AA171013 - Finland vil få rabatt tilsvarende 10 millioner tonn CO2 , påpeker han.
VG171012 Solberg-regjeringen har uttrykt store ambisjoner om at Norge skal bli ledende på fanging og lagring av CO2 og flere oljegiganter er med på laget.
VG171012 - Eneste mulighet for Norge til å nå målene i Paris-avtalen, er å få til fangst og lagring av CO2 fra vår industri.
DN171012 ¶ En hybridbil er like energieffektiv som en hydrogenbil, men den avgir CO2 , skriver forfatterne.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen av 509 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2 .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket I stedet gikk de rødgrønne inn for en « månelanding 2.0 » : Fullskala rensing av CO2 fra en annen utslippskilde.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Forskere har klart å gjøre CO2 om til en stein ¶
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
AA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DN171002 Til sammen kan det bli fjernet opptil 1,5 millioner tonn CO2 pr år fra disse anleggene, som så skal sendes med skip til Vestlandet for lagring.
DN171002 Statoil får med seg Shell og Total på laget når selskapet skal lagre CO2 fra industrien på norsk sokkel fra 2022, et milliardprosjekt med statlig støtte.
DN171002 Staten planlegger et storstilt prosjekt for fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik, et Yara-anlegg i Porsgrunn og avfallsanlegget på Klemetsrud, opplyses det.
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2 , går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2 , går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
NL170928 Det er blant annet lagt inn strenge krav til hvor mye Co2 som kan slippes ut.
NL170928 I tillegg er skogen fornybar, lagrer CO2 og kan bidra til å erstatte fossil energi.
DN170928 Vi kan være innovative, bruke strøm fra land, injisere CO2 og så videre. 4 ) Hvis du hadde snakket sånn på kaffebar på Frogner, ville du blitt kjeppjaget av sinte MDGere.
DN170928 Det var enorme mengder CO2 vi kvittet oss med i Utsiraformasjonen.
VG170927 Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.
DB170927 Kort sagt er det modeller som forsøker å beregne hvor mange tonn CO2 vi kan slippe ut hvis vi skal nå klimamålene fra Parisavtalen, som forplikter oss til å holde den globale oppvarmingen « godt under to grader » sammenliknet med 1990-nivået.
DN170925 ¶ Vårt poeng er ganske enkelt at utslipp av CO2 fra forbrenning av olje produsert fra norsk sokkel ikke har noen større forurensende effekt enn forbrenning av olje fra andre steder i verden, skriver artikkelforfatterne.
DB170920 Økt nivå av CO2 i atmosfæren fører til at havet blir både surere og varmere.
NL170919 De totale utslippene er beregnet til å utgjøre 420.000 tonn CO2 og ca 2.900 tonn NOx per år.
DB170916 Karbonbudsjettet - hvor mye CO2 vi kan slippe ut i atmosfæren uten å krysse grensen for irreversible, selvforsterkende og katastrofale klimaendringer - er kanskje brukt opp allerede om fem år.
DN170915 HFK-gasser brukes til luftkjøling og i kjøleanlegg over hele verden, og noen av de gassene er flere tusen ganger sterkere enn CO2 .
DA170915 * Kutte utslipp og skape vekst i industrien med ny teknologi og fangst og lagring av CO2 .
DN170914 I tillegg har kaldere vann evne til å ta opp mer CO2 enn varmere vann.
DN170913 Hvis vi nå utsetter eller forsinker de nødvendige kuttene av CO2-utslipp blir fremtidige generasjoner nødt til å trekke ut mer enn ti ganger så mye CO2 når vi kommer til neste århundre.
DN170913 Beløpet indikerer hva det vil koste hvis vi skal belage oss på å bruke teknologi for å trekke CO2 ut av atmosfæren - de såkalte NETs ( Negative Emissions Technologies ).
NL170912 Jeg vet ikke om de 4000 tonnene inkluderer redusert opptak av CO2 i vegetasjon som blir ødelagt, så for å illustrere proporsjonene har jeg nedenfor laget et enkelt overslag over dette.
NL170912 I følge Europakommisjonens Joint Research Centre ( http://bit.ly/2wTTd3r ) er utslippene av CO2 fra kraft generert fra kull 900.000 tonn CO2 per produsert terrawatt time.
NL170912 I følge Europakommisjonens Joint Research Centre ( http://bit.ly/2wTTd3r ) er utslippene av CO2 fra kraft generert fra kull 900.000 tonn CO2 per produsert terrawatt time.
NL170912 Hvis det ødelagte arealet har et CO2-opptak som svarer til det globale gjennomsnittet, vil reduksjonen av opptak i vegetasjon på grunn av dette tenkte vindkraftanlegget være 17 tonn CO2 per år.
NL170912 Hvis denne kraften erstatter kull i Europa, vil kraftverket redusere de europeiske utslippene med 234.000 tonn CO2 per år.
SA170911https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Utslipp : 49 g/km CO2 . 4,8 mg/km NOx ¶
SA170911 Utslipp : 49 g/km CO2 . 4,8 mg/km NOx ¶
NL170911 Hvor kan denne myrjorda komme fra ? - og hva skjer når denne blir eksponer for luft annet enn å slippe ut storemengder CO2 .
DB170911 SV stiller krav til Ap og Sp om en forpliktende plan om kutt av 330 millioner tonn CO2 neste fire år.
DB170911 Men : - Vi sier nei til avgiftsøkninger for dem som ikke har et alternativ til bilen, sier Vedum, som også er opptatt av å bruke skogen aktivt til å binde opp CO2 . 3 hjertesaker : ¶
BT170911https://www.bt.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Utslipp : 49 g/km CO2 . 4,8 mg/km NOx ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Utslipp : 49 g/km CO2 . 4,8 mg/km NOx ¶
VG170908 Vil du ha lavere CO2 utslipp, så slutt å fly !
VG170907 Vi må anerkjenne at det er bevist at å fore atmosfæren vår med enda mer CO2 ikke er en smart eller god handling.
NL170907 Dessuten legges ikke vindmølleparker i myrer, men fortrinnsvis på åsrygger bevokst med lyng og mose som binder lite CO2 .
NL170904 Enorme søppelberg vil akkumuleres, og produksjonen av vindmøllene genererer betydelige mengder CO2 .
NL170904 Dette fotavtrykket inkluderer alt CO2 som slippes ut fra forbrenning av norskprodusert olje og gass.
NL170904 Det er primært dette som bestemmer hvor mye CO2 som slippes ut fra en enhet netto produsert energi.
DB170904 Arbeidet med en forpliktende plan for kutt av minst 3 millioner tonn co2 må påstartes ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris Vi bygger nytt i treverk, som samler CO2 , sier arkitekten.
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris Vi bygger nytt i treverk, som samler CO2 , sier arkitekten.
VG170901 * CO2-utslippet for august-bilsalget er historisk lavt : 82 gram, godt under det politiske målet om 85 gram CO2 i snitt fra nybilsalget i 2020.
DA170901 I tillegg vil det i fremtiden innføres høyere Co2 avgifter.
AA170901 30 000 tonn karbon, tilsvarende 109 000 tonn CO2 .
DB170831 Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) kan nå rapportere at utslipp for alle nye biler solgt i første halvår i år er 86g co2 per km.
DB170831 Gjennomsnittsbilen i daglig trafikk på våre veier er kjøpt i 2006, og utslipp for nye biler den gang var 177g co2 per km.
AA170830 Samtidig står transport for nær en fjerdedel alle utslipp av CO2 i Norge og verden.
NL170828 Dersom MDG i stedet for å avvikle petroleumsnæringen i stedet fulgte to andre spor som forskning og utvikling av lavutslippsteknologier og andre teknologier for reduksjon av CO2 ved å kreve økte økonomiske ressurser til disse to formålene, har partiet for øvrig noen programforslag som bør vurderes.
DB170828 DEKKES MED PLANTER : Alle husene dekkes med grønne planter, som skal absorbere co2 og produsere oksygen.
DB170828 Beregningene arkitektene har gjort, viser at plantene vil absorbere 10 000 tonn co2 årlig - og produsere 900 tonn oksygen.
VG170826 Norge er nå verdens syvende største eksportør av CO2 .
DA170823 Ifølge avisen Independent, mener 97 prosent av forskerne i FN at det er klimagasser som CO2 som står bak klimaendringene.
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OMrvw/Det-er-god-klimapolitikk-a-bygge-ut-skognaringene--Leiv-L-Nergaard Den mest nærliggende måten å gi skogslageret av CO2 forlenget lagringstid på, er å øke bruken av trevirke i anvendelser med lang levetid.
DN170811 Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
DA170809 SV : Vil delta i en regjering som kutter utslippene i Norge kraftig i neste stortingsperiode, og lanserte for noen dager siden en plan som kan kutte utslippene med fem millioner tonn CO2 over fire år.
DN170807 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
DN170807 En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.
DN170807 Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 per innbygger.
AA170807 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
AA170807 En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.
AA170807 Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 per innbygger.
DB170806 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
DB170806 En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.
DB170806 Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 per innbygger.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/wqoJA/Farre-barn-gir-storst-klimaeffekt Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/wqoJA/Farre-barn-gir-storst-klimaeffekt En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 pr. person, ifølge Energi og Klima.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/wqoJA/Farre-barn-gir-storst-klimaeffekt Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 pr. innbygger.
DB170805 Norges ekstreme oljeutvinning fikk klar effekt for klimaet : 17 milliarder tonn CO2 har blitt utvunnet på norsk sokkel så langt, og omtrent 15 milliarder tonn ligger stadig under bakken.
DN170803 ¶ En hybridbil er like energieffektiv som en hydrogenbil, men den avgir CO2 , skriver forfatterne.
DN170802 Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av « rene » dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2 .
AA170802 Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av « rene » dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2 .
AA170802 Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av « rene » dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2 .
NL170731 I dag sendes den med hundrevis av trailere som slipper ut klimafiendtlig CO2 og sliter ned veiene med de negative virkninger også dette har på miljøet.
DB170731 Innen 2100 kan konsentrasjonen av CO2 bli så høy at den reduseres med 21 prosent.
DB170731 I tillegg trekker Brannen fram andre, utrolige scenarier - som at mer CO2 i atmosfæren vil redusere menneskers kognitive evner.
DB170728 Vi snakker litt om matkasting, subsidierer elbiler og bygger sykkelveier, mens vi ignorerer at norsk olje og gass påfører verden nesten ti ganger mer CO2 hvert år enn all annen aktivitet i hele Norge.
DB170728 Dersom alle fossile reserver som allerede er « utviklet » - altså som er i ferd med å utvinnes i dag - blir tømt, så er vi allerede over 1000 milliarder tonn CO2 .
AA170728 - Bastholm og MDG ønsker å ta skogen ut av bruk ved å innføre en streng vernepolitikk, men gjør ingenting for alt det trevirket som råtner og som slipper ut CO2 i dag, sier han. ( ©NTB ) ¶
NL170726 Hovedgrunnen er bruk av fossile energikilder som øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.
DB170725 Norsk oljebransje har sluppet moralske påbud, og eksporterer olje og gass tilsvarende en halv milliard tonn CO2 i året, og det skal vi gjøre i hundre år til, synes både regjeringen, Ap og Senterpartiet.
AA170725 Vi har i alt kvittet oss med 40.000 kilo CO2 , sier han.
AA170725 Og så vi har blitt kvitt alle aggregater og CO2 .
DB170723 Da spares miljøet for 1.900 tonn CO2 , opplyser gründeren til Finansavisen.
AA170719 - Når det vokser mer skog, så tas det også opp mer karbondioksid ( CO2 ), sier Skjærli, som ser dette som en anerkjennelse av skog som klimatiltak.
AA170719 - Gjødsling gir en positiv klimaeffekt ved at trærne binder mer CO2 fra lufta.
AA170718 Bedrifter må betale for hvert tonn CO2 de slipper ut.
DB170716 Slik degradering står for utslipp omtrent 1 milliarder tonn CO2 årlig.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL.
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL. | - Frekt og pinlig ¶
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
AA170715 Kineserne produserer mest CO2 , delvis fordi de forsyner resten av verden med så mange varer.
AA170715 Hver nordmann slipper ut nærmere 10 tonn CO2 i gjennomsnitt.
DB170713 De siste tretti årene er det blitt stadig sikrere at jordens klima er alvorlig truet av dette fossile brenselet som har CO2 som et uunngåelig sluttprodukt.
DB170713 For eksempel koster det for industrien under 50 kroner per tonn CO2 som slippes ut, mens kostnaden for verdenssamfunnet ved utslippene anslås av forskjellige aktører til å ligge mellom noen hundre kroner til mange tusen per tonn.
VG170708 I EU koster det nå rett over 5 euro å slippe ut et tonn CO2 , ifølge kvotebørsen EEX.
VG170708 Ett alternativ er en global skatt på karbonutslipp, et påslag for hvert kilo eller tonn CO2 som slippes ut.
DA170704 I overgangen til lavutslippssamfunnet vil oljesektoren bli en hovedutfordring for politikerne, i og med at den er den største kilden til utslipp av CO2 i Norge.
AA170704 Det gjennomsnittlige utslippet fra de nye bilene er 78 gram CO2 per kilometer.
DN170630 Statoil får jobben med å se om det er mulig å pumpe CO2 ned i formasjoner under Nordsjøen, som staten håper på.
DN170630 Likevel har Stortinget fortsatt ambisjoner om å få til en såkalt verdikjede for CO2, og dagens prosjekt handler om å fange CO2 fra utslippskilder i konvensjonell industri på Østlandet, frakte gassen med skip for injeksjon i en formasjon i Nordsjøen.
DN170630 Likevel har Stortinget fortsatt ambisjoner om å få til en såkalt verdikjede for CO2 , og dagens prosjekt handler om å fange CO2 fra utslippskilder i konvensjonell industri på Østlandet, frakte gassen med skip for injeksjon i en formasjon i Nordsjøen.
DN170630 - Tanken er å føre CO2 fra skip over til tanker på land, og så videre i rør på havbunnen til injeksjonsbrønner i formasjonen øst for Troll-feltet, sier Isaksen.
AA170630 Ved mottaksanlegget vil CO2 pumpes fra skipene til tanker på land, før den sendes i rør på havbunnen til en eller flere injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet på norsk sokkel.
AA170630 Utredningen av lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri.
AA170630 Utredningen av lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri.
AA170630 Målet med prosjektet er å fange CO2 fra tre landbaserte industrianlegg på Østlandet og transportere CO2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Norge.
AA170630 Målet med prosjektet er å fange CO2 fra tre landbaserte industrianlegg på Østlandet og transportere CO2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Norge.
AA170630 Lageret Statoil skal utrede vil ha potensial til å ta imot CO2 fra både norske og europeiske utslippskilder, og blir verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere industrielle kilder.
AA170630 Lageret Statoil skal utrede vil ha potensial til å ta imot CO2 fra både norske og europeiske utslippskilder, og blir verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere industrielle kilder.
AA170630 - Fangst og lagring av CO2 ( CCS ) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Parisavtalen, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil, i en pressemelding.
DN170628 ¶ Kraftsektoren i Kina står i dag for utslipp av tre milliarder tonn CO2 .
DA170628 Vi lagde en bil som gikk på Co2 .
AA170628 På havbunnen mener Tajik at Europas CO2 kan lagres.
AA170628 Først må vi ha CO2 å lagre, og først må vi ha noen som vil lagre CO2 , sier han.
AA170628 Først må vi ha CO2 å lagre, og først må vi ha noen som vil lagre CO2, sier han.
AA170628 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik lover at partiet igjen skal satse på et europeisk lager for CO2 i Nordsjøen om de kommer i regjering.
AA170628 - Det vil være meningsløst å starte i den enden - før vi har noe CO2 å lagre.
AA170626 Bruk av kull til strømproduksjon, oppvarming og industri er en hovedkilde til utslipp av klimagassen CO2 . ( ©NTB ) ¶
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-far-klimakritkk--Det-er-ikke-slik-man-lager-budsjetter-623755b.html Til sammenligning er Oslos klimamål å kutte 836.000 tonn CO2 innen 2020, halvparten av Oslos klimagassutslipp.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-far-klimakritkk--Det-er-ikke-slik-man-lager-budsjetter-623755b.html I år er det budsjettert å kutte 165.000 tonn CO2 med dette tiltaket og utslippskutt i produksjonen av fjernvarme.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html Mellom det mest konservative anslaget og det mest optimistiske er det en forskjell på over 480.000 tonn CO2 for å nå det politiske målet.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html Det vil si at Oslo må slippe ut 836.000 tonn mindre CO2 enn vi gjør i dag om bare tre år.
AP170621 Mellom det mest konservative anslaget og det mest optimistiske er det en forskjell på over 480.000 tonn CO2 for å nå det politiske målet.
AP170621 Det vil si at Oslo må slippe ut 836.000 tonn mindre CO2 enn vi gjør i dag om bare tre år.
NL170616 Som CO2 i atmosfæren, kjenner marin forsøpling ingen grenser.
FV170615 Voss-vann på skinner betyr 7000 færre vogntog på svingete innlandsveier og 20.000 tonn mindre CO2 i lufta.
DN170615 I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739.000 tonn CO2 .
DN170615 I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2 .
DN170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
AA170615 I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739.000 tonn CO2 .
AA170615 I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2 .
AA170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
NL170609 ¶ Gass vil være en viktig del av klimaløsningen, for gass som brennes slipper nemlig ut halvparten så mye CO2 som kull.
NL170609 Gass vil være en viktig del av klimaløsningen, for gass som brennes slipper nemlig ut halvparten så mye CO2 som kull.
VG170602 USA er verdens nest største utslippsnasjon av CO2 , og det blir umulig å nå målsettingen fra Paris uten amerikansk medvirkning.
DB170602 Det oppsiktsvekkende i lederartikkelen fra WSJ var at Kina ikke har noen forpliktelser til CO2 utslipp før i 2030.
DB170602 USA har faktisk kutta sine CO2-utslipp de siste årene, mens Norge som det eneste landet bortsett fra Bulgaria har fortsatt å øke våre, mens norsk olje- og gasseksport forårsaker en halv milliard tonn CO2 i utlandet hvert år.
NL170601 Det er en uforsvarlig politikk å først tillate ei utbygging som gir gigantiske utslipp av CO2 og så i ettertid bruke utslippa som påskudd for økt kraftutbygging for å rette opp skadevirkningene.
AP170601 Det produserer rundt 20 prosent av landets strømforsyning og slipper ut over 30 millioner tonn CO2 i året.
VG170531 Samtidig er det dramatisk hvis verdens nest største utslippsnasjon av CO2 ikke lenger vil ta globalt ansvar.
SA170531 Gass slipper ut rundt halvparten CO2 sammenlignet med kull.
FV170531 Gass slipper ut rundt halvparten CO2 sammenlignet med kull.
DA170531 Stortingsvedtaket ga byrådet i Oslo tro på at det kunne bli fattet en beslutning om å investere i et fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2 ved Klemetsrudanlegget, allerede i løpet av inneværende år.
DA170531 Forbrenning av avfall ved anlegget, fører til enorme utslipp av CO2 , også i nasjonal sammenheng.
AA170531 De finner at omsetningskravet i Norge øker de globale utslippene med henholdsvis 90.000 og 700.000 tonn CO2 i året mer enn om drivstoffet var laget av olje fra Nordsjøen ¶
DN170530 IEA tilrår at Norge bør satser på å videreutvikle arbeidet med fangst og lagring av klimagassen CO2 .
DB170526 Europeiske toppledere har brukt ukas møter med Trump til å snakke varmt om Parisavtalen, som har som mål å bremse den globale oppvarmingen ved å begrense utslippene av klimagassen CO2 .
AA170526 Europeiske toppledere har brukt ukas møter med Trump til å snakke varmt om Parisavtalen, som har som mål å bremse den globale oppvarmingen ved å begrense utslippene av klimagassen CO2 .
DA170523 Det har gitt en akkumulert energieffektiviseringsgevinst på nærmere 1,57 TWh siden fondets opprettelse ( 1982 ) og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80.000 tonn CO2 siden 2008.
DA170523 Det er beregnet at det har spart til sammen 1,57 TWh energi siden opprettelsen ( =ca 15 prosent av Oslos energibruk ), og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80 000 tonn CO2 siden 2008 ( litt under 7 prosent av Oslos utslipp ).
DN170522 Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
DN170522 | Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
DN170522 Norske byggeplasser, som i dag slipper ut store mengder CO2 , kan enkelt bli nesten utslippsfrie, ifølge en ny rapport.
DN170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DN170522 En fersk rapport viser at det slippes ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig.
DA170522 | Byggeplasser slipper ut 420.000 tonn CO2
DA170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DA170522 En fersk rapport viser at det slippes ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig.
DA170522 Bildetekst tb142605 : Byggeplasser slipper ut store mengder CO2 og Nox.
AP170522 | Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
AP170522 Norske byggeplasser, som i dag slipper ut store mengder CO2 , kan enkelt bli nesten utslippsfrie, ifølge en ny rapport.
AP170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
AP170522 En fersk rapport viser at det slippes ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig.
AP170522 Byggeplasser slipper ut store mengder CO2 og Nox.
VG170519 Ved at norske bilister fylte palmeoljebasert biodrivstoff på tanken, førte det til klimagassutslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt sett i 2016, viser utregninger fra SV, som VG har ettergått.
VG170519 Regjeringens klimakutt i Norge har gitt økte utslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt. på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt.
VG170519 på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt.
VG170519 * 1 Modell for utslipp fra Miljødirektoratet ( se side 6 ) viser at 175,5 millioner liter palmeoljeprodukter tilsvarer utslipp et sted mellom 520.000-790.000 tonn CO2 .
DB170518 Vi har flere ganger kommentert at bilavgiftene i dag er basert på kunstig lave oppgitte utslipp for de komponentene som er relatert til CO2 og NOx-utslipp.
AA170518 Les hele regnestykket i SSBs notat : Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017 ¶
NL170516 Kostnadsbesparende og økte inntekter for næringslivet, bedre kvalitet for kundene og betydelig redusert CO2 utslipp til atmosfæren.
SA170515 Utslipp : 197 g/km CO2 . 11 mg/km NOx ¶
AP170515https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-Mercedes-AMG-E43-En-svart-kraftig-familiebil-10130b.html Utslipp : 197 g/km CO2 . 11 mg/km NOx ¶
AP170515 Utslipp : 197 g/km CO2 . 11 mg/km NOx ¶
DB170514 Skal vi unngå 1,5 graders oppvarming, har vi fem år igjen før « karbonbudsjettet » for utslipp av CO2 til atmosfæren er brukt opp.
VG170512 Argumentene er mest garnityr til den virkelig gode motforestillingen : Utslipp av CO2 .
DN170511 Departementet vil innføre en progressiv avgiftskomponent for CO2- utslipp for motorsykler med registrerte CO2-utslipp med en sats på 630 kroner per gram CO2 per km for utslipp over 75 gram og 800 kroner per gram over 140 gram.
DN170511 Bildet viser rør som frakter CO2 , men disse har ellers ingenting med forfatterens arbeid å gjøre.
DN170510 Tallene er imidlertid omtrent 2,5 ganger høyere enn typegodkjenningsverdien, som for disse to bilene ligger på henholdsvis 37 og 48 gram CO2 per kilometer.
DN170510 Ifølge Transportøkonomisk Institutt vil den med et typisk norsk bruksmønster slippe ut 30 prosent mindre CO2 enn en tilsvarende bensin- eller dieselbil.
DN170510 En ladbar hybrid med 50 kilometer rekkevidde ble reelt målt til å slippe ut om lag 50 prosent mindre CO2 enn en tilsvarende bensin- og dieselbil.
DB170509 Med de riktige tiltakene kan Norge både redusere egne utslipp av CO2 og samtidig skape nye framtidsrettede arbeidsplasser.
AA170509 Alger, gjær og bakterier omdanner avfall fra havbruk og CO2 fra smelteverk til mat, fôr og biodrivstoff.
AP170507https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Usammenhengende-fra-Frp-620683b.html Samtidig er partiet « kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter », og slår fast at det er mot særnorske avgifter på for eksempel CO2 .
AP170507 Samtidig er partiet « kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter », og slår fast at det er mot særnorske avgifter på for eksempel CO2 .
AA170505 Geotermiske kraftverk gir heller ikke helt fornybar energi, og forurenser i form av både CO2 og svovelgass. ( ©NTB ) ¶
DB170504 Snittet så langt i år er lave 87 gram CO2 per kilometer, mens dette tallet ble 93 gram i april.
DB170502 - Jeg vil også ha med Donald Trump for å fortelle han litt om hvor mye CO2 skader livet i havet.
DN170426 Statlige Gassco tildeler konseptstudier for skipstransport av CO2 . illustrasjonsfoto.
DN170426 Gassco har fått i oppdrag av OED å utrede skipstransport av CO2 fra fangstanleggene til lager.
DN170426 Foretaket har nylig tildelt kontrakt for videre studier av fullskala fangst av CO2 til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara, og skal etter planen inngå kontrakt med lageroperatør før sommeren, opplyses det.
DN170426 Det statlige norske gasstransportselskapet Gassco har tildelt konseptstudier for skipstransport av CO2 til Larvik Shipping og Brevik Engineering, ifølge en melding onsdag.
DN170426 Deretter skal CO2 føres i rørledning ut til et lager under havbunnen i Nordsjøen.
DN170426 - Videre studier av transport av CO2 er et viktig bidrag i arbeidet med å realisere et fullskalaanlegg for CO2-håndtering i Norge, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco i meldingen.
DN170426 CO2 fra fangstanlegg på Østlandet skal fraktes med skip til et mellomlager på Vestlandet.
DN170425 Dette området strekker seg hundrevis av kilometer nord for iskanten og inneholder klimagassutslipp tilsvarende 3750 millioner tonn CO2 .
DB170425 I dag har verden kapasitet til å fange og lagre 7,5 millioner tonn CO2 i året, mens klimapanelet har regnet inn at vi må fange og lagre 15 milliarder tonn CO2 i året innen 2060.
DB170425 I dag har verden kapasitet til å fange og lagre 7,5 millioner tonn CO2 i året, mens klimapanelet har regnet inn at vi må fange og lagre 15 milliarder tonn CO2 i året innen 2060.
DA170420 I tillegg regner man med at utslippene av CO2 vil bli redusert med om lag 80.000 tonn i året.
VG170419 Hvor mye av verdens olje og gassressurser som kan utvinnes avhenger av teknologiutvikling som f.eks fangst og lagring av CO2 , og om ressursene anvendes til energiformål eller som råstoff i industrien.
DB170414 - Det eneste som på sikt kan redde revene, er om utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres.
DB170412 - Torven vil fortsette å lekke CO2 etter at den blir pakket i poser og når den brukes i hage eller balkongkasser.
DB170409 Brenner du olje som har vært lagret i geologiske strukturer i millioner av år, tilfører du atmosfæren helt ny CO2 .
DA170406 Under presentasjonen av den lenge etterlengtede, men også på forhånd grundig lekkede transportplanen, ble « CO2 » og « klima » bare så vidt nevnt av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170405 Transportsektoren står for rundt en tredel av utslippene i Norge, i alt 15,6 millioner tonn CO2 .
DA170405 På pressekonferansen fikk han spørsmål om hvor mange tonn CO2 som er kuttet i planen og om det er nok til at Norge oppfyller forpliktelsene i Parisavtalen.
DA170405 Tre lagrer CO2 .
DB170401 Metan ble frigjort, og siden den er 30 ganger så kraftig klimagass som CO2 , førte den til ytterligere oppvarming av klimaet, sier han og legger til : ¶
DB170401 Hypotesen er disse vulkanene har vært aktive i flere hundre tusen år med store utslipp av CO2 og diverse partikler.
DB170401 For 2020 er anslaget på utslippene justert ned med hele 3 millioner tonn CO2 i forhold til perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2013 av den rød-grønne regjeringen.
DN170330 Hvis norske politikere er villig til å gi grønn metanol de samme fordelene som de har gitt biodrivstoff, kan vi meget raskt redusere utslipp av CO2 fra norske biler med mer enn 15 prosent fordi metanolen erstatter fossilt karbon, skriver artikkelforfatterne.
DN170330 Grønn metanol basert på CO2 er like bra for utslipp som biodrivstoff og har større kommersielt potensial.
VG170329 En rapport fra Miljødirektoratet i 2014 anslo at regjeringen måtte kutte åtte millioner tonn Co2 for å kunne nå klimamålet.
DN170329 Solberg viste til at klimaforliket fra 2013 hadde som mål å redusere klimautslippene med 48,6 millioner tonn CO2 .
AA170329 De kinesiske løftene går blant annet ut på å minske bruken av kull som kraftkilde i industrien og dermed redusere utslippene av karbondioksid ( CO2 ).
DA170328 * Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
DA170328 CO2 i atmosfæren øker, vi får høyere temperatur, mindre sjøis og større havnivåøkning - det er helheten som gjør det ekstremt dramatisk.
DB170327 ¶ VEDTOK KLIMAKUTT : SV vil ha Ap til å love at partiet vil kutte tre millioner tonn CO2 fram mot 2021.
DA170326 Ifølge WWFs beregninger vil kullkraftverkene som Oljefondet kan bidra til, alene slippe ut CO2 tilsvarende 10 ganger Norges årlige utslipp, hvert år de neste 40 årene.
DB170323 Venstres Ola Elvestuen fortalte i en debatt på NRK nylig at Norge ville spare et utslipp på 1 million tonn CO2 ved å gå over til biodrivstoff.
SA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
AP170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
AA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
DB170320 Torsdag forrige uke uttalte Scott Pruitt, leder for US Environmental Protection Agency ( EPA ), at utslipp av karbondioksid ( CO2 ) ikke var en av de viktigste drivkraftene for global oppvarming.
VG170319 De erstatter kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med å lage forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal muliggjøre et kutt på tre millioner CO2 i løpet av fireårsperioden.
AA170319 Haltbrekken ønsket at det hvert år i kommende stortingsperiode skulle kuttes mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 - altså inntil 9,6 millioner tonn totalt.
AA170318 Forslaget tar konkret til orde for at det hvert år i kommende stortingsperiode skal kuttes mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 .
VG170317 Han foreslår at de må gå inn for å tallfeste at Norge årlig de neste fire årene skal kutte 1,9-2,4 millioner tonn CO2 .
VG170317 CO2 og nei til atomvåpen kan vanne ut SVs kravliste til Ap.
DB170317 Å hente opp karbon som er lagret i bakken og slippe det ut, tilfører atmosfæren store mengder CO2 .
DB170317 Rapporten konkluderer med at det norske vedtaket vil øke utslippene globalt med mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
DB170317 Med riktig regulering og fornuftig drift vil det i praksis ikke tilføre atmosfæren mer CO2 .
DB170317 Med EUs foreløpige gjennomsnittlige beregningsfaktorer for ILUC til grunn, regner Miljødirektoratet seg fram til at det vil føre til cirka 140 000 tonn CO2 mindre kutt i utslipp.
DB170317 Kritikerne hevder at store deler av palmeoljen som blir til biodrivstoff kommer fra plantasjer som fortrenger gammel regnskog eller myrområder som lagrer store mengder CO2 .
DB170317 Fram mot 2030 vil det tilsvare kutt på mellom fem og seks millioner tonn CO2 .
DA170317 * Og om partiet skal kreve at enhver regjering de samarbeider med i løpet av kommende stortingsperiode skal kutte mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 årlig.
AA170316 EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent norsk statsstøtte til forstudiene for demonstrasjon av fullskala fangst og lagring av CO2 .
DB170312 Systemet tillater også å fange energi som ellers ville gått til spille, og det skal ifølge redusere utslipp med 25 gram CO2 per kilometer, tilsvarende 0,1 liter lavere forbruk per mil.
DN170310 - Skyldes ikke CO2
DB170310 De nye Euro 4-kravene krever at Co2 og NOX-tall legges frem og at alle motorsykler fra 125 kubikk og oppover må utstyres med ABS-bremser.
DA170310 - Skyldes ikke CO2
DA170310 Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2 , metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.
VG170309 Det er i beste fall ugjennomtenkt å presse gjennom et « miljøtiltak » som ifølge Aftenposten koster 3,2 milliarder kroner årlig og som gir en utslippsøkning på 90 000 tonn CO2 .
DN170309 Like øst for Troll-feltet ønsker Statoil å lagre CO2 i undergrunnen som ledd i regjeringens fullskala CO2-fangst-og-lagrings-prosjekt.
DN170309 Så er planen å frakte CO2 i skip til et reservoar i nærheten av Troll-feltet vest av Bergen.
DN170309 Statoil vil også undersøke muligheten for å bruke CO2 til å drive ut mer olje og gass fra eksisterende reservoarer, en ide som har versert i oljebransjen i årevis.
DN170309 For det tredje vil eksistensen av et CO2-lagringssystem kunne gjøre det mulig å skille CO2 ut fra naturgass og gjøre den om til hydrogen, et helt rent brensel.
DN170309 For det første kan Statoil i fremtiden ta imot CO2 ikke bare fra de tre industrianleggene østpå, men også fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre cO2 i bakken.
DN170309 For det første kan Statoil i fremtiden ta imot CO2 ikke bare fra de tre industrianleggene østpå, men også fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre cO2 i bakken.
DB170309 Når planter dyrkes for å produsere nytt biodrivstoff, « suges » CO2 ut av lufta.
DB170309 Som vanlig kan vi takke avgiftsregimet, som favoriserer ladbare biler med lavt NEDC-utslipp av CO2 og Optima har bare 34 gram offisielt.
DA170309 Sp vil plante skog, som binder CO2 , forklarer Kvadsheim, som også tror Vedums joviale vesen vil vinne velgere.
AA170309 På sikt ser Statoil for seg å utvide til å ta imot CO2 fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre CO2 i bakken.
AA170309 På sikt ser Statoil for seg å utvide til å ta imot CO2 fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre CO2 i bakken.
AA170309 Planen er å frakte CO2 i skip til et reservoar i nærheten av Troll-feltet utenfor Bergen.
AA170309 I tillegg kan anlegget bli brukt til å skille ut CO2 fra naturgass og gjøre gassen om til hydrogen.
DN170307 Økningen i de globale utslippene blir trolig på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
DN170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2 .
DN170307 Økningen i de globale utslippene blir på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020, heter det i rapporten.
DN170307 Regjeringens varslede bruk av mer « konvensjonelt » biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2 , ifølge en ny SSB-rapport.
DB170307 For å øke tettheten til Mars' atmosfære og skape en effektiv drivhuseffekt, så må det tilføres enorme mengder CO2 og dette må komme fra planeten selv - for eksempel fra vulkanutbrudd.
DB170307 Det er logikk i den tankerekken, men en av de ukjente faktorene er hvor raskt Mars greier å fylle på med ekstra CO2 , sier Amundsen.
DB170307 Denne isen inneholder CO2, og NASA-forskerne mener at når denne isen smelter, vil nok CO2 slippes ut til at den varmer Mars.
DB170307 Denne isen inneholder CO2 , og NASA-forskerne mener at når denne isen smelter, vil nok CO2 slippes ut til at den varmer Mars.
AA170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2 .
DB170306 Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening ( NOVAP ) er enig med gasspeis-selgerne i at gass er bedre enn olje både når det gjelder partikkelutslipp og CO2 .
DA170303 I 2016 var karbonprisen i kvotesystemet helt nede i fire euro per tonn CO2 .
DA170303 Det europeiske kvotemarkedet har i lang tid blitt kritisert for å gjøre det for billig å slippe ut CO2 .
VG170226 Personbiler slipper årlig ut 333.000 tonn CO2 i Oslo.
VG170226 Men det er ikke bare bilene som forsurer luften : Anleggsmaskiner slipper årlig ut 256.000 tonn CO2 i hovedstaden.
VG170225 Det kan ikke være slik at det er gratis å slippe ut CO2 .
VG170225 Ifølge NEDC-standarden er snittforbruket 0,29 liter på mila ( CO2 : 66 g/km ), og den elektriske rekkevidden er oppgitt til 50 kilometer.
VG170224 * Tilskudd fra klimafondet har også bidratt til kutt på 80 000 tonn CO2 fra 2008 og frem til utgangen av 2016.
VG170222 * Tilskudd fra klimafondet har også bidratt til kutt på 80 000 tonn CO2 fra 2008 og frem til utgangen av 2016.
BT170217 21.819 tonn karbondioksid ( CO2 ).
BT170217 Den konkluderte med at elve-forskriften ville kuttet utslippene med 2,6 millioner tonn CO2 hvert år, skriver nettstedet Inside Climate News.
DB170216 Kuttene i klimautslipp på 200 000 - 300 000 tonn CO2 årlig - like mye som fra 140 000 biler - er en ting.
DB170216 Det er etablert et teknologisenter for fangst og lagring av CO2 , som fortsatt vil være i drift etter at gasskraftverket legges ned.
DN170215 Statoil fikk bygge sitt gasskraftverk mot at staten forpliktet seg til å få til fangst og lagring av CO2 på Mongstad.
DB170215 Rensingen skjer ved at CO2 skilles fra andre gasser og fraktes til et lagringssted.
DB170215 * Fangst og lagring av CO2 er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg.
DB170215 * Fangst og lagring av CO2 er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg.
DB170215 * Den rødgrønne regjeringen opplyste like etter valgnederlaget at de skrinlegger planene om et fullskala renseanlegg for CO2 på Mongstad.
DB170215 Gasskraft slipper også ut store mengder CO2 , selv om det er halvparten så mye som kull.
DB170215 Vi må også bruke energien mer effektivt, og vi må utvikle lavutslippsteknologier som fangst og lagring av CO2 .
DB170214 Over tusener av år har det etablert seg en likevekt mellom utslipp og opptak av CO2 .
DB170214 Disse tallene beskriver hvor mye CO2 som naturen og vi slapp ut på 1990-tallet.
DB170214 Det er konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren som har bygget seg opp over tid som er viktig for drivhuseffekten.
DB170214 Bergsmarks siste svar gir klarhet rundt påstanden om at menneskene angivelig bare er ansvarlige for 4% av CO2 i atmosfæren.
DB170211 - Det er klima-alarmister som har laget den, og de sørger for at mange går rundt og tror at utslipp av CO2 har noen som helst betydning for klimaet.
DB170210 Ved det nivået vi hadde i 2010 ga ekstra CO2 bare en minimal ekstra varmevirkning.
DB170210 Temperatur og CO2 etter siste istid.
DB170210 Så skriver Benestad at jeg ikke har tatt hensyn til at CO2 har en tilbakevirkende effekt.
DB170210 Samtidig ser vi at det ikke er noen som helst samvariasjon mellom temperatur og CO2 .
DB170210 Når klimapanelet hevder at en dobling av CO2 i atmosfæren vil øke temperaturen med flere grader, skyldes dette ikke egenskapene til CO2 alene, men hypoteser som er programmert inn i klimamodellene i form av usikre valg av dårlig kjente tilbakekoplings-mekanismer, som kan gi forsterkning.
DB170210 Når klimapanelet hevder at en dobling av CO2 i atmosfæren vil øke temperaturen med flere grader, skyldes dette ikke egenskapene til CO2 alene, men hypoteser som er programmert inn i klimamodellene i form av usikre valg av dårlig kjente tilbakekoplings-mekanismer, som kan gi forsterkning.
DB170210 Menneskeskapte utslipp av CO2 fører til en viss økning av atmosfæretemperaturen. 3.
DB170210 Men mitt hovedpoeng er at det nå er såpass mye CO2 i atmosfæren at varmevirkningen nesten er mettet.
DB170210 Lindzen ved Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences ved MIT har gjennom sin forskning vist at « En dobling av CO2 , alene, bidrar bare med ca 0,5 - 1 grad oppvarming ».
DB170210 Klimaskeptikerne hevder at klimaendringen fra 1890 og fram til i dag fortsatt er dominert av naturlig variasjon, men med et relativt lite bidrag som skyldes utslipp av CO2 .
DB170210 Ingen tegn til samvariasjon mellom temperatur og CO2 ( climate4you.com ) ¶
DB170210 Her ser vi i øverste linje at menneskeskapt CO2 utgjør 23 100 Gt, mens totalen er 793 100 Gt.
DB170210 Her ser vi hvordan varmevirkningen av CO2 svekkes og nærmer seg metning når konsentrasjonen i atmosfæren øker. ( http://www.acla.org.au/the-coal-to-liquid-process/more-co2-is-better / ) ¶
DB170210 Fordi klimamodellene ikke har klart å fange opp eller forutsi varmepausen, ble det nødvendig å finne en forklaring på hvor den påståtte varmen som skyldes vanndampforsterkningen for CO2 har tatt veien, når den altså ikke er synlig i atmosfæren.
DB170210 Dette begrunnes med scenarier fra klimamodeller med en innprogrammert hypotese om at mer CO2 fører til mer vanndamp som er en mye sterkere drivhusgass enn CO2 og at det er denne vanndampforsterkningen som er utslagsgivende.
DB170210 Dette begrunnes med scenarier fra klimamodeller med en innprogrammert hypotese om at mer CO2 fører til mer vanndamp som er en mye sterkere drivhusgass enn CO2 og at det er denne vanndampforsterkningen som er utslagsgivende.
DB170210 Dette begrunnes med at det ikke er noen grunn til at naturlig variasjon plutselig har sluttet å gjøre seg gjeldende, at det finnes en god erfaringsbasert fysisk forklaringsmodell for skeptikernes syn og at virkningen av CO2 alene som klimagass har nærmet seg metning og at ytterligere utslipp har liten betydning.
DB170210 Det er umulig å tolke dette slik at CO2 er en vesentlig temperaturdriver.
DB170210 Det er således intet som tyder på at CO2 påvirker temperaturen.
DB170210 Det eksisterer ingen alminnelig vitenskapelig konsensus om at CO2 er den vesentligste driveren til de klimaendringene som er observert ¶
DB170210 Det betyr at menneskeskapt CO2 utgjør 2,9 prosent.
DB170210 Det at varmen som skyldes vanndampforsterkning via CO2 har gått til havet i stedet for til atmosfæren kommenteres slik av professor Richard Lindzen : At varmen har gått i havet er en unnskyldning som dekker over at man ikke har forstått prosessene med varmeutveksling mellom de øvre og de nedre lag av havet, som i virkeligheten er svært kompliserte.
DB170210 Benestad fremhever at CO2 er en drivhusgass.
DB170210 Benestad forsvarer Klimapanelets politiske konsensus som hevder at naturlig variasjon ikke lenger gjør seg særlig gjeldende og at utslippene av CO2 er den dominerende faktoren.
DB170210 Bare 4 prosent av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt ¶
DB170210 CO2 er en drivhusgass. 2.
VG170209 - Karbonforurensning er CO2 , og det er egentlig ikke forurensende ; det er planteføde, og det skader ingen, bortsett fra at det kan føre til at temperaturen øker.
DB170209 Når gjær omdanner sukker til alkohol, skapes CO2 som et biprodukt.
DB170206 Tradisjonelle frakteskip slipper ut masse CO2 .
DB170206 Og takket være avgiftsomlegging, kom det offisielle snitt-utslippet på bare 84 gram CO2 per kilometer - lavere enn myndighetenes klimamål for 2020.
DB170206 I fjor høst klarte verden å bli enige om utfasing av de farlige HFK-gassene, som har 10.000 ganger sterkere varmeeffekt enn CO2 .
DN170201 Denne modellen har et oppgitt utslipp på 124 og 139 gram CO2 per kilometer.
DB170201 Vi vet at CO2 har variert av naturlige årsaker, som gjennom istidene, og det er med å forklare de kraftige temperatursvingningene mellom istidene.
DB170201 Uten CO2 , kunne man ikke forklare de store temperatursvingningene.
DB170201 Påstanden om at isotopforholdet antyder at bare 4% av CO2 i atmosfæren er fra fossile kilder avslører også en uvitenhet om karbonbudsjettet og karbonets kretsløp.
DB170201 Når Bergsmark trekker disse forholdene inn i sin tvil rundt CO2 og global oppvarming, tyder det på at han ikke har en god oversikt over faktagrunnlaget og klimaforskningen. 5.
DB170201 Mens vi tilfører CO2 , vil det være en stadig utveksling mellom molekylene i luft, hav, vegetasjon og bakken, slik at isotopene blandes mellom de ulike reservoarene.
DB170201 Men disse temperaturene er beregninger basert på målinger av lys som oksygenmolekylene sender ut, og som bruker lignende modeller ( algoritmer ) som selve klimamodellene bruker, og som viser at mer CO2 gir en global oppvarming.
DB170201 Konsentrasjonen korrelerer med temperaturen gjennom istidene, og vi ser at planeter med CO2 i atmosfæren har en varmere overflate enn en ren varmebalanse skulle tilsi.
DB170201 Historien viser at klimaet endrer seg uten påvirkning av menneskeskapt CO2
DB170201 Gjennom studier av menneskeskapte stoffer som CFC og hydrogen-isotopet 3H ( fra atomsprengninger ), kan vi se hvordan vannet beveger seg ( såkalte tracers ) og havet fanger opp både varme og CO2 .
DB170201 Figur 1 viser to kurver plottet med verktøyet R : den globale middeltemperaturen ( rødt ) fra UKMetoffice ( HadCRUT4 ) og CO2 ( grått ) fra Mauna Loa i Hawaii.
DB170201 Figur 1 viser den langsiktige utviklingen i CO2 ( log ) og HadCRUT4 ( årsmidler for å vektlegge den langsiktige trenden og tone ned raske naturlige svingninger som har mindre betydning i denne sammenhengen ).
DB170201 Dette kommer frem i argumentet om at CO2 ikke kan ha en betydning på temperaturen fordi endringer i CO2 under istidene kom etter endringer i temperaturen.
DB170201 Dette kommer frem i argumentet om at CO2 ikke kan ha en betydning på temperaturen fordi endringer i CO2 under istidene kom etter endringer i temperaturen.
DB170201 Det er en misforstått logikk, fordi argumentet for CO2 bygger på fysiske forhold, og det ene ekskluderer ikke i prinsippet det andre.
DB170201 Det er Milankovitch-syklusene som setter takten, men CO2 forsterker denne effekten.
DB170201 Det eksisterer ingen alminnelig vitenskapelig konsensus om at CO2 er den vesentligste driveren til de klimaendringene som er observert ¶
DB170201 Dessuten blir havet surere fordi det tar opp en del av CO2-utslippene ( lavere pH-verdier ), og forholdet O2/N2 synker i samsvar med forbrenning av karbon og dannelse av CO2 .
DB170201 Bergsmark påstår at fordi solaktiviteten ser ut til å forklare det meste av temperaturendringene, har CO2 lite å si.
DB170201 Bergsmark mener at CO2 har liten effekt fordi det bare dreier seg om 1 CO2-molekyl blant 10.000 andre luftmolekyler i en økning fra 280 ppmv til 400 ppmv.
DB170201 Bergsmark har heller ikke tatt høyde for at CO2 også har en tilbakevirkende effekt.
DB170201 Bare 4% av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt ¶
DB170201 At det finnes flere ulike årsaker til at klimaet varierer er intet bevis for at CO2 ikke skulle påvirke klimaet - tvert imot. 12.
DB170201 CO2 er også til stede på andre planeter som Venus, og er årsaken til at overflaten er varmere enn det den ville vært foruten.
DB170201 CO2 er en drivhusgass som man har visst om siden John Tyndalls eksperimenter på 1800-tallet.
DB170201 CO2 ( log ), galaktisk kosmisk stråling ( GCR - i grått ), solflekknummeret ( rødt ) og solens utstråling.
FV170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2 . 31,7 mg/km NOx.
BT170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2 . 31,7 mg/km NOx.
AP170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2 . 31,7 mg/km NOx.
DB170123 Men i stedet for « tonight I'm gonna party » synger de « today I'm gonna emit CO2 ».
VG170122 Kina slipper ut mye mer CO2 enn noe annet land, om lag 30 prosent av verdens samlede utslipp, noe som bidrar sterkt til global oppvarming.
DN170119 Ifølge eksperter er den eneste løsningen på problemet å redusere bruken av fossile brensler som fører til enorme utslipp av CO2 .
DN170119 I 1990 var verdens utslipp av CO2 ifølge Energi og Klima 22,3 milliarder tonn, mens dette var økt til 36,3 milliarder tonn i 2015.
DB170116 Årsaken er at dieselmotorer er mer effektive enn bensinmotorer, og derfor slipper ut mindre CO2 .
DB170116 En stor SUV med en V8 bensinmotor som slipper ut 400 gram CO2 pr. km, rammes altså ikke av forbudet.
DB170116 I 2007 ble jeg oppfordret av Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet i regjering til å kjøpe dieselbil for å redusere utslipp av CO2 .
AP170116 Siden dieselbiler slipper ut langt mindre CO2 enn bensinbiler, ble dieselbiler 1. januar 2007 mye rimeligere, og salget skjøt i været.
DB170114 « Klimarealistene og undertegnede tillater seg med dette å utfordre Cicero til sammen med oss å arrangere en serie på fem møter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø om menneskeskapte CO2 utslipps mulige innvirkning på klimaet.
AP170112 De som tror at de menneskeskapte utslipp av CO2 , som er ca. 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap, skrev Hagen.
AP170111 De som tror at de menneskeskapte utslipp av CO2 , som er ca. 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap, skriver Carl I.
DB170103 Løsningen er tilsynelatende mer makt til høyt utdannede samfunnsvitere som knapt vet hva CO2 er, og flyr til Tokyo eller New York på langweekend.
DB170102 Sistnevnte mener regjeringen vil kunne føre til utslippskutt i Norge på en million tonn CO2 i 2020.
DB170102 Overfor Dagbladet konkluderte Zero og Cicero med at budsjettforslaget kunne føre til utslippskutt på rundt 150 000 tonn CO2 , selv om anslagene varierte noe.
DB170102 Nå hadde de regnet på budsjettets klimaeffekt, og Trine Skei Grande slo fast at det ville føre til et utslippskutt på 662 500 tonn CO2 .
DB170102 Mener Venstre og regjeringen har forpliktet seg til utslippskutt på 1,6 millioner tonn CO2
DB170102 Veibruksavgiftene på drivstoff skal stille brukeren overfor de eksterne kostnadene ved vegtrafikken : ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og utslipp ( eks CO2 ) ¶
AP170102 Fra Sleipner-plattformen i Nordsjøen har Statoil lagret CO2 under havbunnen i 20 år.
BT170101 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2 . 12.8 mg/km NOx.
BT170101 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2 . 19,1 mg/km NOx.
AP170101 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2 . 12.8 mg/km NOx.
AP170101 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2 . 19,1 mg/km NOx.
FV161223 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2 . 12.8 mg/km NOx.
FV161223 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2 . 19,1 mg/km NOx.
BT161212 Aks : 4,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 190 g/km CO2 . 53,4 mg/km NOx.
BT161206https://www.bt.no/bolig/Disse-rengjoringsmidlene-ma-du-aldri-finne-pa-a-blande-9451b.html - Bakepulver og eddik vil gi en liten gassutvikling, med det er snakk om en ufarlig CO2 , forklarer Gjemdal.
FV161202 Aks : 4,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 190 g/km CO2 . 53,4 mg/km NOx.
SA161121 Utslipp : 148 g/km CO2 . 7,2 mg/km NOx.
SA161121 Utslipp : 119 g/km CO2 . 33,6 mg/km NOx ¶
BT161121 Utslipp : 148 g/km CO2 . 7,2 mg/km NOx.
BT161121 Utslipp : 119 g/km CO2 . 33,6 mg/km NOx ¶
SA161107 Utslipp : 185 g/km CO2 . 68 mg/km NOx ¶
SA161024 Utslipp : 152 g/km CO2 . 42 mg/km NOx ¶
AP161006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-vil-budsjettet-pavirke-lommeboken-din-355b.html Med andre ord : Slipper en tung bil med mange hestekrefter ut mye CO2 og NOX blir den dyrere.
AP161006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-vil-budsjettet-pavirke-lommeboken-din-355b.html Det skjer ved at effektavgiften forsvinner, vektkomponenten reduseres mens CO2 - og NOx-komponenten justeres opp.
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Det er en omregning av flere typer drivhusgasser til CO2 .
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Byrådet har satset på at staten skal velge forbrenningsanlegget på Klemetsrud, der mye av fjernvarmen i Oslo produseres, skal få et fangstanlegg for CO2 , som så skal lagres.
AP160823https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-Boble-til-a-smile-av-161b.html Utslipp : 126 g/km CO2 . 16 mg/km NOx.
SA160809 På Sleipner har vi god erfaring med rensing og kapasitet for lagring av CO2 .
AP160719https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Foreldre-advares-mot-a-dekke-til-vogner---hvorfor-nar-ikke-budskapet-inn-22b.html - Det samler det seg opp CO2 , for babyen nedi vognen blir det for lite luftsirkulasjon.
AP160629https://www.aftenposten.no/bolig/De-beste-metodene-for-a-holde-myggen-langt-unna-8357b.html Myggen fjernnavigerer gjennom CO2 fra pusten, og når de kommer nærmere blir de tiltrukket av melkesyre i svette, forklarer han.
SA160623 Utslipp : 175 g/km CO2 . 46 mg/km NOx.
FV160623 Utslipp : 175 g/km CO2 . 46 mg/km NOx.
SA160606 Utslipp : 32 g/km CO2 . 4 mg/km NOx.
AP160606https://www.aftenposten.no/bil/Mercedes-E-klasse-setter-standarden-8492b.html Utslipp : 32 g/km CO2 . 4 mg/km NOx.
SA160530 Utslipp : 44 g/km CO2 . 6 mg/km NOx.
AP160530https://www.aftenposten.no/bil/Mye-BMW-for-pengene-8532b.html Utslipp : 44 g/km CO2 . 6 mg/km NOx.
SA160526 Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
FV160526 Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
BT160526 Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
AP160526https://www.aftenposten.no/bil/Toyota-har-passert-ni-millioner-hybridbiler-8545b.html Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
SA160523 Utslipp : 270 g/km CO2 .
AP160523https://www.aftenposten.no/bil/Hyundai-vil-gi-oss-luksus-med-Genesis-8568b.html Utslipp : 270 g/km CO2 .
SA160518 Når man tar opp torva, kommer det luft til, da brytes planterestene ned til CO2 .
BT160518 Når man tar opp torva, kommer det luft til, da brytes planterestene ned til CO2 .
BT160518 Utslipp : 185 g/km CO2 .
AP160518https://www.aftenposten.no/bolig/Slik-velger-du-riktig-jord-8599b.html Når man tar opp torva, kommer det luft til, da brytes planterestene ned til CO2 .
AP160518 Når man tar opp torva, kommer det luft til, da brytes planterestene ned til CO2 .
SA160504 Energien skal tillegges CO2 fra den fossile andelen av avfallet og fra tilført fossil energi.
BT160503 Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
SA160502 Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
BT160502 Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
AP160502https://www.aftenposten.no/bil/Oppgradert-og-forbedret_-men-er-det-nok-8674b.html Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
SA160421 Så seint som i 2010 presiserte rådmannens ansatte det motsatte, nemlig at avfallsforbrenningen « produserer antageligvis rundt 235 kg CO2 pr.
SA160421 Kort fortalt er det slik at energi fra avfall gir store utslipp av CO2 .
SA160418 Utslipp : 46 g/km CO2 . 3 mg/km NOx.
AP160418https://www.aftenposten.no/bil/Roverkjopet-BMW-225xe-Active-Tourer-8744b.html Utslipp : 46 g/km CO2 . 3 mg/km NOx.
SA160411 Utslipp : 76 g/km CO2 . 16,2 mg/km NOx.
FV160411 Utslipp : 76 g/km CO2 . 16,2 mg/km NOx.
AP160411https://www.aftenposten.no/bil/Provekjort-Nye-Toyota-Prius-8781b.html Utslipp : 76 g/km CO2 . 16,2 mg/km NOx.
SA160407 Peugeot kunne vise til det laveste snittet, med 103,5 gram CO2 per kilometer.
SA160407 Målingene tar for seg de 20 største merkene i Europa, og det rangeres etter land og utslippsnivå, målt i CO2 per kilometer.
FV160407 Peugeot kunne vise til det laveste snittet, med 103,5 gram CO2 per kilometer.
FV160407 Målingene tar for seg de 20 største merkene i Europa, og det rangeres etter land og utslippsnivå, målt i CO2 per kilometer.
BT160407 Peugeot kunne vise til det laveste snittet, med 103,5 gram CO2 per kilometer.
BT160407 Målingene tar for seg de 20 største merkene i Europa, og det rangeres etter land og utslippsnivå, målt i CO2 per kilometer.
SA160404 I 2021 innføres et nytt utslippskrav på maksimum 95 gram CO2 pr. kilometer.
BT160404 I 2021 innføres et nytt utslippskrav på maksimum 95 gram CO2 pr. kilometer.
SA160329 Utslipp : 175 g/km CO2 . 10,6 mg/km NOx.
AP160329https://www.aftenposten.no/bil/Provekjort-Dyrere-og-mer-raffinert-Sportage-8840b.html Utslipp : 175 g/km CO2 . 10,6 mg/km NOx.
AP160217 Og det er bare å fortsette å pumpe CO2 ut i atmosfæren ?
AP160217 i dag finnes det ingen med nullutslippsteknologi for CO2 .
AP160120 Den inneholder blant annet CO og CO2 , og dette er gasser som er skadelige i større mengder.