DN171208 Han mener det også skyldes globaliseringseffekt der man får økt konkurranse fra lavkostland og at flere enn før jobber deltid .
DN171208 Han mener det også skyldes globaliseringseffekt der man får økt konkurranse fra lavkostland og at flere enn før jobber deltid .
AP171202 De mange som er kritikere på deltid , strever med å ha råd til å bruke den tiden de trenger for å levere noe de kan stå inne for.
SA171125 Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid .
AP171125 Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid .
AA171125 Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid .
DA171114 Aldri har andelen kvinner som jobber deltid , vært mindre enn i dag.
VG171113 Etter at han ble pensjonert for tre år siden, har han jobbet deltid med innvandringsrelaterte spørsmål.
DA171109 Småbarnstiden er jo en krevende periode, så jeg kunne fint jobbet deltid da, sier 37-åringen, som legger til : ¶
DA171109 På spørsmål om hun har forståelse for at en del mødre velger å jobbe deltid , svarer hun : ¶
DA171109 Og der antallet barn tidligere har hatt mye å si for antallet mødre som jobber deltid , avdekker statistikken en markant endring : ¶
DA171109 Flere mødre jobber heltid, færre jobber deltid .
DA171109 Det er imidlertid viktig å skille mellom frivillig og ufrivillig deltid , sier Karin Hamre, som er koordinator for likestillingsrelatert statistikk og analyser i SSB.
DA171109 Andelen mødre som jobber deltid faller i en slik grad at det overrasker fagfolkene som følger feltet.
DA171109 - Vurderte du å jobbe deltid da du skulle ut i jobb igjen etter permisjonstiden ?
DA171109 - Dersom økonomi ikke hadde vært avgjørende, hadde deltid vært mer aktuelt da ?
DA171109 * Deltid og fravær fra arbeidslivet gjør også at mange kvinner har måttet stå i jobb lenger fordi de ikke har tjent opp nok permisjonspoeng ved fylte 62 år.
NL171107 Blant de som jobber ufrivillig deltid .
DA171103 - Ja, Knudsen er ansatt på deltid i Lyn og skal bidra med å utvikle alle de unge trenerne vi har.
DA171030 Risikoen er størst blant dem som ikke er på vanlige arbeidskontrakter, og dem som jobber ufrivillig deltid .
DA171030 * Blant dem som arbeider ufrivillig deltid , utgjør de nær hver tredje arbeidstaker, 29 prosent.
BT171030 Ønske om deltid , kan skape behov for mer deltidsstillinger på arbeidsstedet.
BT171030 Så selv om utviklingen går i retning av stadig mer jevnere fordeling - i dag jobber begge foreldre fulltid i omtrent halvparten av alle barnefamilier, velger fremdeles en betydelig andel mødre å jobbe deltid - noe menn omtrent aldri velger.
BT171030 Men det betyr ikke at vi skal slutte å reflektere problematisk over at det for eksempel omtrent alltid er mor, og nesten aldri far som velger deltid .
DB171028 Ved siden av å drive stutteriet Arch, jobber Söderström deltid i sponsoravdelingen til H & M.
VG171027 Mange vil være enige i at i at en viss grad av økonomiske forskjeller er akseptabelt, så lenge de skyldes forhold som er innenfor ens egen kontroll : Dersom man for eksempel velger å jobbe deltid for å ha mer fritid, er det vanskelig å si at forskjellen i inntekt til andre som jobber fulltid er urettferdig.
SA171027 De fleste jobber på deltid , så Fosse anslår dette vil gi praksisplass til 30 nye personer.
DN171027 - Vi ansetter stadig studenter på deltid som tar bachelor i økonomi- og administrasjon.
AP171027 Skattelistene omfatte alle med inntekt fra arbeid på deltid eller heltid - og alle som har fått renter på penger i banken.
AP171027 Satt på spissen kan inntektsforskjellene illustreres slik : En kvinne jobber deltid i offentlig sektor, en mann jobber fulltid i det private næringslivet. 4. « Énprosenterne » tar 10 prosent av kaken ¶
AP171027 Menns snittinntekt er høyere fordi de ofte jobber i andre bransjer enn kvinner, de jobber mindre deltid og de er eiere av de store formuene - som også gir store inntekter.
AP171027 Skattelistene omfatte alle med inntekt fra arbeid på deltid eller heltid - og alle som har fått renter på penger i banken.
AP171027 Satt på spissen kan inntektsforskjellene illustreres slik : En kvinne jobber deltid i offentlig sektor, en mann jobber fulltid i det private næringslivet. 4. « Énprosenterne » tar 10 prosent av kaken ¶
AP171027 Menns snittinntekt er høyere fordi de ofte jobber i andre bransjer enn kvinner, de jobber mindre deltid og de er eiere av de store formuene - som også gir store inntekter.
AP171026 I tillegg skal det etter forslaget være to eksterne medlemmer som engasjeres på deltid og et medlem som er fast ansatt i banken.
DA171025 De som vil det, skal få lov, men det skal verken stimuleres til å jobbe deltid eller være til hinder for dem som vil jobbe fullt, føyer Stensland til.
DA171025 Av alle utlyste stillinger i helseforetakene fra februar til september var 45 prosent deltid , ifølge en ny undersøkelse.
VG171021 Hun er absolutt et godt eksempel innenfor kvinneboksing, men jeg kjenner henne ikke, sier Thanderz som er bosatt i Albir der hun jobber deltid som eiendomsmegler.
DN171005 De fleste jobber bare deltid , men en timelønn på 221 kroner tilsvarer en årslønn på snaut 408.000 kroner for et fullt årsverk.
VG170926 Når flere stillinger står ubesatt, betyr det at det mangler sykepleiere ved en rekke av disse vaktene, og ansatte som allerede jobber ufrivillig deltid , må enten si ja til flere ugunstige vakter, eller de blir pålagt merarbeid.
DA170926 Det eneste kommunene ser på som en større utfordring enn deltid og sykdom, er knyttet til digitalisering av ulike tjenester.
DA170926 ( NTB ) ¶ | Deltid og sykefravær bekymrer ¶
AP170915 Færre uføre, færre på deltid , flere som jobber etter fylte 62 år, og flere kvinner og ungdommer i jobb, kan øke antall sysselsatte med nærmere 200.000.
AP170913 Dagen etter at jeg og Siv Jensen diskuterte deltid på Valgfri på NRK, ble jeg stoppet av en dame på gaten som takket meg for at jeg sto opp for sånne som henne og at jeg argumenterte mot nordsjøturnus for helsearbeidere.
DN170909 « Fleksibilitet » er et vidt begrep, men i denne undersøkelsen innebærer det blant annet at man kan velge når man kommer og går fra jobb, får muligheten til å jobbe hjemmefra, enten på hel- eller deltid , samt muligheten til å jobbe seg opp mange fridager, som man kan ta ut i lengre friperioder.
AP170908 Flere må bytte ut deltid med heltid.
DA170905 Det hadde vi ikke fått til uten at vi hadde engasjert utdannede trenere på deltid .
SA170904 Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
FV170904 Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
DB170904 Videre så er det langt flere kvinner som jobber deltid .
DB170904 Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid .
DB170904 Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.
AP170904 Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
DA170901 Problemet er egentlig helt krisestort, men det snakkes ikke om, for folk jager timer, sier Hartz, som anslår at rundt 60 prosent av de ansatte i hennes sektor jobber deltid .
DA170831 Deltid i KrF ¶
DA170829 Et kutt i ordningen vil ramme uforholdsmessig kvinner som er lavtlønte og som jobber deltid .
AP170829 Her arbeider 60 prosent full tid og 20 prosent deltid .
DA170825 Tidligere i sommer ble det kjent at Jabaly har fått innvilget studentvisum, med rett til å jobbe deltid .
VG170820 28-åringen begynte som nattresepsjonist ved hotellet i april 2016, etter å ha jobbet deltid der ett års tid.
DA170817 Men siden studentvisumet også gir rett til å jobbe deltid , vurderte han å droppe søksmålet mot staten.
DA170814 Ifølge « Jerntid » av Knut Kjeldstadli hadde dalen også eget arrestlokale, politibetjent på deltid , likhus og fast jordmor.
VG170807 Slik som så mange kvinner i dette landet, hadde også jeg jobbet deltid , mens den andre hadde jobbet overtid.
SA170802 Jeg har ikke gått på ordentlig skole siden jeg var 17 år og kun tatt enkeltfag på deltid .
AP170802 Jeg har ikke gått på ordentlig skole siden jeg var 17 år og kun tatt enkeltfag på deltid .
VG170730 Vi vet jo at mange av våre medlemmer jobber ufrivillig deltid og ser samtidig at det nesten ikke lyses ut hele stillinger i helsesektoren, sier Johansen.
VG170730 Tallet på kvinner med kort deltid gikk ned med 17 000.
VG170730 Samtidig er det blitt 27 000 færre sysselsatte på kort deltid , det vil si under 20 timer i uken.
VG170730 Fakta om heltid og deltid
VG170730 - Mellom 2008 - 2013 var det to prosent økning i gruppen kvinner som gikk over fra deltid til heltid.
VG170730 - Lovendringen vil ikke løse alle utfordringene knyttet til deltid , men det gir et viktig signal om at det er heltid som er målet.
DA170728 - Jeg tenker at uansett om jeg blir lærer eller ingeniør i framtiden, kanskje begge deler, så kommer dette studiet godt med, sier han, som skal studere på deltid det neste året.
VG170727 Dessuten er det ikke så lett å finne en jobb hvor det er ok å kanskje jobbe deltid , sier hun.
DB170727 Disse har naturlig nok en lavere sysselsettingsandel ( selv om deltid også teller med ) enn andre grupper, men de vil også være mer utsatt for å miste deltidsarbeidet i nedgangstider.
DB170725 3500 av brannskapet er heltidsansatt, mens 8500 jobber deltid . | - Barnevernloven må endres ¶
AA170723 Han studerte deltid mot en psykologgrad, men ble desillusjonert.
DB170719 Fagforbundet er enig med alle som sier at vi må få løst problemet med deltid innen helse- og omsorgssektoren.
AP170715 Etter å ha begynt som heltidsstudent, studerer Ellisiv Rekdal nå PPU på deltid ved siden av jobben som førsteinstruktør i Sporveien.
VG170713 Håvard Tjora peker i sin kritikk på at lærere som etterutdannes i både norsk, engelsk og matematikk på deltid kan måtte bruke hele tre år på å bli ferdig.
DB170708 Vi vil sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud til alle studenter, og legge bedre til rette for å studere deltid .
AA170708 Den manglende konsumeffekten ble forklart med at studieavgift økte sannsynligheten for økt støtte fra foreldre/familie, ikke at flere studenter arbeidet deltid .
DB170628 Arbeidet som musiker på heltid og deltid frem til 1985.
AP170623 Ved på jobbe deltid i banken kan de forberede seg bedre enn dagens eksterne styremedlemmer.
AP170623 Den skal bestå av : ¶ sentralbanksjefen som leder ¶ visesentralbanksjefen som nestleder ¶ to eksterne medlemmer som engasjeres på deltid ¶ et medlem som er fast ansatt i banken ¶
AP170623 - Å engasjere de eksterne medlemmene på deltid , gjør at de kan forberede seg til drøftingene på samme måte som sentralbankledelsen.
AP170623 Ved på jobbe deltid i banken kan de forberede seg bedre enn dagens eksterne styremedlemmer.
AP170623 Den skal bestå av : ¶ sentralbanksjefen som leder ¶ visesentralbanksjefen som nestleder ¶ to eksterne medlemmer som engasjeres på deltid ¶ et medlem som er fast ansatt i banken ¶
AP170623 - Å engasjere de eksterne medlemmene på deltid , gjør at de kan forberede seg til drøftingene på samme måte som sentralbankledelsen.
AA170621 Og hvorfor er vi forundret over at en altfor stor andel av den kvinnelige befolkningen jobber deltid for å få dette til å gå rundt ?
AA170621 Ja, vi er alle ansvarlige for vår egen tidsbruk og « tidsklemme », men hvis samfunnet rundt oss, og skolen spesielt, ikke tilrettelegger for at det skal være gjennomførbart - tvinger vi familier ( i all hovedsak kvinner ) til å jobbe ufrivillig deltid for å få kabalen til å gå opp.
DN170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
DN170615 Folk som jobber deltid vil nå kunne velge om de vil legge til grunn arbeidstid det siste året eller de tre siste årene før de ble arbeidsledige.
AA170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 Folk som jobber deltid vil nå kunne velge om de vil legge til grunn arbeidstid det siste året eller de tre siste årene før de ble arbeidsledige.
AA170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 Folk som jobber deltid vil nå kunne velge om de vil legge til grunn arbeidstid det siste året eller de tre siste årene før de ble arbeidsledige.
SA170613 Mangelfullt likestillingsarbeid på jobb påvirker at kvinner går fra privat til offentlig virksomhet og fra fulltid til deltid .
AP170613 Til høsten skal han bo sammen med sin søster og en studiekamerat på Strømmen, jobbe deltid i en bokhandel og skrive videre på prosjektene sine.
AP170613 Til høsten skal han bo sammen med sin søster og en studiekamerat på Strømmen, jobbe deltid i en bokhandel og skrive videre på prosjektene sine.
AA170613 I dag velger mange sykepleiere å arbeide deltid på grunn av for stort arbeidspress og lite fritid.
DN170609 Lavtlønte ansatte på deltid er pensjonstapere.
DN170609 Han går glipp av opptjening til pensjon - både fordi han er under 20 år og fordi han jobber deltid .
AP170609 Til høsten skal han bo sammen med sin søster og en studiekamerat i en leilighet på Strømmen, jobbe deltid i en bokhandel og skrive videre på prosjektene sine.
DB170601 Kvinner har som regel kortere opptjeningstid, arbeider mer deltid , har lavere pensjonsgrunnlag og lever lenger.
DB170531 På få år gikk barnehagedekningen fra 60 prosent til 90 prosent, og i samme periode sank andelen småbarnsmødre som jobbet deltid fra 45 prosent til om lag 30 prosent.
DB170526 Dersom du jobber deltid eller ikke i det hele tatt i perioder mister du blant annet pensjonsopptjening.
AA170526 Dette vil jeg også kalle for ufrivillig deltid .
SA170523 Man vil derfor få dårligere pensjon ved å jobbe deltid eller være hjemmeværende.
BT170523 Man vil derfor få dårligere pensjon ved å jobbe deltid eller være hjemmeværende.
AP170523 Man vil derfor få dårligere pensjon ved å jobbe deltid eller være hjemmeværende.
DB170522 3500 av brannskapet er heltidsansatt, mens 8500 jobber deltid .
BT170522 Ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og psykologer jobber deltid .
AP170522 Av disse arbeider 22 prosent deltid .
VG170519 Når man jobber deltid vet man aldri hvor mye penger som kommer inn.
DB170516 Kvinner jobber oftere deltid .
AP170515 Etter møtet på Manhattan kontaktet Schiller milliardæren og begynte å jobbe for ham på deltid i 1999.
AP170515 Begynte på deltid for Trump i 1999 ¶
AP170515 Etter møtet på Manhattan kontaktet Schiller milliardæren og begynte å jobbe for ham på deltid i 1999.
AP170515 Begynte på deltid for Trump i 1999 ¶
DA170511 Nå, fire år senere, mener hun fortsatt deltid er et dumt valg.
DA170511 Hun mener kvinner som velger deltid av hensyn til familien, bør tenke seg om to ganger.
BT170510 Nå har det blitt slik at deltid er bannlyst, for da går det ut over pensjonspoengene og likestillingen.
BT170507 Jobber deltid ?
FV170501 FOTO : Reidar Kollstad ¶ | - Menn vil ikke jobbe deltid
DA170431 Hansen er ikke med på at den nye loven åpner opp for at flere får jobbe, deltid , i stedet for å være arbeidsledige.
DA170429 Med store bokstaver markeres kampen mot ufrivillig deltid , midlertidige ansettelser og bemanningsbyråer.
BT170429 Offentlige ekspertutvalg som Arbeidstidsutvalget og Skift/turnusutvalget har i tillegg dokumentert sammenhengen mellom helgearbeid og deltid , som også har vært gjenstand for diskusjoner mellom partene over flere år.
AA170427 Hun jobber nå deltid med noe som ikke er relevant for utdanningen hennes.
DA170425 Oslo kommune finansierer på egen hånd gratis deltid ved andre skoler i Oslo, og har selv valgt å ikke videreføre finansieringen ved Mortensrud, sier han.
VG170424 - Regjeringens politikk gir ikke flere heltidsjobber, den gir flere på deltid når de svekker arbeidsmiljøloven.
VG170421 - Når vi snakker om løsarbeidersamfunnet som vender tilbake handler det om en usikkerhet og utrygghet som tar mange former : Innleide som ikke har lønn mellom oppdrag, ringevikarer, folk på nullprosentkontrakter, midlertidig ansatte og folk som jobber deltid mot sin vilje.
VG170420 - De aller fleste brannfolk i landet jobber deltid .
SA170420 - De aller fleste brannfolk i landet jobber deltid .
AA170420 - De aller fleste brannfolk i landet jobber deltid .
VG170419 Bærum-mannen har i en årrekke jobbet deltid ved diverse helseinstitusjoner.
DN170419 Probanas mini-MBA er et timåneders nettkurs på deltid , som ikke gir noen formell kompetanse eller studiepoeng.
DN170419 Probanas mini-MBA er et timåneders nettkurs på deltid , som ikke gir noen formell kompetanse eller studiepoeng.
DA170419 Engen har jobbet et langt liv i lavlønnsyrker, og på deltid .
DN170418 Og vil at flere skal jobbe deltid i vinterhalvåret.
DN170418 Ifølge nettstedet er ett av forslagene at SAS vil ha større fleksibilitet blant de ansatte, og derfor vil forsøke å få noen medarbeidergrupper til å jobbe fulltid på sommeren og deltid i vinterhalvåret.
DN170418 Det er ikke kjent hvor mange av disse SAS ser for seg skal over på deltid om vinteren fremover.
DB170411 Hun mener at det fortsatt er for mange kvinner som jobber deltid .
DB170411 Fra 2008 til 2013 var det to prosent økning i gruppen kvinner som gikk over fra deltid til heltid.
VG170410 Helgesen tar også praktisk-pedagogisk utdanning på deltid , slik at han har mulighet til å jobbe som yrkesfaglærer i videregående skole.
DA170410 I tillegg ønsker byrådet å gjøre arbeidslivet mer seriøst - gjennom mer heltid og mindre deltid , gjennom en streng lærlingeklausul og en aktiv innkjøpspolitikk.
DN170406 Departementet skisserer mulige forbedringspunkter som å få arbeidsledige i jobb, en økt sykelønnsordning, en reduksjon i uføretrygden, få flere innvandrere i jobb og få alle kvinner som jobber deltid til å jobbe fulltid.
DA170405 Fra 2006 til 2016 har andelen kvinner i deltid sunket med 6,7 prosent.
DA170405 Fire år etter heltidserklæringen, er fortsatt halvparten av alle sykepleierstillingene som lyses ut deltid , ifølge Sykepleierforbundet.
DA170405 Arbeidsdepartementet viser til at andelen kvinner i deltid går ned, og sier at de ennå ikke har satt i gang noe eget prosjekt for å evaluere lovendringen.
DA170405 - Det er fortsatt slik at i snitt halvparten av stillingene som lyses ut er deltid , og det er så små brøker som 4,47 prosent.
DB170401 Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi i snitt jobber mer, gjennom flere i arbeid, mindre deltid og mindre sykefravær, og at offentlig sektor blir mer effektiv.
DN170331 Det er fullt mulig å hente ut gevinster her gjennom økt sysselsetting, bedre deltakelse i arbeidslivet, arbeidstid, turnusordninger og få flere fra å jobbe deltid til heltid, sier Siv Jensen.
DN170331 En annen utfordring er at en tredel av alle kvinner jobber deltid .
DA170331 En annen utfordring er at en tredel av alle kvinner jobber deltid .
AP170331 En annen utfordring er at en tredjedel av alle kvinner jobber deltid .
AA170331 En annen utfordring er at en tredel av alle kvinner jobber deltid .
SA170313 Men så ble det fortalt at sønnen måtte jobbe deltid fordi dette var så tidkrevende.
FV170309 | Kvinners krav om deltid bremser likestillingsarbeidet ¶
FV170309 Kvinner som vil jobbe deltid fordi det er mest bekvemt for dem, risikerer å få avslag i framtiden.
SA170308 Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand mener det er en selvfølge at kvinner som jobber deltid for å ta seg av hjem og familie, bør få kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter.
SA170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid , lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
SA170308 Det får man enten man er hjemme på fulltid eller jobber deltid , sier hun og legger til : ¶
SA170308 Bergo sier en god regel er å alltid undersøke alternativer og kartlegge konsekvensene av de valgene man tar, enten det dreier seg om å være hjemme med barna, bo i utlandet eller jobbe deltid .
SA170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
SA170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon, bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
FV170308 Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand mener det er en selvfølge at kvinner som jobber deltid for å ta seg av hjem og familie, bør få kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter.
FV170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid , lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
FV170308 Det får man enten man er hjemme på fulltid eller jobber deltid , sier hun og legger til : ¶
FV170308 Bergo sier en god regel er å alltid undersøke alternativer og kartlegge konsekvensene av de valgene man tar, enten det dreier seg om å være hjemme med barna, bo i utlandet eller jobbe deltid .
FV170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
FV170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon, bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
DN170308 Storbritannias tidligere finansminister George Osborne får langt bedre betalt som utvalgt av Blackrock på deltid , enn som folkevalgt.
DA170308 35 prosent av alle kvinner jobber deltid og Norge har fortsatt et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa.
BT170308 Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand mener det er en selvfølge at kvinner som jobber deltid for å ta seg av hjem og familie, bør få kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter.
BT170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid , lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
BT170308 Det får man enten man er hjemme på fulltid eller jobber deltid , sier hun og legger til : ¶
BT170308 Bergo sier en god regel er å alltid undersøke alternativer og kartlegge konsekvensene av de valgene man tar, enten det dreier seg om å være hjemme med barna, bo i utlandet eller jobbe deltid .
BT170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
BT170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon, bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
AP170308 Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand mener det er en selvfølge at kvinner som jobber deltid for å ta seg av hjem og familie, bør få kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter.
AP170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid , lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
AP170308 Det får man enten man er hjemme på fulltid eller jobber deltid , sier hun og legger til : ¶
AP170308 Bergo sier en god regel er å alltid undersøke alternativer og kartlegge konsekvensene av de valgene man tar, enten det dreier seg om å være hjemme med barna, bo i utlandet eller jobbe deltid .
AP170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
AP170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon, bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
DA170307 For å klare å kombinere jobb og ansvar for barn jobber riktignok mange kvinner deltid .
DA170307 - At kvinner selv må få lov til å velge om de vil være ute i full jobb, om de vil være hjemmeværende eller jobbe deltid .
DN170228 LO-lederen er bekymret for at mange arbeidstagere går glipp av pensjonsopptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold.
DB170228 LO-lederen er bekymret for at mange arbeidstakere går glipp av pensjonsopptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold.
DA170228 LO-lederen er bekymret for at mange arbeidstakere går glipp av pensjonsopptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold.
AA170217 | Talltull med deltid for sykepleiere ¶
AA170217 Talltull med deltid gir lave stillinger og for lite kompetanse.
AA170217 Den siste tida har fenomenet deltid igjen fått fokus.
DB170216 - Så kommer det til å være én - muligens to personer - som på deltid eller heltid jobber med analyse og data.
DN170215 Yoshiko Shinohara er blitt Japans første kvinnelige dollarmilliardær ved å legge til rette for at kvinner kan gå tilbake i jobb - også deltid .
SA170213 Jeg har tatt sivilingeniørutdanning ved NTNU på deltid ved siden av treningen, så jeg får meg nok jobb en plass om jeg er nødt til det.
DN170213 Dobloug har i dag tre leger med seg på deltid .
AP170213 Jeg har tatt sivilingeniørutdanning ved NTNU på deltid ved siden av treningen, så jeg får meg nok jobb en plass om jeg er nødt til det.
DB170210 Han sier at proffboksing på deltid er uaktuelt.
DA170210 I tillegg ønsker byrådet å gjøre arbeidslivet mer seriøst - gjennom mer heltid og mindre deltid , gjennom en streng lærlingeklausul og en aktiv innkjøpspolitikk.
AA170203 Den gjennomsnittlige timelønnen økte knapt fra januar i fjor til januar i år, og antall folk som arbeider deltid men som ønsker fulltidsstillinger, har økt.
NL170202 | Statsråd på deltid
NL170202 Amundsen er landets første statsråd på deltid .
SA170201 Tjener hun minst, blir det et argument for at hun tar permisjon og deltid for at familien skal miste minst mulig lønn.
SA170201 Fortsetter hun å ta mest permisjon og deltid , blir lønnsforskjellen mellom mor og far gradvis større.
SA170201 Dette er ikke et argument mot at mødre velger deltid , men det er et argument mot at fedre sjelden gjør det.
DB170131 ( Dagbladet ) : « Det er ledig 0,005% fast stilling som Brannkonstabel deltid ».
DB170130 Vi kjemper mot ufrivillig deltid , men ignorerer alle dem som står i ufrivillig heltid.
AP170127 På landsbasis er det fortsatt slik at 50 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut, er deltid . 80 prosent av helsefagarbeiderstillingene er deltid.
AP170127 80 prosent av helsefagarbeiderstillingene er deltid .
DN170126 Mindre deltid
DN170126 Arbeidskraftundersøkelsen viser at nærmere 30.000 færre personer jobbet deltid på under 20 timer i uken fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016.
DB170126 Velger du å jobbe deltid ?
DB170126 Mange jobber deltid
DB170126 Jobber du deltid , eller ikke i det hele tatt i perioder, er det derfor lurt å spare på egenhånd.
DB170118 Det er vanskelig å lykkes om du på deltid skal starte nettbutikk, du bør ha hundre prosent fokus på å lykkes.
AP170108 Danielsen Lie er kjent som skuespiller i flere norske og utenlandske spillefilmer og fra NRK-serien « Nobel », men praktiserer også som allmennlege på deltid .
AP170108 Danielsen Lie er kjent som skuespiller i flere norske og utenlandske spillefilmer og fra NRK-serien « Nobel », men praktiserer også som allmennlege på deltid .
DB170106 Velger du å jobbe deltid ?
SA170105 For et par år siden var han på rekruttlandslaget og jobbet deltid i kassa på Rimi på Kongsberg.
BT170105 For et par år siden var han på rekruttlandslaget og jobbet deltid i kassa på Rimi på Kongsberg.
AP170105 For et par år siden var han på rekruttlandslaget og jobbet deltid i kassa på Rimi på Kongsberg.
BT170103 Tilbudet justeres gjennom at drosjeeierne ansetter sjåfører på deltid .
AP161130 I dag har kjeden rundt 10.000 ansatte, mange av disse på deltid .
VG161123 Men hvorfor er det de unge med barn som skal bruke tid på å pendle inn til byen og kanskje bli nødt til å jobbe deltid , mens enslige pensjonister som ikke jobber legger beslag på 250 kvadratmeter på Frogner ?
AP160909 Hun jobber deltid på en barneskole, mens han akkurat fått jobb som drosjesjåfør.
AP160904 Hvis barnet går deltid i en barnehage med offentlig tilskudd, kan du få delvis støtte.
FV160902 ( Hentet med tillatelse fra bloggen Kald kopp - mamma med heltidsjobb på deltid ) ¶
SA160901 ( Hentet med tillatelse fra bloggen Kald kopp - mamma med heltidsjobb på deltid ) ¶
BT160901 ( Hentet med tillatelse fra bloggen Kald kopp - mamma med heltidsjobb på deltid ) ¶
AP160901 ( Hentet med tillatelse fra bloggen Kald kopp - mamma med heltidsjobb på deltid ) ¶
AA160826 Det som er utfordrende er at mange av konkurrentene gjør dette på heltid, mens våre utøvere må jobbe deltid eller studere ved siden av.
SA160822 Amalie jobber deltid som butikkmedarbeider i en klesbutikk for å få litt ekstra å rutte med.
BT160822 Amalie jobber deltid som butikkmedarbeider i en klesbutikk for å få litt ekstra å rutte med.
AP160822 Amalie jobber deltid som butikkmedarbeider i en klesbutikk for å få litt ekstra å rutte med.
SA160701 Assisterende landslagssjef Heimir Halgrimsson er tannlege på deltid hjemme på Vestmannaeyjar når han ikke trener landslaget sammen med svenske Lars Lagerbäck.
FV160701 Assisterende landslagssjef Heimir Halgrimsson er tannlege på deltid hjemme på Vestmannaeyjar når han ikke trener landslaget sammen med svenske Lars Lagerbäck.
BT160701 Assisterende landslagssjef Heimir Halgrimsson er tannlege på deltid hjemme på Vestmannaeyjar når han ikke trener landslaget sammen med svenske Lars Lagerbäck.
AP160701 Assisterende landslagssjef Heimir Halgrimsson er tannlege på deltid hjemme på Vestmannaeyjar når han ikke trener landslaget sammen med svenske Lars Lagerbäck.
DA160617 Veldig mange studenter jobber deltid ved siden av studiene, ettersom ytelsene fra Statens lånekasse ikke har holdt tritt med prisnivået i samfunnet og dermed ikke er tilstrekkelig for nødvendig livsopphold.
AP160511 Regjeringen vil nekte nybakte flyktningmødre full permisjon fra introduksjonsprogrammet, og vil ha de tilbake i undervisning på deltid så tidlig som én måned etter fødsel.
AP160510 Regjeringen vil nekte nybakte flyktningemødre full permisjon fra introduksjonsprogrammet, og vil ha de tilbake i undervisning på deltid så tidlig som én måned etter fødsel.
AP160510 * Regjeringen vil pålegge flyktninger å begynne i deltid på introduksjonsprogrammet mens de er i mammapermisjon.
AP160506 mai, Regjeringen vil pålegge flyktninger å begynne i deltid på introduksjonsprogrammet mens de er i mammapermisjon.
AP160407 Mange er kvinner, de fleste jobber deltid og lønnsnivået er nøkternt.
AP160330 Kona jobber 75 prosent deltid på et sykehjem og tjener 800 kroner i måneden.
AP160313 Å redusere ufrivillig deltid er en av våre viktigste saker, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.
AP160313 | KrF vil høyne statusen til de som jobber deltid
AP160313 Norske politikere er opptatt av at kvinner skal føde mange nok barn til at folketallet ikke synker - og de er opptatt av å motvirke ufrivillig deltid .
AP160313 Men de ønsker ikke å gjøre det at noen ønsker å velge deltid , til en del av debatten, sier han.
AP160313 KrFs Geir Bekkevold mener det er viktig å anerkjenne at noen ønsker å jobbe frivillig deltid .
AP160313 KrF er bekymret for synkende fruktbarhet blant sykepleiere og ber om økt anerkjennelse for « frivillig deltid ».
AP160313 KrF : «Frivillig deltid » må anerkjennes ¶
AP160313 Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund gleder seg over at flere sykepleiere vil jobbe heltid, og mener det er sløsing med ressurser når unge jobber deltid .
AP160313 Det er også KrFs Geir Bekkevold, men han mener mange ikke anerkjenner kvinner og menns ønske om frivillig deltid .
AP160313 Det er ingen direkte sammenheng mellom deltid og småbarnsfasen, sier nestlederen i Stortingets familie- og kulturkomité.
AP160313 Aps Anette Trettebergstuen avviser ikke at deltid for mange er en løsning for dem som har små barn.
AP160313 Ap : Ingen direkte sammenheng mellom deltid og småbarnsperiode ¶
AP160313 Anette Trettebergstuen sier det ikke er noen direkte sammenheng mellom hvem som jobber deltid og hvem som har småbarn.
AP160313 - Ufrivillig deltid må bekjempes, Men man må ha rett til å jobbe mindre i en periode i livet med store omsorgsoppgaver, sier stortingsrepresentanten.
AP160313 - Organisasjonene er opptatt av å bekjempe ufrivillig deltid .
AP160313 - Men vi ser at de fleste som arbeider deltid , gjør dette når barna blir større.
AP160308 Kvinnene på deltidstoppen ¶ 34,7 prosent av norske kvinner jobber deltid , men det er store geografiske forskjeller.
AP160308 Aller flest kvinner jobber deltid i Vest-Agder og Aust-Agder der andelen var over 44 prosent i 2014.
AP160308 I den samme perioden har andelen menn som jobber deltid derimot hatt en ørliten vekst - fra 14,1 prosent til 14,8 prosent.
AP160308 Har flere kvinner begynt å jobbe deltid ?
AP160308 Det er en lavere andel kvinner som jobber deltid i dag enn det var da de blåblå overtok regjeringsmakten i 2013.
AP160308 Kvinner jobber i dag mye mer deltid enn menn og er fremdeles underrepresentert i nesten alle typer lederstillinger.
AP160307 Kvinner tjener mindre enn menn for samme arbeid, kvinner jobber mer deltid , omtrent 1 av 4 kvinner opplever voldtekt og mishandling, og kvinner i fruktbar alder har lett for å bli nedprioritert i ansettelsesprosessen fordi de kan bli gravide og gå ut i permisjon.
AP160305 Men når for eksempel andelen som jobber deltid fortsetter å gå ned er det resultatet av lovendringer og aktiv politikk gjennom åtte år med rødgrønn regjering.
AP160305 - De har blant annet fjernet en del av tiltakene mot ufrivillig deltid , økt prisene på barnehage, kuttet i pappakvoten, beholdt skatteklasse II, økt kontantstøtten og åpnet for økt bruk av midlertidige ansettelser.
AP160302 | Har flere kvinner begynt å jobbe deltid ?
AP160302 I den samme perioden har andelen menn som jobber deltid derimot hatt en ørliten vekst - fra 14,1 prosent til 14,8 prosent.
AP160302 Det er en lavere andel kvinner som jobber deltid i dag enn det var i 2013.
AP160302 Det er en lavere andel kvinner som jobber deltid i dag enn det var da de blåblå overtok regjeringsmakten i 2013.
AP160227 - Jeg får mest sannsynlig jobbe videre hos Veidekke til høsten, og i tillegg planlegger jeg å ta videreutdanning på deltid .
FV160224 Hos familien Kleiven-Jakobsen på Ekeberg i Oslo jobber både mor og far deltid .
FV160224 Her er flere saker om deltid , kjønnsroller og foreldreroller : ¶
SA160223 Hos familien Kleiven-Jakobsen på Ekeberg i Oslo jobber både mor og far deltid .
SA160223 Her er flere saker om deltid , kjønnsroller og foreldreroller : ¶
AP160223 Hos familien Kleiven-Jakobsen på Ekeberg i Oslo jobber både mor og far deltid .
AP160223 Her er flere saker om deltid , kjønnsroller og foreldreroller : ¶
AP160218 Feminist som jobber deltid mens barna er små ?
AP160130 Samtidig arbeider langt flere kvinner enn menn deltid - skjønt heltidsandelen er jevnt økende - og de jobber mindre overtid.
AP160130 Mange av dem som ikke er på landslaget, men som faktisk er løpere på hel - eller deltid , har NM som høydepunkt.
AP160124 En på deltid i nabostaten ¶
AP160123 - Jeg jobber deltid på et bakeri.