DB171211 Etter østutvidelsen av EU i 2004, med påfølgende tilbudssjokk av arbeidskraft, har vi sett et betydelig omfang av sosial dumping , svart arbeid og redusert lønnsvekst i deler av det norske arbeidsmarkedet.
VG171210 Ifølge ham, har en gjennomgang av tidsbruken vist at en av de fornærmede som ble utsatt for sosial dumping , ble eksaminert i tre timer av påtalemyndigheten, mens forsvarerne brukte 17 timer.
DB171210 Som totalentreprenør har vi et ansvar for å hindre sosial dumping , sier Bue.
DB171208 Norske arbeidsvilkår, eller motstand mot sosial dumping , har lenge vært en kampsak for sjøfartsorganisasjonene, en kampsak som ikke burde være noen sak i det hele tatt.
DB171208 I norske farvann er det i tilnærmet fritt fram å bedrive sosial dumping, en sosial dumping vi er nærmest enerådende i verden med å bedrive, til tross for vår stolte maritime tradisjon.
DB171208 I norske farvann er det i tilnærmet fritt fram å bedrive sosial dumping , en sosial dumping vi er nærmest enerådende i verden med å bedrive, til tross for vår stolte maritime tradisjon.
DB171208 Bunnlinja nyter godt av lovlig sosial dumping .
VG171206 Han kjempet for viktige LO-saker : Heltidsstillinger, økt formuesskatt for de rikeste og kamp mot sosial dumping og vern av arbeidstagernes rettigheter. * 1 LO-toppene hadde selv sittet i sentralstyret og blitt enige om de politiske hovedlinjene de skulle gå til valg på. * 1 Den eneste kandidaten som kunne utfordret Støre, venstresidens fremste kandidat, Ap-n
DN171204 Han skulle utformet politikken for en ny kompetansereform for arbeidslivet, fremtidens pensjonssystem, og tatt nye kamper mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - sammen med Arbeiderpartiet.
DN171204 Han skulle utformet politikken for en ny kompetansereform for arbeidslivet, fremtidens pensjonssystem, og tatt nye kamper mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - sammen med Arbeiderpartiet.
DA171203 LES OGSÅ : LO frykter sosial dumping i luftfarten ¶
DA171203 Andre firmaer som dukker opp i søk på nettstedet, skal ha drevet med sosial dumping og unnlatt å betale ansatte lønn, ifølge Espe.
DA171203 Andre firmaer som dukker opp i søk på nettstedet, skal ha drevet med sosial dumping og unnlatt å betale ansatte lønn, ifølge Espe.
VG171130 Kaos og sosial dumping
VG171130 Det vi ser er mangelfulle reparasjoner, mangelfull kompetanse, sosial dumping og aktører tilknyttet også annen kriminalitet, sier Molnes til VG.
DA171130 Begynner å jobbe mot sosial dumping i LO over nyttår.
DA171130 - Jeg skal jobbe mot sosial dumping .
VG171128 - Jeg skal tilbake til å bekjempe sosial dumping gjennom innsats i fagbevegelsen, sier han til avisen, som får opplyst at Bals blir formelt ansatt i LO onsdag.
DA171127 Han skal jobbe primært med å bekjempe sosial dumping .
DA171127 - Jeg skal tilbake til å bekjempe sosial dumping gjennom innsats i fagbevegelsen, sier Bals i en kort kommentar til Dagsavisen.
AP171127 I en sms skriver han at han skal tilbake og bekjempe sosial dumping gjennom innsats i fagbevegelsen.
AP171127 Den handler om sosial dumping , lavlønnskonkurranse og lavere krav til faglighet som de siste årene gjort arbeidslivet mer utrygt.
AP171127 Bals har vært en av ekspertene på sosial dumping i Ap.
VG171126 Verkstedene mangler ofte godkjenning fra Vegvesenet, og i mange tilfeller avdekkes det svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner, skriver NRK.
SA171126 Verkstedene mangler ofte godkjenning fra Vegvesenet, og i mange tilfeller avdekkes det svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner, skriver NRK.
DA171126 - I budsjettproposisjonen gis det en presis og alvorlig beskrivelse av hvordan ting har utviklet seg innenfor arbeidslivskriminalitet og sosial dumping .
DB171123 Fra kampen mot sosial dumping her i Norge vet vi at regelverk og retningslinjer ikke er tilstrekkelig ; minst like viktig er tiltak som sørger for at reglene faktisk blir etterlevd.
DB171123 Dette styrker kampen mot sosial dumping .
AA171120 Alle de sørtrønderske kommunene har skrevet under på en intensjonsavtale der målet er å forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping .
SA171117 Årsaken er sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
SA171117 Handlingsplanene mot sosial dumping har ikke løst problemer.
SA171117 Denne utviklingen fører til lavere produktivitet i byggenæringen og skaper grobunn for sosial dumping .
DN171117 Det handler om retten til lik lønn for likt arbeid, at alle skal kunne leve anstendig på lønnen de tjener, og at folk skal beskyttes bedre mot sosial dumping , utbytting og juks.
AP171117 Det handler om retten til lik lønn for likt arbeid, at alle skal kunne leve anstendig på lønnen de tjener, og at folk skal beskyttes bedre mot sosial dumping , utbytting og juks.
DB171116 De berørte fagforeningene forteller om en bransje der faste ansettelser fortrenges til fordel for innleie og midlertidighet, der det blir stadig færre organiserte på arbeidsplassene og hvor det i kjølevannet av denne utviklingen har oppstått store problemer med sosial dumping , lavlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet.
DB171115 Høyre og Frp fremmer sosial dumping Spaltist ¶
DA171106 - Dumping av fritidsbåter langs strender og i havet bidrar til marin forsøpling.
AP171106 - Dumping av fritidsbåter langs strender og i havet bidrar til marin forsøpling.
DB171105 Alle internasjonale erfaringer tilsier at en nasjonal minstelønn ikke fungerer som « gulvplanke », men som et « tak » i mange bransjer, og det er heller ingen garanti mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB171104 Som en del av kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet vil Frp og Venstre innføre en nasjonal minstelønn.
DB171104 KAMP MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET : I kampen mot sosial dumping vil de blå styrke Arbeidstilsynet og fjerne skranker for tett samarbeid mellom NAV, politi, tollvesen og utlendingsmyndigheter.
AP171103 Det har vært store problemer med sosial dumping og useriøsitet i deler av denne bransjen, med lønninger som ligger langt under minstesatsene i tariffavtalene, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.
AP171103 - Det er et godt verktøy i kampen mot useriøsitet og sosial dumping .
AA171031 Det har ført til at Norge har store utfordringer med sosial dumping og arbeidslivkriminalitet.
VG171030 Vi stoler på at regjeringen står bak sitt løfte om å bekjempe sosial dumping , og at lovprosesser skal baseres på grundighet og kunnskap.
VG171030 NHO, Abelia, IKT-Norge, ulike PR-byråer tok selskapet inn som medlem og kunde, og arbeidet aktivt for å støtte det, uansett avsløringer om lovbrudd, moms- og skatteunndragelser og sosial dumping .
VG171030 Deres modell for løsarbeidersamfunn og sosial dumping vil aldri bli akseptert i Norge.
VG171030 Den « innovative » forretningsmodellen er sosial dumping satt i system, og bestrides rettslig også i Ubers hjemland, USA.
VG171030 Vi snakker ikke om hjelpeløse ofre for sosial dumping , slik Taxiforbundets plumpe fortelling lyder.
DA171026 | Arbeiderpartiet vil være tøffere mot EU og ESA for å hindre sosial dumping
DA171026 Vi jobber tett på ESA og har ikke gitt opp saken, og skal ha et møte med dem om dette i torsdag, sier Jensen, som også understreker at regjeringen de siste årene har satt i gang en rekke tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Norge.
DA171026 Nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener Norge bør sette hardt mot hardt mot ESA i stedet for å føye seg for å sikre kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blant utenlandske arbeidstakere i Norge.
DA171026 Hvis vi mener alvor i kampen mot sosial dumping , må vi tørre å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen og av og til utfordre ESA når de stiller spørsmål, sier Giske.
DA171026 Fagbevegelsen på sin side frykter at en svekkelse av registreringsplikten vil gjøre det lettere å drive sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge.
DN171025 Statsminister Erna Solberg ( H ) vil ha et felleseuropeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping .
DA171025 Statsminister Erna Solberg ( H ) vil ha et felleseuropeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping .
DA171025 Solberg mener forekomsten av sosial dumping , svart arbeid og useriøsitet svekker legitimiteten i det europeiske prosjektet.
DA171025 - Direktivet forbigås og misbrukes som et verktøy for sosial dumping .
VG171023 Statsminister Erna Solberg ( H ) vil ha med EU i en forsterket kamp mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping .
VG171023 Sosial dumping var et av temaene EU-president Jean-Claude Juncker reiste i sin årstale til EU-parlamentet i september.
VG171023 Dumping : Dette var doen til to polske arbeidere ¶
DA171023 Kommersielle private eiere må hindres i å ta ut verdier av skattefinansiert velferd gjennom sosial dumping , dårlige arbeidsvilkår for de ansatte eller mangelfulle tjenester », heter det i resolusjonsteksten.
SA171022 Sosial dumping
SA171022 Men det er avslørende at Civita og en rekke borgerlige politikere, synes at det er så framtidsrettet med løsarbeidersamfunn, sosial dumping og flytting av verdier ut av landet, at de aktivt vil endre lovverket for å ivareta Ubers særinteresser.
SA171022 Det sier seg selv at en slik modell er basert på sosial dumping , og den er heller ikke bærekraftig.
DN171022 Skal forhindre sosial dumping
DN171022 - Direktivet forbigås og misbrukes som et verktøy for sosial dumping .
BT171019 Det vil bety forslag om utvidede velferdsordninger, tøffere kamp mot sosial dumping , økt skatt og mye mer.
DA171018 - Dette kan ikke kalles noe annet enn sosial dumping .
VG171017 Debatt : Ikke bare EØS-avtalen som hindrer å løse problemene med sosial dumping
DN171017 Det var Boeing som først anklaget Bombardier for dumping , og departementet har så langt gitt den amerikanske flyprodusenten medhold.
AP171017 Støre brukte mye av talen til å snakke om et bedre arbeidsliv og ikke minst mot sosial dumping .
AP171017 Ap-leder Jonas Gahr-Støre lovet en tøffere linje for å hindre at EØS-avtalen fører til sosial dumping da han møtte LOs mest EØS-skeptiske forbund.
AP171017 - I forrige stortingsperiode hadde vi en tiltakspakke på 36 punkter mot sosial dumping .
AA171017 Det var Boeing som først anklaget Bombardier for dumping , og departementet har så langt gitt den amerikanske flyprodusenten medhold.
AP171014 Gerhardsen mener mange av de sosialdemokratiske partiene i Europa har sovet i timen og ikke tatt bekymringer knyttet til saker som innvandring, integrering og sosial dumping på alvor.
AP171014 De argumenterer for at det er mulig å finne kompromisser på områder som bevaring av velferdsstaten, pensjoner og tiltak mot sosial dumping .
AP171014 I Norge melder SINTEF dessuten om stadig større utfordringer knyttet til svart arbeid og sosial dumping i Norge.
AA171014 I Norge melder SINTEF dessuten om stadig større utfordringer knyttet til svart arbeid og sosial dumping i Norge.
DB171013 En annen bekjent av Madsen bekrefter overfor avisa at drap og dumping av lik var tema under samtalene, skriver NTB.
DA171013 Han mener også regjeringen leverer for dårlig på bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
AA171013 En annen bekjent bekrefter at drap og dumping av lik var tema.
AA171012 LO mener at budsjettet ikke legger opp til satsing mot sosial dumping , og mener hele satsingen på arbeidslivet er for svak.
DB171011 Ap ser også mulighet for flertall sammen med KrF i saker om arbeidsliv og sosialpolitikk, som styrking av arbeidsmiljøloven og kamp mot sosial dumping .
AA171010 Støre påpekte behovet for å få flere i jobb, styrke arbeidet mot sosial dumping i arbeidslivet, bedre kvaliteten i eldreomsorgen og kutt i klimagassutslippene som viktige saker framover.
DN171007 Noen av saksområdene hun mener de to partiene er enige om er styrking av arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping , fattigdomsbekjempelse og begrensing av kommersialisering av attføringssektoren.
DB171007 Det kan være : ekstrem kontroll, fysisk og psykisk vold, forhindring av utreise, dumping , frihetsberøvelse, kidnapping, utstøtelse, seksuelt misbruk, tvangsekteskap og nekting av integrering.
DA171007 Noen av saksområdene hun mener de to partiene er enige om er styrking av arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping , fattigdomsbekjempelse og begrensing av kommersialisering av attføringssektoren.
AA171004 - Vi har over tid sett at Veidekke er den riksentreprenøren som har en forretningsfilosofi som ligner mest på vår, blant annet på verdier, menneskesyn, arbeid mot sosial dumping og satsning på fagkompetanse, sier Hynne.
DA171003 Jeg mener vi burde fokusert mer på sosial dumping .
DA171003 FOR KOMPLISERT : Leif Sande mener sysselsettingsandel ble en for komplisert valgkampsak, og mener Ap burde snakket mer om sosial dumping .
DN171001 ( Vilkår ) ¶ ¶ | Dumping av it-utstyr med uslettede data kan gi store bøter ¶
NL170922 Å først drive kommuneøkonomien inn i rød sone for så å skulle rette det opp med å drive sosial dumping på de som har stått på i mange år for og ha holdt kommunen ren for oss er respektløst og lite anstendig !
NL170922 | Tromsø Høyre planlegger sosial dumping på nytt ¶
NL170922 Byrådet var ganske ærlige på at de ønsket å drive sosial dumping på renholderne for å spare penger.
NL170921 ¶ De som har fulgt Nussir-saken har sikkert fått med seg at jeg er en innbitt motstander av planlagt årlig dumping av 2 milliarder kg tungmetallholdig avfall i Repparfjorden.
NL170921 De som har fulgt Nussirsaken de siste årene har sikkert fått med seg at jeg er en innbitt motstander av prosjektet slik det foreligger, med planlagt årlig dumping av 2 milliarder kg tungmetallholdig avfall i Repparfjorden.
DN170912 - Vi må inkludere flere i arbeidslivet og få bukt med den høye ungdomsledigheten, gjøre arbeidslivet i stand til å møte digitalisering gjennom en kompetansereform samt trappe opp kampen mot sosial dumping .
DA170912 - Da må det settes en stopper for svart arbeid og sosial dumping , og velferden må målrettes mer.
DA170912 - Da må det settes en stopper for svart arbeid og sosial dumping , og velferden må målrettes mer.
DB170911 Vi vil også regulere arbeidsinnvandringen fra EØS som i dag er uregulert for å stanse sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB170911 - Vi vil ha mer målrettede tiltakspakker mot steder med høy arbeidsledighet, sier Lysbakken, som også vil bekjempe sosial dumping , styrke fagbevegelsen, skjerpe straffene for arbeidsrettsbrudd, og få bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv.
DB170911 Parti-leder Bjørnar Moxnes har også gjennom hele valget snakket direkte til arbeiderklassen, og kjørt hardt på radikale grep for å stoppe sosial dumping .
DB170911 - Vi skal stanse velferdsprofittørene, iverksette et krafttak mot sosial dumping , og vi skal gjøre slutt på den uverdige behandlingen av landets uføre, sier Moxnes til Dagbladet.
VG170909 Partiet går løs på arbeidsmiljøloven og gjør for lite for å bekjempe sosial dumping .
DB170909 På mange måter er partiene ganske enige : Sykelønnsordningen skal bevares ( unntatt Venstre ), sosial dumping skal bekjempes og vi må gjøre mer for å hjelpe unge ut i arbeid.
AP170909 Nå vil Senterpartriets Geir Pollestad ta tak i sosial dumping på sjøen og styrke norske sjøfolk i konkurransen mot utenlandske.
AP170909 Viktig kamp mot sosial dumping
VG170908 - Vi vil kreve et krafttak mot sosial dumping , som nå ødelegger flere bransjer.
DB170908 Et organisert arbeidsliv er garantien mot sosial dumping .
DA170907 Vi kan ikke tillate mer sosial dumping og at folk blir gående som løsarbeidere i dagens Norge, tordner Rødt-lederen, som vil forby innleie i byggebransjen, slik man har gjort i Tyskland.
AA170907 Særlig i arbeidslivet ser vi konsekvensen av EØS-avtalen, gjennom sosial dumping , gjennom økende lønnsforskjeller og gjennom press på norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Lysbakken.
AA170907 Høyre og Arbeiderpartiet sier nei til reforhandling, mens SV-leder Audun Lysbakken mener som tidligere at avtalen er en viktig årsak til sosial dumping , og at det finnes mange alternativer.
AP170906 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) gjør det klart at han tar kampen mot sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet på høyeste alvor.
AP170906 - Sosial dumping svekker samfunnet ¶
AP170905 » I en senere rapport svarer bare 16 prosent av inspektørene at etatens virkemidler til å bekjempe sosial dumping er gode nok.
AP170905 Dette bekreftes av en av Arbeidstilsynets egne kontrollører i den samme rapporten : « Kommer vi inn på sosial dumping blir det et helvetes papirarbeid.
AP170905 Da riksrevisor Per-Kristian Foss i en kronikk i Aftenposten i helgen svingte pisken over myndighetenes innsats for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping , ble det enda en stripe over Arbeidstilsynets rygg.
AP170905 Arbeidstilsynets inspektører ønsker seg mer oppdatert kompetanse innen sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.
DB170901 Partilederen poengterer at han også møter velgere som etterlyser en tydelig politikk fra Arbeiderpartiet mot bemanningsbyråene, for å bekjempe bølgen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
AA170831 Vi vil ta kampen mot sosial dumping , innleid arbeidskraft, nulltimerskontrakter og usosiale skattekutt, og vi vil prioritere omfordeling og velferd.
DA170830 EØS-reglene, som favoriserer vikarbyråer istedenfor fast ansatte, som fremmer fri flyt av varer og tjenester, og som fører til sosial dumping og innskrenking av fagbevegelsens innflytelse, er ikke er en del av skaperverket.
DA170830 Det betyr at EØS-reglene, som favoriserer vikarbyråer istedenfor fast ansatte, som fremmer fri flyt av varer og tjenester, og som fører til sosial dumping og innskrenking av fagbevegelsens innflytelse ikke er en del av skaperverket.
AP170830 Riksrevisjonen har i to undersøkelser i 2016 tatt opp at myndighetenes bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er for svak og lite avskrekkende.
AP170830 Riksrevisjonen : Gir arbeidsministeren refs for sosial dumping
AP170830 Offentlige virksomheter forhindrer selv ikke sosial dumping godt nok ved egne anskaffelser.
AP170830 Myndighetenes bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er for svak og lite avskrekkende, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP170830 Med bakgrunn i våre to undersøkelser fra 2016 av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping kan vi konstatere at hverken Arbeidstilsynets kontroller, politiets oppfølging eller samarbeidet mellom disse to etatene, samt skatteetaten og NAV, har vært god nok.
AP170830 Hvorfor går det så sent å få gjort noe med sosial dumping ?
AP170830 Arbeidstilsynets inspektører etterspør ifølge våre spørreundersøkelser mer nødvendig og oppdatert kompetanse innen sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.
DB170829 Hadde taxieiernes ansatte vært sykepleiere, bussjåfører, lærere - eller andre - med slike forhold, hadde media blåst det opp som sosial dumping og lovbrudd.
NL170828 ¶ REPPARFJORDEN : Jeg finner det også helt utrolig at LO Finnmark ubemerket kan ønske Nussirs planer om dumping av gruveavfall i Repparfjorden velkommen, uten at deres politiske samarbeidspartnere på venstresiden tar til kraftig motmæle, skriver kronikkforfatteren.
NL170828 Jeg finner det også helt utrolig at LO Finnmark ubemerket kan ønske Nussirs planer om dumping av gruveavfall i Repparfjorden velkommen, uten at deres politiske samarbeidspartnere på venstresiden tar til kraftig motmæle.
DB170826 » Det er ikke noe nytt at høyresiden skjønnmaler situasjonen i arbeidslivet, og at de benekter at sosial dumping er et problem.
DB170826 Politikerne på høyresiden hevdet lenge at sosial dumping overhodet ikke var noen utfordring, og at det til og med var en fordel om utenlandske arbeidere som var vant til lavere lønninger kunne drive ned norske lønninger.
DB170826 Hagen argumenterte på liknende vis da han i sin bok « Klar tale » ( 2010 ) skrev at dersom en arbeidstaker kommer til Norge « og sier at han er villig til å arbeide for det dobbelte av den lønnen han kan få i sitt hjemland, så hyler alle opp om sosial dumping og underbetaling...
DB170826 Et eksempel er Høyres og Fremskrittspartiets argumentasjon mot allmenngjøringsloven, som er det viktigste enkelttiltaket vi har hatt mot sosial dumping i Norge.
DB170826 Det blir også kalt sosial dumping , ja, for utnyttelse av en stakkars arbeider fra et annet land.
DB170826 Bernander definerte sarkastisk « såkalt sosial dumping » som « faren for at arbeidstagere fra europeiske lavkostland skulle kunne ta arbeid her til gunstigere betingelser enn norsk arbeidskraft kan tilby ».
DA170825 Det fører til sosial dumping , mener de.
DA170825 Denne uka er Emmanuel Macron på turné i Øst- og Sentral-Europa for å sanke støtte til kampen mot sosial dumping .
VG170824 - Det øker risikoen for å bli utsatt for dårlige vilkår og sosial dumping , sier han.
DN170824 - Enkelte politiske kretser og næringslivsmiljøer forsøker å bruke EUs støtteordninger mens de samtidig utvikler et system for sosial og fiskal dumping , sa Macron i Romanias hovedstad Bucuresti.
AA170824 Ulovlig dumping av jordmasser kan ha vært årsaken til kvikkleireraset i Sørum som tok livet av tre litauiske skogarbeidere i november 2016, skriver Kapital.
DN170823 | Macron vil ha slutt på sosial dumping i EU ¶
DN170823 Frankrikes president Emmanuel Macron vil ha slutt på det han kaller sosial dumping .
DN170823 Dette er sosial dumping , slo den franske presidenten fast under et besøk i Salzburg i Østerrike onsdag.
DB170823 Chauhan mente at årsaken var dumping av fargestoffer i elva Kasadi, en teori som ble understøttet av en rapport fra Maharashtra Pollution Control Board ( MPCB ).
AA170823 | Macron vil ha slutt på sosial dumping i EU ¶
AA170823 Dette er sosial dumping , slo den franske presidenten fast under et besøk i Salzburg i Østerrike onsdag.
DB170822 Når lønnsnivået i disse yrkene faller, på grunn av sosial dumping og høy kriminalitet, vil de fleste som kan velge annerledes gjøre nettopp det.
DB170822 Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping ».
DB170822 Journalister som Dagbladets journalist Gunnar Thorenfeldt, tildelt Arbeidsmiljøprisen i 2016, har i årevis drevet målrettet og systematisk gravejournalistikk knyttet til arbeidsmiljø, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping .
AA170822 Likevel står innvandring og beslektede temaer høyt på dagsordenen, og det er ikke arbeidsinnvandringen og faren for sosial dumping og økt ulikhet som blir diskutert.
AP170821 Kommer vi inn på sosial dumping blir det et helvetes papirarbeid.
AP170821 I en rapport gjennomført av tilsynet selv fra 2015 svarer kun 16 prosent av tilsynets egne inspektører at deres virkemidler mot sosial dumping er gode nok.
AP170821 Fra 2006 har sosial dumping i arbeidslivet vært et prioritert område for Arbeidstilsynet, men resultatene er ikke like imponerende.
AP170821 En annen inspektør gir uttrykk for denne holdningen : « Kommer vi inn på sosial dumping blir det et helvetes papirarbeid ».
AP170821 Arbeidstilsynet i Norge kommer til kort i kampen mot hardbarkede kriminelle og sosial dumping i arbeidslivet.
AA170821 Det er systematisk sosial dumping innen en hel bransje, med lav timelønn og ingen rettigheter til pensjon eller sykelønn.
SA170818 Vi må få fart i arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
SA170818 Og vi må få fart i arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DA170818 - Temaene som Rødt profilerer med stor tydelighet fram mot dette valget, nemlig sosial dumping og velferdsprofitører, gjør at vi går fram.
DN170817 Pratet mot dumping
DN170817 mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.
DB170817 I takt med at dette viktige førstelinjeforsvaret mot sosial dumping er blitt svekket ute på arbeidsplassene, har kriminelle aktører kommet inn og tatt over deler av bransjen, slik journalist Einar Haakaas beskriver i sin nye bok Svartmaling.
DB170817 Hadde flere vanlige folk med vanlige jobber satt sitt preg på samfunnsdebatten, er jeg sikker på at vi hadde snakket mye mer om utviklingen i arbeidslivet, og om hvordan innleie, løsarbeid og sosial dumping undergraver samfunnsmodellen som arbeiderbevegelsen bygde opp.
DA170817 mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.
AA170817 mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.
DB170815 En annen sak er at det tilsynelatende legges opp til ytterlige sosial dumping .
AP170815 Det har vært svart arbeidskraft og dårlig kontroll, hvitvasking og sosial dumping , estlendere som tjener 40 kroner timen og løsarbeiderkontrakter.
DB170814 Disse to kan stoppe sosial dumping uten å skrote EØS Kommentar ¶
VG170803 Så du er ikke redd for at lovliggjøringen kan føre til sosial dumping ?
VG170803 Det blir ikke sosial dumping av at man selv er næringsdrivende, tar den bilen du selv eier og kjører andre mennesker, sier Svendsrud.
DA170803 Mot sosial dumping
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv, forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn.
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv, forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn, skriver Rune Pedersen ( Rødt ) i dette debattinnlegget.
DB170802 Aasland sier også at representantforslag på klima, sosiale dumping og helse alle telles som et hovedforslag, men i realiteten inneholdt en lang rekke med enkeltforslag.
DB170801 I dag er det i praksis ingen risiko forbundet med dumping av plastavfall til havs, og det er tungvint og kostnadskrevende å bli kvitt avfallet i land.
DB170801 Flere internasjonale avtaler arbeider med å redusere utslipp av søppel til havene, som London-konvensjonen ( Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter ) og OSPAR ( Oslo-Paris )-konvensjonen som skal beskytte det marine miljø i nordøstlige deler av Atlanterhavet.
DB170801 Det inneholder et totalforbud mot all dumping av blant annet plast og fiskeredskaper, men er ennå ikke implementert fullt ut i norsk lovgivning.
AP170728 Politikerne har skapt Norges første lutfattige arbeiderklasse og en taxinæring preget av sosial dumping .
NL170724 Nå er disse under økende press, ikke bare fra oppdrett, men også fra oljeleting, dumping av gruveavfall og turistfiske.
NL170719 Det er trolig fordi myndighetene ikke har fått med seg at de fleste oppdrettsanleggene ligger kloss inntil eller i rekefelt, gytefelt og/eller fiskefelt, hvor oppdrettsnæringen bedriver hyppig dumping av avlusingsmedikamenter fra brønnbåter og oppdrettsanlegg.
AP170719 « Sosial dumping » ¶
AP170719 Mange reagerer på utlysningen, og kaller det sosial dumping .
VG170718 Utlysningen har blitt kalt « sosial dumping » på Twitter, noe Raja mener er totalt skivebom, og at det egentlig handler om politisk dugnad.
VG170718 Raja, stortingsrepresentant for Venstre, kritiseres på Twitter for sosial dumping etter at han delte en utlysning hvor man får « lite betalt men må jobbe mye ».
DA170717 Da vil også ungdommen se at her satses det på kunnskap og kompetanse, ikke lavlønnskonkurranse og sosial dumping .
DB170714 Sommeren er høysesong for dumping av dyr, og det er derfor en travel årstid for Dyrebeskyttelsen Norge.
DA170711 - Det viktigste er at flest mulig har faste jobber, men det er veldig flott å se at en tjeneste nærmest markedsfører seg på seriøsitet og kamp mot sosial dumping .
VG170708 Don't like steel & aluminum dumping !
DN170708 - Kjerneformålet med allmenngjøring er jo å forhindre sosial dumping av utenlandsk arbeidskraft.
DB170707 Det er jo land som driver med dumping av varer og subsidierer varer på verdensmarkedet, sier Solberg.
SA170630 Fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i fjor mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
SA170630 Bare Norge og Tyrkia stemte mot da Verdens naturvernunion fattet vedtak om å stoppe dumping av gruveavfall i sjøen.
SA170630 Her stemte 55 land over et vedtak om å stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen.
FV170630 Sommeren er høysesong for dumping av katter.
DB170629 Det er jo land som har litt dumping av varer og subsidierer varer på verdensmarkedet, sier Solberg til Dagbladet.
DN170623 Europa har inntil nylig vært omtrent den eneste delen av verden som ikke har forsvart seg mot dumping , sier Macron.
SA170622 | 100.000 sjøfolk har mistet jobbene, nå tar politikerne tak for å stanse sosial dumping på sjøen ¶
BT170622 Til høsten må 46 aksjonister som demonstrerte mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden, møte i Sogn og Fjordane tingrett.
VG170617 Dahlback påpeker at én ting er bevisst dumping , men at et annet problem er at folk tar med katten ferie og slipper den ut på et nytt sted - da kan den fort gå seg bort.
VG170616 | Ikke bare EØS-avtalen som hindrer å løse problemene med sosial dumping
VG170616 Uansett hva man mener om sosial dumping , er det en feilslutning å tro at det bare er EØS-avtalen som står i veien for å « løse » problemene.
VG170616 Om noen, når alle konsekvenser tas med, vil få det bedre i Norge som følge av en sterkere innsats mot sosial dumping , i betydningen konkurransebegrensing, er et åpent spørsmål.
VG170616 Når for eksempel Høyesterett slår fast at en allmenngjort tariffavtale for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig, er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til
VG170616 Narrativet som presenteres av deler av fagbevegelsen og partier på venstresiden er at arbeidsinnvandringen raserer den norske arbeidslivsmodellen og fører til « sosial dumping ».
VG170616 Men kampen mot « sosial dumping » har også klare innslag av proteksjonisme.
VG170616 Dette var doen til to polske arbeidere : - Sosial dumping på alle måter ¶
VG170616 Den mye omtalte kampen mot « sosial dumping » er betegnende for en type begrepsbruk som skaper inntrykk av at tiltak som allmenngjøring av tariffavtaler utelukkende handler om å sikre sosial beskyttelse for utenlandske arbeidstakere.
SA170614 Norge er et av få land i verden som tillater dumping av gruveavfall i havet.
NL170613 vindmølleparker, kraftlinjer, gruvedrift og dumping av giftig avfall i fjordene.
AA170613 Retten peker på at saker om tvangsarbeid er ulike, men at denne saken har likhetstrekk med sosial dumping .
AA170608 Det er viktig at transportkjøperne kjenner sitt ansvar, og ikke bevisst eller ubevisst driver med sosial dumping .
DB170607 Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, blant annet i byggebransjen, pekes ut av Støre som en av Aps aller viktigste saker fram mot valget.
DA170606 Han peker på hyttebygdene nord i fylket, blant annet i Hallingdal, som verstinger når det gjelder sosial dumping og usikre arbeidsforhold.
AA170605 Avregulering av arbeidslivet har de siste årene resultert i utnytting av arbeidstakere, ikke minst gjennom vikarbyråer og sosial dumping .
DB170602 Mens partikollega Michael Tetzschner nøyer seg med klassisk dobbeltmoral, og forsvarer sosial dumping med at man må kunne « delta i samfunnslivet på linje med alle andre », er Henrik Asheim sint.
DB170601 Vil vi ha kommersielle selskaper som bedriver dumping av lønns- og arbeidsvilkår i velferdssektoren ?
BT170531 Dessuten er det dobbeltmoralsk å ville løfte norske kvinners status ved å støtte seg på en ordning som fører til sosial dumping blant utenlandske kvinner.
SA170530 FOTO : Ørjan Deisz ¶ | 100.000 sjøfolk har mistet jobbene, nå vil Frp ha tiltak mot sosial dumping på sjøen ¶
DA170530 På Aps landsmøte sist helg tok partileder Jonas Gahr Støre blant annet til orde for å bekjempe sosial dumping , og det rødgrønne byrådet i Oslo har varslet at de kommer til å vedta at Oslo kommune som byggherre skal stille tydelige krav til de bedriftene som får byggeoppdrag.
DA170530 Det er ingen løs påstand, men et faktum : Det er for mange historier og for stort omfang av kriminalitet og sosial dumping til at det lar seg bortforklare, sier Andersen.
DA170530 Den som sliter med sosial dumping og mektige bemanningsbyråer, og som de siste 10 - 15 årene har blitt mer og mer dominert av både offentlige og private byggherrer som helst velger seg den billigste arbeidskraften, ofte fra EU-landene i Øst-Europa ?
VG170527 Lyngheim forteller at denne typen dumping av dyr for det meste skjer i forkant av ferier, og spesielt i sommerhalvåret.
DB170526 - Det er trist at vi har fått det sånn at man ikke kan investere i bolig uten å komme borti gråsoner om hvorvidt man driver sosial dumping eller ikke, sier han.
DB170526 En utvikling som har svekket lønnsveksten kraftig i en rekke bransjer, som har ført til massiv sosial dumping og ren arbeidslivskriminalitet.
DB170526 Disse to kan stoppe sosial dumping uten å skrote EØS Kommentar ¶
VG170525 mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.
DB170525 - Du blir ikke mye troverdig når du på den ene siden går rundt og snakker om å bekjempe sosial dumping og å fremme den norske modellen, og samtidig plasserer pengene dine i det uorganiserte arbeidslivet, sier Ullmann til Dagbladet.
DA170525 mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.
AA170525 mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.
DA170520 Målet med « oslomodellen » er først og fremst å bedre forholdene i bygg- og anleggsbransjen, som de siste årene har vært preget av utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping .
SA170516 Vi vil intensivere arbeidet med å hindre brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping framover, sa han blant annet.
DA170516 Omfanget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet øker.
DB170515 Blant andre viktige saker er full sysselsetting, en bedre arbeidsmiljølov, flere faste jobber, kamp mot sosial dumping og en kompetansereform i arbeidslivet.
VG170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.
DN170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
DB170512 Men kravene til bruk av handlingsrommet i avtalen og kamp mot sosial dumping , er skjerpet : ¶
DB170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det.
BT170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
AA170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
AA170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
VG170511 Debatten her på LO-kongressen om sosial dumping og EØS viser at det både er vilje hos Gabrielsen og hos Ap-leder Jonas Gahr Støre til å gjøre noe med eksempelvis bemanningsbransjen.
SA170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping , der faste jobber er normen.
AP170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping , der faste jobber er normen.
AP170511 En av årsakene til at fagbevegelsen fortsatt står sterkt i Norge, er at de fleste tillitsvalgte forholder seg praktisk og nøkternt til virkeligheten : Delegatene på LO-kongressen prioriterer å diskutere hvordan de skal øke kompetansen i arbeidslivet, bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samt øke organisasjonsgraden.
AA170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping , der faste jobber er normen.
VG170510 Støre brukte talen sin på LO-kongressen til å gå i rette med flere av påstandene fra EØS-motstandere om at EØS-avtalen ikke gj ør det ikke mulig å bekjempe sosial dumping og at avtalen svekker arbeidstakernes rettigheter.
VG170510 Sammen med andre forhold mente retten at « forholdene samlet var av en slik karakter og omfang at de oppfyller kriteriene for sosial dumping .
VG170510 Arbeidstilsynet avslørte sosial dumping , underbetaling og dårlige boforhold for firmaets polske arbeidere.
DB170510 Et av hovedtemaene på LO-kongressen er utrygghet i arbeidslivet og sosial dumping .
DB170510 Kritikerne av avtalen mener EØS-avtalen har ført til mer sosial dumping og useriøst arbeidsliv.
DA170510 - Kafé- og restaurantbransjen er veldig utsatt når det gjelder useriøs virksomhet, ulovligheter, sosial dumping og ordensproblemer.
VG170509 Det gjelder kampen mot ledigheten og uriktige påstander om utviklingen i antallet midlertidige ansatte, svekkelse av arbeidsmiljøloven, sosial dumping og lovløse tilstander i flere bransjer, der folk blir gjort til løsarbeidere, sier hun.
VG170509 - De må få kritisere ledigheten, åpning for mer midlertidighet og sosial dumping ?
DB170509 Samtidig må vi være i stand til å ta vare på et arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsforhold, der sosial dumping og utrygge ansettelser slås ned på.
DA170509 Problemet er at både ulovlig innleie og sosial dumping er så å si risikofritt.
DA170509 De fryktet blant annet at begrep som arbeidsgiver og arbeidstaker ble utvannet, og at rapporten ville gjøre kampen mot sosial dumping vanskeligere.
AP170509 Problemet er at både ulovlig innleie og sosial dumping er så å si risikofritt.
AP170509 En svært hørbar gruppe delegater bruker taletiden sin til å pensle ut alt de mener EU og EØS-avtalen har skylden for, fra sosial dumping til usikre ansettelsesvilkår.
VG170508 Hun vektla også at de « dag og natt må stå på i kampen mot useriøsitet, sosial dumping , arbeidslivskriminalitet ».
DN170508 » LO krever at regjeringen bruker de store pengene på å skape nye jobber, sørge for å kvalifisere alle som står utenfor arbeidslivet og kraftig forsterke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB170508 Hun mante regjeringen til å bruke penger på kvalifisering av de som står utenfor arbeidslivet, til kamp mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB170508 Sosial dumping er et anerkjent problem, og både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet.
DB170508 Riksrevisjonen slakter norsk innsats mot sosial dumping .
DB170508 Når sosial dumping er et anerkjent problem, når både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet - og politikken i dag ikke gir god nok effekt.
DB170508 Høyre og Frp fremmer sosial dumping Spaltist ¶
DB170508 For en interessert og dyktig journalist har det nærmest vært nok å sette foten utenfor døra for å fylle avisa med en rekke tilfeller av grov sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft.
DB170508 Den tida er forbi da høyresiden kunne fnyse av påstander om sosial dumping .
DA170508 Hun gikk til frontalangrep mot regjeringen, som hun mener ikke skaper nok arbeidsplasser, ikke tar kampen mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet på stor nok alvor, og som ikke satser nok på opplæring og utdanning.
DN170507 EØS-motstandernes kritikk mot at EU-direktivene nå overkjører norske og internasjonale bestemmelser i arbeidslivet og bidrar til sosial dumping godtar han ikke som avgjørende.
DA170506 Tidligere Fafo-forsker Line Eldring, som nå er rådgiver i Fellesforbundet, mener på sin side at allmenngjøring er og har vært det viktigste verktøyet i kampen mot sosial dumping .
DA170506 Sosial dumping
DA170506 Samtidig vedgår Skogen Lund at EØS-avtalen har bydd på utfordringer for blant annet byggebransjen, som etter østutvidelsen av EU i 2004 har slitt med sosial dumping , svart arbeid og redusert lønnsvekst.
DA170506 Det har vært et veldig viktig virkemiddel mot sosial dumping , og det er ingenting innenfor EØS-avtalen som hindrer oss i å fortsatt bruke det, sier Eldring.
DB170504 - Reservasjonsretten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i forslaget til handlingsprogram.
DA170504 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv, bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
DA170504 Ho førte ein arbeidslivspolitikk som bygde opp under vår modell, og som gjennomførte ei rad med tiltak mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv.
BT170504 De har stemt imot flere av våre tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DA170503 Norge kan ikke fjerne den viktigste årsaken til sosial dumping .
DA170503 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv, bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
DA170503 Ho førte ein arbeidslivspolitikk som bygde opp under vår modell, og som gjennomførte ei rad med tiltak mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv.
VG170501 Han lovet at Arbeiderpartiet i regjering vil forsterke arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping og den han kalte uverdige arbeidskontrakter.
DA170501 | Støre lover raske grep mot midlertidige ansettelser og sosial dumping
DA170501 Sosial dumping , arbeidslivskriminalitet og svart arbeid brer om seg, sa hun.
DA170501 Han lovet i stedet å forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven og bekjempe sosial dumping .
AA170501 | Støre lover raske grep mot midlertidige ansettelser og sosial dumping
AA170501 Sosial dumping , arbeidslivskriminalitet og svart arbeid brer om seg, sa hun. ( ©NTB ) ¶
AA170501 Han lovet i stedet å forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven og bekjempe sosial dumping .
DA170429 - Samtidig drysser regjeringen milliarder over landets rikeste istedenfor å investere i jobbvekst, kompetanse, kamp mot sosial dumping og kvalifisering, hevder Kristiansen.
DA170428 Store deler av fagbevegelsen har sett seg lei på fri flyt av arbeidsinnvandring mange mener har bidratt til sosial dumping og storstilt arbeidslivskriminalitet i Norge.
BT170425 - Det er uakseptabelt når sosial dumping blir effekten av at ulike selskaper « shopper » regelverk.
BT170425 Lastebilsjåførene er utsatt for sosial dumping i markedet, og arbeidsplasser går tapt.
DB170424 Arbeidslivspolitikken skiller seg tydelig fra hovedmotstander Høyre, med særlig gode tiltak mot sosial dumping .
AP170423 Det går mot sommer og ny høysesong for dumping av katter.
AP170423 Dumping av katter har ikke avtatt med årene, selv om dyrevernsbestemmelsene er innskjerpet og straffegebyrene har økt.
VG170422 Som skal sørge for at Norge bevarer et velordnet arbeidsliv, som skal kjempe mot sosial dumping og mot løsere bånd mellom arbeidere og bedrifter.
VG170421 Organisasjonenes grundige jobb med å sørge for allmenngjøring av tariffavtalene i bransje etter bransje, sikrer arbeidstakernes trygghet og hinder sosial dumping .
VG170421 Det er ikke EØS som gjør at de ikke jobber nok mot sosial dumping og at de svekker arbeidsmiljøloven.
SA170420 | Arbeiderpartiet varsler offensiv mot sosial dumping
SA170420 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre varsler en offensiv mot sosial dumping og for et seriøst og organisert arbeidsliv.
DA170420 Vil bekjempe sosial dumping
AA170420 | Arbeiderpartiet varsler offensiv mot sosial dumping
AA170420 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre varsler en offensiv mot sosial dumping og for et seriøst og organisert arbeidsliv.
VG170419 - Det gir oss et sterkt førstelinjeforsvar mot sosial dumping , svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.
DB170418 Det er misnøye også i Ap med en del konsekvenser av EØS-avtalen, som sosial dumping , men det er ventet tøffere debatt om EØS-avtalen på LO-kongressen.
DN170410 USAs president Donald Trump har drevet en lang kampanje mot dumping av varer i USA, særlig knyttet til den kinesiske metallindustrien.
DN170410 Mandag kommer det frem at Trump-administrasjonen jobber med en presidentordre for å motvirke dumping av priser på eksport til USA - og vil kunne føre til brede handelsbarrierer og økte importavgifter.
DA170409 Sosial dumping , som de driver systematisk med i for eksempel Norwegian, ved å ta inn folk på den måten som de gjør, manipulere stasjonering og alle disse tingene, som destabiliserer hele arbeidsstrukturen.
DA170409 Sosial dumping , som de driver systematisk med i for eksempel Norwegian, ved å ta inn folk på den måten som de gjør, manipulere stasjonering og alle disse tingene, som destabiliserer hele arbeidsstrukturen.
DN170408 Trump ble valgt etter å ha skjelt ut Kina for å stjele amerikanske jobber, og han lovte å slå hardt ned på Kina for det han kalte urettferdige handelsfordeler, inkludert valutamanipulering, dumping og patenttyveri.
AA170408 Trump ble valgt etter å ha skjelt ut Kina for å stjele amerikanske jobber, og han lovte å slå hardt ned på Kina for det han kalte urettferdige handelsfordeler, inkludert valutamanipulering, dumping og patenttyveri.
BT170407 Problemet er ikke bare dumping av katter i feriene.
DB170403 I et nær helsvart arbeidsmarked for hjemmerenhold er det skremmende mange som står helt uten rettigheter og opplever sosiale dumping .
DA170401 For eksempel når det gjelder bølgen av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart arbeid, mener Rødt-lederen.
AA170401 Venstre vil ha slutt på dumping av gruveavfall i norske fjorder.
AA170401 Så sent som i januar i år ga EFTAs overvåkingsorgan ESA grønt lys for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, til store protester fra miljøorganisasjoner. ( ©NTB ) ¶ | 16-åring døde etter kollisjon i Rindal ¶
DA170331 For eksempel når det gjelder bølgen av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart arbeid, mener Rødt-lederen.
AP170331 Vi tror ikke på systematisk dumping av smågodtpriser til det norsk folk, sier administrerende direktør Vegard Kjuus.
AA170331 Vi tror ikke på systematisk dumping av smågodtpriser til det norsk folk, sier administrerende direktør Vegard Kjuus.
DA170330 - Det handler om å integrere dem i arbeidslivet og heve kompetansen deres slik at det matcher arbeidslivets krav, og samtidig hindre lavlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskrim, sier Bjørnstad.
DN170329 - Vi skal fortelle folk at hvis de ønsker et Norge som bekjemper forskjellene og stanser sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, må Ap samarbeide til venstre for seg og med Rødt.
DA170329 - Vi skal fortelle folk at hvis de ønsker et Norge som bekjemper forskjellene og stanser sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, må Ap samarbeide til venstre for seg og med Rødt.
DB170328 Det har handlet om å styrke yrkesfag, gjenreise respekten for praktisk arbeid og å bekjempe sosial dumping .
DB170327 - De samme håndverkerne hevder dere bevisst skyver på regningsbetalinger og at dere spekulerer i sosial dumping ?
SA170323 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og Samferdselsdepartementet skal nå skjære gjennom i betent strid om dumping av tunnelmasse i Mekjarvik sør.
DA170323 Sosial dumping
DA170323 Også mer belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring og dårlig sikkerhet under utførelsen av arbeidet, er sosial dumping .
DA170323 * Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn andre.
DA170323 Som Dagsavisen tidligere har omtalt, fikk forslaget om å erstatte tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med et økt husdyrtilskudd direkte til bonden, hard medfart : Både NHO og LO at forslaget kunne føre til sosial dumping og svekket rekruttering i landbruket.
AP170323 Tvinnereim mener det norske arbeidslivet har gjennomgått « brutale endringer på grunn av stor arbeidsinnvandring » og nevner alt fra tendenser til sosial dumping , lavere lønnsutvikling og « til tider stygge situasjoner når det gjelder arbeidsvilkår for lavlønnsgrupper. » - Og hvis vi da over en kort periode skulle få veldig mye større tilbud av arbei
SA170322 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og resten av Vegdirektoratet er erklært inhabile i Rogfast-striden om dumping av tunnelmasse.
DB170319 ¶ PLASTIKK OG BARNEPASS : SVs landsmøte vedtok søndag å arbeide for å avvikling au pair-ordningen, fordi partiet mener den legger til rette for sosial dumping .
DB170319 Begrunnelsen baserer seg på at ordningen, slik den fungerer i dag, medfører høy risiko for sosial dumping .
DB170319 Avskaffe au pair-ordningen, som partiet mener oppfordrer til sosial dumping .
AP170319 Tilbudet skal utvides til også å gjelde blant annet i varslersaker, statsborgersaker, utvisningssaker og ved sosial dumping
AA170319 I begrunnelsen heter det at ordningen slik den fungerer i dag, medfører høy risiko for sosial dumping . ( ©NTB ) ¶
DN170317 - En viktig årsak til sosial dumping er EØS-avtalen.
DB170317 Han fikk rapporter fra « golvet » om hvordan sosial dumping og halvkriminalitet skaper et utrygt arbeidsliv.
DA170317 Nå rekruttere de fra sine hjemland og tilbyr lønninger som ikke kan bety noe annet enn sosial dumping , mener Thorkildsen.
AA170317 - En viktig årsak til sosial dumping er EØS-avtalen.
DB170316 « Vi er strålende fornøyd, og vi er veldig positive » det refereres både til de første elektriske søppelbilene i Norge samt en avtale som skal hindre sosial dumping .
BT170316 Dette må være tidenes dumping , sier Alden.
VG170315 | Dette var doen til to polske arbeidere : - Sosial dumping på alle måter ¶
VG170315 Dette er sosial dumping på alle mulige måter, sier han.
DB170314 ¶ SØPPEL PÅ ANBUD : - NHO burde vite at når politikere i denne situasjonen velger å arrangere priskonkurranse på renovasjon, så velger de samtidig sosial dumping som strategi, skriver artikkelforfatteren.
DB170314 NHO burde vite at når politikere i denne situasjonen velger å arrangere priskonkurranse på renovasjon, så velger de samtidig sosial dumping som strategi.
DB170314 Heldigvis er det fullt mulig for norske kommuner å gi utenlandske EØS-borgere jobb i renovasjon uten sosial dumping .
DA170314 SV er lei arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og vil forby ansettelsesformer som fast ansatt uten garantilønn og nullprosentstillinger.
DB170313 Men vi ønsker et arbeidsliv i Norge tuftet på norske verdier som like konkurransevilkår og nulltoleranse for sosial dumping .
AP170313 Han er mannen som har fått det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti til å samarbeide med Sosialdemokratene om spørsmål som sosial dumping , ulikheter og stanse en økning i pensjonsalder.
DB170312 « Meget bevisst er et nytt begrep introdusert i EØS- og EF-sammenheng : Sosial dumping .
DB170312 | Høyre og Frp fremmer sosial dumping
DB170312 Under Stoltenberg II-regjeringen kom det derfor hele tre handlingsplaner mot sosial dumping , med en rekke tiltak som bidro til å bekjempe utviklingen.
DB170312 Som Byggmesterforbundets Frank Ivar Andersen har sagt, så har vi nå mistet en hel stortingsperiode i kampen mot sosial dumping .
DB170312 I boka mi « Hvem skal bygge landet » beskriver jeg hvordan sosial dumping i flere bransjer nå har utviklet seg til regelrett arbeidsmarkedskriminalitet.
DB170312 En ny lov skal forby at utlendinger driver « sosial dumping » med seg selv - dvs. arbeider for lavere lønn enn nordmenn.
DB170312 Det var LO og Arbeiderpartiet som kjempet frem loven som gjorde det mulig å allmenngjøre tariffavtalenes bestemmelser, slik at man fikk lagt et « lønnsgulv » i bransjer der sosial dumping er utbredt.
DB170312 Da Norge fremforhandlet EØS-avtalen håpet Høyre og Fremskrittspartiet at det skulle åpne opp for sosial dumping og lavlønnskonkurranse.
DB170312 Både Høyre og Frp har stemt imot alle de viktigste tiltakene mot sosial dumping , helt siden begynnelsen av 1990-tallet.
DB170312 Bernander definerte « såkalt sosial dumping » som « faren for at arbeidstagere fra europeiske lavkostland skulle kunne ta arbeid her til gunstigere betingelser enn det norsk arbeidskraft kan tilby.
DA170311 - Å flagge ut på de premissene som ligger til grunn etter vårt regnestykke kan ikke kalles noe annet enn sosial dumping .
BT170309 | Kjenner du til sosial dumping , svart arbeid eller ulovlig utleie ?
BT170309 Sosial dumping og svart arbeid er et alvorlig problem for arbeidstakere i Bergen og omegn.
BT170309 | Kjenner du til sosial dumping , svart arbeid eller ulovlig utleie ?
BT170309 Sosial dumping og svart arbeid er et alvorlig problem for arbeidstakere i Bergen og omegn.
AA170308 De svartelistede plantene har spredd seg fra hagene gjennom håndtering eller dumping av hageavfall.
DN170307 Stupte etter aksjeflom ¶ Dumping av nye NEL-aksjer i markedet etter emisjonen i forrige uke sendte hydrogenaksjen i kjelleren.
DB170307 Men det er ikke framkommet opplysninger som tilsier at det er snakk om overtramp som kvalifiserer til betegnelsen « sosial dumping ».
AP170305 Det skaper dårligere politikk innenfor en rekke områder som dumping av gruveavfall og ulvepolitikken, sier hun.
AA170304 Det er i realiteten sosial dumping , og da kan seriøse aktører bli utkonkurrert, sier Tingstad.
SA170302 Hvis Norges Rederiforbund ikke snart stanser sin langvarige kamp for retten til å drive sosial dumping i norske farvann med bekvemmelighetsflagg, er det nok heller troverdigheten til Rederiforbundet som kan svekkes.
SA170302 Henriksen tar nå til orde for at denne negative utviklingen må få fortsette, og mer enn antyder at vi ikke har råd til å utvinne ressursene på sokkelen om vi ikke tar i bruk sosial dumping .
DN170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
AP170301 Han kliner til med bred pensel når han hevder at byggebransjen domineres av « sosial dumping », « løsarbeiderkontrakter » og « omfattende arbeidslivskriminalitet », og at bemanningsbransjen er skyld i elendigheten.
AA170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DN170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping , sier Webb.
DB170228 Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping , sier Trude Vollheim Webb.
AA170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping , sier Webb.
AA170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping , sier Webb.
AP170227 Ulike vilkår for lønn og arbeid, strategisk dumping og en styrt valutakurs gir systematiske ulikheter.
VG170226 Når politikere i dagens situasjon velger å arrangere priskonkurranse på renovasjon, bør de vite at dette er å velge sosial dumping som strategi.
VG170226 Det er fullt mulig for norske kommuner å gi utenlandske EØS-borgere jobb i renovasjon uten sosial dumping .
DB170223 Vi kalte det sosial dumping - ga liksom arbeidsinnvandrerne sjøl skylda på den måten.
DA170223 Dette er sosial dumping med myndighetenes velsignelse, sa Kristiansen under gårsdagens demonstrasjon. marie.de.rosa@dagsavisen.no ¶
DA170223 - Sosial dumping
AA170223 NAI har blitt anklaget for å drive sosial dumping i luftfarten ved å benytte seg av kabinpersonale fra lavkostland, men det avvises av selskapet.
AA170223 - Vi kan endre arbeidsmiljøloven, styrke fagbevegelsen, motvirke sosial dumping og vekst i innleie, sier han. ( ©NTB ) ¶ | 80 prosent flere bekymringsmeldinger i olja i 2016 ¶
BT170218 At dumping av plast fra fiskeflåter og andre fartøyer bøtelegges, samtidig som at fiskere får levere marint avfall gratis når de legger til kai.
BT170218 Dumping av plast fra fiskebåter og andre fartøy bøtelegges.
DA170217 - Jeg har null tillit til et selskap som har sosial dumping som forretningsmodell, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.
DB170216 Det mangler ikke på festtaler om å bekjempe sosial dumping .
DB170216 - Det er sosial dumping i offenlig regi, raser Moxnes.
DA170216 Nybø innledet med dumping av store mengder plast i sjøen, i forbindelse med bygging av Ryfast.
AP170216 Så frustrerende, engasjerende og himmelropende idiotisk har søppelsituasjonen i Oslo vært at den vil refereres i samtaler om sosial dumping , gjenvinning, anbudssystemet, kommunal styring og privatisering i mange år fremover.
DA170215 Vi må styrke grunnlaget i organisasjonen hvis vi skal overvinne problemstillingene vi jobber med, som sosial dumping , tariffhopping og en arbeidsgiverside vi mener motarbeider fagbevegelsen i enkeltbedrifter og enkeltbransjer.
DN170213 Dette blir sett på som en dumping av statspapirer og en advarsel til USAs nyvalgte president.
DB170212 Riksrevisjonen slakter norsk innsats mot sosial dumping .
DB170212 Det er den beste vaksinen mot sosial dumping og lyssky virksomhet, sa finanskomiteens leder Hans Olav Syversen ( KrF ) da budsjettforliket med samarbeidspartiene var klart like før jul.
DB170211 Sakens kjerne handler altså ikke om dette, men om følgende : Aksept for lovbrudd og svart arbeid som strategi, ja til demontering av en sammenhengende kollektivtransport, ja til sosial dumping i en virksomhet der all makt ligger hos eieren av den digitale plattformen.
DB170211 Frislipp er aksept for sosial dumping .
DA170211 Fire tapte år i kampen mot sosial dumping .
DB170209 Mange i deler av fagbevegelsen mener EØS-avtalen bidrar til sosial dumping .
DN170208 De frykter sosial dumping og at sosiale rettigheter blir salderingspost, fordi utvalget ikke vil utvide arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven.
DN170208 Bedriftsforbundet mener LO snarere enn å bekymre seg for sosial dumping , posisjonerer seg for medlemsjakt.
BT170206 Når det gjelder EØS-avtalen tolker Arnstad Ap i retning av at partiet ser problemer knyttet til sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler, uten at hun vil karakterisere Aps endrede formuleringer som noen kursdreining.
AP170206 - Sosial dumping
AP170206 - Det blir sosial dumping det.
AP170206 - Sosial dumping
AP170206 - Det blir sosial dumping det.
AP170206 Når det gjelder EØS-avtalen tolker Arnstad Ap i retning av at partiet ser problemer knyttet til sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler, uten at hun vil karakterisere Aps endrede formuleringer som noen kursdreining.
AA170206 - Sosial dumping
AA170206 - Det blir sosial dumping , det.
VG170205 - Det blir sosial dumping det.
VG170205 - Regjeringen er opptatt av å forhindre at au pair-ordningen misbrukes, og fortsetter arbeidet mot sosial dumping .
VG170205 - Regjeringen er opptatt av å forhindre at au pair-ordningen misbrukes, og fortsetter arbeidet mot sosial dumping .
SA170205 - Det blir sosial dumping , det.
BT170205 - Det blir sosial dumping , det.
BT170205 - Det blir sosial dumping , det.
AP170205 Men det er riktig at på noen områder har import arbeidskraft fra Øst-Europa ført til sosial dumping .
AP170205 EØS og sosial dumping
AP170205 Arbeiderpartiet mener at dette skal vi få til, blant annet gjennom reformer som utvikles i samarbeid med partene, sier Støre, som understreker at Ap skal være en garantist for at Norge bekjemper sosial dumping .
AP170205 - Vi mener ikke at en løser spørsmålene om sosial dumping ved å svekke EØS-avtalen.
AP170205 - Dere er opptatt av sosial dumping - i den forbindelse dukker det opp en debatt om EØS-avtalen ?
AP170205 - Det blir sosial dumping , det.
AP170205 Men det er riktig at på noen områder har import arbeidskraft fra Øst-Europa ført til sosial dumping .
AP170205 EØS og sosial dumping
AP170205 Arbeiderpartiet mener at dette skal vi få til, blant annet gjennom reformer som utvikles i samarbeid med partene, sier Støre, som understreker at Ap skal være en garantist for at Norge bekjemper sosial dumping .
AP170205 - Vi mener ikke at en løser spørsmålene om sosial dumping ved å svekke EØS-avtalen.
AP170205 - Dere er opptatt av sosial dumping - i den forbindelse dukker det opp en debatt om EØS-avtalen ?
AA170205 - Det blir sosial dumping , det.
DB170204 SOSIAL DUMPING : Rødt-leder Bjørnar Moxnes bruker sterke ord når han beskriver Veirenos forretningspraksis.
DB170204 Administrerende direktør i Veireno, Jonny Enger, raser når Dagbladet konfronterer han med Moxnes' påstand om sosial dumping : ¶
DB170204 - Sosial dumping som forretningsmodell ¶
DB170204 - Selskapet som fikk renovasjonen er komplett useriøst, ledelsen der kan ikke renovasjon, de har som mål å tjene seg rike på innbyggernes renovasjonsgebyr og de bruker sosial dumping som forretningsstrategi ; de presser ned vilkårene for de ansatte for å kunne få overskudd til eierne.
DB170204 Vi har vedvarende høy arbeidsløshet, mange unge som har problemer med å få stabil tilknytning til arbeidslivet og alvorlige utfordringer med sosial dumping og organisert arbeidslivskriminalitet.
VG170203 Siden den gang har vi fått utallige oppslag om alvorlig sosial dumping , ikke bare i byggebransjen, men i stadig flere næringer.
VG170203 Kampen mot sosial dumping er en av de viktigste oppgavene samfunnet vårt står overfor de neste årene.
VG170203 Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har stemt imot alle de viktigste tiltakene mot sosial dumping , og i møte med organisert arbeidskriminalitet har dagens regjering vært altfor passiv - senest beskrevet i Riksrevisjonens flengende kritikk av innsatsen.
VG170203 Dessverre er kampen mot sosial dumping også en kamp mot sterke krefter, både i markedet og i politikken.
VG170203 De som taper på denne utviklingen er i første omgang de utenlandske arbeiderne som utsettes for sosial dumping .
DB170203 - Her baserer Oslo kommune seg på selvrapportering fra et firma som har sosial dumping som forretningsmodell, som bryter loven over en lav sko, og som presser de ansatte til å jobbe over tid langt utover lovens regler.
AP170201 Jeg tror ikke det å gå ut av EØS løser problemer med sosial dumping eller svekkelse av faglige rettigheter.
AP170131 Lønnsforskjellene øker, sosial dumping og svart arbeid brer om seg.
AP170127 Norsk Sjømannsforbund frykter det vil medføre sosial dumping , og at 700 ansatte om bord på fergene erstattes av rimeligere utenlandsk arbeidskraft.
AP170126 Sjømannsforbundet frykter sosial dumping .
AP170125 Jeg legger også til grunn at losse- og lastearbeid skal kunne tariffreguleres også etter denne dommen, sier Støre, og legger til at partiet skal jobbe for at det ikke oppstår sosial dumping i norske havner. » | Aftenposten mener : Korrupsjon gnager samfunn i stykker ¶
SA170124 « Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping , mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ? » spør Per Jo Jenseg, Trygve Baltzersen, Helge Stølen Reiestad og Hilde Slotnes.
SA170124 Vi stiller spørsmålet : Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping , mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ?
SA170124 Sosial dumping sprer seg ¶
SA170124 Saken vi viser til over, viser at sosial dumping ikke bare er noe som finnes i bygningsbransjen ; det sprer seg til mange sektorer og regjeringen bruker offentlig forvaltning for å fremme sine mål.
DB170124 Her er det ikke noen dumping av lønn.
DB170124 Snarere enn å forsterke sosial dumping og et « race to the bottom », er dette med på å sikre mer rettferdige konkurransevilkår for amerikansk industri, men også for arbeidskraft i andre land.
AP170121 Mange tok det derfor som en gledelig overraskelse da BBCs teksting av innsettelsestalen ved en feil ble byttet ut med tekster fra TV-serien The Dumping Ground, skriver nettstedet Buzzfeed.
SA170119 Problemene med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er fortsatt store.
DN170119 Forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet mener sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til å gjøre bransjen mindre attraktiv for de unge.
DB170119 Jeg hører at Storbritannias regjering ser etter nye modeller for økonomisk og skattemessig dumping for å gjøre landet mer konkurransedyktig og for å tiltrekke seg flere investeringer.
DN170118 | ESA godkjenner dumping av gruveavfall ¶
DN170118 EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
DB170118 ¶ GRUVEDRIFT OG AVFALL PÅ HAVBUNNEN : EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå avvist klagene mot Nordic Minings planer for gruvedrift i Enegbøfjellet og dumping av avfall i Førdefjorden.
DB170118 - Forskningen er krystallklar på at dumping av gruveavfall vil drepe liv i fjorden, og at vannkvaliteten vil forringes.
DB170118 * I september var Norge og Tyrkia de eneste landene som stemte mot da Verdens naturvernunion fattet vedtak om å stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen.
BT170118 I september var Norge og Tyrkia de eneste landene som stemte mot da Verdens naturvernunion fattet vedtak om å stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen.
BT170118 EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
BT170118 AKSJONER : Planene om dumping har utløst protester i lokalmiljøet.
BT170118 - Forskningen er krystallklar på at dumping av gruveavfall vil drepe liv i fjorden, og at vannkvaliteten vil forringes.
BT170118 I september var Norge og Tyrkia de eneste landene som stemte mot da Verdens naturvernunion fattet vedtak om å stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen.
BT170118 EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
BT170118 AKSJONER : Planene om dumping har utløst protester i lokalmiljøet.
BT170118 - Forskningen er krystallklar på at dumping av gruveavfall vil drepe liv i fjorden, og at vannkvaliteten vil forringes.
SA170117 | SAMAK-rapport : Økt sosial dumping i luftfarten ¶
SA170117 Oslo ( NTB ) : Sosial dumping er et økende problem i luftfarten, ifølge en rapport fra de nordiske landsorganisasjonenes samarbeidskomité ( SAMAK ).
DB170116 « Styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping , og bruke kommunens innflytelse som arbeidsgiver og innkjøper for aktivt å fremme bærekraft » ¶
DB170116 - Velgere som stemte rødgrønt vil føle seg lurt, og hva skal fagbevegelsen tro om at et byråd under arbeiderpartiets ledelse viderefører kontrakten med et selskap som har sosial dumping som forretningsmodell ?
BT170115 Det er dette samfunnsoppdraget Uber prøver å ødelegge gjennom en organisert piratvirksomhet, med priser basert på sosial dumping og skattesnyteri.
AP170101 Men samtidig har Regjeringen gitt gruveselskaper tillatelse til å starte dumping av enorme mengder gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden i Finmark.
AP161121 Ville man ikke kalt dette sosial dumping i andre sammenhenger ?
AP161121 Sosial dumping
AP161121 Frps tilbud i likestillings- og familiepolitikken ville man kalt sosial dumping i andre sammenhenger.
AP161020 Det nåværende systemet for arbeidsinnvandring er sosial dumping og import av fattigdom satt i system.
AP160905 I Kina advarte François Hollande mot sosial dumping .
AP160905 I Kina advarte François Hollande mot sosial dumping .
AP160414 Her vil det åpenbart komme innvendinger om både « lønnsapartheid » og « sosial dumping », men forslaget gjelder kun for faste ansettelser og i maksimalt to år.
AP160403 Hva sosial dumping dreide seg om : ¶
AP160402 Spørsmålene om sosial dumping og pensjon var minst like vanskelige som ventet.
AP160402 Pensjon, sosial dumping og lønnstillegg var de tre hardeste nøttene som måtte knekkes.
AP160402 Pensjon og sosial dumping
AP160401 I kveld sitter han trolig igjen med prinsipper om pensjon, krav mot sosial dumping og ønske om lønnsøkninger.
AP160328 Men gir ikke arbeidsgiverne nok på pensjon eller sosial dumping , må Eggum ha noe annet å vise til.
AP160311 Døving ved Høyskolen Kristiania mener et av poengene med dumping av prisene på sesongvarer nå før påske er å minne oss om høytiden som står for døren.
DA160308 Firmaet har også drevet med transport og dumping av steinmasse, mudring, bygging av moloer samt utleie av personell/vikartjenester.
AP160229 Velgerne er sultne på politikk som løser den økende byråkratiseringen av velferdsstaten og tidspresset for familier og som bekjemper økte sosiale forskjeller, et råere arbeidsliv med sosial dumping , svart økonomi og tøffere kår for arbeidstagere.
AP160227 Men hvis det foregår svart, med sosial dumping involvert, presser de ut fagutdannede arbeidere, enten de er norske eller utenlandske, sier Leegaard.
AP160227 Det er ikke til å stikke under stol at bedrifter som er med på sosial dumping i næringen, undergraver seg selv, sier Leegaard.
AP160227 - Ja, det har vært sosial dumping og svart betaling, men det er bare i en veldig liten del det er et problem.
AP160227 - Det er kanskje vanskelig i forhold til EØS-avtalen, men det er det man burde gjort for å få bukt med sosial dumping , mener Kornmo.
AP160106 Er det sosial dumping , eller en fornuftig måte å dele knappe ressurser på ?
AP160106> Er det sosial dumping , eller en fornuftig måte å dele knappe ressurser på ?
AP160106> target="avis" href= Er det sosial dumping , eller en fornuftig måte å dele knappe ressurser på ?
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= Er det sosial dumping , eller en fornuftig måte å dele knappe ressurser på ?