DN171022 « Ren diskriminering » ¶
DN171022 « Dette er en favorisering av østerrikske og svenske selskaper og ren diskriminering av kinesiske selskaper, » skriver Lu.
AP171022https://www.aftenposten.no/verden/i/Ly5KJ/Over-1_1-milliarder-mennesker-er-papirlose Problemet er størst i fattige områder som opplever epidemier, diskriminering og væpnet konflikt.
VG171020 - Alle menneskers likeverd, likestilling og likebehandling står sentralt i våre verdier, og vi tar sterk avstand fra alle former for diskriminering og trakassering, fortsetter Sjöberg.
DB171020 TV4 opplyser blant annet at advokatfirmaet Zetterwalls skal foreta en ekstern og uavhengig granskning av arbeidsforholdene til de ansatte, og at spørsmål om blant annet trakassering og diskriminering skal inkluderes i den nyeste medarbeiderundersøkelsen deres.
AA171018 Det fins altså en lang tradisjon for diskriminering av fedre i norsk rett, basert på en forestilling om at mødre i kraft av sitt kjønn er bedre egnet som omsorgspersoner.
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/EdQP2/Alle-burde-vare-antirasister » Igjen, som om rasisme og diskriminering ikke eksisterer, som om tilhørighet ikke er viktig, som om rasismen tar fokuset bort fra æreskultur, og som om vi må velge én av disse kampene, - for Gud forby hva som hadde skjedd hvis vi hadde valgt å bekjempe både rasisme og æreskultur.
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/EdQP2/Alle-burde-vare-antirasister Vi gir plattform til og fremmer ungdommer som synes at det å bli spurt om hvor de er fra er rasistisk, og de legger skylden for sin manglende tilhørighet over på det norske folk med anklager om diskriminering .
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/EdQP2/Alle-burde-vare-antirasister Jeg kjenner flere som tilhører høyresiden og som vil bekjempe rasisme og diskriminering i Norge, på samme måte som jeg kjenner flere fra venstresiden som ønsker det samme.
SA171016 » Igjen, som om rasisme og diskriminering ikke eksisterer, som om tilhørighet ikke er viktig, som om rasismen tar fokuset bort fra æreskultur, og som om vi må velge én av disse kampene, - for Gud forby hva som hadde skjedd hvis vi hadde valgt å bekjempe både rasisme og æreskultur.
SA171016 Vi gir plattform til og fremmer ungdommer som synes at det å bli spurt om hvor de er fra er rasistisk, og de legger skylden for sin manglende tilhørighet over på det norske folk med anklager om diskriminering .
SA171016 Jeg kjenner flere som tilhører høyresiden og som vil bekjempe rasisme og diskriminering i Norge, på samme måte som jeg kjenner flere fra venstresiden som ønsker det samme.
NL171016 Min egen forskning viser at samer i dag opplever 4 ganger mer diskriminering enn majoritetsnordmenn.
NL171016 At samer utsettes for diskriminering i form av grove ord, samevitser, netthets og tullejoiking er en del av hverdagsrasismen som mange samer føler på kroppen.
DB171016 Dette er grunnleggende i all diskriminering : Den mannlige sjefen får ikke definere hva den kvinnelige vikaren oppfatter som seksuell trakassering.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Det kan skyldes at ikke alle klarer å dra nytte av veksten gjennom arbeid og inntekt, svake offentlige støtteordninger og fastlåste sosiale skillelinjer og diskriminering .
DA171013 Dét skjer i hvert fall ikke gjennom diskriminering og hat.
AA171012 - I dag er en ny dag i FN, hvor det er en pris å betale for diskriminering av Israel, sier den israelske FN-ambassadøren Danny Danon.
AA171011 | Ombudet mot diskriminering vil ha handlingsplan mot muslimhat ¶
AA171011 På vegne av ombudets brukerutvalg, en samling av 16 ulike organisasjoner som arbeider for ulike grupper som utsettes for diskriminering og trakassering, har hun levert en rekke innspill til hva statsminister Erna Solberg ( H ) kan ta med i regjeringserklæringen til Solberg II-regjeringen.
VG171010 Regjeringen har også fått vedtatt en ny felles diskrimineringslov, som gjør arbeidet mot sammensatt diskriminering enklere å følge opp.
VG171010 Egentlig ønsket regjeringen å gjøre all diskriminering like alvorlig som kvinnediskriminering, men der satte dessverre Stortingsflertallet foten ned ; Det er fortsatt ikke så ille å diskriminere en homse eller en transe, som å diskriminere en kvinne.
DB171010 Dette blir i neste omgang skadelig på annet vis, spesielt ved å danne grobunn for diskriminering .
AA171010 Vi driver med inkluderende arbeid, ikke diskriminering , sier generalsekretær Afsar. ( ©NTB ) ¶
DB171009 IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Vi driver med inkluderende arbeid, ikke diskriminering .
VG171008 Aktivister i Indonesia kritiserer politiet for å slå ned på sex med samtykke mellom homofile, og dermed innfører diskriminering og trakassering i verdens tredje største demokrati.
SA171008 FARE-nettverket, som jobber mot rasisme og diskriminering på tribunene i Europa, mener Shprygin har vært med å innføre nynazistiske slagord og symboler blant russiske supportere.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Poblene-er-Vladimir-Putins-store-frykt-Her-er-grepene-Russland-har-tatt-243456b.html FARE-nettverket, som jobber mot rasisme og diskriminering på tribunene i Europa, mener Shprygin har vært med å innføre nynazistiske slagord og symboler blant russiske supportere.
DB171007 Det er en stor fare for at pengene ikke vil bli brukt til å støtte initiativer som dagens regjering mener ikke er bra, som likestillingsarbeid, arbeid mot diskriminering av minoriteter og vern av flyktninger og innvandrere, sier Kulik-Bielinska. Én av dem som har kritisert Stefan Batory-Stiftelsen er Konfederacja Inicjatyw Pozarzadowych Rzeczpospolitej ( KIPR ).
DB171007 - Innenfor prosjektet « kampen mot diskriminering » og « kampen mot eksklusjon » gikk 43 prosent av pengene til venstrevridde og liberale organisasjoner.
SA171006 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
DA171004 - I forbindelse med borgerrettighetskampen ble ordet « negro » brukt som et nøytralt ord av dem som kjempet mot diskriminering av afroamerikanere i USA.
DA171004 - I forbindelse med borgerrettighetskampen ble ordet « negro » brukt som et nøytralt ord av dem som kjempet mot diskriminering av afroamerikanere i USA.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/wWKEo/Abdirahman-Hassan-19--Gang-pa-gang-far-jeg-bekreftet-Du-er-faktisk-ikke-norsk Når det gjelder diskriminering på grunn av religion eller etnisitet i arbeidslivet, øker antallet som har søkt veiledning hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, fra 80 i 2010 til 128 i 2016.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/wWKEo/Abdirahman-Hassan-19--Gang-pa-gang-far-jeg-bekreftet-Du-er-faktisk-ikke-norsk Flere søker veiledning etter diskriminering
SA170929 Kick It Out, organisasjonen som jobber mot rasisme og diskriminering i fotball, omtalte trubunesangen som « støtende og diskriminerende », en rekke fotballpersonligheter rundt omkring på balløya kastet seg på, og til slutt tok også hovedpersonen bladet fra munnen.
DB170929 En av grunnene til at vi liker det, er at miljøet rundt har nulltoleranse for rasisme og diskriminering av alle slag.
BT170929https://www.bt.no/100Sport/fotball/Penis-skryt-skapte-stoy-Her-er-ti-andre-helspro-tribunesanger-242639b.html Kick It Out, organisasjonen som jobber mot rasisme og diskriminering i fotball, omtalte trubunesangen som « støtende og diskriminerende », en rekke fotballpersonligheter rundt omkring på balløya kastet seg på, og til slutt tok også hovedpersonen bladet fra munnen.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Penis-skryt-skapte-stoy-Her-er-ti-andre-helspro-tribunesanger-242639b.html Kick It Out, organisasjonen som jobber mot rasisme og diskriminering i fotball, omtalte trubunesangen som « støtende og diskriminerende », en rekke fotballpersonligheter rundt omkring på balløya kastet seg på, og til slutt tok også hovedpersonen bladet fra munnen.
DN170928 Han la til at det må bli slutt på tiår med diskriminering og doble standarder.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/p7QWw/Gammel_-gra--og-fortsatt-homo--Janne-Bromseth-og-Monica-Bothner Eldre lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ( LHBT-personer eller skeive ) er en sammensatt gruppe, men de har to ting til felles : For det første har rettigheter, beskyttelse mot diskriminering og fortellinger om hvem man er, forandret seg radikalt gjennom livsløpet.
AA170928 Han la til at det må bli slutt på tiår med diskriminering og doble standarder.
VG170926 Sampson har selv på det sterkeste benektet beskyldningene om rasisme og diskriminering .
VG170926 Landslagsspiller Eni Aluko anklaget ham for rasisme og diskriminering , og fortalte om en episode som skal ha utspilt seg like før England skulle møte Tyskland, og spillerne hadde invitert familiene sine for å overvære kampen.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.i ¶
SA170926 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.i ¶
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
VG170925 Det har også ført til en nasjonal debatt om sikkerhet, innvandring og diskriminering .
DN170925 Det har også ført til en nasjonal debatt om sikkerhet, innvandring og diskriminering .
DB170922 I SSBs levekårsundersøkelse oppga svært mange innvandrere i Norge at de hadde opplevd å bli diskriminert ved ansettelse, og flere opplever diskriminering i utdanning eller på arbeidsplassen.
DB170922 Det er en økende tendens til diskriminering .
DA170922 Merkel har vært uklar : hun er imot diskriminering av homofile, men likevel imot likekjønnet ekteskap, men gikk med på å innføre det.
NL170921 Menneskerettighetene krever blant annet at hvis en folkegruppe har blitt utsatt for systematisk statlig diskriminering , men likevel har greid å opprettholde faktisk bruk av naturen, så er statene forpliktet til å gi tilbake bruksrettigheter som statene har forsøkt å ta fra lokalbefolkningen ( CCPR §27, ESCR §1, UNDRIP og ILO168 ).
AA170921 Han peker samtidig på at muslimer som har opplevd diskriminering og hatkriminalitet ifølge studien føler seg mindre knyttet til samfunnet.
NL170920 Her er det nok å øse av for de folkevalgte til å få satt en stopper for den systematiske diskriminering på etnisk grunnlag som skjer i Norge i dag gjennom brudd på samtlige av de nevnte internasjonale konvensjoner og også nasjonal lov.
NL170920 Artikkel 7 i Verdenserklæringen lyder : " Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven.
NL170920 Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering ".
NL170920 Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering ".
NL170920 : " Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn " ¶ 3 : Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som i artikkel 14 omtaler " Forbud mot diskriminering " - i tråd med rasediskrimineringskonvensjonen - i " tilknytning til en nasjonal minoritet.. ". 4 : Artikkel 26 i F
NL170920 . Paragraf 1 lyder : " Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn " ¶ 3 : Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som i artikkel 14 omtaler " Forbud mot diskriminering " - i tråd med rasediskrimineringskonvensjonen - i " tilknytning til en nasjonal minoritet.
NL170920 2 : Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv...
VG170919 Organisasjonen Kick It Out, som kjemper mot rasisme og diskriminering , har bedt Manchester United om å stoppe fansens « penis-sang » til Lukaku.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/United-fansen-refses-for-Lukaku-sang---Ikke-akseptabelt-242357b.html Organisasjonen Kick It Out, som har rasisme og diskriminering i fotballen som hovedfelt, har nå skrevet et brev til Manchester United, der de ber klubben tar tak.
SA170919 Organisasjonen Kick It Out, som har rasisme og diskriminering i fotballen som hovedfelt, har nå skrevet et brev til Manchester United, der de ber klubben tar tak.
SA170919 Irans nasjonalforsamling uttalte etter kampen at forbudet er en « beklagelig og sjenerende diskriminering ».
FV170919https://www.fvn.no/100Sport/fotball/United-fansen-refses-for-Lukaku-sang---Ikke-akseptabelt-242357b.html Organisasjonen Kick It Out, som har rasisme og diskriminering i fotballen som hovedfelt, har nå skrevet et brev til Manchester United, der de ber klubben tar tak.
DB170919 I kjølvannet av lekkasjen til Pitchfork pågår det nå en stor debatt i USA om hvordan musikkbransjen ikke tar nok avstand fra vold og mørke idealer, særlig kvinneundertrykkende språk og diskriminering innen hip-hop.
DA170919 Irans nasjonalforsamling uttalte etter kampen at forbudet er en « beklagelig og sjenerende diskriminering ».
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html Irans nasjonalforsamling uttalte etter kampen at forbudet er en « beklagelig og sjenerende diskriminering ».
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ber-United-fansen-slutte-a-synge-Lukaku-sang--Rasistiske-stereotypier-er-aldri-akseptable-242357b.html Organisasjonen Kick It Out, som har rasisme og diskriminering i fotballen som hovedfelt, har nå skrevet et brev til Manchester United, der de ber klubben tar tak.
VG170918 Eller diskriminering av kvinner.
VG170918 Eller diskriminering av homofile og omtalen av dem som « syndige ».
AA170918 Forfølgelse og diskriminering i Myanmar har også ført til at mange har flyktet til India, Nepal og Pakistan.
VG170917 Rohingya-folket har imidlertid vært utsatt for diskriminering og overgrep i flere tiår.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/d3w0B/I-lopet-av-fa-ar-kom-1-million-joder-fra-Sovjetunionen-til-Israel-Det-har-endret-landet-og-hele-regionen Stemte for loven som ville føre til « formell diskriminering av ikke-jøder » ¶
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/d3w0B/I-lopet-av-fa-ar-kom-1-million-joder-fra-Sovjetunionen-til-Israel-Det-har-endret-landet-og-hele-regionen Et mindretall på seks regjeringsmedlemmer mente loven ville innebære en formell diskriminering av statens ikke-jødiske borgere og stemte imot.
AP170916https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/va2lp/Jeg-haper-Erna-Solberg-eller-Siv-Jensen-snart-setter-ned-foten--Viktoria-Fjelde Jeg har flere ganger tatt meg selv i å tenke at flere bør skrive om kulturen for fremmedhat og diskriminering som finnes blant enkelte politikere.
AA170916 Flere rapporter, blant annet fra FN, tyder på mer diskriminering og fysiske angrep mot kvinner etter at forbudet ble innført.
DB170915 ( Dagbladet ) : Google etterforskes etter å ha blitt saksøkt for diskriminering mot kvinner når det kommer til lønn og lønnspålegg, det skriver den amerikanske avisa The Mercury News.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/22Wpl/Alder-avgjor-om-lungesyke-kan-fa-nye-organer - Rettferdig fordeling av leveår er ikke diskriminering , men tvert imot i tråd med å prioritere de som trenger det mest.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/22Wpl/Alder-avgjor-om-lungesyke-kan-fa-nye-organer - Ikke diskriminering
DN170910 - Krever ekstremt hardt og mye ubehagelig arbeid ¶ 2144 søknader - ingen spor av diskriminering ¶ ¶
DB170910 FRP-KVINNE : - Kvotering er diskriminering , sier Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet.
DB170910 - I motsetning til SV, mener vi at kvotering er en ren diskriminering av kvinner, fordi man sier at vi trenger et regelverk for å skaffe oss posisjoner i samfunnet.
DB170910 - Den som leter etter diskriminering på disse listene finner mer om man ser på alder, enn om man ser på kjønn, sier førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania til Dagbladet.
DA170909 Det er diskriminering av barna.
AA170909 Daglig utsettes skeive mennesker verden over for diskriminering og brudd på menneskerettighetene.
DA170906 For det er sjeldent en aktiv diskriminering av kvinner, men en positiv prioritering av menn.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/12dMe/Aftenposten-mener-Norge-ma-legge-press-pa-Aung-San-Suu-Kyi Rohingya-folket, en muslimsk minoritet i et overveiende buddhistisk land, har i flere årtier opplevd brutal undertrykkelse og diskriminering .
DA170905 Det er veldig farlig for et politisk klima, og det skaper frykt, usikkerhet og diskriminering .
VG170904 Hennes retorikk virker autoritær, splitter og fører til frykt og diskriminering .
AA170904 Han kaller Merkels uttalelse populisme og en marginalisering som bare fremmer diskriminering og rasisme.
VG170902 Det skylder vi generasjonene som kommer etter oss, det skylder vi samfunnet, og det skylder vi ikke minst den jødiske minoriteten, som har opplevd forfølgelse, diskriminering og hat gjennom mange århundrer.
VG170901 Analogiene til diskriminering og fremmedfrykt er fiffig løst med mye humor.
DB170901 NRK klages inn til Likestillingsombudet for religiøs diskriminering
DA170831 Dette taket gjelder ikke dersom arbeidstakeren har blitt utsatt for diskriminering eller andre brudd på faglige rettigheter.
DB170830 Det eneste de har er rett og slett mobbing og diskriminering av en gruppe av befolkningen, sier han.
DA170830 - Dagens praksis er grov forskjellsbehandling og svært skadelig diskriminering .
VG170829 Trump har møtt mye motstand etter at han valgte å benåde den omstridte sheriffen Joe Arpaio, som risikerte seks måneders fengsel for diskriminering .
VG170829 Den 85 år gamle sheriffen var funnet skyldig i å ha brukt trafikkpoliti målrettet mot innvandrere, og risikerte seks måneder i fengsel for diskriminering .
SA170829 Ellers må man ty til det slemme ordet diskriminering .
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Ellers må man ty til det slemme ordet diskriminering .
DB170827 Joe Arpaio har også lenge blitt anklaget for rasisme og diskriminering .
DB170827 85-åringen risikerte seks måneder i fengsel for diskriminering .
DB170827 NRK klages inn til Likestillingsombudet for religiøs diskriminering
AP170827https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/VE6rJ/I-have-a-dream---en-drom-av-en-tale--Bjorn-Magnus-Berge De møter daglig utstrakt diskriminering på skoler og universiteter, på arbeidsplasser eller når det gjelder lønnsforhold.
VG170826 Å benåde en person som er dømt for diskriminering på grunn av rase bare to uker etter de voldelige opptøyene i Charlottesville skaper skarpe reaksjoner blant mange i USA.
VG170826 Den andre nyheten som altså dukket opp fredag kveld var benådningen av sheriff Joe Arpaio, som nylig ble dømt for diskriminering for å bruke trafikkpoliti målrettet mot latinamerikanske innvandrere.
VG170826 SKYLDIG : Joe Arpaio er nå benådet av presidenten etter å ha blitt funnet skyldig i diskriminering for kort tid siden.
VG170826 85-åringen risikerte seks måneder i fengsel for diskriminering .
DB170826 85-åringen risikerte seks måneder i fengsel for diskriminering .
VG170825 uslimer som rasjonell årsak til økende islamskepsis i Vesten, for så å avfeie begrepet islamofobi selv om alle toneangivende definisjoner av begrepet fokuserer på konsekvensene det har for muslimer og ikke religionen islam - i form av ideer og holdninger som underbygger og rettferdiggjør hat mot og diskriminering av muslimer.
VG170825 Til sammenlikning handlet ikke europeisk antisemittisme bare om jødehat, derimot bidro kristne forestillinger om jødenes religion, jødedeommen, til å bane vei for antijødisk diskriminering , hat og vold helt siden middelalderen.
VG170825 Muslimhat er en slik kilde til flammene og nærer dem, for antimuslimsk hatkriminalitet og diskriminering underbygger ekstremistenes narrativ om at den vestlige og muslimske inngår i en sivilisasjonskamp.
VG170825 Denne anti-judaismen rammet ikke bare jødedommen som religion, men bidro også til diskriminering av jøder og massedrap på dem i store deler av middelalderen.
DB170825 Det viktigste for meg er at vi alle står sammen mot diskriminering og mot holdningene som ble fremmet i denne nazimarsjen.
DB170825 Vi kommer oss neppe videre i kampen for likestilling før vi erkjenner at diskriminering ikke har noe å gjøre med plaggene kvinner bruker.
DB170825 Selv om mange av de viktigste sakene som omhandler diskriminering ikke gjelder klesplagg, velger vi likevel å fokusere på klær når vi snakker om innvandrere eller våre muslimske søstre.
DB170825 Hadde den gjort det hadde folk forstått at diskriminering i Vesten ikke dreier seg om plagg.
DB170825 Fokuset på de aktuelle plaggene ødelegger for en nyansert debatt og skjuler de egentlige maktmekanismene bak diskriminering .
DB170825 Eksemplene over er ment å vise hvor omfattende diskriminering av kvinner er og hvor årsaken ikke dreier seg om løstekstiler, men om holdninger som har sitt utspring i hvordan vi snakker om hverandre.
DB170825 Diskriminering skjer ved at vi til stadighet snakker om kvinnekroppen og om hvor mye/lite den bør ha på seg.
DB170824 For denne kampen innebærer også å forsvare muslimer mot negative generaliseringer og diskriminering .
DB170824 Whitehead mener det fortsatt er sterke krefter som arbeider for å undertrykke afroamerikanerne, blant annet gjennom diskriminering og ved å bygge ned skolegangen i fattige strøk.
DB170823 - Den viser en komplett mangel på forståelse for vårt lands historie av rasisme, og for politimyndighetens rolle i å opprettholde diskriminering .
DB170823 De savnede jentene er kanskje det sterkeste uttrykket for diskriminering av kvinner i vår tid, men det er nesten ingen som snakker om det.
DA170823 Diskriminering
VG170822 Diskriminering og hatefulle ytringer hører ikke hjemme her.
DB170822 NRK klages inn til Likestillingsombudet for religiøs diskriminering
NL170821 Det paradoksale i samepolitikken er jo at den er bygd nettopp på mange av de prinsippene man mener førte til diskriminering av samene.
VG170820 Det tas til orde for handlingsplaner mot æresrelatert diskriminering , trusler og vold både hos skoler, kommuner og på nasjonalt plan.
DB170820 Vi utsettes ikke for diskriminering , men vi frykter at det vil endre seg nå, sier sekretæren i Ripoll-moskeen.
NL170818 Denne nedvurderende skolepraksis er diskriminering !
DA170818 Leder Birte Simonsen peker på lovverket som sier at ingen barn skal utsettes for diskriminering .
DA170818 Kompetansen om diskriminering i skolen varierer, tror Simonsen.
DB170817 Regjeringen snakker om noen veldig få grep som de gjennomfører nå, men har ikke levert en helhetlig politikk mot rasisme og diskriminering .
DB170817 Et minimum må være å fornye handlingsplanen mot rasisme og diskriminering som har ligget på hylla siden Høyre og FRP inntok regjeringskontorene i 2013.
AA170817 | NRK klages inn til Likestillingsombudet for religiøs diskriminering
AA170817 | NRK klages inn til Likestillingsombudet for religiøs diskriminering
DN170816 Kampen mot statuer ser USA-eksperten som et oppgjør med rasefordommer og diskriminering , aktuelle konflikter med historiske røtter tilbake til slavetiden og borgerkrigen.
DB170816 | Mann omkom i arbeidsulykke i Harstad ¶ ¶ - DISKRIMINERING : Barneombudet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er bekymret for at elever med funksjonsnedsettelser får spesialundervisning av ufaglærte lærere.
DB170816 Dette mener vi er diskriminering på systemnivå, sier Hendis.
DB170816 - Det er diskriminering , men også et lovbrudd der man fratar masse barn muligheten til å få en god utdanning, delta i fellesskapet og få den kunnskapen de er avhengige av å få for å bli en god arbeidstaker seinere i livet.
DB170816 Diskriminering
DA170816 Ungdom forteller også om rasisme og diskriminering i møte med politiet og åtte prosent oppgir at de gjennom « tilfeldige » kontroller, opplever politiet, som skal beskytte mot rasisme, som en utøver av nettopp rasisme.
DA170816 Spørsmålene er kategorisert etter ulike arenaer hvor ungdom har opplevd diskriminering , eksempelvis skole, offentlig transport, utesteder, butikker, på gata og andre steder.
DA170816 Leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, mener det er på tide å ta fatt i problemene og at regjeringen innfører en tiltaksplan mot rasisme og diskriminering .
DA170816 Dette er historien til Miriam Heinesen ( 28 ), en av mange historier fra ungdom som opplever rasisme og diskriminering i en rapport fra Antirasistisk Senter, om ungdom og rasisme.
DA170816 Der hvor én av eller begge foreldrene er født i et annet land enn Norge, opplever en av fire elever rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling på skolen regelmessig.
DA170816 Diskriminering
VG170815 Dette har ingen ting med diskriminering å gjøre.
DB170815 Sosial lidelse : Arbeidsledighet, utestengning, diskriminering , stigmatisering ¶
VG170814 Diskriminering av homofile er et glimrende eksempel.
DN170813 Isabelle Ringes, gründer av Tenk, teknologinettverket for kvinner, mener at diskriminering av kvinner også skjer i norsk teknologibransje, men at det er en god del verre i Silicon Valley.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig For denne delen av den amerikanske høyresiden er omvendt diskriminering en kjernesak.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Damore hadde vært på mangfoldighetskurs og fått høre at diskriminering var årsaken til at det ikke var flere kvinner i selskapet.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp For denne delen av den amerikanske høyresiden er omvendt diskriminering en kjernesak.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Damore hadde vært på mangfoldskurs og fått høre at diskriminering var årsaken til at det ikke var flere kvinner i selskapet.
VG170811 Rasisme og diskriminering er fortsatt en del av samfunnet, selv om rasister ikke lenger slipper inn i det gode selskap.
VG170811 Og den har stått på Stortinget og i kommunestyrer, der gode politikere har opprettet fritidsklubber, møteplasser, og straffeparagrafer mot diskriminering og hatkriminalitet.
VG170811 Derfor sier jeg til barna at vi skal ta vare på og være ekstra snille mot dem som opplever urettferdighet og diskriminering .
DB170811 Det eneste resultatet var en dramatisk økning i klager mot politiet for diskriminering og maktovertramp, dokumentert av Norsk senter for menneskerettigheter.
DB170811 Kronikken til Dag Herbjørnsrud er ikke akkurat starten på polariseringen i norsk samfunnsdebatt på disse områdene : islam, innvandring, norskhet, rasisme ( her kan det nevnes at en av de Herbjørnsrud nevner fornektet minoritetsnordmenns erfaring med rasisme og diskriminering tidligere i år ) osv.
DB170811 De vil dekke temaene hatefulle ytringer, antisemittisme, rasisme, diskriminering av minoriteter og udemokratiske holdninger.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE5r/Amnesty-International-om-steining-utspill--Frp-og-Siv-Jensen-taler-med-to-tunger - Hvis målet er å bekjempe bruken av steining, halshugging, pisking, diskriminering av kvinner og henrettelser av barn så vet alle at det sterkeste kortet er business, sier Ekeløve-Slydal.
NL170810 Uten slik mulighet forsterkes forskjellsbehandling og diskriminering av personer med utviklingshemning.
DB170810 På norsk jord kan vi registrere framveksten av en del unge muslimer og deres kritiske tilnærming til former for islamsk trospraksis, som de mener er preget av diskriminering og intoleranse.
VG170809 Selbekk er i VG-innlegget sitt langt mer opptatt av semantikken rundt islamofobi-begrepet enn å ta på alvor at muslimer i Norge og andre vestlige land i økende grad blir utsatt for hatkriminalitet, diskriminering og stigmatisering.
VG170809 Med andre ord er det nok allment kjent, egentlig også for Selbekk hvis han er ærlig og ikke gjør seg så mye til, at islamofobi-begrepet er ikke-medisinsk og digitale ordbøker som Cambridge, Oxford og Merriam-Webster definerer det som urimelig, fordomsfull frykt for - eller diskriminering av - islam og muslimer.
VG170809 For han glemmer kanskje at diskriminering og hatkriminalitet som rammer muslimer kan være resultat av langvarig generell mistenkeliggjøring og en retorikk som konstruerer et fiendebilde av islam.
VG170809 Dagen-redaktøren må gjerne mislike islamofobi-begrepet og igjen lukke øynene for at vestlige akademikere og myndigheter bruker begrepet i faglige diskusjoner og rapporter, men han heller barnet ut med badevannet når han kategorisk avfeier økt forskning og handlingsplan rettet mot diskriminering og stigmatisering av muslimer fordi han ikke liker ordet « islamofobi ».
VG170808 Det er nemlig nok av folk som faktisk opplever hets og diskriminering på kroppen og de har som regel ikke flere milliarder på bok.
VG170808 Kort oppsummert kan islamofobi defineres som feilaktige negative fordommer og stereotypier om islam og konspiratorisk tankesett som underbygger frykt for, hat mot og diskriminering av muslimer ( jmf.
DB170808 Domstolen sa at diskriminering basert på seksuell legning er like alvorlig som diskriminering basert på rase eller hudfarge.
DB170808 Domstolen sa at diskriminering basert på seksuell legning er like alvorlig som diskriminering basert på rase eller hudfarge.
DB170808 Beskylder Google for diskriminering
VG170806 - Omvendt diskriminering
VG170806 - Det er omvendt diskriminering , føyde prins Henrik til.
DB170805 Når skal politikerne komme med tiltak som reduserer innflytelsen til de religiøse som gjemmer sin systematiske diskriminering av jenter og kvinner, homofile og vantro bak en Gud ?
DN170804 Fem av Ubers største investorer krevde at Kalanick måtte trekke seg umiddelbart etter at selskapet har vært etterforsket av tidligere justisminister Eric Holder for anklager om seksuell trakassering og diskriminering innad i selskapet.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/99499/Senatet-frykter-Trump-vil-sparke-justisministeren_-men-har-funnet-en-mate-a-hindre-det-pa Her kan du kan lese at Trump og Session vil fortsette med privatdrevne fengsler, ønsker å trappe opp krigen mot narkotika, vil ha strengere straffer og ikke vil etterforske politiet for diskriminering .
VG170803 Det får konsekvenser for kampen for likeverd og mot diskriminering , for synet på aktiv dødshjelp, tvillingabort og bioteknologi.
SA170801 19-åringen Fuad Jeylan tilhører for eksempel oromofolket, en folkegruppe som blir utsatt for diskriminering i Etiopia.
FV170801https://www.fvn.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html 19-åringen Fuad Jeylan tilhører for eksempel oromofolket, en folkegruppe som blir utsatt for diskriminering i Etiopia.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html 19-åringen Fuad Jeylan tilhører for eksempel oromofolket, en folkegruppe som blir utsatt for diskriminering i Etiopia.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html 19-åringen Fuad Jeylan tilhører for eksempel oromofolket, en folkegruppe som blir utsatt for diskriminering i Etiopia.
DA170731 Landet har en lang historie med diskriminering mot landets urbefolkning. 150-årsjubileet må brukes til å ta opp nettopp slike tabuer, mener han.
DB170728 Han har for eksempel uttalt at han vil støtte The First Amendment Defence Act, som åpner opp for lovlig diskriminering mot LHBT-personer av religiøse årsaker.
SA170727 Det skriver FARE-nettverket som jobber mot rasisme og diskriminering innen fotballen.
DB170727 Krigen begynte etter flere år med diskriminering rettet mot den tamilske minoriteten i landet, og førte til at opptil 100 000 mistet livet, ifølge FN.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ny-liga-kritiseres--Nekter-spillerne-a-bli-gravide-eller-vise-homofil-kjarlighet-239344b.html Det skriver FARE-nettverket som jobber mot rasisme og diskriminering innen fotballen.
VG170726 La oss fortsette å kjempe mot vold, overgrep og diskriminering av muslimer.
DB170725 Jeg vil forebygge rasisme og diskriminering og bekjempe institusjonalisert rasisme som viser seg i folks hverdager.
DB170725 Det er en spesiell type avmakt man føler når ens barn er offer for noe man ikke rår over, eller å vite at barnet ditt kan bli utsatt for trakassering, diskriminering eller risikere å bli sosialt ekskludert hvilken dag som helst.
DB170725 Antirasisme forutsetter at du tar et aktivt standpunkt mot diskriminering i alle former, og forstår at et angrep mot andres frihet er et angrep mot din egen.
DB170725 Mest brukes det mot de av oss som ønsker en mer human flyktningpolitikk, som vil ta vare på miljøet, eller som reagerer på diskriminering og trakassering.
AA170724 De føler diskriminering i jobbsøkerkøen, mistenksomme blikk på gaten, og kollektiv fordømmelse fra storsamfunnet.
VG170722 - Å bekjempe rasisme og diskriminering i fotballen er en av de viktigste prioritetene i vår organisasjon.
NL170721 Engstelige kulturrelativister på venstresiden antyder ganske lett og greit at de som ytrer seg kritisk overfor diskriminering av kvinner i patriarkalske samfunn, er neofacister.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Dette arbeidet må skje innenfor ytringsfrihetens grenser, men et regelverk mot hat, hets, trakassering og diskriminering er nødvendig.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - Antirasisme, arbeid mot diskriminering og likestilling er blitt store saker for meg.
VG170718 * 1 Amnesty International har ropt varsko om at behandlingen av voldtektssaker er en kjønnsbasert diskriminering som staten har et ansvar for å forebygge og bekjempe. * 1 Norge har fortsatt ikke implementert Europarådets artikkel 36 i konvensjonen for bekjempelse av vold mot kvinner : ¶
VG170717 Til og med Israels Utenriksdepartement protesterte kraftig på slik diskriminering av jøder.
NL170717 Nok en gang skal en viktig kamp fram i lyset, mot fordommer, diskriminering og manglende aksept.
DB170717 De identifiserte seg som ofre, og måtte i lang tid leve med skam og diskriminering , som følge av bomba.
DA170717 Verden må snart klare å slutte med hundsing, diskriminering og vold mot kvinner.
DN170714 | Airbnb-vert fikk 40.000 kr i bot for diskriminering
DB170714 Gry Cecilie Rustad, postdoktor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, er også tydelig på at det er mye diskriminering i Hollywood, men påpeker at man også finner diskriminering i de fleste bransjer i USA.
DB170714 Gry Cecilie Rustad, postdoktor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, er også tydelig på at det er mye diskriminering i Hollywood, men påpeker at man også finner diskriminering i de fleste bransjer i USA.
DB170714 - Så kan man jo håpe at det har effekt for andre som opplever diskriminering også.
DB170714 - Jeg tror eller håper at det at Hollywood-stjerner begynner å si i fra er et tegn på at det er et begynnende oppgjør generelt sett mot diskriminering og sosial ulikhet, sier hun.
AA170714 | Airbnb-vert fikk 40.000 kr i bot for diskriminering
DB170712 Til å stå opp mot diskriminering , forenklede verdensbilder og fordummende svar på vanskelige samfunnsspørsmål.
DB170710 Overvekt kan føre til mange plager, og ifølge Klepp ser man en klar økning blant tilfeller av blant annet diabetes type 2, skjelettplager og psykiske helseplager knyttet til dårlig kroppsbilde, mobbing eller diskriminering .
DA170710 De har mange minoriteter å holde orden på og tilfredsstille behovene til, og å gradere disse minoritetenes undertrykking og diskriminering avstedkommer de mest bisarre og intolerante krangler.
NL170708 De føler diskriminering i jobbsøkerkøen, mistenksomme blikk på gaten, og kollektiv fordømmelse fra storsamfunnet.
DB170705 Ikke tenkt på diskriminering
DA170705 Ikke diskriminering
DA170705 - At grupper som diskrimineres lager egne arrangementer er ikke diskriminering , sier Stina Bergsten i Kvinnefronten som støtter initiativet.
VG170704 De føler diskriminering i jobbsøkerkøen, mistenksomme blikk på gaten, og kollektiv fordømmelse fra storsamfunnet.
AA170703 Det er veldig trist å se at det er så mye diskriminering her.
VG170701 « Det er viktig å feire mangfoldet og kjempe mot diskriminering og hets.
VG170701 Bak Pride står FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som har som uttalt mål å arbeide for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.
DB170701 Jeg ramser ikke opp disse gruppene tilfeldig, men fordi hver av dem har vært utsatt for brutale overgrep og statlig diskriminering opp gjennom historien.
DB170701 Med den nye loven oppfyller Norge våre menneskerettslige forpliktelser bedre enn før, blant annet ved at retten til privatliv og forbudet mot diskriminering nå står sterkere.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Han-sto-frem-som-homofil-samme-ar-som-det-ble-avkriminalisert-i-Norge-I-dag-feiret-han-sammen-med-titusenvis-av-andre-624327b.html Ved en endring av straffeloven 1981 innførte Norge bestemmelser som gir homofile som enkeltpersoner og gruppe et særskilt strafferettslig vern mot nedsettende omtale og diskriminering ( §§ 135a, 349a ).
VG170630 Hareide selv sa at det kostet ham veldig lite, for ham var det rett og slett viktig å være der for å stå opp mot diskriminering , hatkriminalitet og trusler mot homofile og lesbiske.
VG170630 Det er ikke enhver form for diskriminering som gir rett til opphold i Norge, men mer alvorlige trusler mot liv, helse eller livssituasjon.
VG170630 Realiteten er at det er vel så mye diskriminering av dere norske folk, dere vantro, men det virker som om nordmenn ikke vil ta inn over seg eller vite om denne rasismen.
SA170630 « Det foreliggende nulltakseringstilbudet fra Telenor innebærer en økonomisk diskriminering av utvalgte applikasjoner », står det i vurderingen.
DB170630 La oss feire 45 år siden diskriminering av homofili.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Skeiv-i-Helse-Norge--Solberg_-Rosmo-Hansen-og-Arntzen-624189b.html Siden 2014 har diskrimineringsloven om seksuell orientering gitt vern mot diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Skeiv-i-Helse-Norge--Solberg_-Rosmo-Hansen-og-Arntzen-624189b.html Manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i psykisk helsevern kan medføre diskriminering av skeive, viser ny rapport fra Likestillingssenteret.
AA170630 « Det foreliggende nulltakseringstilbudet fra Telenor innebærer en økonomisk diskriminering av utvalgte applikasjoner », står det i vurderingen.
AA170629 Oslo skal være et trygt sted å være for alle, et sted der vi motarbeider all intoleranse, hat og diskriminering , sa ordføreren før flagget ble heist til topps, ifølge Blikk.
VG170627 SKAM har bidratt til å sette fokus også på dette, i tillegg til tema som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, diskriminering og fremmedfrykt.
DB170625 ØSK artikkel 2.2 presiserer at rettighetene skal gjelde uten noe form for diskriminering når det gjelder rase, farge, seksuell legning, språk, religion, politisk synspunkt eller annen form for nasjonal eller sosial status.
DB170625 Rettighetene skal gjelde for alle, uavhengig av hvem de er og hvor de bor og uten diskriminering .
VG170623 - Diskriminering basert på tidligere forhold kan bli normalt igjen.
DA170623 For sosialdemokrater er en tydelig kamp mot arbeidsledighet og utenforskap, noe som egentlig burde være en selvfølge, og ikke bare kamp mot diskriminering , sier han.
AP170622https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/WV0mL/Fortellingen-om-den-nye-likestillingsloven--Dag-Oistein-Endsjo juni 2001 ba om at man må « utvide både Likestillingsloven og Likestillingsombudets mandat til å gjelde all diskriminering », ble det ikke den store responsen.
AP170622https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Fortellingen-om-den-nye-likestillingsloven--Dag-Oistein-Endsjo-623685b.html juni 2001 ba om at man må « utvide både Likestillingsloven og Likestillingsombudets mandat til å gjelde all diskriminering », ble det ikke den store responsen.
DN170621 Uber hyret i februar tidligere justisminister Eric Holder for å etterforske anklager om seksuell trakassering og diskriminering innad i selskapet.
DB170620 Tekster om temaer som fattigdom, rasisme, diskriminering og urettferdighet, kombinert med engasjementet og personligheten har de siste 20 åra gjort Shakur til et internasjonalt ikon.
BT170620 De oppgir ofte motvilje fra familie og venner i forbindelse med nikab-bruk, og viser til erfaringer med diskriminering og verbal trakassering i det offentlige rom, skriver Jacobsen i en e-post.
DN170619https://www.dn.no/jobbledelse/2017/06/16/1110/Arbeidsliv/2144-soknader-ingen-spor-av-diskriminering Foto : Fredrik Bjerknes ¶ | 2144 søknader - ingen spor av diskriminering
DN170618 De frykter sensur og diskriminering under Donald Trump.
VG170617 Ifølge Store Norske var Norge også det første landet i verden som innførte egne bestemmelser som sikret homofile vern mot nedsettende omtale og diskriminering .
NL170616 Motorferdselloven - stjerneeksempel på diskriminering
DB170616 Velferdsstaten : Husk at du kan klage Likestillings og diskrimineringsombudet ( LDO ) hvis du opplever diskriminering !
DB170616 Velferdsstaten : Da kommer ombudet med et utsagn ( altså en konklusjon ) der de slår fast om diskriminering har skjedd eller ikke.
DB170616 Er du for diskriminering ?
AA170616 Vi aksepterer mye, men kan ikke tolerere diskriminering og rasisme.
AP170615 Vi aksepterer mye, men kan ikke tolerere diskriminering og rasisme.
AA170615 Vi aksepterer mye, men kan ikke tolerere diskriminering og rasisme.
VG170614 I det russiske tilfellet kan problemer med rasisme, diskriminering av homofile og korrupsjonsanklager legges til listen, samt avsløringen av hvordan nordkoreansk arbeidskraft er blitt brukt til stadionbygging, med slavelignende vilkår.
BT170614 Det kan skape uheldige situasjoner og en opplevelse av diskriminering når lokale forbud kommer på plass fordi enkeltpersoner bruker nikab.
AA170614 - Forskningen viser at samiske minoriteter som har opplevd trakassering og diskriminering har liten tillit til majoritetsbefolkningen, sier Paulsen, som er veldig stolt over den åpenheten som nå vises.
NL170613 Lederen i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, mannen som tidligere i år pekte nese av norske myndigheter da han ansatte en kvinne i niqab i organisasjonen sine ( men på det offentliges bekostning ), gikk hardt ut mot Moss kommune, og kalte forbudet for diskriminering .
DN170613 Uber hyret i februar tidligere justisminister Eric Holder for å etterforske anklager om seksuell trakassering og diskriminering innad i selskapet.
AA170613 Kinoer ble innklaget for diskriminering .
DN170612 Uber hyret i februar tidligere justisminister Eric Holder for å etterforske anklager om seksuell trakassering og diskriminering innad i selskapet.
AP170612 Vi tolererer ikke hatretorikk eller diskriminering .
VG170611 Nå krever Hanne Bjurstrøm en bråstopp i skolenes diskriminering .
VG170611 - Det følger av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som kom i 2008, at alle elever med nedsatt funksjonsevne skal sikres mot diskriminering med krav til universell utforming i skolene våre.
SA170609 Dette er « i strid med forbudet mot diskriminering », uttaler Likestillingsombudet.
FV170608 Dette er « i strid med forbudet mot diskriminering », uttaler Likestillingsombudet.
DN170608 Partisk diskriminering av Israel ¶
DN170608 - FN har en slående historie med partisk diskriminering av Israel.
SA170607https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/NFL-stjernens-flaggprotest-fikk-USA-til-a-koke-Na-vil-ingen-klubber-ha-han-236920b.html Mot diskriminering
SA170607 Mot diskriminering
DB170607 Mot diskriminering
BT170607https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/NFL-stjernens-flaggprotest-fikk-USA-til-a-koke-Na-vil-ingen-klubber-ha-han-236920b.html Mot diskriminering
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Han-kan-pafore-Trump-to-sviende-tap-eller-to-triumfer-622419b.html Der heter det at presidentordren « taler med vage ord om nasjonal sikkerhet mens konteksten drypper av religiøs intoleranse, fordommer og diskriminering ».
AP170607https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/NFL-stjernens-flaggprotest-fikk-USA-til-a-koke-Na-vil-ingen-klubber-ha-han-236920b.html Mot diskriminering
AP170607 Der heter det at presidentordren « taler med vage ord om nasjonal sikkerhet mens konteksten drypper av religiøs intoleranse, fordommer og diskriminering ».
AP170607 Mot diskriminering
BT170603 Folk som går utenfor de tradisjonelle kjønnskategoriene er særlig utsatt for diskriminering .
DN170602 - Vi vet alle at europeiske selskaper som investerer i Kina møter vanskeligheter og diskriminering .
DN170602 Diskriminering
DB170601 Kvinnefronten vil også rette søkelyset på kjønnsblindheten som fører til strukturell diskriminering av kvinner, blant annet når det gjelder velferdsytelser som pensjon.
SA170531 Ungdomsmenigheten Hillsongs holdninger er, etter min mening, enda mer ekstreme og fronter homofobi og diskriminering ytterligere.
SA170531 Kjære Intro Rogaland/Hillsong Rogaland, diskriminering er dessverre fortsatt diskriminering , selv om den pakkes inn i tøffe beats, allsang og slagord som « Velkommen hjem ! ».
SA170531 Kjære Intro Rogaland/Hillsong Rogaland, diskriminering er dessverre fortsatt diskriminering, selv om den pakkes inn i tøffe beats, allsang og slagord som « Velkommen hjem ! ».
SA170531 Diskriminering er dessverre fortsatt diskriminering , selv om den pakkes inn i tøffe beats, allsang og slagord som « Velkommen hjem ! ».
SA170531 Diskriminering er dessverre fortsatt diskriminering, selv om den pakkes inn i tøffe beats, allsang og slagord som « Velkommen hjem ! ».
DB170531 FIFAs vedtekter er klare på at diskriminering mot et land, en privatperson eller en gruppe mennesker på bakgrunn av etnisk opprinnelse, kjønn, språk, religion, politikk eller andre grunner er strengt forbudt, og skal straffes.
DB170531 FIFA prøver aktivt å bekjempe alle typer diskriminering i fotballen, lyder det på deres nettsider.
DB170531 - Rasisme, eller noen form for diskriminering , hører ikke hjemme i fotball.
AP170531 Torstrup har nå levert et ankeskriv til Høyesterett hvor han blant annet viser til menneskerettighetskonvensjonen artikkel 14, som omhandler forbud mot diskriminering ( se faktaboks ).
DB170530 Det er rimelig å anta at slike behov ikke forsvinner etter 67 og er med andre ord en aldersbestemt form for diskriminering .
DB170530 Det er en type diskriminering og har et navn : alderisme.
BT170530 Mekanismene som støter kvinnene bort er en slags strukturell diskriminering - en ullen sum av holdninger.
AA170530 Ombudet er bekymret over rasistiske kommentarer og rasistisk motivert trakassering og diskriminering som særlig rammer jøder, tater/romani og rom.
VG170529 Jordmoren valgte derfor å ta den svenske helseregionen Region Jönkoping län til retten for diskriminering og brudd på Europakonvensjonen, etter å ha ført saken for diskrimeringsombudsmannen.
NL170529 - Samer opplever ti ganger mer diskriminering enn nordmenn.
AP170527 Som flere har påpekt i sammenheng med Regjeringens forslag til ny felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag, representerer den nåværende likestillingsloven for kjønn en gullstandard ved hvordan den i tiår har gitt det sterkeste vernet mot diskriminering i alle deler av samfunnet.
NL170525 Samer opplever mange ganger mer diskriminering og hverdagsrasisme enn nordmenn.
NL170524 Forskning sier at ti ganger ( ! ) så mange samer sier dem opplever diskriminering enn den øvrige befolkningen.
DB170524 Svært mange har opplevd å bli diskriminert ved ansettelse, og flere opplever diskriminering i utdanning eller på arbeidsplassen.
VG170522 Forsvar mot populisme krever at det rettes mer oppmerksomhet mot forhold som hindrer integrering, blant dem diskriminering i boligsaker, utdanning, sysselsetting og politikontroll.
DN170522 ¶ Skjult diskriminering skjer hver dag, og den hindrer oss fra å være best.
DB170519 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth har sagt til Dinside at reklameplakater som ser forskjell på menn, kvinner, alder og potensielt hudfarge kan bli problematisk med tanke på diskriminering .
DN170516 Hun trakk fram fem grupper som den nye bevegelsen skal støtte, blant dem Indivisible, en samling tidligere kongress-ansatte som gir råd for hvordan personer kan få sine representanters oppmerksomhet, og Color of Change, som jobber for reformer som skal få slutt på diskriminering mot afroamerikanere.
AP170516 Hun trakk frem fem grupper som den nye bevegelsen skal støtte, blant dem Indivisible, en samling tidligere kongress-ansatte som gir råd for hvordan personer kan få sine representanters oppmerksomhet, og Color of Change, som jobber for reformer som skal få slutt på diskriminering mot afroamerikanere.
AA170516 Hun trakk fram fem grupper som den nye bevegelsen skal støtte, blant dem Indivisible, en samling tidligere kongress-ansatte som gir råd for hvordan personer kan få sine representanters oppmerksomhet, og Color of Change, som jobber for reformer som skal få slutt på diskriminering mot afroamerikanere.
DA170512 Hun forteller at ukrainske myndigheter på denne måten la inn et tillegg i arbeidsloven som gir beskyttelse mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering.
DA170512 - Men lite forandres når det gjelder det å kunne leve uten å være redd for vold og diskriminering , eller at folk rundt deg respekterer og aksepterer deg for den du er.
DB170511 - Som profesjonell pilot har jeg aldri opplevd noen form for diskriminering eller forhåndsdømming.
DB170511 En annen organisasjon med kompetanse på å håndtere konkret rasisme er Organisasjonen mot offentlig diskriminering .
DB170511 Foregår en slik diskriminering også i norsk akademia ?
DA170511 Kommentarer som skal ha blitt brukt mot Christian er « neger », « svarting », « svart apekatt », « negerarbeid er for ham og andre lik ham » og « driftsleder for negerarbeid », ifølge dokumenter Organisasjon mot offentlig diskriminering ( OMOD ) har sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ).
DA170511 Det er studentavisen Universitas som denne uka kan avsløre at flere ansatte ved Eiendomsavdelingen til Universitetet i Oslo har blitt utsatt for rasistisk trakassering og diskriminering av kolleger i flere år.
DB170510 Men Haugseth, som kommer fra en jobb i Likestillings- og diskrimineringsombudet, frykter at slike muligheter kan reise spørsmål om diskriminering i framtida.
DB170510 Andre problemstillinger Haugseth ser for seg, er blant annet trusselen mot personvernet og potensialet for diskriminering .
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
AA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DN170509 Hillary Clinton skylder på diskriminering , Russland, Comey og seg selv ¶
DB170509 Rosinen i pølsa er forslaget om å gi den nye nemnda kompetanse til å tilkjenne oppreisning til ofre for diskriminering .
DB170509 Resultatet er et forslag som i stor grad skyver ansvaret for å ivareta vernet mot diskriminering fra sentrale samfunnsaktører, som arbeidsgivere og likestillingsmyndigheter, over på individene selv.
DB170509 Lovens uttrykte intensjon om å fremme likestilling lar seg videre ikke forene med den systematiske vingeklippingen av håndhevingsorganenes adgang til å ta opp strukturelle forhold som fører til diskriminering .
DB170509 Innføring av en én-instansordning vil utvilsomt gjøre det vanskeligere for personer fra ressurssvake grupper å fremme en klage om diskriminering .
DB170509 Innføring av en én-instansordning med skriftlig saksbehandling, mangel på fri rettshjelp og en innskrenkning i ombudets personellmessige veiledningskapasitet, vil utvilsomt gjøre det vanskeligere for personer fra ressurssvake grupper å fremme en klage om diskriminering .
DB170509 Hvordan loven kan inneholde et slikt unntak og samtidig kunne realisere formålet om « å fremme likestilling og hindre diskriminering », er vanskelig å forstå.
DB170509 Dette bidrar til å legitimere diskriminering og skape usikkerhet om vernets rekkevidde.
DB170509 Bakgrunnen for dette er omfattende dokumentasjonen av diskriminering og overgrep mot kvinner, lesbiske, homofile, transpersoner og mennesker med funksjonsnedsettelse i familien og i andre private sammenhenger.
AP170508 Når seksuelle minoriteter har høyere forekomst av psykisk lidelse, skyldes dette diskriminering og hatkriminalitet.
DB170506 - Klubben vår har alltid stått for respekt for offentlig orden og gode etiske standarder, samtidig som vi har fordømt diskriminering , skrev klubben i en pressemelding i forrige uke, ifølge The Guardian.
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶ ¶ DISKRIMINERING : En ny rapport fra Likestilling- og diskrimineringsombudet hevder at det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler.
DB170506 Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering , sier likestillings- og diskrimineringsombud ( LDO ) Hanne Bjurstrøm.
DB170506 Den er basert på filmen med samme navn fra 2014, og tittelen er hentet fra radioprogrammet der en av hovedpersonene, Sam White, langer ut mot diskriminering og idioti blant de den hvite studentmajoriteten.
AA170506 Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering , sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
DB170505 » Han ble ytterligere inspirert da det i 1972 ble vedtatt en lov mot « diskriminering , hat eller vold overfor en person eller gruppe av personer på grunn av deres avstamning eller tilhørighet til en bestemt folkegruppe, nasjon eller rase eller religion ».
DN170504https://www.dn.no/nyheter/2017/05/04/2022/Utenriks/trumps-helsereform-godkjent-av-representantenes-hus Hillary Clinton skylder på diskriminering , Russland, Comey og seg selv ¶
DN170504 Hillary Clinton skylder på diskriminering , Russland, Comey og seg selv ¶
DN170503 Hillary Clinton skylder på diskriminering , Russland, Comey og seg selv ¶
DN170503 Hillary Clinton skylder på diskriminering , Russland, Comey og seg selv ¶
DN170503 | Hillary Clinton skylder på diskriminering , Russland, Comey og seg selv ¶
VG170430 Religiøse ledere må aktivt motarbeide hatefulle ytringer og diskriminering av minoriteter.
VG170430 De kristne utsettes for diskriminering og vold til tross for at de fullt og helt er en del av den egyptiske nasjonen.
DB170427 Videre utgjorde den ulovlig diskriminering etter diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
DB170427 Konvensjonens kvinnebegrep omfatter samspillet mellom kjønn, etnisitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet, såkalt sammensatt diskriminering .
DB170427 FNs kvinnediskrimineringskonvensjon gir et omfattende vern mot individuell og strukturell diskriminering , herunder skadelige kjønnsstereotypier.
VG170426 Han mener diskriminering og mye motgang ødelegger for den langsiktige integreringen.
SA170426 Når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte i Trondheim denne uken, har ungdomspartiet spilt inn flere forslag knyttet til likestilling og diskriminering .
SA170426 Det vil gjøre at begge foreldre får mer tid sammen med barnet, i tillegg til at kvinner blir mindre utsatt for diskriminering i arbeidslivet grunnet fødselspermisjon », skriver KrFU i forslaget. 15.000 kroner ¶
AP170426 Når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte i Trondheim denne uken, har ungdomspartiet spilt inn flere forslag knyttet til likestilling og diskriminering .
AP170426 Det vil gjøre at begge foreldre får mer tid sammen med barnet, i tillegg til at kvinner blir mindre utsatt for diskriminering i arbeidslivet grunnet fødselspermisjon », skriver KrFU i forslaget. 15.000 kroner ¶
SA170425 - Vi tolerer ikke diskriminering , krenkende språk og atferd av noe slag, heter det fra en talsperson fra ITF.
AP170425https://www.aftenposten.no/norge/Parwin-og-dotrene-romte-fra-tvangsekteskap-Norske-myndigheter-viser-til-sharialover-nar-hun-nektes-a-fa-barna-til-Oslo-616902b.html UNE : - Avslag ikke å akseptere diskriminering
AP170425https://www.aftenposten.no/norge/Parwin-og-dotrene-romte-fra-tvangsekteskap-Norske-myndigheter-viser-til-sharialover-nar-hun-nektes-a-fa-barna-til-Oslo-616902b.html Men det betyr ikke at norske myndigheter aksepterer den type diskriminering , svarer nemndleder Camilla Myhrer Abrahamsen i UNE.
AP170425 UNE : - Avslag ikke å akseptere diskriminering
AP170425 Men det betyr ikke at norske myndigheter aksepterer den type diskriminering , svarer nemndleder Camilla Myhrer Abrahamsen i UNE.
AP170425 - Vi tolerer ikke diskriminering , krenkende språk og atferd av noe slag, heter det fra en talsperson fra ITF.
DB170424 Saudi-Arabias diskriminering av kvinner er grov og systematisk i lov og praksis, sier Neuer og utdyper : ¶
DB170424 Beskyldninger om diskriminering og rasistisk raselære haglet, og overskygget publikasjonen fullstendig.
DB170424 Med den nye felles likestillings- og diskrimineringsloven har Barne- og likestillingsminister Solveig Horne gjort mer enn de aller fleste for å vise hvordan all diskriminering er like alvorlig, uansett om det rammer noen på grunn av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
DB170424 Ikke minst er loven forbilledlig ved å gi et likere vern og ved hvordan den forbyr sammensatt diskriminering .
DB170424 I praksis betyr det at om man rammes av diskriminering som ikke spesifiseres av likestillings- og diskrimineringsloven, kan man ikke klage til Likestillingsombudet, som er gratis.
DB170424 Dette er bare noen av eksemplene på diskriminering som ikke dekkes av regjeringens forslag til felles likestillingslov.
DB170424 Den nye loven beskytter ikke andre enn dem som rammes av diskriminering relatert til et begrenset utvalg av diskrimineringsgrunnlag.
DB170424 All diskriminering er faktisk allerede forbudt i Norge, gjennom et generelt forbud i Grunnloven og gjennom det generelle diskrimineringsforbudet i FNs Konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som også er norsk lov.
DB170424 Diskriminering handler ganske enkelt om usaklig forskjellsbehandling, f.eks. at mennesker nektes jobb, goder eller tjenester bare fordi de er dem de er.
DB170423 Et fjerde punkt jeg føler behov for å kommentere er hennes uttrykk 'gruppe til innbyrdes beundring' - jeg vil nok heller si at det i så fall er tale om grupper til gjensidig støtte - noe som absolutt er nødvendig i vårt samfunn der diskriminering og trakassering på grunn av transfobiske holdninger, manglende toleranse for og kunnskap om kjønnsmangfold er det som mange trans kvinner og trans menn har vært utsatt for, o
BT170422 Emmanuel Macron benytter enhver anledning til å understreke at Frankrike som land og kultur ikke har noen bestemt identitet, og annonserer nå en politikk som går ut på « positiv diskriminering ».
DB170420 I tillegg har vi et omfattende regelverk som beskytter mot diskriminering på bakgrunn av blant annet etnisitet.
AA170420 Onsdag sendte Brende brev til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland hvor han gjentok Norges forpliktelse til å støtte rådets tiltak for å bekjempe alle former for diskriminering og hatkriminalitet.
DB170419 Han vil ikke ha personer med penis i kvinnegarderobene, og slapp unna med det uten å måtte legge seg flat eller bli beskyldt for transfobi eller diskriminering .
DB170419 Det ligger ingen diskriminering i å kategorisere transkvinner som noe annet enn kvinner.
DB170418 » Vi skal selvfølgelig ha et regelverk som sikrer et likestilt arbeidsliv uten diskriminering , men ikke for enhver pris.
DB170418 Denne garantien har man også hatt når det kommer til diskriminering , gjennom behandling i ombud og ankenemnd.
AP170417 Kvotering veier opp for ubevisst diskriminering som kan bremse for kvinner i ansettelsesprosesser, skriver kronikkforfatterne.
DB170415 Som om ikke svarte kvinner like mye som hvite menn tilhører arbeiderklassen, men i tillegg opplever annen diskriminering på grunn av kjønn og rase.
DB170413 Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.
AP170413 Avdelingen skal hindre diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, kjønn, funksjonshemninger, religion, sivilstatus eller nasjonalitet.
AP170413 Årsakene er flere, og diskriminering er en av dem, sier han på telefon til Aftenposten.
AP170413 En fersk rapport om sanitærforholdene for romfolket i syv europeiske land avdekker utbredt diskriminering ved at de nektes adgang til vann.
AP170413 ECCR fant at diskriminering var en utbredt årsak til vannmangel.
AP170413 De fleste tilfellene av diskriminering ble registrert i Frankrike og Albania.
VG170411 Staten har lenge oversett, og i noen tilfeller sponset, diskriminering og vold mot Egypts religiøse minoriteter, tross deres falske løfte om likestilling.
VG170411 Koptere utgjør om lag ti prosent av befolkningen, og minoriteten har lenge lidd av diskriminering og forfølgelse.
DB170410 Det er viktig for oss at ombudet som pådriver har tett kontakt med dem som utsettes for diskriminering .
DB170410 Derimot blir det et sterkere, tydeligere og mer rettferdig vern mot diskriminering .
DB170410 Det er ingen tvil om at slik diskriminering forekommer, og dette kan ikke aksepteres.
DB170410 Diskriminering på grunn av alder rammer ikke bare eldre mennesker, men også barn og unge.
DA170410 Det er ikke snakk om diskriminering , men sannsynlighetsberegninger.
AA170410 Å hindre fattigdom, diskriminering , utenforskap og skarpe motsetninger er vanskelig, men det går an.
AP170409 Nordlendingene skal også ha møtt regelrett diskriminering mens de lette etter bolig i Oslo.
BT170408 Dermed er det fare for at slike forbud kan være i strid med både religionsfriheten og forbudet mot diskriminering .
BT170408 Andre kritikere mener forbud fører til diskriminering , opprør og tvinger kvinner til å leve isolert fra samfunnet - stikk i strid med intensjonen.
DB170407 Solveig Horne er flink til å selge den inn med en tilforlatelig påstand ; for meg er all diskriminering like ille.
DB170407 Likestilling og diskriminering gjøres til et individuelt spørsmål på linje med å klage til forbrukerombudet, i stedet for å befeste og synliggjøre at det er et av de viktigste politiske samfunnsspørsmålene i vår tid.
DB170407 Dette er historien om arbeidet mot diskriminering og håndheving av minoriteters rettigheter.
DB170407 Da reduseres diskriminering til en slags individuell mobbing løsrevet fra samfunnsstrukturer, kjønn, seksuell legning, rase og klasse, helt adskilt fra den politiske sfæren.
DB170407 Silseth mener at man ikke kan akseptere diskriminering på grunn av seksuell legning.
DA170406 Regjeringens nye lov vil svekke arbeidet mot diskriminering , mener Vibeke Blaker Strand, professor ved institutt for offentlig rett.
DA170406 Det svekker det strukturelle arbeidet noe som igjen kan føre til mer diskriminering av individer, sier Blaker Strand.
DB170405 ¶ NY LOV : Regjeringen foreslår nå en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov som vil gi et mer rettferdig, sterkere og tydeligere vern mot diskriminering , skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i denne kronikken.
DB170405 Vi foreslår nå en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov som vil gi et mer rettferdig, sterkere og tydeligere vern mot diskriminering .
DB170405 Samtidig tar loven høyde for diskriminering som typisk rammer bestemte grupper.
DB170405 Med en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov og en ny nemnd som skal kunne ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold vil vi stå bedre rustet i kampen mot diskriminering enn det vi gjør i dag.
DB170405 Loven skal ha til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering .
DB170405 Jeg mener ¶ også det er viktig at det synliggjøres i lovverket at sammensatt diskriminering ( for eksempel kjønn og funksjonsnedsettelse ) er forbudt.
DB170405 Jeg mener at alle former for diskriminering er alvorlig.
DB170405 Jeg foreslår blant annet at forbudet mot diskriminering og trakassering på grunn av alder skal gjelde også utenfor arbeidslivet.
DB170405 Et samfunn fritt for diskriminering er et bedre samfunn.
DB170405 Du kan vinne vanvittige 660 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Diskriminering er et alvorlig problem, både for dem som rammes og for samfunnet som helhet.
DB170405 Dette vil gjøre det enklere å arbeide mot diskriminering og for reell likestilling i samfunnet.
DB170405 Det er viktig at vi har et slagkraftig og godt lovverk som forbyr diskriminering og at lovverket håndheves på en effektiv måte.
DB170405 Dagens lovverk gir ikke et sterkt nok vern mot diskriminering .
DB170405 Diskriminering skal tas på alvor og bekjempes med effektive virkemidler.
DB170405 Når noen faktisk også ser ut til å mene at motstand mot nikab skyldes fremmedfrykt, fordommer og diskriminering , representerer det en uthuling av viktige begreper som det er riktig å reagere på.
DA170405 - Mot den flyktningpolitikken vi fører i dag, og mot diskriminering og vold.
AA170405 - Det er ikke diskriminering å velge å ikke ansette henne.
VG170404 - Det er mye dårlige omsorgstilbud og botilbud til dem over 15, som bor på asylmottak, og det er diskriminering av dem over 15, sier Lindboe.
SA170404 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) var blant flere faginstanser som mente forslaget ville svekke kvinners vern mot diskriminering .
SA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering , som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
SA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
DB170404 Mehtab Afsar sier han forstår at nikab er et omdiskutert tema, men mener det ville være diskriminering av IRN å ikke gi den best kvalifiserte søkeren jobben.
DB170404 Diskriminering
DB170404 Han sier han forstår at nikab er et omdiskutert tema, men mener det ville være diskriminering av IRN å ikke gi den best kvalifiserte søkeren.
DB170404 Loven vil heller ikke regulere diskriminering i den private sfære, noe LDO har reagert på.
DB170404 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) var blant flere faginstanser som mente forslaget ville svekke kvinners vern mot diskriminering .
DB170404 Jeg mener loven vi nå legger fram lager et sterkere vern mot diskriminering , også for kvinner, kommenterer Horne.
DB170404 Ikke minst fører den til et sterkere vern mot diskriminering for befolkningen, mener Horne.
DB170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering , som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
DB170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
DB170404 Den nye loven skal samle fire andre særlover om diskriminering , deriblant likestillingsloven, i en og samme lov.
DA170404 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) var blant flere faginstanser som mente forslaget ville svekke kvinners vern mot diskriminering .
DA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering , som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
DA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AP170404 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) var blant flere faginstanser som mente forslaget ville svekke kvinners vern mot diskriminering .
AP170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering , som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AP170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AP170404 Men det som utgjør en langt større barrière, er fremmedfrykt, diskriminering og andre degraderende holdninger overfor andre mennesker.
AA170404 Han sier Hasic var best kvalifisert av søkerne til jobben og mener det ville være diskriminering og dermed lovstridig å unnlate å ansette henne fordi hun bruker nikab.
AA170404 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) var blant flere faginstanser som mente forslaget ville svekke kvinners vern mot diskriminering .
AA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering , som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
VG170403 Eller stille spørsmål ved om den innvandringspolitikken, og retorikken, som Heggelund forsvarer og omtaler som « ansvarlig » politikk ikke bidrar nettopp til diskriminering av en sårbar gruppe.
VG170331 « Kjønnsmakt og diskriminering » ¶
VG170331 I en kronikk ble det hevdet at Hege Leirfall Ingebrigtsen ( 38 ) ble utsatt for « et strålende eksempel på kjønnsmakt og diskriminering i norsk idrett » da mediene skrev at RBK-trenerens kone ble ny styreleder i Bodø/Glimt.
VG170331 » « Likevel er nyhetssaken i mediene tilknyttet innstillingen av den nye styrelederen et strålende eksempel på kjønnsmakt og diskriminering i norsk idrett.
VG170331 » - Strukturell diskriminering i praksis ¶
DB170330 understreket også at Hawaii vil lide økonomisk dersom presidentordren hindrer studenter og turister i å komme til Hawaii, og Watson påpekte også at det er sannsynlig at Hawaii vil nå fram med påstanden om at innreiseforbudet bryter med det første grunnlovstillegget, som beskytter folk fra religiøs diskriminering .
DA170330 Partiet Feministisk initiativ ( FI ) beskriver seg som et feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering .
AP170330 Årsakene er flere, og diskriminering er en av dem, sier han på telefon til Aftenposten.
AP170330 En fersk rapport om sanitærforholdene for romfolket i syv europeiske land avdekker utbredt diskriminering ved at de nektes adgang til vann.
AP170330 ECCR fant at diskriminering var en utbredt årsak til vannmangel.
AP170330 De fleste tilfellene av diskriminering ble registrert i Frankrike og Albania.
VG170329 NASJONALISTISK : UKIP og Nigel Farages kampanje for utmelding av EU, som var svært innvandringskritisk, kan ha bidratt til å gjøre diskriminering av minoriteter mer stuerent, mener organisasjonen bak kartleggingen.
VG170329 Men rasisme og diskriminering har alltid eksistert og vil fortsette å finnes.
DN170329 Lovendringer innen likestilling, diskriminering og barnevern ventes fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) før påske.
VG170328 I årevis har KrF bidratt til diskriminering av homofile.
VG170328 Vi er opptatt av å forholde oss til arbeidsmiljøloven og at man ikke skal drive diskriminering av mennesker på bakgrunn av hvordan de går kledd.
VG170328 Det oppfordrer til diskriminering , som igjen kan føre til avstand og hat mellom mennesker.
VG170328 - Vi har registrert hva kulturministeren har sagt, og vi mener det er hårreisende at hun oppfordrer oss til å bryte arbeidsmiljøloven og drive med diskriminering av kandidater på grunn av hvordan de går kledd.
VG170328 - Det er problematisk at landets toneangivende aktører og statsråd oppfordrer oss til å bryte arbeidsmiljøloven og drive diskriminering begrunnet i klesstil.
DB170328 Diskriminering er dyrt, da man stenger ute en hele menneskegrupper.
AA170328 Alt som 17-åring ble han pågrepet og fengslet etter å ha protestert mot diskriminering av sørafrikanere av indisk opprinnelse.
VG170327 Ahmadiyya-muslimene opplever diskriminering i Norge og forfølgelse i utlandet.
DB170327 * Bekjempelse av diskriminering og rasisme.
AA170327 | Få unge innvandrere føler seg diskriminert ¶ 74 prosent av innvandrere mellom 16 og 25 år opplever ikke diskriminering i hverdagen, ifølge en undersøkelse Sentio har gjort for P4 Nyhetene. 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, 26 prosent svarer i liten grad, 7 prosent svarer i stor grad og 1 prosent svarer i svært stor grad.
AA170327 Men diskriminering overfor innvandrere generelt er fortsatt en utfordring.
AA170327 Forskningslederen tror mange har en opplevelse av at det er langt mer diskriminering enn det som faktisk er tilfelle.
AA170327 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering , 26 prosent svarer i liten grad, 7 prosent svarer i stor grad og 1 prosent svarer i svært stor grad.
VG170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
DN170323https://www.dn.no/nyheter/2017/03/23/1541/Utenriks/vi-ma-vente-oss-mer-terror Han sier økt innvandring, utenforskap, parallellsamfunn, identitet, ideologi, religion, diskriminering og kriminalitet blant innvandrerbefolkningen er alle faktorer som øker terrorfaren.
DN170323 Han sier økt innvandring, utenforskap, parallellsamfunn, identitet, ideologi, religion, diskriminering og kriminalitet blant innvandrerbefolkningen er alle faktorer som øker terrorfaren.
DB170323 Klagerne mente programmet bidrar til diskriminering , hat og mobbing.
DA170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
DA170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
AA170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
BT170322 En diskriminering som jeg ikke kan være meg bekjent av.
VG170321 - Det er diskriminering at barn mellom 15 og 18 har et mye dårligere tilbud enn de som er under omsorgen til barnvernet.
SA170321 Mange transpersoner har blitt utsatt for mye vold, mye diskriminering , man ser ganske høye tall på seksuell trakassering osv.
SA170321 De mottok også litt kritikk for å gjøre nettopp det, men svarte enkelt og greit at de skulle jobbe mot diskriminering av studenter basert på kjønn, legning, religion osv. og har selvsagt helt rett i det.
DA170321 Saken dreier seg både om diskriminering og grenser for ytringsfriheten.
VG170320 Vi opplever rett og slett at LDO ikke gir oss noe virkelig vern mot diskriminering , og det er ikke lenger mange av oss som melder inn saker dit.
VG170320 Vi krever å bli behandlet som enkeltpersoner : Tenk du og deg, ikke de og dere ! Diskriminering er ofte vanskelig å bevise, og vi opplever at vi sjelden blir trodd når vi klager på diskriminering og ord står mot ord.
VG170320 Verken LDO eller andre offentlige instanser tilbyr rettshjelp til ofre for diskriminering , slik at et erstatningssøksmål må gjøres for egen regning.
VG170320 Problemet er bare at diskriminering i praksis er uten konsekvenser for utøverne av den.
VG170320 Nå er det dokumentert at rom utsettes for diskriminering , og vi vil utfordre deg til å møte oss for å forklare deg på vegne av norske myndigheter.
VG170320 Lovbryteren og offeret får et brev hvor det sløs fast at diskriminering har funnet sted og lovbryteren oppfordres til å endre praksis, lovbruddet får ingen andre konsekvenser.
VG170320 Kommentar : Et rasistisk politi ? Diskriminering uten konsekvenser ¶
VG170320 Du er minister for et departement som skal motvirke diskriminering i Norge.
VG170320 Diskriminering er ofte vanskelig å bevise, og vi opplever at vi sjelden blir trodd når vi klager på diskriminering og ord står mot ord.
VG170320 Dette er straffbar diskriminering , og vi har bestemt oss for å politianmelde sakene.
VG170320 Det siste tiåret har både campingplasser, bensinstasjoner og spisesteder måttet utbetale større erstatningssummer på grunn av diskriminering av rom.
VG170320 Der har Diskrimineringsombudsmannen ( DO ) mulighet til å stevne utøvere av diskriminering for retten.
VG170320 Den norske diskrimineringsloven slår fast at diskriminering er handlinger eller unnlatelser som har som formål eller virkning at noen blir behandlet dårligere enn andre og at « Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.
VG170320 Den norske diskrimineringsloven slår fast at diskriminering er handlinger eller unnlatelser som har som formål eller virkning at noen blir behandlet dårligere enn andre og at « Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.
VG170320 DISKRIMINERING : - På et utested i Oslo sentrum nektes en rom adgang av dørvakta fordi han har på seg joggesko.
VG170318 I begynnelsen av mars skrev Smith i New York Times at Trumps reviderte innreiseforbud fortsatt er ulovlig religiøs diskriminering .
SA170318 Derfor gir tolkingen en betydelig og utilsiktet utvidelse av lovens virkeområde Slik har vi nevnt at trosutøvelse kan bestå i adferd som der kan være all grunn til å reagere mot, også med diskriminering .
AA170318 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag. også borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union ( ACLU ) gikk rettens vei for å stanse presidentordren.
DN170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
DN170317 Det er viktig at dagens diskriminering av norske eiere i forhold til utenlandske fjernes.
DB170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170317https://www.aftenposten.no/verden/Trump-administrasjonen-anker-kjennelse-mot-innreiseforbud-617393b.html De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
SA170316 Han sier at delstaten mest sannsynlig har rett i at ordren strider mot grunnloven når det kommer til religiøs diskriminering .
SA170316 Det er den belgiske domstolen som endelig skal ta stilling til om det konkrete forbudet var diskriminering .
DB170316 Han beskyldte også fengselsansatte for å ha utsatt ham for diskriminering da de « konfiskerte parykken som hevn ».
DB170316 ommeren understreker også at Hawaii vil lide økonomisk dersom presidentordren hindrer studenten og turister i å komme til Hawaii, og han skriver at det er sannsynlig at Hawaii vil nå fram med påstanden om at innreiseforbudet bryter med det første grunnlovstillegget, som beskytter folk fra religiøs diskriminering .
DA170316 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170316https://www.aftenposten.no/verden/Trumps-forste-budsjettforslag-4-milliarder-til-mur_-kraftige-kutt-til-miljo-og-bistand-617233b.html Forbudet ble midlertidig stanset onsdag etter at en dommer på Hawaii fastslo at det strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170316 Forbudet ble midlertidig stanset onsdag etter at en dommer på Hawaii fastslo at det strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170316 Selv om diskriminering ifølge retten ikke handler om matematikk, tar domstolen opp regjeringens argument om at innreiseforbudet rammer alle borgere fra de seks landene likt.
AP170316 - Dette er med på å rette opp en diskriminering av alle hoteller med norske eiere.
AA170316 Han sier at delstaten mest sannsynlig har rett i at ordren strider mot grunnloven når det kommer til religiøs diskriminering .
AA170316 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AA170316 Det er den belgiske domstolen som endelig skal ta stilling til om det konkrete forbudet var diskriminering .
VG170315 - På den ene siden kan man si at det er bra at et politisk parti har fokus på diskriminering og etniske grupper, men samtidig er dette et parti som også er anti-establishment, anti-mainstream media, og bruker Twitter og falske nyheter for å promotere sitt budskap.
SA170315 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
DB170315 ommeren understreker også at Hawaii vil lide økonomisk dersom presidentordren hindrer studenten og turister i å komme til Hawaii, og han skriver at det er sannsynlig at Hawaii vil nå fram med påstanden om at innreiseforbudet bryter med det første grunnlovstillegget, som beskytter folk fra religiøs diskriminering .
DB170315 Dommen slår også fast at et generelt forbud mot religiøse eller politiske symboler kan innebære en indirekte diskriminering , hvis forbudene i særlig grad går ut over mennesker med en bestemt tro.
BT170315 Watson sier han er sikker på at de vil lykkes i å stoppe innreiseforbudet fordi det krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170315 Watson sier han er sikker på at de vil lykkes i å stoppe innreiseforbudet fordi det krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AA170315 Universitetene er, heldigvis, opptatt av at det ikke skal forekomme diskriminering på bakgrunn av kjønn, sosial status og etnisk bakgrunn.
AA170315 Nå bør de også bli opptatt av at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av politisk bakgrunn.
AA170315 Noen av forklaringene på hvorfor akademikere som oftest er venstreorienterte, ifølge ASI, er sosial homogenitet, konformitet og gruppepress på campus og arbeidsplassen, og diskriminering ovenfor dem som ikke deler samme tankesett som majoriteten.
VG170314 - En intern regel i en bedrift som forbyr synlig bæring av ethvert politisk, filosofisk eller religiøst symbol innebærer ikke direkte diskriminering , skriver retten i en uttalelse.
SA170314 EU-domstolen peker imidlertid på at et slikt internt bedriftsforbud kan være indirekte diskriminering dersom man i praksis forsøker å ramme personer tilhørende visse religioner eller personer med andre overbevisninger.
SA170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
SA170314 Dette har ingenting med diskriminering å gjøre, noe EU-domstolen også slår fast.
SA170314 Dette fordi EU-domstolen tirsdag slo fast at arbeidsgivere kan gjøre dette uten at det er å anse som diskriminering .
SA170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DN170314 Dette har ingenting med diskriminering å gjøre, noe EU-domstolen også slår fast.
DN170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DB170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DB170314 Omgang mellom Nederlenderne og de mange ulike kulturer var selvsagt ikke uproblematisk, men integreringen gikk stort sett uten åpenlys diskriminering og rasisme.
DA170314 « I Norge har vernet mot diskriminering på grunn av religion blitt praktisert slik at begrensninger på bruk av hodeplagg og andre symboler i arbeidslivet i utgangspunktet er forbudt, men at for visse typer stillinger kan man ha slike forbud.
DA170314 EU-domstolen sier at slike forbud reiser spørsmål om indirekte diskriminering , det vil si at regler som er lik for alle rammer personer ulikt, og at dette må vurderes konkret.
DA170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DA170314 Planen er dessuten at neste hefte også skal ta opp diskriminering andre minorieter, for eksempel jøder og sikher, møter.
DA170314 Hun viser til at vernet mot diskriminering i Norge har blitt tolket slik at det er forbudt å begrense bruken av hodeplagg og andre symboler i arbeidslivet, med unntak av visse typer stillinger.
DA170314 Bjurstrøm sier domstolen påpeker at slike saker må vurderes konkret, fordi det handler om " indirekte diskriminering ".
BT170314 EU-domstolen peker imidlertid på at et slikt internt bedriftsforbud kan være indirekte diskriminering dersom man i praksis forsøker å ramme personer tilhørende visse religioner eller personer med andre overbevisninger.
BT170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
BT170314 Det må handle om grenser, motvirke fordummende fordommer og forhindre trakassering og diskriminering .
AP170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
AA170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
AA170314 Dette har ingenting med diskriminering å gjøre, noe EU-domstolen også slår fast.
AA170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering , heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
AA170314 Hun viser til at vernet mot diskriminering i Norge har blitt tolket slik at det er forbudt å begrense bruken av hodeplagg og andre symboler i arbeidslivet, med unntak av visse typer stillinger.
AA170314 Bjurstrøm sier domstolen påpeker at slike saker må vurderes konkret, fordi det handler om " indirekte diskriminering ".
VG170313 Religiøse minoriteter opplever diskriminering og rettsprosesser mot hatkriminalitet går langsomt.
SA170313 Samtidig kan det se ut som om rettspraksis fra Menneskerettsdomstolen har flyttet balansepunktet mellom ytringsfrihet og vern mot diskriminering i disfavør av ytringsfriheten.
DB170313 Og angående den vanskelige ironiforståelsen : Jeg vil anbefale deg, og alle andre og, å lese Harald Sverdrups herlige dikt « Øvelser i hjemlig diskriminering » eller Odd Børretzens « Degos Calypso », begge lett tilgjengelig på nett.
AP170312 Kopterne, som representerer 10 prosent av Egypts befolkning, har i lang tid lidd av forfølgelse og diskriminering .
VG170311 Les også : Russland nekter norsk redaktør innreise ¶ Diskriminering
VG170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
VG170311 - Vi ønsker å forene kvinner og menn mot diskriminering , til det beste for samfunnet.
VG170311 - Målet er å adressere ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper som hemmer både menn og kvinner.
VG170311 august i år og skal ha et fokus på ubevisst diskriminering i arbeidslivet.
DN170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
BT170311 ENGASJERT JUSTISMINISTER : Justisminister Loretta Lynch anklager politikerne i sin egen hjemstat for å drive med åpenbar diskriminering , som hun i en tale sidestilte med sørstatenes historiske rasediskriminering.
AP170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
AP170311 Diskriminering
AP170311 Menn som ikke jobber aktivt for likestilling, bidrar passivt til diskriminering .
AA170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
DB170310 Derfor er det duket for umotivert vold, sjikane, trusler og diskriminering av muslimske kvinner med hijab i Norge og i Europa.
DB170310 I tingretten ble hun dømt for diskriminering på grunn av religion, og ilagt en bot på 10.000 kroner.
DA170310 I desember ble han dømt i retten for å ha oppmuntret til hat og diskriminering av marokkanere, fordi han har lovet å redusere antall marokkanere i Nederland.
AP170310 Lederen av FRI, Ingvild Endestad, sier at diskriminering av transpersoner i forbindelse med bruk av garderober og toalett skjer ofte.
AP170310 Når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få av statsbudsjettet, forekommer det dessuten en diskriminering av helse-feltet, ifølge rapporten.
BT170309 På sine egne nettsider står det at de jobber for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.
BT170309 De arbeider for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.
BT170309 På sine egne nettsider står det at de jobber for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.
BT170309 De arbeider for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.
AP170309 Oslo Symposium, eiendomsskatt og diskriminering av gutter.
VG170308 Vi ser på denne typen diskriminering mot den eneste jødiske staten som en del av en politisk kampanje som ønsker å få en slutt på den jødiske uavhengigheten.
VG170308 Et av funnene som overrasket forskerne, er at det mener å kunne dokumentere at det foregår ulike typer diskriminering i norske rettssaler.
VG170308 - Selv om lengde på straff ikke sier alt om hvordan voldtektsofres rettslige beskyttelse er, ser vi en klar indikator på forskjellsbehandling som ikke kan begrunnes juridisk - altså diskriminering , sier Klemetsen.
DN170308 FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, mener USA trenger bedre ledelse for å bekjempe økende fremmedhat og religiøs diskriminering .
DN170308 - Det trengs bedre og mer konsistent lederskap for å møte den ferske oppblomstringen av diskriminering , antisemittisme og vold mot etniske og religiøse minoriteter, sa Zeid i en tale i FNs menneskerettighetsråd, rettet til USAs president Donald Trump.
DB170308 århundre er det ikke akseptabelt at kvinner er ofre for vold og diskriminering , forteller klubbpresident Gilvan de Pinho Tavares til hjemmesida.
DB170308 Vi jobber mot sosial kontroll i lukkede miljø - men også mot rasisme og diskriminering , sier hun.
DB170308 I tingretten ble hun dømt for diskriminering på grunn av religion, og ilagt en bot på 10.000 kroner.
DB170308 Hva pokker vet privilegerte hvite « soccer moms » om diskriminering ?
DB170308 Det ville vært utenkelig i dag å tenke så snevert og ikke anerkjenne at diskriminering har ulike former, men like røtter.
DB170308 Historisk ubalanserte maktrelasjoner mellom menn og kvinner, forverret av voksende forskjeller mellom og innad i samfunn og land, fører til mer diskriminering av kvinner og jenter.
DA170308 Tilfeller hvor kvinner og menn blir møtt med skepsis og diskriminering eksisterer fortsatt.
DA170308 Likestilling og diskriminering er fortsatt et problem.
BT170308 Det er fortsatt store kjønnsforskjeller når det gjelder representasjon, omtale, lønn og lederstillinger, og fortsatt fortelles historier om diskriminering og trakassering.
BT170308 Det er fortsatt store kjønnsforskjeller når det gjelder representasjon, omtale, lønn og lederstillinger, og fortsatt fortelles historier om diskriminering og trakassering.
AA170308 FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, mener USA trenger bedre ledelse for å bekjempe økende fremmedhat og religiøs diskriminering .
AA170308 - Det trengs bedre og mer konsistent lederskap for å møte den ferske oppblomstringen av diskriminering , antisemittisme og vold mot etniske og religiøse minoriteter, sa Zeid i en tale i FNs menneskerettighetsråd, rettet til USAs president Donald Trump.
AA170308 Kanskje er det noe mer diskriminering i generasjonen over oss - blant de som er voksne og i yrkeslivet nå.
AA170308 Blant annet for likelønn og mot diskriminering av kvinner både i arbeidslivet og sosialt.
SA170307 Flertallet i styret ved Blidensol sykehjem står fast på at det er forskjell mellom lovens forbud mot diskriminering på grunn av religion og et uniformsreglement som forbyr bruk av religiøse plagg, som det mener en hijab er.
SA170307 Det kalles diskriminering .
SA170307 - Jeg har aldri fått reaksjoner fra pasientene på at jeg bruker hijab på jobb, sier kvinnen som mener hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem er diskriminering .
AP170307 Statssekretær for likestillingssaker, Caroline Dinenage, sa i høringen at regjeringen ikke tolererer noen form for diskriminering og at debatten kom på et passende tidspunkt - samme uke som den internasjonale kvinnedagen.
AP170307 Hovedtema for kvinnedagen i 2017 er diskriminering i arbeidslivet.
DB170306 Som et forsvar for alle dem som ennå møter fordommer og diskriminering i samfunnet vårt.
DA170306 - President Trump har på ny begått religiøs diskriminering , og han kan forvente fortsatt motvilje fra både domstolene og folket, sier Jadwat i uttalelsen mandag.
AP170306https://www.aftenposten.no/verden/President-Donald-Trump-har-signert-nytt-innreiseforbud-616545b.html - President Trump har igjen tatt til orde for religiøs diskriminering .
AP170306 - President Trump har igjen tatt til orde for religiøs diskriminering .
AP170306 Uten å ta hensyn til hvordan skjevhet i kjønnsbalansen på høyere akademiske stillinger også er en konsekvens av høy gjennomsnittsalder og etterslep, påsto hun blant annet at « kjønnsdiskriminering kan dokumenteres på en annen måte enn diskriminering knyttet til de fleste andre indikatorer som nevnes.
AA170306 ICJ må også stanse diskriminering av minoriteter på den russisk-okkuperte Krim-halvøya, sa hun.
AA170306 - President Trump har på ny begått religiøs diskriminering , og han kan forvente fortsatt motvilje fra både domstolene og folket, sier Jadwat i uttalelsen mandag. ( ©NTB ) ¶
VG170305 I prosessen har de også sviktet landsfaderen Nelson Mandelas visjon om et Sør-Afrika som aldri igjen skulle oppleve systematisk diskriminering fra en gruppe overfor en annen.
DN170305 Ekstrem underrepresentasjon og diskriminering av kvinner i teknologiselskapene i Silicon Valley er veldokumenterte fenomener.
AA170305 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering , fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sa Anne Elisabeth Solsem Joakimsen, som delte ut Fredrikkeprisen på vegne Norske Kvinners Sanitetsforening.
VG170304 - « Skam-serien » tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering , fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening om hvorfor valget i år falt på « Skam ».
FV170304 | 2 av 11 nye sjefer i politiet er kvinner : - Nok et eksempel på systematisk diskriminering
DB170304 I forrige uke anklaget en Uber-ansatt selskapet for seksuell trakassering og diskriminering .
DB170304 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering , fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.
DA170304 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering , fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.
DA170304 Vi vet at kvinner som kommer tilbake etter en fødsel kan oppleve diskriminering for eksempel ved at de blir fratatt ansvar eller kommer tilbake i en dårligere stilling enn de forlot, sier Bjurstrøm.
AP170304 Kampanjen relanseres på nytt senere i år, med spesielt fokus på ubevisst diskriminering i næringslivet.
DN170302 Det er en diskriminering det blir vanskeligere og vanskeligere å forklare, legger Frølich til.
AP170228 Før jul ble Wilders dømt for å ha ansporet til diskriminering av marokkanere.
SA170227 Jeg kjenner det ikke igjen på mitt nivå, men diskriminering skal vi uansett ikke ha.
BT170227 Jeg kjenner det ikke igjen på mitt nivå, men diskriminering skal vi uansett ikke ha.
AP170227 Jeg kjenner det ikke igjen på mitt nivå, men diskriminering skal vi uansett ikke ha.
DB170225 - De er nødt til å formulere seg slik at det ikke oppfattes som diskriminering av grupper, ettersom det var det som stoppet det i første omgang.
DA170225 Han fortalte om diskriminering , trakassering fra politiet og øvrige myndigheter, men legger til at som svart innbygger i USA kommer ikke dette som noe sjokk.
DA170225 En film som Barry Jenkins sterke og poetiske « Moonlight », om en svart gutts oppvekstvilkår i Miamis bakgård, går rett inn i en pågående debatt om diskriminering av svarte i USA.
SA170223 Ordren kan være i strid med den amerikanske innvandrings- og statsborgerloven av 1965, som forbyr diskriminering av innvandrere på bakgrunn av deres nasjonalitet.
DB170223 IMDb er også enige i at diskriminering basert på alder er et problem, men forteller i rettsdokumenter at de heller ikke mener at dette blir riktig.
DB170223 - PROBLEM : Skuespiller Jane Fonda er blant dem som tidligere har åpnet seg opp om at diskriminering på bakgrunn av alder er et problem i Hollywood.
DB170223 - Jeg kan ikke se hvordan det å nekte ett nettsted fra å publisere informasjon om alder kan ha noe å si i kampen mot diskriminering , forteller han.
SA170222 Et drøyt år før VM i Russland, lover Smertin å gjøre « alt i min makt for å holde rasisme og diskriminering borte fra fotballen i mitt land ».
BT170222 Et drøyt år før VM i Russland, lover Smertin å gjøre « alt i min makt for å holde rasisme og diskriminering borte fra fotballen i mitt land ».
AP170222 Et drøyt år før VM i Russland, lover Smertin å gjøre « alt i min makt for å holde rasisme og diskriminering borte fra fotballen i mitt land ».
AA170222 I fjor ble Wilders dømt for diskriminering og hatefulle ytringer etter at han under et politisk møte lovet å sørge for at det ble færre marokkanere i Nederland.
VG170220 Jeg mener det er diskriminering , kvinner og menn får ikke like muligheter.
DB170220 Men det må være mulig å diskutere praktiske utfordringer uten å kalle noen for uekte kjønn, mistenkeliggjøre folks motiver og legitimere diskriminering .
DB170220 Det er en dag hvor organisasjoner, politiske partier og folk flest samles for å markere at vi er villige til å anerkjenne, adressere og kjempe mot de utfordringer vi står ovenfor med diskriminering og mangel på likestilling i samfunnet.
DN170219 Nyhetssaken i mediene om den nye styrelederen i Bodø/Glimt er et strålende eksempel på kjønnsmakt og diskriminering i norsk idrett, skriver artikkelforfatteren.
FV170218 Et av innslagene harselerer med frisøren Merete Hodne, som nylig ble dømt for diskriminering etter å ha nektet å klippe en kvinne med hijab.
DB170218 I tingretten ble hun dømt for diskriminering på grunn av religion, og ilagt en bot på 10.000 kroner.
DB170217 Det er foreløpig uklart hvilke deler av det opprinnelige innreiseforbudet som får bli med videre i neste utgave, men det er kjent at rettsvesenets fremste bekymringer med forbudet var diskriminering og mulige rettslige følger for dem som har permanent oppholdstillatelse i USA, men statsborgerskap fra ett av de syv navngitte landene.
VG170212 Vi må lytte til de som føler diskriminering på kroppen.
VG170212 Og en form for diskriminering rettferdiggjør aldri en annen, særlig ikke når det er enkeltopplevelser som skal sidestilles med systematisk undertrykking gjennom en hel historie.
VG170212 Hva skal jeg som mor gjøre med disse tilbakemeldingene - slå meg til ro med at sønnen min kommer til å bli utsatt for diskriminering fordi det også skjer andre ?
VG170212 Det skal ikke være de diskriminerte sitt ansvar å takle diskriminering .
DA170212 Aldersdiskriminering er den eneste form for diskriminering som ikke bare er er tillatt, men som mange syns er gøy.
VG170211 Helt siden uavhengigheten av britene i 1948 har rohingya-minoriteten vært utsatt for diskriminering og mange overgrep.
DB170211 Prøv å se for deg en lov mot etnisk eller religiøs diskriminering som « særlig sikte på å bedre jøders stilling ».
DB170211 Det kan styrke en oppfatning av at menn og kvinner er like utsatt for diskriminering , både individuelt og strukturelt.
DB170211 Det kan da bli vanskeligere å få øye på konkret diskriminering som skjer, både direkte og indirekte.
DB170210 Det kan være en avgjørende kilde til informasjon om mobbing, trakassering, diskriminering , maktmisbruk, underslag, korrupsjon eller andre kritikkverdige forhold.
DB170210 Det er diskriminering av de andre selskap som ikke nådde opp i Høyres priskonkurranse.
DB170210 Om rasisme og diskriminering .
AP170210 Domstolen vurderer « allmennhetens behov for nasjonal sikkerhet og at en valgt president kan gjennomføre sin politikk » opp mot behovet for « fri reisevirksomhet, å unngå splittelse av familier og frihet fra diskriminering ».
AA170210 Under åpningensseminaret torsdag kveld diskuterte eksperter fra FN, Syria, Canada og andre land årsakene til at diskriminering fortsatt er et stort internasjonalt problem, over 230 år etter at den amerikanske menneskerettighetserklæringen fastslo at alle mennesker er født like.
AA170210 Diskriminering er årets tema.
AA170209 Økonomistudenten skal delta i gruppen med utdanning som tema i tillegg til det overordnede temaet diskriminering .
AA170209 Han mener det er viktig å bruke undervisning og skolen til å hindre diskriminering .
AA170209 De ser fram til å møte folk fra hele verden og snakke om hvordan diskriminering arter seg rundt om i verden og også vise andre hvordan situasjonen er i deres land.
AA170209 Diskriminering er årets tema, og deltakerne blir delt inn i grupper som skal diskutere for eksempel utdanning, historie, vitenskap eller media.
DN170208 Han mente videre at det ikke er nødvendig å bevise at innreiseforbudet skader alle muslimer, kun å vise at innreiseforbudet er motivert av religiøs diskriminering .
DN170208 Diskriminering
DB170208 - Jeg sliter med å forstå hvorfor vi skal tolke dette som religiøs diskriminering , når et klart flertall av ( verdens ) muslimer ikke blir rammet ( av innreiseforbudet ).
AP170208 Han mente videre at det ikke er nødvendig å bevise at innreiseforbudet skader alle muslimer, kun å vise at innreiseforbudet er motivert av religiøs diskriminering .
AP170208 Diskriminering
AA170208 Han mente videre at det ikke er nødvendig å bevise at innreiseforbudet skader alle muslimer, kun å vise at innreiseforbudet er motivert av religiøs diskriminering .
DB170207 På ingen av disse feltene er det diskriminering som holder jentene unna ; det dreier seg i stor grad om at det ikke er nok kvinnelige søkere - noe tilhengerne av de forskjellige tiltakene vil tilskrive kulturelle understrømmer i samfunnet ; stereotypier som det er om å gjøre å snu på.
DB170206 En av tingene jeg har lært er at det ikke er tilstrekkelig å kun kritisere den parten som står for diskriminering og splittelse.
AP170206 Immigrasjonsloven gir dessuten et eksplisitt forbud mot diskriminering basert på blant annet rase og religion ved utstedelse av blant annet « innvandrervisa ».
AP170206 Immigrasjonsloven gir dessuten et eksplisitt forbud mot diskriminering basert på blant annet rase og religion ved utstedelse av blant annet « innvandrervisa ».
AA170206 På samisk ble det bedt bønner for dem som har opplevd urett og diskriminering .
AA170206 I forbønnsdelen av gudstjenesten ble det på lulesamisk og svensk, bedt bønner om barmhjertighet og forsoning « for dem som har opplevd urett og diskriminering og for dem som har opplevd at verdier fra hjem og barndom ikke har blitt verdsatt og respektert i storsamfunnet. » « Vi ber for verdens urfolk.
DB170205 Kirken har glemt å be samene om tilgivelse for diskriminering , mener Ingar Kuoljok, som er tidligere medlem av Samisk kirkeråd.
AA170205 Kirken har glemt å be samene om tilgivelse for diskriminering , mener Ingar Kuoljok, som er tidligere medlem av Samisk kirkeråd.
VG170204 Donald Trump lover også at han ikke vil avvikle Obamas presidentordre som forbyr alle former for diskriminering av LHBT-personer i bedrifter som jobber for føderale myndigheter.
AA170203 I løpet av de siste 30 - 40 årene har dette endret seg, både når det gjelder rettigheter og anerkjennelse, men fortsatt er det eksempler på diskriminering av samer og trusler mot samiske næringer.
AP170202 - Norge kan si at dette ville vi gjort også om det gjaldt andre lands ulovlige bruk av makt, så dette ikke diskriminering , sier jusprofessor og folkerettsekspert Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.
AP170202 Samfunnet er dessuten lite preget av diskriminering og gruppetenkning, mener han - den best kvalifiserte får jobben.
AP170202 Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på integrering og diskriminering .
AP170202 Samfunnet er dessuten lite preget av diskriminering og gruppetenkning, mener han - den best kvalifiserte får jobben.
AP170202 Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på integrering og diskriminering .
AP170201 I tillegg har vi et godt regulert lovverk som forbyr diskriminering .
AP170201 Sakene i kø hos USAs høyesterett inneholder blant annet spørsmål om rasisme, diskriminering av transkjønnede og metoder for dødsstraff.
AP170201 Eksemplene er hentet fra National Constitution Center, Scotusblog og høyesteretts egne nettsider : ¶ Diskriminering av transpersoner ¶
DB170131 « Hva gjelder sammenlikningen med president Obamas utenrikspolitiske beslutninger, som vi tidligere har hørt, er presidenten grunnleggende uenig i tanken om diskriminering av individer på bakgrunn av tro eller religion.
DN170130 Schultz sier Starbucks har en lang historie med å ansette unge mennesker på jakt etter nye muligheter, og han ønsker særlig velkommen de som flykter fra krig, vold, forfølgelse og diskriminering .
DB170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
DB170130 Terror har ikke en nasjonalitet og diskriminering er ikke et svar, sa Ayrault.
DB170130 « Faen ta hat, faen ta diskriminering , faen ta penger, faen ta politikk, vi lever alle samtidig for en grunn.
BT170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
BT170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
AP170130 Schinas sier videre at EU vil sørge for at unionens borgere ikke utsettes for diskriminering .
AP170129 Han mener at kollektiv diskriminering hjelper terrorister med å rekruttere folk.
DB170127 Vi vet at diskriminering på arbeidsmarkedet forekommer.
DB170127 Tadesse har lært seg selv å overse det han hører og opplever av diskriminering .
DB170127 Rieber-Mohn i IMDi er klar over situasjonen og diskriminering av innvandrere i arbeidesmarkedet finner sted.
DB170127 Nå snur han ¶ ¶ DISKRIMINERING : Ifølge en ny undersøkelse føler 36 prosent at det har blitt vanskeligere å være muslim i Norge de siste ti åra.
DB170127 Han har snakket med flere gjester om diskriminering muslimer møter.
DB170127 Filmon Tadesse bor i Trondheim, og han er én av flere som opplever diskriminering på grunn av hudfarge, religion eller opprinnelsesland.
DB170127 Dagbladet oppsøkte muslimer på Grønland for å høre deres historier om diskriminering som muslimer.
DB170127 - Ingen form for diskriminering er overhodet greit.
DB170127 - Gitt forbehold om at man ikke vet hva slags diskriminering , hvilken frekvens, hvor eller hvordan diskrimineringen er opplevd i undersøkelsen, så bekrefter dette at vi må jobbe aktivt med holdningene vi har til hverandre, sier Rieber Mohn.
DB170126 Konflikten går langt tilbake i tid, og handler om rett til selvbestemmelse, respekt for kulturell, språklig og religiøs identitet og kamp mot diskriminering .
AP170125 Konklusjonen er at Storbritannia trenger å styrke likestillingslovene slik at kvinner får sterke vern mot diskriminering gjennom arbeidsplassens kleskoder.
AP170125 Før jul ble Geert Wilders dømt for å ha ansporet til diskriminering av marokkanere.
AP170125 Forrige måned ble lederen for det høyrepopulistiske Partiet for frihet ( PVV ) dømt for å ha ansporet til diskriminering av marokkanere, men han ble frikjent for hatefulle ytringer i en domstol i Nederland.
AP170125 Før jul ble Geert Wilders dømt for å ha ansporet til diskriminering av marokkanere.
AP170125 Forrige måned ble lederen for det høyrepopulistiske Partiet for frihet ( PVV ) dømt for å ha ansporet til diskriminering av marokkanere, men han ble frikjent for hatefulle ytringer i en domstol i Nederland.
SA170124 Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering, så lenge jeg kjemper mot diskriminering .
SA170124 Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering , så lenge jeg kjemper mot diskriminering.
SA170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering, når jeg kjemper mot diskriminering , sier Merete Hodne.
SA170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering , når jeg kjemper mot diskriminering, sier Merete Hodne.
FV170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering, når jeg kjemper mot diskriminering , sier Hodne.
FV170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering , når jeg kjemper mot diskriminering, sier Hodne.
FV170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering, når jeg kjemper mot diskriminering , sier Hodne.
FV170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering , når jeg kjemper mot diskriminering, sier Hodne.
AP170124 Det siste blir tolket som en reaksjon på en fersk dom der et busselskap ble dømt for å diskriminering etter at de ikke ville ansette en sjåfør som nektet å håndhilse på kvinner.
AP170124 Det siste blir tolket som en reaksjon på en fersk dom der et busselskap ble dømt for å diskriminering etter at de ikke ville ansette en sjåfør som nektet å håndhilse på kvinner.
AP170124 Frisør Merete Hodne : Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering, så lenge jeg kjemper mot diskriminering .
AP170124 Frisør Merete Hodne : Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering , så lenge jeg kjemper mot diskriminering.
AP170124 Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering, så lenge jeg kjemper mot diskriminering .
AP170124 Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering , så lenge jeg kjemper mot diskriminering.
AP170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering, når jeg kjemper mot diskriminering , sier frisør Merete Hodne.
AP170124 - Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering , når jeg kjemper mot diskriminering, sier frisør Merete Hodne.
DB170123 Jammeh har kjørt en veldig etnisk retorikk, og det er nok folk som tilhører hans etniske gruppe som er redde for diskriminering nå.
AP170123 Vold, kolonialisme og diskriminering
AP170123 Irene har derimot vært herjet av vold, kolonialisme og diskriminering .
DB170122 Kanskje var de ikke klar over hva de tuklet med siden konservative har fått ture fram med abortmotstand og diskriminering av homofile og minoriteter i årevis.
AP170122 Mindre diskriminering i jobber som krever høyere utdannelse ¶
DB170119 Prosjektlederen for « Skavlan » på SVT, Jan Axelsson, slår derimot hardt tilbake mot påstanden om at kanalen utøver diskriminering .
DB170119 Hardt ut mot påstanden om diskriminering
DB170119 De anklager « Skavlan»-teamet for diskriminering av svensker.
DB170119 - Jeg synes det er å ta hardt i å kalle dette diskriminering .
DB170118 Men stigmatisering, diskriminering og systematisk undertrykkelse av mennesker ble utover på 1970-tallet i mindre grad basert på etnisitet og « rase », og i større grad basert på kulturell tilhørighet, slik som religion og nasjonalt opphav.
DB170118 Dette betyr ikke at diskriminering og undertrykkelse av jøder ikke fant sted også på denne tiden.
DB170118 Det forhindrer ikke at norske jøder til stadighet opplever rasistisk motivert diskriminering og trakassering, ikke minst fra personer med muslimsk bakgrunn.
DB170118 « I have a dream » har blitt selve symbolet for håp og motstand mot rasisme og diskriminering .
AP170118 Nei til enhver diskriminering av homofile, lesbiske og transpersoner.
AP170118 Nei til enhver diskriminering av homofile, lesbiske og transpersoner.
DB170114 Hans personlige og følelsesladete engasjement i politiets diskriminering av svarte og i drapet på en svart tenåring i Florida, ble både kritisert og hyllet.
SA170113 Mens debatten om hvorvidt de eldste av oss fremdeles kan få sin pensjonsslipp fra Nav i posten ikke er avsluttet, kommer det nå en ny diskriminering .
DB170113 Konseptet nettnøytralitet er en het potet : Tanken er at internett skal være fritt, gjennom å forby diskriminering av enkelte aktører gjennom fart eller pris.
SA170111 Med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, understreket Obama at han selv er imot enhver diskriminering av muslimske amerikanere.
DN170111 Obama, med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, nevner videre at han selv forbyr diskriminering mot muslimske amerikanere.
BT170111 Obama, med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, nevner videre at han selv forbyr diskriminering mot muslimske amerikanere.
AP170111 Med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, understreket Obama at han selv er imot enhver diskriminering av muslimske amerikanere.
SA170110 - Som en sørstatsmann som faktisk så diskriminering , har jeg ingen tvil om at den eksisterte på en systematisk og negativ måte.
DB170106 Frisøren var tiltalt for diskriminering på grunn av religion, etter at hun nektet Bayan service og tjenester fordi Bayan hadde på seg hijab.
VG170103 Politiet forklarer årets massekontroller av nordafrikanere med å si at de opplevde « aggressive grupper av mennesker » og at tiltakene de gjennomførte var for å avverge kriminelle hendelser, og at aksjonene ikke hadde noe å gjøre med diskriminering , skriver Süddeutsche Zeitung.
FV170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering , men anket saken til lagmannsretten.
FV170103 Hodne ble dømt for diskriminering i tingretten, men anket.
FV170103 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
FV170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering , men anket saken til lagmannsretten.
FV170103 Hodne ble dømt for diskriminering i tingretten, men anket.
FV170103 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
DB170103 Hodne ble i september i fjor dømt for diskriminering etter å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne.
DB170103 Lagmannsretten behandler tirsdag saken der frisøren Merete Hodne ble dømt for diskriminering av hijabkledde Malika Bayan.
AP170103 De siste månedene har Obama-administrasjonen jobbet for å beskytte Planned Parenthood, en landsdekkende organisasjon som tilbyr helsetjenester - deriblant abort - for kvinner, mot diskriminering .
AP170103 september 2001 og er blitt ansett som diskriminering av en enkeltgruppe basert på kjønn og religion.
AP170103 De siste månedene har Obama-administrasjonen jobbet for å beskytte Planned Parenthood, en landsdekkende organisasjon som tilbyr helsetjenester - deriblant abort - for kvinner, mot diskriminering .
AP170103 september 2001 og er blitt ansett som diskriminering av en enkeltgruppe basert på kjønn og religion.
AP170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering , men anket saken til lagmannsretten.
AP170103 Hodne ble dømt for diskriminering i tingretten, men anket.
AP170103 Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
AP170103 I kampen for likestilling mellom kjønnene, mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter og for likebehandling av seksuelle minoriteter.
AP170103 Det er liten tvil om at venstresiden har gått foran i kampen mot diskriminering .
AP170103 Det er fullstendig misforstått å tillate diskriminering av kjønn for å hindre diskriminering av religion.
AP170103 Det er fullstendig misforstått å tillate diskriminering av kjønn for å hindre diskriminering av religion.
DB170102 Dette gir ofte grobunn for fordommer og diskriminering som kan gi alvorlige konsekvenser for store menneskegrupper.
AP170101 Vi kan forby diskriminering , men det er modige enkeltmennesker som må bryte tabuer og barrièrer.
AP170101 Statsminister Erna Solberg minnet i sin tale om at politikerne kan legge til rette for alt fra gründervirksomhet til å forby diskriminering , men at gjennomføringen må skje hos den enkelte.
DN161103https://www.dn.no/jobbledelse/2017/03/05/1947/Endelig-mandag/raskt-voksende-grunderselskaper-og-kvinnefiendtlighet-to-sider-av-samme-sak Ekstrem underrepresentasjon og diskriminering av kvinner i teknologiselskapene i Silicon Valley er veldokumenterte fenomener.
AP161103https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Min-utfordring-er-at-jeg-i-mange-ar-er-blitt-aldersdiskriminert-107387b.html - Vi er derfor ikke enig med deg at dette dreier seg om diskriminering , men at det dreier seg om å dokumentere at man kan prestere på et høyt nivå internasjonalt, står det.
AP161010https://www.aftenposten.no/verden/Redd-Barna-Dette-er-de-beste-og-verste-landene-for-jenter-606477b.html Systematisk diskriminering av jenter ¶
AP160930https://www.aftenposten.no/bil/--Minst-100000-vil-ha-problemer-med-bussbeltene-i-Norge-334b.html - Slik hindrer vi diskriminering og ivaretar sikkerheten til både overvektige, gravide og medpassasjerer, sier Elvestad.
FV160908 Sakens kjerne er blitt hvorvidt Hodnes avvisning var diskriminering på grunn av religion eller ikke.
FV160908 - Jeg har opplevd rasisme og diskriminering før, små blikk og slikt, men aldri så tydelig og klart sagt.
FV160908 ], og det er diskriminering på grunnlag av religion og livssyn.
SA160816 I henhold til opplæringslovens paragraf 9.a.3 er det i dag slik at « Dersom en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering , vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.
AP160810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-om-integreringsforslag--Dette-er-a-sla-inn-apne-dorer-601850b.html Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet ¶ 10.
SA160727 Visste du at oppfordring til spesifikke kjønn i boligannonser kan anses som diskriminering ?
BT160727https://www.bt.no/bolig/--Slik-kreativ-markedsforing-er-strengt-ulovlig-47b.html Visste du at oppfordring til spesifikke kjønn i boligannonser kan anses som diskriminering ?
AP160727https://www.aftenposten.no/bolig/--Slik-kreativ-markedsforing-er-strengt-ulovlig-47b.html Visste du at oppfordring til spesifikke kjønn i boligannonser kan anses som diskriminering ?
AP160725https://www.aftenposten.no/bolig/Ni-utleiefeller-du-bor-passe-deg-for-41b.html Visste du at oppfordring til spesifikke kjønn i boligannonser kan anses som diskriminering ? 1.
SA160719 Visste du at oppfordring til spesifikke kjønn i boligannonser kan anses som diskriminering ?
SA160719 KAN VÆRE DISKRIMINERENDE : Boligannonser som spesifikt ber om gutter eller jenter kan være brudd på husleielovens bestemmelser om diskriminering .
SA160719 Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis.
BT160719 Visste du at oppfordring til spesifikke kjønn i boligannonser kan anses som diskriminering ?
BT160719 KAN VÆRE DISKRIMINERENDE : Boligannonser som spesifikt ber om gutter eller jenter kan være brudd på husleielovens bestemmelser om diskriminering .
BT160719 Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis.
AP160719https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-kan-vare-ulovlig-16b.html Visste du at oppfordring til spesifikke kjønn i boligannonser kan anses som diskriminering ?
AP160719https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-kan-vare-ulovlig-16b.html KAN VÆRE DISKRIMINERENDE : Boligannonser som spesifikt ber om gutter eller jenter kan være brudd på husleielovens bestemmelser om diskriminering .
AP160719https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-kan-vare-ulovlig-16b.html Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis.
SA160525 Jeg vil ikke kalle det prioritering, men diskriminering , sier idrettspresident Tom Tvedt.
SA160525 Dette ser Tom Tvedt som diskriminering av de funksjonshemmede utøverne.
BT160525 Jeg vil ikke kalle det prioritering, men diskriminering , sier idrettspresident Tom Tvedt.
BT160525 Dette ser Tom Tvedt som diskriminering av de funksjonshemmede utøverne.
AP160525 Jeg vil ikke kalle det prioritering, men diskriminering , sier idrettspresident Tom Tvedt.
AP160525 Dette ser Tom Tvedt som diskriminering av de funksjonshemmede utøverne.
SA160418 Mobbing, vold, diskriminering , trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt.i ¶
AP160414https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Yngre-folk-ma-slutte-a-tenke-sa-sidrumpa-53667b.html Diskriminering , enten det gjelder legning, alder, kjønn, opprører meg.
AP160330 | Døv toppkeeper føler seg utsatt for diskriminering
AP160325https://www.aftenposten.no/verden/Ny-lov-i-Nord-Carolina-forbyr-transpersoner-a-bruke-visse-toaletter-Transmann-gruset-hele-logikken-med-denne-tweeten-55583b.html Det er en skam at Nord-Carolina gjør diskriminering til en del av lovverket.
BT160308 Min appell er at vi møter hverandre med respekt og holder blikket festet på målet : Frigjøring fra all diskriminering og et likestilt samfunn for alle.
BT160305 Hvis jeg skal gjette, er flertallet blant norskefeminister vanlige, pragmatiske kvinner og menn, som er for likestilling og mot diskriminering .
AP160302 Jeg kjenner jenter som opplever seksualisering og diskriminering daglig.
BT160227 BT advarer mot manglende « prinsipiell retningssans » når bystyret tar andre hensyn enn de rent alkoholpolitiske, og mener at dette kan føre til diskriminering .
BT160227> BT advarer mot manglende « prinsipiell retningssans » når bystyret tar andre hensyn enn de rent alkoholpolitiske, og mener at dette kan føre til diskriminering .
BT160227> target="avis" href= BT advarer mot manglende « prinsipiell retningssans » når bystyret tar andre hensyn enn de rent alkoholpolitiske, og mener at dette kan føre til diskriminering .