DN171204 Til sammenligning var driftsresultatet i samme periode 2016 på 320 millioner svenske kroner.
DN171204 - Driftsresultatet for hele 2017 ser ut til å bli noe bedre enn i fjor, sier Hagen.
DN171128 Driftsresultatet før avskrivninger, såkalt ebitda, vil ifølge selskapet ligge på 3,8 milliarder kroner.
DN171128 Driftsresultatet før avskrivninger, såkalt ebitda, vil ifølge selskapet ligge på 3,8 milliarder kroner.
SA171127 Vil øke driftsresultatet og senke lånegjelden med 2 prosentpoeng fra 94 til 92 prosent i 2018.
SA171127 Vil øke driftsresultatet og senke lånegjelden med 2 prosentpoeng fra 94 til 92 prosent i 2018.
DB171125 Driftsresultatet sank imidlertid fra 5,2 til 1,6 millioner euro, idet Rovio brukte mer penger på å tilegne seg nye kunder.
DN171124 Barnehagegiganten Læringsverkstedet har nær doblet driftsresultatet til 188 millioner kroner hittil i 2017.
DN171124 Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er imidlertid forbedret med nesten 3 milliarder kroner i tredje kvartal og nærmere 13 milliarder hittil i år.
DN171123 Han viser til oppdaterte tall for detaljhandel for 2016 som viser at 5 prosent av virksomhetene stod for drøyt 80 prosent av bransjens samlede driftsresultat, mens halvparten av virksomhetene delte på fem prosent av driftsresultatet i 2016.
DA171123 Svekker driftsresultatet
AA171115 Foto : Morten Antonsen, Adresseavisen ¶ Driftsresultatet til Salmar i tredje kvartal endte på 801,3 millioner kroner, og det er 225 millioner mer enn i samme kvartal i fjor.
DN171113 Justert for dette og andre mindre engangseffekter endte driftsresultatet før avskrivninger på 26 millioner dollar, noe svakere enn ventet.
DB171112 Inntektene har falt fra 335 millioner til 152 millioner kroner, og driftsresultatet har falt fra 36 til minus fem millioner kroner siden samme periode i fjor.
DN171110 Driftsresultatet ble minus 27 millioner kroner, mot minus 1,3 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171110 Men driftsresultatet falt fra 5,5 millioner kroner i tredje kvartal i fjor til to millioner kroner i dette kvartalet.
DB171110 september steg inntektene med fire prosent på en sammenlignbar basis, mens det justerte driftsresultatet var opp 28 prosent.
DN171109 Driftsresultatet var minus to millioner kroner, mot minus 1,8 millioner kroner i kvartalet i fjor.
DN171109 I kvartalsrapporten har DNO bokført 556 millioner dollar som « annen inntekt », og viser til at dette er for KRGs overføring av sin eierandel på 20 prosent i Tawke-feltet, men justert endte driftsresultatet før avskrivninger på 26 millioner dollar.
DN171109 I kvartalsrapporten har DNO bokført 556 millioner dollar som « annen inntekt », og viser til at dette er for KRGs overføring av sin eierandel på 20 prosent i Tawke-feltet, men justert endte driftsresultatet før avskrivninger på 26 millioner dollar.
DN171105 Samtidig økte driftsresultatet før avskrivninger fra 1,9 millioner kroner til 9,3 millioner kroner.
DN171105 VG økte både driftsresultatet og inntektene i årets tredje kvartal.
DN171103 Driftsresultatet var imidlertid det samme som året før - på 18 millioner svenske kroner.
SA171101 Driftsresultatet ( EBITDA ) følger inntektene, og øker fra 475,8 millioner dollar ( 3,9 milliarder kroner ) til 1,1 milliarder dollar ( 8,7 milliarder kroner ).
DN171101 Han påpeker at det rekordsterke driftsresultatet er drevet frem av sterk produksjon fra selskapets viktigste felt.
AA171101 Driftsresultatet ble 69,2 milliarder kroner.
SA171030 Driftsresultatet ble på 219 millioner dollar ( 1,8 milliarder kroner ).
DN171028 Driftsresultatet ble på tre millioner kroner og kontantstrøm fra driften var negativ.
DN171027 Driftsresultatet var på minus 360 millioner kroner, av en omsetning på 8,2 milliarder kroner, mot en omsetning på 12,2 i 2015.
SA171026 - Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå, sier Storset.
SA171026 Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 0,8 milliarder dollar ( 6,4 milliarder kroner ).
DN171026 Nordea Norge hadde en økning på 30 prosent i driftsresultatet for samme periode.
DN171026 DNB leverte et driftsresultatet før skatt på 7,3 milliarder kroner i kvartalet, mens det på forhånd var ventet et resultat på 6,3 milliarder kroner.
DN171026 Torsdag morgen kom tredjekvartalstall som viste at driftsresultatet før skatt endte på 7,29 milliarder kroner i kvartalet.
DN171026 Statoil innfridde ikke analytikernes forventninger til driftsresultatet .
DN171026 Konsernet fremhever også en reduksjon i kostnader på fem millioner kroner som en av årsakene til det positive driftsresultatet , i hovedsak drevet av kutt i lønn- og personalkostnader.
DA171026 Driftsresultatet er 1,1 milliarder dollar, men resultat etter skatt er på minus 480 millioner dollar.
DA171026 - Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå, sier Storset.
BT171026 - Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå, sier Storset i en pressemelding fra banken.
AP171026 Driftsresultatet er 1,1 milliarder dollar, men resultat etter skatt er på minus 480 millioner dollar.
AA171026 | Polaris Media økte driftsresultatet
AA171026 - Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå, sier Storset i en pressemelding fra banken.
SA171025 | Telenor øker driftsresultatet
SA171025 Foto : Audun Braastad / NTB scanpix ¶ Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader ( EBITDA ) på 12,97 milliarder kroner er opp fra 12,30 milliarder i samme kvartal i fjor.
DN171025 Driftsresultatet før avskrivinger ( ebitda ) viser et overskudd på 25,3 millioner dollar.
DN171025 Likevel har vi klart å oppnå fremgang i driftsresultatet , som følge av både topplinjevekst og kostnadsbesparelser.
DN171025 Høye aluminiumspriser bidro til at Hydro i andre kvartal leverte det beste driftsresultatet på to år.
DN171025 Det justerte driftsresultatet falt med over 16 prosent sammenlignet med andre kvartal.
DN171025 Likevel har vi klart å oppnå fremgang i driftsresultatet , som følge av både topplinjevekst og kostnadsbesparelser.
DN171025 Driftsresultatet før avskrivninger viste nedgang på 6,2 prosent i tredje kvartal til 727 millioner ringgit ( 1370 millioner kroner ) sammenlignet med tredje kvartal ifjor.
DN171025 Driftsresultatet i kvartalet endte med et overskudd på syv millioner.
AP171025 FOTO : Audun Braastad / NTB scanpix ¶ Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader ( EBITDA ) på 12,97 milliarder kroner er opp fra 12,30 milliarder i samme kvartal i fjor.
AP171025 Likevel har vi klart å oppnå fremgang i driftsresultatet som følge av både topplinjevekst og kostnadsbesparelser, sier Orklas konsernsjef Peter A.
AP171025 Driftsresultatet endte på 1.270 millioner kroner mot 1.029 millioner i samme periode i fjor.
DA171020 Driftsresultatet var på 217 millioner kroner, en nedgang fra 286 millioner kroner i samme periode i fjor, mens omsetningen var på 5,4 milliarder kroner, mot 6,0 milliarder kroner i fjor.
DN171019 Yara utfører samtidig et ekspansjonsprogram, men selskapet nedjusterer i torsdagens rapport målet for årlige bedring i driftsresultatet for dette programmet fra 650 til 600 millioner kroner innen 2020.
DN171019 I tredje kvartal realiserte selskapet 210 millioner dollar i årlig bedring i driftsresultatet gjennom sitt forbedringsprogram.
DN171016 Oppdateringen viser at selskapet har levert lavere slaktevolum enn de guidet for i andre kvartal, men det operasjonelle driftsresultatet stiger.
DN171016 Driftsresultatet før renter og skatt kom på 191 millioner euro i kvartalet, mot 180 millioner euro i tredje kvartal året før.
DN171013 Driftsresultatet kom på minus 5,8 millioner kroner, mot minus 2,5 millioner kroner i samme periode året før.
DN171012 Driftsresultatet snudde imidlertid i pluss, hjulpet av kostnadskutt og bedre utsikter i jernmalm-markedet.
DN171011 « Brutto driftsresultatet for tredje kvartal 2017 er i tråd med prognosen på rundt 710 millioner kroner i brutto driftsresultat for hele året 2017, men ble noe påvirket av en utfordrende finanssituasjon for konsernet, med stor vekt på likviditet », skriver selskapet.
DN171010 Det er basert på driftsresultatet på 12 millioner kroner i 2017.
DN170928 Driftsresultatet ble 4.939 millioner i kvartalet, mens det var ventet 4.901 millioner.
AA170928 Driftsresultatet endte i fjor på 6,3 millioner kroner.
DB170906 Likevel endte driftsresultatet på nesten 3 millioner kroner i fjor, en mangedobling fra 363.054 kroner i 2015, skriver Finansavisen.
DN170905 Driftsresultatet falt i samme periode med seks prosent til 4,4 milliarder danske kroner.
AA170905 Driftsresultatet falt i samme periode med 6 prosent til 4,4 milliarder danske kroner.
AA170905 Driftsresultatet ble på vel 2 milliarder kroner, opp fra 1,16 milliarder i samme kvartal i fjor.
DN170902 Driftsresultatet har økt fra 5,8 prosent i første halvår i fjor til 6,5 prosent i år.
DB170902 Året før endte driftsresultatet på minus 3 millioner.
AP170901 Driftsresultatet er også svært godt for Norgesgruppen, og har økt fra 5,8 prosent første halvår i fjor til 6,5 prosent i år.
AP170901 Driftsresultatet er også svært godt for Norgesgruppen, og har økt fra 5,8 prosent første halvår i fjor til 6,5 prosent i år.
DN170830 Driftsresultatet var 58 millioner kroner svakere enn i fjor.
DN170830 Driftsresultatet var 452 millioner kroner, 58 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.
DN170825 Nordbrekken økte driftsresultatet i B2Holding med 92 prosent i andre kvartal.
DN170825 Det operasjonelle driftsresultatet ( ebit ) kom på 983 millioner kroner i kvartalet, opp fra 731,8 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN170824 I samme kvartal i fjor var driftsresultatet minus 5,5 millioner dollar.
DN170824 Ser man på det rene driftsresultatet , før av- og nedskrivninger ( ebitda ) var det på 24 millioner dollar i andre kvartal og 55 millioner dollar i første halvår, om lag en halvering fra året før.
DN170824 Svakere er også driftsresultatet på 3,6 millioner dollar, som ikke lever opp til forventningene på 5,4 millioner.
DN170824 Arctics estimater for driftsresultatet var i forkant av kvartalsrapporten allerede 16 prosent lavere enn konsensus.
AA170824 Det operasjonelle driftsresultatet ( EBIT ) er det største noensinne for laksekonsernet i andre kvartal.
AP170823 Driftsresultatet etter skatt var på 546 millioner kroner.
AA170823 Driftsresultatet etter skatt var på 546 millioner kroner.
DN170822 Omsetningen var også noe lavere, mens driftsresultatet ( ebit ) var mer enn halvert i kvartalet.
DA170822 Driftsresultatet ble på 1095 millioner kroner, en reduksjon på 195 millioner sammenlignet med første halvår i fjor.
DB170821 Ifølge Finansavisen har omsetningen i Azure Holding, som er Websteps morselskap og selskapet som skal børsnoteres, økt fra 534 til 563 millioner kroner siden 2014, mens driftsresultatet før avskrivninger har steget fra 62 til 73 millioner.
AA170821 Driftsresultatet var på 4,6 millioner kroner.
DA170820 Driftsresultatet var på 4,6 millioner kroner.
DN170805 Selskapets resultat endte på 4,26 milliarder dollar, mot fem milliarder dollar i samme periode i fjor, mens driftsresultatet endte på 4,12 milliarder dollar, mot 4,61 milliarder dollar året før - som tilsvarer et fall på 11 prosent, skriver Wall Street Journal.
DN170804 - Vårt fokus er driftsresultatet , som viser at vi går i null i 2016.
DB170729 Driftsresultatet steg med 38 prosent, fra 71,2 millioner i 2015 til 98,3 millioner i fjor.
DN170727 Driftsresultatet for kvartalet endte på - 17 millioner dollar, mot ventede - 38 millioner dollar.
DA170727 I henhold til den internasjonale regnskapsstandarden IFRS var driftsresultatet 3,2 milliarder dollar, mens periodens resultat var 1,4 milliarder dollar, skriver Statoil i en pressemelding.
AA170727 Foto : NTB Scanpix ¶ Driftsresultatet for Statoil for andre kvartal i år var på 3,02 milliarder dollar, en økning fra 913 millioner dollar fra samme periode i 2016.
AA170727 Driftsresultatet er mye bedre enn spådd av analytikere, som på forhånd hadde spådd et justert driftsresultat etter skatt på 2,93 milliarder dollar.
AA170727 Driftsresultatet for Statoil for andre kvartal i år var på 3,02 milliarder dollar, en økning fra 913 millioner dollar fra samme periode i 2016.
AA170727 Driftsresultatet er mye bedre enn spådd av analytikere, som på forhånd hadde spådd et justert driftsresultat etter skatt på 2,93 milliarder dollar.
DN170726 Driftsresultatet var på forhånd ventet til 140 millioner dollar for andre kvartal, men dette endte langt over anslagene på 235 millioner dollar, tilsvarende 1,9 milliarder kroner.
DB170726 Driftsresultatet endte på minus 2,3 millioner og resultat før skatt ble minus 2 millioner kroner.
DN170721 Samtidig stuper driftsresultatet betraktelig, ifølge selskapets ferske regnskap.
DN170721 Fra en omsetning på 150 millioner kroner og et driftsresultat på elleve millioner kroner i 2015, falt inntektene til 126 millioner kroner, mens driftsresultatet ble barbert ned til 645.000 kroner i fjor.
DB170721 REC hevder at ved en normalisert markedssituasjon mellom USA og Kina vil driftsresultatet øke med 100-150 millioner dollar årlig, men klokkene tikker.
DB170721 Til sammenligning var driftsresultatet 19 millioner i samme periode i fjor og 46 millioner for hele året, sier Teigen til Finansavisen.
DN170720 Går i minus ¶ Driftsresultatet etter avskrivninger endte på - 19,0 millioner dollar.
AA170720 Totalt har driftsresultatet økt med 45 prosent sammenlignet med i fjor.
DN170719 Driftsresultatet endte på 268 millioner kroner, mot 285 millioner kroner i samme kvartal i fjor.
DN170718 Driftsresultatet økte til 87 millioner kroner fra 64 og ga en driftsmargin på 20 prosent.
DN170718 Driftsresultatet ( ebitda ) var imidlertid opp fra 56 millioner kroner til 68 millioner kroner.
DN170718 | Sterkere enn ventet fra Schibsted ¶ Driftsresultatet vokste med seks prosent for Schibsted.
AA170718 Driftsinntektene for Schibsted ASA var i andre kvartal på 4.327 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på 694 millioner kroner.
AA170718 Driftsresultatet for VG endte dermed på 87 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 64 millioner kroner i samme periode i 2016.
AA170718 Samtidig økte driftsresultatet til 1,15 milliarder kroner og resultat før skatt til 810 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
DN170717 Driftsresultatet før avskrivninger ( ebitda ) ble på 2.100 millioner mot 1507 millioner i annet kvartal 2016.
DN170717 Driftsresultatet ble 1.027 millioner kroner i kvartalet mot 1.245 i annet kvartal i 2016.
AP170717 Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader ( EBITDA ) økte fra 11,3 til 12,7 milliarder kroner.
AP170717 Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader ( EBITDA ) økte fra 11,3 til 12,7 milliarder kroner.
AA170717 Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader ( EBITDA ) økte fra 11,3 til 12,7 milliarder kroner.
AA170717 Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader ( EBITDA ) økte fra 11,3 til 12,7 milliarder kroner.
DB170716 Overrasket ¶ Driftsresultatet før avskrivninger kom inn på linje med forventningene til Anders Holte i Danske Bank Markets, men en ting overrasket.
AA170715 Gitt at selskapets nøkkelprosjekter går etter planen vil driftsresultatet også vokse i andre halvdel av 2017, sier Volldal.
AA170715 Driftsresultatet endte på 21 millioner, sammenlignet med 9 millioner på samme tid i fjor.
DN170714 Driftsresultatet kom inn på 210 millioner dollar, mot ventet 206 millioner dollar.
AA170714 Samtidig førte økte kraftpriser og økt produksjonsvolum til at Hydro Power forbedret driftsresultatet med 26 millioner kroner til 79 millioner forrige kvartal. ( ©NTB ) ¶
AA170714 Driftsinntektene økte fra 9.433 millioner kroner til 9.771 millioner, mens det justerte driftsresultatet vokste med 31 millioner til 1.025 millioner kroner.
DN170713 Den effekten kommer imidlertid lenger ned i resultatoppstillingen, og hjelper ikke på driftsresultatet .
DN170713 Driftsresultatet var på oppunder 200 millioner kroner, nesten en tredobling fra fjorårskvartalet, mens omsetningen falt fra 1,9 til 1,5 milliarder kroner.
DN170713 - Driftsresultatet utvikler seg positivt som følge av vekst i sparing kombinert med god kostnadskontroll.
DN170713 Driftsresultatet falt samtidig med 75 prosent, fra to millioner kroner til 0,5 millioner.
DN170713 Inntektene falt med åtte prosent, det samme gjorde driftsresultatet .
DB170713 Blod på tann ¶ Driftsresultatet endte på 602 millioner kroner, opp fra 372 millioner kroner året før.
DB170713 Norwegian hadde et driftsresultatet på minus 863 millioner kroner, mot 1.005 millioner kroner året før.
AA170713 Driftsresultatet er på minus 862,9 millioner kroner for andre kvartal.
DN170712 Driftsresultatet endte på 102,4 millioner kroner.
DA170712 Driftsresultatet ( EBIT ) lå i andre kvartal på 99 millioner, mot 319 millioner i samme kvartal i fjor.
SA170711 Driftsresultatet endte på 7,4 millioner kroner.
DN170711 Driftsresultatet endte på 7,4 millioner kroner, mot 6,5 året før.
BT170711 Driftsresultatet endte på 7,4 millioner kroner.
AP170711 Driftsresultatet endte på 7,4 millioner kroner.
DN170707 Over halvparten av driftsresultatet kom fra databrikkevirksomheten, hvor Samsung også leverer komponenter til konkurrenter.
DN170707 Den forrige Samsung-rekorden ble satt i 2013 da driftsresultatet for første gang passerte 10.000 milliarder won.
DB170704 Selskapets omsetning har falt med 9 prosent fra 2015, og driftsresultatet har falt fra 22,7 millioner kroner i 2015 til 11,6 millioner kroner i 2016.
DN170703 Driftsresultatet falt med hele 18,1 prosent til 117,6 millioner kroner ifjor.
DN170629 RenoNordens utfordring er at driftsresultatet ( ebitda ) er for lavt målt mot gjelden.
DN170629 Driftsresultatet under press ¶
DB170629 Driftsresultatet har dog falt fra fjoråret, men pensjonatsvert Isak Skram, som for lengst har overgitt rollen som daglig leder til eldstedatter Anna Gyril Skram Olivares, påpeker at det er ikke er grunn til bekymring : ¶ - 2016 har vært et svært godt år.
DA170627 Utenom pensjonsforpliktelsene gikk driftsresultatet i pluss med 148 millioner.
DA170627 Mens ny pensjonslov lar vente på seg, spiser pensjonene opp driftsresultatet i Operaen.
DA170627 Det som likevel er gledelig, er at driftsresultatet er betydelig bedret det siste året.
SA170621 Driftsresultatet viser imidlertid et underskudd på 110 millioner svenske kroner, mot 240 millioner i pluss i fjor.
AA170621 Driftsresultatet viser imidlertid et underskudd på 110 millioner svenske kroner, mot 240 millioner i pluss i fjor.
BT170620 De har ikke utvidet virksomheten sin fra 2011 til 2017, driftsresultatet er omtrent det samme.
AA170619 Driftsresultatet endte på minus 1,2 millioner kroner, som var en nedgang fra 9,8 millioner kroner året før.
AP170616 Driftsresultatet ble på 2,8 milliarder kroner, opp fra 2,7 milliarder i fjor.
AA170616 Driftsresultatet ble på 2,8 milliarder kroner, opp fra 2,7 milliarder i fjor.
SA170614 | Boreal doblet driftsresultatet
SA170614 Boreals omsetning var i 2016 på samme nivå som 2015, men driftsresultatet endte på 173 millioner kroner.
SA170608 Klubben har økt driftsresultatet fra 20 millioner i 2015 til 45 millioner i 2016, mye på grunn av spillersalg og leieinntekter.
SA170608 For lagene samlet var driftsresultatet 120 millioner kroner i 2015 og 104 millioner i fjor.
DN170608 RenoNorden opplyste også i mai at selskapet trolig ville være i brudd med lånebetingelsene knyttet til netto rentebærende gjeld i forhold til driftsresultatet ( satt til NIBD/EBITDA på fem ganger ) innen utgangen av andre kvartal 2017.
AP170608 Klubben har økt driftsresultatet fra 20 millioner i 2015 til 45 millioner i 2016, mye på grunn av spillersalg og leieinntekter.
AP170608 For lagene samlet var driftsresultatet 120 millioner kroner i 2015 og 104 millioner i fjor.
DN170601 Av presentasjonsmaterialet fremgår det at Orkla fastholder målet fra kapitalmarkedsdagen i 2015 om årlig vekst i driftsresultatet ( ebit ) i merkevareområdet på seks til ni prosent per år i perioden 2016-2018.
DN170524 Driftsresultatet i tilsvarende kvartal i fjor endte på 328 millioner dollar.
DN170524 Driftsresultatet i tilsvarende kvartal i fjor endte på 328 millioner dollar.
AA170524 Driftsresultatet endte på 83 millioner dollar, mot 328 millioner dollar i tilsvarende kvartal i fjor.
AA170523 Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon økte driftsresultatet med vel 50 millioner i første kvartal.
AA170523 Ifølge selskapet er det operasjonelle driftsresultatet det høyeste noensinne.
DN170512 Kostnadskutt og nedbemanning fører til at driftsresultatet endte på 88 millioner - 31 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2016.
AP170512 Driftsresultatet ( EBITDA ) etter første kvartal endte på 434 millioner kroner, mot 421 millioner kroner i første kvartal i fjor.
AA170512 Driftsresultatet ( EBITDA ) etter første kvartal endte på 434 millioner kroner, mot 421 millioner kroner i første kvartal i fjor.
AA170512 Driftsresultatet ( EBITDA ) endte på 88 millioner kroner - opp fra 57 millioner kroner i samme periode i 2016, en driftsmargin på solide 21 prosent.
DN170511 Omsetningen var 243 millioner dollar i kvartalet mot 249 millioner dollar på samme tid året før, mens driftsresultatet var 18 millioner dollar i kvartalet, en nedgang fra fjorårets på 41 millioner dollar.
AA170510 Det operasjonelt driftsresultatet for første kvartal ble 220 millioner euro mot 112 millioner euro i samme periode i fjor.
AA170510 Det samlede driftsresultatet for det John Fredriksen-dominerte oppdrettsselskapet var rekordhøyt, i likhet med Salmars resultat.
AA170510 Det operasjonelt driftsresultatet for første kvartal ble 220 millioner euro mot 112 millioner euro i samme periode i fjor.
DN170509 At Sapa-tallene ville bidra positivt på Orklas bunnlinje var tydelige etter at Hydro, som eier 50 prosent av Sapa, opplyste under sin førstekvartalspresentasjon for knappe to uker siden at Sapa hadde et underliggende driftsresultatet på 778 millioner, mot 571 millioner i samme periode i fjor.
DB170509 Det justerte driftsresultatet før nedskrivninger og avskrivninger ( EBITDA ) endte på 50,6 millioner dollar i kvartalet, mot 69,5 millioner dollar i samme periode året før.
DN170508 Driftsresultatet var 82 millioner kroner ( 4 ) en av omsetning nær 1,6 milliarder kroner ( 1,89 ).
DN170507 I første kvartal økte solenergiselskapet omsetningen med over 20 prosent til 276 millioner kroner og driftsresultatet økte med nesten 50 prosent til 160 millioner kroner.
DN170504 Det justerte driftsresultatet var på 3.313 millioner dollar i første kvartal, en nær firedobling fra samme tid i fjor.
DN170504 I Thailand falt omsetningen til datterselskapet Dtac med 9,7 prosent til 4.751 millioner kroner, mens driftsresultatet stupte med hele 62,5 prosent.
AP170504 Han hadde akkurat lagt frem tall som viser at Statoil nesten firedoblet driftsresultatet i årets første tre måneder, sammenlignet med samme periode i året før.
AP170504 Da var nemlig det justerte driftsresultatet på 857 millioner dollar.
AP170504 Driftsresultatet var sterkere enn det analytikerne ventet på forhånd, og Statoil-aksjen steg 2,33 prosent på Oslo Børs torsdag formiddag.
DN170503 Selv om det går i riktig retning, står det ikke like bra til med driftsresultatet etter avskrivninger.
DN170502 Det er det beste driftsresultatet i selskapets 50-årige historie, melder selskapet.
DN170502 Driftsresultatet ( ebitda ) økte 62 prosent il 1,3 milliarder kroner fra året før.
SA170428 Men hvis man ser på forholdstallene, viser de at driftsresultatet ( EBITDA ) for første kvartal er på 75 prosent : 487 millioner dollar av en omsetning på 646 millioner.
SA170428 Men hvis man ser på forholdstallene, viser de at driftsresultatet ( EBITDA ) for første kvartal er på 75 prosent : 487 millioner dollar av en omsetning på 646 millioner.
DN170427 Driftsresultatet steg med 46,3 prosent til 9.900 milliarder won ( 75 milliarder kroner ).
DB170427 I en pressemelding forklarer Kjos forverringen i driftsresultatet med høyere drivstoffpriser og ugunstig utvikling i norsk kronekurs mot britiske pund, euro og svenske kroner.
DB170427 I en pressemelding forklarer konsernsjef Bjørn Kjos forverringen i driftsresultatet med høyre drivstoffpriser og ugunstig utvikling i norsk kronekurs mot britiske pund, euro og svenske kroner, der halve markedet til flyselskapet ligger.
DN170426 Driftsresultatet endte på minus én million kroner i første kvartal i år.
DN170426 Driftsresultatet var på minus én million kroner, mot 75 millioner kroner i pluss dra driften i årets først tre måneder i fjor.
AA170426 I april åpnet biogassanlegget på Saugbrugs, og det vil bidra fullt til driftsresultatet fra andre kvartal i år.
AA170426 Driftsresultatet endte på 158 millioner.
AA170426 Driftsresultatet , som i fjorårets tre første måneder var på minus 18,6 millioner, er nå så vidt over null.
DN170420 Marine Harvests norske virksomhet bidro til driftsresultatet med 2,5 euro per kilo, mens tilsvarende tall for Skottland, Canada og Chile, var henholdsvis 3,0, 3,35 og 1,85 euro.
DN170420 Han merker seg også at « kun » 57 prosent av driftsresultatet ble generert i Norge, som betyr at andre regioner hadde en rekordhøy andel av resultatbidraget i første kvartal.
AP170406 Etter dundrende underskudd i 2015, hadde Coop en forbedring av driftsresultatet 1,9 milliarder kroner i fjor.
DN170403 Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015.
DN170403 Bravida vil regnskapsføre ti millioner svenske kroner i oppkjøpskostnader i andre kvartal, som ventes ha en marginal negativ effekt på driftsresultatet i 2017, fremgår det.
AP170403 Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015.
DB170401 Nå har han lagt bak seg det første hele driftsåret, og regnskapet viser en omsetningsvekst på 22 prosent til 155 millioner kroner, driftsresultatet ente på 11,1 millioner, mens bunnlinjen har gått fra 8,8 millioner i minus til 5,7 millioner i pluss.
DB170330 Sapa har gjort det bedre og bedre, og selv om driftsinntektene falt litt i 2016 bedret driftsresultatet seg kraftig, fra 1,4 milliarder kroner i 2015 til 2,2 milliarder kroner i 2016.
DB170330 Og siden 2014 har driftsresultatet steget med 237 prosent, fra 652 millioner kroner.
AP170330 Driftsresultatet endte på 3,3 milliarder kroner, fra 3,2 milliarder året før.
DN170317 Driftsresultatet før skatt, renter og avskrivninger ( ebitda ) var på 205 millioner kroner, mot 199 millioner kroner året før.
DB170315 Ifølge Finansavisen endte driftsresultatet ( EBITDA ) på 30,3 millioner i fjor, mot 20,2 millioner året før.
DB170314 Det er skyhøyt over normal næringsvirksomhet Samme år hadde et av de største avfallsselskapene, RenoNorden, 104 millioner i driftsresultat, mens driftsresultatet i Norsk Gjenvinning var 170 millioner.
DN170311 Omsetningen endte på 971 millioner kroner, mens driftsresultatet klokket inn til 68,6 millioner kroner.
DN170308 Det skandinaviske flyselskapet fikk et resultat før skatt på - 697 millioner svenske kroner i første kvartal og driftsresultatet endte på - 577 millioner.
AA170307 Når hele driften inkluderes, med Rema 1000 Danmark, distribusjon og datterselskap i industri, ender driftsresultatet i Rema 1000 på 2,2 milliarder kroner mot 1,9 milliarder kroner i 2015.
AA170307 I 2016 økte driftsresultatet med godt over en halv milliard kroner, og endte på like i underkant av 4 milliarder kroner.
AA170307 Driftsresultatet endte på 3,9 milliarder kroner og resultatet før skatt på 7,3 millioner kroner.
AA170307 Driftsresultatet endte på 2,3 milliarder kroner, opp fra 1,9 milliarder året før. ( ©NTB ) ¶
DN170303 Driftsresultatet økte fra 7,8 til 8,2 millioner kroner fra året før.
AA170303 | Godt driftsresultat i kommunene ¶ Driftsresultatet i kommunesektoren ligger an til å bli over 4 prosent i 2016, viser en undersøkelse KS har gjort.
DN170228 Driftsresultatet for kvartalet endte på minus 115 millioner dollar, sammenlignet med - 223 millioner dollar i samme periode året før.
AA170228 Driftsresultatet ble halvert til 118 millioner dollar, og resultat før skatt slanket med 206 millioner dollar til 137 millioner. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Driftsresultatet svekket seg med rundt 900 millioner til en snau halvmilliard, mens driftsinntektene falt med snaue tre milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
DN170227 Bakkafrost la frem resultater for fjerde kvartal mandag, der både omsetningen, operasjonelt driftsresultatet og utbytte var lavere enn det analytikerne ventet på forhånd.
VG170226 Det er skyhøyt over normal næringsvirksomhet Samme år hadde et av de største avfallsselskapene, RenoNorden, 104 millioner i driftsresultat, mens driftsresultatet i Norsk Gjenvinning var 170 millione ¶
AA170225 « Vanlige knalltall i trønderhovedstaden », skriver Kommunal Rapport ( krever innlogging ) i sin omtale av driftsresultatet i Trondheim kommune.
AA170224 Driftsresultatet steg til 7,1 milliarder euro, mot et underskudd på 4,06 milliarder euro in 2015. ( ©NTB ) ¶ | - Ti politifolk drept av IS i Afghanistan ¶
SA170223 Driftsresultatet på 111 millioner kroner er 4 millioner kroner mer enn for 2015.
DN170221 Aldri tjent mer penger ¶ Driftsresultatet endte på over en halv milliard kroner, mens resultatet før skatt endte på 450 millioner kroner.
AA170221 Før verdijustering av biomasse kom driftsresultatet på 2,8 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder kroner i 2015.
AA170221 Driftsresultatet på 2,5 milliarder kroner er mer enn dobbelt så høyt som i fjerde kvartal året før, da overskuddet av driften kom på 1 milliard kroner.
DN170217 Omsetningen ble på 1.912 millioner kroner, mens det justerte driftsresultatet ( ebitda ) endte på 695 millioner kroner.
SA170216 Driftsresultatet for hele 2016 var på 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med 347,8 millioner kroner året før.
SA170216 Nå er regnskapet offisielt, og driftsresultatet viser at det ble atskillig bedre : 45 mill.
DN170216 - Nettoresultatet er beskjedent i forhold til driftsresultatet , men det skyldes finansposter som svinger opp og ned.
DN170216 Driftsresultatet før avskrivninger ble nesten 13,9 milliarder kroner, en økning på om lag 30 prosent fra foregående periode.
DN170216 - Nettoresultatet er beskjedent i forhold til driftsresultatet , men det skyldes finansposter som svinger opp og ned.
DN170216 Driftsresultatet før avskrivninger ble nesten 13,9 milliarder kroner, en økning på om lag 30 prosent fra foregående periode.
DN170216 Det betyr at driftsresultatet i fjerdekvartal i 2016 er en halvering sammenlignet med året før.
DB170216 Driftsresultatet for hele 2016 var på 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med 347,8 millioner kroner året før.
BT170216 Nå er regnskapet offisielt, og driftsresultatet viser at det ble atskillig bedre : 45 mill.
AP170216 Rekordresultat - men store inntekter utenfor driften ¶ Driftsresultatet for hele 2016 var på 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med 347,8 millioner kroner året før.
AP170216 Nå er regnskapet offisielt, og driftsresultatet viser at det ble atskillig bedre : 45 mill.
AA170216 Driftsresultatet før avskrivninger på 120 millioner kroner er 16 millioner kroner lavere enn året før.
AA170216 Driftsresultatet for hele 2016 var på 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med 347,8 millioner kroner året før.
AA170216 | Bedret kvartalsresultat for Polaris Media ¶ Driftsresultatet til Polaris Media var på 40 millioner kroner i 4. kvartal i fjor, opp fra 25 millioner kroner i samme periode året før.
SA170215 Driftsresultatet falt til 4 millioner fra 156 millioner kroner.
DN170215 Driftsresultatet til Salmar i fjerde kvartal kom inn vesentlig under konsensus, primært drevet av svakere marginer og lavere volum.
DN170215 - Vi har klart å forbedre driftsresultatet mye, men jeg er ikke helt fornøyd med at vi kun har fått én prosent omsetningsvekst, sier Bjørkavåg.
DN170215 Driftsresultatet endte på ti millioner kroner i kvartalet, en økning på 16 millioner kroner fra året før da resultatet ble negativt.
DN170215 Det ordinære driftsresultatet endte på 247 millioner kroner, mot 203 millioner kroner i 2015 i samme kvartal.
DN170215 Det lavere prisnivået ga 63 millioner kroner i negativ effekt på driftsresultatet i 2016.
DN170215 - Vi har klart å forbedre driftsresultatet mye, men jeg er ikke helt fornøyd med at vi kun har fått én prosent omsetningsvekst, sier Bjørkavåg.
DN170215 Driftsresultatet endte på ti millioner kroner i kvartalet, en økning på 16 millioner kroner fra året før da resultatet ble negativt.
DN170215 - Vi har klart å forbedre driftsresultatet mye, men jeg er ikke helt fornøyd med at vi kun har fått én prosent omsetningsvekst, sier Bjørkavåg.
DN170215 Driftsresultatet endte på ti millioner kroner i kvartalet, en økning på 16 millioner kroner fra året før da resultatet ble negativt.
DA170215 - Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen til kommunen, er driftsresultatet veldig bra.
AP170215 I pressemeldingen skriver Tine at det er forbedringstiltak i industrien, verdivekst for hvitost og brunost samt styrket resultater i datterselskapene Fjordland og Diplom-Is som er årsaken til det økte driftsresultatet .
AP170215 Driftsresultatet for 2016 var på 1.962 millioner kroner.
AP170215 I pressemeldingen skriver Tine at det er forbedringstiltak i industrien, verdivekst for hvitost og brunost samt styrket resultater i datterselskapene Fjordland og Diplom-Is som er årsaken til det økte driftsresultatet .
AP170215 Driftsresultatet for 2016 var på 1.962 millioner kroner.
AA170215 - Driftsresultatet er stabilt.
DN170214 - Selve driftsresultatet var svakere enn antatt, men samtidig har de klart å hedge mer enn vi ventet for 2017.
DN170213 Driftsresultatet på 698 millioner kroner i 2016 er ned fra 1298 millioner året før.
AP170213 I persontogvirksomheten isolert var driftsresultatet på 636 millioner kroner.
AA170213 I persontogvirksomheten isolert var driftsresultatet på 636 millioner kroner.
DN170210 Nordea Markets skriver i en oppdatering fredag at de mener at markedet overreagerte torsdag da Orkla-kursen falt 5,6 prosent etter at selskapet la frem kvartalsrapport, siden driftsresultatet ikke var særlig langt unna forhåndsforventningene og ikke endrer investeringshistorien.
AA170210 Driftsresultatet endte på 81 millioner kroner, noe som var en nedgang fra 290 millioner året før.
SA170209 Orkla økte driftsresultatet med 19 prosent i fjerde kvartal i fjor til 1.307 millioner kroner.
SA170209 Driftsresultatet for året som helhet økte med 19 prosent til 4.298 millioner.
SA170209 Det underliggende driftsresultatet endte på 1,8 milliarder kroner, noe som er i tråd med forventningene TDN Finans hadde hentet inn fra analytikere på forhånd, skriver Dagens Næringsliv.
DN170209 Driftsresultatet er nesten halvert innen enkelte forretningsområder.
DN170209 Pareto Securities legger merke til at Orkla ikke endrer ambisjonen om vekst i driftsresultatet i BCG, men at selskapet understreker at de ligger noe bak ambisjonen om å vokse på linje med markedet.
DN170209 Det underliggende driftsresultatet er ventet svakt ned år for år blant annet som følge av fortsatt nedgang i markedet.
DN170209 Det underliggende driftsresultatet , som markedet følger tett, endte på 1,8 milliarder kroner, i tråd med forventningene TDN Finans hadde hentet inn på forhånd.
AP170209 Driftsresultatet for året som helhet økte med 19 prosent til 4.298 millioner.
AP170209 Det underliggende driftsresultatet endte på 1,8 milliarder kroner, noe som er i tråd med forventningene TDN Finans hadde hentet inn fra analytikere på forhånd, skriver Dagens Næringsliv.
AA170209 Driftsresultatet endte med et underskudd på 1,6 millioner kroner i 2015, og egenkapitalen var da også tapt, skriver Innherred.
AA170209 Driftsinntektene falt og driftsresultatet for fjoråret endte på snaut 8,8 milliarder kroner, 5,5 milliarder svakere enn i 2015.
AA170209 Det underliggende driftsresultatet endte på 1,8 milliarder kroner, noe som er i tråd med forventningene TDN Finans hadde hentet inn fra analytikere på forhånd, skriver Dagens Næringsliv.
SA170208 Driftsresultatet økte imidlertid fra 121 millioner kroner i 2015 til 139 millioner kroner i 2016, en vekst på 14,9 prosent.
DN170208 « Høy kapasitetsutnyttelse og god drift gjennom 2016 resulterte i det beste årlige brutto driftsresultatet siden 2012 », skriver selskapet i en børsmelding onsdag.
BT170208 Tar man med VG, ender driftsresultatet på 139 millioner kroner ( +14,9 prosent ) - tallene inkluderer Schibsted Growth.
BT170208 Schibsteds abonnementsaviser ( Aftenposten,  Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen ) hadde i fjerde kvartal et driftsresultatet på 71 millioner kroner, en økning på 34 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.
BT170208 I fjerde kvartal var driftsresultatet til VG på 85 millioner kroner, mens det for hele 2016 var 272 millioner kroner.
AP170208 Tar man med VG, ender driftsresultatet på 139 millioner kroner ( +14,9 prosent ) - tallene inkluderer Schibsted Growth.
AP170208 Schibsteds abonnementsaviser ( Aftenposten,  Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen ) hadde i fjerde kvartal et driftsresultatet på 71 millioner kroner, en økning på 34 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.
AP170208 I fjerde kvartal var driftsresultatet til VG på 85 millioner kroner, mens det for hele 2016 var 272 millioner kroner.
AP170208 I 2016 endte driftsresultatet i 4. kvartal på 501 millioner kroner, mot 442 millioner kroner ( EBITDA ) året før, mens tilsvarende resultat før skatt var 288 millioner kroner, mot minus 285 millioner kroner i 2015.
AA170208 - Jeg kan si at 2016 ble et godt år, med økning i omsetning og betydelig forbedring av driftsresultatet , sier han.
AA170208 Driftsresultatet for dette kvartalet endte på - 73 millioner kroner.
AA170208 I 2016 endte driftsresultatet i 4. kvartal på 501 millioner kroner, mot 442 millioner kroner ( EBITDA ) året før, mens tilsvarende resultat før skatt var 288 millioner kroner, mot minus 285 millioner kroner i 2015. ( ©NTB ) ¶
AA170208 Tar man med VG, ender driftsresultatet på 139 millioner kroner ( +14,9 prosent ) - tallene inkluderer Schibsted Growth.
AA170208 Schibsteds abonnementsaviser ( Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen ) hadde i fjerde kvartal et driftsresultatet på 71 millioner kroner, en økning på 34 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.
AA170208 I fjerde kvartal var driftsresultatet til VG på 85 millioner kroner, mens det for hele 2016 var 272 millioner kroner.
AA170208 Tar man med VG, ender driftsresultatet på 139 millioner kroner ( +14,9 prosent ).
AA170208 Også driftsresultatet ( EBIT ) ble svakere.
AA170208 I fjerde kvartal var driftsresultatet til VG på 85 millioner kroner, mens det for hele 2016 var 272 millioner kroner.
AA170208 Abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen hadde i fjerde kvartal et driftsresultatet på 71 millioner kroner, en økning på 34 prosent sammenlignet med samme periode året før.
DA170207 Driftsresultatet på 1,66 milliarder amerikanske dollar i fjerde kvartal 2016, var en nedgang på seks prosent fra 1,77 milliarder dollar i samme perioden i 2015.
AP170202 For året under ett øker driftsinntektene fra 128 til 131 milliarder kroner, og driftsresultatet styrkes med rundt 2,3 milliarder kroner til 46,5 milliarder.
AP170202 For året under ett øker driftsinntektene fra 128 til 131 milliarder kroner, og driftsresultatet styrkes med rundt 2,3 milliarder kroner til 46,5 milliarder, skriver NTB.
AP170202 Driftsresultatet falt kraftig i høst ¶
AP170202 Driftsresultatet falt imidlertid dramatisk - fra snaue 6,6 milliarder kroner til bare i underkant av 3,2 milliarder.
DN170201 Driftsresultatet for bankens virksomhet i Norge ble på 2,32 milliarder kroner i 2016, som er en økning på 14 prosent sammenlignet med 2015. - 2016 har vært et veldig godt år for SEB i Norge, sier administrerende direktør William Paus.
DN170130 Treindustriselskapet Moelven forbedret driftsresultatet med 120 millioner kroner i 2016.
DN170130 Kristiansen sier at årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak i flere bedrifter i konsernet.
DN170130 I Sky har fotballen medført at driftsresultatet er redusert med 65 millioner pund til 679 millioner pund det siste halvåret.
SA170126 Med noen små millioner i forskjell var driftsresultatet før tap nesten nøyaktig det samme i fjor som året før på knapt 7,8 milliarder kroner.i ¶
SA170126 For hele konsernet sank driftsresultatet etter tap fra 4,8 milliarder euro ( 43 milliarder kroner ) i 2015 til knapt 4,4 milliarder euro ( 40 milliarder kroner ) i fjor, korrigert for engangseffekter.
SA170126 For Norge ble derfor driftsresultatet etter tap redusert fra 7,0 milliarder kroner i 2015 til 6,2 milliarder i fjor.i ¶
FV170126 Med noen små millioner i forskjell var driftsresultatet før tap nesten nøyaktig det samme i fjor som året før på knapt 7,8 milliarder kroner.
FV170126 For hele konsernet sank driftsresultatet etter tap fra 4,8 milliarder euro ( 43 milliarder kroner ) i 2015 til knapt 4,4 milliarder euro ( 40 milliarder kroner ) i fjor, korrigert for engangseffekter.
FV170126 For Norge ble derfor driftsresultatet etter tap redusert fra 7,0 milliarder kroner i 2015 til 6,2 milliarder i fjor.
BT170126 Med noen små millioner i forskjell var driftsresultatet før tap nesten nøyaktig det samme i fjor som året før på knapt 7,8 milliarder kroner.
BT170126 For hele konsernet sank driftsresultatet etter tap fra 4,8 milliarder euro ( 43 milliarder kroner ) i 2015 til knapt 4,4 milliarder euro ( 40 milliarder kroner ) i fjor, korrigert for engangseffekter.
BT170126 For Norge ble derfor driftsresultatet etter tap redusert fra 7,0 milliarder kroner i 2015 til 6,2 milliarder i fjor.
AP170126 Med noen små millioner i forskjell var driftsresultatet før tap nesten nøyaktig det samme i fjor som året før på knapt 7,8 milliarder kroner.
AP170126 For hele konsernet sank driftsresultatet etter tap fra 4,8 milliarder euro ( 43 milliarder kroner ) i 2015 til knapt 4,4 milliarder euro ( knapt 41 milliarder kroner ) i fjor, korrigert for engangseffekter.
AP170126 For Norge ble derfor driftsresultatet etter tap redusert fra 7,0 milliarder kroner i 2015 til 6,2 milliarder i fjor.
AP170126 Med noen små millioner i forskjell var driftsresultatet før tap nesten nøyaktig det samme i fjor som året før på knapt 7,8 milliarder kroner.
AP170126 For hele konsernet sank driftsresultatet etter tap fra 4,8 milliarder euro ( 43 milliarder kroner ) i 2015 til knapt 4,4 milliarder euro ( 40 milliarder kroner ) i fjor, korrigert for engangseffekter.
AP170126 For Norge ble derfor driftsresultatet etter tap redusert fra 7,0 milliarder kroner i 2015 til 6,2 milliarder i fjor.
AA170126 For hele konsernet sank driftsresultatet etter tap fra 4,8 milliarder euro ( 43 milliarder kroner ) i 2015 til knapt 4,4 milliarder euro ( 40 milliarder kroner ) i fjor, korrigert for engangseffekter.
DN170123 Mobildivisjonen har i flere kvartaler levert inntil 85 prosent av driftsresultatet .
DB170123 Norske kommuner hadde i 2015 det beste driftsresultatet siden 2006.
DB170109 I 2015 var driftsresultatet noe lavere, på 6,7 millioner.
DN161113 Berntsen opplyser til DN at selskapet hadde omsatt for samme sum innen sommeren i år, og at driftsresultatet for 2016 ligger an til å havne på plussiden.
AP161101 Orkla hadde klar fremgang i driftsresultatet som følge av kjøpte virksomheter, økt salg og interne forbedringsprosjekter.
AP160616 Driftsresultatet endte på 3,2 milliarder kroner i 2015, en økning fra 2,9 milliarder kroner i 2014.
AP160402 Og det er levert historisk dårlige resultat for selskapet, en nær halvering av driftsresultatet på ett år.
AP160330 Driftsresultatet endte på 3,2 milliarder, en økning fra 2,9 milliarder.
AP160330 Driftsresultatet endte på 3,2 milliarder kroner i 2015, en økning fra 2,9 milliarder kroner i 2014.
AP160305 Når disse kostnadene trekkes fra faktorinntektene fremkommer driftsresultatet eller det eierne sitter igjen med.
AP160305 Ifølge TBUs foreløpige tall falt driftsresultatet for alle næringer fra 890 milliarder kroner i 2014 til 786 milliarder kroner i fjor.
AP160305 I Industrien var driftsresultatet 43 milliarderkroner i 2015.
AP160305 Den beskriver fordelingen mellom arbeid ( lønnskostnadene ) og kapital ( driftsresultatet eller overskuddet i bedriftene ) av den verdiskapningen som har funnet sted i næringslivet i året før lønnsforhandlingene begynner.
AP160305 Driftsresultatet skal dekke både utbytte til eierne, skatter og investeringer, fornyelse og eventuell utvidelse av produksjonen.
AP160220 kvartal var driftsresultatet ( EBITDA ) på 178 millioner kroner.
AP160219 Ser man bort fra investeringer, var driftsresultatet ( EBITDA ) på 2,5 milliarder kroner i fjor.
AP160204 Lave oljepriser påvirket driftsresultatet til Statoil i fjorårets fjerde kvartal, med en nær halvering fra samme periode året før.
AP160204 FOTO : Grøtt, Vegard Wivestad ¶ Driftsresultatet på 15,2 milliarder kroner for fjerde kvartal 2015, er 44 prosent lavere enn i fjor, da det justerte driftsresultatet var på 26,9 milliarder kroner.
AP160204 Driftsresultatet på 15,2 milliarder kroner for fjerde kvartal 2015, er 44 prosent lavere enn i fjor, da det justerte driftsresultatet var på 26,9 milliarder kroner.