AA171215 « For å åpne nye dører i arbeidet med å løfte bygder, lokalsamfunn og distrikt skifter Bygdeforskning navn til RURALIS », står det øverst på deres egen hjemmeside, inkludert kommafeil og store bokstaver.
VG171214 Mandag vedtok Aps sentralstyre at tre utvalg skal utvikle og fornye partiets politikk på innvandring, distrikt og arbeid.
DN171214 Mandag vedtok Aps sentralstyre at tre utvalg skal utvikle og fornye partiets politikk på innvandring, distrikt og arbeid.
DB171214 Mandag vedtok Aps sentralstyre at tre utvalg skal utvikle og fornye partiets politikk på innvandring, distrikt og arbeid.
DA171214 Mandag vedtok Aps sentralstyre at tre utvalg skal utvikle og fornye partiets politikk på innvandring, distrikt og arbeid.
AP171214 Mandag vedtok Aps sentralstyre at tre utvalg skal utvikle og fornye partiets politikk på innvandring, distrikt og arbeid.
BT171213 Flere veistrekninger i vårt distrikt skal nå sikres for mange hundre millioner kroner.
DN171211 Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt .
DN171211 Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt .
AA171211 Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt .
SA171209 Her er en oversikt over noe av det du kan finne på før jul i vårt distrikt .
DB171205 Tre kyss : Frankrike ( enkelte distrikt ), Belgia, Slovenia, Makedonia, Montenegro, Serbia, Nederland, Sveits, Egypt, Russland ( I Russland er det vanlig kotyme at kyssene følges opp med en bamseklem ).
VG171204 Hun har mer enn nok med kamper på nivå to, kvinneserien, juniorkamper og så videre i sitt distrikt .
SA171204 Her er en oversikt over noe av det du kan finne på før jul i vårt distrikt .
NL171202 Vi har stor tro på at vi kan skape noe som tar hele det nye fylket i bruk, som sikrer utvikling i både by og distrikt .
VG171130 - Her er det viktig å påpeke at Oslo politidistrikt hovedsaklig snakker om sitt eget distrikt , presiserer Humlegård.
DN171128 Nå blir det konkurranse om selskapets eget distrikt mellom Sognefjorden og Trondheim.
NL171127 Det samme perspektivet fremheves i Stortingsmelding 18 « Bærekraftige byer og sterke distrikt » » ( 2016-2017 ).
DB171124 Der skal lærertetthet nå opp, og det på et nivå vi i dag forbinder med distrikt , grendeskoler og andre steder med store behov.
AP171124 Husk at de fleste i vårt distrikt er NOKSÅ SENSITIVE.
AA171124 Vi har i lang tid sett oppslag fra både byer og distrikt der det ropes varsko om en ordning som vakler.
DB171122 Den tidligere landslagslegen skal også på høring neste uke for andre siktelser i et annet distrikt i Michigan.
DB171118 distrikt .
VG171117 Deres distrikt har et stort etterslep av saker og Lid mener norsk politi i dag ikke er i stand til å håndtere mengden saker som kommer inn gjeldende overgrep mot barn, blant annet via internett.
VG171116 Vi trenger et mer rettferdig system, som for eksempel veiprising, der forurenser betaler og byrden fordeles riktigere mellom by og distrikt .
VG171115 - Vi kan ikke kommentere hvordan andre distrikt prioriterer.
NL171113 I Råfisklagets distrikt landet vi fisk fra nesten 4300 fiskebåter i 2016.
NL171113 I Råfisklagets distrikt landet vi fisk fra nesten 4300 fiskebåter i 2016.
BT171112 Jeg vil også takke våre gode kolleger fra andre distrikt som gjorde en fantastisk jobb på trafikkpostene.
DN171110 - Distrikt lå ikke i valgkampplanen, men fremstår som en fjerde valgkampsak.
BT171109 Politimester Songstad har løftet blikket mot Europa og sett de farene som også kan oppstå i vårt distrikt .
BT171109 Han har løftet blikket fra vår hverdag og sett mot Europa og deretter tilbake mot de farene som kan oppstå i vårt distrikt .
DA171108 - Det betyr at hvis en operasjonssentral går helt eller delvis ned i et distrikt , så skal de kunne overta fra en av back up-sentralene og styre distriktet derfra, sier Våland.
VG171107 Vi har i lang tid sett oppslag fra både byer og distrikt der det ropes varsku om en ordning som vakler.
BT171106 Det meste av behandlingen som gis på Bergen legevakt, også det som gis på røntgen- og såravdelingen, er noe som en erfaren allmennlege i distrikt eller en legevaktslege behandler uten å sende pasienten videre til noen sykehusspesialist.
SA171103 Likevel er det slik at skattelistene både i vårt distrikt og i flere andre næringstunge regioner gir en innsikt i formuessituasjonen som burde kunne danne utgangspunkt for å finne løsninger som fungerer mer utjevnende.
AP171102 Sjekk også toppene i ditt distrikt på turappen sjekkUT.
AA171102 Sjekk også toppene i ditt distrikt på turappen sjekkUT.
DA171031 Innlandet, med Lillehammer i spissen, har fått kommunal støtte til en OL-utredning, mens Telemark annonserte mandag at de ønsker et OL til sitt distrikt .
DN171027 Og med en passende vin fra samme distrikt til.
VG171026 Derfor er dere trygge i mitt distrikt , sier Nixon, mens vi hopper over en veigrøft der kloakken renner fritt.
DN171026 Grunnen var at fylkesrådet ønsket at « virksomhet i vårt distrikt i størst mulig grad skal bidra til lokal sysselsetting og vekst ».
DN171025 ESA uttrykte i februar bekymring for hvordan norsk drosjelovgivning begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt .
DA171024 Stavanger sentrum AS jobber helt bevisst med dette, og er gjennom det statsstøttede forskningsprosjektet City Impact District ( CID ), i gang med å dele Stavanger sentrum inn i ulike distrikt , hvert med sin egenart.
DB171023 Dharavi er et distrikt i den sentrale delen av Mumbai i India og er en av verdens største og mest konsentrerte slumområder.
VG171013 Republikaneren Ilena Ros-Lehtinen er også kritisk til beslutningen og sier at dette vil føre til at flere vil stå uten forsikring i Florida, hennes distrikt .
VG171013 Vi skal ha et godt lovverk som sikrer gode og trygge tjenester til befolkningen i både byer og distrikt .
VG171013 Det kan gjøres ved at man bruker anbud i stedet for løyver, eller ha ulike reguleringer for byer og distrikt , sier Røse i KrFU.
SA171013 - Å stoppe subsidiene betyr flere uten forsikring i mitt distrikt .
DN171013 - Å stoppe subsidiene betyr flere uten forsikring i mitt distrikt .
DA171013 - Å stoppe subsidiene betyr flere uten forsikring i mitt distrikt .
AP171013 - Å stoppe subsidiene betyr flere uten forsikring i mitt distrikt .
AA171013 - Å stoppe subsidiene betyr flere uten forsikring i mitt distrikt .
AA171013 - Å stoppe subsidiene betyr flere uten forsikring i mitt distrikt .
DB171012 - Jeg tror veldig mange i Norge, vil si det er en fordel at vi har flotte byer og levende distrikt .
VG171010 Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt .
VG171009 Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt .
AA171007 DSB melder at det har oppstått feil på nytt utstyr i rundt 30 prosent av anleggene, men at det er store variasjoner fra distrikt til distrikt .
AA171007 DSB melder at det har oppstått feil på nytt utstyr i rundt 30 prosent av anleggene, men at det er store variasjoner fra distrikt til distrikt.
AA171004 Minst sju mennesker ble drept, deriblant fire barn, i et luftangrep i et opprørskontrollert distrikt nord i Jemen, ifølge opprørere og helsevesenet.
DB170928 Hva partiledelsen skal gjøre, er avklart, men det gjenstår en krevende kabal der kjønn, distrikt og faglige interesser og ønsker skal gå opp.
NL170921 Det skulle bare mangle at Fiettar får full støtte fra bl.a Sametinget, noe annet hadde vært oppsiktsvekkende, men om FeFo hadde fulgt loven de selv er satt til å forvalte, så burde FeFo også stille seg bak distrikt 22 Fiettar.
DB170919 Anmeldelsen ble levert ved politihuset på Grønland i Oslo, men saken ble overført til et annet distrikt , får Dagbladet opplyst.
AA170918 Etter befaring av fortau i område for Åsveien skoles distrikt på Byåsen i høst opplevde vi som tidligere år nedslående resultater.
DA170914 Vi merker gjerne at interessen er større når vi er ute i landet enn når vi spiller i Oslo, og derfor tenker jeg det er fint å være litt rundt omkring i ulike distrikt for å hjelpe til med promoteringen av kvinnefotballen.
DB170913 Distrikt og skatt ¶
AP170913 Søndag stemte president Vladimir Putin i sitt distrikt i lokalvalget i Moskva.
NL170912 Distrikt
AP170911 Trønder-Avisa har snakket med vanlige velger i sitt distrikt om deres valg.
DB170908 Vedum scorer poeng på distrikt på samme måte som Høyre gjør på verdiskaping : Alle er for, men ikke alle kan si det med troverdighet.
DA170908 Når ikke gjennom i debatten når temaet er distrikt og økonomiske forskjeller.
NL170907 Det er skapt et inntrykk av et parti som ligger i konstant konflikt med distriktene, og dessverre for Høyre består Nord-Norge mest av distrikt .
AA170906 - Matkulturen i Trøndelag er både levende og tradisjonsrik, så det å kunne få lov til å tilby produkter fra et distrikt vi i Trondheim har mange relasjoner til, gjør oss stolte.
NL170904 Han ser « kapitalister » som er uten tanke og omsorg på det sted og det distrikt der de opererer.
AA170901 Ser fremover : Hvis vi skal ha distrikt i framtiden, må vi ha en trygghet og vi må se en utvikling, skriver Åste Marie Lande Lindau.
AA170901 Hvis vi skal ha distrikt i framtiden, må vi ha en trygghet og vi må se en utvikling.
DA170831 Sp er tydelig på distrikt , MDG på miljø og Rødt på ulikhet.
AA170831 De siste kampene skal ha funnet sted i et distrikt som ligger en mil utenfor selve Tal Afar.
DN170830 En 76 år gammel kvinne ble funnet i flomvannet nær et kjøretøy i samme distrikt .
DA170830 En 76 år gammel kvinne ble funnet i flomvannet nær et kjøretøy i samme distrikt .
AA170830 En 76 år gammel kvinne ble funnet i flomvannet nær et kjøretøy i samme distrikt .
VG170827 | Sjekk hvor mange nye politifolk ditt distrikt har fått ¶
VG170827 Sjekk ditt distrikt !
VG170827 Her kan du se hvor mange flere politifolk det har blitt i ditt distrikt under de blåblå : ¶
VG170827 - Finnmark er et betydelig mindre distrikt i folketall. 16 flere polititjenestemenn i Finnmark er mye og godt for et fylke som har et folketall på 75.000.
VG170823 Men det er åpenbart at vi må se på operasjonssentralene og at noen av dem dekker for store distrikt slik at lokalkunnskap går tapt.
VG170822 Vil de andre partiene bidra til å styrke nære fellesskap og distrikt , siden det er de nære fellesskapene som er limet i samfunnet, som bygger samhold og tillit ?
VG170822 Politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke, mener det er for få ressurser i hele hans distrikt .
AP170821 Selv hadde Heidenblut 48,5 prosent bak seg i sitt distrikt i Nord-Essen ved valget i 2013.
AA170816 Sp utfordrer Aps iboende sentralisme, og bidrar til mer prioritering av distrikt og landbruk.
DB170804 Han kan fortelle at det torsdag ble målt over 40 grader i en rekke spanske byer og distrikt .
VG170802 - Vi bør heller diskutere virkelige problemstillinger som økonomisk ulikhet, klimaendringer, eller distrikt mot by, sier Rotevatn.
NL170802 Avviket i Tromsø var henholdsvis på nærmere 60% for by og nesten 86% i distrikt .
DB170802 Vi har et stort distrikt geografisk, og styret besluttet i forbindelse med rekrutteringen at de ønsket en full stilling.
NL170728 Venstre er stolt over det som er oppnådd for veisatsing og miljøvennlig transport både i by og distrikt i Troms.
SA170725 De må søke om og få tillatelse til reise til et annet distrikt enn der de bor.
DB170725 Politiet gjør så godt de kan, men de har for store distrikt .
AP170725 De må søke om og få tillatelse til reise til et annet distrikt enn der de bor.
VG170724 - Byen er en del av et « historisk distrikt » og ordførerjobben en mer symbolsk tittel, derfor har ikke innbyggerne noe imot å ha en firbent ordfører, sa presidenten for handelskammeret i Talkeetna, Andi Manning til CNN.
DB170711 Guvernøren har liten støtte i sitt eget distrikt .
DA170705 | Flyktninger velger storby fremfor distrikt
DA170705 På den måten spres personer med flyktningbakgrunn mellom by og distrikt .
AA170703 Hansen i Politidirektoratet sier det er opptil det enkelte distrikt å håndtere eventuelle leieforhold. ( ©NTB ) ¶
SA170626 I år har kommunen tatt i bruk elektroniske medisindispensere i ett distrikt ( Tananger ) og elektronisk nøkkellås i et annet.
SA170623 To klubber som er vant til å være best i sitt distrikt .
AP170623 To klubber som er vant til å være best i sitt distrikt .
NL170622 Snøkrabbefiskeriet har siden starten på fiskeriet i 2014, etablert seg med elleve havgående fabrikkskip og en samlet landingsverdi på totalt levert kvantum i råfisklagets distrikt på 324 millioner kroner i 2016.
VG170621 distrikt til Representantenes hus i Kongressen.
SA170621 Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt .
DN170621 Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt .
DB170621 Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt .
AP170621 Tirsdagens valg i Georgias sjette distrikt var tidenes dyreste for et sete i Representantenes hus - utfordreren John Ossoff samlet inn over 30 millioner dollar ( 250 millioner kroner ).
AP170621 Tall fra Cook Report viser også at den økte polariseringen in USA gjør det stadig vanskeligere å « flippe » et distrikt fra ett parti til et annet.
AP170621 Republikaneren Karen Handel vant en komfortabel seier i Georgias sjette distrikt på tirsdag.
AP170621 I Sør-Carolinas femte distrikt , som svært få trodde skulle bli spennende, var det så vidt republikaneren Ralph Norman klarte å vinne.
AA170621 Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt .
DB170620 NEW YORK ( Dagbladet ) : Hele det politiske USA følger tirsdagens spesialvalg i Georgias sjette distrikt med argusøyne.
DB170620 ) kan bli demokratisk kongressrepresentant fra Georgias sjette distrikt .
NL170619 Han har kartlagt hvilke partier velgerne mener har den beste politikken på ni utvalgte politikkområder, som skatt, skole, helse, distrikt og innvandring - og altså miljø.
VG170617 Lokallagsleder Kristin Aga i Oslo politiforening frykter at resultatet av beordringen er umotiverte politifolk, dårlige boforhold og stor belastning for dem som blir igjen i sitt opprinnelige distrikt .
FV170614 - Tallene er reelle også i vårt distrikt , sier leder ved avsnitt for vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt, Anita Kleveland.
VG170611 Nå har altså flertallet av dem slått i gjennomsnitt 13 motstandere i sitt distrikt , og sikret seg seieren.
FV170609 I mai økte antall nyregistreringer med nesten ti prosent i Kristiansand distrikt , og ligger etter fem måneder 4,8 prosent over rekordåret 2016.
DB170609 Bydelen er et distrikt der turister ikke ferdes.
AP170609 Og grunnen : En politireform som « hans » distrikt kom dårlig fra.
AP170607 distrikt avgjorde saken om innreiseforbud.
AP170607 distrikt ( her kan du lese den ) bruker flertallet på ti mot tre dommere klar tale.
SA170606 Higgins vant i den sørlige staten Louisiana, i et distrikt som stemte helt klart i favør for Donald Trump.
NL170606 3 står det klart at « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til tilverking ved landanlegg i bestemte distrikt ( distriktskvote ). », og i §11.4 « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til ein bestemt bruk eller i ein bestemt
AA170606 Higgins vant i den sørlige staten Louisiana, i et distrikt som stemte helt klart i favør for Donald Trump.
DA170604 RIKT : Deler av Edinburgh South, som er Ian Murrays distrikt , har de mest velstående nabolagene i Skottland.
AP170603 Nyhetsbyrået Smart, som har en redaktør sittende i Tyskland og korrespondenter i Raqqa, melder at angrepet på feltsykehuset skjedde i byens andre distrikt , og at en lege og flere pasienter var drept.
VG170602 Vi arbeider videre med å samlokalisere nødmeldesentralene i flere distrikt , men her er det lenger fram blant annet på grunn av utfordringer knyttet til bygningsmasse og økonomi.
DB170602 * Du kan bestille time inntil 30-50 dager frem i tid ( varierer fra distrikt til distrikt ) disse stedene.
DB170602 * Du kan bestille time inntil 30-50 dager frem i tid ( varierer fra distrikt til distrikt ) disse stedene.
DB170526 Over 600 reindriftsutøvere stilte seg bak et initiativ om å gå til søksmål mot staten på bakgrunn av myndighetenes vedtak om « forholdsmessig reduksjon av reintall » - en form for kollektiv avstraffelse som gikk ut på at alle reineiere innenfor hvert distrikt ble pålagt å redusere sitt reintall ( og dermed sitt inntektsgrunnlag ) prosentvis likt ( opptil 50% ).
BT170526 Men styringen av POD og underliggende distrikt og særorgan skjer ikke bare ved bruk av skriftlige dokumenter.
DA170525 Sulteforet distrikt
DA170523 - Min posisjon har vært unik fordi jeg har hatt mandat fra et veldig trygt distrikt i Los Angeles.
NL170522 Ett distrikt forteller om 50 drepte kalver på kort tid.
DB170522 Politiet gjør så godt de kan, men de har for store distrikt .
AP170521 Det skal også etableres et felles straffesaksinntak i hvert distrikt .
AP170521 Det skal også etableres et felles straffesaksinntak i hvert distrikt .
AA170521 Slik Miljøpartiets vekst fikk alle de andre partiene til å snakke om miljø ved forrige valg, har Sps sterke framgang fått alle til å snakke om distrikt .
AA170521 Når det gjelder distrikt skal ingen ta fra senterpartistene at de vil mest.
NL170518 Og ingen steder er det mer distrikt , mer periferi, enn nord i Norge.
DA170518 DEBATT : Årsmøtet i EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland krever at en ny regjering skal gå inn for å forby virksomheter med formål å drive utleie av personell.
DA170518 Av Arvid Erga, leder årsmøtet i EL & IT-forbundet Distrikt Rogaland ¶
VG170517 - Vi har et stort distrikt og det er lokale tiltak på flere steder.
DB170517 Undersøkelsen representerer folk fra hele landet, både i by og distrikt .
AP170516 Politioverbetjenten forteller at det i hennes distrikt er færre russebusser i år enn i fjor, men at det fører til flere passasjerer på hver buss.
AP170516 Politioverbetjenten forteller at det i hennes distrikt er færre russebusser i år enn i fjor, men at det fører til flere passasjerer på hver buss.
VG170515 Kommer først solen til ditt distrikt , kan det steke skikkelig.
NL170515 Blant lærerne var det 50% som svarte riktig ( inkludert lærere i samiske distrikt ).
VG170514 - I noen områder og i noen distrikt er dette med bunad forferdelig vanskelig.
AP170514 Mimi Walters distrikt er ett av 20 som nylig ble flyttet i retning demokratene av tankesmien Cook Report som en følge av den nye helsereformen.
AP170514 distrikt .
DA170508 Tidligere major og distriktssjef for Milorgs Distrikt 23 i Gudbrandsdalen og Lillehammer.
SA170507 Dette bildet og bildet på ap.nos forside viser HV-soldater fra distrikt 05 i Oppland.
DN170507 distrikt mener Swan ( 19 ) at de to presidentkandidatene egner seg best som skyteskiver.
DN170507 distrikt i Paris for å stemme på Macron.
AP170507 Dette bildet og bildet på ap.nos forside viser HV-soldater fra distrikt 05 i Oppland.
VG170504 De største forskjellene er ikke fra distrikt til distrikt , men fra sak til sak, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther til VG.
VG170504 De største forskjellene er ikke fra distrikt til distrikt, men fra sak til sak, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther til VG.
BT170504 Sentrum mot distrikt , analogt mot digitalt, og konservering mot innovasjon.
DB170503 Mourinho levde med kona Matilde i Sitges, et lite distrikt rett utenfor bykjernen, mens Robson bodde i nærheten med sin kone Elsie.
SA170429 Regjeringen vil heller styrke samspillet mellom by og distrikt .
SA170429 Russen disser hverandre i kommentarfelt og russelåter, og det ender opp med konflikter mellom ulike busser, gjenger, skoler og distrikt , forteller forebyggende koordinator i Øst politidistrikt, Hilde Kallset Jensen.
BT170429 Russen disser hverandre i kommentarfelt og russelåter, og det ender opp med konflikter mellom ulike busser, gjenger, skoler og distrikt , forteller forebyggende koordinator i Øst politidistrikt, Hilde Kallset Jensen.
AP170429 Russen disser hverandre i kommentarfelt og russelåter, og det ender opp med konflikter mellom ulike busser, gjenger, skoler og distrikt , forteller forebyggende koordinator i Øst politidistrikt, Hilde Kallset Jensen.
DB170427 NY JOBB : Tom Price ( bak ) var kongressrepresentant fra Georgias sjette distrikt til han ble helseminister for Donald Trump.
DB170427 Frem mot valget peker fire områder seg ut som viktige for KrF : Distrikt , familie, klima og flyktningspørsmål.
AA170427 Og nest etter Sp, er KrF-velgerne mest opptatt av distrikt .
DN170425 Han finner forskjell mellom sentrum og distrikt i holdningene - litt som forskjellene i Donald Trumps Amerika.
VG170422 - Til innbyggerne i mitt distrikt og til hele Miami-Dade : Jeg er lei for at jeg har sviktet dere og ber om tilgivelse, sier Artiles.
SA170422 - Til innbyggerne i mitt distrikt og til hele Miami-Dade : Jeg er lei for at jeg har sviktet dere og ber om tilgivelse, sier Artiles.
DN170422 - Til innbyggerne i mitt distrikt og til hele Miami-Dade : Jeg er lei for at jeg har sviktet dere og ber om tilgivelse, sier Artiles.
DB170422 - Til innbyggerne i mitt distrikt og til hele Miami-Dade : Jeg er lei for at jeg har sviktet dere og ber om tilgivelse, sier Artiles.
BT170422 - Til innbyggerne i mitt distrikt og til hele Miami-Dade : Jeg er lei for at jeg har sviktet dere og ber om tilgivelse, sier Artiles.
AP170422 - Til innbyggerne i mitt distrikt og til hele Miami-Dade : Jeg er lei for at jeg har sviktet dere og ber om tilgivelse, sier Artiles.
SA170420 Selv om politiet i vårt distrikt har gode erfaringer, vil de ikke tillate medbrakt alkohol under årets russetreff i Kongeparken.
DN170420 Mer enn halvparten av distriktene rapporterte av lånevolumene økte, mens de falt i ett distrikt .
AA170420 Jeg tror jo at folk i Ap er opptatt av distrikt , men det er ikke der Ap har sin troverdighet.
DB170419 Skal byene i distriktene få vanlig pris, eller er de også å regne som distrikt ?
BT170419 Et annet eksempel på distrikt , er Sogndal i Sogn og Fjordane.
BT170419 DISTRIKT : Skal det være levelig i « distriktene », må det bo folk der.
DN170418 - Buskerud er et spennende distrikt , og Drammen er en by i rivende utvikling.
DB170418 - Velgerne ønsker å forandre retningen på politikken som blir ført nå, der by og distrikt blir satt opp mot hverandre.
DB170417 Velkommen til mitt distrikt , sier den republikanske kongressrepresentanten Tom MacArthur fra New Jersey.
DB170416 Det samme gjelder angivelig ett distrikt i Ankara.
VG170415 Der er hans partifelle, parlamentariker fra Istanbuls andre distrikt , Selina Doğan, sterkt uenig i.
SA170411 | På denne veien kjørte 22-åringen 190 km/t ¶ 190 km/t er den nest høyeste hastigheten som er registrert av Utrykningspolitiet i distrikt Vest.
AP170411 - Det er imidlertid opp til politimestrene i hvert enkelt distrikt å vurdere bevæpning, sier Kvigne.
SA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt .
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt .
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt .
AP170410 Sjekk politiet.no for informasjon om bestilling av pass i ditt distrikt .
AA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt .
DA170407 Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har besluttet at politiet ikke skal bevæpne seg i vårt distrikt .
BT170407 Men du må altså regne med å treffe på Utrykningspolitiets mannskaper dersom du har tenkt deg på påskeferie i vårt distrikt .
DB170406 Nasjonal transportplan ( NTP ) er beryktet for å være en øvelse der politikerne « hilser hjem » til velgerne i sitt distrikt .
VG170401 I Diyarbakirs historiske distrikt Sur, som var under portforbud i tre måneder og der man antar at minst 200 ble drept, er de aller fleste VG snakker med motstandere av Erdogan.
SA170401 Jeg vil hevde at vi lesere virkelig er sultefôret på informasjon om den viktigste saken i vårt distrikt på årtier, vårt SUS : Politikerne er utfordret, gang på gang, men forblir skuffende tause, bortsett fra et lite tillitvekkende " svar " som høyesterettsadvokat em.
VG170329 I 2009 tente han på alle plugger da Stabæk jaktet flere unge talenter fra Skien : « Det er en skam og kvalmt at de ikke klarer å holde seg til sitt eget distrikt », sa han.
VG170329 Et skrekkens eksempel er valgkretsen Copeland i Nord-England, et distrikt som arbeiderpartiet formelig har « eid » i 80 år.
BT170329 Bergen må også være distrikt , og være bevisst sin funksjon for hele Vestlandet.
AP170327 Ett distrikt har så rar form at det kalles « Langbein sparker Donald ».
VG170325 De få gangene han fikk ordet, snakket han som regel om distrikt og landbruk.
BT170324 Statsadvokatenes inspeksjon av Orgkrim er en oppfølging av det overordnede ansvaret for straffesaksbehandlingen i vårt distrikt .
AA170324 De har høy troverdighet på jordbruk og distrikt , men veldig lite troverdighet på helse og skole og en del av de store sakene som flytter velgere, sier hun.
VG170323 Han har tatt både vær og distrikt på en fortreffelig måte.
DB170323 Fire personer etterforskes i Romerike, 37 saker er sendt til andre distrikt .
AA170318 | Evakueringen av opprørskontrollert distrikt i Homs i gang ¶
AA170318 - Norsk politi er høyt utdannet, og vi gjennomfører i dag mange kompetansehevende tiltak både gjennom etter- og videreutdanning på Politihøyskolen og i distrikt og særorgan.
BT170315 Det meste av midlene er fordelt med bakgrunn i vurdering av utfordringer i det enkelt distrikt .
DB170314 Så jeg tror på et godt valg for Høyre både i distrikt og by.
DB170314 - Jeg kjenner Sp som et parti som er genuint opptatt av distrikter og lokaldemokratiet, men her forsøker de å score politiske poeng på en motsetning som ikke er der, for by og distrikt er avhengig av hverandre, og det er feil å snakke distriktene ned når realiteten viser en helt annen utvikling, sier Høyre-nestlederen.
DN170312 Preet Bharara var førstestatsadvokat i New Yorks sørlige distrikt inntil han fikk sparken av president Donald Trump i helgen.
DN170312 Det er totalt 93 førstestatsadvokater i USA, en for hvert juridiske distrikt .
AA170311 Det er totalt 93 førstestatsadvokater i USA, en for hvert juridiske distrikt .
DA170310 Jo flere innbyggere med lav utdanning et distrikt har, jo flere stemmer PVV, og omvendt med områder med høyere utdanning.
AA170310 Det er totalt 93 førstestatsadvokater i USA, en for hvert juridiske distrikt .
DB170308 Færre og større distrikt gir oss mulighet til å etablere mer slagkraftige enheter med spisset kompetanse om blant annet voldtekt og den volden som utøves i nære relasjoner.
DB170305 Henry Cuellar fra Texas, hvis distrikt deler grense med Mexico, slakter forslaget.
BT170305 18 ( 2016-2017 ) - Berekraftige byar og sterke distrikt og tilgang til kompetanse vurderes også her som en kritisk faktor.
VG170302 - De norske styrkene prioriterte å beskytte politihovedkvarteret i distrikt 6, opplyser hun.
VG170302 Nå er transportplanen selvsagt en kjærkommen mulighet for politikerne til å peke på storsatsninger i sine distrikt .
DA170302 KrF-leder Knut Arild Hareide sier det skal bygges toglinjer i " jomfruelig terreng " og i både distrikt og i by.
DA170302 KrF-leder Knut Arild Hareide sier det skal bygges toglinjer i « jomfruelig terreng og i både distrikt og i by.
AA170302 Han understreket at det skal bygges både i distrikt og i by.
DA170228 Politikerne har brukt mye tid på å bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane, samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt .
VG170227 Politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt .
VG170227 Og ikke minst dette med by og distrikt , det er en viktig utfordring slik at vi kan bygge og ta vare på hele landet, sier Grøvan.
SA170227 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt .
DB170227 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt .
AA170227 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt .
AP170226 Imperial Beach-ordfører Serge Dedina sier innbyggere i hans distrikt av San Diego har klaget over stadig verre kloakkstank.
AA170226 Imperial Beach-ordfører Serge Dedina sier innbyggere i hans distrikt av San Diego har klaget over stadig verre kloakkstank.
VG170223 Soldater fra den syriske regjeringshæren har nå full kontroll over byen, som før krigen hadde 7500 innbyggere og var sentrum i et distrikt med til sammen 20.000 mennesker.
SA170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt .
BT170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt .
AP170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt .
AA170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt .
DB170221 - Da jeg stemte for langtidsplanen for Forsvaret, sa jeg ikke ja til at det skulle kuttes før landmaktsutredningen, og jeg sa heller ikke ja til så store kutt i ett distrikt , sier Frp-representant Roy Steffensen, som selv er HV-8-soldat.
AP170218 I 2012 ble Gholamreza Baghbani, en general i Quds-styrken og sjef i et distrikt som ligger opp mot Afghanistan, anklaget for å ha latt Taliban sende narkotika over grensen til Iran.
SA170216 | Stadig flere i vårt distrikt sliter med å betale regningene ¶
DN170216 Acosta har tidligere jobbet i det amerikanske justisdepartementet og som statsadvokat i Floridas sørlige distrikt .
DA170216 Acosta har tidligere jobbet i det amerikanske justisdepartementet og som statsadvokat i Floridas sørlige distrikt .
AP170216 Acosta har tidligere jobbet i det amerikanske justisdepartementet og som statsadvokat i Floridas sørlige distrikt .
AP170216 - Enkelt sagt er det en faglig basert indeks som viser graden av utfordringer knyttet til det å være distrikt , sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170216 Acosta har tidligere jobbet i det amerikanske justisdepartementet og som statsadvokat i Floridas sørlige distrikt .
DB170214 California-mannen satt nemlig bak lås og slå for ulovlig våpenbesittelse, samt flere skyteepisoder, og var av lokalt politi ansett å være en av de mest voldelige forbryterne i sitt distrikt .
SA170213 I vårt distrikt er det mange som har kjent på denne mangelen når liggetiden går ned, veien til fødeavdelingen blir lenger og helsesøster uteblir etter hjemkomsten.
DB170211 Derfor har vi bestemt at det skal gjelde alle russearrangementer i vårt distrikt , forklarer politimester Jon Steven Hasseldal til Dagbladet.
DB170211 - Jeg tror man står på seg på, og vil anbefale, at man bruker regelverket som er der, men dette er vurderinger som må gjøres fra distrikt til distrikt .
DB170211 - Jeg tror man står på seg på, og vil anbefale, at man bruker regelverket som er der, men dette er vurderinger som må gjøres fra distrikt til distrikt.
FV170210 distrikt .
DN170210 distrikt .
BT170210 distrikt .
BT170210 distrikt .
AP170210 distrikt holder til.
AA170210 distrikt .
SA170209 Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ Distrikt på dagsordenen ¶
AP170209 Distrikt på dagsordenen ¶
AA170209 Distrikt på dagsorden ¶
DN170208 distrikt .
AA170208 distrikt .
VG170207 « Talibans ventede militære fremgang vil gi gruppen kontroll over nye distrikt », skriver E-tjenesten i dag, og påpeker at hovedstedene i Helmand, Uruzgan, Farah, Kunduz og Baghlan er særlig sårbare.
VG170207 Kontroll over nye distrikt
DB170206 Etter at politikerne vedtok politireformen, og norsk politi ble omorganisert til 12 politidistrikt, skal nye mektige kriminalsjefer ansettes i hvert distrikt .
FV170202 Ved siden av å være mamma og trener, jobber hun som HMS-leder for Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
VG170201 Ved hjelp av tabeller, tall og tekst ble det gitt opplysninger om fødsler, dødsfall og epidemier, om antall sykehus og apoteker, om badeinnretninger og medisinsk personale i et distrikt , om antall og type operasjoner.
SA170201 Ved siden av å være mamma og trener, jobber hun som HMS-leder for Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
SA170201 Ved siden av å være mamma og trener, jobber hun som HMS-leder for Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
FV170201 Ved siden av å være mamma og trener, jobber hun som HMS-leder for Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
BT170201 Ved siden av å være mamma og trener, jobber hun som HMS-leder for Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
BT170201 Ved siden av å være mamma og trener, jobber hun som HMS-leder for Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
AP170201 Ved siden av å være mamma og trener, jobber hun som HMS-leder for Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
SA170131 Et distrikt som har store problemer med høy arbeidsledighet og bedrifter som går konkurs mer eller mindre daglig.
BT170119 Både politikere og kommentatorer tolker diskusjonen som en ren konflikt mellom folk og elite, mellom distrikt og by.
FV170112 - I det første arbeidet, så man først og fremst på sitt eget distrikt , men hadde i mindre grad det nasjonale blikket.
SA170110 Han pekte på at en høyprofilert borgerrettighetssak i hans distrikt endte med at et Ku Klux Klan-medlem ble tiltalt for drapet på en ung svart mann.
FV170110 I høst har landets tolv politimestre lagt fram forslag til kutt i egne distrikt .
FV170110 I høst har landets tolv politimestre lagt fram forslag til kutt i egne distrikt .
DB170110 Andelen kvinnelige politiledere som ansettes i hvert distrikt , er også noe de nye politimestrene vil bli målt på, sier justisministeren, som opplyser at det ligger inne som et punkt i lederlønnskontraktene til politimesterne.
DB170102 På tross av at politiet i hjembyen Stockton beskrev ham som « et av de mest voldelige gjengmedlemmene i sitt distrikt », så ikke internett ut til å være så opptatt av Meeks' kriminelle bakgrunn.
VG161230 Vi er verdens rikeste land, driver med industri, befolkningsvekst og levende distrikt .
FV161207 På listen er det også flere eksempler på drakter fra lavere divisjoner i Spania, der det har vært en trend de siste årene med drakter som skal vise fram råvarer fra klubbens distrikt .
FV161207 Guijuleo kommer tydeligvis fra et distrikt i Spania som er kjent for sin skinke, og hva passet vel da bedre enn å ha en andredrakt med dette temaet ?
SA161007 På listen er det også flere eksempler på drakter fra lavere divisjoner i Spania, der det har vært en trend de siste årene med drakter som skal vise fram råvarer fra klubbens distrikt .
SA161007 Guijuleo kommer tydeligvis fra et distrikt i Spania som er kjent for sin skinke, og hva passet vel da bedre enn å ha en andredrakt med dette temaet ?
BT161007 På listen er det også flere eksempler på drakter fra lavere divisjoner i Spania, der det har vært en trend de siste årene med drakter som skal vise fram råvarer fra klubbens distrikt .
BT161007 Guijuleo kommer tydeligvis fra et distrikt i Spania som er kjent for sin skinke, og hva passet vel da bedre enn å ha en andredrakt med dette temaet ?
AP161007 På listen er det også flere eksempler på drakter fra lavere divisjoner i Spania, der det har vært en trend de siste årene med drakter som skal vise fram råvarer fra klubbens distrikt .
AP161007 Guijuleo kommer tydeligvis fra et distrikt i Spania som er kjent for sin skinke, og hva passet vel da bedre enn å ha en andredrakt med dette temaet ?
AP160923 For dem som pendler til jobb andre steder i Akershus varierer bilandelen fra 59 til 85 prosent, avhengig av distrikt .
VG160620 Palasset ligger i Bucurestis fasjonable distrikt Primaveri, nord i den rumenske hovedstaden.
AP160530 Barranco er en del av Limas 43 distrikt , men den føles som en by i byen, mener Garfors.
AA160530 Barranco er en del av Limas 43 distrikt , men den føles som en by i byen, mener Garfors. En rik kulturby med surfing langs strendene og deilig peruansk mat og vin. Nam ! Se hele listen på thrillist.com. Har du et tips til reiseredaksjonen ? Send oss gjerne en e-post ! " ¶
SA160518 Storavisen New York Times får bekreftet fra to kilder at statsadvokatens kontor i New Yorks østlige distrikt skal etterforske utøvere, trenere, russiske myndigheter, antidopingmyndigheter og andre som kan ha vært involvert i systematisk doping i Russland.
AP160518 Storavisen New York Times får bekreftet fra to kilder at statsadvokatens kontor i New Yorks østlige distrikt skal etterforske utøvere, trenere, russiske myndigheter, antidopingmyndigheter og andre som kan ha vært involvert i systematisk doping i Russland.
AP160425 - Vi var heldige, sier Sailendra Shi, i det vi rusler gjennom Durbar Square - Katmandus mest berømte historiske distrikt og turistattraksjon, hvor store deler nå er sperret av og støttet opp av gigantiske trestokker.
AA160425 - Vi var heldige, sier Sailendra Shi, i det vi rusler gjennom Durbar Square - Katmandus mest berømte historiske distrikt og turistattraksjon, hvor store deler nå er sperret av og støttet opp av gigantiske trestokker.
AP160317 Antall rammede byer : Minst 19 distrikt i 7 provinser skal ha opplevd portforbud i varierende antall og lengde.
AP160314 Illinois og Missouri kan også bli tilnærmet vinneren-tar-alt-delstater, fordi vinneren i hvert enkelt distrikt får med seg alle delegatene derfra.
AP160222 V27 tilbyr også behandling til barn eget BUP distrikt i Bergen ( Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler ).
AP160215 - Anmeldelsen kom fra en privatperson i vårt distrikt , og vi etterforsker saken, sier Nybø.
AP160107 Her i mitt eget distrikt ( Lillehammer-området ) er det mange merkelige stasjoner, som knapt har passasjerer, uten at jeg vil gå inn på hvilke.
AP160107 Her i mitt eget distrikt ( Lillehammer-området ) er det mange merkelige stasjoner, som knapt har passasjerer, uten at jeg vil gå inn på hvilke.
AP160107> Her i mitt eget distrikt ( Lillehammer-området ) er det mange merkelige stasjoner, som knapt har passasjerer, uten at jeg vil gå inn på hvilke.