FV160224 Etter tre måneder skal testdataene analyseres, i denne forbindelsen vil det også foregå et datautvekslingssamarbeid med Transportøkonomisk Institutt.
BT160224 Etter tre måneder skal testdataene analyseres, i denne forbindelsen vil det også foregå et datautvekslingssamarbeid med Transportøkonomisk Institutt.