SA171109 I en rapport fra 2015 skriver McKinsey Global Institute at sammenliknet med den industrielle revolusjon, er farten i den pågående disrupsjon på grunn av kunstig intelligens 10 ganger raskere og 300 ganger større, altså er virkningen 3000 ganger så stor.
DN170727 « Styret tror at råvarehandelbransjen vil fortsette å oppleve utfordrende forhold og nye allianser som følge av at etablerte selskaper vil oppleve lave marginer mot et bakteppe av endrede bank- og regulatoriske forhold og potensial for digital disrupsjon , heter det i resultatvarselet selskapet Noble Group sendte ut.
DN170616 Transport er dyrt og ineffektivt, og gjør sektoren moden for disrupsjon , skriver storbanken ifølge Business Insider.
DN170616 Spesielt trekker banken frem transportsektoren der en markedsandel til en verdi av 608 milliarder dollar er moden for disrupsjon fra den raskt voksende delingsøkonomien.
DN170613 Og jeg blir heller ikke overrasket over at disrupsjon ikke blir sett på som en trussel, men en mulighet, sier KPMGs administrerende direktør Arne Frogner.
DN170613 KPMGs administrerende direktør Arne Frogner mener det er helt naturlig at nordiske toppledere ser på disrupsjon som en mulighet, og ikke en trussel.
DN170613 - Det overrasker meg ikke at de nordiske topplederne har større investeringsvilje enn andre toppledere for å sikre såkalt disrupsjon av egen virksomhet.
DN170613 Disrupsjon
DA170601 Neida, ordet « disrupsjon » lever fortsatt i beste velgående.
DN170421 Konsernledelsen i Gjensidige har nylig vært på studietur i USA med digitalisering og disrupsjon som tema.
DN170418 Nå er det i ferd med å skje en total disrupsjon gjennom hele verdikjeden innen helse og medisin, som vil komme i løpet av de neste fem til ti årene, spår Trond Riiber Knudsen.
DN170329 | Konkurranse eller disrupsjon ?
DN170329 Vipps blir kalt en disrupsjon .
DN170328 | Konkurranse eller disrupsjon ?
DN170328 Vipps blir kalt en disrupsjon .
DN170320 DN arrangerte konferanse om såkalt disrupsjon forrige uke.
DN170319 DN arrangerte konferanse om såkalt disrupsjon forrige uke.
DN170315 Du må drive forretningen din samtidig som du bygger forretningen som skal knuse din gamle forretning, sa Kimberly Lein-Mathisen på DNs konferanse om disrupsjon onsdag.
DN170315 DNs konferanse om disrupsjon
AP170219 ( Kortversjonen finner du online her ) Bokens budskap fikk næringslivet til å stoppe opp og høre etter : Disrupsjon dreper de etablerte og ledende bedriftene i en gitt industri, selv om disse « gjør alt rett ».
DB170211 « Disrupsjon » handler da ikke om teknologisk nyskaping, men om demontering av viktige samfunnsverdier.
DN170122 - Digitalisering og disrupsjon gjør at en større del av verdiskapingen vil skje i disse selskapene.
BT170105 Omstilling, endring, disrupsjon og digitalisering må gå på repeat fordi forandringene vi står overfor er store, vedvarende og ganske vanskelige å ta inn over seg.
DB170102 Kanskje jeg får gratis kaffe på Mesh og kan diskutere teknologisk og politisk disrupsjon med Norges neste Steve Jobs.
DN170101 - Den beste øvelsen for en skaperglad gründer er å liste opp ti bransjer som ikke er moden for « disrupsjon ».
AP160201 All teori om digital disrupsjon tiliser at et slikt system ikke er bærekraftig i lengden.