AP171211 Ved noen skoler definerer russetiden mye av skoleløpet.
AP171211 Deretter definerer de mye av det sosiale livet på skolen.
DA171209 Braut omtaler seg selv som moderat konservativ, men tror grunnholdningene er de samme, uansett om du definerer deg selv som konservativ eller liberal.
SA171208 Yuval Noah Hararis definerer blant annet også troen på universelle menneskerettigheter som en religion.
SA171207 - Har stastråden forståelse for at kommunepolitikerne i Forsand definerer denne kommunesammenslåing som en tvangssammenslåing ?
AP171207 « Sannheten er at pressen ikke har tradisjon for å granske mennesker eller grupper som de definerer som offer », svarer hun selv.
AP171207 Men er det virkelig utviklingen i antall anmeldelser som definerer kvaliteten i kulturkritikken ?
DB171206 Den gamle AKP-eren har blitt islam-kritiker og akademisk popstjerne på veien, men navet i hjulet, for å si det billedlig, eller solen i hans tankeunivers, det han stadig kretser rundt, er avskyen for en elite han alltid definerer utenfor seg selv.
VG171205 For ordens skyld - dette blir i skrivende stund navnene på de andre nye regionene : ¶ * 1 Hordaland og Sogn og Fjordane blir Vestlandet - etter mye kniving og misnøye spesielt fra nabofylkene Møre og Romsdal og Rogaland - der også mange definerer seg som vestlendinger. * 1 Aust-Agder og Vest-Agder blir Agder. * 1 Oppland og Hedmark blir mest trolig Innlandet. * 1 Bus
DB171205 Interessant nok er de ei gruppe med sterk motstand mot innvandrere og muslimer, som definerer den fremmede mannen som nettopp seksuelt farlig.
DB171205 Norsk Helseinformatikk definerer spontanabort som « et ufrivillig tap av en graviditet før uke 22 ».
DB171204 Men i Norge er dette blitt et symbol som definerer debatten.
AP171204 Jeg er redd andre også ransaker alt av følelser og definerer sin egen personlighet såpass tett opp mot det å være syk, at det er alt de ser ved seg selv.
AP171204 Definerer personligheten ¶
AP171204 Nå fokuserer direktøren for NRK Sápmi på at jeg ikke synliggjør deres innsats godt nok, og dermed skyver hun også behendig det vesentlige i min kritikk til side : At de slapp taket, og at de definerer sitt journalistiske samfunnsoppdrag på en mildest talt oppsiktsvekkende måte.
DN171203 Aagre understreker at de militære har full kontroll over det de militære selv definerer som sikkerhetspolitikk, deriblant rohingya-problemet.
DA171203 - For oss er det meget bekymringsfullt at mange av de vi definerer som useriøse bedrifter glatt går gjennom filteret på handlehvitt.no.
DA171203 - For oss er det meget bekymringsfullt at mange av de vi definerer som useriøse bedrifter glatt går gjennom filteret på handlehvitt.no.
AP171202 Undersøkelse : To av ti personer under 30 år definerer seg som kristne ¶
AP171201 Det er altså i stor grad usikkerheten vi kjenner på i møte med klovnen som definerer skummelhetsfaktoren.
SA171130 En grunn kan være at mange selv ikke definerer problemene sine som psykiske lidelser, for eksempel kan mange mene at alkoholkonsumet deres er et livsstilsvalg snarere enn et misbruk.
AP171130 Det ville vært riktigere å skrive « Den mørke unnfallenheten », og kanskje må NRK Sápmi spørre seg om deres unnfallenhet skyldes måten de definerer eget oppdrag på.
DB171129 I dag definerer avisa seg som uavhengig og liberal.
NL171128 riktig å kalle det for forskning når oppdragsgivere ( både departementer og fond som er 100% styrt av næringsinteresser ) så tydelig definerer formål, problemstillinger, gjennomføring, ( hva med konklusjoner ? ), samtidig som seriøs kritisk journalistikk hevder at man litt for ofte ser bort fra grunnleggende mekanismer som skal sikre at forskningen er objektiv, sannferdig og åpen ?
SA171127 Hver kommune har et tverrfaglig sammensatt kriseteam som definerer hvert selvmord som krise.
SA171127 Derfor jobber vi sammen med organisasjonen Leve for å få på plass gode og systematiserte rutiner som definerer krisearbeidet etter selvmord i kommunene, sier han, og understreker at de som rammes av dette berøres veldig sterkt.
SA171127 Hver kommune har et tverrfaglig sammensatt kriseteam som definerer hvert selvmord som krise.
SA171127 Derfor jobber vi sammen med organisasjonen Leve for å få på plass gode og systematiserte rutiner som definerer krisearbeidet etter selvmord i kommunene, sier han, og understreker at de som rammes av dette berøres veldig sterkt.
DB171126 Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men omtales som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne.
BT171126 Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø.
NL171124 I Norge har kartene med ulike iskanter endt opp som en egen aktør i politikken, som et politisk styringsverktøy som definerer grensen for hvor langt nord oljeleting kan foregå.
DA171124 Jeg definerer meg ikke som en tilhenger av utopia, jeg må forholde meg til verden slik den er, sier Hovengen.
DA171123 Barn har også en egenverdi, og hvis de får lære om trygghet og hva som definerer nærhet på et tidlig tidspunkt, kan det gagne hele oppveksten, sier hun.
DN171121 Samtidig er det færre som definerer seg som arbeiderklasse.
DA171121 Selv om hester er i fokus, definerer de seg ikke som et ridesenter.
NL171120 Politikerne våre definerer visjonen, strategien og tiltakene, for deretter å søke støtte hos befolkningen.
SA171119 Store norske leksikon definerer absolutt fattigdom som mangel på penger til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig, mens relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.
DB171119 Robert Johansson mener det var opp mot ti, avhengig av hvordan du definerer et fall.
DB171119 Robert Johansson mener det var opp mot ti, avhengig av hvordan du definerer et fall.
AP171118 For å sette det på spissen : For at noe skal være « hjelp », bør mottageren være den som definerer behovet.
AP171118 Kulturminister Linda Hofstad Helleland : Kulturlivet har det bedre når politikerne ikke definerer kunstens mål og mening ¶
VG171117 Hun har et stort mål som definerer en rekke små avgjørelser.
DB171117 - Statsbudsjettet er klart og tydelig om Stortingets forutsetninger for de årlige bevilgningene til Det kongelige hoff, og definerer hoffets roller.
DB171117 Programmet lagrer i en personlig mappe alt som den enkelte har gjort eller sagt på nettet - innkjøp, uttalelser, innlegg, oppførsel - alt som myndighetene definerer som nyttig informasjon.
DB171117 Jeg sa for eksempel at jeg definerer lukkede menigheter som ekstreme samfunn, at jeg mener det burde ha vært forbudt med lov, men dette er tatt bort.
AP171116 Der det som definerer oss ikke er utseendet vårt, men det vi har å komme med av faglig kompetanse.
AP171116 Der det som definerer oss ikke er utseendet vårt, men det vi har å komme med av faglig kompetanse.
AP171116 Der det som definerer oss ikke er utseendet vårt, men det vi har å komme med av faglig kompetanse.
AP171116 Der det som definerer oss ikke er utseendet vårt, men det vi har å komme med av faglig kompetanse.
AP171116 Der det som definerer oss ikke er utseendet vårt, men det vi har å komme med av faglig kompetanse.
VG171109 Statutten er en konstitusjonell lov som definerer Catalonia som et selvstyre innenfor Spania.
DN171109 - Slik vi definerer det, er det krysslimt tre.
VG171108 Utenriksdepartementets fraråder i sitt reiseråd nordmenn å reise til det krigsherjede landet, samtidig som UDI ikke definerer det som utrygt å sende asylsøkere tilbake dit.
DA171108 Områder som Norge definerer som utrygge, defineres av Sverige som trygge - og omvendt, sier hun.
DB171107 Disse spørsmålene er legitime når vi ser hvordan de aller rikeste definerer seg ut av vårt felles skattesystem.
BT171107 Ifølge statistikkloven, som definerer rammene for SSB sin virksomhet, er hovedoppgavene eller samfunnsmandatet mye mer prosaiske.
NL171106 Intensjonen om å skape de beste forutsetninger for barna kan fort bli vår verste fiende, dersom vi definerer kostbart og nytt utstyr som et kriterium for å lykkes.
NL171106 Foreldre og barn følger vårt eksempel når de definerer hva som kreves for å delta.
AP171103 Fakta : Slik definerer de gruppene ¶
VG171102 Krigen definerer Sør-Koreas moderne historie.
NL171102 Hvordan avgjøres det hva som er " hensiktsmessig " anvendelse av KVU-metodikken, hvem definerer kriterier og parametere som skal gi grunnlag for en slik avgjørelse ?
DB171102 Hun er en modell som definerer morgendagens dynamiske generasjon, har hun uttalt ifølge The Guardian.
DB171031 'Dette definerer deg ikke.
AP171029 - Vi vet at loven definerer det vi gjør som ulovlig, men vi mener likevel at vi med denne klubben kan vise hvor absurd loven er, sier en annen av medlemmene, som for øvrig er lokalpolitiker.
DN171027 En annen årsak kan være at piratpartiene nå tydeligere enn før har valgt side i politikken og definerer seg som et sosialdemokratisk parti.
DB171027 Det er vi som definerer hva det betyr å være pen og ingen andre, skrev Falch i innlegget sitt.
NL171026 Men, hevder Luther, det er nettopp en slik relasjon som definerer oss som mennesker - konkret forstått som « rettferdiggjort av tro uten gjerninger ».
DB171026 Begreper som definerer fellesskapet ( skoleklasse, klassefest, klassetur, klassebilde ) forsvinner, og stedet for tilhørighet ( klasserommet ) viskes ut.
DA171026 SSB definerer arbeidsstyrken som summen av dem som er i arbeid og de arbeidsledige, altså den yrkesaktive delen av befolkningen.
DA171026 SSB definerer arbeidsstyrken som summen av dem som er i arbeid og de arbeidsledige, altså den yrkesaktive delen av befolkningen.
AP171025 Den definerer sommertid til « den perioden av året hvor klokkene stilles 60 minutter ( en time ) frem i forhold til resten av året » og fastslår at sommertiden normalt er « i tiden mellom kl. 0200 siste søndag i mars og kl. 0300 siste søndag i oktober.
AP171025 Beslutningstagerne for Innlandet, representert ved Anne Enger, definerer sykehuset « ute på jordet » som et knutepunkt, noe det ikke er.
SA171024 Hvis en definerer fotballivet som noe eget, er det ikke tvil om at flausen som skjedde på Viking stadion på søndag er opp i mot det verste.
AP171024 Hvis en definerer fotballivet som noe eget, er det ikke tvil om at flausen som skjedde på Viking stadion på søndag er opp i mot det verste.
DN171023 - Kommisjonen har en ambisjon om å være banebrytende når det gjelder hvordan vi definerer og sikrer fremtidens arbeidsliv, sier Lund.
VG171021 Arbeidsmiljøloven definerer plikter til arbeidsgiver og plikter til arbeidstaker, spesielt de i ledende posisjoner, og dette er et minst like sentralt punkt for oss i denne saken, skriver Thommessen.
DB171021 I Dagbladet definerer vi det som reality, men det er kanskje ikke så viktig.
DB171021 Et sted i søknaden definerer TV2 « Petter Uteligger » som et dokumentarprogram.
DA171021 Fordi vi definerer som terrorisme det som er islamsk : « De som ikke er islamske, er ikke terrorister ».
BT171020 RETT TIL HJELP : Nullmobbing.no skal bidra til at barn og unge vet at uansett hvordan man definerer mobbing, har man rett på hjelp hvis man opplever noe vondt.
BT171020 Nullmobbing.no skal bidra til at barn og unge vet at uansett hvordan man definerer mobbing, har man rett på hjelp hvis man opplever noe vondt.
BT171020 I vår elevundersøkelse definerer vi mobbing som gjentatte negative handlinger.
DB171019 'Dette definerer deg ikke.
DA171019 Selv definerer hun seg først og fremst som samfunnsøkonom.
DB171018 Kategorier definerer oss.
DA171018 - Vi vil bygge ledere for framtida, og ønsker å vise dem at det at de er flyktninger ikke er det som definerer dem som mennesker.
DB171016 Til vanlig definerer vi vår virkelighet ut fra tre dimensjoner - høyde, bredde og dybde.
DB171016 Einstein definerer i sin generelle relativitetsteori fra 1915 gravitasjon som krumninger i det såkalte tidrommet.
AP171016 | Kulturlivet har det bedre når politikerne ikke definerer kunstens mål og mening Linda Hofstad Helleland ¶
AP171016 Høyres utgangspunkt er at kulturlivet har det bedre når politikerne ikke definerer kunstens mål og mening.
AP171016 Aftenpostens kulturredaktør etterlyser på den ene siden en kulturminister som definerer hva vi skal leve for.
VG171014 Det var femte gang inneværende sesong at De Gea reddet det Opta definerer som en stor sjanse.
VG171014 Så spurte jeg kvinnene fra Fetts organisasjonskomité : « Er det greit for dere at menn er styremedlemmer og definerer feministsaker ?
VG171014 Det er ikke som om menn og kvinner ligger på samme lønnsnivå i Norge heller ( selv science fiction har sine grenser ), men i det minste finnes det folk som definerer det som et problem.
DB171014 Store norske leksikon definerer en rentenist slik : « Rentenist, person som lever av renter av formue ».
DA171014 Utstillingen er en samtale mellom farge, form og taktilitet der kunstneren ønsker å invitere publikum til å diskutere hvordan vi ser og definerer kunst og kunsthåndverk.
AP171014 Da King ble skutt i 1968, svarte hun med sitt musikalske epos « Four Women », om fire kvinner i forskjellige nyanser av svart, og hvordan fargen definerer og degraderer deres liv.
SA171013 Liverpool-Manchester United er en kamp som for mange supportere definerer en stor del av sesongen.
DB171013 Jeg er opptatt av at man staker ut en plan som er riktig for langrennssporten i et 5-10 årsperspektiv og ikke sjonglerer mellom ulike ting - og at man definerer hva langrenn skal være framover, sier Sundby.
DB171013 Den ligger i at forskjellene øker jevnt over i Norge ; de man definerer som etnisk norske akkurat som for innvandrere.
BT171013 Liverpool-Manchester United er en kamp som for mange supportere definerer en stor del av sesongen.
AP171013 Liverpool-Manchester United er en kamp som for mange supportere definerer en stor del av sesongen.
DB171011 Ved inngangen til stortingsperioden definerer han KrF som et opposisjonsparti og et sentrumsparti som kan søke gjennomslag både til høyre og venstre i det politiske landskapet.
AP171009 Dette er ett eksempel på hvordan pasientgrupper internasjonalt påvirker hvordan vitenskaps-institusjoner definerer selve problemet.
VG171006 Men hvis vi definerer « Die Hard » likt, så vil jeg ha aggressive og karaktersterke spillere.
NL171006 Språket vårt definerer hvem vi er.
AP171006 En kvinne som ser ut som en supermodell, men som vokste opp hos bestemoren sin, som slagordet til ett av ekteskapsbyråene definerer det.
AP171006 Impulsene fra tradisjonsmusikken er der også denne gang, men musikalsk vil hun mer, og beveger seg i et landskap nærmere den detaljrike rocken og det vi definerer som visepop.
AP171006 Spenningen ligger mye mer på det indre plan, og handler til syvende og sist om identitet, hvordan vi definerer oss selv som mennesker, sier Aftenpostens filmanmelder, May Synnøve Rogne.
VG171005 - Det der var et klassisk eksempel på at noen utenfra definerer løsninger på et problem.
AP171005 - Våre brukervilkår definerer hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt på Rich Meet Beautiful.
DB171004 « De definerer fransk mat og hvor bra den er laget » Matt Preston om Michelinguiden ¶
DB171004 - De definerer fransk mat og hvor bra den er laget.
AP171003 Det er derfor grunn til å tro at studien omfatter en til dels annen pasientgruppe enn det norske helsemyndigheter definerer som ME-syke.
VG171002 Den nye Berlusconi definerer seg som « en proeuropeisk moderat », og har lansert et Europaprogram for det like nyoppussede Forza Italia som sosialdemokraten Matteo Renzi ( 42 ) skal få problemer med å overby.
AP170929 Hvis dette er hva Netflix definerer som kvalitetsfilm for et voksent publikum, kan de godt fortsette i dette sporet.
AP170929 Eller at hun har kommet frem til at hun er akjønnet og ikke definerer seg som sitt biologiske kjønn - som jente ?
DB170927 De definerer kvinner som umyndige og nekter dem deltakelse i samfunnet på linje med menn.
DB170927 Dette definerer Johan Nygaardsvolds plass som kvartalets hovedplass, sier juryleder og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg til Dagbladet.
AP170925 Politimetodeutvalget definerer en provokasjon slik : « Provokasjon kjennetegnes ved at politiet selv eller en som opptrer på politiets vegne tar kontakt med en person og utnytter en villfarelse hos ham til å blande seg styrende inn i et hendelsesforløp som fører til en straffbar handling eller til en mer straffverdig handling »
AP170923 Derfor er det viktig å lytte til alle erfaringer, ikke bare fra dem som definerer seg som friske.
SA170922 Det er konklusjonen når private utbyggere definerer boligutbyggingen, som Base Propertys « Ledaal Park » i Hermetikk-kvartalet.
SA170922 - I mange parforhold definerer man det å være kjærester med å ha sex og intimitet, og med én gang det forsvinner, føler man seg mer som et vennepar som bor sammen og bare har barnet eller barna som et felles prosjekt.
NL170922 Det flerkulturelle perspektivet ( møtet mellom det russiske, det samiske, det norske, det finske ) definerer Norge som nasjon.
BT170922 - I mange parforhold definerer man det å være kjærester med å ha sex og intimitet, og med én gang det forsvinner, føler man seg mer som et vennepar som bor sammen og bare har barnet eller barna som et felles prosjekt.
AP170922 Sivilretten definerer foreldreretten som felles for mor og far.
AP170922 - I mange parforhold definerer man det å være kjærester med å ha sex og intimitet, og med én gang det forsvinner, føler man seg mer som et vennepar som bor sammen og bare har barnet eller barna som et felles prosjekt.
DB170921 At identitet, kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss skaper diskusjon er fantastisk.
DB170920 Å bidra til et godt kosthold for de yngste er noe av det klokeste vi kan gjøre, for det definerer hvordan helse vi får som voksne.
AP170918 - Hvordan skal du argumentere mot en president som har klassifisert mexicanere som voldtektsforbrytere, narkotikasmuglere og - som han så primitivt definerer det - « dårlige mennesker » ? spør Bernal retorisk da Aftenposten treffer ham under Toronto International Film Festival ( TIFF ).
VG170916 Han definerer arrestasjonen som et gjennombrudd i etterforskningen.
DB170916 Trist at du definerer det som 'lat' », skriver en person, og en rekke andre Instagram-brukere henger seg raskt på tråden.
DB170915 At Sessions selv har holdt ut med utskjelling og offentlig latterliggjøring skal være at han i stillingen har store muligheter til å påvirke det han ser på som det som definerer hans karriere.
NL170914 Dessuten er det kommunen som definerer tjenestene, uansett hvem som utfører oppgavene.
NL170911 Siv Jensen har i flere debatter og i valgutspørring på NRK hevdet at regjeringen har gitt mesteparten av skatteletten til « vanlige folk » og definerer « vanlige folk » som de som tjener mindre enn 600 000 tusen kroner i året.
DB170910 Ingen klubb er mer synonymt med trofeer enn Real Madrid er i Europa, det er det trofeet som definerer klubben.
NL170908 Store norske leksikon definerer profitt som fortjeneste eller årsoverskudd.
DB170907 De er mot det gode, så du definerer dem som onde.
AP170906 Den første runden med kartlegging var et ekstraordinært forsøk for å sjekke i hvilken grad kommunene har gjort det Regjeringen har bedt om : innføre lokale forskrifter som definerer hva som skal til for å få et heldøgns pleie- og omsorgstilbud.
AP170905 Si ;D-innlegg : Norskfødte barn på åtte og ni år har allerede et selvbilde som definerer dem som « outsidere ».
AP170904 Ingen utbyggere vil slippe til før en ny plan er vedtatt og definerer hva som skal være utviklingsområder.
AA170904 Slik vi i dag definerer samfunnsansvar, er ikke inkluderingsperspektivet med, og alle virksomheter oppfyller sitt samfunnsansvar kun ved å følge loven.
VG170902 Den opplevelsen ble en viktig lærdom for meg, og det jeg lærte var først og fremst at folk er folk, mennesker er mennesker, og troen vår er kanskje en viktig del av mange av oss, men den definerer ikke vår verdi og vår tilhørighet.
DA170902 Alt dette snakket om bedre liv og livskvalitet - hvem definerer et godt, lykkelig menneske ?
AP170902 Definerer sin praksis i grenseland mellom arkitektur, kunst og funksjon, og gjennomfører prosjekter innenfor nybygg, rehabilitering, arealplanlegging og kunst i offentlige rom.
AP170901 Kroppen vår er jo egentlig bare det skallet vi bor i, den definerer ikke hvem vi er, den er bare der for at du kan farte rundt med den.
DB170830 Ap-lederen vil ikke tallfeste hva han regner som et godt eller godkjent valgresultat og definerer et godt valg på følgende måte : ¶
AA170828 Når ideen om inkludering omgjøres til en praksis som er mest opptatt av fysisk integrering ( at alle barn skal være på samme rom og sammen med de fleste ) kan vi risikere at det Qvortrup ( 2012 ) definerer som sosial inkludering og opplevd inkludering ikke tas i betraktning.
DN170827 - Det kommer an på hvordan man definerer det.
FV170826 Panelet må pålegge en sanksjon innenfor det området som WADA-koden definerer for å sikre at sanksjonene er samstemte i hele verden, forklarer MacLean.
DB170826 Den framhever 13 gamle travere som « fortsatt definerer hva det vil si å skrive godt i Norge ».
DA170826 Forfatterne av boka definerer jihad-kulturen som produkter og praksis som gjør noe annet enn å fylle gruppenes basisbehov på den militære fronten.
DA170826 Men mye tyder på at velgerne ikke lenger definerer seg som enten borgerlige eller sosialister/sosialdemokrater.
VG170825 Stråmannen Selbekk har laget seg er at jeg definerer islamofobi eller muslimhat som islamkritikk, og bruker mye av tilsvaret på å tilbakevise at kritikk av islam ikke er ensbetydende med å hate muslimer.
SA170825 Panelet må pålegge en sanksjon innenfor det området som WADA-koden definerer for å sikre at sanksjonene er samstemte i hele verden, forklarer MacLean.
DB170825 Felitti og hans samarbeidspartnere i Center for Disease control som satte i gang studiene utfordrer sykdomsforklaringen og « foreslår å gi slipp på den gamle mekaniske forklaringen av avhengighet » til fordel for en som tar inn over seg årsaksbildet og definerer avhengighet slik : « Ubevisste, men forståelige valg som gjøres for å få midlertidig kjemisk lettelse fra de pågående effektene av gamle traumer på tross av at lettels
AP170825 Panelet må pålegge en sanksjon innenfor det området som WADA-koden definerer for å sikre at sanksjonene er samstemte i hele verden, forklarer MacLean.
AA170825 Global Terrorism Database definerer terror som bruk av vold eller trusler om voldshandlinger fra ikke-statlige aktører i den hensikt å fremme egne politiske, økonomiske, religiøse eller sosiale mål.
DN170824 Mange kinesiske oppstartsselskaper definerer seg som delingsselskaper og tilbyr alt fra en seng å sove i til sykler, sportsutstyr og paraplyer.
DN170824 Hun mener at mange av selskapene som definerer seg som delingsselskaper ikke tilhører denne kategorien.
DB170824 Medlemmer av mange befolkninger kan se på søt røre stekt i rutemønstret jern og si : Det der, det er noe av det som definerer oss.
DB170824 For gjennom språk definerer vi oss selv og forteller hvem som er innenfor og utenfor.
DA170824 Kristian definerer seg selv som « venstre midt », og forteller Dagsavisen at han elsker å spille fotball.
AP170823 Amandeep Kaur Sharma har indisk bakgrunn, vokste opp på Ellingsrud i Groruddalen og definerer seg som østkantjente.
AP170823 Amandeep Kaur Sharma har indisk bakgrunn, vokste opp på Ellingsrud i Groruddalen og definerer seg som østkantjente.
VG170822 Identitet, kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss, det skaper en debatt med masse lidenskap.
AP170821 På hjemmesiden definerer den partipolitisk uavhengige aksjonen seg slik : ¶
DN170820 Han er stjernegeologen som definerer nye letemodeller, mens min oppgave har vært å kommersialisere dem.
DB170820 Gruppa, som USA definerer som en terrororganisasjon, skal ha fått 650 IS-soldater til å overgi seg i kamper.
VG170819 Men det er i hovedsak eldre kriminelle som vi kjenner og vet om, og ungdommene definerer vi ikke inn i gjengen.
AP170817 Politiet slår hardt ned på det som presidenten definerer som utskudd og fiender av den filippinske stat.
AA170817 Politiet slår hardt ned på det som presidenten definerer som utskudd og fiender av den filippinske stat.
VG170814 - Påkledning og innpakning er ikke det som definerer retten til å kalle seg artist, mener han.
VG170814 - Det er vel snarere musikken, og gjerningen i og rundt den, som definerer hvem som er artist og ikke.
VG170814 Men så er det da åpenbart heller ingen av dem som benytter denne floskelen som er i stand til å forklare hva det er med den « kristne kulturtradisjon » som har overføringsverdi til de opplysnings- og frihetsidealer som i dag definerer det norske samfunnet.
VG170814 Et par likes kan selvsagt gi en selvtillitsboost, men de definerer ikke noen.
SA170813 Madrid-avisen El Mundo, som definerer seg selv som en liberal avis, er mest opptatt av at Spania endte uten VM-medaljer for første gang.
FV170813 Madrid-avisen El Mundo, som definerer seg selv som en liberal avis, er mest opptatt av at Spania endte uten VM-medaljer for første gang.
AP170813 Madrid-avisen El Mundo, som definerer seg selv som en liberal avis, er mest opptatt av at Spania endte uten VM-medaljer for første gang.
AP170811 én prosent av verdens befolkning definerer seg som aseksuelle, altså ca. 60 000 personer i Norge.
DA170810 Nesviks oppfatning er at en del politiske partier og politikere sitter innenfor Ring 1 i Oslo og definerer sin egen verden og hvordan den skal se ut.
AP170810 Arbeiderpartiets skattepolitiske talsperson Truls Wickholm definerer gruppen ut fra formuesskatten.
VG170809 Med andre ord er det nok allment kjent, egentlig også for Selbekk hvis han er ærlig og ikke gjør seg så mye til, at islamofobi-begrepet er ikke-medisinsk og digitale ordbøker som Cambridge, Oxford og Merriam-Webster definerer det som urimelig, fordomsfull frykt for - eller diskriminering av - islam og muslimer.
SA170809 NB : Noen kilder definerer også kappgang som en løpsøvelse.
FV170809 NB : Noen kilder definerer også kappgang som en løpsøvelse.
BT170809 NB : Noen kilder definerer også kappgang som en løpsøvelse.
AP170809 Politiet definerer det som « et geografisk avgrenset område som karakteriseres av en lav sosioøkonomisk status der kriminelle har en innvirkning på lokalsamfunnet ».
AP170809 NB : Noen kilder definerer også kappgang som en løpsøvelse.
AA170809 NB : Noen kilder definerer også kappgang som en løpsøvelse.
DN170808 - Vi har vært uenige med Finanstilsynet for hvordan man definerer eiendeler.
VG170807 De fleste frilansere jobber kun i korte perioder, og man definerer uansett selv hvilke oppdrag man vil ta.
DA170807 Laget har en hengekamp i forhold ti de andre, men det er alltid dagens tabellsituasjon som definerer et lags status.
VG170806 Det er selvsagt relevant, samtidig får man en følelse av å bli sendt litt tilbake til 1970-tallet igjen, til en verden der menn definerer fotballen slik det passer dem selv best.
VG170804 I hvert fall hvis man definerer guddommelighet som udødelighet, noe som jo har vært menneskenes største drøm til alle tider.
VG170803 En knapp tredjedel av den norske befolkningen definerer seg som kristne i dag.
VG170803 De forsøker å gi innhold til begrepet, og gjør en sterk kobling mellom kristendom som Den norske kirke definerer den og norsk identitet.
DB170803 « Krise » er delvis noe media og opposisjonen definerer - men mange krevende ting som står på samtidig er det normale for en president, sier Mjelde til Dagbladet.
AA170803 Spørsmålene de stiller, viser at barn er opptatt av det samme som voksne, og det er viktig at vi ikke definerer tema for dem.
NL170801 Og før du definerer ham som en høyrevridd krigshisser, vit at han også advarer sterkt mot flere militære eventyr i utlandet.
DN170801 Ser man på den målgruppen Discovery definerer som den mest interessante, dem mellom 15 og 50 år, økte Discovery med seks prosent i årets syv første måneder, sammenlignet med 2016.
DB170729 Det er et kjent refreng i verdikampen, det amerikanerne kaller kulturkrigen, konflikten om hvilke verdier som definerer et samfunn.
DB170724 Dette holder Kushners folk fast ved, siden de definerer møtet som en mottakelse og ikke et møte under fire øyne.
DA170724 Dette holder Kushners folk fast ved, siden de definerer møtet som en mottakelse og ikke et møte under fire øyne.
VG170721 For meg er han stemmen som definerer musikken tidlig på 2000-tallet, sier hun til VG.
NL170721 Regjeringen definerer personvernet som det enkelte menneskets ukrenkelighet og at vi har krav på respekt for egen integritet og privatlivets fred, selvbestemmelse og selvutfoldelse.
DB170721 Det er vi som definerer hva det betyr å være pen og ingen andre, skrev Falch i innlegget sitt.
DA170721 Peter Perrett er en av disse framtoningene som nærmest definerer rock 'n' roll.
DA170721 En tre minutter lang utblåsning som definerer kraftpop med jublende overbevisning.
DB170720 En svart boks skal registrere all slags aktivitet og være orakelet som definerer ansvar.
AP170719 Partiet definerer trainee som « en som er under opplæring i organisasjonen, med lønn, på kortere sikt ».
AP170719 For de tre kunstnerne vi omtaler her er det ikke normbrudd og villskap, men omsorg, aldring og sårbarhet som definerer hva en kunstner er.
VG170718 Sammenbruddet er dramatisk fordi det også innebærer at FN med dette definerer konflikten som uløselig, og trekker seg fra fredssamtalene som har pågått i fire tiår.
VG170717 For hva definerer en god sesongåpning ?
DB170717 Der gikk han hardt ut mot Vogue, og anklaget dem for å bruke transpersoners problemer, identiteter og politiske tyngde til å krydre opp to ciskjønnede ( mennesker som definerer seg som kjønnet de er født biologisk i, journ anm. ) kjendiser på magasinets forside.
DB170715 Even ville kanskje hatt størst problemer med å overbevise utlendingsmyndighetene, fordi han tidligere har hatt kvinnelig kjæreste, uten at dette framstilles som traumatisk eller uønsket, og fordi han, etter hva vi vet, ikke eksplisitt har tatt stilling til hvordan han definerer sin seksuelle orientering.
DB170715 Meningsfull, inntektsbringende, samfunnsnyttig virksomhet - det som definerer en god borger - blir plutselig avvikende atferd, bare fordi kalenderen sier det.
VG170713 Jo snevrere man definerer målgruppen man vil treffe, jo mer penger tar Facebook betalt for å vise dem innholdet.
NL170713 Det er den gode siden av begrepet " alle kjenner alle " som vi kjenner igjen på så mange av de mindre samfunnene som definerer Nord-Norge.
VG170711 Forfatterne definerer ekstreme hendelser som en hendelse der de fysiske, psykologiske og det materielle skadeomfanget knyttet til organisasjonen og dens medlemmer har et utålelig omfang.
NL170710 Eksamen handler jo om å vise hva du kan, i alle fall er det slik eksamensforskriften definerer det.
VG170707 - Innenfor handelspolitikken går det på at det skal være det han definerer som rettferdig handelspolitikk.
DA170707 Alle partier som definerer seg på den siden av streken, må gjøre sin del av jobben, sier Jensen, og gjør det klart : ¶
DA170707 Alle partier som definerer seg på den siden av streken, må gjøre sin del av jobben, sier Jensen, og gjør det klart : ¶
DA170704 Men dersom du definerer språkpolitikk, som debatten om nynorsk og bokmål, eller utdannings- og skolepolitikk som kulturpolitikk, blir det langt mer fremtredende.
DA170704 - Det er igjen avhengig av hvordan man definerer kulturpolitikk.
VG170703 - Sånn i ettertid definerer jeg dette som et usedvanlig tillitsbrudd, sier Mjøen.
DA170703 McFaul mener den store faren med Trumps instinkter er at han ofte definerer et godt møte eller et vennlig møte som et positivt resultat av et møte med statshode.
AP170703 - Hvordan definerer du dynamiske effekter av lavere skattesatser ?
AP170703 - Hvordan definerer du dynamiske effekter av lavere skattesatser ?
DN170702 Hiphop, som sjanger, er igjen blitt snudd på hodet sammenlignet med hvordan det låt i de foregående tiårene, det er en helt annen flow, rytmeforståelse og vokalstil som definerer uttrykket.
DB170702 Der signerte de norske forhandlerne på en avtaletekst der Norge gir avkall på å kritisere det Kina definerer som kinesiske « kjerneinteresser » og « landets nasjonale integritet ».
AA170702 - Sånn i ettertid definerer jeg dette som et usedvanlig tillitsbrudd.
VG170701 ( Store norske leksikon definerer ordet slik : Propaganda, bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. ) ¶
VG170630 At jeg har hatt en spiseforstyrrelse definerer meg ikke som person : Jeg skammer meg ikke over fortiden min, fastslår hun i Shape.
SA170630 - Vi har vært uenige med Finanstilsynet for hvordan man definerer eiendeler.
FV170630 - Vi har vært uenige med Finanstilsynet for hvordan man definerer eiendeler.
AP170630 - Vi har vært uenige med Finanstilsynet for hvordan man definerer eiendeler.
BT170629 Svarene på hva som definerer vestlendinger i dag får du i alle fall servert av Aarebrot torsdag.
AP170628 Vinnerprosjektene definerer ytterligere to markerte byrom : Regjeringsparken og Einar Gerhardsens plass.
AP170627 Financial Times skriver at denne avgjørelsen definerer en ny form for oppførsel som motvirker konkurransen.
AP170627 Financial Times skriver at denne avgjørelsen definerer en ny form for oppførsel som motvirker konkurransen.
VG170626 Et sammenbrudd i Sveits vil innebære at FN og verdenssamfunnet definerer Kypros-spørsmålet som uløselig.
SA170625 Det definerer ham som sjakkspiller.
BT170625 Det definerer ham som sjakkspiller.
AP170625 Det definerer ham som sjakkspiller.
AP170625 Det definerer ham som sjakkspiller.
AA170623 Jeg foreslår en « lagdelt knutepunktsmodell », hvor student- og forskertilværelsen legges til grunn, og hvor aktivt faglig og sosialt liv definerer campus mer enn fysiske bygg.
DA170622 - Ja, jeg definerer meg som en angrepsspiller, en 10-er eller 8-rolle er perfekt for meg, sier han.
FV170621 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
VG170620 Putin definerer det nye norske Forsvaret.
SA170620 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
DB170620 Vi definerer det nesten ikke som et rusmiddel.
DB170620 Men attentatet ender med å ta fra dem alt og utslette alt de er, fordi det er en så drastisk handling at den definerer dem for bestandig.
BT170620 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
AP170620 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
SA170619 Vi tvangsreturnerer flyktninger til land som FN definerer utrygge.
SA170619 Vi tvangsreturnerer flyktninger til land som FN definerer utrygge, også barn som ikke husker noe annet enn Norge.
DB170619 Betyr det at det er de konservative - eller om man vil radikale - miljøene som definerer dagsorden, og styrer sjelene ?
AP170617 - Vi definerer trefning som en stridskontakt der noen forsøker å drepe deg.
AA170617 - Vi bor oppe i Lillegårdsbakken og definerer oss som bakklendinger - i alle fall i dag, sier Per Lund, som ser på Maaløs vareutvalg sammen med Astrid Følling.
DA170616 Forskningsrådet definerer bioøkonomi som « verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser ».
VG170615 « Felles sambandsregler definerer trippelvarsling overordnet.
NL170613 Varsi utdyper, at nordisk samekonvensjon definerer samenes rett til selvbestemmelse, som en rett til å bli konsultert i saker, som er av vesentlig betydning for samene ( Kap.
AA170613 De unge definerer fremtiden.
VG170612 Studien definerer fedme ved en BMI ( kroppsmasseindeks ) over 30, og overvekt på en BMI mellom 25 og 30, det er samme definisjon som brukes av Verdens helseorganisasjon.
SA170612 Oppdatering av planen som definerer hvilke prosjekter i bypakken som skal realiseres først, starter for alvor etter sommerferien.
DN170612 Derfor er det helt naturlig at SAS er et livsstilselskap, DNB et teknologiselskap og at vi i Trigger ikke lenger definerer oss som et pr-byrå, skriver Preben Carlsen.
VG170606 Snarere ville det vært et problem om staten definerer det som nødvendig ( ! ) å kunne pålegge sine ansatte å avslutte uskyldige menneskeliv.
VG170606 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernslov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sa assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG i mars.
NL170606 Hva skal meldes, hva definerer begrepet « alvorlige hendelser », hva med hensynet til ansatte som kan bli syndebukker, hva med pasientenes tiltro til den behandlingen man får ?
VG170605 Bourdieu mener rommet er grunnideen om forskjeller, og at mennesker definerer hverandre gjennom en gjensidig utvendighet.
DB170603 Og når Gullballen skal deles ut for 2017, trofeet som hvert år definerer den beste spilleren i verden, er det allerede klart at han kommer til å utlikne til 5-5 mot Lionel Messi.
VG170531 - Klubben definerer kvalifisering til Champions League som suksess, mens supportere og andre mener at en så stor klubb må kjempe om Premier League-tittelen og vinne igjen.
DA170530 « Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene », skrev Vister i et åpent brev da.
DA170530 « Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene », skrev Vister i et åpent brev da.
VG170528 Det er de to halvsvarte trianglene som definerer karrieren til den svenske UFC-stjernen slik den fremstår akkurat nå, på terskelen til hans viktigste kamp * i kveld mot mannen som er rangert som nummer to i UFCs lett-tungvektdivisjon, Glover Teixeira.
BT170528 Hvilket straffenivå som anvendes definerer langt på vei en rettsstat, og bør reflektere de verdier samfunnet bygger på.
VG170527 Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, definerer terror på følgende måte : Terrorisme er en ikke-statlig aktørs systematiske bruk av vold og ødeleggelse - eller trusler om dette - mot ikke-stridende med sikte på å skape en tilstand av frykt, få oppmerksomhet om en politisk sak og å påvirke atferden også til andre enn de direkte ofrene for terror
DB170527 - For disse mennene definerer penis manndom, og tapet av dette organet forårsaker enorm følelsesmessig og psykisk lidelse, sier urolog Amir Zarrabi som var med på å utføre penistransplantasjonen.
DB170526 - Svensk forskning, fra blant annet Karolinska, definerer alle skytinger der menn skyter menn, som relatert til gjengmiljøer.
DB170526 . Det er dessverre ingen ende på lista over eksempler på folk som ikke var eller er tilstrekkelig lik « oss » til å få ha de samme rettighetene som det gjeldende « vi » ; det « vi » som til enhver tid har makt, og som bestemmer reglene for fordeling, definerer grenser mellom « vi » og « de andre » og håndhever reglene.
DA170526 En enighet om hva som er korrekt BMI, for eksempel, er betimelig og viktig, men det viktigste er at det ikke er BMI'en som definerer deg som menneske.
VG170523 Det er forskjell også på hvordan man definerer sivile mål, også blant terrorister.
NL170523 Mens ILO 169 definerer urfolk ut fra at de har egne " sosiale og kulturelle institusjoner ", har reindriftslovgivningen i et århundre gjort sitt beste for å fjerne slike institusjoner.
FV170523 Det fører til at ungdom i muslimske trossamfunn tar avstand fra foreldrenes kultur og definerer seg som norske, forteller Ronald Mayora Synnes på UiA.
BT170523 - Vi definerer ikke trusselbildet.
DA170522 Hun påpeker også at skolene definerer flere hendelser som alvorlige enn dem som etter loven er regulert som meldepliktige.
NL170519 « Det er prinsipielt sett ikke handlingens art, utøverens intensjon eller den utsattes reaksjon som definerer hva som er overgrep, men fravær av kompetent samtykke ».
NL170519 Mangel på samtykkekompetanse er det som definerer et overgrep.
NL170516 Hva om det ikke er EØS-landene - de to miniputtene Liechtenstein og Island i tillegg til Norge - som definerer handelspolitisk « best practice » i verden ?
DB170516 Veksten i det vi definerer som oljeeksponerte sektorer er fortsatt negativ, men den negative effekten er klart avtakende, skriver han i en oppdatering.
DA170516 I kveld er det Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger, Drammen, Lillestrøm, Haugesund og Molde som er tildelt det som mange definerer som fotballens festdag.
DA170516 - De kan jo skue igjennom da, hvis du bruker begreper du ikke forstår og sånn, og ikke definerer dem.
AA170516 Den verste formen er åndssnobberi, fordi dette definerer intellektet til folk.
DA170514 Vi definerer oss som en nordisk cocktailbar der vi lager ting av nordiske produkter.
NL170511 Der ble det oppdaget at mannen eide en rekke gjenstander, som politiet definerer som ulovlig.
SA170509 Hvem definerer mandatet, det detaljerte arbeidsomfanget - og oppgavene som en gransker skal utførei ¶
SA170509 Hvem definerer hvilken metodikk/analysemodell som granskeren skal bruke?i ¶
SA170509 Hvem definerer hvilke resultatet som skal komme ut av granskingen og hvordan disse skal presenteres/videre brukes?i ¶
AA170509 I Norge opplyste Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i forrige måned at de definerer to av de 34 afghanske provinsene som « generelt utrygge ».
VG170508 Jeg er lei av samfunnet som definerer skjønnhet for oss.
VG170508 Hvordan definerer vi skjønnhet ?
DB170507 Han definerer seg selv som en « rolig person » som « liker enkle ting ».
DA170507 - Ikke som i de andre filmene, der utenforskapet er veldig tydelig, enten det er folk vi som samfunn definerer ut, eller som selv velger å definere seg ut av fellesskapet.
AA170507 Poenget mitt er at en diagnose definerer ikke en persons livskvalitet, da dette er en subjektiv opplevelse og ikke en objektiv størrelse.
AA170507 Jeg har blitt påført en diagnose i et medisinsk perspektiv, men diagnosen definerer likevel ikke meg.
AP170505 - Han legger til det viktige poeng at de fremmede som skal tilpasse seg og leve her som borgere av Norge, har bruk for at vi definerer hva vi står for, sier hun.
DB170504 Skien kommune og politiet liker dårlig at det de definerer som en énprosentklubb har etablert seg i kommunen.
DB170504 Norsk politi definerer énprosentklubber som klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet og har egne lover og regler.
DB170504 Norsk politi definerer énprosentklubber som klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet og har egne lover og regler.
DB170504 Store Norske Leksikon definerer vertigo som svimmelhet, falsk følelse av at man selv eller omgivelsene er i bevegelse.
DA170504 Samtidig definerer klimaloven at Norge skal ha en systematisk omstilling til lavutslippssamfunnet, noe som vil kreve en målrettet innsats over tid og tiltak i alle sektorer.
AP170504 Sammenlignet med andre partier har Frp også en annen avgrensning av hva det definerer som spørsmål av « religiøs og livssynsmessig karakter », der partiets politikere står fritt til å mene hva de vil.
AP170504 Sammenlignet med andre partier har Frp også en annen avgrensning av hva det definerer som spørsmål av « religiøs og livssynsmessig karakter », der partiets politikere står fritt til å mene hva de vil.
AA170504 Hvem har bestemt og hvem definerer hvordan den perfekte kroppen skal se ut ?
DA170503 Han har, med to unntak, gått langt utenom ikonbildene som definerer den gjengse - og for mange klisjefylte - oppfatningen av Munchs kunstnerskap.
AA170501 - Som om det er gjerningsmannens religion, etnisitet og ideologi som definerer terror, ikke handlingen i seg selv.
DB170429 Bare halvparten av den norske kirkens medlemmer definerer seg som kristne, ja, en tredjedel kaller seg til og med ateister.
DB170429 Nærmere 700 000 amerikanere definerer seg som transkjønnede, ifølge en rapport fra The Williams Institute i 2011.
DB170429 Hva du ser ut som definerer ikke kjønnet ditt.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
DA170427 Fordi hva som helst kan selvfølgelig være offentlige interesser, hvordan man definerer det er svært uklart, sier Hansson, og legger til : ¶
BT170425 Arbeide for tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret ¶
DB170423 Mest oppsiktsvekkende er likevel at bare 48 prosent av de som er medlemmer av statskirken definerer seg som kristne.
DA170421 Den definerer umiddelbart hva denne platens overbygning er, utover det å trekke arbeiderbevegelsens sangskatt fram i lyset : Samhold, solidaritet og bevisstheten om at vår generasjon er i ferd med å frarøve den neste alt framtidshåp : ¶
SA170420 - Jeg har - litt kjekt - sagt i noen anledninger at dersom vi definerer norsk idrett litt vidt, så er det ingen som har fortjent en biografi så mye siden Nansen, sier Ulseth.
BT170420 - Jeg har - litt kjekt - sagt i noen anledninger at dersom vi definerer norsk idrett litt vidt, så er det ingen som har fortjent en biografi så mye siden Nansen, sier Ulseth.
AP170420 - Jeg har - litt kjekt - sagt i noen anledninger at dersom vi definerer norsk idrett litt vidt, så er det ingen som har fortjent en biografi så mye siden Nansen, sier Ulseth.
VG170418 Han reagerer med vantro på det han definerer som latskap, og er klar på at trampolinen fort kunne skapt farlige situasjoner.
AP170414 Han definerer mobbing på følgende måte : ¶
VG170413 * 1 Nangarhar er en av to provinser i Afghanistan som UDI definerer som så utrygge at ingen asylsøkere kan sendes tilbake dit.
SA170412 I mitt arbeid møter jeg mange som ikke definerer seg som kristne.
DB170412 Det handler blant annet om hva forsikringsbransjen definerer som en « ulykke », som forsikringsvilkårene ofte beskriver som en « plutselig fysisk ytre begivenhet ».
DB170412 Mens Cappelen Damms skoleverk « Mangfold » definerer kulturradikalisme slik : « Bygger på rasjonalisme, fornuft og framskrittsoptimisme med drømmen om det frie mennesket som sentrale begreper, mot sensur og autoritære holdninger, for åndsfrihet og toleranse ».
SA170410 Det er mye større fare med mennesker som har opphold i vestlige samfunn, men som opplever og definerer seg som på siden av det, sier hun. ( ©NTB ) ¶
SA170410 - Det er klubben selv som definerer hvor stadiongrensen skal gå.
DA170410 Selv om han har hatt flere utstillinger de siste årene er det tiden fra debuten i 1963 og tiårene etter som definerer ham som kunstner.
BT170410 Et inkluderende arbeidsliv forutsetter at helsevesenet definerer jobb som del av behandlingen, at arbeidsgivere er åpne og nysgjerrige, og ikke minst motiverte jobbsøkere.
AP170410 - Det er klubben selv som definerer hvor stadiongrensen skal gå.
AA170410 Det er mye større fare med mennesker som har opphold i vestlige samfunn, men som opplever og definerer seg som på siden av det, sier hun.
AA170410 Det er mye større fare med mennesker som har opphold i vestlige samfunn, men som opplever og definerer seg som på siden av det, sier hun. ( ©NTB ) ¶
DN170409 Han definerer et oppgangsmarked som et marked som trender oppover, uten at man har hatt et børsfall, en såkalt korreksjon, på over 20 prosent.
AP170409 - Hvordan definerer man « urimelig » ?
AP170409 - Hvordan definerer man « urimelig » ?
VG170408 Det er fotballen og spillerens karakter som definerer en karriere, og ikke seksuell orientering, påpeker Howe.
DB170408 Grønnsaken ( som noen definerer som en frukt ) ble nylig bannlyst fra danske grønnsakshandlere da det ble avslørt at produksjonen i Chile ( hvor det meste av importen kommer fra, er sterkt miljøskadelig.
VG170404definerer de igjen to provinser i Afghanistan som utrygge.
DA170404 Blant atferden myndighetene definerer som unormale, og dermed nå forbyr, er : Å nekte å se eller lytte på statlig TV og radio, å nekte barna å følge ordinær, nasjonal skolegang og å ødelegge nasjonale ID-kort eller kinesisk valuta med vilje.
AA170404 UDI endrer sikkerhetsvurderingene og definerer to av Afghanistans 34 provinser som « generelt utrygge ».
AA170404 UDI endrer sikkerhetsvurderingene og definerer to av Afghanistans 34 provinser som « generelt utrygge ».
DA170402 Det definerer folk, mener hun.
VG170331 Den europeiske produktstandarden definerer maks innhold av biodrivstoff og det må drivstoffbransjen forholde seg til for å sikre at bilene kan bruke produktet.
DB170331 Supportere definerer seg ikke som tilskuere, eller i hvert fall ikke bare som tilskuere.
SA170330 Det er egentlig fire kamper i juli/august som definerer sesongen for oss.
FV170330 Det er egentlig fire kamper i juli/august som definerer sesongen for oss.
AP170330 « Vår solide utvikling er resultatet av et strengt kvalitetsfokus, som definerer våre handlinger i den daglige driften.
AP170330 Det er egentlig fire kamper i juli/august som definerer sesongen for oss.
DN170329 - Det er Kina, ikke USA, som definerer reglene ¶
AP170329 Abdi skriver om hvordan hun som muslimsk kvinne med hijab definerer seg som feminist og krever å eie definisjonsmakten over seg selv og sitt eget liv.
VG170328 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernlov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.
AP170328 De siste dagene har det vært nydelig vårvær i hovedstaden, og Oslo kan allerede skilte med det meteorologene definerer som sommerdag.
AP170327 mars at folk på vår alder blir opprørt om man ikke definerer seg som feminist.
AP170327 mars at folk på vår alder blir opprørt om man ikke definerer seg som feminist.
VG170326 Britain First definerer seg som et « patriotisk politisk parti » og gatebevegelse som kjemper for britisk arv og kultur.
DB170323 Å stjele er ikke bare en handling, det gjør noe med deg, definerer deg både i egne og andres øyne.
AP170323 Det er heller ikke så rart, med tanke på hvor mye pes du får om du faktisk definerer deg som en feminist.
DN170322 - Det kommer an på hvordan man definerer spionering, ifølge journalister til stede.
DN170322 De amerikanske teknologigigantene som Google, Facebook og Amazon definerer seg selv som kunstig intelligens-selskaper og truer forretningsmodellen til etablerte selskaper over hele verden.
BT170320 Som kvinne skiller du deg ut fra det som definerer standarden, en mann, og blir derfor vurdert til ikke å være like « kunnskapsrik, overbevisende, engasjert eller ærlig ».
AP170320 Det gjør noe med læringsevnen og skaper psykiske utfordringer når du definerer deg selv som dummere enn andre.
DB170318 - Det virker for oss som at en del skoler og kommuner definerer seg bort fra det ansvaret som ligger i å følge opp elevenes rett til et godt skolemiljø, legger hun til.
DB170318 « Material Girl » er en ytterst selvbevisst, ironisk og kokett låt, som iscenesetter blikket på artisten og definerer henne i forhold til det.
DB170318 Ikke minst på den måten at hun har sin egen opprinnelsesmyte, og at denne myten definerer alt hun gjør som artist.
AA170318 Det skal ikke være en uttømmende liste over hva som definerer oss som parti, sier Valen.
SA170317 Det ble regnet som skuffende for et land som definerer seg som en idrettsnasjon.
BT170317 Det ble regnet som skuffende for et land som definerer seg som en idrettsnasjon.
AP170317 Det ble regnet som skuffende for et land som definerer seg som en idrettsnasjon.
AP170315 Det er også uklart om grensen for vedvarende lavinntekt definerer et « dramatisk og konsistent » skille mellom familiene i inntektsgruppene.
BT170314 Snakk mye om penger, og om at det er noe som definerer folks verdi.
VG170313 » Altså er det kun første- og annengenerasjons innvandrere han definerer utenfor « etniske nordmenn » og at det er disse som etterhvert vil kunne gjøre etniske nordmenn til en minoritet.
VG170313 Men dersom han definerer etniske nordmenn etter Oxfords ordlistes definisjon, altså at det dreier seg om « [ individer som har ] tilhørighet til en sosial gruppe som har en felles nasjonal eller kulturell tradisjon », hvordan i all verden kan han da vite at disse vil « komme i mindretall i fremtiden » ?
VG170313 Dersom han hele tiden har ment, slik han skriver nå, at de han definerer som « ikke etnisk norske » er første- og annengenerasjons innvandrere og at problemene han sikter til er ulike utfordringer knyttet til integrering, hvorfor ikke i det minste da si det med en gang ?
VG170313 [ første- og annengenerasjons ] innvandrere i Norge, at også de nevnte personene havner i den kategorien som han definerer som et problem.
VG170311 FN definerer blant annet en sultkatastrofe som når mer enn 30 prosent av barn under fem år er feil- eller underernært og når dødsraten ligger over to dødsfall per 10.000 innbyggere per dag.
AP170311 FN definerer en sultkatastrofe som når mer enn 30 prosent av barn under fem år er feil- eller underernært og når dødsraten ligger over to dødsfall pr. 10.000 innbyggere pr. dag.
AA170311 FN definerer blant annet en sultkatastrofe som når mer enn 30 prosent av barn under fem år er feil- eller underernært og når dødsraten ligger over to dødsfall per 10.000 innbyggere per dag.
VG170310 EU-parlamentet definerer imidlertid ikke hva som menes med Arktis, og det kan derfor bety alt fra Polarsirkelen, altså Mo i Rana, og oppover, inklusiv Lofoten, Vesterålen og Senja, og store deler av norskehavet.
DB170310 - Svensk forskning, fra blant annet Karolinska, definerer alle skytinger der menn skyter menn, som relatert til gjengmiljøer.
AP170310 De som definerer ‘kultur' som ‘endring', glemmer at det ligger en kontinuitet i den norske erfaringen.
AP170310 De som definerer ‘kultur' som ‘endring', glemmer at det ligger en kontinuitet i den norske erfaringen.
DA170309 Merete Hodne har gjort det til en livsoppgave å kjempe mot det hun selv definerer som « muhammedanisme ».
AP170308 - Vi definerer dette som et menneskeverdsspørsmål, som er et av de viktigste spørsmålene for KrF.
DA170307 Grensene definerer hvor mye en person kan tjene før støtten faller bort.
SA170306 Denne ene modellen definerer merket, og vi må treffe med den.
FV170306 Denne ene modellen definerer merket, og vi må treffe med den.
DB170306 Hun er en modell som definerer morgendagens dynamiske generasjon, har hun uttalt ifølge The Guardian.
BT170306 Denne ene modellen definerer merket, og vi må treffe med den.
AP170306 SSB definerer « innvandrerbakgrunn » som at barnet enten selv har innvandret til Norge, eller er født av foreldre som har innvandret.
AP170306 Denne ene modellen definerer merket, og vi må treffe med den.
AA170306 Denne ene modellen definerer merket, og vi må treffe med den.
VG170304 STADIG FLERE FATTIG : Rundt 100.000 barn lever i det SSB definerer som vedvarende fattigdom.
VG170304 VG-MØTE : Mike Huckabee mener at Donald Trump gjør noe veldig riktig når han definerer nyhetsmediene over hele verden med sine morgen-tweeter.
SA170303 LAHTI : Alle topp-skiløpere vet : Noen få, sjeldne, nervepirrende dager som definerer hele karrièren deres vil komme.
DB170303 Om byer der bensinstasjonen definerer sentrum og den siste puben er drevet av en kineser, men er det nødvendig ?
BT170303 LAHTI : Alle topp-skiløpere vet : Noen få, sjeldne, nervepirrende dager som definerer hele karrièren deres vil komme.
AP170303 LAHTI : Alle topp-skiløpere vet : Noen få, sjeldne, nervepirrende dager som definerer hele karrièren deres vil komme.
VG170302 SSB definerer personer innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller barn av to innvandrere.
DA170302 SSB definerer personer med innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller som er barn av to innvandrere.
AP170302 SSB definerer personer innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller barn av to innvandrere.
AA170302 SSB definerer personer med innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller som er barn av to innvandrere.
SA170301 Ikke bare for Michelin-stjerner og Preikestolen, men fordi her er det prosjekter som definerer framtiden.
SA170301 Definerer framtiden ¶
SA170301 Ikke bare for Michelin-stjerner og Preikestolen, men fordi her er det prosjekter som definerer framtiden.
SA170301 Definerer framtiden ¶
BT170301 Frode Thuen : Ta « Ikea-testen » på forholdet Boligen definerer oss som person og par.
BT170301 Boligen definerer oss som person og par.
AP170301 Boligen definerer oss som person og par.
AP170301 Boligen definerer oss som person og par.
VG170227 Uansett hvordan en definerer det begrepet, vil mange personer som bor i Norge og som regner seg selv som norske føle seg ekskludert.
DB170226 Spol fram til 2017, og kompromissløshet er i visse aktivistgrupper blitt et trend-ord som definerer en slags levd aktivisme, hvor det å leve kompromissløst som svart/feit/queer/trans, og å være stolt og glad, er en revolusjonær handling i seg selv.
BT170225 Utover det rent politiske er det visstnok fem ting som definerer kulturen her.
BT170225 Hvilke markører er det som definerer vår nye hjemby, Seattle ?
DB170224 Det viser seg at studentene våre, som mange i Norge, ikke definerer seg som flerspråklige selv om de faktisk både kan og jevnlig bruker flere språk.
DB170224 Hvis en etnisk gruppe består av « mennesker som deler avstamming, kultur og historiske røtter », slik Warsan Ismail definerer det i en god artikkel Klassekampen, er deres konklusjon lett å forstå.
AP170224 Amerikanske smittevernsmyndigheter definerer VX som den kraftigste av alle nervegifter.
AA170224 Amerikanske smittevernsmyndigheter definerer VX som den kraftigste av alle nervegifter.
AA170224 januar definerer han i de siste avsnitt presist den byplanmessige grunngiing for Kalvskinnet som den tredje pilar i triangelet.
AP170223 Amerikanske smittevernsmyndigheter definerer VX som den kraftigste av alle nervegifter.
AP170223 Amerikanske smittevernsmyndigheter definerer VX som den kraftigste av alle nervegifter.
DB170222 Nå snakker hun selv ut om sannheten, og hva hun definerer seg som.
VG170220 Hungersnød er det høyeste nivået på en skala som går fra 1-5, og som definerer graden av matmangel.
AA170220 Hungersnød er det høyeste nivået på en skala som går fra 1-5, og som definerer graden av matmangel.
AP170217 Den sier ikke noe om dette gjelder pressen som helhet eller hvert enkelt presseorgan, og den definerer ikke hva « komme til uttrykk » betyr.
AA170217 - Politikere innehar en posisjon og tilhører en elite som definerer makt.
VG170216 Videre definerer de « eliten » som en gruppe som ikke vil « folket » vel.
VG170216 Og sist, men ikke minst : De definerer ut-grupper som ødelegger for « folket ».
DB170216 Dette dreier seg hovedsakelig om kultur, eller ukultur, om et patriarkalsk system som definerer mennesker inn i ulike roller fra de blir født og etter hvert som de klatrer på rangstigen igjennom livet.
DB170215 Så hvis jeg som lesbisk kvinne ikke opplever det som aktuelt å ha sex med en transkvinne med penis som definerer seg som lesbisk, blir jeg ansett som fordomsfull og transfob.
AP170215 Fredskorpset ble bygget etter en modell der gjensidig utveksling mellom nord og sør var basert på likeverd mellom partene, der de som skal utvikles selv definerer hva som er deres utviklingsbehov.
VG170212 Og den legitimeres bittelitt hver gang noen framhever etnisitet som et karaktertrekk som definerer mennesker fremfor noe annet.
VG170212 Hetsen legitimeres bittelitt hver gang noen framhever etnisitet som et karaktertrekk som definerer mennesker fremfor noe annet, skriver kronikkforfatteren.
AP170212 Det er Kina, ikke USA, som definerer reglene for morgendagens bilindustri.
DA170211 Det er de som definerer kunstverkene og de bidrar til en grunnstemning av levd liv og tragisk kjærlighet.
DA170211 Det er de som definerer kunstverkene og de bidrar til en grunnstemning av levd liv og tragisk kjærlighet.
DB170210 - Hva definerer du som fort ?
AP170210 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
DB170209 « Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde.
DB170209 Ifølge Store norske leksikon er « hen » personer som verken definerer seg selv som menn eller kvinner : ¶
DB170209 Det er vi som definerer hva det betyr å være pen og ingen andre, skrev Falch i innlegget sitt.
AP170208 « Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde.
AP170208 Ifølge Store Norske Leksikon er « hen » personer som verken definerer seg som menn eller kvinner.
AA170208 Ifølge Store Norske Leksikon er " hen " personer som verken definerer seg som menn eller kvinner.
AA170208 " Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde.
VG170207 Heller ikke i Rio-OL fikk Russland delta etter det McLaren-rapporten definerer som en systematisk og statsstyrt doping. 1000 involvert ¶
VG170207 - Vi definerer hva det betyr å være pen.
AP170207 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AP170207 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AP170207 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
DB170206 Du trenger rødprince, smuglerøl, en billigtelefon fra Clas Ohlson og en ekstrem evne til å ignorere uviktig støy fra dem som tror de definerer populærkulturen.
AP170206 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AP170206 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AP170204 Ifølge Utenriksdepartementet er cirka 130 millioner kroner blitt brukt på det de definerer som demokratibygging fra 2012 til 2016.
DB170202 Det skyldes ikke minst avtaleteksten der Norge gir avkall på å kritisere det Kina definerer som « kjerneinteresser » og « landets nasjonale integritet ».
DB170201 Men jeg håper ikke spillerne vi definerer som framtida vår - gjerne eksemplifisert gjennom Martin Ødegaard og Mats Møller Dæhli - får landslagsskjebner maken til den Ole Gunnar Solskjær hadde ute til venstre i Norges rigide 4-5-1.
BT170201 | Ny studie avslører kroppspress blant menn : - Utseendet definerer god helse ¶
SA170131 - Vi nordmenn definerer oss som klassiske, og vi er vanedyr.
DB170131 - Selv om jeg ikke definerer meg som muslim, blir jeg satt i den kategorien fordi jeg er fra Iran.
DB170131 Dessverre virker det som om mange fortsatt sitter fast i tanken på at kasten man tilhører definerer hva slags menneske man er.
BT170131 - Vi nordmenn definerer oss som klassiske, og vi er vanedyr.
AP170131 - Vi nordmenn definerer oss som klassiske, og vi er vanedyr.
DB170130 - Selv om jeg ikke definerer meg som muslim, blir jeg satt i den kategorien fordi jeg er fra Iran.
DB170130 Krediteringen på den offisielle plata definerer en rolle som var akseptabel for Spellemanns habilitetsvurdering, sier Nikolaisen.
AP170129 For det er nemlig slik at det er kvinnene som definerer overgrepet.
DB170128 Jeg sier det gjerne ikke selv før renn, men rennene definerer formen din.
BT170127 - Bergen definerer seg som noe litt annet.
BT170127 - Bergen definerer seg om noe annet ¶
BT170127 * Vi definerer « bergensartist » som en artist fra bergensområdet.
DN170126 Han definerer statistikken som « moderat negativ ».
DB170126 - Sykdommen definerer en ikke som person ¶
DB170126 - Det er noe mange unge kvinner går igjennom og det er ikke noe å skamme seg over, og denne filmen handler om det - om å omfavne fortida si, om å innse at dette ikke definerer hvem man er.
DN170125 - Det er Kina, ikke USA, som definerer reglene ¶
DN170125 - Det er Kina, ikke USA, som definerer reglene ¶
DN170125 Lxs også : ¶ | - Det er Kina, ikke USA, som definerer reglene ¶
DN170125 Det er Kina, ikke USA, som definerer reglene for morgendagens bilindustri, sier han til SvD.
DN170125 Vi har ikke lyst til å komme i den situasjonen at det er ulykker som definerer de ulike ansvarsforholdene.
SA170123 Før selve rolleleken begynner « forhandler » gjerne barna, det vil si de definerer hva leken skal dreie seg om og hvem som skal ha hvilke roller.
FV170123 Før selve rolleleken begynner « forhandler » gjerne barna, det vil si de definerer hva leken skal dreie seg om og hvem som skal ha hvilke roller.
DN170123 - Når du bruker uttrykk som " massivt " og definerer kutt i reguleringer med 75 prosent, føles det veldig vagt.
DB170123 Her legger hun seg på linje med mye av den tidligere dekningen, som snakket om « politisk interesse » ( eller tildels det enda mer upresise « samfunnsengasjement » ) uten å gå inn på hvordan studien faktisk definerer dette begrepet.
AP170123 Hittil i år har det ikke vært en eneste dag med mer enn 25 cm snødybde på målestasjonen som definerer om det er skiføre i Marka.
AP170123 At 25 cm snø definerer skiføre, er ikke like gyldig som for noen år siden.
AP170123 25 cm snødybde definerer skidag ¶
AP170123 Hittil i år har det ikke vært en eneste dag med mer enn 25 cm snødybde på målestasjonen som definerer om det er skiføre i Marka.
AP170123 At 25 cm snø definerer skiføre, er ikke like gyldig som for noen år siden.
AP170123 25 cm snødybde definerer skidag ¶
AP170123 Hittil i år har det ikke vært en eneste dag med mer enn 25 cm snødybde på målestasjonen som definerer om det er skiføre i Marka.
AP170123 At 25 cm snø definerer skiføre, er ikke like gyldig som for noen år siden.
AP170123 25 cm snødybde definerer skidag ¶
AP170123 Før selve rolleleken begynner « forhandler » gjerne barna, det vil si de definerer hva leken skal dreie seg om og hvem som skal ha hvilke roller.
SA170121 Vi går inn i verden forberedt på å utføre roller og sortere våre inntrykk av andre mennesker, med det endelige, evolusjonære siktemålet å komme sammen og fram i de sosiale gruppene som definerer hvem vi er.
SA170121 Vi går inn i verden forberedt på å utføre roller og sortere våre inntrykk av andre mennesker, med det endelige, evolusjonære siktemålet å komme sammen og fram i de sosiale gruppene som definerer hvem vi er.
BT170121 Hun fortalte at hun fryktet den nye presidenten ville føre en krig mot verdiene som definerer USA og spre frykt og mistanke.
AP170121 Både nordlendinger, bergensere og sunnmøringer definerer seg helt sikkert som norske - iallfall normalt, og spesielt overfor utlendinger.
AP170121 At en pakistaner definerer seg som nordmann og pakistaner på samme tid, er i prinsippet ikke mer bemerkelsesverdig enn at en bergenser betrakter seg som både norsk og bergensk.
DN170120 « Statoils interne granskning av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.
AP170120 Statoils interne gransking av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy, og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.
AP170119 Disse punktene definerer min identitet, og for meg er det ingen motsetninger mellom dem. | 30 må gå i Mack ¶
DB170118 Og som, hvis du prøver å bruke et ord som « ikke-sak », bør bli spurt nærmere om hvordan du definerer rasisme og hva som ville vært forskjellen på dét og dine ord.
AP170117 Han definerer ytterpunktene i britenes muligheter slik : ¶
AP170117 Han definerer ytterpunktene i britenes muligheter slik : ¶
AA170117 Belgiske Véronique Josette Léon van Grieken - eller Véro - skrev mastergraden sin om gatekunst, og definerer sjangeren på følgende måte : ¶
DB170113 Men for meg er ikke nålevende aktivt produserende og utøvende mannlige musikere med landeplager på radioen i øyeblikket det som definerer historisk.
DB170111 Og jeg definerer martyrdøden som en seier.
BT170111 Fagerlid definerer ikke torsdagens melding som ekstremvær, men kaller det en ekstrem hendelse.
BT170111 Fagerlid definerer ikke torsdagens melding som ekstremvær, men kaller det en ekstrem hendelse.
SA170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
SA170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
DB170110 Dermed definerer heller ikke Nissan hva de garanterer, kun garantitid og kjørelengde.
BT170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
BT170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
AP170110 Unge Høyre vil derfor at de som ikke definerer seg selv som hverken mann eller kvinne, skal kunne velge en tredje kjønnskategori.
AP170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
AA170106 Vi definerer oss på mange måter, men : « Æ e trønder æ », sier Birgit Skarstein.
DN170104 Han poengterer at det er konsekvensen av feil som definerer ekstremsport.
DB170104 GROOMERE : Kripos definerer groomere på følgende måte : « Personer med seksuell interesse for barn bearbeider og manipulerer barn på nett for å vinne deres tillit, for å isolere barna og få barna til å gjøre ting som tilfredsstiller deres ønsker.
SA170102 Det første svaret på Sigurd Vik sitt spørsmål om hvordan jeg vet dette, er at det holder lenge å følge med på nyhetene : Helseminister Bent Høie definerer ensomhet som et folkehelseproblem i Norge, og Kirkens SOS rapporterer at de denne julen mottok flere telefoner enn forrige jul.
BT170102 - Det man definerer som « alminnelig » overtredelse øker fra 300 til 600 i de nye forskriftene.
AP170102 - Hvem definerer relevans ?
AA161221 Men det er litt etter hvordan du definerer det.
AP161220 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP161218 Sammen med Tyrkia er Russland det landet i Europa som har falt mest på rankingen til amerikanske Freedom House, som i år definerer russisk internett som « ikke fritt ».
AP161213 Men mest av alt bærer leiligheten preg av et dagligliv der to travle tenåringsdøtre definerer familielivet.
SA161212 Det er de unge som definerer hva du og jeg skal like og mene i morgen.
AP161127 Bare to av ti under 30 år definerer seg selv som kristne.
SA161123 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) sier det ikke finnes noen klar internasjonal standard som definerer FM i mono.
BT161123 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) sier det ikke finnes noen klar internasjonal standard som definerer FM i mono.
AP161123 Bare to av ti under 30 år definerer seg selv som kristne.
AP161123 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) sier det ikke finnes noen klar internasjonal standard som definerer FM i mono.
AP161120 Den norske kirke definerer gudstjeneste som det viktigste møtestedet for kristne.
AP161120 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP161114 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP161111 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP161003 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP161002 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
SA160930 Stadig flere voksne menn og kvinner passerer grensen for det som Verdens helseorganisasjon definerer som overvekt og fedme.
AP160930 Malstrømmer av utvaskede gitarer, vakre vokalharmonier og en imponerende rytmeseksjon definerer låtmaterialet.
AP160930 Stadig flere voksne menn og kvinner passerer grensen for det som Verdens helseorganisasjon definerer som overvekt og fedme.
AP160921 Russland har i ett år drevet krigføring for det syriske regimet, som definerer opprørere som terrorister.
AP160909 Jeg vet ikke om det sier noe om hvor stort dette verket er, men det grandiose, livsbejaende verket er et av vestlig kulturs viktigste referanseverk, et verk som for mange nok definerer selve lyden av klassisk symfonisk musikk.
SA160830 Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.
BT160830 Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.
AP160830 Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.
AA160806 Gjensidige definerer Østlandet som berørt, og da særlig Asker og Bærum.
AP160721 - De vegrer seg sterkt for den karismatiske kristendommen og definerer seg som en læreorientert bevegelse som står fast på Bibelens grunn.
AP160628 | Klær definerer ikke hvor ærlig du er med samfunnet Amina H.
AP160627 Spania var rett og slett ikke gode nok til det fotballtrenere definerer som grunnmur, det alle, uansett kvalitet, kan påvirke : Løpskraft, duellkraft og struktur.
DB160625 De som definerer det norske så snevert at det vil bli ødelagt av fremmedkulturell interaksjon, har både dårlig selvtillit og lav historiekunnskap.
AP160602 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
DB160528 For det sier en hel del om hvem vi hører på ; hva slags kvaliteter vi legger vekt på, hvordan vi definerer ledelse, autoritet og trygghet.
AP160522 Fra en truende ytre fiende som definerer Europas yttergrenser, til en statsbærende religion i kontinentets desidert største middelalderby ( Cordoba ).
AP160518 Elvestuen peker på at blokkene lengst i nord er innenfor det Polarinstituttet definerer som iskanten.
AP160517 - Så lenge du er en del av det politikerne definerer som « folket », vil du ofte klare deg veldig bra i denne typen regimer.
AP160511 Rapporten definerer " gjenganger " som en person som begår fire eller flere lovbrudd.
AP160511 Mitt kjønn og min kultur definerer ikke hvem jeg er.
AP160507 Meteorologene definerer sommerdager i Norden som dager med maksimumstemperatur over 20 grader.
AP160506 Inntektsulikhet er et av problemene som definerer den tiden vi lever i.
AP160501 Jeg ble født inn i det jeg definerer som et lukket, usunt trossamfunn og ser mange likhetstrekk mellom strukturene i et slikt trossamfunn og strukturene i enkelte av de innvandrermiljøene det blir fokusert på.
AP160427 Civil War visker ut skillene mellom det vi definerer som helter og skurker.
AP160422 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP160418 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP160417 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
SA160414 Rapporten definerer fattige som de 10 prosentene av befolkningen med lavest inntekt.
FV160414 Rapporten definerer fattige som de 10 prosentene av befolkningen med lavest inntekt.
AP160413 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP160407 En tredjedel definerer seg endatil som ateister.
AP160406 Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne.
AP160406 | Fersk undersøkelse : To av ti personer under 30 år definerer seg som kristne ¶
AP160406 Samtidig som færre definerer seg som kristne, har Humanistisk Ungdom, Human-etisk Forbunds ungdomsorganisasjon, opplevd en jevn økning i medlemmer de siste årene.
AP160406 Sammen med Ingrid Vatnar Olsen ( 20 ), som er personlig kristen, gjestet han Si ; Ds podkast denne uken for å diskutere hvorfor stadig færre unge definerer seg som kristne. 3rd-party-bio ¶
AP160406 Nestleder i Humanistisk Ungdom Haakon Gunleiksrud mener det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende, at bare to av ti unge definerer seg som kristne.
AP160330 Dessuten er det mange sterke aktører som definerer USAs utenriks - og sikkerhetspolitikk, ikke bare presidenten.
AP160316 - Ikke slik jeg definerer det, men det er mange definisjoner.
BT160315 Hvis disse egenskapene definerer menneskeverd, så spiller det ingen rolle om jeg er annerledes eller normal.
AP160309 Folk definerer i veldig stor grad religion som en del av sin identitet, og det er en varhet når det gjelder islam som gjør at man lett definerer ting som krenkelser.
AP160309 Folk definerer i veldig stor grad religion som en del av sin identitet, og det er en varhet når det gjelder islam som gjør at man lett definerer ting som krenkelser.
AP160308 Lurer du på hvordan vi definerer « norsk » og « innvandrer » ?
AP160307 Lurer du på hvordan vi definerer « norsk » og « innvandrer » ?
AP160307 Lurer du på hvordan vi definerer « norsk » og « innvandrer » ?
AP160306 Lurer du på hvordan vi definerer « norsk » og « innvandrer » ?
AP160306 Lurer du på hvordan vi definerer « norsk » og « innvandrer » ?
AP160305 Lurer du på hvordan vi definerer « norsk » og « innvandrer » ?
AP160304 Lurer du på hvordan vi definerer « norsk » og « innvandrer » ?
AP160303 Hverken statsminister Erna Solberg eller utenriksminister Børge Brende svarer på direkte spørsmål om dette innebærer at Norge nå definerer Tyrkia som et sikkert land å returnere alle typer flyktninger til.
AP160226 En forståelse som definerer innvandrerkvinnens autonome handlingskraft så snevert at det ikke gis rom for uttrykk som ikke passer med en sekulær-liberal politisk diskurs.
AP160222 Våpenstillstanden omfatter naturligvis ikke gruppene IS og Jabhat al-Nusra, som FN definerer som terrororganisasjoner.
AP160221 Men valgdagsmålinger viser at blant dem som definerer seg som gjenfødte kristne, vant Trump.
AP160219 Selv definerer jeg meg som kryptoanarkist, og vi har vår egen moralske kodeks.
AP160218 Ap : Storhaug definerer seg ut av debatten ¶
AP160218 - Hege Storhaug definerer seg selv ut av debatten når hun svartmaler hele grupper av minoriteter, mener Aps Helga Pedersen, som påpeker at noen av forslagene går på tvers av grunnleggende verdier som trosfrihet og menneskerettigheter.
AP160216 Det som er avgjørende, er hvem man definerer som « de andre » og hvordan man forholder seg til og oppfører seg mot dem.
AP160215 Og hvem vet : Kanskje er det denne våren som definerer Zlatan Ibrahimovics karrière den dagen den skal oppsummeres.
AP160211 Meteorologer Aftenposten har snakket med definerer det som « pyntesnø ».
AP160211 Meteorologer Aftenposten har snakket med definerer det som « pyntesnø ».
AP160210 Nordrik påpeker at det samtidig legges opp til en lydighetskultur der de ansatte må slutte opp om verdier som ledelsen definerer - eller sagt på en tydeligere måte : trer ned over hodet på dem.
AP160209 Om det er en ting vi kan lære av Google, er det at den som skaper standarden, definerer spillereglene.
AP160207 Vil bøtelegge mobbe-kommuner - Mange skoler definerer dette som noe privat.
AP160203 Forslaget definerer boliger, biler, hytter og all annen formue som inngår i det private forbruket som « ikke-arbeidende kapital ».
AP160131 På ett av punktene så vi mye av det vi definerer som skøyting.
AP160129 Foreningen, som er en paraplyorganisasjonen for folk med interesse for vegetarisme og veganisme, definerer vegetarisme slik : « et kosthold uten kjøtt og fisk ( samt eventuelt andre dyreprodukter som egg og melk ). » - Er kostholdet vegetarisk, kan man altså ikke servere seikaker ?
AP160126 Jo, det er de kreftene ( salafister og Brorskapet ) jeg definerer innunder Muhammeds velmaktsdager i Medina, som har et langsiktig mål om å innføre en totalitær stat.
AP160119 Sykdom og hva man definerer som trening.
AP160116 Det er denne motviljen mot revestreker som definerer folk av millennium-generasjonen mer enn noen av deres andre angivelige kjennetegn - selvrettferdighet, dingser, latskap.
AP160116 De valg kongen gjør, hvordan han møter folk hjemme og på reiser, de saker og spørsmål han velger å engasjere seg i, alt dette definerer kongerollens innhold.
AP160113 - Og det er klart at vi fra bispedømmets side definerer hva pastoralavdelingen skal gjøre.
AP160113 - Jeg definerer , du adlyder, skal Olsen ha ropt så høyt at det kunne høres utenfor møterommet.
DB160106 Både Breivik og IS definerer liberale, moderate og sekulære som fiender.
AP160101 Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere, sier han.
AP160101 Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere, sier han.
AP160101> Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere, sier han.
AP160101> target="avis" href= Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere, sier han.