SA170609 Flere har gitt opp de nye sidene og bruker i stedet de tidligere nettsidene som fortsatt finnes i en classic-versjon .
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Kunder-raser-mot-de-nye-nettsidene-til-SAS-622744b.html Flere har gitt opp de nye sidene og bruker i stedet de tidligere nettsidene som fortsatt finnes i en classic-versjon .
AP170608 Flere har gitt opp de nye sidene og bruker i stedet de tidligere nettsidene som fortsatt finnes i en classic-versjon .