AA171215 I tillegg til de målbare størrelsene som kan dokumenteres , blir det også gjort en skjønnsmessig avveining i de enkelte tilfeller.
VG171206 Hvor stor avstand må det dokumenteres at utøverne har hatt fra det råtne systemet ?
DB171205 Hva om det kan dokumenteres at Trumps nærmeste samarbeidet med russerne for å påvirke det amerikanske valget ?
AA171202 Dette dokumenteres i mye norsk forskning, blant annet fire doktorgrader avlagt ved norske universitet de siste fire årene.
DN171123 Prisfastsettelsen skal være basert på en forsvarlig faglig vurdering og befaring av eiendommen, og skal kunne dokumenteres . 5.
AP171123 Dokumenteres det, kan det rettes opp.
AP171119 Men dette er altså ikke nok til å legitimere publiseringen av grove anklager som ikke kan dokumenteres .
DB171117 Det skal dokumenteres og kontrolleres, og nå har vi tydelig beskrevet det i våre prosedyrer.
AP171117 Men dersom det dokumenteres brudd på regler og forskrifter fra annen offentlig myndighet, kan det ha konsekvenser for tilskudd vi gir, sier Helgeland.
VG171114 Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert.
SA171113 Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert.
SA171112 Statistikk forteller at svensk politi som har generell bevæpning løsner langt flere skudd i tjeneste enn norske politifolk, uten at det kan dokumenteres at dette reduserer trusselen fra hverken potensielle terrorister eller kriminelle miljøer.
AP171109 Romsk råd i Norge har i 2017 anmeldt syv tilfeller av diskriminering, som dokumenteres i filmen, til politiet.
AP171109 Med skjult opptaksutstyr dokumenteres hvordan rom blir diskriminert og nektet adgang til boliger, hoteller, campingplasser og andre fasiliteter som de fleste tar for gitt. 3rd-party-bio ¶
AP171103 Rapporten advarer mot faren for at havnivået kan stige opptil 2,40 meter innen år 2100, og at det allerede kan dokumenteres klimarelaterte ødeleggelser i USA som følge av at den globale temperaturen har økt med 1 grad siden år 1900.
AP171026 Vi jobber for pleiepengene, vi skatter for pleiepengene og det kan langt på vei dokumenteres at vi bidrar til samfunnet !
DB171025 - Vi er veldig spente på å se hvilke emner de eventuelt mener skal tas opp på universitetet som ikke kan dokumenteres at vi allerede har gjennomgått.
AP171025 De kritikkverdige forholdene dokumenteres i fersk rapport Amnesty har lagt fram.
AA171025 De kritikkverdige forholdene dokumenteres i fersk rapport Amnesty har lagt fram.
DB171024 I framtiden vil kjøreren stå ansvarlig for enhver positiv prøve, såframt det ikke kan dokumenteres at denne er et resultat at forhold utenfor vedkommendes kontroll.
NL171023 Mitt råd er derfor : Ta avgjørelser på et faglig grunnlag, prioriter vekstområdene og bruk pengene der nytten kan dokumenteres !
AP171023 Rødt mener en beløpsgrense på 50 millioner kroner kan være for høy, og foreslår blant annet at kjøp ikke skal kunne deles opp for å unngå politisk behandling, at bystyret skal informeres når kommunen kjøper flere eiendommer fra samme selger og at prosessen ved alle kjøp skal kunne dokumenteres .
AP171023 Rødt mener en beløpsgrense på 50 millioner kroner kan være for høy, og foreslår blant annet at kjøp ikke skal kunne deles opp for å unngå politisk behandling, at bystyret skal informeres når kommunen kjøper flere eiendommer fra samme selger og at prosessen ved alle kjøp skal kunne dokumenteres .
BT171021 Selv om noen vil betvile deres upartiskhet, er det et faktum at overgrep utført av konfliktens utallige sider dokumenteres , selv om Assad-regimet står bak mesteparten.
AP171019 I klagen dokumenteres det at dette ikke stemmer.
VG171012 De samme organisasjonene får støtte år etter år, uten at det er noe krav til aktivitet som dokumenteres i etterkant.
DB171007 « Det er derfor usikkert (... ) hvilken grad det kan dokumenteres at de norske EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning », skrev Riksrevisjonen.
DB171006 I en omfattende avsløring i New York Times dokumenteres det hvordan Weinstein over tre tiår skal ha seksuelt trakassert kvinner.
AA171006 ¶ Stafetten dokumenteres grundig, blant annet med GPS-tracker.
AA171006 Alt dokumenteres grundig : Med videokamera ved målstreken og GPS-tracker, slik at arrangørene kan følge løperne underveis.
SA170930 - Med et småbåtregister vil eierforhold kunne dokumenteres .
AP170930 - Med et småbåtregister vil eierforhold kunne dokumenteres .
DN170920 Kan de dokumenteres , bør NRK svare på dem, sier han til Kampanje.
DN170920 - Dagbladet og TV 2s påstander er alvorlige, men må dokumenteres .
DB170920 I rapporten dokumenteres en rekke eksempler på Kinas onde vilje.
VG170919 Klima- og miljødepartementet mente at det ikke kunne dokumenteres nok skadepotensial av ulvene til at de - etter loven - kunne forsvare å skyte dem i fjor.
VG170918 Departementet mente at det ikke kunne dokumenteres nok skadepotensial av ulvene til at de - etter loven - kunne forsvare å skyte dem i fjor.
NL170918 Skader som plast har påført dyr og natur kan dokumenteres .
DB170918 Johansen understreker overfor avisa at klagen må dokumenteres , for eksempel ved en takst.
AA170918 Dessuten legger retten vekt på andre kontrollerbare opplysninger, som at det kan dokumenteres at Cappelen reiste hyppig til Amsterdam, Spania og Tyskland.
DB170916 Det høres et ekko av denne tenkningen også i Lies siste leder : Nå angripes du " for 'usannheter' om du forfekter noe som ikke helt ut kan dokumenteres , " skriver han.
DB170916 Da Truls Lie hadde vært redaktør i ett år, skrev han at han " ønsker at leseren selv fortolker hva vi peker på, uten at alt kan dokumenteres ».
AP170914 Millioner av dollar som er blitt lovet til syriske flyktningbarns skolegang, nådde aldri frem, kom for sent frem, eller kan ikke dokumenteres på grunn av dårlige rapporteringsrutiner, sier menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch ( HRW ).
DB170913 ¶ STORINVESTOR : I en fersk forskningsartikkel, publisert av forskere ved Harvard i august i år, dokumenteres det hvordan ExxonMobil gjennom flere tiår har forledet offentligheten om klimaendringene gjennom sin kommunikasjon.
DB170913 I en fersk forskningsartikkel, publisert av forskere ved Harvard i august i år, dokumenteres det hvordan ExxonMobil gjennom flere tiår har forledet offentligheten om klimaendringene gjennom sin kommunikasjon.
AP170909 Dette dokumenteres grundig i SSB-rapporten « Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 ».
SA170828 I slike tilfeller må alt dokumenteres .
DB170822 En annen mulig utvei er om det kan dokumenteres inhabilitet mellom dommerne i CAS og noen av partene, men det er ikke noe Johaug-leiren vil bruke krefter på.
AA170730 Et viktig funn er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad, langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det kan dokumenteres at det er forsvarlig.
AP170728 Et viktig funn er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad, langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det kan dokumenteres at det er forsvarlig.
AA170728 Et annet sentralt funn i rapportene er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad som er langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det dokumenteres at det er forsvarlig.
NL170720 Vi må vurdere om fravær kan dokumenteres av andre ( foreldre, skolehelsetjenesten, etc. ).
DB170716 - Jaktformen, som vi nå har introdusert, har lange tradisjoner i Sverige, Danmark og resten av Europa og vi mener det er naturlig å få fortsette med den frem til det eventuelt kan dokumenteres konkret at den er skadelig for miljøet.
VG170715 De to går lange turer sammen, som dokumenteres gjennom Åsnes Instagram-profil.
DB170714 Institusjonenes arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres .
DB170712 Tidligere leiet Stortinget inn fotograf når noe skulle dokumenteres .
DB170712 Det er viktig at Stortingets virksomhet kan dokumenteres på en profesjonell måte også i bilder.
AP170705 Det må dokumenteres at kjøretøyet på en trafikksikker måte kan håndtere alle de situasjoner som kan oppstå under utprøvingen.
AP170705 Det må dokumenteres at kjøretøyet på en trafikksikker måte kan håndtere alle de situasjoner som kan oppstå under utprøvingen.
DB170703 » Hun har også lagt ved en post it-lapp fra Berge der ordren dokumenteres .
DB170702 Forskjellen er at det dokumenteres mer nå, sier Niklas Dyrhaug til Dagbladet.
BT170701 Tilbakekallet varer til edruelighet kan dokumenteres .
AP170628 All behandling må dokumenteres av veterinær i kjæledyrpasset.
VG170627 Enhver praksis som lover resultater bør undersøkes og dokumenteres , og det har mindfulness også vært gjenstand for.
DB170627 Det er godt at det til slutt dokumenteres at det ikke er tilfellet, sier Rognlien.
DB170627 Kulturrådets støtteordninger har som felles formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.
AA170627 Det dokumenteres både gjennom etterslepet og behovene av treningstider og arealer.
FV170626 I rapportens statistikker dokumenteres det at antall syfilis-smittede i Norge var 61 i 2007, mens det i løpet av 2016 ble registrert 188.
DB170626 Kulturrådet gir ikke støtte ut fra behov, men fra et formål om å « stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig ».
BT170623 Og når man endelig kommer seg ut, så må tilstanden dokumenteres på Facebook, Twitter og Snapchat.
AP170616 Innledningen av operasjonen dokumenteres i detalj før bildene publiseres på Facebook.
VG170614 DOKUMENTERES : Kygo, her avbildet i Las Vegas 20. mai.
AP170614 Men erfaringen viser at dette ved etterisolering og oppussinger ikke dokumenteres godt nok, sier Steen-Hansen.
VG170608 Dette dokumenteres av den arbeidsmiljøundersøkelsen som VG er gjort kjent med konklusjonene av, og som indikerer både en høy grad av tilfredshet med arbeidssituasjonen og med de endringer som har vært gjort under min ledelse, i samarbeid med de ansatte.
DB170530 - Hvis det er samme serotype, vil det antakelig være et utbrudd med felles kilde, sier Olsvik, men sier at dette må dokumenteres med en spesiell « DNA-fingerprinting ».
DN170529 Der dokumenteres 300-årsjubileet for Peter den Stores besøk i Paris i 1717, som regnes som startpunktet for landenes diplomatiske forbindelser. ( ©NTB ) ¶
NL170526 Samtidig startet et utredningsarbeid i Kvæfjord kommune for å finne ut hvordan denne unike historiske perioden kunne dokumenteres for ettertida, finansiert med statlige omstillingsmidler.
VG170522 Markedsføringsloven slår fast at villedende markedsføring er forbudt, og at alle påstander om faktiske forhold, som for eksempel behandlingsresultater, skal kunne dokumenteres .
AP170521 Markedsføringsloven slår fast at villedende markedsføring er forbudt, og at alle påstander om faktiske forhold, som for eksempel behandlingsresultater, skal kunne dokumenteres .
VG170514 Det dokumenteres grundig når det skjer, og det er rimelig sjelden.
VG170511 I Ofoten tingrett krevde kvinnen inntil 6,1 millioner i erstatning av kommunen, fordi hun mener det kan dokumenteres at kommunen visste at omsorgssituasjonen hennes ikke var god nok.
NL170511 Ettersom det nå ikke kan dokumenteres kreftrisiko, ønsker vi å bli regulert deretter, påpeker Geir Hammer hos snusprodusenten.
DA170511 Ettersom det nå ikke kan dokumenteres kreftrisiko, ønsker vi å bli regulert deretter, påpeker Geir Hammer hos snusprodusenten.
DB170508 ¶ TA BILDER : Ser esken slik ut, bør det dokumenteres .
DB170501 Vi har nettopp foreslått for Stortinget at dette skal lovfestes, og at det skal begrunnes og dokumenteres i de tilfeller man ikke benytter seg av dette.
DB170430 - Det er veldig bra at slikt dokumenteres .
VG170424 NAV-direktøren sier at de legger størst vekt på at det kan dokumenteres en årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsforholdet.
DA170424 - Tre kjøretøy ble begjært avskiltet på grunn av manglende teknisk kontroll, etterkontroll eller periodisk kontroll og at det ikke kan dokumenteres at periodisk kontroll er gjennomført og godkjent.
BT170424 Samtalene må dokumenteres om vi skal bli trodd.
SA170419 Her dokumenteres hvordan et rumensk nettverk på 140 personer styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen.
BT170419 Her dokumenteres hvordan et rumensk nettverk på 140 personer styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen.
AP170419 Her dokumenteres hvordan et rumensk nettverk på 140 personer styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen.
AP170419 Her dokumenteres hvordan et rumensk nettverk på 140 personer styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen.
AP170417 Kanskje de heller burde telles og dokumenteres , skriver Nina Kristiansen.
AP170417 Kanskje de heller burde telles, dokumenteres , forklares og støttes ut av trenden.
AP170417 Kanskje de heller burde telles og dokumenteres , skriver Nina Kristiansen.
BT170413 Når det kan dokumenteres at falne nordmenn som fylte kriteriene for at deres etterlatte kunne få utlevert Krigsmedaljen post mortem aldri har blitt tildelt medaljen, så burde samfunnet i dag sørget for at i alle fall denne uretten kunne bli ordnet opp i.
AP170408 Svensk sikkerhetspoliti opplyste lørdag at de ble tipset om den antatte gjerningsmannen i 2016, men at informasjonen om ham ikke kunne dokumenteres .
SA170407 Må dokumenteres med posering på bilde.
SA170407 Knuter av seksuell natur må med samtykke fra alle parter dokumenteres med videobevis FØR seansen foregår, på stedet.
DB170405 - Reglene oppstiller konkrete krav til hvordan en ordre og en transaksjon skal dokumenteres , skriver Singstad.
DB170405 - Handel skal dokumenteres med godkjente telefoner og lydbånd.
AP170404 - Vi har også tidligere sett enkeltsaker der journalføring og arkivering av sentrale dokumenter er mangelfull, men det som her dokumenteres av Riksrevisjonen, er drøy kost, sier hun.
AP170403 Det er et rimelig krav at feltstudier og forsøk skal dokumenteres .
DB170402 I granskingsrapporten heter det at flere av påstandene ikke kan dokumenteres .
AA170402 I granskingsrapporten heter det at flere av påstandene ikke kan dokumenteres .
AP170401 Kan ikke dokumenteres
AP170401 I granskingsrapporten går det frem at flere av påstandene om Afsar ikke kan dokumenteres , blant annet at han ikke stilte opp for pressen.
VG170331 Problemet er at det ikke kan dokumenteres , så lenge de nekter å oppgi hvor mange som henrettes.
DA170329 Men britiske etterforskere sier at det ikke kan dokumenteres at gjerningsmannen hadde kontakt med IS.
SA170328 Senere er du på trening, det må absolutt dokumenteres for du er jo fit.
DB170328 Når Listhaug også har presentert sin egen forklaring på korsbruken, er det nokså uklart hva en slik debatt egentlig skal oppnå, utover at de ulike sidene slår hverandre i hodet med påstander som i liten grad kan dokumenteres eller sannsynliggjøres.
VG170327 - Det er avgjørende at drap og andre overgrep nå dokumenteres slik at de ansvarlige kan straffeforfølges i fremtiden.
DB170324 De skulle bygge et selvforsynt samfunn, og alt skulle dokumenteres med egne kamera, og med hjelp av fire crew-medlemmer.
VG170323 Også omfattende salg av menneskelige organer er tidligere rapportert, men det er første gang det dokumenteres salg av hud, melder Reuters.
DA170320 - Denne konflikten dokumenteres med smarttelefoner, med YouTube, noe man ikke hadde i Rwanda eller under Pol Pot.
BT170319 Greving påpeker at budrunden alltid dokumenteres for at prosessen skal foregå på en ordentlig måte.
AP170319 Greving påpeker at budrunden alltid dokumenteres for at prosessen skal foregå på en ordentlig måte.
DB170315 Gjennom et overveldende antall fotografier dokumenteres kirkegården i all sin detaljerike prakt.
FV170311 CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres , skriver Forbrukerrådet.
AA170310 CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres , skriver Forbrukerrådet.
DA170309 Hvor skal følelsene ellers ta veien, sier Kernell, og sikter til Sametingene i de tre nordiske landene Norge, Sverige og Finland som har krevd at konsekvensene av fornorskningen og tilsvarende dokumenteres og utredes, og at det nedsettes en sannhetskommisjon etter modell fra den canadiske.
AP170306 Uten å ta hensyn til hvordan skjevhet i kjønnsbalansen på høyere akademiske stillinger også er en konsekvens av høy gjennomsnittsalder og etterslep, påsto hun blant annet at « kjønnsdiskriminering kan dokumenteres på en annen måte enn diskriminering knyttet til de fleste andre indikatorer som nevnes.
DN170302 Konklusjonen var at hverken påstandene om sexsjikane, kjønnsdiskriminering eller represalier kunne dokumenteres .
DB170301 Kommunen krever at faktiske utgifter dokumenteres .
AP170224 Alternativet er arbeidsavklaringspenger ( AAP ) dersom det kan dokumenteres medisinsk årsak til at klienten ikke kommer seg ut i jobb, eller sosialstønad.
AP170224 Alternativet er arbeidsavklaringspenger ( AAP ) dersom det kan dokumenteres medisinsk årsak til at klienten ikke kommer seg ut i jobb, eller sosialstønad.
DB170221 I tillegg skriver mediene at flere av scenene som utspiller seg i filmen ikke kan dokumenteres .
SA170220 Og håper at dette vil kunne dokumenteres i en rettssak.
VG170217 Utvalget mener effekten av et forstøverapparat slik skiforbundet har hevdet, ikke kan dokumenteres .
AP170215 Ulikt fra tradisjonelle pirattaxier, må Uber-sjåfører levere vandelsattest, ha godkjent motorvogn, turen må dokumenteres i en app, og ingen kontanter er involvert, skriver Nicolas Wong ( 18 ).
SA170214 Alt fra hverdagsøyeblikk til ferier og skoleavslutninger dokumenteres og vises for alle som vil se.
AP170214 Alt fra hverdagsøyeblikk til ferier og skoleavslutninger dokumenteres og vises for alle som vil se.
AA170213 Det dokumenteres grundig i Sven Erik Gisvolds brannfakkel av en kronikk i Adresseavisen 27. januar.
AA170210 Problemet er at det ikke kan dokumenteres at hun har utført konkrete arbeidsoppgaver knyttet til en slik stilling.
VG170209 For det kan ikke dokumenteres ! sa legen.
SA170208 Det som dokumenteres i Arbeidstilsynets statistikker er et tall på skader i underkant av 3000 årlige personskader.
DB170207 For noen av de foreslåtte kandidatene kan imidlertid heltenes enkelt innsats under krigen dokumenteres .
SA170131 Prosjektet med NRK dokumenteres i realtid, der Stilsons egen konto på billeddelings-tjenesten Instagram, samt NRK Sports sosiale medier, forteller om jakten på proffkontrakten mens den skjer.
DB170131 - Det kan dokumenteres , sier Cappelen, som forteller at han ofte selv pakket og telte pengene som skulle brukes til å betale hasjleverandøren.
AP170131 Ifølge VG vil Helgesen bli møtt med et krav fra Stortingets flertall om å åpne for lisensjakt i år, dersom det kan dokumenteres at ulvene i sonen påfører folk som bor der vesentlige ulemper.
AP170131 Prosjektet med NRK dokumenteres i realtid, der Stilsons egen konto på billeddelings-tjenesten Instagram, samt NRK Sports sosiale medier, forteller om jakten på proffkontrakten mens den skjer.
AP170130 Gevinstene kan ikke dokumenteres og virker tilfeldige.
AP170130 Gevinstene kan ikke dokumenteres og virker tilfeldige.
DB170129 Dette dokumenteres også gjennom forskning på feltet ( jfr.
DB170127 De to deler nå leiligheten til Chris - et samliv som dokumenteres i detalj på hans Instagram-konto.
DB170127 Informasjon skal loggføres, møter dokumenteres .
DB170125 Og den som krever at god undervisning skal dokumenteres , slik den må for de som skal søke om å bli såkalt « merittert underviser » med et ekstra lønnstrinn eller tre, kan fort ende opp med å dokumentere noe helt annet.
DB170125 Det som må dokumenteres , er, trekk pusten, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen, en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisningen og virksomheten, og spredning av egne erfaringer, basert på en tanke om at de som har undervisning som oppgave på universiteter og høyskoler, også er f
DN170117 Enklere forklart skal god undervisning og kompetanse dokumenteres og gi status - på samme måte som forskning gir det i dag.
DB170117 Legetimer må kunne dokumenteres , f.eks ved å fremvise timeavtale. h ) kjøring til og fra fergetransport.
DB170117 Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale e.l. d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentli
DB170117 Legetimer må kunne dokumenteres , f.eks ved å fremvise timeavtale.
DB170117 Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel eller lignende.
DB170116 Legetimer må kunne dokumenteres , f.eks ved å fremvise timeavtale. h ) kjøring til og fra fergetransport.
DB170116 Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale e.l. d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentli
DB170116 Må kunne dokumenteres
DB170116 Men for at dieselbilforbudet ikke skal bli oppfattet som symbolpolitikk som griper så til de grader inn i folks hverdag, må effekten kunne dokumenteres .
AP170116 Hvordan dette kan dokumenteres vil nok variere fra tilfelle til tilfelle, sier Olsen.
AP170116 Legetimer må kunne dokumenteres , f.eks. ved å fremvise timeavtale.  ¶ kjøring til og fra fergetransport.
AP170116 Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks. en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende. kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentl
DB170115 » - Det er utlendingsmyndighetene, det vil si Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda - og eventuelt domstolene, som vurderer fakta i slike saker, det vil si om personen har snakket sant, og om det kan dokumenteres at han eller hun kommer fra et annet land enn oppgitt, skriver Solberg.
DB170115 Legetimer må kunne dokumenteres , f.eks ved å fremvise timeavtale. h ) kjøring til og fra fergetransport.
DB170115 Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale e.l. d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentli
AP170115 Legetimer må kunne dokumenteres , f.eks ved å fremvise timeavtale. kjøring til og fra fergetransport.
AP170115 Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende. kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig
AP170115 Legetimer må kunne dokumenteres , f.eks ved å fremvise timeavtale.  ¶ kjøring til og fra fergetransport.
AP170115 Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende. kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig
DB170114 Dessverre er det slik at erfaringskompetanse er noe som ofte ikke kan dokumenteres formelt.
AP170108 - Selvsagt er jeg enig i at det må dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.
FV161222 EGENERKLÆRING : CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres .
AA161222 EGENERKLÆRING : CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres .
AP161122 Menneskelige svakheter må skjules bak en maske av et perfekt liv der alle fjellturer og hyggelige vennebesøk må dokumenteres på Instagram.
AP160912 « Netflix and chill » kan ikke dokumenteres
AP160912 Kronisk sykdom, fysisk sykdom, psykisk sykdom, tannlege, politikk eller hva det enn er - det kan dokumenteres .
AP160912 Det som dog ikke kan dokumenteres , det er « Netflix and chill ». 360 elever sendte inn spørsmål om fraværsgrensen på ett døgn.
SA160819 Dette dokumenteres av opptak fra overvåkingskameraer.
AP160819 Dette dokumenteres av opptak fra overvåkingskameraer.
AP160708 Usunn og forkvaklet ledelse dokumenteres .
DB160529 Endringene dokumenteres i en ny militær studie utført av statsviteren Gabriel Husby for Forsvarets stabsskole ( « Norske kampfly i krig.
AP160516 Skoglunn opplyser at hvis seksualiserte bilder av personer under 18 år dokumenteres i bilde eller film, så er det seksuelle overgrep.
AP160514 - Kan det dokumenteres at dét er årsaken ?
VG160426 Hvis jeg var norsk lovgiver, ville jeg begynt med tingene som mange amerikanske byråer håndterer godt allerede : sette krav om en grundig forhåndsgodkjenningsprosess til blivende foreldre og surrogatmødre som fokuserer på barnets beste, hvor det dokumenteres at behovet for surrogati er medisinsk eller biologisk begrunnet, forsikre at alle parter blir tilbørlig representert av advokater og at
AP160313 Men påstanden om at de hadde vært i arbeid om de ikke hadde fått støtten, må dokumenteres , sier hun.
AP160313 Men påstanden om at de hadde vært i arbeid om de ikke hadde fått støtten, må dokumenteres , sier hun.
AP160311 Vi vil at alle former for prøver skal kunne dokumenteres på en eller annen måte.
SA160125 Men hva med alt som ikke kan dokumenteres på Facebook ?
FV160125 Men hva med alt som ikke kan dokumenteres på Facebook ?
AP160125 Men hva med alt som ikke kan dokumenteres på Facebook ?
AP160120 Men det blir ekstra påfallende når helbredelsen i tillegg skal dokumenteres i en film med så opplagte føringer.
AP160120 Men det blir ekstra påfallende når helbredelsen i tillegg skal dokumenteres i en film med så opplagte føringer.
AP160112 Årsaken til forsinkelsen må kunne dokumenteres , sier informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.
AA160112 Årsaken til forsinkelsen må kunne dokumenteres , sier informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.
AA160112> Årsaken til forsinkelsen må kunne dokumenteres , sier informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.