VG171211 * Mikroplast er definert til plastpartikler mindre enn fem millimeter ¶
VG171211 I studien er « innvandrere » definert som personer med to utenlandskfødte foreldre, mens « norskfødte med innvandrerforeldre » viser til personer som er født i Norge og har to foreldre som er innvandrere.
DN171211 Kigen sier at Akastor var den delen av Aker Solutions som ble definert som « ikke kjernevirksomhet ».
DB171209 Men for den som ser seg rundt i kultur-Norge i dag, er ikke fremelskingen av et vagt definert « snobberi » eller ekskluderingen av store publikumsgrupper noe påfallende trekk.
BT171209 30 av sakene var definert som voldtekt etter engelsk lov.
SA171207 Greni sa at sammenslåingen er definert som frivillig, men at det var helt tydelig på stortingshøringen at dette i realiteten er en tvangssammenslåing.
SA171207 Tidligere har det vært tre å velge, i år er det fem- fra en liste definert av France Football.
BT171207 Tidligere har det vært tre å velge, i år er det fem- fra en liste definert av France Football.
AP171207 Journalistiske konvensjoner kan « låse » minoritetene i trange kategorier definert av majoritetssamfunnet.
AP171207 Tidligere har det vært tre å velge, i år er det fem- fra en liste definert av France Football.
AA171207 I stedet har Thåström definert seg som en stadig mer intens, stadig mer engasjert soloartist de siste 15 årene.
AA171207 Tidligere har det vært tre å velge, i år er det fem- fra en liste definert av France Football.
DN171206 - Det er ikke så godt definert , jeg er ikke så glad i den betegnelsen.
DB171206 Klimarisiko, slik det er definert av den britiske sentralbanksjefen Mark Carney, har tre elementer : ¶ 1.
VG171205 Kategorien er definert som « bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og lignende krigsmateriell, samt deler dertil » ¶
SA171205 Kategorien er definert som « bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og lignende krigsmateriell, samt deler dertil ».
BT171205 At selve debattklimaet, definert for en stor del av meningssterke og hemningsløse menn, fører altså til at vår tids hurtigvoksende arena for meningsutveksling er i ferd med å ekskludere halvparten av befolkningen.
AP171205 Samlet sett viser undersøkelsen at 27 prosent av befolkningen har muslimfiendtlige holdninger, definert ved at de scorer høyt på to av de tre indeksene.
NL171203 Tvedt viser i sin bok også hvordan aktivisme har definert norsk innvandringspolitikk siden tidlig på 1970-tallet.
NL171203 Har mediene blitt en del av en ny multikulturell " statsideologi ", hvor motforestillinger automatisk har blitt definert som fremmedfrykt, rasisme, egoisme ?
DA171203 Den andre minoritetsrådgiveren, Gudmund Rype - med kontor på Drammen videregående skole, forklarer at jobben deres er definert i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ; " Retten til å bestemme over eget liv ".
AP171201 Ulven er i Norge definert som en « kritisk truet » art, og Naturmangfoldsloven krever at det må påvises at ulvene som felles kan skade husdyr som sau og tamrein.
AP171129 Litt forenklet er hatefulle ytringer i denne undersøkelsen nokså bredt definert som nedverdigende, stigmatiserende, trakasserende eller truende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet.
VG171128 I går ble kronvitnet Gregory Rodsjenkov - som lever på hemmelig adresse i USA - for første gang definert som svært troverdig av IOC.
SA171128 Treneren, som er en skikkelig hissigpropp, ble definert som en pitbull.
DB171128 Internasjonalt, ikke minst i USA, er « hate speech » definert og prøvd i retten utallige ganger.
DA171128 - Etter dagens lovgiving ville mange saker vært definert som voldtekt, sier politiadvokat Øyvind Rengård.
DA171128 Jeg satte meg et helt definert mål i 2010, etter å ha dømt Norway Cup-finale, og jeg har virkelig dedikert hele hverdagen til å få til dette.
BT171128 - Etter dagens lovgiving ville mange saker vært definert som voldtekt, sier politiadvokat Øyvind Rengård.
AP171128 De viste til at Røa er definert som « prioritert stasjonsnært område ».
AP171128 Sharia er ikke et definert begrep, men viser til lovmessigheter fra Skaperens side lagt til menneskelig liv som en bør gjøre bevisst og følge.
AP171128 Treneren, som er en skikkelig hissigpropp, ble definert som en pitbull.
AA171128 Treneren, som er en skikkelig hissigpropp, ble definert som en pitbull.
DA171127 Jeg satte meg et helt definert mål i 2010, etter å ha dømt Norway Cup-finale, og jeg har virkelig dedikert hele hverdagen for å få til dette.
SA171125 En endring i satsene i høst gjør at mellom august og september ble 5.000 flere personer definert som minstepensjonister.
AP171125 En endring i satsene i høst gjør at mellom august og september ble 5.000 flere personer definert som minstepensjonister.
AA171125 En endring i satsene i høst gjør at mellom august og september ble 5.000 flere personer definert som minstepensjonister.
AA171125 - Dette er stygge ranshandlinger, definert som grovt ran og ransforsøk.
VG171124 Også Israel har definert Iran som sin fremste fiende i Midtøsten, og ved å kalle den iranske lederen for « Hitler » utnytter kronprinsen et narrativ som etter alt å dømme også vil vekke følelser der.
BT171124 I loven er seksuell trakassering definert som « uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
DB171122 Det er et stolt folkeslag, definert av fjell, fjorder, hav og gründerånd.
DB171121 Den dokumenterer at andelen fattige økte fra 7,7 prosent til 9,3 prosent i perioden 2011-15, definert ut fra EUs fattigdomsgrense på husholdninger som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten. 16.000 færre ¶
DA171121 De nye oppgavene til Viken er ikke definert .
AP171121 I folketrygdens regelverk har denne gruppen blitt definert som personer med « sterk nedsatt evne til egenomsorg » - sammen med blant andre hjerneslag-pasienter og pasienter med Parkinsons sykdom.
AP171121 Det var litt underlig å bli definert som objekter av en professor som også skulle sette karakterer, i en setting hvor det vi ønsket var å være høyt respekterte studenter.
AP171120 Prisen på forvaltningen av penger i de aktuelle aksjefondene er klart definert til 1,8 prosent av kapitalen ¶
VG171119 Derfor har vi etablert en egen arbeidsforening og definert en velferdsstandard.
VG171119 Oppslagsordet « indianer » er nå definert som « et vanlig, men misvisende begrep for urbefolkningen i Amerika ».
DB171119 Oppslagsordet « indianer » er nå definert som « et vanlig, men misvisende begrep for urbefolkningen i Amerika ».
AP171119 Oppslagsordet « indianer » er nå definert som « et vanlig, men misvisende begrep for urbefolkningen i Amerika ».
NL171115 Utfordringen her er nok heller hva som etter hvert har blitt definert som det beste for barna.
DB171115 Hvis du tenker at dette ikke har noe med deg å gjøre, er det fordi du glemmer at vi lever i en tid hvor hverdagslivet er definert av staten, både som lover, offentlig administrasjon og pengeoverføringer.
VG171114 Definert ut fra EUs fattigdomsgrense ( de som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten ) har altså andelen fattige i Norge gått opp fra 7,7 prosent i 2011 til 9,3 prosent fire år senere.
DA171114 Og tusener av dansker fikk definert ferien sin sommeren 2018.
BT171114 Definert ut fra EUs fattigdomsgrense ( de som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten ) har altså andelen fattige i Norge gått opp fra 7,7 prosent i 2011 til 9,3 prosent fire år senere.
AP171113 Definert ut fra EUs fattigdomsgrense ( de som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten ) har altså andelen fattige i Norge gått opp fra 7,7 prosent i 2011 til 9,3 prosent fire år senere.
DB171111 En skidag er definert som snødybde på 25 centimeter eller mer.
DB171110 re - samtidig har de parallelt med at de har utviklet sin egen stadig mer definerte soniske form som putter alle inspirasjonskilder inn i en musikalsk setting som er umiskjennelig Tusmørke ( litt på samme måte som en god samplebasert hip hop-produsent gjør med sine lydkilder, estetisk sett ), også definert sitt helt eget tekstunivers, og ikke minst sitt helt egne blikk på Oslo, hvor eldgamle myter
DB171110 HF-modellen fikk aldri definert juridisk ansvar, verken for pasienter eller personell !
DB171110 re - samtidig har de parallelt med at de har utviklet sin egen stadig mer definerte soniske form som putter alle inspirasjonskilder inn i en musikalsk setting som er umiskjennelig Tusmørke ( litt på samme måte som en god samplebasert hip hop-produsent gjør med sine lydkilder, estetisk sett ), også definert sitt helt eget tekstunivers, og ikke minst sitt helt egne blikk på Oslo,
VG171109 City er godt organiserte, har et definert spillesystem og har seks spillere i hjemlandets landslagstropp.
DN171108 ¶ Yieldkurven, av Authers definert som differansen mellom tiårig og toårig statslån i USA, viser nå den laveste forskjellen i rente mellom korte og lange lån på ti år.
DA171108 Nye Veier er så forsiktig definert at alle får litt, ingen tør bruke begrepet « elite » eller « filmkunst » eller lage en ordning som er spisset mot noen få store talenter.
SA171107 - Når alle roller har blitt definert og alle holder seg til dem, tror jeg dette kan bli godt for fotballen, heter det fra DFB-president Reinhard Grindel.
DB171107 Min rolle er definert som politirådgiver, sier Einar Aas til Dagbladet.
AA171107 Visjonene skal fungere som utgangspunkt for hva Europa skal bruke pengene sine på, og de skal være oppnåelige innen et definert tidspunkt, sier Busuoli.
NL171106 I skipolitisk dokument har Skiforbundet definert at vi skal bidra til at alle, uavhengig av personlig økonomi, skal få delta i treningsaktiviteter og konkurranser.
DN171106 Betalingsløsningsselskapet Klarna er for lengst definert som en enhjørning - et oppstartsselskap verdt minst en milliard doller, og andre fintech-selskaper som Izettle, Trustly og Tink henter inn store summer mens de vokser internasjonalt.
DB171105 Kolset, som selv er far til en multihandikappet gutt, tror mange utviklingshemmede blir overvektige fordi pårørende og helsepersonell synes synd på dem og vil kompensere med « kos », i Norge gjerne definert som mat med mye sukker og fett.
DN171103 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
NL171102 Miljøene har ofte definert seg på ulik side i spørsmål knyttet til politikk og religion.
DB171102 Det som i skissen til kjerneelementer er definert som sentralt innhold er nærmest en læreplan å regne : En liste på 24 punkter for norsk i videregående opplæring.
DA171102 Lagene fulgte hverandre tett og Lillehammer er nå definert som et topplag der de nå igjen har inntatt serieledelsen etter det ekstra poenget de sikret seg i Manglerudhallen.
AP171101 De er hjelpere for en politisk idé som er definert ved Nobels testament ; fremmed og uvant for dem, men de har en juridisk plikt til å forebygge at det velges fredsprisvinnere som kan bringe stiftelsens styremedlemmer i ansvar.
AA171101 Dette danner bakgrunnen for at metafysikken får et klart og definert innhold av den tyske filosofen Christian Wolff ( 1679-1754 ).
AA171101 Det grensesprengende var imidlertid at den empiriske psykologien med dette ble definert som en del av metafysikken.
SA171031 Telebransjen har definert tekniske standarder på tvers av landegrensene.
SA171031 Det er definert i vår strategi.
AP171031 Kommunen er enig med familien i at bistandsordningen kunne vært definert og etablert som en ren BPA-ordning på et tidligere tidspunkt, fremfor at ordningen var bygd opp rundt kjent helsepersonell fra hjemmesykepleien.
AP171031 Det er definert i vår strategi.
SA171030 Syklister er i trafikken definert som kjørende og skal utvise aktsomhet og varsomhet ovenfor de mykeste av alle trafikanter - nemlig de gående.
AP171030 For deltagere i norskopplæring er målsettingene løsere definert : Et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.
DA171029 Vi lever i en tid da rett og galt er definert av hva som er økonomisk lønnsomt, og at vi rett og slett driter i hvordan andre mennesker har det så lenge vi selv oppnår fordeler.
DA171029 Vi lever i en tid da rett og galt er definert av hva som er økonomisk lønnsomt, og at vi rett og slett driter i hvordan andre mennesker har det så lenge vi selv oppnår fordeler.
AP171029 Den grensen er definert til maksimalt 10 spillere med en innsats på 1000 kroner pr. spiller - men innenfor hjemmets fire vegger.
BT171027 Falske nyheter og en virkelighet mer og mer definert av og i sosiale medier, gjør akkurat dette stadig mer usikkert.
VG171026 Og det internasjonale sykkelforbundet har definert minstelønn for mannlige proffsyklister - men ikke for kvinnene.
NL171026 Dermed utelukker den allerede i utgangspunktet at mennesket er definert av noe utenfor seg selv, og med det, at mennesket opprinnelig er innsatt i en relasjon til Gud.
BT171026 Det var heller ikke et objektivt vitenskapelig studium, mente religionsviterne, for man ante hele tiden en bekjennende undertone : Faget var jo egentlig teologi, og tilpasset et skolefag som den gangen var konfesjonelt definert .
SA171025 « Så lenge man insisterer på å bli definert først og fremst på bakgrunn av kjønn, hudfarge, etnisitet, seksuelle preferanser, religiøs tilhørighet etc., og ikke betrakter seg selv, og andre, primært som individer, vil dette vanviddet fortsette », skriver Alexander Seldal.
SA171025 Så lenge man insisterer på å bli definert først og fremst på bakgrunn av kjønn, hudfarge, etnisitet, seksuelle preferanser, religiøs tilhørighet etc., og ikke betrakter seg selv, og andre, primært som individer, vil dette vanviddet fortsette.
SA171024 De ulike seksuelle « minoritetene » er definert som svake grupper som må beskyttes.
DN171024 Forsvarets avhendingsselskap, Skifte eiendom, tar seg av bygningsmassene som ledelsen i Forsvaret har definert som unødvendige.
DA171024 Her har man ikke definert hva som er områdets kvaliteter, men begynner med å bygge ut det som er den aller fremste kvaliteten, sa han.
AP171024 Oransje nivå er definert slik : Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.
DB171021 At nøkkelbegrepet « tilstrekkelige norskferdigheter » er for dårlig definert , hindrer god særskilt norskopplæring.
VG171020 « Geostorm » er klask full av karikerte typer som alle synes å være definert av opprinnelsesnasjonen ( humørløse tyskere, storkjeftede og svikefulle briter, snikete franskmenn ), latterlig svak dialog ( ung hacker til Max : « So you came down to millennial village ? » ), bullshitteknologi, bullshitvitenskap og billige « tilfeldigheter » ( det kommer jaggu godt med at M
SA171020 - E-læringsprogrammet har definert en del områder der det er viktig å være ekstra tydelig.
DB171020 Schiappa mener lovforslaget er helt nødvendig fordi for øyeblikket er ikke trakassering på gata definert i loven.
AP171020 - E-læringsprogrammet har definert en del områder der det er viktig å være ekstra tydelig.
SA171019 De som får løyver, har kjøreplikt, de skal i hovedsak holde seg innenfor et definert geografisk område, og løyvene er basert på at drosjevirksomhet skal være fulltidsyrke.
DA171019 I en filmverden dominert av et definert mannlig blikk, vil du si det er viktig med kvinnelige beskrivelser av verden, både estetisk og historisk ?
DA171019 - Jeg synes vi er definert av så mye, av kultur, språk, barndom, kjønn.
AP171018 Dessuten lider Maria av en form for Aspergers som aldri blir klart definert , men som hemmer henne i sosiale sammenhenger.
DN171017 Dette gjelder også kraftlinjer som blir definert som en del av et produksjonsanlegg, skriver Klassekampen.
DB171017 Alle flyplasser i Canada er selvsagt definert som forbudssoner for droner, og all flyvning nærmere enn 5,5 kilometer fra flyplassene er strengt forbudt.
DB171017 Han har en definert « femtemann i forsvarsleddet»-rolle.
VG171016 Først og fremst er det viktig å få definert kulturell appropriasjon.
DB171016 Samiske sjamaner er brent på bål som hekser, samer har vært uten rett til å eie land og har blitt definert som en laverestående rase.
VG171015 Den er ikke spesielt rettet mot kreftpasienter, eller definert ut ifra den pasientgruppen.
VG171013 På dette tidspunktet ble ikke begrepet « base » nærmere definert .
DB171012 - Fondet skal støtte en kvinnelig journalist som vil dekke subkulturer, vidt definert , og det Kim likte å kalle « understrømmer av opprør », skriver familien på minnesiden.
AP171012 Vekst i reallønn er definert som lønnstillegg minus prisvekst.
AP171012 Vekst i reallønn er definert som lønnstillegg minus prisvekst.
VG171011 De drepte færre, sa gjerne fra på forhånd og hadde en definert fiende, enten det var myndighetene eller politiske uvenner.
VG171011 100 unge som er definert som gjengangere i Oslo nå, så blir det en fordobling om få år.
VG171010 Erna og hennes regjering har vist slike homomuskler at Norge nå er definert som Europas nest beste land for LHBT+personer å bo i.
VG171010 Debatt Erna og hennes regjering har vist slike homomuskler at Norge nå er definert som Europas nest beste land for LHBT+personer å bo i.
NL171010 I hele denne perioden og fram til i dag har det vært Russland som har definert , tolket og passet på at Norge har etterlevd sin egen basepolitikk og de selvpålagte restriksjonene.
DB171010 I et innlegg tirsdag hevder AP-medlem Stian Bendiksen at de store partiene ikke diskuterte de største utfordringene i Norge ; ifølge han definert som fattigdom, klima og oljepengebruk.
DA171010 Vår erfaring er at veldig mange virksomheter går glipp av lønnsomhet, nettopp fordi de ikke tydelig har definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 Videre viste tallene at store virksomheter i Norge, som har over 100 millioner i omsetning, i større grad har definert sine konkurransefortrinn enn øvrige virksomheter.
DA171010 Over halvparten av norske virksomheter har ikke definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 I tillegg ser vi at virksomheter i Oslo, i større grad enn virksomheter i landet forøvrig, har definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 Analyseselskapet Sentio Reseach har på deres oppdrag spurt 600 ledere i næringslivet om de har definert virksomhetens konkurransefortrinn, kan du utdype dette, og hva var svarene dere fikk ?
DA171010 - Over halvparten av norske virksomheter har ikke definert sine konkurransefortrinn, sier Arne Harket, som hjelper selskapene med nettopp dette.
AA171010 Venstre har definert seg tydelig som et borgerlig parti, men det er umulig å bli klok på hva som er KrFs prosjekt nå og det handler ikke om at ingen gidder å følge med.
AP171009 Regionen har i dag et definert territorium, en befolkning som oppfatter seg som katalanske og et velutviklet regionalt styre som sannsynligvis vil ha de facto mulighet for å påta seg indre styring og for å knytte forbindelser med verdenssamfunnet.
AP171009 Et definert territorium som er under befolkningens effektive kontroll ¶
VG171007 Vår Snøkvit møter allerede i første scene et uttrykt kroppspress og krav om å oppfylle idealer noen andre har definert .
DB171006 Da Dagbladet kontakter kunnskapsdepartementet angående forespørselen fra Malmedal, viser minister Henrik Asheim ( H ) til at digitale ferdigheter er definert som en grunnleggende ferdighet på skolen.
DA171006 Der virker det som han trer inn i en rolle som ble definert da de var i 20-årene og startet band, og hvor han fortsatt bærer preg av oppveksten som en sjenert gutt fra Manglerud, sier forfatter Nilsson.
AP171005 900 av disse ble definert som « svært alvorlige ».
VG171004 Han viser til at byrådet i sitt budsjettforslag tilfører 60 millioner kroner ekstra til åtte videregående skoler som er definert å ha spesielle utfordringer.
NL171004 Det synes som om kunnskapsoverføringen er enveis - fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene til de frivillige, og at den enkelte frivillige skal bidra med oppgaver som er definert av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
DA171004 Men fordi angrepet mangler politisk motiv, blir det ikke definert som terror, ifølge Lars Gule.
DA171004 Dersom en slik tilhørighet blir avdekket, vil angrepet trolig bli definert som terror, mener forskeren.
DA171004 I gjeldende forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak er Vikingbanken definert som et SVO-område ( særlig verdifullt område ), påpeker WWF Verdens naturfond.
DA171004 I gjeldende forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak er Vikingbanken definert som et SVO-område ( særlig verdifullt område ), påpeker WWF Verdens naturfond.
AP171004 Masseskyting er her definert som en skyteepisode på et offentlig sted der minst tre personer er blitt drept, foruten gjerningspersonen.
AA171004 Jubileet kommer til å gå som en rød tråd gjennom festivalen, og spesielt den første helgen som er definert som jubileumshelgen.
SA171003 I de senere årene har Kosha Joubert, president i Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
DN171003 Men fordi angrepet mangler politisk motiv, blir det ikke definert som terror, ifølge forsker Lars Gule.
DN171003 Dersom en slik tilhørighet blir avdekket, vil angrepet trolig bli definert som terror, mener forskeren.
DB171003 Antall personer med vedvarende lavinntekt, definert som under den årlige lavinntektsgrensen og som var under lavinntektsgrensen i minst to av de tre foregående årene, steg fra 5,1 i 2009 til 6 prosent i 2015.
BT171003 I de senere årene har Kosha Joubert, president i Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
AP171003 I de senere årene har Kosha Joubert, president i Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
DA171002 I dag er det bare to provinser i Afghanistan som er definert som utrygge.
AP171002 I databasen er en masseskyting definert som en episode der minst fire mennesker er blitt skutt etter og enten skadet eller drept.
DN171001 - Vi har alltid hatt sunn økonomi og drift, men vi er i en krevende bransje definert av internasjonale krefter.
AP171001 På samme måte som programlederen Gisle Gjevestad Agledahl gir uttrykk for at han ikke ønsker å fremstille seg som « for homo », sliter jeg med balansegangen mellom ønsket om ikke å bli definert ut fra legningen min og samtidig å vise andre at jeg er skeiv.
DB170929 De har valgt bort den norske normaliteten, men det rammer også mennesker med migrasjonsbakgrunn som føler seg definert som bindestreks-nordmenn.
AP170929 Undervisningsbygg har definert skolen som utgående kapasitet, og da byrådet fikk denne beskjeden ble det bestilt en utredning av hvordan dette skulle håndteres.
VG170928 Han hadde definert den moderne, uavhengige, liberale amerikanske mannen.
NL170928 Staten har ikke lov til å subsidiere turisme, det ville blitt definert som ulovlig statsstøtte.
AA170927 Hele fløyen den ligger i, er definert som en sikkerhetssone.
VG170926 Foreligger det ingen godkjent bestandsplan for området, er det definert som ulovlig felling.
AP170926 Mange i KrF frykter at dersom partiet igjen binder seg til høyresiden, vil det bli definert som et borgerlig parti.
NL170922 Åpenbart har man ikke definert noe kritisk nedre bestandsnivå for ryper - ingen terskel hvorfra bærekraftig høsting kan foregå.
DA170922 Gutten hun tok imot på overvåkingen på Kalnes var blitt definert som en 18-åring, men hun har sine tvil.
AA170922 Orkanger havn er også definert som et viktig element i nytt logistikknutepunkt sør for Trondheim.
SA170921 På laget har han en helt klart definert rolle.
FV170921 På laget har han en helt klart definert rolle.
AP170921 Både informasjon om helse og innvandrerbakgrunn er definert som sensitive opplysninger i personopplysningsloven.
AP170921 På laget har han en helt klart definert rolle.
DB170920 De som har reagert sterkest på medieomtalen, opplever søvnløshet og uro mange år etterpå - gjerne knyttet til at de synes at personligheten deres har blitt definert utad på en måte de ikke har kontroll over og ikke kjenner seg igjen i.
DA170920 Når Sarpsborg spiller cupfinale i desember har Vålerenga for lengst definert julegaveønsket for 2018 : Spisser som virker.
DA170919 Og verken Sarpsborg eller Vålerenga får definert sine nye ellevere før i morgen.
AP170919 I likhet med Storbritannia har Norge definert religiøse ledere som dialogpartnere og brobyggere.
DN170916 - Vårt verdensbilde er i for stor grad definert ut fra hvordan konkurranseforholdet var tidligere.
DB170916 På lista over de 1642 verkene Dagbladet i dag kan avsløre at kommunen ikke aner hvor befinner seg, som har blitt definert som « ikke funnet » av Kulturetaten, er det et tresnitt av Nikolai Astrup ( 1880-1928 ).
AP170916 - Vårt verdensbilde er i for stor grad definert ut fra hvordan konkurranseforholdet var tidligere.
VG170915 - Jeg føler at hun er veldig definert i manuset, men jeg syntes spesielt det overnaturlige elementet var vanskelig å forholde seg til, fordi det er så fjernt fra virkeligheten.
DB170914 - Det er definert en fast timesats, og antall timer er kun beregnet til den aktive tjenesten pluss 30 minutter før og etter oppstart av tjenesten.
AP170914 ) i Ørsta på Sunnmøre, definert som en av Norges ti vanskeligste topper.
VG170913 « Den moderne medievirkeligheten » er ikke en fast definert størrelse, og mediene er ansvarlige for reglene i den.
NL170913 I Høyre/Frps regjeringsplattform ( 2013 ) ble nordområdene definert som « Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde ».
DN170913 - Jeg synes det er trist at etter Hillary Clinton drev den mest negative valgkampen i historien, og tapte, så skal det siste kapittelet i hennes offentlige liv bli definert av å fyre under boksalget med falske og hensynsløse angrep, sier Sanders, uten å ville kommentere konkrete eksempler på dette.
VG170912 Det er trist at det siste kapittelet i hennes offentlige liv nå kommer til å bli definert av boksalg med falske og hensynsløse angrep.
DA170912 Daniel Berntsen er den mest målkåte forsvareren i det som er definert som toppfotball i Norge de siste par årene.
DB170910 Madrids policy var definert som « Zidaner og Pavones ».
DA170909 Disse kommunene har klart definert seg som dette, og behandler næringen som det den er : En næring som griper dypt inn, både på godt og vondt, i både natur, samfunnsliv, infrastruktur og lommebøker.
NL170907 Ettersom at de « store, ansvarlige partienes » input på disse områdene hittil i valgkampen har vært å kjøre på med olje i LoVeSe, øke forurensningen, spekulere i å sette menneskerettighetene til side og å håne nabolandet vårt som et valgkampstunt har vi altså fått klart definert hva Skjalg Fjellheim anser som ansvarlig.
DN170907 Et fast definert gjeldstak skal sette grenser for hvor mye lån landet kan ta opp, men denne grensen er blitt brutt mange ganger, senest ved inngangen til september.
DB170907 » Siden jeg er opptatt av klimaspørsmål, ønsker en åpnere og mer liberal innvandringspolitikk og i tillegg er opptatt av at vi skal hjelp og ikke straffe mennesker som av ulike grunner havner på samfunnets skyggeside har jeg åpenbart blitt definert som non-FrPer ( eller kvasi-Venstre ) og således i målgruppen for buskagitasjonen.
DN170906 Ifølge CNN Money tror mange investorer at aksjer allerede er langt på overtid for en korreksjon - ofte definert som et fall på minst ti prosent fra en nylig toppnotering.
AP170906 Iskanten ( definert som 15 prosent iskonsentrasjon ) i 1979 ( gul linje ) og 2016 ( rød linje ) viser det store vinteristapet de siste tiårene.
AP170906 Det forrige byrådet la frem en kommuneplan i 2015, hvor flere områder ble definert som « utviklingsområder ».
AP170906 Det forrige byrådet la frem en kommuneplan i 2015, hvor flere områder ble definert som « utviklingsområder ».
DB170905 ¶ PLASTBERG : Plastavfall er definert som Kenyas største enkeltstående miljøproblem.
DB170905 I kenyanske supermarkeder konsumeres det over hundre millioner plastposer i året, og plasten er definert som landets største miljøproblem.
DA170905 Elitene i denne undersøkelsen er definert som biskoper, generaler, konsernsjefer i de største selskapene, ekspedisjonssjefer og departementsråder, avisredaktører, noen seniorkommentatorer i avisene, lederne av de største frivillige organisasjonene og arbeidslivsorganisasjonene, ledere av kulturinstitusjoner, dommere og politisjefer
AP170905 Nesten 90 områder er definert som utviklingsområder for boliger.
AP170905 I tillegg vil de stanse den foreslåtte byggingen av flere hundre boliger i støysonen fra E6 på Ryen/Manglerud - også det et definert utviklingsområde - samt stanse mindre planer på Lindeberg og Oppsal.
AP170905 Nesten 90 områder er definert som utviklingsområder for boliger.
AP170905 Men før sommeren snudde Høyre og Venstre 180 grader om et lite, men betent spørsmål : De var ikke lenger for å at eneboligområdene på Smestad og Nedre Grefsen skulle være definert til fortetting.
AP170905 Byrådet la i vår frem et forslag til ny kommuneplan, hvor flere nye småhusområder var definert til fortettingsområder.
AA170905 Myndighetene i en rekke øystater i Karibia samt delstatsmyndighetene i Florida har erklært unntakstilstand i forkant av Irma, som er definert som en ekstremt farlig orkan.
AP170903 Rødt stemte i sin tid, som eneste parti, imot hele kommuneplanen hvor de to områdene ble definert som utviklingsområder.
AP170903 I kommuneplanen fra 2015 er nesten 90 områder definert som utviklingsområder for boligbygging.
DA170902 Har man definert seg som reiselivskommune, må man også investere i nødvendige fasiliteter.
VG170901 Vi har hatt utfordringer med rekruttering til fast hjemmel og av vikar til fastlegehjemmel som per i dag er definert som liste uten fast lege.
AP170831 De er i statistikken definert som personer som selv har innvandret, samt dem som er barn av to innvandrere.
AP170830 I dagens kommuneplan, som ble vedtatt i 2015, er dette området definert som et særskilt utviklingsområde, fordi det ligger så nær kollektivknutepunktet Storo.
AP170830 I dagens kommuneplan, som ble vedtatt i 2015, er dette området definert som et særskilt utviklingsområde, fordi det ligger så nær kollektivknutepunktet Storo.
VG170829 Der har politiet definert over 60 såkalte utsatte områder, hvorav 23 ansees å være særskilt utsatt.
DB170829 Likevel er forholdene i den innvandrertette Groruddalen langt unna de som råder i områdene svensk politiet har definert som særlig utsatte.
DB170829 Der har politiet definert over 60 såkalte utsatte områder, hvorav 23 ansees å være særskilt utsatt.
DA170829 Likevel er forholdene i den innvandrertette Groruddalen langt unna de som råder i områdene svensk politiet har definert som særlig utsatte.
DA170829 Der har politiet definert over 60 såkalte utsatte områder, hvorav 23 ansees å være særskilt utsatt.
AP170829 Likevel er forholdene i den innvandrertette Groruddalen langt unna de som råder i områdene svensk politiet har definert som særlig utsatte.
AP170829 Der har politiet definert over 60 såkalte utsatte områder, hvorav 23 ansees å være særskilt utsatt.
AP170829 Lederskap i inneværende århundre vil bli definert av dem som reorganiserer seg innenfor ren energi og som slutter å tjene på å holde klimakrisen gående.
AA170829 Der har politiet definert over 60 såkalte utsatte områder, hvorav 23 ansees å være særskilt utsatt.
VG170828 At dette presset oppleves som størst i den fasen av livet hvor ingen egentlig har kontroll over vekst og utvikling - og især for jentene, er det å skulle etterstrebe den definert idealkroppen farlig !
AP170828 Grad av husdyrrasenes truethet er definert av FAO på basis av antall voksne hunndyr i rasen ( se fakta ).
DB170825 I 2015 vokste en av ti norske barn opp i relativ fattigdom, altså det som blir definert som en husholdning med vedvarende lavinntekt.
VG170823 Trump snakket om at amerikanere ikke er definert av hudfarge, eller lønnsnivå, og at det ikke finnes noe land i verden som USA.
DA170823 « Oljå»s betydning for hele Norge mistes av syne hvis næringen blir definert vekk som noe som foregår i Stavanger.
AP170823 Innvandrerbefolkningen er definert i statistikken som både innvandrere og norskfødte personer med innvandrerforeldre ( « 2. generasjon » ).
AP170823 Innvandrerbefolkningen er definert i statistikken som både innvandrere og norskfødte personer med innvandrerforeldre ( « 2. generasjon » ).
AP170823 « Arbeidende kapital » er definert som aksjer og driftsmidler i bedriftene.
DB170822 En rasjonell aktør i markedsøkonomien er definert som en person med egeninteresser.
VG170821 - Siktede har til politiet og i retten forklart at det skjedde en ulykke ombord på ubåten, som har ført til Kim Walls død, og at han deretter har dumpet henne til sjøs på et ikke nærmere definert sted i Køgebukten.
NL170821 Det er fremdeles slik at stedet vi er født på og hvem som er våre foreldre er utslagsgivende for hvem vi blir definert som.
NL170821 Vekstraten er definert som den årlige prosentvise veksten i intensiteten.
DB170821 Jeg har derfor definert to fenomener både lesere og avisenes debattredaksjoner trenger mer bevissthet rundt.
DA170821 Sakens innhold er definert .
AP170821 Det siste halvåret har Norge fått 0,5 prosent av asylsøknadene i Europa ( definert som EU/EØS-området pluss Sveits ), mens vi det siste året har fått 0,3 prosent.
DA170820 Den intrikate historien om Thelma ( Eili Harboe ), som kommer fra et vagt definert bibelbeltested på Sørlandet og hennes møter med sitt indre jeg satt opp mot Oslos universitetsmiljø, er et psykologisk dyptloddende oppgjør med religiøse dogmer og gjenkjennelige kontrollmekanismer hvor foreldre former sine barn i sitt bilde.
DA170819 Dermed er høstsesongen definert .
VG170817 Men Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har gjort stor suksess i å hamre løs på en vagt definert Oslo-elite.
SA170817 I studien er tenåringer definert som unge mellom 12 og 19 år.
DB170817 - Det pågår fortsatt en « omkamp » i det internasjonale friidrettsforbundet, som vil se på de reglene rundt kvinnelige utøvere med naturlig svært høye testosteron-verdier, som det er definert at Caster Semenya har, fortalte NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, da Caster Semenya entret banen for sin 800-meterfinale.
DB170817 - Jeg opplever at barselomsorg blir definert ut som helsetilbud.
DB170817 Integreringsminister Sylvi Listhaug fra Frp har slått an tonen i verdidebatten og definert norske verdier som kristne verdier.
DB170817 En institusjon må gis i oppdrag å drive effektiv bistand, forstått som tiltak som bidrar til fattigdomsreduksjon, nærmere definert .
BT170817 I studien er tenåringer definert som unge mellom 12 og 19 år.
AP170817 - Jeg opplever at barselomsorg blir definert ut som helsetilbud.
AP170817 I studien er tenåringer definert som unge mellom 12 og 19 år.
AA170817 - Jeg opplever at barselomsorg blir definert ut som helsetilbud.
AA170817 - Jeg opplever at barselomsorg blir definert ut som helsetilbud.
DB170816 Ingen er definert som mistenkte i saken som er todelt.
DA170815 - Sterke kvinner har til alle tider definert stil.
VG170814 - Vi signerte kontrakt i januar med Grand Chess Tour, og i den kontrakten ble det definert hvilke turneringer Magnus skulle spille.
VG170814 - Vi signerte kontrakt i januar med Grand Chess Tour, og i den kontrakten ble det definert hvilke turneringer Magnus skulle spille.
NL170814 August har altså definert sin hjemmebane - og den er fantastisk : Nesten halve Norges areal. 80 prosent av havområdet.
DB170814 Netthets er ikke et juridisk definert begrep, men en samlebetegnelse for hendelser med ulik alvorlighetsgrad.
DN170813 Det er definert som at man klarer å bruke « svar alle » på en epost.
VG170812 Røe Isaksen mener det ikke er tvil om at en lærernorm basert på kommunenivå - altså et definert maks antall elever per lærer når man ser hele kommunen under ett - vil være til fordel for sentrale strøk, og først og fremst Oslo og Bærum.
VG170812 Ifølge kunnskapsministeren vil tendensen i tallene være den samme om man bruker norm basert på skolenivå - altså et definert maks antall elever per lærer på hver skole - noe SV har foreslått.
DB170809 Det skjedde på tankesmien Civitas frokostmøte, og temaene var definert på forhånd : Økonomi, skole og utdanning og helse og omsorg.
AP170809 Debatten om norske verdier har preget starten på valgkampen etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk pilegrimstur innom tunet til Sps Ola Borten Moe og snakket om at norske verdier - definert som blant annet demokrati, ytringsfrihet og nestekjærlighet - er under press.
DA170808 Og så ga hun ut « Cleo » definert som en EP, siden hun vil at henne første ordentlige album skal spilles inn med større lyd, band, i et studio.
AP170808 Dette er definert som aksjer og driftsmidler i bedriftene.
AP170808 Dette er definert som aksjer og driftsmidler i bedriftene.
AP170807 « Det er blitt en del av det integrerte del av pakkeforløpet der det er definert hva fastlegen skal starte opp med av diagnostisering i forbindelse med at pasienten henvises til sykehus. » - Men det er ikke diagnosesentre med 48-timers frist, Bent Høie ?
AP170807 Hvor raskt man kommer i de ulike pakkene, er definert med utgangspunktet i behovene på de ulike krefttypene. 6.
DN170803 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
DA170803 Nå blir jeg definert ».
DB170801 Effekten av 35 helserelaterte intervensjoner hos de gruppene som ble definert som fattige i motsetning til dem som ikke var fattige, ble undersøkt.
DB170801 Og også for de som faktisk føler et påtagelig savn etter å « finne seg selv » i en definert identitet ( og som kanskje selv ønsker å definere seg inn i den, men opplever at andre medlemmer av gruppen ikke aksepterer dem ), er det ikke nødvendigvis noen hjelp i omgivelsenes stadig gjentatte budskap om hvor viktig dette er for å bli et fullstendig og fullverdig menneske.
AP170801 « En varslet suksess » har Bokklubben definert den som.
DB170731 Andre mener kritikerne forakter folks smak og bare roser smale kulturuttrykk som er for en vagt definert elite - men dette stemmer heller ikke : Det finnes mange eksempler på bøker, filmer og forestillinger som er populære både blant store publikumsskarer og blant medienes kritikere, som for eksempel Jo Nesbøs krimromaner og den Amanda-nomi
AA170731 Det er definert som meget kraftig nedbør, sier Olsen.
DB170729 Og siden vi er definert som et biosfærereservat er vi spesielt opptatt av å ivareta miljøet, sier han.
AP170728 Det ble påpekt totalt 65 avvik, definert som mangel på oppfyllelse av krav gitt i, eller i medhold av, lov eller forskrift.
VG170727 Vi har en definert spillestil, og vi tror ikke noe på å bytte ut hele trenerapparater mer, sier Ivar Koteng. 250 millioner ¶
VG170727 Forklaringen ligger i beregningsmåten : Når økonomien vokser, vil også terskelen for å bli definert som fattig, bli høyere.
DN170727 ¶ I 1821 ble Opplysningsvesenets fond opprettet for å holde orden på arvegodset, der formålet ble definert både å komme kirken til gode, men også alminnelig opplysningsarbeid.
DN170726 ¶ I 1821 ble Opplysningsvesenets fond opprettet for å holde orden på arvegodset, der formålet ble definert både å komme kirken til gode, men også alminnelig opplysningsarbeid.
DA170726 « Hun har definert moderne urban musikk med en rekke hitlåter du garantert har hørt.
DB170721 Grunnideen er at fattigdomsforskningen har definert en terskel for når man kan sies å være fattig, og at man på tilsvarende vis kan definere hva det vil si å ha nok til å kunne leve et rikt liv.
DB170720 Målet har likevel den fordel at det er mulig å styre etter det, fordi både målgruppen, ekstremt fattige, og problemet, materiell fattigdom, er tydelig definert .
DB170720 Det nærmeste vi kommer til en spesifisering av fattigdomsmålet i norsk utviklingspolitikk er den som ligger til grunn for Bærekraftsmålene : Redusert andel av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom, definert som et daglig materielt forbruk tilsvarende 1,9 dollar.
VG170719 Opta har tatt for seg de store ligaene, og sett på hvor mange av pasningene forrige sesong som ble definert som lange.
VG170719 Høyere enn La Liga og Premier League ¶ 20,3 prosent av alle pasninger som er slått i Eliteserien denne sesongen, er definert som langpasninger.
VG170719 Denne sesongen er det Sogndal som har slått mest langt : Ifølge tall fra Opta er 686 av klubbens pasninger denne våren er definert som lange.
AA170718 | DNA-vaksinert fisk blir ikke definert som genmodifisert ¶
DB170715 Uansett er konsekvensen av at Ap har forpliktet seg så tydelig til et klart definert inntektsmål, at regningen for enhver uforutsett utvikling i bøndenes inntekter havner rett på politikernes bord og belaster skattebetalerne.
VG170712 Sammen med blant annet « Staysman og Lazz » og Freddy Kalas, har Katastrofe definert « festmusikken » de siste årene.
AA170712 Her går det blant annet frem at bare ett av 249 HV-områder er definert som beredskapsklart.
DA170711 Kun ett heimevernsområde er definert som beredskapsklart, opplyser Bruun-Hanssen i rapporten.
DA170711 Ifølge undersøkelsen skal 45 prosent av de som skal feriere i Norge til Østlandet ( definert som Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Østfold, Vestfold ).
SA170710 Det er der sesongen er definert .
DA170710 Inngangen min til musikken er definert av festivaler.
BT170710 Det er der sesongen er definert .
AP170710 Det er der sesongen er definert .
AA170710 Det er der sesongen er definert .
DA170709 divisjon, er du definert innenfor.
AA170709 En klimaskog er definert som en skog med formål om å binde opp co.
AA170706 En artist som Aurora kan gi folk en anledning til å gjenkjenne seg selv og sitt, i en ramme som svært mange i Norge har definert bort fra sine liv.
DN170705 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
VG170703 Hva dette nye skulle være, ble kontant definert av Lenin og partifellene hans, og det skulle gjennomføres med vold, tvang og indoktrinering.
NL170703 Han skriver blant annet om skjerming og reagerer på at skjerming ikke er definert som et rent tvangstiltak, men som et behandlingstiltak.
DN170703 Under halvparten av norske bedrifter oppgir at de har et definert konkurransefortrinn, ifølge ny undersøkelse.
DN170703 Harket er klar på hva som kan være konsekvensen om bedrifter ikke har definert et konkurransefortrinn.
DN170703 Foto : Javad Parsa ¶ 600 virksomhetsledere over hele landet, fra bedrifter med ulik størrelse og omsetning, er spurt hvorvidt bedriften « eksplisitt definert og konkret har beskrevet virksomhetens konkurransefortrinn ». 49 prosent har svart « ja », 46 prosent har svart « nei » og fem prosent svarer « vet ikke », ifølge undersøkelsen som er utført av Sentio for Strategic Consulting Group.
DN170703 Audi, som skal konkurrere på førende teknologiske løsninger, er en av bedriftene som har definert sitt konkurransefortrinn, ifølge Harket.
DA170702 Hadde vi fått noen avslutninger som hadde luktet svidd i regnværet i Bergen, hadde vi definert inn en ny toppkamp.
VG170630 Dessuten har Brann i stor grad unngått skader og kun gjort få og taktiske utskiftninger i en relativt klart definert startellever denne sesongen.
VG170630 Hawaii reagerer på at familierelasjoner som kvalifiserer til innreise, er definert til forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller - datter eller søsken.
NL170630 Når kostnadsramma for en fast forbindelse er definert og godkjent, kan pengene brukes til avdrag i inntil 40 år.
DN170630 Hawaii reagerer på at familierelasjoner som kvalifiserer til innreise, er definert til forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller - datter eller søsken.
AP170630 Justisdepartementet har definert « nær familie » som forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller - datter eller søsken.
AA170630 Justisdepartementet har definert « nær familie » som forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller - datter eller søsken.
AA170630 - Fangst og lagring av CO2 ( CCS ) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Parisavtalen, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil, i en pressemelding.
VG170629 Nær familie er i denne sammenhengen definert til forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller - datter eller søsken.
DN170629 Nær familie er i denne sammenhengen definert til forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller - datter eller søsken.
AA170629 Nær familie er i denne sammenhengen definert til forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller - datter eller søsken.
VG170628 EU-siden mener klart ja, borgerne skal beskyttes av rettighetene som er definert av EU-domstolen, mens Storbritannia sier prinsipielt nei.
VG170628 - Det er litt forskjeller i hvordan man har definert angrep tidligere og hvordan vi gjør det nå.
VG170627 - Hvordan ble spilleavhengige definert der nede ? spør vi mannen 20-årene, som jobbet på Malta.
VG170627 Det er en av de få nord-sør-forbindelsene på Østlandet som staten har definert som stamvei, og da må de ta ansvar for å sørge for at veiene er gode, sier han.
NL170626 I flere århundrer har de arktiske områdene blitt definert fra utsiden, igjen og igjen.
AA170623 Kvarg er definert som en ferskost, men kan minne om yoghurt i konsistens.
SA170622 Tidligere var det ruter for sjøtransport som hadde definert kommunegrensene, mens det fra 1960 var nye former for samferdsel som bil og ferjer, som skulle danne grunnlaget for kommunegrensene.
DB170622 Etter selvstendigheten i 1991 har halvparten av befolkningen her definert seg som ukrainere, og halvparten som etniske russere, selv om de alle er ukrainske statsborgere.
VG170621 En klart definert spillestil, bygging av relasjoner, samtidige bevegelser og vi har beholdt spillere over tid, oppsummerer Lars Arne Nilsen, som er mer opptatt av å beholde dem han har enn å forsterke med nye i sommerens overgangsvindu.
SA170621 Regnestykket viser : Den samlede formuen i petroleumsvirksomheten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra virksomheten fra og med 2017, anslås til 4500 mrd. 2017-kroner.
NL170621 Ishavsroman er altså definert av de to størrelsene yrke og setting.
VG170620 I forskriften er det definert som samboer i mer enn tre måneder.
VG170620 - For å kunne kjøre bakgrunnskontroll etter sikkerhetsloven må forholdet være definert som nærstående.
DA170620 Om det blir definert som et terrorangrep er det det fjerde på fire måneder i Storbritannia.
VG170619 Aaron Stein fra tenketanken Atlantic Council sier til avisen at angrepet mot det syriske flyet fremstår som dårlig definert strategi.
DN170619 Jaguar har definert Norge som et viktig land for denne bilen, og har som mange andre bilprodusenter fulgt det norske elbilmarkedet tett.
DB170619 - Den første sesongen var definert av kontroll.
DB170619 « Engasjement » ble her definert som å like, dele, kommentere eller skrive under på noe.
VG170615 Der virker det som han trer inn i en rolle som ble definert da de var i 20-årene og startet band, og hvor han fortsatt bærer preg av oppveksten som en sjenert gutt fra Manglerud, sier Nilsson.
DB170615 Men det er ikke sånn at jeg har definert meg selv som person, sier multitalentet.
DA170615 Der virker det som han trer inn i en rolle som ble definert da de var i 20-årene og startet band, og hvor han fortsatt bærer preg av oppveksten som en sjenert gutt fra Manglerud, sier Nilsson.
DA170615 Der virker det som han trer inn i en rolle som ble definert da de var i 20-årene og startet band, og hvor han fortsatt bærer preg av oppveksten som en sjenert gutt fra Manglerud, sier Nilsson.
VG170614 Det var i mai i år VG avslørte hvordan tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser hadde tjent flere titalls barnevernsmillioner etter å ha definert seg som ideell stiftelse.
SA170613 Muligheter for å velge og for å handle - definert som trygg økonomi. i ¶
SA170613 Mulighet for å forme og opprettholde en husholdning og en familie - definert som å ha full jobb.i ¶
DB170613 Ski, kanefart og hopprenn har definert oss som nasjon.
DN170612 På spørsmål om rammen på 625 millioner kan forhandles opp, svarer Dale at det skal være reelle forhandlinger med partene, men at stortingsflertallet nå har definert en « ansvarlig ramme » som han mener er i tråd med moderasjonslinja fra lønnsoppgjøret.
DA170612 På spørsmål om rammen på 625 millioner kan forhandles opp, svarer Dale at det skal være reelle forhandlinger med partene, men at stortingsflertallet nå har definert en « ansvarlig ramme » som han mener er i tråd med moderasjonslinjen fra lønnsoppgjøret.
SA170610 Wests karriere varte i 70 år, men ble definert av rollen som superhelten og hans alter ego Bruce Wayne.
DA170610 Grunnen er at organisasjonen hennes er imot såkalt normalisering, definert av palestinere selv som deltakelse i prosjekter og samlinger som samler israelere og palestinere, der okkupasjonen eller motstanden mot okkupasjonen ikke eksplisitt nevnes.
AA170610 Wests karriere varte i 70 år, men ble definert av rollen som superhelten og hans alter ego Bruce Wayne.
AA170610 Den er definert i friluftsloven.
SA170607 Når det gjelder de kvinnene som er definert som statsløse, så har ikke Norge engang prosedyrer for å undersøke statsløshet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.
VG170606 Hva om de bare kan handle i henhold til det som på et tidspunkt er definert av ideologien til en sentral administrasjon ?
DN170606 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
VG170604 I perioden 1971 - 2001 gjennomførte IRA og sympatiserende grupper rundt hundre anslag som britiske myndigheter har definert som terror.
FV170603 Eieren må også la treet stå, siden det er definert som fredet i murbyplanen.
FV170603 Bøketreet utenfor Kongens gate 14 er definert som fredet i gjeldende murbyplan.
DA170603 - De områdene Norge nå har definert som for farlig å sende folk tilbake til er Helmand og Nangarhar.
SA170602 Her er et lite utvalg av filmene som har definert Tom Cruises karriere.
SA170601 Her er et lite utvalg av filmene som har definert Tom Cruises karriere.
DB170601 Men samtidig er det nettopp dette åpenbare misbruket som nå blir tøylet gjennom et fornyet kontrollregime der dop i idretten blir definert som et samfunnsproblem og kriminalisert i stadig flere land.
AP170601 Nærheten til T-bane og trikk er begrunnelsen for at det ble definert som utviklingsområde.
AP170601 I kommuneplanen fra 2015 er nesten 90 områder definert som utviklingsområder for boligbygging.
AP170601 Beboere i området oppdaget at nabolaget var blitt definert av bystyret som et særskilt utviklingsområde i kommuneplanen - på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet ved Storo-krysset. 250 villaer kunne bli erstattet av ti ganger så mange blokkleiligheter hvis utbyggere begynte å kjøpe opp eiendommer.
AP170601 Nærheten til T-bane og trikk er begrunnelsen for at det ble definert som utviklingsområde.
AP170601 I kommuneplanen fra 2015 er nesten 90 områder definert som utviklingsområder for boligbygging.
AP170601 Beboere i området oppdaget at nabolaget var blitt definert som et særskilt utviklingsområde på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet ved Storo-krysset. 250 villaer kunne bli erstattet av ti ganger så mange blokkleiligheter hvis utbyggere begynte å kjøpe opp eiendommer.
DB170530 e kaller « etnopluralisme », et ståsted de forsøker å definere som å ivareta menneskelig mangfold, og som en motstand mot rasisme, men som i realiteten koker ned til motstand mot både innvandring, mot påstått islamisering og - dette er verdt å merke seg - mot påstått amerikanisering, alt sammen definert som trusler mot mangfoldet.
DB170530 ( Dagbladet ) : - Først da jeg var i tenåra, på 1970-tallet, ble homofili definert som noe annet enn ondskap på Island.
AP170530 Skatteunndragelsen i Skandinavia er svært konsentrert til de aller rikeste, definert som de 0,01 prosent familiene med den høyeste anslåtte reelle formuen.
BT170529 « Kvinner blir i økende grad definert som seksuelt selvstyrende individer med egne lyster og ansvar.
AP170529 Forskerne har i sitt materiale definert « de aller rikeste » som de 0,01 prosent rikeste familiene i Skandinavia.
AP170529 Forskerne har i sitt materiale definert « de aller rikeste » som de 0,01 prosent rikeste familiene i Skandinavia.
DB170528 Det selv når gruppene er definert så vagt at deltakerne ikke kan være sikre på hvem som er i deres gruppe, og hvem som er i de andre gruppene.
DB170527 - Nå tas preparatene i helt andre sammenhenger, både for å bli slankere, for å tåle mer trening og for å få mer definert muskulatur, og ikke nødvendigvis mer muskelvolum, sier Marum.
DA170527 - Nå tas preparatene i helt andre sammenhenger, både for å bli slankere, for å tåle mer trening og for å få mer definert muskulatur, og ikke nødvendigvis mer muskelvolum, sier Marum.
AP170527 I kommuneplanen fra 2015, er nesten 90 områder definert som utviklingsområder for boligbygging.
AP170527 I kommuneplanen fra 2015, er nesten 90 områder definert som utviklingsområder for boligbygging.
DA170524 Da var det en definert intern fiende, nå er det som regel en ekstern fiende som opererer på tvers av landegrenser, sier Mustad.
DA170524 Da var det en definert intern fiende, nå er det som regel en ekstern fiende som opererer på tvers av landegrenser, sier Mustad.
AP170524 Lierne ligger innenfor en av syv regioner som er definert som forvaltningsområdet for bjørn, hvor bjørn i Norge skal ha tilhold.
AP170524 - Lierne ligger innenfor det området som den regionale rovviltnemnda har definert som forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag.
NL170523 Samtlige nyere regjeringer har definert Nordområdene som sitt viktigste satsingsområde.
DA170523 For mange av oss som vokste opp som kinogjengere på den tiden var han selveste James Bond, den første og den riktigste, han som brakte humoren inn i en skikkelse som flere av dem som har spilt han eller definert han på film senere, har tatt vel alvorlig.
VG170522 - Vi ønsker en sammenhengende utbygging fordi det er et så godt definert behov for dette.
DA170521 En rekke av de andre i jubileumsjuryen 2017 har fått sin karriere definert av festivalen, som Jessica Chastain, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino.
DN170519 Lite alvorlige voldshendelser er definert som spytting, slag, spark og kloring.
AP170519 Lite alvorlige voldshendelser er definert som spytting, slag, spark og kloring.
VG170518 * 1 Også i Somalia er flere områder definert som « områder med aktiv fiendtlighet », noe som gir befal på bakken frie tøyler til å angripe antatte medlemmer av al-Shabab. * 1 7. april bombet amerikanske krigsskip en flybase i Syria som gjengjeldelse for et dødelig kjemisk angrep. * 1 13. april slapp USA sin kraftigste av alle konvensjone
AP170517 - Jeg håper dere får høre han snakke litt fremover, at han ikke bare blir definert av hvor han har vært og hva han har vært igjennom, men også kunne se litt fremover, sier Graasvold.
AP170517 Restarbeidsevne er definert som « gjenværende funksjon hos person som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade ».
DB170516 Nato forventer at medlemsnasjonene bruker minst to prosent av BNP på forsvar, definert som militære kapasiteter.
DB170515 For som Samsung poengterte i sin lanseringsreklame, så måtte de med skjermøkingen forandre på en ting som har definert både Samsungs Galaxy-serie og konkurrentenes telefoner siden starten : Hjemknappen.
BT170515 Jeg håper ikke debattnivået i valgkampen skal bli definert av det Arbeiderpartiet ved Ruth Grung legger seg på i BT 4. mai.
VG170514 Utgruppehat er farlig uansett hvem som blir definert som utgruppe, om det så er « jøder », « muslimer », « amerikanere », « landsforrædere », « klasseforrædere », « vantro », « homofile » eller « høyreekstremister ».
SA170513 Foreløpig er det bare registrert en håndfull tilfeller i Norge, og ingen av de rammede virksomhetene er definert som kritisk infrastruktur.
SA170513 Syv særforbund har noen i styret som jobber definert med kjønn og likestilling : Golf, skiskyting, basket, rugby, dykking, studentidrett og luftsport.
DA170513 Det gjør heller ingenting å røpe at Alien-udyret, som har definert hele serien, nå endelig er tilbake i all sin etsende gru.
BT170513 Syv særforbund har noen i styret som jobber definert med kjønn og likestilling : Golf, skiskyting, basket, rugby, dykking, studentidrett og luftsport.
AP170513 Foreløpig er det bare registrert en håndfull tilfeller i Norge, og ingen av de rammede virksomhetene er definert som kritisk infrastruktur.
AP170513 Foreløpig er det bare registrert en håndfull tilfeller i Norge, og ingen av de rammede virksomhetene er definert som kritisk infrastruktur.
AP170513 Syv særforbund har noen i styret som jobber definert med kjønn og likestilling : Golf, skiskyting, basket, rugby, dykking, studentidrett og luftsport.
VG170512 Slik jobber vi for at kontraktene vi inngår er i henhold til det vi har definert som barnets behov.
SA170512 Det er tett og jevnt på tabellen, men fire av kampene er mot lag som er definert foran oss.
BT170512 Det som egentlig står på spill er den norske idrettsmodellen, slik den ble bygget og definert i en periode preget av rødere politiske nyanser.
AP170512 Det er tett og jevnt på tabellen, men fire av kampene er mot lag som er definert foran oss.
VG170511 Den store forskjellen finnes i Europa : Der Real Madrids storhet er definert av suksessen i Serievinnercupen/Champions League, har Juventus fått et ørlite taperstempel.
VG170510 Vi ønsker at alle som får seg jobb via bemanningsselskaper skal få definert arbeid og arbeidstid.
SA170509 Et annet spørsmål er hvordan man får en sikker kostnad på en definert granskingsoppgave.
DN170509 Historikken helt tilbake til Midtøsten-forhandlingene på 1990-tallet viser da også at Norge har gitt visum til personer som normalt er svartelistet, blant annet daværende ledere av PLO som var definert som en terrororganisasjon.
BT170508 Av landets fem store universitetsbyer er det bare Bergen som fremstår uten en definert profil.
AP170508 - Barnehageprosjektene som tilsammen gir Oslo 3000 flere plasser var definert og igangsatt lenge før de to barnehagene ble avslått.
AP170506 « Somewheres » har en identitet som i større grad er definert ut ifra stedet de er fra : Skotsk jordbruker, hjemmeværende mor fra Cornwall.
VG170505 Det er definert som lettere skader, altså ikke noe alvorlig.
DA170505 Like før klokken 19 opplyser politiet at det fortsatt brenner, men at brannen er definert som under kontroll.
BT170505 Like før klokken 19 opplyste politiet at det fortsatt brant, men at brannen var definert som under kontroll.
BT170505 Det er definert som lettere skader, altså ikke noe alvorlig.
AA170505 Like før klokken 19 opplyste politiet at det fortsatt brant, men at brannen var definert som under kontroll.
AA170505 Det er definert som lettere skader, altså ikke noe alvorlig.
DN170504 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
DB170504 Det spørres igjen om det er noen god idé å la de kunstneriske lederne, altså operasjefen, musikksjefen og ballettsjefen, være likestilte under en direktør - eller om det er å be om at store egoer driver endeløs maktkamp i et vagt definert mellomsjikt der ingen vet hvor grensene går mellom det ene myndighetsområdet og det andre.
DA170504 Blant annet blir palestinske barn nå definert som mindreårige fram til 18 års alder - i likhet med israelske.
VG170503 Macron ble blant annet anklaget for å legge til rette for islamistisk fundamentalisme, etter at Le Pen hadde definert han som kandidaten for « ukontrollert globalisering, usikkerhet og økonomisk ødeleggelse », og seg selv som « kandidaten for det franske folk, for det Frankrike som vi elsker. » - Slutt å prate tøv, responderte motkandidat Macron på kritikken.
DA170503 - Skog har vært den sektoren som har definert norsk industri, men i dag greier ikke politikerne å se hvilke muligheter vi har for å revitalisere denne industrien.
BT170502 - DNS er en institusjon for hele Norge, og definert som en nasjonal institusjon med 100 prosent av det offentlige driftstilskuddet fra kulturdepartementet.
AP170502 Mange tolker planen som at den heftigste utbyggingen skal skje i kategori A-områdene, der er det definert utnyttelse på 100 og 125 prosent, men det er ikke sikkert.
AP170501 Tilgift er definert som en tilleggsytelse ( vare, tjeneste eller noe annet ) som er med på kjøpet, uten at det er noen naturlig sammenheng med produktet du kjøper.
VG170429 Lyon er inne i en periode hvor sesongen vil bli definert i løpet av et hektisk kampprogram.
AP170429 Spesielt i de områdene politikerne har definert som utviklingsområder av forskjellige kategorier, det betyr at de ønsker at det skal bygges høyere og tettere.
AP170429 Spesielt i de områdene politikerne har definert som utviklingsområder av forskjellige kategorier, det betyr at de ønsker at det skal bygges høyere og tettere.
AP170428 Men partiet har ikke definert reformen nærmere.
AP170427 - Det er allerede definert stasjonsnære områder i hele Oslo som vi kan utvikle og fortette.
AP170427 - Det er allerede definert stasjonsnære områder i hele Oslo som vi kan utvikle og fortette.
DA170426 Sykdommen angriper immunforsvar og indre organer og er én av til sammen 18 sykdommer Verdens helseorganisasjon ( WHO ) har definert som forsømte sykdommer.
DA170426 Lyn og Skeid har åtte cupgull hver og er definert som to av norsk fotballs storheter.
SA170425 De var underordnet mannen, uten frihet, deres kropp skulle skjules, de var definert som sex-objekter og bærer av mannens ære.
DN170425 Ikke definert som industri ¶
DB170424 Disse nivåene er foreløpig definert opp til 7 som det meste, og 2020 blir sett på som starttidspunktet for de lavere nivåene.
AA170423 Og det er definert som voldtekt, har Funnemark tidligere sagt til NRK.
DB170422 Offsidelinjen er definert , og er angrepsspilleren foran denne, er det offside.
DB170421 Du kan bestille og betale maten i appen - og så er det bare å møte opp og hente maten innenfor de tidsrommene som er definert i tilbudet.
AP170421 I dag ville handlingene vært definert som voldtekt.
AP170421 I tillegg ble det registrert 16 anmeldelser av trusler i 2016 og 22 i 2015 som ble definert som hatkriminalitet.
DB170420 Fravær av prinsipiell og konstruktiv ( selv ) kritikk, samt nytenkning som hjelper til å skjelne mellom Koranens tidsuavhengige verdier som selve formålet og meningen med åpenbaringen og de tidsavhengige historiske verdiene ( definert innenfor bestemte kontekster ), fører til at islam blir sårbar hva politisk-ideologisk manipulasjon angår.
DA170420 Så sent som i 2013 ble overspising først definert som en egen type spiseforstyrrelse.
AP170420 - Bilen er spesielt tilpasset innsats i Oslofjord-tunnelen, og det riksantikvaren har definert som tett trehusbebyggelse i Holmsbu.
AP170420 Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett. 3rd-party-bio ¶
AP170420 Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
SA170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
SA170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
FV170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
DB170419 Chris Brown skal ha slått ham med en knyttneve i magen, definert som « sucker punch ».
BT170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
AP170419 Aps program er ikke uten forslag som kan bli kostbare på kort sikt : Ett av dem er en garanti om intensivopplæring av alle elever under et definert minstenivå i lesing og regning.
AP170419 Ap vil innføre en ikke definert norm på kommunenivå.
AP170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
SA170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
DN170418 Mangelen på en klart definert amerikansk politikk utgjør en risiko på mellomlang sikt for den amerikanske økonomien - og også verdensøkonomien.
AP170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
AP170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
DB170416 Selv om de tar fienden i hånda, så har hele den politiske selvforståelsen på Cuba vært definert i motsetning til USA, til imperialismen, og dette endres ikke over natta, sier han.
AP170416 I Raqqa, byen som IS har definert som sin hovedstad, bor det fortsatt rundt 300.000 mennesker, trolig også nordmenn.
VG170413 Arbeiderpartiet har alltid definert den politiske eliten i Oslo, og er et utpreget sentralistisk parti.
VG170413 - En av de feilene jeg tenker SV og Venstre har gjort, er at de har definert seg selv ut fra hva de skal kreve fra de store partiene.
VG170410 Silver 6 har ikke fullt så mye slagkraft som Elac og Yamaha i dypbassen, men den er vesentlig strammere og bedre definert .
VG170410 De slanke høyttalerne er langt fra store, men leverer både definert og potent bass.
SA170410 BYTTET SIDE : Supportergruppen Forza Arendal gikk over til motsatt side, som er definert som utenfor banen, i pausen.
FV170410 BYTTET SIDE : Supportergruppen Forza Arendal gikk over til motsatt side, som er definert som utenfor banen, i pausen.
AP170409 BYTTET SIDE : Supportergruppen Forza Arendal gikk over til motsatt side, som er definert som utenfor banen, i pausen.
VG170408 Hittil i år er tre personer bøtlagt og 61 bortvist fra områder i Bergen sentrum som politiet har definert som russcener, opplyser Valland.
DA170408 Willie Nelson hadde allerede definert outlaw-sjangeren i countrymusikken da han spilte inn « Stardust » i 1977, produsert av soulveteranen Booker T.
BT170407 Er teksten en del av formidlingen, bør den ta et definert publikum på alvor og kommunisere seriøst.
SA170406 Det som er frustrerende er at synsingen utenfra blir definert som sannhet.
DB170406 For å sikre at ungdommene likevel kan drikke medbrakt alkohol, innskrenkes det som har blitt definert som arrangementsområdet på Tryvann kraftig, til å bare gjelde ett telt.
AP170406 Personregisteret er stort, men hver og en fremstår klart definert og tydelig i sin modul : ¶
AP170406 Det som er frustrerende er at synsingen utenfra blir definert som sannhet.
VG170405 - Jeg skammer meg over å si at gleden jeg kjenner er blandet med sorg : Smerte og sykdom har definert en periode av livet mitt.
DN170405 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
DB170405 - Det vil hele tiden komme nye måter å kommunisere på, men det er definert hvilke kommunikasjonskanaler det er lov å bruke.
VG170404 Norge sender ingen asylsøkere tilbake til Syria, fordi hele Syria er definert som utrygt.
VG170404 Forfang sier at UDI mot slutten av 2015 hadde definert flere områder som « generelt utrygge » enn det det egentlig var grunnlag for i lov og landkunnskap.
DB170404 - Jeg fikk hovedkarakterens stemme rimelig definert for meg, og måtte skrive fort, Jeg var redd for at stemmen skulle gli fra meg eller forandre seg.
DA170404 Det er ikke klart hvordan brudd på de nye lovene skal sanksjoneres, eller hva som regnes som et « normalt langt » skjegg og hva som vil bli definert som unormalt.
VG170403 - Vi må gå ut fra de har angrepet det som er definert som et mål.
VG170403 - I lovverket er det definert hva som regnes som alvorlige hendelser.
AP170403 Feminismen er alltid blitt definert som en ideologi, også ifølge Store Norske Leksikon.
AP170403 Feminismen er alltid blitt definert som en ideologi, også ifølge Store Norske Leksikon.
DB170402 Jeg forsøkte da ( etter beste evne og i flere runder ) å forklare at når man har en skala som går fra 1 til 5, og 5 er definert som " svært bekymret ", så kan åpenbart ikke de som svarer '4' regnes med blant de " svært bekymrede " ( hadde de vært " svært bekymret " ville de jo pr. definisjon svart 5 og ikke 4 ).
DB170402 De intervjuede ble bedt om å svare på en 5-punkts-skala der 1 er definert som " ingen tillit " og 5 som " stor tillit ".
AP170401 - Området er definert som et utviklingsområde i kommuneplanen, og vi er veldig fornøyd med at utbyggerne har gått sammen om en plan i stedet for at de sitter med planer på hver sin teig.
AP170401 Vi har i planen definert 13 store kollektivknutepunkter hvor vi ønsker utvikling og fortetting.
VG170331 Konspirasjonsteoriene har vært tuftet på å samle befolkningen mot en vagt definert ytre fiende som vil styresmaktene, og det venezuelanske folket, vondt.
SA170331 Det som egentlig står på spill er den norske idrettsmodellen, slik den ble bygget og definert i en periode preget av rødere politiske nyanser.
DB170331 Diabetes type 2 er ingen sykdom, men en risikotilstand for fremtidig sykdom, definert ut i fra en blodverdi.
DB170331 En sittende tilskuer på et avgrenset og definert sete er et individ, avgrenset fra andre individer.
DA170331 Hvis det skiller ni poeng mellom topp og bunn om en uke, kan mye av sesongen være definert for disse lagene.
AP170331 Det som egentlig står på spill er den norske idrettsmodellen, slik den ble bygget og definert i en periode preget av rødere politiske nyanser.
AA170331 - Det er noen ytterst få provinser som vil bli definert som « generelt utrygge », sier Forfang til VG.
VG170330 Forfang påpeker at selv om flere provinser nå vil bli definert som utrygge, vil det ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge.
VG170330 - Det er noen ytterst få provinser som vil bli definert som « generelt utrygge », sier Forfang til VG.
DB170330 Det viktigste er et definert nasjonalt mål for hvor store utslipp som kan tillates fra norsk territorium, og planer for å nå dette målet.
DA170330 I hver ulykke har UP definert en gjerningsperson, og i 96 prosent av ulykkene har denne personen utvist grov ( 60 prosent ) eller simpel ( 36 prosent ) uaktsomhet.
AA170330 I hver ulykke har UP definert en gjerningsperson, og i 96 prosent av ulykkene har denne personen utvist grov ( 60 prosent ) eller simpel ( 36 prosent ) uaktsomhet.
VG170329 På grunnlag av avklaringsfasen får vi mer presist og klart definert startpunkt for arbeidet med forprosjektet.
DB170329 « Havarikommisjonen mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert , det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter.
DA170329 | Ingen målsetting definert i Viking ¶
DA170329 Vi har ikke definert en målsetning for tabellplassering i år.
DA170329 Som RA skrev i fjor høst hadde sportslig utvalg i Viking definert en målsetting om å beholde plassen.
DA170329 - Det er ganske åpenbart at i mye av det som blir definert som verdispørsmål, er det en avstand mellom Venstre og KrF.
AP170329 Endelig tiltak må eventuelt ledelsen avgjøre, men da har vi på forhånd definert hvilke risikoer som finnes, sa Øystein Arvid Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft på norsk sokkel i Statoil til Aftenbladet i februar. 4000 jobber offshore for Statoil ¶
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert , kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert , kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
VG170328 UDI sier det kan være vanskelig for barnevernet å vite når de skal gripe inn når omsorgsbegrepet er « så utydelig definert ».
VG170328 Manglene som NSM nå har avslørt, skriver seg delvis tilbake til 2011, da pålegget om grunnsikring av objekter som er definert etter sikkerhetsloven, ble gitt.
DA170328 Viking og André Danielsen går inn i 2017-sesongen uten en konkret målsetting for spillergruppen, selv om sportslig utvalg i klubben har definert et mål om å unngå nedrykk.
DB170327 Kvinner og øl : I fjor ble belgisk øl definert som kulturarv av UNESCO.
DB170327 KVINNER OG ØL : I fjor ble belgisk øl definert som kulturarv av UNESCO.
DB170323 ¶ EKSKLUDERER : - I sprøyteromsloven er målgruppen definert som « mennesker med en langvarig narkotikaavhengighet », men både loven, og den tilhørende forskriften, er så rigide at de utelukker mange mennesker i målgruppen fra faktisk å benytte seg av tiltaket.
DB170323 I sprøyteromsloven er målgruppen definert som « mennesker med en langvarig narkotikaavhengighet », men både loven, og den tilhørende forskriften, er så rigide at de utelukker mange mennesker i målgruppen fra faktisk å benytte seg av tiltaket.
DB170322 Ett sekund er definert som varigheten av 9.192.631.770 svingninger av radiobølgene som fanges opp av cesium-133 atomet.
DB170322 Men forekomsten varierer sterkt med hvordan psykisk vold er definert i undersøkelsene.
DB170321 Utsatte bygg og boliger ble definert på et kart.
DA170321 - Men hva et kortere opphold er, har hverken blitt definert i forskrift eller ved domsavgjørelser, sier Randeberg.
DB170320 Skjenkebevilling har de også fått, fordi de er definert som kulturinstitusjon og ikke ren butikk.
AP170319 Spiseforstyrrelser er definert som en psykisk sykdom.
AA170319 - Dette er stygge ranshandlinger, definert som grovt ran og ransforsøk.
VG170318 Låten med den legendariske gitarintroen, som har definert rock for all tid fremover.
BT170318 De borgerlige har definert et skoleprosjekt som fungerer.
VG170317 Rolling Stones og deres samtidige britiske kolleger hadde neppe definert moderne rock'n roll på samme måte uten innflytelsen fra James Cotton og hans Mississippi-kolleger.
VG170316 Men nå har man plutselig definert dette som trening og rehabilitering.
DN170316 Dette betyr blant annet at soyabønnene ikke er dyrket i områder som tidligere har vært definert som regnskog, påpeker han.
AP170316 Jeg har definert den norske kulturelle fellesnevneren å være summen av det vi feirer på 17. mai, skriver Christian Tybring-Gjedde.
AP170316 Jeg har definert den norske kulturelle fellesnevneren som summen av det vi feirer på 17. mai, skriver Christian Tybring-Gjedde.
AA170316 Dette betyr blant annet at soyabønnene ikke er dyrket i områder som tidligere har vært definert som regnskog, påpeker han.
AA170316 I studien er fattigdomsgrensen definert som at familien har under 60 prosent av det som er den vanligste familieinntekten i Norge. ( ©NTB ) ¶
SA170315 Legen har definert ham som 40 prosent invalid.
FV170315 Legen har definert ham som 40 prosent invalid.
AP170315 Lavinntekt blir definert slik : Inntekt pr. forbruksenhet under 60 prosent av inntekten til den midterste husholdningen ( medianen ).
AP170315 Legen har definert ham som 40 prosent invalid.
SA170314 Læreren har alltid vært definert som « skolens viktigste ressurs ».
DA170314 I rapporten er det en egen kategori for dette definert som « annet ».
DA170314 Det vises i den anledning til at området står som « ikke definert ».
VG170312 - Vi vil ha en forutsigbar finansiering, men vi har ikke definert noe tall foreløpig.
DA170310 Hun er transkvinne, altså en person definert mann ved fødsel som nå identifiserer seg som kvinne.
DB170309 Ungdommene mestret å diskutere akkurat dette : Kan det « etnisk norske » være genetisk definert ?
DB170309 Oppslutningen om en genetisk definert etnisk norskhet, som en meningsfylt størrelse, var veldig lav blant de nesten 300 elevene i vår studie, selv om den også finnes.
DA170309 Her er også krav til plassering av målestasjoner definert .
VG170308 Straffen for en såkalt normalvoldtekt ( definert som en voldtekt hvor det blir utøvet nødvendig vold/tvang for å gjennomføre voldtekt ) er fire år.
DB170307 Mikroplast er normalt definert som plastpartikler som er mindre enn 5 mm.
DA170307 Et samfunn som er likestilt på tvers av alle forskjellsdimensjoner, som blant annet kjønn, slik at alle unge mennesker som vokser opp i dag slipper å bli definert av kjønnet de er definert i.
DA170307 Et samfunn som er likestilt på tvers av alle forskjellsdimensjoner, som blant annet kjønn, slik at alle unge mennesker som vokser opp i dag slipper å bli definert av kjønnet de er definert i.
VG170306 Nettstedet knyttes til det såkalte alt-right-bevegelsen ( « alternativhøyre » ), en løst definert gruppe som legger vekt på ting som « hvit identitet » og motstand mot innvandring, multikulturalisme og « politisk korrekthet ».
VG170306 * Nettstedet knyttes til det såkalte alt-right-bevegelsen ( « alternativhøyre » ), en løst definert gruppe som legger vekt på ting som « hvit identitet » og motstand mot innvandring, multikulturalisme og « politisk korrekthet ».
SA170306 Her er også krav til plassering av målestasjoner definert .
BT170306 Fakta : Omsorgsunndragelse ¶ Definert i den nye straffelovens paragraf 261.
AP170306 Lavinntekt blir definert slik : Inntekt pr. forbruksenhet under 60 prosent av inntekten til den midterste husholdningen ( medianen ).
AP170306 Jobbtilknytning er definert som jobbinntekt over 180.000 i 2015.
VG170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre ».
DN170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre ».
DB170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre ».
DB170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre ».
DA170305 Tromsø leder også parallelt et annet stort krigshistorisk prosjekt, som tar for seg krigen i Nord-Norge og « nordfronten », definert som Nord-Norge, Nord-Finland, det nordlige Sovjetunionen og havområdene utenfor.
DA170305 Lydbildet er definert av den svenske produsenten Tobias Fröberg, som har jobbet med blant andre Ane Brun.
BT170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre », ifølge NTB.
AP170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre ».
AA170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre ».
AA170305 Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med « en ny og bedre definert ordre ».
DB170304 Til tross for de spesifikke kriteriene og en definert testprosedyre, feilet standarden imidlertid i å gi et korrekt bilde av urenes vannresistens i praksis.
DN170303 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
DB170303 Inntekter fra utleie av egen hytte skattlegges på tre ulike nivå ¶ a ) Utleie når du selv bruker hytta ¶ b ) Hytta er definert som en utleiehytte ¶ c ) Du driver hytteutleie som næring ¶
AP170303 New York Times har definert falske nyheter som en historie som er funnet på med intensjon om å lure folk.
DB170302 Jeg tar selvkritikk for ikke å ha definert eksakt hva jeg mente med at etablerte medier lager falske og uriktige saker som bidrar til å spore av viktige debatter.
DA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 Det vil si at prosjektet er definert som så viktig at det skal bygges uansett.
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
AA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
DB170228 Nå hadde vi ikke definert noe konkret medaljemål på forhånd, men resultatene har vel vært litt svakere enn vi håpet på forhånd, innrømmer sportssjef Johan Sares til Dagbladet.
AP170228 Bruttoproduktet er grovt definert som næringens brutto salgsinntekter minus kostnader til varer og tjenester kjøpt av andre bedrifter.
AP170228 Bruttoproduktet er grovt definert som næringens brutto salgsinntekter minus kostnader til varer og tjenester kjøpt av andre bedrifter.
DB170227 Selv om det skjer med positivt fortegn, kan filmer som « Moonlight » og « Hidden Figures » risikere å bli definert av minoriteten hovedpersonene tilhører - altså den afroamerikanske.
AA170227 Hva som er norsk kultur er ikke definert , og dette kan sikkert problematiseres herfra til evigheten.
VG170226 Var jeg bare et menneske som var definert av det han gjorde ?
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 januar var palmeoljeavfall ( PFAD ) definert som avfall og dermed ikke underlagt krav om sporing slik det er for vanlig palmeolje.
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 januar var palmeoljeavfall ( PFAD ) definert som avfall og dermed ikke underlagt krav om sporing slik det er for vanlig palmeolje.
DB170225 De har blitt større enn seg selv, og har helt klart definert en helt ny stil hva angår matlaging : Veldig rent og råvarebasert, konstaterer Ramsvik, som i flere år sto bak stjernerestauranten Ylajali.
DA170225 - Det er beredskapsdepartementet som i dette tilfellet etter sikkerhetslovens system er definert informasjonseier, og som forvalter av sikkerhetsbestemmelsene.
AA170225 I den danske undersøkelsen er hatefulle ytringer definert som « stigmatiserende, nedsettende, krenkende, sjikanerende eller truende ytringer fremsatt offentlig mot et individ eller en gruppe, basert på kjønn, etnisitet, religion, handikap, seksuell orientering, alder, politisk overbevisning eller sosial status ».
FV170224 I de senere årene har Kosha Joubert, president av Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
DB170224 Det er hele 1,3 kilometer mellom stasjonene, noe som er mye lenger enn de 600 meterne Ruter har definert som optimal avstand mellom holdeplasser.
AA170224 Knutepunktene er definert som nav i kollektivsystemet, er stasjonsområder med kiosker og toaletter nær boliger og arbeidsplasser.
DB170223 På høyre side står ME-foreningene og passer på, for de har allerede definert hvor nøkkelen skal være, uten at noen vet hvordan den ser ut.
DB170222 Er vi der at samfunnsdebatten omkring minoriteter i Norge er styrt av frykt for å bli definert som rasist, eller frykt for å assosieres med Frp, Kjetil Rolness eller Hege Storhaug ?
AP170222 Sverige og de skandinaviske sosialdemokratiene ofte ble definert inn under førstnevnte, forklarer Trägårdh.
SA170221 For punkt-ATK skal bildet tas i en markert og klart definert fotosone, men en slik sone er det ikke ved snittmåling.
DA170221 Men når Therese Johaug dømmes til 13 måneders utestengelse for å ha hatt et anabolt steroid i kroppen, er det definert som en dopingsak uansett hvor bagatellmessig man måtte synes den er.
AA170221 For punkt-ATK skal bildet tas i en markert og klart definert fotosone, men en slik sone er det ikke ved snittmåling.
BT170220 For punkt-ATK skal bildet tas i en markert og klart definert fotosone, men en slik sone er det ikke ved snittmåling.
BT170217 Men de blir ikke definert som det i jussen eller statistikken.
DN170216 Ytterligere tre ansatte er definert som overtallige, ifølge pressemeldingen.
DB170216 Er man frisk hvis man ikke er definert som astmatiker, men bare har litt slim i luftveiene ?
DB170216 For omlag 100 år siden ble området definert som et reservat hvor de skulle ta vare på et sted mellom 10 og 20 indiske neshorn.
VG170215 - Da oppdraget ble definert , ble dette vurdert som et mentoroppdrag som i stor grad skulle utføres inne i den afghanske leiren, sier etterretningsoffiseren.
SA170215 De såkalte Ultras-miljøene er ikke definert som risikosupportere.
DB170215 Å endre begreper og ord om kjønn og det som vi til nå ha definert som menn og kvinner, er viktig for transaktivistene.
DB170215 Så det er ingen spøk å bli definert som TERF, og det er nok noe radikalfeministen Julie Bindel kan skrive under på.
DB170215 Og er du definert som TERF så skal du knuses av transaktivistene.
DB170215 Alle som er kritisk til begrepene, teoriene og forslagene transaktivistene fremmer kan bli definert som TERF.
DA170215 « Vi har definert markedsstørrelsen i Nordsjøen alene mellom 2025 og 2040 til 60 GW, basert på framskrivninger fra Wind Europa og konsulentselskapet EY.
BT170215 De såkalte Ultras-miljøene er ikke definert som risikosupportere.
AP170215 De såkalte Ultras-miljøene er ikke definert som risikosupportere.
DB170214 Löfvens regjering har tidligere definert seg selv som en « feministisk regjering », hvilket mange hevder rimer dårlig med handelsminister Lindes beslutning om å bruke sjal under møtene i Teheran.
DA170214 - Formålet med å hente ut informasjon må være klart definert .
VG170213 * 1 Selv om man har en definert stilling i støtteapparatet, er man mye mer enn bare det.
DB170211 Her skal det være en definert minimumspris og maksimumspris på en gravferd i det området hvor byrået opererer i.
AA170211 - Myndighetene har alltid definert et minimumskrav til hva som er grunnleggende funksjoner i en bolig.
DB170209 Denne gruppen blir i henhold til et internt UDI-notat ( PN2012-2010 ) definert som eritreiske borgere.
DA170209 - Det er ikke definert klare kriterier for hva dette « hen»-kjønnet skal være.
DN170208 « Oljeprisen har handlet innenfor en nokså klart definert handlingsramme de siste månedene og neste viktige støtte på nedsiden finner vi ved 53-nivået », skriver meglerhuset.
DB170208 Her velger du den kontoen som alle nye kontakter skal opprettes i - i mitt tilfelle er det Google ( definert på telefonen som Gmail ).
DB170207 - Nei, Therese kan ikke være med på noe organisert trening med oss de dagene vi har definert samling.
BT170207 Låten blir definert som teknojoik.
AA170207 - Attføringsbedriftene har en definert oppgave.
SA170206 Det er ikke definert hva som må være foran eller bak på den førerløse bussen.
SA170206 Han er definert gjennom tiden som spiller og manager i Juventus.
FV170206 Han er definert gjennom tiden som spiller og manager i Juventus.
AP170206 Han er definert gjennom tiden som spiller og manager i Juventus.
DB170205 Barneekteskap er definert som giftemål der minst en av partene er under 18 år.
AP170205 Innvandrere er definert som innvandrere som flyttet til Norge.
SA170204 - Insomni er definert som dårlig eller lite søvn.
AP170204 Fem andre delstater er blitt definert og lokale parlamenter er utnevnt, men svært lite av institusjoner som kan drive føderasjonen er blitt etablert og bemannet.
AA170204 - Insomni er definert som dårlig eller lite søvn.
AA170204 - Insomni er definert som dårlig eller lite søvn.
VG170203 - Vi har definert hvilke opplysninger om tvang i psykisk helsevern som skal rapporteres til Norsk Pasientregister.
DN170203 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt. 9,1 prosent over prisantydning i snitt ¶
BT170203 Thailand-satsingen er definert som hovedvirksomheten i selskapet.
DB170202 For Havel var Vesten og Europa definert av et sett av verdier, som han ga uttrykk for på denne måten : « Jeg ser klart for meg de europeiske verdiene som er blitt formet gjennom historien : Respekten for menneskets egenverdi, dets rettigheter og verdighet, solidaritetsprinsippet, rettsstaten og likhet for loven, beskyttelse av mindr
SA170201 I motsatt ende av skalaen med null poeng finner vi Euronics, som ikke gir deg noen av ordningene Forbrukerrådet har definert som de viktigste.
FV170201 I motsatt ende av skalaen med null poeng finner vi Euronics, som ikke gir deg noen av ordningene Forbrukerrådet har definert som de viktigste.
BT170201 I motsatt ende av skalaen med null poeng finner vi Euronics, som ikke gir deg noen av ordningene Forbrukerrådet har definert som de viktigste.
AP170201 I motsatt ende av skalaen med null poeng finner vi Euronics, som ikke gir deg noen av ordningene Forbrukerrådet har definert som de viktigste.
DB170129 Drake brøt ned skillet mellom rap og sang, og betonte det følsomt selvmedlidende og passivt-aggressive snarere enn de rene aktive og passive væremåtene som tidligere hadde definert både rap og R&B.
SA170128 Der ble hele karrièren min definert , sier 34-åringen.
SA170128 Der ble hele karrièren min definert , sier 34-åringen.
BT170128 Der ble hele karrièren min definert , sier 34-åringen.
AP170128 Der ble hele karrièren min definert , sier 34-åringen.
DN170125 Innenfor plugging og av gamle produksjonsbrønner, som Songa-riggen var sysselsatt med under hendelsen, hadde Statoil definert seks prioriterte tiltak i et forbedringsprosjekt kalt « Troll P& A Improvement project ».
AP170125 34 prosent av pasientene har en BMI på over 30 ( definert som fedme ). 60 prosent av pasientene har mindre enn moderat fysisk aktivitet ( 30 minutter ) to til tre ganger i uken ¶ 18 prosent av pasientene beveger seg lite eller ingen ting. 46 prosent har forhøyet blodtrykk ¶
AP170125 34 prosent av pasientene har en BMI på over 30 ( definert som fedme ). 60 prosent av pasientene har mindre enn moderat fysisk aktivitet ( 30 minutter ) to til tre ganger i uken ¶ 18 prosent av pasientene beveger seg lite eller ingen ting. 46 prosent har forhøyet blodtrykk ¶
SA170123 Hun mener at det finnes mange andre tiltak enn grønne tak og fasader for å oppfylle et høyt grønt ambisjonsnivå, på fagspråket definert som « blågrønn faktor på 0,7 ».
DN170122 - Ideen om « økonokratiet » er et samfunn der politiske og samfunnsmessige mål er definert ut fra hvilken effekt de har på økonomien.
DN170120 Over 20 ansatte som er blitt definert som overtallige i TV 2 har i dag oversendt sakene sine til juristene i Norsk Journalistlag.
BT170118 Men om man skal nå målene definert i kulturstrategien « Kulturbyen Bergen : I forkant internasjonalt », må også kulturarenaplanen tas frem igjen.
BT170117 Det er relativt få norske tunneler som er definert som bratte, det vil si at de har en stigningsgrad på over fem prosent.
AP170114 | Ti verk som har definert norsk populærmusikk ¶
SA170111 - Steven var et eksepsjonelt menneske som ikke skal bli definert av skuddene som lammet ham, men heller bli husket for alt han oppnådde i livet etter det som skjedde, sier Michael Palladino i New York-politiet til avisen New York Post.
FV170111 - Steven var et eksepsjonelt menneske som ikke skal bli definert av skuddene som lammet ham, men heller bli husket for alt han oppnådde i livet etter det som skjedde, sier Michael Palladino i New York-politiet til avisen New York Post.
BT170111 - Steven var et eksepsjonelt menneske som ikke skal bli definert av skuddene som lammet ham, men heller bli husket for alt han oppnådde i livet etter det som skjedde, sier Michael Palladino i New York-politiet til avisen New York Post.
AP170111 Det er ikke lett å forstå hvorfor det å bo, jobbe og betale skatt i Norge, ikke skal holde til å bli definert som tellende medlem av religiøse organisasjoner og dermed utløse statsstøtte.
AP170111 - Steven var et eksepsjonelt menneske som ikke skal bli definert av skuddene som lammet ham, men heller bli husket for alt han oppnådde i livet etter det som skjedde, sier Michael Palladino i New York-politiet til avisen New York Post.
DB170110 * PSA-gruppen ( Peugeot og Citroën ) har forventninger om at bilene innenfor garantitiden har en gjenværende kapasitet på 80 prosent, men dette er ikke definert i garantivilkårene, og dermed ikke juridisk bindene.
AP170110 Det er Havforskningsinstituttet som har definert de viktige skreifiskeområdene i Aftenpostens kart, basert på den beste fangsten i 2016.
AP170110 Det er Havforskningsinstituttet som har definert de viktige skreifiskeområdene i Aftenpostens kart, basert på den beste fangsten i 2016.
AP170110 Det er Havforskningsinstituttet som har definert de viktige skreifiskeområdene i Aftenpostens kart, basert på den beste fangsten i 2016.
AP170110 Det er Havforskningsinstituttet som har definert de viktige skreifiskeområdene i Aftenpostens kart, basert på den beste fangsten i 2016.
AP170110 Skillet mellom rusmidler og legemidler er først og fremst juridisk definert .
SA170107 I fjor sommer innrømmet Norsk Tipping at flere tusen av deres kunder var definert som såkalte stortapere, det vil si at de tapte mer enn 15.000 kroner i måneden på gambling hos dem.
FV170107 I fjor sommer innrømmet Norsk Tipping at flere tusen av deres kunder var definert som såkalte stortapere, det vil si at de tapte mer enn 15.000 kroner i måneden på gambling hos dem.
BT170107 I fjor sommer innrømmet Norsk Tipping at flere tusen av deres kunder var definert som såkalte stortapere, det vil si at de tapte mer enn 15.000 kroner i måneden på gambling hos dem.
AP170107 I fjor sommer innrømmet Norsk Tipping at flere tusen av deres kunder var definert som såkalte stortapere, det vil si at de tapte mer enn 15.000 kroner i måneden på gambling hos dem.
DB170105 Hva som er definert som viktig er til enhver tid under debatt.
DN170104 Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.
DN170104 Dette ble definert som et voksende vakuum i internasjonal politikk - utløst av mindre vestlig innflytelse og økt fokus på innenlandske forhold i fremvoksende land. - 2017 blir året da vi går inn i en geopolitisk resesjon, skriver tenketankens toppsjef Ian Bremmer i strategirapporten for 2017.
DB170103 Ensidig propaganda legitimerer dernest krig mot de definert « slemme », hvilket tjener USA-elitens økonomiske interesser.
AP170103 Noe jeg ofte hører i denne debatten, er at man ikke vil bli definert av kjønnet sitt.
AP170103 Jeg liker å bli definert ut ifra tankene mine, hvilke bøker jeg leser og hvilket instrument jeg spiller.
BT161227 Begrepet er definert slik : « Omstendigheter der objektive fakta har mindre innflytelse i det å påvirke opinionen enn det å appellere til følelser og personlig tro ».
BT161227 Begrepet er definert slik : « Omstendigheter der objektive fakta har mindre innflytelse i det å påvirke opinionen enn det å appellere til følelser og personlig tro ».
AP161219 Når begrepet « undervisningstime » ikke er tydelig definert i lovverket, gir dette utfordringer med å kartlegge om elevene får det antall timer de har rett til, sier forskerne.
AP161215 En av de fremste guruene på omradet, skribenten Rachel Botsman, har definert delingsøkonomien som en modell basert på deling av underutnyttede eiendeler i bytte mot penger eller andre tjenester.
AP161125 En av de fremste guruene på området, skribenten Rachel Botsman, har definert delingsøkonomien som en modell basert på deling av underutnyttede eiendeler i bytte mot penger eller andre tjenester.
AA161122 Et klimatisk vippepunkt er definert som et punkt hvor klimaendringene forlater normaltilstanden og beveger seg over på et helt nytt nivå.
VG161121 Straks saken ble definert som en ytringsfrihetssak, sluttet journalistene å undersøke Nekrasovs påstander.
AP161111 Nå er det som i utgangspunktet ble definert som en overgangsperiode over, og med det også kommunens « fredning » av Veireno.
AP161110 I russisk utenrikspolitikk eksisterer det et område definert som Russlands « nære utland ».
AP161107 De identitære i Tyskland overvåkes av Verfassungsschutz og er definert som en høyreekstrem gruppe.
AP161005 Etter hvert skapes et fiendebilde eller en konspirasjon om at all andre grupper ( definert som « out-group » ) er imot dem, og dermed rettferdiggjøres synspunkter og handlinger.
AP161004 Deretter smalt det i oljemarkedet : Lavere oljepris har definert Jensens tid som finansminister.
SA160905 Brudd definert som avbrudd i signalforbindelsen av minst ett sekunds varighet.
AP160831 Årsaken er den samme : Lakrispipene er definert som et tobakksprodukt.
AP160831 Årsaken er den samme : Lakrispipene er definert som et tobakksprodukt.
AP160826 Men når det gjelder Grefsen, var det området definert som et utviklingsområde i kommuneplanen avgitt av det forrige byrådet.
AP160817 - Sammen med norsk næringsliv har vi definert seks mulighetsområder for fremtidig vekst : havrommet, ren energi, bioøkonomi, helse og velferd, smarte samfunn, reiseliv og kreative næringer, sier hun.
AP160817 - Sammen med norsk næringsliv har vi definert seks mulighetsområder for fremtidig vekst : havrommet, ren energi, bioøkonomi, helse og velferd, smarte samfunn, reiseliv og kreative næringer, sier hun.
AP160817 Tilhørighet til et politisk parti er definert som en sensitiv personopplysning i loven.
AA160812 Uansett hva som skjer ; Bolt har definert sporten, han har gjort det på en måte som det blir særdeles vrient for fremtidens sprintere å matche.
VG160808 En tredel fikk da påvist kognitiv svikt, definert som en nedgang på minst 2 poeng fra første til andre test. 43 prosent av de 531 hadde spist sjokolade det siste året før studien begynte.
SA160808 - « Barnets beste » er et ullent begrep som ikke er definert i noen av de lovene der det brukes, påpeker Rækken.
DN160808 En tredel fikk da påvist kognitiv svikt, definert som en nedgang på minst 2 poeng fra første til andre test. 43 prosent av de 531 hadde spist sjokolade det siste året før studien begynte.
SA160723 Jeg måtte selv medisineres for luftveisplager under min aktive karrière, sa Norges landslagssjef Vidar Løfshus, som sier at de har definert at fem til syv på det norske landslaget har en eller annen form for astma.
AP160723 Jeg måtte selv medisineres for luftveisplager under min aktive karrière, sa Norges landslagssjef Vidar Løfshus, som sier at de har definert at fem til syv på det norske landslaget har en eller annen form for astma.
FV160722 Jeg måtte selv medisineres for luftveisplager under min aktive karrière, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus, som sier at de har definert at fem til syv på det norske landslaget har en eller annen form for astma.
SA160721 Jeg måtte selv medisineres for luftveisplager under min aktive karrière, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus, som sier at de har definert at fem til syv på det norske landslaget har en eller annen form for astma.
BT160721 Jeg måtte selv medisineres for luftveisplager under min aktive karrière, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus, som sier at de har definert at fem til syv på det norske landslaget har en eller annen form for astma.
AP160721 Jeg måtte selv medisineres for luftveisplager under min aktive karrière, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus, som sier at de har definert at fem til syv på det norske landslaget har en eller annen form for astma.
SA160703 Studier viser imidlertid at stjernespillere, her definert som spillere som har fått en stor individuell utmerkelse, har en dårligere treffprosent i straffekonkurranser enn mer ordinære spillere.
FV160703 Studier viser imidlertid at stjernespillere, her definert som spillere som har fått en stor individuell utmerkelse, har en dårligere treffprosent i straffekonkurranser enn mer ordinære spillere.
AP160703 Studier viser imidlertid at stjernespillere, her definert som spillere som har fått en stor individuell utmerkelse, har en dårligere treffprosent i straffekonkurranser enn mer ordinære spillere.
AP160625 Dette er musikk som favner vidt, og samtidig har en klart definert egenart.
AP160616 De to på hver sin kant løste alle problemer bade defensivt og offensivt, og sentralt i banen var arbeidsfordelingen så tydelig og godt definert at de som spilte der utfylte hverandre perfekt.
AP160606 Rushtid er definert til 06.30-09.00 på morgenen og 15.00-17.00 på ettermiddagen.
AP160606 Rushtid er definert til 06.30-09.00 på morgenen og 15.00-17.00 på ettermiddagen.
AP160602 Heller ingen pålegg eller oppfordring om total avregulering av feltet, eller aksept for Ubers krav om å bli definert som en egen kategori, med særregler i forhold til taxi, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland i en pressemelding.
AP160601 Søndre Bekkelagskai ( nærmest ) er definert som ventekai og brukes til lagring av biler som har kommet inn sjøveien før de fraktes videre ut til forhandlere i og utenfor Oslo.
AP160528 Det er disse stikkordene som har definert Atlético Madrid.
AP160525 Men kan man påvise at man har nådd en definert kvalitet, kan kommunen stå fritt til å bruke pengene på andre formål.
AP160509 For å unngå at noen måtte sove på gaten, inngikk etaten akuttavtaler definert som « seng og mat » i 2 - 7 dager.
AP160509 Det blir definert som innafor og da blir det blåst straffespark.
AP160501 Dét ville være å krenke et menneskes grunnleggende rett til å få lov til å være barn av en definert mor og far - det handler om genetisk opphav, om oppvekstvilkår, rett til arv, og rett og slett det følelsesmessige ved å ha en form for mors - og farsfigur å se tilbake på.
AP160501 Kampbildet etter hvilen var definert .
SA160423 Mot denne står Kjærlighetens lov, definert av Jesus som de svakestes rett : « Et nytt bud gir jeg dere : Dere skal elske hverandre.
AP160421 Blir et eiendomssalg med en gevinst på fire millioner definert fra å være boligsalg til å være tomtesalg, så vil jo det bety en økt skatteinntekt på én million, sier advokat Hvardal.
AP160418 Det er ikke alle som er komfortable med å bli definert som enten mann eller kvinne. 3rd-party-bio ¶
AP160417 Den siste uken ble hun « definert som terminal » ( på vei mot døden ), og kun palliativ ( lindrende ) behandling skulle gis.
AP160412 Nydalen, Storo, Økern, Breivoll, Helsfyr, Bryn, Ryen, Hauketo, Grorud og Furuset definert som utviklingsområder.
AP160412 Lysaker, Skøyen og Majorstuen er definert som utviklingsområder.
AP160403 Bjerke har definert det han kaller et « læringspunkt » etter denne saken.
AP160328 Nå må det pekes ut en klart definert retning.
AP160328 Med fare for å bli nostalgisk : De to trenerne med størst suksess i norsk fotballs historie oppnådde den nettopp på grunn av så klart definerte roller i en så klart definert filosofi at lagene de ledet vokste ut av sin egen vektklasse.
SA160321 Profesjonsfaget blir i ny forskrift ikke definert som et masterfag.
AP160319 Det mye lettere å kommunisere og nå frem når vi har en definert målgruppe og et så klart prosjekt.
AP160314 Selv bor han på Grefsen, men litt utenfor det området som er definert som utviklingsområde.
AP160314 Selv bor han på Grefsen, men litt utenfor det området som er definert som utviklingsområde.
AP160313 Mange reiser til dette området i helgene, franskmenn er et definert mål, Frankrike er erkefienden, sier Bøås.
AP160311 Den norske kirke, derimot, har politikere åpent kunne påvirke fordi den inntil 2012 var definert som en statskirke.
AP160309 Dette er området som er definert som « utviklingsområde » og hvor antall boliger ifølge kommuneplanen skal tidobles.
AP160305 Dette er området som er definert som « utviklingsområde » og hvor antall boliger ifølge kommuneplanen skal tidobles.
AP160305 Dette er området som er definert som « utviklingsområde » og hvor antall boliger ifølge kommuneplanen skal tidobles.
AP160303 - Flere land i Europa hadde allerede definert bort konvensjonell krigføring.
SA160301 Vitenskapen har hittil definert fem ulike smaker : Umami, søtt, surt, salt og bittert.
FV160301 Vitenskapen har hittil definert fem ulike smaker : Umami, søtt, surt, salt og bittert.
BT160301 Vitenskapen har hittil definert fem ulike smaker : Umami, søtt, surt, salt og bittert.
DA160224 Arrest er definert som følgende på domstol.no : ¶
AP160218 Flere hadde ikke definert hva de anser som krenkende adferd.
AP160218 « Definert av minner, vi blir stående stille, alt du ikke sier, drar deg ifra meg », som hun synger i tittelkuttet her.
AP160215 Åtte bydeler i byen er definert som områder der det skal komme nye beboerparkeringsplasser.
AP160215 Åtte bydeler i byen er definert som områder der det skal komme nye beboerparkeringsplasser.
AP160215 Vetle Mikkelsen ( 19 ) : Menn blir ikke definert av å holde døre åpen, og kvinner er ikke skjøre porselensfigurer : ¶
AP160214 Da vi var ute på skoler og snakket med elever i forbindelse med undersøkelsen, nevnte flere at hvis du er definert som et mobbeoffer, da er du pr. definisjon litt annerledes og rar.
DB160210 I Store medisinske leksikon blir panikk definert som « ukontrollert redsel forbundet med tap av dømmekraft og derfor formålsløs aktivitet ».
DA160205 Jeg ville portrettere noe som er naturlig, og den enkleste måte å filme nakne mennesker troverdig på er ved å fjerne alle personer fra settet som ikke har et definert gjøremål der.
AP160204 Disse stedene har blitt definert som risikosområder i Sverige.
DN160201 Enhjørninger, eller « unicorns », er definert som oppstartsbedrifter verdsatt til over én milliard dollar.
AP160131 De andre tror de bedriver en definert boksesport og oppfører seg deretter, mens sluggeren i det andre hjørnet har forført sitt publikum til å bli med på hans regler.
SA160126 - Sonangol er kontraktsmessig forpliktet til å bruke midlene til formålene slik det er definert i avtalen, altså til bygging av et forskningssenter.
AP160122 Store barnehager er i denne undersøkelsen definert som barnehager med mer enn 100 barn.
SA160119 De har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes.
BT160119 De har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes.
AP160119 De har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes.
AP160112 I forslagets endelige form skal politiet kunne beslaglegge gjenstander « av større økonomisk verdi », nærmere definert til 10.000 danske kroner.
AP160107 Touren så langt er blitt definert av uhell og svake prestasjoner.
AP160106 I dagens arbeidsmiljølov er arbeid etter 21 om kvelden definert som nattarbeid.
DA160102 Styret, med Charlie Granfelt i spissen, har vært klare på at utvikling av spillere og salg skal være et definert forretningsområde.
DA160102 Styret, med Charlie Granfelt i spissen, har vært klare på at utvikling av spillere og salg skal være et definert forretningsområde.
AP160101 Denne flyktningstrømmen har definert europeisk politikk det siste halvåret.
AP160101> Denne flyktningstrømmen har definert europeisk politikk det siste halvåret.
AP160101> target="avis" href= Denne flyktningstrømmen har definert europeisk politikk det siste halvåret.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Denne flyktningstrømmen har definert europeisk politikk det siste halvåret.