DA170529 Men flere av Simon Flem Devolds venner fra Youngstorget, dragutta , som bodde her på 1960- og 70-tallet, kunne fortelle om 18-manns og 24-manns sovesaler.
DA170529 En av dragutta beskreiv det sånn : « Når du bor år etter år på sovesal, da er du nødt til å bli alkoholiker.
DA170410 Simons skriverier gjorde etter hvert at flere fikk øya opp for dragutta .
DA170410 Simon Flem Devold gjorde dragutta på Youngstorget verdensberømte.
DA170410 Og da dragutta syns antrekket var schtilig, blei det handel.
DA170410 Og dragutta lot seg villig fotografere.
DA170410 Men for oslofolk flest forblei dragutta anonyme.
DA170410 I « Sving deg med dragutta ! » fra 1977 forteller han om da han blei bedt om å opptre i et TV-program med noen av dragutta blant publikum.
DA170410 I « Sving deg med dragutta ! » fra 1977 forteller han om da han blei bedt om å opptre i et TV-program med noen av dragutta blant publikum.
DA170410 Først til å pynte « måsakranser » til « Allehæljen », som var storsesong for mosekranser og bød på en kjærkommen ekstrainntekt for dragutta .
DA170410 Etter sitt første møte med dragutta blei Simon stadig sendt til Oslo for å stresse ned.
DA170410 Etter hvert syntes leserne at de kjente dragutta .
DA170410 De skal ikke være redd for at jeg ikke kjenner dragutta .
DA170410 » Dragutta visste råd.
DA170410 » Dragutta utbragte en skål for den nyankomne, men det var Simon konstabelen festa sitt strenge blikk på : « - Vi skal ikke ha noe bråk her, så mye De vet det ! » - Jeg kan forsikre Dem om at det bare er en liten fest i all uskyldighet, konstabel.
DA170410 Dragutta kjenner jeg nok.
DA170410 | Blant lasaroner og besteborgere ¶ Dragutta « krevde ikke så mye av en som var født og oppvokst som besteborger.
DA170410 YOUNGSTORGET 1952 : Det hendte visstnok at dragutta blei hyra inn til sjauejobber på Operaen, noe som skal ha gitt George Wagner kallenavnet sitt.
DA170410 Men dragutta både tilga og oppdro ham.
DA170410 Korka fikk gitt uttrykk for sine varme følelser og respekt for dragutta ikke bare i skrift, men også da han dro dem med på konsert med Big Chief Jazzband på Venstres hus.
DA170410 Jeg har med meg mine aller beste venner, og jeg vil gjerne at de skal komme frem hit og stå like ved oss når vi spiller en melodi, en komposisjon som vi tilegner dem, dragutta på Youngstorget.
DA170410 Han holdt riktignok på å bli nekta adgang på grunn av antrekket - livkjolen de hadde forært ham - men dragutta gikk god for ham atter en gang.
DA170410 Før 1980-tallet var omme, var de gamle dragutta døde.
DA170410 For deg med ♥ for Oslo : Følg oss på Facebook ! Dragutta var også glad i sang og musikk og satte stor pris på at Simon av og til tok en klarinettrudelutt i Basar 2.
DA170410 Etter sigende fikk han kallenavnet sitt en gang dragutta blei hanka inn til sjauejobb hos naboen, Den norske opera, med øl som betaling.
DA170410 Et åpent sinn, kjærlighet og store mengder sjølironi prega alle hans skildringer av dragutta .
DA170327 » Referatet fra fingerspisinga stimulerte sultfølelsen til de andre dragutta , og Simon lot seg utfordre til å gjenta suksessen som masseeksperiment.
DA170327 YOUNGSTORGET 1962 : Dersom handelen på Youngstorget skulle « fungere », måtte dragutta stå grytidlig opp og dra fram kasser og bord til torghandlerne.
DA170327 Som en konsekvens av den siste kjensgjerninga, samt at dragutta etter Simons tolkning ikke anså ham for å være spesielt oppvakt, fikk han et tvetydig kallenavn.
DA170327 Seinere skildra Simon Flem Devold møtet med Dagfinn med Pipa i boka « Gutta og jeg », den første av flere bøker om dragutta : « Alltid med pipa, og alltid lens for fyrstikker.
DA170327 Journalisten Simon Flem Devold bedrev klassependling på høyt nivå da han blei « kammerat » med dragutta på Youngstorget.
DA170327 For som Hjalla sa : « Godt hommør, det må'n ha, dersom at'n ska være kammerat hos dragutta .
DA170327 Dagfinn var en av « dragutta » på Youngstorget.
DA170327 Dragutta var kjent for sin hang til det sterke.
DA170327 Dragutta kunne ikke være bekjent av å vise seg med en « fjøsnisse og en vestlandsfaen med kappe og slips og blanke sko ».