VG171212 For den ene forskeren, Holmøy, ble vi enige om at det var departementet som fremover skulle definere arbeidsoppgavene, men at SSB skulle stå for personaloppfølgingen, sier Meyer.
DB171212 Men kraften i selv å kunne definere hvem og hva man er, i å kunne snu en fornærmelse til en kompliment, og å heve seg over den snevre verdensanskuelsen til sine fiender, gjør « Lucy » til en overveldende låt.
DB171212 Vi i Skeiv Ungdom er tvert imot opptatt av at folk skal få definere seg selv, sin seksualitet, og kjønnsidentitet.
DB171211 Det er ikke opp til andre enn de som utsettes for utilbørligheter å definere om dette er over deres grenser.
DB171211 At noen aldri har opplevd trakassering, gir dem ingen rett til å definere andres opplevelse. 6.
BT171211 GRENSER : Det er ikke opp til andre enn de som utsettes for utilbørligheter å definere om dette er over deres grenser, skriver BT-journalist Britt Sørensen.
BT171211 Det er ikke opp til andre enn de som utsettes for utilbørligheter å definere om dette er over deres grenser.
BT171211 At noen aldri har opplevd trakassering, gir dem ingen rett til å definere andres opplevelse. 6.
AP171211 Genial, forglemmelig, eller mislykket - Trine Skei Grande går inn i de årene som skal definere hvilken merkelapp den politiske historien vil gi henne.
DB171210 Barn som slipper å forholde seg til strenge kjønnsroller får mer frihet til å definere seg selv og bruke tiden på å bli trygge i den de er.
VG171209 - Det virker rimelig at myndighetene og andre samfunnsaktører bør ha en sentral rolle i å definere hva samfunnsoppdraget til SSB skal være.
DB171208 Men det har betydning for hvordan vi kan definere homofili.
AP171208 Etter som årene går, vi snakker om fra starten i 1989 og 28 år fremover, er det blitt stadig vanskeligere å definere Motorpsycho som band.
AP171207 Etter som årene går, vi snakker om fra starten i 1989 og 28 år fremover, er det blitt stadig vanskeligere å definere Motorpsycho som band.
AP171206 Han påpeker at en fredsavtale må avklare alle grensetvister, hvordan man skal definere flyktningers returrett, religionenes adgang til sine hellige steder og sikkerhetsgarantier.
AP171206 Fordi det å definere en felles nasjonal identitet og felles nasjonale verdier er vanskelig, var det funksjonelt å definere et nasjonalt selvbilde gjennom eksklusjon.
AP171206 Fordi det å definere en felles nasjonal identitet og felles nasjonale verdier er vanskelig, var det funksjonelt å definere et nasjonalt selvbilde gjennom eksklusjon.
AP171206 Felles for gruppene var at de gjennom sitt utenforskap fikk viktige roller i å definere en norsk identitet.
DB171205 Slik skriver Rolness om overgrepene i Köln : « I alle andre tilfeller ønsker myndighetene å definere risikogrupper.
DB171205 Forfatterne styrer også lettvint unna behovet for å definere hva de mener med liberalisme, og hvilken retning innen den brede liberale idétradisjonen de velger å vektlegge.
DB171205 Min skam er noe jeg selv skal definere .
DB171205 Men vi kan ikke gi dem rom til å definere kampen vår.
DB171205 De gikk siden sammen om å tale æres- og skamkulturen midt imot, og krever at unge skal kunne definere egne liv uten å bli påført en følelse av skam fra miljøet rundt.
DB171204 Derfor fortjener saken at vi diskuterer virkemidler som virker, framfor at vi lar symboler definere debatten.
AP171203 Kontroversielt å definere attraktivitet ¶
AP171203 Dette er kontroversielt å definere teoretisk.
AP171202 Utfordringen oppstår når dette får definere hva som er kristen tro.
VG171201 De kunne ikke la fortiden definere seg.
VG171201 De kunne ikke la fortiden definere deres fremtid.
SA171201 - Det er vanskelig å definere noe resultatmål for Petter Northug.
FV171201 - Det er vanskelig å definere noe resultatmål for Petter Northug.
DB171201 På trykk får Listhaug definere sin egen tolkning av undersøkelsen : At svarene uttrykker støtte til midlertidig returstans for ungdommene, mer enn at de skal få prøvet vedtakene sine på nytt.
DB171201 Valget av Donald Trump kommer til å definere 2016 for all fremtid, og synsere kommer til å foreslå en haug varianter av « hvorfor ?
BT171201 - Det er vanskelig å definere noe resultatmål for Petter Northug.
AP171201 - Det er vanskelig å definere noe resultatmål for Petter Northug.
AA171201 - Det er vanskelig å definere noe resultatmål for Petter Northug.
SA171130 - Gjennom mediene kan man av og til få inntrykk av at mange har en lav terskel for å definere vanlige problemer som psykiske lidelser og så få behandling for dem.
DN171129 Vi brukte god tid på å definere hvem Tom Wood er.
NL171128 Og hvorfor skal man etablere et eget aksjeselskap som skal håndtere slik oppdragsforskning ( for vi trenger absolutt mye god oppdragsforskning ), når man allerede har et organ som har etablert meget gode rutiner for å definere forskningsområder og forskningstemaer, for åpen utlysing av midler, for vurdering, prioritering og finansiering av de beste søknadene, for fagfellevurdering og evaluering av forskningsresultater, for publiserin
VG171127 INGEN ØREFIK-FASIT : Nestleder Per Sandberg ber kvinner gi god, gammeldagse ørefiker, men kan ikke definere hva som er forskjell på en god og en dårlig fik.
NL171127 Regionalt folkevalgt nivå, med nærhet til innbyggere, næringsliv og ressurser, har en sentral rolle i å definere innretningen på politikk og satsningsområder i nord.
DB171127 Partiet må definere et prosjekt Støre som partileder skal bruke sin tid på, og eie.
DB171127 Jeg er den samme personen jeg alltid har vært, og lar ikke et forhold definere meg.
DA171127 Nå blir det spennende å se hva publikum vil definere den som, sier regissør André Øvredal om filmen, som blant annet er innspilt i Praha og på Hardangerbrua som ble sperret av i fem dager.
SA171126 Hvem skal få definere hva det er symbolsk riktig at en mann i 2012 gjør ?
VG171123 Vi må etter hvert definere hvor vi trenger kompetanse, men nå må vi først frigjøre plass, sier Bjerketvedt.
AP171123 Nå har KrF fått Regjeringen med på å definere tidlig innsats som lærernorm i grunnskolen.
SA171122 Den nylig nedsatte domstolkommisjonen har fått tre år på seg for å definere framtidens domstoler, med særlig vekt på domstolenes uavhengighet.
SA171122 At staten skal gå inn og definere dette, er uhørt.
SA171122 Derfor er det kanskje viktigere enn noen gang å ta vare på de analoge møtene mellom kunstner og publikum, og å definere hvilke mellommenneskelige møteplasser som vil være viktige for de som er barn i dag når de blir voksne.
AP171122 Putins diplomatiske offensiv baserer seg på at han og Trump tidligere i måneden ble enige om at både Russland og USA sammen skal spille en nøkkelrolle i å definere Syrias fremtid.
AP171122 Da fondet ble opprettet, ble det lagt vekt på at FHF skulle ha størst mulig frihet til å definere bruksområdet for pengene.
AA171121 Derfor er det kanskje viktigere enn noen gang å ta vare på de analoge møtene mellom kunstner og publikum, og å definere hvilke mellommenneskelige møteplasser som vil være viktige for de som er barn i dag når de blir voksne.
SA171120 Forskning skal bidra med å definere begrep, studere hvordan begrepene er forbundet med hverandre, kategorisere og klassifisere.
DB171120 Sønnen min har bygget opp nok karakter til at én feilvurdering skal kunne definere ham, sa Ball i intervjuet med ESPN Friday.
AP171120 Det vil jo si at DNB skal kunne definere innholdet i den tjenesten de skal levere til forbrukerne.
AP171120 Kampen mot Strømsgodset ville definere om det ble en god Brann-sesong eller en ok Brann-sesong.
VG171119 - I den nåværende rettferdighetsutviklingen har vi et prinsipp nemlig at det ikke er opp til en majoritet å definere hva som er OK for en minoritet.
AP171119 At de etablerte gjerne år senere faller ned på samme konklusjon er ikke til hinder for å definere ut Carl I.
DA171116 Foreningen Vårt Stavanger samordnet det hele og fikk stor betydning med hensyn til å definere krav om en miljøvennlig politikk og retningslinjer som kunne sikre et godt bomiljø.
VG171115 - Med boken om Tryggve Sagen prøver jeg å gjøre noe nytt, jeg prøver å definere en ny sjanger ved å fortelle historien på en annen måte.
VG171113 Men noen sjanger sliter Chirag og Magdi å definere .
DN171112 - Dette er første gang miljøparagrafen blir prøvd i retten, så saken vil være med på å definere innholdet i paragrafen, påpeker han.
AA171112 4 : Definere hvordan vi forsvarer oss mot dataangrep samtidig som vi beskytter personvernet.
SA171111 Dette er to kamper som i stor grad vil definere hans ettermæle som dansk landslagstrener, nesten uansett hvordan det går de neste årene.
DB171111 Hvis vi klarer å definere rollene og sette samspillet, da kan vi være med og realisere en drøm, sier Thorir Hergeirsson til Dagbladet.
BT171111 Dette er to kamper som i stor grad vil definere hans ettermæle som dansk landslagstrener, nesten uansett hvordan det går de neste årene.
AP171111 Dette er to kamper som i stor grad vil definere hans ettermæle som dansk landslagstrener, nesten uansett hvordan det går de neste årene.
AP171111 Dette er to kamper som i stor grad vil definere hans ettermæle som dansk landslagstrener, nesten uansett hvordan det går de neste årene.
AA171111 Dette er to kamper som i stor grad vil definere hans ettermæle som dansk landslagstrener, nesten uansett hvordan det går de neste årene.
AA171111 Dette er to kamper som i stor grad vil definere hans ettermæle som dansk landslagstrener, nesten uansett hvordan det går de neste årene.
DB171110 Denne grensen kan være vanskelig å definere .
VG171109 * 1 Tydelig definere og kontrollere hva slags innflytelse ulike grupper kan få ha, og begrense enkelte parters innflytelse der det lar seg gjøre.
NL171109 Makten til å definere andre folks skjebner har fått nye gevanter, men sitter fortsatt trygt forvart i landets meningsbærende klasse.
DB171109 Jeg følte at mye ble tatt fra meg, og jeg måtte definere meg selv på nytt.
DA171109 I Norge blir dette sett på som kosttilskudd, men i Kina kalles det medisinsk mat eller funksjonell mat, så man har ulike måter å definere produktene på, sier hun.
DA171108 - Å definere hva som er trygge områder, er regjeringens ansvar, ikke Stortingets ansvar, slik bør det være også i fremtiden, tilføyer hun.
VG171107 Det har blitt jobbet med å definere hvorfor de to anleggene skiller seg ut i nasjonal sammenheng.
VG171107 De vil også gjeninnføre kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie og ber regjeringen definere hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven bør inneholde.
NL171107 Skal vi virkelig la en knapp flertallsfraksjon av søringer på Stortinget klokka fem på tolv definere hvem vi er ?
AA171107 Tidligere NTNU-studenter vil definere visjoner for Europas framtid.
VG171106 Hvordan vi som samfunn ser på gutter og det maskuline i vår kultur er en vesentlig forutsetning for det sosiale samspillet, og er med på å definere hvilke type forventninger man har til gutter.
BT171106 Helseforetaket vil definere alt arbeid på sår- og røntgenavdelingen som spesialisthelsetjeneste og få godt betalt for dette ( både innsatsstyrt og rammetilskudd ).
AP171105 - Akkurat hvor grensen for seksuell trakassering går, er vanskelig å definere .
AP171104 Fløgstad har skrevet en rekke sakprosabøker, ikke minst er Loven vest for Pesos blitt en klassiker på grunn av evnen til å ta en posisjon, kjøre på, diskutere, kverulere, definere og konkludere.
NL171103 Her må det vises handlekraft og man må ta ansvar for selv å definere og utvikle den nye regionen.
AP171103 Det er ved ydmykelsen det går en moralsk grense også for romanskrivere, men det kan ikke være opp til « ofrene » å definere dette ut fra hva de selv finner krenkende og ubehagelig.
AP171103 Det er ved ydmykelsen det går en moralsk grense også for romanskrivere, men det kan ikke være opp til « ofrene » å definere dette ut fra hva de selv finner krenkende og ubehagelig, skriver Erik Bjerck Hagen.
FV171102 | Sju dager som kan definere Vipers' sesong : - Tre ekstremt viktige kamper ¶
DA171101 Så er det opp til det internasjonale skiforbundet å definere en straff i forhold til langrennssporten.
NL171031 La meg først definere « Tromsø sentrum » til området mellom sørutgangen av tunnellen ( Framsenteret ), til utgangen i Vestregata ( gamle politihuset ).
BT171031 Jeg tror at hjemmetjenestens mange dyktige ansatte, brukere og pårørende er godt egnet til å definere fremtidens hjemmetjenester.
DB171030 For det første ville de da, som Kirkebøen hopper uelegant over, måtte definere « fanatisk ».
AP171030 Det foregår nå et arbeid med å definere kjerneelementene i skolefagene - selve essensen i fagene.
VG171029 Tromsø jublet for tre poeng som kan definere sesongen.
AP171029 La innbyggerne i Søndre Nordstrand selv definere hva de trenger.
DA171028 Mine historier trenger ikke være de som liksom skal definere « Afrika » alene.
NL171026 Det har vært en konkurranse om å definere hva vi skal minnes fra krigsårene.
DB171026 Spørsmålet var hvor den primære tilhørigheten lå, den som skulle definere det tetteste fellesskapet og den næreste samhandlingen.
AP171026 Denne gruppen er vanskelig å definere , holdninger er generelt vanskelige å måle, og de samsvarer dessuten ikke alltid med handlinger.
DA171024 Jeg har snakket med 100 mennesker i forbindelse med denne boka, og det veldig mange beskriver er at de ikke får definere sin egen rolle, men blir tillagt en rolle, motiver eller følelser de ikke har.
BT171024 I dag er det få som mener at samfunnet skal definere en slik « anstendighet », og dermed sette grenser for kunstnerisk utøvelse.
VG171023 Det virker som om offentligheten er så ensidig oppheng i statlige avgifter, at man lar bransjen definere perspektivet.
AP171023 Fordi ulike innovasjoner vil gjøre REMA mer attraktive, må de vurdere hvilket segment de ønsker å definere som kjernekunder og gjøre en fremragende jobb for dem.
DN171022 Ingen bransje er som før, bransjer er blitt vanskeligere å definere .
VG171021 Men ulikt kristen-nasjonalistene som satte tonen i den debatten, må alle nå ta innover seg en gang for alle at Norge irreversibelt er blitt et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, der det ikke er majoritetens prerogativ til enhver tid å definere hvilke standarder som skal gjelde.
VG171021 Man kan for eksempel definere ring 1 i Oslo som et virtuelt inngjerdet område og bestemme at alle biler som beveger seg innenfor dette området skal være utslippsfrie.
DB171021 Da Lektorlaget spurte hvordan evalueringen følges opp, svarte Utdanningsdirektoratet at det etter deres vurdering ikke er aktuelt å definere tydeligere hva som utgjør tilstrekkelige ferdigheter i norsk.
VG171020 Politikere skal mekle og representere folk interesserer, arbeidsplasser og økonomi - ikke definere en fiende og føre en ødeleggende politikk.
DB171020 Frankrikes likestillingsminister Marlène Schiappa annonserte mandag planer om å sette sammen en arbeidsgruppe bestående av politikere, politibetjenter og ansatte fra domstolen for å tydelig definere hvilken type oppførsel som utgjør seksuell trakassering, skriver Quartz.
DA171020 Hvis vi fra vårt ståsted kunne definere Baobab som afrikansk musikk må vi vel også si at Jaga Jazzist spiller europeisk musikk ?
DB171018 Han var frontmannen i et av Canadas mest ikoniske band, en rockestjerne, en kunstner og en poet hvis bevegende tekster kom til å definere en nasjon », heter det blant annet i uttalelsen fra Trudeau.
VG171017 Til VG hevdet Haraldsen da at de to hadde flørtet i flere år, men at de ikke hadde planer om å definere seg som noe mer enn det.
DB171016 Dette er grunnleggende i all diskriminering : Den mannlige sjefen får ikke definere hva den kvinnelige vikaren oppfatter som seksuell trakassering.
AP171016 Det tror jeg gjør det vanskeligere å definere problemet.
DB171013 - Det er vanskelig for meg å definere .
VG171012 For mange er dette partiet - som slett ikke ønsker å definere seg som et politisk parti, men en folkebevegelse - en provokasjon i seg selv.
DB171011 DEN FØRSTE : Rikke Nissen var den første i Norge til å definere sykepleien som en teoretisk profesjon, ble landets første lærerinne i sykepleie og forfatteren bak den første læreboken i sykepleie.
DA171010 Vårt selskap har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter med å definere sitt konkurransefortrinn, og de som får til det, blir oftere mer lønnsomme enn gjennomsnittet av konkurrentene.
DA171010 Strategic Consulting Group etablerte jeg fordi det var en åpning i markedet for et konsulentselskap som har spesialisert seg på å definere og tydeliggjøre virksomheters konkurransefortrinn.
DA171010 - Mange virksomheter i Buskerudregionen vil kunne ha klare fordeler i å definere sine konkurransefortrinn - vi ser at Buskerud ligger litt under landsgjennomsnittet.
AA171010 Og de forbeholder seg retten til selv å definere hva som er ansvarlig og konstruktiv politikk.
AP171009 En måte å definere avhengighet på er om du får abstinenser når du slutter med stoffet.
AP171009 Kravene er så vagt formulert at det blir fullstendig opp til den enkelte byråkrat eller kontrollør å definere alvorlighetsgraden.
VG171007 For en voksen tilskuer som forsøker å definere skikkelsen ut fra kjente rammer i den klassiske fortellingen blir dette umiddelbart forvirrende.
DB171006 En del antirasister virker også å ha som strategi å definere alle som er uenig i deres syn på integrering, asylpolitikk eller islam som fordomsfulle, hatefulle rasister.
DB171004 For Lars Lagerbäck og Norge er denne uka og disse to kampene det som vil definere stemningen og framtidstrua både innad og utad.
DA171004 - Det er mange måter å definere terror på, men i USA er terror et juridisk begrep.
AP171004 Hun forklarer at man må se tilbake for å definere fremtiden, og er interessert i hvilken kunst og kultur som når museene og arkeologien.
VG171003 Det gjør det naturlig nok vanskelig å definere hva slags angrep vi snakker om.
DN171003 - Det er mange måter å definere terror på, men i USA er terror et juridisk begrep.
VG171001 Tenk om verken filosofene eller profetene har klart å definere begreper som sjel og død helt presist.
AP171001 Ved å definere sitt ytre som muslim, har hun et slags fellesskap gjennom hijaben som er beskyttet av diskrimineringsloven.
AP170929 - Det blir vanskelig å definere hva som skal være lov og ikke, teknologi vil alltid ligge foran et lovverk.
DA170928 Vi skal inn og definere bruksområdet i en internprosess.
SA170925 Det blir feil å definere en 14-åring som et talent, fordi slikt press kan gi uheldige bivirkninger.
SA170925 Dersom vi skaper en genuin interesse for at spillere skal utvikle seg istedenfor å bruke tid på å definere hvem som har talent, eller ikke, vil vi etter min mening kunne fostre flere gode spillere i Norge.
DB170925 Vi endte med å definere at også mat som går til dyrefor eller bioenergi skulle regnes som matsvinn.
DB170925 - En av utfordringene i forhandlingsarbeidet, var å definere hva som faktisk er matsvinn.
AP170925 Det blir feil å definere en 14-åring som et talent, fordi slikt press kan gi uheldige bivirkninger.
AP170925 Dersom vi skaper en genuin interesse for at spillere skal utvikle seg istedenfor å bruke tid på å definere hvem som har talent, eller ikke, vil vi etter min mening kunne fostre flere gode spillere i Norge.
DB170923 De som får være med å definere problembeskrivelsen, vil også være med å legge premissene for hvilken kurs Arbeiderpartiet velger framover.
NL170922 Den nye regionen skal definere mål og ønsker som nasjonale myndigheter dels skal like og dels skal være vanskelig å imøtekomme i forhandlinger.
DN170921 Nå har han nesten 100 milliarder dollar klar for å investere i ny selskaper som vil definere de neste 50 årene.
SA170920 Kampen i Groningen kan være med å definere de neste årene for det norske laget.
AP170920 Kampen i Groningen kan være med å definere de neste årene for det norske laget.
SA170919 - Kampen mot Nederland kan på mange måter definere nesten hele kvalifiseringen ?
AP170919 - Kampen mot Nederland kan på mange måter definere nesten hele kvalifiseringen ?
SA170918 Jeg vil definere ham som nedbrutt over at han ikke fikk være der å ta del i karrièrens VM-gull nummer fire, sier Løchen.
DN170918 Knut Ivar Karevold, førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI og førsteamanuensis II ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo, sier møteleder på forhånd bør definere hvilke spørsmål det skal tas stilling til og be om motforestillinger og spørsmål.
BT170918 Jeg vil definere ham som nedbrutt over at han ikke fikk være der å ta del i karrièrens VM-gull nummer fire, sier Løchen.
AP170918 I Sverige ser det nå ut til at myndighetene hopper bukk over DAB, etter at Riksrevisionen påpekte at radiobransjen - ikke lytterne - har fått definere problemene, og utredningene ikke har tatt hensyn til at lyttemønstrene endrer seg når mesteparten av befolkningen nå har tilgang til bredbånd og smarttelefoner.
AP170918 Jeg vil definere ham som nedbrutt over at han ikke fikk være der å ta del i karrièrens VM-gull nummer fire, sier Løchen.
VG170917 Det er døgnmiddeltemperaturen som ofte blir brukt til å definere når vinteren begynner.
NL170915 « For det å ha makt og rett til på definere seg selv er grunnleggende...
DN170915 Avisa skriver at partiets strateger er i gang med å definere hvor og hva Venstre skal være som parti ved inngangen til neste stortingsvalg i 2021.
VG170914 Nå er Venstres fremste strateger i gang med å definere hvor og hva Venstre skal være som parti ved inngangen til neste stortingsvalg i 2021 : ¶
AA170913 I det buddhist-dominerte Myanmar mener mange at den muslimske minoriteten stort sett består av ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og at de selv forsøker å definere seg som et eget folkeslag.
DA170912 Vi har klart å definere denne valgkampen på en måte jeg aldri hadde forestilt meg at vi kunne : Det at vi har kunnet diskutere klima- og oljepolitikken til Norge, det er helt fantastisk, og jeg gleder meg til å se hvordan valgkampen ser ut om fire år.
DB170910 Han bruker også ordene « stabil » og « brukbar » for å definere sin rolle.
DA170908 Om Pipervika er et fisketorg eller et sjømathus blir opp til andre å definere .
DB170907 Er du i tillegg der at du har en motstander du kan definere som ond faller de siste barrierer.
AP170907 Etter som årene går, vi snakker om fra starten i 1989 og 28 år fremover, er det blitt stadig vanskeligere å definere Motorpsycho som band.
VG170905 Jeg er fortsatt den samme personen, og jeg har aldri latt meg definere ut fra forholdet jeg er i.
VG170905 - Jeg har aldri latt meg definere ut fra forholdet jeg er i ¶
DB170905 En grunnleggende debatt, om hvilke bilder vi skal bruke, hva debatten egentlig bør handle om, kokte bort i et forsøk på å definere norske verdier.
DB170905 Jeg er den samme personen jeg alltid har vært, og lar ikke et forhold definere meg.
DA170905 Desto viktigere tror jeg det er å snu fokus og definere hvilke nasjoner vi skal konkurrere med for å komme på det nivået hvor vi vil være i posisjon til å kjempe om en av 24 plasser i neste sluttspill, synes toppfotballsjefen.
NL170904 De vernepliktige må selv kunne definere sitt treningsbehov.
DA170902 Oftedal mener klubbene må definere ambisjonsnivået : ¶
DA170902 La ungdommene definere ambisjonsnivået.
VG170901 Så fik vi den kamp, der kan definere dette hold som et landshold, man tør tro på », skriver Ekstra Bladets sportsredaktør Allan Olsen.
NL170829 Samarbeidspartiene som styrer i Tromsø nå har sagt at vi ønsker å definere grensene for Tromsømarka og sikre at disse bevares for ettertiden, blant annet gjennom å jobbe for at mer av disse områdene skal eies av kommunen.
SA170828 - Vi har brukt ett år på definere stillingen, sier Saltvik som håper og tror at stillingen vil bli godt mottatt i fotballkretsen.
AP170828 - Vi har brukt ett år på definere stillingen, sier Saltvik som håper og tror at stillingen vil bli godt mottatt i fotballkretsen.
VG170827 - Vi skal definere karakteren til det politiske partiet som vi tar sikte på å bygge opp, sier den tidligere geriljakommandanten Carlos Antonio Lozada.
DN170827 - Vi skal definere karakteren til det politiske partiet som vi tar sikte på å bygge opp, sier den tidligere geriljakommandanten Carlos Antonio Lozada.
AA170827 - Vi skal definere karakteren til det politiske partiet som vi tar sikte på å bygge opp, sier den tidligere geriljakommandanten Carlos Antonio Lozada.
DB170823 - Når du opplever noe så traumatisk som at mora di dør når du er 15 år gammel, som mange mennesker dessverre har opplevd, og ingen ønsker å oppleve, så vil det enten definere deg eller ødelegge deg.
AA170822 Forsvareren hans mener imidlertid det er usikkert om det er riktig å definere angrepet som terror.
VG170821 - Vi kan ikke definere modernitet ut fra om man vil samarbeide med MDG, legger han til.
DA170820 Verken lokal kulturplan eller nasjonal kulturmelding bør kun bestå av konkrete målbare milepæler, men begge bør være verdibaserte : Den skal fortelle historien om oss og definere framtidens identitet.
DA170820 Samtidig som vi vil markere viktige historiske hendelser, er det også et behov for å definere Stavangers framtid og identitet, sammen med Rennesøy og Finnøy.
DA170820 Hvem er siddisen, og hvordan vil vi definere oss som storkommune, blir nok et sentralt tema i planen.
DA170820 Arbeidene deres er er ment å inspirere, provosere, glede og forarge, og bidrar like mye til å definere en trend og en tidsånd som hår og klær.
DB170819 I brevet skriver kronprinsessen blant annet at sønnen har en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
AA170816 Moss bruker befolkningsstatistikken for å definere tiltak for å redusere risikoen, som prosjektet « Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier ».
VG170815 Kaptein Christian Grindheim går med på å definere ellevteplasserte Vålerenga som et bunnlag.
NL170815 Landets statsminister ønsket å definere det sekulære som en trussel mot tro.
DB170815 - Jeg er skuffet over at valgkampen blir banalisert ned til spørsmål om å definere norske verdier ut fra vafler og fellesdusj.
DB170815 Det vil si sett som består av sminke som gjør at du kan definere ansiktet ditt, ved å skyggelegge blant annet kinnbein og hake.
DB170814 - Den partilederen som i debatten i kveld greier å definere saken, har gjort en kjempejobb, mener Jan Petersen.
DB170814 Over de siste tjue årene har en rekke bøker blitt skrevet som prøver å ta for seg problemet med å definere hvem man er, fra Chantal Delsols « Icarus Fallen » til Michel Houellebecqs mer nihilistiske bøker og Douglas Murrays « The Strange Death of Europe ».
DB170814 Dette er skaden de patetiske forsøkene på å definere hva som utgjør de norske verdiene kan gjøre.
DA170814 ULLEVAAL STADION ( Dagsavisen ) : For en uke siden skrev vi at de tre kommende kampene ville definere høsten for VIF.
AP170811 De av oss som er aseksuelle og opplever å bli tiltrukket av andre, kan altså gjerne også definere seg som f. eks bifil, heterofil, homofil, lesbisk og så videre.
VG170810 - Jeg ville ikke at dette skulle definere livet hennes.
DB170810 Å se på premiesamling er den enkle måten å definere han som spiller, men den spanske spilleren forandret fotball på grunn av spillestilen.
DB170810 Valgkampen i Norge er i full gang, og så langt ser den ut til å handle om hvem som skal få definere de norske verdiene.
VG170807 - Vi har fått en del henvendelser som vi ikke har fått tidligere, fra unge arbeidstagere med kontrakter hvor stillingene blir kalt « frilans », men hvor det i realiteten er hybridkontrakter som er vanskelige å definere som enten frilans eller et vanlig « arbeidstager og arbeidsgiver»-forhold, sier ungdomsrådsgiver Pål Henriksen Spjelkavik i LO.
DA170806 | Denne uka vil definere høsten for VIF ¶
DA170805 Desto vanskeligere synes Elgort det er å definere Wrights femte, som minner mer om « Scott Pilgrim vs.
DA170804 Da blir det ille at Sp får definere hele Oslos befolkning som en form for elite, sier Kaski.
DA170804 Hvor grensen går for økonomisk lureri er vanskelig å definere , men generelt har jeg ikke sans for Visjon Norge, sier Lundteigen.
AP170804 Beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet sier det er vanskelig å definere hva som er permanent bevæpning ifølge våpeninstruksen.
VG170803 Tajik avsporer debatten ved å snakke om økonomisk politikk, og dermed definere Aps program som norske verdier.
VG170803 Leder Gunn Iren Müller i Foreldreutvalget for grunnskolen ( FUG ) synes det er bra at Rambøll har gjort en jobb for å definere reell størrelse på elevgrupper som lærerne har ansvar for.
SA170802 ) Riktig eller uriktig, Pisa-resultatene er med på å definere en regjeringsperiode som vellykket eller mislykket, og dette var dagen » ¶
DB170802 Smaken er vanskelig å definere .
DB170801 For fansen kan kampen definere sesongen.
DB170801 Realiteten er at det er ikke absolutt alle som opplever et påtrengende og grunnleggende behov for å definere sin fundamentale og konstante identitet på denne måten.
DB170801 Og særlig unge mennesker vil naturlig være opptatt av å definere og forme sin personlige identitet, og finne ut « hvor de hører hjemme » - dels ut fra sine personlige valg, dels basert på å tilegne seg mer bakgrunnskunnskap om kultur og historie.
DB170801 Og også for de som faktisk føler et påtagelig savn etter å « finne seg selv » i en definert identitet ( og som kanskje selv ønsker å definere seg inn i den, men opplever at andre medlemmer av gruppen ikke aksepterer dem ), er det ikke nødvendigvis noen hjelp i omgivelsenes stadig gjentatte budskap om hvor viktig dette er for å bli et fullstendig og fullverdig menneske.
DB170801 Da kan det være behov for noen som sier at på samme måte som det er helt legitimt å definere seg som medlem av en bestemt gruppe, så er det også helt legitimt å utfolde seg som samfunnsborger og som individ uten noen slik merkelapp.
DB170801 At du kan finne fellesskap og tilhørighet i en gruppe som deler en interesse, en talent, en overbevisning, eller et livssyn - uten at dette ene feltet behøver å definere deg eller din identitet.
DB170731 Det er heller ikke å vurdere publikums opplevelse, eller, for « definere at publikum har dårlig smak », for å bruke en annen av Hellelands formuleringer.
DB170730 Bugge forteller at NRK P3 har en gruppe med fem personer som vurderer hva som skal spilles, med innspill fra ungdom, og at en av oppgavene er å speile og definere ung kultur.
DB170729 Den som kommer seirende ut av kampen, kan definere presidentens videre kurs, ifølge USA-ekspert.
DB170729 Bugge forteller at NRK P3 har en gruppe med fem personer som vurderer hva som skal spilles, med innspill fra ungdom, og at en av oppgavene er å speile og definere ung kultur.
AP170729 Det gir stor makt : De kan definere hele markeder og kvele konkurransen.
DB170728 Å definere et hovedmål for norsk helsearbeid kan være en god begynnelse.
VG170727 Lovforslaget utvider riktignok området som kan defineres som grunnleggende samfunnsfunksjoner, men departementene kan selv i en viss grad definere hva som skal omfattes av loven av det som ligger i deres område.
DB170727 La folk få definere seg selv, identitet er ikke en sykdom.
DB170727 Den gir mennesker rett til å definere sitt eget kjønn uten kirurgi, og siden i fjor sommer har 650 personer søkt om å få endret kjønn i passet sitt.
DB170727 Og vi ønsker oss ikke tilbake til en verden hvor det er opp til hvert enkelt land å definere hva det anser som akseptabel oppførsel overfor andre.
DA170727 Et spisested som er litt vanskelig å definere , men som skal få fram den gode følelsen og gi deg en opplevelse, ifølge de to eierne.
DA170726 Hun gikk videre til å definere moderne urban musikk, der har Elvefestivalen rett.
VG170725 - Det er jo å gi råd til kommunen, og blant annet sørge for å definere et nytt elveløp og få vannmassene unna hus, sier Vågane.
AA170725 - Førsteprioriteten vår nå er å definere elveløpet igjen.
AA170725 - Førsteprioriteten vår nå er å definere elveløpet igjen.
VG170724 Tilbudet med lønnede trenere skal selvsagt ikke skille på kjønn, jenter og gutter skal få nyte godt av lønnede spillerutviklere, og vi må heretter definere dem som likestilte fotballspillere.
DB170722 Vi begynner et år i forveien med å definere hvilke spillertyper vi vil se etter, i hvilke posisjoner.
NL170721 Når Hadja Tajik og Hege Storhaug kommer sammen for å definere situasjonen, og for å snakke om løsninger, er det ikke lett å se hvor de to, som « normalt » skulle stå langt fra hverandre, er uenige.
DB170721 Robeyns gir en nyansert redegjørelse for hvordan man kan definere en slik terskel som jeg ikke kan yte full rettferdighet her.
DB170721 Grunnideen er at fattigdomsforskningen har definert en terskel for når man kan sies å være fattig, og at man på tilsvarende vis kan definere hva det vil si å ha nok til å kunne leve et rikt liv.
DB170721 Ett slikt forslag er å definere en rikdomsterskel og konfiskere all rikdom over terskelen.
DB170720 Generelt er vi ikke tilhengere av sensur, og synes ikke at det er bra å definere grenser for kunstnerisk innhold, sier Borch Bugge.
DB170719 Økende forskjeller betyr også at en gruppe i samfunnet får mer makt til å påvirke politikken og definere den politiske debatten.
DB170719 De som bor i disse områdene i dag er bekymret for husene sine, og naboene er bekymret for hva som vil skje med nærområdene deres når utbyggerinteressene får definere byens utvikling.
AP170719 Med sin lekene og humoristiske tilnærming har han vært med på å definere og påvirke sjangeren.
DB170718 Et annet eksempel på dette var når Gudmund Hernes forsøkte å definere Adam Smith som sosialdemokrat.
DA170717 - Vi mener at Venstres stillingsutlysning faller innenfor alle punkter for å definere et arbeidsforhold, bortsett fra lønn som de ikke gir.
VG170712 Bergan føler at hun har fått rom til å definere hvem hun vil være som popstjerne.
DA170712 - Medieomtale, annonsekampanjer og det offentlige ordskiftet kan bygge ned tabuer og myter om overgrep slik at det blir lettere å snakke om det, definere hva man har vært utsatt for, og søke hjelp etter slike hendelser, også når det bare er mistanke om at overgrep kan ha skjedd.
DB170708 Trump begynte, i stedet for å svare direkte på spørsmålet, med å definere ordet.
DA170708 - Da må man definere hva som er sært : om det er sært å gå inn i musikken, se hva som er interessant og prøve å finne ut hvorfor det høres ut som det gjør.
DA170706 - Amandakomiteen vil ikke definere vennskap som et kriterium for inhabilitet.
AA170706 Aurora har, som døpt inn i Den norske kirke i henhold til tanken om det alminnelige prestedømme, også en rett til å definere bruken av kirken selv.
AA170704 Den norske kirke har langt på vei gitt opp å definere kirkemusikk som en særskilt musikalsk sjanger.
NL170703 Organisering : Definere en modell for hvordan arbeidet skal organiseres og gjennomføres på en effektiv måte.
NL170703 Identitet og innhold : Styrke bevisstheten rundt felles interesser, og definere ambisjoner og mål, forankret i næringslivets behov ¶
DN170703 Du kan tjene penger og det går bra, men det er helt klart et uforløst potensial og en oppside for virksomhetene i å definere dette, sier Harket.
DN170703 Arne Harket i Strategic Consulting Group mener bedrifter kan leve godt uten å definere sine fortrinn, men at de da kan ha et uforløst potensial.
DN170703 - Funnene i denne undersøkelsen viser at mange norske virksomheter har en stor oppside i å definere sine konkurransefortrinn, sier Arne Harket, grunnlegger av Strategic Consulting Group.
DA170702 VIF skal ut i en ny bortekamp de må håndtere hvis vi fortsatt skal definere dem inn i medaljekampen.
VG170701 - Det ordet får du definere .
VG170701 - Homofile og lesbiske er en minoritet, og det gjør fort at man ubevisst begynner å definere det heterofile som det normale.
DB170701 Friheten til å definere egen seksuell identitet er nedfelt i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, som verner retten til personlig autonomi.
VG170630 Resultatene i kvaliken vil i stor grad definere denne RBK-sesongen og være Kåre Ingebrigtsens eksamen.
BT170630 Jeg reiser tilbake i tid og prøver å finne det øyeblikket eller den hendelsen som muligens kan definere eller forklare situasjonen som jeg våkner opp til hver morgen.
DN170629 Uber - som er verdens kanskje mest kjente delingsapp for transporttjenester - har utfordret det norske monopolet ved å sette nye drosjer på veiene uten å definere dem som drosjer.
DB170629 Mangfoldet blant jentene er stort, men fellesnevneren er retten til å definere sitt et liv, uten å bli ansvarliggjort og kneblet for illusjonen om skammen som påføres familien eller miljøet.
AP170629 Den ser tilbake mot den kalde krigen, da DIA offentliggjorde en rekke rapporter i serien « Sovjets militære makt », som forsøkte å definere konturene av rivaliseringen mellom de to stormaktene.
AP170628 - Jeg vil definere vårt prosjekt som enkelt, nøysomt og sosialdemokratisk.
VG170626 Nå venter to svært viktige kamper - som fort kan komme til å definere resten av sesongen for Tor Ole Skullerud og hans menn : Borte mot Lillestrøm og hjemme mot Kristiansund.
SA170626 En vanlig måte å definere tortur på, er denne : « Tortur betyr at en offentlig tjenestemann eller en annen statlig aktør bevisst utsetter et menneske for alvorlig fysisk eller psykisk lidelse for å tvinge frem en tilståelse eller informasjon, for å straffe, bryte ned eller diskriminere.
NL170626 Dermed er nordboerne selv nødt til å definere regionens identiteter og framtider.
DA170626 - Vi må fortsette å yte motstand, og definere våre egne ressurser.
SA170625 Forviklinger : « Identitet er vanskelig å garantere », og lar seg snaut nok definere .
DB170625 Denne rettigheten er ikke noe Norge kan definere slik det passer oss.
VG170622 - Det kan nok være krevende å definere den forskjellen.
NL170621 TIL er en sterk kulturbærer av nordnorsk fotballtradisjoner - og jeg er helt på linje med Skjalg Fjellheim om at nå får eierne definere seg inn eller ut og gi klubben rom til å ta ny sats.
DB170619 Han ønsker ikke å definere kalorier som gode og dårlige, fordi det er snakk om matvarene som er gode og dårlige.
DB170619 - EN KALORI ER EN KALORI : Professor Svein Olav Kolset ved Universitetet i Oslo mener man ikke kan definere kalorier som gode og dårlige.
VG170618 Men å definere noe som typisk norsk er ikke lett.
DB170616 Det er ikke en « god muslim » eller « god kristen », det er bare om å gjøre å være et godt menneske og ikke definere deg som noe spesifikt for å prøve å passe inn.
AA170616 Flere av de forhold jeg nevner - som bidrar til å definere barnevernsinstitusjonene som noe utenom « vanlige hjem », er ikke til å komme utenom, men det gjelder slett ikke alle.
AA170616 En rekke forhold bidrar til å definere barnevernsinstitusjonene som noe utenom « vanlige hjem ».
BT170615 Ofrene og etterkommerne fikk definere hva som var rettferdighet.
DA170614 - Det var nødvendig å definere dette oppdraget noe nærmere.
DB170611 I mellomtiden får vi klare oss med « Unforgettable », som kommer til å definere sommeren for en del av oss, på grunn av det skjøre, halvt sungne vers-refrenget til sremmurden.
DA170611 Slik er « Demon Box » en mer personlig ladet fortelling om hvordan fortida på uoversiktlig vis kan definere nåtidige hendelser og relasjoner, ikke ulikt det Syversen også utforsket i filmen « Det som en gang var ».
VG170610 Milan Kundera er tsjekkeren som emigrerte til Frankrike på 1970-tallet, og som etter den tid har vært med på å definere den særegne, mellomeuropeiske eksillitteraturen.
DB170610 - Om vi har mange kjøpere under åtte millioner, synes vi er vanskelig å definere .
AA170607 - Men elefanten i rommet er fortsatt å definere hva man mener når det gjelder grøntarealene, sa Waage.
DN170606 I lørdagens DN advarer Kathrine Barrios mot å definere manglende kjønnsbalanse i teknologibransjen som et problem.
DB170606 Retninger innen radikalfeminismen har gjort menn til hovedfienden, og ikke minst brukt media til å svartmale mannen og søkt å definere ham som en voldelig overgriper eller også som en umoden stakkar uten evne til å kommunisere eller ha omsorg for andre.
DA170605 - Det er ikke jeg som skal definere hva andre mennesker med andre utgangspunkt skal føle seg diskriminert av.
DA170602 - Hvordan vil du definere Ruben Östlunds humor ?
VG170601 Hvordan vi skal inndele et land vil definere landet vårt over tid.
NL170531 Derfor er vitenskapsfolk bedre egnet til å definere iskanten enn politikerne.
AP170531 Norge tilhører pinlig nok gruppen av land som offentlig lar være å definere den systematiske nedslaktingen av det armenske folk i årene 1915 til 1923 som et folkemord.
DB170530 IBÖ forfekter det de kaller « etnopluralisme », et ståsted de forsøker å definere som å ivareta menneskelig mangfold, og som en motstand mot rasisme, men som i realiteten koker ned til motstand mot både innvandring, mot påstått islamisering og - dette er verdt å merke seg - mot påstått amerikanisering, alt sammen definert som trusler mot mangfoldet.
VG170529 - Vår innstilling har vært at hvis man søker jobb så har man ikke rett til å definere selv hvilke arbeidsoppgaver man skal utføre og ikke.
VG170528 - Vil Champions League-deltagelse definere om denne Rosenborg-sesongen er vellykket ?
AP170526 - På dette området har de allierte fortsatt mye ugjort når det gjelder å definere og bli enige om veien videre.
VG170525 Tre dager etter angrepet i Manchester, der hittil 22 mennesker er bekreftet omkomne etter at Salman Abedi sprengte seg i luften etter en Ariana Grande-konsert, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til VG at terroristene ikke skal få definere livene våres.
FV170525 Den skulle definere deres sesong.
SA170524 Selvidentitet ( evne til å definere hvem du er ) i ¶
SA170524 Den skulle definere deres sesong.
DB170524 Helseministeren burde be Nasjonal sikkerhetsmyndighet om deres vurdering og definere dette som samfunnskritisk infrastruktur, sier han.
BT170524 Selvidentitet ( evne til å definere hvem du er ) ¶
BT170524 Den skulle definere deres sesong.
BT170524 Den skulle definere deres sesong.
AP170524 Selvidentitet ( evne til å definere hvem du er ) ¶
AP170524 Den skulle definere deres sesong.
AP170524 Den skulle definere deres sesong.
DN170522 Men først og fremst må byggherren, offentlig som privat, stille krav og definere hvordan de vil ha det, mener Ulseth.
DA170522 Men først og fremst må byggherren, offentlig som privat, stille krav og definere hvordan de vil ha det, mener Ulseth.
AP170522 Men først og fremst må byggherren, offentlig som privat, stille krav og definere hvordan de vil ha det, mener Ulseth.
VG170521 Han utdypet at uttalelsen var rettet mot radikal islam, men la til « Men det er vanskelig og definere .
DB170521 CNN meldte på forhånd av talen at Trump skal tydeliggjøre at USA ikke er i krig mot islam, men vil istedet definere kampen mot terroristgrupper som en « kamp mellom det onde og det gode ».
DB170520 Og nettopp derfor, selv om det er juli og august og Rosenborgs kamper i Europa som vil definere sesongen - og bare Champions League er godt nok, til nød Europa League, et tredje strake The Double vil være en skuffelse i Trondheim - gis ikke Kåre Ingebrigtsen og laget tid til å forberede seg på det som skal komme.
VG170519 Et sted på veien sluttet frasen « våre kristne og humanistiske verdier » å være primært en etisk rettesnor, og ble i stadig økende grad en rettesnor i kampen for å definere hva det vil si å være norsk.
AA170519 Han representerer en helt ny type idolisering i en tid der antall treff på YouTube, og streamingtall, i større grad er med på å definere hvem som blir de nye store musikkidolene.
DB170518 Som med alt annet her i verden er det viktig å definere behovet før man kjøper.
AA170518 Ifølge Castaner var Macrons første budskap til ministrene at den nye regjeringen ikke vil la seg definere av politiske merkelapper, og at politisk bakgrunn ikke skal forhindre « intelligente » løsninger for Frankrike.
NL170517 Jeg ville ikke at sykdommen skulle definere meg og ta fullstendig over livet mitt.
VG170516 Likevel var begge forsiktige med å definere forholdet.
VG170516 Ved å definere seg selv som en ideell organisasjon har tysk-norske Peer Salström-Leyhs stiftelse kunnet motta mange hundre millioner kroner fra felleskassen og samtidig sluppet å betale skatt.
AA170516 Når jeg via dette er med på å definere trøndernes og næringslivets syn, og i tillegg har tråkket på mine egne verdier, synes jeg at en presisering er på sin plass.
AA170516 Denne kunstneriske friheten er med på å definere oss som europeere.
NL170515 Deretter til kultur : Kan statssekretæren definere hva som var typisk samisk kultur da loven trådte i kraft ?
BT170515 Og over tid så vil det valget også definere kulturen og hvilke typer som passer inn og hvilke som ikke gjør det.
VG170514 å snakke om dette og dermed definere temaet.
DN170514 Preben Carlsen i Trigger ønsker ikke å gå i detaljer på hverken hva det tidligere pr-byrået nå skal definere seg som eller hvilke konkrete endringer som gjøres i selskapet, før lanseringen av det nye konseptet skjer ved månedsskiftet.
DN170514 Preben Carlsen i Trigger ønsker ikke å gå i detaljer på hverken hva det tidligere pr-byrået nå skal definere seg som eller hvilke konkrete endringer som gjøres i selskapet, før lanseringen av det nye konseptet skjer ved månedsskiftet.
DB170513 Og måten vi velger å definere virkeligheten på har en tendens til å bli en selvoppfyllende profeti.
VG170512 - Jeg synes det er vanskelig å definere her og nå.
VG170511 Hun ( Brigitte Macron ) vil selv bli med på å definere sine oppgaver. (...
VG170510 Samtidig må enhver majestet definere seg selv og kongerollen inn i sin samtid.
DB170510 At Thompson skal definere norsk oljepolitikk er det heldigvis ikke flertall for i Stortinget, og vil heller ikke bli en del av regjeringens politikk, forklarer Søviknes.
SA170509 mai spiller Sandnes Ulf fem kamper som kan definere sesongen.
AP170509 mai spiller Sandnes Ulf fem kamper som kan definere sesongen.
VG170507 Du må definere deg selv som spiller på nytt : « Hvem er jeg ?
VG170507 - Må definere seg selv på nytt ¶
DN170507 Foodora bruker Facebooks verktøy til å definere hvem som bor i områdene Foodora-syklistene leverer mat til, og forsøker å treffe disse med tilbud og annonser.
DA170507 - Ikke som i de andre filmene, der utenforskapet er veldig tydelig, enten det er folk vi som samfunn definerer ut, eller som selv velger å definere seg ut av fellesskapet.
DA170506 Han har endret fransk politikk for alltid ved å bryte de etablerte blokkformasjonene, og definere en sentrumspolitikk, sier Gallardo.
DA170505 Arbeidsplassene, naturen og kulturen vår Det er det som er med på definere landet vår (...
SA170504 - Jeg vil ikke definere situasjonen som kritisk, ikke ennå, men det er klart det er synd at vi ikke får inn data fra dette området i denne perioden, sier assisterende generalsekretær i NAAF, Bo Gleditsch, i en pressemelding.
DB170504 La oss definere mobilbetaling i butikk sånn her : Å bruke mobilen i stedet for bankkort eller kontant.
DB170504 At ingen kan få definere hvem du er.
BT170504 Meldingen skal tross alt definere norsk kulturpolitikk det neste tiåret, i en urolig, flerkulturell og omskiftelig verden.
DB170503 Aung San Suu Kyi har ikke ansvar for overgrepene, men for å definere en politisk løsning.
VG170502 mai vil ikke bare definere de neste 5 årene, men sannsynligvis de kommende tiårene i landet vårt, sa den 39-årige presidentkandidaten til de svært mange oppglødde oppmøtte.
VG170501 mai vil ikke bare definere de neste 5 årene, men sannsynligvis de kommende tiårene i landet vårt, sa den 39-årige presidentkandidaten til de svært mange oppglødde oppmøtte.
VG170501 I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.
DA170501 I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.
DA170501 I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.
AP170501 I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.
AA170501 I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.
AA170501 Bakke mener det er altfor tidlig å snakke om at mandagens kamp kan definere sesongen.
FV170430 Bakke mener det er altfor tidlig å snakke om at mandagens kamp kan definere sesongen.
DB170430 Et tankekors at Mette-Marit gis en framtredende posisjon i å definere hva litteratur er.
DB170430 Det er et tankekors at Mette-Marit gis en framtredende posisjon i å definere hva litteratur er og hvorfor den betyr noe.
SA170429 Bakke mener det er altfor tidlig å snakke om at mandagens kamp kan definere sesongen.
BT170429 Bakke mener det er altfor tidlig å snakke om at mandagens kamp kan definere sesongen.
AP170429 Bakke mener det er altfor tidlig å snakke om at mandagens kamp kan definere sesongen.
AA170428 La oss slutte å definere mennesker etter blader og reklamer, vi må begynne å se litt dypere inn.
BT170427 De ønsker at KrF skal « arbeide for at lovverket skal definere ekteskapet som en forpliktende samlivskontrakt mellom en mann og en kvinne, og sikre at barn så langt det er mulig får vokse opp med en mor og en far ».
DB170425 - Donald er en mester til å spille spill, han starter et hvert spill ved å definere reglene, og en av de tingene han selv har sagt er, « Jeg slår ikke først.
DB170422 At noen av oss skal få lov til å juridisk definere seg utenfor de to kjønnene vi i dag opererer med, påvirker ikke min K eller din M i passet.
DA170422 Opprinnelig hadde programkomiteen foreslått et vedtak om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ), uten å definere når målet skulle nås.
VG170421 I brevet påpeker NAV at de forvalter lovverket som Stortinget har vedtatt, og at det er lovteksten i paragraf 14-5 i folketrygdloven som medfører at medmor må definere seg som far.
VG170421 Jeg gleder meg til se hvordan Støre og Giske skal definere hva som er land og hva som er by.
DB170421 Da blir spørsmålet : Hvem er ansvarlig for at de fikk definere stemmen til hele Norge i flyktning- og asylspørsmål ?
AP170421 Samtidig forsøker han å definere Røst ut av Lofoten, gjennom påstander som « dette området ligger lengst fra selve Lofoten-området ».
AP170421 På Arbeiderpartiets landsmøte i dag, nærmere 16 år senere, forsøker Jonas Gahr Støre å definere Røst ut av Lofoten.
VG170420 Kommentar Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på to store prosjekter som skal definere hans regjering.
VG170420 Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på to store prosjekter som skal definere hans regjering.
AA170420 For å kunne sammenligne prisene på en mest mulig presis og rettferdig måte valgte vi imidlertid å definere et minimumsbehov som var likt for alle.
AP170419 For skulle Støre klare å vippe KrF over til samme side som Senterpartiet, har han vunnet en kamp om sentrum som kan definere hvem som styrer i Norge i lang tid fremover, minst åtte år.
VG170418 Han mener tilfellet er å definere som trafikkfarlig.
BT170418 I deres religion er han en av de store profetene, men det er jo galt at det er dem som skal definere kristen tro ». 18.
SA170412 - Jeg ser fram til en svært åpen, oppriktig og ærlig samtale, slik at vi bedre kan definere de amerikansk-russiske relasjonene framover, sa Tillerson.
DN170412 - Jeg ser fram til en svært åpen, oppriktig og ærlig samtale, slik at vi bedre kan definere de amerikansk-russiske relasjonene framover, sa Tillerson.
AA170412 - Jeg ser fram til en svært åpen, oppriktig og ærlig samtale, slik at vi bedre kan definere de amerikansk-russiske relasjonene framover, sa Tillerson.
DN170411 - Da må vi jo først definere hva som er ufornuftig ?
DB170411 Hvem er så vi til å definere hva disse menneskene er ?
AP170409 Så er det ikke min oppgave å definere på hvilken måte denne trusselen kan vise seg.
AP170409 Det er en større sannsynlighet for et angrep, men vi skal aldri la terroristene få definere oss.
AP170409 - Ikke la terroristene definere oss ¶
DB170407 Samtidig går Zidanes mannskap inn i en svært viktig toukersperiode som kan definere suksess eller fiasko.
AP170407 Bydelene skal få utvidet myndighet til selv å gi flere serveringssteder lengre åpningstid i det bydelene velger å definere som sitt lokale sentrum.
AP170407 Vi står urokkelig på at terroren aldri skal definere oss, sier justisministeren fredag kveld.
DA170406 Men kanskje man må definere hvor lenge en slik situasjon varer.
DB170405 Trump begynner, i stedet for å svare direkte på spørsmålet, med å definere ordet.
AA170405 De store framskrittene innen medisinsk teknologi gjør at det som var overlatt til « naturen » bare for noen år siden, nå har gjort oss i stand til å definere hvem som skal få leve opp eller ikke.
VG170404 UDI-direktør Frode Forfang kunngjør nå at de har besluttet å definere provinsene Helmand og Nangarhar som « generelt utrygge ».
VG170404 Hvis det riktige hadde vært å definere flere områder som utrygge, hadde vi landet på det.
DA170404 Men når vi tenker etter er det i møtet med de fenomenene de to kunstnerne fremstiller at vi gis mulighet til å konfrontere og definere oss selv.
AA170404 Ifølge VG har UDI besluttet å definere provinsene Helmand og Nangarhar som utrygge.
AA170404 Ifølge VG har UDI besluttet å definere provinsene Helmand og Nangarhar som utrygge.
DB170401 Flagget har siden blitt et internasjonalt anerkjent og ikonisk symbol på retten til å selv definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet.
DA170401 Rockheim lar Halvdan Sivertsen være med på å definere sjangeren : « Så snart det er mening mellom tekst og musikk og du vil fortelle noe til folk, uansett sjanger - det er visesang ».
AP170401 - Har dere siden sist lært at det er vanskelig å få folk med på å definere et etablert boligområde som utviklingsområde ?
DB170331 - For meg er det viktig å respektere selvbestemmelsesretten og la andre definere sin egen virkelighet.
DB170331 Det som beveget oss mest, var hvordan han så alle barna og unngikk å definere og korrigere dem.
AP170331 Til syvende og sist er det bare du selv som kan definere hvilken seksuelle orientering du har.
AP170331 Husk at det er du som skal få lov til å definere deg selv.
SA170330 Hvis aktiv dødshjelp blir tillatt i Norge, hvem skal da kunne definere om du er syk nok til å få lov til nettopp dette ?
DB170330 - Jeg ville gjerne at han ikke skulle drive med den virksomheten, men jeg følte det ble gjort for å definere seg ut av informantinstruksen.
DB170330 Ut fra det langsiktige utslippsmålet, som for Sverige er 85 prosent reduksjon i 2045, kan man definere hvor store utslippene kan være underveis.
DA170330 Personer har tydeligvis betydd mer enn kollektivet, og organisasjonen har ikke vært sterk nok til å definere rammene.
DA170330 Smurfeline sliter allikevel litt med å finne sin plass ; mens alle guttesmurfene har et klart formål diktert av navnet, er hun ikke like lett å definere .
DN170329 - I øyeblikk som disse - store vendepunkt i vår nasjonale historie - er valgene vi tar med på å definere vår karakter som nasjon, sa May.
DN170329 - Å hemme USAs evne til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser vil påvirke verdens klimautvikling, men vil ikke definere sluttresultatet, sier WWFs klimasjef Manuel-Pulgar Vidal.
BT170329 - Å hemme USAs evne til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser vil påvirke verdens klimautvikling, men vil ikke definere sluttresultatet, sier WWFs klimasjef Manuel-Pulgar Vidal.
AA170329 - Å hemme USAs evne til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser vil påvirke verdens klimautvikling, men vil ikke definere sluttresultatet, sier WWFs klimasjef Manuel-Pulgar Vidal.
VG170327 Vi tror på demokratiet og frihetsverdiene, og at folk flest selv er i stand til å definere sine egne interesser.
AP170327 Jeg kan begynne med å fortelle om hvorfor noen kvinner ikke vil definere seg som feminister.
AP170327 Hovedsakelig er jeg forundret over hvordan noen ikke kan se for seg hvorfor jevnaldrede ikke vil definere seg som feminist.
AP170327 Hovedsakelig er jeg forundret over hvordan noen ikke kan se for seg hvorfor jevnaldrede ikke vil definere seg som feminist, skriver Michael Brunsæl Brudevold ( 18 ).
AP170327 Hovedsakelig er jeg forundret over hvordan noen ikke kan se for seg hvorfor jevnaldrede ikke vil definere seg som feminist, skriver Michael Brunsæl Brudevold ( 18 ).
DN170326 Hoel mener det er mulig å lage enkle investeringsregler, for eksempel ved å definere at fondet skal følge sammensetningen i etablerte indekser hvor petroleum er unntatt.
DA170326 - Norge, som gjør viktig arbeid for menneskerettigheter, kan definere studenter tydeligere som en utsatt gruppe og stille flere spørsmål rundt studenters og akademikeres rettigheter i bilaterale fora.
VG170324 Pornoen skal ikke definere hva unge skal gjøre eller hvordan de skal se ut, forteller trebarnsmor Kjersti Cecilie Jensen ( 36 ) til VG.
DB170324 Han lar seg ikke definere av kjønnsroller, og går gjerne i både kjole og høye hæler.
DA170324 Vi ser et politisk spill om å definere det norske, der både Senterpartiet og statsministeren kan snakke om sunn nasjonalisme.
BT170324 Det er en del av statsadvokatens fagledelse å definere og kontrollere disse prioriteringene.
VG170322 Jeg er enig med Nordbø at det kan synes uhensiktsmessig å igangsette tiltak for å få mer « høyrehumor », og det kan også være vanskelig å definere og avgrense hva dette innebærer.
DA170322 - Vi kunne aldri ha gjort det uten Martins lederskap, mot og stille insistering på at fortiden ikke skal definere framtiden, sier Blair.
AA170322 " Ser at VG, Dagbladet og NRK har startet et selskap som skal avdekke falske nyheter og samtidig definere hva som er sant og feil i mediebildet.
VG170321 Med en suspendert Therese Johaug, avsløringer om systemsvikt, en retorisk løs kanon av en landslagssjef og en skipresident som ikke er i stand til å definere begrepet « ta ansvar », har mye vært til å grine av denne vinteren.
VG170321 Man må bare først definere hva høyrehumor er.
DB170319 Som voksen har man også mulighet til å sperre for bruk av enkeltapper, samt bestemme sensur i nettleseren Chrome, som å aktivere sikkert søk ( der man unngår nakenhet, vold og lignende ), eller definere hvilket nettsider poden for lov til å besøke.
DB170319 Med funksjonen aktivert kan du gå inn på Smart Lock og definere , for eksempel, de trådløse hodetelefonene dine som « Pålitelig enhet ».
DB170319 Alternativt kan du definere steder, for eksempel hjemmeadressen din, som pålitelig sted, slik at telefonen er ulåst når du er hjemme.
DB170318 Frihet til å handle, frihet til ikke å la seg definere av andres fordommer, frihet til å begjære klisjeene og gi seg hen til dem.
AP170315 rie som fortelles i denne uortodokse oppvekstfilmen, men tittelen er talende nok : det er tre viljesterke kvinner som er de drivende aktørene i denne fortellingen, og selv Mills sitt alter ego, 15-åringen Jamie ( Lucas Zumann ), som introduseres som en mulig hovedperson, lar seg først og fremst definere gjennom dem.
VG170314 Skal politikere definere det, eller er det mine egne følelser som avgjør om jeg føler meg norsk ?
DB170314 Når du vil få behov for sparepengene dine vil nemlig i stor grad definere hvor det er mest hensiktsmessig å plassere pengene dine.
DB170314 Når du skal legge din sparestrategi er det viktig å definere hvor lang sparehorisont du har.
BT170311 Tanken på at samfunnet kan komme til å definere henne som for kostbar når hun blir voksen, er vanskelig å godta.
AP170311 | Hvordan definere kunstnerisk nødvendig vold ?
DB170309 Ethvert forsøk på å definere etnisitet ut ifra avstamming over generasjoner, slik en definisjon som tar avstand fra SSB og flertallet i Brochmann II-utvalgets ståsted gjør, må nødvendigvis bære galt av sted.
AA170308 Dermed er transrettigheter en kvinnekamp, forteller Holst og understreker at det handler om retten til å kunne definere seg selv og sin egen kjønnsidentitet, og respekteres for det.
DN170307 Den registrerer automatisk treningsøkter når du er ekstra aktiv og du kan gå inn i ettertid og definere hva slags trening du gjennomførte i appen.
DN170307 Dommeren peker på vitneforklaringen til Willumsen og juridisk teori som sier hva som skal til for å definere noe som et salg.
AA170307 Mye fint å si om de synspunktene han bringer til torgs, men jeg har lite til overs for at han vil definere uttrykket vekk.
VG170306 Og nettopp som de førnevnte er strategien hos Uber å bli så stor at de får definere spillereglene.
BT170306 Jeg reagerer på at klær skal definere mulighetene til folk.
AA170306 Deltakerne skal også definere vilkårene for støtte til Syria og regionen etter at en politisk løsning er på plass. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Det er gjort forsøk på å begrense aktiviteten i Barentshavet gjennom å definere hvor « iskanten » er, og dermed hvor grensen oljeleting skal gå.
VG170305 - DANSK NÅR DU FØLER DEG DANSK : Alex Sabour synes ikke det er opp til andre å definere om han eller andre er dansk.
DA170305 Det å definere , analysere og tenke politikk i forhold til kjønn - det vil jeg si at feministene har veldig stor makt over.
BT170305 Rundetårn, med sin sentrale beliggenhet, er blitt til et symbol på byen og er med på å definere byrommet den står i.
VG170304 Men det er etter min mening altså ikke mediene som skal definere disse verdiene.
DB170304 Man må definere seg selv på nytt.
AP170304 Det er lett å problematisere - ja, også latterliggjøre - de som prøver å definere norsk kultur.
AP170304 Det er lett å problematisere - ja, også latterliggjøre - de som prøver å definere norsk kultur.
SA170302 Tomteselskapets oppgave er ikke å definere overordnete parkdrag i byutviklingen, det er bystyrets ansvar.
DA170302 Verhoeven smører tjukt på med tynne strøk av lummer uro og hendelser som vekker like deler avsky og nysgjerrighet, som en gåte som skal løses selv om du tidlig aner at løsningen er opp til betrakteren å definere .
DA170302 Det som det finnes minst empirisk grunnlag for å definere som norsk, er kristendommen, mener SV-politikeren.
VG170301 Det egentlig problematiske er at han uten å selv definere hva han legger i begrepet, og uten å ville stille i debatt for å forklare det, uttrykker en generell bekymring for det som ikke er « etnisk norsk ».
DB170301 Å skille ut en kapitalklasse for særegen skattlegging er oppskriften på uheldige vridninger i økonomien og et stort byråkrati i skattedirektoratet, som vil jobbe med å definere hva en robot er.
DB170228 » - Han vil føle seg ydmyket av en film som skal definere ham.
DB170228 Mor hadde makten til å definere hva som var barnets beste i det enkelte tilfellet.
VG170227 Kommer det egentlig noe godt ut av å forsøke å definere hvem som er « etnisk norsk » ?
VG170227 Debatt Kommer det egentlig noe godt ut av å forsøke å definere hvem som er « etnisk norsk » ?
AA170227 Å prøve å definere norsk kultur er som å vifte med en fyrstikk på et dynamittlager.
DB170226 » Du må stå opp for deg selv, forsvare deg selv, beskytte deg selv mot dem som ønsker å definere deg som noe annet enn den du selv vet du er.
DB170226 Et samfunn der ledere vil grab them by the pussy og lage lange grensemurer, hvor brunostgjengen vil holde barn i fengsel fordi de er født i feil land og er svarte, samtidig som de aldri vil tillate barn som er født i riktig land å noengang definere seg som noe annet enn svart.
DA170226 - Noen ganger er det alt ; hvordan sollyset treffer veggen i rommet, lukten av gress, en smak jeg ikke kan definere , nære venner og familie, skrivestundene der jeg glemmer tid og rom - andre ganger er det ingenting.
DB170225 Det er omtrent like enkelt som å definere kjønn, skrev han da noen andre spurte.
DB170225 - Jeg tror de aller, aller fleste av oss, helt intuitivt og uten store problemer, klarer å definere med en presisjonsgrad på 99 prosent hvem som er og hvem som ikke er etnisk norske.
AP170223 Det sies at det ikke er mulig å definere postmodernismen.
DB170220 Dette er likevel en avsporing fra debatten om hvem som skal få lov til å definere seg som kvinne.
DB170219 Hvordan skal man ellers definere ord som « irritert » og « morsom » ?
DB170218 Det er vanskelig å vite hva Toje selv legger i begrepet, siden han ikke tar seg bryet med å definere det nærmere.
BT170218 Selv skriver han « Jeg tror de aller, aller fleste av oss, helt intuitivt og uten store problemer, klarer å definere med en presisjonsgrad på 99 % hvem som er og hvem som ikke er etnisk norske.
BT170218 I debatten som har rast i etterkant, særlig på Akerhaugs Facebook-side, har han og hans meningsfeller gjort sitt beste for å slippe å definere begrepet.
BT170218 Det er omtrent like enkelt som å definere kjønn ».
BT170218 Selv skriver han « Jeg tror de aller, aller fleste av oss, helt intuitivt og uten store problemer, klarer å definere med en presisjonsgrad på 99 % hvem som er og hvem som ikke er etnisk norske.
BT170218 I debatten som har rast i etterkant, særlig på Akerhaugs Facebook-side, har han og hans meningsfeller gjort sitt beste for å slippe å definere begrepet.
BT170218 Det er omtrent like enkelt som å definere kjønn ».
DB170216 Hvor mye zoom du vil ha, kan du definere med en bryter nederst på skjermen.
VG170215 * Britene ville definere sin egen innvandringspolitikk, uavhengig av EUs kompromisser og avtaler.
DB170215 Å definere bort kvinnen og mannen er ikke veien å gå.
DB170214 Kritikerne av Linde mener hun likevel burde tatt avstand fra en praksis de fleste vil definere som kvinnefiendtlig.
DB170214 Derfor er dette en storm som har dyp resonans i det amerikanske politiske system, en resonans som vil definere Trumps presidentskap.
BT170214 Grensen mellom ikke-kommersiell og kommersiell surrogati er også vanskelig å definere .
AP170214 Grensen mellom ikke-kommersiell og kommersiell surrogati er også vanskelig å definere .
AP170214 Grensen mellom ikke-kommersiell og kommersiell surrogati er også vanskelig å definere .
AA170214 For å legitimere denne politikken, ble den allmenne oppfatning om at samene var de opprinnelige beboere av området angrepet, og man etablerte makt ved å definere sin « egen » historie.
AP170213 Grensen mellom ikke-kommersiell og kommersiell surrogati er også vanskelig å definere .
AP170213 Grensen mellom ikke-kommersiell og kommersiell surrogati er også vanskelig å definere .
AP170211 - Det har jeg lurt på mange ganger, og det er veldig vanskelig å definere .
DB170209 « Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde.
SA170208  Skulle dette bli vedtatt i Stortinget, trenger man ikke lenger å definere seg selv som kvinne eller mann i passet.
DB170208 - Det må bli opp til politiet og definere overgrep og graden av dette med tanke på denne hendelsen.
DB170208 Husk bare å definere standardkontoen for oppretting av kontakter på den nye telefonen også, så slipper du å gjøre alt dette på nytt.
DB170208 Ved CAIS kan kvinnen selv være med å definere hvilken risiko hun ønsker å ta og om hun vil beholde kjønnskjertlene i magen.
AP170208 Butikk-kjedene må hele tiden praktisere den vanskelige kunsten med å tilby det forbrukerne vil ha, og har samtidig stor makt i å definere hva som inngår i nordmenns handlevogner.
AP170208 « Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde.
AP170208 Skulle dette bli vedtatt i Stortinget, trenger man ikke lenger å definere seg selv som kvinne eller mann i passet.
AA170208 Skulle dette bli vedtatt i Stortinget, trenger man ikke lenger å definere seg selv som kvinne eller mann i passet. ( ©NTB ) ¶
AA170208 " Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde.
VG170206 Svaret på hva som er det, blir stadig vanskeligere å definere .
VG170206 Et resultat av alle disse timene, dagene, helgene og årene er det omgivelsene vil definere som suksess.
VG170206 Aps programkomité åpner også for å innføre en tredje kjønnskategori, slik at man ikke lenger trenger å definere seg selv som kvinne eller mann i passet, skriver NRK.
DB170206 Men her tar verken Toje bryet seg med å definere hva som kreves for å være etnisk norsk eller høyde for at innvandringen kan begrenses ved politiske vedtak.
BT170206 Dermed vil man ikke lenger trenge å definere seg selv som kvinne eller mann i passet.  ¶
BT170206 Arbeiderpartiets programkomité åpner for at man ikke lenger skal trenge å definere seg som kvinne eller mann i passet og at det åpnes for en tredje kjønnskategori.
AA170206 Dermed vil man ikke lenger trenge å definere seg selv som kvinne eller mann i passet.
AA170206 Et resultat av alle disse timene, dagene, helgene og årene er det omgivelsene vil definere som suksess.
DB170204 Betyr det at jeg skal definere alle nordmenn, deg inkludert, som ufordragelige ?
DN170201 DN-kommentator Eva Grinde mener DNB bør definere seg som bank, ikke teknologiselskap.
DB170201 Men det er ikke lett å se hvordan storsamfunnet skal greie å definere et kulturbegrep som forener alle nordmenn og som skiller oss fra andre nasjoner og kreve at innvandrere tilpasser seg dette.
DB170201 - Da jeg møtte denne livskrisen, kjente jeg veldig på at jeg trenger å definere hva som er meningen med livet for meg, sier hun.
BT170201 Norske menn mener at en veltrent kropp kan være med å definere god helse.
SA170127 - De vil bli utfordret til å definere sine tre egne verdier som de står for.
BT170127 - De vil bli utfordret til å definere sine tre egne verdier som de står for.
AP170127 - De vil bli utfordret til å definere sine tre egne verdier som de står for.
BT170124 Det blir ikke utvekslet mer kultur av at man nekter å definere au pairens plikter som arbeid.
DN170123 Problemet for SEC blir imidlertid ifølge avisen å definere når et selskap er pliktet å avsløre et cyberangrep.
AP170121 Hvis vi prøver å definere oss selv, vil vi oppleve at enhver definisjon kommer til kort.
AP170121 Det er ikke enklere å definere en nasjons, en kulturs eller en sivilisasjons identitet.
DB170120 - Deres stemme og drømmer vil definere USAs framtid.
BT170120 Som Müller sier : Man skal ikke definere populister på deres velgere, men på hva populistene sier, og etter hvert hva de gjør.
DB170119 - Jeg liker å definere meg selv som en som kjemper på banen.
DB170119 Han sier at det ikke lukta brent og at han ikke klarte å definere hva det kunne være.
AP170119 - Hvordan blir hans 100 første dager og hvilke saker kommer til å definere dem ?
DB170118 I slike tilfeller er det derfor viktig å minne om at det heller ikke er én enkelt lytter som kan definere hva som var innholdet eller intensjonen i hva andre sa ; det som må legges til grunn, er en slags plenumsforståelse for hva som er en naturlig tolkning.
DB170118 For det andre : Den som sier noe, har ikke enerett på å definere hva det var som faktisk ble sagt.
DB170117 Vi må definere måten vi ønsker å spille på.
DB170117 Han har ingen trenerutdanning, og vil ikke definere hvilken rolle han eventuelt kunne tenke seg.
AP170117 - Jeg skal ikke definere når situasjonen er god nok.
AA170117 Alt fra klassisk street stil til abstrakte fantasifigurer til ting som knapt lar seg definere .
SA170116 Selv om Lene er svært interessert i interiør, og snapper med seg ideer fra både reiser og interiørmagasiner, klarer hun ikke helt definere sin egen stil.
SA170116 Skal vi først definere fin fotball, er det for meg den som evner å forsvare seg med kløkt, men samtidig ta stor risiko i angrepsspillet.
FV170116 Skal vi først definere fin fotball, er det for meg den som evner å forsvare seg med kløkt, men samtidig ta stor risiko i angrepsspillet.
BT170116 Selv om Lene er svært interessert i interiør, og snapper med seg ideer fra både reiser og interiørmagasiner, klarer hun ikke helt definere sin egen stil.
BT170116 Skal vi først definere fin fotball, er det for meg den som evner å forsvare seg med kløkt, men samtidig ta stor risiko i angrepsspillet.
AP170116 Selv om Lene er svært interessert i interiør, og snapper med seg ideer fra både reiser og interiørmagasiner, klarer hun ikke helt definere sin egen stil.
AP170116 Skal vi først definere fin fotball, er det for meg den som evner å forsvare seg med kløkt, men samtidig ta stor risiko i angrepsspillet.
AP170115 Torbjørn Røe Isaksen tok forrige uke i Aftenposten til orde for en bred debatt for å definere det fremste av norsk kunst og kultur gjennom historien. 3rd-party-bio ¶
AP170115 Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet mener en kulturkanon er vanskelig å definere fordi det alltid vil være et skille mellom kunstuttrykk folk flest synes er av kvalitet i dag, og verkene som huskes i ettertid.
DB170114 Aftenposten tok seg litt seinere bryet med å definere ordet : « Klikkhore er betegnelsen på en journalist eller et nettsted som jager lesere og oppmerksomhet ved å konstruere pirrende titler som ikke har forankring i virkeligheten ».
FV170113 Marius har alltid hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
FV170113 - Juridisk sett har selv de kongelige en rest av privatliv, men Marius Høiby kan like lite som alle oss andre, definere seg inn og ut av offentligheten, sier advokat og ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas til NTB.
SA170112 Hun skriver også at Marius alltid har hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom : ¶
SA170112 Vanskelig å definere
SA170112 I sitt åpne brev skriver Mette-Marit at Marius har alltid hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
DN170112 Vanskelig å definere
DN170112 I sitt åpne brev skriver Mette-Marit at Marius har alltid hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
DB170112 « Marius har alltid hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
DB170112 Marius har alltid hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
AP170112 Marius har alltid hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
DB170111 Den pågående kampen mot kurdiske PKK vil også definere landet.
DB170110 Det har kostet, og jeg skal prøve å definere det videre når jeg skal prate om Cappelen, sier Jensen.
DB170110 Det har kostet, og jeg skal prøve å definere det videre når jeg skal prate om Cappelen.
DB170110 ETTERLYSER UNDERLAG : Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet ber bilbransjen definere bedre hva de garanterer.
DB170110 - Det er ikke godt nok bare å garantere, men bilprodusentene må også definere hva de garanterer.
AP170110 Si ;D-innlegg : Ingen av oss har noen forutsetninger for å definere andres kjønn.
AP170110 Ingen kan definere andres kjønn ¶
AP170110 For Unge Høyre er det naturlig at man i 2017 også burde gi folk muligheten til å definere eget kjønn i eget pass.
AP170110 Det er heller ingen av oss som har noen forutsetninger for å definere andres kjønn.
AP170110 Si ;D-innlegg : Ingen av oss har noen forutsetninger for å definere andres kjønn.
DB170108 Bare om å skape en slags utopi i det små, der sjampanje og instant-nudler er naturlige følgesvenner og ambisiøse menn og kvinner finner sammen for å definere sin egen virkelighet.
DB170107 Jeg har aldri følt meg så låst, så ute av stand til å definere min egen og min datters framtid.
DN170106 Man kan også definere hvordan høyttaleren er plassert, om det er i et hjørne, midt på en vegg eller midt i rommet, slik at lyden blir tilpasset.
DB170106 Hvordan skal man definere hvem som skal med under ordningen ?
DB170105 I et lite og ganske ensartet land som Norge er det kanskje ikke alltid så lett å definere hvem som er elite og hvordan den opptrer.
DB170105 For eksempel : Henrik Ibsen bodde 27 år i utlandet, er han egentlig norsk nok ? 3 ) Er det virkelig politikernes ansvar å skulle rangere og definere hva som er bra og dårlig kultur ? 4 ) En kulturkanon blir så å si umulig å avgrense i tid.
DB170105 1 ) At den offentlige norske stat skal definere hva som er norsk kultur, som en slags objektiv sannhet, et direktiv ovenfra, er rett og slett en elendig idé. 2 ) Listas symbolverdi vil per definisjon være ekskluderende.
AP170104 Videre er tanken om at staten skal definere « det beste av norsk kultur » også mulig å kritisere, blant annet fordi den bærer preg av en i overkant statisk tilnærming til kulturproduksjon.
AP170104 Høyres programkomité tar til orde for at å definere norsk kulturs viktigste skatter på en toppliste.
AP170104 Morten Strøksnes mener det er merkelig at Høyre skal definere en kulturkanon, når kulturen er i evig endring.
AP170104 Morten Strøksnes mener det er merkelig at Høyre skal definere en kulturkanon, når kulturen er i evig endring.
AP170104 Torbjørn Røe Isaksen tok i Aftenposten til orde for en bred debatt for å definere det fremste av norsk kunst og kultur gjennom historien.
AP170103 Det er ikke fornuftig å la leveregler noen har valgt å pålegge seg selv, få definere samfunnet for alle andre.
AP170102 Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet understreker at det til alle tider har vært vanskelig å definere hva et kristent land er.
SA170101 Vanskelig å definere
SA170101 Han mener at treningsavhengighet er et begrep som er vanskelig å definere , men at det i hovedsak faller inn under psykologisk avhengighet.
FV170101 Vanskelig å definere
FV170101 Han mener at treningsavhengighet er et begrep som er vanskelig å definere , men at det i hovedsak faller inn under psykologisk avhengighet.
BT170101 Vanskelig å definere
BT170101 Han mener at treningsavhengighet er et begrep som er vanskelig å definere , men at det i hovedsak faller inn under psykologisk avhengighet.
AP170101 Vanskelig å definere
AP170101 Han mener at treningsavhengighet er et begrep som er vanskelig å definere , men at det i hovedsak faller inn under psykologisk avhengighet.
AP161227 Den blir fort for vanskelig å definere på områder som virkelig teller.
AP161219 - Jeg er skuffet over at han bare vil vurdere å definere undervisningsbegrepet.
BT161217 Slik får forfatterne fortsette å definere sin egen moral, arrogant og ufølsomt.
AP161108 EUs finansministre er nå enige om at nullskatt ikke er nok til å definere et land som et skatteparadis.
AP161108 EUs finansministre er nå enige om at nullskatt ikke er nok til å definere et land som et skatteparadis.
AP161104 Vil dere definere dere selv som kjendiser ?
AP161030 At det er en slags kolonialistisk måte å definere musikk på, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen, som har vært sjef for festivalen i 11 år.
AP161030 - På den tiden hadde man behov for å lage en markedstag for å selge musikk de ikke viste hvordan de skulle definere , for å si det enkelt.
BT161024 - Som jeg sier, det er ikke opp til meg å definere .
AP161018 Alt i alt håper jeg å finne noen tøffe folk som kan være med på å definere hva Norge og nordmenn skal være fra 2016 og inn i fremtiden.
DA161013 M3 er selve ikonet på kjøreglede, og alle M3-generasjonene har vært med på å definere merkevaren BMW gjennom de siste 30 årene, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør hos den norske BMW-importøren.
AP161005 Jeg vil postulere at også vi kan være i faresonen, for befolkningen begynner også å definere « oss » mot « dem ».
AP161005 En slik avstand skapes eksempelvis ved å definere IS kun som en politisk terrororganisasjon uten religiøs tilknytning.
SA160930 Spillerne må selv definere et maksbeløp de kan tape, men maksimalt 20.000 kroner.
AP160930 Spillerne må selv definere et maksbeløp de kan tape, men maksimalt 20.000 kroner.
AP160929 Det handler like mye om å definere og omdefinere seg selv, om syklusene vi går gjennom.
BT160916 Kanskje tenker han tilbake på tiden da en gjeng norske spillere uten det mange ville definere som naturlige talenter, havnet blant verdens beste nasjoner.
AP160903 Stephen Hawking : Sykdommen skal ikke definere meg som menneske ¶
SA160816 Men de forslagene som ligger gjemt der, vil medføre at barn som rapporterer om mobbing og trakassering i fremtiden vil stå uten rettssikkerhet mot en skole som velger å definere bort et problem.
AP160808 Her har vi valgt øyeblikkene der alt kanskje ikke gikk som smurt, eller hendelser som har vært med på å definere Øya som festival på andre vis. 1.
AP160717 Men det er en kamp å ikke la andres blikk definere hvem du er.
SA160714 Vi stiller høye krav, og det er en klar sammenheng - desto mer prosjektet vil definere byen, desto strengere krav stiller vi.
AP160624 Denne krisen er også en sjanse til å finne opp samarbeidet på nytt, foreta en omstart, definere hva Den europeiske union egentlig skal være.
AP160621 - Først må han definere hva som skulle være en bedre EØS-avtale.
AP160619 At dette mesterskapet kan definere hele hans karrière.
DB160615 Framfor alt vil det være meget krevende å definere , og praktisere, et regelverk som skiller akseptabel norsk tro fra den som kan fordømmes og etterlates pengelens.
SA160524 Vi skal definere rollene slik at spillerne vet hva de skal bidra med, sier Högdahl.
AP160524 Vi skal definere rollene slik at spillerne vet hva de skal bidra med, sier Högdahl.
AP160504 Avvisningen av Donald Trump var basert både på inntrykket av milliardæren som en klovnete realitystjerne og på ideen om at de politiske elitene ville definere utfallet av valgkampen i begge partier.
DN160503 « Vi skal tydelig definere posisjonene vi skal vinne, hva vi skal gjøre mer av og hva vi bør gjøre mindre av », skrev administrerende direktør Olav T.
DN160502 « Vi skal tydelig definere posisjonene vi skal vinne, hva vi skal gjøre mer av og hva vi bør gjøre mindre av », skrev Sandnes på kanalens intranett.
AP160502 Som om det ikke passet inn i vårt samfunn å definere unge gutter på denne måten ?
SA160423 Derfor handler det en god del om makt, om hvem som får definere hva som skal tros, menes og tolkes.
SA160423 Den norske kirke gjorde en betydelig feil på 1970-tallet, da den forsøkte å definere en løsning på homofilispørsmålet.
SA160420 Hun mener det er vrient å definere denne type atferd som enten positiv eller negativ, når grensene mellom jobb og fritid viskes ut.
AP160420 Hun mener det er vrient å definere denne type atferd som enten positiv eller negativ, når grensene mellom jobb og fritid viskes ut.
AP160418 Jeg føler meg ikke komfortabel med å definere meg som hverken mann eller kvinne, men ser heller på meg selv som en god ( eventuelt dårlig ) miks av begge deler og alt mulig annet.
AP160415 Uansett hva som skjer - og sannsynligheten er fortsatt enormt mye større for at Hillary Clinton blir demokratenes presidentkandidat - vil Sanders ha lykkes i å definere store deler av debatten samtidig som han har tvunget sin motstander til å innta en mer radikal politisk kurs frem mot valget i november.
AP160412 Museene er med på å definere hva som er relevant og viktig i samfunnet, og er derfor også interessante steder å oppsøke for turister som ønsker å bli kjent med landet de besøker, mener kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Kulturrådet.
AP160406 Samtidig opplever jeg at flere setter spørsmålstegn ved egen tilværelse, uten nødvendigvis å definere seg som kristne, sier ateist Theodor René Carlsen ( 18 ).
FV160405 Hun mener derfor det er helt umulig å definere noen klar grense på det.
AP160404 For oss er dette først og fremst invitasjon til regionale politikere til selv å sette seg i førersetet og definere retningen for egen region.
AP160331 En liste kan fungere dersom den hjelper deg til å definere drømmene dine og du klarer å konkretisere og realisere handlinger i etterkant.
AA160331 En liste kan fungere dersom den hjelper deg til å definere drømmene dine og du klarer å konkretisere og realisere handlinger i etterkant.
AA160331 En liste kan fungere dersom den hjelper deg til å definere drømmene dine og du klarer å konkretisere og realisere handlinger i etterkant.
AP160315 Skulle Trump bli partiets kandidat må han etter hvert definere hvordan dette alt henger sammen, men foreløpig ser vi bare konturene.
AP160315 Den som best klarer å definere utfordringene som velgerne står ovenfor, er også den som setter premissene for en valgkamp.
SA160314 La oss først definere hva vi mener med småspising : Med småspising mener vi ikke at du til enhver tid putter ting i munnen som du ikke engang tenker over at du spiser.
BT160314 idretten kan buekorpsene både være identitetsskapende og gir umiddelbar adgang til å kunne definere seg som « ekte bergenser » - noe som kan være viktig for kanskje særlig minoritetsbarn.
AP160314 La oss først definere hva vi mener med småspising : Med småspising mener vi ikke at du til enhver tid putter ting i munnen som du ikke engang tenker over at du spiser.
AP160313 Disse elevenes behov kan ikke definere fraværsreglene for alle elevene.
BT160305 De borgerlige famler fortsatt rundt i forsøket på å definere en blå feminisme som rommer noe mer enn liberale selvfølgeligheter.
AP160304 Hans strategi lørdag er enkel å definere .
AP160222 Det er også et problem hvordan man skal definere den såkalte Nusrafronten, sier hun.
SA160221 Akkurat hvilken stil hun selv har, synes hun er vanskelig å definere .
BT160221 Akkurat hvilken stil hun selv har, synes hun er vanskelig å definere .
AP160221 Og hvis mediene svarer at det ikke er deres oppgave å definere og karakterisere folk, hvem har da gitt dere retten til å definere Storhaug som islamkritiker ?
AP160221 Og hvis mediene svarer at det ikke er deres oppgave å definere og karakterisere folk, hvem har da gitt dere retten til å definere Storhaug som islamkritiker ?
AP160221 hvem har da gitt dere retten til å definere Storhaug som islamkritiker ?
AP160221 Akkurat hvilken stil hun selv har, synes hun er vanskelig å definere .
AP160219 - Med min bakgrunn er den viktigste tematikken likevel å definere hva Forsvarets personell skal gjøre, i en gitt situasjon.
AP160218 På spørsmål om hun ikke tror på muslimer som står opp mot ekstreme muslimer og internt jobber for å definere islam på sin måte, svarer hun at det ikke er de som dominerer.
AP160218 †" Hvis man skal sette opp regler om hvem som skal være utenfor og innenfor akseptabel islam, hvem skal definere det ?
AP160218 Det er en helt annen turnering som vil definere 2016 for Zlatan Ibrahimovic.
AP160216 Før vi vet ordet av det, spør vi pasientene om de opplever å måtte eliminere ( på toalettet ), om de kan definere sin livsverden ( hvordan de har det ), eller redegjøre for sitt særtrekk ved behov ( om de for eksempel er sultne ).
AP160215 Det er en helt annen turnering som vil definere 2016 for Zlatan Ibrahimovic.
AP160211 Vi må styrke offeret til å tørre å snakke om det og ikke vente til man kan definere det som mobbing.
AP160211 Hvis et barn sier at « jeg blir mobbet », så tenker jeg at vi ikke skal bruke så lang tid på å definere om det er mobbing eller ikke.
AP160211 Hun er ikke så opptatt av å definere hva som er mobbing og ikke, hvor grensen går.
AP160211 - Hvis et barn sier at « jeg blir mobbet », så tenker jeg at vi ikke skal bruke så lang tid på å definere om det er mobbing eller ikke.
AP160210 Dette er også noe som fremheves i dagens litteratur om verdiledelse og verdistyring - her er mantraet at det er ledelsens oppgave - deres rett - å definere verdiene.
AP160210 - Hvis folk vil være med å definere og forme den virkeligheten de er en del av må de øve en form for motmakt og stille spørsmål.
AP160130 - Siviløkonomen fra Lausanne, Sveits, og Harvard Business School, Boston, kunne kanskje definere : Hvordan er fordelingen mellom børs og katedral, på det indre plan ?
AP160126 Gjenbosetting hviler på nasjonal lovgivning og er således for nasjonalstaten å definere .
AP160121 Først og fremst er det umulig å definere det å velge Real Madrid som feil.
SA160112 Flere av kvinnene som ble intervjuet, klarer hverken definere hvilket land overgriperne kommer fra, hvilket språk de snakket, hva de hadde på seg eller hvor gamle de var.
AP160112 - Avslutningsvis brukte jeg samme søkemotor, og søkte på hele reisen uten å definere mellomlandinger selv for å kunne sammenligne prisene.
AP160112 Hvis slike enkelthendelser får lov til å definere den generelle debatten, har vi ett problem.
AA160112 - Avslutningsvis brukte jeg samme søkemotor, og søkte på hele reisen uten å definere mellomlandinger selv for å kunne sammenligne prisene.
AP160109 Din beskrivelse av begrensninger tyder på at din arbeidsgiver har gått litt langt i å definere stillinger som « særlig uavhengige » og unnta dem fra overtidsreglene.
SA160106 Administrerende direktør i IFI Bjørg Owren har, sammen med 20 leverandører av gulv, maling og tapet, forsøkt å definere trender fram mot 2017, og å forstå hva vi forbrukere vil ønske å kjøpe mer av.
AP160106 Administrerende direktør i IFI Bjørg Owren har, sammen med 20 leverandører av gulv, maling og tapet, forsøkt å definere trender fram mot 2017, og å forstå hva vi forbrukere vil ønske å kjøpe mer av.
DA160104 Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur.
DA160104 - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur, sier Sivertsen.
DA160104 Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur.
DA160104 - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur, sier Sivertsen.
DA160104> - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur, sier Sivertsen.