VG171219 Mannen er tidligere domfelt for blant annet tyverier og narkotikakriminalitet.
DB171215 Sju personer er domfelt i etterforskningen.
DB171215 Det er det han nå blir domfelt for, sier statsadvokat Peter André Johansen til Finansavisen.
DN171213 Mannen som klaget inn advokaten er ifølge Advokatbladet domfelt , og kontaktet advokaten for å få bistand til å gjenåpne straffesaken.
DB171212 ¶ DOM : Mannen, som tidligere er domfelt for drap og seksuallovbrudd, er nå dømt for å ha forgrepet seg mot sine egne barnebarn.
VG171208 Det vil si at de er tidligere domfelt i dopingsaker, sier Espen Aarnes Hvammen til VG.
DA171207 Han er også domfelt for å ha drept hunden sin med en øks.
VG171206 Den russiske valgkommisjonen har imidlertid bestemt at han ikke får stille fordi han er domfelt for korrupsjon, en dom Navalnyj selv mener er politisk motivert, skriver NTB.
DN171206 Den russiske valgkommisjonen har bestemt at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ( 41 ) ikke får stille som kandidat fordi han er domfelt for korrupsjon, en dom som Navalnyj mener er politisk motivert.
DN171206 Den russiske valgkommisjonen har bestemt at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ( 41 ) ikke får stille som kandidat fordi han er domfelt for korrupsjon, en dom som Navalnyj mener er politisk motivert.
DA171206 Den russiske valgkommisjonen har bestemt at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ( 41 ) ikke får stille som kandidat fordi han er domfelt for korrupsjon, en dom som Navalnyj mener er politisk motivert.
DA171206 Han er også domfelt for å ha drept hunden sin med en øks.
BT171206 Den russiske valgkommisjonen har bestemt at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ( 41 ) ikke får stille som kandidat fordi han er domfelt for korrupsjon, en dom som Navalnyj mener er politisk motivert.
VG171205 BLE OPPRINGT : En kroatisk mann, som i dag er domfelt for menneskehandel, fikk snakke med de to mindreårige ofrene i saken mens han satt varetektsfengslet.
DB171205 De to spillerne er domfelt i det sivile rettsapparatet, og doms- og sanksjonsutvalget har lagt til grunn bevisvurderingene som er gjort i lagmannsretten.
AP171204 Praljak ble domfelt for krigsforbrytelser.
DB171203 Sju menn er domfelt og har fått straffer fra 30 dagers betinget fengsel til ni år ubetinget fengsel.
AP171203 Syv menn er domfelt og har fått straffer fra 30 dagers betinget fengsel til ni år ubetinget fengsel.
AP171129 Oslopolitiet fikk kraftig kritikk for etterforskning som resulterte i at en mann ble domfelt for familievold.
SA171125 Om lag 55 prosnet av de innsatte på Åna er domfelt for vinningsforbrytelser og/eller natkotikamisbruk.
AP171119 » I nevnte lagmannsrettsdom, den der den ene altså ble domfelt for grooming ( LF-2016-106879 ), uttrykte retten ¶ « sterk misbilligelse overfor denne form for privat rettshåndhevelse med påfølgende offentliggjøring på ulike nettsider - før saken er blitt etterforsket av politiet og saken eventuelt iretteført for domstolene ».
AP171119 Vi må huske på at vi lever i en rettsstat, folk er uskyldige til de er domfelt .
DB171118 Først og fremst for de to fornærmede, men også for guttene som nå er domfelt , sier han.
AA171117 I skjerpende retning ble det lagt vekt på at mannen tidligere er domfelt seks ganger, blant annet for samme type kriminalitet.
DB171116 - Min klient er overrasket over at han har blitt domfelt for det, sier Teigum.
BT171113 Både i Nederland, Pakistan og Sør-Afrika er regjeringer domfelt .
DB171103 Sveriges Kristna Råd ( SKR ) reagerer også på at en av kirkens ansatte har skrevet et brev som skal støtte en domfelt person, og viser til at en del innsatte som kirkeansatte kan møte under fengselsbesøk kan være manipulerende.
AP171103 Han ( 34 ) var del av den kriminelle Young Guns-gjengen, og han er domfelt ni ganger, hovedsaklig for vold.
AP171030 30-åringen er domfelt fem ganger tidligere i Sverige.
BT171021 I både Sverige og Tyskland har nasjonale domstoler domfelt flere syrere som har deltatt i graverende krigsforbrytelser.
DN171018 Vi legger til grunn at han er domfelt for alle tiltalepostene og må tåle inndraging, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo.
DB171018 Den russiske valgkommisjonen har nektet Navalny å stille fordi han er domfelt for korrupsjon.
DB171016 Han er allerede domfelt for det samme faktiske stoffet, sa Alfheim i retten.
AP171016 Han er allerede domfelt for det samme faktiske stoffet, sa Alfheim i retten.
AA171010 Hussain har hele tiden nektet straffskyld og anket saken til Borgarting lagmannsrett etter at han ble domfelt i Oslo tingrett i april i år.
SA171009 44-åringen, som tidligere er domfelt for vold, ble tidlig pågrepet og siktet i saken.
AA171009 23-åringen, som tidligere har blitt domfelt for blant annet kroppsskade, må også betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. ( ©NTB ) ¶ | 32-åring fengslet i fire uker etter påkjørsel ¶
VG171004 Politiadvokaten påpekte videre at dersom 34-åringen var domfelt i Tyrkia i 3,5 måned eller frifunnet for IS-deltakelse, så er det et vesentlig misforhold til normalstraffen som kan forventes i Norge.
VG171004 NEKTER STRAFFSKYLD : Den terrortiltalte 34-åringen fra Trøndelag risikerer inntil 10 års fengsel dersom han blir domfelt i saken.
VG171004 Den domsslutningen synes imidlertid ikke å ha fulgt med i forsendelsen, sa Langseth, som mener dokumentene antyder at 34-åringen ble domfelt og at han fikk en svært kort straff eller frifunnet, siden han ble løslatt.
VG171004 Han ble domfelt til fem års ubetinget fengsel og to års forvaring for deltakelse i IS.
DB171004 Man kan tenke seg at en tiltalt kan hevde at han allerede er domfelt i Turkmenistan og unngå straffeforfølgelse i Norge, sier Blom.
DB171004 - Hvorvidt tiltalte er domfelt i Tyrkia for samme forhold eller ikke, er en viktig problemstilling, og det må bringes på det rene.
DB171003 Påtalemakten og forsvaret tolker de tyrkiske rettdokumentene ulikt, etter det Dagbladet får opplyst ; mens påtalemakten finner opplysningene ufullstendige og forvirrende, forstår forsvaret dokumentene dit hen at trønderen allerede er domfelt for IS-deltakelse i Tyrkia, og at punktet i tiltalen som omhandler dette, d
DB171003 Hvorvidt tiltalte er domfelt i Tyrkia for samme forhold eller ikke, er en viktig problemstilling, og det må bringes på det rene.
DA171002 I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han er domfelt flere ganger tidligere.
AA171002 Av dokumentene går det nemlig frem at lagmannsretten i Kilis i Tyrkia har domfelt 34-åringen for medlemskap i IS, opplyser statsadvokaten videre i e-posten.
DB171001 De fleste nordmennene som er domfelt for IS-deltakelse, har påberopt seg humanitært arbeid som årsaken til Syria-reisen.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
VG170926 Kvinnen er ikke tidligere domfelt .
VG170926 Kvinnen er ikke tidligere domfelt .
DB170926 Hun er ikke tidligere domfelt , fortsetter Hille.
DA170926 Hun er ikke tidligere domfelt .
AP170926 Kvinnen er ikke tidligere domfelt .
AP170926 John Christian Elden forsvarer mannen som er domfelt gjennom to rettsinstanser.
AA170926 27-åringen er tidligere domfelt fem ganger for vold, trusler, skadeverk og tyverier, melder Stavanger Aftenblad.
AA170926 Hun er ikke tidligere domfelt .
AA170926 Hun er ikke tidligere domfelt .
VG170922 En av mennene er domfelt for å ved vold og trusler ha skaffet seg seksuell omgang med fire kvinner, frihetsberøvelse, grov vold og drapstrusler.
SA170921 Torstrups klient er flere ganger tidligere domfelt .
AA170920 En av de to, en 35-åring fra Arendal, er tidligere domfelt flere ganger for narkotikakriminalitet, men sa i retten at han hadde bestemt seg for å bryte med miljøet og ville hjelpe Christensen.
DA170918 Også domfelt i mindre saker i 1983, 1987 og 1994.
VG170917 Kameraten fra Sørlandet tok derfor kontakt med en barndomskamerat som har blitt domfelt fire ganger for narkotikakriminalitet, Audun Garthe ( 35 ).
VG170917 GAMLE KJENTE : Alf Henrik Christensen ( 55 ) og Metkel Betew ( 39 ) ble begge domfelt for sin deltakelse i dødsranet mot NOKAS' tellesentral i Stavanger i 2004.
VG170917 De to mennene hadde kjent hverandre i en årrekke og ble begge domfelt etter dødsranet mot NOKAS' tellesentral i Stavanger i april 2004.
DN170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
AA170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
VG170909 - Uansett hvordan dette går, så er det bare første runde, sier Jensen, som er inneforstått med at det er sannsynlig at påtalemyndigheten kommer til å anke ved en eventuell frifinnelse og at han anker hvis han blir domfelt .
AP170906 - Tiltalte er tidligere domfelt for befatning med barnepornografi.
AA170906 - Tiltalte er tidligere domfelt for befatning med barnepornografi.
DB170903 desember 2003 ble Hulback igjen domfelt for drap, begått sju måneder etter prøveløslatelse fra den førstnevnte dommen.
VG170823 Vedkommende er tidligere domfelt for vold mot politiet.
DN170817 Uansett skulle Rettedal ikke vært domfelt fordi et nytt EU-direktiv, det såkalte Market Abuse Regulation, slår fast at det ikke er innsidehandel å plassere aksjer for salg så lenge innsideposisjon oppstår i etterkant, sier Furustøl.
AA170816 Politiet ønsker ikke å si hva han er domfelt for.
AA170816 Mannen har tidligere hatt befatning med politiet og er domfelt .
AA170816 Den siktede har tidligere hatt befatning med politiet og er domfelt, men politiet ønsker ikke å si hva han er domfelt for.
AA170816 Den siktede har tidligere hatt befatning med politiet og er domfelt , men politiet ønsker ikke å si hva han er domfelt for.
VG170814 Politiet opplyser til Stavanger Aftenblad at mannen er domfelt tidligere.
AP170814 | Ålgård-drapet : Drapssiktet 29-åring er tidligere domfelt
AP170814 Politiadvokat Berge opplyser overfor Aftenbladet at han er tidligere domfelt .
AP170814 - Jeg ønsker ikke å si hva han er domfelt for, men kan bekrefte at politiet har hatt med ham å gjøre tidligere, sier Berge.
AA170814 Berge opplyser at 29-åringen er tidligere domfelt .
AA170814 Berge opplyser overfor avisa at 29-åringen er tidligere domfelt , men han ønsker ikke si noe om hva han er dømt for.
VG170810 Den samme mannen ble i sommer domfelt i en annen straffesak som blant annet omhandlet trusler mot en politibetjent og rus.
VG170810 Domfelt i sommer ¶
AA170810 Han er ikke tidligere domfelt .
AA170810 Tidligere er mannen domfelt i en sak som omhandlet trusler mot en politibetjent og rus.
VG170727 - Men, hun er hverken domfelt eller bøtelagt for noe.15-åringens historikk er noe vi undersøker videre med tanke på bakgrunn for drapet og motiv, sier påtalelederen til avisen.
AA170721 Mannen er domfelt ni ganger tidligere.
VG170719 Styret som avgjør om Simpson skal forbli i fengselet eller ei, vil ta i betraktning Simpsons alder, om han er domfelt for vold ( noe han ble ) og om han har rulleblad ( det hadde han ikke ) og hans planer for fremtiden i det fri, sier David Smith, som er « sensor » ved slike høringer.
AA170711 - Det er helt åpenbart at vi vil se en økning i antall dommer hvor man blir domfelt for å besitte eller dele bilder i sosiale medier.
AA170707 39-åringen er domfelt 13 ganger tidligere.
DB170704 Det er politiets samlede korrespondanse med Finn Kristian Halvorsen siden han ble domfelt for kidnapping i 2004.
DB170704 At de involverte blir stilt til ansvar og domfelt , og deretter utvist etter soning, er også svært viktig, sier Alvheim.
BT170703 At de involverte blir stilt til ansvar og domfelt , og deretter utvist etter soning, er også svært viktig, sier Jan Christian Alvheim.
AP170630 Hvis han da er valgbar etter å ha blitt domfelt .
DB170627 - Jeg registrerer at begge blir domfelt i samsvar til tiltalen.
AA170627 - Jeg registrerer at begge blir domfelt i samsvar med tiltalen.
DB170621 - En domfelt kan løslates på prøve når to tredeler av straffen er sonet, inkludert varetekt, bekrefter Kjetil Gjøen overfor Dagbladet.
VG170620 Det er også viktig at det er avklart hvilken kommune som har ansvaret i tide før en domfelt blir løslatt fra fengsel.
SA170619 Men fortsatt er forekomsten av overtramp mye større enn saker som blir domfelt , så sannsynligheten for at det får juridiske konsekvenser oppleves som liten.
AP170619 Men fortsatt er forekomsten av overtramp mye større enn saker som blir domfelt , så sannsynligheten for at det får juridiske konsekvenser oppleves som liten.
AA170619 Men fortsatt er forekomsten av overtramp mye større enn saker som blir domfelt , så sannsynligheten for at det får juridiske konsekvenser oppleves som liten.
AA170617 Mannen er domfelt elleve ganger - blant annet i to tidligere narkosaker.
VG170610 | Rytterforbundet : Ber om forklaring fra domfelt rytter ¶
AA170610 « De fire tiltalte er domfelt for henholdsvis særlig grov tollovertredelse eller medvirkning til dette.
FV170603 Mannen er domfelt en rekke ganger for misbruk av nødtelefonen.
FV170603 mistenkte er domfelt en rekke ganger for misbruk av nødtelefonene.
DB170602 I saker der noen var domfelt foreslo de « plikt til forlenget lagring i 25 år etter at saken er avgjort ».
DB170602 I saker der noen er domfelt foreslås lagring i 25 år.
SA170531 Tobarnsmoren er domfelt to ganger tidligere for lignende forhold.
DA170531 Tobarnsmoren er domfelt to ganger tidligere for lignende forhold.
AA170531 Tobarnsmoren er domfelt to ganger tidligere for lignende forhold.
VG170528 Han ble domfelt for et par måneder siden.
VG170528 Han er tidligere domfelt for et mindre forhold der han brukte falske penger på McDonalds.
AP170526 - Nå er min klient domfelt i tråd med sin egen erkjennelse.
AA170526 - Nå er min klient domfelt i tråd med sin egen erkjennelse.
AP170524 Kvinnen er dermed frifunnet for den samme forbrytelsen hun tidligere ble domfelt for i 2015.
AA170524 Seks personer er domfelt for å ha forfalsket en fullmakt som gjorde det mulig å tappe kontoen til en av Norges rikeste kvinner, Randi Nilsen.
AA170524 Dermed er Sonia Rashid frifunnet for den samme forbrytelsen hun ble domfelt for i 2015.
DB170523 Tidligere domfelt
DB170523 Han er domfelt i Ytre Follo tingrett for brudd på regnskapsloven.
DB170523 Det er også relevant, mener utvalget, å informere om at pastoren tidligere er domfelt i sammenheng med samme type misjonsarbeid tidligere, noe Hanvold på sin side mente er krenkende og unødvendig.
FV170522 At mannen tidligere er domfelt , blant annet for tyveribedrageri er også skjerpende.
AA170521 Mannen er tidligere domfelt for to andre voldtekter, henholdsvis i 1996 og i 2004.
VG170519 - I deres virkelighet er han domfelt to ganger.
DN170518 * Bråthen ble domfelt i Drammen tingrett for å ha bedratt investor og Europrisarving Dag Høili, som investerte 16,5 millioner i Auto-Forum.
AP170518 Hvis Jensen blir domfelt , har han gjort ubotelig skade for hele politiet, argumenterte Alfheim.
AP170516 Fra før er hun domfelt 12 ganger.
AP170516 Fra før er hun domfelt 12 ganger.
VG170515 Han er blitt bøtelagt og domfelt flere ganger.
DB170512 Ingen vet om noen av de 80 mistenkte er skyldige før sakene eventuelt kommer til retten, og de tiltalte blir domfelt .
AA170512 Mannen, som har vært domfelt 13 ganger tidligere, skal ikke ha vært ruset da han gikk til angrep.
AA170512 Koss sier videre at Økokrim legger til grunn at markedsaktørene fanger opp at tre personer i selskapets ledelse er domfelt for innsidehandel og at de har fått utmålt ikke ubetydelige fengselsstraffer.
VG170510 Han ble frikjent for bedrageri i Oslo tingrett i 2012, men domfelt for brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet for å ha huset for mange utenlandske arbeidere i trange brakker.
AA170503 Mannen som skal ha kjøpt sex fra tiltaltes venninne, er ikke domfelt for forholdet, ifølge dommen. | - Man skal for all del ikke gå inn i rommet ¶
VG170429 * Seks av de anmeldte personene var registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i tidligere straffesaker ¶
DN170428 ¶ Politiadvokat Lars-Kaspar Andersen legger vekt på at tre personer som tidligere var sentrale i Funcom, ble domfelt for innsidehandel.
DB170428 Vi er tilfreds med at de tre er domfelt for innsidehandel, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til NTB fredag.
DB170428 Han var en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser.
DB170428 Han ble først domfelt i 1983, for besittelse av et våpen - en kniv.
AP170428 Vi er tilfreds med at de tre er domfelt for innsidehandel, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til NTB fredag.
AA170428 Vi er tilfreds med at de tre er domfelt for innsidehandel, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til NTB fredag.
DB170425 I dommen fremkommer det også at mannen er tidligere domfelt for lignende forhold.
DB170421 Han er domfelt for volds- og narkotikaforbrytelser, sier politistasjonssjef Per Karstein Røv i Molde til Romsdals Budstikke.
AA170421 Han er domfelt for volds- og narkotikaforbrytelser, sier politistasjonssjef Per Karstein Røv i Molde til Romsdals Budstikke.
AP170420 Rumenerne som er domfelt i år er tatt med alt fra 10 til 1500 piller.
DB170419 Den Utah-baserte menneskerettighetsgruppa Gjenopprett vår menneskelighet, uttaler også at de vil sende inn en klage mot dommeren som de mener har gitt « glødende ros til et domfelt sexrovdyr ». 120 klager ¶
AP170419 Andre igjen er domfelt .
AP170419 Disse tre tiltalte mennene ble domfelt for å ha vært medlemmer av en organisert kriminell gruppe, etter straffelovens paragraf 60 - den såkalte mafiaparagrafen.
AA170419 Flere personer fra Romania er domfelt og soner eller har blitt utvist fra landet.
AA170419 Andre igjen er domfelt .
BT170418 Andre igjen er domfelt .
AP170411 - Om faren blir domfelt , avhenger dessverre mye av hvor høy sosial intelligens han har, hvor god manipulator han er og hva slags figur han gjør i retten, sier hun.
VG170331 Tiltalte er domfelt for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for at hun var trøtt, ifølge NTB.
AA170331 Tiltalte er derfor domfelt for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for at hun var trøtt.
DB170327 - Det er første gang nordmenn er domfelt for å ha begått drap i utlandet på utenlandske borgere, sier hun til NRK.
AP170327 - Det er første gang nordmenn er domfelt for å ha begått drap i utlandet på utenlandske borgere, sier hun til NRK.
AA170327 - Det er første gang nordmenn er domfelt for å ha begått drap i utlandet på utenlandske borgere, sier hun til NRK.
DB170324 Kjenning av politiet ¶ 52-åringen var en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser.
DB170324 Kjenning av politiet ¶ 52-åringen var en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser.
AP170324 Det var dissens om straffeutmålingen, der mindretallet mente det burde gis mer strafferabatt for tilståelsen, blant annet fordi han neppe ville blitt domfelt uten innrømmelsen.
VG170323 Izzadeen, født Trevor Brooks, er kjent som en hatpredikant og har tidligere blitt domfelt for flere brudd på britiske terrorlover.
DB170323 Masood var imidlertid en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser.
DB170323 Han ble først domfelt i 1983, for besittelse av et våpen - en kniv.
DB170323 Masood var imidlertid en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser.
DB170323 Han ble først domfelt i 1983, for besittelse av et våpen - en kniv.
AP170323 Han var ikke under noen pågående etterforskning, men er tidligere domfelt .
AP170323 Han var ikke under noen pågående etterforskning, men er tidligere domfelt .
AP170323 Han var ikke under noen pågående etterforskning, men er tidligere domfelt .
AP170323 Han var ikke under noen pågående etterforskning, men er tidligere domfelt .
AP170316 Tallene Aftenposten har fått tilgang til viser hvor mange unge under 18 år som var mistenkt, siktet eller domfelt i straffbare forhold i 2016.
AP170316 Tallene Aftenposten har fått tilgang til viser hvor mange unge under 18 år som var mistenkt, siktet eller domfelt i straffbare forhold i 2016.
AA170316 Det går videre frem av rettsavgjørelsen at mannen siden 1991 er domfelt 21 ganger for vinningskriminalitet.
VG170314 september 2018 utløper den tre år lange leieavtalen som Norge har inngått med Norgerhaven fengsel i Nederland om overføring av innsatte som er domfelt for straffbare forhold i Norge.
BT170310 - Jeg registrerer at Bergen tingrett har domfelt for menneskehandel i samsvar med det jeg mener var riktig.
DN170308 Det er også vektlagt at selskapet ved ett tilfelle er domfelt for korrupsjon, at det er ilagt foretaksstraff, og at det har vært midlertidig utestengt fra offentlige anbudskonkurranser », skrev Etikkrådet i tilrådningen.
DB170308 Noen av dem som hadde mottatt dukke, var også tidligere domfelt for seksuallovbrudd.
DB170307 ( Dagbladet ) : Den 58 år gamle mannen som ble drept i Ringerike fengsel i helgen, har siden 80-tallet blitt domfelt 20 ganger.
AA170303 Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold, skriver Kripos i en pressemelding.
AA170303 Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold, skriver Kripos i en pressemelding.
VG170301 Han er tidligere domfelt for drapsforsøk og narkotikaforbrytelser.
AA170301 Mannen som nå er siktet er tidligere domfelt for drapsforsøk og narkotikaforbrytelser.
DB170228 Mannen som ble drept i Ringerike fengsel i helgen, har siden 80-tallet blitt domfelt 20 ganger.
DB170227 ( Dagbladet ) : Mannen som ble drept i Ringerike fengsel i helgen, har siden 80-tallet blitt domfelt 20 ganger.
SA170226 De to Syria-farerne som ble domfelt i Oslo tingrett for å ha sluttet seg til IS og inngått terrorforbund, får saken sin prøvd for Borgarting lagmannsrett.
DB170226 Siden 80-tallet er han domfelt 20 ganger.
AP170226 Drapsofferet Christian Alexander Borge var domfelt for flere overgrep mot gutter.
AA170226 Det 58 år gamle drapsofferet i Ringerike fengsel var domfelt for flere overgrep mot gutter.
AA170224 Mannen er ikke tidligere domfelt i Norge, men ble i 2012 dømt i en tingrett i Sverige for å ha tagget på flere containere.
AA170222 Hans klient sto tiltalt for grov kroppsskade, og er domfelt ti ganger tidligere, de fleste av dem for vold.
DN170221 Norge domfelt for dårlig luftkvalitet ¶
DB170220 I Trondheim ble en mann frifunnet for å ha kalt en politimann « tosk », mens en annen ble domfelt for å ha brukt ordet « soper ».
DB170216 Også kvinnens samboer er tidligere domfelt .
DB170216 Han er tidligere domfelt 36 ganger.
FV170215 Den drepte 45-åringen er domfelt 36 ganger fra 1987 til 2016.
DB170215 Den drapssiktede mannen er også domfelt , seinest i fjor for innbrudd og for tyveri av kjøretøy.
DB170215 Tidligere domfelt
DB170215 Også kvinnens samboer er tidligere domfelt .
DB170215 I domsavsigelsen står det at avdøde er tidligere domfelt 36 ganger.
AP170215 Flere dommer ¶ 45-åringen er domfelt 36 ganger fra 1987 til 2016.
BT170210 Narkotikasmugleren er sammen med de fem tiltalte domfelt i Asker og Bærum tingrett for innførsel av 1,5 tonn hasj.
AA170210 Narkotikasmugleren er sammen med de fem tiltalte domfelt i Asker og Bærum tingrett for innførsel av 1,5 tonn hasj.
AP170209 17-åringen er domfelt for drapet på miljøarbeider Anna Kristin Gillebo Backlund behandlingsenheten Små Enheter i Vollen i Asker i 2014.
SA170208 Alle de som ble domfelt for ranet er solidarisk ansvarlig for å erstatte verdiene som gikk tapt.
SA170208 Alle de som ble domfelt for ranet er solidarisk ansvarlig for å erstatte verdiene som gikk tapt.
AA170208 Alle de som ble domfelt for ranet er solidarisk ansvarlig for å erstatte verdiene som gikk tapt.
DB170207 Det er tross alt i et rettssamfunn mye verre om en person blir uriktig domfelt , enn om en straffesak blir uriktig henlagt, slik den tidligere varslersaken i Hordaland omhandlet, sier Elden.
DB170202 Han ble pågrepet i Skien og er domfelt en rekke ganger tidligere, og siktet for flere forhold den siste tiden. 44-åringen vil sannsynligvis bli avhørt torsdag og det planlegges varetektsfengsling fredag.
AP170202 Han ble pågrepet i Skien og er domfelt en rekke ganger tidligere, og siktet for flere forhold den siste tiden. 44-åringen vil sannsynligvis bli avhørt torsdag og det planlegges varetektsfengsling fredag.
AA170202 Vedkommende er domfelt en rekke ganger tidligere og er siktet for flere forhold den siste tiden.
BT170201 Mannen er godt kjent av politiet og har vært domfelt flere ganger tidligere for blant annet narkotikakjøp, innbrudd og bedrageri.
DB170130 Dørene i retten var lukket i halvannen time i dag tidlig, og ifølge Heger fikk ikke retten klarhet i hva som kom ut av arbeidet med Jensen og Cappelen eller om noen konkret ble pågrepet eller domfelt i etterkant.
AP170126 Tingretten la vekt på at Bhatti siden 1994 er domfelt fem ganger for vold, senest i mars 2015.
AP170125 Klienten er domfelt minst seks ganger tidligere, vesentlig for rus og promillekjøring, men også vold.
AP170125 Klienten er domfelt minst seks ganger tidligere, vesentlig for rus og promillekjøring, men også vold.
SA170124 - Bota og det at du er domfelt betyr ikke så mye ?
FV170124 I 2016 ble 610 personer mistenkt, siktet eller domfelt for kriminalitet fordelt på 938 straffesaker.
FV170124 I 2015 var 521 personer under 18 år siktet eller domfelt for kriminalitet.
AP170124 - Boten og det at du er domfelt betyr ikke så mye ?
DB170121 34-åringen er en kjenning av politiet, domfelt og tilhører det kriminelle miljøet i Oslo. 22. desember meldte VG at mannen som i fjor ble frifunnet for skytingen på Mona Lisa, som tidligere tilhørte et gjengmiljø i Oslo, også er varetektsfengslet og siktet for skytingen i Hausmannsgate.
DB170119 Kirkeeide sier at man alltid vil foreta fortløpende vurderinger dersom en domfelt ikke blir benådet.
DB170118 Aktor ville ikke legge stor vekt på at tiltalte tidligere er domfelt , i 2004 og 2005.
DB170117 Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett idag tirsdag.
AP170117 71 år gamle amerikanske statsborgeren Kendrick Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170113 Fredag ble hun domfelt for å ha sendt inn over 3000 selvangivelser på vegne av 2147 skattytere mellom 2006 og 2011.
FV170112 - Om han blir domfelt , så vil det kunne reise spørsmål om gjenopptakelse av flere saker, sier Dietrichson til NRK. ( ©NTB ) ¶
DB170109 Han har vært domfelt flere ganger for narkotiakvirksomhet, men han har vært god til å skjule sin virksomhet, sa Alfheim.
BT170109 Før den tid er han kun domfelt et par ganger, for relativt beskjeden narkotikakriminalitet.
BT170109 Før den tid er han kun domfelt et par ganger, for relativt beskjeden narkotikakriminalitet.
AP170109 Det er mange som er ute etter Jensen og som vil sette stor pris på det om han skulle bli domfelt , sier Elden.
VG170105 Han fikk også ungdomsstraff, og er domfelt for lignende forhold tidligere.
AP161115 Mannen i 30-årene jobber i bilbransjen og er tidligere domfelt en rekke ganger for mindre alvorlige forhold.
AP161101 Hussain skal ha trukket i trådene for Syria-fareren Ishaq Ahmed, som er dømt for IS-terror, en annen mann fra Østfold, som tidligere er domfelt for IS-terror sammen med Ishaq Ahmeds far, og tre andre menn.
SA160812 PENGER PÅ AVVEIE:51.446.399 kroner ¶ DOMFELT : David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Ridvan Halimi, Metkel Negassie Betew, Ikmet Kodzadziku, Erling Mathias Havnå, Alf Henrik Christensen, Thomas Thendrup, Johnny Thenrdup, Lars-Erik Andersen, Dan Pettersen, William Pettersen og Thomas Oscar Ingebrigtsen ble dømt i den mye om
SA160728 Men kanskje er det en skjevfordeling i forhold til hvilken kriminalitet de er domfelt for ?
FV160728 Men kanskje er det en skjevfordeling i forhold til hvilken kriminalitet de er domfelt for ?
BT160728 Men kanskje er det en skjevfordeling i forhold til hvilken kriminalitet de er domfelt for ?
AP160728 Men kanskje er det en skjevfordeling i forhold til hvilken kriminalitet de er domfelt for ?
AP160403 Mossack Fonseca fikk en rekke spørsmål om hvorfor de tilbyr tjenester til personer som er domfelt , aktører på sanksjonsliseter eller mot én aktør som mistenkes for terrorfinansiering.
AP160403 Mossack Fonseca fikk en rekke spørsmål om hvorfor de tilbyr tjenester til personer som er domfelt , aktører på sanksjonsliseter eller mot én aktør som mistenkes for terrorfinansiering.
AP160315 Imran Saber var tiltalt for heleri av minst 4,4 millioner kroner fra 1994 til 2009, men ble domfelt for heleri av nærmere 3,3 millioner kroner.
AP160111 Ifølge Jäger må ikke folk ha for høye forhåpninger til at man skal kunne klare å få domfelt så mange for hendelsene.
AP160109 Først måtte mannen imidlertid benådes av den nye presidenten fordi han tidligere var blitt domfelt for maktmisbruk.
AP160109 Først måtte mannen imidlertid benådes av den nye presidenten fordi han tidligere var blitt domfelt for maktmisbruk.
AP160109> Først måtte mannen imidlertid benådes av den nye presidenten fordi han tidligere var blitt domfelt for maktmisbruk.