SA170603 Man må ha signaler fra sentrale myndigheter eller Kripos om at man skal satse på dette.i
SA170113 Tilsynet er ikke tjent med en « løs kanon » som dette.i
SA160727 Det er lurt å være helt sikker på at du liker boligen og vil bli i byen, før du skriver under på dette.i
SA160727 Dersom det står at du skal måle rundt hele huset, klippe gresset hver uke eller male jevnlig, bør dui kanskje tenke på hvorvidt du har tid til alt dette.i
SA160512 Nye generasjoner bør også få oppleve dette.i
SA160428 Jeg kommer tilbake til dette.i
SA160418 Dette kommer i form av et forslag om å utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til dette.i