DB171209 Noen vil til og med påstå at distriktspolitikk , landbruk og fiskeri er større kameler å svelge for Venstre-folk utenfor ring 2.
NL171121 Kjente han til alt dette som kan kalles for grums i sagaen om sykehusstrukturen i Vest Finnmark ? Distriktspolitikk hvor liv og helse er underordnet ¶
NL171121 Dette kan minne om ren distriktspolitikk hvor liv og helse er underordnet.
AP171121 - Reformen er viktig for å få til en bedre distriktspolitikk , sier Brandsdal.
VG171108 Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap mener bestemt at det er Senterpartiets distriktspolitikk som er hovedårsaken til vandringen fra Ap til Sp.
VG171012 - Det er en ingen tvil om at regjeringen har opplevd mye støy rundt sin landbruks- og distriktspolitikk , og nå er altså svaret å ta fra statstøtten til en del av de organisasjonene som har stått for denne kritikken, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad ( Sp ) til VG.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringens forslag til statsbudsjett kritiseres for skjev fordeling, svak distriktspolitikk , for få miljøtiltak og altfor lite fokus på arbeidsliv.
DB171003 Jeg tror også at stemninga som satte seg med Sp, distriktspolitikk , anti-reform og så videre holdt oppslutninga helt inn til mål, og der ser vi tydelig velgerforflytninga fra Ap til Sp, sier Stenseng.
DA171003 Tror på en tredje vei ¶ Én av årsakene til valgnederlaget som partimedlemmene trekker fram, er utydelig distriktspolitikk .
VG171002 - Det er overrepresentasjon av dem som har vist til distriktspolitikk i Buskerud, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark, sier partisekretær Stenseng på pressekonferansen. * 1 Kritiserte flørten med Venstre og KrF ¶
DB171002 At Aps distriktspolitikk kom dårlig fram i valgkampen er også en kritikk fra medlemmene.
DB170930 Det vises til saker som asyl, miljø, distriktspolitikk og enkelte verdisaker.
NL170927 Men nei, i Finnmark trumfer nemlig distriktspolitikk helsepolitikk.
NL170927 Viktige arbeidsområder for denne komiteen er regional- og distriktspolitikk , samt rammetilskudd for kommuner og fylkeskommuner.
DB170926 Men det er temaer som allerede har vært oppe i debatten, blant, som går igjen : Hvorfor det er nødvendig å øke skattene, ble ikke godt nok forklart, partiets distriktspolitikk kom ikke godt nok fram og forlikene med regjeringen gjorde Ap for utydelig.
AP170926 De er motpoler i alt fra bistandspolitikk til alkohol- og landbrukspolitikk, og svært uenige om asyl- og flyktningpolitikken, bio- og genteknologi, distriktspolitikk , økonomisk politikk og klima- og miljøspørsmål. 2.
AA170923 Ut over det er spørsmål knyttet til menneskeverd og kamp mot sorteringssamfunnet viktige saker, samt familie og distriktspolitikk , sier han.
AA170920 - Senterpartiet klarte å overbevise folk om at de har en bedre distriktspolitikk .
AP170918 Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø, fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk , internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling ¶
AP170918 fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk , internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling.
VG170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk , landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
NL170913 Her kom forsvarets organisering med både Andøya, Evenes og helikoptre på Bardufoss i fokus, og dette ble mer distriktspolitikk enn nasjonal forsvarspolitikk.
NL170913 Det politiske bildet i og om nord blir mer sektor-/regional- og distriktspolitikk og mindre nordområdepolitikk.
DN170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk , landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DB170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk , landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DB170913 Etter folkeavstemningene om EU i 1972 og 1994, har de fleste partiene ment å klare seg uten det vi kan kalle en dyp distriktspolitikk .
DA170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk , landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DA170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk , landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DA170913 For gode samferdselsløsninger, distriktspolitikk og nytt sykehus.
DA170913 For egen del mener jeg vi ble for uklare, både med tanke på by- og distriktspolitikk og klimasaken.
AP170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk , landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
VG170912 - I Finnmark er fiskeri- og distriktspolitikk viktig, og her har vi kanskje ikke vært klare nok.
NL170912 Sosialisme, sosialdemokrati, distriktspolitikk og det å kjempe for de svakes sak på bekostning av millionærene, er ikke en død idé.
DB170911 Jeg tror nok at dette med distriktspolitikk er viktigst for velgerne i Bondal.
DB170911 - Distriktspolitikk er viktigst ¶
NL170910 US Navy sin umiddelbare tilstedeværelse bekrefter at å bevare Andøya flystasjon ikke er distriktspolitikk .
NL170910 Eksempel på slik feilinformasjon er at Andøya er en fredsbase, at den er vanskeligere å beskytte med luftvern enn Evenes, og at å bevare den er distriktspolitikk .
DB170909 Når spørsmålet blir distriktspolitikk , er Sp klar vinner.
AA170906 Bortsett fra distriktspolitikk , som har fått uvanlig mye oppmerksomhet i år, er det få saker som virkelig har festet seg og blitt snakkiser.
NL170904 Jeg håper at velgerne også ved denne korsvei, i valget om noen dager, vil være med å gjøre Senterpartiet sterkt for at vi på en god måte skal kunne ivareta nord-norges interesser, ikke minst når det gjelder forsvars - og distriktspolitikk .
AP170904 Vi har ikke plukket ut noen enkeltsaker, men ønsker gjennomslag for viktige ting knyttet til distriktspolitikk , miljø og bruk av naturressursene, sier hun.
AA170901 Sykehus kan virke som simpel distriktspolitikk , men KrF mener at dette er viktig.
VG170830 Men lekkasjen til Senterpartiet er nok mest forårsaket av at dette partiet har en sterkere og mer tydelig distriktspolitikk .
AA170830 Politikerne tror de sanker flere stemmer på ulv, distriktspolitikk , skatt og norske verdier enn på byutvikling.
AP170827 Han håper å kunne representere landsdelen, spesielt i spørsmål om fiskeripolitikk, oppdrettspolitikk, distriktspolitikk og generell næringspolitikk.
AA170825 DETTE MÅ DU IKKE GÅ GLIPP AV : Adresseavisen har intervjuet 47 trønderske ordførere om distriktspolitikk og sentralisering.
NL170824 Derfor er ikke dette bare distriktspolitikk .
AA170824 LES LEDEREN : Bra at distriktspolitikk settes på dagsordenen ¶
AA170824 Foto : Sebastian Bjerkevik ¶ Distriktspolitikk har blitt et hett tema i valgkampen, og til NRK og Adresseavisens valgdebatt i Kimen kom de fleste listetoppene direkte fra debatt i Lierne - om distriktspolitikk.
AA170824 Distriktspolitikk har blitt et hett tema i valgkampen, og til NRK og Adresseavisens valgdebatt i Kimen kom de fleste listetoppene direkte fra debatt i Lierne - om distriktspolitikk .
AA170824 Adresseavisen har intervjuet 47 trønderske ordførere om distriktspolitikk og sentrallisering.
AA170824 LES LEDEREN : Bra at distriktspolitikk settes på dagsordenen ¶ | - Frp latterliggjør de små ¶
AA170824 | Bra at distriktspolitikk settes på dagsordenen ¶
AA170824 På den annen side fortjener Sp honnør for å ha satt distriktspolitikk på dagsordenen.
AA170824 I lys av dette er ikke Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda heldig med timingen når hun sier til Nationen at « distriktspolitikk er blitt et fyord », men hun har rett i at det finnes flere strukturelle utfordringer for Bygde-Norge.
AA170824 Det har de i liten grad gjort og distriktspolitikk har bevart interessen.
AP170823 Politikerne diskuterte distriktspolitikk onsdag.
AP170823 Politikerne diskuterte distriktspolitikk onsdag kveld.
AA170823 Da trenger vi politikere som vil fjerne EØS-avtalen slik at vi politikere kan få tilbake makt til å gjennomføre en aktiv distriktspolitikk som vil bremse opp sentraliseringa i det norske samfunnet.
NL170822 Sp står for aktiv og offensiv distriktspolitikk , en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
DB170822 Mest negative er de som snakker høyest om distriktspolitikk .
VG170816 Jeg kommer nok til å stemme på Senterpartiet i håp om politikere som slår i bordet for en sterkere distriktspolitikk , sier han.
DN170816 Astrup skulle senere onsdag diskutere grønn konkurransekraft og distriktspolitikk , mens han dagen i forveien hadde vært innom kommunikasjon i klimapolitikken, velferdsprofitører og bilpolitikk.
AA170816 Astrup skulle senere onsdag diskutere grønn konkurransekraft og distriktspolitikk , mens han dagen i forveien hadde vært innom kommunikasjon i klimapolitikken, velferdsprofitører og bilpolitikk.
AA170816 Ap og Sp er nok et « winning team » på tradisjonell distriktspolitikk , men noen reformkamerater er de ikke.
DB170814 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) forsvarer mottaksnedleggelsene med at andre ting har vært viktigere for regjeringen enn distriktspolitikk .
DB170814 Dette er viktigere enn distriktspolitikk , selv om jeg forstår det er vanskelig for kommuner som har gjort seg avhengig av å drive mottak, sier statsråden.
DB170814 - Viktigere enn distriktspolitikk
VG170813 I rapporten hevdes det at dagens regjering ser på distriktspolitikk som en kostnad, samtidig som mange lokalsamfunn opplever at livsgrunnlaget blir tatt fra dem.
VG170813 Hadia Tajik sier en grunnleggende feiltakelse i distriktspolitikken er å tenke på distriktspolitikk som noe man kun gjør for distriktene.
VG170813 Det haster å få gjennom en helhetlig distriktspolitikk for å redde det Norge som vi er glad i.
AA170812 Naturviterne støtter en aktiv distriktspolitikk og lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
DB170805 På årets landsmøter ble plutselig distriktspolitikk løftet fram.
DB170805 Høyre markedsfører nå skattekutt som distriktspolitikk - lokale bedriftene får bedre kår.
DB170805 Frank Bakke-Jensen fra Finnmark ble hentet inn som EØS- og EU-minister, og begynte straks å snakke om distriktspolitikk i mediene.
NL170803 Sp har gjennom hele sin historie stått for en aktiv og offensiv distriktspolitikk , en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
DN170802 Ett av målene til Navarsete under valgkampen er å vise at distriktspolitikk gjelder innen de store sektorene i samfunnet, som utdanning, helse og landbruk.
DB170719 Norsk distriktspolitikk framstår i dag som en rein defensiv kamp.
BT170629 Morten Uglum ¶ DISTRIKTSPOLITIKK : - Hvis man bare skal følge de faglige kriteriene, vil de største stedene alltid komme bedre ut, sier stortingsrepresentant André N.
BT170629 Lokalavisen Firda skriver at Førde vant lokaliseringen av Fredskorpset på « rein distriktspolitikk ».
BT170629 FLYTTES : Førde skal få statlige arbeidsplasser fra Oslo som en del av regjeringens regional- og distriktspolitikk .
NL170628 Politikk for Nord-Norge handler ikke om distriktspolitikk eller regionspolitikk lenger ( i den grad det noen gang egentlig gjorde det ).
AP170628 Lokalavisen Firda skriver at Førde vant lokaliseringen av Fredskorpset på « rein distriktspolitikk ».
AP170628 Førde skal få statlige arbeidsplasser fra Oslo som en del av Regjeringens regional- og distriktspolitikk .
DB170624 Og det handler om distriktspolitikk og likeverdige helsetilbud for mennesker uansett i landet hvor man bor.
DB170624 Det er også god distriktspolitikk og sørge for rask transport mellom de store regionene i landet vårt.
AA170622 Distriktspolitikk og reformskepsis har dominert agendaen i mange måneder.
DB170616 En fortsatt sterk petroleumsnæring er ikke bare god nærings- og lærlingpolitikk, det er også god distriktspolitikk .
DB170616 En fortsatt sterk norsk petroleumsnæring er derfor ikke bare god nærings-, lærling- og distriktspolitikk , det er også god klimapolitikk.
DN170605 Skjerming av militæranlegg av distriktspolitiske hensyn er over tid like hodeløs distriktspolitikk som forsvarspolitikk.
VG170529 Til slutt må vi ha en distriktspolitikk som sikrer at alle har gode tilbud og muligheter for utdanning og jobb, uansett hvor i landet de bor.
VG170529 I tillegg bidrar en aktiv distriktspolitikk til at man kan leve gode liv i hele landet.
AA170524 Den siste gruppen kan bestå av yrkesmilitære som slåss for sitt, politikere som bedriver distriktspolitikk og vanlige dødelige, som tror at krig i dag ligner på andre verdenskrig.
AA170521 Selv om det kan virke sånn, er ikke distriktspolitikk noe nytt man har begynt å snakke om.
AA170521 Leser man regionaviser som Trønder-Avisa, vet man at distriktspolitikk opptar mange, også i de fleste partier.
AA170521 I den lange rekka av partier som har vært opptatt av distriktspolitikk dette året, meldte også Miljøpartiet De Grønne seg på.
AA170521 Både distriktspolitikk og jordbruk har fått uvanlig mye oppmerksomhet i nær sagt alle partier.
AP170520 Jeg har jobbet mye med landbruk, matsikkerhet, dyrevelferd og distriktspolitikk .
AP170520 - Du skal representere Oslo, men er veldig opptatt av landbruk og distriktspolitikk ?
AA170520 Samtidig bidrar Senterpartiets medvind, og den kommende valgkampen, til at distriktspolitikk får økt betydning.
DA170519 Hun mener at MDG blant annet har en bedre distriktspolitikk enn Sp, og viser til at partiet har fått vært opptatt av alt fra fri rettshjelp til markedsføringsloven på Stortinget.
NL170516 Næringspolitikk, arbeidslivspolitikk, asylpolitikk, distriktspolitikk , ressurspolitikk - nesten alle politiske sektorer er mer og mer styrt fra utlandet.
BT170510 Noen føler allerede at den norske identiteten er truet, og Senterpartiets vekst har ikke bare ført til at alle snakker om distriktspolitikk , men også en mer nasjonalromantisk retorikk.
DB170505 Når distriktspolitikk og EØS-motstand løfter Senterpartiet til nye høyder og utkonkurrerer Frp som den flinkeste i klassen til å fange velgervinden.
AP170501 Knut Arild Hareide brukte mye av sin landsmøtetale til å kritisere Høyre og Frps distriktspolitikk og argumentere for at Norge trenger en ny regjering.
DB170430 Partiet skal fortsatt ta kampen for kontantstøtten, mot sorteringssamfunnet, økt barnetrygd, mer fleksibilitet for familiene, for mer regionalt- og kommunalt selvstyre, for en annen distriktspolitikk enn regjeringens, og for en mer politisk styring av sykehusene gjennom en avvikling av de regionale helseforetakene.
AA170430 Nå vil Karin Bjørkhaug ( 53 ) snakke varmt for distriktspolitikk og penger til vei.
DB170429 Høyre forsøker å framstille skattepolitikk og kommunereform som distriktspolitikk .
DB170427 På spørsmål om satsingen på Heimevernet først og fremst er forsvarspolitikk eller også distriktspolitikk , sier Støre : ¶
DA170427 * Landbruk - og distriktspolitikk , med sikring av matproduksjon og bosetning i hele landet ¶
AP170427 | Hareide med kraftig angrep på Regjeringens distriktspolitikk
AP170427 TRONDHEIM ( Aftenposten ) : I sin landsmøtetale spøkte partileder Knut Arild Hareide med Ap-lederens kristendomkunnskap, gikk til knallhardt angrep på Regjeringens distriktspolitikk og gjorde det klart at han ønsker en ny regjering.
AP170427 | Hareide med kraftig angrep på regjeringens distriktspolitikk
AP170427 TRONDHEIM ( Aftenposten ) : Partileder Knut Arild Hareide spøkte med Ap-lederens kristendomkunnskap gikk til knallhardt angrep på Regjeringens distriktspolitikk i sin landsmøtetale, og gjorde det klart at han ønsker en ny regjering.
VG170425 I Stortinget tirsdag gikk heller Sp, Ap, Høyre, Frp og KrF inn for å instruere Helgesen om å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
VG170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk , jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
DA170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk , jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
AP170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk , jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
AA170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk , jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
AA170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk , jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk , jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes. ( ©NTB ) ¶
DB170423 Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem fra Trøndelag som skal ha særlig ansvar for å synliggjøre partiets distriktspolitikk .
DB170422 Det gjør at distriktspolitikk og avstander er en naturlig del av en diskusjon om regionreformen.
VG170420 Nå må landsmøtet bli et vendepunkt som fører til en konkret og løsningsorientert regional- og distriktspolitikk , krever Johannessen.
VG170420 Engasjementet for distriktspolitikk er kjempesterk i Ap, sier Giske til VG.
VG170420 - Ap har ikke gjort så mye feil i sin distriktspolitikk , bortsett fra på ett område - nemlig i forsvarspolitikken : Der er det til gjengjeld tre ting som jeg skulle sett at Ap ikke var med på : 1 : Nedleggelsen av Andøya flystasjon. 2 : Fjerningen av helikoptrene fra Bardufoss - og 3 : Nedbyggingen av heimevernet, sier Bongo, som i tillegg til å vær
DB170420 Distriktspolitikk er nå på alle politikeres lepper.
BT170420 Det betyr ikke at førstnevnte har en mer velutviklet distriktspolitikk eller at flytting av makt ut fra Oslo har vært spesielt viktig for Ap de siste årene.
AA170420 Oppsiktsvekkende er det derfor ikke at mer tydelig distriktspolitikk står øverst på kravlista til Nord-Trøndelag Arbeiderparti før landsmøtet.
AA170420 Men når det gjelder distriktspolitikk , er nok graset grønnest hos Sp.
AA170420 I Trøndelag er de fleste politikere opptatt av distriktspolitikk , nesten uavhengig av politisk farge.
AA170420 De kvalitetene Støre har som politiker og retoriker, kommer heller ikke til sin rett når distriktspolitikk dominerer.
VG170419 Her går klima- og miljøminister Vidar Helgesen på flere nederlag : Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
DN170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
BT170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
BT170419 En pakke med « distriktspolitikk » kan ikke løse begge disse utfordringene samtidig.
BT170419 En moderne distriktspolitikk må bestå av mer enn bare generell motstand mot sentralisering.
BT170419 « Distriktspolitikk » er et sekkebegrep for alt som skal snu den dårlige utviklingen.
BT170419 Distriktspolitikk er skolepolitikk, samferdselspolitikk, landbrukspolitikk og næringspolitikk, akkurat som i byene.
AP170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
AP170419 Velgerne som virkelig brenner for distriktspolitikk kan like gjerne velge originalen, Sp.
AA170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
DB170418 Det kommer også krav om en mer offensiv distriktspolitikk .
VG170413 Han mener Ap kan greie å kombinere både by- og distriktspolitikk .
AP170406 - Det er fordi vi har en tydelig og troverdig distriktspolitikk .
AA170406 Vedum kan ha hjemme alene-fest når distriktspolitikk dominerer debatten.
BT170405 KrF er et parti for spesielt interesserte, og selv om distriktspolitikk fortsatt er sentralt i partiet, skal det mye til før partiet mobiliserer nye grupper på den saken.
VG170403 Venstres landsmøtevedtak, som ble fattet i strid med partiledelsens ønske, er dårlig klimapolitikk, dårlig næringspolitikk og dårlig distriktspolitikk .
DB170402 Distriktspolitikk , for eksempel, håper jeg kommer til å bli en viktig valgkampssak.
DB170331 Distriktspolitikk og nedlagte skoler vekker naturlig nok følelser.
BT170329 SPRÅKRÅDET PÅ REISE : « Det første Bergen bør gjøre, er nettopp å innse at utflytting av statlige arbeidsplasser også er symbol- og distriktspolitikk , uansett hvor mye regjeringen nekter for det.
BT170329 Det første Bergen bør gjøre, er nettopp å innse at utflytting av statlige arbeidsplasser også er symbol- og distriktspolitikk , uansett hvor mye regjeringen nekter for det.
DA170328 - Om Sp hadde fått forsvarsministeren, hadde forsvar blitt mer distriktspolitikk og mindre forsvarspolitikk, legger Helleland til.
DA170328 - Hadde Sp fått forsvarsministeren, hadde forsvar blitt mer distriktspolitikk , svarer Høyres Trond Helleland. til motangrep : Trond Helleland ( H ) i forsvarskomiteen fester ingen lit til Senterpartiets løfter om å styrke Forsvaret.
AA170326 Så langt har distriktspolitikk fått sjelden mye oppmerksomhet.
VG170324 Norsk distriktspolitikk har allerede bred støtte og er alt såpass sjenerøs, at man lurer på hva mer som bør gjøres.
DA170323 - Vi er enige om jordbrukets rolle i samfunnet, at jordbrukspolitikk og distriktspolitikk er en side av samme sak og at økt matproduksjon må bety økte inntekter, sier Pollestad.
DB170321 SVs Torgeir Knag Fylkesnes brukte også landsmøtet på å refse Senterpartiet for å « hoppe bukk over kysten » i sin distriktspolitikk .
AA170321 Slagsvold Vedum blinker ut tre saker partiet vil snakke om : Å « se hele landet », altså distriktspolitikk og desentralisering, fordeling og skatteletter til vanlige folk framfor de rikeste, og eierskap til naturressurser.
AP170316 - God næringspolitikk er også god distriktspolitikk .
DB170315 I en forvirret misforståelse av at å slakte ned rovdyr er distriktspolitikk , slåss politikere i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Senterpartiet om å være mest mulig naturfiendtlige.
DB170315 Det er rovdyrvern som er virkelig distriktspolitikk .
DB170314 Det andre argumentet er distriktspolitikk .
AP170314 Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk , fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier, skriver Olsø videre.
AA170314 Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk , fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier.
AA170314 Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk , fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier, skriver Olsø videre.
AA170312 Med å åpne for at vi kan se på muligheter for å bygge ut mer vannkraft viser vi god distriktspolitikk , klima- og energipolitikk i handling, sier Aarbergsbotten.
AA170312 Det er trolig en rød klut for naturvernere rundt om i landet, men stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten ( H ) mener det er god distriktspolitikk , god klimapolitikk og god energipolitikk.
AA170309 Det er ikke tilfeldig at mange innsendte forslag på landsmøtet handler om distriktspolitikk .
AA170308 Arbeiderpartiet er tydelig inspirert av Sps framgang og prøver å markere seg på kommunereform, landbruk og distriktspolitikk .
AA170308 Distriktspolitikk og landbruk står sterkt, og regjeringens mange reformer blir neppe hyllet mange steder.
DB170306 - Det virker som Kulturrådet tar mer hensyn til distriktspolitikk enn til profesjonalitet.
AP170301 Investorer ser at distriktspolitikk bare er skuebrød og driver spekulasjon i storbyenes leiligheter, en fare for oss alle, ved nye sjokk for norsk økonomi.
AP170225 Sp-politikeren mener det er feil å kalle det Regjeringen legger opp til for distriktspolitikk .
AP170225 - Lokaliseringspolitikken er et bidrag i en bred distriktspolitikk , men det viktigste er å skape trygge arbeidsplasser i privat sektor.
AP170225 - Er det distriktspolitikk å flytte og etablere statlige arbeidsplasser i andre storbyer ?
DN170223 Dette er ikke distriktspolitikk .
DN170223 - Det er ikke distriktspolitikk , det er ikke sysselsettingspolitikk.
DB170221 Slik er det også med dårlig distriktspolitikk .
AP170220 Også jeg anerkjenner at distriktspolitikk finnes, og til og med har noe for seg.
VG170218 Norsk distriktspolitikk har bred støtte.
VG170218 Russland-ekspert : Vi er tilbake til den kalde krigen ¶ Distriktspolitikk
DB170218 Før valgkampen er i gang gjelder det å ha en distriktspolitikk , eller noe som likner Leder ¶
DB170218 Før valgkampen for alvor kommer i gang gjelder det å ha en distriktspolitikk , eller noe som likner.
DB170218 Distriktspolitikk handler ikke lenger om utkantene, men om de urbane regionsentrenes styrke i forhold til Oslo.
DB170216 Gjennom framtidsretta distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier André Skjelstad ( V ).
DB170216 Gjennom framtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André Skjelstad.
DA170216 Gjennom framtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André Skjelstad.
AP170216 Gjennom fremtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Skjelstad.
AP170216 Gjennom fremtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Skjelstad.
VG170215 Men hvem hadde sett for seg at distriktspolitikk skulle komme på moten igjen ?
AP170215 Og det fordi de blir ofre for en hestehandel som skal gi Venstre et fikenblad av distriktspolitikk ! sier Bøhler.
AP170215 Og det fordi de blir ofre for en hestehandel som skal gi Venstre et fikenblad av distriktspolitikk ! sier Bøhler.
BT170213 Men for en gangs skyld hadde det vært fint om en statsråd kunne innrømme at dette først og fremst handler om patriotisk distriktspolitikk , og ikke hva som er best for norsk kultureksport og kulturpolitikk.
BT170213 Om det er distriktspolitikk mer enn kulturpolitikk som ligger til grunn for denne beslutningen skal jeg ikke si, men jeg tror kontoret ville fått en enklere start i Bergen.
BT170213 Det skulle ikke bli distriktspolitikk , man måtte ha en storby og ikke en mindre kommune.
AP170213 | Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk Jonas Stein ¶
AP170213 Vinteren 2001 var det folkeopprør i Finnmark mot Arbeiderpartiets distriktspolitikk .
AP170213 Når man sammenligner befolkningsutviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige, er det ingenting som tyder på at norsk distriktspolitikk har fungert mye bedre.
BT170210 - Det er ingen grunn til at det ikke skal det, og som nevnt er det viktig for Sp å få distriktspolitikk på dagsorden.
SA170209 - Hvis diskusjonen om kommunesammenslåing, og bruk av tvang, tilspisser seg, vil distriktspolitikk komme enda høyere på dagsordenen.
AP170209 - Hvis diskusjonen om kommunesammenslåing, og bruk av tvang, tilspisser seg, vil distriktspolitikk komme enda høyere på dagsordenen.
AA170209 - Det er ingen grunn til at det ikke skal det, og som nevnt er det viktig for Sp å få distriktspolitikk på dagsorden.
AA170206 For hans fylke er distriktspolitikk viktig : ¶
DB170123 Og legger fram det han mener er fem bevis på at regjeringen står for god distriktspolitikk . 1.
DB170123 En god distriktspolitikk betyr ikke at alt trenger å være som det alltid har vært.
DN170121 Distriktspolitikk
AP170114 Utmeldelser på grunn av Regjeringens distriktspolitikk
AP170114 I Finnmark har noen fremtredende Venstre-politikere meldt seg ut og begrunnet det med Venstres støtte til Regjeringens distriktspolitikk .
SA170106 Debatten om norsk distriktspolitikk generelt og utmarka spesielt trenger en opprydning.
DB170105 Den tar opp i seg distriktspolitikk , miljøpolitikk - og en slags innvandringspolitikk mener noen, siden det er en stor ulvestamme i Russland.
DB170102 Nylig mistet partiet hans en profilert politiker, da andrekandidat Klemet Klemetsen på stortingslista trakk seg fra Venstre i protest mot regjeringas distriktspolitikk .
AP160611 En aktiv distriktspolitikk med statlig inngrep i bransjer og områder, og utbygging av statlig industri.
AP160414 Ellers legger hun til at det er « en feilslutning » i distriktspolitikken å tro at god distriktspolitikk er å la alt være som før.
AP160414 Ellers legger hun til at det er « en feilslutning » i distriktspolitikken å tro at god distriktspolitikk er å la alt være som før.
NL160411 Eksempler på type oppgaver kan være samferdsel, næringsutvikling, distriktspolitikk , friluftsliv, landbruk, miljø, kultur og kulturbygg.
AP160407 Hun peker på at det ville vært umulig for Venstre å skulle forhandle alene med regjeringspartiene på en rekke felt som for eksempel klima og miljøpolitikk, asylpolitikk, utviklingspolitikk eller distriktspolitikk .
AP160407 Hun peker på at det ville vært umulig for Venstre å skulle forhandle alene med regjeringspartiene på en rekke felt som for eksempel klima og miljøpolitikk, asylpolitikk, utviklingspolitikk eller distriktspolitikk .
AP160210 I Norge har vi hindret byutvikling så godt vi kan med distriktspolitikk som har forsvart det bestående.