DA171004 - Vi har på plass tiltak som gir trygge operasjoner, blant annet basert på gode erfaringer fra boring på Stjerne-brønnen på Viking-banken for fem år tilbake, Målinger fra DNV her viste at spredningen knapt nok var sporbar, forteller han.
DA171004 - Vi har på plass tiltak som gir trygge operasjoner, blant annet basert på gode erfaringer fra boring på Stjerne-brønnen på Viking-banken for fem år tilbake, Målinger fra DNV her viste at spredningen knapt nok var sporbar, forteller han.
DN170926 Reorganiseringen internt, der de tusen ansatte flyttes fra andre divisjoner, skal gjøre det lettere å nyttiggjøre DNV GLs ressurser og manne opp til enkeltsatsinger når det trengs.
DN170926 Nå vil DNV GL ta skrittet videre, og oppretter en egen digitaliseringsdivisjon under ledelse av Elisabeth Tørstad, som kommer fra olje- og gassdivisjonen.
DN170926 Nå vil DNV GL ta skrittet videre, og oppretter en egen digitaliseringsdivisjon under ledelse av Elisabeth Tørstad ( til høyre ), som kommer fra olje- og gassdivisjonen.
DN170926 Nå forsøker DNV GL å fylle det med innhold ved å opprette en digitaliseringsdivisjon med tusen ansatte.
DN170926 Han ser for seg at DNV GL skal få en stadig større rolle i å verifisere digitale data.
DN170926 Det er likevel ikke uttrykk for at DNV GL vinker farvel til den gamle kjernevirksomheten energi.
DN170926 - Skal DNV GL ha en rolle fremover hvor mer og mer info blir gjort tilgjengelig digitalt, kan vi ikke bare basere oss på inspeksjoner og rapporter, sier Eriksen.
DN170926 OTA - Online Travel Agent ¶ | DNV GL lager digitaldivisjon med 1000 ansatte ¶
DN170926 Nå vil DNV GL ta skrittet videre, og oppretter en egen digitaliseringsdivisjon under ledelse av Elisabeth Tørstad, som kommer fra olje- og gassdivisjonen.
DN170926 Nå forsøker DNV GL å fylle det med innhold ved å opprette en digitaliseringsdivisjon med 1000 ansatte.
DN170926 Den nye digitalsjefen, Elisabeth Tørstad, mener DNV GL allerede har mye innhold å fylle den nye divisjonen med.
DN170926 - Skal DNV GL ha en rolle fremover hvor mer og mer info blir gjort tilgjengelig digitalt, kan vi ikke bare basere oss på inspeksjoner og rapporter, sier Eriksen.
DN170926 DNV GL vil ta skrittet videre, og oppretter en egen digitaliseringsdivisjon under ledelse av Elisabeth Tørstad ( til høyre ), som kommer fra olje- og gassdivisjonen.
DA170918 Dermed favoriseres hvite menn i olje- og gassindustrien, sier Elisabeth Heggelund Tørstad, konserndirektør i DNV GL-Oil & Gas.
DN170917 - Jeg tror bransjen synder i å ikke tenke mer fleksibilitet i karriereveien, sier Elisabeth Heggelund Tørstad, konserndirektør i DNV GL - Oil & Gas.
DA170823 Gigantene Statoil, Aker Solutions og DNV GL er samlet i oljebygda, attpåtil med selskap av suksesselskapet Lundin.
DN170821 Heuch kommer fra stillingen som HR-sjef i DNV GL, tidligere kjent som Veritas, der hun har vært siden 2006.
DN170821 Heuch er HR-sjef i DNV GL.
DB170801 Norsk maritim næring har vist stor vilje til å finne grønne løsninger, blant annet i Grønt kystfartsprogram som er iverksatt av DNV GL.
AA170728 Så sent som i desember 2016 konkluderte en grundig konseptvalgutredning fra DNV GL ( Veritas ) og Menon med at investeringene, inkludert nye hydrodynamiske bassenger, er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
AA170728 I motsetning til DNV GL og Menon mener konsulentene at det er vanskelig å prissette slike effekter, og har derfor valgt å trekke dem ut av den tallsatte samfunnsøkonomiske analysen.
AA170728 Det står dessuten i sterk kontrast til den tidligere analysen fra DNV GL og Menon.
AA170725 Redningsskøyta Idar Ulstein, DNV II og luftambulansen satte i gang søk i Vigrafjorden, Grytafjorden og Ellingsøyfjorden like etterpå.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL. | - Frekt og pinlig ¶
DN170630 - Det er viktig å minne både Hansson og det norske folk om at det satses på havvind av regjeringen og av flere aktører i Norge, skriver han i en epost og peker på arbeidet til Statoil, DNV GL og Aibel.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing La meg bare minne om det arbeidet som for eksempel Statoil, DNV GL og Aibel gjør på havvind i dag.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html La meg bare minne om det arbeidet som for eksempel Statoil, DNV GL og Aibel gjør på havvind i dag.
DN170609 Mørseth gikk fra jobben som sjefredaktør i Adresseavisen for å jobbe som leder for Digital Norway - Toppindustrisenteret as, et nytt samarbeidsorgan som eies av 15 av Norges største virksomheter, blant annet Telenor, DNB, DNV GL, Statoil, Yara, Aker og Schibsted.
DN170407 DNV GL, BV offshore, Tomra, Kongsberg Gruppen og Handelshøyskolen BI var blant dem som undertegnet nye avtaler.
AA170407 DNV GL, BV offshore, Tomra, Kongsberg Gruppen og Handelshøyskolen BI var blant dem som undertegnet nye avtaler.
VG170406 Henning Kristoffersen, sosialantropolog og tidligere leder for myndighets kontakt i Asia for DNV GL, mener det at Kina var klar for å normalisere, var nøkkelen til timingen av avtalen.
DN170401 Statoil, Kongsberg Gruppen, DNV GL, Yara, Telenor, Tomra og Abelia er blant selskapene som deltar i Kina-delegasjonen med statsminister Erna Solberg ( H ) i spissen, skriver Finansavisen.
AA170328 Han la fram rapporten, som er skrevet sammen med klassifiseringsselskapet DNV GL, under Rederiforbundets årskonferanse i Oslo tirsdag.
SA170327 En rapport fra DNV i 2012 fastslo at et oljeutslipp kan føre til « alvorlig skade » for sjøfuglen.
AP170327 En rapport fra DNV i 2012 fastslo at et oljeutslipp kan føre til « alvorlig skade » for sjøfuglen.
DN170323 " Boa Sub C " går under maltesisk flagg, men verken de maritime myndighetene på Malta eller klasseselskapet DNV GL, flaggstatens forlengede arm i Norge, kan ikke framvise dokumentasjon på det som skjedde.
BT170309 Tomteeierne mener det er god nok plass til det nye marinesenteret og har her tegnet inn inn hvordan det kan bli seende ut, sammen med de allerede planlagte nybyggene til Lerøy og Cargill, i tillegg til DNV GL som allerede er på plass.
AP170304 Skal vi oppnå visjonen om utslippskutt, må utviklingen gå mye raskere, mener Jon Rysst, regionsleder for Nord-Europa i DNV GL og med i det offentlig-private samarbeidsprosjektet « Grønt kystfartsprogram ».
AP170304 Men under en debatt som DNV GL arrangerte i Oslo nylig, ble det skapt usikkerhet hvorvidt avtalen i første omgang bare skal inkludere tungtransporten på land - ikke sjøtransporten.
AP170304 Ifølge DNV GL vil målsettingen nemlig kreve en fundamental endring av flåten.
AP170304 Ifølge DNV GL kan utslippene av CO₂ kuttes med 40 prosent innen 2040 hvis 28 prosent av den seilende flåten - eller 2750 skip - tar i bruk alternative drivstoffer.
AP170304 Hvis ingenting gjøres, har sertifiserings- og analyseselskapet DNV GL ( tidligere Veritas ) beregnet at utslippet vil øke med 40 prosent frem mot 2040.
AP170122 DNV GL er etablert med kontor i landet, og Aker Solutions inngikk i mai samarbeidsavtale med et iransk forskningssenter.
BT170106 Tomteeierne mener det er god nok plass til det nye marinesenteret og har her tegnet inn inn hvordan det kan bli seende ut, sammen med de allerede planlagte nybyggene til Lerøy og Cargill, i tillegg til DNV GL som allerede er på plass.
DN170105 Bjørn Haugland, konserndirektør DNV
DN170105 Haugland i DNV .
DN170101 I DNV GL benyttes en fast metodikk for prosjektarbeid der medarbeiderne introduseres for teamkontrakter som ett av hjelpemidlene.
FV160819 Hun jobber til daglig som interiørarkitekt i IARK, han jobber som konserndirektør i DNV GL ( Det Norske Veritas ) med ansvar for blant annet miljø, klima og bærekraft.
BT160608https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Hva-hvis-alt-gar-galt-1308b.html Rapportene fra DNV og Kystverket om U-864 inneholder mye nyttig informasjon, men selve risikoanalysene har altså begrenset verdi til å vurdere konsekvensene av ekstreme hendelser med liten sannsynlighet.
BT160608https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Hva-hvis-alt-gar-galt-1308b.html Dette er metoden som brukes i DNV sine rapporter om U-864 til Kystverket, og som Kystverket legger til grunn for sine anbefalinger til myndighetene.
BT160608https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Hva-hvis-alt-gar-galt-1308b.html DNV har senere gått bort fra de klassiske risikomatrisene i sine risikovurderinger, og bruker nå konsekvent verstefallsscenarier.
FV160512 Ved hjelp av sponsoren DNV GL har Christoffersen og en gruppe på til sammen 20 studenter konstruert bilen som har fått navnet DNV GL Fuel Fighter.
FV160512 Ved hjelp av sponsoren DNV GL har Christoffersen og en gruppe på til sammen 20 studenter konstruert bilen som har fått navnet DNV GL Fuel Fighter.
FV160512 I tillegg kan DNV GL Fuel Fighter tilbakelegge distansen Oslo til Trondheim på energi tilsvarende én liter bensin, uten å avgi annet utslipp enn ren vanndamp, sier Christoffersen.
FV160512 Her foran DNV GL Fuel Fighter og teamet som har konstruert og bygd bilen.
BT160512 Ved hjelp av sponsoren DNV GL har Christoffersen og en gruppe på til sammen 20 studenter konstruert bilen som har fått navnet DNV GL Fuel Fighter.
BT160512 Ved hjelp av sponsoren DNV GL har Christoffersen og en gruppe på til sammen 20 studenter konstruert bilen som har fått navnet DNV GL Fuel Fighter.
BT160512 I tillegg kan DNV GL Fuel Fighter tilbakelegge distansen Oslo til Trondheim på energi tilsvarende én liter bensin, uten å avgi annet utslipp enn ren vanndamp, sier Christoffersen.
BT160512 Her foran DNV GL Fuel Fighter og teamet som har konstruert og bygd bilen.