.
AA171206 Dyrene var på vei til vinterbeite i reinbeitedistriktet JillenNjaarke sør for Mosjøen da ulykken skjedde.
DB171205 Her skulle de få anledning til å formere seg, før dyrene igjen skulle settes tilbake i havet etter at de hadde tatt hånd om rovfisket i området.
VG171204 RYSTENDE : Flere av dyrene som ble funnet er i så dårlig tilstand at de må avlives på stedet.
VG171204 Men når dyr er syke og skadde sånn som vi har avdekket så er det tragedier for de enkelte dyrene .
VG171204 Hva som skjer med dyrene i de enkelte tilfellene varierer, men ofte vedtar Mattilsynet at griser som blir funnet i dårlig tilstand blir avlivet.
VG171204 - Det er klart at det er forferdelig for dyrene .
DB171204 Når vi er rundt og gjør funn som dette, så går det inn på meg og våre inspektører å se at dyrene ikke blir bedre ivaretatt.
DB171204 Når dyrene behandles på en dårlig måte, er det bondens ansvar.
DB171204 Norsk lov bør være minimumskriteriet for hvordan vi behandler dyrene , for helst skal vi være mer omtenksomme.
DB171204 - Jeg har ikke sett videoen, men jeg tar sterkt avstand til de som ikke klarer å ivareta dyrene og som ikke følger norsk lov.
DB171204 - Jeg er bekymret for at næringen ved enkeltprodusenter ikke tar dette på alvor, og jeg mener det er på tide med en kulturendring og at dyrene følges bedre opp.
DB171204 - Det er bare å beklage, og jeg er skuffet over mine kollegaer som ikke følger opp dyrene sine bedre, sier Egeland.
VG171202 tilfellet av smitte i villreinflokken på Nordfjellet, av de 263 dyrene som foreløpig er felt, og det 13. totalt med bekreftet skrantesyke ( CWD ) i Norge.
VG171201 - Jeg må si at vi synes det er veldig overraskende at Klima- og miljødepartementet faktisk fatter et nytt vedtak om å skyte dyrene utenfor ulvesonen, når retten vedtok stans i jakten utenfor sonen forrige uke, forteller Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.
VG171130 Tryggheten for dyrene og dyreeiere på Vestlandet blir nå sterkere enn noen gang tidligere, sier Frps Helge André Njåstad.
AP171130 I de gamle eventyrene har dyrene et rikt følelses- og tankeliv, de er smarte, ja, de kan til og med snakke.
AP171130 Blant naturfolk eksisterer et intimt samspill mellom dyr og mennesker, dyrene har egenskaper og personlighet, noen tilbes, andre fryktes, alle nyter respekt.
AP171130 Besjelingen av dyrene er tilbake.
VG171129 Han presiserer at det ikke er noen fare for smitte til andre dyr eller til mennesker, selv om et av de destruerte dyrene hadde sykdommen påvist.
VG171129 Der tas det prøver av hvert enkelt dyr slik at Veterinærinstituttet kan teste om dyrene var smittet av den dødelige sykdommen skrantesyke eller CWD.
SA171129 La barnet lede leken ( bestemme hvor dyrene skal stå hvis dere leker bondegård ).
FV171129 La barnet lede leken ( bestemme hvor dyrene skal stå hvis dere leker bondegård ).
DB171129 Han peker på at det ikke nødvendigvis er dyreplageri å holde katter inne, men da må dyrene være vant til å oppholde seg innendørs fra fødselen av.
DB171129 ¶ PÅ REISE : « Stjerna » er en helaftens animasjonsfilm om dyrene som hjalp Maria og Josef til Betlehem.
BT171129 La barnet lede leken ( bestemme hvor dyrene skal stå hvis dere leker bondegård ).
AP171129 Men når Hamsun i åpningen plasserer mannen først, dernest dyrene og til slutt samene som snuser opp stien, så er rasismen etablert som betingelse for Isaks fremferd.
AP171129 La barnet lede leken ( bestemme hvor dyrene skal stå hvis dere leker bondegård ).
SA171128 Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.
DB171128 Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.
DB171128 Man vet at dyrene trenger ro vinterstid til næringsopptak, og at de må spare på energien for å overleve.
DB171128 Bakgrunnen til anmeldelsen var at de mener at bruken av helikopter og snøscootere under jakten stresser dyrene .
DB171128 Uansett ville smittefaren og konsekvensene for andre områder vært større om de syke dyrene hadde fått leve.
DB171128 Samtidig har Dagbladet fått bekymrede spørsmål fra hyttefolk og skiløpere om smittefaren i blod og andre kroppsvæsker som drypper ned i snøen under helikoptertransporten av de nyskutte dyrene .
DB171128 Derfor blir ikke dyrene slaktet på stedet, men fraktes hele til oppsamlingsplassen.
DB171128 De to syke dyrene kommer av den foreløpige fangsten på 172 rein de tre ukene den unike nedskytingen har vart.
DB171128 De døde dyrene fraktes ut med helikopter.
DB171128 - Veterinærinstituttet kom med melding tirsdag om smittemistanke mot ett av dyrene som er felt og blitt fraktet med helikopter til oppbevaringsplassen i Kjøldalen, sier operativ leder for den unike oppryddingen, Petter Braaten i Statens Natursoppsyn på Geilo, til Dagbladet.
DB171128 - Kortversjonen er at vi ikke ville være i nærheten av Mattilsynets knappe tidskrav om å få dyrene fram til godkjent slakteri uten å bygge opp en aksjon som ville vært gigantisk mye større enn nå.
DB171128 - De aller fleste dyrene er jo friske - hvorfor blir de ikke menneskemat ?
DB171128 Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.
AP171128 De 14.000 dyrene skal produsere opptil 400 tonn melk per dag, noe som er nok til å dekke landets behov.
VG171127 Ifølge Berget var det ansatte på et slakteri som fredag varslet Mattilsynet etter å ha reagert på at flere av dyrene var i svært dårlig forfatning.
VG171127 Ansatte på slakteri varslet ¶ Dyrene som er igjen vil enten bli avlivet eller sendt til slakting.
DB171127 - Var dyrene avmagret ?
AP171127 Bilistene må være oppmerksomme, for dyrene kan komme både på kryss og tvers i veien, sier han.
AP171127 - Nå som snøen er kommet, og det er tung for dyrene å gå i terrenget, er det fort at de trekker ned i dalbunnen og inn på veiene.
AP171127 Stadig flere steller dårlig med dyrene sine.
AP171127 - Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyrene sine, uttalte Knævelsrud i Mattilsynet.
VG171126 NRK Nordland skriverat en reineier skal ha forsøkt å kontakte Bane Nor om at dyrene oppholdt seg langs sporet.
VG171126 Han og kollegaen forklarer at dette får store konsekvenser for dem, som lever av disse dyrene .
VG171126 Det var et nordgående godstog som traff dyrene i den verste ulykken på lørdag.
VG171126 Den blodige ulykken fant sted fordi beskjeden om dyrene fra Bane NOR til toget ikke nådde fram - på grunn av teknisk feil.
VG171126 Av de påkjørte dyrene er 720 elg, 398 rådyr, 329 tamrein og 333 sau.
DB171126 Det er på tide å slippe dyrene tilbake på jordene der de hører hjemme, sier hun til AFP.
DB171126 Bøe sier at selv om det er fullt mulig at parmesanens smak påvirkes av dyrevelferden, men at EU har et regelverk som setter klare krav til velferden, og at Italia har et sett regler som de bryter ved å behandle dyrene dårlig.
DB171126 Trolig er det noen som har vært sterkt i mot hennes arbeid med dyrene som har utført handlingen.
DB171126 Nå vil National Geographic avsløre hittil ukjente opplysninger om alt fra Fosseys viktige arbeid med dyrene , hennes liv, arv og uventede død.
DB171126 Fossey levde med andre ord i nær kontakt med dyrene ; både alene og sammen med tilreisende studentgrupper.
BT171126 Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.
BT171126 Reineieren kontaktet ifølge NRK Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg.
BT171126 Ifølge Kappfjell ble et av de påkjørte dyrene hengende fast på lokomotivet, og ble med toget helt til stasjonen i Mosjøen.
BT171126 - Vi som er reineiere, har et tett forhold til dyrene våre.
AP171126 Reineiere kontaktet Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg.
AP171126 Ifølge en av eierne skal ett av dyrene blitt hengende fast på lokomotivet, og ble med helt til stasjonen i Mosjøen.
AP171126 De betyr nesten alt for oss og dyrene danner grunnlaget for vår eksistens.
AP171126 Appfjell ble gjort oppmerksom på at reinsdyrene var kommet ned fra fjellet og inn på jernbanelinjen fordi flere av dyrene har påmonterte GPS-sendere.
AP171126 Reineiere kontaktet Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg.
AP171126 Ifølge en av eierne skal ett av dyrene blitt hengende fast på lokomotivet, og ble med helt til stasjonen i Mosjøen.
AP171126 De betyr nesten alt for oss og dyrene danner grunnlaget for vår eksistens.
AP171126 Appfjell ble gjort oppmerksom på at reinsdyrene var kommet ned fra fjellet og inn på jernbanelinjen fordi flere av dyrene har påmonterte GPS-sendere.
AP171126 Dyrene er bare et av elementene i en større fortelling hvor den norske fjøsnissen er i sentrum », skrev Tine.
AA171126 Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.
AA171126 Reineieren sier at han kontaktet Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg.
AA171126 - Vi som er reineiere har et tett forhold til dyrene våre.
AA171126 Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.
AA171126 Reineieren sier at han kontaktet Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg.
AA171126 - Vi som er reineiere har et tett forhold til dyrene våre.
DB171124 Egentlig er bildene som mikroskopet tar i svart/hvitt, men Wiik-Nielsen legger på farge etterpå slik at det er lettere å se hvordan de bittesmå dyrene er bygget opp.
VG171123 Dyrene er bygget inn i designet slik at de går i et med naturen.
VG171123 - Dyrene er et element i en større fortelling hvor fjøsnissen er hovedperson.
DB171123 Klimaendringer fører til at isen, der isbjørner ferdes mest, smelter tidligere på året, og dyrene må derfor oppholde seg lenger på land, ifølge forskerne.
DB171123 - Dyrene er et element i en større fortelling hvor fjøsnissen er hovedperson.
AP171123 Klimaendringer fører til at isen, der isbjørner ferdes mest, smelter tidligere på året, og dyrene må derfor oppholde seg lenger på land, ifølge forskerne.
AP171123 Klimaendringer fører til at isen, der isbjørner ferdes mest, smelter tidligere på året, og dyrene må derfor oppholde seg lenger på land, ifølge forskerne.
AP171123 - Dyrene er et element i en større fortelling hvor fjøsnissen er hovedperson.
AA171123 - Dyrene er et element i en større fortelling hvor fjøsnissen er hovedperson.
AP171122 Barna kan klappe dyrene i fjøset, være med på juleverksted på låven, spise grøt og høre eventyr.
AP171122 Barna kan kjøre med hest og vogn og klappe dyrene i fjøset på Bogstad gård søndag.
SA171121 Se fakta om de ulike dyrene lengre ned i artikkelen ¶
SA171121 Foreldre bør også være oppmerksomme på hvordan dyrene lever.
SA171121 - Disse dyrene er mer robuste, og har lang levetid.
DB171121 Vel oppe fant han dyrene sine beite fredfullt på grønne enger.
AP171121 Se fakta om de ulike dyrene lengre ned i artikkelen ¶
AP171121 Foreldre bør også være oppmerksomme på hvordan dyrene lever.
AP171121 - Disse dyrene er mer robuste, og har lang levetid.
AA171121 Se fakta om de ulike dyrene lengre ned i artikkelen ¶
AA171121 Foreldre bør også være oppmerksomme på hvordan dyrene lever.
AA171121 - Disse dyrene er mer robuste, og har lang levetid.
DB171120 - Dyrene tok opp fluoren og svovelgassene da de drakk det infiserte drikkevannet og spiste det giftige gresset.
AP171120 Det er helt utrolig at noen mener at de vil dyrene vel og går imot dyremishandling - uten å tenke på hva som er rett foran dem på tallerkenen.
AP171120 De fleste dyrene lever under fryktelige forhold på grunn av masseproduksjon.
AA171120 Ifølge Camilla var det stort sett hun og Kristian Krubel Djupnes som tok seg av dyrene .
DB171119 Også tidspunktet da dyrene blir drevet fra slaktebilen og inn i slakteriet er kritisk, sier hun.
DB171119 - Tidspunktene hvor dyrene skal bedøves er kritiske.
DN171117 Det pågår utstrakt snikskyting av elefanter og andre rovdyr i Afrika, og deler fra disse dyrene er særlig etterspurt i Kina og andre deler av Asia.
DN171117 Det pågår utstrakt snikskyting av elefanter og andre rovdyr i Afrika, og deler fra disse dyrene er særlig etterspurt i Kina og andre deler av Asia.
DN171117 Det pågår utstrakt snikskyting av elefanter og andre rovdyr i Afrika, og deler fra disse dyrene er særlig etterspurt i Kina og andre deler av Asia.
BT171117 Dyrene fraktes til en basestasjon for prøvetaking ved Breistølen i Lærdal.
DB171116 Omstridt sport vekker oppsikt : - Det er en ondskapsfull og brutal tortur av dyrene
BT171116 Bergen kommune kjøper inn store mengder varer, og ved å stille noen krav basert på hensyn til dyrevelferd, kan vi bruke forbrukermakten til beste for dyrene .
AP171116 Dyrene er glade der de er på beite.
DB171115 Man vet at dyrene trenger ro vinterstid til næringsopptak, og at de må spare på energien for å overleve.
DB171115 Det er et spørsmål om hva som er minst belastende for dyrene .
DB171115 Det benyttes helikopter og snøscooter under jakten, noe organisasjonen peker på at stresser dyrene .
DB171115 De døde dyrene fraktes ut med helikopter.
DB171115 - Vi får se hva anmeldelsen inneholder når den kommer, men det er viktig å understreke at vi gjør dette for å hindre utbredelsen av en dødelig dyresykdom som utsetter dyrene som blir smittet for store lidelser, fram til de til slutt dør.
DB171115 Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.
DB171115 NOAHs svar er nei, og i en artikkel på våre nettsider sier vi : « Hvert enkelt av dyrene i landbruksmaskineriets bur og binger deler vår evne til savn og glede, dødsangst og livslyst.
DB171115 Hadde mennesker lært også disse dyrene å kjenne, ville slakt blitt sett på som den voldelige galskap det er.
AA171115 | Sju moskus ble skutt på Dovrefjell onsdag ¶ Dyrene gikk mellom et sperregjerde for sau - og jernbanelinja og E6 ved Avsjøen.
AA171115 I tillegg var dyrene utenfor kjerneområdet for moskus - og da er terskelen lav for å ta ut urtidsdyrene, som holder til på Dovrefjell.
AA171115 Dyrene har oppholdt seg i dette området en tid.
DB171114 De radmagre dyrene ble fo to uker siden tranportert til Finnmark Rein sitt slakteri i Kautokeino.
DB171114 - Det var mange gamle reinsimler ( hunndyr ) blant dyrene som måtte avlives.
BT171111 I tillegg glemmer folk ofte å sterilisere dyrene , noe som gjør at to hjemløse katter på kort tid blir til mange flere.
VG171110 Med klimaanlegg og litervis av kaldtvann dusjet inn i fjøset, er ørkenen blitt levelig for de vestlige dyrene .
VG171110 Barnehagen er ikke alene om å ha hatt problemer med rotter, og til sammen koster dyrene mange millioner kroner.
DB171110 Perfekt castet, med den allsidige debattsidekjendis og konspiranoia/ekstremisme-ekspert John Færseth ( ! ) i rollen som okkult orientert ond politiker-mesterhjerne, med manipulative forsøk på å sette våre venner dyrene i gjeldsslaveri ; ¶
DB171110 Perfekt castet, med den allsidige debattsidekjendis og konspiranoia/ekstremisme-ekspert John Færseth ( ! ) i rollen som okkult orientert ond politiker-mesterhjerne, med manipulative forsøk på å sette våre venner dyrene i gjeldsslaveri ; ¶
NL171109 Med teknologien « e-bjeller » og « Find my Sheep » fra Sognefjorden kan dyreeiere spore dyrene på en kart-app på mobiltelefonen sin.
NL171109 GPS-sporingen gjør det enklere å vite hvor dyrene er og å skjønne hvordan de beveger seg.
AP171109 Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. 3. 23 prosent. 4.
DB171108 Høvene var ikke stelt eller beskåret på flere år, og tre av dyrene hadde problemer med å gå.
DB171108 Et kjapt blikk inn til hestene avslørte at dyrene levde under svært kritikkverdige forhold.
BT171107 TESTET FOR SKRANTESYKE : Spesialtrent mannskap testet dyrene for skrantesyke.
VG171106 Dyrene ble så dårlig behandlet at de til slutt sultet i hjel, eller måtte avlives.
BT171106 Tar prøver av dyrene
BT171106 OBDUKSJON : Alle dyrene som slaktes vil bli sendt inn til prøvetaking.
BT171106 Innen mai neste år håper man at alle dyrene er drept.
BT171106 Det er en dramatisk og vemodig handling å skulle felle alle dyrene , men det er noe langt større som står på spill, sier Knutsen.
BT171106 Dyrene fraktes hele til en prøvetakingsstasjon som blir satt opp for anledningen.
BT171106 Dyrene de feller blir fløyet ut med helikopter.
AA171106 Innen mai neste år håper man at alle dyrene er drept.
AA171106 Det er en dramatisk og vemodig handling å skulle felle alle dyrene , men det er noe langt større som står på spill, sier Knutsen.
AA171106 Dyrene fraktes hele til en prøvetakingsstasjon som blir satt opp for anledningen.
AA171106 Dyrene de feller blir fløyet ut med helikopter.
BT171105 Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook ! | Dyrene fortjener bedre ¶
DA171104 Mange av dyrene som vises fram er også utryddingstruet.
DA171104 Dovendyr, med sitt sedate temperament og søte uttrykk, er et av de dyrene som er mest utsatt.
DA171104 De har også dokumentert hvordan mange av dyrene er blitt skadet, torturert og mishandlet, i tillegg til at de holdes fanget i begredelige omgivelser.
DB171103 De valgte løshunder fordi de antok at disse dyrene allerede hadde lært seg å mestre forhold under ekstrem kulde og sult.
DB171103 De første dyrene som ble sendt ut i verdensrommet og returnerte til jorda levende var Belka og Strelka, som ble sendt opp 19. august 1960 og returnerte dagen etter, skriver AFP.
DB171103 Dersom jeg legger ut et av dyrene som reveåte, og skyter to rev, tjener jeg 600 kroner mer enn om jeg hadde sendt sauen til slakteriet, sier Boltås til avisa.
SA171102 - Når oljefolk med god lønn mister jobben, er det ingen til å kjøpe de dyrene husene deres.
DB171102 - Vi må stoppe angrepene, og gi terroristene mye hardere straffer enn det de dyrene får nå.
AA171102 Hun forteller at det ikke er greit at folk dumper dyrene sin ved dyrebeskttelsens lokaler på Sluppen.
DB171101 - Vi må stoppe angrepene, og gi terroristene mye hardere straffer enn det de dyrene får nå.
AA171101 Ifølge ham har noen av dyrene bygd ei ny hytte i Stokkedammen som ligger mellom Theisendammen og ferista i Fjellseterveien.
AA171031 « Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin » og « Dyrene i Hakkebakkeskogen » er andre eksempler, svarte Kvernberg.
AA171031 Under Kvernbergs Facebook-innlegg skriver Gåtes Gunnhild Sundli at hun måtte holde sin treåring for ørene under hele filmen da de så « Dyrene i Hakkebakkeskogen » tidligere i år.
VG171030 Blant annet for å verne om dyrene .
DB171030 Å verne disse dyrene innebærer politisk arbeid og mobilisering for lovendringer som tar mer hensyn til dyrenes behov.
DB171030 Når det gjelder dyrene i industriell kjøttproduksjon, konkluderer Kirkebøen med at kritikk er « myter » og at norske landbruksdyr har det « best i verden ».
DB171030 Men det kan være skremmende å oppdage hvor langt vårt samfunn har gått i å tingliggjøre dyr i produksjon, og dyrene opplever ofte sin virkelighet som nettopp skremmende.
DB171030 Disse dyrene er det lov å behandle på en måte som ikke gir dem gode liv, men tvert imot utsetter dem for lidelse.
VG171028 - Mange har også fått mindre grovfor, siden dyrene måtte beite på fulldyrket mark, begrunner Helgesen.
NL171026 Noen må drive kyrne langs fylkesveien for å få dyrene ut på sommerbeite.
NL171026 Alle disse dyrene spiser - men de « skiter » også og denne « skiten » må ut på enga to til tre ganger i løpet av sommerhalvåret.
DA171026 Å kalle volden vi påfører hverandre for « dyrisk » er i mange tilfeller en dyp fornærmelse mot dyrene , som ikke er så grusomme mot hverandre.
AP171026 Si ;D-innlegg : Er dyrene virkelig mindre verdt enn oss ?
AP171026 Hvorfor kan ikke dyrene leve fritt i naturen istedenfor ? Dyrene på sirkus er tvunget til å underholde oss mennesker.
AP171026 Hvorfor kan ikke dyrene leve fritt i naturen istedenfor ?
AP171026 Forestill deg at du blir byttet ut med dyrene og skal bo i bur og vogner i flere måneder i strekk.
AP171026 Flere av dyrene lever under det jeg mener er forferdelige forhold for et dyr.
AP171026 Dyrene på et sirkus burde ikke være sperret inne som slaver, men slippe denne skammen.
AP171026 Dyrene har rett til å leve et fritt liv og leve under gode forhold slik som oss mennesker.
NL171025 FOTO : HÅVARD HAUGSETH JENSEN ¶ | Dyrene som alle lukker øynene for ¶
NL171025 Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensiv husdyrproduksjon, pelsindustrien og dyreforsøk.
VG171024 Bakgrunnen er at hundekjørerne plasserer ut mat til dyrene sine langs løypen i god tid før løpet starter.
VG171024 - Jeg avlivet begge dyrene og meldte så fra til politiet.
VG171024 Dyrene på dette bildet har ingen tilknytning til saken.
DB171022 DYREBARE : For Britt og Birger Carlsen er det viktigste at dyrene har det bra.
VG171021 Og dyrene får vann og beite.
VG171021 Avlingene svikter, dyrene dør og menneskene lider.
VG171021 Når landbruksministeren har valgt å snu ryggen til det eneste selvsagte valget, nemlig å ta hensyn til dyrene , føler jeg det er viktigere enn noensinne at vi alle bruker den stemmen vi har for å fortelle politikerne at vi har fått nok.
VG171021 NOK ER NOK : - Når landbruksministeren har valgt å snu ryggen til det eneste selvsagte valget, nemlig å ta hensyn til dyrene , føler jeg det er viktigere enn noensinne at vi alle bruker den stemmen vi har for å fortelle politikerne at vi har fått nok, skriver Lise Myhre.
VG171021 Jeg håper at vi er mange som stiller opp for dyrene , også i dag.
VG171021 I år vedtok Stortinget med knapt flertall at dyrene fortsatt skal sitte i trange bur.
VG171021 At vi ikke ønsker et Norge som alltid setter pengene først og skyver hensyn til dyrene i bakgrunnen, et Norge hvor våre felles penger blir brukt på pelsnæring istedenfor på dyrevern.
NL171021 Hva kan konklusjonen med denne investeringen være, annet enn å innse at disse dyrene ikke kan ha gode levevilkår ?
DB171021 ¶ KAMPER : Kampene mellom hunder og villsvin i Indonesia anses som kultur, og er over først når ett av dyrene er skadd.
DB171021 Omstridt sport vekker oppsikt : - Det er en ondskapsfull og brutal tortur av dyrene
DB171021 Kampene, som kalles « adu bagong » ( svinekamp ), finner sted i en liten bambusarena på 15 x 30 meter og slutter når ett av dyrene er skadd.
DB171021 - Dette er en kriminell handling mot dyrene .
DB171021 ¶ UROVEKKENDE BILDER : Undersøkelser gjort av dyrevernorganisasjonen World Animal Protection avslører hvordan dovendyr brutalt blir bortført fra det fri, slik at uvitende turister kan ta søte selfier med dyrene .
DB171021 I den samme rapporten kommer det også fram at 54 prosent av de 249 turistattraksjonene i Latin-Amerika som lokker med møter med ville dyr, tilbyr direkte kontakt med dyrene , som å kosing og holding. 35 prosent av dem brukte mat for å lokke fram dyrene, og 11 prosent ga turistene et tilbud om å svømme med ville dyr.
DB171021 De vanligste dyrene er dovendyr, kaimaner, amazonasdelfiner og anakondaer.
DB171021 Alt dette gjøres slik at turister i Sør-Amerika kan få ta en selfie med de søte dyrene , skriver organisasjonen på sine nettsider.
DB171021 35 prosent av dem brukte mat for å lokke fram dyrene , og 11 prosent ga turistene et tilbud om å svømme med ville dyr.
DB171020 En kunstnerisk satsing på et smalt stykke, dette er ikke akkurat « Dyrene i Hakkebakkeskogen », sier Christensen.
DA171020 Jeg kan til dels skjønne at Sp stemte slik, men ble tilsvarende overrasket over at KrF faktisk gjorde det samme, sier Nævra, som tok en Buskerud-oppdretter på ordet og besøkte farmen hans, for å se hvordan livet arter seg for dyrene som vokser opp fangenskap.
DA171020 Dyrene jeg så lider ikke.
AA171020 Når den nye brua og påkjøringsrampene skal bygges, vil dyrene få problemer med å bevege seg mellom Leirelva og Bymarka.
DA171019 Dommen er absurd og et stort nederlag for dyrene , sier Ellefsen. | 70 sykler manglet lys ¶
DA171019 Aktivistene fra Nettverk for dyrs frihet må ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett både dekke pelsdyrbondens sakskostnader og utgiftene bonden hadde med å sjekke dyrene for smitte etter det uønskede besøket, ifølge Stavanger Aftenblad.
BT171019 Den milde dommen er en hån mot dyrene , og den gir en farlig signaleffekt.
DA171018 - Å stille opp i markeringer for dyr og miljø er viktig, siden dyrene ikke har en egen stemme.
DA171018 - Kompromisser som går ut over dyrene , er ikke noe NOAH applauderer.
AP171018 » Disse paragrafene handler om at dyr bare skal holdes av mennesker hvis det kan gjøres på en forsvarlig måte, at dyr holdes i miljøer som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov og at dyrene skal ha god helse og velferd.
AP171018 Det helt avgjørende spørsmålet er om det er etisk forsvarlig å la dyrene fødes til et plaget liv i fangenskap med norsk lov som alibi.
DA171017 Han ga i sommer fra sitt tilholdssted utenfor Syria tillatelse til at dyrene kunne evakueres.
DA171017 Dyrene ble sendt til Tyrkia og videre derfra til reservatet Al-Ma'wa i Jordan.
AA171017 Han ga i sommer fra sitt tilholdssted utenfor Syria tillatelse til at dyrene kunne evakueres. ( ©NTB ) ¶
AA171017 Dyrene ble sendt til Tyrkia og videre derfra til reservatet Al-Ma'wa i Jordan.
DA171016 Siden skal lyden av horder med neshorn følge oss forestillingen igjennom, og senere får vi oppleve en veldig farlig Svein Roger Karlsen i forvandling fra Bérengers venn Jean til et av disse fryktinngytende dyrene .
DA171016 Selv om det hadde vært mulig å drive med dette på forsvarlig vis - og dyrene fikk sine naturgitte behov dekket - så ville det fortsatt ikke vært bruk for pels.
DB171014 Klappfeller settes langs vegger, under skap, på hyller på de stedene der man har funnet ut at dyrene ferdes.
DB171012 De nye dyrene kommer fra Polen eller Tyskland.
DA171012 - Å være sosialt ansvarlig er en av Guccis kjerneverdier, og vi vil fortsett å streve for å gjøre det bedre for miljøet og dyrene .
DB171011 Men det er mange ting som spiller inn på kjøttsmaken, blant annet hva dyrene får å spise, og hvor de går.
AP171010 Tre av dyrene til bonden er drept, skriver France24.
AP171010 Bøndene mener det er umulig å beskytte dyrene til enhver tid, fordi dyrene ofte er spredt over større områder.
AP171010 Bøndene mener det er umulig å beskytte dyrene til enhver tid, fordi dyrene ofte er spredt over større områder.
VG171008 - Vi har laget et beredskapsbeite på den andre siden av elven som dyrene flyttes til, forteller Gunn.
AA171007 På midten av 1800-tallet ble det mer fart i potetdyrkingen her i landet, først som mat til dyrene .
DB171006 Sistnevntes gamle gruppe Yoguttene var dessuten ganske viden kjent for å « gjøre det for dyrene ».
VG171003 Vi krever at myndighetene nå samkjører seg langt bedre, slik at vi får en slutt at det gis offentlige midler til folk som ikke behandler dyrene sine godt nok, sier hun.
VG171003 Når grisene ikke er tilstrekkelig bedøvet ved opphenging og stikking blir dyrene utsatt for ytterligere påkjenninger og ekstrem smerte ».
VG171003 - Det skal lønne seg å behandle dyrene godt, og straffe seg å ikke gjøre det, sier hun.
VG171003 * Gris blir vanligvis bedøvet i en gassfelle, for å sikre at dyrene opplever minst mulig smerte ved slakting.
VG171003 * Boltepistolen, som skulle fungere som en backup-løsning i bedøvelsesprosessen i april, lå ikke tilgjengelig under arbeidet, noe som resulterte i at dyrene led unødig.
AA171003 I dalen var dyrene flyttet på andre siden av elva - og beboerne ventet på hva de varslede nedbørsmengdene ville gjøre.
DB171002 Hva har de til felles, historien om birkebeinerne, eventyret om Askeladden, ekspedisjonen til Roald Amundsen, flukten til motstandsmannen Jan Baalsrud, romanen om guttegjengen i « Beatles », barnebøkene om Snekker Andersen og Julenissen, dyrene i Hakkebakkeskogen og de åtte ungene og mormoren deres, beretningene fra Flåklypa og teaterstykket « Reisen til Julestjernen » ?
DB171002 Dette gjelder slett ikke alle - « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ble møtt med entusiastiske lovord, og « Snekker Andersen og Julenissen » ble en presentabel koselighet.
VG171001 Rett for klokken 13 ber politiet folk se til dyrene sine, da det har kommet melding om sauer som er i ferd med å stå under vann i Sødal.
DB170930 Det er røyken som har drept dyrene .
DA170930 Men alle de andre dyrene er våkne hele året, og inne i krokodille- og slangesenteret er det alltid nesten tropiske temperaturer.
AA170930 Det er røyken som har drept dyrene .
AA170930 Det er røyken som har drept dyrene .
VG170929 Selskapet, som siden har produsert suksesser som « Jul i Flåklypa », og « Dyrene i Hakkebakkeskogen » var da et lite produksjonsselskap.
DB170929 De fleste av dyrene som lever på øygruppa 1.800 kilometer nordøst for kysten av Australia, finnes ingen andre steder på jorda.
AA170929 De fleste av dyrene som lever på øygruppa 1.800 kilometer nordøst for kysten av Australia, finnes ingen andre steder på jorda.
AA170928 Dyrene skal tilbringe de neste ti årene i en dyrehage ved den indonesiske hovedstaden Jakarta.
DB170927 ¶ DRIVES UT : I Skapelsesberetningen er det en straff å forlate naturen, hagen, dyrene , og en tilværelse uten skam.
AP170927 Etter dyrene flyttet så menneskene inn i skjulene da offentlig transport, drivstoff, gass og elektrisitet forsvant våren 1918.
VG170926 For å ha kontroll over elgbestanden, blir jaktlagene tildelt kvoter hvor kjønn og alder på dyrene som kan felles, mer eller mindre er forhåndsbestemt.
DA170926 Melke- og kjøttbonde Sven Ivar Dybdal fra Tysværvåg i Rogaland er en av dem som har hatt dårlige avlinger som følge av regnet og som nå sliter med å få tak i nok grovfôr til dyrene sine.
VG170925 Line Soumalainen ( 55 ) har bedt naboene i Ørje holde et øye med gård, grunn og dyrene .
DB170925 De flokket seg ikke sammen med resten av dyrene , og ville ikke inn på stien.
AP170924 | Stadig flere steller dårlig med dyrene sine.
AP170924 Mattilsynet har tatt dyrene i midlertidig forvaring : 44 ¶
AP170924 Hun understreker at det ikke alltid betyr at dyrene er påført lidelse.
AP170924 Alle dyrene ble sendt til slakt og eieren ble politianmeldt.
AP170924 - Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyrene sine, sier Knævelsrud.
AP170924 Dyrene hadde sultet ihjel over en periode på to måneder uten vann og mat.
AP170923 - Forskjellen er at folk kjenner det på smaken at denne hjorten har beitet ute i det fri, forklarer Midtbø som legger til at mange av dyrene er selvskutt, andre kjøper han av jegere : ¶
AA170922 Dyrene kommer helt plutselig, og en påkjørsel skjer veldig raskt.
DB170920 I Cabarete, landsbyen der Holt bor, pleier dyrene å gå fritt rundt omkring.
DB170919 Man skulle nesten tro at det var Venezuela neste, der folk bryter seg inn i dyrehager for å spise dyrene av mangel på mat.
VG170918 - De fleste dyrene han hadde med seg er forbudt å innføre i Norge og ingen av dem var dessuten deklarert, forteller Fredriksen.
VG170918 Dyrene som nå er beslaglagt er sendt til Mattilsynet, og de vil sansynligvis bli avlivet alle sammen.
VG170918 Han forteller at pengene som er samlet inn vil bli til nytte for de rundt 30 dyrene som bor på gården, med mindre giveren vil ha pengene tilbake.
VG170918 - Dyrene blir her til de dør en naturlig død eller veterinæren sier det ikke er forsvarlig å la dem leve lenger, sier Bjørnebye.
NL170918 Resultatet blir at dyrene tærer på fettreservene før de til slutt dør av sult.
NL170918 En konkret studie av blåskjell viste at plastpartikler blir tatt opp i vevet til disse dyrene .
DB170918 Nå oppfordrer Aspen-politiet til å boikotte framtidige selfier med bjørner for å vise dyrene støtte.
DB170918 Det gjorde at folk gikk langt for å få en selfie med de ville dyrene .
AP170918 Jo mindre de er, desto større negativ effekt har de på dyrene .
AP170918 - Det kan være at mennesker får samme reaksjon som dyrene .
VG170916 Ikke helt geit : Disse dyrene rotet seg ut i VM-løypa på Fløyen ¶
SA170915 I Norge går dyrene som oftest på fjellbeite - noe som øker kvaliteten på kjøttet.
SA170915 Dyrene i fjellet og på fritt beite har det bra, og det gir god mat.
AP170915 I Norge går dyrene som oftest på fjellbeite - noe som øker kvaliteten på kjøttet.
AP170915 Dyrene i fjellet og på fritt beite har det bra, og det gir god mat.
AA170915 I Norge går dyrene som oftest på fjellbeite - noe som øker kvaliteten på kjøttet.
AA170915 Dyrene i fjellet og på fritt beite har det bra, og det gir god mat.
AP170913 Hvorfor er disse dyrene så veldig farlige at vi har gitt dem kallenavnet « The Killer Shrimp » ?
AP170913 Det er ikke bare mennesker som hjelper disse dyrene å spre seg.
DA170912 - På vegne av min generasjon, på vegne av dyrene og på vegne av planeten vi bor på : Takk MDG !
VG170911 - Disse dyrene gjennomgår en enorm mengde stress når du flytter dem vekk fra et kjent område, og dette stresset kan være veldig farlig for dem, sier kommunikasjonsdirektør Rong Magill i Miami Zoo til Reuters.
AP170911 Til tross for navnet er dyrene slett ikke krabber, men tilhører rekken leddyr ( artropoda ) som hovedsakelig består av de fire store gruppene insekter, edderkoppdyr, krepsdyr og trilobitter.
AP170911 Mange av dyrene kommer seg aldri ut i havet igjen, og av de 130 000 eggene hver hunn legger, er det færre enn ett egg som overlever lenge nok til å utvikle seg til et voksent individ.
AP170911 Krabbene tappes bare for en tredjedel av blodet de har i kroppen, og det er under 15 prosent av dyrene som må bøte med livet på grunn av tappingen.
AP170911 Jo - blodet fra disse dyrene er helt sentralt i utviklingen av legemidler, og sørger for at medisinene våre er trygge å bruke.
AP170911 Det er viktig å returnere dyrene til havet så fort som mulig etter tappingen, og de fleste krabbene merkes slik at de ikke tas inn igjen før det har gått ett år.
AP170911 Deretter fraktes dyrene til laboratoriet for en grundig vask og tapping.
AP170911 De aller fleste dyrene som dør som følge av dette, dør på grunn av behandlingen under fiskingen, og ikke på grunn av selve blodtappingen.
DB170910 De fleste andre dyrene i hundremeterskogen er også basert på kosedyrene til Milnes sønn, som ofte lekte med Nasse Nøff, Tigergutt, Kengubarnet, Kengu og Tussi.
AP170909 Dyreparker og fornøyelsesparker med dyr jobber nå hardt for å beskytte dyrene mot Irma, melder AP.
AP170909 Bekymret for dyrene
NL170907 Dersom du er opptatt av kompromissløshet i miljø- og klimapolitikken, bedre vilkår for dyrene , en mer praktisk skole med flere lærere, fritidstilbud for alle, en bedre ruspolitikk, bedre tiltak for psykisk helse i skolen og en fremtidsrettet næringspolitikk, bør du stemme Miljøpartiet De Grønne på mandag.
DN170906 Også dyrene i området har fått sin del av oppmerksomheten under stormen.
DB170906 Vanligvis har jeg hunder og hester som besøker meg hver dag, men ingen av dyrene har kommet i dag.
DB170906 Kvinnen sier at til og med dyrene som vanligvis florerer i gatene har søkt tilflukt.
AP170906 Når du plutselig treffer på dyr, er det lett å parkere ryggsekken for lettere å kunne smyge og jakte på dyrene .
AP170906 Einar Åmbakk, sønnen Markus Rekkedal Åmbakk, Arve Hovdenakk og Geir Inge Follestad la raskt en plan og beveget seg mot stedet der dyrene var.
AA170906 Livet er rolig for dyrene på beitemarkene i Røros.
AP170905 Hva parken består av : Dyrepark og badeland inkludert presentasjoner av dyrene , lekeplasser og besøkshus av ulike slag.
DB170904 Omstridt sport vekker oppsikt : - Det er en ondskapsfull og brutal tortur av dyrene
AA170903 Etter det blir det satt inn statlige jaktlag som skal ta dyrene som er igjen, og det er kjøttet fra disse som skal kastes. ( ©NTB ) ¶
AA170903 - For at kjøttet skal kunne benyttes til offentlig forbruk, altså at kjøttet kan selges, må de slaktede dyrene være inne til slaktemottak innen én time etter skuddet.
DB170902 I mellomtida skal Michael og Heather Jones ha kjøpt griser og sultet dem, for så å ha kastet liket inn til dyrene , ifølge KSHB.
VG170901 Fauske forteller at de fem dyrene er slektninger, men ikke helsøsken « De er vel litt halvsøsken og sånt », forklarer hun.
DB170901 Av og til vurderer sjåføren om det er bedre å sette fra seg hengeren slik at dyrene får hvile, istedenfor å transportere dem lenger enn nødvendig.
DB170901 - Hvis det stemmer at dyrene faktisk sto der sammentrykket uten tilsyn i en time, er det ikke sånn dyr skal ha der i Norge.
DB170901 - Dyrenes tilstand og hvor tett dyrene står under transport blir kontrollert når de kommer fram til slakteriet.
AP170901 Svane forteller at han hørte mye bråk, noe han mener kan tyde på at noen har vært inne og hentet dyrene .
DB170831 Til Dagbladet uttrykker reineieren også en skepsis mot fokuset på slaktevekt, som han mener gjør at flere fristes til å tilleggsfôre dyrene .
DB170831 - I Finland fôrer de dyrene så og si året rundt, sier Nils Mathis Sara, som legger til at han tror løsningen ligger i å premiere de som leverer et naturlig kjøtt.
DB170831 - Det er jo genetiske forskjeller på dyrene , så de vil nok aldri bli helt like, forklarer Haug, som er klar på at reinen trenger mest mulig av sin naturlige føde : ¶
DB170831 - Alle disse dyrene er tamme.
DB170831 DeGeneres har også donert 194 000 kroner til Texas sin SPCA-filial, som fokuserer på å redde dyrene som er rammet.
DA170831 Dyrene skytes jo i skogen og da må det på plass slakteløsninger og levering som ivaretar våre kunders mattrygghet, fortsetter Kristiansen.
DB170829 STILTE OPP FOR DYRENE : Jentegruppa The Go-Go's - Belinda Carlisle er i midten - var de første som stilte opp nakne for PETA, i 1990.
SA170828 Raserte kjøkkenhagen ¶ Dyrene ales opp og går til slakt.
AP170828 Raserte kjøkkenhagen ¶ Dyrene ales opp og går til slakt.
AA170828 - 70 prosent av dyrene her lider av skiveprolaps, som fører til lammelse i bakbeina eller i alle fire bein, sier Jin.
AA170828 Raserte kjøkkenhagen ¶ Dyrene ales opp og går til slakt.
DB170825 En småbruker fra Hedmark er dømt til fengsel i ett år for å ha sultet i hjel dyrene sine.
AA170825 En småbruker fra Hedmark er dømt til fengsel i ett år for å ha sultet i hjel dyrene sine.
DA170824 Også dyrene på tunet har fått en stor plass i Andreas' hjerte.
AP170824 Men det var greit å ta bilde av gården, dyrene og hverdagslivet.
AP170824 Men det var greit å ta bilde av gården, dyrene og hverdagslivet.
AP170823 « Svanen i Os er mer enn en svane, han er et ikon, et symbol på en folkebevegelse, en oppvåkning i forhold til hvordan vi behandler dyrene våre.
DA170820 Beste barnefilm ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
AP170820 I Når dyrene drømmer er det i likhet med klassikeren Carrie et hevntokt hovedpersonen begir seg ut på, mens her er det " noe der ute " som tar bolig i Thelma ( Eili Harbo ).
AP170820 Det ble gjort med stort hell i La den rette komme inn, og til dels i Shelley og Når dyrene drømmer.
VG170819 « Børning 2 » : regi Hallvard Bræin ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » : regi Rasmus A.
VG170819 Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen : « Børning 2 » ¶ Álvaro Alonso Lomba : « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
VG170819 Ingebretsen og Tormod Ringnes : « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
VG170819 Gaute Storaas : « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
VG170819 Beste barnefilm : ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » : regi Rasmus A.
DB170819 Sivertsens « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ble kåret til beste barnefilm.
DB170819 Blant kveldens nominerte finner man filmene « Kongens nei », « Dyrene i Hakkebakkeskogen » og « Børning 2 » til prisen beste norske kinofilm.
VG170816 - Når dyrene felles, blir vommen tatt ut, og lagt i spesielle biosekker, som blir sikret på stedet mot åtseldyr.
VG170816 - De felte dyrene hadde ingen symptomer, men den første labtesten ga positivt utslag for krantesyke.
VG170816 Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for kvitt den dødelige sykdommen, opplyser seniorrådgiver Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet til VG.
DB170816 Til Finlands statlige kringkaster Yle forteller organisasjonen for finske pelsdyroppdrettere at de har bedt aktivistene om detaljer for hvor de har filmet dyrene i videoen.
DB170816 Regjeringen foreslo å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men å forby gruppehold av mink, slik at det kan være maksimalt en hann og en hunn i hvert bur for å unngå at dyrene skader hverandre.
AA170816 - Det er svært viktig at jegere registrerer dyrene de feller under jakten.
AA170816 Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt sykdommen.
VG170815 Søke tillatelse ¶ 12 av de 19 dyrene som nå er tillatt, krever en såkalt CITES-tillatelse dersom du kjøper dem utenfor Norge.
VG170815 Som voksne har dyrene distinkte gule tegninger på siden av hodet.
VG170815 En normalisering av dyreholdet er til det beste for dyrene , sier Stavenes.
NL170815 Drifta går sin gang, med årlig flytting mellom sesongbeitene, alltid med mål om å sikre dyrene best mulig beitetilgang, slik det er gjort i generasjoner før oss.
VG170814 Lørdag kom dyrene fram til sitt nye, trygge hjem i en dyrehage i Jordans hovedstad Amman.
VG170814 Ifølge veterinær Khalil er noen av dyrene i fin form, mens andre har blitt blinde og lider av hjerte-, lever- og nyresykdommer.
VG170814 Dyrene hadde levd under forferdelige forhold som følge av de langvarige krigshandlingene.
AA170814 Lørdag kom dyrene fram til sitt nye, trygge hjem i en dyrehage i Jordans hovedstad Amman, og Dana, som var drektig, fødte en unge like etter ankomst.
AA170814 Ifølge veterinær Khalil er noen av dyrene i fin form, mens andre har blitt blinde og lider av hjerte-, lever- og nyresykdommer. ( ©NTB ) ¶
AA170814 Dyrene hadde levd under forferdelige forhold som følge av de langvarige krigshandlingene.
DB170812 Vi forteller dem at dyrene og plantene holder på å dø ut, og at vi må redde dem.
DA170812 Dyrene i barnehagen var helt tydelig et tema som barna var opptatte av.
AA170812 Det er likevel positive tegn, bestanden er i vekst noen steder, særlig i det sørlige Afrika, men de majestetiske dyrene trues på annet vis.
AA170812 Da var dyrene så ødelagt av genetiske sykdommer at de ikke lenger hadde luktesans, de unngikk sosialt samvær og pelsen ble ødelagt, påpeker FNs miljøprogram ( UNEP ).
AA170812 Veterinær Amir Khalil, en av veterinærene for Four Paws, opplyser at noen av dyrene er i fin form, mens andre har blitt blinde og lider av hjerte-, lever- og nyresykdommer.
AA170812 Han har fra sitt tilholdssted utenfor Syria gitt tillatelse til at dyrene kunne evakueres, melder AP.
AA170812 Dyrene ble evakuert fra dyrehagen Magic World i Aleppo, der dyrene var fanget i forferdelige forhold som følge av de langvarige krigshandlingene.
AA170812 De 13 dyrene ankom fredag reservatet Al-Ma'wa i det nordlige Jordan.
AA170812 Dyrene ble evakuert fra dyrehagen Magic World i Aleppo, der dyrene var fanget i forferdelige forhold som følge av de langvarige krigshandlingene.
AA170812 Hellandsjø forklarer at hun oppdaget dem fra stien, og selv om hun filmet dem i flere minutter veldig nært, ble ikke dyrene skremt av den grunn.
SA170810 Ikke la klær ligge hulter til bulter utover hele hotellrommet, da kan dyrene gjemme seg i tøyet.
SA170810 Det er ulike ting man kan se etter, som for eksempel svarte ekskrementflekker eller selve dyrene under madrassen.
SA170810 De vil dessuten gå systematisk til verks med varme- eller kuldepistoler, samt pulver som skraper opp huden til dyrene slik at de tørker inn.
DB170810 Norge har industrilandbruk i både fjørfe- og svineproduksjon, basert på ekstremt hurtigvoksende husdyrraser der dyrene sjelden slipper utendørs.
DB170810 Det er dessverre ikke automatikk i at det som er bra for landbruket er bra for dyrene .
DB170810 Den særnorske markedsordningen for landbruket stimulerer bøndene til å gi dyrene minimumsvilkår.
DB170810 Dagens landbruk, som Sp går god for, påfører dyrene fysiske lidelser, adferdsforstyrrelser og frarøver dem muligheten til et godt liv.
DA170810 Hadde dyrene hatt stemmerett ville de stemt MDG, og derfor avlegger jeg i dag min forhåndsstemme på vegne av dem, sa Sørensen.
AP170810 Etter det blir det satt inn et statlig jaktlag som skal ta de resterende dyrene .
AP170810 Ikke la klær ligge hulter til bulter utover hele hotellrommet, da kan dyrene gjemme seg i tøyet.
AP170810 Det er ulike ting man kan se etter, som for eksempel svarte ekskrementflekker eller selve dyrene under madrassen.
AP170810 De vil dessuten gå systematisk til verks med varme- eller kuldepistoler, samt pulver som skraper opp huden til dyrene slik at de tørker inn.
AA170810 Etter det blir det satt inn et statlig jaktlag som skal ta de resterende dyrene .
AA170810 - Når Støre forhandler med Sp og Vedum, kan han fort ofre dyrene og miljøet.
DA170809 Den mangetoppede krempopdrømmen toppes med krisebæret til slutt, « Dyrene ».
AP170809 Hvis vi antar at de to smittede dyrene som ble felt under jakten i 2016 er et tilfeldig utvalg, kan vi statistisk beregne det mest sannsynlige antallet smittede dyr i bestanden.
AA170808 I de verste tilfellene har dyrene gått uten tilstrekkelig tilgang på mat og vann og har måttet stå og ligge i sin egen avføring.
AA170808 - Dyrene skal ha god velferd, og det hadde de ikke i dette fjøset.
VG170807 Årsaken til at han ble bitt, kan ha vært at han tråkket i nærheten av en død fisk som de små dyrene spiste på, eller at han tiltrakk seg svermen med et kutt i benet.
VG170807 Mandag undersøkte forskeren Genefor Walker-Smith dyrene fanget av Jarrod Kanizay, og konkluderte med at det dreide seg om en variant av en amfipode, også kjent som tanglopper.
DA170807 Skurene var laget av tre og bølgeblikk med skarpe kanter som dyrene kunne komme borti.
DA170807 Ifølge siktelsen var fôringen av dyrene slik at den ikke dekket god næring, eller fremmet god helse og velferd.
DA170807 Gårdbrukeren skal heller ikke ha etablert en fôringsplass som gjorde det mulig å fôre dyrene på en god måte.
DA170807 Det var ikke tilgang på liggeunderlag med tilfredsstillende varmetekniske egenskaper der alle dyrene kunne ligge samtidig », heter det i siktelsen.
AP170807 Skadene som var påført dyrene skulle ligne rovdyrskader, og var resultat av « handlinger som utvilsomt har påført dyrene store lidelser », ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett mandag.
AP170807 Skadene som var påført dyrene skulle ligne rovdyrskader, og var resultat av « handlinger som utvilsomt har påført dyrene store lidelser », ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett mandag.
AA170807 Skadene som var påført dyrene skulle ligne rovdyrskader, og var resultat av « handlinger som utvilsomt har påført dyrene store lidelser », ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett mandag.
AA170807 Skadene som var påført dyrene skulle ligne rovdyrskader, og var resultat av « handlinger som utvilsomt har påført dyrene store lidelser », ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett mandag.
AA170807 Fôret til dyrene skal dessuten ikke ha gitt dyrene nok næring.
AA170807 Fôret til dyrene skal dessuten ikke ha gitt dyrene nok næring.
AA170807 Han og yrkesfellene plages av å se dyrene sine bli tatt av rovdyr, senest av en bjørn som antakelig har vandret over fjellet fra Sverige. Én får tårer i øynene da han forteller om den gangen han var ung, og bare halve saueflokken kom tilbake fra fjellet.
VG170805 Familien deltok i en aktiviteten « Camp Care », som betyr at besøkende får anledning til å hjelpe til med å strø ut mat til dyrene .
VG170805 Forholdene for dyrene , for det meste fugler, var forferdelige.
DB170805 Her skriver de blant annet om potensiell smitte dyrene kan være bærere av.
DB170805 Forholdene for dyrene , for det meste fugler, var forferdelige.
VG170804 Dyreparken pleier å la besøkende være med inn i innhegningen mens ansatte steller for dyrene .
VG170804 - Min oppfatning er at vi har veldig god sikkerhet for de ansatte og besøkende og at vi tar veldig godt vare på dyrene , at det har generøse innhengninger, at vi har en bra virksomhet. men åpenbart er det noe som ikke har fungert, sier han.
DB170804 Man burde kunne forvente at Senterpartiet som står både bønder og husdyrene våre nærmest har en godhet for dyrene , men Senterpartiet har istedet posisjonert seg som det mest dyrefiendtlige partiet, sier Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.
DB170804 KRITISK TIL SP : Kaja Ringes Efskind i Dyrevernalliansen mener dyrene aldri ville stemt på Senterpartiet.
DB170804 Jeg tror ikke Dyrevernalliansen har forstått at vår politikk, med mindre gårdsbruk som gir bøndene tid til å ta vare på dyrene , er veldig dyrevennlig.
DB170804 - Dette med at Senterpartiet gjør det så bra og ser ut til å kunne få betydelig innflytelse, det er ekstremt dårlig nytt for dyrene , sier hun.
DB170804 Jeg elsket å se på blomstene, trærne og høre på alle lydene fra de forskjellige dyrene .
AA170804 Han forteller om bønder som opplever å ikke bli forstått av storsamfunnet fordi folk mener de gjør en for dårlig jobb med å passe på dyrene sine.
VG170803 Den 79 år gamle datteren av det forsvunne ekteparet, Marceline Udry-Dumoulin, fortalte at faren Marcelin Dumoulin og moren Francine gikk avgårde for å mate dyrene den 15. august i 1942, men at de aldri kom tilbake. | « Havnesjefen » er død ¶
AA170802 Biodynamisk har noen ytterligere krav sammenlignet med økologisk produksjon, de kan ikke drive konvensjonelt samtidig og dyrene kan kun spise det som dyrkes på gården.
DB170801 I tillegg kommer det fram i alle programmer hvor de afrikanske dyrene jaktes på, at pengene går til dyrevelferd og bevaring.
DB170801 - Kroenke kunne gjort verden en stor tjeneste ved å stoppe salget av slike kvalme TV-programmer, og heller fokusere på å hjelpe dyrene han tydeligvis like å se på bli drept, sier King ifølge avisa.
DB170801 Giftstoffer i plasten fører til økte giftmengder i kroppen, og dyrene blir syke.
AP170801 Biodynamisk har noen ytterligere krav sammenlignet med økologisk produksjon, de kan ikke drive konvensjonelt samtidig og dyrene kan kun spise det som dyrkes på gården.
VG170731 Hun legger til at det har blitt brukt over 170 timer om dagen på tilsyn og over 400 timer i uken på kadaversøk for å passe på dyrene .
AA170731 Vegen åpnet, og VTS vil via sin entrepenør ta hånd om de døde dyrene til de overlates til eier.
AA170731 Han forklarer videre at ikke bestanden ikke har vokst på 20 år og at hvis ørn faktisk ender opp med å ta beitedyr, skyldes det at dyrene er syke eller skadd.
VG170730 - Kelly er en utrolig disiplinert person som kan få orden på prosessen, dersom dyrene i dyrehagen oppfører seg, sier Washington-veteran og tidligere fungerende CIA-sjef, John E.
VG170730 Vi må som forbrukere kreve en ny linje fra oppdretterne : Slutt med avl som gir dyrene dårligere helse.
VG170730 Vi kan ha god kunnskap om de individuelle dyrene, men vet fortsatt for lite om hvordan de fleste dyrene har det.
VG170730 Vi kan ha god kunnskap om de individuelle dyrene , men vet fortsatt for lite om hvordan de fleste dyrene har det.
VG170730 Mangel på kunnskap gjør at vi ikke alltid skjønner når dyrene våre har det vondt.
VG170730 Derfor må vi si i fra - for dyrene kan ikke si i fra selv.
VG170730 Dyrene klarer heller ikke å si ifra selv.
VG170730 Dyrene kan ikke si fra selv ¶
DA170729 Men om ikke du kommer kjempetett på absolutt alle dyrene , gjør du det med de aller fleste.
DA170729 Da kommer du tettere på dyrene som ofte gjemmer seg i grønne kriker og kroker, der det ikke er så lett å få øye på dem, siden hegnene er så store.
DA170729 - Vi er en privat, ideell stiftelse, så alle pengene som kommer inn her går til dyrene , parken og prosjektene våre, påpeker Törneblom.
DA170729 - Ikke alle dyrene som fødes og avles opp her i parken er egnet til å settes ut i den ville naturen igjen, enten fordi de ikke vil klare seg, eller fordi det er krig eller andre menneskeskapte problemer i hjemområdet.
VG170728 Det er den klassiske oppskriften der den modige hovedpersonen har dyrene og naturen på sin side, og kjemper mot hensynsløse kapitalistiske krefter som ikke skyr noen midler for å oppnå det de vil.
DA170727 Man kan måle hvor sivilisert et samfunn er ut ifra hvordan befolkningen behandler dyrene de deler plassen med.
DA170727 Stua er full av leker og klatrestativer for dyrene som Krogstad har adoptert.
DA170727 De som faktisk tar til seg dyrene og gir dem et godt hjem, er alfa omega for at vi skal kunne redde enda flere dyr, sier Dahlback.
DA170727 - Vi har ikke kapasitet til å ta imot alle dyrene som trenger et hjem, forteller Dahlback.
DA170727 - Dyrebeskyttelsen ønsker å gi dyrene et godt hjem.
DA170727 90 prosent av dyrene Dyrebeskyttelsen redder er katter, men i det siste har også kaniner blitt vanligere, sier hun.
VG170725 Spekkhoggerungen var den yngste i fornøyelsespark-imperiet SeaWorld i USA og dermed ble hun også den siste etter at selskapet har gitt etter for press og sluttet med oppdrett av dyrene .
VG170725 I dokumentaren ble det antydet at måten SeaWorld behandler dyrene er skyld i spekkhoggernes aggressivitet, som har ført til flere alvorlige ulykker.
VG170725 Dermed er det slutt på den amerikanske vannpark-kjedens oppdrett av de spektakulære dyrene .
DA170725 - Haha, jeg føler at dyrene har begynt å få en rolle i mine valgkamper.
VG170724 - Hilary er takknemlig for at familie, ansatte, huset og dyrene er trygge, sier talspersonen.
VG170724 - Alle som går ut får beskjed om at dyrene skal gå i bånd.
VG170724 Ifølge Folkebladet har ingen av dyrene kommet til skade i løpet av ferien.
DB170724 - Noe har skremt dyrene mine utfor Kjerag-platået, vi mener det må være hund.
DB170724 - Alle som går ut får beskjed om at dyrene skal gå i bånd.
DA170724 - Alle som går ut får beskjed om at dyrene skal gå i bånd.
DA170724 Om lag 90 prosent av disse dyrene var katter, alle sammen ble ID-merket av Dyrebeskyttelsen.
DA170724 Dersom dyrene er merket kan vi umiddelbart finne fram til eieren og sikre at de blir gjenforent med dyret, sier Torill Moseng, president i Den Norske Veterinærforeningen.
DA170724 - Dersom dyrene er ID-merket vil veterinærkostnadene være eiernes ansvar.
DA170724 Om lag 90 prosent av disse dyrene var katter, alle sammen ble ID-merket av Dyrebeskyttelsen.
DA170724 Dersom dyrene er merket kan vi umiddelbart finne fram til eieren og sikre at de blir gjenforent med dyret, sier Torill Moseng, president i Den Norske Veterinærforeningen.
DA170724 - Dersom dyrene er ID-merket vil veterinærkostnadene være eiernes ansvar.
AA170724 - Alle som går ut får beskjed om at dyrene skal gå i bånd.
DB170721 Men forslaget møter motstand fra jegerne fordi det er nettopp der det meste av jakten foregår, siden dyrene ofte oppholder seg der.
DA170721 Firmaene som jobber med å fjerne dyrene , bruker flere teknikker for å bli kvitt dem.
DB170719 - Disse dyrene har ingen mulighet til å klare seg på egenhånd i naturen.
AA170717 Dyrene fikk også for-svarere, og disse tok oppgaven svært alvorlig.
AA170715 Han sier det er god grunn til at det anbefales å holde seg minst 200 meter unna moskusen : ikke bare utgjør det en potensielt farlig situasjon for folk som kommer nærmere, men det er også veldig stressende for dyrene .
AA170715 Han minner om at det er mulig å bli anmeldt for manglende hensyn til dyrene .
VG170713 Onsdag var han på stedet for å undersøke dyrene .
VG170713 Det er ikke kjent hvordan dyrene ble påført skadene.
DB170713 Før fikk beskjed om skadene tirsdag, og mener dyrene må ha fått skadene natten i forveien.
DB170713 Det er ukjent hvordan dyrene har fått skadene, og om det er snakk om dyremishandling.
DB170713 Bonden frykter at noen har gått løs på dyrene hans.
DB170713 Bonden Embrik Før fra Vestre Slidre eier dyrene og er fortvilet over skadene.
DB170713 Dyrene og menneskene her er i samme båt.
AA170713 Leder i Dyrebeskyttelsen i Sør-Trøndelag, Torunn Vingsand, håper folk har forståelse for at det ikke er lurt å mate hjemløse katter, selv om man bare vil være grei med dyrene .
AA170713 Da må de eventuelt ta kostnader ved behandling eller avliving av dyrene .
AA170713 Mange vil gjerne komme tettere på dyrene , og så får de en mulighet til å ha parken for seg selv etter stengetid.
AA170713 Kasper på to år har Dyrene i Hakkebakkeskogen som favoritt for tiden, og synes det er artig å finne igjen dyrene i Namsskogan familiepark.
AA170713 Kasper på to år har Dyrene i Hakkebakkeskogen som favoritt for tiden, og synes det er artig å finne igjen dyrene i Namsskogan familiepark.
AA170713 De kan se på dyrene når det er litt roligere, og de benytte seg av noen av aktivitetene, forteller Toril Bredesen, daglig leder i parken.
AA170713 Før fikk beskjed om skadene tirsdag, og mener dyrene må ha fått skadene natten i forveien.
AA170713 Det er ukjent hvordan dyrene har fått skadene, og om det er snakk om dyremishandling.
AA170713 Bonden frykter at noen har gått løs på dyrene hans.
AA170713 Bonden Embrik Før fra Vestre Slidre eier dyrene og er fortvilet over skadene.
VG170711 Forfatter Monica Isakstuen viser tydelig i sin roman Vær snill med dyrene hvor vanskelig det følelsesmessig kan være for en mor å dele på omsorgen for barna.
VG170710 - Dyrene som ble påkjørt ligger spredt utover en strekning på en kilometer.
AA170710 Det er snakk om et godstog som kjørte på dyrene mellom Ulsberg og Berkåk.
AA170710 Bakken sier at området ryddes av mannskap som benytter arbeidsmaskin for å få fraktet dyrene .
AA170710 - Dyrene sto i sporet, og det var ikke mulig for toget å stoppe. 14 dyr er bekreftet døde, sier Bakken.
AA170710 - Dyrene skulle egentlig være på et beite omtrent åtte kilometer unna togsporet, men hadde rømt.
DA170708 Mange prioriterer å gi vann til dyrene før seg selv, sier Bokhari.
DA170708 - Når dyrene dør, er det som å viske ut olje- og gassnæringen i Norge.
DA170708 - Vi bruker bare stølsmelka fra dyrene på fjellbeite til disse ostene.
VG170707 Fra originale sanger som « Vise for gærne jiinter » til arrangementer som i « Dyrene i Hakkebakkeskogen ».
DB170707 World Animal Protection deler funnene sine i håp om at turister skal være oppmerksomme på situasjonen dyrene lever under, og for å kunne legge press på reisebyråer for å få bedret situasjonen til dyrene .
DB170707 World Animal Protection deler funnene sine i håp om at turister skal være oppmerksomme på situasjonen dyrene lever under, og for å kunne legge press på reisebyråer for å få bedret situasjonen til dyrene.
DB170707 Stedet bør være i stand til å fortelle hele historien til dyrene , forklarer NOAH-lederen.
DB170707 Metodene som brukes for å få de store dyrene til å føye seg for en trener er brutale, og det ligger mye lidelse bak, ifølge veterinær og leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen.
DB170707 En annen ting som også kan vurderes er såkalte sanctuaries, mottak for dyr som har hatt det ille, hvor du kan være med på å støtte disse dyrene .
DB170707 Dette kommer i tillegg til at de ville dyrene gjennomgår harde treningsprogram.
DB170707 - Finn et ansvarlig safari-byrå, et som ikke tilbyr jaktturisme, men som legger vekt på at dyrene ikke skal forstyrres, og holder god avstand fra dem.
DB170707 Synes du det er i orden at mange sauebønder i blant annet Hurdal, Hadeland og Toten må la dyrene beite ned det foret dyrene skal leve av til vinteren, fordi Mattilsynet nekter dem å slippe dyrene sine til skogs, på grunn av den rovdyrpolitikken du er eksponent for ?
DB170707 Synes du det er i orden at mange sauebønder i blant annet Hurdal, Hadeland og Toten må la dyrene beite ned det foret dyrene skal leve av til vinteren, fordi Mattilsynet nekter dem å slippe dyrene sine til skogs, på grunn av den rovdyrpolitikken du er eksponent for ?
DB170707 Synes du det er i orden at mange sauebønder i blant annet Hurdal, Hadeland og Toten må la dyrene beite ned det foret dyrene skal leve av til vinteren, fordi Mattilsynet nekter dem å slippe dyrene sine til skogs, på grunn av den rovdyrpolitikken du er eksponent for ?
DA170707 Fra originale sanger som « Vise for gærne jiinter » til arrangementer som i « Dyrene i Hakkebakkeskogen ».
AP170707 » og arrangementene i Egners « Dyrene i Hakkebakkeskogen ».
AA170707 Fra originale sanger som « Vise for gærne jiinter » til arrangementer som i « Dyrene i Hakkebakkeskogen ».
VG170706 Dette er en tid på året hvor folk kvitter seg med dyrene sine.
DN170706 Dyrene opphører å være ville dyr fordi de er så kontrollerte, sier Ketil Skogen, rovdyrforsker, sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning ( Nina ) til NRK.
DB170706 Hendelsen gjør det nødvendig å minne om Arne Næss kloke ord : « Vi må beskytte mennesker, men uten å drepe dyrene .
AA170706 Eggen påpeker at det er mulig å gjøre en rekke forebyggende tiltak, for eksempel avsperring av området, så lenge det ikke er til skade for dyrene .
AA170706 De fleste dyrene var unge. 166 dyr var i gruppen null til fire år.
AA170706 200 av de 218 undersøkte dyrene er skutt på jakt, på grunn av skadefellinger eller hiuttak.
AA170706 Dyrene opphører å være ville dyr fordi de er så kontrollerte, sier Ketil Skogen, rovdyrforsker, sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning ( Nina ) til NRK.
DB170705 Derfor er det viktig at også dyrene blir ivaretatt.
DA170705 - Vi vil minne om at overlastreglene gjelder også i slike tilfeller, men hensynet til dyrene avgjorde at transporten måtte fortsette til nærmeste omlastingssted, opplyser Vegvesenet.
VG170704 I hver hytte som denne kan det bo ti personer, og de som kommer dit har mistet nesten alle dyrene sine.
VG170704 DØD KAMEL : I Somalia er 80 prosent av dyrene døde på grunn av tørken.
VG170704 80 prosent av alle dyrene i Somalia er ifølge Utviklingsfondets leder døde som følge av katastrofen.
DN170704 Eneste norske innslag blant halvårets mest sette filmer er « Dyrene i Hakkebakkeskogen », basert på Thorbjørn Egners populære barnebok.
DN170704 Den største norske seersuksessen så langt i år er Thorbjørn Egner-filmen « Dyrene i Hakkebakkeskogen » med sine 206.000 publikummere.
AA170704 Uten dem hadde vi ikke klart å beholde alle dyrene .
AA170704 Sånn er det i Norge, vi ligger ganske mye etter andre land hvor de faktisk gjør ting for dyrene .
AA170704 Selv om det er vanskelig å bekrefte at dyrene blir satt ut med vilje, tror Skipnes at mange dessverre blir nettopp det.
AA170704 Det er vanskelig å si om dyrene blir dumpet fordi folk skal på ferie, eller om de rett og slett forsvinner av seg selv.
AA170704 - Ja, dessverre er det nok mange som setter dyrene ut, forteller hun.
AA170704 - Det er tilfeller av det å dumpe dyr, men jeg vil ikke si at størsteparten av de dyrene vi hjelper er fordi de blir dumpet på grunn av ferie.
AA170704 - Det er flere foreninger og folk som jobber med å ta inn dyrene , men vi greier ikke ta unna alt.
NL170703 Dette kan igjen føre til mindre mat til oss og dyrene i havet.
DB170703 Årlig sender altså Dolpen « dyrene som vi gjør alt vi kan for at skal leve » til slaktehuset, de samme dyrene som « jeg kjenner langt inn i hjerterota » hvis et rovdyr har vært på fære.
DB170703 Årlig sender altså Dolpen « dyrene som vi gjør alt vi kan for at skal leve » til slaktehuset, de samme dyrene som « jeg kjenner langt inn i hjerterota » hvis et rovdyr har vært på fære.
DB170703 Det ene er at å drepe alle dyrene sine jo er selve « essensen » i det å være sauebonde.
VG170702 Foto : Mona Langset, VG ¶ DYRENE : Her er hundene og kattene i samlingen.
VG170701 * 70 av de reddede dyrene har dødd siden de først aksjonerte 19. juni til 28. juni ( inkludert de som døde i lastebilene ).
DA170628 Det at de bodde med dyrene sine, sier mye om forholdet deres til dyra, sier han.
DA170628 Bodde med dyrene
AA170625 Innen de er fremme vil de ha tilbakelagt over 600 støvete kilometer langs landeveien, og disse dyrene er bare fortroppen.
AA170625 I tillegg til de 6.000 dyrene fra Pabst, kommer det dyr fra Sør-Afrika, og noen dyr skal flyttes internt i Mosambik.
AA170625 Dyrene er en gave fra Wilfried Pabst, som eier parken i Zimbabwe, og målet er å hjelpe til med å bygge opp bestander av ville dyr i Mosambik.
AA170625 Og så skal de gi det til dyrene , forklarer Trygve.
VG170623 I mars var de fleste dyrene borte, og mennesker var begynt å dø av sult og dårlig drikkevann.
DB170622 De påpeker videre at dyrene opplever intens frykt og stress når de blir trukket opp på land før de blir avlivet.
DB170622 - Dyrene blør sakte ihjel.
VG170621 Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen : « Børning 2 » ¶ Álvaro Alonso Lomba : « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
VG170621 Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » : Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
VG170621 Ingebretsen og Tormod Ringnes : « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
VG170621 Gaute Storaas : « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
VG170621 Beste barnefilm : ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » : Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DB170621 Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen - « Børning 2 » ¶ Álvaro Alonso Lomba - « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
DB170621 Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DB170621 Ingebretsen og Tormod Ringnes - « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
DB170621 Gaute Storaas - « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
DB170621 Beste barnefilm : ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DB170621 Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen - « Børning 2 » ¶ Álvaro Alonso Lomba - « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
DB170621 Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DB170621 Ingebretsen og Tormod Ringnes - « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
DB170621 Gaute Storaas - « Dyrene i Hakkebakkeskogen » ¶
DB170621 Beste barnefilm : ¶ « Dyrene i Hakkebakkeskogen » - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DA170621 Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen - Børning 2 ¶ Álvaro Alonso Lomba - Dyrene i Hakkebakkeskogen ¶
DA170621 Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin ¶ Dyrene i Hakkebakkeskogen - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DA170621 Ingebretsen og Tormod Ringnes - Dyrene i Hakkebakkeskogen ¶
DA170621 Gaute Storaas - Dyrene i Hakkebakkeskogen ¶
DA170621 Beste barnefilm ¶ Dyrene i Hakkebakkeskogen - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DA170621 Ved siden av « Kongens nei », er « Børning 2 » og « Dyrene i Hakkebakkeskogen » nominert i kategorien beste norske kinofilm.
DA170621 Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen - Børning 2 ¶ Álvaro Alonso Lomba - Dyrene i Hakkebakkeskogen ¶
DA170621 Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin ¶ Dyrene i Hakkebakkeskogen - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DA170621 Ingebretsen og Tormod Ringnes - Dyrene i Hakkebakkeskogen ¶
DA170621 Gaute Storaas - Dyrene i Hakkebakkeskogen ¶
DA170621 Beste barnefilm ¶ Dyrene i Hakkebakkeskogen - Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A.
DB170620 Noen av dyrene forgiftes, noe som kan utgjøre en risiko for helsa til de som spiser kjøttet.
BT170620 Stammen skal i første omgang tas ut gjennom ordinær jakt, deretter overtar et statlig jaktlag, før man til sist må vurdere en eventuell samleinstallasjon for å få tatt ut de siste dyrene .
AA170620 Stammen skal i første omgang tas ut gjennom ordinær jakt, deretter overtar et statlig jaktlag, før man til sist må vurdere en eventuell samleinstallasjon for å få tatt ut de siste dyrene .
VG170617 Når grisene ikke er tilstrekkelig bedøvet ved opphenging og stikking blir dyrene utsatt for ytterligere påkjenninger og ekstrem smerte.
VG170617 Mattilsynet henviser i vedtaket til Forskrift om avliving av dyr, hvor det understrekes at dyrene må være i kontakt med gassen i tilstrekkelig lang tid, for å sikre at de er døde eller forblir bevisstløse til de er avlivet.
VG170617 Gris blir vanligvis bedøvet i en gassfelle, for å sikre at dyrene opplever minst mulig smerte ved slakting.
VG170617 Boltepistolen, som skulle fungere som en backup-løsning i bedøvelsesprosessen, lå heller ikke tilgjengelig under arbeidet, noe som resulterte i at dyrene led unødig, kommer det frem av vedtaket.
VG170617 - Det som var tilfelle under hendelsen, var at det var tegn på dårlig bedøvelse, slik at dyrene kunne våkne opp under avliving, sier Øvrebø til VG.
DB170616 - Gorillasafari er dog ikke masseturisme og må begrenses av hensyn til dyrene .
DA170616 Et av dyrene Arja vokste opp sammen med var rådyrkalven Roger, og hun lærte fort ikke å tygge så hardt på bena hans.
BT170616 OJAJAJA OHAHA : Thorbjørn Egners sang om « Dyrene i Afrika », hvor « åtte små sjiraffer hadde fått så vondt i halsen », er bakgrunnen for at sjiraffen er med i dyreklinikkens logo.
VG170615 Det er helt forferdelig når dyrene du er glad i blir herjet med, skadet eller drept av ulv.
VG170615 De er selvsagt opptatt av økonomien i dette, men de er først og fremst opptatt av at dyrene sine skal ha det bra.
VG170615 - Hvis dyrene ikke kommer ut innen et par uker, begynner det å bli vanskelig.
DB170615 Alle ble tatt av ulv i det felles beiteområdet de har dyrene på.
DA170615 Statsministeren sier det gjør sterkt inntrykk å møte bønder som har sett dyrene sine lide en fæl død etter ulveangrep.
DA170615 Jeg har fått bekreftet at det ikke bare er et spørsmål om penger og erstatning, sier Solberg - som understreker at sauebøndene har et tett og nært forhold til dyrene sine.
DA170615 - Det er en tragedie når dyrene blir drept av ulv, og dette er også et spørsmål om dyrevelferd sier hun.
AA170615 Statsministeren sier det gjør sterkt inntrykk å møte bønder som har sett dyrene sine lide en fæl død etter ulveangrep.
AA170615 Jeg har fått bekreftet at det ikke bare er et spørsmål om penger og erstatning, sier Solberg - som understreker at sauebøndene har et tett og nært forhold til dyrene sine.
AA170615 - Det er en tragedie når dyrene blir drept av ulv, og dette er også et spørsmål om dyrevelferd sier hun.
AA170615 Skrantesyke er også påvist hos to elger, men siden disse dyrene ikke går i flokk, anses spredningsfaren som liten.
AA170615 Når alle dyrene er skutt, skal hele området i Nordfjella legges øde i minimum fem år.
AA170615 Deretter vurderes en samleinstallasjon til slutt hvor dyrene drives inn i inngjerdinger og slaktes i et mobilt slakteri.
AA170615 Deretter vurderes en samleinstallasjon til slutt hvor dyrene drives inn i inngjerdinger og slaktes i et mobilt slakteri.
VG170613 - Vi henter celler fra dyrene på en trygg måte, før vi deretter identifiserer de cellene som er i stand til å fornye seg selv, og gror dem i en inkubator, forteller Valeti.
VG170613 Bruken av hund er kontroversiell fordi den bryter med båndtvangbestemmelsene, og hunder kan finne på å ta både sau og andre dyr, i tillegg til at de forstyrrer dyrene i en tid hvor de trenger ro.
SA170613 Dyrene befinner seg i rundkjøringen ved Godsterminalen på fylkesveg 44.
AP170613 Aftenpostens korrespondent Jørgen Lohnes besøkte pandaene i naturreservatet og pandasenteret Wolong i Kina i februar i år og fikk se de flotte dyrene på nært hold.
VG170611 Bruken av hundene er kontroversiell fordi den bryter med båndtvangbestemmelsene, og kan finne på å ta både sau og andre dyr, i tillegg til at den forstyrrer dyrene i en tid hvor de trenger ro.
VG170609 Javisst gjetet bøndene dyrene sine før i tiden, men det var også på en tid da det ikke fantes ca. 5000 tonn med overflødig sauekjøtt på fryselagrene.
VG170609 Ja visst, bonden skal passe på dyrene sine.
SA170609 Animasjonsfilmen om Dyrene i Hakkebakkeskogen hadde premiere på norske kinoer 2. juledag i fjor.
AP170609 De er skapt med stor respekt for dyrenes egenart, og hun evner å gi dyrene blikk og uttrykk.
VG170608 « Før i tiden gjetet bøndene dyrene sine ».
VG170608 Bøndene fører tilsyn med dyrene sine gjennom sommeren.
VG170608 Her er en av ulvens ofre avbildet i et område der dyrene var på sommerbeite.
VG170608 Da skal dyrene trygt ut på beite.
BT170608 På grunn av tørken har fattige gjeterfamilier måtte selge dyrene sine for å overleve.
AA170608 Da skal dyrene trygt ut på beite.
VG170607 Vi har tilsyn av dyrene - også på dagtid.
VG170607 Noen av dyrene var fortsatt i live da de ble funnet.
VG170607 Mange av disse dyrene har opplevd store lidelser, og flere av de små lammene gikk rundt den angrepne moren og ville ha melk, forteller leder i sauebeitelaget i Lunner og Jevnaker Hans Kristian Skaug.
VG170607 Mange av dyrene var flådd.
VG170607 Mange av dyrene hadde store bittskader, og innvollene lå strødd flere meter fra kadavrene, forteller det lokale sauebeitelaget til VG.
VG170607 Etter den siste ukens hendelser har flere bønder latt være å slippe dyrene ut på beitet.
VG170607 - Mange av dyrene er ikke engang spist av.
NL170607 Selv om NOAH ønsker å videreføre forbudet mot hold av reptiler, er vi tydelige på at vi ønsker å endre praksisen slik den har vært til nå, hvor dyrene fikk straffen for at de ble holdt ulovlig - ikke den som var ansvarlig for lovbrudd mot dyret.
NL170607 Dyr er ikke er til for mennesker - vi har ingen rett til å holde dyr i fangenskap fordi det er av interesse for oss, når dette ikke er til det beste for dyrene .
NL170607 Det er tvilsomt at disse dyrene vil få gode og meningsfylte liv, og kontroll med både avl og drap av disse dyrene blir vanskelig.
NL170607 Det er tvilsomt at disse dyrene vil få gode og meningsfylte liv, og kontroll med både avl og drap av disse dyrene blir vanskelig.
NL170607 Det at tilfredsstillende velferd for mange av disse dyrene nærmest er umulig å oppnå i private hjem, er bare et av flere aspekter ved legaliseringen NOAH er bekymret over.
NL170607 også høyere bøter for smugling, kombinert med at pengene brukes til å ivareta dyrene som er offer for smugling.
DB170607 Der kommer det fram at de ville innhente tapene sine, og at planen var å kjøre dyrene ut av dyreparken for å selge dem.
DB170607 Den lave avkastningen og de døde dyrene skal ha ført til et stort sinne blant investorene, som mistenkte at dyrehagen, sammen med domstolen, ville snylte dem for sine investeringer.
DB170607 - SPARER PENGER : En juridisk tvist mellom den kinesiske dyreparkens investorer og et annet selskap førte til at en domstol la ned forbud mot å selge dyrene .
AP170607 Jeg tenker oftere og oftere på dyrene .
DB170606 - Ifølge tradisjonell tro, kan disse dyrene forutsi dårlig vær.
VG170605 Vi ligger helt i front når det gjelder gjeting, og har tilsyn med dyrene på turnus.
VG170605 Mange bønder har oppsyn med dyrene flere ganger om dagen.
VG170605 Ifølge Andresen har Statens naturoppsyn ( SNO ) har bekreftet at det er ulv som har tatt dyrene .
VG170605 De som driver stort er avhengige av å ha dyrene på sommerbeite for å ha nok mat til dem på vinterstid.
VG170605 - Det er ikke slik at vi bare slipper dyrene på beitet og glemmer dem.
NL170531 For å få nok for til dyrene har det vært nødvendig å leie jord-mye jord.
NL170531 Når isen smelter, trenger dyrene og artene som lever der økt beskyttelse.
SA170530 Ved 22.40-tiden melder operasjonsleder Henning Andersen at de har fått kontroll på dyrene .
SA170530 De skal ha vært oppskjørtet av de uvante omgivelsene, men heldigvis fikk politiet raskt kontakt med eieren av dyrene .
SA170530 - Funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det, men gjelder de dyreholdene der det er størst risiko for at dyreeieren ikke tar godt nok vare på dyrene sine, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.
FV170530 Fellene skal blant annet være lystette når de er lukket for å unngå å stresse dyrene .
DB170530 Den siste tiden har det dukket opp flere historier etter sammenstøt mellom terrengsyklister og bjørner i området, men dyrene holder vanligvis unna hovedveiene.
VG170528 Eier av dyrene har meldt at det er du velvoksne okser, av type Høylandsfe som er lagt på svøm.
AA170528 - Jeg har sett spekkhoggere fra land og niser tett på, men å oppleve disse store dyrene på så kort avstand var virkelig stort, sier Lystad.
AA170528 Dyrene i fjøset er berget ut, meldte politiet på Twitter klokken 07.43.
VG170527 Vi har veldig stor respekt for disse dyrene .
VG170527 Det er trist at man er ute på tur og må oppleve noe sånt, og ikke minst vondt for dyrene , sier nestleder Silje Gesine Lyngheim i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.
NL170527 Reindriftspolitikken er det som skal regulere næringen slik at den holdes innenfor naturens evne til å ivareta dyrene .
NL170527 Når dyrene ikke får i seg nok næring så blir de tynne og svake.
NL170527 Det øyeblikket vi tillater at antall rein er større enn hva naturen selv klarer å ivareta så blir dyrene syke og svake.
VG170526 Mer trøbbel : Disse dyrene kan ødelegge for Trumps mur ¶
DB170526 Synet av de fredelige dyrene på beite kan ha « terapeutisk effekt » ved å gi « ro i sinnet » og « balsam for sjelen », skal vi tro noen av de mange positive tilbakemeldingene programmet har fått fra sine seere.
DB170526 Ifølge regjeringsadvokaten er nemlig dyrene til Jovsset Ánte ( som er en av reineierne som driver denne flokken ) så skrøpelige og utmagret at myndighetene er i sin fulle rett til å kreve nedslakting til et nivå som det ikke er mulig å leve av.
DA170526 Hun er så oppslukt av å ta vare på dyrene at datteren blir litt forsømt, og Lisa må stort sett lage maten sin selv.
BT170526 Skrantesyke er en sykdom som rammer hjernen hos hjort, og som er dødelig for dyrene .
AA170523 Han dro ut i båt for å ta bilder av dyrene .
VG170522 For at kravene skal møtes slik at du som forbruker bekymringsløst skal kunne handle i butikken og vite at dyrene du skal spise har hatt det bra, så koster det penger.
DA170522 Dyreforkjempere har kritisert sirkuset og ment at dyrene er blitt dårlig behandlet både med tanke på opptreden og transport.
VG170520 - Veterinær er på stedet og sjekker dyrene , men nødslakteren kunne vende hjem igjen, sier operasjonleder Bente Bygdås ved Nordland politidistrikt til VG.
NL170520 Det kan vi takke den Norske bonden for, som gir dyrene ekstra stell og omsorg i stedet for å velge det enkleste måten, unødvendig overforbruk av antibiotika.
DB170520 Brannmannskap og andre kjempet for å få ut de siste dyrene .
DB170520 - Brannen er under kontroll, men de siste ti dyrene lot seg ikke redder, opplyser operasjonsleder Bente Bygdås i Helgeland politidistrikt til Dagbladet ved 15.30.
DB170520 Lørdag ettermiddag startet en omfattende redningsaksjon for å få dyrene ut av sundet.
VG170519 Efskind påpeker at det ikke nødvendigvis er det at dyrene blir spist som er det verste, og at vi spiser dyr i stor skala over hele verden.
VG170519 - Men det er den særdeles grusomme dyremishandlingen i forbindelse med festivalen som opprører, og at dyrene ofte blir stjålet fra sine eiere.
VG170519 Det var skadene på dyrene, med kraftige nakkebitt og det så ganske likt ut på de fleste dyrene .
VG170519 Det var skadene på dyrene , med kraftige nakkebitt og det så ganske likt ut på de fleste dyrene.
VG170519 Bildet viser noen av de drepte dyrene .
NL170519 Med dagers mellomrom henter gjeterne kraftfor i pellets, dette er Vest-Finnmark med dårlige beiter, dessuten er lyngrabbene for det meste dekket av tjukk is som dyrene ikke klarer å grave vekk.
NL170519 Desto mer grotesk er det når reindriftsnæringen må overholde avtaler om nøyaktig når de skal være her eller der med dyrene .
DB170519 - Jeg vokste opp med dyr, og er fremdeles i mindretall overfor dyrene jeg omgir meg med, sier Tilda Swinton. - « Okja » kan leses som en lærepenge.
DB170519 Dyrene er nødt til å leve med oss, i den kapitalistiske æraen.
AP170519 « Den dyktigheten som disse store dyrene har, er overveldende.
AA170519 De fleste døde eller skadde dyrene er lam.
AA170519 Dyrene var innenfor et gjerde, i en bratt skråning ned mot Glomma.
AA170519 - Alle som ønsker å skaffe seg slike dyr oppfordres derfor til å sette seg grundig inn i hva som kreves av oppstallingsforhold og fôring for at dyrene skal kunne trives, og hvordan man skal oppdage sykdom og mistrivsel, påpeker Veterinærinstituttet.
VG170518 « På flotte restauranter bruker de timevis på en liten forrett, grønnsakene er dyrket på en fjellgård opp i huttiheita, og dyrene vi spiser kjøttet fra, har kun spist én type urter - for å overdrive en smule.
BT170518 Vi kan ikke streike, for det går ut over dyrene .
BT170518 Vi kan ikke streike, for det går ut over dyrene .
AA170517 Foto : Tom Schandy / NN / Samfoto ¶ ¶ ¶ Dyrene har en nomadisk adferd og beveger seg over store områder.
AA170517 Dyrene har en nomadisk adferd og beveger seg over store områder.
DB170516 - En ting er alle dyrene som enten setter seg fast i plast, eller spiser det.
AA170516 Mennesker har derfor beveget seg med dyrene i deres sykluser gjennom året.
DB170513 Det ene er at man skal være snill med dyrene , også beveren.
AA170513 Det er farlig for dyrene det gjelder, men også for jakthundene selv, sier Svae-Grotli.
VG170512 Johansen i Frp kunne torsdag ikke svare på om de ulovlige dyrene som bor i Norge i dag får amnesti, men viser til at regjeringen må finne en løsning.
VG170512 Disse dyrene er ikke noe vanskeligere, og det blir feil om disse skal diskrimineres.
DA170512 Noen av dyrene er allerede avlivet, og resten sendes til slakting lørdag.
VG170511 Men det blir jo for dumt om alle må avlive dyrene sine for så å skaffe seg nye.
VG170511 Disse dyrene har ingen glede av kontakt med mennesker, mener hun.
VG170511 Disse dyrene er ikke noe vanskeligere, og det blir feil om disse skal diskrimineres.
VG170511 - Vil alle de ulovlige dyrene få amnesti ?
VG170511 - Vi har sett at forbudet ikke har fungert, men på grunn av forbudet har ikke nordmenn kunnet ta med seg dyrene sine til veterinær.
DB170511 Blant dyrene som nå tillates, finner vi ni slanger, blant annet flere arter av pyton og boa-slanger.
AP170511 Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, må også ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene dyrene tilhører.
AA170511 Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, må også ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene dyrene tilhører.
AA170511 Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, må også ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene dyrene tilhører.
DB170510 - Disse dyrene er ville, og de må holdes og trenes i ganske negative betingelser for at de ikke skal være farlige for folk.
DB170510 - Disse dyrene er ikke tamme slik som en huskatt er, selv om de er dressert.
DA170510 I sitt forhold til naturen synes menneskene meg for det meste å stå lavere enn dyrene , tross alle våre ferdigheter.
AA170510 ¶ Brannvesen og naboer bistår i redningen av de rundt 25 dyrene som falt gjennom fjøsgulvet og ned i fraukjelleren.
AA170510 Tilstanden til dyrene er ikke kjent i detalj.
AA170510 Brannvesen og naboer bistår i redningen av de rundt 25 dyrene som falt gjennom fjøsgulvet og ned i fraukjelleren.
AA170510 Brannmannskapene spyler også vann inn i fraukjelleren for å tynne ut materien og gjøre det lettere å få ut dyrene ¶ Én død okse ¶
AA170510 - Ifølge våre folk på stedet, er det åpnet en lem på siden av fjøset der de henter ut dyrene , forteller operatør Paul Ola Vestre ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.
VG170509 Nysæter fortalte tidligere tirsdag at dyrene i Kodal har id-merking og at politiet skal jobbe med å finne ut hvor dyrene kommer fra.
VG170509 Nysæter fortalte tidligere tirsdag at dyrene i Kodal har id-merking og at politiet skal jobbe med å finne ut hvor dyrene kommer fra.
VG170509 Dyrene er merket.
DB170509 - De to dyrene i Kodal er merket, så vi kan følge historikken i registrene, men det blir også opp til etterforskningen å avgjøre.
DB170509 Dyrene er merket.
DB170509 Det er på tide at vi nordmenn ser forbi melkelobbyen og tar tyren ved hornene ved å erstatte meieriprodukter med variert plantekost, både for oss selv, miljøet og dyrene .
DB170509 Fordi jeg er bekymret for verdensfreden, alle barna i verden som ikke har det bra, alle dyrene , plantene, fossefallene, naturkatastrofene, vaksinemotstand og antibiotikaresistens.
SA170508 Spørsmålet er om så mange rein kan skytes gjennom jakt eller om man må drive dyrene inn i inngjerdinger og sette opp et mobilt slakteri.
DB170508 ¶ HER SKAL DYRENE SJEKKES : Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sammen med Seniorforsker i Bakteriologi, Marianne Sunde, under et besøk på Veterinærinstituttet.
DB170508 Ett av problemene med skrantesyke, som det ikke finnes medisin mot, er at dyrene kan være smittet i 16 måneder før de viser noen sykdomdomstegn. 5 til 40 syke dyr ¶
DB170508 - Ekspertene anslår at mellom 5 og 40 av de om lag 2 500 dyrene vil vise smitte når prøvene blir analysert ved Veterinærinstituttet.
BT170508 Spørsmålet er om så mange rein kan skytes gjennom jakt eller om man må drive dyrene inn i inngjerdinger og sette opp et mobilt slakteri.
AA170508 Spørsmålet er om så mange rein kan skytes gjennom jakt eller om man må drive dyrene inn i inngjerdinger og sette opp et mobilt slakteri.
AA170508 Selv om sneglene er et tilbakevendende problem, mener hun nordmenn er blitt flinkere til å bekjempe de uønskede dyrene .
VG170507 Målet er at skade på husdyr og bufe skal unngås i størst mulig grad når dyrene i disse dager slippes på beite.
VG170506 Siri har lært av faren sin å ha respekt for dyrene og økosystemet, som menneskene er en del av.
DB170506 Vi har ikke fått fjernet dyrene ennå på grunn av isen, men de vil bli tatt hånd om så raskt den smelter helt, sier Guttorm.
DB170506 Selv mener Hilde-Kathrine Nilsen at de døde dyrene allerede burde ha vært fjernet, men mener det er bra at noen nå tar ansvar.
DB170506 Jeg håper noen tar ansvar og fjerner dyrene så raskt som mulig, sier Nilsen.
DB170506 Han mener dyrene har omkommet som følge av snøras.
DB170506 Han forteller at dyrene vil bli fjernet så raskt som mulig.
DB170506 Det har gått mange små ras i vinter, og siden dyrene går fritt kan vi dessverre ikke forhindre at de blir tatt av ras, sier distriktslederen til Dagbladet. | « Siem Pilot » reddet over tusen migranter i stor redningsaksjon ¶
DB170506 - Å se dyrene slik, er selvfølgelig ikke noe hyggelig.
DB170506 - Folk reagerer på at dyrene blir liggende og råtne.
DB170506 - Det har vært en hard vinter for dyrene , med mye snø, is og vind.
AP170506 - Både dyrene og vi blir syke av at vi kaster så mye.
AA170505 Dyrene har en positiv innvirkning på de innsatte, som har ansvar for det daglige stellet av dyrene .
AA170505 Dyrene har en positiv innvirkning på de innsatte, som har ansvar for det daglige stellet av dyrene.
DB170504 Smitten mellom reinsdyr skjer blant annet ved at dyrene slikker på saltstein.
AP170504 Likevel må mange publikummere skaffe husvære i nabobyene - eller den lokale safariparken, der noen uheldige festivalgjengere kom i skade for å klatre inn blant dyrene i fjor da de trodde de tok en snarvei.
SA170503 I " frittgående " produksjon lever dyrene i haller med 9,5 dyr per kvadratmeter - tusenvis i samme hall.
DB170503 Og jeg tror mange synes det er terapi for sjela å følge dyrene og se naturbildene, uttalte Per Inge Åsen, prosjektleder for programmet til Dagbladet.
AA170503 Det gikk bra med de fleste av dyrene .
DB170502 Utvidet jakt inntil det siste dyret er skutt innen den foreslåtte fristen, vil innebære en stor stressbelastning for dyrene og økt risiko for skadeskyting.
DB170502 Når Mattilsynet uttaler at det beste hadde vært å ta alle dyrene i « en smekk », tyder det på at de har skjøvet de fleste dyrevernhensyn til side.
DB170502 Driving av ville dyr med helikopter eller snøscootere for slakting i innhegninger vil påføre dyrene store påkjenninger og lidelser.
DB170502 Dette vil innebære jakt eller slakt i dyrenes yngletid - en periode når dyrene har lovfestet beskyttelse.
VG170501 De hoppet ikke akkurat inn til løvene, og vi har ikke fått beskjed om at de var inne hos noen av dyrene .
SA170501 Reinflyttingen skal avsluttes når dyrene svømmer over sundet.
SA170501 Derfor blir sendingen avsluttet mandag klokka 22 selv om dyrene da ikke har kommet helt fram til bestemmelsesstedet Kvalsundet.
AP170501 På vårparten begynner dyrene å lukte, og de får beskjed om å fjerne dem fra kona.
AP170501 Men ordstillingen er slik at det lett tolkes dithen at dyrene har bitt seg fast på hustruen, og at trivselsfaktoren - vårfornemmelser eller ikke - dermed reduseres.
AA170501 De hoppet ikke akkurat inn til løvene, og vi har ikke fått beskjed om at de var inne hos noen av dyrene .
FV170430 Dermed har det gått greit med dyrene .
AP170430 Etterpå har dyrene gått en annen og lenger vei enn NRK hadde regnet med.
DB170428 Forskere og ulveeksperter har ingen indikasjoner på at de unge dyrene er mer aggressive mot omgivelsene da enn nå de blir voksne.
DB170428 Og jeg tror mange synes det er terapi for sjela å følge dyrene og se naturbildene, sier Per Inge Åsen, prosjektleder for programmet.
DB170428 Men alle de skremmende scenene var gode, og dyrene var rørende.
AA170428 Nå er det dyrene som har denne oppgaven.
AA170428 - Geitene er skaffet for å holde vegetasjonen på utsiden av muren nede, men samtidig er det meningen at de innsatte skal engasjere seg i dyrene , sier Jens Andersskog.
AA170428 Dyrene har i en ukes tid vært å se innenfor gjerdet som omkranser fengselsmurene.
DB170427 Sikkerheten og velværet til dyrene som reiser med oss er ytterst viktig for United Airlines og vårt PetSafe-team.
DN170425 Stortinget setter opp « Dyrene i Hakkehakkeskogen ».
DB170425 Det er skarpe gjenstander for dyrene som ferdes her.
AA170425 Det er skarpe gjenstander for dyrene som ferdes her.
VG170424 « Dyrene i Hakkebakkeskogen » har blitt en kjempesuksess og nærmer seg 500.000 besøk, mens storsatsinger som « Marcus og Martinus », « Trio - Jakten på Olavsskrinet » og « Karsten og Petra » gjør det solid, og får godt over 100.000 på kinoene.
DB170424 Tiger-templet ble blant annet beskyldt for å drive med ulovlig avl av tigre, for å dope ned dyrene og « straffe » dem med smerte om de opptrådte på « uønsket vis », men benektet dette på det sterkeste. 147 levende tigre ble tatt hånd om av myndighetene.
BT170424 Hodene ble skåret av en del av dyrene for testing hos veterinær ¶
VG170422 NRKs minutt for minutt-sending om rein er utsatt fordi dyrene ikke flytter på seg.
VG170422 Flokken som NRK skal filme, kan ikke ta sjansen på å starte vårtrekket fra vidda ut til Kvaløya når snøen ligger hardpakket, ettersom dyrene da ikke har noe beite underveis.
DB170422 - Det rammer dyrene øverst i næringskjeden mest, altså de store rovdyrene, for eksempel isbjørn og hvalross.
AP170422 Dyrene får ikke noe å beite på underveis.
AA170422 NRKs minutt for minutt-sending om rein er utsatt fordi dyrene ikke flytter på seg.
AA170422 Flokken som NRK skal filme, kan ikke ta sjansen på å starte vårtrekket fra vidda ut til Kvaløya når snøen ligger hardpakket, ettersom dyrene da ikke har noe beite underveis.
VG170421 Han forteller videre at også de dyrene som ble berget må avlives.
VG170421 De har nå kontroll på brannen, men klarte ikke å berge bygget eller dyrene .
VG170421 ALLE DYRENE DØDE : Over 40 kyr døde da et fjøs på Lesja i Oppland brant ned fredag formiddag.
VG170421 - Alle dyrene døde i brannen, sier operasjonsleder Atle B.
DB170421 Da Dagbladet først omtalte brannen like etter klokka 09.00, var dyrene innesperret i låven og politiet fortalte at brannvesenet sleit med å få dyrene ut.
DB170421 Da Dagbladet først omtalte brannen like etter klokka 09.00, var dyrene innesperret i låven og politiet fortalte at brannvesenet sleit med å få dyrene ut.
DB170421 « Se på klokkeslettene for mating av dyrene og vær der litt før matingen skjer.
DB170421 Dette er annonsørinnhold fra Dyreparken ¶ Dyrene
DB170421 Ekspertene deler besøket i tre : ¶ Én dag med alle attraksjoner som ikke har noe med dyr å gjøre ¶ Én dag med alle dyrene , lagt opp etter dyrepresentasjoner og mating ¶ Én dag i Badelandet ¶
DB170421 Da går turen til Nordisk Villmark for å se dyrene våkne til liv » ¶
BT170421 INGEN BØLGER : Det var lett å få øye på de store dyrene i Sværefjorden.
BT170421 - Det er veldig spesielt å få komme så tett på dyrene .
AA170421 Nå må vi ut til folket og be om hjelp for å finne foster- eller adopsjonshjem til dyrene , sier Fosse.
AA170421 Pedersen tipper at elgen kan være 1,5 år gammel, men han er ikke helt sikker, siden dyrene ikke har gevir på denne tiden og det kan være vanskelig å anslå kjønn og alder.
AA170421 Derfor fraråder viltforvalteren at folk går tett på dyrene .
SA170420 Mink er blant dyrene som holdes i bur og brukes til produksjon av pels i Norge.
AP170420 Vi ser ikke dyrene .
AP170420 Vi ser ikke dyrene .
VG170419 Solberg mener også at elgen kan lide av skrantesyke, som er en dødelig sykdom for dyrene .
DA170419 Denne romanen har nokså like rammer med to andre og nye romaner : Agnar Lirhus´ « Liten kokebok » og Monica Isakstuens « Vær snill med dyrene ».
VG170418 Veterinær Ole Gjestemoen har jobbet intenst sammen med brannmannskapene og sivilforsvaret for å berge dyrene på gården på Fenes.
VG170418 Ingen av dyrene i fjøset var i live da politiet kom til stedet, sier operasjonsleder Bo Nilsson.
DB170418 Den eller de personene som kastet dyrene vil forhåpentligvis få sin straff.
DB170418 Rundt klokka 08.20 tirsdag morgen ble de klar over at mange av dyrene var i live.
DB170418 Der heter det at det vurderes nødslakt av mange av dyrene fortløpende.
AP170418 EKSOTISK : En vinkelagamer er blant de merkverdige dyrene du kan støte på i Borneos jungler.
AP170418 Det er jo der de fleste dyrene i verden befinner seg.
AP170418 Alt du ser i jungelen, er der på naturlig vis, det gjøres for eksempel aldri noe for å lokke dyrene til turistene, legger Berg-Hansen til.
AP170418 Viltnemnd og veterinær vurderer tilstanden til dyrene fortløpende på stedet av Det ikke ha blitt startet med slakt av dyr i nabofjøset foreløpig, skriver NRK.
BT170416 Den falske metthetsfølelsen gjør at dyrene ikke får i seg næringen de burde få.
BT170416 Dyrene i havet kan forveksle den med mat.
AA170416 Sjiraffen April har sin egen nettside, og i forbindelse med fødselen er det kommet inn over en million kroner i donasjoner, som skal brukes til å ta hånd om dyrene .
SA170414 Dyrevernalliansen er glade for at næringslivet i Norge nå tar grep, og sikrer dyrene en bedre fremtid og forbrukerne mer dyrevennlig mat.
AA170414 Vil ikke slippe ut dyrene
AA170414 Selv hadde han planer om å begynne å slippe ut dyrene sine på beite snart.
AA170414 - Jeg klarer ikke se dyrene mine i øya og si « Jaja, 50 prosent sjanse for at dette går bra », sier Lien.
DB170413 Her skal du sørge for at små dyrene kommer frem til romskipet sitt, og det må du gjøre ved å dele opp skjermbildet for deretter å flytte delene uavhengige av hverandre.
BT170413 Uten dyrene mister nomadefolket muligheten til å flytte seg til områder som ikke er fullt så hardt rammet.
BT170413 DYRENE DØR : Døde dyr ligger strødd.
AP170412 De må passe på at dyrene har det bra, at de har det rent og har friskt vann.
AA170412 Dale poengterer at sauebønder i stedet for å følge kalenderen følger produksjonssyklusen : Lammefødsler, sauer som sendes til fjells, slåtten, tilsyn med dyrene i fjellet og så sauesankingen ned fra fjellet om høsten.
VG170411 Disse dyrene skapper trøbbel for Trumps mur ¶
AP170411 Dale poengterer at sauebønder i stedet for å følge kalenderen følger produksjonssyklusen : Lammefødsler, sauer som sendes til fjells, slåtten, tilsyn med dyrene i fjellet og så sauesankingen ned fra fjellet om høsten.
AP170411 Dale poengterer at sauebønder i stedet for å følge kalenderen følger produksjonssyklusen : Lammefødsler, sauer som sendes til fjells, slåtten, tilsyn med dyrene i fjellet og så sauesankingen ned fra fjellet om høsten.
DB170410 Som i Dubai-rikingens liv, er dyrene også sentrale på hans Instagram-konto.
DA170407 Da familien flyttet tok de med seg dyrene og dermed vokste vegetasjonen opp igjen.
AA170407 Reineieren ble varslet, og brannvesenet bisto med å redde dyrene .
AA170407 Målet var at dyrene skulle klare å svømme i land.
AA170407 Ifølge operatør Lars Ole Øie ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag gikk dyrene gjennom isen på østsiden av vatnet - i Verdal kommune ved Tuset.
VG170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
SA170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
DB170406 Også tigerungene var fulle av mark, sier Jason Mier, administrerende direktør i Animals Lebanon, til ABC News, og legger til at dyrene var dehydrerte.
DB170406 De ble fraktet i ei kasse som var 42 cm høy, men dyrene er omtrent 60 cm høye.
DA170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
BT170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
AP170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
AP170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
AA170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
AA170406 - Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene .
AA170406 Åsen i NRK Sapmi sier at dyrene leder an og det kan bli litt lumskt.
AP170405 Når dyrene dør, begynner menneskene å sulte.
AP170405 Mange somaliere er nomader, og for dem er dyrene alt.
AP170405 Avhengige av dyrene
DB170404 De aktuelle politikere bør definitivt lytte til fagpersoner, skifte standpunkt og støtte den svake part, dyrene .
AA170404 - Årets resultat samsvarer godt med tellinga i 2016, fordi vi trolig ikke fant alle dyrene da, sier seniorrådgiver Tord Bretten i SNO.
VG170403 Utøverne fikk beskjed om å ikke spise kjøtt utenfor OL-leiren fordi kineserne var kjent for å bruke anabole steroider for å « fete opp » dyrene i sin industrielle kjøttproduksjon.
VG170403 Hennes eneste bursdagsønske er angivelig at alle dyreelsker verden over laster opp bilder av dyrene sine på sosiale medier og hashtagger dem #DorisBirthdayWish og Doris Day Animal Foundation, @ddaf_org.
DA170403 * Vær varsom med å bekjempe selv - bruk av gift uten feller kan føre til at dyrene dør inne i vegger og gulv og kan spre ubehagelige lukte ¶
DA170403 * Ikke slå ut matrester nær huset, og ikke gi dyrene skjulesteder i form av avfall og lignende inntil husveggen ¶ * « Vil de inn så kommer de inn.
AP170403 Store deler dyrene i parken er drept under erobringen av Mosul, men Lulu og Simba er nå på vei ut i sikkerhet.
AP170403 Ifølge AP er Simba og Lulu to av de siste gjenlevende dyrene som bodde i Dyreparken i Mosul.
VG170402 VANN OG PAPIR : Amina Suleiman Gas ( 45 ) lager en blanding av vann og papir slik at dyrene skal ha noe å fylle magene deres med.
VG170402 Nå er dyrene døde, og vi har ingen penger, forklarer hun.
VG170402 Hun har sendt flesteparten av dyrene deres med naboen som har flyktet vestover.
VG170402 Hun har mistet 18 av dyrene sine og har nå 12 igjen.
VG170402 Hun har ikke annet enn papir å mate dyrene sine med.
VG170402 Det er hit Suleiman bærer dyrene sine når de dør av sult.
VG170402 Amina Suleiman har mistet nesten alle dyrene sine.
VG170402 - Først dyrene så menneskene ¶
VG170402 Dyrene er allerede døde, nå handler det om å redde menneskeliv, sier Nordstoga.
VG170401 Myndighetene i landet kunngjorde nemlig fredag at de vil lage en massiv nasjonalpark for kjempepandaer, i et forsøk på å øke den ville bestanden av dyrene , ifølge nyhetsbyrået Xinhua.
DB170401 Etter muslimsk skikk betyr halal-slakting skal dyrene tappes for blod mens de lever.
DB170401 Deretter tok de resten av dyrene og fire kvinner fra familien hans, sier Adamu Ahmed, som tilhører en lokal militsgruppe som motarbeider Boko Haram.
AA170401 Deretter tok de resten av dyrene og fire kvinner fra familien hans, sier Adamu Ahmed, som tilhører en lokal militsgruppe som motarbeider Boko Haram. ( ©NTB ) ¶
AP170330 Dyrene må ha veterinærsertifikat eller EU-pass, og være vaksinert for diverse sykdommer.
AA170330 Dyrene må ha veterinærsertifikat eller EU-pass, og være vaksinert for diverse sykdommer.
AA170330 - Dyreeiere som står bak alvorlig vanskjøtsel eller mishandling av dyrene sine blir gjerne anmeldt til politiet.
DB170329 Et av de store problemene med å forhindre spredning av skrantesyke, er at smitten finnes i proteiner både i dyrene og på beiteområdene.
DB170329 De 2400 dyrene i Nordfjella utgjør om lag en tidel av den samlede norske villreinstammen.
DB170329 Torill Moseng, president for Den Norske Veterinærforening, har ikke sett innslaget fra « Klovn til kaffen », men uttaler på generelt grunnlag at det kan være uheldig for dyrene å bli skremt.
DB170329 Kanalen beklager at det muligens ikke er tatt hensyn til dyrevern eller smitte-effekt når det gjaldt måkene, men opplyser at de er trygge på at hundeeierne som har stilt opp i programmet ikke opplever at de har utsatt dyrene sine for varig skade og at det er opp til eierne å ta valg på vegne av sine dyr.
DB170329 I tråden kommer det fram at flere mener at dette er humor som går ut over dyrene .
DA170329 Men da vil vi tilbake i den tørre årstiden, når det er lettere å se dyrene , som må komme til vannhullene for å drikke !
DA170329 Her er det mulig å starte eller avslutte en safari med å smake på dyrene .
AA170329 Enkelte steder i regionen har tigerfarmer bidratt til økt handel med deler av dyrene , som er ettertraktet som amuletter og i tradisjonell kinesisk medisin.
AA170329 Enkelte steder i regionen har tigerfarmer bidratt til økt handel med deler av dyrene , som er ettertraktet som amuletter og i tradisjonell kinesisk medisin. ( ©NTB ) ¶
VG170328 Da er de sikrere for de dyrene som ikke sover om natten. 7 ) Haner galer ! ! !
SA170328 Derimot siger det inn en del røyk, noe som gjør at vi evakuerer dyrene , sier Kjetil Vier, vaktsjef ved Rogaland brann og redning til Aftenbladet.
DB170328 Mer detaljert ønsker ikke professoren å være, ei heller om nøyaktig hvor dyrene ble dyrene ble observert.
DB170328 Mer detaljert ønsker ikke professoren å være, ei heller om nøyaktig hvor dyrene ble dyrene ble observert.
DB170328 Ottawa-vintrene gir gjerne temperaturer ned til 20 minusgrader, men kattehusene bygget av frivillige holdt dyrene varme og friske.
DB170328 Myndighetene i byen bidrar med kattehus som settes ut til dyrene , og organiserte kastreringsprogrammer er satt i gang.
AA170328 Om dyrene blir transportert under dårlige forhold, øker det også sjansen for at de blir syke og at de sprer infeksjoner til andre gårder.
AP170327 Det viser forskning basert på GPS-senderne dyrene nylig fikk på seg.
AA170327 Det viser forskning basert på GPS-senderne dyrene nylig fikk på seg.
DB170326 Enhver kjøretur ned fra kanten av vulkanen, er starten på magiske møter med så godt som alle dyrene du kjenner på savannen.
VG170324 Ulvenes atferd vurderes likevel hverken som unormal eller som en trussel mot mennesker av Miljødirektoratet, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.
DB170324 Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk, skriver direktoratet på sine hjemmesider.
DB170324 Kommunen ba om skadefelling av ulvene i Slettås-flokken fordi dyrene har oppholdt seg i området over lengre tid og opptrådt lite sky, noe som oppleves utrygt for lokalbefolkningen. ( ©NTB ) ¶
DA170324 Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk, skriver direktoratet på sine hjemmesider.
DA170324 Kommunen ba om skadefelling av ulvene i Slettås-flokken fordi dyrene har oppholdt seg i området over lengre tid og opptrådt lite sky, noe som oppleves utrygt for lokalbefolkningen.
AA170324 Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk, skriver direktoratet på sine hjemmesider.
AA170324 Kommunen ba om skadefelling av ulvene i Slettås-flokken fordi dyrene har oppholdt seg i området over lengre tid og opptrådt lite sky, noe som oppleves utrygt for lokalbefolkningen.
AA170322 Fellingstillatelsene blir gitt fordi det har vært observert spor av ulv i regioner der myndighetene ikke ønsker at dyrene skal slå seg ned.
BT170321 Det vil bli vanskelig å skåne dyrene godt nok.
AP170321 « Ikke mat dyrene » står det på et skilt utenfor den litt slitne og enkle restauranten El Boya på stranden utenfor sentrum av Arguineguin.
AP170321 Geiter finnes de mye av på Gran Canaria og de andre Kanariøyene og dyrene er viktig for matproduksjonen.
AA170321 « Ikke mat dyrene » står det på et skilt utenfor den litt slitne og enkle restauranten El Boya på stranden utenfor sentrum av Arguineguin.
AA170321 Geiter finnes de mye av på Gran Canaria og de andre Kanariøyene og dyrene er viktig for matproduksjonen.
AA170321 - Jeg jobbet i en dyrebutikk, og Gaya tålte ikke trynet på de andre dyrene .
AA170321 Dyrene skal snakke om hvert sitt tema.
SA170320 Biodrivstoff basert på matplanter går ikke bare ut over verdens matbehov, men også verdens gjenværende villmarksområder, med alle de ville dyrene og plantene som lever der.
BT170318 | Etter over 40 år på selfangst blir han stadig mer fascinert av dyrene han skyter ¶
BT170318 Etter over 40 år på selfangst blir han stadig mer fascinert av dyrene han skyter Bjørne Kvernmo er kaptein på « Havsel », den siste skuten som driver selfangst i Vestisen.
AP170318 Det er dårlig for oss og dyrene .
AA170318 « Træge Trøndelag » ¶ - Dyrene velges ut ifra sin personlighet og karakteristikk for å få størst mulig spenn i historiene som skal fortelles og inspirere turister til å besøke Trøndelag.
AA170318 | Disse dyrene skal lokke folk til å besøke Trøndelag ¶
AA170318 Når dyrene er valgt ut, vil reklamefilmene lages i løpet av de neste ukene.
AA170318 Her er de 11 utvalgte dyrene : ¶
AA170318 Eierne av dyrene har selv beskrevet sine kjæledyr.
AA170318 - For oss var det rett og slett viktig at dyrene hadde en personlighet.
AA170318 Dyrene skal filmes hver for seg, i beskyttede omgivelser og med en dressør til stede.
VG170316 Kuene sendes fra et meieri i provinsen Canakkale, og om dyrene ikke passerer veterinærkontrollen inn til EU, skal de slaktes og kjøttet gis som almisser til fattige.
SA170316 Flere pelsdyrfarmer på Jæren har slaktet ned dyrene , på grunn av en virussykdom.
DA170316 Det betyr ikke at filmskaperne viker unna selve fangstmetodene, skytingen av sel på isflakene og « jumperne » som slår hakapiken i hodet på dyrene så den kritthvite isen og havet dekkes av rødt.
AP170316 | Etter over 40 år på selfangst blir han stadig mer fascinert av dyrene han skyter ¶
AA170316 Sirkus oppfyller ikke de medfødte kravene dyrene har som areal, temperatur og aktivitetsmuligheter.
AA170316 Det så ut som dyrene koste seg med å balansere en ball på snuten, eller å løpe rundt i ring mens publikum klappet og lo.
DB170315 I påsken våkner Dyreparken i Kristiansand til liv igjen etter vinterdvalen : Dyrepasserne vil holde flere dyrepresentasjoner, der dere lærer om dyrene og ser hvordan de aktiviseres.
DB170315 I en verden hvor dyrene er mer truet enn noensinne på grunn av klimaendringer, tap av arealer og regelrett nedslakting, tar vi som verdens rikeste land nå lederrolle i å drepe truede dyrearter og vise minimal respekt for alle andre dyr.
VG170314 Men ut ifra kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyrene dessverre den eneste måten å bli kvitt CWD på, sier biolog Olav Strand i NINA til NRK.
DB170314 Men ut ifra kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyrene dessverre den eneste måten å bli kvitt CWD på, sier biolog Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning ( NINA ) til NRK.
DB170314 Seilbåten Barba skal tilbake til Tromsø i vinter for å fange flere spektakulære møter med de ville dyrene .
DB170314 Jeg har lært så mye om disse dyrene .
DB170314 Etter den ene uka i november dro fotografen tilbake til de spektakulære dyrene .
DB170314 Begge argumentene er meget tynne, og kan ikke veie tyngre enn lidelsen dyrene blir utsatt for.
AA170314 Men ut ifra kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyrene dessverre den eneste måten å bli kvitt CWD på, sier biolog Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning ( NINA ) til NRK.
DB170313 Selv hevdet ledelsen i regionen at forbudet ble vedtatt for å beskytte dyrene .
DB170313 Vi var også med på å slakte dyrene , forteller Mortensen.
BT170313 De svekkede dyrene er også svært utsatt for sykdommer, og FN håper derfor å kunne sette i verke en storstilt vaksinasjonskampanje.
VG170312 Sirkus Arnardo har forestillinger i Vågsbygd i helgen, og her kan daglig leder Are Arnardo fortelle at jo, dyrene har rømt.
VG170312 Naboen Mimi Aanensen forteller at dyrene kom på rekke oppover veien, og at kamelene stanset og ga seg til å spise av gresset.
VG170312 Han presiserer at dyrene er harmløse og ikke er farlige for folk.
VG170312 Han forklarer at dyrene har klart å legge ned det strømførende gjerdet - muligens fordi de har så tykk pels at de ikke merket strømmen.
VG170312 Delvis ved hjelp av politiet klarte mannskap fra sirkuset å ta hånd om dyrene og leie dem tilbake til innhegningen på sirkusets område.
VG170312 - Jeg satt ved vinduet og så disse dyrene komme forbi.
DB170312 Ifølge avisa førte de seks sirkusdyrenes spontane søndagstur til politijakt etter dyrene i Vågsbygd.
DB170312 Ifølge NRK skyldes søndagsturen trolig at ett av dyrene har klart å rive ned strømgjerdet.
DB170312 Han sier dyrene var rolige da sirkuspersonellet klarte å tøyle dem inn igjen.
DB170312 Da Bragdø kom over dyrene hadde de tatt en avstikkervei inn til et boligområde.
DB170312 - Jeg satt og så ut av vinduet da jeg fikk øye på disse dyrene komme forbi.
DB170312 Dyrene kommer fra Sirkus Arnardo, som både i går og i dag holder show i Vågsbygd.
DB170312 Dyrene hadde kommet seg løs, men ble så lett opp igjen, og ble deretter tatt hånd om av eierne, sier Birkeland til Dagbladet.
AA170312 Solem sier at det ikke er uvanlig at en ikke finner igjen alle dyrene som blir sluppet ut på beite på tidligsommeren.
AA170312 Beiteområdet er vidt, det er ulendt og dyrene ferdes i områder hvor det er lite folk.
AP170311 På Afrikas horn er mange mennesker avhengig av dyrene sine.
AP170311 Når dyrene dør, begynner menneskene å sulte.
AP170311 For mange mennesker på Afrikas horn er dyrene alt.
AP170311 Dyrene fikk for lite å spise.
DN170310 Knuste veggen - reddet dyrene , Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa ¶ 3.
AP170310 Derfor har det blitt forbudt å spise dyrene , som ellers er ansett som en delikatesse.
AP170310 - Hvis vi ikke blir kvitt dyrene og gjør dette til en by styrt av mennesker, så vil situasjonene bli enda villere, sier Baba til Reuters.
AP170310 Derfor har det blitt forbudt å spise dyrene , som ellers er ansett som en delikatesse.
AP170310 - Hvis vi ikke blir kvitt dyrene og gjør dette til en by styrt av mennesker, så vil situasjonene bli enda villere, sier Baba til Reuters.
AP170310 - Dessuten arrangeres det nå fototurer, hvor en guide tar med velstående dyre- og fugleelskere ut i naturen for å fotografere disse dyrene og fuglene.
DB170308 I melkeindustrien blir dyrene utnyttet hele livet og fratas kalvene dagen etter fødsel, før de til slutt kjøres til slakteriet.
DB170308 Denne industrien er kjent for å forsøke å skjønnmale bildet av matproduksjonens utnytting av dyr - man skal tro at dyrene " liker " å bli utnyttet.
DB170308 Bøndene, TINEs eiere, behandler dyrene sine godt, sier hun videre.
DB170308 - Det virker heldigvis som at stadig flere får opp øynene for hva vi faktisk gjør mot dyrene .
DA170308 Hvem mottok Brageprisen i 2016 for romanen « Vær snill med dyrene » ? 5.
VG170307 Landet har lenge kjempet for å dempe nedslaktingen av dyrene med de ettertraktede hornene.
DB170307 All plast kan også inneholde miljøgifter eller ta til seg ulike miljøgifter som igjen frigjøres i naturen eller i dyrene som forveksler plast med mat.
VG170305 Mattilsynet har vurdert hvorvidt det var mulig å omplassere dyrene , men disse kattene hadde et så komplekst og sammensatt sykdomsbilde at de ikke egnet seg for omplassering, forteller Hellan til VG.
AA170305 Men selv om vi har profesjonelle på auditionen, er det viktig at eierne har kontroll på dyrene , sier Sestak.
AA170305 For å få størst mulig spenn i historiene, velges dyrene ut på bakgrunn av personlighet og karakteristikk, forteller Sestak.
AP170304 I tillegg krever gruppen at dyrehagen får mer ressurser til å ta seg av dyrene .
AA170304 I tillegg krever gruppen at dyrehagen får mer ressurser til å ta seg av dyrene . ( ©NTB ) ¶
BT170303 Han er rørt over den omsorgen rusmisbrukere viser dyrene sine og gleder seg til å gi dem gratis behandling på fredag : - Når vi vet hvordan noen mennesker behandler dyrene sine, er det helt utrolig for oss som jobber med dyr å se kjærligheten mellom rusmisbrukere og deres kjæledyr, sier Kvinge.
BT170303 Han er rørt over den omsorgen rusmisbrukere viser dyrene sine og gleder seg til å gi dem gratis behandling på fredag : - Når vi vet hvordan noen mennesker behandler dyrene sine, er det helt utrolig for oss som jobber med dyr å se kjærligheten mellom rusmisbrukere og deres kjæledyr, sier Kvinge.
BT170303 Vi hundeeiere vil så gjerne gi dyrene våre det aller beste.
BT170303 Selv om vi er glad i dyrene våre og viser omsorg for dem, er mye av vår atferd ovenfor dyr forutbestemt av våre folkevalgte på Stortinget.
BT170303 Norge har flere velfungerende lover som skal verne dyrene våre : Bredden på kyrnes båser, hvor mange ryper vi skal felle hvert år og hvor ofte vi skal felle hjort.
AA170303 Hvor dyrene kommer fra, vites ikke, men politiet regner med at de kommer fra en farm av noe slag.
AA170303 Sauebonden forklarte i retten at han aldri tenkte at plasten kunne skade dyrene og at hans alder og krefter ikke strakk til for å gjøre noe med problemet.
VG170302 Selv forklarte sauebonden i retten at han « aldri tenkte at plasten kunne skade dyrene , og at det er blitt hysteri om plast den siste tiden.
DB170302 Man kan ikke forestille seg hva slags oppførsel dyrene blir utsatt for, av noen av de besøkende, sier han.
AA170302 Blant dyrene som er erklært utryddet de sist årene, er en type afrikansk neshorn, en variant av den nordamerikanske pumaen og den japanske elveoteren.
VG170301 VG+ : Se de unike bildene : Dyrene som kan dø ut ¶
DB170301 Dessuten skal vi ikke overse at nettopp oksekjøtt gir stor helseffekt for den enkelte : Magert kjøtt fra disse dyrene har lav energitetthet og høy mettende effekt - og er derfor gunstig om du ønsker å gå ned i vekt, kommenterer Svihus.
BT170301 De lærer seg hvordan dyrene skal stelles og jobber hardt i bytte mot å få ri.
AP170301 Det er blitt avdekket at noen tjener stort på å tvangsfôre disse dyrene med kaffebønner for å lage verdens mest eksklusive kaffe.
FV170228 | Slik ble de halshugde dyrene funnet på kirketrappa ¶
FV170228 Dyrene ble funnet i en korsformasjon på trappa til Søgne gamle kirke.
FV170228 Slik ble de døde dyrene funnet mandag 1. februar i fjor.
FV170228 FOTO : Politiet Dyrene som ble funnet døde utenfor Søgne kirke var stjålet fra landbruksskolen i nærheten.
FV170228 Alle disse dyrene ble mishandlet og til slutt drept. 28. oktober i fjor tok 17-åringen og en kamerat seg inn på en gård og fanget en sau.
DB170228 Alle dyrene ble mishandlet og til slutt drept.
AA170228 Alle dyrene ble mishandlet og til slutt drept.
AA170227 Dyrene blir drept for sine horn, som er høyt ettertraktet i deler av Asia, spesielt i Vietnam.
VG170226 februar, og i dag ble altså de to siste dyrene i kvota tatt ut.
VG170226 Statsråden mente at det ikke var hjemmel i naturmangfoldsloven til å felle ulvene fordi det ikke var dokumentert at dyrene hadde tilstrekkelig skadepotensial.
DB170226 Dyrene datt gjennom gulvet og ned i møkkjelleren, i et meterdypt lag med kumøkk.
AA170226 Dyrene datt gjennom gulvet og ned i møkkjelleren, i et meterdypt lag med kumøkk.
DB170225 Svein Gudmundsson, spesialistveterinær ved Veterinærinstituttets avdeling i Sandnes, sier til NRK at han ikke tør anslå hvor vanlig det er at kyr dør av å spise plast, ettersom det er sjelden at dyrene sendes til instituttet for obduksjon : ¶
DB170225 Dyrene spiser både plast som ved feil havner innimellom høyet i rundballene, men de kan også spise av plasten rundt fôret.
AA170225 Svein Gudmundsson, spesialistveterinær ved Veterinærinstituttets avdeling i Sandnes, sier til NRK at han ikke tør anslå hvor vanlig det er at kyr dør av å spise plast, ettersom det er sjelden at dyrene sendes til instituttet for obduksjon : ¶
AA170225 Dyrene spiser både plast som ved feil havner innimellom høyet i rundballene, men de kan også spise av plasten rundt fôret.
AA170223 Tormod Ringnes / Baard Haugan Ingebretsen ( Dyrene i Hakkebakkeskogen ) ¶
AA170223 Ove Heiborg / Elisabeth Opdal / Eirik Smidesang Slåen ( Dyrene i Hakkebakkeskogen ) ¶
DB170222 Partiet for Dyrene har to og kan få flere seter i salen.
VG170221 I november hadde Hawo solgt alle dyrene hun eide og ble derfor tvunget til å flykte, forteller Geno Teofilo, i Flyktninghjelpen i Nairobi.
VG170221 Familien har mistet flesteparten av dyrene deres i tørken.
VG170220 Ulven er et av dyrene som ble merket tidligere i vinter.
FV170220 Etter å ha drept og halshugd de stjålne dyrene la 17-åringen dem slik på trappa til Søgne gamle kirke.
DB170220 Da går det riktig ille med dyrene i skogen, så vel som med vår egen livskvalitet.
AA170220 Ifølge tiltalen skal de to ha lagt de fire dyrene foran inngangen til Søgne gamle kirke.
AA170220 Ulven er et av dyrene som ble merket tidligere i vinter.
FV170218 I tillegg tenker jeg på alle dyrene .
AP170218 I tillegg tenker jeg på alle dyrene .
AA170218 Familien trenger penger til å kjøpe mel og ris, samt høy og annet dyrefôr til dyrene , forteller han.
DB170217 Ved å underskrive Bernkonvensjonen tok staten kontroll over rovdyrforvaltningen fremfor å føre en ren utrydningspolitikk, og det er ikke lenger opp til lokale jegere og bønder selv å avgjøre om de skal skyte disse dyrene eller ikke.
DB170217 Saken fra Elverum viste at det også kan medføre stor lidelse for dyrene da ulven som ble ulovlig skutt på åte lå og led i mange timer før den endelig ble drept.
BT170217 Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.
BT170217 Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.
BT170217 I tillegg tenker jeg på alle dyrene .
BT170217 Sannsynligvis vil miljøet i magesekken til dyrene føre til frisetting av disse organiske miljøgiftene.
BT170217 Og da må vi lære mer om hvordan mikroplast både påvirker dyrene som lever i havet, men også hvordan de små partiklene påvirker sjømattryggheten.
BT170217 Sannsynligvis vil miljøet i magesekken til dyrene føre til frisetting av disse organiske miljøgiftene.
BT170217 Og da må vi lære mer om hvordan mikroplast både påvirker dyrene som lever i havet, men også hvordan de små partiklene påvirker sjømattryggheten.
SA170216 Måten fiskeoppdrett drives i dag er langt fra forsvarlig, og problemene har næringen selv skapt ved å stue dyrene sammen og presse dem til bristepunktet.
SA170216 I dag skyves problemene over på dyrene : Rensefisken lider i oppdrettsnæringens tjeneste, og laksen lider på grunn av harde lusebehandlinger.
DB170216 Høvene var ikke stelt eller beskåret på flere år, og tre av dyrene hadde problemer med å gå.
DB170216 Ett av dyrene var så plaget at det bare ville ligge på bakken på et jorde, som ifølge statsadvokaten i Oslo var uegnet for hestehold.
VG170215 Les også : Wenche Myhre ble hyllet i « Hver gang vi møtes » ¶ * 1 I 2016 lånte hun bort stemmen sin til karakteren Bestemor Skogmus i animasjonsfilmen « Dyrene i Hakkebakkeskogen ». * 1 I dag bor Wenche Myhre på Nesøya i Asker sammen med kjæresten Anders Eljas ( 64 ).
DB170215 Den eksentriske legen hadde skaffet seg et navn ved å transplantere testiklene til unge lam på eldre sauer, og hevdet at de eldre dyrene hadde fått tilbake styrken og energien som følge av dette.
DB170215 Vi mener at Mattilsynet tar for mye hensyn til eier, på bekostning av dyrene som lider.
DB170215 Slik det norske systemet fungerer i dag, sviktes dyrene våre.
DB170215 Dyrebeskyttelsen Norge mener politikerne bør se seg for gode til å la dyrene bli nedprioritert på denne måten.
DB170215 Dette er en dobbeltrolle som ikke tjener dyrene .
DB170215 Dyrene taper i kampen om midler og manglende hjemler.
DB170215 Dyrene har ingen egen stemme og vi må derfor tale deres sak.
DB170214 Uansett hva dyrene spiser om vinteren, kommer dette fra dyrkbar jord.
DB170214 Store deler av skog og fjell, noe som kalles utmarksbeite, kan selvsagt brukes om sommeren, under forutsetning at man har forsvarlig tilsyn for dyrene .
VG170213 Retten mente også det var skjerpende at dyrene ble påført store smerter og stress før de døde.
VG170213 - Det er soleklart at dette fører til lidelse for dyrene .
AP170213 Det finnes en slags bærekraftig logikk i det at nettopp de dyrene som kan bidra på flere plan, til slutt tiltaler ganen vår i en siste sjarmetappe her på jorden og dermed motiverer oss til et helhetlig matmønster.
VG170212 Han ledet oss gjennom ukesoppdragene og var flink med dyrene .
SA170212 « Senterpartiet vil kun ta vare på de « snille » dyrene , og så lager de skremselspropaganda for å få myndighetene og befolkningen til å få samme mening », skriver Erling Svensen.
SA170212 Senterpartiet og bondeorganisasjonene vil ikke snakke om dette og hvilke lidelser dette har for dyrene , og hvilke tiltak man burde iverksatt.
SA170212 De vil kun ta vare på de « snille » dyrene , og så lager de skremselspropaganda for å få myndighetene og befolkningen til å få samme mening.
VG170211 I tillegg skal det gå utover dyrene . 1,6 millioner kyllinger må kasseres årlig, ofte fordi de dør under transport til slakteriet.
BT170211 Og om dyrene blir syke, blir vi syke, sier Bruvik.
BT170211 Og om dyrene blir syke, blir vi syke, sier Bruvik.
AP170211 Og om dyrene blir syke, blir vi syke, sier Bruvik.
VG170210 Nærmere 300 redningsmannskaper jobber nå på spreng for å redde dyrene som fortsatt lever.
DB170210 Planlegging har mye å si for at en ekspedisjon skal bli vellykket, men noen ganger er man prisgitt naturkreftene og dyrene som lever i den ville naturen.
DA170210 - Det er mange som finner dyrene sine delvis i live med avrevet jur og opprevede sider.
DB170209 I stedet for å stenge valpefabrikkene, begrense oppdrettet og innføre lovpålagt kastrering, rettes tiltakene inn mot ofrene - de hjemløse dyrene .
DB170209 Farene er mange ; illegale miljøer som utnytter dyr som kan anskaffes gratis er ikke alltid lette å oppdage, hjem som tilsynelatende virker gode kan vise seg å ikke ta vare på dyrene og mange dyr ender opp hjemløse.
DB170209 Dyrene som trenger deg finnes i tusentall både i Norge og i andre land.
BT170209 | Hva kan du om de bergenske dyrene ?
BT170209 Til dere siste : Vi legger oss paddeflate og anbefaler dere å teste hvor mye dere kan om de bergenske dyrene i stedet.
BT170209 - Resultatene var gode for forskningsprosjektet, men dårlige for dyrene , sier Mats.
AP170209 Torill Moseng, president i Den norske veterinærforeningen bekrefter at folk er stadig mer villige til å betale store summer for å få dyrene sine friske.
AP170209 Folk med dårlig råd har rett og slett ikke råd til å gå til veterinær når dyrene blir syke, sier han.
AP170209 En ny klinikk varsler priskrig, men bransjen mener at det er dyrene som må lide hvis prisene dumpes.
AA170209 Det er et vitnesbyrd om at danskene ønsker å ta ansvar med sitt matvareinnkjøp og utgjøre en forskjell for naturen og miljøet, samt sikre et godt liv for dyrene , sier Per Kølser, leder for Økologisk Landsforening i Danmark.
VG170208 Vi tenker ikke på all den tid og kjærlighet de gir dyrene sine for å kunne gi oss godt kjøtt - det tar vi mer for gitt.
DB170208 Ifølge Petterson tok han seg av kveldsstellet til dyrene nesten hver kveld, noe produksjonen aldri filmet.
BT170208 - Så hvis man kjøper syntetisk fuskepels gjør man ikke nødvendigvis naturen og dyrene den tjenesten man kanskje tror ?
BT170208 - Det blir et spørsmål om hva som er verst - å ha dyr stående i trange bur, eller å la dyrene i havet lide ?
BT170208 - Så hvis man kjøper syntetisk fuskepels gjør man ikke nødvendigvis naturen og dyrene den tjenesten man kanskje tror ?
BT170208 - Det blir et spørsmål om hva som er verst - å ha dyr stående i trange bur, eller å la dyrene i havet lide ?
AA170207 Som hundeeier skjemmes jeg over at folk ikke tar opp dritten etter dyrene sine.
AA170207 Her ligger det flere hundelorter da en del hundeiere ikke tar opp etter at dyrene har gjort fra seg.
AA170207 - Trist : Trude Søreng synes det er trist at noen hundeeiere gir andre hundeeiere et dårlig rykte ved at de ikke tar opp dritten etter dyrene .
SA170206 Kamelene hadde rømt fra et jorde der de oppholder seg om vinteren, opplyser politiet, som la til at dyrepasserne ble varslet og at dyrene ble ført tilbake til stedet de hører hjemme.
FV170206 Slik ble de døde dyrene funnet mandag 1. februar i fjor.
DB170206 Ifølge tiltalen skal de to ha lagt de fire dyrene foran inngangen til Søgne gamle kirke.
AA170206 Ifølge tiltalen skal de to ha lagt de fire dyrene foran inngangen til Søgne gamle kirke.
VG170205 Mari har bosatt seg på Magnor nettopp for at dyrene skal kunne gå fritt.
BT170205 Disse dyrene har en egen evne til å gå i dvale og spare energi, forteller Falkenberg.
AA170205 Kamelene hadde rømt fra et jorde der de oppholder seg om vinteren, opplyser politiet, som la til at dyrepasserne ble varslet og at dyrene ble ført tilbake til stedet de hører hjemme.
DB170204 Hva er vitsen med å vise fram dise late dyrene , undrer Lars seg i dyrehagen.
DB170204 Moskus ble forsøkt innført på Gurskøy utenfor Ålesund i 1925, men dyrene - som hadde blitt brakt dit fra Grønland om bord i norske selfangskuter - mistrivdes og døde.
AA170204 En politipatrulje ble sendt til stedet, men da de ankom var dyrene allerede tilbake på gården.
VG170203 Alex Iversen, presseansvarlig for « Farmen » i TV 2, opplyser til VG at de fleste dyrene ble gitt tilbake til de opprinnelige eierne etter at innspillingen var over.
DB170203 Foruten « En mann med navn Ove»-musikken har han blant annet laget musikk til « Elias », den nye «Reisen til julestjernen » og « Dyrene i Hakkebakkeskogen ».
BT170203 Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.
FV170202 Påfører dyrene lidelser ¶
FV170202 Det er en vekker når en opplever slike ting, og vi ser hvor mye lidelse vi påfører dyrene , sier Lislevand til Bergens Tidende.
FV170202 Påfører dyrene lidelser ¶
FV170202 Det er en vekker når en opplever slike ting, og vi ser hvor mye lidelse vi påfører dyrene , sier Lislevand til Bergens Tidende.
DB170202 I verste fall, og som i tilfellet med gåsenebbhvalen, kan det føre til at dyrene sulter ihjel.
DB170202 I tillegg til at miljøgifter tas opp av fisk og dyr, så fylles dyrene opp med plast.
BT170202 Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.
BT170202 Påfører dyrene lidelser ¶
BT170202 Det er en vekker når en opplever slike ting, og vi ser hvor mye lidelse vi påfører dyrene , sier Lislevand til Bergens Tidende.
BT170202 Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.
AP170202 Påfører dyrene lidelser ¶
AP170202 Det er en vekker når en opplever slike ting, og vi ser hvor mye lidelse vi påfører dyrene , sier Lislevand til Bergens Tidende.
AA170202 Siden jeg ikke så dyrene jeg selv spiste, tenkte jeg at det var verre for de dyrene som ble skutt i skogen.
AA170202 Siden jeg ikke så dyrene jeg selv spiste, tenkte jeg at det var verre for de dyrene som ble skutt i skogen.
AA170202 Jeg rettet et hat mot jegere fordi jeg synes synd på dyrene .
AA170202 Dyrene jeg spiste eksisterte på en måte ikke.
BT170201 Sjokkert filmet han seansen med de kravlende dyrene .
BT170201 Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.
BT170201 Sjokkert filmet han seansen med de kravlende dyrene .
BT170201 Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.
BT170201 Det er mange som finner dyrene sine delvis i live med avrevet jur og opprevede sider.
AP170131 Det er mange som finner dyrene sine delvis i live med avrevet jur og opprevede sider.
DB170129 Dette kan få fatale følger for dyrene våre dessverre, skriver Hoel på bloggen.
AP170129 Gutten Mowgli ( en spretten Kevin Haugan ), som spedbarn funnet og reddet av panteren Baghera ( en statelig Hoff Mittet ), vokser opp hos snille ulver ( villdyrvernerne bør kjenne sin besøkelsestid ), og får venner blant alle dyrene i jungelen.
DN170126 De ville dyrene på savannen blir mer og mer avskåret fra muligheten til å skaffe vann og mat på grunn av stadig flere innhegninger satt opp av den lokale befolkningen, skriver danske Videnskap.
AP170126 Organene skal vokse inne i dyrene
AP170126 Dyrene vil da sørge for at disse menneskelige organene vokser inne i dem i stedet for vanlige griseorganer.
AP170126 Dyrene vil bli avlivet før organene blir hentet ut.
DB170125 Jaktopplevelser er et kjempepotensial for næringsutvikling i distrikts-Norge, og når dyrene du jakter blir borte og du ikke lenger kan jakte med hund, er det en stor begrensning på næringsinteressene, sier Gundersen.
DB170125 - Min opplevelse er at dyrene ble behandlet kjempebra.
BT170125 Poenget er at eieren er sikker på at det har vært folk inne i løpet av natten, samt at dyrene fremsto som urolige, sier lensmannen.
BT170125 Han forteller at hesteeieren merket at dyrene var urolige da hun kom til stallen lørdag 7. januar.
DB170123 Han hevder at alle i produksjonen hadde et felles ansvar til å skape et trygt og kjærlig miljø for alle dyrene i filmen.
DB170123 Det må tross alt lønne seg for bonden å slakte dyrene sine.
BT170122 Både den ferske singelen " Ni Liv " og førstesingelen " Dyrene " har fått god tilbakemelding fra BTs anmeldere.
BT170121 Bonde Peder Nernæs tror mykere underlag gir dyrene et bedre liv, som igjen gir en mer lønnsom gårdsdrift.
BT170120 | Hva kan du om de bergenske dyrene ?
DB170119 Huset hans må leies ut og dyrene hans må omplasseres.
DB170119 « Vi var alle opptatt av å legge til rette for et kjærlig og trygt miljø for dyrene i filmen. » skriver Hallström, og avslutter med å fortelle at en grundig etterforskning er innledet, og at forseelser vil bli rapportert og straffet.
DB170118 Det er en ondskapsfull og brutal tortur av dyrene , sier Abshishejk Manusingvhi, som er aktiv i kampanjen for å forby tradisjonen til Times Now.
DB170118 Ifølge avisa Hadeland er alle dyrene berget ut etter formidabel innsats av brannmannskapene.
DB170118 .Noen av dyrene er brannskadd og blir behandlet av veterinær ¶
DB170118 ) Vi må beskytte menneskene, men uten å drepe dyrene . » | Derfor går tv-profilene fra NRK og TV 2 til TV Norge ¶
SA170117 Hun fikk høy puls da de gigantiske dyrene nærmet seg.
SA170117 Dyrene kan bli opptil ti meter lange og åtte tonn tunge.
BT170117 Sysselmannens aksjon for å få bjørnene på trygg avstand ble dermed avsluttet, før dyrene igjen tok seg helt inn i Longyearbyen i løpet av tirsdagsnatten.
DB170116 De tre dyrene som ble merket mandag, var en hunn, en hunnvalp og en hannvalp, ifølge den oppdaterte oversikten fra Miljødirektoratet.
DB170114 Dere får selvsagt være med på mating og stell av dyrene .
DB170114 Han forteller til nettavisa at han gikk forbi det nevnte kjøpesenteret da han ble oppmerksom på liggeunderlag av papp, hunder oppå dem og varme tepper over dyrene .
DB170114 Han sa bare at jeg måtte lære meg teknikkene og gi mat til dyrene , sier Meister.
DB170112 HELT NATURLIG : Slik oppfører dyrene i skogen seg når de tror ingen kan se dem.
DB170112 Hvordan skal man lære mennesker respekt for naturen og dyrene , hvis man dreper de. » - Nesten sjokkert ¶
DB170112 - Skal vi ha mat på bordet, må dyrene slaktes.
FV170111 Da foajeen på Lyngdal kino begynte å fylles opp med forventningsfulle barn som skulle se « Dyrene i Hakkebakkeskogen » onsdag kveld, ble idyllen i en halvtimes tid forstyrret av en beruset 44-åring.
FV170111 - Han hadde ingen rolle i « Dyrene i Hakkebakkeskogen » da han sølte rundt med sprit, sier operasjonsleder.
FV170111 - Han hadde ingen rolle i « Dyrene i Hakkebakkeskogen » da han sølte rundt med sprit, sier Klausen.
FV170111 Sammen med dyrene har Linda Fossen og Øyvind Horvei gjort en skikkelig ryddejobb etter at de kjøpe Storegården på Ask på Askøy utenfor Bergen for seks år siden.
FV170111 Når det er julemarked, kommer det ekstra mange hit, både til butikken, og for å hilse på dyrene .
DB170111 Hvordan skal man lære mennesker respekt for naturen og dyrene , hvis man dreper de.
DB170110 Regjeringen går i sin Stortingsmelding inn for å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men forby gruppehold av mink for å unngå at dyrene skader hverandre.
DB170110 Dessuten kom det innspill på at det ikke var dette med gruppehold som var det viktigste for om dyrene skulle ha det bra, det var vel så mye genetikk og røkting av dyrene .
DB170110 Dessuten kom det innspill på at det ikke var dette med gruppehold som var det viktigste for om dyrene skulle ha det bra, det var vel så mye genetikk og røkting av dyrene.
DB170108 Noen har antakelig også blitt godt vant med at klageadgangen i forhold til vedtak om skyting av truede rovdyr vanligvis er et spill for galleriet : Som oftest er dyrene skutt lenge før klagefristen utløper - gjerne i løpet av en helg, da tillatelse til skyting av rovdyr like gjerne kan skje muntlig fredag kveld.
DB170106 I et ulveangrep blir det sjeldent funnet igjen mer enn 25-30 prosent av dyrene som faktisk blir tatt, påpekte Sveen før temperaturen gikk til værs.
DB170106 Vi har jo en del unike historier som vi forteller, slik som « Dyrene i Hakkebakkeskogen » som nå har kommet på kino.
DB170106 - Dawn ville ikke fortsatt som trener i parken i 15 år hvis hun følte at dyrene ikke ble ordentlig behandlet, skal de ha skrevet i en pressemelding ifølge CNN.
BT170106 Jeg tror det er fordi jeg er snill med dyrene at så mange mennesker er snille mot meg, sa han til BT i 2007.
AP170106 Hver sommer arrangeres det daglige mosksusafari på Dombås hvor en er garantert å se de store dyrene .
AP170106 Guider sørger for at en underveis på dagsturen får sett de mektige dyrene .
AA170106 Hver sommer arrangeres det daglige mosksusafari på Dombås hvor en er garantert å se de store dyrene .
AA170106 Guider sørger for at en underveis på dagsturen får sett de mektige dyrene .
DB170105 Store mengder indianere begår selvmord fordi de har mistet noe : enheten med naturen, dyrene , landsbyen - og sjamanen.
AP170105 I et ulveangrep blir det sjeldent funnet igjen mer enn 25 - 30 prosent av dyrene som faktisk blir tatt, påpekte Sveen før temperaturen gikk til værs.
DB170104 I valget 2017 kan du bidra til at dyrene får en sterkere stemme på Stortinget.
DB170104 Gandhi har sagt at nasjoner kan dømmes på framgang og moral ut ifra hvordan dyrene blir behandlet.
SA170102 Brannvesenet har hentet ut dyrene fra løa.
FV170102 I desember var det premiere på « Dyrene i Hakkebakekskogen » på kino, og til sommeren satser Dyreparken på et filmstudio i parken som viser hvordan animasjonsfilmen ble til.
DB170102 I stedet oppsøker mange turister krokodillefarmer for å se dyrene .
DB170102 Denne gangen ønsker de å fordype publikum i de mest spektakulære landskap og naturtyper på jorden og bringe dem øye til øye med dyrene som bor der.
AP170102 I stedet oppsøker mange turister krokodillefarmer for å se dyrene .
DB170101 De har med andre ord klart å lage en balanse hvor cellene ser ut til å få foryngelseseffekt, uten at dyrene har utviklet kreft, sier Selmer.
DB161231 Hundeeiere oppfordres til å passe ekstra godt på dyrene i timene fremover. » skriver politiet i Haugsund.
DB161231 - Dyrene risikerer å bli skadd i trafikken og utløser leteaksjoner, så pass på at verken hunder eller katter kan komme seg ut av huset når kvelden kommer, sier Knævelsrud.
AP161231 Hundeeiere oppfordres til å passe ekstra godt på dyrene i timene fremover, skriver politiet i Haugesund på Twitter.
BT161225 VENNER : - Jeg tror det er fordi jeg er snill med dyrene at så mange mennesker er snille mot meg, sa Otto til BT i 2007.
AA161209 Det bor til og med kameleoner på øya, dyrene er mestere i forkledning så det er ikke enkelt å oppdage dem.
FV161207 For det tror jeg ikke dyrene gjør, har han sagt til Dagens Industri ifølge Expressen.
BT161207 For det tror jeg ikke dyrene gjør, har han sagt til Dagens Industri ifølge Expressen.
AP161207 Dette skjer fordi de eldste og yngste dyrene allerede er døde, og færre reinsdyr får kalv etter en regnfull vinter.
AP161128 Spørsmålet er ikke lenger om dyrene vil bli sett på som likeverdige med menneskene, men når.
AP161128 Sara Sivesindtajet ( 17 ) mener det bare er et spørsmål om tid før også dyrene får styrket sine rettigheter.
AP161128 I dagens samfunn kan vi se hva som kommer til å bli det neste : Dyrene .
AP161128 Forskjellen i denne utviklingen er at dyrene ikke kan snakke for seg selv.
SA161115 Christian ( 2 1/2 år ) i full lek med de små dyrene .
FV161115 Christian ( 2 1/2 år ) i full lek med de små dyrene .
AP161104 I de nye reglene foreslås det også at dyrene skal få mer stimulerende aktivitetsobjekter, bedre tilpasset fôr og at det skal innføres strengere krav for bruk av nakketang på rev.
AP161104 Burene er trange, og dyrene får ikke levd ut sine naturlige behov, sier NOAH-leder og veterinær Siri Martinsen til NTB.
AP161103 - Minkburene er for små til å gi dyrene et interessant miljø og utvikle naturlig atferd, sa seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud til NRK.
SA161011 - Fordi veggedyrene er blitt mer resistente mot insektmidler, må vi som regel ty til nedfrysing av møbler og klær i frysecontainer for å bli kvitt dyrene .
SA161011 Dyrene suger blod fra mennesker og blant annet hunder, katter og fugler.
FV161011 - Fordi veggedyrene er blitt mer resistente mot insektmidler, må vi som regel ty til nedfrysing av møbler og klær i frysecontainer for å bli kvitt dyrene .
FV161011 Dyrene suger blod fra mennesker og blant annet hunder, katter og fugler.
BT161011 - Fordi veggedyrene er blitt mer resistente mot insektmidler, må vi som regel ty til nedfrysing av møbler og klær i frysecontainer for å bli kvitt dyrene .
BT161011 Dyrene suger blod fra mennesker og blant annet hunder, katter og fugler.
AP161011 - Fordi veggedyrene er blitt mer resistente mot insektmidler, må vi som regel ty til nedfrysing av møbler og klær i frysecontainer for å bli kvitt dyrene .
AP161011 Dyrene suger blod fra mennesker og blant annet hunder, katter og fugler.
VG161007 Det finnes en rekke veldedige organisasjoner også i Norge, som tar seg av de dyrene som vi nordmenn ikke vil ha ( eks.
AP161006 Vi varsler også ved tilsyn i private hjem der vi finner at dyrene har det OK, men at menneskene som bor der kan ha behov for hjelp, sier jurist Mona Holm-Ross i Mattilsynet.
AP160916 Jegerne klarte ikke felle alle på vanlig måte og de siste dyrene ble skutt etter en spektakulær helikopterjakt som så ble vist på Dagsrevyen.
SA160909 Men de sakene som avdekkes er alvorlige, både for dyrene selv, men også fordi travsport innebærer spill og store penger.
AP160909 Men de sakene som avdekkes er alvorlige, både for dyrene selv, men også fordi travsport innebærer spill og store penger.
AP160905 Krig, krypskyting og leveområder som stadig blir mindre, er de viktigste årsakene som truer disse dyrene og som har ført til at bestanden har minsket med 70 prosent de siste 20 årene.
AP160905 Disse dyrene står nå høyt på naturvernunionens rødliste og er i svært stor fare for å bli utryddet.
AP160810 I den greske absurdistens nye film nøyer han seg ikke med å la menneskene imitere dyrene , han lar dem likegodt forvandles til dyr.
AP160810 I den greske absurdistens nye film nøyer han seg ikke med å la menneskene imitere dyrene , han lar dem likegodt forvandles til dyr.
AP160725 Men du må ha spesielle behov for dyrene for å ignorere utleiers forbud.
AP160522 †" Vi er rystet over hendelsen fordi dyrene i parken er del av vår familie.
AP160508 - Det handler ikke bare om dyrene , men også egen kropp.
SA160504 Som de små rasjonelle dyrene de er, valgte barna i studien det generøse tilbudet fremfor det minst generøse.
FV160504 Som de små rasjonelle dyrene de er, valgte barna i studien det generøse tilbudet fremfor det minst generøse.
BT160504 Som de små rasjonelle dyrene de er, valgte barna i studien det generøse tilbudet fremfor det minst generøse.
AP160504 Som de små rasjonelle dyrene de er, valgte barna i studien det generøse tilbudet fremfor det minst generøse.
AP160425 Pass på : dyrene har overtatt store deler av tempelet og kan være ekstremt aggressive.
AP160425 Pass på : Dyrene har overtatt store deler av tempelet og kan være ekstremt aggressive.
AA160425 Pass på : dyrene har overtatt store deler av tempelet og kan være ekstremt aggressive.
AA160425 Pass på : Dyrene har overtatt store deler av tempelet og kan være ekstremt aggressive.
FV160420 Naturens frø skal følge med fugler og vind, klamre seg fast der de kan og på sikt danne et naturlig habitat for biene, og beite for dyrene .
FV160420 Her dyrkes korn, grønnsaker, frukt, bær og for til dyrene , og planen er å bli mest mulig selvforsynt.
FV160420 De fleste innbyggerne er på jobb, skole og barnehage denne formiddagen, men Alva er hjemme med mamma Kristin Seim Buflod for å vise oss dyrene i landsbyen.
SA160419 Naturens frø skal følge med fugler og vind, klamre seg fast der de kan og på sikt danne et naturlig habitat for biene, og beite for dyrene .
SA160419 Her dyrkes korn, grønnsaker, frukt, bær og for til dyrene , og planen er å bli mest mulig selvforsynt.
SA160419 De fleste innbyggerne er på jobb, skole og barnehage denne formiddagen, men Alva er hjemme med mamma Kristin Seim Buflod for å vise oss dyrene i landsbyen.
BT160419 Naturens frø skal følge med fugler og vind, klamre seg fast der de kan og på sikt danne et naturlig habitat for biene, og beite for dyrene .
BT160419 Her dyrkes korn, grønnsaker, frukt, bær og for til dyrene , og planen er å bli mest mulig selvforsynt.
BT160419 De fleste innbyggerne er på jobb, skole og barnehage denne formiddagen, men Alva er hjemme med mamma Kristin Seim Buflod for å vise oss dyrene i landsbyen.
AP160419 Naturens frø skal følge med fugler og vind, klamre seg fast der de kan og på sikt danne et naturlig habitat for biene, og beite for dyrene .
AP160419 Her dyrkes korn, grønnsaker, frukt, bær og for til dyrene , og planen er å bli mest mulig selvforsynt.
AP160419 De fleste innbyggerne er på jobb, skole og barnehage denne formiddagen, men Alva er hjemme med mamma Kristin Seim Buflod for å vise oss dyrene i landsbyen.
AP160416 Når barna sover, befinner dyrene seg plutselig i jungelen, og der møter de en liten tiger som leter etter mammaen sin - hun er tatt til fange av menneskene og satt i bur.
VG160412 I 2010 ble de første dyrene satt ut igjen i naturen.
VG160412 Får de tillatelsen raskt, kan gaupene settes ut allerede denne høsten, men trolig vil det ta lenger tid - blant annet for å overbevise lokalbefolkningen om at dyrene ikke utgjør noen trussel mot eller for dem.
VG160412 De fleste dyrene holder seg innenfor et begrenset territorium, men forskerne har registrert at fire av de frigitte dyrene har lagt ut på vandring.
VG160412 De fleste dyrene holder seg innenfor et begrenset territorium, men forskerne har registrert at fire av de frigitte dyrene har lagt ut på vandring.
AP160331 Bortsett fra det innvandringskritiske Partiet for frihet ( PVV ), det sosialistiske SP og Partiet for dyrene , er resten av nederlandsk politikk for avtalen.
AP160331 Nok en svært sjelden og sky dyreart : Snøleoparden lever i Hemis nasjonalpark hvor det er mulig å gå med guide for å se dyrene . 10.
AP160331 De ville dyrene er ikke redde for hester, så du kommer tett på løver, elefanter og sebraer på hesteryggen.
AA160331 Nok en svært sjelden og sky dyreart : Snøleoparden lever i Hemis nasjonalpark hvor det er mulig å gå med guide for å se dyrene . 10.
AA160331 De ville dyrene er ikke redde for hester, så du kommer tett på løver, elefanter og sebraer på hesteryggen.
AA160331 Nok en svært sjelden og sky dyreart : Snøleoparden lever i Hemis nasjonalpark hvor det er mulig å gå med guide for å se dyrene . 10.
AA160331 De ville dyrene er ikke redde for hester, så du kommer tett på løver, elefanter og sebraer på hesteryggen.
AP160305 Kostnaden er det dyrene , miljøet og til slutt forbrukeren som betaler, sier Ianssen.
AP160227 Dyrevernere hevder at SeaWorld mishandler dyrene i parkene sine, og publikum er ikke lenger like begeistret for dansende spekkhuggere.
AP160224 Dyrene er akkurat som oss i Zootropolis.
AP160224 Dyrene er akkurat som oss i Zootropolis.
AP160205 | Her er dyrene selve reisemålet ¶
AP160205 To av dyrene er avbildet på landets riksvåpen : Rød kenguru og emu - populært sagt fordi ingen av de to kan bevege seg bakover, bare fremover.
AP160205 PIGGSVIN : Maurpiggsvinet er et av de merkeligste australske dyrene .
AP160205 Men det er fullt mulig å treffe de australske dyrene ute i det ville.
AP160205 Inne i nasjonalparken er det tryggere for dyrene , men foreløpig har vi bare fått øye på kenguruer som har stått og stirret på oss langs veien.
AP160205 De mest vanlige dyrene besøkende kan regne med å se er : Wombat, emu, kenguru, wallaby og possum, i tillegg til fugler som ugle, papegøye og en rekke andre arter.
AP160205 - Når du jobber med wombater og koalaer ute i felten, kan du se at disse dyrene er fjerne slektninger av hverandre.
AP160130 Kan noen huske Olga Wilsons kuer, i Eidsberg i indre Østfold, dyrene til bondekona med et dobbeltliv i USA, som fortsatt nektet å fjerne dyrene da begrepet E18 dukket opp ?
AP160130 Kan noen huske Olga Wilsons kuer, i Eidsberg i indre Østfold, dyrene til bondekona med et dobbeltliv i USA, som fortsatt nektet å fjerne dyrene da begrepet E18 dukket opp ?
AP160130 Damen, som bodde deler av året i USA, skal ha hatt et eget håndlag med dyrene .
SA160119 Dersom du skal ha med katt eller hund til utlandet, må dyrene gjennom et vaksinasjonsprogram som må startes et halvt år før reisen.
BT160119 Dersom du skal ha med katt eller hund til utlandet, må dyrene gjennom et vaksinasjonsprogram som må startes et halvt år før reisen.
AP160119 Dersom du skal ha med katt eller hund til utlandet, må dyrene gjennom et vaksinasjonsprogram som må startes et halvt år før reisen.
AP160114 Noen av tiltakene er aktivitetsobjekter, liggehyller og at bøndene har daglig tilsyn til dyrene sine. 3rd-party-bio ¶
AP160114 Dette er med på å sikre at dyrene får godt stell og nøye oppfølging hver dag.
AP160114 Det betyr at dyrene er tilpasset til miljøet de lever i og får utøve naturlig adferd som pelsdyr.
AP160114 januar skrev Dagny Sand Haarberg innlegget « Nytt år - nye lidelser for dyrene ».
AP160114 Dyrene får godt stell ¶
AP160112 Laache ber dyreeiere sørge for at dyrene får tilgang til tilstrekkelig ly og varme.
AP160112 Dyreeiere må passe ekstra godt på dyrene sine nå på vinteren, oppfordrer Mattilsynet.
AP160107 | Nytt år - nye lidelser for dyrene
AP160105 Jeg sitter her og gråter for alle disse dyrene .
AP160105 Dine skattepenger skal gå til disse dyrene .
AP160105 Akkurat som alle disse skitne dyrene som tar med seg familiene sine i gummibåter over havet.
AP160105 Akkurat som alle disse skitne dyrene som tar med seg familiene sine i gummibåter over havet, skriver en flyktningjente ( 20 ).