AA171122 Riktig nok fikk jeg ekstrapoeng da jeg søkte på ingeniør, men nå trer det jo også i kraft en ny diskrimineringslov for kvotering andre veien.
AA171122 Når vi får en ny diskrimineringslov fra nyttår, blir det anledning til å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere fag der jentene er i stort flertall.
VG171116 Uenigheten går tilbake til da barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vraket den gamle likestillingsloven for å lage en felles likestillings- og diskrimineringslov .
DB171106 Felles likestillings- og diskrimineringslov raserer vernet Debatt ¶
SA171024 I juni i år fikk Norge en ny likestillings- og diskrimineringslov .
VG171010 Regjeringen har også fått vedtatt en ny felles diskrimineringslov , som gjør arbeidet mot sammensatt diskriminering enklere å følge opp.
DB170711 Vi har en likestillings- og diskrimineringslov som forbyr trakassering, men hva skal vi med den om studentene ikke har mulighet til å si ifra ?
VG170611 Hun peker på at stortingspolitikerne kan bidra til en løsning for disse elevene i arbeidet som nå pågår med ny diskrimineringslov .
DB170509 | Felles likestillings- og diskrimineringslov raserer vernet ¶
DB170509 Ved å erstatte eksisterende lover med en felles likestillings- og diskrimineringslov , legges det sterke føringer i retning av overforenkling og uniformering.
DB170509 Solberg-regjeringen har nylig lagt fram forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov , forslag til endringer i håndhevingsapparatets ( ombudets og klagenemndas ) oppgaver og ressurser og forslag om at nemnda flyttes fra Oslo til Bergen.
DB170427 Dette er heller ikke utredet i forarbeidene til diskrimineringsloven om seksuell orientering, eller i det nylig framlagte forslaget til en samlet likestillings- og diskrimineringslov .
DN170420 Kunnskapsdepartementet, som vedtar regler for opptak til høyere utdanning, viser til at ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov .
BT170420 Regjeringen har imidlertid foreslått en ny likestillings- og diskrimineringslov som åpner for å kvotere inn menn.
DB170410 Det er ikke riktig at de fleste faginstanser var imot en felles diskrimineringslov .
DB170407 I forslagene til en felles diskrimineringslov og ny organisering av likestillingsarbeidet, som Solveig Horne la fram tidligere i uka, har regjeringen vært nødt til å ta hensyn til den massive kritikken fra jurister og faginstanser.
DB170407 En felles diskrimineringslov er dessverre et tapt slag, til tross for at den under forrige regjering ble skrinlagt fordi de fleste faginstanser mente det var en utrolig dårlig idé.
DB170405 ¶ NY LOV : Regjeringen foreslår nå en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov som vil gi et mer rettferdig, sterkere og tydeligere vern mot diskriminering, skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i denne kronikken.
DB170405 Vi foreslår nå en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov som vil gi et mer rettferdig, sterkere og tydeligere vern mot diskriminering.
DB170405 Med en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov og en ny nemnd som skal kunne ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold vil vi stå bedre rustet i kampen mot diskriminering enn det vi gjør i dag.
SA170404 I forslaget blir de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene : likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering, erstattet av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov .
SA170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov på høring.
SA170404 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) dropper flere av de mest kontroversielle punktene i forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov .
DB170404 ¶ KOMMER MED NY LOV : Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ( Frp ) legger fram forslaget til ny felles likestillings- og diskrimineringslov onsdag.
DB170404 ( Dagbladet ) : Statsråd Solveig Horne ( Frp ) fikk kraftig kritikk da hun i januar sendte forslaget om en kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov på høring.
DA170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov på høring.
DA170404 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) snur og vraker kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov .
AP170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov på høring.
AP170404 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) snur og vraker kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov .
AA170404 I forslaget blir de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene : likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering, erstattet av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov .
AA170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov på høring.
AA170404 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) dropper flere av de mest kontroversielle punktene i forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov .