BT171210 Selv har jeg stort sett alltid klar en alternativ diagnose eller to før jeg kommer til legen.
BT171210 Hans kollega Brynjulf Barextein la til at en smart, ung pasient til og med hadde hjulpet ham med å stille en diagnose han aldri hadde hørt om.
BT171210 - Det er ikke sikkert jeg ville kommet frem til korrekt diagnose , hadde det ikke vært for at pasienten hadde satt seg grundig inn i det via Google, sa Barextein.
VG171207 « Å erkjenne degraderingen av Staten og demoraliseringen av samfunnet, blir en alminnelig godtatt diagnose ! » ( S.351 ) Vinneren av Nobels fredspris 1990 skriver videre på side 365 : « Nå er det åpenbart, at dagens styringsmodell ikke fungerer - hverken i politikken eller i økonomien.
AP171207 Hvilke rehabiliteringssteder finnes, og hva er de gode på ved min diagnose ?
BT171206 Som mangeårig forsker med høy grad av troverdighet er « kognitiv svekkelse » omtrent den styggeste diagnose jeg kan få.
AA171206 ¶ Feil diagnose : Han kopierte sin far, men det var det ingen som så.
DA171204 - Det er ikke det at en diagnose gjør det noe bedre i seg selv, men da vil vi ha en kjøreretning og da vet vi mer om hvilke behov han har, sier faren.
VG171203 Legen kan ikke skrive « skilsmisse » som diagnose , så på legespråket og i statistikken snakker vi om depresjoner og søvnforstyrrelser.
VG171130 - Jeg ble så glad da jeg fikk en diagnose , men jeg har skjønt i etterkant at en kvinnesykdom var det verste jeg kunne få fordi det ikke er respektert.
SA171130 Men langt de fleste får ikke riktig diagnose .
SA171130 Det betyr at 64 prosent ikke har fått verken diagnose eller spesialistbehandling.
SA171130 * For å få diagnose vurderes man for 11 kriterier, der oppfyllelse av 2 - 3 betegner mildt misbruk, 4 - 5 er moderat misbruk og 6 eller flere kriterier oppfylt defineres som alvorlig misbruk.
SA171130 99 prosent hadde vært hos legen i perioden, mange på grunn av psykiske symptomer, men uten å få samme diagnose .
SA171130 65 prosent av dem som har angstlidelse gikk til legen med symptomer, bare 21 fikk diagnose der og 18 prosent fikk behandling hos spesialist.
SA171130 * Diagnose stilles hvis man oppfyller et visst antall av utvalgte kriterier for den enkelte lidelsen.
BT171130 Men langt de fleste får ikke riktig diagnose .
BT171130 FÅR IKKE RIKTIG DIAGNOSE : En stor andel av dem som oppfyller internasjonal fagstandard for å bli diagnostisert med psykisk lidelse, går til legen fordi de er plaget med symptomer.
AP171129 Nå skal det sies at serieskaperne bak den skandinaviske versjonen av Broen antagelig bevisst har forholdt seg noe ullent til om « Saga » har en diagnose eller ei, i motsetning til den amerikanske versjonen, og hvem vet hva som kommer frem når fjerde sesong av Broen vises over nyttår.
AP171129 Men disse bør sees med en forståelse av at disse alene ikke kan belyse den fulle og hele kompleksiteten av en såpass sammensatt diagnose .
AP171129 Karakterene blir altså mer eksempler på hvordan personer med autismespekterforstyrrelser ville vært om de oppfylte en lærebokpreget kriteriesjekkliste for diagnosen, noe som sjelden er tilfelle for det som er en svært kompleks og mangefasettert diagnose .
DB171127 Det er veldig uheldig og nedverdigende å skulle legge fram sin diagnose med masse folk til stede - det fins heller ingen lovhjemmel for å kreve noe slikt, sier han.
DB171125 « Happy Go Lucky»-programlederen mente at det hjalp å få en diagnose .
DB171124 Omfattende diagnose
DA171124 Diagnose : du er i ferd med å le deg i hjel av « Dr.
DB171123 Krystallsyke er en diagnose som ifølge Balanselaboratoriet i Bergen rammer 80 000 nordmenn hvert eneste år.
DB171121 Av norske innsatte har om lag 90 prosent en psykiatrisk diagnose , rundt 70 prosent har lite arbeidserfaring og cirka 30 prosent har måttet få hjelp av Barnevernet i oppveksten.
DB171121 Fikk diagnose etter 14 år ¶
AP171121 Hans diagnose gjorde at jeg kom inn under folketrygdens stønadsordning.
DA171119 Jeg gikk ut derfra med en brosjyre i hånda på en diagnose jeg aldri hadde hørt om, sier Jagland.
AP171118 Ifølge lege og doktorgradsstipendiat Trygve Berge ved Vestre Viken Bærum sykehus som har ledet studien er det usikkert hvor mange som har atrieflimmer i Norge, men minst 100.000 har en kjent diagnose .
DB171117 Vurderingene varierer fra en setning til flere sider og henger tett sammen med personens diagnose .
DA171115 Blant annet ble det vist til at 30-åringens diagnose er paranoid schizofreni og at han blant annet har alvorlige vrangforestillinger.
AA171115 Det å ta et videoopptak av barnet er skånsomt og billig, og vi kan også spare mange foreldre for stress og bekymring med diagnose når babyen er tre måneder.
AA171115 Barna må følges over lang tid, og det brukes store ressurser for stille diagnose .
AA171115 Diagnose etter 1,5 år ¶
DB171114 Vil ikke sette diagnose
DB171114 Setter man diagnose på en karakter, gir man inntrykk av at diagnostisering gjøres lettvint og ut fra synsing og ikke slik vi gjør det i virkeligheten.
DB171114 Men ifølge en studie utført av barneleger ved Dalhousie Universitet i Canada i 2000, som så på den mentale helsen til karakterene i Hundremeterskogen, er det triste eselet langt fra den eneste som viser tegn til en diagnose .
DB171114 Men barnepsykologen er ikke enig i at man skal sette diagnose på Hundremeterskogens innbyggere.
DB171113 Vi må slutte å bruke seirer over motstandere vi egentlig skal slå alle dager som friskmeldinger for et lag med en diagnose alvorligere enn som så.
BT171111 Risikofaktorer for tilbakefall og hva som kjennetegner god oppfølging vil også måtte bli veldig forskjellig avhengig av diagnose , alvorlighetsgrad og tilleggsbelastninger.
DB171107 Sykdom i munnhulen må ses på som en ordinær diagnose .
VG171106 ADHD var på 1980-tallet en relativt sjelden diagnose i USA - ca én av 100.
VG171106 - Lettere psykisk utviklingshemming er en varig diagnose og den kan påvirke han fremover, sa psykiater Tony Thørring Bakkejord, på spørsmål om det er risiko for gjentagelse, ifølge statskanalen.
DB171105 - Utviklingshemmede er en sårbar gruppe som trenger kostholdsveiledning tilpasset egen diagnose , sier professor Svein Kolset.
BT171105 Jeg har samme diagnose som ham, men er ikke farlig, sier Linda Garvik.
VG171104 Tidligere har også 27 av USAs fremste psykiatere og psykologer gått ut med lignende « diagnose » av presidenten.
BT171031 Det er ikke nok å få en diagnose , og bli satt opp på en venteliste.
AP171031 De ansatte er tydelige på at dette ikke er med bakgrunn i en krevende diagnose eller krevende pasient.
AP171031 Man behøver ikke være lege for å forstå at en diagnose , som mer eller mindre baserer seg på symptomet utmattelse, vil romme flere sykdommer og tilstander.
SA171030 Men hva er egentlig en diagnose ?
SA171030 Det skal godt gjøres å komme gjennom hele livet uten å pådra seg en eller annen diagnose underveis.
AP171030 På den annen siden kan helserapporten positivt bidra til en tidlig diagnose av sykdom eller at pasienten selv tar grep med forebyggende livsstilstiltak.
VG171029 Altså ; rett diagnose - feil medisin, sier helseleder Arne Myrland ved Helsekontoret i Bodø.
BT171029 Eiendomsmeglerens egen takstmann, eller for den del en tilfeldig valgt takstmann, har gang på gang vist seg uegnet til å stille teknisk « diagnose ».
SA171028 Fra nyttår blir maksimal stønadsperiode redusert fra fire til tre år, kravene til diagnose økes og presset til å flytte på seg forsterkes.
AP171027 | Teateranmeldelse : - Hva sier du når dette mennesket, som er så mye mer enn en diagnose , spør « Har jeg ikke livets rett.
AP171027 Hun har en diagnose , men er ikke syk.
AP171027 For hva sier du når dette mennesket, som er så mye mer enn en diagnose , spør « Har jeg ikke livets rett ?
AP171026 Hvidsten Dahls erfaring er at skoler og lærere etterstreber å finne frem til gode tiltak, men påpeker at selv om barn har samme diagnose så vil man ikke nødvendigvis lykkes ved å sette inn samme tiltak.
BT171025 Spillavhengighet er en diagnose som fører til økonomiske kriser, skam og skyldfølelse.
AP171022 3080 personer fikk diagnose lungekreft i Norge i 2016, det høyeste tallet som er registrert.
AP171022 Rasmussen : ME er en dårlig diagnose
AP171022 Men jeg er fast bestemt på at de råd og behandlinger vi tilbyr til pasienter, uansett diagnose skal være evidensbaserte så langt det er mulig.
AP171018 Legene har ikke greid å stille noen nøyaktig diagnose , men sier de har « sjelden, alvorlig lungesykdom ».
AP171018 Legene har ikke greid å stille noen nøyaktig diagnose , men sier de har « sjelden, alvorlig lungesykdom ».
NL171017 76% av ungdom i institusjoner har minst én diagnose med alvorlig psykisk lidelse.
AP171017 Rasmussen : ME er en dårlig diagnose
AP171017 47 prosent av deltagerne i PACE hadde en psykiatrisk diagnose , og KAT reduserte depresjon i denne gruppen.
DN171016 | Rett diagnose - feil medisin ¶
AA171016 For omtrent 8 prosent av disse, er symptomene så alvorlige at de tilfredsstiller kravene til en psykiatrisk diagnose .
VG171015 Om de kan få hjelp gjennom unntaksbestemmelsen skal de ha mulighet til det, uavhengig av diagnose , sier Høie.
VG171010 Derfor, 40 år etter Astrid Nøklebye Heiberg gikk i bresjen for å avdiagnostisere homofili, gikk Høyre til valg på å utrede hvordan vi kan få trans vekk som diagnose , men samtidig beholde alle helserettigheter.
DB171010 Den nye pleiepengeordningen gjør at foreldre går fra 100 prosent til 66 prosent lønn etter ett år og det ble innført en maksgrense for perioden foreldre kan motta pleiepenger for å pleie samme diagnose på sitt barn : 1300 dager, tilsvarende fem år.
AP171010 Rasmussen : ME er en dårlig diagnose
VG171009 - Det er en hjerteskjærende diagnose å få.
SA171009 Begrepet barseldepresjon er ikke en selvstendig diagnose .
NL171009 For omentrent 8% av disse er symptomene så alvorlige at de tilfredsstiller kravene til en psykiatrisk diagnose .
FV171009 Begrepet barseldepresjon er ikke en selvstendig diagnose .
BT171009 Begrepet barseldepresjon er ikke en selvstendig diagnose .
AP171009 SV-politiker Akhtar Chaudhry stilte en svært pessimistisk diagnose for paraplyorganisasjonen da fem store muslimske organisasjoner trakk seg ut i september.
AP171009 Rasmussen : ME er en dårlig diagnose
AP171009 Begrepet barseldepresjon er ikke en selvstendig diagnose .
VG171007 Hun er den første i verden som har fått behandlingen som nylig ble godkjent for bruk på alle barn med samme diagnose , av den amerikanske helsemyndigheten FDA.
AP171007 | ME er en dårlig diagnose Erik B.
AP171007 Og dette henger igjen sammen med det foregående poenget : Når det forskes på tiltak mot ME, forskes det på folk som har fått samme diagnose , men som ellers på mange måter er ulike hverandre.
AP171007 Hvordan skulle i så fall dette være mulig ? Én mulighet er denne : ME er en dårlig diagnose .
AP171007 Det virker tvert om rimelig om mange av dem som bærer samme diagnose har ulike behov, og kanskje også ulike plager.
AP171007 Dersom dette fikk stå som kriteriet på hva som gjør en diagnose god, måtte konklusjonen være at ME er en dårlig diagnose .
AP171007 Dersom dette fikk stå som kriteriet på hva som gjør en diagnose god, måtte konklusjonen være at ME er en dårlig diagnose.
SA171006 Det medisinske apparatet i Molde Fotballklubb har foreløpig ikke fått noen diagnose på skaden og avventer tilbakemelding fra Norges Fotballforbund.
DB171006 Hun har ikke fått en diagnose ennå.
DA171006 Hun forteller at hun har prøvd å stille en diagnose på ham i 30 år.
AP171006 Det medisinske apparatet i Molde Fotballklubb har foreløpig ikke fått noen diagnose på skaden og avventer tilbakemelding fra Norges Fotballforbund.
VG171004 I 2012 fikk hun nemlig en diagnose som betyr at hun er avhengig av blant annet sprøyter med cellegift og kortison.
DN171003 Av det ene dokumentet skal det fremgå at Abrahamsen har fått en diagnose som tilsier forhøyet blodtrykk og innsnevring på en blodåre til hjernen.
AP171003 - I og med at han har brukt skytevåpen under tidligere forbrytelser og brukt vold under tidligere rømningsforsøk i tillegg til å ha en diagnose som psykopat, bør Paddock ansees for å være ekstremt farlig, uttalte FBI-leder Palmer M.
AP171003 Ifølge forskningsgruppen bak studien oppfyller oppimot 1 % av engelsk ungdom kravene for ME diagnose , en langt større gruppe enn det vi diskuterer i Norge.
VG171002 Advarer mot for rask diagnose
DB171002 Avhengighet er en diagnose , og diagnoser utløser rett på hjelp i helsevesenet på en annen måte enn problemer.
VG171001 For å stille en diagnose kreves det at fagfolk konsulterer subjektet personlig, noe som ikke har blitt gjort.
SA171001 Det så ikke ut til å være i en duell og det medisinske apperatet til Rosenborg ville ikke kommentere noen diagnose til Eurosport i pausen.
DB171001 - Jeg får beskjed om at Rosenborgs lege ikke vil komme med noen diagnose på de Lanlays skade.
AP171001 Det så ikke ut til å være i en duell og det medisinske apperatet til Rosenborg ville ikke kommentere noen diagnose til Eurosport i pausen.
AP170928 Under rettssaken har den tiltaltes diagnose med Aspergers syndrom vært et tema, men retten har konkludert med at tiltalte var tilregnelig og skal dømmes for drap.
AP170928 Homofile i Norge har gått en lang vei etter at kriminaliseringen ble opphevet og homofili ikke lenger var en psykiatrisk diagnose .
AP170928 Saugstads måte å uttale seg på gir støtte til synet om at pasienter som kommer seg etter kronisk utmattelse/ME, ikke har hatt korrekt diagnose .
AA170928 Under rettssaken har den tiltaltes diagnose med Aspergers syndrom vært et tema, men retten har konkludert med at tiltalte var tilregnelig og skal dømmes for drap.
AP170925 Plager uten diagnose
AP170925 juni skrev jeg i Aftenposten om mine opplevelser som borreliosepasient, og hvordan jeg måtte til Tyskland for å få diagnose og behandling.
DB170924 Formatet har endret seg : fra prognose til diagnose .
VG170923 august, uten at han har fått noen diagnose .
DB170923 august, uten at han har fått noen diagnose .
AP170923 august, uten at han har fått noen diagnose .
AP170923 Det er ikke fordi én type utmattelse er « bedre » eller mer « ekte » enn en annen, men for at hver enkelt pasient skal få riktig diagnose og riktig behandling.
AP170921 Ikke-invasiv prenatal testing ( NIPT ) eller ikke-invasiv prenatal diagnose ( NIPD ) er to metoder for å analysere arvematerialet til fosteret ved at det tas en blodprøve av den gravide kvinnen ¶
AP170921 ME er en diagnose etter langvarige utmattelsestilstander ( CFS/ME ).
DB170919 I reportasjen snakket Charlotte Holst Fugelli om hvordan hun forholdt seg til mannens diagnose .
DB170919 Holst Fugelli blir fraktet i ambulansefly til Tromsø sammen med ektemannen, der det blir påvist at hjerteceller dør, uten at noen klar diagnose foreligger.
NL170915 Viktig å få tidlig diagnose
NL170915 Kanskje har noen påpekt at hukommelsen din ikke er som den en gang var, og kanskje er ikke en liten hukommelsessvikt så farlig - men det er viktig at du likevel kontakter lege - ikke bare for å få en diagnose , men for å utelukke andre sykdommer som også kan påvirke hjernen og gi demensliknende symptomer.
AP170915 Politiledere har fått en diagnose som er mer hemmende enn fremmende for deres lederskap.
AP170915 Nyfødtscreening kan gi en livreddende diagnose i tide.
AP170915 Analyse av en enkel blodprøve kan gi en livreddende diagnose i tide.
DB170914 Ser man på partiets historie når det gjelder likestilling, abort, homofili og annen sex, likner det en diagnose .
DB170914 I 2013 åpnet hun seg for første gang om problemet, uten å fortelle hvilken diagnose hun lider av.
AA170913 Det å få en diagnose løser ingenting.
AP170910 Er dette ondskap eller en form for diagnose , spør de Frode Thuen.
VG170909 Men jeg kan ikke forestille meg en diagnose som utfordrer hodet mer enn akkurat denne.
DB170906 Hva er det som gjør at diagnose betyr mer enn pasientens funksjonsnivå og hjelpebehov ?
AP170906 Er dette ondskap eller en form for diagnose , spør innsender.
DB170904 Pasientene mine kommer stort sett ikke til meg for å lete etter en diagnose .
NL170902 Dette kan ha fatale konsekvenser, både for diagnose og behandling.
NL170902 Dette kan ha fatale konsekvenser, både for diagnose og behandling, skriver styret i Samisk Legeforening.
DA170902 Har du vært borti at en pasient har klart å google seg til riktig diagnose før du selv kom fram til den ?
DA170902 Du konkurrerer med folk som googler om å finne riktig diagnose på TV, og knuser stadig googlerne.
DB170831 Forfatter, modell og « Top Chef»-profil Padma Lakshmi ( 46 ) har samme diagnose , og hun er blant grunnleggerne av The Endometriosis Foundation of America.
DB170831 Blant kvinner med en slik diagnose er skuespiller Jaime King ( 38 ), blant annet kjent fra filmer som « Pearl Harbor » og « Sin City », og tv-serien « Hart of Dixie ».
AP170828 De hadde samme diagnose .
VG170826 Ivana var lenge redd for å forlate Norge med en så alvorlig diagnose .
VG170826 Ivana er et eksempel på at moderne medisin kan redde livet til en ung kvinne med en dødelig diagnose , sier Richardson.
SA170821 Barna hadde ingen diagnose .
DA170821 35 prosent av alle uføre har en diagnose knyttet til psykiske lidelser.
DA170821 Jeg tolker det som at det er undertrykte følelser som skaper Thelmas problemer, mens « Black Swan»-karakteren i større grad har en diagnose , mener Eili Harboe.
DA170821 Jeg tolker det som at det er undertrykte følelser som skaper Thelmas problemer, mens « Black Swan»-karakteren i større grad har en diagnose , mener Eili Harboe.
DA170821 35 prosent av alle uføre har en diagnose knyttet til psykiske lidelser.
BT170821 Barna hadde ingen diagnose .
AP170821 Barna hadde ingen diagnose .
DB170816 Når vi leser leserinnlegg om ADHD høres det ut som noen har slikket på fingeren, stukket den i været og så tatt en avgjørelse på hvorvidt man har en diagnose , og om man skal medisineres.
DB170816 Igjennom oppveksten har Yousef følt på stigmaet det er å ha en diagnose .
DB170816 Det er sikkert mulig det kan bli gjort feil, men det er ikke slik at man går inn på kontoret til fastlegen og kommer ut fem minutter senere med en diagnose og en resept på sentralstimulerende midler.
VG170815 For å stille diagnose mener valgforsker Todal Jenssen at man først må vite hvordan partiet ligger an i sitt eget valgkamp-løp.
AP170815 Det finnes en annen pasient som har fått nøyaktig samme diagnose som deg.
DB170814 Plutselig kan jeg ikke få dispensasjon på bakgrunn av en diagnose som har en nevrobiologisk årsak, men jeg må heller bevise at jeg er aktuell for et studie ut fra det jeg har gjort de siste årene.
DB170812 Nyrebekkenbetennelse er en mer alvorlig diagnose enn vanlig « blærekatarr », som oftest går over av seg selv etter noen dager - og kan være svært smertefullt.
VG170810 Det nytter ikke å bare oppfordre bedrifter og arbeidsgivere generelt til å ansette de med en psykisk diagnose , uten å lage noen handlingsplaner for hvordan dette skal gjøres.
VG170810 Det burde være krav til at man må ansette de med en diagnose , på lik linje som visse arbeidsplasser har krav til kjønnsfordeling.
VG170810 Da Høyre vant valget i 2013, og Erna Solberg holdt sin første nyttårstale samme år, var det mange som jublet da hun oppfordret bedrifter til å ansatte folk med hull i CV-en, og også de med en psykisk diagnose .
DA170810 Det er en fordel at legen kjenner vår sykehistorie for å gi best mulig oppfølging og stille riktig diagnose så tidlig som mulig i et sykdomsforløp.
VG170808 Det er ingen medisinsk eller psykologisk diagnose som gis da uttrykket benyttes regelmessig og metaforisk i flere velkjente sammenhenger.
DB170808 Unge mennesker uten diagnose vil i enkelte tilfeller kunne oppleve å bli presset ut i arbeidstiltak som de som følge av sin udiagnostiserte lidelse i realiteten ikke er i stand til å utføre.
DB170808 En riktig fastsatt diagnose vil kunne utløse et gjennomtenkt behandlingsforløp - både med og uten medikamentell behandling.
DA170808 Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen ( H ) fra Drammen mener ME-rammedes tilbud må bedres, siden stadig flere får diagnosen - hvorav mange unge, og de forblir ofte kasteballer i systemet i lang tid før de eventuelt får en diagnose .
VG170807 - Hvis du har en manual for hvordan man gjør dette, hvordan man fastsetter diagnose - for ME er jo diagnosespørsmålet omdiskutert - hva slags tilbud man skal gi, hva man skal gjøre hvis tilbudet ikke fungerer.
VG170806 I 2001 ble han utestengt i to år, men dommen ble halvert da Gatlin forklarte at han hadde tatt medisiner for ADD - en diagnose han fikk som niåring.
AP170804 Men vi har en del som tyder på at psykiske helseproblemer ( mildere plager, uten diagnose ) øker, spesielt blant barn og unge.
AP170804 Behovet vurderes som regel ut fra henvisningsgrunn, diagnose og hvordan de fungerer i hverdagen.
VG170802 Sylvi Listhaug mener Sp-nestlederen og kulturministeren bommer i sin diagnose over norske verdier.
AA170801 Legen kunne derfor ikke fastsette en riktig diagnose tidlig, eller legen manglet rett og slett kunnskap om at en betydelig andel av personer med minoritetsbakgrunn har hyppig melke-intoleranse.
VG170726 Det er i det hele tatt merkelig at islam er den eneste religionen holder seg med et begrep som på denne måten stiller en diagnose på dens motstandere.
NL170721 Dersom pasienten kommer inn med en enkel og kjent diagnose , står mottaksapparatet klart for hurtig respons og vellykkete prosedyrer.
AP170720 | Jente ( 18 ) : Etter en uke som voksen fikk jeg en ny diagnose .
AP170719 Med et sammensatt sykdomsbilde tok det tid å stille riktig diagnose , og frustrasjonen over å gå sykmeldt vokste.
VG170717 - Jeg har en diagnose som gjør at jeg ville vært død i dag dersom det ikke hadde vært for forsikringen min gjennom « Obamacare », sa en av dem til applause fra de andre. #StopTrumpCare har også gjennomført aksjoner i ulike delstater på « hjemmekontorene » til en rekke av senatorene.
DB170715 Selv som kunstner, frilanser eller selvstendig næringsdrivende får du en diagnose om du dropper sommerferien.
VG170711 På Tønsberg sykehus har vi pasienter til behandling med omtrent samme diagnose som Tone, som går på medikamentet.
DN170710 Fredsprisvinneren fra 2010 får en dårlig diagnose av det kinesiske sykehuset han er innlagt på.
DN170710 Det kinesiske sykehuset i Shenyang som behandler Liu Xiaobo gir en dårlig diagnose for fredsprisvinneren.
VG170709 Tønsberg sykehus har en håndfull pasienter med samme diagnose som Tone.
VG170709 På Tønsberg sykehus har vi pasienter til behandling med omtrent samme diagnose som Tone, som går på medikamentet.
DA170708 Fram til for et år siden kunne man bare søk om å skifte kjønn dersom man hadde fått en diagnose , startet medisinsk behandling og blitt sterilisert.
AA170707 - Deres diagnose er at sykdommen utvikler seg veldig raskt og at leveren hans nå er så dårlig at han ikke kan få mer behandling.
DB170706 - Alle i Wolves er sjokkert og trist over nyheten om Carls diagnose .
AA170706 - Deres diagnose er at sykdommen utvikler seg veldig raskt og at leveren hans nå er så dårlig at han ikke kan få mer behandling.
DB170701 Loven som gjør det mulig å skifte kjønn i folkeregisteret uten å ha en bestemt diagnose og uten medisinsk behandling.
VG170630 I Norge er det slik at transseksualisme er betegnet som en psykiatrisk diagnose .
VG170630 Det bør fortsatt være en diagnose , mener hun, ettersom det er en forutsetning for å få tilgang til behandling i det norske helsevesenet.
VG170628 Mange er ivrige på å sette strek for denne debatten, og komme med en tydelig diagnose .
DB170628 Symptomtyngden på handlingstidspunktet er avgjørende, ikke en diagnose , og det er retten, ikke rettspsykiaterne, som skal avgjøre skyldspørsmålet.
VG170627 Ikke at man må ha en diagnose for å ha det vondt.
DN170627 MD-appen bruker kunstig intelligens, big data og en « chatbot » - et dataprogram som kan holde samtaler på et høyt nivå for å gi brukeren en diagnose på helseproblemet.
DN170627 MD-appen bruker kunstig intelligens, big data og en « chatbot » - et dataprogram som kan holde samtaler på et høyt nivå for å gi brukeren en diagnose på helseproblemet.
VG170626 I 1977 ble homofili strøket som psykiatrisk diagnose .
DA170626 - Venstres egen diagnose er at de i for stor grad har blitt et ensaksparti ved å ha løftet miljø som hovedsak.
BT170626 Lagmannsretten finner det bevist at hun stilte diagnose på ham og ga ham ADHD-medisin.
VG170624 For pasientorganisasjonen for mennesker som søker eller har diagnose transseksualisme, Harry Benjamin Ressurssenter er omorganiseringen etterlengtet : ¶
VG170623 Jonas Gahr Støre har riktig diagnose på Norge.
VG170623 Sammen ønsker de å endre hvordan helsevesenet ser på transpersoner, fra å være en psykiatrisk diagnose til at de ikke blir sett på som syke, men med et behov for hjelp.
DB170622 DETTE ER IKKE en overflatisk diagnose tuftet på observasjoner eller synsbedrag 16+16-tilhengerne vil hevde kan sidestilles med hvordan fanden leser bibelen.
AP170622 En gjennomgående diagnose i mediene har gått ut på at det var ansvarligheten som vant over populismen.
DB170616 Uavhengig av diagnose kan man være strafferettslig tilregnelig i gjerningsøyeblikket.
DB170616 Prinsippet om at en psykotisk diagnose automatisk gjør noen strafferettslig utilregnelig erstattes nå med et krav om at det skal være en alvorlig sinnslidelse.
DB170616 De skal balanseres mot hverandre i stedet for en medisinsk diagnose om utilregnelighet som retten passivt må forholde seg til, sier Elvenes.
DB170616 - At man har en diagnose skal heller ikke automatisk gi fripass til slippe straff, det er urimelig.
VG170615 It goes way beyond shy », og forteller at hun har prøvd å stille en diagnose på ham i 30 år.
DA170615 Hun forteller at hun har prøvd å stille en diagnose på ham i 30 år.
DA170615 Hun forteller at hun har prøvd å stille en diagnose på ham i 30 år.
AP170615 | Jeg er en av de borreliose-syke som måtte til utlandet for å få diagnose og nødvendig behandling Tore Beito ¶
AP170615 Jeg er en av de borreliose-syke nordmennene som i 2017 måtte reise til utlandet for å få diagnose og nødvendig behandling.
VG170613 - Med min diagnose er det lett å bli ufør.
VG170613 - Hvis Fylkesmannen får kunnskap om at det er brukt feil diagnose , og det er gjort en feil, vil vedtaket bli endret.
VG170613 - Fikk feil diagnose
VG170613 VG skrev søndag om 22-åringen, som på grunn av en kronisk diagnose ikke har klart å komme seg inn i arbeidslivet.
VG170613 - Noen medisiner er pregodkjent i forhold til diagnose .
DB170613 Hun har fått diagnose russkade og ADHD.
VG170611 Selv om hun har fått en medisinsk diagnose , får hun ikke tilstrekkelig økonomisk støtte for dempe smertene.
BT170608 Hun har en sjelden diagnose som heter Primær Cilie Dyskinesi.
NL170607 Makten til å bestemme hvem som skal snakke med hvem, hva som skal skrives, hvilke diagnose man egentlig har, og hva som er « sannheten ».
DB170606 Det betyr imidlertid ikke at hun er overtrent, som er en langt mer omfattende og alvorlig diagnose .
DB170606 Når et menneske kommer på sykehus skal man igjennom et regime med utredning, diagnose og behandling.
VG170603 - Personer som etter opphold i vanninstallasjonen knyttet til Giant Psycho Tank 2000 på Høvikodden har blitt syke med utslett, bør ta kontakt med lege for sikker diagnose og eventuell behandling, oppfordrer kommuneoverlegen.
SA170603 - Personer som etter opphold i vanninstallasjonen knyttet til Giant Psycho Tank 2000 på Høvikodden har blitt syke med utslett, bør ta kontakt med lege for sikker diagnose og eventuell behandling, oppfordrer kommuneoverlegen.
DA170603 - Personer som etter opphold i vanninstallasjonen knyttet til Giant Psycho Tank 2000 på Høvikodden har blitt syke med utslett, bør ta kontakt med lege for sikker diagnose og eventuell behandling, oppfordrer kommuneoverlegen.
AA170603 - Personer som etter opphold i vanninstallasjonen knyttet til Giant Psycho Tank 2000 på Høvikodden har blitt syke med utslett, bør ta kontakt med lege for sikker diagnose og eventuell behandling, oppfordrer kommuneoverlegen.
AP170602 Alle som er blitt syke med utslett etter å ha vært på kunstutstilling på Henie Onstad Kunstsenter Høvikodden, bør ta kontakt med lege for sikker diagnose og eventuell behandling.
VG170601 - Jeg fikk en diagnose som er alvorlig i juni, prostatakreft, og jeg skrev av meg min egen elendighet på Vilhelm Thygesen, samtidig som jeg gjorde det med et glimt i øyet, sa Michelet i TV-programmet « Store Studio » på NRK i 2008, gjengitt av seher.no.
DB170601 - Jeg fikk en diagnose som er alvorlig i juni, prostatakreft, og jeg skrev av meg min egen elendighet på Vilhelm Thygesen, samtidig som jeg gjorde det med et glimt i øyet, sa Michelet i tv-programmet.
DB170531 - Dersom du på ferien får mistanke om at du eller barnet ditt har fått meslinger bør du umiddelbart kontakte din reiseforsikrings alarmsentral, som vil henvise deg til kompetent lokal medisinsk hjelp som kan stille diagnose .
DB170530 Dette er andre gang Newton-John har fått samme diagnose .
BT170529 På den tiden var det vanlig å se på psykiske problemer som en diagnose som « lå » i individet.
BT170528 Den undervektige anorektikeren som ofte portretteres i media er ikke representativ, verken når det gjelder diagnose eller vekt.
DA170521 MS er en idiotisk, forferdelig diagnose som er dritkjip og som ingen burde ha.
DA170521 En uforutsigbar diagnose banket hardt på døren, sånn i tilfelle hun var blitt litt for ovenpå.
DA170521 - Det der at du skal være takknemlig for å ha fått en diagnose fordi man får øynene opp for nye ting, det er bare tull.
VG170520 Hva man ellers tester for hvis man er usikker på diagnose , er med utgangspunkt i pasientenes sykdomshistorie, symptomer og problemstillinger.
SA170520 Jeg hadde ingen diagnose , heller ingen timeavtale.
SA170520 Jeg hadde ingen diagnose , heller ingen timeavtale.
DA170520 Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller diagnose enn barn som er født tidlig på året, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
AA170520 Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller diagnose enn barn som er født tidlig på året, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
DN170519 Ukritiske teknologiråd om digital helse ¶ Diagnose : « Dum og frekk » ¶ ¶
DB170518 Jeg ble liggende på sykehus og fikk ikke riktig diagnose i USA.
NL170517 Noen måneder senere, etter en ny koloskopi fikk hun endelig en diagnose : Morbus Crohn.
VG170515 Mange av dem har en psykisk diagnose .
AP170515 Også svært mange voksne holder seg unna matvarer de tror de er allergiske mot, selv om de aldri har fått diagnose eller medisiner.
AP170515 Det er vanlig at foreldre selv setter diagnose på barna og utsetter dem for restriksjoner i matveien, ifølge professor Karin Lødrup Carlsen ved Universitetet i Oslo.
AP170514 - Det er ingen tvil om at Medias Klinikums behandlingsresultater for kreftpasienter med langt fremskreden diagnose er overlegent bedre enn ved vanlig cellegift.
AP170514 - Det er ingen tvil om at Medias Klinikums behandlingsresultater for kreftpasienter med langt fremskreden diagnose er overlegent bedre enn ved vanlig cellegift.
DB170512 Han forteller at presidenten har en diagnose som gjør at han ikke tåler sterkt lys, og at han derfor må « hvile øynene sine ».
AP170510 Bakgrunn for utredningen, første diagnose og oppfølging, samt behandling av pasientene, er blant områdene vi trenger mer informasjon om.
SA170509 - Det var i fjor høst, før jeg fikk en diagnose , og da alt så mørkt ut.
FV170509 - Det var i fjor høst, før jeg fikk en diagnose , og da alt så mørkt ut.
DB170509 Men når foreldre nekter barn en hel haug med matvarer uten begrunnelse i diagnose fra lege, er det ikke ofte så veldig bra.
AP170509 - Det var i fjor høst, før jeg fikk en diagnose , og da alt så mørkt ut.
AP170509 - Det var i fjor høst, før jeg fikk en diagnose , og da alt så mørkt ut.
AA170509 - Det var i fjor høst, før jeg fikk en diagnose , og da alt så mørkt ut.
AP170508 Bakgrunn for utredningen, første diagnose og oppfølging, samt behandling av pasientene, er blant områdene vi trenger mer informasjon om.
DB170507 Etter å ha blitt feildiagnostisert flere ganger, fikk han til slutt riktig diagnose .
DA170507 Impotens er en diagnose det er mulig å løse.
AA170507 Skremt : « Det skremmer meg at barn med en diagnose ikke skulle fått livets rett, hvis det var mulig å finne alle diagnosene med fosterdiagnostikk » skriver Martine Eliasson. 3. mai var jeg på debatten « Verdien av et liv » på Litteraturhuset i Trondheim.
AA170507 Poenget mitt er at en diagnose definerer ikke en persons livskvalitet, da dette er en subjektiv opplevelse og ikke en objektiv størrelse.
AA170507 Om det fantes en kur mot min diagnose , ville jeg som 6-åring sannsynligvis ha tatt den.
AA170507 Men en diagnose er ikke beskrivende for personens livskvalitet.
AA170507 Jeg har selv en diagnose som jeg fikk ved ni måneders alder.
AA170507 Jeg har blitt påført en diagnose i et medisinsk perspektiv, men diagnosen definerer likevel ikke meg.
AA170507 Jeg er lykkelig og det livet jeg har levd med en diagnose ville jeg ikke vært foruten.
AA170507 Har selv diagnose
AA170507 En diagnose som kun blir formidlet ved bruk av medisinske termer kan virke skremmende for kommende foreldre.
AA170507 Det er i og for seg ikke er negativt, men det skremmer meg at barn med en diagnose ikke skulle fått livets rett, hvis det var mulig å finne alle diagnosene med fosterdiagnostikk.
DB170506 - Overvekt er en alvorlig diagnose .
SA170505 - Jeg er mest fascinert av at det ikke er en hundre prosent diagnose som er satt.
FV170505 - Jeg er mest fascinert av at det ikke er en hundre prosent diagnose som er satt.
DB170505 Etter å ha blitt feildiagnostisert flere ganger, fikk han til slutt riktig diagnose .
BT170505 - Jeg er mest fascinert av at det ikke er en hundre prosent diagnose som er satt.
AP170505 - Jeg er mest fascinert av at det ikke er en hundre prosent diagnose som er satt.
VG170503 Fikk påvist sjelden diagnose
DB170502 Eide mener TV 2 tar feil når de sier at det ikke var alle pasientene som nødvendigvis hadde en diagnose , når det ble tatt vevsprøver av dem.
DB170502 - Men du « mistanke om » og diagnose er det samme ?, spurte Holter Torp.
DB170502 - De hadde diagnose
DB170501 Sist jeg snakket med ham for nesten to år siden, spurte jeg han om en henvisning til en spesialist for å få en diagnose på en klump i halsen, noe som hindret meg i å fortsette fremførelsen av stykket « Citizen Twain ».
BT170430 Åtte av ti personer med resistent tuberkulose har ikke tilgang til diagnose og behandling.
BT170429 Jeg hadde ingen diagnose , heller ingen timeavtale.
VG170428 Vi var flere ganger hos lege og på sykehus, men ingen klarte å stille noen diagnose .
VG170428 Noen uker etter at datteren fikk en diagnose fryktet de at hun ikke ville overleve.
VG170428 Kjent diagnose
VG170428 Først i september da hun hadde blitt veldig mye verre, fikk familien endelig en diagnose , etter undersøkelser på Rikshospitalet i Oslo : Niåringen hadde fått autoimmun encefalitt, som betyr at kroppens immunforsvar hadde angrepet hjernen og forårsaket en hjernebetennelse.
SA170428 De aller fleste av disse trenger en jobb, ikke en diagnose eller uføretrygd.
DB170427 Homofili var en psykiatrisk diagnose i Norge fram til 1977.
DB170425 Åtte prosent har en diagnose .
DB170424 800 000 så filmen bygget på Ingvar Ambjørnsens romaner, og Per Christian Ellefsen ble synonymt med denne undrende fyren som vandrer engstelig rundt i verden, sannsynligvis med en diagnose , og en god porsjon sosial angst.
DA170421 Før jeg var åpen om min diagnose veide jeg opp eventuelle ulemper ved å være åpen, mot stresset med å prøve å holde den hemmelig, og det siste ville jeg ikke taklet.
DB170420 Nylig stilte programvaren en diagnose for en 60 år gammel dame med en sjelden form for leukemi på 10 minutter.
DA170420 Det betyr at man verken trenger henvisning eller diagnose for å oppsøke oss.
AA170419 Medisiner kan hjelpe dem, og vi oppfordrer alle som mistenker at de har en allergi, om å gå til legen for å få en diagnose , sier Bistrup.
DN170417 Ukritiske teknologiråd om digital helse ¶ Diagnose : « Dum og frekk » ¶
DB170417 Du har kvinner som ikke drikker fordi de er gravide, folk som er avholds av religiøse årsaker og mennesker med en diagnose som gjør at de ikke bør drikke, forteller Brunborg.
DB170414 AKTIV FORFATTER : Som 75-åring fikk legen Berthold Grünfeld en alvorlig diagnose .
BT170414 Færre dør av hjerteinfarkt, men flere unge mennesker havnet på sykehus med en slik diagnose .
DB170409 Med mindre du er en hest, kan du ta skylapper av eller på ettersom det passer deg, mens tunnelsyn er en medisinsk diagnose , « en form for sterk synssvekkelse hvor bare den sentrale delen av synsfeltet er bevart.
DB170408 De fleste mennesker med et aneurisme har ingen symptomer, så tidlig diagnose er vanskelig.
DB170406 Mamma stilte imidlertid spørsmålstegn ved legens diagnose .
DB170406 FIKK FEIL DIAGNOSE : Etter å ha blitt alvorlig syk på ferie i Asia i 2004, ble Elin Reitan feilaktig diagnosert med blindtarmbetennelse.
AA170405 Det som slår meg i debatten er imidlertid følgende : Når vi omtaler mennesker som en « sak » eller en « diagnose » blir det enklere både for politikere og oss alle å bidra til det sorteringssamfunnet vi ikke vil ha, enten bevisst eller ubevisst.
AA170405 Det blir alltid annerledes når vi ser på et ufødt menneske som noen som har livets rett, uavhengig av dets diagnose , og ikke som et objekt vi kan bestemme over.
DB170404 Etter denne regelendringen kan alle - også helt friske utøvere - bruke andre astmamedisiner uten diagnose og Ventoline opp til maksgrensa på 1600 mikrogram over 24 timer.
DB170404 - Veldig mange av astmatikerne har nok en helt reell diagnose .
SA170403 - Enkelte vil hevde at mobilavhengighet ikke er en diagnose , men mange har nok en overdreven bruk av internett og mobil.
BT170403 - Enkelte vil hevde at mobilavhengighet ikke er en diagnose , men mange har nok en overdreven bruk av internett og mobil.
AP170403 - Enkelte vil hevde at mobilavhengighet ikke er en diagnose , men mange har nok en overdreven bruk av internett og mobil.
FV170402 - Enkelte vil hevde at mobilavhengighet ikke er en diagnose , men mange har nok en overdreven bruk av internett og mobil.
AA170330 For meg handler det ikke om at jeg ikke vil, men min sønn har diabetes 1, min datter en sjelden diagnose som heter nevrofibromatose og selv har jeg ME.
VG170329 Vi er skeptiske når Hauglie sier at sykdomskravet skal synliggjøres : Når alle trenger en diagnose for å få støtte, kan det kamuflere sosiale problemer som fattigdom, ensomhet og belastningene ved å gå ledig lenge.
BT170325 Det er uendelig mye som føles bedre hvis det finnes en diagnose eller en vitenskapelig forklaring bak problemene du har.
AP170325 Det infiserte såret, og den vennlige legens jakt på en diagnose , og helbredelse, blir en speiling av den unge kvinnens identitetsjakt.
DN170323 Rekrutteringen robotiseres : - Alle kan ikke stå i rampelyset ¶ Diagnose : « Dum og frekk » ¶
DB170321 NY DIAGNOSE : Emil Hegle Svendsen fikk ødelagt mye av forberedelsene foran sesongen.
BT170321 Det er viktig å understreke at hun også skriver at hun er klar over at det kunne vært verre, og hun kunne slitt med en diagnose .
BT170321 Først trengs en korrekt diagnose , deretter kan vi gi riktig terapi.
DN170320 Sykepleiere plages av rusede eldre ¶ Diagnose : « Dum og frekk » ¶
DB170320 Det er vanskelig, nettopp fordi autisme er forskjellig for hver eneste person med en slik diagnose , sier Ferraro.
DB170318 ¶ SJELDEN DIAGNOSE : Kevin Breens liv sto i fare, men til slutt fant legene ut at han hadde en uhyre sjelden sykdom.
DB170318 Helt til de avdekket en diagnose som nesten er statsistisk umulig.
DB170318 Dette er vanligere blant kvinner, men likevel en uhyre sjelden diagnose .
DB170318 Breen opplevde organsvikt mens legene forsøkte å finne en diagnose , og i et forsøk på å redde disse organene omdirigerte de blodomløpet hans.
DB170317 Å tro om noen at vedkommende « har en diagnose », betyr at man tenker at vedkommende ikke helt befinner seg i denne verden, er utilregnelig, eller farlig.
DB170317 Uten å stille, eller ikke stille, noen diagnose : En person som klarer det Trump klarer, kan ikke være personlighetsfortyrret.
DB170317 Tilfredsstiller man en diagnose , er atferdsreportoiret begrenset.
DB170317 Så et mer interessant spørsmål, egentlig, er dette : Hva er det med oss, som gjør at vi tror Trump må ha en diagnose ?
DB170317 Samtidig er det fullt mulig å være svært farlig og ikke ha noen diagnose .
DB170317 Når man sier om en person at vedkommende må « ha en diagnose », er det klart at det ikke er lungebetennelse man snakker om.
DB170317 Noen av våre aller farligste har en diagnose .
DB170317 Mitt forslag til forklaring på at folk tror at Trump har en diagnose , og at denne diagnosen altså ikke er i samme kategori som lungebetennelse, er at han bryter reglene så selvsagt, og at han slipper unna med det.
DB170317 Mennesker har ikke diagnoser inni seg : de tilfredsstiller, eller tilfredsstiller ikke, krav til en diagnose .
DB170317 Men da er det ikke lenger snakk om noen diagnose , men om hva han har lært, eller rettere sagt, ikke lært : Han kan ha lært at uansett hva han gjør, får det ingen negative konsekvenser for ham.
DB170317 For meg er en diagnose ikke noe annet enn et stykke papir, gjerne med signatur og stempel, hvor det står at en person viser samme måte å være på som en rekke andre mennesker, og at denne væremåten er kjent for å være problematisk.
DB170317 For en psykolog trenger ikke en diagnose være mer enn et arbeidsverktøy, mens f.eks. rettsvesenet kan se annerledes på dét.
DB170317 Et mer interessant spørsmål, egentlig, er dette : Hva er det med oss, som gjør at vi tror Trump må ha en diagnose ?
DB170317 En psykiatrisk diagnose , enten man ser på det som et arbeidsverktøy som man kan revurdere etter hvert som behandlinga skrider frem eller ikke, er ingen spøk.
DB170317 Det er ingen klar sammenheng mellom det å ha en diagnose og det å være farlig.
DB170317 Det er heller ikke mulig : Skal man stille en diagnose , må man vite ting om en person som det ikke er mulig å vite uten en grundig undersøkelse.
AP170316 Når fastlegen skal stille en diagnose , innebærer det ofte en god porsjon gjetting.
AP170316 Det vil kunne gi deg både tidlig diagnose og bedre behandling, fordi medisiner ofte virker ulikt på ulike genomer.
DN170315 på to år ¶ ¶ | Diagnose : « Dum og frekk » ¶
BT170315 Hun hadde nå fått en diagnose , men manglende tilrettelegging og oppfølging førte til at hun droppet ut etter kort tid.
DB170314 DIAGNOSE : Det finnes reelle problemer, og Oslo er på mange måter en delt by.
BT170314 En kulturmelding skal både levere en diagnose over norsk kulturliv, og samtidig peke ut en del prioriterte satsingsområder for kulturpolitikken i tiårene fremover.
VG170311 Det er kanskje for mye å forlange at leger som er eksperter på ett organ eller en diagnose også skal være de beste til å se hele mennesket.
BT170311 Men den viktigste og overlegent vanligste akutte kirurgien er behandling av pasienter innlagt tiltrengende øyeblikkelig hjelp med en kirurgisk diagnose . 80 prosent av disse innleggelsene ( utenom ortopedi ) er gastrokirurgi ( mage- tarmkirurgi ).
BT170311 Knapt halvparten av alle som legges inn akutt med en ikke-ortopedisk diagnose , behøver operasjon.
DB170310 Gutten fikk diagnose bronkitt.
DA170310 Republikanernes plan beholder de mest populære delene fra Obamas reform : Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring.
VG170309 Det var en utrolig lettelse å få en diagnose , innrømmer Solemdal.
DB170309 Nye Insignia vil være utstyrt med Opel OnStar, et system som allerede leverer tjenester fra automatisk varsling ved ulykke, til diagnose og hjelp til å finne reisemål.
AA170308 LO-medlemmene i helse og omsorg opplever først og fremst trakassering fra brukere og pasienter, og legger ofte vekt på at atferden har sammenheng med pasientens diagnose og sykdomsbilde.
SA170307 Å bli stemplet med en alvorlig diagnose , som åpenbart er feil, kan være identitetskrenkende for jenten.
SA170307 | En feilaktig psykiatrisk diagnose kan ikke sammenlignes med et utdatert røntgenbilde !
SA170307 På TV2 sammenligner Kleppa diagnosen « lett psykisk utviklingshemning » med « et røntgenbilde som viser en diagnose , og der nye bilder viser noe annet ».
SA170307 Hvordan kan Fylkesmannen, ved Kleppa, nekte pasienten å få slettet en så inngripende diagnose , som åpenbart ble satt på feil grunnlag ( på grunn av en feil i IQ-testen WISC III ) ?
SA170307 Det er en alvorlig diagnose , og regnes som en livslang tilstand.
SA170307 DEBATT : Jeg ble nesten målløs, men heldigvis bare nesten, da Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, på TV2, sammenlignet diagnosen « lett psykisk utviklingshemning » med « et røntgenbilde », og på den bakgrunn nekter å slette en diagnose som påviselig er feil.
DN170307 Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring.
DB170307 Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring.
DA170307 Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring.
AA170307 Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring.
VG170306 Det kan være at man har tatt prøven feil, at man ikke har pasienthistorikk, så man ikke vet hva tidligere screeningprøver har vist, eller så kan det hende at man ikke har vært nøye nok når man har sett på prøven, sier hun, men påpeker det er svært få som opplever å få feil diagnose .
AA170306 Det kan være at man har tatt prøven feil, at man ikke har pasienthistorikk, så man ikke vet hva tidligere screeningprøver har vist, eller så kan det hende at man ikke har vært nøye nok når man har sett på prøven, sier hun, men påpeker det er svært få som opplever å få feil diagnose .
BT170305 Erdogan i Tyrkia og Putin i Russland ser ut til å lide av samme « diagnose ».
AA170302 Mulighet for gradert sykmelding ble ikke nevnt, heller ikke at jeg med kontorjobb trolig har mer tilretteleggingsmuligheter enn en anleggsarbeider med samme diagnose .
FV170228 De sakkyndige slår fast at han har psykopatiske trekk, men har ikke kunnet sette noen diagnose ettersom personligheten hans ennå ikke er ferdig utviklet.
VG170227 Teambaserte lavterskeltjenester i kommunene gir mulighet for å gi folk rask hjelp der de bor, før de blir så dårlige at de kvalifiserer for en diagnose .
VG170227 Og du skal ha rett til hjelp uavhengig om du kvalifiserer for en diagnose , eller ikke.
DB170227 Nye Insignia vil være utstyrt med Opel OnStar, et system som allerede leverer tjenester fra automatisk varsling ved ulykke, til diagnose og hjelp til å finne reisemål.
AP170224 Er det riktig at vi må gi mennesker en psykiatrisk diagnose for å sikre dem inntekt ?
AP170224 Er det riktig at vi må gi mennesker en psykiatrisk diagnose for å sikre dem inntekt ?
AA170221 Det er den del av veien som starter ved diagnose eller kanskje den dagen man er « ferdigbehandlet ».
AA170221 De har møtt en livstruende diagnose , vært utfordret på eksistensielle spørsmål og har vært igjennom komplisert og krevende behandling.
VG170220 Noe blogger Andreas Selliaas har analysert og utdypet på utmerket vis under tittelen « Skiforbundet ble ikke friskmeldt, de fikk en diagnose ».
SA170220 Feil diagnose , feil medisin ¶
DB170220 « Utvalget har ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose ».
DB170220 ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose ».
BT170218 En kan ikke gi opp livet selv om en får en diagnose .
AP170218 Han var pasienten som i protest mot egen diagnose okkuperte Gaustad sykehus i 11 år.
DB170217 blitt gjort kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamental behandling som om de skulle hatt slik diagnose ".
DB170217 " Utvalget er ikke blitt gjort kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamental behandling som om de skulle hatt slik diagnose ".
DB170217 En kvinne med en kreftdiagnose og en psykisk diagnose , kjempet i over ni år før hun endelig fikk riktig utbetaling.
FV170216 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
DB170216 Fikk medisin uten diagnose
DB170216 Vi har lenge jobbet ut fra en hypotese om at ME er en alvorlig sykdom som krever en stringent diagnose , slik som Canada-kriteriene.
DB170216 Med bakgrunn i de siste forskningsresultater inviterer vi professor Wyller til et samarbeid for å skille mellom disse diagnosegruppene også i Norge, gjerne med en landsrepresentativ spørreskjemaundersøkelse som tar utgangspunkt i om ME-pasientene kjenner hvilke kriterier de har fått sin diagnose ut fra.
AA170216 Hos barn medADHD fant forskerne at fem regioner av hjernen var noe mindre enn hos barn uten diagnose .
SA170215 - I den grad en diagnose kan stilles uten å vente på blodprøver og slikt, så vet vi at det har vært en virusinfeksjon og noen bakterier i tillegg.
SA170215 - Du har ikke fått noen diagnose ?
FV170215 - I den grad en diagnose kan stilles uten å vente på blodprøver og slikt, så vet vi at det har vært en virusinfeksjon og noen bakterier i tillegg.
FV170215 - Du har ikke fått noen diagnose ?
BT170215 - I den grad en diagnose kan stilles uten å vente på blodprøver og slikt, så vet vi at det har vært en virusinfeksjon og noen bakterier i tillegg.
BT170215 - Du har ikke fått noen diagnose ?
AP170215 - I den grad en diagnose kan stilles uten å vente på blodprøver og slikt, så vet vi at det har vært en virusinfeksjon og noen bakterier i tillegg.
AP170215 - Du har ikke fått noen diagnose ?
AA170215 - I den grad en diagnose kan stilles uten å vente på blodprøver og slikt, så vet vi at det har vært en virusinfeksjon og noen bakterier i tillegg.
AA170215 - Du har ikke fått noen diagnose ?
VG170213 Videoen hun filmet avslørte en alvorlig diagnose .
VG170213 Det er viktig å stille en diagnose så tidlig som mulig for at skadene skal bli så små som mulige, sier barnelege ved Spesialsenteret for epilepsi, Marit Bjørnvold.
SA170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
FV170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
BT170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
AP170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
AA170212 En behandling vurderes ut fra hundens diagnose og prognose - og i samråd med eier, sier Roaldset.
AA170212 Først som første steg for å få satt en diagnose , og dernest fordi man skal selge medikamenter.
AP170211 En behandling vurderes ut fra hundens diagnose og prognose - og i samråd med eier, sier Roaldset.
SA170210 Du får stilt bilens diagnose på en forståelig måte, av teknikeren som faktisk jobber med bilen.
FV170210 Du får stilt bilens diagnose på en forståelig måte, av teknikeren som faktisk jobber med bilen.
DB170210 En sjekk hjemme på badet kan bidra til en raskere diagnose før sykdommen rekker å utvikle seg.
BT170210 Du får stilt bilens diagnose på en forståelig måte, av teknikeren som faktisk jobber med bilen.
AP170210 Du får stilt bilens diagnose på en forståelig måte, av teknikeren som faktisk jobber med bilen.
AA170210 Du får stilt bilens diagnose på en forståelig måte, av teknikeren som faktisk jobber med bilen.
DB170209 I denne undersøkelsen hadde fire av fem oppgitt ME som diagnose , og det er ingen andre diagnoser som skiller seg ut i resultatene.
DB170208 Interessen kommer av at den belgiske modellen Hanne Gaby Odiele har stått frem med sin diagnose Androgent Insensitivitet syndrom ( CAIS ).
DB170208 Hanne Odieles diagnose er ikke av de mest utfordrende interkjønnvarianter.
VG170207 - En generell diagnose er « helt grei ».
DA170207 I dag kan vi stille sikker diagnose før demens.
AP170206 Utfordringen er å stille riktig diagnose tidlig nok.
AP170206 Utfordringen er å stille riktig diagnose på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan behandle de riktige pasientene tidlig nok.
AP170206 Samtidig kan vi ikke utvikle effektiv behandling uten presis diagnose , og for mange som kjenner på sviktende hukommelse oppleves informasjon om årsak og prognose viktig.
AP170206 Riktig diagnose tidlig ¶
AP170206 Nøyaktig og tidlig diagnose vil derfor være nødvendig i møtet med kanskje den største helseutfordringen i de kommende tiårene.
AP170206 Heldigvis stiller mange av pasientene våre, og andre frivillige, opp til undersøkelser som kan gi tidlig diagnose .
AP170206 Det er et etisk dilemma å stille en diagnose uten at det finnes behandling.
AP170206 Utfordringen er å stille riktig diagnose tidlig nok.
AP170206 Utfordringen er å stille riktig diagnose på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan behandle de riktige pasientene tidlig nok.
AP170206 Samtidig kan vi ikke utvikle effektiv behandling uten presis diagnose , og for mange som kjenner på sviktende hukommelse oppleves informasjon om årsak og prognose viktig.
AP170206 Riktig diagnose tidlig ¶
AP170206 Nøyaktig og tidlig diagnose vil derfor være nødvendig i møtet med kanskje den største helseutfordringen i de kommende tiårene.
AP170206 Heldigvis stiller mange av pasientene våre, og andre frivillige, opp til undersøkelser som kan gi tidlig diagnose .
AP170206 Det er et etisk dilemma å stille en diagnose uten at det finnes behandling.
AP170206 Regjeringen har derfor gitt 38 millioner kroner til et pilotprosjekt som skal se på hvordan det kan unngås at ME-pasientene blir kasteballer i systemet og kan få fastsatt sin diagnose og få god oppfølging raskest mulig.
AP170206 ME er en diagnose etter langvarige utmattelsestilstander ( CFS/ME ).
AP170206 - ME er en av de sykdommene som det tar langt tid å få en diagnose på.
AP170206 735 hadde en annen kjent diagnose enn ME, og 873 hadde ukjent diagnose . 14 prosent av det lange fraværet skyldes altså ME.
AP170206 735 hadde en annen kjent diagnose enn ME, og 873 hadde ukjent diagnose. 14 prosent av det lange fraværet skyldes altså ME.
AP170206 Regjeringen har derfor gitt 38 millioner kroner til et pilotprosjekt som skal se på hvordan det kan unngås at ME-pasientene blir kasteballer i systemet og kan få fastsatt sin diagnose og få god oppfølging raskest mulig.
AP170206 ME er en diagnose etter langvarige utmattelsestilstander ( CFS/ME ).
AP170206 - ME er en av de sykdommene som det tar langt tid å få en diagnose på.
AP170206 735 hadde en annen kjent diagnose enn ME, og 873 hadde ukjent diagnose . 14 prosent av det lange fraværet skyldes altså ME.
AP170206 735 hadde en annen kjent diagnose enn ME, og 873 hadde ukjent diagnose. 14 prosent av det lange fraværet skyldes altså ME.
AP170206 Jeg tror vi har godt av å se på alvorlig sykdom og kommende død, som en sterk livshendelse, ikke bare diagnose og obduksjon, skriver Per Fugelli.
AP170206 Jeg tror vi har godt av å se på alvorlig sykdom og kommende død, som en sterk livshendelse, ikke bare diagnose og obduksjon, skriver Per Fugelli.
DB170205 Det tok nesten åtte uker før kreften ble oppdaget i 2010 - en diagnose verken Anne eller ektemannen Ove Gudbrandsen ( 39 ) var forberedt på.
DB170205 - Det finnes nok ingen diagnose på det, men det ble for mye og for hard trening, forteller Kristoffersen til Dagbladet.
AA170205 - Erfaringene med Ibrance er positive, og vi ser at legemiddelet for mange pasienter kan bety lengre progresjonsfri overlevelse og bedre livskvalitet med en diagnose som i utgangspunktet er svært alvorlig.
DB170204 Dødelig diagnose
DB170203 Diagnose : Schizotypi ¶
DB170130 Overdiagnostikk er et fenomen der en person, gjerne uten symptomer, får en diagnose som ikke er uttrykk for en reell sykdom hos denne personen og som dermed ikke kan omsettes til behandling som forebygger helseproblemer eller død.
DB170129 Som professor i psykologi er Roen opptatt av hva som skjer mentalt og emosjonelt med et barn, og resten av familien, når barnet får en medisinsk diagnose som faller innunder interkjønn-paraplyen.
DB170129 Men når man får en medisinsk diagnose oppleves det som noe mer negativt, skremmende og mer stigmatisert.
DB170129 Hun legger til at personer som Hanne Gaby Odiele kan bidra til at interkjønn i mindre grad blir oppfattet som en uheldig, medisinsk diagnose .
DB170129 Som professor i psykologi er Roen opptatt av hva som skjer mentalt og emosjonelt med et barn, og resten av familien, når barnet får en medisinsk diagnose som faller innunder interkjønn-paraplyen.
DB170129 Men når man får en medisinsk diagnose oppleves det som noe mer negativt, skremmende og mer stigmatisert.
DB170129 Hun legger til at personer som Hanne Gaby Odiele kan bidra til at interkjønn i mindre grad blir oppfattet som en uheldig, medisinsk diagnose .
AP170129 Men disse skal ikke nødvendigvis ha en diagnose .
AP170129 Helt normale reaksjoner på krevende situasjoner sykeliggjøres i jakten på en diagnose og hjelp. 2.
SA170123 En eventuell diagnose som forklarer disse trekkene, spiller dermed ikke noen rolle vedrørende presidentskapet.
SA170123 Det er imidlertid problematisk å blande en klinisk diagnose sammen med spørsmålet om skikkethet.
BT170121 Om paranoid schizofreni skriver dommerne at « sannsynligheten for å bli kvitt en slik diagnose er liten ».
BT170121 Etter flere utredninger kan det se ut som om jeg har landet på en diagnose som kalles posttraumtisk stressyndrom ( PTSD ).
BT170121 En tung oppvekst med vanskelige opplevelser kan resultere i en slik diagnose , når man ikke får den hjelpen man trenger i tide.
AP170120 Russerne har nok helt rett i sin diagnose av europeisk nervøsitet.
SA170119 HD er skilt ut fra tvangslidelser ( OCD ) som egen diagnose i den siste utgave av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM5 ) og i ICD-10-CM, kode F42.3.
BT170119 HD er skilt ut fra tvangslidelser ( OCD ) som egen diagnose i den siste utgave av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM5 ) og i ICD-10-CM, kode F42.3. 4.
AP170119 HD er skilt ut fra tvangslidelser ( OCD ) som egen diagnose i den siste utgave av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM5 ) og i ICD-10-CM, kode F42.3.
DB170117 Psykiater Randi Rosenqvist mener han har en diagnose som består av flere avvikende trekk, som kan oppsummeres som en ondartet selvopptatthet, sier Sejersted.
DB170117 Ulltveit-Moe ser ut til å ville stille en salgs diagnose på sine meningsmotstandere i stedet for å gå løs på argumentene.
FV170116 - Dersom pasienter med sepsis ( blodforgiftning ) og organsvikt ikke får riktig diagnose og behandling tidsnok, kan det føre til dødsfall.
DB170116 Behandlingsalternativene er ulike og mange, men som i helsetjenesten for øvrig krever riktig behandling alltid en riktig diagnose .
AP170116 Femti år gamle reklamekampanjer forteller om en tid da legemiddelet Ritalin ble markedsført uten tanke på en spesiell diagnose .
AP170116 FOTO : På 1950- og 1960-tallet ble legemiddelet Ritalin markedsført uten tanke på en spesiell diagnose , men som medisin for blant annet deprimerte, overvektige og apatiske mennesker. skriver, Henrik Vogt og Charlotte Lunde.
DN170114 Hvis datamaskinen kommer med en diagnose må også den kontrolleres, men da holder det kanskje at én røntgenlege gjør det, tror overlegen.
DN170114 Fosse forklarer at prosedyren ved sykehuset i dag krever at to leger tolker et røntgenbilde, før det kan stilles en diagnose .
DB170113 Det har ikke vært like ille nå, selv om jeg ikke har fått noen diagnose .
BT170109 Pasienten ble satt i førersetet for hvordan avdelingens team fulgte pasienten fra henvisning fra fastlege til diagnose .
BT170109 Pasienten ble satt i førersetet for hvordan avdelingens team fulgte pasienten fra henvisning fra fastlege til diagnose .
DB170107 - Da jeg konkurrerte, måtte vi gjennom tester og ha en diagnose for å bruke astmamedisin.
BT170105 60 prosent av disse har fått uføretrygd basert på en psykisk diagnose .
AP170105 | Å være født sensitiv er ingen diagnose , prinsesse Märtha og Elisabeth Nordeng.
AP170105 | Å være født sensitiv er ingen diagnose .
AP170104 « Hvis du er annerledes, eller har en diagnose ( eller to ), så har du to muligheter : Du kan enten prøve å skjule at du er annerledes og prøve å være en annen person enn du egentlig er.
DB170101 Selv om man kanskje ikke kan stille en diagnose på hva det er, så kan man ganske fort eliminere en del ting.
AA161231 København ( NTB-Ritzau ) : At en mann føler seg som kvinne, eller en kvinne føler seg som mann, skal ikke lenger resultere i en diagnose på en psykisk sykdom i Danmark.
FV161221 Men jeg sitter med en følelse av at man har operert i en gråsone når utøvere som ikke har en astmatisk diagnose har brukt forstøverapparat med astmamedisin.
FV161221 - Jeg er opptatt av at utøvere som har en astmatisk diagnose må få den behandlingen de trenger.
AP161208 Min diagnose står på diagnoselisten, og det er det en grunn til.
BT161020 Men jeg sitter med en følelse av at man har operert i en gråsone når utøvere som ikke har en astmatisk diagnose har brukt forstøverapparat med astmamedisin.
BT161020 - Jeg er opptatt av at utøvere som har en astmatisk diagnose må få den behandlingen de trenger.
VG161001 En rekke leger klarte ikke å gi noen tydelig diagnose , utover at han mest sannsynlig hadde Parkinson.
AP161001 Om du føler deg syk, vil IBMs Watson kunne kalkulere hva slags sykdom du har og gi deg rett diagnose og medisin ved å skanne e-post, alle legebesøk og rapporter til det offentlige.
AP161001 Automatisk diagnose
AP160916 Hans diagnose på det norske folk er at vi er altfor vant til mye oppmerksomhet og applaus.
SA160905 - Det er riktig at når friske utøvere blir syke og jeg - som laglege - stiller en diagnose hvor det er snakk om tette i luftveiene, nedsatt pustekapasitet, hoste og mye slim, får en riktig behandling, sier Bendiksen.
BT160905 - Det er riktig at når friske utøvere blir syke og jeg - som laglege - stiller en diagnose hvor det er snakk om tette i luftveiene, nedsatt pustekapasitet, hoste og mye slim, får en riktig behandling, sier Bendiksen.
SA160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
FV160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
BT160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
AP160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
SA160826 - Astmamedisin er i utgangspunktet forbeholdt de som har en diagnose , men det hender i noen tilfeller at vi foreslår milde medisiner hvis utøverne har symptomer som sterk hoste, harking, mye slimdannelse og tungpustet, uten at astma er diagnostisert.
FV160826 - Astmamedisin er i utgangspunktet forbeholdt de som har en diagnose , men det hender i noen tilfeller at vi foreslår milde medisiner hvis utøverne har symptomer som sterk hoste, harking, mye slimdannelse og tungpustet, uten at astma er diagnostisert.
BT160826 - Astmamedisin er i utgangspunktet forbeholdt de som har en diagnose , men det hender i noen tilfeller at vi foreslår milde medisiner hvis utøverne har symptomer som sterk hoste, harking, mye slimdannelse og tungpustet, uten at astma er diagnostisert.
AP160826 - Astmamedisin er i utgangspunktet forbeholdt de som har en diagnose , men det hender i noen tilfeller at vi foreslår milde medisiner hvis utøverne har symptomer som sterk hoste, harking, mye slimdannelse og tungpustet, uten at astma er diagnostisert.
BT160823 Riktig diagnose fra spesialhelsetjenesten, vil være avgjørende her, sier han.
BT160823 Men det er i alle fall viktig å få riktig diagnose på barnet tidlig, slik at man kan legge til rett for barnet på en best mulig måte.
BT160823 - Viktig med riktig diagnose
BT160823 - Får man stilt diagnose om matallergi eller matintoleranse tidlig, kan man gi barn og voksne med store plager et bedre liv, sa Håvard Trønnes, overlege på Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus til BT i mars.
AP160821 Dette er noe av bakgrunnen for at mange politiledere vi har snakket med ikke kjenner seg igjen i kommisjonens diagnose .
AP160821 Diagnose uten forutgående analyse ¶
SA160812 Mange runder før diagnose
SA160812 Lødrup Carlsen mener det er viktig å få rett diagnose tidlig, spesielt viktig er dette om man tror man er allergisk mot mat.
SA160812 - Viktig med tidlig diagnose
FV160812 Mange runder før diagnose
FV160812 Lødrup Carlsen mener det er viktig å få rett diagnose tidlig, spesielt viktig er dette om man tror man er allergisk mot mat.
FV160812 - Viktig med tidlig diagnose
BT160812 Mange runder før diagnose
BT160812 Lødrup Carlsen mener det er viktig å få rett diagnose tidlig, spesielt viktig er dette om man tror man er allergisk mot mat.
BT160812 - Viktig med tidlig diagnose
AP160812 Mange runder før diagnose
AP160812 Lødrup Carlsen mener det er viktig å få rett diagnose tidlig, spesielt viktig er dette om man tror man er allergisk mot mat.
AP160812 - Viktig med tidlig diagnose
AP160811 Mange runder før diagnose
AP160811 Lødrup Carlsen mener det er viktig å få rett diagnose tidlig, spesielt viktig er dette om man tror man er allergisk mot mat.
AP160811 - Viktig med tidlig diagnose
AP160811 Hun advarer mot å tro at barna reagerer på ulike typer mat, basert på vage og ikke-dokumenterbare symptomer, og påpeker at å sette dem på diett uten en at det ligger en diagnose til grunn, kan få helsemessige konsekvenser.
AP160811 En slik test er altså ikke nok for å fastsette en diagnose .
AP160626 Jeg måtte komme meg i slutten av tenårene før jeg fikk hjelp og diagnose , og i slutten av tyveårene før jeg skjønte hvordan det kunne kontrolleres.
AP160626 8 prosent, har så alvorlige symptomer at det tilfredsstiller kravene til en diagnose .
AP160622 I løpet av bare ti år regner Teknologirådet med at folk kan måle proteiner og DNA/RNA i de tusen hjem, slik at de selv kan stille diagnose for alt fra astma og kols til hormonforstyrrelser og HIV uten å være i kontakt med fastlegen i det hele tatt.
AP160520 Barbro Løhre ( 51 ) bruker internett aktivt for å finne ut mest mulig om sin diagnose .
AP160519 Nå heter det i vedtaket at barnet mest sannsynlig ville ha overlevd hvis livreddende behandling hadde vært iverksatt en til to timer tidligere, med raskere diagnose og behandling.
VG160510 - Det eneste psykiateren gjør er å vurdere om det er en psykiatrisk diagnose .
AP160425 Skogflått sprer trolig sykdommer som ennå er ukjente, og pasienter risikerer derfor å aldri få riktig diagnose , viser ny forskning.
AP160424 Hvis vi ikke kan stille en riktig diagnose på hva som førte den tredje generasjon, som er født og oppvokst i Norge, til å velge radikaliseringens vei, vil situasjonen dramatiseres gradvis.
AP160419 En diagnose som gikk ut på langt fremskreden leversvikt.
AP160411 At han og hun ikke skal behandles som en diagnose , men som et menneske med helt spesielle behov og helt spesielle ressurser.
AP160316 Aspergers er en diagnose innen autismespekteret, som kan kjennetegnes ved at man kan ha vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, de kan ofte bli misforstått, ha kommunikasjonsproblemer og mislike endring i rutiner og i omgivelsene.
AP160316 En diagnose i autismespekteret.
AP160316 Aspergers er en diagnose innen autismespekteret, som kan kjennetegnes ved at man kan ha vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, de kan ofte bli misforstått, ha kommunikasjonsproblemer og mislike endring i rutiner og i omgivelsene.
AP160301 På samme måte reagerer downs-foreldre på sorteringav fostre med deres barns diagnose , og rapporter om abort av jentefostre i for eksempel India vekker avsky hos norske kvinner.
AP160224 Når det først stilles en slik diagnose , er det underlig at rapporten ikke går inn i de utfordringene emigrantkrisen representerer.
AP160201 I 2030 har jeg blitt usynlig i den form av at jeg ikke blir spurt om hva slags diagnose jeg har, skriver Salamatu ( 19 ).
AP160201 I 2030 har jeg blitt usynlig i den form av at jeg ikke blir spurt om hva slags diagnose jeg har, hvorfor jeg sitter i rullestol eller hvorfor beina mine rister.
AP160121 Dette ser vi blant annet hos barn med Aspergers syndrom, en diagnose innenfor autismespekteret.
FV160106 Symptomene skal ikke kunne forklares bedre ut ifra en annen diagnose .
FV160106 Stille diagnose
FV160106 Sikker diagnose settes svært sjelden før seks år, sier Aase.
FV160106 Sikker diagnose settes svært sjelden før 6 år.
FV160106 Selv om begrepene diagnose og sykdom hører sammen, kan det være riktigere å snakke om funksjonsvanske eller sterk grad av personlighetstrekk som rastløshet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker.
FV160106 Fra foreldre melder fra om sin bekymring til en diagnose er stilt, kan det ta flere år.
FV160106 ADHD : Når opptrer de første symptomene, hvordan stilles en riktig diagnose og hvilken hjelp fungerer best ?
AP160106 Symptomene skal ikke kunne forklares bedre ut ifra en annen diagnose .
AP160106 Stille diagnose
AP160106 Sikker diagnose settes svært sjelden før seks år, sier Aase.
AP160106 Sikker diagnose settes svært sjelden før 6 år.
AP160106 Selv om begrepene diagnose og sykdom hører sammen, kan det være riktigere å snakke om funksjonsvanske eller sterk grad av personlighetstrekk som rastløshet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker.
AP160106 Fra foreldre melder fra om sin bekymring til en diagnose er stilt, kan det ta flere år.
AP160106 ADHD : Når opptrer de første symptomene, hvordan stilles en riktig diagnose og hvilken hjelp fungerer best ?
AP160102 OM ROBOTER, AUTOMATISERING OG DIGITALISERING : - Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose , som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.
AP160102 Det er mye vi ikke kan tenke oss ennå, men det finnes sikkert snart en maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose , som er langt mer presis enn den du får hos fastlegen.