VG171228 Omfattende reform av offentlig sektor, digitalisering og flere i arbeid er kjempeviktig for å sikre at velferdsstaten skal være bærekraftig.
DN171228 Omfattende reform av offentlig sektor, digitalisering og flere i arbeid er kjempeviktig for å sikre at velferdsstaten skal være bærekraftig.
DB171228 Omfattende reform av offentlig sektor, digitalisering og flere i arbeid er kjempeviktig for å sikre at velferdsstaten skal være bærekraftig.
AP171228 Omfattende reform av offentlig sektor, digitalisering og flere i arbeid er kjempeviktig for å sikre at velferdsstaten skal være bærekraftig.
AA171227 Nå skal alle postkortene til Riksarkivet, som har takket ja til å ta vare på den folkelige motreaksjonen mot digitalisering .
AP171226 Ved norske skoler oppga 77 prosent mangelfulle ferdigheter hos lærerne som det største hinderet for digitalisering .
AP171226 Det er et stort gap mellom den digitale skolehverdagen nå og slik digitalisering ble beskrevet i Kunnskapsløftet og læreplanen i 2006, sier førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas ved Institutt for Lærerutdanning ved Universitetet i Oslo.
AP171226 - Derfor går digitalisering sakte ?
AP171226 77 prosent av elevene ved norske skoler svarte at den største hindringen for digitalisering ved deres skole var mangelfulle ferdigheter hos lærerne.
BT171223 | Er digitalisering en trussel mot eldre arbeidstakere ?
DN171221 Økt ulikhet, feil prioriteringer i finanspolitikken, sosial dumping og digitalisering er noe som har rammet sysselsettingen og er samtidig trender som vil fortsette.
AA171221 Men det har skjedd så utrolig mye de siste årene, ikke minst med digitalisering , at vi føler behov for å fortelle om de flotte mulighetene for ungdommene.
AP171219 Den lange trenden mot digitalisering og bort fra papirbruk, ikke minst i avisbransjen, kan konsernet ikke lastes for.
DN171218 Skal vi lykkes med digitalisering , må vi også lykkes med sikkerheten, sier Austlid.
DB171218 Det ser man blant annet med digitalisering , IoT ( internet of things ), big data, skytjenester og flere andre trender som gjør sektoren interessant, sier han.
DB171218 Den delen av IT-sektoren som gir eksponering mot digitalisering , mener Kongslie kan sammenlignes med for eksempel laks.
DB171218 - På den andre siden har du selskaper som er en renere eksponering mot megatrenden digitalisering , som blant annet Webstep, Crayon, Evry, Atea, Bouvet, Itera, Data Respons og Digiplex, sier Kongslie.
NL171214 Et senter for digitalisering av arkiv og samlinger, som UiT har kjøpt fra Universitetet i Oslo, flytter nå sin administrasjon til Kirkenes med et dusin ansatte.
DB171214 Det gir oss bedre forutsetninger for å forstå effektene av for eksempel digitalisering og globalisering.
DA171214 Digitalisering og ikke minst smartby-konseptene vil treffe etatsgrensene på tvers, avslutter Microsoft-toppen fra Sandnes.
AP171213 « I utgangspunktet ventar departementet at innhaldstilbodet i Riksblokka vil bli prega av både innhaldsbreidde og eigarmangfald », står det i stortingsmeldingen Digitalisering av radiomediet fra 2011.
DN171212 Dab-trollet som sprakk ¶ Digitalisering gir radio et langt liv ¶
SA171211 Vi er langt unna å se konturene av en modernisert drosjenæring i Norge, sier direktør for digitalisering og fornying Christine Korme i Abelia.
SA171211 Samtidig er direktør for digitalisering og fornying, Christine Korme, positiv til at regjeringen nå går inn for å oppheve behovsprøvingen og sentraltilknytningen for løyvene.
DN171211 - Kommunal og moderniseringsdepartementet er veldig opptatt av digitalisering .
DN171211 - Det skjer i en tid med høy digitalisering - hvordan ser du på det ?
AA171211 Vi er langt unna å se konturene av en modernisert drosjenæring i Norge, sier direktør for digitalisering og fornying Christine Korme i Abelia.
AP171210 Men prisen skal være høy : Mer midler til de sosialt underprivilegerte, til digitalisering og skoler - men først og fremst støtte til Macrons politikk i EU.
SA171208 Prosjektet støttes av DIFIs ( Direktoratet for forvaltning og IKT ) medfinansieringsordning for digitalisering .
DN171208 EU er opptatt av harmonisert og tidlig frigjøring av disse frekvensene, med tanke på behovet for digitalisering innen for eksempel helse og transport og næringsutvikling innen områder som tingenes internett ( IoT ), sier avdelingsdirektør Heidi Kvalvåg i Samferdselsdepartementet.
AP171208 I debatten om digitalisering og teknologi får man ofte inntrykk av at utviklingen er noe som bare skjer, og som vi må ta imot som den kommer.
DN171206 Statsminister Erna Solberg snakket om digitalisering , perspektivmeldingen og utfordringer knyttet til den nye parlamentariske situasjonen på Stortinget på DNs frokostmøte « Hun som styrer landet ».
NL171204 I fortsettelsen vil digitalisering være en drivkraft for utvikling av alle bransjer, mens utvikling av f.eks. autonome farkoster vil gjøre det mulig å utføre kompliserte operasjoner både mer presist og til lavere kostnad.
AP171204 å kaste litt uforpliktende ball og adressere noen utfordringer knyttet til kommunikasjonen og samhandlingen mellom de nasjonale, regionale, interkommunale, foretaksstyrte og private kompetansesentrene på feltene psykiatri, somatikk, rus, utdanning, forskning, næring, integrering, kultur, digitalisering , samiske forhold, pelsdyr, inkubator, kommunikasjon, ledelse og HR.
AA171204 Teknologioptimistene ber oss ta det med ro : Digitalisering og automatisering vil skape et stort antall nye arbeidsplasser.
AA171204 Roboten overtar : Roboten Pepper stjal showet da Næringsforeningen i Trondheimsregionen arrangerte konferanse om digitalisering i september.
NL171130 På Agenda-konferansen ble jeg utfordret til å snakke om min reise fra Sydney til Salten og de endringene som kommer mot oss innenfor digitalisering og globalisering, samt hva eldrebølgen og reduksjonen i oljeprisen betyr for oss.
DN171130 Reformene Giske trakk fram i forbindelse med Aps alternative budsjett, var : Fullføring av pensjonsreformen, halvert frafall i videregående skolen, halvert antall nye unge uføre og mer satsing på velferdsteknologi, e-helse og digitalisering .
AA171130 Digital postkasse er tilsvarende eksempel på mislykket digitalisering med lavt ambisjonsnivå.
AA171130 Digitalisering innen en etat er lettere å beslutte og gjennomføre, mens de mest ambisiøse prosjektene ala felleskomponentene, krever beslutning på tvers av etater - på vegne av alle.
AA171130 Digitalisering innebærer store endringer - alltid : Direktør for Universitetet i Oslo på 90-tallet, Lucy Smith sa : « Å forandre et universitet er som å flytte en kirkegård.
AA171130 Digitalisering ( bør ) innebærer endring, ofte/alltid store endringer i arbeidsprosesser og organisering - og det møter gjerne motstand.
NL171129 I St.meldingen om digitalisering av radiomediet, 2011 står det : « NRK må ta i bruk sine fjernsyns- og radiokanalar, også regionale kanalar og nrk.no for at alle husstandar skal få kjennskap til teknologiskiftet ».
NL171129 Ny teknologi og digitalisering er i ferd med å åpne et helt nytt maritimt trafikkbilde.
AP171129 Og innsett at det å gå over til automatikk og full digitalisering krever veldig mye.
NL171128 valg av standard for digitalisering av radio.
DB171128 Digitalisering gjør det mulig for oss å slippe å søke om noe vi har rett på, skriver artikkelforfatteren.
DB171128 Digitalisering gjør det mulig for oss å slippe å søke om noe vi har rett på, og offentlig sektor slipper å spørre innbyggeren på nytt om noe de allerede har svart på.
DN171127 Statoil satser nå stort på digitalisering .
DN171127 Han mener driftsmodellen Total har designet for nye Martin Linge, med høy grad av digitalisering og fjernstyring, gjorde feltet interessant for flere bydere.
DB171125 Ikke minst trengs fagbevegelsen i de store endringene vi står ovenfor med digitalisering , migrasjon og grønn omstilling.
DB171125 Forholdet mellom arbeid og kapital har endret seg med økende digitalisering , og de som har mest, får en stadig større del av kaken.
SA171124 Vi opplever alle en økt digitalisering og Norge ligger langt fremme.
DA171124 DFØs løsning virker å gi mindre digitalisering av arbeidsprosesser enn den løsningen instituttet hadde tidligere.
AA171124 Digitalisering og sosiale medier har gitt oss mye, og det kommer til å fortsette med økende styrke.
SA171122 Det siste er selvfølgelig usedvanlig viktig i et stadig mer rettsliggjort samfunn, men går vi nærmere inn i mandatet og utvalgets sammensetning, er både effektivisering og digitalisering framtredende temaer.
NL171121 Betydningen av den type kompetanse som ender med en doktorgrad kan ikke understrekes tydelig nok, ikke minst med tanke med de store utfordringer vi står overfor knyttet til teknologi og digitalisering .
NL171121 ( ! ) ( globalisering, urbanisering og digitalisering ).
AP171121 Dette skal skje gjennom digitalisering og automatisering.
AP171121 Administrerende direktør Rune Bjerke i DNB ønsker ytterligere innsparinger gjennom digitalisering og automatisering frem mot 2020.
AA171121 Dette skal skje gjennom digitalisering og automatisering.
AA171121 Målet for all digitalisering i offentlig sektor er å forenkle og forbedre.
AA171121 Men det viktigste spørsmålet om digitalisering stiller ikke Volan.
AA171121 Jeg er glad for Volans engasjement for digitalisering .
AA171121 Ideen om en egen frikoblet digitaliseringsminister som overtar ansvaret fra andre statsråder, kan høres ut som man satser mer på digitalisering .
AA171121 For det andre : Vi har likevel laget et rammeverk for digitalisering .
AA171121 Derfor kan ikke digitalisering kobles helt fra de enkelte politikkområdene.
AA171121 Digitalisering er et verktøy, ikke et eget mål.
SA171120 Når dette skjer samtidig med en disruptiv digitalisering av samfunnet, trenger et nytt fagfelt seg frem ; informasjonsteknologi brukt innenfor energi.
SA171120 Ild og oldtidens signalbehandling blir som en rød tråd gjennom tiden til der vi står nå : energitransformasjon og digitalisering .
SA171120 Bildene hans minner meg om det nye vitenskapelige forskningsfeltet energiinformatikk og den dramatiske endringen digitalisering vil gi energibransjen.
SA171120 Digitalisering av energifeltet ¶
AP171119 Venstre har blinket ut mer til gründere, mer til jernbane og kollektivtrafikk, økt satsing på digitalisering og tiltak mot barnefattigdom som viktig satsing i sitt alternative budsjett.
AP171119 Poenget mitt med å trekke frem dette er at innovasjon, digitalisering og kontinuerlig kvalitetsøkning, er helt nødvendig for å delta i konkurransen.
SA171118 En kulturpolitikk som legger til rette for digitalisering uten å sikre kvalitet og omfang av det som skal digitaliseres, er et perfekt oksymoron.
VG171117 Anslaget er ellers det beste : Viggo Johansen har sittet sentralt plassert i Dagsrevyen gjennom flere tiår, og har fulgt denne NRK-institusjonen gjennom den virkelige storhetstiden fra oppstarten på 1960-tallet fram til i dag hvor digitalisering , flere plattformer og en helt annen konkurransesituasjon har krympet Dagsrevyens dagsordenfunksjon betydelig.
BT171117 Teknologi og digitalisering utvikler seg raskere enn noen kunne drømme om, energiskiftet er her allerede.
AA171117 Velferdsteknologi, e-helse og digitalisering
DB171116 Det må til om vi skal møte kommende eldrebølge, digitalisering , lavutslippssamfunn - samtidig som olje- og gassinntektene avtar.
DB171116 Justisministeren trekker også fram digitalisering av domstolsapparatet.
DB171116 Han peker på vergemålsordningen og digitalisering av domstolene som andre garantier for rettssikkerhet.
SA171115 Digitalisering og roboter gir store muligheter for effektivisering, selv om områder som pleie og omsorg fortsatt vil forbli arbeidsintensive.
NL171115 Strategien er oppdelt i seks hovedområder : ¶ Digitalisering av arbeidsprosesser ved hjelp av elektroniske pasientjournalsystemer og digital legemiddelbehandling.
NL171115 SSB rapporterte i 2015 om at innen 20 år så vil en tredjedel av alle jobber være forsvunnet som følge av digitalisering .
NL171115 Automatiske apotektjenester reduserer behovet for manuell medikamenthåndtering, for å nevne noen opplagte kandidater for effektivisering og digitalisering .
SA171113 Teknologi ¶ Digitalisering
SA171113 De ser for seg noe i nærheten av en transportrevolusjon, og mener digitalisering , urbanisering, bærekraft og kunders behov for nye mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av produkter og tjenester.
NL171113 Det handler om å binde sammen og dele erfaringer om industri, forskning og kunnskap for å finne gode nordnorske svar på digitalisering og ny teknologi.
FV171113 Teknologi ¶ Digitalisering
FV171113 De ser for seg noe i nærheten av en transportrevolusjon, og mener digitalisering , urbanisering, bærekraft og kunders behov for nye mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av produkter og tjenester.
DB171113 Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
BT171113 Teknologi ¶ Digitalisering
BT171113 De ser for seg noe i nærheten av en transportrevolusjon, og mener digitalisering , urbanisering, bærekraft og kunders behov for nye mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av produkter og tjenester.
AP171113 Jørn Leonardsen, Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner ¶
AP171113 Teknologi ¶ Digitalisering
AP171113 De ser for seg noe i nærheten av en transportrevolusjon, og mener digitalisering , urbanisering, bærekraft og kunders behov for nye mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av produkter og tjenester.
AA171113 De ser for seg noe i nærheten av en transportrevolusjon, og mener digitalisering , urbanisering, bærekraft og kunders behov for nye mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av produkter og tjenester.
DB171112 Det handler om digitalisering og modernisering.
AA171112 Digitaliseringsutvalget er et skritt på veien mot å gjøre digitalisering til politikkområde, men ikke nok.
AA171112 Det foregår mye bra digitalisering i Norge, altså, både i offentlig og i privat sektor.
AA171112 Digitalisering var nesten ikke til stede i valgkampen.
BT171111 Det samme gjelder satsingen på digitalisering .
VG171110 Ja, man kan også finne at det har vært bred enighet om at SSB i møte med ny teknologi og digitalisering bør effektivisere og gjøre noe med sin digre forskningsavdeling.
VG171110 Omorganiseringen av byrået begrunnes i behov for modernisering og digitalisering av byrået, skriver NTB.
SA171110 Den begrunnes med behov for digitalisering og modernisering.
DN171110 Nå blir hun « head of digital program office and partnerships » i Statoil, og skal drive med digitalisering .
DN171110 - Digitalisering krever kapital, spesielt for selskaper som samtidig har kjempet seg igjennom en oljekrise, sier hun.
DB171110 Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
DB171110 Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
DB171110 Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
DB171110 Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
DB171110 Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået.
DB171110 Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
DB171110 En omorganisering som begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering av SSB.
BT171110 Den begrunnes med behov for digitalisering og modernisering.
AP171110 * Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
AP171110 * Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
AP171110 * Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
VG171109 * Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
NL171109 ¶ Du er ikke alene hvis du blir ør av alt snakket om digitalisering og globalisering.
NL171109 Og gjennom digitalisering , automatisering og desentralisert produksjon, kan vår effektivitet og globale markedstilgang øke.
NL171109 er en forkortelse for Globalisering, Urbanisering og Digitalisering .
NL171109 Digitalisering bidrar altså til at det kan produseres enda bedre reinkjøtt, som med konsistent og høy kvalitet kan prege middags- og restaurantbord over hele verden.
DB171109 * Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876.
DA171109 Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering i SSB.
DA171109 Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering i SSB.
BT171109 Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering i SSB.
AP171109 Flere prosjekter ¶ Digitalisering er bare ett av flere utviklingsprosjekter denne regjeringen har satt i gang for å sette domstolene i bedre i stand til løse sine oppgaver og bedre rettssikkerheten ; det arbeides med en helt ny og moderne straffeprosesslov, Særdomstolsutvalget har avgitt sin utredning som nå er på høring, og i au
AA171109 Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering i SSB.
BT171108 Regjeringens strategi « Fremtid, fornyelse og digitalisering » vil ha koding og teknologi inn i læreplanene allerede fra barneskolen av.
BT171108 Planene for digitalisering av det offentlige kan ikke bli ambisiøse nok.
DN171107 Statoil skal bruke en til to milliarder kroner frem til 2020, Det Norske Veritas skal ansette 1000 personer for å jobbe med digitalisering , mens oljeserviceselskapet Aker Solutions har ansatt it-gründer John Magnus Lervik for å lage en digital revolusjon på sokkelen.
DN171107 Kilde : Proff.no ¶ | - Digitalisering er et buzz-ord ¶
DN171107 I hele Olje-Norge snakkes det nå om digitalisering .
DN171107 Foto : Marie von Krogh ¶ - Digitalisering er et buzz-ord.
DN171107 Velger å misforstå om fastleger ¶ Digitalisering redder liv og sparer penger ¶
DB171107 Også Heidi Austlid i IKT Norge innså nok det, hun nevner i hvert fall at jeg muligens prøvde å få fram et viktig poeng om kunstig intelligens, roboter og digitalisering i næringsliv og offentlig sektor.
DN171106 Hun har allerede vært igjennom digitalisering i to andre bransjer.
DA171106 Partiets tradisjonelle kampsaker som miljø og bedre betingelser for gründere får også sitt, samt at partiet ønsker en storstilt digitalisering av det offentlige Norge og at også 1. til 3. klasse skal få dataundervisning.
AA171106 Partiets tradisjonelle kampsaker som miljø og bedre betingelser for gründere får også sitt, samt at partiet ønsker en storstilt digitalisering av det offentlige Norge og at også 1. til 3. klasse skal få dataundervisning.
SA171104 Pakken inkluderer også økt satsing på e-læringsplattformer, styrking av teknologi- og IT-utdanningen og økt tilskudd til digitalisering av leksehjelp i regi av Røde Kors.
SA171104 I forkant av budsjettforhandlingene over helgen smeller partiet derfor en egen tiltakspakke på 700 millioner kroner på digitalisering i skolen i bordet.
SA171104 Foruten den ekstra uketimen i grunnskolen er dette de viktigste Venstre-satsingene innen digitalisering : ¶ * 100 millioner i tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen ( 1.-7. klasse ) ¶ * 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet ¶ * 50 millioner til forsøk med programmering som fag ¶ * 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren ¶
SA171104 klasse ) ¶ * 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet ¶ * 50 millioner til forsøk med programmering som fag ¶ * 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren ¶
AA171104 Få bransjer er mer preget av digitalisering og netthandel enn musikkbransjen.
DB171103 ¶ DRØMMEDAMA : Det er mulig Berg ønsker å beskrive drømmedama si, eller å få fram et viktig poeng om kunstig intelligens, roboter og digitalisering i næringsliv og offentlig sektor, men det faktum ble borte i en sexifisert tekst som objektiviserer kvinnerollen, skriver Heidi Arnesen Austlid.
DB171103 Heldigvis vet jeg Berg er i mindretall, heldigvis vet jeg at norske digitale næringer er opptatt av å skape kjønnsbalanse og mangfold blant ledere og ansatte, heldigvis vet jeg at digitalisering vil bidra med så mye mer enn kropp og gammeldagse holdninger til kvinner og menn.
DB171103 Det er mulig Berg ønsker å beskrive drømmedama si, eller å få fram et viktig poeng om kunstig intelligens, roboter og digitalisering i næringsliv og offentlig sektor, men det faktum ble borte i en sexifisert tekst som objektiviserer kvinnerollen.
AP171103 Den begrunnes med behov for digitalisering og modernisering.
AP171103 Den begrunnes med behov for digitalisering og modernisering.
AP171103 Den begrunnes med behov for digitalisering og modernisering.
AP171103 Digitalisering , internasjonalisering og korrupsjon er bare tre stikkord på en utvikling som må møtes med et faglig sterkt motsvar.
AP171103 Tirsdag denne uken sto Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på podiet under Ehin, Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren.
AP171103 Digitalisering er gull.
NL171102 Vi trenger ikke økt usikkerhet rundt trepartssamarbeidet når vi nå står foran store utfordringer i forhold til inntoget av ny teknologi som digitalisering og robotisering.
SA171101 Vi mennesker har blitt sårbare i et kunnskapsbasert arbeidsliv med hyppig automatisering og digitalisering .
SA171101 Anne Kristin Bruns ( KrF, Jan Erik Søndeland ( V ), Atle Simonsen ( Frp ) og John Peter Hernes ( H ) mener Stavanger nå er rustet til å innta en lederrolle innen digitalisering .
SA171031 Nå venter vi på resultatene fra det pågående bransjesamarbeidet i Konkraft-regi med fokus på økt digitalisering og mer miljøvennlig og sikker drift.
BT171029 I likhet med all ny digitalisering vil dette ta tid for å modnes, på samme måte som da nettbank ble introdusert for bankkundene.
BT171029 Det vi trenger er en digitalisering av dokumentprosessen rundt salget, en nettside som håndterer dette, gjerne offentlig drevet.
AP171029 Alle som har gjennomført digitalisering vet at det koster, og at omstilling er nødvendig.
SA171028 Hovedinnslaget blir torsdagens konferanse om automatisering, digitalisering og framtidens arbeidsplasser.
SA171028 Hovedinnslaget blir fredagens konferanse om automatisering, digitalisering og framtidens arbeidsplasser.
SA171027 Han fremholder at digitalisering og investering i teknologi blir enda viktigere fremover.
DN171027 Egil Stenshagen ( 70 ) ¶ | Digitalisering redder liv og sparer penger ¶
DA171027 Digitalisering
SA171026 Kuttene kommer som en følge av digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
SA171026 Digitalisering
SA171026 Jeg er spesielt glad for at rådmannen har funnet rom til å fortsette satsingen på tidlig innsats i skolen og digitalisering i skolen.
DN171026 En annen er at økt digitalisering gir lavere kostnader.
DA171026 Kuttene kommer som en følge av digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
DA171026 Digitalisering
BT171026 Kuttene kommer som en følge av økt digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
BT171026 Digitalisering
AA171026 Kuttene kommer som en følge av økt digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
AA171026 Digitalisering
SA171025 Rådmann Bodil Sivertsen legger opp til en tydelig og nødvendig satsing på digitalisering i alle sektorer.
SA171025 Også her er digitalisering en viktig fellesnevner.
DN171025 80 Telenor-ansatte må gå som følge av digitalisering Mister kunder ¶
DN171024 « Grenseland » ¶ | Digitalisering redder liv og sparer penger ¶
AP171024 Selv om netthandel er en fundamental utfordring, kan det paradoksalt nok vise seg at digitalisering er redningen for norske aktører med fysiske butikker eller kjøpesentre.
AA171024 Dagen etter følges det opp på kommentarplass, med nokså uforbeholden støtte til digitalisering av barnehage og skole.
AA171020 Digitalisering og nye tjenester vil kunne være med på å forsterke det digitale klasseskille - hvor noen får og andre ikke får høyhastighets bredbånd.
AA171020 Digitalisering og nye tjenester vil kunne være med på å forsterke det digitale klasseskille - hvor noen får og andre ikke får høyhastighets bredbånd.
DN171019 ¶ Noe av det viktigste ved årets statsbudsjett er at det insisterer på at digitalisering ikke er spørsmålet, men svaret på hvordan vi skal flytte ressurser fra administrasjon til bedre velferdstjenester og skape flere arbeidsplasser.
DN171019 Mediekonferansen ¶ | Digitalisering er svaret ¶
DN171018 Telenors norgessjef Berit Svendsen sier opp rundt 80 ansatte som følge av digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver.
DN171018 Telenor viser til at hele selskapet er i endring og at det er satt ambisiøse mål som krever effektivisering, digitalisering og kutt i kostnader.
DN171018 Foto : Magnar Kirknes/VG/NTB Scanpix ¶ | 80 Telenor-ansatte må gå som følge av digitalisering
DB171018 Robotisering, digitalisering , automatisering, eller hva enn man ønsker å kalle det, er allerede på god fart inn i det norske samfunnet.
DB171018 Derfor skulle man kanskje forvente at det var omvendt ; at de som har kvalifikasjoner, som tilsier at de er i mer utsatte jobber, er mer bevisste på hva robotisering og digitalisering kan bety for dem.
DB171018 - Det er på mange måter naturlig at unge raskere blir bevisste på hva digitalisering og robotisering betyr for dem i arbeidslivet.
SA171017 Norge ligger langt foran på målinger over graden av digitalisering i befolkningen.
AP171017 | Støre om Regjeringens satsing på digitalisering : - Mer 1997 enn 2017 ¶
AP171017 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å bevilge 588 millioner kroner til nye tiltak for IKT og digitalisering . 20 millioner er satt av til 500 nye studieplasser innen IKT-faget.
AP171017 Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, savner mer krutt i budsjettet på digitalisering .
AP171017 Han mener Norge har potensial til å bli ledende på digitalisering , men at ledere må ta mer ansvar for å snakke med teknologibransjen.
AP171017 For 2018 bidrar vi med mer penger til statlige prosjekter, og vi får til en viktigere kobling mellom digitalisering i stat og i kommunene, sier Sanner.
AP171017 Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Regjeringens satsing på digitalisering i statsbudsjettet ligner Estlands nivå i 1997.
AP171017 - Jeg er overrasket over at ikke det er mer krutt i budsjettet på digitalisering , sier Austlid.
AP171017 - En regjering som ønsker et taktskifte for digitalisering , leverer ikke med dette budsjettet.
AP171017 - Da jeg overtok ansvaret for digitalisering , manglet vi tempo, samordning og politisk lederskap.
DB171016 ¶ HARDE KOSTNADSKUTT : Men på digitalisering er det mer å gå på for oljeindustrien.
DB171016 Om norsk oljeindustri har vært verdensmestere i å finne opp banebrytende teknologi for å få oljen opp av bakken, er den totalt sett en sinke i digitalisering , skriver Finansavisen.
AP171016 - Med de nye klyngene har vi fått inn næringsmiljøer som representerer områder som bidrar til større variasjon i norsk næringsliv, slik som digitalisering , fintech, smart cities, sier han.
AP171015 Jeg tenker da spesielt på konsekvensene av digitalisering for ansatte.
AP171015 Andreassen ¶ Digitalisering , automatisering, og roboter har store muligheter, samtidig som det utfordrer oss på en rekke områder.
AP171015 Digitalisering , automatisering, og roboter har store muligheter, samtidig som det utfordrer oss på en rekke områder.
AP171015 Vi samarbeider nå med redere og andre for å skape flere innovative grønne løsninger : stikkord er batteridrift, landstrøm og digitalisering .
DA171014 Vi har en god del satsinger i budsjettet vårt som helt åpenbart vil støtte opp under arbeidet med å få Norge i stand til å satse på digitalisering , forskning og ny teknologi.
DA171014 Vi har en god del satsinger i budsjettet vårt som helt åpenbart vil støtte opp under arbeidet med å få Norge i stand til å satse på digitalisering , forskning og ny teknologi.
AP171014 Teknologibarometeret viser også at ni av ti ( 88 prosent ) av lederne er helt eller delvis enig i at teknologisk utvikling og digitalisering har flere positive sider enn negative.
NL171013 Digitalisering og automatisering vil gjøre noen funksjoner overflødige også i stat og kommune.
DB171012 Når regjeringen selv sa i forgårs at de satser på digitalisering , kan man ikke akseptere at én million ikke har høyhastighetsnett.
DA171012 Den nye tilskuddsordningen kulturministeren vil innføre, skal særlig rettes mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser.
DA171011 - Det er nødvendig for at vi skal klare å utjevne kompetansegapet på grunn av den teknologiske utviklingen med tiltakende automatisering, digitalisering og globalisering.
AP171011 - Vi valgte å fokusere på helsetjenesten fordi vi så at det lå et enormt potensial for digitalisering der, sier Vevstad.
AP171009 De neste tre årene vil Statoil bruke én til to milliarder kroner for å ta et globalt lederskap innenfor digitalisering .
AA171009 Årets tema fokuserer på bærekraft, urbanisering og digitalisering , noe som Bure og HTH har store planer for.
AP171008 Men på samme måte som teknologi og digitalisering ikke er et mål i seg selv, er heller ikke sosiale medier et mål.
DB171006 Digitalisering er altfor alvorlig til det, avslutter seniorrådgiveren til NorSIS.
DN171004 ¶ Regjeringen har også etablert en egen strategiprosess sammen med partene i arbeidslivet for økt digitalisering på tvers av næringer og bransjer, sier Statsminister Erna Solberg, som deltok på lanseringen av " Nasjonal strategi for kompetansepolitikk " - som er samarbeidet for å sikre arbeidslivet kompetanse.
AA171004 - Det er en spennende utvikling i markedet mot større og mer komplekse prosjekter kombinert med digitalisering og miljøkrav.
AA171004 Kolleger flest innser at vi må være med på den digitale karusellen, men jeg er helt uenig med Urke når han proklamerer at « Digitalisering vil spare penger og gjøre domstolene mer effektive ».
DB171002 - Det er faktisk sånn at det er krevende å se for seg hvordan vi skal få til en skikkelig modernisering og digitalisering , fortsetter han, og tegner et dystert bilde av den umiddelbare framtida.
AP171002 Han lovet en voldsom satsing på data og digitalisering .
DN170927 Medlemslandene er til dels svært ulike, når det gjelder for eksempel økonomiske forhold, grad av digitalisering , skattesystem og kulturelle forhold.
NL170926 Og i likhet med det private næringslivet må også offentlig sektor dra effekter av digitalisering og teknologiske nyvinninger.
DN170926 | Lager digital-divisjon ¶ Digitalisering er blitt et motebegrep.
DN170926 Toppsjef Remi Eriksen mener det er tre grunner til at digitalisering er blitt så hett akkurat nå.
DN170926 Etter et halvt århundre med datamaskiner er plutselig digitalisering blitt det store moteordet i alt fra oljebransjen til helsesektoren.
DN170926 - Mye av intensjonen er å vokse på digitalisering også innenfor vår gamle kjernevirksomhet.
DN170926 - Hvis jobber kan gjøres sikrere eller mer kostnadseffektivt ved digitalisering , er argumentet for det veldig klart.
DN170926 | DNV GL lager digitaldivisjon med 1000 ansatte ¶ Digitalisering er blitt et motebegrep.
DN170926 Toppsjef Remi Eriksen mener det er tre grunner til at digitalisering er blitt så hett akkurat nå.
DN170926 Etter et halvt århundre med datamaskiner er plutselig digitalisering blitt det store moteordet i alt fra oljebransjen til helsesektoren.
DN170926 - Mye av intensjonen er å vokse på digitalisering også innenfor vår gamle kjernevirksomhet.
DN170926 - Hvis jobber kan gjøres sikrere eller mer kostnadseffektivt ved digitalisering , er argumentet for det veldig klart.
DA170926 Trykket på digitalisering må økes, Regelrådet må styrkes og ikke minst må nytten av å innføre nye regler være større enn kostnadene, lyder rådene.
DA170926 Mye bra er på trappene gjennom videre digitalisering og effektivisering i offentlig etater, men det er fortsatt ikke godt nok.
DA170926 Det eneste kommunene ser på som en større utfordring enn deltid og sykdom, er knyttet til digitalisering av ulike tjenester.
DA170926 - Kommunale ledere har derfor veldig fokus på digitalisering , forteller Gangsø.
AP170926 Trykket på digitalisering må økes, Regelrådet må styrkes og ikke minst må nytten av å innføre nye regler være større enn kostnadene, lyder rådene.
AP170926 Mye bra er på trappene gjennom videre digitalisering og effektivisering i offentlig etater, men det er fortsatt ikke godt nok.
AA170926 Trykket på digitalisering må økes, Regelrådet må styrkes og ikke minst må nytten av å innføre nye regler være større enn kostnadene, lyder rådene.
AA170926 Mye bra er på trappene gjennom videre digitalisering og effektivisering i offentlig etater, men det er fortsatt ikke godt nok.
VG170924 Digitalisering krever økonomisk omstilling.
VG170922 Nav skriver på sine hjemmesider at de « må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering , fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene framover ».
DN170922 Nav skriver på sine hjemmesider at de « må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering , fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene fremover».
DB170922 - I en tid hvor vi har mye digitalisering , må man ha høyere forventninger til oversikt over hvor kunsten er.
AA170922 Nav skriver på sine hjemmesider at de « må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering , fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene framover ». ( ©NTB ) ¶
DB170920 Det gir en enorm kapasitetsøkning i nettet, og vil legge grunnlaget for digitalisering til glede for næringsutvikling, kreativitet og underholdning i hver krok i Norge.
AP170920 TALLINN ( Aftenposten ) : Estland har hatt kjempesuksess med digitalisering .
AP170920 Hun nevner helsesektoren som et viktig område for digitalisering .
AP170920 TALLINN ( Aftenposten ) : Estland har hatt kjempesuksess med digitalisering .
AP170920 Hun nevner helsesektoren som et viktig område for digitalisering .
NL170919 Teknologi, automatisering og digitalisering vil gjøre kilometer irrelevant.
NL170919 Dette kan gi grobunn for en ny vår for norsk en norsk båtbyggerbransje med lange tradisjoner, da står vi foran et teknologiskifte drevet av elektrifisering og digitalisering i mange andre bransjer.
NL170919 Det vil også gi nye muligheter for digitalisering og effektivisering av fiskeriene.
NL170919 Det er spørsmål som vi tror forbrukerne vil stille så snart økt digitalisering gir enklere tilgang på informasjon.
DN170919 Jacobs er på Handelskonferansen 2017 for å snakke om mulighetene ved digitalisering .
DN170919 Han mener landet har kommet langt med digitalisering .
DN170919 - Jeg er glad for at dere setter digitalisering på dagsordenen.
DA170918 - Ingen andre har kommet så langt med digitalisering som vi.
AP170918 Telenors toppsjef Sigve Brekke kaller 5G « fundamentet for all digital kommunikasjon og en fleksibel verktøykasse for digitalisering av samfunnet ».
DN170917 Vi bestemte oss for eksempel for å være tidlig ute med å ta ned mye manuelt arbeid til fordel for mer automatisering og digitalisering , og vi foreslo selv endringer i kontorstrukturen.
VG170916 Digitalisering og økt bruk av roboter truer ikke bare arbeidsplasser i industrien og bygningsbransjen.
SA170914 Dette er noe av bakgrunnen for at vi setter digitalisering på agendaen i årets PP-lederkonferanse, som arrangeres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.
AP170914 Ambivalent til digitalisering
AP170914 Helsevesenet vil endres dramatisk fremover, ikke minst gjennom digitalisering .
AP170914 Det er naturlig å peke på to selskap som er majoritetseid av staten : Telenor har alt en satsing innen kunstig intelligens, og Kongsberg Gruppen satser tungt på digitalisering , men i dag ikke på helseområdet.
NL170913 Så hvor kan kuttene komme ? Digitalisering og automatisering gir store muligheter for besparelser i offentlig sektor.
VG170912 Det er basert på svake antagelser, og det truer sikkerheten og privatlivet til både homofile og andre, uttaler organisasjonens sjef for digitalisering , Jim Holloran, på deres egen nettside.
DN170912 - Vi må inkludere flere i arbeidslivet og få bukt med den høye ungdomsledigheten, gjøre arbeidslivet i stand til å møte digitalisering gjennom en kompetansereform samt trappe opp kampen mot sosial dumping.
DN170912 Vi vet at det blir en digitalisering , en automatisering.
DA170912 Flere av ekspertene mener automatisering og digitalisering kan bli en utfordring, om den bare kommer noen til gode.
DA170912 Digitalisering
DA170912 Flere av ekspertene mener automatisering og digitalisering kan bli en utfordring, om den bare kommer noen til gode.
DA170912 Digitalisering
AP170912 Er digitalisering svaret ?
AP170911 For det andre bør politikerne jobbe for å effektivisere offentlig sektor, blant annet gjennom digitalisering .
VG170909 Høyre vil øke investeringene i forskning, ny teknologi og digitalisering , slik at det kan skapes nye jobber også utenfor oljesektoren.
DN170908 En tredje er digitalisering og robotisering.
DA170908 Lissepasning når han får snakke om sentralisering : « Når Erna Solberg snakker om digitalisering så er det jo ikke sånn at politifolk kommer ut av telefonen ».
AP170908 Arbeidslivet er i en rivende utvikling, der stikkord som digitalisering og automatisering angår stadig flere. 3rd-party-bio ¶
AP170908 Arbeidslivet er i en rivende utvikling, der stikkord som digitalisering og automatisering angår stadig flere.
NL170907 For landets neste regjering står utfordringene i kø - med klimakrise, digitalisering og automatisering, innvandring, et svakt forsvar, og fallende oljepris.
DB170907 Vi trenger ekte digitalisering .
DB170907 Med ekte digitalisering fjerner vi behovet for jobben.
DB170907 Her blir satsministeren og AP-lederen intervjuet etter en debatt om digitalisering på IKT-Norges årskonferanse i Oslo i april.
DB170907 Det vil kanskje overraske Støre og Solberg, men digitalisering krever mer enn å bare å si ordet.
DB170907 Begge disse oppgavene kan utføres og forbedres med digitalisering .
DB170907 Alternativet til digitalisering er ikke « alt som før », men dårligere tjenester og et stadig større gap mellom folks forventninger og det de får - og dermed svekket tillit til og oppslutning om velferdsstaten.
DB170907 Digitalisering krever grep som framkommer i mange rapporter fra kompetente fagmiljøer, f.eks.
AA170907 Det skjer utrolig mye i regnskapsbransjen, med digitalisering , automatisering og robotisering, så her gjelder det virkelig å henge med i utviklingen.
DN170906 Et av temaene i Shillers bok om bobler er en kollektiv angst for digitalisering i befolkningen, og at folk frykter for sin egen rolle og fremtid når verden stadig blir mer robotisert og digitalisert.
DN170906 Angst for digitalisering
DB170906 Bredbånd og støtte til næringsliv og kommuner som bygger arbeidsplasser i distriktene ¶ Digitalisering og utvikling av velferdsteknologi ¶
DN170901 Bransjen står foran en rekke utfordringer hva gjelder digitalisering og automatisering av taksttjenester, samtidig som bransjen består av en rekke små foretak.
DB170901 Når vi kombinerer det med de lange trendene på digitalisering og automatisering av arbeidslivet, som kan skrelle vekk tusenvis av arbeidsplasser, ser det enda styggere ut.
DB170830 Prosjektet støttes av DIFIs ( Direktoratet for forvaltning og IKT ) medfinansieringsordning for digitalisering .
DN170828 - Jeg synes dette er et veldig godt, konkret eksempel på hva digitalisering fører til.
DN170828 To av tre bedrifter har allerede tatt i bruk en eller annen form for digitalisering og automatisering, eller planlegger å gjøre det.
DN170828 I kompetansebarometeret som legges frem mandag, oppgir et flertall av norske bedrifter at digitalisering og automatisering ikke kommer til å endre behovet for ansatte.
DN170828 - Det er veldig positivt at bedriftene svarer at en motivasjon for automatisering og digitalisering er å frigjøre arbeidskraft til å gjøre andre oppgaver i bedriften.
DN170828 Digitalisering og automatisering vil føre til at noen arbeidsplasser forsvinner, mens andre vil oppstå, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.
VG170826 Digitalisering , effektivisering, omstillinger på jobb og i samfunnet rundt oss - kombinert med en underliggende uro over at verden rundt oss rykker stadig nærmere.
AP170826 Statsministeren er i Bærum for å snakke om regjeringens planer for digitalisering av skolen sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og barneminister Solveig Horne.
DN170825 Strategien « Framtid, fornyelse og digitalisering .
DN170824 ¶ Leder i Elevorganisasjonen Rahman Chaudhry ( fra venstre ) ledet Tone Tellevik Dahl ( Ap ), Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Henrik Asheim ( H ) og Trine Skei Grande ( V ) gjennom debatt om digitalisering i skolen.
DA170822 - En forklaring kan være at arbeidslivet på grunn av digitalisering og automatisering vil kreve økt kompetanse.
DA170822 Reduksjon i underliggende driftsresultat skyldes hovedsakelig doble it-kostnader i forbindelse med overgang til ny TV plattform, samt kostnader knyttet til digitalisering og vekst.
DA170822 - En forklaring kan være at arbeidslivet på grunn av digitalisering og automatisering vil kreve økt kompetanse.
SA170821 kartlegge og fjerne hinder for økt digitalisering , spesielt når det gjelder innrapportering og dialog mellom offentlige myndigheter som Nav, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og næringslivet. 26.
AP170821 Partiet har også lansert en egen « fremtidsplan » med blant annet forslag til digitalisering av staten og en ny måte å finansiere videreutdannelse på.
VG170820 Hovedoppgaven på Tynset vil være digitalisering av papirjournalene og å gjøre dem tilgjengelig for forskning.
AA170817 Nå må politikere som er ivrig på å snakke om digitalisering våkne opp, kjenne sin besøkelsestid og bidra med sin stemme i høringen.
AA170817 Konsekvensene dersom høringens forslag blir gjennomført er mange og i praksis en nedgradering av IKT-faget - og dette i en tid hvor digitalisering setter samfunnsstrukturer i alle ledd på prøve.
AA170817 Det i en tid hvor digitalisering setter samfunnsstrukturer i alle ledd på prøve.
DN170816 13 kloke hoder fra en lang rekke bransjer skal gi råd og anbefalinger om digitalisering til norsk næringsliv.
NL170815 Det blir økende automatisering og digitalisering , sikkerhet og beredskap skal styrkes, samtidig vil konkurransen mellom selskapene skjerpes.
AP170815 » Fakta er at ønsket om digitalisering kommer fra kommersiell radio og NRK.
AA170815 Det er alltid mulig å effektivsere mer, det er derfor vi jobber kontinuerlig med innovasjon og digitalisering .
DN170813 - Digitalisering er nå relevant i alle bransjer.
DA170811 En samordning av feltet skal sikre en helhetlig kulturvernpolitikk, legge til rette for digitalisering og samarbeid på kulturvernfeltet.
AA170810 | Kommune-Norge refses for å somle med digitalisering
AA170810 Statlige fellesløsninger rettet mot kommunene bidrar til kommunal digitalisering .
AA170810 Når det gjelder innbyggernes forhold til digitalisering , viser årets kartlegging, den tiende i rekken, noe mindre tilfredshet. 79 prosent er helt eller delvis enige i at økt digital kommunikasjon med det offentlige er en forbedring, mot 81 prosent i fjor.
AA170810 Mindre kommuner opplever i mye større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrer økt grad av digitalisering , ifølge studien.
AA170810 Manglende kapasitet ( 94 prosent ) og manglende standardløsninger fra markedet ( 83 prosent ) oppgis som de viktigste hindringene for økt grad av digitalisering .
AA170810 I IT-studien har over 500 virksomheter i offentlig og privat sektor svart på spørsmål om status, planer for og erfaringer med digitalisering .
AA170810 Austlid minner om at målet med digitalisering er å kutte kostnader.
AA170804 Går til veier og digitalisering
AA170804 - Tilskuddene går til veier og felles digitalisering , og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier Jan Tore Sanner.
DN170803 Videre sier Moen at digitalisering er et virkemiddel for videre effektivisering av oljeindustrien, og mener at dette skaper store muligheter.
DN170803 Petoro har valgt å sette digitalisering på dagsorden i flere sammenhenger.
DN170803 - Realisering av gevinsten fra digitalisering i olje- og gassindustrien krever ledelse som evner å utvikle både organisasjon og forretningsmodeller.
DB170802 Digitalisering av læringsressurser er derfor avgjørende for å nå ut til den brede befolkningen.
AP170802 DAB fremstår i stadig større grad som en kostbar og langtfra fullkommen omvei til digitalisering av radioen, slik IKT-Norge har påpekt.
DA170801 Da må vi sikre at kompetansen til hver enkelt av oss holder tritt med utviklingen av ny teknologi, automatisering og digitalisering .
AP170801 I boken The future of the professions hevder Oxford-forskerne Richard og Daniel Susskind at også profesjoner som jus og advokater vil endres kraftig som resultat av digitalisering og automatisering.
AP170801 Hvis vi skal satse på digitalisering , er det også et ledelsesansvar.
AP170801 Det er også store utfordringer knyttet til gjennomgripende digitalisering , som skolen må bidra til å håndtere : Personvern og informasjonssikkerhet, digital mobbing, fake news, distraksjon fra sosiale medier ( for eksempel når sosiale medier i klasserommet trekker oppmerksomheten vekk fra læringen ) og mulig svekkelse av elevenes kognitive utholdenhet, altså konsent
AP170801 Derfor handler digitalisering i skolen ikke bare om snevre ferdigheter, men må ses i sammenheng med hele det store arbeidet som nå er satt i gang for å fornye alle fagene i skolen, inkludert skolens grunnleggende verdidokument, tidligere kalt Generell del, nå Overordnet del.
AP170801 Digitalisering , robotisering og automatisering er moteord, men de refererer til viktige realiteter.
DA170731 Da må vi sikre at kompetansen til hver enkelt av oss holder tritt med utviklingen av ny teknologi, automatisering og digitalisering .
AA170728 Ikke minst knyttet til digitalisering og BigData.
DN170726 - Digitalisering er topp prioritering når det gjelder teknologiutvikling i Hydro nå, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
DN170725 Det er innenfor digitalisering og robotisering at potensial for effektivisering ligger fremover, ifølge selskapet.
DN170725 - Digitalisering er topp prioritering når det gjelder teknologiutvikling i Hydro nå.
DN170725 - Digitalisering er topp prioritering når det gjelder teknologiutvikling i Hydro nå, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
AA170725 - Vi gjør det ved å gjennomføre vekstinvesteringer som øker produksjonen, samtidig som vi griper an muligheter som digitalisering og automatisering medfører.
VG170724 La det som er avslørt i Sverige derfor være en vekker for ledere både i privat og offentlig sektor, slik at ikke de gevinstene som ligger i digitalisering ender med å gjøre oss mer sårbare.
DN170724 Jeg har også fått tips om å høre på Oslo Business Forums podkast om digitalisering .
DB170719 - Vi ser at studieprogram der studentene får spisskompetanse innen teknologi og digitalisering , er blant de fagene som har størst fremgang, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.
DN170717 Større effekt enn forventningene ¶ - Digitalisering av flere elementer rundt kundeoppfølging og support, har hatt større effekt på kostnadene enn våre forventninger.
DN170714 Selskapet har allerede kommet langt innen digitalisering , og har lansert en helteknologisk skade- og takseringsprosess ved bilskader.
DN170714 Optimalisering av driften er viktigere enn noen sinne, og vi legger ned mye arbeid i digitalisering og innovasjon for å sikre de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.
DN170714 Gjensidige har - i likhet med andre finansselskaper - trappet kraftig opp på investeringer i digitalisering og it det siste året.
DN170710 ¶ Partienes beskrevne ambisjoner på området for digitalisering av offentlig sektor varierer stort.
DN170709 Løsningen er en digitalisering av radioen, på lik linje som fjorårets TV-digitalisering, og fordrer en klar slukkedato for dagens analoge fm-nett.
DN170705 - Jeg har fått lede DNB Eiendom gjennom en veldig spennende tid preget av økt digitalisering .
DA170704 - Selv om vi satser stort på digitalisering , så vil aldri datamaskiner kunne bygge husene for oss, sier Solberg.
AP170704 | Dramatiske fremstillinger av digitalisering bør avløses av kjølig, strategisk besluttsomhet Olav Lysne ¶
AP170704 | Dramatiske fremstillinger av digitalisering bør avløses av kjølig, strategisk besluttsomhet Olav Lysne ¶
AA170704 Flikke nevner også digitalisering av ulike arkiv.
AA170704 - Digitalisering åpner for mange nye muligheter med spredning til hele landet.
DB170701 Og vi ser det nå, i omstillingen som fulgte : Når digitalisering , robotisering og automatisering skreller vekk arbeidsplasser, svarer partene med en felles strategi om kompetanseheving.
BT170630 Digitalisering
DA170628 LES OGSÅ : Digitalisering til 100 millioner ¶
AP170628 Digitalisering i Sunnfjord ¶
DN170626 - Ekornes investerer betydelige midler i digitalisering for å sikre fremtidig konkurransekraft, forteller Øystein Vikingsen Fauske, direktør for digitalisering og HR.
DN170626 - Ekornes investerer betydelige midler i digitalisering for å sikre fremtidig konkurransekraft, forteller Øystein Vikingsen Fauske, direktør for digitalisering og HR.
DN170624 Slik sett er det en viss fornuft i at Spotify tar seg betalt for de beste listeplasseringene, sier førsteamanuensis Daniel Nordgård, som nylig disputerte på sin avhandling om digitalisering av musikk ved Universitetet i Agder.
DB170624 I de siste åra har Kulturrådet jobbet mye med digitalisering og styrking av kommunikasjonen med søkerne.
DA170624 Slik sett er det en viss fornuft i at Spotify tar seg betalt for de beste listeplasseringene, sier førsteamanuensis Daniel Nordgård, som nylig disputerte på sin avhandling om digitalisering av musikk ved Universitetet i Agder.
BT170624 Produktiviteten i offentlig sektor kan økes gjennom mer digitalisering , færre skjemaer og rapporteringer.
AA170624 Digitaliseringen : Samfunnet gjennomgår en digitalisering som både gjør offentlig sektor mer effektiv, bedre tilgjengelig for brukerne og enklere å forholde seg til.
SA170623 29,9 millioner kroner skal hvert år fordeles på fire til seks større prosjekter som bidrar til omfattende digitalisering av lærerutdanningene for grunnskolen og videreutdanningstilbudet til lærere.
DN170622 Dreier digitalisering seg om teknologi ?
DN170622 | Dreier digitalisering seg om teknologi ?
NL170621 Røymo forteller at møtet mellom henne og Brattland handlet om omorganisering og digitalisering i en helse og sosial-sektor som er pålagt å spare 200 millioner de neste årene.
DB170621 Vi trenger blant annet større tilgang på teknologisk kompetanse og digitalisering .
SA170619 DEBATT : I dag er vi midt inne i en rivende teknologisk utvikling med fokus på digitalisering dvs. et teknologiskifte fra analog til digital behandling.
NL170619 Ny teknologi, digitalisering og automatisering åpner store muligheter for fiskeindustrien.
DN170619 | Styrer ubåt fra land ¶ Digitalisering er buzzordet når Statoil kjører frem en ny teknologistrategi.
BT170618 Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å klare endringen som både digitalisering og overgang til en mindre oljeavhengig økonomi krever.
DN170616 Haneng, som er aktiv i debatten om digitalisering av næringslivet, har jobbet med digital strategi og e-handel.
AA170616 Blant annet tar den mye hensyn til digitalisering og vår avhengighet av nettet.
AA170616 Den helt nye sikkerhetsloven som regjeringen nå foreslår, er mer moderne og favner bredere enn dagens lov, og tar blant annet mye større hensyn til digitalisering og vår avhengighet av nettet.
DN170615 Etlatieto har sett på forutsetninger for digitalisering i landene, hvordan hvordan digitalisering utnyttes i dag, og hvilke effekter det har.
DN170615 Etlatieto har sett på forutsetninger for digitalisering i landene, hvordan hvordan digitalisering utnyttes i dag, og hvilke effekter det har.
DN170615 Konsulentselskapet SAS Institute skrev tidligere i år et innlegg i DN der det anslår at finansnæringen kommer til å halvere arbeidsstokken det neste tiåret som følge av digitalisering og automatisering.
DN170615 Det har allerede kommet en rekke eksempler på hvordan digitalisering og kunstig intelligens endrer dagens arbeidsmarked, og DN har i en serie artikler tidligere i år omtalt hvordan det kan påvirke finansbransjen.
DN170615 Det er ikke det første steget storbanken tar mot digitalisering av finansbransjen.
DN170615 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid ¶
DN170615 DNB-sjef Rune Bjerke tror digitalisering og ny teknologi kan føre til at antall ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
AA170615 Satser på digitalisering
AA170615 Dette skal bli et nytt direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT, med en ny organisering og et nytt mandat hvor oppgaven med digitalisering vil stå helt sentralt, sier Røe Isaksen.
AA170615 Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet, sier Røe Isaksen.
AA170615 Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler.
AA170615 Digibarometeret ser på hvordan digitalisering utnyttes i de forskjellige landene, i år med særlig oppmerksomhet på kunstig intelligens. ( ©NTB ) ¶
DN170614 - Vi snakker mye om digitalisering i bransjen, og om at nettet brukes mer og mer i kjøpsprosessen.
DA170614 - Vi foreslår en rekke omprioriteringer i vårt alternative budsjett, og vi ønsker en storsatsing på digitalisering som etter hvert vil føre til bedre ressursutnyttelse, sier Marthinsen.
BT170614 Vi ønsker digitalisering av reiselivet velkommen, men ny teknologi krever at myndighetene følger med på utviklingen.
DN170613 - Bilindustrien står midt oppe i et enormt veiskille med teknologiskift, digitalisering og delingsøkonomi.
NL170612 UiT i Narvik har vært langt framme i en satsning på digitalisering , og dette er viktigere enn noensinne og en viktig satsning for Arbeiderpartiet i vårt partiprogram for neste stortingsperiode.
DA170612 Digitalisering har gjort det enklere å finne rettighetshavere, og dermed blir de kollektive midlene stadig mindre.
DN170611 | Papirpopulistene som kaller digitalisering en « skamplett » ¶
DN170605 | Misforståelser om digitalisering
DN170605 Når Preben Carlsen i Trigger snakker høyt om hvor viktig digitalisering er akkurat nå og kritikerne svarer at « det har vi drevet med i årevis », har begge parter rett.
DN170605 Konsernsjef Preben Carlsen i Trigger om deres ferske undersøkelse om teknologi og digitalisering . - - - Foto : Per Thrana ¶
AA170605 De siste års mediekrise, med dramatisk fall i inntekter for papiraviser, digitalisering av journalistikken og jakt på nye forretningsmodeller, ser ut til å ramme kulturjournalistikken spesielt hardt.
AA170605 Digitalisering har gitt unik innsikt i hvordan publikum leser og bruker stoffet på digitale plattformer.
DN170604 - Vi må ikke gjøre digitalisering til rene IT-prosjekter - dette handler om organisatorisk innovasjon.
VG170603 Når det er sagt, er det ikke vanskelig å skjønne at digitalisering er et problem for mange.
SA170602 - Digitalisering er et maratonløp med mange etapper.
DB170602 Ropstad overdriver og Vedum roper « ulv, ulv » - nå også i debatten om digitalisering av offentlig sektor.
DA170602 Dette er en avtale om digitalisering , men det er en avtale mellom folk.
AA170602 - Digitalisering er et maratonløp med mange etapper.
VG170601 Kommunereform, politireform, forenkling og digitalisering er reformer den blåblå regjeringen har tatt på seg med stor politisk omkostning.
DA170601 Skal vi tro konferanser som Status Norge, er svaret enkelt : Digitalisering .
DA170601 Men når folk bare skriker i trynet vårt om DIGITALISERING , da blir det litt fristende å stikke på hytta og finne fram en papiravis igjen, altså.
DA170601 De største partiene våre er så opptatt av digitalisering at det nesten blir flaut. 75 ganger er ordet nevnt i Høyres partiprogram. 81 ganger i Arbeiderpartiets.
DA170601 Alle er så for digitalisering at ikke engang Ap og Høyre greier å krangle !
AP170601 Han mener digitalisering er forklaringen på de store endringene.
AA170601 Han mener digitalisering er forklaringen på de store endringene.
NL170530 Hvis vi ser litt i glasskula, for eksempel på dominerende globale megatrender som økende globalisering, urbanisering og digitalisering , er det ikke til å komme bort i fra at Nord-Norge har vesentlige utfordringer.
DN170530 Vi blir flere mennesker på jorden og med automasjon og digitalisering er det enorme muligheter for våre bransjer, sier Henriksen.
AP170529 De beskriver hvordan fremtidsvisjonene er basert på en overoptimistisk tro på digitalisering .
AP170528 Dette til tross for at roboter, digitalisering og fantastisk teknologi kommer inn på stadig nye områder i de utviklede landene i verden.
DN170527 Rapport om fremtidig digitalisering
FV170526 | Lite pessimistisk musikkbransje tross digitalisering
DN170522 | Statoil satser milliarder på digitalisering
DN170522 Mandag formiddag lanserte han oljeselskapets nye storsatsing på digitalisering .
DN170522 Mandag formiddag lanserte Eldar Sætre Statoils nye storsatsing på digitalisering .
DN170522 Statoil satser milliarder på digitalisering
DB170522 Med andre ord : Sykepleiere, digitalisering , lærere, reiseliv, og designere.
DB170522 Heldigvis kan gapet minkes med en grønn næringsutvikling innen fisk, hav, metaller, smart digitalisering , fornybar og turisme.
DB170522 Vi ble minnet på at selv om digitalisering av samfunnstjenester gir store muligheter for sivilbefolkningen, representerer den også en stor trussel.
BT170522 Bergensbedrifter står i kø for å lære om digitalisering .
SA170521 « Like mye som et teknologiskifte, handler digitalisering om endring i kultur », skriver Lillian Olsen.
SA170521 Vi må forstå at digitalisering handler om mer enn IT, vi må finne de gode løsningene sammen - og alltid huske på å sette brukeren først.
SA170521 Men hvis vi skal lykkes med digitalisering , må vi finne ut hva vi skal gjøre og for hvem, før vi bestemmer oss for hvordan.
SA170521 Like mye som et teknologiskifte, handler digitalisering om endring i kultur.
SA170521 Gründermanifestet slår fast at satsing på digitalisering er eneste håp for Norge, hvis vi skal overleve som velferdsstat.
SA170521 Fjorårets stortingsmelding Digital Agenda for Norge beskriver digitalisering som et kritisk middel for innovasjon og konkurransefortrinn.
SA170521 DEBATT : Digital forståelse vil være avgjørende for om Stavanger lykkes med sin storsatsing på digitalisering .
SA170521 Digitalisering er nemlig ikke et IT-prosjekt.
SA170521 « Like mye som et teknologiskifte, handler digitalisering om endring i kultur », skriver Lillian Olsen.
SA170521 Vi må forstå at digitalisering handler om mer enn IT, vi må finne de gode løsningene sammen - og alltid huske på å sette brukeren først.
SA170521 Men hvis vi skal lykkes med digitalisering , må vi finne ut hva vi skal gjøre og for hvem, før vi bestemmer oss for hvordan.
SA170521 Like mye som et teknologiskifte, handler digitalisering om endring i kultur.
SA170521 Gründermanifestet slår fast at satsing på digitalisering er eneste håp for Norge, hvis vi skal overleve som velferdsstat.
SA170521 Fjorårets stortingsmelding Digital Agenda for Norge beskriver digitalisering som et kritisk middel for innovasjon og konkurransefortrinn.
SA170521 DEBATT : Digital forståelse vil være avgjørende for om Stavanger lykkes med sin storsatsing på digitalisering .
SA170521 Digitalisering er nemlig ikke et IT-prosjekt.
BT170521 SYNLIG : Ser du noe langt og turkis i Utkant-Norge, har det mest sannsynlig med moteordet digitalisering å gjøre.
AP170520 Han mener behovet for en kompetansereform er mye større i dag enn tidligere, på grunn av den raske utviklingen av ny teknologi, digitalisering og automatisering.
NL170518 Det henger sammen med den generelle utviklingen i samfunnet, som går mot stadig økt digitalisering , sier Utstøl.
NL170518 - Dette er en type kompetanse som kan brukes i veldig mange sammenhenger - fra app- og spillutvikling til webutvikling og digitalisering av tjenester.
NL170516 Ved fakultetet i Narvik, og miljøet rundt, er det blant annet bygd opp kompetanse innenfor kaldt klima, satellitter og droner, digitalisering og sensorteknologi.
SA170515 Anne Kristin Bruns ( KrF, Jan Erik Søndeland ( V ), Atle Simonsen ( Frp ) og John Peter Hernes ( H ) mener Stavanger nå er rustet til å innta en lederrolle innen digitalisering .
DA170515 Håpet er at Forskningsrådets midler vil bidra til at det satses på utvikling og implementering av teknologier og systemer som vil redusere utslippene gjennom for eksempel digitalisering , automatisering og elektrifisering.
DN170514 Han er imidlertid klar på at digitalisering er en viktig faktor for grepene Trigger nå tar : ¶
DN170514 Han er imidlertid klar på at digitalisering er en viktig faktor for grepene Trigger nå tar : ¶
DB170513 I debatten om digitalisering av det norske samfunnet, er det veldig viktig at datasikkerhet er en del av dette.
VG170512 Det er faktisk grunn til å håpe at digitalisering og roboter tar over noen jobber.
AP170512 Statsminister Erna Solberg ( H ) blir servert vann fra lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, før debatten om digitalisering på IKT-Norges årskonferanse i Oslo.
FV170511 | Millioner til digitalisering av Kommune-Norge ¶
DN170511 - Kampen om reklamen, i takt med videre digitalisering , blir en stadig mer ujevn kamp, sier Ohlsson.
AA170511 Myrvold peker også på andre krevende områder som blant annet styring av videregående skole, digitalisering , nivået på arbeidsgiveravgift, der det kan være store gevinster på å slå sammen kommuner, ifølge storkommunerapporten utarbeidet av Nivi Analyse på vegne av fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
AA170510 april sa at « politikk for fremtiden handler om å digitalisere og ruste samfunnet for digitalisering .
AP170509 Til tross for at byrådene var svært ivrige på å fremheve digitalisering av helsetjenester og grønne sykkelveier, var det ett tema som gjennomgående dominerte debatten da publikum fikk ordet : Fortetting.
AP170509 Men at digitalisering kan være feil strategi, der er jeg uenig Sigrun Vågeng ¶
AA170509 Felles for regjeringens satsingsområder, det være seg grønn energi, havrom, olje eller digitalisering , er at de er avhengig av muliggjørende teknologier som gjør det mulig å utvikle ny industri.
DN170508 - Jeg er svært glad for at Michael tar utfordringen med å lede Grameenphone gjennom de neste fasene av digitalisering i Bangladesh.
DA170508 Det er en besnærende tanke, men ikke lett, med alle de utfordringene som følger av digitalisering og robotisering.
VG170506 Vi må har respekt for de eldre som synes dette med IT og digitalisering er litt vanskelig, svarer Vedum.
DN170504 Jeg blir noen ganger spurt hva den ene tingen er, som er viktigst for å lykkes med digitalisering .
AP170504 - Jeg kan ikke si noe om takten i nedbemanningen, men dette skjer fordi vi forsøker gjennom digitalisering å bli mer effektive.
DA170503 - Dette er digitalisering i praksis.
DA170503 | Digitalisering til 100 millioner ¶
DA170503 Digitalisering , vannrør og byggesaksbehandling er stikkordene i Norkarts prosjekt der Drammen er med som én av seks kommuner.
DA170502 Han tegner et bilde av et arbeidsliv i rask endring, med digitalisering , teknologiutvikling og globalisering som sterke pådrivere, og mener det ikke bør være noen selvfølge at arbeidstakere som velger å stå utenfor det organiserte arbeidslivet bør få de samme fordelene som organiserte arbeidstakere.
AA170502 Kunst oppleves selvsagt best ved at man oppsøker museet, men gjennom digitalisering får man vist samlingen for en hel verden, sier Lars Rogstad som er seniorrådgiver ved Kulturrådets museumsseksjon.
DA170428 * Helsedata og digitalisering : 10.
AP170428 Erna Solberg og Jonas Gahr Støre fikk god tid til å tenke på digitalisering i den selvkjørende bussen fra Stortinget til IKT-Norges årskonferanse i den gamle posthallen 500 meter unna.
AP170428 Både Solberg og Støre gjentok flere ganger i sine innlegg at Norge er blant de beste nasjonene i verden på digitalisering .
AA170428 Så er det viktig i tillegg at digitalisering kommer inn i alle andre studieretninger i tillegg, sier hun. ( ©NTB ) ¶ | - Vogntog veltet da veiskulderen sviktet ¶
AA170428 Også i Sverige og Finland har man klart å knytte digitalisering til penger og makt.
AA170428 Begge mener hovedansvaret for digitalisering bør ligge hos statsministeren og at de enkelte ministre selv holdes ansvarlige for digitalisering innen eget ansvarsområde.
AA170428 Begge mener hovedansvaret for digitalisering bør ligge hos statsministeren og at de enkelte ministre selv holdes ansvarlige for digitalisering innen eget ansvarsområde.
AA170428 Austlid i IKT-Norge listet opp fire konkrete krav til Støre og Solberg i det som ble beskrevet som den første rene statsministerduellen om digitalisering .
VG170427 Dette er de absolutt mest trengende i samfunnet, og kanskje den gruppen som er minst vant til papirer, digitalisering og avtaler.
DA170427 De to partilederne skal debattere digitalisering på konferansen, men før det skal de altså fraktes av en buss som ikke har sjåfør, men styres av datamaskiner.
DA170427 - I Norge har vi skalta og valta og plassert digitalisering her og der helt siden Bendik Rugaas skulle bygge Det Norske Hus..
VG170426 * 1 Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående prosesser med etablering av partnere innenfor digitalisering og kommersielt samarbeid. * 1 Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
DB170426 Med økt digitalisering av helsetjenester, vil denne summen reduseres.
DB170426 Det er på tide at Norge kommer på banen med digitalisering av helsetjenester.
DN170425 Det pågår en betydelig digitalisering av konsernet.
DB170425 ¶ HELHETLIG STRATEGI : Regjeringen aarbeider med en helhetlig strategi om digitalisering i skolen, skriver artikkelforfatteren i et svar til Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø.
DB170425 Tynning Bjørnø sier selv at det ikke er mangel på PC-er og digitalt utstyr som står i veien for å lykkes bedre med digitalisering i skolen.
DB170425 Samtidig arbeider regjeringen med en helhetlig strategi om digitalisering i skolen i nært samarbeid med de viktigste aktørene for å sikre god tilgang til både infrastruktur og pedagogisk innhold.
DB170425 På Stortinget har vi til behandling en melding om tidlig innsats og kvalitet i skolen, der digitalisering også står sentralt.
DA170425 Som alternativ skisserer rådmannen å dele inn i ett område for finans og økonomi og ett for organisering og digitalisering .
DA170425 Han ville også ha to stabsenheter, enten inndelt i én for finans og økonomi og én for organisasjon og digitalisering , eller én for strategi og virksomhetsutvikling og én for interne tjenester.
DA170425 Det er også positivt at digitalisering skal løftes fram.
DA170425 Men de berører noe helt sentralt knyttet til digitalisering og automatisering, sier Dørum.
DA170425 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Digitalisering
DB170424 Partiet forsøker også å fronte næringspolitikken som et område hvor Ap og Høyre skiller tydelig lag, med en mer aktiv strategi rettet inn mot digitalisering og havnæring.
BT170424 Ap går til valg på en « kompetansereform », som har både analysen og mange av virkemidlene felles med Perspektivmeldingen, som Høyre-Frp-regjeringen nylig la frem : Norge står foran store omstillinger i årene fremover, som følge av digitalisering og færre jobber i oljenæringen.
DN170423 Sverige kan oppnå enorme besparelser på mer digitalisering av helsevesenet.
AP170422 I Stortinget foreslo Arbeiderpartiet høsten 2016 en nasjonal strategi for digitalisering i skolen.
DN170421 Konsernledelsen i Gjensidige har nylig vært på studietur i USA med digitalisering og disrupsjon som tema.
BT170421 Digitalisering , omstilling og raske endringer i arbeidslivet skaper usikkerhet.
VG170420 Vellykket digitalisering gjør Norge mer produktivt, sparer penger og oppleves som et gode.
VG170420 Støre vil blant annet opprette to prosjekter ved Statsministeren kontor : Et om havrommet og et om digitalisering .
VG170420 * 1 Opprette to prosjekter ved Statsministerens kontor : Et om havrommet og et om digitalisering .
DB170420 Og IBM er langt fra alene om å satse tungt på synergier fra helse, digitalisering og maskinlæring.
DB170420 I neste stortingsperiode vil digitalisering og kunstig intelligens slå inn for fullt i de store offentlige tjenesteområdene - i skolen, universitetene, samferdsel, og energi - og ikke minst - i omsorgstjenestene og sykehusene våre.
DA170420 Storsatsing for digitalisering
DA170420 Ap-lederen mener digitalisering er det aller viktigste for å fornye offentlig sektor i neste stortingsperiode.
AA170420 Han lanserte to initiativ som skal bidra til ny vekst for Norge, et verdiskapingsprogram for havnæringene og et initiativ for å gjøre Norge til et foregangsland på digitalisering og ehelse.
VG170419 Vi står på terskelen til et teknologiskifte med digitalisering , automatisering og robotisering.
DN170418 Riiber Knudsen tror den største driveren innenfor helse har med data og digitalisering å gjøre.
DA170418 Det er en naturlig utvikling i et samfunn hvor digitalisering åpner for en enklere hverdag og nye muligheter for oss alle.
DN170416 - Arbeidslivet vil endre seg mye, men jeg tror ikke det er grunn til å frykte noe jobbras, sier Christian Haslestad i BCG, som er ekspert på digitalisering av industrien.
DN170416 Digitalisering og robotisering av industrien omtales gjerne som den fjerde industrielle revolusjon - av noen kalt « Industri 4.0 » ¶
AP170416 Felles er gjerne et fokus på hvordan blant annet tingenes internett, informasjonsteknologi, digitalisering , Big Data og integrerte systemer kan bidra til moderne og bærekraftig byutvikling.
AA170416 I fornybarbransjen jobber vi hver dag med digitalisering , innovasjon, kompetanseheving og ikke minst med å få inn unge nyutdannede kvinner og menn med den nye tidsånden langt frem i panna.
SA170411 Digitalisering rører allerede ved så godt som alle næringer, og fordi vi fortsatt ikke kjenner morgendagens teknologi, vil digital nysgjerrighet kanskje være den avgjørende evnen de neste årene.
DB170411 Vi savner en forståelse for at fagkompetanse sitter i fingrene og i hodene til de som har forvaltet og kjenner arkivene - den kan ikke erstattes av digitalisering .
DB170411 Vi er positive til at digitalisering av arkivmateriale vil gi økt tilgjengelighet for en del brukergrupper.
DB170411 Og vil digitalisering av eldre materiale være den riktige og økonomiske løsningen på Arkivverkets utfordringer ?
DB170411 HIFO er imidlertid bekymret for at det sterke fokuset på digitalisering av arkivmateriale vil føre til at umistelig fagkompetanse om nasjonens hukommelse forsvinne.
DB170411 Fra hvilken periode er det riksarkivaren initial;>mener " at « digitalisering for destruksjon » skal skje ? spør artikkelforfatteren.
DB170411 Derfor : Fra hvilken periode er det riksarkivaren mener at « digitalisering for destruksjon » skal skje ?
AA170411 Trond Giske mener Norge må bli et foregangsland innen digitalisering av skolen.
DA170410 Ny teknologi, digitalisering og automatisering, dette er ord som er blitt dagligdagse.
DN170408 USA skuffet over russisk Syria-reaksjon ¶ ¶ | - Digitalisering er fortsatt på tankestadiet ¶
DN170408 Når endringene skjer raskere og forandringene øker, så går etterspørselen etter konsulenter opp, sier Tune Marschall, som sier Qvartz bistår mange bedrifter i spørsmål rundt digitalisering .
DN170408 Konsulenttopp Tune Marschall i Qvartz mener hypen rundt digitalisering minner om « dotcom»-tiden.
DN170408 Det er litt det samme i dag : digitalisering er fortsatt på tankestadiet.
DN170408 - Du har en hype nå rundt digitalisering .
VG170406 * 1 Følgende vedtak ble gjort : ¶ 1 ) Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående prosesser med etablering av partnere innenfor digitalisering og kommersielt samarbeid. 2 ) Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. 3 ) Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens fe
DN170406 Konsulentselskapet SAS Institute skrev tidligere i år et innlegg i DN der det anslår at finansnæringen kommer til å halvere arbeidsstokken det neste tiåret som følge av digitalisering og automatisering.
DN170406 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid ¶
DB170406 Selv om man får til en enorm effektivisering sammenliknet med beregningene fra 2011, vil digitalisering neppe på kort sikt gi besparelser i forhold til dagens magasinkostnader.
DB170405 ¶ DIGITALT : Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere.
DB170405 Denne muligheten ble omtalt i stortingsmeldingen om digitalisering av kulturarv, nr. 24 ( 2008-2009 ).
DB170405 Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere.
AP170405 Et mylder av verdiskaping ¶ - Digitalisering gjør det lettere for små selskaper å få samme gjennombrudd som kun de store klarte tidligere, sier Tepfers.
AP170405 Digitalisering senker terskelen for innovasjon, og dermed øker potensialet for kraftfulle nyskapinger fra småentreprenørene ¶
AP170404 Effekten er en digitalisering av den fysiske verden og at den dermed blir synlig og tilgjengelig for opplæring av AI-er.
SA170403 Full digitalisering innebærer store besparelser både økonomisk og tidsmessig for brukerne.
SA170403 Digitalisering av Kartverket kan bety at færre boligkjøpere trenger mellomfinansiering og at eiendomsmeglerne kan bruke færre arbeidstimer pr. salg.
BT170403 Kartverket ¶ Digitalisering av Kartverket kan bety at færre boligkjøpere trenger mellomfinansiering og at eiendomsmeglerne kan bruke færre arbeidstimer pr. salg.
BT170403 Full digitalisering innebærer store besparelser både økonomisk og tidsmessig for brukerne.
AP170403 Full digitalisering innebærer store besparelser både økonomisk og tidsmessig for brukerne.
AP170403 Digitalisering av Kartverket kan bety at færre boligkjøpere trenger mellomfinansiering og at eiendomsmeglerne kan bruke færre arbeidstimer pr. salg.
VG170401 * 1 Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående prosesser med etablering av partnere innenfor digitalisering og kommersielt samarbeid. * 1 Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
AP170330 Det er høyst usikkert om digitalisering og roboter vil forandre på dette.
AA170330 Det kommer også en ny strategi for økt digitalisering av næringslivet, på tvers av bransjer og næringer.
AA170330 - Det er store muligheter for norsk industri når digitalisering og teknologiutvikling blir stadig viktigere konkurransefortrinn.
DN170329 Konsulentselskapet SAS Institute skrev tidligere i år et innlegg i DN der det anslår at finansnæringen kommer til å halvere arbeidsstokken det neste tiåret som følge av digitalisering og automatisering.
DN170329 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170329 Utdanningskomiteen på Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om en strategi for digitalisering i skolen.
DB170329 Så spørsmålet er : Er digitaliseringen av arkivmaterialet en så genial løsning som vi er forespeilet ? Digitalisering av den skriftlige kulturarven er et demokratisk gode.
DN170326 Ifølge ekspertene vil digitalisering kunne bidra til at hver tredje jobb forsvinner, og vi vil få arbeidsoppgaver som ennå ikke eksisterer.
DB170326 Man svekker tilliten til store IT-systemer og til digitalisering når man sier at det ikke kan gjøres, sa Waterhouse til Dagbladet.
DB170326 Man svekker tilliten til store IT-systemer og til digitalisering når man sier at det ikke kan gjøres, sier Waterhouse.
AA170325 Digitalisering og automatisering i samfunnet skyter fart.
DN170324 - Eksperter har spådd et jobbras som følge av digitalisering og robotisering.
DN170324 Lxs også : ¶ Digitalisering styrker samfunnene ¶
VG170323 Og selv om NIF presenterte en slagplan for fremtidens arbeid med digitalisering i forrige uke, er det fortsatt ting som opprører idrettslag og kommersielle aktører der ute.
VG170323 * 1 Følgende vedtak ble gjort : ¶ 1 ) Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående prosesser med etablering av partnere innenfor digitalisering og kommersielt samarbeid. 2 ) Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. 3 ) Idrettsstyret godkjenner de overordnede
VG170319 Bransjen har selv påpekt at det skjer store endringer i reiselivet på grunn av digitalisering og etterspørsel av mer individuelt tilpassede reiser.
DN170319 - Automatisering av byggesak betyr at vi tar digitalisering av offentlig sektor til et nytt nivå.
DN170319 Digitalisering kan også åpne for automatisert behandling av deler av byggesøknaden, for eksempel utstedelse av ferdigattest, sier han.
DB170319 - Regjeringen satser på forenkling og digitalisering , for at bedriftene skal kunne bruke mindre tid på rapportering og oppfølging av regelverk, og mer tid på å skape verdier og arbeidsplasser, sier Mæland som forstår Terje Hansen frustrasjon.
AP170319 - Vi må få inn mer teknologi og digitalisering , for eksempel på handelshøyskolene, sier hun, og understreker at det også er næringslivets ansvar å kommunisere at dette er etterspurt kompetanse.
AP170319 - Vi har helt klart for få kvinner å velge mellom innenfor teknologi og digitalisering , sier Hellebust.
AP170318 - Jeg må gå tungt inn i store investeringer, jeg ønsker å være tett på viktige kunder, jeg engasjerer meg i Postens rammebetingelser og jeg må ønske å være en drivkraft for digitalisering i Posten.
DB170317 Poenget er ikke at man skal motarbeide digitalisering og framskritt, men at man i hvert fall ikke skal straffe de bedriftene og næringene som fortsatt ønsker å ansette mennesker.
DB170317 Det er faktisk helt riv ruskende, rablende galt at vi i møte med digitalisering og arbeidsledighet prioriterer å skatte bedrifter for å ansette folk.
VG170316 Dagen før hadde Tvedt og idrettsstyret diskutert hvordan de skal arbeide med digitalisering i fremtiden.
VG170316 * 1 Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående prosesser med etablering av partnere innenfor digitalisering og kommersielt samarbeid. * 1 Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av i
DN170316 Det å vite hvor skoen trykker i store organisasjoner, vite hvordan endringsprosesser, internkommunikasjon og digitalisering påvirker selskaper, er verdifullt og etterspurt når man skal gi store organisasjoner i krevende omstillingsprosesser råd, sier Slettan.
VG170315 - Det er ikke uforutsett, det er planlagt, sier kommunikasjonssjefen, som leder prosjektet « Digitalisering av norsk idrett ».
DN170312 Norske medier sliter som følge av endrede medievaner og digitalisering .
DA170312 « Digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på », som det het da det ble kjent.
BT170311 Karsten Moholt AS på Askøy har flyttet blikket fra offshore til tog og digitalisering .
VG170309 - Utfordringene det norske samfunnet står overfor, er kanskje mer fundamentale enn på lenge, sa Solberg, og nevnte digitalisering og et høyere omstillingstempo i arbeidslivet.
SA170309 Verden så temmelig annerledes ut i 2003 enn i dag både med tanke på digitalisering og internasjonalisering av kultursektoren, sier hun.
DN170309 Statsministeren viser til at samfunnet sliter med en voksende aldrende befolkning, og står foran store endringer etter hvert som digitalisering og automatiseringen i samfunnet skyter fart.
DB170309 Grønn omstilling og digitalisering .
DN170308 Tidligere i år sa DNB-sjef Rune Bjerke at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170308 Endringen omfatter blant annet at DNBs bedriftsmarkedsområde slår sammen syv regioner til fire, og at det legges mer vekt på digitalisering .
DN170308 Det er ikke bare i Norge digitalisering påvirker etablerte selskaper i finansbransjen.
AP170308 Aslak Sira Myhre har fått fart på Nasjonalbibliotekets digitalisering av norske aviser.
AP170308 Tid for politisk vilje ¶ Digitalisering av kreftforskning gir rask fremgang i mange land.
AA170308 Hun studerer kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og i sommer har hun fått jobb som utvikler i konsulentselskapet Knowit som driver med digitalisering .
AP170307 Digitalisering og svekket økonomi i avisene har tvunget frem nye behov i bransjen.
DN170306 Thøgersen vil også fortelle verden at skolen allerede har et bredt kurstilbud innen digitalisering som skal utvides ytterligere fremover.
DA170306 Jeg har jobbet med digitalisering tidligere, og da kunne vi diskutert hvordan vi kunne fått opp tempoet på digitalisering i stat og kommune.
DA170306 Jeg har jobbet med digitalisering tidligere, og da kunne vi diskutert hvordan vi kunne fått opp tempoet på digitalisering i stat og kommune.
BT170306 Vi må være en skole som først griper fatt i digitalisering og andre viktige temaer som dukker opp og vil prege fremtiden.
BT170306 Et slikt område kunne være digitalisering . sa du.
BT170306 - Det er åpenbart at vi skal være gode på digitalisering .
DN170301 Han sier også at bransjen ikke sett det fulle potensialet av digitalisering ennå.
DN170301 - Det er ikke godt å se når vi vil se effektene av digitalisering , men når det kommer så kommer det fort, sier Tungesvik. ¶
AP170301 Det handler om digitalisering , informasjon og kommunikasjon og førerløse busse og elektriske sykler og mye annet som kommer til å virke inn på måten vi transporterer oss på.
AP170301 Det handler om digitalisering , informasjon og kommunikasjon og førerløse busse og elektriske sykler og mye annet som kommer til å virke inn på måten vi transporterer oss på.
DN170228 Innholdet i planen skal følge opp forslag som blir presentert på Digital North, en nordisk-baltisk konferanse om digitalisering som arrangeres i Oslo 25. april i år, heter det.
AP170228 Innholdet i planen skal følge opp forslag som blir presentert på Digital North, en nordisk-baltisk konferanse om digitalisering som arrangeres i Oslo 25. april i år, heter det.
AA170228 Innholdet i planen skal følge opp forslag som blir presentert på Digital North, en nordisk-baltisk konferanse om digitalisering som arrangeres i Oslo 25. april i år, heter det. ( ©NTB ) ¶
AP170227 Ruter og holdeplasser, krefttall, storkommunen Oslo, klimakunnskap, Nordisk Råds litteraturpris, digitalisering , E6 og « Newspeak ».
DB170224 I Sverige har digitaliseringskommisjonen konkludert med at de må opprette en egen myndighet med ansvar for digitalisering .
AP170223 Jeg mener absolutt at vi må tenke fundamentalt nytt når vi transporterer personer og varer, som med digitalisering .
AA170222 På Gløshaugen har vi Norges fremste fagmiljøer innen energi, digitalisering , bygg, maskin, geovitenskap, arkitektur, petroleum, design, produksjon, kybernetikk, bioteknologi, prosessteknologi, nanoteknologi, materialteknologi og mye annet.
AA170222 En tettere integrasjon gir helt nye muligheter, ved å kunne inkludere perspektiver som kultur, etikk, historie, språk, pedagogikk, globalisering og samfunnsutvikling inn i den teknologiske utviklingen av nye produkter, produksjonsprosesser og økt digitalisering .
DN170219 Konsulentselskapet SAS Institute skrev nylig et innlegg i DN der det anslår at finansnæringen kommer til å halvere arbeidsstokken det neste tiåret som følge av digitalisering og automatisering.
DN170219 Flere av deltagerne på konferansen uttrykte usikkerhet for hva teknologiske endringer skal bringe med seg i fremtiden, særlig i kjølvannet av DNB-sjef Rune Bjerkes utsagn om at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170218 Nye krav til digitalisering fra omgivelsene rundt oss krever at også vi som utdannelsesinstitusjon hele tiden jobber med å utvikle innholdet i programmene våre og hvordan vi leverer disse, sier BI-rektor Henjesand.
DN170217 | Posten-resultat preget av digitalisering og nedbemanning ¶
AA170217 | Posten-resultat preget av digitalisering og nedbemanning ¶
SA170216 Bakgrunnen for endringene er ifølge Telenor at de er midt i et pågående teknologiskifte, " der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på " ¶
DN170216 DNB-sjef Rune Bjerke uttalte nylig at digitalisering av banken kan føre til at antall ansatte i DNB blir halvert allerede i løpet av fem år.
DN170216 Digitalisering , automatisering og selvbetjening gjør at vi må redusere antall ansatte samtidig som vi må justere hvilken kompetanse vi må ha, sier kommunikasjonsdirektør Torhild Uribarri til DN.
DN170216 Selskapet viser til at bakgrunnen for omorganiseringen er et teknologiskifte, der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på.
AP170216 Bakgrunnen for endringene er ifølge Telenor at de er midt i et pågående teknologiskifte, " der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på " ¶
AA170216 Bakgrunnen for endringene er ifølge Telenor at de er midt i et pågående teknologiskifte, " der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på " ¶
AA170216 ¶ Bakgrunnen for endringene er ifølge Telenor at de er midt i et pågående teknologiskifte, " der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på " - Konkurransen i våre markeder er hardere enn noen gang, og for at vi skal bevare vår konkurransekraft i fremtiden er slike endringer helt avgjørende, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.
DN170215 Stadig nye fremskritt innen digitalisering og informasjonsteknologi kan gi bedre ressursutnyttelse i næringer som til nå har hatt lav produktivitetsvekst.
DA170215 Jeg opplever at Bergen har flere slike miljøer enn Trondheim og er lenger fremme innenfor for eksempel digitalisering av musikkbransjen, og selvsagt spillbransjen.
AA170214 - Det er ingen miljøer i Norge som er så sterke på teknologi og digitalisering som det NTNU er.
BT170213 - Det er fordi vi ser at mye av det det handler om for å få kunst og kultur ut på nye markeder og nå et større publikum i stor grad handler om digitalisering .
DN170212 Digitalisering og automatisering kan halvere antall ansatte i finansnæringen det neste tiåret.
VG170209 Virke tror 30 prosent av de tradisjonelle arbeidsplassene forsvinner som følge av automatisering og digitalisering .
DA170209 Det er ingen tvil om at digitalisering fører med seg muligheter, samt konsekvenser man er nødt til å ta innover seg.
BT170209 Det er stort fokus på digitalisering og de ulike banebrytende trendene som treffer oss de neste årene.
DN170208 | Venter mannefall i finans ¶ Digitalisering og automatisering kan halvere antall ansatte i finansbransjen, tror SAS Institute.
DN170208 Slik blir det ikke nødvendigvis i like stor grad fremover, siden også disse tjenestenæringene vil bli truffet av digitalisering og automatisering.
DN170208 Automatisering og digitalisering
DN170208 Automatisering og digitalisering vil føre til at mange av dagens tradisjonelle arbeidsplasser forsvinner fremover.
BT170208 Slikt krever politisk årvåkenhet, men politikerne savner et veikart for digitalisering av Norge og er foreløpig handlingslammet.
AP170208 Ifølge Virke er det ventet at over 30 prosent av de tradisjonelle arbeidsplassene i Norge kan forsvinne som følge av automatisering og digitalisering .
AA170208 Ifølge Virke er det ventet at over 30 prosent av de tradisjonelle arbeidsplassene i Norge kan forsvinne som følge av automatisering og digitalisering .
SA170207 Den teknologiske utviklingen med robotisering, digitalisering og delingsøkonomi gjør ikke faget mindre relevant.
DB170207 Norge ligger langt framme når det gjelder digitalisering og tilgjengelighet for befolkningen, men henger etter når det gjelder å ta potensialet ut i nye bedrifter og arbeidsplasser.
AA170207 Økt grad av digitalisering og automatisering av tjenester i denne sektoren vil frigjøre både tid og ressurser for fagpersonell.
AP170205 Digitalisering gjennomsyrer flere områder.
AP170205 Digitalisering gjennomsyrer flere områder.
DB170203 - De siste åra har det vært en enorm digitalisering .
AP170203 « Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor, » kan vi lese i regjeringens visjonsdokument Digitalisering i offentlig sektor.
AP170203 | Sjeldent nyansert om digitalisering ¶ Digitalisering lovprises overalt, men det er i kunsten vi finner nyansene.
AP170203 | Sjeldent nyansert om digitalisering
AP170203 april ¶ « Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor, » kan vi lese i regjeringens visjonsdokument Digitalisering i offentlig sektor.
DN170202 Digitalisering og automatisering kan halvere antall ansatte i finansnæringen det neste tiåret.
DN170202 - Vi skal fortsette å digitalisere vår kjernevirksomhet for å bygge sterke og engasjerende kundeforhold, og for å fange effektiviseringsmulighetene som digitalisering bringer, sier Brekke.
DN170130 Hans Petter Madsen, sjef i DNB Forsikring venter kraftig redusert arbeidsmengde med sikrere førerløse biler sammen med digitalisering av taksering og lignende rutineoppgaver.
AP170130 - Vi må ikke sette noen motsetning mellom digitalisering og annen aktivitet.
DN170127 | Erna Solberg om roboter og digitalisering : - Nesten alle blir berørt ¶
DN170127 Statsminister Erna Solberg mener automatisering, digitalisering og kunstig intelligens vil snu opp ned på nesten alle yrkesgrupper.
DN170127 Statsminister Erna Solberg ( H ) mener mange nordmenn ikke har tatt innover seg hvordan digitalisering og ny teknologi vil endre arbeidsmarkedet dramatisk de neste årene.
DB170127 « Vi har ingen konkrete nedbemanningsplaner i DNB, men kommer til å være færre ansatte i fremtiden på grunn av endret kundeatferd og digitalisering », skriver han i en epost til avisen.
DB170127 Digitalisering , nettbank og telefonkontakt fører til at filialer legges ned, og Bjerke spår at roboter kan komme til å ta seg av store deler av kundeservicen framover.
DN170126 Etter 30 år i it-bransjen, mener han at det er nå it-revolusjonen starter med digitalisering og robotisering.
DN170126 DNB-sjef Rune Bjerke tror digitalisering og ny teknologi kan føre til at antall ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
BT170123 Ny sensorteknologi, digitalisering og bruk av big data gjør at disse løsningene nå kan realiseres til en brøkdel av prisen.
DN170122 Ser til USA ¶ - Digitalisering og disrupsjon gjør at en større del av verdiskapingen vil skje i disse selskapene.
DN170118 Avtagende vekst i etterspørselen skjer i kjølvannet av digitalisering og elektrifisering av hele økonomien.
DN170117 Mellom globale topper i Davos vil Telenor-sjef Sigve Brekke heller snakke om fattigdom og digitalisering enn at Donald Trump straks blir president i USA.
DN170117 For det andre synes jeg det vi snakker om angående verdens fattigdomsproblemer, digitalisering , disruptive forretningsmodeller - alt det der er enda viktigere temaer, sier Brekke.
DN170115 Foto : Elin Høyland Bærekraft og digitalisering
AP170115 Nasjonal talsmann for MDG, stortingsrepresentant Rasmus Hansson, beskriver en ordning som « sikrer alle en minimumsinntekt » når det blir mangel på jobber på grunn av økt bruk av roboter og økt digitalisering .
AP170115 Nasjonal talsmann for MDG, stortingsrepresentant Rasmus Hansson, beskriver en ordning som « sikrer alle en minimumsinntekt » når det blir mangel på jobber på grunn av økt bruk av roboter og økt digitalisering .
DN170114 Innen tyve år kan så mye som én av tre jobber ha forsvunnet som følge av digitalisering , konkluderte blant annet SSB-forsker Anders Ekeland i en rapport i 2015.
DN170114 Han mener det er « åpenbare » årsaker til at offentlig sektor og næringsliv ikke utnytter de tekniske mulighetene for digitalisering i større grad enn de gjør.
AP170112 Partiets utvalg for digitalisering vil som et skritt på veien i løpet av tre år fjerne plikten til å ta imot kontanter.
AP170112 Partiets utvalg for digitalisering vil som et skritt på veien i løpet av tre år fjerne plikten til å ta imot kontanter.
DB170111 - Det at flere yrker og arbeidsoppgaver vil forsvinne på grunn av digitalisering , robotisering og automatisering, kan umiddelbart fremstå en som trussel for mange arbeidstakere.
AP170111 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) er enig i behovet for teknologer, særlig i en tid med økt digitalisering og automatisering.
DN170109 Handelsnæringen vil oppleve de samme utfordringene med digitalisering som mediebransjen har hatt de siste 20 årene.
BT170109 Men det er på ingen måte kun gjennom digitalisering effektivitet kan økes.
BT170109 Det ser ut til å ha gått inflasjon i debattinnlegg og foredrag om digitalisering , smart city, big data og teknologiutvikling.
BT170109 DIGITALISERING : Det er på ingen måte kun gjennom digitalisering effektivitet kan økes, skriver Monica Hannestad.
BT170109 DIGITALISERING : Det er på ingen måte kun gjennom digitalisering effektivitet kan økes, skriver Monica Hannestad.
BT170109 Men det er på ingen måte kun gjennom digitalisering effektivitet kan økes.
BT170109 Det ser ut til å ha gått inflasjon i debattinnlegg og foredrag om digitalisering , smart city, big data og teknologiutvikling.
BT170109 DIGITALISERING : Det er på ingen måte kun gjennom digitalisering effektivitet kan økes, skriver Monica Hannestad.
BT170109 DIGITALISERING : Det er på ingen måte kun gjennom digitalisering effektivitet kan økes, skriver Monica Hannestad.
DN170108 * Financial Statement Analysis and Valuation ¶ * Digitalisering
DN170107 Taper jobber på digitalisering
DB170107 Siemens arbeider blant annet med elektrifisering, automatisering og digitalisering , og har virksomhetsområder innen alt fra energi til transport og finanstjenester.
DB170107 Ny teknologi og digitalisering har endret medienes økonomi og posisjon radikalt.
BT170105 Omstilling, endring, disrupsjon og digitalisering må gå på repeat fordi forandringene vi står overfor er store, vedvarende og ganske vanskelige å ta inn over seg.
DB170104 Akselerasjonen i teknologi, digitalisering og robotisering er så kraftig at hvis vi ikke setter inn virkemidler, blir vi rammet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
AP170104 Uproblematisk digitalisering
AP170104 Det er umulig å argumentere mot globalisering og digitalisering .
BT170103 Videre digitalisering kom gjennom automatiske bestillingsløsninger.
AP170103 | Forsinket Altinn-satsing = utsatt digitalisering Lars Peder Brekk og Cat Holten ¶
AP161114 Innovasjonsstøtte til medier : 25 millioner kroner til digitalisering i mindre lokalaviser.
AP160916 Studier fra blant annet Handelshøyskolen BI viser at norske ledere bruker uforholdsmessig lite tid på digitalisering og dens konsekvenser.
AP160916 Roboter erstatter ¶ Digitalisering utfordrer hele bransjer, og en rekke arbeidsoppgaver vil erstattes av automatisering og roboter.
AP160916 Med digitalisering som grunnmur vil norsk verdiskaping redefineres og landets produktivitet øke.
AP160916 Likevel er det kun en tredjedel som i særlig grad mener de selv har tilstrekkelige planer og strategier for digitalisering i egen bedrift.
AP160916 En rapport fra Siemens AS viser at syv av ti ledere mener at digitalisering er avgjørende for at deres bedrift skal være konkurransedyktig om fem år.
AP160916 Digitalisering gjør at vi kan fristille menneskelige ressurser slik at ansatte kan bruke tid og kunnskap på oppgaver som gir større felles verdi - og vil være en hoveddrivkraft for norsk økonomi fremover. 3rd-party-bio Frøydis Braathen / e-mail ¶
AP160916 63 prosent har klare planer for digitalisering, men 84 prosent har ikke identifisert hvilke effekter digitalisering vil gi.
AP160916 63 prosent har klare planer for digitalisering , men 84 prosent har ikke identifisert hvilke effekter digitalisering vil gi.
AP160915 I mars viste en undersøkelse gjennomført på oppdrag av bransjeorganisasjonen Norsk Industri og Siemens at syv av ti bedrifter mangler strategier for digitalisering .
AP160901 Verden står overfor et digitalt paradigmeskifte, og Skryseth skriver i Aftenposten om hvordan teknologi og digitalisering vil være de viktigste driverne for en bærekraftig miljø- og klimautvikling.
AP160901 Innen fornybar energi gir digitalisering tilsvarende store muligheter.
AP160821 Da Löfven skulle beskrive samfunnets største problemer, sammenlignet han flyktning- og migrasjonskrisen med « digitalisering ».
AP160817 Spesielt innen teknologi og digitalisering .
AP160817 Om vi ikke endrer oss, kommer for eksempel Kina og Sør-Korea til å peise forbi oss på digitalisering , sier Haugli.
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD, SSB og EUs indeks for digitalisering , og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling.
AP160817 Spesielt innen teknologi og digitalisering .
AP160817 Om vi ikke endrer oss, kommer for eksempel Kina og Sør-Korea til å peise forbi oss på digitalisering , sier Haugli.
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD, SSB og EUs indeks for digitalisering , og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling.
SA160815 Tangen er ikke overrasket over at papirutgaven av Ikea-katalogen holder stand i en tid med mye prat om digitalisering .
AP160815 Tangen er ikke overrasket over at papirutgaven av Ikea-katalogen holder stand i en tid med mye prat om digitalisering .
AP160805 Omstillingsevne - enten den dreier seg om olje og solceller eller digitalisering , opptar statsminister Erna Solberg, som her står på taket til Hareid Group på Sunnmøre.
AP160727 - Vi ser for oss at det om noen år vil være mer automatikk i drift og vedlikehold av vei, gjennom digitalisering hele veien, og mot kjøretøyene, sier Hovland.
AP160727 - Vi ser for oss at det om noen år vil være mer automatikk i drift og vedlikehold av vei, gjennom digitalisering hele veien, og mot kjøretøyene, sier Hovland.
SA160707 Teknologien, med effektivisering og digitalisering , gjør vindkraft stadig mer kostnadseffektiv.
DN160630 - Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter.
AP160622 Uavhengig av utfallet av folkeavstemningen er mange tusen arbeidsplasser i City utsatt på grunn av digitalisering og automatisering av stadig flere finanstjenester, og en sterkere konkurranse fra andre globale finanssentra som New York, Singapore og Hongkong.
AP160616 Der står det tydeligvis stikkordet « digitalisering ».
SA160602 Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering , sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
FV160602 Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering , sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
BT160602 Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering , sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
AP160602 Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering , sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
AP160422 Sammenlignet med andre land har vi et svært effektivt system, blant annet på grunn av omfattende digitalisering .
AP160307 Noen steder har vi allerede sett resultater som følge av satsing på digitalisering .
AP160307 Noen steder har vi allerede sett resultater som følge av satsing på digitalisering .
AP160218 Dagens debatt om omstilling og digitalisering er på et slikt nivå at mange norske bedrifter ikke forstår hvordan det påvirker dem, skriver artikkelforfatterne.
AP160211 Sterke regionbyer.• Styrke fylkesmannens samordnede rolle av statlige virksomheter.• Mer digitalisering , men bedre styring og mindre steg av gangen i offentlige IT-prosjekter.• Rendyrke effektivitet i de offentlige anskaffelsene ( 400 mrd. kroner årlig )Forskning, nyskaping og evnen til å lære av andre• Mer internasjonal konkurranse i forskning og næringsliv som nå er sk
AP160211 - I byggenæringen har det skjedd fint lite med digitalisering og automatisering og næringen er da også en skikkelig sinke i produktivitet siste 20 år.
AP160211 Rattsø-utvalget slår fast at det er behov for mer fleksible arbeidstidsreguleringer, mindre byråkrati, reformer i kommunestrukturen og økt digitalisering for å øke produktiviteten.
AP160210 Sterke regionbyer.• Styrke fylkesmannens samordnede rolle av statlige virksomheter.• Mer digitalisering , men bedre styring og mindre steg av gangen i offentlige IT-prosjekter.• Rendyrke effektivitet i de offentlige anskaffelsene ( 400 mrd. kroner årlig )Forskning, nyskaping og evnen til å lære av andre• Mer internasjonal konkurranse i forskning og næringsliv som nå er skj
AP160209 Digitalisering har endret produktet, produksjonsmodellene og rammebetingelsene.
AP160207 På topp i digitalisering
AP160207 Avisoverskrifter fra den siste tiden om at « Vi har sovet i timen », eller at « Vi står igjen på perrongen » når det gjelder digitalisering , er feil.
AP160204 I tillegg vil året preges av hard konkurranse om kundene og en fortsatt kraftig digitalisering av våre tjenester og produkter, sier Bjerke, og viser til sterk satsing på pengeoverføringsappen Vipps, som nå er lastet ned av 1,4 millioner brukere.
AP160203 Et resultat av digitalisering
AP160203 - Endret kundeadferd, økt digitalisering og strammere regulering setter store og endrede krav til bankdrift fremover, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vesttil Bergens Tidende.
AP160126 Det gamle momsregimet bidro ikke til digitalisering .
AP160120 Norske myndigheter ønsker at digitalisering skal lette noen av de praktiske utfordringene som par i separasjonsprosess står i.
AP160114 Digitalisering , delingsøkonomi og roboter var hovedtemaer under NHOs årskonferanse, og Norge rangeres av World Economic Forum som nummer 1 i verden når det kommer til digital infrastruktur. | #Anbefalt : Ubers skattetriks kan bli normen ¶
AP160107 Det neste store området med muligheter for vekst er ulike varianter av IKT og digitalisering , mener Bech Gjørv.
AP160107 - Det høye lønnsnivået i Norge har krevd at vi har gått langt i omstilling gjennom digitalisering av samfunnet vårt.
AP160107 Jacobs ser allerede store gevinster av digitalisering innen helsevesenet.
AP160107 - Vi har ikke råd til å lene oss tilbake og tror at vi er best i klassen på innovasjon eller digitalisering av samfunnet, vi må bare legge oss i selen for å bli det.
AP160105 Snur verdikjeder på hodet ¶ Digitalisering og big data har allerede snudd verdikjeder på hodet.
AP160105 Hovedkonklusjonen i rapporten er at « digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller, som vil ha stor påvirkning på og transformere nesten alle sektorer i nærings- og arbeidslivet ».
AP160102 OM ROBOTER, AUTOMATISERING OG DIGITALISERING : - Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose, som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.
AP160102> OM ROBOTER, AUTOMATISERING OG DIGITALISERING : - Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose, som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.
AP160102> target="avis" href= OM ROBOTER, AUTOMATISERING OG DIGITALISERING : - Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose, som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= OM ROBOTER, AUTOMATISERING OG DIGITALISERING : - Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose, som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= OM ROBOTER, AUTOMATISERING OG DIGITALISERING : - Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose, som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= OM ROBOTER, AUTOMATISERING OG DIGITALISERING : - Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose, som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.