DB171212 Vi trenger ikke en organisasjon som jobber for å lage definisjoner av hva homofil og lesbisk betyr, for så å drive en skeiv bevegelse som ekskluderer alle utenfor disse kategoriene.
NL171123 For hver gang leken skiller gutt fra jente, kommer Tobias/Cecilie i knipe, blir malt i stykker mellom sine ønsker om det som for ham er 'riktig' kjønnsutfoldelse og omgivelsenes definisjoner og kjønnsnormerte forventninger til 'henne'.
VG171120 Hvor hører slike identiteter uten klare definisjoner hjemme ?
BT171020 Det finnes flere definisjoner og måter å beskrive det på - det være seg blant forskere, i organisasjoner eller hjemme rundt middagsbordet.
DA171014 Spørsmål om form, materialitet, historie og definisjoner blir drøftet i et fargerikt landskap av tredimensjonale malerier / skulpturer / pledd.
VG171001 - Døden har ulike definisjoner - medisinske, juridiske, filosofiske og religiøse.
DB170930 - Folk kan åpenbart deles i ulike leire som har helt forskjellige definisjoner av hva som er « friske mennesker ».
AP170921 Mindretallet : Uklare definisjoner
DB170910 Og intellektet gjorde at de av oss som liker slikt, fikk diskutere definisjoner på nye skillelinjer i politikken med like stor intensitet og uenighet, hver eneste gang.
AA170907 | Ordbok-app gir definisjoner og rettskrivning på bokmål og nynorsk ¶
AA170907 Riktignok har mange allerede benyttet seg av muligheten til å søke elektronisk etter skrivemåter og definisjoner via nettutgaven av de to bøkene.
AA170907 Når man slår opp på et ord, finner man definisjoner , brukseksempler, bøyingsopplysninger og informasjon om ordenes opprinnelse.
NL170904 Det jeg skal frem til er at vi har ganske snevre definisjoner av hva som er kriminelt og ikke.
AA170904 Begrepet har mange definisjoner .
NL170901 Når det så blir snakk om fattige barn i Norge får man i beste fall et skeptisk blikk og en kort samtale om definisjoner av fattigdom.
NL170901 Når det så blir snakk om fattige barn i Norge får man i beste fall et skeptisk blikk og en kort samtale om definisjoner av fattigdom, skriver Gro Herefoss Davidsen i Redd Barna.
VG170825 som islamkritiker, unngår han dermed å gå til kjernen av min kritikk av ham : At det fremstår bagatelliserende når han på den ene siden ramser opp terroraksjoner begått av muslimer som rasjonell årsak til økende islamskepsis i Vesten, for så å avfeie begrepet islamofobi selv om alle toneangivende definisjoner av begrepet fokuserer på konsekvensene det har for muslimer og ikke religionen islam
SA170818 Derfor vil vi lage tydelige definisjoner av begrepene « arbeidstaker » og « arbeidsgiver » i arbeidsmiljøloven.
AP170810 To skiller gir to definisjoner
AP170810 Det gir grunnlag for to ulike definisjoner av « dem som har mest fra før ».
VG170727 « Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner , minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom » ¶
AP170715 Dette er for enkelt, men hva er avhengighet egentlig ? Definisjoner
DB170708 Når det gjelder definisjoner av aldersgrupper, har hun kanskje blitt mer forsiktig.
AP170703 Når MDG og Høyre her kommer frem til så vidt forskjellige tall, kommer det først og fremst av at de bruker vidt forskjellige definisjoner av hva som er en « oljejobb ».
AP170703 Når MDG og Høyre her kommer frem til så vidt forskjellige tall, kommer det først og fremst av at de bruker vidt forskjellige definisjoner av hva som er en « oljejobb ».
DB170625 Det ene er Polen der U21-EM spilles, per alle definisjoner en talentspeiders mekka.
VG170619 Vi vil ha tydelige definisjoner av « arbeidsgiver » og « arbeidstaker », i lovverket.
AP170612 Men det jeg aldri kommer til verken å tolerere eller akseptere, er enkelte muslimer og ikke-muslimers trang til å dytte meg inn i en firkantet boks av forventinger og definisjoner av hvordan en muslimsk jente egentlig burde være.
NL170602 Sameaktivistene helgarderer, og bruker begge definisjoner , for sikkerhets skyld.
DB170527 DAG-EILEV FAGERMO har brukt tida etter det sure tapet for Molde til å sette krav til de spillerne som per alle definisjoner har det, men som ikke har levert i forhold til potensial og forventninger.
DB170525 Dette er nord for iskanten ut fra alle definisjoner .
VG170515 Det vi i siste instans frykter, er jo at ekstremisme skal føre til terror - og de fleste definisjoner av terror dreier seg om politisk motivert vold.
AP170506 Det finnes mange definisjoner av sommer.
DB170427 KRANGELEN MELLOM DOMMERSJEF Terje Hauge og dommer Svein-Erik Edvartsen kom til overflaten da sistnevnte, som per alle definisjoner er Norges nest beste dommer bak Svein Oddvar Moen, ikke ble satt opp til å dømme den første eliteserierunden.
BT170424 - Stortinget har vedtatt definisjoner og innhold i sykehusplanen, mens beslutninger om større endringer i enkeltsykehus tas av meg som helseminister.
DB170420 - Ja, helt sikkert, uten at jeg fikk noen klare definisjoner , utover at « det var slik de snakket, liksom ».
DB170419 Polar Seafood bruker selv to helt forskjellige definisjoner , avhengig av hvem de henvender seg til.
DB170418 Mens vi andre er ikke så opptatt av at det finnes mange definisjoner av makt.
DB170418 Makt er et vanskelig og omstridt begrep med mange forskjellige definisjoner .
DB170418 » - Fagfolk som skriver lærebøker er naturlig nok veldig opptatt av hvor vanskelig det er å studere det de studerer, og synes det er viktig å fortelle om at det finnes mange ulike definisjoner av makt.
BT170415 Ut ifra dagens medisinske definisjoner er det tre diagnoser som kan knyttes til en reaksjon på gluten.
DB170413 - Det er en republikk med veldig klare definisjoner på kjønn, men jeg tror det var mer rom for homofile før enn nå, mener Aage Borchgrevink.
DB170412 Det handler om svært spesifikke definisjoner av hva ulykker er - og enda viktigere hva de ikke er.
BT170405 God hjelp til dyslektikerne har forsvunnet i et sammensurium av definisjoner , som har gitt dem stempelet « dumme » igjen.
BT170405 God hjelp til dyslektikerne har forsvunnet i et sammensurium av definisjoner , evner og behov, som i praksis har gitt dem stempelet « dumme » igjen.
DB170316 Den har ingen faste definisjoner og tilpasses utviklingen i klimaforskningen og markedet, og den skal være uavhengig og forskningsbasert.
VG170313 Det finnes flere definisjoner og oppfatninger, avhengig av hvilke oppslagsverk man bruker, og ikke minst har folk sine egne definisjoner , svært ofte knyttet til utseende.
VG170313 Det finnes flere definisjoner og oppfatninger, avhengig av hvilke oppslagsverk man bruker, og ikke minst har folk sine egne definisjoner, svært ofte knyttet til utseende.
BT170313 Debatten om kjønnsnøytrale rom henger sammen med en større bevegelse i retning av nye definisjoner av kjønn.
BT170313 Debatten om kjønnsnøytrale rom henger sammen med en større bevegelse i retning av nye definisjoner av kjønn.
DB170309 Det mangler klare definisjoner fra dem som mener at « etniske nordmenn » trues av innvandring, som Asle Toje og Lars Akerhaug.
DA170309 Hodne opererer med sine private definisjoner av religionsutøvelse og ytringsfrihet, og insisterer på at rettsapparatet er en like egnet arena for antiislamske utgytelser som sin egen Facebook-side.
AA170307 Helge Øgrim, tidligere redaktør i fagbladet Journalisten, har laget ei liste med 13 mulige definisjoner av begrepet « falske nyheter ».
VG170306 I EU og europeiske domstoler står det i disse dager om definisjoner .
DB170306 Personer som omfattes av konvensjonenes definisjoner har rettigheter innenfor en rekke samfunnsområder.
VG170227 Hvem som kommer i flertall og når det eventuelt skjer avhenger ikke bare av innvandringstempoet, men også av hvilke definisjoner vi bruker.
VG170225 Kommentar : « Ingen er tjent med at vi lager trange definisjoner på hva det er å være norsk » ¶
SA170223 Det betyr mindre om noen ønsker å bruke andre betegnelser, eller gjør så godt de kan for å få verden til å passe inn i juridiske, kommersielle eller operative definisjoner .
DB170223 · Diett og kostholdsveiledning ¶ Definisjoner av helseforsikring ¶
DB170218 Så sant man da ikke bryter ut og insisterer på en egen merknad, hvor man dropper fotnoter, henvisninger og definisjoner - kort sagt de tingene som vanligvis skiller en NOU fra twitter-politikk eller sånne ting folk kan komme til å skrive på Facebook litt utpå natta.
DB170215 Det finnes etterhvert en del ulike definisjoner på kjønn.
DB170215 Det er ikke tilfelle, med mindre det å være uenig i definisjoner og synspunkter fremmet av transaktivister er det samme som å hate transfolk.
AA170211 Helge Øgrim, tidligere redaktør i fagbladet Journalisten, har laget ei liste med 13 mulige definisjoner av begrepet « falske nyheter ».
VG170206 Ingen er tjent med at avstandene mellom folk øker, og spesielt ikke ved at vi lager trange definisjoner på hva det innebærer å være norsk.
AP170201 Texas - oppe til doms om hva slags definisjoner for utviklingshemning man kan eller skal bruke.
AP161108 På grunn av ulike definisjoner av skatteparadiser har det ikke tidligere vært en slik offisiell svarteliste fra EU.
AP161108 På grunn av ulike definisjoner av skatteparadiser har det ikke tidligere vært en slik offisiell svarteliste fra EU.
AP161108 Uklare definisjoner
DN160831 Det finnes minst tre ulike definisjoner av delingsøkonomi.
AP160423 Det finnes to forskjellige definisjoner på kamplandmøte.
SA160421 Vi trenger en ærlig gjennomgang basert på riktige definisjoner .
AP160405 Det finnes to forskjellige definisjoner på det.
AP160401 Sosiologiprofessoren mener diskusjonen om parallellsamfunn er preget av uklare definisjoner .
AP160401 Hun mener diskusjonen om parallellsamfunn er preget av uklare definisjoner .
AP160316 - Ikke slik jeg definerer det, men det er mange definisjoner .
AP160315 Etter å ha gått igjennom definisjoner av isolasjon, snakket Storrvik om Behring Breiviks reelle situasjon i fengselet og gjentok at han bare har hatt personlig kontakt med moren de siste fem årene.
AP160308 Barnehusets leder er klar : - Vi kan ikke fengsle alle som utøver vold mot ungene sine ¶ Definisjoner : ¶
AP160307 Definisjoner : ¶
AP160307 Definisjoner : ¶
AP160306 Definisjoner : ¶
AP160306 Definisjoner : ¶
AP160305 Definisjoner : ¶
AP160304 Definisjoner : ¶
DA160222 Siden Alte tilsynelatende er opptatt av definisjoner , er det muligens grunn til å minne om at definisjonen av en soldat er en person som tilhører krigsmakten.
DA160222> Siden Alte tilsynelatende er opptatt av definisjoner , er det muligens grunn til å minne om at definisjonen av en soldat er en person som tilhører krigsmakten.