NL170913 Den erfaringen kan nok også være et bevis for at distriktsinnflytelsen i AP ikke er hva det engang var.