DA171219 Dugnadsdrift
NL170609 | Idrett, dugnadsdrift og bedre tilbud i kommunale haller ¶
NL170609 Potensiale for økt dugnadsdrift i kommunale haller ¶
NL170609 Men det krever stram organisering i klubbene, med mer dugnadsdrift for å følge opp og rapportere bruken av pengene i prosjektene.