VG171230 Ifølge den israelske avisen Haaretz skal dokumentene ha nevnt Gertler i forbindelse med hans angivelige tilknytning til selskapet Glencore, som skal ha lånt millioner av dollar til Gertler for å sikre rettighetene til kobbergruver i landet.
DB171230 Mens nordkoreanske skip før de siste sanksjonene seilte direkte fra østrussiske havner og hjem med olja - på tross av å ha oppgitt andre destinasjoner i dokumentene - skjer overføringene nå til havs, fra skip til skip.
DB171230 Eieren av det russiske skipet benekter at fartøyet hadde kontakt med nordkoreanere til havs, men rederiet sier også at de er ukjente med at det skulle levere drivstoff til japanske fiskebåter, som oppgitt i dokumentene .
AP171230 Hvor kom dokumentene fra som Berg bar på ?
DB171227 Jeg har de viktigste dokumentene - som skjøter og eksamensbevis - trygt plassert i bankboks.
VG171226 Den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
DN171226 Zjitnjuk er anklaget for forræderi etter at han skal ha overlevert dokumentene til Berg.
AP171226 Det er den russiske borgeren Zjitnjuk, som er anklaget for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg.
AA171226 Zjitnjuk er anklaget for forræderi etter at han skal ha overlevert dokumentene til Berg.
AA171226 Zjitnjuk er anklaget for forræderi etter at han skal ha overlevert dokumentene til Berg.
AA171226 Det er den russiske borgeren Zjitnjuk, som er anklaget for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg.
DB171225 Han sier ifølge det iranske nyhetsbyrået at Djalali ga fra seg dokumentene og opplysningene i bytte mot penger og svensk statsborgerskap.
AP171225 I hånden, som skjelver nå, holder hun en brun konvolutt med dokumentene sine.
AA171222 Cathrine Gehrken er forretningsfører for Stiftelsen Edvard Munchs Atelier, og reagerer på at Byantikvaren i de oversendte dokumentene ikke kommenterer at høyden på huset har økt med 3 meter.
VG171221 Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
DN171221 Dokumentene inneholder informasjon om et stort antall personer som har brukt selskaper i skatteparadiser for å unngå å betale skatt.
DN171221 Dokumentene inneholder informasjon om et stort antall personer som har brukt selskaper i skatteparadiser for å unngå å betale skatt.
DB171221 Dokumentene inneholder informasjon om et stort antall personer som har brukt selskaper i skatteparadiser for å unngå å betale skatt.
DA171221 Dokumentene inneholder informasjon om et stort antall personer som har brukt selskaper i skatteparadiser for å unngå å betale skatt.
AP171221 Muellers folk mener de har fått dokumentene på lovlig vis. 6.
AP171221 Muellers folk mener de har fått dokumentene på lovlig vis. 6.
DN171220 Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
DA171220 Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
AP171220 Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
AP171220 Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg.
AP171220 Cathrine Gehrken er forretningsfører for Stiftelsen Edvard Munchs Atelier, og reagerer på at Byantikvaren i de oversendte dokumentene ikke kommenterer at høyden på huset har økt med 3 meter.
AA171220 Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
SA171219 Det er den russiske borgeren Alexey Zhitnyuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
DB171219 Nettstedet Gazeta skriver at det er lite trolig at man får vite innholdet i saken, siden dokumentene er hemmelige.
DB171219 Han understreker at han ikke har detaljkunnskaper om saken, men sier at Aleksej Shitnjuk, mannen som er mistenkt for å ha overelevert dokumentene , tidligere skal ha jobbet for et firma som hadde kontrakter med marinen.
DB171219 Dokumentene han skal ha fått skal dreie seg om marinen.
DB171219 Dokumentene skal dreie seg om den russiske marinen.
DA171219 Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.
AA171219 Det er den russiske borgeren Alexey Zhitnyuk, som er anklaget for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg.
DB171218 Nettstedet The Federalist meldte om endringene fredag, basert på kilder med kjennskap til dokumentene som blir lagt fram i kveld.
DB171218 Nettstedet The Federalist meldte om endringene fredag, basert på kilder med kjennskap til dokumentene som blir lagt fram i kveld.
AA171216 Forsvarsminister Jussi Niinistö sier at han ikke kan kommentere dokumentene , som avslører den militære etterretningstjenestens bekymring for at Russland skal benytte gassledningen Nord Stream til spionasje.
AA171216 Både Finlands militære etterretningstjeneste og sikkerhetstjeneste var ifølge dokumentene bekymret for at Russland skulle installere teknisk utstyr for innhenting av signaletterretning i rørledningen og servicetårnene, går det fram av dokumentene .
AA171216 Både Finlands militære etterretningstjeneste og sikkerhetstjeneste var ifølge dokumentene bekymret for at Russland skulle installere teknisk utstyr for innhenting av signaletterretning i rørledningen og servicetårnene, går det fram av dokumentene.
VG171208 Stiftelsen Ordet, som betalte 1,3 millioner kroner for leiligheten, er ikke nevnt med et ord i de spanske dokumentene .
AP171207 Utenriksdepartementet har foreløpig ikke villet kommentere dokumentene .
AP171206 Ifølge nyhetsbyrået AP vil Trump fortsette å skrive under på dokumentene som hindrer en flytting av USAs ambassade, men han vil nå også gi instrukser om at den årelange prosessen for å forberede en ambassadeflytting skal starte. 5.
VG171205 november om den hadde blitt publisert, påpeker granskerne i dokumentene som er levert inn til retten.
DN171205 november om den hadde blitt publisert, påpeker granskerne i dokumentene som er levert inn til retten.
VG171204 I dokumentene som VG har fått tilgang til, fremstilles hun som den direkte kontakten som delte ut prestasjonsfremmende midler til utøverne og fortalte dem hvordan de skulle bruke dem.
VG171204 Dette stemmer bra med de dokumentene som VG har fått tilgang til gjennom Rodtsjenkov.
DB171204 Avdelingsdirektør Cathrine Steinland i Landbruks- og matdepartementets avdeling for matpolitikk bekrefter at man ikke fikk de aktuelle dokumentene avgårde til Brussel i tide.
VG171130 De skal blant annet brukes til følgende står det i dokumentene : ¶
NL171130 I begge disse dokumentene vises det med all tydelighet at nærhet til akutt tjenester for befolkningen i Alta regionen ikke er utredet.
NL171130 Alle disse 3 dokumentene bærer preg av at helseforetakene har begynt i feil ende.
SA171129 Styret vil videre presisere at vi her kommenterer saken om mulighetsstudien for etablering av demenslandsby på Ramsvigtunet slik som det er beskrevet i de to dokumentene i saken, og ikke spesifikke forhold ved demenslandsby/Hogeweyk demenslandsby i Nederland.
DB171129 Dokumentene som kan avsløre nye sider ved SSB-striden ¶
DB171129 Dokumentene som kan avsløre nye sider ved SSB-striden ¶
DB171129 Dokumentene som kan avsløre nye sider ved SSB-striden ¶
AP171129 Da ambassaden ble gjort oppmerksom på at det fremdeles fantes dokumenter i ett av rommene, ble det bestemt opplyst til utleier og hans representant at disse dokumentene ikke hadde noen som helst verdi eller betydning.
AP171129 Ambassaden tilbød seg å sende noen tjenestemenn som kunne fjerne og kaste dokumentene , men utleiers representant sa at siden de hverken var viktige eller konfidensielle, kunne de stå for avhendingen selv, og at det ikke var noe problem.
SA171127 Passene og dokumentene ligger fortsatt i et kjellerrom.
DB171127 - Jeg erklærer meg skyldig fordi jeg er skyldig i tiltalen, erkjente Salling i dokumentene .
DB171123 Sentralt står de såkalte Pentagonpapirene, dokumentene som varsleren Daniel Ellsberg i 1971 lekket først til New York Times.
DB171123 Sakene mot begge avisene gikk til Høyesterett, der flertallet avgjorde at avisene både hadde rett og plikt til å offentliggjøre dokumentene .
AP171123 Av dokumentene gikk det blant annet frem at Gertler fikk et lån på nesten 300 millioner kroner fra Glencore med forbehold om at en fikk i havn en viktig avtale med kongolesiske myndigheter.
AP171123 Dokumentene fra advokatfirmaet Appleby er delt med Aftenposten via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ).
VG171122 - Vi er enige, og vi jobber nå med å ferdigstille dokumentene , kunne finanskomiteens leder Nikolai Astrup ( H ) fornøyd erklære.
VG171122 Klikk deg igjennom vår tidslinje nederst i saken og les dokumentene selv.
VG171122 Klikk deg igjennom vår tidslinje nederst i saken og les dokumentene selv. 1.
DB171122 - Vi er enige, og vi jobber nå med å ferdigstille dokumentene , kunne finanskomiteens leder Nikolai Astrup ( H ) fornøyd erklære.
VG171121 Dokumentene viser en rekke møter og tett dialog helt ned til ganske små detaljer.
AP171118 Hvorfor skriver og snakker dere og vi ikke mer om dette, om dokumentene som blir lagret for alltid, om de vide fullmaktene og om språket som blir brukt ?
DA171117 Senatet har kjennskap til dokumentene ettersom de ble sendt til dem fra andre kilder, opplyser de to.
VG171115 - Inneholdt dokumentene du presenterte for ledergruppen også anbefalinger om personalmessige konsekvenser for de lederne som hadde sviktet ?
DB171115 Det er heller ingenting i disse dokumentene som tyder på at Meyer ble bedt om å vente med omorganiseringen.
DA171115 Kun i ett av dokumentene departementet har klart å grave fram, framgår det at departementet eksplisitt har advart SSB-ledelsen.
VG171114 Twittermeldingene skal være en del av dokumentene presidentens sønn har overlevert til de ulike komiteene i Kongressen som etterforsker Russlands påvirkning på det amerikanske presidentvalget i fjor.
VG171114 - Vi kan si med sikkerhet at vi ikke har noen bekymringer når det kommer til disse dokumentene , og eventuelle spørsmål rundt dem har enkelt blitt besvart i de rette fora, sier Futerfas.
DB171114 - Hvis vi ser bort fra hvorfor eller av hvem disse dokumentene, som har blitt gitt til Kongressen under lovnaden om at det skal behandles konfidensielt, har blitt bevisst lekket, så kan vi si med stor sikkerhet at vi ikke har noen bekymringer knyttet ti disse dokumentene og at alle spørsmålene som har blitt reist har blitt besvart med enkelhet i d
DB171114 - Hvis vi ser bort fra hvorfor eller av hvem disse dokumentene , som har blitt gitt til Kongressen under lovnaden om at det skal behandles konfidensielt, har blitt bevisst lekket, så kan vi si med stor sikkerhet at vi ikke har noen bekymringer knyttet ti disse dokumentene og at alle spørsmålene som har blitt reist har blitt besvart med enkelhet i
SA171113 - Når vi får dokumentene fra Oswald-kommisjonen vil vi umiddelbart ta saken til CAS ( Den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport - red.anm.
SA171113 - Når vi får dokumentene fra Oswald-kommisjonen vil vi umiddelbart ta saken til CAS ( Den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport - red.anm.
AP171113 - Når vi får dokumentene fra Oswald-kommisjonen vil vi umiddelbart ta saken til CAS ( Den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport - red.anm.
AA171113 - Når vi får dokumentene fra Oswald-kommisjonen vil vi umiddelbart ta saken til CAS ( Den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport - red.anm.
DA171112 Keynes og de andre skaperne av Pengefondet og Verdensbanken har dessuten flere blindflekker, ting de ikke tenker og derfor ikke skriver inn i dokumentene , som viser seg å bli problemer senere.
VG171110 WADA ønsker også å ha et ord med i laget, og de nye dokumentene kan komme til å veie tungt avhengig av hva som finnes der.
VG171110 I dokumentene finnes informasjon om tusenvis av dopingtester gjennomført av russiske myndigheter på russiske utøvere.
VG171110 Avisen viste til to kilder som sa at dokumentene ble lekket av en varsler etter at russiske myndigheter avslo å dele informasjonen med etterforskere.
AP171110 I 2016 klarte tyske myndigheter å få tak i dokumentene i Panama Papers fra en ukjent kilde som hadde tilgang.
AP171110 Dokumentene ble lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung, som igjen delte det med International consortium of investigative journalists ( ICIJ ) og rundt 90 mediehus rundt om i verden, deriblant Aftenposten.
AP171109 Kunden hadde selv laget dokumentene og trakk kravet om erstatning.
NL171108 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
NL171108 De har samarbeidet om å granske dokumentene som strekker seg over en periode på mer enn 60 år.
NL171108 Avisen har delt dokumentene med ICIJ.
NL171108 Dokumentene ble lekket fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca, som har spesialisert seg på å opprette og administrere selskaper i skatteparadiser.
DN171107 Paradise-Paper dokumentene kommer fra den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og er delt med International Consurtium of Investigative Journalists ( ICIJ ) og 90 mediehus.
DB171107 Mnuchin selv er ikke navngitt i dokumentene og det står ikke eksplisitt at han kjente til Abdulhaks klientforhold - men det administrative ansvaret er soleklart.
DA171107 Mer enn 25.000 personer er omtalt i dokumentene , over 1.000 av dem er fra Norge.
AA171107 Likevel viser dokumentene fra Applebys at DNB i 2016 hadde en låneportefølje verdt 34,4 milliarder kroner til kunder i Bermuda og Panama.
DN171106 Ifølge disse dokumentene skal flere av millionene bak disse investeringene i realiteten ha kommet fra Kremlin.
DN171106 - Så er de konkrete omstendighetene rundt hvordan dette materialet har fremkommet ikke avgjørende når dette materialet først finnes, fortsetter Holte og sier de vil arbeide for å få full tilgang til dokumentene .
DN171106 Over 120 politikere inngår i dokumentene , blant annet USAs handelsminister Wilbur Ross.
DB171106 Trudeaus rådgiver, Stephen Bronfam, skal i årevis ha bidratt til millionplasseringer i skatteparadiser, viser dokumentene .
DB171106 Totalt er flere enn 25.000 personer omtalt i dokumentene , herav over 1.000 fra Norge.
DB171106 Hendelsen skal ha skjedd for et år siden, og dokumentene ble videre sendt til Det internasjonale journalistnettverket ICIJ.
DB171106 Grunnen til at dokumentene ble lekket, skal være at hackere brøyt seg inn i advokatfirmaet Appleby, og stjal dem.
DB171106 Dokumentene viser at det ble gitt en tilbakebetaling på 3,3 millioner pund på et fly av typen Bombardier Challenger 605 som ble importert til Isle of Man i 2013.
DB171106 Dokumentene er lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt med ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister.
DB171106 Dokumentene avslører økonomiske hemmeligheter fra skatteparadiser og omfatter en rekke internationale selskaper som er godt kjent, og kongelige.
DB171106 Totalt er flere enn 25.000 personer omtalt i dokumentene .
DB171106 Dokumentene er lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt med ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister.
DA171106 I alt 25.000 personer er navngitt i dokumentene , blant dem rundt 1.000 norske.
DA171106 - Så er de konkrete omstendighetene rundt hvordan dette materialet har fremkommet ikke avgjørende når dette materialet først finnes, fortsetter Holte og sier de vil arbeide for å få full tilgang til dokumentene .
AP171106 - Så er de konkrete omstendighetene rundt hvordan dette materialet har fremkommet ikke avgjørende når dette materialet først finnes, fortsetter Holte og sier de vil arbeide for å få full tilgang til dokumentene .
AA171106 I alt 25.000 personer er navngitt i dokumentene , blant dem rundt 1.000 norske.
VG171105 I de lekkede dokumentene kommer det frem at USAs handelsminister Wilbur Ross, en milliardær og nær venn av president Donald Trump, har beholdt sine indirekte eierandeler i rederiet Navigator.
VG171105 De lekkede dokumentene stammer fra hackingen av et advokatfirma på Bermuda.
DN171105 De lekkede dokumentene stammer fra et advokatfirma på Bermuda og har avslørt blant annet en omstridt forretningsforbindelse mellom USAs handelsminister og president Vladimir Putins svigersønn.
DB171105 Totalt er flere enn 25.000 personer omtalt i dokumentene , herav over 1.000 fra Norge.
DB171105 Dokumentene er lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt med ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister.
DB171105 Dokumentene avslører økonomiske hemmeligheter fra skatteparadiser og omfatter en rekke internationale selskaper som er godt kjent, og kongelige.
DB171105 Totalt er flere enn 25.000 personer omtalt i dokumentene , herav over 1.000 fra Norge.
DB171105 I Norge er det Aftenposten som har fått tilgang til dokumentene .
DB171105 En av de nærmeste rådgivere til Canadas statsminister Justin Trudeau, Stephen Bronfman, skal i årevis ha bidratt til millionplasseringer i skatteparadiser, viser dokumentene .
DB171105 Aftenpostens gjennomgang av dokumentene har også resultert i funn av 18 bankkontoer som DNB har satt opp for kunder på Bermuda.
DB171105 Dokumentene er lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt med ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister.
DB171105 Dokumentene er lekket fra Appleby og den familiedrevne formuesforvalteren Asiaciti Trust i Singapore.
DB171105 Dokumentene avslører økonomiske hemmeligheter fra skatteparadiser og omfatter en rekke internationale selskaper som er godt kjent, og kongelige.
DB171105 Dokumentene avdekket skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.
DB171105 - Dokumentene som er lekket, kalt Paradise Papers, viser hvor dypt den globale finansindustrien er tilknyttet den overlappende verdenen av politikere, privat rikdom og bedriftsgiganter, inkludert Apple, Nike, Uber og andre globale firma som unngår skatt gjennom stadig mer fantasifulle bokføringsmanøvrer,
DB171105 I dokumentene kommer det fram at pengene dronningen har lagt inn i skatteparadisene, har blitt brukt til videre investeringer.
DB171105 De økonomiske dokumentene viser blant annet at over tusen nordmenn har penger i skatteparadiser.
DB171105 De skriver også at ingenting i dokumentene tilsier at hun ikke har betalt skatt.
DB171105 BBC, som har gransket tusenvis av dokumentene tilknyttet saken, skriver at verdens lengstsittende monark har satt inn 100 millioner kroner i fond på Caymanøyene.
DB171105 Dokumentene avdekket skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.
DA171105 De lekkede dokumentene stammer fra et advokatfirma på Bermuda og har avslørt blant annet en omstridt forretningsforbindelse mellom USAs handelsminister og president Vladimir Putins svigersønn.
BT171105 De lekkede dokumentene stammer fra et advokatfirma på Bermuda og har avslørt blant annet en omstridt forretningsforbindelse mellom USAs handelsminister og president Vladimir Putins svigersønn.
BT171105 Kreml og Facebook ¶ Dokumentene i Paradise Papers skal stamme fra advokatfirmaet Appleby, som blant annet har kontorer på Bermuda.
BT171105 Gjennom de lekkede dokumentene har Aftenposten også funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for firmaer registrert på Bermuda.
AP171105 De lekkede dokumentene , som kalles Paradise Papers, er overlevert til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung, som delte dem med International consortium of investigative journalists ( ICIJ ) og mediehus som britiske The Guardian, amerikanske The New York Times, litauiske 15min.lt og, som eneste norske mediehus, Afte
AP171105 Men det er ikke bare kjente politikere og internasjonale selskaper som omfattes av dokumentene .
AP171105 I dokumentene dukker han opp under sitt fulle navn Paul Hewson.
AP171105 Et nettverk med flere enn 380 journalister fra 67 land har i samarbeid gransket dokumentene . 1000 nordmenn ¶
AP171105 De lekkede dokumentene er delt med Aftenposten via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ).
AP171105 Dokumentene gir ny innsikt også i denne virksomheten.
AP171105 * * Dokumentene avslører at en av de nærmeste rådgivere til Canadas statsminister Justin Trudeau, Stephen Bronfman, i årevis har bidratt til millionplasseringer i skatteparadiser. * * Storbritannias dronning Elizabeth II og flere enn 120 politikere verden rundt kobles til skatteparadiser gjennom sine investerin
AP171105 Men det er ikke bare kjente politikere og internasjonale selskaper som omfattes av dokumentene .
AP171105 I dokumentene dukker han opp under sitt fulle navn Paul Hewson.
AP171105 Et nettverk med flere enn 380 journalister fra 67 land har i samarbeid gransket dokumentene . 1000 nordmenn ¶
AP171105 De lekkede dokumentene er delt med Aftenposten via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ).
AP171105 Dokumentene gir ny innsikt også i denne virksomheten.
AP171105 * * Dokumentene avslører at en av de nærmeste rådgivere til Canadas statsminister Justin Trudeau, Stephen Bronfman, i årevis har bidratt til millionplasseringer i skatteparadiser. * * Storbritannias dronning Elizabeth II og flere enn 120 politikere verden rundt kobles til skatteparadiser gjennom sine investerin
AP171105 | « Paradise Papers viser at bruken av skatteparadiser når langt ut over det vi hittil har kjent til » ¶ ¶ Dokumentene lekket blant annet fra advokatfirmaet Applebys kontor på Bermuda, avdekker problematiske rolleblandinger, tvilsom bruk av offentlige midler og det eksperter mener fremstår som ren svindel.
AA171105 Kreml og Facebook ¶ Dokumentene i Paradise Papers skal stamme fra advokatfirmaet Appleby, som blant annet har kontorer på Bermuda.
AA171105 Gjennom de lekkede dokumentene har Aftenposten også funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for firmaer registrert på Bermuda.
AA171105 Kreml og Facebook ¶ Dokumentene i Paradise Papers skal stamme fra advokatfirmaet Appleby, som blant annet har kontorer på Bermuda.
AA171105 Gjennom de lekkede dokumentene har Aftenposten også funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for firmaer registrert på Bermuda.
VG171104 Ifølge ham er det allerede fastslått av dokumentene ikke var ekte.
DN171104 Advokatfirmaet Appleby skal være blant selskapene som er involvert i dokumentene .
VG171103 - Saipov ønsket å drepe så mange mennesker som mulig, heter det i dokumentene .
VG171103 Sjefredaktør Amund Djuve avgjorde at DN skulle publisere dokumentene tidligere i år.
VG171103 Dette var blant annet fordi flere hadde tilgang til dokumentene i Riksrevisjonen, departementer og i Kontroll- og kommisjonskomiteen på Stortinget.
DB171103 Ifølge CIA kaster også dokumentene lys over de ideologiske forskjellene mellom al-Qaida og Den islamske stat ( IS ) og interne taktiske stridigheter innad i al-Qaida.
DB171103 Da CIA i går offentliggjorde de 18 000 dokumentene , 79 000 lydfilene og over 10 000 videoene fra Osamas PC, uttalte byråets direktør Mike Pompeo at det ble gjort « for å kaste lys over hvordan denne terrororganisasjonen legger planer og fungerer ».
DB171102 Terrorsiktelsen omfatter å stille materiell og ressurser til rådighet for en utenlandsk terrorgruppe, og bruk av vold og ødeleggelse av motorkjøretøy, framgår det av dokumentene påtalemyndigheten presenterte onsdag ettermiddag.
DB171102 I dokumentene bekreftes det at Osama bin Laden reiste til vesten - flere ganger.
DB171102 18 000 av dokumentene er fra mange av hans dagbøker.
AP171102 Ned Price, som tidligere var ansatt i CIA og var talsmann i USAs nasjonale sikkerhetsråd, sa de nye dokumentene « ikke forteller oss noe vi allerede ikke visste ».
AP171102 - Dokumentene vil gå langt i å hjelpe til med å fylle noen av kunnskapshullene vi har om al-Qaidas lederskap, sa Bill Roggio i tenketanken Foundation for Defense of Democracies, som fikk se funnene før de ble offentliggjort.
AA171102 Terrorsiktelsen mot Sayfullo Saipov ( 29 ), som innvandret fra Usbekistan, omfatter å stille materiell og ressurser til rådighet for en utenlandsk terrorgruppe, og bruk av vold og ødeleggelse av motorkjøretøy, fremgår det av dokumentene påtalemyndigheten presenterte onsdag ettermiddag.
AP171101 Terrorsiktelsen mot Sayfullo Saipov ( 29 ), som innvandret fra Usbekistan, omfatter å stille materiell og ressurser til rådighet for en utenlandsk terrorgruppe, og bruk av vold og ødeleggelse av motorkjøretøy, fremgår det av dokumentene påtalemyndigheten presenterte onsdag ettermiddag.
BT171030 Dette går frem av de over 20.000 dokumentene Trump-kampanjen overlot til granskerne i Kongressen tidligere i år, etter at de først var gjennomgått av Det hvite hus og advokater.
DN171029 USAs president Donald Trump sier han vil frigi alle dokumentene om drapet på John F.
DN171029 USAs president Donald Trump lover å frigi alle dokumentene knyttet til etterforskningen av drapet på president John F.
DN171029 Presidenten opplyste lørdag at alle navn og adresser på folk som blir nevnt i dokumentene og som fortsatt lever vil bli sensurert.
DN171029 Det hvite hus opplyser at særlig FBI og CIA har vært spesielt aktive for å sørge for at ikke alt materialet frigis, men Trump lover likevel å frigjøre dokumentene .
BT171029 WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange setter spørsmålstegn ved amerikanske myndigheters motvillighet til å frigi de siste dokumentene om drapet på John F.
BT171029 Lørdag lovet USAs president Donald Trump at han vil frigi alle dokumentene om drapet på John F.
VG171027 Nå er det imidlertid besluttet å utsette frigivelsen av enkelte av dokumentene , melder flere nyhetsbyråer, deriblant AFP på Twitter.
VG171027 Nasjonalarkivet i USA hadde frist til i dag med å frigi de gjenværende 35 000 dokumentene som handler om drapet på president John F.
VG171027 Ken Hughes, en president-ekspert ved the University of Virginia, sier til CNN at dokumentene også kan belyse det offisielle USAs eventuelle befatning med de mange forsøkene på å ta livet av Cubas leder Fidel Castro og statskuppet mot Sør-Vietnams leder Ngo Dình Diem i 1963.
VG171027 Etter at president Trump nylig ga grønt lys for å offentliggjøre dokumentene har spekulasjonene gått høyt om de vil kaste et klarere lys over hvem som sto drapet på den myteomspundne presidenten.
VG171027 Det store spørsmålet er om disse dokumentene kan gi noe definitivt svar på det mange lurer på, nemlig om flere enn Lee Harvey Oswald var involvert i drapet.
VG171027 Det har vært spekulert i om disse dokumentene kunne være ufordelaktige for Mexico og således være ødeleggende for samarbeidet mellom de to nabolandene.
VG171027 Det er ventet at dokumentene vil belyse deler av etterforskningen som angår Lee Harvey Oswalds mystiske reise til Mexico City bare uker for drapet.
VG171027 Derfor tyder mye på at bare en håndfull av dokumentene blir frigitt i løpet av dagen ( amerikansk tid ) ¶
VG171027 Dokumentene legges ut her ¶
VG171027 Her er noen flere høydepunkter som er fremkommet i de frigitte dokumentene : ¶
VG171027 Det amerikanske nasjonalarkivet offentliggjorde natt til fredag de gjenværende 2 895 dokumentene som handler om drapet på president John F.
VG171027 De frigitte dokumentene er innhentet og utarbeidet av CIA og FBI, og har inntil i går vært hemmeligstemplede.
VG171027 " De hemmelige dokumentene .
VG171027 Dokumentene finner du her ¶
SA171027 President Donald Trump holder tilbake noen av dokumentene rundt drapet på John F.
DN171027 Hans advokater tror epostene og dokumentene er nøkkelen til hans forsvar mot flommen av beskyldninger om seksuell trakassering og overgrep som har strømmet mot ham etter en artikkel publisert i The New York Times 5. oktober.
DN171027 Det fremgår av søksmålet at dersom han får dokumentene , kan han bruke dem i en mulig rettssak om usaklig oppsigelse eller andre søksmål mot selskapet.
DN171027 FBI og CIA ¶ Dokumentene som nå er frigitt er lagt ut for nedlasting på hjemmesiden til det amerikanske nasjonalarkivet.
DN171027 Eller kanskje gi liv til nye teorier eller ingen av delene, avhengig av hva dokumentene inneholder.
DN171027 De legger til at presidenten ber om at dokumentene fra attentatet i Dallas i 1963 bare i svært sjeldne tilfeller holdes hemmelige etter denne perioden.
DN171027 Dokumentene vil bli ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse.
DB171027 Om troverdigheten til noen av spekulasjonene nå vi styrkes eller minke, vil de neste timene og dagene vise - i takt med at de mange tusen frigitte dokumentene vil bli gjennomgått.
DB171027 Etter planen skulle alle dokumentene offentliggjøres i dag, men president Donald Trump stoppet flere hundre av dem på grunn av nasjonal sikkerhet.
DB171027 Derfor offentliggjøres dokumentene
DB171027 De siste dokumentene vil bli vurdert i løpet av de neste seks månedene.
DB171027 Dokumentene skal vise et utstrakt samarbeid mellom USA og Mexico.
DB171027 The Guardian har gått gjennom noen av dokumentene .
DB171027 Ifølge Trump-venn Roger Stone har CIA-direktør Mike Pompeo lobbet beinhardt for å få overtale presidenten til fortsatt hemmelighold av i hvert fall noen av dokumentene .
DB171027 I ett av dokumentene , kalt « sammendrag av fakta » fra 1975, beskrives ulike planer om å drepe utenlandske statsledere som en del av undersøkelsen om hvorvidt drapet på Kennedy var planlagt av Cuba eller Sovjetunionen.
DB171027 Her kan du selv lese de 2 891 dokumentene som ble tilgjengelig på USAs Nasjonalarkiv sine hjemmesider natt til fredag.
DB171027 Filmen « JFK » ¶ Dokumentene som USAs Nasjonalarkiv frigjør nå, er de siste i « JFK Assassination Records Collection » - den samlede dokumentasjonen om drapet fra USAs statsorganer.
DB171027 Etter planen skulle alle dokumentene offentliggjøres i dag, men president Donald Trump stoppet flere hundre av dem på grunn av nasjonal sikkerhet.
DB171027 Etter at dokumentene ble sluppet i natt, står et utall journalister og historikere foran litt av en jobb.
DB171027 De siste dokumentene vil bli vurdert i løpet av de neste seks månedene.
DB171027 Avisa skriver at mange av dokumentene handler om at USA på 60- og 70-tallet ønsket å styrte regimet på Cuba.
DB171027 Hans advokater tror epostene og dokumentene er nøkkelen til hans forsvar mot flommen av beskyldninger om seksuell trakassering og overgrep som har strømmet mot ham etter en artikkel publisert i The New York Times 5. oktober.
DB171027 Det fremgår av søksmålet at dersom han får dokumentene , kan han bruke dem i en mulig rettssak om usaklig oppsigelse eller andre søksmål mot selskapet.
DA171027 Men nå legger vi ned mye arbeid i å digitalisere og gjøre tilgjengelig de dokumentene som er mest brukt, sier riksarkivar Inga Bolstad, som understreker at det ikke bare er slektsforskere som bruker Digitalarkivet.
BT171027 Han sier at de resterende dokumentene kan være en sikkerhetstrussel hvis de publiseres nå.
BT171027 Dokumentene vil bli ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse.
AP171027 Som Aftenposten skrev i juni, inneholder dokumentene opplysninger fra CIAs stasjon i Mexico by.
AP171027 Et av dokumentene som nå trolig vil sette fart i slike teorier, er en vitneforklaring fra 1975 med Richard Helms.
AP171027 Det aller meste av fem millioner sider med stoff fra etterforskningen er frigitt, og torsdag skulle de siste drøyt 3000 dokumentene offentliggjøres.
AP171027 De dokumentene Riksarkivet offentliggjorde, ventes ikke å kaste vesentlig nytt lys over drapet.
AA171027 President Donald Trump holder tilbake noen av dokumentene rundt drapet på John F.
AA171027 Foto : AP / Jim Altgens / NTB scanpix ¶ Dokumentene som nå er frigitt er lagt ut for nedlasting på hjemmesiden til det amerikanske nasjonalarkivet.
AA171027 FBI og CIA ¶ Dokumentene som nå er frigitt er lagt ut for nedlasting på hjemmesiden til det amerikanske nasjonalarkivet.
AA171027 Eller kanskje gi liv til nye teorier eller ingen av delene, avhengig av hva dokumentene inneholder.
AA171027 De legger til at presidenten ber om at dokumentene fra attentatet i Dallas i 1963 bare i svært sjeldne tilfeller holdes hemmelige etter denne perioden.
AA171027 Dokumentene vil bli ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse.
AA171027 Han sier at de resterende dokumentene kan være en sikkerhetstrussel hvis de publiseres nå.
AA171027 Dokumentene vil bli ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse.
VG171026 Trump var kvelden før fortsatt hemmelighetsfull og ville ikke si noe mer enn at dokumentene slippes torsdag, og at dette blir interessant.
VG171026 President Donald Trump vil ikke si om noen av dokumentene om Kennedy-drapet blir holdt tilbake når arkivet offentliggjøres torsdag.
VG171026 Men presidenten kan holde noen av dokumentene tilbake om han finner grunn til det, og flere av USAs etterretningsorganisasjoner har bedt ham fortsatt legge bånd på noen spesifikke dokumenter.
DB171026 Trump sier i en uttalelse at han ikke hadde noe annet valg enn å la noen av dokumentene ikke bli offentliggjort.
DB171026 Presidenten vil få disse dokumentene ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse, skriver nyhetsbyrået AP.
DB171026 Ifølge Trumps nære venn Roger Stone har CIA-direktør Mike Pompeo lobbet beinhardt for å få overtale presidenten til fortsatt hemmelighold av i hvert fall noen av dokumentene .
DB171026 Her kan du selv lese de 2 891 dokumentene som ble tilgjengelig på USAs Nasjonalarkiv sine hjemmesider natt til fredag.
DB171026 Filmen « JFK » ¶ Dokumentene som USAs Nasjonalarkiv frigjør nå, er de siste i « JFK Assassination Records Collection » - den samlede dokumentasjonen om drapet fra USAs statsorganer.
DB171026 Det så imidlertid ikke ut til at Trump planla å stoppe offentliggjøringen av dokumentene .
DB171026 Det hvite hus opplyser videre at presidenten vil henstille de føderale myndighetene om at dokumentene fra drapet på den tidligere presidenten fortsatt skal forbli hemmelige etter denne perioden bare i svært sjeldne tilfeller.
DB171026 Det er imidlertid ikke alle dokumentene .
DB171026 CNN skriver at historikere ikke tror de hemmelige dokumentene vil føre til en annen konklusjon enn at Lee Harvey Oswald drepte Kennedy i 1963.
DB171026 Nå spekulerer amerikanske medier intenst om hva dokumentene vil avsløre.
DB171026 Både Moen og andre tror at de nye dokumentene - som en sideeffekt - kan kaste nytt lys over det storpolitiske spillet under den kalde krigen : ¶
AP171026 Smith / NTB scanpix ¶ Dokumentene som nå er frigitt er lagt ut for nedlasting på hjemmesiden til det amerikanske nasjonalarkivet.
AP171026 Fortsatt er ikke alle dokumentene i saken frigitt.
AP171026 FBI og CIA ¶ Dokumentene som nå er frigitt er lagt ut for nedlasting på hjemmesiden til det amerikanske nasjonalarkivet.
AP171026 Eller kanskje gi liv til nye teorier eller ingen av delene, avhengig av hva dokumentene inneholder.
AP171026 De legger til at presidenten ber om at dokumentene fra attentatet i Dallas i 1963 bare i svært sjeldne tilfeller holdes hemmelige etter denne perioden.
AP171026 Dokumentene vil bli ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse.
SA171025 Nasjonalarkivet i USA har frist fram til torsdag med å frigi de gjenværende dokumentene om drapet.
DB171025 De melder også at medieorganisasjoner forbereder seg på å publisere de lekkede dokumentene i løpet av de kommende dagene.
BT171025 Nasjonalarkivet i USA har frist frem til torsdag med å frigi de gjenværende dokumentene om drapet.
AP171025 Nasjonalarkivet i USA har frist frem til torsdag med å frigi de gjenværende dokumentene om drapet.
AP171025 Bakgrunn og argumentasjon for å ta programmering inn i matematikkfaget savnes i alle disse dokumentene .
VG171022 Redaktør Jón Trausti Reynisson i avisen Stundin forteller til VG at de fikk tilgang på en rekke dokumenter som de har jobbet med, og allerede hadde laget flere saker om statsministeren og hans familie ut fra disse dokumentene .
VG171022 Dette fikk de midlertidig medhold i, fordi dokumentene inneholder sensitive økonomiske opplysninger.
VG171022 Det tredje kravet var at vi skulle slutte å skrive saker basert på informasjonen i dokumentene .
VG171022 Det første var at vi slettet alle nyhetssakene vi allerede hadde publisert på nett basert på dokumentene .
VG171022 - Hva synes du om Glitnirs argument om at disse dokumentene ikke kan brukes fordi de inneholder sensitive opplysninger om tusenvis av personer ?
VG171022 - Det andre kravet var at vi ga alle kopiene av dokumentene vi hadde til Glitnir.
DN171022 Tunheim opplyser at det i dokumentene vil være informasjon om en avtale som amerikanske myndigheter inngikk med Mexico og som førte til at de to nevnte ambassadene kunne overvåkes tett.
DN171022 Hverken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene , har villet svare på om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig.
DN171022 Eksperter mener dokumentene blant annet kan kaste lys over en reise drapsmannen Lee Harvey Oswald gjorde til Mexico by noen uker før drapet.
DN171022 Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, mener dommer John Tunheim.
DN171022 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i Dallas i 1963.
DB171022 De krevde at avisa slettet nyhetssakene fra nettsiden, at de oppga alle kopiene av dokumentene til Glitnir, og at avisa skulle slutte å skrive artikler basert på informasjonen fra dokumentene .
DB171022 De krevde at avisa slettet nyhetssakene fra nettsiden, at de oppga alle kopiene av dokumentene til Glitnir, og at avisa skulle slutte å skrive artikler basert på informasjonen fra dokumentene.
VG171021 Tunheim opplyser at det i dokumentene vil være informasjon om en avtale som amerikanske myndigheter inngikk med Mexico og som førte til at de to nevnte ambassadene kunne overvåkes tett.
VG171021 Hverken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene , har villet svare på om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig.
VG171021 Eksperter mener dokumentene blant annet kan kaste lys over en reise drapsmannen Lee Harvey Oswald gjorde til Mexico by noen uker før drapet.
VG171021 Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, mener dommer John Tunheim.
VG171021 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i Dallas i 1963.
DB171021 Verken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene , vil røpe om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig.
DB171021 Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, mener dommer John Tunheim.
DB171021 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i Dallas i 1963.
DB171021 Verken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene , vil røpe om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig, skriver NTB.
DB171021 Vedkommende fortalte at myndighetene hadde oppfordret presidenten til ikke å frigjøre alle dokumentene .
DB171021 Trump var heller ikke tydelig på om han vil publisere alle dokumentene i sin helhet, eller om noen av dem vil være sensurerte.
DB171021 Og det er bare en person, USAs president Donald Trump, som har makt til å bestemme at dokumentene skal forbli hemmelige.
DB171021 I årene som har gått siden har USAs nasjonalarkiver frigitt flesteparten av disse dokumentene , en del i sin helhet - og en del der viktig informasjon er utelatt fra offentlighetens syn.
DB171021 I sin Twitter-melding virker Trump tydelig på at han har planer om å frigjøre alle de resterende dokumentene, man han tok også forbehold og hintet tilsynelatende til at han kan ombestemme seg dersom andre regjeringsorganer kommer med gode argumenter for å ikke frigjøre dokumentene .
DB171021 I sin Twitter-melding virker Trump tydelig på at han har planer om å frigjøre alle de resterende dokumentene , man han tok også forbehold og hintet tilsynelatende til at han kan ombestemme seg dersom andre regjeringsorganer kommer med gode argumenter for å ikke frigjøre dokumentene.
DB171021 Flesteparten av disse dokumentene kommer fra FBI og CIA, og datoen som ble satt for 25 år siden var 26. oktober 2017.
DB171021 Drapet har gitt næring til en rekke konspirasjonsteorier gjennom årene, og det er nå knyttet spenning til om dokumentene kan gi noen nye svar.
DB171021 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i Dallas 22. november 1963.
DB171021 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på John F.
AP171021 Verken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene , vil røpe om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig.
AP171021 Disse dokumentene ble stort sett frigitt i 1998.
AP171021 Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, mener dommer John Tunheim.
AP171021 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i Dallas i november 1963.
AP171019 Journalister som har undersøkt dokumentene , avslørte hvordan tre av barna til Sharif eide verdifulle leiligheter i London via selskaper på De britiske jomfruøyene.
VG171018 I dokumentene er både Rob Kardashian, hans mor Kris Jenner og søstrene Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kendall Jenner og Kylie Jenner nevnt med navn.
VG171018 Dokumentene CNN har fått tilgang identifiserer 118 kontoer i ulike sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram som skal ha postet støtte til ulike amerikanske aktivistgrupper.
DB171018 Paradoksalt nok har vi i arbeidet fått større innsyn i dokumentene via Polen, enn ved norsk hjelp.
DB171017 Når det gjelder gjeld, viser dokumentene at presidenten skylder summer tilsvarende 2,6 milliarder kroner.
DB171017 Han har gått gjennom dokumentene for Svindeljegerne og sier han finner mange lovbrudd, og peker på loggføring og behandling av intime opplysninger som de groveste.
DB171016 Et av dokumentene som skal ha kommet på avveie har navnet « Operasjonsplan 5015 », og skal inneholde detaljerte beskrivelser av hvordan man skal gå fram for å « kappe hodet av » den nordkoreanske ledelsen.
DB171016 Blant dokumentene de antatte nordkoreanske agentene skal ha fått tak i, i forbindelse med et cyberangrep i september i fjor, var attentatplaner mot Kim Jong-un.
BT171015 Medaljens bakside er at arbeid hoper seg opp, fordi vi må punche inn dokumentene manuelt.
BT171015 Dere vil fremdeles motta dokumentene på pdf, som dere puncher inn i systemet.
VG171013 Trump under lupen : Disse dokumentene vil spesialetterforskeren ha ¶
DB171012 Jensen kan slettes ikke garantere dokumentene hun nå bærer på, er fritt for flere slike kutt.
DA171012 Men i takt med finlesningen av dokumentene utover dagen, skal frustrasjonen ha steget i begge partier.
DA171012 - Etter at man har fått lest seg nøyere inn i dokumentene , har KrF oppdaget en del kutt som de opplever som krevende.
AA171012 Men i takt med finlesningen av dokumentene utover dagen, skal frustrasjonen ha steget i begge partier.
AA171012 - Etter at man har fått lest seg nøyere inn i dokumentene , har KrF oppdaget en del kutt som de opplever som krevende.
VG171011 Angivelig skal de ha klart å få tak i dokumentene da en ansatt ved NSA tok med seg klassifisert informasjon hjem og lastet det ned på sin private datamaskin.
DN171011 I dokumentene hos nemnden avviser selgeren at informasjonen som ble gitt kom fra selskapet, og skriver at kjøper « hadde heller ingen grunn til å tro at jeg uttalte meg om noe annet enn en antagelse ».
DN171011 Ifølge sørkoreanske myndigheter har 80 prosent av de stjålne dokumentene ikke blitt identifisert ennå.
DN171011 De dokumentene som har blitt identifisert, som dokumentet Operational Plans 5015, inneholder detaljerte krigsplaner og attentatplaner mot den nordkoreanske lederen.
DA171011 Stevnevitnet har også sendt dokumentene på e-post, samt post på alle kjente adresser relatert til firmaet uten å ha lykkes med å forkynne konkursbegjæringen.
DA171011 Stevnevitnet har også sendt dokumentene på epost, samt post på alle kjente adresser relatert til firmaet uten å ha lykkes med å forkynne konkursbegjæringen.
AP171011 Ifølge sørkoreanske myndigheter har 80 prosent av de stjålne dokumentene ikke blitt identifisert ennå.
AP171011 De dokumentene som har blitt identifisert, som dokumentet Operational Plans 5015, inneholder detaljerte krigsplaner og attentatplaner mot den nordkoreanske lederen.
VG171010 « Forsvarsdepartementet har foreløpig ikke funnet ut av innholdet i 182 gigabyte av de stjålne dokumentene », skriver Lee i en uttalelse.
VG171010 Ifølge Lee kjenner man fortsatt ikke til hvilken informasjon 80 prosent av de militære dokumentene inneholdt.
VG171010 De militære dokumentene inneholdt også ifølge Lee informasjon om militære mål i Nord-Korea, detaljerte planer for hva sørkoreanske spesialstyrker skal foreta seg i en krigssituasjon, samt kommunikasjon mellom Sør-Korea og deres allierte som omhandlet den anspente situasjonen med nabolandet.
VG171010 Blant dokumentene som ble stjålet var angivelig den såkalte « OPLAN 5015 » som tar for seg hva USA og Sør-Korea vil gjøre hvis det oppstår en full krig med Kim Jong-uns regime i nord.
DN171010 Ifølge sørkoreanske myndigheter har 80 prosent av de stjålne dokumentene ikke blitt identifisert ennå.
DN171010 De dokumentene som har blitt identifisert, som dokumentet Operational Plans 5015, inneholder detaljerte krigsplaner og attentatplaner mot Nord-Koreas leder Kim Jong Un.
DB171010 Han opplyser at myndighetene fortsatt ikke har oversikt over hva 80 prosent av dokumentene inneholdt.
DB171010 Et av dokumentene som skal ha kommet på avveie har navnet « Operasjonsplan 5015 », og skal inneholde detaljerte beskrivelser av hvordan man skal gå fram for å « kappe hodet av » den nordkoreanske ledelsen.
DB171010 De blir bedt om å være oppmerksomme på muligheten for at Nord-Korea allerede kan ha justert sine beredskaps- eller krigsplaner basert på de stjålne dokumentene , skriver Yonhap.
DB171010 Blant dokumentene de antatte nordkoreanske agentene skal ha fått tak i, i forbindelse med et cyberangrep i september i fjor, var attentatplaner mot Kim Jong-un.
DA171010 Ifølge sørkoreanske myndigheter har 80 prosent av de stjålne dokumentene ikke blitt identifisert ennå.
DA171010 De dokumentene som har blitt identifisert, som dokumentet Operational Plans 5015, inneholder detaljerte krigsplaner og attentatplaner mot Nord-Koreas leder Kim Jong Un.
AA171010 Ifølge sørkoreanske myndigheter har 80 prosent av de stjålne dokumentene ikke blitt identifisert ennå.
AA171010 De dokumentene som har blitt identifisert, som dokumentet Operational Plans 5015, inneholder detaljerte krigsplaner og attentatplaner mot Nord-Koreas leder Kim Jong Un.
DB171009 I 2012 skrev Dagbladet hvordan Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle inntekter, men at dokumentene ikke gir svar på om han skattet til feil land eller feil tid.
DB171009 I 2012 skrev Dagbladet hvordan Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle inntekter, men at dokumentene ikke gir svar på om han skattet til feil land eller feil tid.
DA171009 Men slike utslag som nå er avdekket, var verken belyst i dokumentene fra regjeringen eller tema i debatten.
AP171009 Foreløpig har ikke May eller myndighetene besvart denne anklagen eller svart på Simors innsynsforespørsel i dokumentene .
AP171009 I 2012 skrev Dagbladet hvordan Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle inntekter, men at dokumentene ikke gir svar på om han skattet til feil land eller feil tid.
DB171007 « Utenriksdepartementet er av den oppfatning at opplysningene som framkommer i dokumentene ville svekke Norges forhandlingsposisjon om de ble offentlig kjent », skriver Utenriksdepartementet til Dagbladet.
DB171007 Dagbladet har lenge forsøkt å få innsyn i dokumentene som omhandler forhandlingene.
AA171007 Klassekampen har fått innsyn dokumentene ved å ta i bruk den amerikanske offentlighetsloven Freedom of Information Act.
DN171006 Møtet mellom Muellers folk og Steele tyder på at Mueller fortsatt tar dokumentene på alvor. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
AA171006 Møtet mellom Muellers folk og Steele tyder på at Mueller fortsatt tar dokumentene på alvor. ( ©NTB ) ¶
VG171005 Trump under lupen : Disse dokumentene vil spesialetterforskeren ha ¶
DB171005 Dette ble til slutt meldt til politiet, heter det i dokumentene .
DB171005 - Jeg erklærer meg skyldig fordi jeg er skyldig i tiltalen, erkjenner Salling i dokumentene .
VG171004 Vi har slitt og vi har purret i alle kanaler for å få dokumentene som nylig kom fra Tyrkia.
VG171004 Politiadvokat Thomas Blom ved Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener det er ingenting i dokumentene som tyder på en frifinnelse, men at 34-åringen ble løslatt for å bli deportert til Norge.
VG171004 Ifølge dokumentene , har forbrytelsen en strafferamme på minst fem års fengsel i Tyrkia.
VG171004 Den domsslutningen synes imidlertid ikke å ha fulgt med i forsendelsen, sa Langseth, som mener dokumentene antyder at 34-åringen ble domfelt og at han fikk en svært kort straff eller frifunnet, siden han ble løslatt.
DB171004 Sundet fortalte at han gjentatte ganger måtte purre på tyrkiske myndigheter for å få oversendt dokumentene - som altså tilsynelatende er ufullstendige.
DB171004 Statsadvokat og aktor Kim Sundet uttalte til Dagbladet i går at det ikke blir aktuelt å utsette hovedforhandlingen på bakgrunn av dokumentene .
DB171004 Mens førstnevnte mener dokumentene er forvirrende og ufullstendige, mener sistnevnte at de viser at 34-åringens eventuelle IS-deltakelse allerede er domstolbehandlet i Tyrkia.
DB171004 Hun mener det er uforsvarlig av tingretten å fortsette med hovedforhandlingen med usikkerheten rundt dokumentene , og ber om at hele rettssaken utsettes til partene har fått klarhet i papirenes innhold.
DB171004 Hun mener de nyankomne dokumentene bekrefter klientens oppfatning.
DB171004 Advokaten leser fra dokumentene , som er utstedt av lagmannsretten i den sørtyrkiske byen Kilis, der den etnisk norske mannen fra Verdal skal ha vært tiltalt sammen med en annen mann.
AA171004 Dokumentene viser ifølge statsadvokaten at 34-åringen i en tyrkisk domstol er dømt for deltakelse i IS.
DN171003 En av meddommerne bemerket at et av dokumentene var datert 31. desember 2017.
DB171003 Sundet opplyser at han gjentatte ganger har purret på tyrkiske myndigheter for å få utlevert dokumentene .
DB171003 Sundet går ut fra at mye av rettssakens første dag vil gå med til diskusjoner med forsvaret om dokumentene .
DB171003 Påtalemakten og forsvaret tolker de tyrkiske rettdokumentene ulikt, etter det Dagbladet får opplyst ; mens påtalemakten finner opplysningene ufullstendige og forvirrende, forstår forsvaret dokumentene dit hen at trønderen allerede er domfelt for IS-deltakelse i Tyrkia, og at punktet i tiltalen som omhandler dette, d
DB171003 Etter å ha fått oversatt og gransket de oversendte dokumentene er statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet ikke i tvil : ¶
AA171002 Innholdet i disse dokumentene , som ble oversatt i løpet av helgen og mandag, var nytt for Sundet.
AA171002 Av dokumentene går det nemlig frem at lagmannsretten i Kilis i Tyrkia har domfelt 34-åringen for medlemskap i IS, opplyser statsadvokaten videre i e-posten.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
VG170929 Trump under lupen : Disse dokumentene vil spesialetterforskeren ha ¶
VG170929 I de aktuelle dokumentene står det at hun allerede hadde fått sin del av arven, pliktarven hun hadde krav på som datter.
VG170929 - Saken bygger på konspirasjonsteorier, og det sier jeg ikke med bakgrunn i de klausulerte dokumentene .
VG170928 - Saken bygger på konspirasjonsteorier, og det sier jeg ikke med bakgrunn i de klausulerte dokumentene .
VG170928 - Saken bygger på konspirasjonsteorier, og det sier jeg ikke med bakgrunn i de klausulerte dokumentene .
VG170928 I de aktuelle dokumentene står det at hun allerede hadde fått sin del av arven, det hun hadde krav på som datter.
DB170927 Dette bekreftes i dokumentene som nå er frigitt.
DB170927 Verken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene , vil røpe om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig.
DB170927 Tunheim opplyser at det i dokumentene som blir frigitt, dersom altså Trump ikke setter foten ned, vil være informasjon om en avtale som amerikanske myndigheter inngikk med Mexico og som førte til at de to nevnte ambassadene kunne overvåkes tett.
DB170927 Store nyheter eller ei, folk har uansett rett til å få tilgang på dokumentene , mener Larry Sabato, som er leder for Center for Politics ved University of Virginia.
DB170927 Sabato er blant flere JFK-eksperter som mener dokumentene kan gi innsyn i drapsmannen Lee Harvey Oswalds reise til Mexico by noen uker før drapet.
DB170927 President Donald Trump kan imidlertid bli den som ødelegger for alle som nå venter på å se dokumentene .
DB170927 Kennedy-eksperter håper også at dokumentene inneholder den fullstendige rapporten om Mexico-turen fra en Kongress-oppnevnt komité som gransket drapet.
DB170927 Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, uttaler dommer John Tunheim.
DB170927 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i 1963.
AA170927 Verken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene , vil røpe om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig.
AA170927 Tunheim opplyser at det i dokumentene som blir frigitt, dersom altså Trump ikke setter foten ned, vil være informasjon om en avtale som amerikanske myndigheter inngikk med Mexico og som førte til at de to nevnte ambassadene kunne overvåkes tett.
AA170927 Store nyheter eller ei, folk har uansett rett til å få tilgang på dokumentene , mener Larry Sabato, som er leder for Center for Politics ved University of Virginia.
AA170927 Sabato er blant flere JFK-eksperter som mener dokumentene kan gi innsyn i drapsmannen Lee Harvey Oswalds reise til Mexico by noen uker før drapet.
AA170927 President Donald Trump kan imidlertid bli den som ødelegger for alle som nå venter på å se dokumentene .
AA170927 Kennedy-eksperter håper også at dokumentene inneholder den fullstendige rapporten om Mexico-turen fra en Kongress-oppnevnt komité som gransket drapet.
AA170927 Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, uttaler dommer John Tunheim.
AA170927 oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i 1963.
AA170927 Dette bekreftes i dokumentene som nå er frigitt.
SA170926 Men 25-åringen er altså ikke verdens best betalte fotballspiller, skal vi tro dokumentene Der Spiegel viser til.
AP170926 Men 25-åringen er altså ikke verdens best betalte fotballspiller, skal vi tro dokumentene Der Spiegel viser til.
DB170923 Ifølge dokumentene Spiegel nå sitter på, kom Barcelona med to bud : Ett på drøyt 760 millioner, og senere et på en snau milliard.
VG170921 | Trump under lupen : Disse dokumentene vil spesialetterforskeren ha ¶
DB170920 I dokumentene står det at kvinnen hevder hun ble servert så mange alkoholholdige drikker at hun ble « mer enn åpenbart beruset ».
VG170918 - Dersom hotellet hadde brent helt ned, så ville ikke bare dokumentene som viser jevn tapping av selskapet fra 2014 til 2016 ha gått tapt.
DB170918 Det vil si at de ønsker å gi fra seg alle dokumentene som Mueller etterspør, nærmest uten diskusjon.
AP170918 Et av argumentene er at dokumentene også inneholder informasjon om andre fanger i Lubjanka-fengselet.
AP170918 De viser til at dokumentene kan utstedes 75 år etter fangens død, som ifølge FSB var i 1947.
AP170918 - Dersom hotellet hadde brent helt ned, så ville ikke bare dokumentene som viser jevn tapping av selskapet fra 2014 til 2016 ha gått tapt.
AA170918 Et av argumentene er at dokumentene også inneholder informasjon om andre fanger i Lubjanka-fengselet.
AA170918 De viser til at dokumentene kan utstedes 75 år etter fangens død, som ifølge FSB var i 1947.
AA170918 - Dersom hotellet hadde brent helt ned, så ville ikke bare dokumentene som viser jevn tapping av selskapet fra 2014 til 2016 ha gått tapt.
DB170914 En avdeling som spesialiserer seg i uløste drapsgåter begynte i 2013 å se på saken på nytt, og i de nesten 40 år gamle dokumentene fant de et spor som skulle vise seg å bli sentralt.
DB170913 - Vi har hatt flere intense samtaler med de ansvarlige i Borussia Dortmund, og vi stoler på deres overbevisning om at dokumentene viser spillerens virkelige alder, heter det i en uttalelse fra forbundet.
DB170913 DOKUMENTENE FLORERER I de fleste redaksjoner og felles for mange av dem er at ordet konfidensielt går igjen som en forutsetning for absolutt diskresjon og null innsyn fra omverdenen.
AP170912 Vi vil måtte avklare planer for de neste fire årene, men veldig mye ligger jo i de dokumentene vi allerede har laget.
AP170912 Vi vil måtte avklare planer for de neste fire årene, men veldig mye ligger jo i de dokumentene vi allerede har laget.
AA170908 Da Stortinget vedtok åpningen, var konsekvensutredningen fra Olje- og energidepartementet blant de viktigste dokumentene å forholde seg til.
DA170906 Kommuneplanen er et av de aller viktigste dokumentene bystyret driver med.
VG170904 Advokat Jan Erlend Rong fra advokatfirmaet Negota, som har lang erfaring med å gi bistand i klageprosesser knyttet til offentlige anskaffelser, har også lest dokumentene .
VG170904 I dokumentene fra tingretten understrekes det at saken samlet sett er svært alvorlig, og det finnes ingen andre direkte sammenliknbare saker.
DB170904 - Jeg har lest med den oppmerksomhet som kreves, alle de dokumentene som er lagt fram av Hennes Majestets regjering, og ingen av dem er tilfredsstillende, sa Juncker.
DB170902 « Slik saken endte, kan avtalen like gjerne ses på som Adrians dødsdom », står det i dokumentene .
DA170831 Fagforeningene reagerer på at lovendringene har blitt lagt fram gjennom høytlesning, og at de ikke har fått lese dokumentene , fordi regjeringen har fryktet lekkasjer, skriver Journal du dimanche.
DN170829 Ifølge dokumentene var planen å bygge et høyhus à la Trump Tower i den russiske hovedstaden.
AP170829 Ifølge dokumentene var planen å bygge et høyhus à la Trump Tower i den russiske hovedstaden.
AA170829 Ifølge dokumentene var planen å bygge et høyhus à la Trump Tower i den russiske hovedstaden.
DB170828 Opplysningene er hentet fra de samme dokumentene som ble levert til Kongressen mandag.
DB170828 Dokumentene skal bli overlevert til Kongressens etterforskere, og de kan bety at det var ytterligere kontakt mellom Trump-leiren og russere enn som allerede er kjent.
DB170828 I dokumentene , som TMZ har fått tilgang til, påpeker Usher at søksmålet ikke forklarer om hun hadde blitt testet for sykdommen før de angivelig hadde samleie, skriver Huffington Post.
AA170828 Davis på sin side forsvarte den britiske regjeringens forsøk på å forklare sine standpunkter, og han framholdt at dokumentene er resultat av « hardt arbeid og detaljert tankearbeid ».
DN170827 Starmer mener på sin side at dokumentene de konservative har lagt frem de siste to ukene i forhandlingene med EU er « kjedelige og uforpliktende ».
AP170827 Starmer mener på sin side at dokumentene de konservative har lagt fram de siste to ukene i forhandlingene med EU er « kjedelige og uforpliktende ».
AA170827 Starmer mener på sin side at dokumentene de konservative har lagt fram de siste to ukene i forhandlingene med EU, er « kjedelige og uforpliktende ».
DB170826 I gjennomgangen av flere titalls uregelmessighets-rapporter fra ordningen er det ett mønster som går igjen : Rapporter som viser at det meste er i orden blir det gitt fullt innsyn i, mens hemmeligstempling og sladding er respons der dokumentene avdekker grovere svikt og misbruk av norske skattepenger.
VG170825 Hvorfor denne forskjellen, spør Morten Justad Johnsen, og fremholder at Antidoping Norge og domsutvalget hele tiden har lagt til grunn at dokumentene i saken har vært svært uklare.
DB170825 Trangen etter å regulere kvinnekroppen kan spores tilbake til der vi finner de første skriftlige dokumentene vi verdsetter høyest i Vesten.
DN170824 The Hill rapporterer at Citizens for Ethics and Responsibility in Washington ( CREW ), har bedt om dokumentene som omhandler kostnadene for turen til Kentucky.
DB170824 I dokumentene hevdet hun også at han skal ha hatt en pistol i hjemmet, noe han ikke hadde lov til.
DB170822 Et av dokumentene som er levert inn til domstolen i Los Angeles, består blant annet av et håndskrevet brev som barnevakten angivelig skal ha mottatt fra Mel B, bare uker før sistnevnte søkte om skilsmisse.
DB170822 Brevet til høyre er et av dokumentene hun har levert inn til domstolen i Los Angeles, og skal være et håndskrevet brev fra Spice Girls-stjerna, hvor hun roser Gilles for hennes innsats hos familien gjennom åra.
DN170820 Dokumentene som kommer til uken skal dekke fem områder : varer og tjenester i markedet, konfidensialitet tilknyttet dokumenter og informasjon som utveksles med EU, sivilrettslig samarbeid, EU-domstolens jurisdiksjon og datautveksling mellom Storbritannia og EU. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DB170815 Men det har ikke vært mulig for Dagbladet å få verifisert hvorvidt dokumentene faktisk viser at Bardas forklaring er korrekt.
VG170814 Etter sommerens villeste overgangssaga, en glamourøs presentasjon foran Eiffeltårnet, og en lang uke med venting på at det spanske fotballforbundet skulle sende de nødvendige dokumentene , fikk Neymar endelig sine første minutter som tidenes dyreste fotballspiller.
DN170813 Banken svarte at den kunne ville gi dokumentene om en stevning kom fra Kongressen og komiteens leder.
DB170813 I gjennomgangen av flere titalls uregelmessighets-rapporter fra ordningen er det ett mønster som går igjen : Rapporter som viser at det meste er i orden blir det gitt fullt innsyn i, mens hemmeligstempling og sladding er respons der dokumentene avdekker grovere svikt og misbruk av norske skattepenger.
DB170810 - Hun ble veldig opprørt, og jeg måtte avbryte intervjuet på et tidspunkt på grunn av hennes reaksjon rundt det vi diskuterte, skrev en FBI-agent i dokumentene .
VG170809 Notater fra dette møtet skal være blant dokumentene Manafort allerede har overlevert til myndighetene.
DB170809 Blant dokumentene skal Manaforts notater fra et møte med en russisk advokat i Trump Tower i juni i fjor befinne seg.
DB170809 - Hvis FBI ville ha dokumentene , kunne de bare ha bedt om det og han ville ha overlevert dem, sier en « rådgiver som står Det hvite hus nært » til Washington Post.
AP170807 - Disse dokumentene viser Trumps pågående sensurering av vitenskap gjennom politikken hans, sier Townsend til avisen.
VG170805 Hele dette kapittelet - i alt ni sider - var sladdet da VG mottok dokumentene etter å ha søkt om innsyn tidligere i år.
DB170804 Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov presset derimot på for å bruke det hackede materialet disse dokumentene forteller om, til å støtte Trump mot Clinton.
DB170804 Ivanov mente ifølge dokumentene at Trump var for mye i psykisk ubalanse, og at det var galt av Kreml å aktivt støtte en slik presidentkandidat, igjen ifølge dokumentene .
DB170804 Ivanov mente ifølge dokumentene at Trump var for mye i psykisk ubalanse, og at det var galt av Kreml å aktivt støtte en slik presidentkandidat, igjen ifølge dokumentene.
DB170804 I de dokumentene som FBI overleverte til Barack Obama i januar, før Trump tok over som president, er det referert til en etterretningskilde som rapporterte om uenighet i den russiske ledelsen fra august i fjor om hvor aktivt man skulle støtte Trump.
DB170804 Hvorfor ? Dokumentene fra januar gir sparkingen av Ivanov i august i fjor en mening.
DB170804 Dokumentene kunne fortelle at presidentens stabssjef i Kreml, Putins mangeårige, personlige venn, Sergej Ivanov, i august i fjor hadde begynt å advare Putin om Trump.
AP170804 Aftenposten har sett på tallene i disse to dokumentene og i tillegg bedt Arbeiderpartiet konkretisere sine skatteløfter.
DN170801 Ifølge Microsoft ble ikke calibri introdusert som en standardfont før i 2007 - året etter at dokumentene skulle ha blitt skrevet ut og underskrevet av statsministerens familie.
DN170801 En kommisjon brukte flere måneder på å gå gjennom dokumentene , som var utarbeidet i Windows Word og skrevet ut med en standardfonten « calibri ».
DN170801 Bevis er vedlagt », skrev datteren Maryam Nawaz Sharif på Twitter i 2016 og la ved flere av dokumentene .
DB170801 I tillegg vil vi selvsagt stille opp i møter med dem for å utdype det de finner i dokumentene og forklare eventuelle uklarheter, sier Oddvar Sæther.
DB170731 I rettsdokumentet står det « at en ekspert har slått fast at dokumentene og signaturene er forfalsket ».
VG170729 Skuespillerens advokat skriver i rettsdokumentet at dokumentene skuespilleren har skrevet under på er « ren og skjær humbug ».
VG170729 Ifølge rettsdokumentene ble de underskrevne dokumentene presentert som et visum, som omhandler særlig oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i USA for blant annet skuespillere.
VG170727 Offentlige dokumenter ¶ Dokumentene Scaramucci mente var lekket, og som han dermed ville ha etterforsket, viser seg for øvrig å være offentlig tilgjengelige dokumenter om hans finanser.
DA170726 Av de lekkede dokumentene går det fram at HV har behov for langt flere soldater enn det regjeringen har lagt opp til i langtidsplanen for Forsvaret.
AP170726 Journalistene som undersøkte de lekkede dokumentene , avslørte hvordan tre av Sharifs barn eide verdifulle leiligheter i London via selskaper på De britiske jomfruøyene.
AP170726 Etterforskningsteamet konkluderer derfor med at dokumentene må være tilbakedatert og således forfalsket i forsøk på å « manipulere fakta og kamuflere sannheten ».
AP170726 Dokumentene var datert 2006 og skrevet med skrifttypen Calibri i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word.
VG170721 Ifølge dokumentene representerte advokat Natalia Veselnitskaya sikkerhetstjenesten i en eiendomstvist i Moskva mellom 2005 og 2013.
AA170720 Dokumentene viser også et nettverk av dekkselskaper som flyttet lån og innbetalinger seg imellom for å skjule de egentlige eiere og deres formue.
AA170720 Dokumentene viser også et nettverk av dekkselskaper som flyttet lån og innbetalinger seg imellom for å skjule de egentlige eiere og deres formue. ( ©NTB ) ¶
DB170719 Ifølge Reuters skriver Madonna i dokumentene at hun ikke var klar over at brevene hun fikk fra Shakur for 21 år siden var borte.
DA170718 To utenlandske vogntog kjørte kabotasjetur, ett av de hadde ikke dokumentene i orden, melder Vegvesenet.
AP170717 Han legger også til at flyselskapet ikke tillater innsjekket bagasje om bord på flyet som skal videre til Canada uten å vite om passasjeren har de riktige dokumentene .
AA170717 Han legger også til at flyselskapet ikke tillater innsjekket bagasje om bord på flyet som skal videre til Canada uten å vite om passasjeren har de riktige dokumentene .
DB170716 Samtidig viser dokumentene , som ble kjent lørdag, at Trumps valgkamporganisasjon betalte 90.000 dollar ( om lag 765.000 kroner ) til Trump Corporation 30. juni for « juridisk rådgivning ».
DB170716 Dokumentene viser også at valgkamporganisasjonen betalte 538.265 dollar ( om lag 4,5 millioner kroner ) i andre kvartal til sitt hovedadvokatkontor, Jones Day.
DB170716 Svindlerne utstyrte hestene med nye mikrobrikker og forfalsket dokumentene .
DN170714 Virginia-senatoren Mark Warner bekrefter at komiteen ba om dokumentene tidligere denne uken.
DB170714 Virginia-senatoren Mark Warner bekrefter at komiteen ba om dokumentene tidligere denne uken.
AA170714 Virginia-senatoren Mark Warner bekrefter at komiteen ba om dokumentene tidligere denne uken.
DB170713 Fonttrøbbel ¶ Dokumentene var angivelig fra 2006.
DB170713 Den var ikke tilgjengelig ikke på tidspunktet dokumentene var datert til.
AA170713 Hun fikk spørsmål om å godta kontorforretning ( rettsmøte hvor dommeren avgjør fengslingsspørsmålet alene med kun dokumentene i saken journ.anm. ), men det var håpløst for henne å forholde seg til.
DB170712 Det har vært et uttalt mål å beholde dette, blant annet av hensyn til sikkerhet knyttet til trykkingen av de parlamentariske dokumentene .
AA170712 Han opplyser også at det er uaktuelt for klienten at fengslingsspørsmålet skal avgjøres gjennom såkalt kontorforretning - hvor dommeren behandler politiets begjæring basert på dokumentene i saken.
VG170711 Ingen av dokumentene har imidlertid funnet veien til terrororganisasjonen, sier spesialagent Paul Delacourt i FBI.
DB170711 Dommeren avgjør i stedet spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken. 24-åringens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, har tidligere sagt at hans klient erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.
DA170711 Dommeren avgjør i stedet spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken. 24-åringens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, har tidligere sagt at hans klient erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.
DA170711 Dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene.
AA170711 - Vi mener at det ikke er påvist at barnets skade var påført av noen andre, og ut fra de dokumentene jeg har, er det heller ikke noe som knytter min klient noen handling, forklarer Kjøren.
AA170711 Dommeren avgjør i stedet spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken. 24-åringens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, har tidligere sagt at hans klient erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.
AA170711 Dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene.
AA170711 Dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene.
DB170710 Videre understreker Presthus at Spesialenheten forutsatte at dokumentene , som lensmannen i Avaldsnes benekter at de noensinne har fått, « var tilgjengelige for personell i politiet som arbeidet med saker som vedrørte Halvorsen ».
DB170710 Kontorforretning innebærer at en dommer alene vurderer dokumentene før hen avgjør om hvorvidt politiet skal få medhold i sin begjæring om varetektsfengsling.
DA170710 Dermed slipper siktede å møte i retten, og dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene. 24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.
AA170710 Dermed slipper siktede å møte i retten, og dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene. 24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.
DB170709 Da Halvorsen i 2003 og 2004 gikk til politiet med opplysninger som han mente knyttet politilederens bror til verktøytyveriet, forsvant disse dokumentene og nådde aldri fram til etterforskerne som jobbet med saken.
DB170709 Arveoppgjøret vil derimot ikke gå helt knirkefritt for seg, og vi skal tro dokumentene People siterer.
VG170707 Han, avslørte dokumentene , hadde fått medisinske fritak til å bruke et steroid som normalt ville vært forbudt i dagene før store treukersrittt, tre år på rad.
VG170707 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
SA170707 VG er blant mediene som sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
SA170707 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
SA170707 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
DB170707 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
DB170707 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
BT170707 VG er blant mediene som sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
BT170707 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
BT170707 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
AP170707 VG er blant mediene som sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
AP170707 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
AP170707 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
VG170706 VG sitter på dokumentene der Henrik Ingebrigtsen på ett tidspunkt fikk merkelappene « Sannsynligvis dopet » og to ganger « Blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
VG170706 Så sant dokumentene fra den russiske hackergruppen er autentiske, får Ingebrigtsen merkelappen « sannsynligvis dopet », mens « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves » er å lese ut av dokumentene , og han scorer middels på en skala fra 1-3 om hvor høyt saken prioriteres.
VG170706 Så sant dokumentene fra den russiske hackergruppen er autentiske, får Ingebrigtsen merkelappen « sannsynligvis dopet », mens « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves » er å lese ut av dokumentene, og han scorer middels på en skala fra 1-3 om hvor høyt saken prioriteres.
VG170706 VG sitter på dokumentene der Henrik Ingebrigtsen får merkelappene « Sannsynligvis dopet » og to ganger « Blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
VG170706 I fjor vår var det registrert 37 verdier på Henrik Ingebrigtsen, ifølge dokumentene Fancy Bears slapp i går.
VG170706 Dokumentene stammer tilsynelatende fra våren 2016.
SA170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
SA170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
SA170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
SA170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
SA170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
SA170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
SA170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
SA170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
SA170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varsellampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
SA170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
SA170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke er blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
SA170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
SA170706 Svein Arne Hansen, som også sitter som styremedlem i IAAF, tror ikke dokumentene som nå har blitt lekket vitner om en ny sikkerhetsbrist.
SA170706 Les mer om dokumentene her : ¶
SA170706 I dokumentene kommer det frem at IAAF skal ha hatt dopingmistanke mot Ingebrigtsen, og at mellomdistanseløperen blant annet fikk anføringen « sannsynligvis dopet ».
SA170706 Er dokumentene ekte ?
SA170706 - Veldig skadelig for omdømmet ¶ Én detalj som kom frem i dokumentene viser seg uansett å stemme.
FV170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
FV170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
FV170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
FV170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
FV170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
FV170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
FV170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
FV170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
FV170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varsellampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
FV170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
FV170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke er blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
FV170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
DB170706 Han var relativt taus om de lekkede dokumentene etter løpet.
DB170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
DB170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
DB170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
DB170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
DB170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
DB170706 ¶ PÅ LISTE : VG sitter på dokumentene fra 2016 der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
DB170706 VG sitter på dokumentene fra 2016 der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
DB170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
DB170706 Om påstandene om at lekkasjen av dokumentene er et politisk spill, sier han : ¶
DA170706 VG sitter på dokumentene der Sandnes-løperen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
DA170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
DA170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
DA170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
DA170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
AP170706 Dokumentene som inneholder forklaringene, er hos Riksarkivet, som ikke ønsker å utlevere informasjonen.
AP170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
AP170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
AP170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
AP170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
AP170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
AP170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
AP170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
AP170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
AP170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varsellampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
AP170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
AP170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke er blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
AP170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
AP170706 Svein Arne Hansen, som også sitter som styremedlem i IAAF, tror ikke dokumentene som nå har blitt lekket vitner om en ny sikkerhetsbrist.
AP170706 Les mer om dokumentene her : ¶
AP170706 I dokumentene kommer det frem at IAAF skal ha hatt dopingmistanke mot Ingebrigtsen, og at mellomdistanseløperen blant annet fikk anføringen « sannsynligvis dopet ».
AP170706 Er dokumentene ekte ?
AP170706 - Veldig skadelig for omdømmet ¶ Én detalj som kom frem i dokumentene viser seg uansett å stemme.
AA170706 Dokumentene som inneholder forklaringene, er hos Riksarkivet, som ikke ønsker å utlevere informasjonen.
AA170706 VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene « sannsynligvis dopet » og to ganger « blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves ».
AA170706 IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte.
AA170706 De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.
AA170706 - Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.
AA170706 - Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen.
AA170706 Dokumentene skal stamme fra våren 2016.
AP170705 Aftenposten har bedt om å få innsyn i rapportene for de siste månedene, men Stortingets ledelse har avvist at offentligheten skal få se disse, fordi dokumentene inneholder « fortrolige råd og vurderinger om et pågående byggeprosjekt ».
NL170704 Noen dokumenter skal unntas offentlighet, for eksempel når man er i forhandlinger om store kontrakter, eller fordi dokumentene avslører forsvarshemmeligheter....
DN170704 Avisen delte dokumentene med det internasjonale journalistnettverket ICIJ for å få hjelp med å analysere materialet.
DN170704 Dokumentene omfattet perioden 1977 til 2015 og berørte omkring 214.000 foretak som advokatfirmaet grunnla i rundt 20 skatteparadiser på vegne av sine kunder.
DN170704 Dokumentene er så langt ikke publisert noen steder.
DB170704 Overfor Dagbladet og Haugesunds Avis sier Nesse at han tror politimannen som tre uker etter kidnappingen sendte prøver av fjøla til Rettsmedisinsk Institutt i Oslo for undersøkelser, rett og slett har forvekslet ransakingsrapporter når han har gått gjennom dokumentene .
DB170704 En feil må ha skjedd, sier sorenskriver Knut Gramstad etter å ha sett gjennom dokumentene i saken.
AP170704 Tysk politi har imidlertid ikke ønsket å uttale seg om hvordan de har fått tilgang til dokumentene .
AP170704 Tidligere er det blitt kjent at danske skattemyndigheter betaler millionbeløp til en anonym kilde for få tilgang til opplysninger fra dokumentene , da kun om 600 danske personer.
AP170704 Mer enn 200 nordmenn er omtalt i disse dokumentene .
AP170704 Den tyske avisen Bild skriver at tysk politi har kjøpt dokumentene for fem millioner euro, noe som tilsvarer nærmere 47 millioner norske kroner.
AP170704 Aftenpostens kartlegging av materialet viste at mer enn 200 nordmenn er omtalt i de 11,5 millioner dokumentene .
AP170704 Aftenposten har tirsdag kveld vært i kontakt med både Økokrim og Kripos for å forsøke å få svar på hvorvidt norsk politi har vært i dialog med tysk politi eller om de har planer om å be de om utlevere dokumentene .
AP170704 Tysk politi har imidlertid ikke ønsket å uttale seg om hvordan de har fått tilgang til dokumentene .
AP170704 Tidligere er det blitt kjent at danske skattemyndigheter betaler millionbeløp til en anonym kilde for få tilgang til opplysninger fra dokumentene , da kun om 600 danske personer. | 13 omkom i eksplosjon på Lindex-fabrikk i Bangladesh ¶
AP170704 Mer enn 200 nordmenn er omtalt i disse dokumentene .
AP170704 Den tyske avisen Bild skriver at tysk politi har kjøpt dokumentene for fem millioner euro, noe som tilsvarer nærmere 47 millioner norske kroner.
AP170704 Aftenpostens kartlegging av materialet viste at mer enn 200 nordmenn er omtalt i de 11,5 millioner dokumentene .
AP170704 Aftenposten har tirsdag kveld vært i kontakt med både Økokrim og Kripos for å forsøke å få svar på hvorvidt norsk politi har vært i dialog med tysk politi eller om de har planer om å be de om utlevere dokumentene .
AA170704 Dokumentene er så langt ikke publisert noen steder.
VG170703 april, og de fortsatt ikke leverer dokumentene vi skulle hatt for svært lenge siden, har vi ikke annet valg enn å starte tilbakebetaling, sier Andersen i UD.
DB170703 Ingen kan i dag fortelle Dagbladet og Haugesunds Avis hvor dokumentene har vært i mellomtida eller hvem som har hatt hånd om dem.
DB170701 Selv om disse dokumentene ikke er rettslig bindene for Norge, gir de et kraftfullt politisk signal om hvordan LHBT-rettigheter bør ivaretas.
DA170631 Som ansvarlig politiker må man ta innover seg at dokumentene som lå til grunn ikke lenger er realiserbare.
VG170630 Anh Nhu Nguyen, som dokumentene hans viste at han het, fortalte inngående om den dramatiske brannatten - en historie politiet mener kun er oppspinn : ¶
SA170630 Ifølge FIFA gjorde hun dette etter å ha fått tilgang til dokumentene tilknyttet den etiske komiteen i FIFAs hovedkvarter.
DN170630 Dokumentene som er lekket stammer fra advokatfirmaet Mossack Fonseca, som har bistått personer med å opprette selskapsstrukturer i skatteparadis.
AP170630 Ifølge FIFA gjorde hun dette etter å ha fått tilgang til dokumentene tilknyttet den etiske komiteen i FIFAs hovedkvarter.
VG170629 Eggen har fått gjennomgå alle dokumentene om kvinnens kulturprosjekt som VG har fått innsyn i.
VG170629 Dokumentene skal gjenspeile det som er realiteten i prosjektet, svarer avdelingsdirektøren.
AP170628 Noen dokumenter skal unntas offentlighet, for eksempel når man er i forhandlinger om store kontrakter eller fordi dokumentene avslører forsvarshemmeligheter.
AP170628 Noen dokumenter skal unntas offentlighet, for eksempel når man er i forhandlinger om store kontrakter eller fordi dokumentene avslører forsvarshemmeligheter.
AA170628 Ifølge dokumentene skal sju av personene arresteres dersom de kommer til Syria, 45 skal nektes innreise og for 23 av dem skal myndighetene varsles.
DB170627 - Dette er et av de mest eksplosive dokumentene i idretten, skriver avisa.
DN170626 Dokumentene gjaldt en rapport som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
BT170626 Dokumentene gjaldt en rapport som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AP170626 Dokumentene gjaldt sammendraget fra en rapport fra Riksrevisjonen som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AA170626 Dokumentene gjaldt sammendraget fra en rapport fra Riksrevisjonen som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AP170624 Dokumentene vi har brukt i denne saken : ¶
AP170624 Dokumentene vi har brukt i denne saken : ¶
DN170623 Selv hevder han at de eneste dokumentene han har overlevert var to ugraderte rapporter han selv hadde skrevet.
DN170623 39-åringen erkjente å ha tatt med stjålne dokumenter fra arbeidsgiveren sin og reist til Kina, men sier han ikke ga dokumentene til noen i hjemlandet.
AP170623 Selv hevder han at de eneste dokumentene han har overlevert var to ugraderte rapporter han selv hadde skrevet.
AP170623 39-åringen erkjente å ha tatt med stjålne dokumenter fra arbeidsgiveren sin og reist til Kina, men sier han ikke ga dokumentene til noen i hjemlandet.
SA170621 Et av de aller viktigste dokumentene Stortinget får til behandling i løpet av valgperioden er " Perspektivmeldingen ".
VG170619 Strøm Arnøy understreker at hun uttaler seg på prinsipielt grunnlag og ikke kjenner til hvordan Stortinget har håndtert disse dokumentene eller hvilke vurderinger som er tatt.
VG170619 Kommunikasjonsrådgiver ved Stortinget, Elianne Kemble-Clarkson, sier til VG at alle stortingsrepresentantene har hatt mulighet til å ta med seg dokumentene .
VG170619 Ifølge VGs opplysninger skal ett av dokumentene være gradert som « hemmelig », som etter sikkerhetsloven er det nest høyeste graderingsnivået i Norge.
VG170619 De graderte dokumentene kunne de ta med seg hjem i helgen.
VG170619 - Det utdypes ikke, men å oppbevare dokumentene forskriftsmessig emballert og i egen varetekt er sentralt.
DB170619 Forsvarsdepartementets hemmelighold er blitt kritisert, og det ble derfor forsøkt å få vedtatt en særlov i Stortinget for å få avgradert dokumentene .
AP170619 Grunnet Forsvarsdepartementets hemmelighold ble det forsøkt å få vedtatt en særlov i Stortinget for å få avgradert dokumentene .
DB170618 Så hvis man ikke har vurdert barnets beste ved for eksempel forandring i loven eller ved nye reformer, kan disse dokumentene regnes som lovstridige.
VG170617 Utenriksministeren sier han « respekterer » dokumentene , men at den ferske regjeringen i Somalia må være helt sikre.
VG170617 Men jeg er skuffet over at ministeren ikke ville forsvare disse dokumentene på engelsk da VG spurte ham, sier Mahad.
VG170617 Her overleverte Mahad Mahamud kopier av dokumentene han mener beviser han er fra Somalia, og ikke Djibouti slik norske myndigheter hevder.
SA170617 Trump var involvert i 565 forskjellige selskaper via sitt forretningsimperium i fjor, viser dokumentene som dekker tidsrommet fra januar i fjor og fram til våren i år.
SA170617 Men dokumentene viser at Trump har en gjeld på 315 millioner dollar, nesten 2,7 milliarder kroner. 130 millioner dollar av gjelden er til Deutsche Bank.
SA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
DN170617 Trump var involvert i 565 forskjellige selskaper via sitt forretningsimperium i fjor, viser dokumentene som dekker tidsrommet fra januar i fjor og fram til våren i år.
DN170617 Men dokumentene viser at Trump har en gjeld på 315 millioner dollar, nesten 2,7 milliarder kroner. 130 millioner dollar av gjelden er til Deutsche Bank.
DN170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
DB170617 Når det gjelder gjeld, viser dokumentene at presidenten skylder summer tilsvarende 2,6 milliarder kroner.
DB170617 Denne har økt sine inntekter med 59 millioner, ifølge dokumentene .
DB170617 - Presidenten setter pris på muligheten til å offentliggjøre sin personlige økonomi, uttaler Det hvite hus i en pressemelding om dokumentene .
DB170617 BEKYMRET : « (.. ) vi må levere inn dokumentene ved møtets slutt.
DB170617 169 stortingsrepresentanter har fått delt ut hemmeligstemplede dokumenter til et lukket møte kl 8 mandag morgen, hvor vi må levere inn dokumentene ved møtets slutt.
AA170617 Trump var involvert i 565 forskjellige selskaper via sitt forretningsimperium i fjor, viser dokumentene som dekker tidsrommet fra januar i fjor og fram til våren i år.
AA170617 Men dokumentene viser at Trump har en gjeld på 315 millioner dollar, nesten 2,7 milliarder kroner. 130 millioner dollar av gjelden er til Deutsche Bank.
AA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
AA170617 Trump var involvert i 565 forskjellige selskaper via sitt forretningsimperium i fjor, viser dokumentene som dekker tidsrommet fra januar i fjor og fram til våren i år.
AA170617 Men dokumentene viser at Trump har en gjeld på 315 millioner dollar, nesten 2,7 milliarder kroner. 130 millioner dollar av gjelden er til Deutsche Bank.
AA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
VG170616 Sakspapirene og dagsorden må kvitteres ut av hver enkelt stortingsrepresentant, og nummerert slik at alle dokumentene må leveres inn, eller legges igjen i det hemmelige møterommet når møtet er over.
DN170616 Nyhetsbyrået AP har bedt om å få tilgang til de samme dokumentene .
AA170616 Nyhetsbyrået AP har bedt om å få tilgang til de samme dokumentene .
DB170614 Page Six refererer også til dokumentene , der det hevdes at Jones instruerte jentene i hvordan de skulle utføre seksuelle handlinger, og at han fortalte dem hva de skulle ha på seg og hva de skulle si.
DB170614 Ifølge dokumentene skal Jones ha chattet med et av de to ofrene om de detaljerte instruksene han ga henne : ¶
VG170613 Vedlagt lå følgende anonyme beskjed : « Dette er antagelig en av de viktigste dokumentene i vår tid, det fjerner tåkeleggingen av krigen og avslører sannheten om det 21. århundres asymmetriske krigføring.
VG170613 Nå, som fri kvinne, snakker hun ut, både om familie og oppvekst, transseksualisme og ikke minst de graderte dokumentene hun lekket til WikiLeaks.
VG170613 I et nytt intervju forteller Chelsea Manning ( 29 ) om hvorfor hun lekket de graderte dokumentene , og om hvordan hun alt som barn visste at hun var født i feil kropp.
VG170613 Ble stadig mer forferdet ¶ Dokumentene avslørte blant annet overgrep begått av USAs irakiske allierte i landet, og de dokumenterte også hvordan tallet på drepte sivile var langt høyere enn tidligere kjent.
SA170613 De nevnte dokumentene viste at Ronaldo hadde verdier tilsvarende 1,8 milliarder kroner utenfor Spanias grenser.
DB170613 De nevnte dokumentene viste at Ronaldo hadde verdier tilsvarende 1,8 milliarder kroner utenfor Spanias grenser.
AP170613 De nevnte dokumentene viste at Ronaldo hadde verdier tilsvarende 1,8 milliarder kroner utenfor Spanias grenser.
AP170612 I år vil USAs riksarkiv offentliggjøre de siste hemmeligholdte dokumentene om drapet på president John F.
VG170610 Men i disse dokumentene staves navnet hans Mahad Abiib Mohamud, ikke Mahamud.
VG170610 Dokumentene er stemplet og i brevhodet står det Den somaliske ambassaden i Belgia.
DB170610 Hun forteller til ABC News at hun lekket dokumentene fordi hun håpet det ville føre til en offentlig debatt, og at hun ikke trodde det ville true nasjonal sikkerhet.
DB170610 Nå forsøker Zellner å knytte drapet til en av Hallbachs eks-kjærester, som hun mener hadde motiv og anledning til å gjennomføre drapet, skriver WBAY, som har gått gjennom de over 200 sidene av dokumentene som er gjort tilgjengelig.
DA170610 Hun mener på sin side at den mannlige advokaten påtok seg en forpliktelse da han fikk oversendt dokumentene , og burde protestert med det samme hvis han hadde innsigelser mot kravet.
AP170610 Feil navn i dokumentene
AP170610 Dokumentene er stemplet og i brevhodet står det Den somaliske ambassaden i Belgia.
AP170610 Feil navn i dokumentene
AP170610 Dokumentene er stemplet og i brevhodet står det Den somaliske ambassaden i Belgia.
AA170610 Geimer foreslo også at dommeren kan åpne de forseglede dokumentene som Polanski hevder beviser at han inngikk en avtale med den første dommeren i saken.
VG170609 I dokumentene VG sitter på, gir Helly Hansen uttrykk for at skiforbundet eksplisitt ønsket seg ut av dagens Phenix-avtale.
VG170609 januar ga skiforbundet ifølge dokumentene VG sitter på, beskjed om at Helly Hansen ville holdes orientert om den videre utviklingen i saken.
VG170609 | Chelsea Manning : - Det var mitt ansvar å lekke dokumentene
VG170609 I sitt første intervju etter hun slapp ut av fengsel sier soldaten at hun lekket de hemmelighetsstemplede dokumentene for å skape offentlig debatt.
VG170609 I intervjuet som ble sendt fredag forteller 28-åringen at hun lekket dokumentene fordi hun ønsket offentlig debatt.
VG170609 Hun ble dømt for til sammen 20 lovbrudd etter å ha lekket dokumentene fra den amerikanske hæren og utenriksdepartementet.
VG170609 Da Manning lekket dokumentene var hun 22 år gammel og het Bradley Manning.
SA170609 I sitt første intervju etter å sluppet ut fra amerikansk militærfengsel, forteller Chelsea Manning at hun lekket dokumentene for å skape offentlig debatt.
SA170609 Chelsea Manning sier at hun lekket dokumentene fordi hun ønsket en offentlig debatt.
DA170609 Manning sier at hun lekket dokumentene fordi hun ønsket en offentlig debatt.
DA170609 I sitt første intervju etter å sluppet ut fra amerikansk militærfengsel, forteller Chelsea Manning at hun lekket dokumentene for å skape offentlig debatt.
DA170609 De hemmeligstemplede dokumentene inneholdt opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.
AP170609 I år vil USAs riksarkiv offentliggjøre de siste hemmeligholdte dokumentene om drapet på president John F.
AP170609 I dokumentene skal det også finnes papirer om E.
VG170608 Til nå er det ikke gjort flere pågripelser, men det etterforskes opp mot det, sier politiadvokaten, som påpeker at dokumentene i saken er klausulerte og at hun ikke kan si mer om siktelsen eller selve beslaget nå.
DB170608 Dokumentene som angivelig beviser at Hydara og Ndure ble gift kommer fra en islamsk Sharia-domstol, men er først laget 11 måneder etter at Baboucar Ndure ble funnet død.
VG170607 Underveis i dialogen skal journalisten ha sendt fra seg kopier av dokumentene .
VG170607 I en kort kommentar skriver nettstedet at de ikke kjenner identiteten til vedkommende som sendte dem dokumentene .
VG170607 Foto : Handout, Reuters ¶ Dokumentene Winner skal ha lekket stammer fra NSA, og antydet at russisk hacking for å påvirke det amerikanske valget var mer alvorlige enn tidligere kjent.
DB170605 Dokumentene skal til sammen være på 55 sider, og noen av dem går helt tilbake til 2014.
VG170602 Jeg kommer ikke inn i arbeidet og behandler saken før kollegiet får overlevert dokumentene fra Riksrevisjonens fagfolk.
DA170601 - Nå skal vi først bli litt kjent med hverandre og sette oss inn i dokumentene som ble nevnt i vedtaket i bystyret på tirsdag.
DN170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad, forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
DN170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad, forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
DA170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad, forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
DA170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad, forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
AA170531 Dokumentene vil komme i flere omganger.
VG170530 Men Riksrevisjonen mener det er et større problem at dokumentene ikke journalføres, eller at de journalføres så sent at saken er avgjort før publikum i det hele tatt får mulighet til å søke innsyn fordi dokumentene ikke er søkbare.
VG170530 Men Riksrevisjonen mener det er et større problem at dokumentene ikke journalføres, eller at de journalføres så sent at saken er avgjort før publikum i det hele tatt får mulighet til å søke innsyn fordi dokumentene ikke er søkbare.
VG170530 Justisdepartementet venter i gjennomsnitt 61 kalenderdager fra dokumentene er ferdigstilt, til de er tilgjengelige i den den offentlige søkbare postjournalen. tett fulgt av Kunnskapsdepartementet som lar det gå 55 dager i snitt.
DB170530 Men det er ikke til hinder for at dokumentene skal arkiveres.
DA170530 Dokumentene er tilsynelatende skrevet av personer som selv har vært på de forskjellige stedene og som synes å være meget erfarne i sin omgang med barneprostituerte.
BT170530 Men det er ikke til hinder for at dokumentene skal arkiveres.
AP170530 Selve anskaffelsessakene har imidlertid blitt publisert med inngående og utgående dokumenter og dermed gjort det mulig å følge med på saken og søke innsyn i dokumentene .
AP170530 | Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten ¶
AP170530 Tittelen på artikkelen var " Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten ".
AP170530 Legger dokumentene på interne lagringsplasser utenfor systemet ¶
AP170530 Dokumentene ble aldri opprettet eller registrert i saks- og arkivsystemet og har derfor heller ikke vært synlige på offentlig journal.
AP170530 | Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten ¶
AP170530 Legger dokumentene på interne lagringsplasser utenfor systemet ¶
AP170530 Dokumentene ble aldri opprettet eller registrert i saks- og arkivsystemet og har derfor heller ikke vært synlige på offentlig journal.
DB170528 Men dokumentene jeg hadde mellom hendene fortalte en helt annen historie, sier Magnussen til Dagbladet.
DB170528 Jeg ble lukket inn, og ved vårt første møte fikk Hugo så mye tillit til meg at han ga meg skriftlig tillatelse til å se alle dokumentene om ham i Riksarkivet og offentliggjøre alle de opplysningene jeg fant, forteller Johnsen til Dagbladet.
SA170526 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
SA170526 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
NL170526 Men i dokumentene står det ikke noe om bygging av en ny radar, kun om modernisering, noe som er godt kjent fra før.
BT170526 At dokumentene som omhandlet denne interne omdisponeringen ikke ble journalført, er uheldig, men det er ikke slik at vi bevisst skjuler informasjonen for innsyn.
AP170525 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
AP170525 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
DB170524 Mor og sønn kjenner ikke til hvor dokumentene nå er.
AP170523 - Han husket ingen ting før han fikk dokumentene .
DB170522 - Hvordan står det mot at en person, med loven i hånd, sier han ikke vil forklare seg, endrer forklaring og vil ikke forklare seg før han har dokumentene i hende ?
DB170522 Også denne informasjonen kom fra Elijah Cummings, som selv offentliggjorde dokumentene .
DB170522 Mener han brøt klausul ¶ Dokumentene som House Oversight Committee nå sitter på, skal vise at sjekken ble oversendt talebyrået fra RT, før Flynn skal ha fått skrevet ut en sjekk av byrået.
VG170521 TOTALSKADET : Dokumentene som skal dokumentere de grufulle eksperimentene, ble funnet i ruinene av universitetet i Mosul.
VG170521 I tillegg til thalliumsulfaten fremheves en nikotinbasert forbindelse i dokumentene .
VG170521 Hamish de Bretton-Gordon, ekspert på kjemiske våpen, sier til The Times at dokumentene viser metoder som er « nesten holocaust-liknende ».
VG170521 Giften har ifølge dokumentene blitt testet på fanger både ved injeksjon og mot huden.
VG170521 Av de arabiske dokumentene fremgår det at en mann som veide mer enn 100 kilo ble forgiftet med vann eller mat forurenset med thalliumsulfat.
AP170521 Men da båten etter endt fiske ble kontrollert av russisk kystvakt, var det ikke krysset av for reker i dokumentene .
AP170521 Men da båten etter endt fiske ble kontrollert av russisk kystvakt, var det ikke krysset av for reker i dokumentene .
VG170519 Wikileaks publiserte blant annet de rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumentene Chelsea Manning lekket.
NL170519 Audun Maråk i Fiskebåt, så har Fiskeridirektoratet krysset av feil i de dokumentene som de sendte over til russiske fiskerimyndigheter.
DB170519 I et av disse dokumentene kommer det fram at Trump ba Comey om å avslutte etterforskningen av sin oppsagte rådgiver Michael Flynn.
DA170519 Dermed kom Jæren tingrett til at dokumentene var lovlig forkynt.
DA170519 Dokumentene er ogsåæ sendt til 44-åringen i posten uten at mottakskvitteringen er kommet i retur.
DN170518 Svenska Dagbladet har fått innsyn i dokumentene som viser at 0,3 prosent av brevene som var utstyrt med sporingschip, forsvant.
DB170518 Hele 122 vitner er blitt ført i saken, og dokumentene i saken har strukket seg til 6000 sider.
DB170518 I et av disse dokumentene kommer det fram at Trump ba Comey om å avslutte etterforskningen av sin oppsagte rådgiver Michael Flynn.
AP170518 Svenska Dagbladet har fått innsyn i dokumentene som viser at 0,3 prosent av brevene som var utstyrt med sporingschip, forsvant.
VG170517 Dokumentene avslørte blant annet overgrep begått av USAs irakiske allierte i landet og dokumenterte også hvordan tallet på drepte sivile var langt høyere enn tidligere kjent.
VG170517 Manning erkjente at hun hadde lekket dokumentene .
VG170517 Dokumentene avslørte blant annet overgrep begått av USAs irakiske allierte i landet, og de dokumenterte også hvordan tallet på drepte sivile var langt høyere enn tidligere kjent.
VG170517 New York Times har fått innsyn innholdet av disse dokumentene fra kilder i FBI.
VG170517 Jeg håper du kan la dette gå, skal president Trump ha sagt ifølge dokumentene til Comey.
SA170517 Da dokumentene ble lekket, var Manning amerikansk soldat og etterretningsanalytiker.
SA170517 Dokumentene inneholdt blant annet opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.
DN170517 Da dokumentene ble lekket, var Manning amerikansk soldat og etterretningsanalytiker.
DN170517 Dokumentene inneholdt blant annet opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.
DA170517 Da dokumentene ble lekket, var Manning amerikansk soldat og etterretningsanalytiker.
DA170517 Dokumentene inneholdt blant annet opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.
AP170517 mai for å levere dokumentene .
AP170517 mai for å levere dokumentene .
AA170517 Da dokumentene ble lekket, var Manning amerikansk soldat og etterretningsanalytiker.
AA170517 Dokumentene inneholdt blant annet opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.
VG170515 Nå for tiden går jeg bare rundt venter jeg på at noen nær meg, for ikke å si meg selv, får dokumentene kidnappet.
VG170515 Bildene og dokumentene kan gå i stykker, du kan miste hele datamaskinen eller bli rammet av et virus.
VG170512 Ifølge Finansdepartementet er det ingen motsetning, fordi oljepengebruken måles ulikt i de to dokumentene : I løpende kroner i nasjonalbudsjettet, og i andel av BNP i arbeidsnotatet.
DA170512 Han så ut som en mann, mens alle de juridiske dokumentene sa at han var kvinne.
VG170511 Kasiryes advokat og Antidoping Norge er enige om at dokumentene de har fått fra sykehuset i Uganda, er svært uklare.
VG170511 Antidoping Norge og Kasiryes advokat tolker til dels dokumentene ulikt - men er enige om at de er uklare.
VG170511 I stevningen skriver komiteen at den ba om disse dokumentene første gang 28. april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene.
VG170511 april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene .
SA170511 Komiteen ba i april Flynn om å utlevere dokumentene , men han avslo å samarbeide.
SA170511 Vi har bedt om å få tilgang til disse dokumentene , men det har Aftenbladet avslått.
SA170511 Aftenbladet er i besittelse av disse dokumentene .
SA170511 Dokumentene ble imidlertid aldri fremlagt i retten.
DN170511 Komiteen ba i april Flynn om å utlevere dokumentene , men han avslo å samarbeide.
DN170511 I stevningen skriver komiteen at den ba om disse dokumentene første gang 28. april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene.
DN170511 april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene .
DB170511 I stevningen skriver komiteen at den ba om disse dokumentene første gang 28. april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene.
DB170511 april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene .
DA170511 I stevningen skriver komiteen at den ba om disse dokumentene første gang 28. april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene.
DA170511 april 2017 i et brev til Flynn, men hans advokat Robert Kelner avslo å fremskaffe dokumentene .
AP170511 Her er oversikten over alle dokumentene i saken ¶
AA170511 Komiteen ba i april Flynn om å utlevere dokumentene , men han avslo å samarbeide.
DB170510 Det kommer også fram av dokumentene at Zlatan Ibrahimovic automatisk ville blitt tilbudt en forlengelse av kontrakten, dersom han hadde startet 31 kamper i Premier League og Manchester United ble blant de tre i ligaen. 35-åringen startet totalt 27 kamper og de røde ligger for øyeblikket på en femteplass.
AP170510 I stevningen skriver komiteen at den ba om disse dokumentene første gang 28. april 2017 i et brev til Flynn, men han avslo å samarbeide med komiteen.
VG170509 I dokumentene heter det at vedkommende har forfulgt Simmons i årevis - og at han også har utsatt Simmons for pengeutpressing.
DB170509 Raiola skal ifølge dokumentene ha mottatt litt over halvparten av summen nå, og vil seinere motta resten i fem avbetalinger.
DB170509 Ifølge disse dokumentene stemmer ikke det.
DB170509 Det skal ifølge dokumentene fra Football Leaks ha gitt ham totalt 3,39 millioner euro ( 32 millioner norske kroner ) ekstra i tillegg til grunnlønna.
DB170509 Det kommer også fram av dokumentene at Zlatan Ibrahimovic automatisk ville blitt tilbudt en forlengelse av kontrakten, dersom han hadde startet 31 kamper i Premier League og Manchester United ble blant de tre i ligaen. 35-åringen startet totalt 27 kamper og de røde ligger for øyeblikket på en femteplass.
DB170509 I dokumentene som ble oversendt arbeidstilsynet i 2014 fantes også en vaktoversikt hvor de tidligere påståtte ulønnede bakvaktene står skrevet opp.
VG170508 Tronerud forteller at det ikke var aktuelt å returnere hunden, fordi den kan komme fra et tredjeland når man ikke har orden på dokumentene .
AP170508 Forsvarer Shah har foreløpig ikke bedt om å få utlevert de klausulerte dokumentene .
DB170507 Også franske medier må avstå fra bred valgkampdekning det siste halvannet døgnet, og dokumentene ble altså lagt ut på i det tidsrommet.
DB170507 Dersom hackerne har sittet på dokumentene i flere uker, gir publiseringen nå også liten tid til gjennomgang av dem.
DB170507 De skriver videre at dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
AA170507 Franske medier er blitt advart mot å omtale innholdet i dokumentene før valget, ettersom det kan være i strid med valgloven.
AA170507 Den franske valgkommisjonen uttalte lørdag at det også var forfalskninger blant dokumentene .
VG170506 Natt til lørdag ber kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i dokumentene , og viser blant annet til at deler av materialet skal være uekte.
VG170506 Lørdag holdt den franske valgkommisjonen et hastemøte og advarte ifølge AFP mot å videreformidle dokumentene : ¶
VG170506 Fredag kveld dukket dokumentene opp i sosiale medier.
VG170506 De forteller at de lekkede dokumentene handlet om valgkampanjen og hevder også at hackerne har mikset falske dokumenter med autentiske for å « så tvil og feilinformere ».
SA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
DN170506 For 33 prosent av dokumentene vurderes unntaket som ikke rettslig holdbart.
DN170506 Dokumentene stammer fra sju utvalgte departementer i 2015.
DN170506 Natt til lørdag ber kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i dokumentene og påpeker at deler av materialet er uekte.
DB170506 « Det er for tidlig å si hvem som står bak, men dokumentene som er offentliggjort ser ikke ut til å inneholde noe kompromitterende for kandidaten », skriver Libération, som har tittelen « MacronLeaks : Et forsøk på å destabilisere i siste minutt ».
DB170506 En Marche ! har gitt følgende uttalelse : « De som har sendt ut disse dokumentene , som både er autentiske og falske, har som mål å spre tvil og desinformasjon.
DB170506 Avisa skriver videre at det er for tidlig å verifisere dokumentene : « Noen virker autentiske, mens andre som Le Monde har fått hjelp til å se gjenom, kan gi grunn til tvil ».
DB170506 Dokumentene hevder at politibilder fra åstedet viser manglende belysning rundt bassengområdet.
DA170506 Natt til lørdag ba kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i ¶ dokumentene og påpeker at deler av materialet er uekte.
DA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
BT170506 Natt til lørdag ber kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i dokumentene og påpeker at deler av materialet er uekte.
AP170506 Natt til lørdag ber kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i dokumentene og påpeker at deler av materialet er uekte.
AA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
AA170506 Natt til lørdag ba kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i dokumentene og påpeker at deler av materialet er uekte.
AA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
AA170506 For 33 prosent av dokumentene vurderes unntaket som ikke rettslig holdbart.
AA170506 Dokumentene stammer fra sju utvalgte departementer i 2015.
DB170505 Natt til lørdag ber kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i dokumentene og sier at deler av materialet er uekte.
DB170505 Dokumentene ble lekket sent fredag kveld før andre runde i presidentvalget søndag.
AP170505 Offentlige virksomheter skal dokumentene i sakene i en journal.
AP170505 Men før de legger dokumenter i Offentlig elektronisk postjournal ( OEP ), har offentlige virksomheter anledning til å unnta dokumentene fra offentlighet.
AP170505 For 33 prosent av dokumentene vurderes unntaket ikke som rettslig holdbart.
AP170505 De vurderer at 35 prosent av dokumentene ikke har et holdbart rettslig grunnlag for unntak.
AP170505 De har ikke hatt tilgang til saksopplysninger eller sakskontekst utover det som fremgår av disse dokumentene .
AP170505 Dokumentene vil da synes i journalen, men være angitt med en lovhjemmel for å unnta dokumentet fra innsyn.
FV170503 I 2015 ble det innført en lignende ordning for ansatte i politiet, der tjenestenummer og ikke navn følger dokumentene .
DB170503 Høsten 2015 ble det innført en lignende ordning for ansatte i politiet, hvor tjenestenummer og ikke navn følger dokumentene .
DA170503 I 2015 ble det innført en lignende ordning for ansatte i politiet, der tjenestenummer og ikke navn følger dokumentene .
AA170503 I 2015 ble det innført en lignende ordning for ansatte i politiet, der tjenestenummer og ikke navn følger dokumentene . ( ©NTB ) ¶
DN170502 Hox tjente ifølge dokumentene i rettssaken 500.000 euro, tilsvarende drøyt fire millioner kroner, i året.
DB170502 Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i arkivet for eksportkontroll, og har ulike versjoner av dokumenter der det har vært uklart hva som er endelig versjon.
DB170502 Det ble i retten innsigelser fra både Cappelen og Jensens forsvarere på at de ikke hadde de aktuelle dokumentene foran seg.
DB170502 Eide mener det ikke ligger noen erkjennelse i dette, og at TV 2 måtte sjekke om de hadde forstått de ulike dokumentene riktig.
DA170502 Men når flertallet ikke aksepterer avgradering av dokumentene kan vi lett havne der.
BT170502 Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i arkivet for eksportkontroll, og har ulike versjoner av dokumenter der det har vært uklart hva som er endelig versjon.
AP170502 De leste ikke dokumentene nøye nok, de studerte ikke kartene godt nok.
AP170502 Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i arkivet for eksportkontroll, og har ulike versjoner av dokumenter der det har vært uklart hva som er endelig versjon.
VG170501 Begge dokumentene videreføres, men det nye blir referert til som mer relevant, ifølge Hamas-tjenestemenn.
DA170501 Begge dokumentene videreføres, men det nye blir referert til som mer relevant, ifølge Hamas-tjenestemenn.
AP170501 Begge dokumentene videreføres, men det nye blir referert til som mer relevant, ifølge Hamas-tjenestemenn.
AA170501 Begge dokumentene videreføres, men det nye blir referert til som mer relevant, ifølge Hamas-tjenestemenn.
SA170430 » Navnet til sjeiken står ikke spesifikt nevnt, men ifølge flere medier er det han som blir beskrevet i dokumentene .
AP170430 » Navnet til sjeiken står ikke spesifikt nevnt, men ifølge flere medier er det han som blir beskrevet i dokumentene .
VG170429 Dokumentene og avhørene tegner bildet av en skrekkinngytende kveld og et mulig økonomisk motiv.
SA170429 De etterlatte etter Turøy-ulykken vil be retten om innsyn i dokumentene Havarikommisjonen har hatt til vurdering.
VG170428 Moren har bestridt dette og isteden hevdet at hun på grunn av dårlige norskkunnskaper, ikke har forstått innholdet i dokumentene - noe domstolen har støttet, får VG opplyst.
DN170428 Nå mener KrF at nye opplysninger DN har brakt frem gjør at statsminister Erna Solberg er nødt til å gå inn i saken og sørge for at dokumentene åpnes slik at Stortinget kan ha en åpen debatt om regjeringens manglende sikkerhetsarbeid - et arbeid som ble igangsatt etter at Norge ble rammet av terror 22. juli 2011.
DN170428 DN har tidligere publisert innholdet i de graderte dokumentene fra Riksrevisjonen som viser hvordan regjeringen ikke i tilstrekkelig nok grad har fulgt opp vedtak i Stortinget om å beskytte viktige mål i Norge mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.
AA170428 I dokumentene står det videre at retten ikke har informasjon om at det var noen faremomenter ved advokatens kjøring, unntatt promillen.
DB170427 Både TV 2 og NRK skriver at de sitter på dokumentene .
DB170427 Videre sier referatet at « bydelsdirektør har hatt god tid til å rette opp i forholdene, hvilket ikke er gjort i henhold til dokumentene ».
DB170427 - Årsaken er i så fall at staten hentet disse dokumentene i 2010 - og at jeg ikke hadde tilgang til noen av dem, hevder han.
DB170427 Dokumentene Expressen har fått tilgang til, viser imidlertid at regningen ikke er betalt, noe som i verste fall kan føre til tvangssalg av sommerhuset på sikt.
VG170426 Videre i kjennelsen legges det til grunn at Borgarting i sin tid ikke var ukjent med tvilen knyttet til ektheten av dokumentene .
VG170426 I retten kom frem at de skylder på hverandre når de forklarer seg om hvordan de falske dokumentene ble til.
VG170426 Gulating lagmannsrett mener eiendomsmeglerens ekssamboer ikke kan bebreides for at de falske dokumentene ble lagt frem for retten.
BT170426 Prosjektleder Mathiesens svar var at disse tingene ville komme frem når alle dokumentene i saken blir kjent til uken.
DA170425 Han sier at han ikke har rukket å snakke med ekteparet og at han nettopp har mottatt dokumentene i saken.
VG170424 Til VG sier advokaten at han mener dokumentene han la frem i retten viser det var synlig allerede i 1993 at moren ikke var i stand til å ta seg av datteren.
AP170424 Revisjonsselskapet PwC skrev i en kommentar til LuxLeaks at dokumentene « ble tatt ulovlig av en tidligere ansatt i Luxembourg ».
AP170424 Rett etter LuxLeaks-lekkasjene sa han at det ikke var påvist noe ulovlig i de lekkede dokumentene .
AA170424 Det fremgår av dokumentene som er oversendt advokat Karl Harling, som er oppført som mannens forsvarer.
VG170422 Ingen av dokumentene inneholder opplysninger om den påståtte hackingen av mailserveren til Demokratene.
VG170422 Ifølge Reuters skal de hemmeligstemplede dokumentene ha vært sentrale da amerikanske myndigheter konkluderte med at Russland iverksatte såkalte cyberangrep mot Clinton-kampanjen.
AA170422 BND hadde ført opp epostadresser, telefon- og faksnumre på en egen overvåkingsliste, ifølge dokumentene .
DA170421 Min klient sier at han ikke vil forklare seg før han har fått sett dokumentene i saken, sier Svendsen til RA.
DA170421 - Dette er også en sak som går på at dokumentene i saken er klausulert.
VG170420 Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold, og de anonyme kildene vil heller ikke fortelle Reuters hvordan USA har skaffet seg de omtalte dokumentene .
VG170420 Hverken Putins talsmann eller instituttet som står bak dokumentene har respondert på nyhetsbyråets henvendelser om saken.
VG170420 De anonyme kildene mener dokumentene viser at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget 8.november i fjor, som amerikansk etterretning har konkludert med.
DN170420 Ifølge dokumentene skal Kreml ha hatt til hensikt å lansere en propagandakampanje i sosiale medier og russiske statskontrollerte medier for å få velgerne til å stemme på en president som sto for en vennligere linje overfor Russland enn den daværende Obama-administrasjonen.
DN170420 I ett av dokumentene advares det angivelig mot at tidligere utenriksminister Hillary Clinton kunne vinne valget.
DB170420 Overfor Independent hevder Dan Plesch, en forsker som har jobbet med dokumentene , at De allierte allerede i 1942 hadde forberedt siktelser mot nazister som Adolf Hitler og Heinrich Himmler.
DB170420 Ifølge den britiske avisa ble flere av dokumentene smuglet ut av Øst-Europa i løpet av krigens første halvdel.
VG170419 « Relativt få høynivåterrorister møter kriteriene for å bli et mål », heter det imidlertid i dokumentene .
DB170419 Ifølge dokumentene skal Kreml ha hatt til hensikt å lansere en propagandakampanje i sosiale medier og russiske statskontrollerte medier for å få velgerne til å stemme på en president som sto for en vennligere linje overfor Russland enn den daværende Obama-administrasjonen.
DB170419 I ett av dokumentene advares det angivelig mot at tidligere utenriksminister Hillary Clinton kunne vinne valget.
DB170419 Ifølge Plesch viser dokumentene at « de allierte var forberedt på å reise tiltale mot Hitler som statsoverhode, og dette endrer mye av det vi trodde vi visste om ham ».
DB170419 Dokumentene som Plesch nå har gått møysommelig gjennom viser at den tidligste fordømmelse av nazi-Tysklands forbrytelser ble framført av Tsjekkoslovakia og Polen i en uttalelse fra november 1940, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170419 - Dokumentene avviser en av de viktigste vedtatte sannheter om Holocaust : at til tross for heorisk innsats fra de som rømte fra det nazi-okkuperte Europa, så aksepterte de allierte aldri Holocausts realiteter og fordømte dem derfor ikke før leirene ble frigjort ved slutten av krigen, skriver Plesch.
AA170419 Ifølge dokumentene skal Kreml ha hatt til hensikt å lansere en propagandakampanje i sosiale medier og russiske statskontrollerte medier for å få velgerne til å stemme på en president som sto for en vennligere linje overfor Russland enn den daværende Obama-administrasjonen.
AA170419 I ett av dokumentene advares det angivelig mot at tidligere utenriksminister Hillary Clinton kunne vinne valget.
DB170418 I følge vitner fikk hun inndratt dokumentene sine på flyplassen i Manila.
DB170417 Ifølge dokumentene oppsøkte Prince en lege to ganger like før han døde 21. april, og denne legen skrev ut det syntetiske opiatet Oksykodon i Johnsons navn, for å beskytte Prince.
DB170417 Dokumentene forteller ikke hvor Prince fikk fentanylen som drepte ham, men de antyder at slet med en avhengighet at syntetiske opiater.
DB170415 * 20 år etter tragedien ble de offisielle dokumentene rundt tragedien offentliggjort.
DB170415 Nå mener eksperter at det kan være Trump selv som har lekket dokumentene .
VG170414 Der Spiegel har fått tilgang til dokumentene fra hendelsen fra Football Leaks.
SA170414 Du kan gjerne ta bilder av dokumentene dine og laste dem opp.
DB170414 « Dokumentene forteller ikke om uregelmessigheter », sier fungerende havnedirektør Åsa K.
AP170414 Du kan gjerne ta bilder av dokumentene dine og laste dem opp.
FV170411 Du kan gjerne ta bilder av dokumentene dine og laste dem opp.
AP170411 Dokumentene med disse såkalte « overskridelsesfullmaktene » er aldri blitt ført i noen offentlig journal.
DB170410 Dokumentene forteller ikke om uregelmessigheter, ifølge Nes.
DB170409 Nettstedet TMZ, som har fått tilgang på dokumentene , har også vært i kontakt med Belafonte selv.
DB170409 I etterpåklokskapens lys tror jeg godheten hans egentlig var hans måte å manipulere meg til underkastelse på, hevder Brown videre i dokumentene , ifølge Page Six.
BT170408 Prinsesse Marina, hertuginne av Kent, overrekker Sir Seretse Khama dokumentene som beviser at Botswana er blitt et fritt land.
AA170406 Han anket over fengslingstidens lengde, og argumenterte med at det ikke virket som om tingretten hadde « vært seg tilstrekkelig bevisst » innholdet i et av dokumentene i etterforskningsmaterialet.
SA170405 - I dette konkrete tilfellet har vi gått igjennom dialogen og journalført de mest sentrale dokumentene .
DN170405 - I dette konkrete tilfellet har vi gått igjennom dialogen og journalført de mest sentrale dokumentene .
AP170405 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AP170405 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AP170405 - Hvor alvorlig er det at disse dokumentene ikke ble journalført ?
AP170405 Hvordan han har skaffet dokumentene , forblir et mysterium.
AA170405 - De henviser bare til dommen, legger han til og varsler at dokumentene blir en sentral del av ankesaken.
AA170405 - I dette konkrete tilfellet har vi gått igjennom dialogen og journalført de mest sentrale dokumentene .
DB170404 Avlyttingen skulle ifølge dokumentene foregå i et år.
DB170404 Rettsdokumentene, som kjendisnettstedet har fått tak i, forteller at Belafonte nå må holde seg unna Brown etter flere voldelige hendelser - som i dokumentene er beskrevet i detalj.
DB170404 I dokumentene kommer det fram at han skal ha hatt en pistol i hjemmet, noe han ikke har lov til.
DB170404 Dokumentene lister opp flere hendelser.
AP170404 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AP170404 I dokumentene gir Politidirektoratet den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61, 2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter ».
AP170404 - I dette konkrete tilfellet har vi gått igjennom dialogen og journalført de mest sentrale dokumentene i dialogen.
SA170403 Skatteetaten har gjort dokumentene tilgjengelig på sine nettsider like før midnatt natt til tirsdag.
SA170403 Boligkjøpere og boligselgere trenger ikke møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumentene .
BT170403 Boligkjøpere og boligselgere trenger ikke møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumentene .
AP170403 Boligkjøpere og boligselgere trenger ikke møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumentene .
DN170402 Martin Kolberg ( i midten ) og Michael Tetzchner ( nummer fire fra venstre ) er helt uenige om avgradering av de hemmelige dokumentene om mangelfull sikring av sentrale mål.
DB170402 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DB170402 Og det hadde heller ikke fra Aps side vært gjort dersom dokumentene inneholdt opplysninger som reelt sett hadde truet landets sikkerhet, sier Kolberg.
DB170402 Komiténestleder Michael Tetzschner ( H ) sa til NTB i forrige uke at det vil være en form for anarki om Stortinget fjerner graderingen av dokumentene .
DB170402 Kolberg mener Stortingets presidentskap allerede denne uken må iverksette prosessen som skal ende med en avgradering av de hemmelige dokumentene som omhandler svikt i sikringen av sentrale mål mot terror, sabotasje og kriser.
DB170402 - Må iverksette : Martin Kolberg mener presidentskapet allerede denne uken må iverksette prosessen som skal ende med en avgradering av de hemmelige dokumentene som omhandler svikt i terrorsikringen.
AP170402 Soros er finansiell støttespiller for stiftelsen The International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) som delte dokumentene i Panama Papers-materialet med over 100 andre medieorganisasjoner over hele verden.
VG170401 Det var første gang disse håndskrevne dokumentene ble utlevert.
DN170401 Presidentens talsmann Sean Spicer sier dokumentene vil vise at mange har satt mye til side for å kunne ta del i styringen av landet.
DN170401 Dokumentene viser at presidentens datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner fortsatt vil nyte godt av avkastningen fra investeringer verdt 741 millioner dollar eller rundt 6,3 milliarder kroner, skriver New York Times.
AA170401 Presidentens talsmann Sean Spicer sier dokumentene vil vise at mange har satt mye til side for å kunne ta del i styringen av landet.
AA170401 Dokumentene viser at presidentens datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner fortsatt vil nyte godt av avkastningen fra investeringer verdt 741 millioner dollar eller rundt 6,3 milliarder kroner, skriver New York Times.
VG170331 Politiet jobber fremover med å kartlegge omfanget av den påståtte svindelen og hvem som har visst at dokumentene var falske.
VG170331 De falske dokumentene ble oppdaget ved en rutinemessing gjennomgang.
DN170331 Larsen skriver i en epost til DN at de falske dokumentene ble avslørt av banken i forbindelse med gjennomgangen av dokumentasjon knyttet til lånene.
DN170331 - Vi mistenker at de tre personene har vært klar over at dokumentene som er gitt banken er forfalsket og de er mistenkt for å forlede banken til å utbetale lån ved hjelp av forfalskede dokumenter som arbeidskontrakter og annet.
AP170331 - Disse dokumentene viser ikke at det er tatt opp noe lån, sier han.
AA170331 - Vi har ikke fått alle dokumentene i saken ennå, blant annet mangler obduksjonsrapporten.
DN170330 KrF og Knut Arild Hareide er utsatt for et hardt press i saken om avgradering av dokumentene om terrorsikring.
AA170330 - Enhver regjering - uavhengig av politisk farge - bør skjerpe seg, slik at stortingsrepresentantene så langt det er mulig, får tilgang til dokumentene de trenger så tidlig som mulig, sier hun.
DN170329 KrF og Knut Arild Hareide er utsatt for et hardt press i saken om avgradering av dokumentene om terrorsikring.
DN170329 Som DN omtalte tirsdag, gikk et flertall i komiteen inn for at Stortinget skal sørge for offentliggjøring av de hemmelige dokumentene som viser at regjeringen har sviktet i arbeidet med å sikre vitale mål i Norge mot terror.
DN170329 Det er disse dokumentene DN omtalte og offentliggjorde deler av før helgen.
DB170329 Det må altså fortsatt være hus for arkivene også rundt om i landet, og det må være « folk i husan » som kan ivareta dokumentene og finne dem fram ved behov.
AA170329 » Dette er ett av dokumentene vi har fått tak i, og da ser man jo hvordan banken jobber og hvilke metoder de har, sier Hauge til TV2.
AA170329 Dokumentene bekrefter Hauges påstand om at BN Bank og Bergen sentrum tomteselskap inngikk en avtale om å slå sammen tomt og bygg, lenge før Hauges selskap ble begjært konkurs, skriver TV2 etter å ha sett dokumentene . - 10-50 mill. til banken ¶
AA170329 Dokumentene bekrefter Hauges påstand om at BN Bank og Bergen sentrum tomteselskap inngikk en avtale om å slå sammen tomt og bygg, lenge før Hauges selskap ble begjært konkurs, skriver TV2 etter å ha sett dokumentene. - 10-50 mill. til banken ¶
AA170329 Mannens forsvarer, advokat Svein Olav Duesund, hevdet på sin side at dokumentene han har fått ikke er i nærheten av å fylle beviskravene en straffesak krever, ifølge Drammens Tidende.
VG170328 Bakgrunnen for det er at flertallet i komiteen mener det er riktig av Stortinget å gå inn for å avgradere disse dokumentene .
VG170328 - Slik jeg kjenner denne personen og ut fra dokumentene , så mener jeg at det fortsatt er tvil.
AA170328 Det vil kreve en særlov fra Stortinget å gjøre som komiteen ber om, og komiteen ber nå Stortingets presidentskap om å sette i gang en prosess mot avgradering av dokumentene .
DN170327 Ifølge dokumentene solgte Fredriksen-systemet totalt 1,8 millioner aksjer i perioden 17. til 24. mars.
DB170327 Jeg viste dem passet mitt, dokumentene mine og presseakkrediteringen jeg har fått utstedt av det russiske utenriksdepartementet, men det hjalp ikke, sier The Guardian-journalisten.- ¶
BT170326 Dokumentene skal lagres på filmruller, som sikrer dataene i minst fem hundre år, skriver NRK.
BT170326 Dokumentene skal lagres i gruve 3 i Longyearbyen i tilfelle arkivene i hjemlandet blir ødelagte av naturkatastrofer, krig eller hackerangrep.
AP170324 Informasjonen i dokumentene ble sammenstilt til en database med 75.000 bankoverføringer, som deretter ble undersøkt av journalistene.
AP170324 Informasjonen i dokumentene ble sammenstilt til en database med 75.000 bankoverføringer, som deretter ble undersøkt av journalistene.
VG170323 « Fare for rikets sikkerhet » ¶ Dokumentene som er utarbeidet av Riksrevisjonen, var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt av departementet.
VG170323 Dokumentene bekrefter at sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep er for dårlig.
VG170323 Dokumentene bekrefter at Forsvaret og politiet har manglende evner til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DN170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DN170323 Tidligere torsdag kveld fikk DN svar fra Forsvarsdepartementet om de hemmeligstemplede dokumentene .
DN170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DN170323 Tidligere torsdag kveld fikk DN svar fra Forsvarsdepartementet om de hemmeligstemplede dokumentene .
DN170323 Statsminister Erna Solberg understreker at Stortinget har hatt full tilgang til alle dokumentene i denne saken i lang tid og at det er bakgrunn for den høringen som nylig har vært i Stortinget.
DN170323 - Jeg kan ikke kommentere dokumentene i denne saken som er begrenset.
DB170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DA170321 Idretts- og konferansehensyn bør prioriteres foran skoledrift og studentboliger på Forum, anfører Rådmannen i dokumentene .
VG170320 Devin Nunes, fastslo fredag at det ikke finnes bevis for avlyttingspåstandene i de dokumentene som komiteen har fått fra justisdepartementet.
DA170319 Nunes har fra før påpekt at det ikke finnes bevis for avlyttingspåstandene i de dokumentene som komiteen fikk fra justisdepartementet tidligere i uka.
BT170319 Nunes har fra før påpekt at det ikke finnes bevis for avlyttingspåstandene i de dokumentene som komiteen fikk fra justisdepartementet tidligere i uka.
AP170319 Nunes har fra før påpekt at det ikke finnes bevis for avlyttingspåstandene i de dokumentene som komiteen fikk fra justisdepartementet tidligere i uken.
AA170319 Nunes har fra før påpekt at det ikke finnes bevis for avlyttingspåstandene i de dokumentene som komiteen fikk fra justisdepartementet tidligere i uka.
VG170318 Dokumentene forteller også om planer for salg av diverse musikkutstyr som gitarer, plektere, gitarstropper og trommestikker.
DN170318 Departementet leverte dokumentene til to komiteer i Kongressen fredag, etter forespørsel om bevis på president Donald Trumps anklager om at hans forgjenger hadde avlyttet ham under valgkampen, skriver Reuters.
AA170318 Departementet leverte dokumentene til to komiteer i Kongressen fredag, etter forespørsel om bevis på president Donald Trumps anklager om at hans forgjenger hadde avlyttet ham under valgkampen, skriver Reuters.
BT170317 « Ombudsmannen har ikke funnet grunn til å kritisere departementets konklusjon om at de dokumentene som er oversendt til politiet, ikke har mistet sin karakter av å være organinterne ».
BT170317 « Departementets merinnsynsvurderinger for de ulike dokumentene er i stor grad likelydende og ikke særlig konkrete.
BT170317 « Departementet bes om å vurdere innsynskravene i disse dokumentene på nytt », skriver han.
BT170317 Sivilombudsmannen, som selv har sett alle dokumentene som det er bedt om innsyn i, mener det er tvil om disse dokumentene er dokumenter om lovbrudd, og dermed også om de omfattes av bestemmelsen.
BT170317 Sivilombudsmannen, som selv har sett alle dokumentene som det er bedt om innsyn i, mener det er tvil om disse dokumentene er dokumenter om lovbrudd, og dermed også om de omfattes av bestemmelsen.
BT170317 Ombudsmannen kan ikke pålegge departementet å gi ut dokumenter, men var klar på at for flere av dokumentene som var unntatt offentligheten er begrunnelsen for hemmelighold for dårlig, og de anbefaler departementet å vurdere kravene på nytt.
BT170317 Han legger til at undersøkelsene ombudsmannen har gjort, gir et inntrykk av at departementet ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over innsynssakene og de aktuelle dokumentene , og at det gir grunnlag for begrunnet tvil om de aktuelle sakene er korrekt behandlet.
BT170317 Disse dokumentene ble holdt hemmelig med henvisning til en paragraf i offentlighetsloven hvor det står at dokument om lovbrudd kan unntas offentligheten.
BT170317 Departementet har i liten grad vist til reelle og saklige behov for å nekte innsyn i dokumentene eller nevnt momenter som taler for offentliggjøring.
VG170316 Det er demokraten Elijah Cummings som har offentliggjort dokumentene med en granskning i kongressen.
VG170316 De samme dokumentene viser at Flynn også skal ha fått utbetalt 11.250 dollar fra to andre russiske selskaper, deriblant et amerikansk datterselskap fra det russiske selskapet Kaspersky Lab, som driver med nettsikkerhet.
VG170316 De offentliggjorte dokumentene viser at Flynns byrå, som fremforhandlet avtalen med det russiske TV-selskapet, laget en avtale på 45.386 dollar.
VG170316 Dokumentene som Washington Post har fått tilgang til, viser at mer enn 45.000 dollar kom fra det statlig eide TV-nettverket RT.
DB170316 Demokrattoppen, som skal være Elijah Cummings, har selv offentliggjort dokumentene her.
DB170316 Demokrat Elijah Cumming, som har frigitt dokumentene , mener at Flynn brøt « Emoluments Clause » - en klausul som skal forhindre at personer som tidligere har tjenestegjort i det amerikanske militæret, får utbetalinger fra andre land.
DB170316 Dokumentene som House Oversight Committee nå sitter på, skal vise at sjekken ble oversendt talebyrået fra RT, før Flynn skal ha fått skrevet ut en sjekk av byrået.
SA170315 200.000 personer har skrevet under på et opprop om at presidenten skal frigi dokumentene .
DN170315 200.000 personer har skrevet under på et opprop om at presidenten skal frigi dokumentene .
DB170315 Nå mener eksperter at det kan være Trump selv som har lekket dokumentene .
DB170315 Johnston har allerede lagt ut dokumentene på sitt eget nettsted Dcreport.org.
DB170315 Dokumentene presentert av MSNBC viser de samme tallene.
DB170315 Nå mener eksperter at det kan være Trump selv som har lekket dokumentene .
DB170315 Dokumentene viser at Trump betalte over 38 millioner i skatt til sammen.
DB170315 Nå mener eksperter at det kan være Trump selv som har lekket dokumentene .
DB170315 Hvor kom dokumentene fra ?
AP170315 Journalister i ICIJ og mer enn 80 andre journalister i 26 land, deriblant et team fra Aftenposten, jobbet samtidig med dokumentene .
AP170315 Ett år senere mottok også journalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) dokumentene i sitt hovedkvarter i Washington.
AP170315 Den franske journalisten Edouard Perrin i Premières Lignes Television/France 2 var den første til å arbeide med dokumentene .
AP170315 Journalister i ICIJ og mer enn 80 andre journalister i 26 land, deriblant et team fra Aftenposten, jobbet samtidig med dokumentene .
AP170315 Ett år senere mottok også journalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) dokumentene i sitt hovedkvarter i Washington.
AP170315 Den franske journalisten Edouard Perrin i Premières Lignes Television/France 2 var den første til å arbeide med dokumentene .
AP170315 200.000 personer har skrevet under på et opprop om at presidenten skal frigi dokumentene .
AA170315 200.000 personer har skrevet under på et opprop om at presidenten skal frigi dokumentene .
AA170315 200.000 personer har skrevet under på et opprop om at presidenten skal frigi dokumentene .
VG170314 WikiLeaks dumper enorme mengder dokumenter, alt samtidig, og gir ikke journalister og andre mulighet til å bedømme hva dokumentene faktisk sier.
DB170314 Ifølge dommen er det heller ikke nødvendig med noen spesiell tillatelse for å overlevere dokumentene utenfor domstolens juridiksjon, eller myndighetsområde.
DB170314 Grunnen er at han etter bankens mening ikke har lagt fram de dokumentene retten har pålagt ham, og dessuten skal ha løyet under ed.
AA170313 Han anket over fengslingstidens lengde, og har overfor lagmannsretten argumentert med at det ikke virker som om tingretten har « vært seg tilstrekkelig bevisst » innholdet i et av dokumentene fra etterforskningen.
DN170310 Ifølge sørkoreanske medier, som har hatt tilgang til nettbrettet og dokumentene , ble Samsung presset til å betale over 150 millioner kroner til to stiftelser som var kontroller av Choi og hennes datter.
VG170309 Wikileaks har allerede opplyst at de fikk dokumentene via CIA-ansatte.
VG170309 Google, Microsoft og Samsung er også nevnt i dokumentene .
VG170309 Dagen etter ble det klart at CIA og FBI har innledet etterforskning for å finne ut av hvordan Wikileaks fikk tilgang til dokumentene - og hvorvidt det skjedde med hjelp fra en ansatt i CIA eller ikke.
DN170309 WikiLeaks ga imidlertid svar allerede da dokumentene ble publisert tirsdag.
DN170309 I en pressemelding opplyste WikiLeaks at dokumentene ble anskaffet via CIA-ansatte.
DN170309 Etterforskningen har som mål å finne ut hvordan WikiLeaks fikk tilgang på dokumentene , og hvorvidt det skjedde med hjelp fra en ansatt i CIA eller en kontraktør på utsiden.
DN170309 Dokumentene hadde sirkulert mellom flere ansatte, og WikiLeaks sitter på mer materiale som nettstedet til nå har valgt å la være å publisere, het det.
BT170309 WikiLeaks ga imidlertid svar allerede da dokumentene ble publisert tirsdag.
BT170309 I en pressemelding opplyste WikiLeaks at dokumentene ble anskaffet via CIA-ansatte.
BT170309 Etterforskningen har som mål å finne ut hvordan WikiLeaks fikk tilgang på dokumentene , og hvorvidt det skjedde med hjelp fra en ansatt i CIA eller en kontraktør på utsiden.
BT170309 Dokumentene hadde sirkulert mellom flere ansatte, og WikiLeaks sitter på mer materiale som nettstedet til nå har valgt å la være å publisere, het det.
AP170309 Viser dokumentene at CIA masseovervåker folk ?
AP170309 Nettstedet kaller dokumentene « Vault 7 » - « Hvelv syv » på norsk.
AP170309 Ingen av dokumentene ser ut til å være gradert høyere enn « secret/noforn », som vil si « hemmelig » og ikke til distribusjon til utlendinger.
AP170309 I en pressemelding skrev Wikileaks at dokumentene har « sirkulert på uautorisert vis blant hackere som tidligere har jobbet for USAs myndigheter og leverandører, og en av dem ga Wikileaks en del av arkivet ».
AP170309 Heller ikke Det hvite hus vil bekrefte om dokumentene er ekte.
AP170309 FBI, som etterforsker CIA-lekkasjen, er forberedt på å avhøre flere hundre eller flere tusen personer som hadde tilgang til dokumentene WikiLeaks har publisert.
AP170309 De private selskapene undersøker nå hvilke ansatte som hadde tilgang til de lekkede dokumentene .
AP170309 CIA har ikke bekreftet at dokumentene er ekte, men en talsperson sier at « slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare, men gir våre fiender verktøy og informasjon som kan skade oss ».
AP170309 Dokumentene viser også at enkelte Samsung-TV-er kan avlytte folk, selv når TV-en er avslått.
AP170309 Dokumentene viser at kryptering fungerer og at etterretningstjenestene derfor hacker spesifikke telefoner, ikke datatrafikken fra telefonen.
AP170309 Dokumentene skal ifølge Wikileaks ha kommet fra en server ved CIAs hovedkontor i Langley, Virginia.
AP170309 Dokumentene avslører derimot cybervåpen og - verktøy CIA kan bruke målrettet mot spesifikke personer.
AA170309 WikiLeaks ga imidlertid svar allerede da dokumentene ble publisert tirsdag.
AA170309 I en pressemelding opplyste WikiLeaks at dokumentene ble anskaffet via CIA-ansatte.
AA170309 Etterforskningen har som mål å finne ut hvordan WikiLeaks fikk tilgang på dokumentene , og hvorvidt det skjedde med hjelp fra en ansatt i CIA eller en kontraktør på utsiden.
AA170309 Dokumentene hadde sirkulert mellom flere ansatte, og WikiLeaks sitter på mer materiale som nettstedet til nå har valgt å la være å publisere, het det.
AA170309 Google, Microsoft og Samsung er også nevnt i dokumentene .
VG170308 Nå akter CIA og FBI å finne ut hvordan WikiLeaks har fått tilgang til de ytterst sensitive dokumentene og om de er lekket av en utro ansatt eller av en leverandør av innkjøpte tjenester.
VG170308 Ifølge nyhetskanalen CNN bekrefter myndighetene at dokumentene som WikiLeaks publiserte ser ut til å være ekte.
VG170308 CIA-hackerne har ifølge dokumentene diskutert hvordan de kan infisere datamaskiner via antivirusprogramvare.
VG170308 - Dokumentene truer vår nasjonale sikkerhet.
DN170308 Snowden : - Dokumentene ser autentiske ut ¶
DN170308 Ifølge de nesten 9.000 dokumentene som ble offentliggjort av WikiLeaks denne uka, har CIA utviklet over 1.000 redskaper for å bryte seg inn i datamaskiner, mobiltelefoner og moderne TV-apparat.
DB170308 De mener dokumentene er forfalsket, og at kvinnen slettes ikke risikerer 80 piskeslag når hun setter fot i Iran.
DB170308 Samme dag svarer flåtesjef Itima, og bekrefter at han vil signere dokumentene snart. 22. juli sender Stavrum en ny purring til Itima, også denne med kopi til kommandørkaptein Melsæter.
AA170308 Ifølge de nesten 9.000 dokumentene som ble offentliggjort av WikiLeaks denne uka, har CIA utviklet over 1.000 redskaper for å bryte seg inn i datamaskiner, mobiltelefoner og moderne TV-apparat. ( ©NTB ) ¶
AA170308 Videre har CIA utviklet teknologi for å avlytte folk via smart-TV-er fra Samsung, ifølge dokumentene .
AA170308 På samme måte som Apples mobilplattform iOS skal ha blitt utnyttet, har det også skjedd med Android-plattformen, heter det i dokumentene .
AA170308 Programvare i biler har også vært av interesse for CIAs hackeravdeling, ifølge dokumentene .
AA170308 Innledende undersøkelser viser at mange av sikkerhetshullene som er nevnt i de lekkede dokumentene , var blitt tettet allerede i den siste iOS-oppdateringen, heter det i en uttalelse fra Apple.
AA170308 CIAs programmerere har ifølge dokumentene forklart hvordan man kan få tilgang til brukernavn og passord via nettlesere som Firefox, Chrome og Internet Explorer.
AA170308 CIAs hackere har ifølge dokumentene diskutert hvordan de kan infisere datamaskiner via antivirusprogramvare.
AA170308 Bilprodusenten General Motors sier det er for tidlig å kommentere dokumentene , men legger til at det, så langt GM kjenner til, ikke foreligger opplysninger om dødsfall eller personskader som følge av at biler kan ha blitt hacket. ( ©NTB ) ¶
VG170307 FIS har bare brukt dokumentene fra saksbehandlingen i Norge til å vurdere saken.
VG170307 Varsleren Edward Snowden, som arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency ( NSA ), skriver at han ikke har rukket å se gjennom alle dokumentene at innholdet ser ekte ut.
DN170307 | Snowden : - Dokumentene ser autentiske ut ¶
DN170307 Edward Snowden skriver at han ikke har rukket å se gjennom alle dokumentene WikiLeaks la ut tirsdag, men varsleren mener innholdet ser ekte ut.
DB170307 Ifølge den italienske avisa Republicca, som fikk eksklusiv tilgang til dokumentene før de ble sluppet av WikiLeaks, oppgir organisasjonen at de har funnet titusenvis av CIA-mål i både Latin-Amerika, Europa og USA.
DB170307 De oppgir videre at dokumentene er på totalt 70 875 sider, og skal være fra mellom 2013 og 2016.
AP170307 Jonathan Liu, en talsmann for CIA, ville ikke bekrefte om de lekkede dokumentene var korrekte, selv om WikiLeaks har en lang historie med å publisere autentisk materiale, skriver The Guardian.
AP170307 I pressemeldingen hevder WikiLeaks at dokumentene utgjør den mest omfattende CIA-lekkasjen noensinne.
AP170307 Dokumentene skal være fra perioden 2013 - 2016.
AA170307 | Snowden : - Dokumentene ser autentiske ut ¶
AA170307 Edward Snowden skriver at han ikke har rukket å se gjennom alle dokumentene WikiLeaks la ut tirsdag, men varsleren mener innholdet ser ekte ut.
AA170307 Ifølge de juridiske dokumentene skal ZTE i løpet av en periode på seks år ha fått tak i varene, for så å selge de videre til kunder i Iran. ( ©NTB ) ¶
AA170307 De får ikke fortsette før vi har fått tilsendt de dokumentene vi har etterspurt, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.
DN170306 ring av produksjonspotensialet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017 viser imidlertid at det er tilstrekkelig med reserver, og høy nok produksjonsrate, til å ha en lønnsom produksjon fram til slutten av lisensperioden i 2020, basert på forventede kostnader og priser », heter det i dokumentene .
DN170306 Og dokumentene fortsetter : ¶
DB170306 Trykk på bildene under for å se nærmere på dokumentene .
DB170306 Staten mener at dokumentene har meget lav bevisverdi.
DB170306 Dette dokumentet er jo bekreftet av somalisk myndighetene, hvis du ser på de andre dokumentene .
DB170306 Staten påpeker at det er gjennomgående at navn og stedsnavn skrives ulikt i de ulike dokumentene .
DB170306 Rapportskriver har ført opp navnet, med ulike stavelser, og man finner både « Abdulkadir », « Abdikadir » og « Abdukadir » i dokumentene til norske myndigheter.
DB170305 Derfor må Regjeringen må derfor meget raskt komme med dokumentene som Stortinget både har krav og rett på, sier han.
VG170227 Disse dokumentene ble funnet i en forlatt treningsleir, som bestod av tre villaer tidligere bebodd av innbyggere fra Mosul.
DB170227 Å sende selve søknaden er enkelt - så lenge du har dokumentene du trenger for å søke.
VG170226 Salazar kan, ifølge dokumentene Sunday Times har fått fatt i, ha brutt antidopingreglene for medisinbruk - i den hensikt å forbedre « noen » utøveres prestasjoner.
DB170226 Ifølge dokumentene er det bare én telefon som er blitt loggført.
AP170225 « Vurdering av vedtakets forholdsmesighet » er et eget punkt i alle dokumentene .
VG170224 Staten viser også at de ikke har tillit til dokumentene hans, som det somaliske id-kortet, utsendt av somaliske myndigheter.
VG170224 Når det gjelder de øvrige dokumentene er det synd at de som har utsendt dokumentene ikke kan avgi en forklaring på hvilken bakgrunn de har utsendt dokumentene , sier Lersbryggen.
VG170224 Når det gjelder de øvrige dokumentene er det synd at de som har utsendt dokumentene ikke kan avgi en forklaring på hvilken bakgrunn de har utsendt dokumentene, sier Lersbryggen.
VG170224 Når det gjelder de øvrige dokumentene er det synd at de som har utsendt dokumentene ikke kan avgi en forklaring på hvilken bakgrunn de har utsendt dokumentene, sier Lersbryggen.
DN170224 De nødvendige dokumentene var levert fra Veireno AS, sier Fredriksen.
DA170224 » - Vi har forholdt oss til det som etter forskriftene er tillatt og ikke tillatt å gjøre med sin bolig, og i de kommunale dokumentene står det at han skal ha bygd om to boder til oppholdsrom uten å ha innhentet de nødvendige tillatelser.
AP170224 Han sier at han også fikk oversendt dokumentene i saken som til nå har vært klausulert.
AA170224 Dokumentene er imidlertid ikke forkynt for mannen, fordi han har flyttet tilbake til Sverige, ifølge dommen.
AA170224 De nødvendige dokumentene var levert fra Veireno AS, sier Fredriksen.
VG170223 I vitneavhør med Politioverbetjent ved Oslo politidistrikt kom det fram at Norske myndigheter har prøvd å få en bekreftelse fra somaliske og djiboutiske myndigheter på om innholdet i dokumentene stemmer, men har ikke lyktes å få svar.
VG170223 Advokat Erik Bratterud har tidligere argumentert i retten at dokumentene som kommer fra somaliske myndigheter og skal bekrefte Mahads identitet fremstår som falske.
AP170223 De nødvendige dokumentene var levert fra Veireno AS, sier Fredriksen.
VG170222 FREMSTÅR FALSKE : Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten representerer staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) mener at dokumentene utsendt fra somaliske myndigheter fremstår som falske.
VG170222 - Har dokumentene blitt analysert av dere eller andre ?
DB170222 Under regjeringsadvokatens utspørring av Mahad, forklarer han at han oversendte norske ID- papirer til somaliske myndigheter, og at dette var dokumentene han fikk i retur.
DB170222 Regjeringsadvokaten mener at disse dokumentene er laget i forbindelse med saken.
DB170222 I tillegg finnes det en uttalelse fra riksadvokaten i Somalia, hvor det bekreftes at disse dokumentene er ekte.
DB170222 - Om man har stilt spørsmål til somaliske myndigheter om disse åpenbare falske dokumentene er falske ?
DB170222 - Har staten selv sjekket ektheten ved disse dokumentene ?
VG170221 Lisa Marie trøstet Travolta ¶ Dokumentene ble nylig sendt over til politietaten Bureau of Investigation i Tennessee, som etterforsker videre, men som presiserer at det ikke er opprettet en formell sak.
DN170221 Vil ta tid ¶ Dokumentene , som er signert av minister for innenriksssikkerhet John Kelly, er styringsdokumenter som er adressert til ledere av blant annet tollvesenet US Customs and Border Protection og immigrasjonsmyndighetene US Immigration and Customs Enforcement.
DN170221 Ifølge dokumentene fra innenriksdepartementet vil alle illegale immigranter som er dømt for enhver form for kriminalitet kunne bli utvist.
DN170221 I dokumentene som ble gjort kjent tirsdag blir departementet bedt om å starte prosessen med å rekruttere 10.000 nye immigrasjons- og tollbetjenter, samt å utvide antall interneringsfasiliteter.
DN170221 I dokumentene blir grense- og tollvesenet og immigrasjonsbyrået også instruert til å starte et program for rekruttering av lokale politibetjenter som kan hjelpe til med utvisning av illegale innvandrere.
DB170221 I sitt innledningsforedrag i dag har Nygård også gjort et poeng utav å påpeke alle skrivefeilene og stavefeilene i dokumentene i Mahamuds sak.
DB170220 Nå viser de topphemmelige dokumentene at Rökk i virkeligheten jobbet for Sovjetunionen allerede fra 1940, og altså bedrev et potensielt livsfarlig dobbeltspill mens krigen raste.
VG170219 Foto : Mike Segar, Reuters ¶ DOKUMENTENE : Trump på en pressekonferansen i januar.
VG170219 Dokumentene på bordet skal kutte båndene til Trump Organization og gir makten til sønnene.
SA170217 Det er ikke kjent om dokumentene som AP har fått tilgang til, er den nye presidentordren.
DN170217 Det er ikke kjent om dokumentene som AP har fått tilgang til, er den nye presidentordren.
DB170217 Det er ikke kjent om dokumentene som AP har fått tilgang til, er den nye presidentordren.
DB170217 Afghanistanrapporten er trolig ett av dokumentene som gir oss mest inngående kunnskap om Norges bidrag i krigen hittil.
BT170217 Det er ikke kjent om dokumentene som AP har fått tilgang til, er den nye presidentordre ¶
AP170217 Det er heller ikke kjent om dokumentene som AP har fått tilgang til, er den nye presidentordren.
AA170217 Det er ikke kjent om dokumentene som AP har fått tilgang til, er den nye presidentordren.
SA170216 Thorsen blar i dokumentene som omhandler sønnen Elias' fødsel og død.
AA170215 Han pekte deretter videre på at alle dokumentene i saken er hemmeligholdte, og at klienten ikke er gjort kjent med hvordan 38-åringen døde.
DB170212 - Det var skremmende å lese alle dokumentene .
AA170211 Avisen delte dokumentene med det internasjonale journalistnettverket ICIJ for å få hjelp med å analysere materialet.
AA170211 Dokumentene omfattet perioden 1977 til 2015 og berørte omkring 214.000 foretak som advokatfirmaet grunnla i rundt 20 skatteparadiser på vegne av sine kunder. ( ©NTB ) ¶
DB170210 februar dokumentene fra Statens Vegvesen, som viser at det er Bertel O.
AA170210 - I så fall leser retten disse dokumentene på en annen måte enn meg, sier forsvareren, som mener at politiet burde ha avklart mer rundt hans klient i løpet av de vel to ukene etterforskningen har pågått.
VG170209 Moren døde ifølge dokumentene kort tid etter fødselen, mens faren giftet seg med en annen kvinne.
DB170209 Situasjonen er slik at dersom de skaffet dokumenter fra Eritrea slik utlendingsmyndighetene ba om, fikk de avslag fordi dokumentene ikke var tilstrekkelig troverdige til å sannsynliggjøre identiteten.
DB170209 Når de så la frem disse, ble den opprinnelige tvilen, årsaken til at den nye dokumentasjonen som ble etterspurt, årsak til at dokumentene ikke ble ansett troverdige.
DB170209 Dersom de ikke samarbeidet om å innhente dokumentene fikk de avslag fordi de ikke samarbeidet om å skaffe slike dokumenter.
AP170208 Dokumentene vi har brukt i denne saken : ¶
AA170207 Denne saken setter mange følelser i sving, og når vi vet at det blir justering på dokumentene etter hvert, så tenkte jeg at det var bedre å få debatten rundt de riktige dokumentene .
AA170207 Denne saken setter mange følelser i sving, og når vi vet at det blir justering på dokumentene etter hvert, så tenkte jeg at det var bedre å få debatten rundt de riktige dokumentene.
AA170207 - Vi forventer fortløpende journalføring, og at det skal være søkbart slik at alle kan finne dokumentene .
VG170206 Ifølge Cappelen forklarte han seg om dette i avhør før han hadde tilgang til dokumentene i saken.
DN170206 Der frykter han at han vil bli stilt for retten som følge av de mange hemmeligstemplede, amerikanske dokumentene som er lekket via WikiLeaks.
VG170204 Der Spiegel har senere delt disse dokumentene med ti andre medier i regi av European Investigate Collaborations.
VG170204 * Tidligere har det som følge av disse dokumentene blitt skrevet at blant andre fotballstjerner som Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Angel Di Maria, Javier Pastore och Paul Pogba skal ha gjemt unna penger for å slippe å betale skatt.
AP170204 Til The New York Times sier han at han tror håndskriftsekspertene og representantene fra IPN har erklært dokumentene for ekte etter politisk press fra regjeringen.
AP170204 Men selv om Walesa nå benekter at disse dokumentene er ekte, innrømmet han i sin selvbiografi at han « ikke kom helt ren » ut av samtalene med sikkerhetspolitiet da han satt fengslet etter streikene i Gdansk i 1970, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.
AP170204 Han tror dokumentene er ekte.
AP170204 En tredjedel tror dokumentene er ekte, en tredjedel tviler på det og en tredjedel har ingen oppfatning.
AP170204 - Jeg er jo ikke grafolog, men disse dokumentene kan godt være ekte - slik også mange i utgangspunktet Walesa-vennlige polakker tror.
AP170204 - Hva forteller dokumentene om Walesa ?
VG170203 Der Spiegel har senere delt disse dokumentene med ti andre medier i regi av European Investigate Collaborations.
VG170203 * Tidligere har det som følge av disse dokumentene blitt skrevet at blant andre fotballstjerner som Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Angel Di Maria, Javier Pastore och Paul Pogba skal ha gjemt unna penger for å slippe å betale skatt.
DB170203 - Hittil har vi lest grundig gjennom dokumentene .
AP170201 Har ikke kjøpt tilgang til dokumentene
AP170201 Den anonyme kilden bak Panama Papers : Derfor lekket jeg dokumentene ¶ 1700 kontroller av skattytere ¶
AP170201 Danske myndigheter valgte å betale et millionbeløp til en anonym kilde for tilgang til de lekkede dokumentene , men dette var ikke aktuelt for norske myndigheter.
AP170201 Har ikke kjøpt tilgang til dokumentene
AP170201 Den anonyme kilden bak Panama Papers : Derfor lekket jeg dokumentene ¶ 1700 kontroller av skattytere ¶
AP170201 Danske myndigheter valgte å betale et millionbeløp til en anonym kilde for tilgang til de lekkede dokumentene , men dette var ikke aktuelt for norske myndigheter.
AP170201 Politiet opplyser at det også kan være vanskelig å returnere asylsøkere med avslag, selv om de har dokumentene i orden.
AP170201 Og det betyr ikke nødvendigvis at dokumentene er ekte eller tilstrekkelige for å fastslå vedkommendes identitet.
AP170201 Politiet opplyser at det også kan være vanskelig å returnere asylsøkere med avslag, selv om de har dokumentene i orden.
AP170201 Og det betyr ikke nødvendigvis at dokumentene er ekte eller tilstrekkelige for å fastslå vedkommendes identitet.
AP170131 Blant de mange tusen dokumentene som passerte skrivebordet hennes, husker hun mappen til Sophie Scholl, den antinazistiske aktivisten som var sentral i motstandsgruppen Die weisse Rose ( Den hvite rose ).
AP170131 Blant de mange tusen dokumentene som passerte skrivebordet hennes, husker hun mappen til Sophie Scholl, den antinazistiske aktivisten som var sentral i motstandsgruppen Die weisse Rose ( Den hvite rose ).
DB170130 Dette kom også fram i dokumentene , ifølge Heger.
AP170128 Dokumentene ble så offentliggjort av Wikileaks.
AP170128 Dokumentene ble så offentliggjort av Wikileaks.
DB170127 Per nå har vi ikke fått innsyn i dokumentene , sier mannens forsvarer.
DB170127 En av episodene skal ha skjedd på sønnen treårsdag, da Patton, ifølge dokumentene , observerte Thicke i et upassende øyeblikk med massøren.
AP170123 Med uttalelsen har Trump-administrasjonen nå hisset på seg Wikileaks, som truer med å offentliggjøre dokumentene om de får tak i dem : ¶ 9.
AP170121 De to andre dokumentene Trump signerte, sørget for at USA nå har en ny forsvarsminister og en ny sikkerhetsminsiter.
DB170120 Dokumentene har blant annet vist at Norsk narkotikapolitiforening driver sammenblanding mellom privat og offentlig virksomhet og at helsepersonell ikke bryr seg om metodene i rusbehandlingen har dokumentert effekt.
SA170117 Dokumentene avslørte blant annet overgrep begått av USAs irakiske allierte i landet og dokumenterte også hvordan tallet på drepte sivile var langt høyere enn tidligere kjent.
SA170117 * Dokumentene inneholdt blant annet opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.
DB170117 Manning var etterretningsanalytiker for det amerikanske militæret da hun lekket de hemmeligstemplede dokumentene .
DB170117 Mange av dokumentene inneholdt hemmelig informasjon fra USAs ambassader.
DB170117 Dokumentene som Manning lekket til nettstedet WikiLeaks, omfattet informasjon om overgrep begått i Irak og Afghanistan.
AP170117 Resultatet er at søkeren har brukt snart ett år på å skaffe og verifisere dokumenter, og den ettårige oppholdstillatelsen hun fikk for å ordne dokumentene er i ferd med å løpe ut.
SA170116 De ubekreftede dokumentene ble i forrige uke publisert av BuzzFeed.
SA170116 - Var det han som lekket de falske nyhetene ?, spør Trump på Twitter, med henvisning til de ubekreftede dokumentene om anklager om at russisk etterretning sitter på kompromitterende personlig informasjon om Trump.
DN170116 De ubekreftede dokumentene ble i forrige uke publisert av BuzzFeed.
DN170116 - Var det han som lekket de falske nyhetene ? spør Trump på Twitter, med henvisning til de ubekreftede dokumentene om anklager om at russisk etterretning sitter på kompromitterende personlig informasjon om Trump.
BT170116 De ubekreftede dokumentene ble i forrige uke publisert av Buzzfeed.
BT170116 - Var det han som lekket de falske nyhetene ?, spør Trump på Twitter, med henvisning til de ubekreftede dokumentene om anklager om at russisk etterretning sitter på kompromitterende personlig informasjon om Trump.
SA170115 - Vi har gransket dokumentene i McLaren-rapporten, og kommet frem til at kodene ikke er konsekvente, sier han ifølge Expressen.
SA170115 - Vi har gransket dokumentene i McLaren-rapporten, og kommet frem til at kodene ikke er konsekvente, sier han ifølge Expressen.
DB170115 Det er 30-åringen selv som har gitt Dagbladet fullt innsyn i dokumentene til saken.
BT170115 - Vi har gransket dokumentene i McLaren-rapporten, og kommet frem til at kodene ikke er konsekvente, sier han ifølge Expressen.
AP170115 - Vi har gransket dokumentene i McLaren-rapporten, og kommet frem til at kodene ikke er konsekvente, sier han ifølge Expressen.
AP170114 USAs påtroppende president Donald Trump med dokumentene som han la frem for å vise at han ikke skal ha det daglige ansvaret for forretningsvirksomheten.
AP170114 - Jeg har brev fra myndighetene i Somalia som bekrefter at de dokumentene jeg har gitt UDI er ekte, sier 30-åringen.
AP170114 - Jeg har brev fra myndighetene i Somalia som bekrefter at de dokumentene jeg har gitt UDI er ekte, sier 30-åringen.
DB170113 President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov skal ha vært for å bruke det kompromitterende materialet, som han ifølge dokumentene har skaffet for å bakvaske Trumps utfordrer Hillary Clinton, mens Putins stabssjef og mangeårige venn Sergej Ivanov advarte mot det.
DB170113 I dokumentene som nå er publisert, peker også ting på at en sterk uenighet fant sted i den russiske toppledelsen om hvorvidt man skulle bruke hackeropplysningene eller ikke.
DB170113 Norsk Lokalradioforbund har fått tilsendt dokumentene hvor ESA skriver at klagesakene om ulovlig statsstøtte blir lukket.
DB170112 Under gårsdagens møte sa Clapper imidlertid at han ikke trodde at dokumentene ble lekket av amerikansk etterretning.
DB170112 Etterretningstjenesten har ikke konkludert med om innholdet i dokumentene er troverdig, og vi har ikke basert oss på dokumentene i vår konklusjon.
DB170112 Etterretningstjenesten har ikke konkludert med om innholdet i dokumentene er troverdig, og vi har ikke basert oss på dokumentene i vår konklusjon.
DN170111 I tillegg til å utarbeide dokumentene skal agentene ha kommet opp med planen om å videreformidle opplysningene myndigheter i USA og Europa som for eksempel FBI.
DN170111 Dokumentene som angivelig skal være etterretningsopplysninger, er ikke verifisert, men CIA og FBI beskriver kildene i rapporten som « troverdige ».
DN170111 Justisdepartementet er versting på å gjøre dokumentene sine tilgjengelige, ifølge ny rapport.
DB170111 Omtrent samtidig som CNN omtalte sammendraget publiserte BuzzFeed det de hevder er den 35 sider lange rapporten i helhet, men påpekte samtidig at informasjonen i dokumentene ikke lar seg verifisere - og kan hende aldri lar seg verifisere.
DB170111 Klokka 17.00 kalte han inn til pressekonferanse om nyheten og de angivelig lekkede dokumentene .
DB170111 | Krangel i Kreml om å bruke Trump ¶ Dokumentene om Trump viser til krangel i Kreml som bidrar til å sannsynliggjøre at de er ekte.
DB170111 To kilder i Kreml forteller ifølge dokumentene om denne uenigheten i begynnelsen av august.
DB170111 President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov, er talsmannen for å bruke det kompromitterende materialet som han ifølge dokumentene har skaffet for å bakvaske Trump utfordrer Hillary Clinton, mens Putins stabssjef og mangeårige venn Sergej Ivanov begynner å advare mot dette.
DB170111 Og Donald Trump avviser innholdet i de nye dokumentene .
DB170111 Nettstedet BuzzFeed, som har publisert dokumentene, sier selv at dokumentene ikke lar seg verifisere.
DB170111 Nettstedet BuzzFeed, som har publisert dokumentene , sier selv at dokumentene ikke lar seg verifisere.
DB170111 Men dokumentene tas så alvorlig at de har blitt overlevert Det hvite hus.
DB170111 Men dokumentene forteller en historie som er ny, og som bidrar til å gi dem troverdighet.
DB170111 Ivanovs advarsler skyldes ifølge dokumentene at han er redd for at Trump er for mye i psykisk ubalanse til at Russland bør jobbe ( i det skjulte ) for hans kandidatur.
DB170111 Dokumentene kan gi en forkraring på det som inntil nå har vært nærmest uforklarlig.
DB170111 I forbindelse med offentliggjøringen av disse dokumentene , har WikiLeaks uttalt at det overhode ikke er en etterretningsrapport, slik den framstår å være.
DB170111 CNN sier de har fått bekreftet at sammendraget var en del av dokumentene som ble presentert for Trump og Obama, men de vet ikke om det ble diskutert under møtet.
AP170111 « Funnet av pengebeløpet sammenholdt med opplysningene i de klausulerte dokumentene (... ) tyder på at siktede hadde til hensikt å unndra seg straffeforfølgingen », heter det i kjennelsen.
AP170111 Advokat Arve Røli, som forsvarer vedkommende, har ikke gått gjennom dokumentene i saken, og har foreløpig ingen kommentar.
AP170111 Realiteten som fremgår veldig tydelig av dokumentene i saken, og som er sannheten, er at denne kontakten er av mellommenneskelig karakter, sier Sejersted.
DB170110 Samtidig ble det utarbeidet et nytt forslag til ønsket om å hemmeligholde dokumentene .
DB170110 Mandagens avtale mellom Jolie og Pitt kommer i kjølvannet av at « Fury»-skuespilleren i desember søkte om at dokumentene i saken skulle unntas fra offentligheten.
DB170109 Før rettssaken sa Eirik Jensen i et intervju med Dagbladet at han lenge ikke orket å gå gjennom dokumentene i sin egen sak, hvor hans mangeårige tidligere venn og beste informant, Cappelen, er kronvitne.
AP170109 Mens statsadvokaten leste opp fra dokumentene sine, var mange av tilhørerplassene i sal 250 i Oslo tinghus besatt av Jensens kjæreste, venner og andre støttespillere.
DB170108 Eirik Jensen selv sier han lenge ikke orket å gå gjennom dokumentene .
DB170108 De to har lest alle dokumentene i saken.
FV170106 - Det har stanset noe opp hos i Kriminalomsorgsdirektoratet fordi de venter på å få dokumentene oversatt.
DB170105 Assange ble svært kontroversiell i USA som følge av en rekke avsløringer om det amerikanske militæret, deriblant dokumentene lekket av Chelsea Manning, den gang kjent under navnet Bradley Manning.
DB170105 « Han er livredd for at offentligheten får vite sannheten », heter det i dokumentene , der Jolie sikter til hva som egentlig førte til bruddet.
DB170105 Samtidig hevder skuespilleren at det slettes ikke er barnas rett til privatliv som er årsaken til at Pitt ønsker at dokumentene skal unntas offentligheten.
DB170105 Samtidig ble det utarbeidet et nytt forslag til ønsket om å hemmeligholde dokumentene .
DB170103 Han forteller at han er på hytta, og ikke har alle dokumentene foran seg.
BT170102 - Vi har gjennomført dette tilsynet med et besøk hos barnevernstjenesten der vi har gjennomgått dokumentene i saken.
AP161214 Her er dokumentene vi har brukt i denne saken : ¶
AP161214 Her er dokumentene vi har brukt i denne saken : ¶
AP161204 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP161204 Dokumentene er lekket fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca, som har spesialisert seg på å opprette og administrere selskaper i skatteparadiser.
AP161028 Dokumentene omfattet også avhør av demokratenes presidentkandidat fra juli i år.
AP161028 Dokumentene i denne saken ble offentliggjort.
BT160909 Forsvarer Eide kan ikke kommentere dette før hun har sett dokumentene i saken, men skriver dette i en tekstmelding til BT : « Om det blir tale om erstatningskrav og hun blir idømt dette, da vil det selvsagt ødelegge for hennes fremtid.
AP160908 Skatteetaten har siden april vært i dialog med internasjonale samarbeidspartnere med sikte på å få tilgang til dokumentene .
AP160907 Skatteetaten opplyste i april at de gjennom « etablerte internasjonale samarbeidsfora » har « opprettet dialog med sikte på å få tilgang til dokumentene ».
SA160905 Fire av de syv vitenskapelige dokumentene som er grunnlaget for hvordan WADA har laget retningslinjer for astmabehandling, har professoren forfattet.
BT160905 Fire av de syv vitenskapelige dokumentene som er grunnlaget for hvordan WADA har laget retningslinjer for astmabehandling, har professoren forfattet.
AP160821 Se på « de unge arabiske skamløse jentene », se på alle de menneskelige dokumentene som i disse dager legges frem av frustrerte, men meget velartikulerte ungdommer.
AP160729 I siste øyeblikk ble Alukos navn droppet fra tiltalebeslutningen etter at politimyndighetene innrømmet at de ikke hadde greid å få levert dokumentene til ham.
AP160617 - Vi må analysere dokumentene som ligger bak beslutningen.
AP160511 Her kan du selv lese dokumentene og pressemeldingene Regjeringen har lagt frem.
AP160429 Skattemyndighetene og politiet krever utlevert alle de lekkede dokumentene , som ifølge YLE knytter flere hundre finske navn til selskapsetablering og pengeplassering i skatteparadiser.
AP160429 Opprinnelig var det tyske Süddeutsche Zeitungsom fikk dokumentene via en konfidensiell kilde.
AP160429 Kanalen ha tydelig avvist begjæringen og vist til egnet etikkreglement og det at de såkalte Panama-papirene tilhører stiftelsenInternational Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ),som har delt dokumentene med YLE, Aftenposten og rundt 100 andre medieorganisasjoner.
SA160425 - Advokatene har akkurat fått dokumentene , og de vil gi sitt tilsvar innen fristen som er fra tre-fem uker, sier Kasiryes talsmann Roger Solheim til NTB.
AP160425 I 2012 laget han en TV-dokumentar om skattetilpasning i Luxembourg, med utgangspunkt i de lekkede dokumentene .
AP160425 Disse ble senere delt med 80 journalister i 26 land, deriblant Aftenposten, som publiserte en rekke saker høsten 2014 om de 340 selskapene som figurerte i dokumentene .
AP160425 - Advokatene har akkurat fått dokumentene , og de vil gi sitt tilsvar innen fristen som er fra tre-fem uker, sier Kasiryes talsmann Roger Solheim til NTB.
AP160421 Terrorforskere tilknyttet den amerikanske krigsskolen West Point har analysert dokumentene , vurdert det slik at de er ekte og fastslått at de har innrykkspapirene for 4188 IS-rekrutter fra tidlig i 2013 til sent i 2014 - de fleste skrevet i PowerPoint.
AP160415 Slik bygde de advokatfirmaet dokumentene er lekket fra : En hemmelig panamakanal for skitten hvitvask ¶
AP160415 I dokumentene finnes det over 200 nordmenn, inkludert de 43 DNB-kundene.
AP160415 Blant de 11,5 millioner lekkede dokumentene fra det beryktede advokatkontoret Mossack Fonseca, finner vi navnene på gründeren fra Østlandet, læreren fra Vestlandet, pensjonisten fra Sørlandet og 40 andre DNB-kunder.
AP160411 Også navnet hans er nevnt i de lekkede dokumentene .
AP160411 Navnene på flere ukrainske oligarker og fremtredende politikere forekommer i de lekkede dokumentene , men foreløpig er det ingen meldinger om at Jatsenjuks navn er funnet i materialet.
AP160411 I tillegg til landets president Xi Jinping, som kun indirekte knyttes til dokumentlekkasjen, er det en rekke politiske ledere fra Kinas kommunistadel som nevnes i dokumentene fra Mossack Fonseca.
AP160411 Flere statsledere har den siste uken hatt dramatiske dager etter lekkasjen av de hemmelige dokumentene fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca.
AP160411 Etter å ha blitt koblet til dokumentene , annonserte Pakistans statsminister Nawaz Sharif tirsdag at han nedsetter en kommisjon får å undersøke opplysningene som har kommet frem.
AP160411 De lekkede dokumentene avslører at Mossack Fonseca fortsatte samarbeidet med de to, tross råd fra internt i advokatfirmaet.
AP160411 Dokumentene viser hvordan presidentens svoger, Deng Jiagui, i 2009 opprettet to offshoreselskaper.
AP160411 Dokumentene avslører at minst 12 tidligere og nåværende kongelige, statsministre og presidenter har verdier i skatteparadiser.
AP160411 Også navnet hans er nevnt i de lekkede dokumentene .
AP160411 Navnene på flere ukrainske oligarker og fremtredende politikere forekommer i de lekkede dokumentene , men foreløpig er det ingen meldinger om at Jatsenjuks navn er funnet i materialet.
AP160411 I tillegg til landets president Xi Jinping, som kun indirekte knyttes til dokumentlekkasjen, er det en rekke politiske ledere fra Kinas kommunistadel som nevnes i dokumentene fra Mossack Fonseca.
AP160411 Flere statsledere har den siste uken hatt dramatiske dager etter lekkasjen av de hemmelige dokumentene fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca.
AP160411 Etter å ha blitt koblet til dokumentene , annonserte Pakistans statsminister Nawaz Sharif tirsdag at han nedsetter en kommisjon får å undersøke opplysningene som har kommet frem.
AP160411 De lekkede dokumentene avslører at Mossack Fonseca fortsatte samarbeidet med de to, tross råd fra internt i advokatfirmaet.
AP160411 Dokumentene viser hvordan presidentens svoger, Deng Jiagui, i 2009 opprettet to offshoreselskaper.
AP160411 Dokumentene avslører at minst 12 tidligere og nåværende kongelige, statsministre og presidenter har verdier i skatteparadiser.
AP160410 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP160410 Dokumentene er lekket fra det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160410 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP160410 Dokumentene er lekket fra det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160409 Gruppen skal granske de lekkede dokumentene fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca for å identifisere kunder av selskapet.
AP160409 « Da Andrés kom til Nevada, rensket han opp i alt og brakte alle dokumentene til Panama », sto det i en e-post datert 24. september 2014.
AP160409 Mossack skal eie en teakplantasje og andre eiendommer, ifølge dokumentene ICIJ har fått, samt blant annet et helikopter, yachten « Rex Maris » og en samling gullmynter.
AP160409 Etter krigen tilbød faren sine tjenester til amerikanske myndigheter som informant, viser dokumentene .
AP160409 Dro til Nevada for å renske opp ¶ Dokumentene viser til og med at en av firmaets ansatte reiste fra Panama til Las Vegas for å hente papirdokumenter ut av landet.
AP160409 Denne flyttingen var ledd i et mønster som vises i dokumentene .
AP160409 Dokumentene viser at i mars 2005 ba representanter for Costa Ricas OL-komité Mossack Fonseca om hjelp til å få formell eiendomsrett til eiendommen.
BT160408 Selv om dokumentene avdekker skyggesider ved den moderne markedsøkonomien, viser avsløringene at kritikk, avsløringer og åpen debatt er nødvendig for at markedsøkonomien skal fungere.
BT160408 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
BT160408 Dokumentene er lekket fra det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160408 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP160408 Dokumentene er lekket fra det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160408 I Norge har skatteetaten bedt om innsyn i dokumentene som er lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160407 Russlands president Vladimir Putin avviser at de lekkede dokumentene fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama viser at han selv eller noen av hans nærmeste venner er korrupte.
AP160407 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP160407 Dokumentene er lekket fra det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160407 Ifølge avsløringene i de lekkede dokumentene hadde banken forbindelser, via Liechtenstein, til selskaper i skatteparadiser, ifølge kringkastingsselskapet ORF.
AP160407 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP160407 Dokumentene er lekket fra det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160406 Ramon Fonseca hevder det er eksterne hackere som har lekket dokumentene som har fått tilnavnet Panama Papers.
AP160406 I et intervju med Reuters sier Fonseca at hans firma er utsatt for et eksternt hackerangrep, og at det er slik de 11,5 millioner dokumentene har havnet i hendene på internasjonale medier.
AP160406 Det er opplyst at en anonym kilde lekket dokumentene .
AP160406 Presidentens svoger ¶ Dokumentene avslører blant annet at svogeren til stats - og partisjef Xi Jinping, opprettet tre selskaper i skatteparadiser.
AP160406 Opplysningene kommer fra dokumentene i advokatfirmaet Mossack Fonseca ( MF ) i Panama.
AP160406 En ICIJ-analyse av dokumentene viser at ved utgangen av 2015 mottok MF honorar fra 16.300 postboksselskaper i Kina og Hongkong.
AP160406 Den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til dokumentene , som er delt med stiftelsen The International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160406 Dokumentene viser at firmaets kapital stammer fra tilrettelegging av eksport av industriutstyr fra Europa til Kina, og at eierskapet i mange år ble holdt hemmelig ved hjelp av såkalte « bearer shares », aksjer som er registrert uten navn.
AP160406 4 i Politbyråets stående komité, dukker også opp i dokumentene fra Panama.
AP160406 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP160406 Aftenpostens gjennomgang av dokumentene avdekker at de reelle eierne av postboksselskapene er Eurochems salgsdirektør - Valerij Rogalskij - og hans underordnede - Dmitri Pomytkin.
AP160406 Dokumentene er lekket fra det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
AP160406 Uppdrag gransking har i dokumentene ikke funnet bevis for at eksilpolitikernes uttalelser dekker det som har skjedd med det aktuelle lånet.
AP160406 Men i ett av de lekkede dokumentene fremkommer den egentlige eieren av alle selskapene : Oligarken Serzjan Zjumasjev fra Kasakhstan.
AP160406 Men dokumentene viser ikke hvor mye av lånet som blir utbetalt, og når det skjer.
AP160406 I de lekkede dokumentene fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama Papers er det tusenvis av dokumenter som omhandler lånet.
AP160406 Dokumentene viser at pengene ikke går direkte til Moskva og Capital Partners : ¶
AP160406 Dokumentene er delt med ICIJ og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160406 I det siste har Dagbladet gravd frem og oppsummert de allerede offentlig tilgjengelige kostnadene for kongehuset, mens Aftenposten har deltatt i en internasjonal dugnad for å offentliggjøre de over ti millioner dokumentene i det som nå er kjent som Panama papers. 3rd-party-bio ¶
AP160406 3rd-party-bio ¶ Dokumentene omtaler 12 statsledere, 100 politikere, 29 milliardærer og over 200 nordmenn.
DB160405 Etter at dokumentene var blitt overført bygget ICIJ en tofaktorautentisert søkemotor til dokumentene .
DB160405 Etter at dokumentene var blitt overført bygget ICIJ en tofaktorautentisert søkemotor til dokumentene.
AP160405 Denne industrien er laget for å holde på hemmeligheter, og det er derfor ikke sånn at det står « dette er kriminelt » eller « dette må vi skjule » noe sted i dokumentene .
AP160405 En måned før presidentvalget i Aserbajdsjan i 2003 etablerte landets skatteminister Fazil Mammadov selskapet AtaHoldning, viser dokumentene .
AP160405 De lekkede dokumentene viser at tre lag av ulike selskaper har bidratt til å holde Alijev-familiens hemmelige pengebinge skjult for omverdenen.
AP160405 De lekkede dokumentene sier ingenting om hva som skjedde senere.
AP160405dokumentene står alle opplysninger om selskapenes egentlige eiere og tilknytningen til Seychellene og Mossack Fonseca.
AP160405 I 2012 ble han ifølge dokumentene tilsendt e-post fra MossackFonseca, som ba om oppdatert informasjon om selskapene påSeychellene.
AP160405 november 2012 sendte Mossack Fonseca, ifølge dokumentene , Mortensen en epost for å få oppdatert informasjon om DNB-selskapenepå Seychellene i forbindelse med lovendringen som betyr ataksjonærene må oppgi navn.
AP160405 Dokumentene er delt med International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ), Aftenposten og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160405 Tjenestevillige banker ¶ Dokumentene viser : ¶ • Den britiske storbanken HSBC topper listen med mer enn 2.300 selskaper opprettet frem til utgangen av 2015. • Sveitsiske UBS står for mer enn 1.100 selskaper ¶ • Sveitsiske Credit Suisse er knyttet rundt 1.100 selskaper ¶ • Franske Société Générale er knytte
AP160405 Siden 1990 har over 500 banker hjulpet til med å sette opp 15.500 selskaper i skatteparadis, viser analyse gjort av de 11 millioner dokumentene som lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca.
AP160405 Nordea i Luxembourg knyttes til rundt 400 selskaper i skatteparadis, ifølge de lekkede dokumentene fra Mossack Fonseca.
AP160405 Etter at USA startet etterforskningen i 2009 viser analysene av de lekkede dokumentene at etableringen av nye selskaper har falt kraftig.
AP160405 • Sveitsiske UBS står for mer enn 1.100 selskaper ¶ • Sveitsiske Credit Suisse er knyttet rundt 1.100 selskaper ¶ • Franske Société Générale er knyttet til knapt 1000 selskaper ¶ • Nordea er Nordens største bankkonsern og er i de lekkede dokumentene knyttet til rundt 400 selskaper opp gjennom årene.
AP160405 I de kartlagte dokumentene , som Aftenposten har gått gjennom finnes også en kontrakt signert 23. mars 2007.
AP160405 Dokumentene er delt med stiftelsen The International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160404 Interne revisjoner utført av og ved Mossack Fonsecas avdelinger i London, Singapore, Thailand, Brasil og Dubai avdekker imidlertid at selskapets ansatte ikke engang har søkt på nettet for å sjekke kundenes bakgrunn, ifølge dokumentene .
AP160404 Gjennomgangen av dokumentene viser at Mossack Fonseca i årevis har tjent penger på å opprette stråselskaper som er blitt brukt av personer som mistenkes for terrorfinansiering eller knyttes til uønskede regimer.
AP160404 Videre viser dokumentene 70 personer fra verdenseliten som knyttes til skatteparadiser.
AP160404 Putin avviser også at dokumentene avdekker korrupsjon.
AP160404 De lekkede dokumentene viser at advokaten Juan Pedro Damiani har hatt tre tiltalte fra FBIs FIFA-etterforskning som klienter.
AP160404 Nå opplyser Skatteetaten i en pressemelding at de har opprettet dialog gjennom etablerte, internasjonale samarbeidsfora for å få tilgang til dokumentene .
AP160404 Jobber for å få tilgang til dokumentene
AP160404 Jeg har ingen tvil om at etterforskerne er klare og venter på å granske disse dokumentene .
AP160404 I en pressemelding opplyser Skatteetaten at de har opprettet dialog for å få tak i dokumentene som er lekket fra et advokatfirma i Panama.
AP160404 Dokumentene er delt med stiftelsen The International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160404 Nordea administrerer ¶ Dokumentene viser at Nordea i Luxembourg ved utgangen av 2015 fortsatt administererte rundt 90 selskaper for kunder i ulike land.
AP160404 Dokumentene fra Mossack Fonseca viser at Nordea : ¶ • tar seg av fakturaer fra Mossack Fonseca knyttet til driften av selskapene ¶ • står for kontakten når det gjelder å oppnevne stråmenn fra Mossack Fonseca som styremedlemmer ¶ • administrerer fullmaktene disse styrene gir til den egentli
AP160404 Dokumentene Aftenposten har tilgang til inneholder interne e-poster i Mossack Fonseca som bruker helt andre ord.
AP160404 Leicester-spiss Leonardo Ulloa og tidligere Manchester United-spiller Gabriel Iván Heinze er andre profilerte fotballnavn som finnes i de kartlagte dokumentene .
AP160404 I dokumentene fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca dukket også navnet til verdens beste fotballspiller, Lionel Messi, opp.
AP160404 Aftenposten er det eneste norske mediehuset som har hatt tilgang til dokumentene .
AP160404 Dokumentene viser hvordan det omstridte advokatfirmaet i skatteparadiset 13. juni 2013 fikk ansvaret for håndteringen av papirarbeidet til det Panama-registrerte selskapet Mega Star Enterprises.
AP160404 Dokumentene er delt med International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160403 Totalt gikk snaut 17 milliarder kroner gjennom nettverket fra 2008 til 2013, og det meste var innom Sandalwood Continental, ifølge dokumentene som journalistene har hatt tilgang til.
AP160403 To bankeksperter har fått gjennomgå dokumentene som viser Sandalwoods finansielle krumspring.
AP160403 I 2012 overførte Sandalwood over 20 lån til selskapet Ove Financial fra De britiske jomfruøyene med bank i Luxembourg, viser de lekkede dokumentene .
AP160403 Da Sovjetunionen brøt sammen i desember 1991, signerte Putin dokumentene som gjorde at et selskap Kovaltsjuk var medeier i, overtok Bank Rossija, ifølge The New York Times.
AP160403 Dokumentene som Aftenposten har tilgang til, viser hvordan Putins venner, deriblant Roldugin, beriker seg selv og skjuler enorme summer i skatteparadiser : ¶
AP160403 Mer enn 200 nordmenn er også omtalt i dokumentene .
AP160403 Ingen medieorganisasjoner har betalt for dokumentene .
AP160403 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene via en konfidensiell kilde.
AP160403 Det siste halvåret har Aftenposten som eneste norske mediehus gransket disse dokumentene sammen med nesten 400 journalister fra hele verden.
AP160403 Dokumentene viser også hvordan president Vladimir Putins nærmeste krets i all hemmelighet flyttet 2 milliarder dollar via banker og skyggeselskaper for å skaffe seg skjult innflytelse i russiske bedrifter.
AP160403 Dokumentene inkluderer også en rekke personer og selskaper som er på USAs svarteliste blant annet på grunn av mistanker om terrorfinansiering og støtte til regimer i Nord-Korea og Iran.
AP160403 Dokumentene er lekket fra det forholdsvis ukjente, men mektige, advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama som hjelper personer å opprette selskaper i skatteparadiser.
AP160403 Dokumentene ble senere delt via stiftelsen International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) med Aftenposten og 100 andre medieorganisasjoner.
AP160403 To andre statsråder og en partitopp i Gunnlaugssons eget parti er å finne i de lekkede dokumentene Aftenposten har fått tilgang til.
AP160403 Innenriksminister Ólöf Nordal er også å finne i de lekkede dokumentene .
AP160403 De lekkede dokumentene gir et lite innblikk i hvordan Mossack Fonseca hjalp elitene på Island inn i et komplisert nettverk av selskaper i skatteparadiser.
AP160403 Dokumentene er delt med International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ), Aftenposten og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160403 De lekkede dokumentene inneholder også Mossack Fonsecas notater fra møter med DNB i Luxembourg i 2010, 2011 og 2012.
AP160403 Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene .
AP160403 Dokumentene er lekket fra det forholdsvis ukjente advokatfirmaet Mossack Fonseca, som i flere tiår har hjulpet personer fra verdenseliten med å flytte verdiene sine inn i skatteparadiser.
AP160403 Men dokumentene viser at Mossack Fonseca ved flere tilfeller har valgt å beholde det de omtaler som uønskede kunder - selv etter at de ble oppdaget - på grunn av de store inntektene kundene førte med seg.
AP160403 ICIJs og Aftenpostens analyse av dokumentene viser at Mossack Fonseca har jobbet med minst 33 selskaper og personer som er svartelistet av USA på grunn av deres koblinger til terrorisme og narkotikasmugling eller fordi de støtter regimer som Nord-Korea og Iran.
AP160403 I andre tilfeller har selskapets rutiner vært så dårlige at svartelistede personer har sluppet gjennom uten at Mossack Fonseca var klar over det, viser dokumentene .
AP160403 De over 11 millioner dokumentene som Aftenposten har hatt tilgang til, gir et unikt innblikk i bruken av skatteparadiser og hvem som står på kundelisten til en av de viktigste aktørene i bransjen.
AP160403 De lekkede dokumentene gir eksempel etter eksempel på hvordan kunder begår ugjerninger, og hvordan Mossack Fonseca står portvakt for kundenes hemmeligheter.
AP160403 Dokumentene viser imidlertid at Mossack Fonseca gjør mye mer enn å opprette selskaper : ¶
AP160403 Gjennomgangen av de interne dokumentene i Mossack Fonseca har vist at deres ansatte utgjør styrene i ulike postkasseselskaper på vegne av kunder.
AP160403 Gjennomgangen av de interne dokumentene i Mossack Fonseca har vist at deres ansatte utgjør styrene i ulike postkasseselskaper på vegne av kunder.
AP160403 Leicester-spiss Leonardo Ulloa og tidligere Manchester United-spiller Gabriel Iván Heinze er andre profilerte fotballnavn som finnes i de kartlagte dokumentene .
AP160403 I motsetning til andre spillere er det ikke blitt tatt noen rettslige skritt mot Heinze, og det foreligger ingen beviser i dokumentene for at Heinzes selskap gjorde noe ulovlig.
AP160403 Aftenposten er det eneste norske mediehuset som har hatt tilgang til dokumentene .
AP160403 Dokumentene er delt med International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) og over 100 andre medieorganisasjoner.
AP160403 Dokumentene , som Aftenposten har fått tilgang til via The International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) og den tyske avisen Süddeutsche Zeitung, åpner dører som til nå har vært låst.
AP160403 Dokumentene vi har tilgang inkluderer alt fra e-poster og tvilsomme låneavtaler til aksjonærregistre og fakturaer.
AP160403 Dokumentene kaster lys over hvordan de gjør dette.
DA160401 - Jeg vil ikke bruke begrepet manglende åpenhet, men jeg oppfatter klart og tydelig at vi ikke kommer gjennom på åpenhet når det gjelder alle disse dokumentene .
DA160330 - Politikerne har ennå ikke fått tilsendt dokumentene som skal behandles.
AP160315 Under innledningsforedraget til sin egen advokat fulgte han nøye med og bladde i dokumentene .
SA160309 - Det går veldig fort, men det er forsvarlig så lenge de potensielle kjøperne setter seg godt inn i dokumentene på forhånd, og ser nøye på leiligheten, sier Halvorsen.
AP160309 Samme « kilde » som i Treholt-saken ¶ Dokumentene skulle angivelig være bevis på at det forelå ulike versjoner av testamentet før den endelige versjonen ble undertegnet ¶
AP160309 - Det går veldig fort, men det er forsvarlig så lenge de potensielle kjøperne setter seg godt inn i dokumentene på forhånd, og ser nøye på leiligheten, sier Halvorsen.
AP160304 Barnevernleder i den aktuelle bydelen har gått gjennom dokumentene i saken.
DA160223 Retten kom til at dette ble styrket ved de øvrige dokumentene i saken, blant annet bostyrers innberetning med beskrivelse av virksomheten i selskapet og grunnlaget for mistanke om straffbare forhold.
AP160219 Men dokumentene er foreløpig ikke juridisk bindende i den virkelige verden.
AP160217 Både han og en nå pensjonert politimann har erkjent at de taushetsbelagte dokumentene ble lekket.
AP160129 Disse dokumentene var ikke kategorisert som fortrolige da de ble sendt, sier Kirby.
AP160129 - Dokumentene blir oppgradert på forespørsel fra etterretningstjenestene fordi de inneholder en kategori topphemmelig materiale.
AP160127 På den andre siden sier Erdogan at de hemmelige dokumentene som redaktørene har trykket er falske.
AP160127 - Ifølge dommerens avgjørelse, skal jeg umiddelbart ha trykket de hemmelige dokumentene jeg fikk tak i, på forsiden av avisen ( jeg er tross alt en nybegynner i spionering ).
AP160120 Mediene har fått innsyn i disse dokumentene .
AP160117 I dokumentene skal det ligge opplysninger om bookmastervirksomhet i syndikater i Russland, Nord-Italia og Sicilia som skal ha skuffet inn flere hundre tusen pund på tennismatcher som ble antatt å ha vært avtalt spill.
AP160117 Etterforskning i 2007 ¶ Dokumentene som BBC og BuzzFeed News har fått tak i, skal omfatte funn som ble gjort i 2007, da Association of Tennis Professionals ( ATP ) foretok sine egne undersøkelser.
AP160113 Tror 42 prosent av russerne var dopet ¶ Dokumentene skal videre vise hvordan IAAF jobbet for å unngå at omfanget av skandalen i Russland skulle bli kjent.
AP160113 Nyhetsbyrået har fått tilgang på dokumentene fra en person i IAAFs antidopingprogram, og har publisert dem på sine nettsider.
AP160104 Det gir transportselskaper ansvar for å sjekke dokumentene til sine passasjerer. * * * * Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon ? * * * * Følg oss på Facebook.
AP160104 Det gir transportselskaper ansvar for å sjekke dokumentene til sine passasjerer. * * * * Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon ? * * * * Følg oss på Facebook.
AP160103 Til det ligger området for langt unna, og har for dårlig kollektivtilgang selv med forlenget T-bane, heter det i dokumentene .
AP160103> Til det ligger området for langt unna, og har for dårlig kollektivtilgang selv med forlenget T-bane, heter det i dokumentene .
AP160103> target="avis" href= Til det ligger området for langt unna, og har for dårlig kollektivtilgang selv med forlenget T-bane, heter det i dokumentene .
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Til det ligger området for langt unna, og har for dårlig kollektivtilgang selv med forlenget T-bane, heter det i dokumentene .