SA160525 Det handler om å vise at det går an ! skriver de to i sitt debattlinnlegg på NRK.
BT160525 Det handler om å vise at det går an ! skriver de to i sitt debattlinnlegg på NRK.
AP160525 Det handler om å vise at det går an ! skriver de to i sitt debattlinnlegg på NRK.