NL170912 Eller da Jagland truet med - og gjennomførte - demokratisabotasje da han ikke klarte sine berømte 36,9%.