DN171205 Beløpet tilsvarer snaut 2,7 milliarder kroner med dagens dollarkurs .
AP171201 Hun forklarer dette dels med en brukbar oljepris og høy dollarkurs .
DN170921 Dette gir Telenor et totalt proveny fra salget på 365 millioner dollar, tilsvarende nær 2,9 milliarder kroner, med dagens dollarkurs .
DN170912 Bridgewater Associates er verdens største hedgefond med en forvaltningskapital på 162 milliarder dollar, over 1270 milliarder norske kroner med dagens dollarkurs .
DB170831 2016 har brukt rundt fem milliarder dollar på seismikk og leteboring siden 1980, tilsvarende 39 milliarder kroner med dagens dollarkurs .
DN170830 Med dagens dollarkurs utgjør dette 2,46 milliarder norske kroner.
DN170819 rikeste person med en formue på rundt 18,4 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 145 millioner kroner med dagens dollarkurs .
DN170807 - Vi forventer at en 10 prosent lavere dollarkurs kombinert med voksende tilbud fra Chile og Canada bil bidra til et ytterligere prispress i det amerikanske markedet, skriver Giskeødegård i rapporten.
DN170803 Det utgjør et inntektstap på over 1,2 milliarder kroner basert på gjennomsnittlig dollarkurs i 2016.
DN170803 Basert på gjennomsnittlig dollarkurs i 2016 utgjør dette et tap på nær 1,9 milliarder kroner.
DN170731 ¶ Kristian Tunaal fra DNB Markets velger denne uken å dumpe Borregaard, som følge av svakere dollarkurs .
VG170627 Toroms-suiten ble leid i 17 dager, og kostet 185.000 kroner etter datidens dollarkurs .
AA170511 En sterk dollarkurs og usikkerhet i kjølvannet av Storbritannias nei til EU har også bidratt til vanskelighetene.
DN170505 Burgeren, som inneholder kjøtt kultivert fra stamceller, kostet rundt 330.000 dollar å lage, tilsvarende 2,9 millioner kroner med dagens dollarkurs .
DN170419 Dette tilsvarer 514,36 millioner kroner med dagens dollarkurs .
AP170401 Med en dollarkurs på 8,6 kroner betyr det at ekteparets inntekt i jfor var på 1,67 milliarder kroner.
SA170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs , tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet.
AP170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs , tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet.
DN170228 Lånet er på 322 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner med dagens dollarkurs , og forfaller i 2033.
DB170226 Med dagens dollarkurs er det mellom 3500 og 5200 milliarder norske kroner.
DN170221 Kjernen i de nye forhandlingene skal være at prisen på 4,83 milliarder dollar, 40,23 milliarder kroner med dagens dollarkurs , skal kuttes med opp til 350 millioner dollar, 2,9 milliarder kroner.
DN170210 Med en dollarkurs på 8,3 kroner tilsvarer dette cirka 650 millioner kroner i lønn.
DN170207 Og underskuddet økte kraftig fra snaut fem milliarder kroner i 2015 til 21,7 milliarder kroner i 2016 målt etter dagens dollarkurs .
DN170207 Det tilsvarer besparelser på mer enn åtte milliarder kroner med dagens dollarkurs .
DN170114 Levetidskostnadene for de 2.443-flyene USA planlegger å kjøpe er med dagens dollarkurs anslått til astronomiske 12.750 milliarder kroner.
DN170112 Andre venter at den positive stemningen ikke vil vare, og at oljeprisene vil vike under presset fra en sterkere dollarkurs og økende produksjon.
AP170112 Dermed har han tapt nesten én milliard dollar, vel åtte milliarder kroner med dagens dollarkurs .
DB170111 Råtne lån, stigende renter og dollarkurs og en økonomi som er svært sårbar når terroristene slår til og landet ikke lenger oppfattes som stabilt og trygt - dette er noe av forklaringen på nedturen som venter.
AP170110 fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
AP170110 fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
AP170110 fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
AP170110 fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
SA160524 Tallene baserer seg på en dollarkurs på rundt seks kroner slik tilfellet var i februar 2014.
AP160524 Tallene baserer seg på en dollarkurs på rundt seks kroner slik tilfellet var i februar 2014.
AA160524 Tallene baserer seg på en dollarkurs på rundt seks kroner slik tilfellet var i februar 2014.
AP160425 VI REISER : USA frister nordmenn - tross høy dollarkurs .
AP160127 Tallene forutsetter vel å merke en dollarkurs på 6,47.