VG171205 Hver dag fattes det beslutninger i departementene .
AP171203 Hvilke oppgaver, og hvordan og med hvilke ressurser løses oppgavene i kommune, fylkene og departementene ?
NL171128 går på ulike syn på om forskningen skal være fri og uhildet eller om forskningen skal være nyttig for departementene , mens Morgenbladet hevder at forskningsmidler fra FHF fordeles ( uten anbud ) til håndplukkede forskere, at negative resultater blir forsøkt skjult og at prosjekter går til forskere med aksjer i næringen.
NL171126 Men i et sentralstyrt land som Norge er det ikke vanskelig å spå at departementene vil stritte hardt imot slike prosesser.
DN171126 - De departementene vi har i Kvadraturen er sikret ved hjelp av backupsystemer, sier presseansvarlig Margot Vågdal i DSS til Aftenposten.
DA171126 - De departementene vi har i Kvadraturen, er sikret ved hjelp av backupsystemer, sier presseansvarlig Margot Vågdal i DSS til Aftenposten.
AP171126 - De departementene vi har i Kvadraturen er sikret ved hjelp av backupsystemer, sier presseansvarlig Margot Vågdal i DSS til Aftenposten.
AP171126 Departementene som ligger i det aktuelle området er blant annet forsvarsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet, kunnskapsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
AP171126 Nødaggregater ¶ Departementene som ligger i det aktuelle området er blant annet forsvarsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet, kunnskapsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
AP171126 - De departementene vi har i Kvadraturen er sikret ved hjelp av backupsystemer, sier presseansvarlig Margot Vågdal i DSS til Aftenposten.
AP171125 Noen har levert til departementene
AP171125 Forsker Ådne Cappelen er leder av TBU og har skrevet en rekke utredninger for departementene .
AP171125 Det tegner seg et bilde av en avdeling i spagat mellom å levere internasjonal toppforskning og å levere lesbare utredninger til departementene .
VG171123 Det er bra at man nå ikke lenger har denne planen som et skjelett i skapet, og SSB kan igjen fokusere på å være en viktig premissleverandør for departementene , Stortinget og partene i arbeidslivet.
SA171123 Det har skjedd ved overgang til jobb i regjeringen, departementene , utenrikstjenesten eller Høyesterett, men aldri tidligere ved utnevnelse til verv i Nobelkomiteen.
AP171123 Det har skjedd ved overgang til jobb i regjeringen, departementene , utenrikstjenesten eller Høyesterett, men aldri tidligere ved utnevnelse til verv i Nobelkomiteen.
SA171122 Vi hadde også nær kontakt med nøkkelpersoner i departementene .
SA171122 Alle oljeselskapene, også de norske, visste at ODs anbefalinger om eierandeler og operatørskap veide tungt, både i departementene og i Stortinget.
NL171122 Arbeidet med den neste runden er allerede i gang i departementene .
VG171121 Modellen som er brukt burde i stedet ha blitt gjenstand for fagfellekritikk i et anerkjent internasjonalt tidsskrift før den eventuelt ble tatt i bruk til politikkanalyser bestilt av departementene .
DB171116 Mellom 2014 og 2016 produserte han blant annet over 100 rapporter om Russland og Ukraina, og disse ble hyppig delt i de amerikanske departementene , skriver Harding i boka.
AP171116 2002 : Ut mot mulla Krekar : « Er det idioter som sitter i departementene og i UDI, eller er det bare de grenseløst naive politikerne som styrer Norge som har ansvaret for det som har skjedd.
DN171114 Riksrevisor Per-Kristian Foss legger tirsdag frem rapporten om den årlige revisjonen og kontrollen med departementene og virksomhetene.
DN171114 Foss offentliggjør tirsdag Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene.
DN171114 Riksrevisor Per-Kristian Foss legger tirsdag frem rapporten om den årlige revisjonen og kontrollen med departementene og virksomhetene.
DN171114 Foss offentliggjør tirsdag Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene.
DA171114 Funnene kom fram da Riksrevisjonen la fram sin årlige gjennomgang av departementene og etatene tirsdag.
AP171114 I og med at foreliggende rapporter peker på museumsformål som relevant for bruken også etter dette tidspunktet, vil departementet, sammen med de andre involverte departementene , se på muligheter for videre bruk av bygningene til museumsfaglige formål, skriver Folke Fredriksen i en e-post til Aftenposten.
AP171114 Før det trekkes endelige konklusjoner, vil det være tett dialog mellom de involverte departementene , Kommunal- og moderningsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.
AP171113 Dette var forskere som i stor grad sto for beregninger inn mot inntektsoppgjørene, departementene og offentlige utvalg.
AP171112 Dette var forskere som i stor grad sto for beregninger inn mot inntektsoppgjørene, departementene og offentlige utvalg.
DA171110 - De planlagte endringene i forskningsavdelingen har skapt bekymring for om SSB i tilstrekkelig grad vil kunne levere gode økonomiske modeller og analyser til departementene , Stortinget, partene i arbeidslivet, til media og til allmennheten for øvrig.
NL171108 " Vi er vitne til at utøvende oppgaver som tidligere lå under departementene , i stadig større utstrekning blir overført til en voksende skog av direktorater, tilsyn og særombud....
DB171108 - I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet, sa statsråden etter møtet.
BT171107 Et større problem er det at mange ser ut til å mene at en selv best kan bedømme kvaliteten på eget arbeid, eller at folk i departementene er de som best kan vurdere kvaliteten - eventuelt at det på mysteriøst vis blir verifisert når det kommer på trykk.
VG171030 - I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet.
AP171030 - I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet.
AP171030 - I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet.
VG171021 Han opplyser at departementene i Madrid vil ta over styringen av flere departementer i Catalonia frem til nyvalget.
VG171020 Jeg vil også gjerne takke statsministeren, regjeringen og departementene .
DA171019 - Verktøyet har også et mål om å være nyttig for departementene og til å begrunne de valg som gjøres overfor andre grupper, tilføyer Hartviksen.
DA171019 - Verktøyet har også et mål om å være nyttig for departementene og til å begrunne de valg som gjøres overfor andre grupper, tilføyer Hartviksen.
AA171015 Snittlederlønningen i de 39 heleide statlige selskapene og foretakene eid av departementene er 2,55 millioner kroner, ifølge Bergensavisen.
AP171012 I tillegg kommer særbudsjetter for de enkelte departementene .
DB171010 Politisk smørbrødliste : Det kan nesten virke som de syv departementene som står bak strategien har kommet sammen og gravd fram alt de hadde i skuffen og samlet det i ett felles dokument.
AA171010 Forslagsstillerne mener dette er informasjon som bør være tilgjengelig for borgerne både når det gjelder stortingsrepresentanter og den politiske ledelse i departementene og på Statsministerens kontor.
AP171003 Bestemmelsene om byggenes volum og høyde er til syvende og sist beslutninger som er blitt tatt av departementene og regjeringen.
AA171002 Barnesynet som Forandringsfabrikken presenterer og som har gitt gjenklang langt opp i departementene bygger bl.a. på : at « Barn og unge har mye kunnskap om sitt eget liv », « De er like mye verdt som voksne » og « Vi trenger kjærlighet og vi må bli trodd og tatt på alvor » sier barn og unge med erfaringer fra barnevernet, psykiatrien og skolevesenet.
AP170930 Selv under den blå regjeringen har Norges bistandsbudsjett ligget på 1 prosent av BNP, og utover det finnes det en lang rekke tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner under de ulike departementene .
AP170929 Både i departementene Giske har jobbet og i partiet, fortelles det om en politiker som kjører knallhardt på når han vil noe.
VG170928 Departementene står ikke lenger som uinntagelige elfenbenstårn og viser en hoverende finger til det vesle Stortinget.
DB170927 Her får også de fleste departementene sin inngang.
DB170927 Alle utkastene har forholdt seg til Statsbyggs strenge bestilling om kvadratmeter og samlokalisering av alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet.
DB170927 Dermed er det deres forslag Statsbygg nå vil gå videre med i arbeidet med nytt regjeringskvartal, som skal huse alle departementene , unntatt Forsvarsdepartementet.
DB170927 - Feilen ligger i at alle departementene ligger på en tomt.
AP170927 Stokke er særlig fornøyd med fotgjengerstrøket i annen etasje av anlegget, hvor alle møteplasser som bibliotek, kafé og kantine ligger, og som binder alle bygningene og departementene sammen.
AP170927 Dette skal tilrettelegge for samarbeid mellom departementene .
AA170927 Stokke er særlig fornøyd med fotgjengerstrøket i annen etasje av anlegget, hvor alle møteplasser som bibliotek, kafé og kantine ligger, og som binder alle bygningene og departementene sammen.
AA170927 Dette skal tilrettelegge for samarbeid mellom departementene .
AP170926 Vertene var forsvarsminister Jim Mattis, utenriksminister Rex Tillerson og en skokk skarpskodde rådgivere fra departementene .
NL170920 I tillegg står fylkeskommunen som politisk organ nærmere innbyggerne i nord enn departementene i sør, og står bedre rustet til å utøve politisk skjønn for sine innbyggerne.
AP170919 Sympatisører og feminister i departementene og på Stortinget gjorde kravene om til lover og politikk.
DB170918 Holm mener de viktigste departementene for klimapolitikk i Norge, er finans, samferdsel, olje- og energidepartementet i tillegg til klima- og miljødepartementet - Det er de som påvirker klima og mest, det er naturlig å søke seg til hit, sier han.
DB170918 Holm mener de viktigste departementene for klimapolitikk i Norge, er finans, samferdsel, olje- og energidepartementet i tillegg til klima- og miljødepartementet - Det er de som påvirker klima og mest, det er naturlig å søke seg til hit, sier han.
DA170918 Dette gjelder blant annet alle departementene og direktoratene.
AP170915 - Vil du i denne runden her også se på strukturen i departementene som har to statsråder ?
DA170911 Nå skal en ny veileder få fart på forskningen i alle departementene , er regjeringens håp.
DB170909 Den danske regjeringen har nå besluttet å opprette en enhet på tvers av departementene som skal bekjempe falske nyheter og såkalte påvirkningskampanjer fra Russland, opplyser utenriksminister Anders Samuelsen til Politiken.
AP170909 Den danske regjeringen har nå besluttet å opprette en enhet på tvers av departementene som skal bekjempe falske nyheter og såkalte påvirkningskampanjer fra Russland, opplyser utenriksminister Anders Samuelsen til Politiken.
AA170909 Den danske regjeringen har nå besluttet å opprette en enhet på tvers av departementene som skal bekjempe falske nyheter og såkalte påvirkningskampanjer fra Russland, opplyser utenriksminister Anders Samuelsen til Politiken.
VG170904 - Er det som i dette tilfellet snakk om en kontrakt på 30 millioner, der de vanlige bestillingene er på tre millioner, stilles det særlig strenge krav til at departementene kan anskaffe Metier gjennom rammeavtalen, sier han.
VG170904 - Basert på dokumentasjonen jeg har sett, fremstår det som at departementene ikke kan benytte seg av rammeavtalen for kvalitetssikring til å gi Metier denne kontrakten.
DB170904 Ikke engang departementene eller Nav-direktoratet hadde lærlinger, det er først nå de har kommet, sier Isaksen.
DA170903 Departementene kan gjøre en god jobb hver for seg, men vi er avhengig av at de jobber bedre sammen.
VG170901 Kravene til departementene er tydeliggjort.
AA170901 - Når Fremskrittspartiet kommer i regjering igjen, vil vi kreve at det skal gjøres endringer i oppgavefordelingene i departementene .
VG170829 - Vanligvis brukes ikke departementene og ambassadens ressurser til å drive ren partipolitikk.
AA170814 Da gikk ropet gjennom gangene i enkelte av departementene i Oslo : « Nå dusjer'em på Big Brother ».
VG170813 Først kritiseres mandatet departementene har gitt for rapporten : ¶ * 1 Det er problematisk med en rapport som ifølge mandatet skal « beskrive hvordan man går frem fra prosjekteiersiden for å få frem et vellykket prosjekt », skriver Dale. * 1 « Desto mer problematisk » er det ifølge Dale når det vises til at dette « skal gi en nytteeffe
VG170813 - Brevet gjelder en faglig uenighet mellom departementene om gjennomføringen av et følgeforskningsoppdrag.
AA170809 Vi har alle slags bedrifter som medlemmer, fra lege- og advokatkontorer, til små designbyråer og store selskaper som Tine og flere av departementene .
AA170807 Når de ser mot Oslo, ser de en byråkratisk maskin som sender innspillene deres fram og tilbake mellom departementene før den spytter ut et avslag.
AA170730 Kun tre av departementene kommer over 25-prosentgrensen.
VG170727 Lovforslaget utvider riktignok området som kan defineres som grunnleggende samfunnsfunksjoner, men departementene kan selv i en viss grad definere hva som skal omfattes av loven av det som ligger i deres område.
VG170719 Det finnes fremdeles et utall stillinger i de ulike departementene Donald Trump ikke har fått fylt opp med folk.
AP170718 Kolberg mener det er bekymringsfullt at det også er vanskelig for komiteen og Stortinget å få konkrete svar fra departementene når de stiller spørsmål.
NL170717 Jeg frykter ikke at norske journalister skal kunne sjekke hvor ofte jeg er besøker Stortinget og departementene .
AA170715 Også soldater og statsansatte i departementene er blant dem som har fått sparken.
DB170714 Også soldater og statsansatte i departementene er blant dem som har fått sparken.
DA170714 - Hvordan bør midlene som i dag går til Helse- og omsorgsdepartementet fordeles mellom de to nye departementene du foreslår ?
AA170714 Også soldater og statsansatte i departementene er blant dem som har fått sparken.
NL170713 Registeret bør i første omgang gjelde Stortinget, regjeringen og departementene , men systemet bør etter hvert omfatte fylkeskommunal og kommunal forvaltning også.
NL170713 I første omgang bør et lobbyregister som gjelder Stortinget, regjeringen og departementene komme på plass, men systemet bør etter hvert omfatte fylkeskommunal og kommunal forvaltning også.
BT170704 Loven er nå til revisjon i departementene .
DB170630 Etter bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet samles alle departementene i Oslo sentrum.
DB170630 100 000 kvadratmeter og 5700 mennesker skal få plass i det nye regjeringskvartalet, hvor departementene skal stables i monsterblokker som velter ut over Youngstorget på baksiden.
DA170630 Etter bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet samles alle departementene i Oslo sentrum.
AP170629 Det går blant annet på samhandling departementene imellom, samt at det er et ønske at Regjeringskvartalet ikke skal legge beslag på for stort område, sier Weiby.
AP170629 Det går blant annet på samhandling departementene imellom, samt at det er et ønske at Regjeringskvartalet ikke skal legge beslag på for stort område, sier Weiby.
VG170628 « Stopp galskapen », skrev Bergensavisen, som ville ha departementene ut av Oslo.
VG170628 Høyden på husene og ønsket om å samle departementene ble bestemt alt i 2015.
AP170628 Stokke tror regjeringens beslutning om å samlokalisere alle departementene er lurt.
AP170628 Samtidig skal dette bli et inviterende byrom, både for innbyggerne, de ansatte, tilreisende til departementene og turister.
AP170628 De har blant annet lagt vekt på at Einar Gerhardsens plass skal bli det viktigste arealet i det nye regjeringskvartalet, et område som skal knytte de ulike departementene sammen.
DA170621 Vi åpnet alle tilsynsrapportene for alle departementene beredskapsarbeid, noe som var lukket under den forrige regjeringen.
DB170619 Han mener at det er unødvendig å flytte Utenriksdepartementet fra den historiske bygningen på Victoria terrasse, og at arealet rundt den nåværende høyblokka på Hammersborg ikke er stort nok til å huse alle departementene .
AP170619 Vi har hentet inn faktainformasjon om status på de ulike områdene fra en rekke ulike kilder, blant annet departementene , SSB, organisasjoner og ulike nyhetsmedier.
DB170606 Det nye regjeringskvartalet skal huse alle departementene , unntatt Forsvarsdepartementet.
VG170602 Riksrevisjonen med kritikk av departementene : Sensurerte julehilsen ¶
AP170601 Syv fremragende arkitektteam har lagt frem sine svar på et overmåte viktig spørsmål for utformingen av sentrum i Norges hovedstad : Hvorledes bør man plassere og forme nye bygninger for flere tusen arbeidsplasser i departementene ?
DN170531 | Solberg mener departementene må lære mer om åpenhet ¶
DN170531 Statsminister Erna Solberg vil ikke si om det er aktuelt med et slikt initiativ eller om et av departementene bør få noe overordnet ansvar.
DA170531 Statsminister Erna Solberg vil ikke si om det er aktuelt med et slikt initiativ eller om et av departementene bør få noe overordnet ansvar.
VG170530 REDSELSKULTUR : Riksrevisor Per-Kristian Foss rapporterer om hvordan departementene holder igjen dokumenter som burde vært offentlige.
VG170530 Per-Kristian Foss antyder at departementene på denne måten ønsker å skjule intern uenighet eller motstridende mål.
VG170530 I 2015 mottok departementene 50 400 innsynskrav.
VG170530 Departementene var blant disse.
VG170527 Stortingets utredningsavdeling har tatt utgangspunkt i selskaper hvor staten har et direkte eierskap og hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene .
AA170525 Deretter kommer de til å sikre alle departementene , sa utenriksminister Raul Jungmann i en kort uttalelse på TV.
SA170523 Sentral kommunikasjon mellom departementene til Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen ble holdt hemmelig i over fem måneder.
VG170522 De skjer inne i departementene , mellom ulike avdelinger og miljøer.
SA170521 En etat som Nav skal forholde seg til sine eiere i departementene , tilstøtende etater, flerfoldige fagpersoner internt og eksternt - og ikke minst : en svært sammensatt brukergruppe.
SA170521 En etat som Nav skal forholde seg til sine eiere i departementene , tilstøtende etater, flerfoldige fagpersoner internt og eksternt - og ikke minst : en svært sammensatt brukergruppe.
AP170520 - Rouhani kan bruke presidentembetet, departementene og styringen av økonomien til å posisjonere seg for denne rollen.
VG170517 DSB er pålagt av regjeringen å føre tilsyn med alle departementene for å sjekke om de følger opp påleggene om samfunnssikkerhet og beredskap i sin sektor.
DN170516 Når de 393 vedtakene i tillegg er forbundet med i alt 477 vedtakspunkter, sier det seg selv at arbeidsbyrden i departementene har økt.
SA170514 - Vi starter med alle departementene og underliggende etater, men også store aktører i Norge som eier store deler av infrastrukturen.
DN170514 - Vi starter med alle departementene og underliggende etater, men også store aktører i Norge som eier store deler av infrastrukturen.
DA170514 - Vi starter med alle departementene og underliggende etater, men også store aktører i Norge som eier store deler av infrastrukturen.
AP170514 - Vi starter med alle departementene og underliggende etater, men også store aktører i Norge som eier store deler av infrastrukturen.
AA170514 - Vi starter med alle departementene og underliggende etater, men også store aktører i Norge som eier store deler av infrastrukturen.
SA170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene.
SA170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene.
BT170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene.
BT170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene.
AP170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene.
AP170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene.
DN170506 Ekspertutvalg : Departementene nekter innsyn uten grunnlag ¶
DN170506 | Ekspertutvalg : Departementene nekter innsyn uten grunnlag ¶
DN170506 En stikkprøvekontroll av dokumenter departementene holder unna offentligheten, viser at det 33 prosent av tilfellene mangler rettslig grunnlag for vedtaket.
DN170506 De har vurdert 236 saker hvor departementene har valgt å unnta dokumenter fra innsyn.
AA170506 | Ekspertutvalg : Departementene nekter innsyn uten grunnlag ¶
AA170506 En stikkprøvekontroll av dokumenter departementene holder unna offentligheten, viser at det 33 prosent av tilfellene mangler rettslig grunnlag for vedtaket.
AA170506 De har vurdert 236 saker hvor departementene har valgt å unnta dokumenter fra innsyn.
AP170505 | Departementene holder sentrale dokumenter skjult for offentligheten i strid med loven ¶
DN170504 Selv om fallende inntekter og økte utgifter i statsøkonomien har forsterket dette behovet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) at det i fjor var totalt 1.018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn fire år tidligere.
VG170503 Oppfølgingsrapporten viser forbedringer, men fortsatt finnes det en del svakheter som departementene og deres statsråder har hatt god tid til å rydde opp i.
VG170503 Et hovedproblem synes å være at kravgrunnlaget for tilsynene med departementene ikke er tydelige nok.
VG170503 Det er også ulike oppfatninger om hvorvidt departementene har et selvstendig ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet for hele sin sektor.
SA170503 Så mange flere byråkrater jobbet det i direktoratene og departementene i fjor sammenlignet med 2013 : ¶
SA170503 Det var i fjor totalt 1018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn det var i 2013.
DA170503 Riksrevisjonen refser departementene og Forsvarets logistikkorganisasjon for håndteringen av salgsprosessen, som har vært preget av svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet.
AP170503 Så mange flere byråkrater jobbet det i direktoratene og departementene i fjor sammenlignet med 2013 : ¶
AP170503 Det var i fjor totalt 1018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn det var i 2013.
AA170503 Selv om fallende inntekter og økte utgifter i statsøkonomien har forsterket dette behovet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) at det i fjor var totalt 1.018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn fire år tidligere.
VG170502 Rapporten følger opp en lignende rapport fra 2015, da Riksrevisjonen fikk langt i å slakte arbeidet med samfunnsikkerhet i Justisdepartementet, som også har hovedansvaret for at de andre departementene følger opp i sin sektor.
VG170502 I tilsyn mellom 2014 og 2016 er det konstatert brudd på kravene til god samfunnssikkerhet hos disse departementene .
DA170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
AP170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
AA170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
DB170429 At Trump også har fremdeles hundrevis av viktige stillinger han må fylle i de ulike amerikanske departementene , skader også presidentens politiske agenda.
VG170420 Ap-lederen vil også løfte to særskilte områder ut av de strenge sektorgrensene som eksisterer mellom departementene , og inn på Statsministerens kontor.
AP170419 Departementene beregner utslippseffekten av statsbudsjettet, basert på de metodene utvalget har kommet til enighet om.
AP170419 Hverken Stortinget, departementene eller partene i TBU ( Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene ) er tjent med det.
VG170406 Blant annet skulle han i en TV-debatt liste opp de tre departementene han aktet å avskaffe dersom han kom til makten.
DN170406 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil effektivisere byråkratiet i departementene .
AP170405 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170405 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170404 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
DA170327 Finnes det ikke intern kommunikasjon innad i regjeringsapparatet, snakker ikke de ulike departementene sammen ?
AA170327 VG har avslørt at selv ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, som er de to departementene som har det overordnede ansvaret for terrorberedskapen, har klart å få på plass en permanent sikring av egne bygg.
SA170325 Finnes det ikke intern kommunikasjon innad i regjeringsapparatet, snakker ikke de ulike departementene sammen ?
DN170323 Departementene og direktoratene er de største brukerne av konsulenttjenester.
AA170323 | Færre ansatte i departementene ¶ Departementene har fått færre ansatte de siste årene, og veksten i direktoratene har bremset opp.
AA170323 | Færre ansatte i departementene
AA170323 I perioden 2013 til 2016 har departementene fått 50 færre ansatte.
AA170322 - Hvis det er bekymring for sikkerheten, bør departementene våre komme sammen og iverksette nødvendige tiltak.
DB170321 Derfor er det min vurdering er at det har vært en klar bevissthetsøkning rundt det forebyggende beredskapsarbeidet i departementene , sa Solberg.
AP170321 Aftenposten skrev i oktober at Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
DN170320 Ifølge Nilsen er det de ulike departementene som skal utpeke hvilke objekter som skal vurderes.
DB170320 Washington Post skriver imidlertid at en ikke-navngitt kilde innenfor huset bestrider at representantenes rolle er å overvåke departementene .
DB170320 Kilden beskriver også Trump-apparatets kontakt med departementene som ikke ulik den tidligere administrasjoner har hatt.
DB170320 Dette ettersom ordninger bryter med vanlig tjenestevei innad i departementene .
DA170320 Ifølge Nilsen er det de ulike departementene som skal utpeke hvilke objekter som skal vurderes.
AP170320 Ifølge Nilsen er det de ulike departementene som skal utpeke hvilke objekter som skal vurderes.
AA170320 Ifølge Nilsen er det de ulike departementene som skal utpeke hvilke objekter som skal vurderes.
BT170319 Komiteen vil i høringen ha svar på om departementene har sørget for bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret, hvorvidt nødvendige sivile nøkkelobjekter har blitt utpekt og om sikringsarbeidet har fått nødvendig prioritet.
BT170319 Komiteen vil i høringen ha svar på om departementene har sørget for bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret, hvorvidt nødvendige sivile nøkkelobjekter har blitt utpekt og om sikringsarbeidet har fått nødvendig prioritet.
VG170317 I vinter laget riksrevisor Per-Kristian Foss et nytt sammendrag, men de to departementene nektet fortsatt å fjerne hemmeligstempelet.
VG170317 I vinter laget riksrevisor Per-Kristian Foss et nytt sammendrag, men de to departementene nektet fortsatt å fjerne hemmeligstempelet.
BT170317 Departementene viste til at det i så fall ville bryte sikkerhetsloven.
AA170317 Departementene viste til at det i så fall ville bryte sikkerhetsloven.
VG170316 Det var byråd Dahl som ba departementene om å se nærmere på saken.
AA170316 En gjennomgang Direktoratet for økonomistyring ( DFØ ) har gjort av kvaliteten på nærmere 140 utredninger fra departementene i 2015, viser store svakheter ved mange av utredningene.
VG170315 De forskjellige departementene og sektorene sloss om fordelingen av pengene.
AP170308 Trump har sørget for å plassere statsråder i en rekke departementer - miljø, utdanning og energi, blant annet - som tidligere har vært sterkt skeptiske til de samme departementene .
DB170307 Det er foreløpig uklart om noen av departementene vil utrede ideen.
AP170307 Det samme gjelder bygg under Kommunaldepartementets ansvarsområde, noe som altså er alle departementene - bortsett fra Forsvarsdepartementet og det midlertidige Statsministerens Kontor ( SMK ).
AP170307 Kvinnene på toppen av hierarkiet er de som nå skriver i avisen, de som leder departementene og organisasjonene.
DB170301 Hun vil i stedet legge fram en egen, ugradert rapport utarbeidet av de to departementene .
DB170227 Rettskrivinga er bindende for opplæringa i skolen, for NRK og for alle statsorganer - ja, med det også for departementene og ministrene.
DN170226 Slik kan vi bare ikke ha det i Norge, og jeg håper inderlig departementene som nå er involvert i dette kommer til en snarlig avklaring som så lojalt blir fulgt opp av Mattilsynet, sier Stenwig.
DN170226 Kommunikasjonsrådgiver Reidar Evensen i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) skriver at saken fortsatt er til behandling mellom de tre departementene som ved siden av HOD er Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.
DN170226 - Vi kan derfor ikke kommentere saken før avklaringen fra departementene foreligger, skriver han.
AP170225 Han forklarte at vedtaket innebærer at departementene i USA må opprette arbeidsgrupper som skal foreslå hvilke forskrifter og bestemmelser som kan fjernes eller forenkles.
AA170225 Han forklarte at vedtaket innebærer at departementene i USA må opprette arbeidsgrupper som skal foreslå hvilke forskrifter og bestemmelser som kan fjernes eller forenkles.
VG170221 Like før helgen forsøkte Forsvarsdepartementet, som har samordnet innspillene fra de to departementene , å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene sine, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.
VG170221 Som VG meldte tirsdag kveld, nekter de to departementene å offentliggjøre sammendraget, som Riksrevisjonen har rensket for hemmeligstemplede opplysninger.
AP170221 Forsvarsdepartementet, som har samordnet innspillene fra de to departementene , forsøkte ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss før helgen å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene sine.
AP170221 Aftenposten skrev i oktober at Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
DB170220 Disse er fordelt på anbefalinger til UDI, barneverntjenesten, politiet og til departementene .
DA170217 Hovedstaden skal ha maktapparatet som ligger i departementene , men det er ingen grunn til at sivil klareringsmyndighet ikke klarerer i Moss, Norsk helsearkiv flytte til Tynset eller skatteklagenemnda til Stavanger.
VG170214 * VG har sjekket disse dataene opp mot omtrent 1500 e-postadresser som tilhører politikere, regjeringsmedlemmer og departementene .
VG170213 * VG har sjekket disse dataene opp mot omtrent 1500 e-postadresser som tilhører politikere, regjeringsmedlemmer og departementene .
VG170213 VG har vært i kontakt med flere av de involverte politiske partiene og departementene som er berørt av lekkasjer i større hackerangrep mot nettjenester.
VG170213 * VG har sjekket disse dataene opp mot omtrent 1500 e-postadresser som tilhører politikere, regjeringsmedlemmer og departementene .
SA170209 Departementene til Terje Søviknes ( t.v. ) og Siv Jensen ( t.h. ) har vært tungt involvert i prosessen om etableringen av Fornybarfondet.
DN170202 PST-sjef Benedicte Bjørnland sa ifjor at både Regjeringen, Stortinget og departementene er utsatt for cyberspionasje fra fremmede makter.
BT170131 Statsministerens kontor ville aldri over natten vedtatt full stans av innvandring fra syv land - i alle fall ikke uten å konferere med de relevante departementene først.
BT170131 Byråkratene i departementene bruker lang tid på å utforme lov- og forskriftsendringer.
AP170130 Vanligvis vil en slik ordre bli sendt på høring til de berørte departementene .
AP170130 Vanligvis vil en slik ordre bli sendt på høring til de berørte departementene .
AP170126 Onsdag sa pressetalsmann Sean Spicer at eventuelle beskjeder om å begrense innholdet i sosiale medier måtte ha kommet direkte fra de ulike etatene eller departementene .
AP170126 I tillegg til dette har det altså dukket opp flere titall « alternative » Twitter-kontoer som hevder å snakke på vegne av etatene og departementene som nå skal være kneblet.
AP170126 Det er ikke mulig å bekrefte om noen av alle disse « alternative » kontoene er tilknyttet departementene de gir seg ut for å representere, men det er uansett tydelig at kontoene er skapt som et resultat av Trump-administrasjonens knebling av deler av statsapparatet.
AP170126 Onsdag sa pressetalsmann Sean Spicer at eventuelle beskjeder om å begrense innholdet i sosiale medier måtte ha kommet direkte fra de ulike etatene eller departementene .
AP170126 I tillegg til dette har det altså dukket opp flere titall « alternative » Twitter-kontoer som hevder å snakke på vegne av etatene og departementene som nå skal være kneblet.
AP170126 Det er ikke mulig å bekrefte om noen av alle disse « alternative » kontoene er tilknyttet departementene de gir seg ut for å representere, men det er uansett tydelig at kontoene er skapt som et resultat av Trump-administrasjonens knebling av deler av statsapparatet.
AP170126 Onsdag sa pressetalsmann Sean Spicer at eventuelle beskjeder om å begrense innholdet i sosiale medier måtte ha kommet direkte fra de ulike etatene eller departementene .
AP170126 I tillegg til dette har det altså dukket opp flere titall « alternative » Twitter-kontoer som hevder å snakke på vegne av etatene og departementene som nå skal være kneblet.
AP170126 Det er ikke mulig å bekrefte om noen av alle disse « alternative » kontoene er tilknyttet departementene de gir seg ut for å representere, men det er uansett tydelig at kontoene er skapt som et resultat av Trump-administrasjonens knebling av deler av statsapparatet.
AP170124 Forslagene til kutt og innsparinger vil relativt raskt bli sendt til høring til de forskjellige statlige departementene , før budsjettet legges from for Kongressen, skriver The Hill.
AP170119 - Vår administrasjon kontaktet da departementene for å diskutere dette nærmere.
AP170118 Det var også de to departementene som de hemmelige tjenestene - overvåking-, etterretning- og sikkerhetstjenesten - er underlagt.
AP170118 Det er i to e-poster til Aftenposten at departementene for både forsvar og justis forteller at de i 2014 ble klar over kompetansestriden mellom EOS-utvalget og presidentskapet.
AP170118 Det var også de to departementene som de hemmelige tjenestene - overvåking-, etterretning- og sikkerhetstjenesten - er underlagt.
AP170118 Det er i to e-poster til Aftenposten at departementene for både forsvar og justis forteller at de i 2014 ble klar over kompetansestriden mellom EOS-utvalget og presidentskapet.
DB170114 « Hva om vi hadde startet med å nedlegge direktorater og redusere stillingene i departementene til beste for lokal tilstedeværelse i stedet. » - Kutt på toppen.
DB170114 Hva om vi hadde startet med å nedlegge direktorater og redusere stillingene i departementene til beste for lokal tilstedeværelse i stedet. » - Det er morsomt å se at det er ganske mange politifolk som deler og sier seg enig i innlegget mitt.
DN170111 2 Justisdepartementet forklarer seg blant annet med at det er et av departementene med størst sakstilfang og høyest antall innsynsbegjæringer.
DN170111 1 Hva er konsekvensene av at departementene hindrer innsyn ?
DB170111 Mjelde tror Trump kommer til å søke og drive den amerikanske regjeringen fra Det hvite hus, adskilt fra departementene og byråkratiet.
DB170111 I rapporten « Slik hindrer departementer innsyn » har POU kontrollert hvor lang tid de 15 departementene og Statsministerens kontor bruker på å journalføre dokumenter og publisere journalposter i Offentlig elektronisk postjournal ( OEP ).
DB170111 Ettersom departementene i dag er pålagt å overføre journalposter bare én gang i uken, har POU satt en strek ved rundt åtte virkedager i snitt fra dokumentdato til publiseringsdato.
DB170111 Alle departementene er kontrollert over en periode på drøyt halvannet år fram til august 2016, og offentlighetsutvalget konkluderer med at 13 departementer har en lovstridig praksis.
AP170111 Utvalget publiserte onsdag en rapport der alle de 15 departementene og Statsministerens kontor ( SMK ) er gått etter i sømmene.
AP170111 Mens de fleste departementene har kritikkverdig lang publiseringstid, unngår SMK ( 8,8 dager i snitt ), Samferdselsdepartementet ( 8,9 ) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ( 9,9 ) kritikk fra Pressens Offentlighetsutvalg.
AP170111 I arbeidet har POU kontrollert departementene over en periode på drøyt halvannet år fram til august 2016.
AP170111 Ettersom departementene i dag er pålagt å overføre journalposter bare én gang i uken, har POU satt en strek ved rundt åtte virkedager i snitt fra dokumentdato til publiseringsdato.
AP170111 Det konkluderes med at 13 av departementene bruker kritikkverdig eller lovstridig lang tid på å journalføre dokumenter og publisere journalposter i Offentlig elektronisk postjournal ( OEP ).
DB170110 Det hadde vært veldig problematisk om Trump ga familien toppjobber i departementene og byråkratiet, sier han.
DB170109 Det hadde vært veldig problematisk om Trump ga familien toppjobber i departementene og byråkratiet, sier han.
AP170102 I dag får « kommunen » et årlig rammetilskudd på 135 millioner kroner fra departementene , av et totalbudsjett på ca. 300 millioner kroner.
AP161229 På denne siden har Regjeringene har samlet informasjon om alt av endringer i regelverk fra alle departementene .
AP161018 Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet.
AP161018 Riksrevisjonen påpeker videre at de to departementene heller ikke har sørget for å få på plass permanent sikring av egne bygg slik det er krav om i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler er forsinket og fortsatt ikke ferdig.
AP161006 Her er årets budsjettlekkasjer - så langt - sortert på de ulike departementene .
AP160603 Fra 2015 kan også departementene også gi generelle instrukser om lovtolkning og skjønnsutøvelse.
AP160423 Noen ressurser må igjen flyttes inn i departementene og andre ting ut til de delene av staten som faktisk yter befolkningen et tilbud gjennom tjenesteproduksjon.
AP160404 De føres i budsjettene til departementene som har ansvar for de enkelte punktene.
SA160309 Ryddejobben må starte i Stortinget, deretter i departementene , slik at direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner får orden på selve grunnlaget for å hjelpe barn som lider.i ¶
SA160309 Regelkunnskap og praksis » til de fire ansvarlige departementene .
AP160308 - Jeg synes det er litt synd at finansministeren velger å bruke dette som eksempel - det forklarer jo ikke økningen hverken i direktoratene og departementene , eller økningen i antall ansatte i sentraladministrasjonen.
AP160307 I fjor hadde departementene 102 flere årsverk enn i 2013.
AP160307 Flere også i departementene
AP160307 I fjor hadde departementene 102 flere årsverk enn i 2013.
AP160307 Flere også i departementene
AP160302 Departementene kunne få overta stortingsbygningen, og hele universitetet samles i nye bygninger på Blindern, argumenterte den senere statsministeren.
AP160224 Men regjeringens uttalelser krasjer med svarene fra departementene som er bevilget penger i tiltakspakken.