VG171210 Bitcoin er den mest kjente av de virtuelle internettvalutaene, som bare eksisterer digitalt i databaser.
NL171208 Mange lytter allerede digitalt uten problemer, men ikke alle.
DA171208 Vi er svært godt fornøyd med tallene, som ser ut til å holde seg stabile utover uka, både lineært og digitalt , sier Skoland. - « Jul i Blodfjell » gir oss definitivt et løft.
AP171208 Hjemme lytter de aller fleste digitalt .
AP171208 14 prosent lytter nå utelukkende på FM, mens 86 prosent av befolkningen hører radio digitalt .
SA171207 Alt skal legges inn digitalt , og « synderne » må signere på samme måte som man i dag gjør når man kvitterer for pakker på postkontoret eller for medisiner på apotek.
SA171207 Kjøper man en platespiller med USB-utgang, kan du rippe platene til laptopen, og legge musikken digitalt på mobilen.
DB171207 ¶ PAPIR ER UT : Politiet skal bli digitale og neste år testes det ut at du skal signere bøtene dine digitalt i stedet for å få en uleselig, nærmest gjennomsiktig papirlapp år du har kjørt for fort.
DB171207 Alt skal legges inn digitalt , og « synderne » må signere på samme måte som man i dag gjør når man kvitterer for pakker på postkontoret eller for medisiner på apotek.
DB171207 Selv om valutaen kun eksisterer digitalt , er driften av bitcoin dermed en energikrevende prosess.
AP171207 Det er krevende, særlig på Oslo S og Nationaltheatret, og det er grunnen til at vi har investert i et nytt, digitalt system som kan gjøre oss i stand til å gjøre dette bedre.
AP171207 Kjøper man en platespiller med USB-utgang, kan du rippe platene til laptopen, og legge musikken digitalt på mobilen.
AA171207 Kjøper man en platespiller med USB-utgang, kan du rippe platene til laptopen, og legge musikken digitalt på mobilen.
AP171206 - Cooks tale gir kredibilitet til en stat som på en aggressiv måte sensurerer internett, som kaster folk i fengsel for å være samfunnskritiske og som bygger et digitalt etterretningsvesen som overvåker alle og retter seg mot folk som er uenige, sier Maya Wang ved organisasjonens Hongkong-kontor til The Washington Post.
AP171206 Bak dette ligger en strategi om å fange opp flere seere digitalt på betaltjenesten Viaplay og den reklamefinansierte gratistjenesten Viafree.
AP171204 Norsk digital læringsarena ( NDLA ) har måttet tåle kritikk helt siden alle fylkeskommunene bortsett fra Oslo slo pjaltene sammen for ti år siden for å lage gratis digitalt undervisningsmateriell til elever og lærere i videregående skole.
SA171203 Det er en virtuell internettvaluta som ikke eksisterer som fysiske sedler og mynter, men bare digitalt i databaser.
SA171202 De eldste havner fort utenfor digitalt .
NL171130 Samtidig har både Sverige og Storbritannia innført det som kalles digitalt grenseforsvar, som betyr at etterretningstjenesten kan overvåke all datatrafikk som passerer grensene.
NL171130 Forsvarsminister Bakke-Jensens partikamerat Jens Johan Hjort holdt nylig en flammende tale MOT innføring av digitalt grenseforsvar.
NL171130 Digitalt grenseforsvar ¶
AA171130 For å praktisere « digitalt førstevalg », er det nødvendig å utvide dette med « på vegne av»- funksjonalitet for eldre ( og andre ) som aldri selv vil kunne betjene seg selv digitalt , og som altså trenger hjelp av en pårørende med fullmakt / samtykke.
AA171130 For å praktisere « digitalt førstevalg », er det nødvendig å utvide dette med « på vegne av»- funksjonalitet for eldre ( og andre ) som aldri selv vil kunne betjene seg selv digitalt, og som altså trenger hjelp av en pårørende med fullmakt / samtykke.
NL171129 Mange lytter allerede digitalt , mens for andre er dette en krevende overgang.
DN171128 Fortsatt meldes det om vekst digitalt og brå nedgang på papir.
AP171128 Temperaturen på den norske netthandelen er kraftig økende, og i inneværende år vil verdien av varer kjøpt digitalt for første gang overstige 100 milliarder kroner.
AP171128 Nordmenns netthandel har eksplodert de senere årene, og folk kjøper nå de fleste varekategorier digitalt .
AP171128 Norge er dermed avhengig av tips fra andre land som har systemer for digitalt grenseforsvar.
AP171128 Hva slags form for digitalt grenseforsvar Regjeringen til slutt vil foreslå, er for tidlig å si.
AP171128 Et digitalt grenseforsvar vil ikke innebære overvåking av vanlige menneskers e-post, telefontrafikk eller internettsurfing i Norge.
AP171128 Et digitalt grenseforsvar vil gi E-tjenesten tilgang til å utføre målrettede søk - etter forhåndsgodkjennelse av en uavhengig domstol.
AP171128 E-tjenestens oppdrag er rettet mot trusler utenfra, og et digitalt grenseforsvar vil derfor benyttes for å fremskaffe informasjon om utenlandske forhold.
AP171128 Det vil et digitalt grenseforsvar bidra til.
AP171128 november at forslaget til digitalt grenseforsvar ( DGF ) må forkastes.
AP171128 Digitalt grenseforsvar ¶
SA171127 Det er blant annet etablert et digitalt driftssenter som gjør at installasjonen kan fjernstyres, selv om det vil være behov for folk om bord også.
DN171127 Driften vil bli fjernstyrt fra et landbasert digitalt driftssenter, noe som vil bidra til reduserte driftskostnader.
DB171127 ¶ ADVARER : Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort, er meget kritisk til forslaget om å innføre Digitalt grenseforsvar.
DB171127 Siden den gang har myndighetene åpnet for langt mer invaderende metoder, slik som dataavlesing, og nå ligger det omstridte forslaget om Digitalt Grenseforsvar klar til behandling i Stortinget til våren.
DB171127 Digitalt grenseforsvar er så fullt av svakheter at vi kan håpe Stortinget tar til fornuft, men historien sier noe annet.
DB171127 Digitalt grenseforsvar bør ikke innføres.
BT171123 Nødnettet er et digitalt samband for blant annet politi, brannvesen og helsetjenesten, og dermed en bærebjelke for rikets sikkerhet.
BT171123 NØDKOMMUNIKASJON : Nødnettet er et digitalt samband for kommunikasjon mellom politi, brannvesen og helsetjenester.
SA171122 I et intervju med Fædrelandsvennen tidligere i høst sa utvalgsleder Svendsen at de blant annet bør vurdere « om folk kan tilstå digitalt i en del tilståelsessaker ».
AP171122 | Forslaget til digitalt grenseforsvar bør forkastes, mener Advokatforeningen Jens Johan Hjort ¶
AP171122 Til tross for at Datalagringsdirektivet ble stanset av EU-domstolen, står vi nå foran et mulig såkalt digitalt grenseforsvar ( DGF ).
AP171122 Lysne II-utvalget : Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP171122 Forkast forslaget til digitalt grenseforsvar !
AP171122 E-sjef Morten Haga Lunde : Misvisende om digitalt grenseforsvar ¶
AP171122 Datatilsynet : Hva mener Lysne-utvalget i dag om digitalt grenseforsvar ?
AP171122 Advokatforeningen mener at forslaget til digitalt grenseforsvar representerer en masseovervåking som trolig vil være i strid med EMK art. 8 og Grunnloven paragraf 102, skriver debattanten.
AP171122 Advokatforeningen mener at forslaget til digitalt grenseforsvar må forkastes.
AP171122 Digitalt grenseforsvar ¶
DN171121 Den er del av innsatsen for å få på plass et digitalt indre marked, der hindringer på nett skal bygges ned.
AA171121 Med ansvar for plan- og bygningssektoren får vi også til store og viktig digitale endringer, for eksempel at byggesøknader skal sendes inn digitalt og at regelverk i byggesaker sjekkes automatisk.
AA171121 Jeg vil derfor glede Adresseavisens utviklingsredaktør med å sende henne denne digitaliseringsplanen digitalt .
AA171121 Det mest overraskende i kommentaren var likevel ingressen, der Volan skriver at « Noen må lage en plan for hva slags digitalt samfunn Norge skal være.
DN171119 Han er ikke tvil om hvorfor det er attraktivt å starte opp i livstilssegmentet digitalt .
DN171119 Han er ikke tvil om hvorfor det er attraktivt å starte opp i livstilssegmentet digitalt .
DN171119 Han er ikke tvil om hvorfor det er attraktivt å starte opp i livstilssegmentet digitalt .
DB171117 Den svenske Kina-forskeren Johan Lagerkvist beskriver det som « et digitalt panoptikon for å kontrollere individer, foretak og det statlige byråkratiet - og for å minske uærligheten i det kinesiske samfunnet og øke tilliten ».
DA171116 Mange av Trond Granlunds gamle plater, også de fra årene da han var blant Norges største popstjerner, har aldri vært utgitt på CD eller digitalt .
AP171116 Kampen om digitalt verdensherredømme ¶
AP171116 Alice kan hjelpe russere med alt fra å gjemme et lik til å vinne digitalt verdensherredømme.
AP171116 Vi ønsker å forbedre avisen, både digitalt og på papir.
NL171115 Sykehusene deler også røntgenarkiv og resepter sendes digitalt , for å nevne noen av de digitale tjenestene vi benytter i det norske helsevesenet.
NL171115 Alle aktører i helsesektoren kommuniserer digitalt gjennom et eget helsenett.
DB171115 Forvaltningssjef i Stavanger kommune Olav Stredet har i kveld ikke besvart Dagbladet henvendelser i denne saken, men har tidligere forklart at omleggingen av kabel-TV-systemet for sykehjemmene ikke handlet om at det skulle innføres noen ny avtale, bare en overgang fra analogt til digitalt , fordi det første stenges ned.
DA171115 Fjesveksten hans måtte dermed fjernes digitalt i ettertid, noe som gjør det lett å skille nye scener fra de gamle.
DA171114 Er det grunn til å frykte at vi nå har skapt et digitalt monster som kommer til å sluke læringsgleden og de gode personlige relasjonene fra skolen ?
DA171114 Nå ser vi arbeidene digitalt og ut ifra det, kan vi gå videre.
DA171114 Juryering foregikk i to runder ; først gjennomgang av de digitalt innsendte søknadene, så en andre-juryering av fysisk innleverte arbeider.
DA171114 - Det har lettet arbeidet til juryen betraktelig i alle fall, at vi nå gjennomførte innlevering av arbeider digitalt , bekrefter juryformann og kunstner Rune Guneriussen, og presiserer at det er en rettferdig vurdering likevel, kanskje enda mer.
DN171113 Dramasjefen skal jobbe med utvikling og satsing på drama både lineært og digitalt i MTG tv.
DB171113 Forvaltningssjef i Rogaland kommune Olav Stredet forklarer at det ikke er snakk om noen ny avtale, bare en overgang fra analogt til digitalt , fordi det første stenges ned.
DB171112 ved hjelp av metoder ( algoritmer ) som regner på digitalt registrerte biologiske egenskaper.
DA171112 Det er nemlig ikke teknisk mulig å levere individuelt når alt blir levert digitalt uten dekoder på hver TV, opplyser han.
DA171112 - En utfordring tidligere har vært at det har vært behov for en dekoder for hver beboer som ønsker digital-tv, men med den nye løsningen får alle beboere et digitalt tv-tilbud som er enkelt å bruke uten dekoder og med kun en fjernkontroll, sier han.
AA171112 Noen må lage en plan for hva slags digitalt samfunn Norge skal være.
VG171110 Men vi kan betrygge alle som gleder seg til Paralympics i mars med at NRK skal formidle det med lidenskap og entusiasme både på TV og digitalt , skriver NRKs Janne Fredriksen i en SMS. 10 til Paralympics ¶
AP171110 En bacheloroppgave levert av journaliststudenter viser at kun fire av 88 spurte norske pressefolk har god kunnskap om digitalt kildevern.
AP171110 Det samme gjelder for Reputation, som ifølge ryktene kun vil være tilgjengelig for fysisk eller digitalt kjøp den første uken.
VG171109 I neste steg sender kommisjonen bildene til seg selv via meldingstjenesten Messenger, hvorpå Facebook gir bildene et unikt digitalt fingeravtrykk.
SA171106 Behov for digitalt løft ¶
SA171106 Digitalt
DN171105 Svaret på om VG har lykkes å bygge opp en bærekraftig modell digitalt , mener sjefredaktøren at ligger frem i tid.
AP171104 Vi har sett hvordan publikasjoner som The Washington Post og The New York Times øker antallet abonnenter, og her i CNN har vi hatt rekordhøye brukertall både på TV og digitalt .
SA171103 I Stavanger gjennomfører Høyre og flertallspartiene et digitalt løft for Stavangerskolen, der alle elever får sin personlige enhet.
SA171103 Økonomiplanen skal ikke behandles før i desember, men politikerne sier allerede nå ja til å gi Sandnes-skolen et digitalt kjempeløft.
DB171103 - Bransjen er blitt verre, fordi tilgangen på ungdom er mye større i dag enn det den var før alt ble digitalt , spesielt etter sosiale medier som Facebook og Instagram.
DB171102 Finnmark Dagblad har nå flere abonnenter digitalt enn på papir, og har lansert to nye digitale aviser som skal komme ut sju dager i uken.
SA171101 | Eldre sliter med digitalt NAV ¶
SA171101 Flere eldre får problemer fordi mye skal foregår digitalt i samfunnet.
SA171031 Det er ti år siden olje- og gassindustrien startet en prosess som vi dag ville omtalt som « et digitalt skifte ».
SA171031 Økonomiplanen skal ikke behandles før i desember, men politikerne sier allerede nå ja til å gi Sandnes-skolen et digitalt kjempeløft.
VG171030 Skattedirektøren, som må antas å vite hva han snakker om, framholdt på NRK Debatten at det å regulere Uber er den enkleste sak av verden, siden tjenesten er digitalt basert fra innerst til ytterst.
DN171030 Teknologien kan brukes som en digitalt distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner.
DN171030 Teknologien kan brukes som en digitalt distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner.
DN171030 Nå er Heldal ansatt som ny sjefredaktør i KK - både digitalt og på papir - på permanent basis.
DA171030 - Hvis en far ønsker å søke om foreldrepenger fra Nav digitalt , må han vente til etter at barnet er født.
AP171030 Dette er en grunnleggende tenkemåte og en ferdighet som er viktig for å forstå et digitalt samfunn og å delta i fremtidens arbeidsliv.
SA171026 Dermed tar kommunen et digitalt sjumilssteg, og tar igjen forspranget til nabokommunene.
AP171026 Det er ny teknologi som skal muliggjøre kombinasjonen av internasjonalt sceneshow og hjemlige spaserturer : For tiden holder nemlig de fire svenskene på å gjenskape seg selv i konsertversjon, men kun digitalt .
DN171025 - Banken har som mål å stimulere flere av landets syv millioner innbyggere til å spare i bank, utvikle kreditthistorikk og betale digitalt istedenfor med kontanter, skrev Telenor i en pressemelding da banken åpnet.
DN171025 - Jeg tror vi vil fortsette fremgangen når det gjelder abonnementsprodukter, og jeg håper på bedre annonseinntekter, særlig digitalt , sier Bjørkavåg.
DN171025 | Går i kjelleren for digitalt blodslit i tidsklemmen ¶
DN171025 Da støter de av og til på hverandre daglig digitalt .
DN171025 | Går i kjelleren for digitalt blodslit ¶
DB171024 I den forbindelse uttalte Helseministeren at « det skal være like naturlig for pasientene å bruke fastlegen digitalt som vi bruker nettbank i dag ».
AP171024 Norske handelsaktører bør ta mål av seg til å bli ledende på digitalt assistert handel. | #metoo kan bety alt fra klein situasjon til voldtektsforsøk.
AP171024 Norske handelsaktører bør omfavne sine digitalt modne kunder, og utvikle butikker og kjøpesentre til arenaer for tjenesteinnovasjon.
AP171024 Nordmenn er i tet digitalt, og ønsker digitalt assistert handel. 7 av 10 sjekker mobilen før de handler, og 4 av 10 gjør det i varehuset. 4 av 10 var positive til å motta denne type varsler uten å ha testet det i praksis.
AP171024 Nordmenn er i tet digitalt , og ønsker digitalt assistert handel. 7 av 10 sjekker mobilen før de handler, og 4 av 10 gjør det i varehuset. 4 av 10 var positive til å motta denne type varsler uten å ha testet det i praksis.
DA171022 - Når det gjelder nullmomshistorikken, så er det slik at når vi satt i regjering var MBLs krav lav moms på både papir og digitalt .
AP171022 SJEKK DIN STREKNING : Statens vegvesen har laget et digitalt kart der du kan studere planene for strekningen du er mest opptatt av på E39.
AP171022 Dette er et alternativ for dem som fortsatt elsker dette, selv om de altså lytter til musikken digitalt , sier Staveland.
DB171020 Sørvig er enig med den franske restauranteieren i at det er et problem at vi mennesker i stadig større grad er mer digitalt enn fysisk til stede.
AA171020 Det er skoler som ikke kan levere lekser digitalt eller bruke nett på vanlig måte, fordi kapasiteten er så elendig.
AA171020 Det er skoler som ikke kan levere lekser digitalt eller bruke nett på vanlig måte, fordi kapasiteten er så elendig.
DA171019 Nytt digitalt arealverktøy avdekker mange kryssende interesser.
DA171019 Nytt digitalt arealverktøy avdekker mange kryssende interesser.
DB171018 I onsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Hasson har utviklet et digitalt verktøy under navnet HealthWatch for å måle hvordan de ansatte trives.
DB171018 Ser du for deg at noen av dine nåværende arbeidsoppgaver kan utføres digitalt / av en maskin isteden ?
DB171018 Selv om det er de unge som tilsynelatende er mest bekymret, sier nesten fire av ti nordmenn i alle aldersgrupper at de ser for seg at deres nåværende arbeidsoppgaver kan utføres digitalt eller av en maskin.
DB171018 I 2016 svarte henholdsvis 29,9 prosent av respondentene med lav utdanning ( fullført videregående skole eller lavere ) og 32,5 prosent av de med høyere utdanning ( fullført lavere grad eller mer ) at de så for seg at noen, mange eller alle arbeidsoppgavene deres kunne utføres digitalt eller av en maskin.
DB171018 - Et nødvendig onde ¶ 51,6 prosent av de spurte under 30 år ser for seg at noen av deres nåværende arbeidsoppgaver kan utføres digitalt eller av en maskin.
AP171018 | Tre utfordringer for digitalt lederskap Birger Magnus ¶
AP171018 Næringslivsledere må bli mer digitalt nysgjerrige og kompetente, men god ledelsespraksis blir viktigere enn teknologisk spisskompetanse for å lykkes i omstillingen.
AP171018 Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt .
SA171017 Likevel sliter vi med å komme oss videre fra et digitalt platå.
SA171017 Det finnes gode eksempler på institusjoner som tar dette på alvor : Didaktisk digitalt verksted på Universitetet i Stavanger er et tiltak som skal heve kompetansen hos lærerne og hjelpe dem med å sette seg inn i hva VR-briller er for eksempel.
SA171017 Allikevel sliter vi med å komme oss videre fra et digitalt platå.
DN171017 Fredriksen selger to digre båter til Golden Ocean ¶ Digitalt analfabete fastleger er en gavepakke til « Uber-legene » ¶
BT171017 | Krever digitalt løft for bergenselevene ¶
AP171016 Svært mange av dem som har signert oppropet digitalt , har gjort det på vegne av en mor, far, tante eller nabo som ikke er digitale.
AA171016 Mobbingen kan foregå ansikt til ansikt og ved utfrysing ( tradisjonell mobbing ), samt digitalt .
VG171015 - Sateng-sengesettet er laget i Italia av Egyptisk bomull, og bildet er trykket digitalt , forklarer designer Cascavilla for VG.
BT171015 LITE DIGITAL : - Jeg skjønner meg ikke på folk som sitter på restaurant med telefonen foran seg, sier Erling Neby, digitalt avmålt toppleder.
AP171014 Så når jeg møter ledere som ikke har noe bilde av hvordan situasjonen for deres bedrift vil se ut digitalt om få år, blir jeg litt skremt, sier Bente Sollid Storehaug.
AP171014 I fremtiden vil vi se stadig flere nye kunstformer og - uttrykk som er født digitalt .
AP171013 I nabokommunen Bærum finnes skjemaet digitalt , men må printes ut og fylles ut for hånd.
AP171013 Asker kommune er en av dem som ber foreldre laste opp vedlegg digitalt .
DA171012 - I en tid der du har mye « fake news » i sosiale medier, er det viktig å ha uavhengige, samfunnskritiske medier i Norge, både på papir og digitalt .
AP171012 Vi må forhindre at digital helse blir digitalt kvakksalveri.
DA171010 Mindretallsregjeringen med Høyre og Frp får ikke flertall for at lønnsslippen til pensjonistene må hentes ut digitalt dersom både Sp, Ap, SV og KrF er imot.
VG171009 | Vi trenger et digitalt grenseforsvar ¶
VG171009 Vi utreder nå digitalt grenseforsvar videre.
VG171009 Vi har derfor sagt at vi skal foreta en nærmere vurdering av hvordan en form for digitalt grenseforsvar kan etableres og lovreguleres på en måte som både øker beskyttelsesevnen mot trusler mot rikets sikkerhet, og som samtidig ivaretar personvernet.
VG171009 Utvalget sa samtidig klart at et digitalt grenseforsvar utgjør et inngrep i personvernet, og at det derfor er en forutsetning at det etableres et strengt kontrollregime bestående av både teknologiske og menneskelige kontrollmekanismer.
VG171009 Når vi bruker begrepet « en form for » digitalt grenseforsvar betyr det at vi i dag ikke har alle svarene for hvordan den endelige løsningen vil se ut.
VG171009 Når et digitalt grenseforsvar kan være på plass er foreløpig for tidlig å si.
VG171009 Norge trenger et digitalt grenseforsvar.
VG171009 Norge er i dag avhengig av tips fra partnere og andre land som har systemer for digitalt grenseforsvar.
VG171009 Les også : Høyre krever et digitalt grenseforsvar ¶
VG171009 Hva er et digitalt grenseforsvar ?
VG171009 Et norsk digitalt grenseforsvar vil etter Lysne II-utvalgets forslag bli underlagt verdens kanskje strengeste og mest omfattende kontrollregime : En forhåndsgodkjenning av en domstol, en uavhengig kontroll og en etterhåndskontroll av et uavhengig organ - EOS-utvalget.
VG171009 Et digitalt grenseforsvar gir E-tjenesten tilgang til å utføre målrettede søk i det digitale rommet.
VG171009 Et digitalt grenseforsvar er nødvendig for Norges evne til å kartlegge, varsle og motvirke alvorlige trusler, både i fredstid og i sikkerhetspolitiske krisesituasjoner.
VG171009 Det regjeringsoppnevnte Lysne-II utvalget uttalte tydelig at Norge har et behov for å innføre et digitalt grenseforsvar.
NL171009 Mobbingen kan foregå ansikt til ansikt og ved utfrysing ( tradisjonell mobbing ), samt digitalt .
VG171007 Voldtektene får evig, digitalt liv.
VG171006 Systembolaget har laget et digitalt kart, hvor de har fordelt det de selger av vin og sprit i ulike kommuner.
DB171006 Videre beskrev han et såkalt digitalt klasseskille.
DN171004 | Rustet for digitalt kappløp ¶
AP171004 De er like aktive digitalt som ungdommer i Vesten.
VG171001 En naturlig ambisjon for det nye Stortinget bør være å bruke de neste fire årene på å gjøre landet vårt til et topp moderne digitalt samfunn, som samtidig er trygt og godt sikret mot angrep i dette domenet.
DB171001 Velgere som skulle stemme digitalt sier at de ikke får tilgang til websiden de opprinnelig kunne stemme ved fordi den er tatt ned av spanske myndigheter.
DB171001 Velgere som skulle stemme digitalt sier at de ikke får tilgang til websiden fordi den er tatt ned.
VG170929 I dag et Nødnett kun tilpasset til å overføre tale og tekst i et lukket digitalt samband.
AP170929 « De neste ti årene kan være Forsvarets Kodak-øyeblikk », skriver han i artikkelen, med henvisning til fotogiganten som ikke fulgte med i timen da digitalt foto erstattet tradisjonell film.
AP170929 Han har over flere år skrevet om digitalt personvern, blant annet kronikkserien #nettsikker.
AP170928 Samlet sett, på papir og digitalt , så har aldri flere lest VGs featurestoff.
AA170928 Derfor er det gledelig at våre medlemmer satser på godt norsk digitalt innhold, sier administrerende direktør Randi S.
AA170928 - Vi har vekst i lesertall både digitalt og på print, og nå bruker over 1,1 millioner Se og Hør ukentlig.
DN170926 - Skal DNV GL ha en rolle fremover hvor mer og mer info blir gjort tilgjengelig digitalt , kan vi ikke bare basere oss på inspeksjoner og rapporter, sier Eriksen.
DN170926 - Skal DNV GL ha en rolle fremover hvor mer og mer info blir gjort tilgjengelig digitalt , kan vi ikke bare basere oss på inspeksjoner og rapporter, sier Eriksen.
DB170926 Oslo Havn KF endret i 2017 anskaffelsesrutinene, ved at digitalt konkurransegjennomføringsverktøy ( KGV ) ble implementert.
DB170926 Gjenforenes digitalt
DN170925 | Et digitalt solidaritetsalternativ ¶ ¶
NL170922 Nei, de skal møte sine byråkrater og politikere enkelt via nettet og bestille sine tjenester digitalt .
NL170922 Kan tvert i mot byene jobbe i et politisk og digitalt nettverk ?
AP170920 Når jeg får høre at folk er skeptiske til å stemme ved valg digitalt eller få e-resepter fra legen, tenker jeg at det er veldig viktig å skille mellom trygge og utrygge digitale plattformer.
AP170920 Estlands president Kersti Kaljulaid har som mål at data fra offentlige tjenester skal kunne utveksles digitalt mellom ulike land i EU.
AP170920 En overgang til et digitalt samfunn skjer i samarbeid mellom myndighet, næringsliv og innbyggerne, sier Kaljulaid.
AP170920 - I Estland sparer vi to prosent av bruttonasjonalprodukt hvert år bare ved bruk av digitale signaturer og overføring av informasjon mellom offentlige myndigheter digitalt .
AP170920 - Det er viktig å få folk til å forstå at det er sikkert og trygt nok å gjøre det samme digitalt som vi har gjort manuelt tidligere.
AP170920 Når jeg får høre at folk er skeptiske til å stemme ved valg digitalt eller få e-resepter fra legen, tenker jeg at det er veldig viktig å skille mellom trygge og utrygge digitale plattformer.
AP170920 Estlands president Kersti Kaljulaid har som mål at data fra offentlige tjenester skal kunne utveksles digitalt mellom ulike land i EU.
AP170920 En overgang til et digitalt samfunn skjer i samarbeid mellom myndighet, næringsliv og innbyggerne, sier Kaljulaid.
AP170920 - I Estland sparer vi to prosent av bruttonasjonalprodukt hvert år bare ved bruk av digitale signaturer og overføring av informasjon mellom offentlige myndigheter digitalt .
AP170920 - Det er viktig å få folk til å forstå at det er sikkert og trygt nok å gjøre det samme digitalt som vi har gjort manuelt tidligere.
VG170919 Bladet hevder å ha 60 millioner lesere totalt, på papir og digitalt , hver måned.
FV170919 Tivoli Model One Digital : Digitalt tivoli ¶
DB170919 A, jeg har ikke pupper uansett, og B, de laget dem digitalt .
AP170919 Tivoli Model One Digital : Digitalt tivoli ¶
AA170919 Flere ser på tv digitalt nå, og det er rart om vi ikke skulle merke det.
DN170918 Vi forlater den fysiske verden, til fordel for der kundene er : digitalt , sier Griffiths.
DA170917 Kanalen sendes bare digitalt , på nett, mobil, og på DAB-radio.
VG170916 Vi har brukt alle topphusene innen digitalt etterarbeid i Sverige, Danmark og Norge.
DB170916 Han legger til at kommunen jobber med å forbedre dette, ved at all kunsten blir fotografert digitalt og at det lages en liste med bilder av kunsten som vil gjøre arbeidet enklere.
DA170915 For eksempel at det er en tendens til at mange kunstverk har duse og dempede farger, og om det kan skyldes de senere års mulighet for digitalt å manipulere fargeholdningen på TV og film.
NL170914 Jeg minnes Dickie Dick Dickens, gangsterkongen, skapt av tyskerne Rolf og Alexandra Becker, som underholdt oss på radio på 1960-tallet, men som ennå kan nytes digitalt .
AP170911 Aftenposten har utviklet et digitalt verktøy der du kan se hvor partiene står i en rekke ulike spørsmål.
AP170908 Fra tirsdag til torsdag kunne de avlegge stemme digitalt .
AA170908 Fra tirsdag til torsdag kunne de avlegge stemme digitalt .
VG170906 Så blir det spennende å se hvor mange seere det blir totalt, når vi får de samlede tallene for digitalt , opptak og repriser, leger Landsverk til.
DN170906 Så blir det spennende å se hvor mange seere det blir totalt, når vi får de samlede tallene for digitalt , opptak og repriser, sier han.
AP170906 | Oslo overvåker digitalt alle som er på kommunale byggeplasser ¶
DA170905 klasse mulighet til å stemme digitalt på det partiet de mener bør bestemme.
DB170902 De var aggressive og hadde kniv og han ble truet til å gi fra seg alt av verdier : 200 euro, mobil, digitalt kamera, musikk headset og Visa-kort.
AA170902 I tillegg ønsker Kreftforeningen økt satsing på et digitalt journalsystem, der prinsippet om én pasient, én journal blir gjennomført i alle helseforetak.
AA170901 90 prosent av salget vårt er digitalt , så vi kan følge med på skjermene.
DN170831 Den sveitsiske banken UBS leder et prosjekt for å benytte blockchain-teknologi til å skape et raskere digitalt pengesystem.
AA170829 Sjeldent havner man tilfeldigvis i en videoblogg, eller i en tekst i et digitalt kunsttidskrift, som man kan gjøre med tekst i avisen man leser til morgenkaffen.
DN170828 Stillingsutlysninger og håndteringen av søknadsprosessen foregår digitalt , men det er bare starten.
DN170828 Da er det rett på nett med en gang med vaktplan og turnus, trening, opplæring - alt ligger digitalt , sier Tungland.
DN170828 All informasjon skal være oppdatert digitalt , tilpasset den enkeltes behov.
DA170826 I begynnelsen av karrieren var jeg og mange med meg veldig opptatt av å finne detaljene som viste at bildene var digitalt manipulert.
DB170825 Allerede i høst setter vi på komidramaet Hvite gutter med et eksklusivitetsvindu på Dplay, og det er stort fokus på investeringene i digitalt innhold, sier Eivind Landsverk.
AA170825 Pauls katedral i London, er TV-sendingen restaurert i digitalt format.
AA170825 - At samlede abonnementsinntekter i tillegg øker med fem prosent i første halvår viser at det er god betalingsvillighet for digitalt innhold.
VG170822 - Dette er vi strålende fornøyd med, og om jeg ikke tar feil vil nok episodene bli sett av minst like mange digitalt på TV 2 sumo også de nærmeste dagene, legger han til.
DN170822 Et stort digitalt instrumentpanel forteller deg hvilket kjøremodus du er i, viktig er turtalls-varslingene og indikatorlyset som skifter farge for å vise når du burde gire når du kjører med den åttetrinns-automatgirkassen i manuell funksjon.
AP170821 Digitalt ¶ 54 selskaper kunne motta refusjon ¶
AP170821 Digitalt ¶ 54 selskaper kunne motta refusjon ¶
SA170816 Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt , kan det ligge viktig informasjon i sekken som du som forelder trenger å vite om.
FV170816 Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt , kan det ligge viktig informasjon i sekken som du som forelder trenger å vite om.
AP170816 Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt , kan det ligge viktig informasjon i sekken som du som forelder trenger å vite om.
VG170815 Mange har sluttet å eie en platesamling fordi de har hele musikksamlingen lagret digitalt og tilgjengelig på mobilen.
NL170815 AKVA Safe Guard er digitalt sikkerhetssystem som overvåker vær, strømforhold og belastninger på anlegget.
VG170814 - Vi bor i en verden hvor alt er digitalt .
AP170814 Selv om vi nå er i full gang med et digitalt prosjekt, fortsetter vi satsingen på papirproduktet og har mange tanker om videreutvikling her, sier Aftenposten Juniors redaktør Guri Leyell Skedsmo.
VG170812 - For 30 år siden var det ikke noe digitalt piano.
DB170810 Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar.
DA170810 Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar.
AP170810 Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar.
AA170810 Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar.
AA170810 - Vi er så enormt digitalt modne.
AP170808 - Vi vil gjøre Ungarn til et moderne og digitalt land i kjernen av Europa, forklarer han.
SA170807 Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt , kan det ligge viktig informasjon der som du trenger å vite om, sier Bjørnestad og legger til : ¶
FV170807 Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt , kan det ligge viktig informasjon der som du trenger å vite om, sier Bjørnestad og legger til : ¶
DN170807 - Høyrevridd fryktretorikk fungerer fantastisk godt for å få spredning på innhold digitalt .
BT170807 Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt , kan det ligge viktig informasjon der som du trenger å vite om, sier Bjørnestad og legger til : ¶
AP170807 Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt , kan det ligge viktig informasjon der som du trenger å vite om, sier Bjørnestad og legger til : ¶
AP170805 Til tross for dette har satsingen på bevaring av digitalt skapte arkiver vært minimal.
AP170805 I en rekke offentlige utredninger og dokumenter er det gjennom mange år slått fast at det er stor fare for at digitalt skapte arkiver kan gå tapt.
AP170805 Hvordan skal historien til bedrifter, idrettslag og viktige enkeltpersoner tas vare på når informasjonen kun er lagret digitalt , spør artikkelforfatteren.
AP170805 Bevaring av digitalt skapte arkiver er historien om en varslet katastrofe.
VG170804 - Det er enklere å spille inn og distribuere ny musikk kjapt digitalt , men utover det er det ikke noe nytt.
AA170803 Spørsmålet ble stilt til statsminister Erna Solberg ( H ) under opptakene til Barnas valgshow, som lanseres digitalt på mandag, sammen med Redd Barna-satsingen Barnas valg.
AA170803 klasse i år kunne stemme digitalt på det partiet de liker best.
VG170802 Det viste seg at noen hadde brutt seg inn i garasjen til Heia og stjålet en gammel telefon, et digitalt kamera og et videokamera.
DB170802 Du kan selvsagt ønske deg et avansert digitalt steketermometer som snakker med telefonen din, men du kommer langt med et helt enkelt gammeldags steketermometer i metall til prisen av en halvliter.
AP170802 Thorleif Jansen i Kry er mer forsiktig med å anslå hvor stor andel av vanlige pasienter som kan betjentes digitalt .
AP170802 Han er skeptisk til Vaages anslag om at opptil 75 prosent av pasientkonsultasjonene kan gjøres digitalt .
AP170802 Forsvarlig : - Min erfaring er at opptil 70 - 75 prosent av alle legehenvendelser kan gjøres digitalt i fremtiden, uten at det blir medisinsk uforsvarlig.
AP170802 - Vi ser at 75 prosent av henvendelsene til Helsetelefonen kan håndteres digitalt .
AP170802 - Syv av ti legebesøk kan gjøres digitalt , sier lege og gründer Jan Einar Vaage.
AP170802 - Hvor stor andel av besøkene på et vanlig kontor kan etter din mening gjøres unna digitalt i fremtiden ?
AP170802 | - Syv av ti legebesøk kan gjøres digitalt
NL170728 Formålet med DGF ( Digitalt grenseforsvar ) er blant annet " å kartlegge og motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet og selvstendighet og andre viktige, nasjonale interesser.
DN170724 Paint ble lansert med den aller første versjonen av Windows 1.0 i 1985, og for mange har programmet i sine ulike versjoner opp gjennom årene vært det første møtet med et digitalt grafisk program.
VG170721 Han registrerte det imidlertid ikke digitalt , slik han skulle.
NL170721 For når noen kontorer legges ned, skal du kunne få den samme tjenesten digitalt .
DA170720 ¶ For åtte år siden kjøpte vi film på disk for nesten 2,5 milliarder kroner, og strømmet digitalt for 101 millioner kroner.
DN170718 Ett hovedproblem for mediebransjen er å kompensere fall i annonseinntekter på papir med annonseinntekter digitalt .
AA170718 Her går både inntektene digitalt og for papiravisene ned. ( ©NTB ) ¶
DA170715 Nettopp i en tid der alt er tilgjengelig digitalt er museumsopplevelsen av stor betydning.
VG170714 Slik foregår det : Tre utvalgsmedlemmer får tildelt søknadslisten digitalt , med alle søknadspapirer, CVer, arbeidsprøver, manus og prosjektbeskrivelser.
DN170714 | Kan gå mot digitalt valutakaos ¶
DN170714 Vi tror alt som har med levende bilder digitalt kommer til å vokse i årene fremover, og TV 2 er godt posisjonert til å ta del i den markedsveksten, sier Rosvoll, som sier VGTV er en konkurrent av TV 2 i dette markedet - men nevner Youtube som en større aktør.
DN170714 Vi tror alt som har med levende bilder digitalt kommer til å vokse i årene fremover, og TV 2 er godt posisjonert til å ta del i den markedsveksten, sier Rosvoll, som sier VGTV er en konkurrent av TV 2 i dette markedet - men nevner Youtube som en større aktør.
DA170713 I august skifter hun fra å være digital helsesøster på fritiden, til å jobbe digitalt på heltid.
AA170712 Den øvrige etterforskningen i saken fortsetter med full styrke, både med ytterligere vitneavhør, gjennomgang av beslag og analyse av digitalt materiale.
VG170711 Dette bør være en vekker for det litt sidrumpa Oscar-akademiet for å endelig ta digitalt glasert skuespill seriøst.
DB170709 Etterretningstjenesten ønsker seg et såkalt digitalt grenseforsvar, som i realiteten er en digital grenseovervåkning, og PST har ønsket seg tilgang til å samle inn, lagre og analysere stordata.
DB170708 De hadde en fullstendig analog barndom, men som voksne jobber de fleste digitalt .
SA170707 Sykkelsportens inkarnasjon av wikipedisk fakta lagrer ikke digitalt .
FV170707 Sykkelsportens inkarnasjon av wikipedisk fakta lagrer ikke digitalt .
DA170707 Ap ønsker i større grad å møte unge menn i miljø der valgdeltakelsen er lav, både lokalt og digitalt , forteller Stenseng.
DA170707 Ap ønsker i større grad å møte unge menn i miljø der valgdeltakelsen er lav, både lokalt og digitalt , forteller Stenseng.
BT170707 Sykkelsportens inkarnasjon av wikipedisk fakta lagrer ikke digitalt .
AP170707 Sykkelsportens inkarnasjon av wikipedisk fakta lagrer ikke digitalt .
AA170707 Sykkelsportens inkarnasjon av wikipedisk fakta lagrer ikke digitalt .
BT170704 BLIKKFANG : De kinesiske turistene var minst like opptatt av å fange byen og området rundt Lille Lungegårdsvannet digitalt , som å nyte Bergen i sol.
VG170703 - Det som er spesielt med sjakken er at vi ikke bruker doping gjennom medikamenter og sprøyter, men vi kan dopes digitalt .
VG170703 Den eneste veien fremover er å tenke fullstendig nytt om hvordan man bekjemper slaveri i en globalisert verden kjennetegnet med åpne grenser, både fysisk og digitalt .
VG170703 Den eneste veien fremover er å tenke fullstendig nytt om hvordan man bekjemper slaveri i en globalisert verden kjennetegnet med åpne grenser, både fysisk og digitalt , skriver kronikkforfatteren.
SA170703 DEBATT : For å reflektere utviklingen som skjer i den virkelige verden, er det naturlig å inkorporere digitalt verktøy i barnehagens pedagogiske tilbud.
VG170629 « F8 er lansert digitalt i dag, og jeg håper de viser litt kjærlighet til kvinnene i serien i den neste filmen.
SA170629 Nå lanserer Stavanger Høyre et tredje, digitalt alternativ til skilting av slaget som samlet Norge.
DN170629 Selv har esterne vært opptatt av å markedsføre seg som et « digitalt formannskap ».
DN170629 Et digitalt formannskap ¶
SA170628 Publiseringen skjer både på papir og digitalt .
FV170628 Publiseringen skjer både på papir og digitalt .
DA170628 Mens Drammen kommune har en målsetting om å bli blant landets beste digitalt , ble forvaltningen av SFO-plasser 1. mai flyttet fra skolene til det som tidligere var et forvaltningskontor for barnehageplasser.
DA170628 Man kan søke digitalt , men den gamle ordningen med å bekrefte på papir henger igjen, forklarer rådgiver Marianne Støa i Drammen kommune, og viser til at digitaliseringsprosjektet har som et av sine mål å gjøre barnehagesøknader heldigitale.
BT170628 Publiseringen skjer både på papir og digitalt .
AP170628 Publiseringen skjer både på papir og digitalt .
AA170628 Publiseringen skjer både på papir og digitalt .
AP170627 Om du ønsker å lese papiravisen digitalt , kan du velge mellom A+ og e-avisen.
AP170627 Om du ønsker å lese papiravisen digitalt , kan du velge mellom A+ og e-avisen.
SA170626 Digitalt tilsyn/sensorteknologi : ¶
DN170625 Fra 2019 skal systemet omfatte registrering av droner og operatører, elektronisk identifikasjon, og såkalt geo-fencing der geografiske arealer blir digitalt markert som for eksempel tilgjengelige eller forbudte områder.
AA170625 Fra 2019 skal systemet omfatte registrering av droner og operatører, elektronisk identifikasjon, og såkalt geo-fencing der geografiske arealer blir digitalt markert som for eksempel tilgjengelige eller forbudte områder. ( ©NTB ) ¶
DN170624 Tre ting på en gang ¶ Digitalt Kinderegg - Windows-PC, nettbrett og en genial tegneblokk.
DN170624 For første gang utgjør digitalt salg over halvparten av inntektene i det globale musikkmarkedet, og den største drivkraften for dette er strømmeplattformene.
DA170624 For første gang utgjør digitalt salg over halvparten av inntektene i det globale musikkmarkedet, og den største drivkraften for dette er strømmeplattformene.
NL170623 Vi har nå fått en digitalt nett med egne værmeldinger til sjøs, alle lengre tunneler i Norge får et betydelig oppgradert nødsystem, digitalradio kommer inn i bilene og selve DAB-nettet er moderne med doble sendere, reservestrøm og reservemating av signalene på alle sendere som dekker mer enn 5000 personer.
SA170622 Vi må ta aktive grep for å redde materialet som skapes digitalt , slik at fremtidens historikere kan finne arkiver om det som skjer i dag.
SA170622 Vi har lang og god tradisjon for å bevare arkiver på papir - men dagens dokumentasjon som skapes digitalt nesten smuldrer bort mellom hendene på oss.
SA170622 Arkiver lages i dag digitalt , og Norge som nasjon har formidable utfordringer når det gjelder bevaring av kulturarv, dokumentasjon av enkeltpersoners rettigheter og forvaltningens historie.
AP170622 - Du har dem som hevder at å ta betalt for digitalt innhold overhodet ikke er noen løsning.
AP170621 Uber har i løpet av få år blitt et globalt, digitalt alternativ til den tradisjonelle taxinæringen.
DN170620 Konserndirektør Didrik Munch i Schibsted Norge sier lesermarkedsinntektene, altså abonnementsinntekter og andre brukerinntekter, vokser - både digitalt og samlet sett - i 2017.
DA170620 I prosessen er jeg på en slags reise til steder jeg aldri har vært, og oppdager nye ting underveis, oppsummerer Hauge som har malt digitalt i 30 år.
DA170620 Analogt og digitalt
SA170619 Viktige avtaler som signeres digitalt , øker i volum, og integrerte løsninger gjør at digital signering blir mer vanlig.
SA170619 I dag kan de fleste signere en avtale digitalt på mobiltelefonen.
AA170619 Går i digitalt fakkeltog ¶
AA170619 Derfor forbereder hun et digitalt brexit.
AA170619 | Digitalt protesttog mot internettregulering ¶
SA170617 Selskapet satser selvsagt digitalt .
AP170617 Selskapet satser selvsagt digitalt .
DN170615 I AR legges et digitalt innhold oppå et bilde av virkeligheten.
DB170613 Debatten om innføring av Digitalt grenseforsvar i året som gikk synliggjør motsetningen mellom retten til privatliv og personvern og statens plikt til å beskytte sine borgere mot terror.
AP170612 Vaksinering, trikkeholdeplasser, offentlige lovbrudd, nytt regjeringskvartal, digitalt grenseforsvar, meslinger og kulturjournalistikk.
SA170609 FOTO : Håkon Vold / DIGITALT
DA170608 I USA toppet han Billboard 200 med over 230.000 solgte album digitalt og 193.000 fysiske album.
DN170607 Andersen advarer mot et digitalt og geografisk klasseskille og tar til orde for statlig storsatsing på bredbånd over hele landet.
AP170607 Et digitalt kamera er jo på størrelse med en sigareske.
DN170606 Det gir app-utviklerne egne verktøy for å lage apper som kan blande digitalt innhold med bilder av omgivelsene fra kameraet.
NL170605 Ny teknologi har bidratt til at mulighetene til å spre digitalt hat er større enn noensinne.
AA170605 Blant det som fungerer godt digitalt av kulturstoff, er artikler om nye utesteder og meldinger om dødsfall blant mer eller mindre kjente personer fra kulturlivet.
AP170604 Statsadvokaten legger også vekt på at skanning av et åstedet digitalt også vil sikre det for all fremtid.
AP170604 Sikrer nøyaktig bilde av et åsted ¶ 3D-skanneren er allerede i bruk for å sikre et digitalt og nøyaktig bilde av åsteder, enten det er i drapssaker, branner, eller ved større ulykker.
AP170604 Et laserskannet digitalt bilde av åstedet for en skyteepisode på denne bensinstasjonen på Roa, ble for første gang brukt i en norsk rettssal i desember i fjor.
AP170604 Et digitalt bilde vil sikre åstedet for fremtiden, det skal brukes av etterforskerne og gjøre det lettere for dommerne å forstå hva som har skjedd på åstedet.
AP170604 En ny supermaskin hos Kripos skal sikre åsteder digitalt og gjøre etterforskningen mer effektiv.
AP170604 Dommerne kan i en drapssak digitalt få se hvor gjerningsmann og offer sto og hvilken bane de dødelige kulene hadde - gjennom databilder laget av Kripos.
AP170604 ) og Leif Riise er klar til å rykke ut til åsteder for å skanne åstedet digitalt .
VG170603 Ville du brukt dine egne penger på å sende ut lønnsslipper om du kunne spart millioner på sende dem digitalt ?
VG170603 Det var jo mulig å signere digitalt .
VG170603 De har vært bråk siden NAV begynte å sende ut lønnsslippen digitalt .
VG170603 SAMMEN OM NYTT VERKTØY : Det offentlige og det private skal samarbeide digitalt for å hjelpe forbrukerne og ta kriminelle.
VG170603 Prosjektleder Vibeke Moldestad i SpareBank 1 Gruppen var på Helsfyr og viste finansministeren at det etter omleggingen tar rundt fem minutter å søke om lån digitalt .
VG170603 De har utviklet et digitalt verktøy som vil gi følgende tjenester : ¶
SA170603 Gjennom en helt ny tjeneste i Altinn kan man nå gi skatteetaten et digitalt samtykke til å sende slik informasjon direkte til banken.
SA170603 Du godkjenner digitalt og banken henter relevant informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten.
DN170603 Finansnæringen, bankene, skatteetaten og Brønnøysundregistrene har utviklet et digitalt verktøy som effektiviserer samarbeidet.
DB170603 Gjennom en helt ny tjeneste i Altinn kan man nå gi skatteetaten et digitalt samtykke til å sende slik informasjon direkte til banken.
DB170603 Du godkjenner digitalt og banken henter relevant informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten.
DB170603 Hun har ikke gitt lyd fra seg, hverken analogt eller digitalt , og nå begynner folk å bli bekymret.
AA170603 Finansnæringen, bankene, skatteetaten og Brønnøysundregistrene har utviklet et digitalt verktøy som effektiviserer samarbeidet.
AA170603 Gjennom en helt ny tjeneste i Altinn kan man nå gi skatteetaten et digitalt samtykke til å sende slik informasjon direkte til banken.
AA170603 Du godkjenner digitalt og banken henter relevant informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten.
DA170602 Vi får rettighetene til å formidle litteratur digitalt på tre av disse språkene.
DA170602 Om andre land vil være med på det samme, kan vi også skape et digitalt bibliotek for littetatur på afrikanske språk.
SA170601 For Oslo finnes det et digitalt kart hvor du selv kan sjekke statusen på ditt eget hus eller andre kulturminner.
SA170601 Du finner det digitalt på kulturminnesok.no ¶
DA170601 Man skulle tro landet ble så digitalt at vi knapt fikk lov til å spise analog mat framover.
AP170601 Rapporten fra Lysne II-utvalget som har utredet digitalt grenseforsvar, ble overlevert forsvarsministeren i september i fjor.
AP170601 Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet ( bildet ), har etterlyst hva Lysneutvalget i dag mener om digitalt grenseforsvar.
AP170601 mai stiller direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, spørsmål om hva medlemmene av Lysne II-utvalget nå mener om digitalt grenseforsvar.
AP170601 For Oslo finnes det et digitalt kart hvor du selv kan sjekke statusen på ditt eget hus eller andre kulturminner.
AP170601 Du finner det digitalt på kulturminnesok.no ¶
VG170530 Fordelene ved å betale digitalt er så store at de overgår ulempene.
SA170530 Et klart råd er å sette seg inn i hva det betyr at du deler noe digitalt , sier rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg.
BT170530 Et klart råd er å sette seg inn i hva det betyr at du deler noe digitalt , sier rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg.
AP170530 Kompetanse og holdninger blant de ansatte og tilgangen på digitalt utstyr varierer stort.
AP170530 Barn under to år bør heller få være del av en musikalsk praksis enn noe digitalt , sier han.
AP170530 - Ikke alle barn har tilgang på digitalt verktøy hjemme.
AP170530 - Barn må ikke ha digitale verktøy i barnehagen, men et digitalt kamera kan brukes til å utforske noe sammen.
AP170530 UD setter likevel spørsmålstegn ved relevansen av å sammenligne et offentlig arkiv med et digitalt fellesområde hvor alle ansatte har tilgang og dokumentenes status er uavklart.
AP170530 UD setter likevel spørsmålstegn ved relevansen av å sammenligne et offentlig arkiv med et digitalt fellesområde hvor alle ansatte har tilgang og dokumentenes status er uavklart.
AP170530 Et klart råd er å sette seg inn i hva det betyr at du deler noe digitalt , sier rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg.
AA170530 Et klart råd er å sette seg inn i hva det betyr at du deler noe digitalt , sier rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg.
BT170529 BLIKKFANG : De kinesiske turistene var minst like opptatt av å fange byen og området rundt Lille Lungegårdsvannet digitalt , som å nyte Bergen i sol.
AP170529 Foreldre som er enige om en avtale, bør kunne registrere den digitalt og få en attest uten å møte til megling.
AP170529 | Hva mener Lysneutvalget i dag om digitalt grenseforsvar ?
AP170529 I september 2016 la Lysne II-utvalget frem sitt forslag til digitalt grenseforsvar ( DGF ).
AP170529 Et år senere kom Lysne II-utvalget med forslag til digitalt grenseforsvar.
AP170529 | Hva mener Lysneutvalget i dag om digitalt grenseforsvar ?
AP170529 I september 2016 la Lysne II-utvalget frem sitt forslag til digitalt grenseforsvar ( DGF ).
AP170529 Et år senere kom Lysne II-utvalget med forslag til digitalt grenseforsvar.
VG170527 Vi ønsker i utgangspunktet en ordning der vi digitalt overfører all moms- og skatteinformasjon fra sjåførene, til skattemyndighetene.
DB170526 Blant Bentestuens kunder etablerer 95 prosent av spareavtaler digitalt .
BT170526 Norske borgere skal fortsatt overvåkes på nett, men nå under navnet « Digitalt grenseforsvar ».
AP170526 Par som er enige om hvordan de vil utforme en avtale, kan legge den frem digitalt og få den godkjent av megler uten å måtte møte opp til megling, sier professor Tjersland.
AP170526 Par som er enige om hvordan de vil utforme en avtale, kan legge den frem digitalt og få den godkjent av megler uten å måtte møte opp til megling, mener han.
AA170525 Lista er basert på salg av alle formater ; digitalt , cd og vinyl, og albumet går rett inn på førsteplass i sin første uke i salg.
VG170524 Billettene vil bli undersøkt kjemisk, visuelt og digitalt .
SA170524 - Billettene kontrolleres i tre steg - kjemisk, visuelt og digitalt .
AP170524 Politiet har et stort digitalt utviklingsbehov, og dette krever en grundig vurdering av hvordan politiet langsiktig finansierer og organiserer sin IKT-utvikling, drift og forvaltning.
AP170524 - Billettene kontrolleres i tre steg - kjemisk, visuelt og digitalt .
DA170523 En bitter piratjeger for den spanske marinen, som ble drept og dumpet i Djevelens triangel etter et sjøslag med en ung Jack Sparrow ( spilt av en digitalt forynget Johnny Depp ).
SA170522 Statoil etablerer et digitalt kompetansesenter og skal investere mellom 1 og 2 milliarder kroner på ny digital teknologi fram mot 2020.
DN170522 Kunst som viser det samme, men som er laget digitalt , er forbudt.
DN170522 De leverer store komplette løsninger ; vi spisser oss inn på digitalt arkiv og informasjonsforvaltningsbiten, sier Bredvei.
DN170522 - Vi vokser på den megatrenden som nå rammer mange bedrifter : Digitalt produsert innhold vokser eksponentielt, samtidig som kravene til å ha kontroll på dataene øker, sier Bredvei.
DB170522 Det er ikke et alternativ til å møte kundene digitalt , der må vi være.
DB170522 Bildet av at vi satser kun digitalt må nyanseres, sier Bentestuen til Finansavisen.
DB170522 Betjening av kundene er ikke svart eller hvitt - digitalt eller fysisk.
AP170522 All håndlaget kunst som viser nakenhet og seksuell aktivitet tillates, men digitalt laget kunst med samme innhold tillates ikke.
DB170519 Velges Digitalt display, brukes hele bredden til ditt aktuelle valg, om det være seg kart, musikk, telefon eller kjørecomputer.
DB170519 Karoq er første Skoda ut med digitalt instrumentpanel som tilvalg.
DA170519 episode av den siste « Skam»-sesongen er den nå sluppet digitalt på strømmetjenestene, og blitt en av de mest spilte sangene i landet.
AP170519 I 2006 ble kinoen pusset opp med THX-anlegg, digitalt utstyr og nye stoler.
DN170518 Papir faller - øker digitalt
DN170518 Fortsetter Dagbladet nedgangen på papir - og økningen digitalt - kan avisen kalles kalle seg abonnementsavis i løpet av inneværende år.
DA170516 Hun viser også til at regjeringen ikke har behandlet IKT-sikkerhet i samfunnssikkerhetsmeldingen på helhetlig vis, men nå utarbeider en egen stortingsmelding som skal følge opp regjeringens Digitalt Sårbarhetsutvalg som kom i 2015.
DN170515 Trump foreslår damp fremfor digitalt i nye hangarskip ¶
DN170515 - Vi snakker om et løft på 100 millioner kroner for å få digitalt politi opp på et minimumsnivå.
AA170514 - Vi snakker om et løft på 100 millioner kroner for å få digitalt politi opp på et minimumsnivå.
VG170513 « Hotteste business digitalt » ¶
VG170513 Dette kan være den hotteste businessen digitalt akkurat nå.
VG170513 Slike virus kan være den hotteste måten å tjene penger på digitalt nå, sier han.
VG170512 De sendte ikke en gang kommunikasjon digitalt , for å sikre seg at ingen utenforstående fikk nyss i hva som var på gang.
VG170512 Politiet fant også Filippinenes største beslag av digitalt overgrepsmateriale, med flere harddisker og datamaskiner som skal analyseres i søket av andre mulige ofre og kjøpere.
DN170512 Trump foreslår damp fremfor digitalt i nye hangarskip ¶
DN170512 | Trump foreslår damp fremfor digitalt i nye hangarskip ¶
DN170512 Hva er digitalt ?
DN170512 De bruker digitalt .
DN170512 Digitalt koster hundrevis av millioner dollar.
DN170512 Mediehuset opplever samtidig en sterk vekst i digitalt reklamesalg.
DN170512 Trump foreslår damp fremfor digitalt i nye jagerfly ¶
AP170512 Tjener mer digitalt
AA170512 Politiet fant også Filippinenes største beslag av digitalt overgrepsmateriale, med flere harddisker og datamaskiner som skal analyseres i søket av andre mulige ofre og kjøpere. ( ©NTB ) ¶
FV170511 De evner å tiltrekke seg lesere fra flere generasjoner gjennom å være tro mot merkevaren, samtidig som de klarer å fornye journalistikk og presentasjon digitalt .
BT170511 PÅ PC : I dag leveres de fleste eksamensbesvarelsene digitalt .
SA170510 PÅ PC : I dag leveres de fleste eksamensbesvarelsene digitalt .
FV170510 PÅ PC : I dag leveres de fleste eksamensbesvarelsene digitalt .
DN170510 De evner å tiltrekke seg lesere fra flere generasjoner gjennom å være tro mot merkevaren, samtidig som de klarer å fornye journalistikk og presentasjon digitalt , skriver juryen i begrunnelsen.
DA170510 De seks nyskrevne sangene til forestillingen ble gitt ut digitalt i høst.
DA170510 De seks nyskrevne sangene til forestillingen ble gitt ut digitalt i høst.
AP170510 PÅ PC : I dag leveres de fleste eksamensbesvarelsene digitalt .
SA170509 Regjeringen ser til Stavanger når 125 millioner settes av til storbyer i et digitalt løft som kan bidra til å holde Kommune-Norge i Europa- og verdenstoppen.
DN170509 | Frykter digitalt klasseskille ¶
DN170509 - Vi frykter et digitalt klasseskille mellom by og land i Norge, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva bredbånd.
DN170509 Kipman er mannen bak Microsofts « mixed reality-briller » som gjør det mulig å legge et digitalt filter på den virkelige verden.
DB170509 Alt vi betaler digitalt blir automatisk sporet.
VG170506 Samtidig påpekte jeg at hovedregelen er at brukerne skal få tilsendt utbetalingsmeldingen digitalt , men at brukere som i spesielle tilfeller har et sterkt behov for å få en utbetalingsmelding på papir, kan få det ved å henvende seg til NAV Kontaktsenter.
AP170505 Uber har i løpet av få år blitt et globalt, digitalt alternativ til den tradisjonelle taxinæringen.
AP170505 Utvalgsleder professor Olav Lysne presenterer Digitalt sårbarhetsutvalgs utredning for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) i november 2015.
AA170505 Fredag slippes to låter, « In Your Arms » og « The Ones We Couldn't Be », digitalt .
DB170504 Vi ser på måter å effektivisere driften ytterligere, for å kunne utvikle oss videre og fortsette å investere i vekstområder som lokal underholdning, sport og digitalt .
BT170504 Sentrum mot distrikt, analogt mot digitalt , og konservering mot innovasjon.
AP170504 I dag ser vi at kundene velger kundeservice digitalt og vi trenger færre folk på kundeservice.
AP170504 Folk kjøper tjenestene digitalt og innenfor IT trenger vi færre ansatte, sier Brekke som viser at dette betyr behov for færre folk.
VG170503 Stort sett alle produkter med respekt for seg selv kan i dag kobles til det trådløse nettverket, og du kan dermed styre både TV, høyttalere, mediestrømming og radioer digitalt .
DA170503 - Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i UD, til NTB.
DA170503 Vi jobber med et digitalt system som sørger for at all informasjonen må være inne før søknaden kan sendes, sier Tøstibakken.
DN170502 Med United Influncers som lisenseiere, så får vi en perfekt kombinasjon mellom digitalt og papir.
DB170502 UD viser til at et nytt digitalt system for søknad og saksbehandling av lisenser for våpeneksport retter feilene som Riksrevisjonen påpeker.
DB170502 Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, skriver kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i en epost til Dagbladet.
DB170502 Velg elektroniske løsninger : Det kan være mye å spare på å sende ut invitasjonen digitalt fremfor å få de skrevet ut på dyrt papir og sendt i posten.
DB170502 Du kan også sende takkekortet digitalt .
DA170502 Digitalt som normalt ¶
DA170502 Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, til NTB.
AA170502 Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, til NTB.
AA170502 Hele samlingen på 5000 verk blir digitalt tilgjengelig på nettet.
AA170502 Alt blir nå dokumentert med foto som skal legges ut på digitalt museum.
DB170501 Samtidig pågår det en teknologisk revolusjon der « alt » digitaliseres og alt som er digitalt er elektrisk.
DN170428 For første gang kommer Skoda med programmerbart digitalt instrumentpanel man selv kan tilpasse.
AA170428 - At statsministeren selv ønsker å ta et digitalt lederskap er en veldig god nyhet, selv om den dessverre kommer litt sent i perioden, sier Heidi Austlid i IKT-Norge til NTB.
VG170427 Professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier til VG at denne typen omlegging ikke kan brukes i situasjoner der det er grunn til å tro at brukerne ikke vil være i stand til å nyttiggjøre seg informasjonen digitalt , og hvis en bruker ønsker personlig kontakt med en saksbehandler, kan dette normalt ikke avslås : ¶
VG170427 Man kan ikke forutsette at alle brukere kan løse sine problemer digitalt , så det må alltid være en åpning for personlig samtale for den som har behov for det, sier Bernt til VG.
DB170427 Interiøret er lagt ut i bredden med et temmelig horisontalt dashbord med et digitalt 12,3-tommers instrumentpanel og en sentralt plassert 8-tommers HD berøringsskjerm.
AP170427 Det er ikke grenser for hvort kjapt og enkelt livet er nå som alt foregår digitalt .
DB170426 Det er på tide at vi stikker hodene sammen og tilbyr fastlegene muligheten til å yte omsorg uavhengig av om det skjer digitalt eller på et kontor.
DB170426 Da er det både enkelt, kostnadsbesparende og sikkert for lege og pasient å møtes digitalt .
DB170426 ¶ SAMMENHENGENDE TJENESTE : - Vi bygger vi en sammenhengende helsetjeneste for pasienten, også digitalt , skriver helseminister Bent Høie.
DB170426 Vi bygger vi en sammenhengende helsetjeneste for pasienten, også digitalt .
AA170426 Derfor er jeg glad for at rådmannen har forsikret at alle skoler nå har et felles rammeverk, både skriftlig og digitalt , og at disse til enhver tid skal være oppdaterte, sier Reitan.
DN170425 Annonseinntektene faller både digitalt og på papir for Morgenbladet og Dagens Næringsliv.
DB170425 Digitalt samarbeid ¶
DB170425 Tynning Bjørnø sier selv at det ikke er mangel på PC-er og digitalt utstyr som står i veien for å lykkes bedre med digitalisering i skolen.
DB170425 Høyres program for neste stortingsperiode er gjennomsyret av teknologioptimisme og en plattform for et digitalt Norge.
DB170425 ¶ KUN DIGITALT : Fra 18. september mister Canal Digitals analogkunder sine TV-kanaler.
DB170425 Vi ønsker å frigjøre denne kapasiteten til å gi kundene et bedre digitalt tilbud, sier Birgit Bjørnsen, leder av tv- og bredbåndsdivisjonen i Telenor Norge i en pressemelding.
DB170424 ( Ansiktene er etterbehandlet digitalt for å unngå gjenkjenning ) Foto : Atle Høidalen ¶
DA170424 Valgkampanjen fram mot valgdagen blir målrettet digitalt til ulike velgergrupper, og partiprogrammet skal oversettes til forholdene regionalt og lokalt.
DN170423 I vinter avslørte NRK at flere it-arbeidere i India hadde tilgang til deler av systemet bak det norske nødnettet, et digitalt kommunikasjonssystem mellom politi, brann- og helsevesen.
AA170423 Film og Kinos brukerundersøkelse fra 2015 bekrefter at ungdom ser mer film digitalt på egne plattformer enn andre aldersgrupper.
DB170421 Derfor tar vi sats og satser digitalt etter nyttår, sa Haug.
DB170420 Vi har en digitalt oppegående befolkningen som er blant de første i verden til å ta i bruk nyvinninger.
AP170417 Dette er et digitalt radiobasert signalsystem hvor lokfører mottar informasjon om kjøretillatelse og hastighet direkte i togets førerpanel.
VG170415 - I « Rogue One » lagde vi noen av karakterene digitalt .
DN170415 - Jeg tror det er lettere å lage gode etiske rammer når det gjelder noe som utvikles digitalt og teknologisk, sier han.
DB170415 - Vi er forpliktet til å lage en trygt miljø gjennom et digitalt verktøy.
AP170413 - Det er viktig at alle får tilgang til mulig kontakt med jevnaldrende, også digitalt .
AA170411 I tillegg tror han det kan spares penger på digitalt læremateriell fremfor papirbøker.
AA170410 | Nordisk finansnæring etablerer digitalt forsvarssenter i Oslo ¶
AA170410 De nordiske bankene er enige om å danne en felles front mot dataangrep i form av et digitalt forsvarssenter med hovedkontor i Oslo.
DA170408 Statsminister Erna Solberg ( H ) har rullet ut målet om et kontantfritt samfunn som del av Høyres plan for et digitalt Norge.
DA170408 - Kontanter gjør et digitalt samfunn mindre sårbart, mener Geir Pollestad.
DN170407 Da kan du nemlig rippe platene på pc-en, og overføre musikken digitalt til mobilen.
DN170407 Da kan du nemlig rippe platene på pc-en, og overføre musikken digitalt til mobilen.
DB170406 Foto : Rune Nesheim DIGITALT : Alle Golfer har nå 8-tommers skjerm standard i midtkonsollen med følelsesstyrte knapper som vi personlig ikke er så glade i.
VG170405 Samtidig som premieren ble den også gjort tilgjengelig digitalt .
DB170405 Samtidig var den imidlertid gjort tilgjengelig digitalt on demand for nedlasting, slik at publikum også har kunnet se den hjemme.
DB170405 | Det avskyelige gassangrepet sprer gift mellom Trump og Putin ¶ ¶ DIGITALT : Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere.
DB170405 Vi viser til Gudleiv Forrs innlegg « Digitalt og genialt ? » i Dagbladet 29. mars.
DB170405 Også Arkivverket har derfor i lengre tid arbeidet med å se på mulighetene for å bevare materialet digitalt .
DA170404 - Ting blir mer og mer digitalt , og det er mye enklere å bruke nettsiden til å bla gjennom restauranter og menyer, enn å ta turen ut på egen hånd, sier Tveit, og legger til at det i tillegg lønner seg for restaurantene.
VG170403 - Vi har nå byttet førsteside digitalt og beklaget.
SA170403 Når man kan sitte hjemme i stuen og ordne seg lån, forventer folk også at overdragelse og tinglysning går digitalt , sier Sanner.
SA170403 Målet er at 50 prosent av sakene går digitalt i 2017 og 80 prosent i 2019.
DB170403 Men gjør vi det digitalt ?
DB170403 Legg merke til hva som skjer på folks skjermer på en forelesning eller et møte, så skjønner du hva jeg mener : også voksne, inkludert meg selv, har også vanskelig for å fokusere på en ting om gangen når vi sitter med et digitalt redskap mellom hendene.
DB170403 Derfor kan ikke skolen holde alt digitalt ute av klasserommet.
BT170403 Når man kan sitte hjemme i stuen og ordne seg lån, forventer folk også at overdragelse og tinglysning går digitalt , sier Sanner.
BT170403 Målet er at 50 prosent av sakene går digitalt i 2017 og 80 prosent i 2019.
AP170403 Når man kan sitte hjemme i stuen og ordne seg lån, forventer folk også at overdragelse og tinglysning går digitalt , sier Sanner.
AP170403 Målet er at 50 prosent av sakene går digitalt i 2017 og 80 prosent i 2019.
AA170403 Skattemeldingen, eller selvangivelsen som den var kjent som frem til i år, er nå lagt ut digitalt .
DB170402 Instituttleder innrømmer at de har « utfordringer », og jobber med et mulig framtidig digitalt system.
DB170402 Instituttleder innrømmer at de har « utfordringer », og jobber med et mulig framtidig digitalt system.
DA170401 På radio var det intet digitalt display og man måtte ofte gjette på hva det var du hørte.
DA170401 I dag, når alt skjer digitalt med ekstremt høy oppløsning, er Kivijärvis grovkornede bilder en effekt som må skapes på kunstig vis, med filter.
SA170331 | Eldre sliter med digitalt NAV ¶
SA170331 Flere eldre får problemer fordi mye skal foregår digitalt i samfunnet.
SA170331 Det får du naturligvis også med et vanlig digitalt abonnement.
SA170331 - Vi jobber kontinurelig med hvordan vi skal ta betalt for digitalt innhold, og med å tilpasse oss lesernes behov.
FV170331 Det får du naturligvis også med et vanlig digitalt abonnement.
FV170331 - Vi jobber kontinurelig med hvordan vi skal ta betalt for digitalt innhold, og med å tilpasse oss lesernes behov.
AP170331 Det får du naturligvis også med et vanlig digitalt abonnement.
AP170331 - Vi jobber kontinurelig med hvordan vi skal ta betalt for digitalt innhold, og med å tilpasse oss lesernes behov.
AA170330 Med en finurlig digitalt styrt heis-system så tar Mardahl Verksted sitt lager bare opp ni kvadratmeter gulvflate, men hele 120 kvadratmeter oppover i høyden.
DB170329 Men ikke alt digitalt er genialt.
DB170329 Foto : Øyvind Rønning ¶ | Digitalt er ikke alltid genialt ¶
DB170329 Digitalt lagret informasjon må altså stadig overføres til nye formater.
AA170329 Her skal kommunens innbyggere kunne logge inn og følge alle sine saker digitalt , enten det dreier seg om barnehageplass eller trefelling.
DB170328 april og nå åpner de fleste den digitalt i Altinn, sier Bergeland Jebsen.
BT170328 At hun skal jobbe med kommunikasjon digitalt , gjør ikke at tilsettelsen er riktig, sier han.
AA170326 Digitalt arbeid : « Stuck in the middle » av Trine Bjervig, sølv ( Nøtterøy ).
DB170325 Hun omtaler virksomheten som « digitalt borgervern » og at Facebook-siden er en gapestokk som kan få og har fått dramatiske konsekvenser for familier rundt personer som er blitt konfrontert av gruppa.
DB170325 - I verste fall kan dette gå veldig galt, virksomheten kan være direkte farlig og Barnas Trygghet selv risikerer å gjøre noe straffbart, sier Metlid, som sier at « digitalt borgervern » er et internasjonalt fenomen.
AP170325 | Telenor utfordres av Google og Facebook : - Det kommer andre som er enda mer digitalt født enn oss ¶
AP170325 Når bilene skal snakke sammen, og farmor og fisk skal helsesjekkes digitalt , vil Telenors nye 5G-nett være helt nødvendig.
AP170325 - For det kommer andre som egentlig er enda mer digitalt født enn oss.
AA170325 Når bilene skal snakke sammen, og farmor og fisk skal helsesjekkes digitalt , vil Telenors nye 5G-nett være helt nødvendig.
AA170325 - For det kommer andre som egentlig er enda mer digitalt født enn oss.
AA170321 Han forteller at kampanjen skal kjøres digitalt gjennom Facebook.
DA170320 I 2015 nedsatte daværende kulturminister Torhild Widvey en arbeidsgruppe bestående av film-, TV- og bredbåndsbransje, inkludert strømmetjenester, for blant annet å finne forretningsmodeller for framtidig filmfinansiering i et digitalt marked.
DN170316 Likevel finnes det fortsatt ikke et globalt digitalt system.
DA170315 Det er bra at den digitale brukerbetalingen øker, men det monner ikke i forhold til det kraftige fallet i annonseomsetning, både på papir og digitalt .
DA170314 Elever i dagens skole er digitalt innfødte.
AP170314 I Rosenhagen barnehage i bydel Nordstrand jobber Gabriel, Ingrid og Tobias sammen på nettbrett og digitalt mikroskop.
AP170314 I Rosenhagen barnehage er barn og voksne på oppdagerferd med digitalt utstyr, som er på fullt fart inn i rammeplanen.
AP170314 Et digitalt mikroskop gjør det mulig å zoome inn ulike detaljer og studere et insekt eller en plante.
AP170314 De kan spille spillene digitalt , skrive ut bildene, klippe og laminere til et memoryspill som kan spilles på den tradisjonelle måten.
AP170314 Digitalt mikroskop åpner for nye opplevelser ¶
SA170313 Trenger du VHS-spilleren eller kan du få lagt over hjemmevideoen digitalt ? 3.
BT170313 Trenger du VHS-spilleren eller kan du få lagt over hjemmevideoen digitalt ? 3.
AP170313 Trenger du VHS-spilleren eller kan du få lagt over hjemmevideoen digitalt ? 3.
DB170312 Mer digitalt
VG170311 Redd for russisk hacking : Nederland dropper digitalt valg ¶
AA170311 Vi leses mindre på papir, flere leser oss digitalt .
AA170311 Papiropplagene faller, mens mange mediehus har god utvikling digitalt .
AA170311 Betalingsviljen for nyheter digitalt har aldri vært høyere.
VG170309 Skogeierne har lykkes i å få fungere som rådgivere og pådrivere for å skape ny industri av norsk skog, som har gått gjennom kriser ettersom papiret har blitt digitalt .
DN170308 Forbrukerrådet mener at noe av økningen skyldes at det nå er blitt lettere å sende inn klager digitalt .
DN170308 - Vi endrer oss for å være til stede med relevante løsninger der kundene ønsker det, både fysisk og digitalt , sier Fasmer.
AA170308 Forbrukerrådet mener at noe av økningen skyldes at det nå er blitt lettere å sende inn klager digitalt .
DN170307 Vil satse mer digitalt
DN170307 Nå ser såkalt digital brukerbetaling ut til å ha fått et gjennombrudd i medielandskapet, og fremover har vi ambisjoner om å utvikle oss digitalt .
DN170307 Dagbladet faller med 10.682 på papir, men opplever nær en dobling digitalt sammenlignet med året før.
DN170307 Også aviskonsernet Polaris Media melder om vekst i abonnementsinntektene, mens annonseinntektene har betydelig nedgang, også digitalt .
DB170307 Som andre jobber medier Dagbladet kontinuerlig med transformasjonen fra papir til digitalt .
DB170307 Mens papiropplaget fortsetter å falle, har flere lesere flyttet seg over digitalt til Dagbladet Pluss og E-avisa.
DB170307 Dagbladet ser på Facebook som et digitalt avisbud, en mulighet til å øke utbredelsen vår.
DB170307 Som andre jobber medier Dagbladet kontinuerlig med transformasjonen fra papir til digitalt .
DB170307 Dagbladet ser på Facebook som et digitalt avisbud, en mulighet til å øke utbredelsen vår.
DB170307 Vi ser i år et gjennombrudd for betalingsvilje når det gjelder digitalt innhold, sier Markussen.
DB170307 Observasjonene man gjør seg er først og fremst overgangen til at en større del av den konsumeres digitalt .
DB170307 DIGITALT FOKUS : - Det viktige er at vi skal være der leserne er, og det det er først og fremst på digitale flater, sier Dagbladets sjefredaktør, John Arne Markussen.
AA170307 Med betalingsløsning på nett har vi blitt vesentlig tøffere på å publisere digitalt - nå er vi digital avis 365 dager i året, sier han.
AA170307 Nå ser såkalt digital brukerbetaling ut til å ha fått et gjennombrudd i medielandskapet, og fremover har vi ambisjoner om å utvikle oss digitalt .
AA170307 Også aviskonsernet Polaris Media melder om vekst i abonnementsinntektene, mens annonseinntektene har betydelig nedgang, også digitalt .
AA170307 Det skyldes utvikling av innholdet og produktene våre, i tillegg til nye måter å gjøre digitalt salg på.
AA170307 Det er i tråd med det vi ser av brukertall ellers, at færre leser papiravisa, men at vi vokser bra digitalt .
AA170307 - Vi har jobbet aktivt med å gi abonnentene våre et bedre digitalt tilbud, både at det skal være lettere å logge seg på og i form av flere saker.
VG170306 | Nederland dropper digitalt valg i frykt for å bli hacket ¶
VG170306 I prinsippet sier han imidlertid at alt digitalt er sårbart.
SA170306 Utviklingen når det gjelder levende bilder er at flere og flere ser det digitalt , sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat til VG.
SA170306 Flere ser digitalt
FV170306 Utviklingen når det gjelder levende bilder er at flere og flere ser det digitalt , sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat til VG.
FV170306 Flere ser digitalt
AP170306 Nå har det gått opp for de fleste at det er helt nødvendig å jobbe digitalt , sier Wilberg.
AP170306 Utviklingen når det gjelder levende bilder er at flere og flere ser det digitalt , sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat til VG.
AP170306 Flere ser digitalt
VG170301 Les også : Skeptisk til kontroll av digitalt grenseforsvar ¶
DB170301 - Noen yrker vil få færre utøvere, for eksempel journalister, og gjennomgående vil det være slik at utøverne vil benytte nye, digitale eller digitalt styrte redskaper i arbeidet, sier Aarsæther.
DA170225 Han forteller at bladet kun tjener penger på bannerannonser digitalt , og at det ikke er noe å leve på, så han må knekke noen koder og takke Dagbladet pent for all trafikken fra deres sider.
VG170224 | EOS-sjefen skeptisk til kontroll av digitalt grenseforsvar : - Vi kan ikke leve med gråsoner ¶
VG170224 VG mener : Norge trenger et digitalt grenseforsvar ¶
VG170224 Norske myndigheter mener faren for terror- og cyberangrep mot Norge er så stor at det er behov for et såkalt digitalt grenseforsvar.
VG170224 Men i forslaget om digitalt grenseforsvar ble det foreslått at tilsyn med overvåkingen skal underlegges Samferdselsdepartementet, ikke EOS-utvalget.
VG170224 Les også : Høyre krever et digitalt grenseforsvar ¶
VG170224 Kan minne om Lysne II-utvalgets forslag om et digitalt grenseforsvar.
VG170224 KONTROLLERER : Leder Eldbjørg Løwer av EOS-utvalget, som kontrollerer de hemmelige tjenestene, er kritisk til at tilsynet med digitalt grenseforsvar etter planen skal ligge under Samferdselsdepartementet.
VG170224 I den foreslo utvalget innføringen av et såkalt digitalt grenseforsvar.
VG170224 Han understreker at utvalget har tatt opp flere forhold som de mener man ikke kan gå bort fra dersom et digitalt grenseforsvar innføres, men at spørsmålet om hvor et tilsyn skal underlegges, ikke er blant disse.
VG170224 Forslaget om et digitalt grenseforsvar er under behandling i Forsvarsdepartementet, og bygger på rapporten fra det regjeringsoppnevnte Lysne II-utvalget som ble ledet av informatikkprofessor Olav Lysne.
VG170224 For den demokratiske kontrollen av et digitalt grenseforsvar, vil problemet være at EOS-utvalgets uttalelser virker som de skal basere seg på tilsynets direkte kontroll, og ikke på EOS-utvalgets egen.
VG170224 Et digitalt grenseforsvar vil gi tjenesten utstrakt myndighet til å samle inn data.
VG170224 Et digitalt grenseforslag vil gi etterretningstjenesten ( E-tjenesten ) mulighet til å overvåke all kommunikasjon som krysser landegrensene, og innebære innsamling av det meste av norsk kommunikasjon via internett og telefon.
VG170224 EOS-utvalget mener det er uklart hvordan et digitalt grenseforsvar skal kontrolleres.
VG170224 - EOS-utvalget får bare indirekte kontroll i forslaget om digitalt grenseforsvar.
VG170224 * DIGITALT GRENSEFORSVAR : Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av informatikkprofessor Olav Lysne lanserte en rapport i september 2016.
DB170224 Videre konkluderer svenskene med at kompetansebygging er nøkkelen til framtidig velferd i et digitalt samfunn.
DB170224 I tillegg er Norge verdensledende på digital infrastruktur, og vi har innbyggere med et høyt digitalt brukernivå.
AP170224 Men trolig spilte også digitalt uttrykte protester en ikke ubetydelig rolle, skriver japanske Nikkei Review.
AA170223 Tromsø har vært en viktig aktør underveis i etableringen av Senter for Digitalt Liv Norge, og gjennom dette prosjektet blir senteret enda mer et nasjonalt lag, sier Trygve Brautaset, professor ved NTNU og senterleder for Digitalt Liv Norge i pressemeldingen.
AA170223 Tromsø har vært en viktig aktør underveis i etableringen av Senter for Digitalt Liv Norge, og gjennom dette prosjektet blir senteret enda mer et nasjonalt lag, sier Trygve Brautaset, professor ved NTNU og senterleder for Digitalt Liv Norge i pressemeldingen.
AA170223 Høsten 2015 finansierte Forskningsrådet opprettelsen av et virtuelt nasjonalt senter ved NTNU, " Digitalt Liv Norge ", og seks tverrfaglige forskningsprosjekter.
DB170222 Som det påpekes i en god kronikk på NRK Ytring, er « Digitalt grenseforsvar » en nokså villedende benevning på et tiltak som snarere handler om digital grenseovervåkning.
DB170222 Sist mandags Politisk Kvarter på NRK hadde allerede planlagt en debatt om « Digitalt grenseforsvar » da VG samme morgen slo opp utover forsiden at « Norske politikere [ er ] rammet av hacking ».
DB170222 Og som det har blitt påpekt av DGF-kritikere, utgjør VDI allerede et « digitalt forsvar » på linje med DGF - men da som et punktforsvar for konkrete samfunnskritiske mål, ikke som en vidtsveipende innsamling av all datatrafikk som passerer grensen.
DB170222 NRK oppgir i ettertid at dette « ikkje [ var ] eit uttrykk for NRK si vurdering av kva digitalt grenseforsvar kan verte brukt til ».
DB170222 Men så kan man jo tenke på at et passord man har brukt i LinkedIn og Dropbox, godt kan være det samme som man bruker til epost og mange andre steder », spør programlederen Hårek Elvenes ( H ) om « Ville [ et digitalt grenseforsvar ] ha hjulpet mot den typen angrep som VG skriver om i dag ? » og får til svar at « Ja, det tror jeg bestemt ».
DB170222 Men mens NRKs øvrige reportasjer gjenga innholdet i saken på en presis måte, innledet Politisk Kvarter-programlederen med å fortelle at « 700 norske politikere er frastjålet sine passord i sosiale medier » - og i neste åndedrag at « Uten et digitalt grenseforsvar ligger Norge åpent for utenlandske dataangrep, mener etterretningstjenesten ».
AA170222 Satser digitalt
AA170222 Get har planer om å skru av det analoge tv-signalet i løpet av 2017/2018 som et ledd i å gi kundene et bedre digitalt produkt.
VG170221 Se også : Motstand i Frp og Høyre mot digitalt grenseforsvar ¶
VG170221 På sitt beste vil et digitalt grenseforsvar stoppe trusler og angrep fra fremmede lands etterretningstjenester og hindre terrorangrep på norsk jord med utenlandsk tilknytning.
VG170221 Lysne II-utvalget har gjort en utredning om og skissert hvordan et digitalt grenseforsvar kan tenkes gjennomført.
VG170221 FrP åpner for at Etterretningstjenesten kan etablere et digitalt grenseforsvar, men vi er samtidig opptatt av at hver enkelt innbyggers personvern skal ivaretas.
VG170221 FORSVAR : - Digitalt grenseforsvar skal være en barriere mot fremmede makter og organisasjoner, ikke et verktøy for å overvåke norske borgere, skriver kronikkforfatteren.
VG170221 Et digitalt grenseforvar som filtrerer og analyserer digital datakommunikasjon som går inn og ut av Norge vil nødvendigvis innebære en grad av overvåkning.
VG170221 Det vil være naivt ikke å få etablert et digitalt grenseforsvar.
VG170221 Derfor er det viktig at Norge etablerer et digitalt grenseforsvar.
VG170221 Debatt Det vil være naivt ikke å få etablert et digitalt grenseforsvar.
VG170221 Bildet : E-sjef Morten Haga Lunde ( til høyre ) har gått inn for digitalt grenseforsvar.
VG170221 | Digitalt grenseforsvar ikke et verktøy for å overvåke norske borgere ¶
VG170221 Digitalt grenseforsvar skal være en barriere mot fremmede makter og organisasjoner, ikke et verktøy for å overvåke norske borgere.
DN170221 Et digitalt etikkeksperiment ¶
DN170221 | Et digitalt etikkeksperiment ¶
DB170221 Foto : Sebastien Mauroy OVERSIKT : Digitalt instrumentpanel i synsfeltet øverst på dashbordet.
DB170221 Lederen for kunstavdelingen, professor Thomas Döring, sier ifølge den amerikanske avisa at han først ble oppmerksom på feilen for to år siden, da museets 10 000 tegninger skulle bli lagt over til et digitalt arkiv.
AA170221 Maten er av super kvalitet og det faktum at alt annet er digitalt gjør det hele til en veldig spesiell opplevelse, sier Gallert.
AA170220 Både Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har lagt frem trusselvurderinger som understreker behovet for et sterkere digitalt grensevern.
VG170217 Les mer her : E-sjefen vil ikke kunne forsvare Norge effektivt uten digitalt grenseforsvar ¶
VG170217 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) sier til VG i Brussel at regjeringen nå jobber med et lovforslag etter at utredningen fra Simula-professor Olav Lysne om digitalt grenseforsvar har vært på høring : ¶
VG170217 Etter at både E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes ( H ) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.
VG170217 BRUSSEL ( VG ) Begge regjeringspartiene i Stortinget vil gi E-tjenesten grønt lys til å bygge et digitalt grenseforsvar, og gi dem lov til å lese av all digital trafikk til og fra Norge.
VG170217 - Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåkning av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim ( Frp ) til VG.
VG170217 - Det vi har sett de siste ukene har aktualisert debatten, og vi opplever at folk i sterkere grad ser at det er behov for å etablere et digitalt grenseforsvar slik verden nå ser ut.
VG170217 - Det går i retning av at vi får et digitalt grenseforsvar, særlig fordi statlige aktørers forsøk på å trenge inn i våre systemer er økende.
BT170217 Frp vil ha digitalt grenseforsvar og vil dermed gi E-tjenesten tillatelse til å lese digital trafikk til og fra Norge.
BT170217 Frp er det første regjeringspartiet som gir en direkte anbefaling av digitalt grenseforsvar ( DGF ), melder VG.
BT170217 - Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåking av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim ( Frp ) som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
BT170217 - Det går i retning av at vi får et digitalt grenseforsvar, særlig fordi statlige aktørers forsøk på å trenge inn i våre systemer er økende, sier Tetzschner.
BT170217 Digitalt grenseforsvar handler om at E-tjenesten målrettet henter inn og analyserer informasjon som er relevant for utenlandsetterretningen, basert på tilgang til elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge.
AP170217 Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen ¶ Digitalt kildevern i Aftenposten ¶
AP170217 På et møte om digitalt kildevern i regi av Oslo Redaktørforening og Norsk Presseforbund i 2015 kritiserte sikkerhetsekspert Runa Sandvik norske mediers manglende digitale kildevern.
AP170217 En fersk bacheloroppgave levert av journaliststudenter viser at kun fire av 88 spurte norske pressefolk har god kunnskap om digitalt kildevern.
AA170217 Frp vil ha digitalt grenseforsvar og vil dermed gi E-tjenesten tillatelse til å lese digital trafikk til og fra Norge.
AA170217 Frp er det første regjeringspartiet som gir en direkte anbefaling av digitalt grenseforsvar ( DGF ), melder VG.
AA170217 - Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåking av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim ( Frp ) som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
AA170217 - Det går i retning av at vi får et digitalt grenseforsvar, særlig fordi statlige aktørers forsøk på å trenge inn i våre systemer er økende, sier Tetzschner.
AA170217 Digitalt grenseforsvar handler om at E-tjenesten målrettet henter inn og analyserer informasjon som er relevant for utenlandsetterretningen, basert på tilgang til elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge.
AA170217 Nå ligger også forslaget om digitalt grenseforsvar til behandling.
AA170217 Ifølge forslaget om digitalt grenseforsvar vil E-tjenesten selv få adgang til å samle inn store mengder informasjon om vår daglige bruk av elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge, og kunne dele deler av dette med PST igjen.
DN170216 Ikke på papiravis, men digitalt , sier Ager-Hanssen, som opplyser at Mats Qviberg eier 40 prosent av AB Custos mens Ager-Hanssen og kompanjongen Lars Jacob Bø ( 53 ) eier 60 prosent.
DN170216 Christen Ager-Hanssen, som på slutten av 1990-tallet gjorde seg bemerket i Norge gjennom internettsatsingen i Cognition Ventures og senere i det svenske flyselskapet FlyMe, sier til DN at målet er å bygge opp et nordisk digitalt mediehus.
DB170216 Så paranoid var han, at han makulerte papirversjonen av manuset etter hver møte, slik at han kun hadde det digitalt .
DB170216 Kun digitalt
DB170216 I tillegg har manuset vært digitalt og beskyttet med et individuelt passord for hver person, med personlige vannmerker på hver side, skriver Metro.
SA170215 Senest ved forslag om Digitalt forsvar og full gjennomgang av nordmenns kontakt med utlandet.
SA170215 Gode grunner vil derfor tale for at spørsmål om hvorvidt en hjemmel til Digitalt Grenseforsvar i den formen det er foreslått, vil kunne stå seg mot lex superior prinsippet og Grunnloven paragraf 102 og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon art. 8.
DN170215 Det var tilbakegang i annonseinntektene både fra papir og digitalt i kvartalet.
DN170215 Det var tilbakegang i annonseinntektene både fra papir og digitalt i kvartalet.
DN170215 Det var tilbakegang i annonseinntektene både fra papir og digitalt i kvartalet.
DN170215 Ser du for deg at dere kan begynne å ta betalt digitalt for kjendisstoff ?
DN170215 Det er ingen som forventer at jeg skal klare å øke opplaget, men det er spennende å se hva man kan få til digitalt .
DN170215 Det blir ikke et nytt revolusjonerende produkt, men det er viktig at papir og digitalt samordnes og vi fortsetter å lage gode billedreportasjer som underholder, sjokkerer og opplyser leserne.
DN170215 - Se og Hør har inngått samarbeid om kjendisstoff med Dagbladet, men tjener foreløpig kronene digitalt på annonser.
DN170215 - Om det er mulig å finne nye inntektskilder digitalt , er en av tingene vi må teste ut.
VG170214 VG-leder : Norge trenger et digitalt grenseforsvar ¶
VG170214 Professor Olav Lysne har ledet utredningen av et digitalt grenseforsvar i Norge, også kalt « Lysne II-utvalget » mener mange kan oppleve det som tungvint å bruke ulike passord på ulike tjenester : ¶
DN170214 Ut over det er det nok ikke avgjørende at alt blir digitalt , da også tradisjonelle utendørsflater leverer gode resultater, sier Eriksen.
DN170214 | " Ikke avgjørende at alt blir digitalt ¶ ¶
DB170214 Professoren spør om VG driver kampanjejournalistikk fordi avisa ønsker seg et digitalt grenseforsvar.
DB170214 Haga Lunde har også selv gått ut i mediene og drevet kampanje for digitalt grenseforsvar.
DB170214 Derimot er det ingen tvil om at de hemmelige tjenestene både er meget aktive - og bekymret - når det gjelder skjebnen til forslaget om å opprette et digitalt grenseforsvar ( DGF ).
DB170214 Datatilsynet sier nei til digitalt grenseforsvar ¶
DA170214 Og det er jo veldig typisk at alt som har med hacking å gjøre skal brukes som argumenter for digitalt grenseforsvar.
DA170214 I virkeligheten er det altså omvendt : Hvis du synes det er skummelt at myndighetspersoner grafser i ditt digitale skittentøy, vel da er digitalt grenseforsvar trusselen, ikke botemiddelet.
DA170214 Enten « innføre digitalt grenseforsvar », eller « bytte passord ».
DA170214 DGF, eller Digitalt Grenseforsvar blant venner, er det råeste angrepet på nordmenns privatliv noensinne.
DA170214 Men forslaget til et digitalt grenseforsvar, slik det er skissert i Lysne-utvalgets utredning, har vekket skarp kritikk fra både juridiske og teknologiske miljøer.
DA170214 Justispolitiker Hårek Elvenes ( H ) peker på cyberangrep som en av de største truslene mot Norge, og er en av de tydeligste forkjemperne for et digitalt grenseforsvar.
DA170214 Hun mener juristene og teknologene her må finne en løsning for et digitalt grenseforsvar som er både juridisk og teknisk holdbar.
DA170214 Han er samtidig tydelig på at han ikke avviser et digitalt grenseforsvar totalt, og viser til den opprinnelige utformingen på det tyske digitale grenseforsvaret, som et bedre alternativ.
DA170214 For å sikre oss bedre har E-tjenesten lenge ønsket et digitalt grenseforsvar ( DGF ) som gir tilgang til elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge.
DA170214 Elvenes peker på de stadige hacking-avsløringene som en begrunnelse for at et digitalt grenseforsvar er nødvendig.
DA170214 Det er et av dilemmaene som følger av forslaget om digitalt grenseforsvar, mener advokat Jon Wessel-Aas.
DA170214 De må ha fått tillatelse fra domstolen, og det skal være et digitalt grensetilsyn, som påser at E-tjenesten opererer innenfor de gitte lover og regler.
DA170214 - Det viktigste tiltaket vi har for dette er å opprette et digitalt grenseforsvar.
BT170214 Vi ønsker å gi dem konkrete råd og verktøy : Være til stede på nett, prøve å være et digitalt forbilde, lære seg det grunnleggende om hvor barna er og hva de gjør der.
VG170213 I kjølvannet av VGs avsløring har tilhengere av et digitalt grenseforsvar brukt saken til å argumentere for mer overvåkning.
VG170213 - Det man kan forvente at skjer ved denne typen lekkasjer er at det kommer informasjon på avveie - som definitivt ikke skulle vært på avveie, sier professor Olav Lysne, som ledet utredningen av et digitalt grenseforsvar i Norge - også kalt Lysne II-utvalget.
DB170213 Er dette kampanjejournalistikk fordi VG ønsker seg et « digitalt grenseforsvar » ?
BT170213 Så skal vi fortsette å utvikle oss digitalt , samtidig som vi skal være best på kundekontakt, og ha kort vei til beslutninger, sier administrerende direktør Lisbeth K.
AA170213 Og du har vett til å ikke blande ditt eget slurv inn i diskusjonen om digitalt grenseforsvar og mitt personvern.
VG170212 Tre problemstillinger ¶ Digitalt grenseforsvar ¶
VG170212 Sveinung Rotevatn ( V ) og Bård Vegar Solhjell ( SV ) er svært skeptiske til det omstridte forslaget om et digitalt grenseforsvar.
VG170212 KRITISKE : Verken Sveinung Rotevatn ( V ) eller Bård Vegar Solhjell ( SV ) er fornøyd med forslaget om digitalt grenseforsvar.
VG170212 I kjølvannet av at flere viktige aktører ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes ( H ) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.
VG170212 I den foreslo utvalget innføringen av et såkalt digitalt grenseforsvar.
VG170212 Han understreker at Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som er en del av de hemmelige tjenestene, allerede står bak et digitalt grenseforsvar som er rettet mot beskyttelse av private og statlige virksomheter av « nasjonal viktighet ».
VG170212 Forslaget om et såkalt digitalt grenseforsvar ble foreslått av det regjeringsoppnevnte Lysne II-utvalget, ledet av informatikkprofessor Olav Lysne, i september 2016.
VG170212 Bård Vegar Solhjell ( SV ), som sitter i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, er også skeptisk til forslaget om et digitalt grenseforsvar.
VG170212 * Et digitalt grenseforsvar åpner opp for at E-tjenesten kan overvåke all kommunikasjon som krysser Norges grenser elektronisk.
DN170212 « Fristene vi opererer med i våre brev settes ut fra tidspunktet brevet sendes digitalt .
DN170212 Som en overgangsløsning sender vi per nå fortsatt ut brev, som ikke er åpnet digitalt innen 48 timer, ut per brevpost.
DN170212 Regnskapsfører Hans Jørgen Nilsen i Traconet er fortvilet over at Oslo kemnerkontor sender konkursvarsel med B-post, og godtar ikke argumentet om at klienten har mottatt digitalt brev.
DN170212 Oslo kemnerkontor understreker at det i hovedsak sender brev digitalt og at ved konkursvarsel har mottagerne oversett tidligere varsler.
DN170212 I Oslo kemnerkontor, som er landets største skatteoppkrever, understrekes det at brev til virksomheter sendes digitalt til den kontaktinformasjonen virksomhetene har i Altinn.
DN170212 Dette er ikke noe vi er påkrevd å gjøre, men gjøres inntil videre slik at våre brukere får omstilt seg til digitalt mottak av post », skriver informasjonsrådgiver Kristian Melsæter ved Oslo kemnerkontor i en epost.
DN170212 « Fristene vi opererer med i våre brev settes ut fra tidspunktet brevet sendes digitalt .
DN170212 Som en overgangsløsning sender vi per nå fortsatt ut brev, som ikke er åpnet digitalt innen 48 timer, ut per brevpost.
DN170212 Regnskapsfører Hans Jørgen Nilsen i Traconet er fortvilet over at Oslo kemnerkontor sender konkursvarsel med B-post, og godtar ikke argumentet om at klienten har mottatt digitalt brev.
DN170212 Oslo kemnerkontor understreker at det i hovedsak sender brev digitalt og at ved konkursvarsel har mottagerne oversett tidligere varsler.
DN170212 I Oslo kemnerkontor, som er landets største skatteoppkrever, understrekes det at brev til virksomheter sendes digitalt til den kontaktinformasjonen virksomhetene har i Altinn.
DN170212 Dette er ikke noe vi er påkrevd å gjøre, men gjøres inntil videre slik at våre brukere får omstilt seg til digitalt mottak av post », skriver informasjonsrådgiver Kristian Melsæter ved Oslo kemnerkontor i en epost.
DB170212 I et høringsbrev til forsvarsdepartementet skriver sjefen for e-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, at det er grunn til å anta at negative krefter « vil søke å dominere den offentlige debatten » om Lysne-utvalgets forslag til et digitalt grenseforsvar ( DGF ).
DB170212 Forsvarets e-tjeneste er bekymret for at « negative » krefter skal dominere debatten om innføring av et digitalt grenseforsvar.
DB170212 Den norske Dommerforening er også opptatt av lovgrunnlaget for et digitalt grenseforsvar.
VG170211 Les også : Motstand i Frp og Høyre mot digitalt grenseforsvar ¶
VG170210 VG MENER : Norge trenger et digitalt grenseforsvar ¶
VG170210 Lysne II-utvalgets forslag om Digitalt grenseforsvar ( « DGF » ) viser spenningen som kan oppstå mellom ivaretakelse av nasjonal sikkerhet og de demokratiske grunnverdiene vi derigjennom vil beskytte.
VG170210 Den siste tiden har det vært en rekke medieoppslag om hackerangrep og behovet for et digitalt grenseforsvar.
VG170210 | Motstand i Frp og Høyre mot digitalt grenseforsvar ¶
VG170210 VG-leder : Norge trenger et digitalt grenseforsvar ¶
VG170210 Professor Olav Lysne, som har utredet et digitalt grenseforsvar og anbefalt det overfor regjeringen, har møtt stortingsgruppene i Høyre og Frp og redegjort for forslaget.
VG170210 Høyres stortingsgruppe er delt i spørsmålet om digitalt grenseforsvar : ¶
VG170210 Høyre-representanten åpner for å støtte en tidsbegrenset lov, som vil sikre at erfaringene fra et digitalt grenseforsvar skal kunne gjennomgås grundig av Stortinget dersom forslaget blir satt i verk.
VG170210 Hårek Elvenes ( H ) fra Akershus sa til VG før helgen at de russiske hackerangrepene mot PST og flere andre norske statlige aktører, viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar.
VG170210 Harald Tom Nesvik ( Frp ) krever sterkere garantier for personvernet for å kunne godta at E-tjenesten får adgang til å bygge opp et digitalt grenseforsvar.
VG170210 ETTERSPURT : E-sjefen Morgen Haga Lunde ( til høyre ) ønsker digitalt grenseforsvar, og nå er det opp til regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( til venstre ) om han får det.
VG170210 - Har trusselvurderingene fra PST og E-tjenesten gjort deg mer positivt innstilt til et digitalt grensevern ?
VG170210 - Deler av forslaget om digitalt grenseforsvar kan komme i konflikt med Frps partiprogram, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik til VG.
FV170210 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser, sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
DN170210 Discovery skal ha vært mer opptatt av kostnadskutt enn av strategisk satsing på digitalt innhold.
SA170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser, sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
DN170209 Discovery skal ha vært mer opptatt av kostnadskutt enn av strategisk satsing på digitalt innhold.
DN170209 De to har hatt samme oppfatning og syn på hva som skulle til for å lykkes digitalt , og valgte derfor å forlate selskapet sammen.
DB170209 At vi som registrerte kunder kan evaluere sjåføren og også få kvitteringen digitalt etter turen ?
BT170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser, sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
AP170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser, sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
AA170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser, sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
VG170208 VG MENER : Norge trenger et digitalt grenseforsvar ¶
DB170208 Foto : Tor Richardsen/SCANPIX Digitalt kamera ¶
AA170208 - Svært mange nordmenn lytter allerede digitalt , men det er fremdeles noen som skal oppgradere radioapparatene i tiden framover.
VG170206 Russland videreutvikler operasjonelle konsept for å utføre sabotasje digitalt .
DB170206 « Det vil bli gjort en mer intensiv og systematisk kartlegging av sårbare punkt i kritiske system, samtidig som Russland kommer til å videreutvikle operasjonelle konsept for digitalt støtta sabotasje ».
AP170206 Uansett om man mener digitalt grenseforsvar bedrer Norges sikkerhet eller er avgjørende for at vi skal være trygge, så er en ting utvilsomt : ¶
AP170206 Også Politiets sikkerhetstjeneste mener et digitalt grenseforsvar vil gjøre Norge sikrere.
AP170206 Målet med etableringen av et « Digitalt grenseforsvar » ( DGF ) er ifølge myndighetene å forhindre terror- og cyberangrep mot Norge, som for eksempel hackerangrepet mot Norge som ble kjent forrige uke.
AP170206 Hva er tanken bak et digitalt grenseforsvar ?
AP170206 Her kan du lese hele forslaget til Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar ¶
AP170206 Etter at et søk er godkjent av en uavhengig domstol, forklarer E-sjefen selv til Aftenposten hvordan han mener et digitalt grenseforsvar vil virke : ¶
AP170206 Er digitalt grenseforsvar lovlig ?
AP170206 En utfordring de mener viser nødvendigheten av digitalt grenseforavar.
AP170206 Du kan like gjerne lære deg ordet først som sist : Digitalt grenseforsvar.
AP170206 Da generalløytnant Morten Haga Lunde trenger ikke gå lenger tilbake enn forrige uke for å finne et eksempel som inneholder både Russland og hackerangrep, og som han mener viser hvorfor digitalt grenseforsvar er nødvendig.
AP170206 - Stortinget må vise lederskap i diskusjonen om digitalt grenseforsvar, sier generalløytnant, sjef for Etterretningstjenesten.
AP170206 Uansett om man mener digitalt grenseforsvar bedrer Norges sikkerhet eller er avgjørende for at vi skal være trygge, så er en ting utvilsomt : ¶
AP170206 Også Politiets sikkerhetstjeneste mener et digitalt grenseforsvar vil gjøre Norge sikrere.
AP170206 Målet med etableringen av et « Digitalt grenseforsvar » ( DGF ) er ifølge myndighetene å forhindre terror- og cyberangrep mot Norge, som for eksempel hackerangrepet mot Norge som ble kjent forrige uke.
AP170206 Hva er tanken bak et digitalt grenseforsvar ?
AP170206 Her kan du lese hele forslaget til Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar ¶
AP170206 Etter at et søk er godkjent av en uavhengig domstol, forklarer E-sjefen selv til Aftenposten hvordan han mener et digitalt grenseforsvar vil virke : ¶
AP170206 Er digitalt grenseforsvar lovlig ?
AP170206 En utfordring de mener viser nødvendigheten av digitalt grenseforavar.
AP170206 Du kan like gjerne lære deg ordet først som sist : Digitalt grenseforsvar.
AP170206 Da generalløytnant Morten Haga Lunde trenger ikke gå lenger tilbake enn forrige uke for å finne et eksempel som inneholder både Russland og hackerangrep, og som han mener viser hvorfor digitalt grenseforsvar er nødvendig.
AP170206 - Stortinget må vise lederskap i diskusjonen om digitalt grenseforsvar, sier generalløytnant, sjef for Etterretningstjenesten.
AP170206 Han mener Stortinget må vise « lederskap » i diskusjonen om digitalt grenseforsvar.
AP170206 Debatten har rast etter Lysne-utvalgets forslag til nytt digitalt grenseforsvar.
AA170206 Hun varsler flere tiltak fremover og viser til Lysne-utvalgets anbefalinger i fjor høst om et digitalt grenseforsvar.
DB170205 - Vi vet at barn har et digitalt liv og vil lage en plattform for dem.
DN170204 I et digitalt grenseforsvar vil data om mange borgere bli lagret.
DN170204 Hårek Elvenes ( H ) mener hackerforsøket viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar.
DN170204 Derfor vil han ha et digitalt grenseforsvar.
DN170204 Digitalt grenseforsvar ¶
AP170204 De ti siste årene er valg i mange byer og kommuner i Nederland gjennomført digitalt .
AA170204 | IKT-Norge : Må diskutere rammene for digitalt grenseforsvar ¶
AA170204 Norge vil få et digitalt grenseforsvar.
AA170204 Etter hackerforsøket mot epostkontoer til både Ap, PST, UD og Forsvaret, tok Høyres Hårek Elvenes til orde for et digitalt grenseforsvar i Norge.
AA170204 - Dette handler ikke om et ja eller et nei til digitalt grenseforsvar, men om hvilke tiltak som er nødvendige og akseptable, og hvor høy terskelen for iverksetting av tiltak og innsyn i data skal være for myndighetene, sier IKT-Norges direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, til NTB.
AA170204 I et digitalt grenseforsvar vil data om mange borgere bli lagret.
AA170204 Hårek Elvenes ( H ) mener hackerforsøket viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar.
AA170204 Derfor vil han ha et digitalt grenseforsvar.
VG170203 | Høyre krever digitalt grenseforsvar ¶
VG170203 VG-leder : Norge trenger et digitalt grenseforsvar ¶
VG170203 Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Stortingets justiskomité Hårek Elvenes mener dette er et tydelig signal på at det er behov for et digitalt grenseforsvar : ¶
VG170203 Samtidig påpeker han at et digitalt grenseforsvar brukes i land som Sverige og Storbritannia.
VG170203 Regjeringens utvalg om digitalt grenseforsvar ( Lysne-utvalget ) konkluderte i fjor med at E-tjenesten bør få overvåke innholdet i all internett- og telefontrafikk som krysser riksgrensen.
VG170203 PROTESTERER : Direktør ved Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, er sterkt imot et digitalt grenseforsvar.
VG170203 POSITIV : Avdelingsdirektør ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og medlem av Lysne-utvalget, Einar Lunde, mener Norge trenget et digitalt grenseforsvar for å ivarete rikets sikkerhet.
VG170203 Men han mener det er fult mulig å ivareta folks personvern og samtidig innføre et digitalt grenseforsvar : ¶
VG170203 Med digitalt grenseforsvar vil data om mange borgere bli lagret, og de aller fleste utgjør en trussel for samfunnet, ifølge Thon : ¶
VG170203 Hvorvidt et digitalt grenseforsvar bryter med menneskerettigheter kan diskuteres, mener Elvenes.
VG170203 De russiske hackerangrepene mot flere norske statlige aktører viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar, mener stortingsrepresentant Hårek Elvenes ( H ).
VG170203 Digitalt grenseforsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen, mener direktør i tilsynet, Bjørn Erik Thon.
VG170203 Han vil ha et digitalt totalforsvar, og argumenterer også for at E-tjenesten får tilgang til et digitalt grenseforsvar, slik e-sjefen Morten Haga Lunde ønsket seg i et VG-intervju i januar.
VG170203 Han vil ha et digitalt totalforsvar, og argumenterer også for at E-tjenesten får tilgang til et digitalt grenseforsvar, slik e-sjefen Morten Haga Lunde ønsket seg i et VG-intervju i januar.
VG170203 - Angrepene som nå er blitt kjent, viser at truslene er reelle, og viser behovet for et digitalt grenseforsvar, sier Hårek Elvenes ( H ), stortingrepresentant og medlem i Stortingets justiskomite.
BT170203 Samtidig blir forslaget om et digitalt grenseforsvar aktualisert av frykten for digital spionasje fra øst ¶
AA170203 | Høyre vil ha digitalt grenseforsvar - Datatilsynet sier nei ¶
AA170203 I et digitalt grenseforsvar vil data om mange borgere bli lagret.
AA170203 Hackerforsøket mot PST, UD og andre norske epostkontoer viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar, mener Hårek Elvenes ( H ).
AA170203 Derfor vil han ha et digitalt grenseforsvar.
SA170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
DN170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
DN170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre, til DN torsdag kveld.
DB170202 « Vi er i dag informert av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe seint i fjor høst ble utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning », skal det blant annet stå i brevet, ifølge TV 2.
DB170202 « Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning.
BT170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
AP170202 Når vi nå skal drive salg digitalt , trenger vi ikke å ha den samme bemanningen i butikkene.
AA170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
AP170201 Debatten om digitalt grenseforsvar : Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven ¶
AP170201 Men det blir ikke lett å få nok støtte til et digitalt grenseforsvar.
DN170131 Vi skal samtidig ikke glemme våre egne arbeidsoppgaver, for eksempel å skape et digitalt indre marked og bekjempe arbeidsløsheten, sa hun.
DN170131 Sony har forsøkt å etablere distribusjonskanaler for digitalt innhold ved å bruke nettverket til spillkonsollen Playstation.
DN170131 De største endringene skjer digitalt .
AP170131 Sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, mener debatten om digitalt grenseforsvar vil domineres av de som " ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse mellom statens sikkerhet og personvern ".
AP170131 Selv om målet med digitalt grenseforsvar er utenlandsetterretning, mener institusjonen at det er « på det rene » at grenseforsvaret vil fange opp « betydelige mengder intern datatrafikk i Norge ».
AP170131 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), som onsdag legger frem sin offentlige trusselvurdering, støtter innføringen av digitalt grenseforsvar.
AP170131 Også Riksadvokaten mener det bør bli mulig for E-tjenesten å dele informasjonen som kommer i digitalt grenseforsvar med « andre offentlige myndigheter ».
AP170131 Målet med etableringen av et « digitalt grenseforsvar » er ifølge myndighetene å forhindre terror- og cyberangrep mot Norge.
AP170131 Institusjonen, som ligger under Stortinget, konkluderer med at sentrale sider av digitalt grenseforsvar, særlig datainnsamling til korttidslageret og metadatalageret, trolig vil være i strid med menneskerettighetene og også grunnlovsstridig.
AP170131 Institusjonen som skal passe på at Norge følger menneskerettighetene, mener forslaget om digitalt grenseforsvar må stoppes.
AP170131 Institusjonen mener bruken av digitalt grenseforsvar « utvilsomt » vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og EMK.
AP170131 Han mener « relevante tjenester » er « sitt ansvar bevisst » og at eventuelt misbruk av digitalt grenseforsvar til å innhente informasjon til andre formål vil bli avdekket.
AP170131 - Jeg ser fram til en åpen offentlig debatt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) da hun mottok rapporten om digitalt grenseforsvar.
SA170130 Det er utviklet et omfattende digitalt system for oppfølging og verifisering av hele kvalitetsprosessen.
SA170130 Det er utviklet et omfattende digitalt system for oppfølging og verifisering av hele kvalitetsprosessen.
DB170130 Kennedy, trender og historiske begivenheter som har vært Dagbladet siden 1869 er nå tilgjengeliggjort digitalt .
SA170129 Helsedirektoratet har anbefalt at kommuner innfører digitalt tilsyn og pasientvarslingssystem og logistikkløsning for mer optimale kjøreruter hjem til de som trenger det.
SA170129 Han sier brukernes erfaring er større trygghet og mer frihet med digitalt tilsyn. ( ©NTB ) ¶
DN170129 Helsedirektoratet har anbefalt at kommuner innfører digitalt tilsyn og pasientvarslingssystem og logistikkløsning for mer optimale kjøreruter hjem til de som trenger det.
DN170129 Han sier brukernes erfaring er større trygghet og mer frihet med digitalt tilsyn.
DB170128 Folkene bak undersøkelsen mener den knuser myten om at « de unge, digitalt innfødte foretrekker å lese digitalt , fordi de er vokst opp med det ».
DB170128 Folkene bak undersøkelsen mener den knuser myten om at « de unge, digitalt innfødte foretrekker å lese digitalt, fordi de er vokst opp med det ».
AP170128 Morten Uglum ¶ Digitalt tilsyn om natten ¶
AP170128 Kommunalsjef Morten Svarverud i Bærum forteller at beboerne sier de opplever større trygghet og mer frihet med digitalt tilsyn.
AP170128 I Bærum kommune har man prøvd ut et system der beboerne har digitalt natt-tilsyn.
AP170128 Helsedirektoratet anbefaler nå at kommunene innfører følgende teknologi : ¶ Digitalt tilsyn ¶
VG170127 VANT PRIS : Juryen lot seg imponere av både gjennomslagskraften til prosjektet, samt måten arbeidet ble formidlet digitalt .
VG170127 I tillegg til den betydelige gjennomslagskraften prosjektet fikk, var måten arbeidet ble formidlet digitalt blant begrunnelsene for hvorfor nettopp dette stakk av med seieren.
DN170125 Det er nye satsingsområder som nettskytjenester, digitalt medieinnhold og underholdning som står for en vekst på inntil 270 prosent.
BT170125 6,3 prosent er et samlet tall for elever som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever.
BT170125 1,9 prosent svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
AP170125 - De siste årene har vi sett en klar tendens til at folk ønsker å få hjelp digitalt .
AP170125 - De siste årene har vi sett en klar tendens til at folk ønsker å få hjelp digitalt .
DN170124 Foto : Lan Hongguang/AP/NTB Scanpix Den kinesiske staten ønsker full kontroll over digitalt innhold.
AP170124 Mobbing ¶ 6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden eller oftere. 4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. 68,3 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1 prosent ble holdt utenfor og b
AP170124 0,4 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
AP170124 Valgkampanjene hans var i stor grad tuftet på digitalt engasjement.
AP170124 Barack Obama viser sine menneskelige sider når han sprer sitt budskap digitalt , som her på Twitter.
DB170122 ¶ Må legge om : Ubok har brukt fem år på å bli det beste tiltaket i Norge til å formidle ungdomslitteratur digitalt .
DB170122 Ubok har bruk t fem år på å bli det beste tiltaket i Norge til å formidle ungdomslitteratur digitalt .
AP170122 Våre politiske myndigheter gjør klokt i å utvise en åpnere holdning til uavhengig fagkunnskap i den videre behandlingen av saken om digitalt grenseforsvar.
AP170122 Forslaget om såkalt « digitalt grenseforsvar » ( DGF ) har, som Aftenposten har dekket, i den nylig avsluttede offentlige høringsrunden fått tildels kraftig kritikk fra sentrale, uavhengige fagmiljøer, så vel juridiske som teknologiske.
DN170119 For å møte konkurransen fra Google og Facebook, som dominerer annonseomsetningen digitalt , omorganiserer Schibsted sine enheter for annonsesalg.
DN170118 Europakommisjonen foreslo sist uke en rekke nye endringer for å styrke personvernet digitalt .
DB170118 Om betalingen hadde skjedd digitalt , ville detaljene kunne legges fram for retten.
AP170118 Artikler og rapporter finnes digitalt på nettet, og det er så lett å klippe og lime.
AP170118 Artikler og rapporter finnes digitalt på nettet, og det er så lett å klippe og lime.
DN170117 - Det eksisterer en myte om at de unge, digitalt innfødte foretrekker å lese digitalt , fordi de er vokst opp med det, men slik er det ikke, konstaterer direktør Kresten Bjerg i Bjerg Kommunikation.
DN170117 - Det eksisterer en myte om at de unge, digitalt innfødte foretrekker å lese digitalt, fordi de er vokst opp med det, men slik er det ikke, konstaterer direktør Kresten Bjerg i Bjerg Kommunikation.
DB170117 Høyres forslag for et digitalt helse-Norge ¶
DB170117 ( Utdrag fra « En plattform for et digitalt Norge », utarbeidet av Høyres digitaliseringsutvalg. ) ¶
BT170117 ADVARER : Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen, som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
BT170117 Fredag denne uken går høringsfristen for Lysne II-utvalgets rapport om Digitalt grenseforsvar ( DGF ) ut, og saken skal tilbake til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ).
AP170117 Trenger Norge et « digitalt grenseforsvar » i regi av Etterretningstjenesten, slik Lysne II-utvalget har foreslått ?
AP170117 Noen av kritikerne stempler selve begrepet, digitalt grenseforsvar, som villedende. 3rd-party-bio ¶
AP170117 Eksempler kan være skylagring, bruk av sosiale medier og digitalt telefoni av typen Skype.
AP170117 Trenger Norge et « digitalt grenseforsvar » i regi av Etterretningstjenesten, slik Lysne II-utvalget har foreslått ?
AP170117 Noen av kritikerne stempler selve begrepet, digitalt grenseforsvar, som villedende.
AP170117 | Misvisende om digitalt grenseforsvar Morten Haga Lunde ¶
AP170117 Den vanlige lovlydige nordmann vil ikke bli berørt av digitalt grenseforsvar utenom i de tilfeller der nordmannen uvitende kommuniserer med en utenlandsk terrorist.
AP170117 . Her kan du lese mer om debatten knyttet til digitalt grenseforsvar : ¶
AP170117 januar om digitalt grenseforsvar ( DGF ) fremkommer det påstander som ikke bør stå uimotsagt.
AP170117 Digitalt grenseforsvar innebærer ikke at E-tjenesten vil overvåke vanlige menneskers e-poster, telefontrafikk eller internettsurfing, skriver E-sjef Morten Haga Lunde.
AP170117 | Misvisende om digitalt grenseforsvar Morten Haga Lunde ¶
AP170117 Den vanlige lovlydige nordmann vil ikke bli berørt av digitalt grenseforsvar utenom i de tilfeller der nordmannen uvitende kommuniserer med en utenlandsk terrorist.
AP170117 januar om digitalt grenseforsvar ( DGF ) fremkommer det påstander som ikke bør stå uimotsagt.
AP170117 Digitalt grenseforsvar innebærer ikke at E-tjenesten vil overvåke vanlige menneskers e-poster, telefontrafikk eller internettsurfing, skriver E-sjef Morten Haga Lunde.
VG170116 Sosialdemokratenes ledere i Norden - Støre, Stefan Löfven i Sverige og Mette Frederiksen i Danmark - lover ikke mastergrad til alle, men tror at påfyll av kunnskap gjennom hele arbeidslivet vil hjelpe folk til å klare overgangen til et digitalt arbeidsmarked.
BT170116 ADVARER : Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen, som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
AP170116 « Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ».
AP170116 Sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, anbefaler å vurdere ytterligere informasjonstiltak for å unngå misforståelser om hva digitalt grenseforsvar egentlig innebærer.
AP170116 Sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, mener debatten om digitalt grenseforsvar vil domineres av de som " ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse mellom statens sikkerhet og personvern ".
AP170116 Målet med etableringen av et « digitalt grenseforsvar » er ifølge myndighetene å forhindre terror- og cyberangrep mot Norge.
AP170116 I tjenestens høringsuttalelse skriver generalløytnant Morten Haga Lunde at selv om et « enstemmig og menneskeretts- og personverntungt » utvalg mener at digitalt grenseforsvar er « forsvarlig og påkrevet », vil de som er « negative til ethvert nytt overvåkingstiltak, og som ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse mellom
AP170116 Her kan du lese hele rapporten til Lysne II-utvalget om Digitalt grenseforsvar ¶
AP170116 Han anbefaler derfor Forsvarsdepartementet å vurdere ytterligere informasjonstiltak for å unngå misforståelser om hva digitalt grenseforsvar egentlig innebærer og se dette i sammenheng med behovet for et oppdatert lovgrunnlag.
AP170116 Forslaget om et nytt digitalt grenseforsvar får norske domstoler og dommere til å se rødt, spesielt av to grunner.
AP170116 - Jeg ser fram til en åpen offentlig debatt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) da hun mottok rapporten om Digitalt grenseforsvar.
AP170116 som sandpåstrøere », skriver Borgarting lagmannsrett i sin høringsuttalelse om forslaget til Digitalt grenseforsvar.
AP170116 « Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ».
AP170116 Sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, anbefaler å vurdere ytterligere informasjonstiltak for å unngå misforståelser om hva digitalt grenseforsvar egentlig innebærer.
AP170116 Sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, mener debatten om digitalt grenseforsvar vil domineres av de som " ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse mellom statens sikkerhet og personvern ".
AP170116 Målet med etableringen av et « digitalt grenseforsvar » er ifølge myndighetene å forhindre terror- og cyberangrep mot Norge.
AP170116 I tjenestens høringsuttalelse skriver generalløytnant Morten Haga Lunde at selv om et « enstemmig og menneskeretts- og personverntungt » utvalg mener at digitalt grenseforsvar er « forsvarlig og påkrevet », vil de som er « negative til ethvert nytt overvåkingstiltak, og som ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse m
AP170116 Her kan du lese hele rapporten til Lysne II-utvalget om Digitalt grenseforsvar ¶
AP170116 Han anbefaler derfor Forsvarsdepartementet å vurdere ytterligere informasjonstiltak for å unngå misforståelser om hva digitalt grenseforsvar egentlig innebærer og se dette i sammenheng med behovet for et oppdatert lovgrunnlag.
AP170116 Forslaget om et nytt digitalt grenseforsvar får norske domstoler og dommere til å se rødt, spesielt av to grunner.
AP170116 - Jeg ser fram til en åpen offentlig debatt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) da hun mottok rapporten om Digitalt grenseforsvar.
AP170116 som sandpåstrøere », skriver Borgarting lagmannsrett i sin høringsuttalelse om forslaget til Digitalt grenseforsvar.
AP170115 Ved å velge en mottager fra kontaktlisten eller taste inn mobilnummer til mottager og trykke på « send », overføres pengene digitalt .
AP170115 For et år siden åpnet det delvis Telenor-eide Wave Money opp muligheten for å sende penger digitalt ( se faktaboks ).
AP170115 Agenten overfører pengene digitalt via sin konto hos Wave Money eller Easypaisa.
AP170115 « Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Professor Olav Lysne ledet utvalget som anbefaler overvåkingsmuligheten « digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Målet med etableringen av et « Digitalt grenseforsvar » ( DGF ) er ifølge myndighetene å forhindre terror- og cyberangrep mot Norge.
AP170115 Her kan du lese hele rapporten til Lysne II-utvalget om Digitalt grenseforsvar ¶
AP170115 Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen, som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Dermed blir ikke opplysningene uten videre tilgjengelig for E-tjenesten med forslaget om digitalt grenseforsvar.
AP170115 « Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Professor Olav Lysne ledet utvalget som anbefaler overvåkingsmuligheten « digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Målet med etableringen av et « Digitalt grenseforsvar » ( DGF ) er ifølge myndighetene å forhindre terror- og cyberangrep mot Norge.
AP170115 Her kan du lese hele rapporten til Lysne II-utvalget om Digitalt grenseforsvar ¶
AP170115 Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen, som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Dermed blir ikke opplysningene uten videre tilgjengelig for E-tjenesten med forslaget om digitalt grenseforsvar.
DB170113 Målet med et digitalt grenseforsvar er blant annet å forebygge nettangrep og terrorisme.
DB170113 Han frykter en såkalt « nedkjølende effekt » dersom et digitalt grenseforsvar blir innført.
DB170112 Å kun tilsette noe digitalt og dermed anta at magi skal oppstå, fungerer ikke.
AP170112 Meldingen har vært mulig å søke opp digitalt ved ekspedisjonskontoret, men vedleggsoversikten er fjernet fra meldingen og selve vedleggene forefinnes ikke når meldingen ikke er arkivert fysisk », skriver komiteen.
DB170111 - Vi ønsker at brukerne våre skal få utført oppgavene sine digitalt .
DB170111 Detter førte til at mange videokassetter i utgangspunktet ikke lot seg kopiere, verken digitalt eller analogt.
DB170111 uppercase;>slik " gjøres det : Å overføre video fra et eldre digitalt videokamera er ikke så vanskelig.
AP170111 « Norge er den første nasjonen som dreper tradisjonell FM Radio », skriver det amerikanske musikkmagasinet Rolling Stone på sin nettside etter at Nordland fylke i formiddag skrudde av FM-nettet og gikk over til digitalt DAB+-radio.
AP170111 « Norge er den første nasjonen som dreper tradisjonell FM Radio », skriver det amerikanske musikkmagasinet Rolling Stone på sin nettside etter at Nordland fylke i formiddag skrudde av FM-nettet og gikk over til digitalt DAB+-radio.
DB170109 ICJs innspill er særlig interessant fordi de setter fingeren på en viktig distinksjon : en form for digitalt grenseforsvar kan være nødvendig for å sikre landet mot cyberspionasje og - sabotasje mot samfunnskritisk IKT-infrastruktur.
DB170109 Før helga gikk høringsfristen ut for innspill til forslaget om såkalt Digitalt grensevern ( DGF ).
DB170107 Et utvalg som Høyre-leder Erna Solberg selv har ledet, legger i dag fram et forslag til en plattform for et digitalt Norge.
DB170107 Et av forslagene retter seg mot medie- og kulturlivet i et digitalt Norge.
DN170105 Grunnen til det er at vi tar i bruk mer ny teknologi og at mer av kundekontakten skjer digitalt .
DB170105 Å satse nytt og å bidra til å utvikle nye talenter har vært i TV2s og NRKs tydelige mandat hele veien og har bidratt med mange etablerte profiler som i dag utfolder seg på samtlige kanaler - digitalt og lineært - og ikke minst på underholdningskanalen TVNorge.
AP161221 Utvalgsleder professor Olav Lysne ledet utvalget som i høst leverte en rapport om digitalt grenseforsvar.
AP161221 Kronikk : Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP161221 I stedet avga det såkalte Lysne II-utvalget i august i år en rapport om digitalt grenseforsvar.
AP161221 Dommen er et argument for at et digitalt grenseforsvar ikke bør innføres.
AP161221 Digitalt grenseforsvar ¶
AP161221 Utvalgsleder professor Olav Lysne ledet utvalget som i høst leverte en rapport om digitalt grenseforsvar.
AP161221 Kronikk : Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP161221 I stedet avga det såkalte Lysne II-utvalget i august i år en rapport om digitalt grenseforsvar.
AP161221 Dommen er et argument for at et digitalt grenseforsvar ikke bør innføres.
AP161221 Digitalt grenseforsvar ¶
BT161219 Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ DIGITALT : BMWs nye førermiljø er en blanding av kjente saker og nye digitale løsninger.
BT161212 Innvendig sitter man i et førermiljø som er helt maks, med alt av moderne teknikk, et helt digitalt dashbord, utført på en plettfri måte i eksklusive materialer.
FV161202 Innvendig sitter man i et førermiljø som er helt maks, med alt av moderne teknikk, et helt digitalt dashbord, utført på en plettfri måte i eksklusive materialer.
AP161115 Norge er et digitalt land ¶
SA161026 - All vesentlig informasjon skal komme i et mer varig medium, enten digitalt eller print.
AP161020 Reisearrangøren Star Tour sier det er utfordrende å følge en reisebransje i enorm utvikling - da særlig digitalt .
AP161009 Hvordan skal vi sikre privatlivet i et digitalt samfunn, der både offentlige og private aktører registrerer all din aktivitet på nettet ?
AP161006 * 1 million kroner til utvikling av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehager og skoler, ifølge NRK.
AP160906 « Uten digitalt grenseforsvar vil det i praksis ikke være realistisk å avdekke at kommunikasjon samlet i Midtøsten faktisk har en norsk ende. » står det i rapporten.
AP160906 Men om vi får i gang digitalt grenseforsvar, som betyr at alt av nordmenns tele- og internettrafikk som krysser grensen blir overvåket, kan det gå bedre, ifølge utvalget.
AP160906 Informasjon som man får tilgang på gjennom « digitalt grenseforsvar » skal aldri brukes som bevis i straffesaker. 1.
AP160906 I rapporten, som du kan lese her, skisserer utvalget to scenarioer hvor det de kaller et digitalt grenseforsvar kan være nyttig.
AP160906 Et angrep her på Stortinget T-banestasjon brukes som et eksempel for å overbevise folket hvorfor et digitalt grenseforsvar trengs.
AP160905 Kronikk : Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP160905 I hovedsak er det trusselen fra cyberangrep og terrorisme som gjør at utvalget mener det de kaller « digitalt grenseforsvar », er nødvendig for « nasjonens sikkerhet ».
AP160905 I hovedsak er det trusselen fra cyberangrep og terrorisme som gjør at utvalget mener det de kaller « digitalt grenseforsvar », er nødvendig.
AP160905 Han er ikke avvisende, og sier han ser behovet for et digitalt grenseforsvar.
AP160905 - Jeg er glad for at utvalget så klart konkluderer med at digitalt grenseforsvar er nødvendig for landets sikkerhet.
AP160905 I hovedsak er det trusselen fra cyberangrep og terrorisme som gjør at utvalget mener det de kaller « digitalt grenseforsvar », er nødvendig.
AP160905 Han er ikke avvisende, og sier han ser behovet for et digitalt grenseforsvar.
AP160905 - Jeg er glad for at utvalget så klart konkluderer med at digitalt grenseforsvar er nødvendig for landets sikkerhet.
AP160905 Kronikk : Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP160905 I hovedsak er det trusselen fra cyberangrep og terrorisme som gjør at utvalget mener det de kaller « digitalt grenseforsvar », er nødvendig for « nasjonens sikkerhet ».
AP160905 Kronikk : Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP160905 I hovedsak er det trusselen fra cyberangrep og terrorisme som gjør at utvalget mener det de kaller « digitalt grenseforsvar », er nødvendig for « nasjonens sikkerhet ».
AP160905 Vårt digitale privatliv utfordres stadig sterkere, og slett ikke bare gjennom den overvåkingen et digitalt grenseforsvar kan åpne for.
AP160905 Et digitalt grenseforsvar slik Lysne II-utvalget beskriver det, har et potensiale for svært detaljert overvåking av personer som befinner seg i Norge.
AP160905 Et digitalt grenseforsvar blir et minste onde som må til for at E-tjenesten skal kunne gjøre jobben sin.
AP160905 | Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP160905 Videre er vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
AP160905 Vi må spørre oss om digitalt grenseforsvar er personvernmessig forsvarlig, og om vi ikke er bedre tjent med å beholde dagens situasjon.
AP160905 Vi er avhengige av at myndighetene gjennomfører digitalt grenseforsvar på en slik måte at det er under domstolskontroll, og under kontinuerlig overvåking av et tilsyn.
AP160905 Utvalgsleder professor Olav Lysne presenterte første del av arbeidet til Digitalt sårbarhetsutvalg for snart to år siden.
AP160905 Utvalget anbefaler derfor at Norge etablerer et digitalt grenseforsvar.
AP160905 Under arbeidet har vi funnet at dersom et digitalt grenseforsvar ikke innføres i Norge, vil de hemmelige tjenestene måtte utvikle andre metoder som tillater en bedre håndtering av cyberangrep og internasjonal terrorisme enn de vi har i dag.
AP160905 Til slutt må det opprettes en tilsynsfunksjon som har innsyn i all bruk av digitalt grenseforsvar, både hvordan data er filtrert, hvilke rettigheter domstolen har gitt og hvilke søk E-tjenesten har foretatt i datatilfanget.
AP160905 Spørsmålet om innføring av digitalt grenseforsvar er likevel krevende.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Nedsatt av Forsvarsdepartementet i februar Skal utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge Består av professor Olav Lysne ( leder ), advokat Christian Reusch, advokat Eva Jarbekk, avdelingsdirektør Einar Lunde og kontreadmiral Trond Grytting ( pensjonert ) Utredningen ble lagt frem i går.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
AP160905 Med sterke kontrollmekanismer underlagt våre demokratiske institusjoner vil digitalt grenseforsvar kunne innrettes på en måte som er juridisk holdbar, og som bevarer den tilliten i befolkning og hos politikere som etterretningstjenesten er avhengig av.
AP160905 Materiale fra digitalt grenseforsvar bør ikke under noen omstendighet kunne bli brukt som bevis i straffesaker.
AP160905 I februar nedsatte Forsvarsdepartementet Lysne II-utvalget for å utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge.
AP160905 Et digitalt grenseforsvar vil sette oss i stand til å identifisere slike angrep ved landegrensen og forstå omfanget av et anslag.
AP160905 En digitalt grenseforsvar-installasjon vil derfor uvegerlig samle og ta vare på informasjon som vi helst ser at E-tjenesten ikke har tilgang til.
AP160905 Det er uansett ikke opplagt at de blir personvernmessig å foretrekke fremfor en kontrollert og gjennomregulert innføring av digitalt grenseforsvar.
AP160905 - Vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
AP160905 Digitalt grenseforsvar har et potensial for svært detaljert overvåking av personer som befinner seg i Norge.
AP160905 | Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP160905 Utvalgsleder professor Olav Lysne presenterte første del av arbeidet til Digitalt sårbarhetsutvalg for snart to år siden.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
AP160905 I februar nedsatte Forsvarsdepartementet Lysne II-utvalget for å utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge.
AP160905 - Vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
AP160905 | Derfor bør Norge etablere et digitalt grenseforsvar ¶
AP160905 Utvalgsleder professor Olav Lysne presenterte første del av arbeidet til Digitalt sårbarhetsutvalg for snart to år siden.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
AP160905 I februar nedsatte Forsvarsdepartementet Lysne II-utvalget for å utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge.
AP160905 - Vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
BT160901 - Unge er dyktige digitalt , men i snitt ser vi at økonomikompetansen ikke er på nivå med den digitale.
AP160901 - Unge er dyktige digitalt , men i snitt ser vi at økonomikompetansen ikke er på nivå med den digitale.
FV160831 - Unge er dyktige digitalt , men i snitt ser vi at økonomikompetansen ikke er på nivå med den digitale.
AP160822 FOTO : Per Annar Holm ¶ 100.000 sider er skannet inn digitalt , men saken omfatter også 18 ringpermer med selvangivelser.
AP160811 Får du ikke sendt inn klage digitalt nå, oppfordrer vi deg til å prøve på nytt i løpet av torsdag 11. august, » heter det på nettsiden. 170.000 eiendommer får skatt ¶
AP160729 NSB krever en kopi av billetten dersom den ikke er kjøpt digitalt .
AP160710 Spillerne skal gå til flere landemerker, såkalte « Pokestops », for å samle digitalt utstyr eller fordi de er treningsplasser for Pokémon.
AP160709 brev til eiendomsskattkontoret eller via digitalt skjema på kommunens hjemmesider.
AP160627 - Dette henger sammen med at HBO-brukerne er yngre, moderne og mer innovative når det gjelder bruk av ny teknologi og digitalt innhold, sier Futsæter.
AP160622 Bilder, opptak og testresultater kan distribueres digitalt til helsepersonell, som kan tolke og eventuelt kalle inn til en fysisk konsultasjon.
AP160616 - Vi er midt i overgangen til et digitalt samfunn.
AP160607 Barneskolen : Derfor lykkes disse skolebarna digitalt
NL160603 | Et digitalt utenforskap som øker forskjellene ¶ ¶
NL160603 Dersom det ikke blir en storstilt satsing på utbygging av mobil- og bredbåndsnett er det dessverre enda et steg i retning av et økende digitalt klasseskille i Norge.
AP160512 Islendingene har lært av svenskene fra i fjor, og har laget et digitalt sceneshow som omkranser sangeren.
AP160509 Islendingene har lært av svenskene fra i fjor, og har laget et digitalt sceneshow som omkranser sangeren.
AP160421 Kameraet tar bilde, lagrer det digitalt og sammenlignet bildet med andre databaser. tb1096a5_doc6pdhgtsjazs1dqmctd0f.jpg ¶
AP160421 Biometrisk gjenkjenning av et menneske ved hjelp av ansiktet går ut på målbare kjennetegn til den enkelte blir registrert digitalt ved hjelp av algoritmer, for eksempel avstand mellom øynene og ørene, avstand mellom munn og nese, eller størrelsen på nesen.
AP160405 3rd-party-bio ¶ Digitalt sårbarhetsutvalg kom nylig med en klar anbefaling om at mer inngripende overvåkingsmetoder ikke burde innføres uten en grundig offentlig utredning, blant annet av personvernhensyn.
DA160401 Peter Farago innrømmer at han var en av de siste til å gå over til å jobbe digitalt .
AP160321 En distribuert database med innebygd tillit, som gjør det enkelt å etablere og administrere bedrifter, stemme digitalt og mye annet, uten selskaper eller stater til å garantere for sikkerheten.
AP160316 Fakta : Må ta grep digitalt
AP160316 Alt vil foregå mer digitalt , det er en del av en 20 år gammel trend.
SA160304 Som riksarkivar har jeg kastet meg over mulighetene og utfordringene for Arkivverket som følger med at offentlig forvaltning og dokumentproduksjon skjer digitalt .
SA160304 For Arkivverket vil de grunnleggende oppgavene være de samme enten arkivmateriale er digitalt eller på papir, mens arbeidsprosesser, teknologi og terminologi vil være forskjellig.
SA160304 Digital arkivdanning og håndtering av digitalt skapt materiale er stikkord for disse nye forventningene.
SA160304 Digital arkivdanning og håndtering av digitalt skapt materiale er stikkord for de nye forventningene.
AP160304 Også digitalt .
AP160301 Den estiske politikeren Andrus Ansip, som er nestleder i EU-kommisjonen for et felles digitalt marked, sier Estlands lederskap markerer et viktig skritt for en digital økonomi i Europa.
AP160301 Ansip tilføyde at EU-kommisjonen, som står midt i prosessen med å vurdere å innføre et digitalt fellesmarked i EU, ikke kommer til å bremse teknologiske fremskritt.
AA160226 Det iser godt i rubben når det smøres med Rybaks fele som fremmedelement oppå den syntetiske popen, mens barnekoret er så digitalt prosessert at stemmene knapt høres menneskelige ut, sier Enlid.
AP160225 Sistnevnte er avgjørende i jakten på både annonseinntekter og brukerinntekter digitalt .
AP160225 Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde inviterer til digitalt samarbeid på tvers av mediehusgrensene.
AP160225 Amedia må fremdeles frigjøre midler til å investere digitalt , og de må få ned kostnader på andre områder på veien.
AP160224 I mandatet heter det at utvalget skal foreta en vurdering av behovet for digitalt grenseforsvar i lys av gjeldende trusselbilde og se hen til E-tjenestens tilgang til informasjon fra andre kilder.
AP160221 Det er først når trebitene blir dokumentert digitalt og rekonstruert at man finner båtens fasong.
AP160219 Abonnementsavisene - hvor digitalt opplag inkluderes i tallene - klarer seg bedre.
AP160218 Klager A anfører at problemet oppstår « når forsidebildet for det utrente øyet fremstår som et autentisk fotografi, men i virkeligheten er digitalt konstruert ».
AP160216 Vanligvis må vi av hensyn til plassen ( i papir ) og oppmerksomheten ( digitalt ) takke nei til mange gode tekster hver dag.
AP160216 Det gir oss fremover muligheten til å publisere flere debattanter - digitalt og i papiravisen.
AP160211 De var selv nederst på rangstigen i skolens sosiale hierarki, men langt fremme digitalt .
AP160210 Vi har vennet oss til å kjøpe det meste på nettet, og det er derfor ingen grunn til å tro at ikke også matvarer etter hvert skal kunne bli vanlig å kjøpe digitalt , sier Samuelsen.
AP160210 Vi har vennet oss til å kjøpe det meste på nettet, og det er derfor ingen grunn til å tro at ikke også matvarer etter hvert skal kunne bli vanlig å kjøpe digitalt , sier Samuelsen.
AP160209 I stedet bør det åpnes opp en bredere diskusjon : Hva skal til for at den norske mediebransjen blir et interessant digitalt økosystem ?
AP160209 I en alternativ virkelighet kunne norskspråklig medieinnhold blitt et unikt råstoff for eksperimentelle pilotprosjekter, med en digitalt moden befolkning som prøvekaniner.
AP160209 Den norske mediesektoren anno 2016 fremstår som digitalt umoden, preget av en lammende sporavhengighet.
AP160207 En rektor sier : « Det er mindre slåsskamper og mindre fysisk vold, mer andre skjulte former (... ) og digitalt .
AP160207 Vi må skape et digitalt samfunn på vår måte og slutte å dilte etter Silicon Valley.
AP160207 Norge må skape et digitalt samfunn på sin egen måte.
AP160203 Den store jobben er å finne ut hva vi skal ha med oss inn i det nye bygget, hva skal vi ikke ha med oss, og hva skal være fysisk og hva skal være digitalt .
AP160126 Samtidig er det en myte at Norge er så langt fremme digitalt .
AP160126 - Det meste av eiendomshandel skjer via auksjonsprinsippet her i landet, og det er klart at den typen budrunder er det jo teknisk mulig å håndtere rent digitalt , sier Langtind.
AP160126 Regelendringen gjør at nyhetsinnhold som distribueres digitalt skal behandles på samme måte som nyhetsinnhold som distribueres på papir.
AP160126 Nullmoms på digitalt innhold gjør det lettere for norske medier å tilpasse seg - på kort sikt.
AP160126 Mandag varslet EFTAS overvåkningsorgan ESA at Norge kan innføre nullmoms for digitalt nyhetsinnhold.
AP160126 Det utdaterte skillet mellom papirinnhold og digitalt innhold har ikke fremmet den nødvendige omstillingen av mediene i Norge, hvis vi ser bort fra at en avvikling av nullmomsen ville forsterket en krevende økonomisk situasjon.
AP160126 Den nærmest uendelige tilgangen på gratis digitalt innhold gjør det krevende å ta betalt for journalistikk.
AP160125 - Den gjør det enklere for små og store mediehus å selge digitalt innhold uten å være hindret av avgiftssystemet.
AP160123 AR ( « augmentet reality » ) tilbyr halvveis gjennomsiktige skjermer eller briller for VR-lignende opplevelser der digitalt innhold legges til virkeligheten rundt deg.
AP160120 Jeg vet ikke hvordan de har fått det til, men den digitalt bearbeidede bjørnen er skremmende troverdig.
AP160120> Jeg vet ikke hvordan de har fått det til, men den digitalt bearbeidede bjørnen er skremmende troverdig.
AP160120> target="avis" href= Jeg vet ikke hvordan de har fått det til, men den digitalt bearbeidede bjørnen er skremmende troverdig.
AP160120> target="avis" href= target="avis" href= Jeg vet ikke hvordan de har fått det til, men den digitalt bearbeidede bjørnen er skremmende troverdig.