VG170913 Han var åpenbart trent på debattformatene , kortslipt og tydelig.