VG170913 Forskerne håper å kunne linke paven til bevart brevmateriale som ble sendt til og fra Norge under middelalderen, såkalt diplommateriale , for å prøve å finne ut bakgrunnen for korrespondansen.