DA171206 | Bane NOR og Bedre Byutvikling Moss er enige !
DA171206 De fire punktene er identiske med Bedre Byutvikling Moss ( BBM ) sin argumentasjon for hvorfor Bane Nors vedtatte jernbanetrasé i Moss er uheldig.
DA171206 Bane NOR i Vestfold argumenterer nesten identisk med Bedre Byutvikling Moss i spørsmål om plassering av jernbanetrasé.
DA171206 Argumenterer likt : Bane Nor i Vestfold og Bedre Byutvikling Moss i Østfold er helt enige om hvordan det er fordelaktig å bygge jernbane.
AP171206 Han legger til at selskapet har vært i kontakt med byrådsavdeling for byutvikling for å få en avklaring i saken.
BT171205 MØTTES : Representanter for velforeningene i Ytre Sandviken møtte sentrale politikere i komité for byutvikling på Rådhuset mandag.
BT171205 Hvis byrådet ønsker å holde sine løfter om byutvikling i Ytre Sandviken og Bergenhus bydel, må motorveien erstattes av bybane og sykkelvei !
BT171205 En attraktiv byutvikling for Ytre Sandviken kan bare oppnås ved å flytte E39 til en forlenget Fløyfjellstunnel og legge Bybanen i dagen i Åsaneveien.
DB171204 I stedet for å bygge i bynært, styrke byutvikling og holde utslippene nede, har vi den siste tiden sett at flere store sykehus og universiteter plasseres utenfor bysentrum.
BT171203 | Markedsstyrt byutvikling
BT171203 Spørsmålet er om den høye arealutnyttelsen i enkeltprosjekter er forenlig med gode bomiljø og en sosialt bærekraftig byutvikling .
BT171203 Politikernes begrunnelse om høy tetthet for å nå mål om en bærekraftig byutvikling , samsvarer med utbyggernes ønske om høy utnyttelsesgrad av hensyn til inntjeningen i prosjektene.
BT171203 Med Europakommisjonens « Green Paper on the Urban Environment » ( 1990 ) kom bærekraftig byutvikling på dagsorden.
BT171203 Bergen kommune legger her opp til en markedsbasert byutvikling der utbyggere i stor grad blir ansvarlig for kvaliteten i det som bygges.
AP171203 Oslos byutvikling har gjort at byens befolkning tre ganger fullstendig har måttet endre sin oppfatning av hvordan å bo.
BT171130 ] Bybanen skal også være en motor for bærekraftig byutvikling , og legge til rette for vekst og fortetting langs traseen.
BT171130 Resultatet blir null byutvikling , snarere er det snakk om byavvikling.
BT171130 Resultatet av byrådets bybaneforslag i Sandviken blir null byutvikling .
BT171130 Null byutvikling og null forbedring av miljøet, men en fortsettelse av de elendige trafikale løsningene - en fullstendig sementering av dagens situasjon.
BT171130 Endelig skulle bydelen få en endret og forbedret byutvikling .
AA171130 Skal kommunen lykkes med en sunn byutvikling må kommunen ha tomtearealer til disposisjon.
AA171130 Etter de siste årenes uro rundt byutvikling og nedbygging av dyrka mark i Trondheim, skulle man kanskje tro politikerne var mer opptatt av dette.
BT171129 Et annet moment som også er blitt utslagsgivende er at et nytt spagettikryss vil hindre byutvikling innerst i Eidsvåg.
BT171129 Dette alternativet bryter med alle bybanens fem suksesskriterier : synlighet, tilgjengelighet, identitetsskaping, byutvikling og den gode reisen.
BT171129 Dagløsningen vil gjøre at nye byutviklingsmuligheter kommer til syne : Mellom Sandviken Sykehus og Hatleberget finnes det ubebygde arealer som kan gi fantastiske muligheter for byutvikling hvis man fjerner motorveien.
BT171129 Bybanen mot nord innebærer sjansen til å rette opp i en av de største skadene som har skjedd i Bergens byutvikling : byggingen av firefelts E39 i Ytre Sandviken.
NL171127 Status som Arktisk hovedstad representerer store utviklingsmuligheter for Tromsø og regionen, innenfor områder som næring, kultur, kunnskap, byutvikling og infrastruktur.
DA171126 Byråd for byutvikling i Bergen, Elisa Tryti, påpeker derfor i saken at denne typen virksomhet er i ferd med å bli et nasjonalt problem, og at det trengs sterkere juridiske og økonomiske virkemidler for å takle slike problemstillinger.
BT171126 Byantikvarens rolle er ikke å konservere byen slik den er, men å bidra til byutvikling ved å vise hvordan kulturmiljøene og kulturminnene er en ressurs og ikke en hemsko.
BT171125 Byråd for byutvikling , Anna Elisa Tryti ( Ap ), erklærte at bergensere er « internasjonalt i front på konfliktløsning » da hun la frem forslaget til bybanetrasé gjennom Sandviken denne uken.
DA171124 AKSJONERER : Jonathan Parker ( foran ), Stian Thomassen og Ove Solheim i Bedre Byutvikling Moss skal demonstrere foran Stortinget lørdag 2. desember i håp om å vinne fram med sitt ønske om å utrede alternativ jernbanetrasé gjennom Moss.
DA171124 - Vi har fått inn nesten 400 signaturer på oppropet vi startet, og håper å få inn nærmere 1.000 før demonstrasjonen foran Stortinget, som vi kan overlevere til en eller flere stortingsrepresentanter, sier Jonathan Parker i aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss ( BBM ).
BT171124 | 7 planer for Bergen ¶ Byutvikling er krevende, og konflikter løses best i samarbeid mellom fagmiljø, utbyggere og innbyggere.
BT171124 Byutvikling er krevende, og konflikter løses best i samarbeid mellom fagmiljø, utbyggere og innbyggere.
BT171123 Det avviser Geir Steinar Dale ( Ap ), leder i komite for byutvikling .
BT171123 Dessuten ga det lengre byggetid, og hindret byutvikling i Eidsvåg.
BT171123 Rabalderet truet med å sette hele bybaneprosjektet, og dermed motoren i Bergens byutvikling , på tomgang i mange år fremover.
BT171123 Og Bygarasjen står der midt i sentrum, som en høy langfinger mot all fornuftig byutvikling , og tiltrekker seg hundrevis av privatbiler hvert eneste døgn.
BT171123 Når Bergen kommune arrangerer sin årlige storkonferanse for byutvikling fredag, er det under den vanskelige vignetten « kvalitet ».
BT171123 Det er umulig å diskutere byutvikling og bomiljø i Bergen uten å snakke om trafikken.
BT171123 Byutvikling er et av kommunens mest krevende og viktigste satsingsområder de neste tiårene.
BT171123 Byutvikling er betent og seig materie, og midt i Bergens byrom står det flere elefanter konferansen bør ha i bakhodet.
NL171122 dir for Hundholmen byutvikling og konsernleder for Christian Jakhelln AS.
NL171120 Omlegging av E8 til Tindtunnelen fører til bedre byutvikling både for Ramfjord, Breivikeidet og Søndre Tromsdalen.
AP171120 Oslo bysykkel, som onsdag kveld fikk DOGA Hedersmerket for det som blir omtalt som byutvikling i hjul, er for lengst etablert i Oslo.
AP171120 Oslo bysykkel, som onsdag kveld fikk DOGA Hedersmerket for det som blir omtalt som byutvikling i hjul, er for lengst etablert i Oslo.
SA171117 Kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) innså torsdag at Consul Sigval Bergesens vei er borte for godt.
SA171117 Consul Sigval Bergesens vei er umulig å gjenåpne, konkluderer kommunalstyret for byutvikling .
DA171117 Men ingen av bystyrepolitikerne i Moss hadde funnet veien til Myra da aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss og Norsk Bane tilbød gratis bussbefaring langs den alternative togtraseen.
DA171117 Bedre Byutvikling Moss ønsker å nå ut til hele Østfold med sitt budskap : At Norsk Banes alternative utredning blir sett på av lokalpolitikerne og behandlet.
DA171117 ALTERNATIV TOGTRASÉ : Onsdag inviterte Bedre Byutvikling Moss til busstur langs den alternative togtraseen.
BT171117 BYRÅD : Byråd for byutvikling , Anna Elisa Tryti ( Ap ).
BT171117 Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, uttalte at hun er oppmerksom på at trenden er blitt et nasjonalt problem, men at hun mangler verktøy - både juridisk og økonomisk - for å kunne regulere det.
DN171115 Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti ( Ap ), vil beskytte vanlige boligkjøpere i budkrigen med eiendomsinvestorer.
AP171115 Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti ( Ap ), vil beskytte vanlige boligkjøpere i budkrigen med eiendomsinvestorer.
DA171114 Byråd for næring og byutvikling , Geir Lippestad, satte tirsdag inn tre nye styremedlemmer i selskapet.
AP171113 - All forskning tilsier at kommunen har mye å hente her, dersom de ønsker å nå sine mål om bærekraftig byutvikling og reduksjon i trafikk og utslipp, sier han.
SA171112 Turen hit gir opplevelser, historie, natur og spennende byutvikling .
DA171112 Nå skal saken opp i kommunalstyret for byutvikling .
BT171111 Byutvikling er kanskje den viktigste.
SA171110 Men den velges fordi den gir en bærekraftig byutvikling .
SA171110 Blant annet ved å forsikre om at trafikkproblemene ikke vil øke, selv om det legges til rette for etterlengtet byutvikling i dalsøkket mellom Våland og Storhaug.
SA171109 | Mistet jobben, startet pub og fikk pris for byutvikling
SA171108 Politikerne i kommunalstyret for byutvikling behandler annenhver uke flere store saker.
DA171107 - Jeg ønsker byutvikling i Drammen, men har sittet så lenge i Stortingets kontrollkomité at jeg er « fed up » av overskridelser på offentlige prosjekter.
NL171104 Når det nå foreslås sykling og gåing på samme fortau er det fullstendig i strid med all moderne byutvikling og urban tilrettelegging.
AA171104 Feil byutvikling
AP171103 Men i likhet med alle andre tettbygde strøk, trenger Kardemomme by en varsom byutvikling .
DA171102 Byråd for byutvikling , Hanna E.
DA171102 LESERBREV : Jonathan Parker, Bedre Byutvikling Moss ¶
DA171102 Kommunen vil beholde eiendommene i Sjøsiden til nåværende bruk og byutvikling .
DA171102 Her er Bedre Byutvikling Moss sitt åpne brev til viktige aktører for Inter City-bane gjennom Østfold.
DA171102 Følgende momenter er særdeles viktig for spørsmålet om byutvikling : ¶
AP171102 De aller dårligste argumentene er forhåpentlig skrinlagt, som at Norge plikter å påta seg OL som vinteridrettsnasjon, eller hvilke store ringvirkninger et OL vil gi, enten det er byutvikling eller turisme.
NL171101 Kjære folkevalgte ; Vi håper at dere nå viser dere som de modige og visjonære politikerne vi tror dere er, og virkelig våger å satse på grønne transportløsninger og framtidsrettet byutvikling .
NL171101 I 2017, 60 år etter Robert Moses, har vi kunnskap til å forstå at god byutvikling er uløselig knyttet til god transportplanlegging, og at god transportplanlegging handler om å gi plass til sykkel, gange, grønt og buss.
DA171101 Egil Olsen ( H ), som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling , vil ikke konkludere om Nytorget eller Bekhuskaien er den riktige plasseringen for nytt tinghus før møter politikerne imellom.
DA171101 Det har vært ansett som vanskelig på grunn av arealbehovet, men nå er det behovet nedskalert, sier Kari Raustein ( Frp ), leder i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ).
DA171101 Denne saken har versert i mange år nå, og en avgjørelse må tas, sier Egil Olsen ( H ), nestleder i kommunalstyret for byutvikling , til RA.
DA171101 Klarer vi å ta vare på de gamle tingene, samt få en moderne bruk av bygningene, kan det være en veldig sterk motor for byutvikling .
DA171101 Hvorfor : Deltar i morgen i debatt på Austad gård om hvorvidt bevaring og kulturminnevern en hindring for effektiv byutvikling .
DA171101 Hvor er det de største konfliktene ligger mellom byutvikling og kulturminnevern ?
DA171101 Du deltar i debatt i morgen i regi av Drammens Museumsforening hvor du skal diskutere om bevaring og kulturminnevern er en hindring for effektiv byutvikling .
DA171101 - Klarer vi å ta vare på de gamle tingene, samt få en moderne bruk av bygningene, kan det være en veldig sterk motor for byutvikling , sier direktør Isak Oksvold i Aspelin Ramm Eiendom.
DA171101 - Det som ofte kan være en utfordrug for oss som driver med byutvikling, er at deler av vernenormene ikke alltid skaper god forutsigbarhet for dem som investerer i byutvikling .
DA171101 - Det som ofte kan være en utfordrug for oss som driver med byutvikling , er at deler av vernenormene ikke alltid skaper god forutsigbarhet for dem som investerer i byutvikling.
BT171031 Det krever politiske veivalg for en bedre byutvikling .
BT171031 BILBASERT : Kjøpesentre har bidratt til en bilbasert byutvikling , Helge Sunde ¶
AP171031 Bodø mister sin forsvarsaktivitet, men får til gjengjeld penger til flytting av dagens rullebane og dermed plass til kraftig byutvikling .
AA171029 Om byutvikling , business og verdensproblemer.
DA171028 Frps fraksjonsleder i Kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), Mats Danielsen, mener KBU-leder « nærmest slaktet » byggeplanene til Smedvig-arving før saken ble presentert.
DA171028 Fraksjonsleder i Kommunalstyret for Byutvikling ( KBU ), Mats Danielsen, mener KBU-leder nærmest kveler de eksklusive byggeplanene på Madla - uten å kjenne detaljene i saken.
BT171027 Ressursgruppe byutvikling jobber for et godt samspill med det offentlige og for en helhetlig byutvikling .
BT171027 Ressursgruppe byutvikling jobber for et godt samspill med det offentlige og for en helhetlig byutvikling.
BT171027 I denne prosessen finnes eksempler på både meningsløs riving, dårlig arkitektur og trist byutvikling .
AP171027 Fysisk samfunnsutvikling, i prinsippet sted- og byutvikling , kan samles i tre spørsmål : ¶
BT171026 Storstilte planer om byutvikling i sjøkanten står på spill.
BT171026 I kunstplanens innledning leser vi at Byrådet tror på synergieffekten mellom kunst og byutvikling .
BT171026 Der finner vi ambisiøse planer for byens kultur- og byutvikling .
BT171026 Da trengs en variert og sosial byutvikling , med rom for sosiale møteplasser som imøtekommer mellommenneskelige behov.
SA171025 Svaret er vel mellom annet for å sikre seg mot superlettvint argumentasjon som den Frp, FNB og to høyrerepresentanter presterte i siste kommunalstyremøte i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ).
DA171025 Fra byrådsavdelingen for byutvikling får vi vite at det allerede er i gang et arbeid med parkeringsbestemmelsene, nettopp for å få flere delingsplasser.
DB171024 : Dubai har med sin raske byutvikling blitt et yndet reisemål, også for nordmenn.
DB171024 Dubai har med sin raske byutvikling blitt et yndet reisemål, også for nordmenn.
SA171023 Kari Raustein ( H ), leder i kommunalstyret for byutvikling , fikk anledning til å stemme mot Lervig-stasjon, mens mannen hennes, Øyvind Raustein ( H ), stemte med resten av H-gruppen.
BT171023 Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti lover at gjennomføringen av sykkelprosjektene skal følges opp bedre, og tar til orde for et godt utbygget sykkelnett, høy kvalitet på vedlikehold og strakstiltak for å bedre fremkommeligheten.
SA171020 Juryleder Kari Raustein ( H ) mener utdelingen av byggeskikkprisen er noe av det kjekkeste hun gjør som leder av kommunalstyret for byutvikling .
SA171020 Kommunalstyret for byutvikling vedtok torsdag å legge ut det omstridte planforslaget i Snorres gate til offentlig ettersyn.
NL171020 Samtidig vet vi at bærekraftig byutvikling krever at alle innbyggere kan delta på ulike arenaer, ta i bruk ulike steder i byen, ha mulighet til å være med å utforme samfunnet de lever i og føle tilhørighet uavhengig av etnisk bakgrunn.
DA171020 Byråd for byutvikling Hanna E.
DA171020 Byråd for byutvikling , Hanna E.
SA171019 Toppene i kommunalavdeling for byutvikling anbefaler langt på vei det kontroversielle forslaget om boligbygging i Snorres gate på Madla.
DA171019 Kommunalstyret for byutvikling går inn for bygging av luksusleiligheter i Snorres gate 30.
DA171019 Det ble vedtatt i kommunalstyret for byutvikling på torsdag.
AP171019 Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og kommenterer arkitektur og byutvikling i Aftenposten.
AA171019 Særlig i store saker om byutvikling har Ap vært på kollisjonskurs med sine partnere og heller hentet støtte hos Høyre og Frp for å sikre flertall.
SA171018 Nybyggene det er snakk om, vil få en makshøyde på 10-11 meter, ifølge toppene i kommunalavdeling for byutvikling .
SA171018 Han er på dette tidspunktet leder av Høyres gruppe i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), og han har nylig rykket opp til fungerende leder av KBU.
NL171018 Det har ligget på vent siden 2012 hos Byutvikling .
DA171018 Noen spann maling plukket ut etter kunstneren Craig Flannagans fargepalett, er blitt Stavangers største suksess innen byutvikling de siste tiårene.
SA171016 God byutvikling må til for å kunne gjøre byene våre attraktive for talentene.
AP171016 Erling Dokk Holm, som er førsteamanuensis i byutvikling ved Høyskolen Kristiania, var rådgiver for en av de andre deltagerne i konkurransen.
AP171015 Og revolusjonerte Oslos byutvikling .
DA171013 Det er 14 år siden Riksrevisjonen fastslo at Arkeologisk museum i Stavanger ( AmS ) måtte få nytt magasin for å oppbevare gjenstander forsvarlig, og det er 11 år siden kommunalstyret for byutvikling ga klarsignal til riving av nabohus og museumsutbygging på Våland.
AP171012 Prisvinneren fremheves som et forbilledlig eksempel på gjenbruk og miljøriktig byutvikling , mener juryen.
AP171012 Prisvinneren er et forbilledlig eksempel på gjenbruk og miljøriktig byutvikling , mener juryen.
AP171012 Det legges vekt på at prosjektet tilfører nærmiljøet nye kvaliteter og er et tilskudd til miljøriktig byutvikling i et område med et stort antall boliger når byen skal fortettes.
AA171008 Campus-utvikling, studentbyen Trondheims fremtid, næringsutvikling, mulighetene for å bygge boliger for vanlige folk på Nyhavna og alt innenfor byutvikling , handler mest om hvordan Trondheim skal bli for dem som i dag er under 30 år.
DA171006 Å stoppe forslaget til reguleringsplan i formannskapet er ikke lite demokratisk - det er å være uenig i en byutvikling , sier Thorbjørn Geirbo i Miljøpartiet De Grønne.
DA171006 For ham er spørsmålet fortsatt det samme : - Er dette en fornuftig måte å drive byutvikling på ?
DA171006 - Fornuftig byutvikling ?
SA171005 Det er også vurdert at området vest for jernbanen ved et mulig togstopp på Forus øst kan bli et område for byutvikling i framtiden, men ifølge rapporten har ikke Stavanger kommune behov for å bygge ut området fram til 2040.
SA171005 Det er også vedtatt i planprogram for ny kommuneplan at byutvikling langs prioritert byutviklingsakse og bussveien skal styrkes i den nye kommuneplanen.
DB171005 En ny innvending ble presentert i Aftenposten i går av førsteamanuensis i byutvikling Erling Dokk Holm.
NL171003 Hvilken nytte har TS da til varig disposisjonsrett til egen 100 m bane som de risikerer ikke å få bruke ? Byutvikling : ¶
AP171003 Erling Dokk Holm, førsteamanuensis i byutvikling ved Høyskolen Kristiania og rådgiver for en av de andre deltagerne i konkurransen.
AP171003 - Jeg opplever at dette bryter radikalt med hva som er vanlig i arkitektkonkurranser, sier Erling Dokk Holm, førsteamanuensis i byutvikling ved Høyskolen Kristiania.
AA171003 kommuneplanmelding om byutvikling .
VG171002 Pakket inn i seminarer om teknikk, byutvikling og elektrisk mobilitet vil nær 700 gjester fra hele Europa delta på presentasjonen mandag og tirsdag.
VG171002 Både Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) og varaordfører Kamzy Gunaratnam ( Ap ) deltar i arrangementet som er pakket som et seminarprogram med fokus på byutvikling , elektrisk mobilitet og autonom kjøreteknologi.
NL170928 Det var og er marsordren Byutvikling har fått.
DA170928 Torsdag kveld var sentrumsplanen på sakskartet i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ).
DA170928 - Jeg er glad for at vi får ferdigstilt et byøkologisk kulturkvartal i Hauskvartalet, sier byråd for byutvikling Hanna E.
AP170927 Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny og god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling, og stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo.
DA170926 Løft : Disse satser på Oslo sør : Leder for Mortensrudfestivalen, Melita Ringevoll, byråd for byutvikling Hanna E.
DA170926 I Oslo sør-satsingen skal konkrete tiltak utvikles i samarbeid med lokale behov, noe som har vært meget vellykket i Groruddalssatsingen, sier byråd for byutvikling Hanna E.
DA170925 Kari Raustein ( H ), leder i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), mener det skal gode grunner til for at KBU skal godkjenne eiendomsselskapet TPGs eksklusive leilighetsprosjekt i Snorres gate på Madla.
DA170925 - Det er unødvendig byråkratisk og dyrt å etablere to nesten identiske avgiftsordninger, sier byråd for byutvikling , Anna Elisa Tryti.
AA170925 For en som er opptatt av byutvikling , er det en fantastisk by å få være med å påvirke utviklingen av, mener Bøkestad.
DA170923 - Det har fungert etter intensjonene, så vi kommer til å fortsette i 2018, sier byråd for byutvikling , Hanna E.
SA170922 To hundre år med byutvikling har befestet de stabile klasseskillene i Oslo.
SA170922 Ifølge Harvard-forsker på byutvikling , Susan S.
SA170922 | Byutvikling : Stavanger = Oslo ?
AP170922 Regjeringen og Bane Nord har gått inn for å beholde stasjonen der den ligger i dag, sørge for byutvikling sentralt og fortsatt la jernbanen gå som en fysisk barrière ut mot Mjøsa.
AP170922 Dyrvik Arkitekter har vært med på å lage en skisse til hvordan ny jernbanestasjon ved Vikingskipet kan komme til å se ut, med byutvikling øst for sentrum.
AP170922 knyttet til mulighetene for frigivelse til byutvikling , samt gevinster ved avhending av frigitte arealer.
DA170919 - Vi er glade for endelig å kunne foreslå en god løsning for fremtidig bruk av dette området, sa byråd for byutvikling , Hanna E.
NL170918 Men vi vil advare mot å at byutvikling i Tromsø skal basere seg på helt absolutte krav.
DA170918 Jeg er opptatt av arkitektur og byutvikling , og her har man virkelig fått det til.
AA170918 Byutvikling , kollektivtrafikk, Nyhavna, boliger, ja det er masse som skjer, og det gleder jeg meg til å bli med på.
AA170918 Rådmannens ønske om å starte sonderinger med de øvrige eierne i havneselskapet er derfor avgjørende for Trondheims byutvikling .
AA170918 Men la oss håpe at den politiske makten i dette tilfellet ter seg skikkelig, og vektlegger de saklige og faglige hensyn knyttet til bymiljø og byutvikling og slutter seg til rådmannens anbefaling.
AA170918 Det vil kunne slå svært uheldig ut for Trondheims byutvikling .
AP170916 Det satte en ytterligere fart i en byutvikling som endte med at Christiania ble erklært hovedstad i 1814, men det er en helt annen historie ; Oslo startet som en havneby.
DA170913 Les også : De beste danske kroene ¶ Byutvikling for alle ¶
AP170913 Kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen ( Ap ) har tidligere uttalte at dette er en god og riktig måte å planlegge på, i tråd med den gjeldende tenkningen om byutvikling .
AA170913 Også for 80 år siden kranglet vi om byutvikling i Trondheim.
AP170911 Det er en eksperimenterende, kreativ og leken tilnærming til byutvikling hvor det ikke handler om å bygge nytt og stort og dyrt, men å ta utgangspunkt i strukturer, flater, gjenstander og systemer som allerede finnes i byen og gi det nye funksjoner.
VG170909 En gruppe som kaller seg Bedre Byutvikling Moss ønsker å utrede en alternativ trasé og en stasjon lagt i fjell.
NL170909 Og det frigir store arealer for fremtidig byutvikling .
NL170909 Det sies at det er arealer for nærmere 100 års byutvikling og vekst.
DA170907 Politikerne i kommunalstyret for byutvikling skal ta stilling til omfattende omlegginger av trafikken mellom Gabbroveien og Chr.
DA170907 Jonathan Parker i Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss ( ABBM ) har skrevet innlegg i Moss Avis med utgangspunkt i at det ble informert om at det var Strandgata 10 B som var solgt av Moss Havn.
DA170907 Jonathan Parker i Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss ( ABBM ) har engasjert seg med debattinnlegg om Bane Nors angivelige oppkjøp av Strandgata 10B.
AP170907 Villaområder skal ikke skjermes helt for byutvikling , men redusert utnyttelse eller innskrenkning av utviklingsområdene kan være fornuftig.
DA170906 Hva foregår ? ) stilte spørsmål om byutvikling, etter alt å dømme av to grunner : ¶ 1 : Å tjuvstarte den store debatten om byutvikling som skulle komme seinere. 2 : Å coine hans slagord for dagen : ¶
DA170906 Hva foregår ? ) stilte spørsmål om byutvikling , etter alt å dømme av to grunner : ¶ 1 : Å tjuvstarte den store debatten om byutvikling som skulle komme seinere. 2 : Å coine hans slagord for dagen : ¶
AP170906 Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling , gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AP170906 Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling , gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
DA170905 På Majorstuen har det vært protester fra beboere, byantikvaren og andre som er interessert i byutvikling , men de har ikke blitt hørt i særlig grad.
AP170905 Mens Aftenposten er med de to Rødt-representantene rundt i stille boliggater på Grefsen, redegjør de for hva de egentlig tenker om byutvikling .
AP170905 Kommuneplanen fra 2015 er en helhetlig plan for byutvikling og boligbygging frem mot 2040.
AP170905 Kommuneplanen fra 2015 er en helhetlig plan for byutvikling og boligbygging frem mot 2040.
AP170903 - I stedet må kommunen lansere helhetlige forslag som sikrer god byutvikling , gode boliger og gode bomiljøer.
AA170902 Det skaper underskudd på nye boligområder, forhindrer en god byutvikling og er med på å drive boligprisene oppover.
SA170901 I kommunalstyret for byutvikling har det vært flertall for å snu bommen på Bybrua, men vedtaket ble omgjort i formannskapet siden enkelte var redd det ville sette hele bypakken i spill.
DB170901 Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune ba i forrige uke ( 22.8 ) Plan- og bygningsetaten undersøke om det « foreligger avvik mellom godkjent byggesøknad og faktisk bruk. » - Det har skjedd en glipp et eller annet sted når vi har fått en fiskerestaurant med en fiskedisk.
AP170901 Vi får stadig ny kunnskap om middelalderbyen Oslo og kontakten man hadde med resten av Europa, sier byråd for byutvikling , Hanna E.
AA170901 Vi får stadig ny kunnskap om middelalderbyen Oslo og kontakten man hadde med resten av Europa, sier byråd for byutvikling , Hanna E.
NL170831 Men et signalbygg av denne størrelsen er naturligvis også byutvikling .
DB170831 Da er vi over på de større og mer langsiktige tiltakene : For eksempel at byutvikling skal legge opp til mer fysisk aktivitet, ved å blant annet dytte kostnader over på de med bil i by, som igjen kan finansiere bysykler og flere sykkelgater.
DA170830 I Randaberg er det Kommuneplanutvalet som behandlar planen, i Stavanger er det Kommunalstyret for byutvikling .
DA170830 På bakgrunn av en pengeinnsamling, har Bedre Byutvikling Moss kunnet hyre Norsk Bane for å utrede den alternative jernbanetraseen som går i langtunnel fra Sandbukta til Såstad.
DA170830 Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss, sier at han ikke er overrasket over svaret fra kommunen.
DA170830 Den alternative jernbaneutredningen bestilt av aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss er klar.
DA170830 I mandagens møte med Harald Tom Nesvik, Frps parlamentariske leder, etterlyste Jonathan Parker, frontfiguren for aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss, et tydelig svar fra politikerne i jernbanesaken.
DA170830 Aksjonsleder Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss etterlyser et tydelig svar fra politikerne om hvorfor den vedtatte planen er bra for byen.
DA170830 AKSJONSLEDER : Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss.
AP170830 I Dagens kortinnlegg forsvarer Oslos byråd for byutvikling Bilfritt byliv, friskolene anerkjennes om viktige alternativ, pelsoppdrettere gir Dyrevernalliansen på pelsen, arv, miljø og konflikt i familielivet - og reflekson om læring og vårt økonomiske system.
AA170830 Politikerne tror de sanker flere stemmer på ulv, distriktspolitikk, skatt og norske verdier enn på byutvikling .
AA170830 Her skriver alle de trønderske førstekandidatene til stortingsvalget : « Med egne ord » ¶ Byutvikling påvirker folkehelsen.
AA170830 God byutvikling kan spare samfunnet for enorme helseutgifter, korte ned sykehuskøene og øke livs-kvaliteten til befolkningen på en rasjonell og billig måte.
AA170830 Det har vi tenkt å spørre ni av kandidatene fra Sør-Trøndelag om under valgdebatten om byutvikling på Byscenen 30. august.
AA170830 Det er derfor underlig at byutvikling ikke er en viktigere del av valgkampen her i byen.
AA170830 Byutvikling er noe av det som har skapt mest debatt og engasjement i Trondheim de siste årene.
AA170830 Byutvikling engasjerer.
VG170829 Det nåværende sykehusområdet på Ullevål kan dermed etter hvert frigis og brukes til byutvikling med flere tusen boliger sentralt i hovedstaden.
AP170829 Smestad er ett av mange steder i Oslo hvor misnøyen med politikernes planer for byutvikling vekker harme.
AP170829 - Vi har felles interesse i å bevare byens gode nabolag, og inviterer derfor til et debatt- og dialogmøte om byutvikling .
AP170829 - Foreløpig er målet å sette alternativer til dagens byutvikling på dagsorden.
DA170826 Ikke bare innen byutvikling og samferdsel, men også innenfor helse og omsorg - noe også samarbeidet med Ap om handlingsplanen gjenspeiler, svarer Rundblad.
DA170826 Det er viktig å unngå partipolitiske særinteresser med tanke på alt vi står overfor ; kommunesammenslåing, store samferdselsprosjekter og byutvikling .
DA170826 Men vi vil naturligvis fortsette å være et talerør for dem som ønsker en annen byutvikling enn det flertallet i bystyret har gått inn for, sier varaordfører Benedicte Lund ( MDG ).
DA170825 Han er opptatt av å bringe mennesker sammen gjennom byutvikling , og ønsker blant annet å flytte mossekonteinerne til Borg Havn.
DA170824 Arkitekt Anders Rubing har sammen med forfatterne av den nye boka om byutvikling og sikkerhet, The City Between Freedom and Security, skrevet et brev til Oslos ordfører Marianne Borgen, der de kritiserer prosessen rundt det nye regjeringskvartalet.
AP170824 Selv har hun en bachelor i byutvikling og urban design fra Universitetet i Stavanger, og ble nettopp ferdig med en master i urban design fra Aalborg Universitet.
AP170824 Ofte handler dagens byutvikling om transformasjon av eksisterende områder.
AP170821 Tidligere byråd for byutvikling , Ann Kathrine Skjørhammer ( KrF ), er ikke imponert over hva driverne har fått til med « Oslos mest attraktive tomt. » - Det er ikke noe torg.
AP170821 Onsdag vil han stille spørsmål til byråden for byutvikling , Hanna Marcussen ( MDG ), for å finne ut hva politikerne kan gjøre for å rette opp Fisketorgets skjeve start.
VG170817 Mernytten knyttet til byutvikling og effektene av større bo- og arbeidsmarkedsregioner blir ikke tillagt vekt.
DA170817 TRAPPER OPP : Aksjonskomiteen « Bedre byutvikling i Moss » ( ABBM ) trapper opp virksomheten sin for å få en utredning av en alternativ togtrasé gjennom byen.
DA170817 Det sier talsmann Jonathan Parker i aksjonskomiteen « Bedre byutvikling i Moss » ( ABBM ). 200.000 kroner ¶
AP170817 Men har ikke utbyggerne et samfunnsansvar ved å tenke riktig byutvikling fremfor å tjene mest mulig penger ?
AP170817 Vellykket boligutvikling er dessuten en avgjørende faktor for god byutvikling .
DA170816 Hvis de største partiene i bystyret også får mulighet til å sikre seg varaordføreren, vil de få mer ro til å gjennomføre sin videre byutvikling i Moss, mener Tveiten.
DA170816 Hun stille seg på linje med « Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss » ( ABBM ), og motarbeider vedtaket som et stort flertall i bystyret har gått inn for.
DA170816 i hardt vær : Det har vakt harme i både Høyre og Arbeiderpartiet at MDGs Benedicte Lund ( bildet ) aktivt har frontet « Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss » i sin rolle som varaordfører.
AP170815 En ny rapport vil bidra til bedre byutvikling .
AP170815 - At byutvikling med fortetting er positivt, har vært et mantra i lang tid.
AP170815 - At byutvikling med fortetting er positivt, har vært et mantra i lang tid.
AP170815 Politikere og folk i norsk nærings- og samfunnslivet skal diskuterer både byutvikling , teknologi og politikk.
AA170811 NHO burde heiet frem en mer klimavennlig og attraktiv byutvikling sentrumsnært, fremfor å rose en politikk som åpner for å bygge « drabantbyer » i utkantene.
AP170810 Prisen skal hedre byutvikling
AP170810 Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, samt å vise frem den nyeste og beste arkitekturen i byen.
AP170810 Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen ».
AP170803 Men Oslo vil ikke få noen ny høyhusstrategi med det første, ifølge Hanna Marcussen, byråd for byutvikling .
AP170803 Han mener dette skaper uforutsigbarhet og kaller det en dårlig strategi for byutvikling .
AP170803 - Dagens maksimalhøyde står fast, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling .
AP170803 Meld deg på vårt nyhetsbrev om byutvikling og boligmarkedet i Oslo og Akershus.
AP170801 Han sier at det legges opp til betydelig byutvikling rundt det nye stasjonsområdet.
AA170729 Spørsmålet som reiser seg : Er det en slik byutvikling som preger det som er skjedd i vår by den senere tid ?
AA170729 Men en bærekraftig byutvikling forutsetter langsiktighet hvor helhet og fremtidige behov må prioriteres.
DA170727 I siste møte i kommunalstyret for byutvikling i juni ble det heldigvis enstemmig vedtatt at kutting i kulverten ikke er greit.
DB170719 I sak etter sak ser vi at byrådet legger opp til en utbyggerstyrt byutvikling der kulturminner og kvalitet må vike for høyt volum.
AP170718 For selv om det aldri ble noe av Bymotorveien gjennom parken, krever Oslos vinglete byutvikling fortsatt en årvåken kjærlighet til indre bys største grønne park.
AP170718 fra boken « Oslos elleve byer : historien om en byutvikling ».
AP170718 « Hverken beboerne i området eller vi som politikere var kjent med forslaget før saken ble sendt på høring », sa Raymond Johansen ( Ap ) til Akersposten, og fikk støtte av byråd for byutvikling Hanna Marcussen ( MDG ).
DA170715 Gjennom 1980- og 90-tallet ble museet ett av de fremste instrumentene for byutvikling .
DB170713 I denne tilsynelatende harmoniske sameksistensen, truer gentrifisering og byutvikling som ikke har rom for et enkelt og gammeldags liv.
DA170712 Hun har kompetanse, erfaring og kvaliteter som Stavanger kommune vil få stor nytte av, sier direktør for Kultur og byutvikling , Gunn Jorunn Aasland.
DA170711 - Jeg skjønner de som bor der ute og ønsker en helhetlig byutvikling .
DA170710 Kari Raustein er leder i kommunalstyret for byutvikling .
DN170705 Aksjonsgruppe Bedre Byutvikling Moss ( ABBM ) holder stiftelsesmøte onsdag, skriver Dagsavisen Moss Dagblad.
DA170705 Aksjonsgruppe Bedre Byutvikling Moss ( ABBM ) har et stiftelsesmøte på House of Foundation i dag.
AA170701 Vi er glade for at rådmannen nå har lagt fram en framdriftsplan for byutvikling og organisering.
AA170701 Utbygging : Nyhavna står sentralt i debatten om byutvikling i Trondheim.
SA170630 Som medlem av kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) har jeg naturligvis vært inhabil i å behandle denne saken.
AP170630 Aftenposten lanserer nå et nyhetsbrev om byutvikling og boligmarkedet i Oslo og Akershus.
AP170629 Hanna Marcussen ( MDG ), byråd for byutvikling , forsikrer om at byrådet jobber med å bedre forholdene for syklister.
AP170629 Hanna Marcussen ( MDG ), byråd for byutvikling , forsikrer om at byrådet jobber med å bedre forholdene for syklister.
DA170628 I forrige uke var det lanseringsmøte for noe så kjedelig som en forskningsrapport om byutvikling og boligpolitikk.
AA170627 Sunn fornuft og god byutvikling tilsier at plasskrevende virksomheter med få medarbeidere i forhold til arealbruk bør lokaliseres utenfor sentrum.
AA170627 Konflikten mellom styre og administrasjon i Trondheim Havn har rammet viktig byutvikling i Trondheim.
AA170627 I Trondheim Havn har både små og store saker knyttet til byutvikling vært håndtert av styret de senere årene.
AA170627 Det er hensiktsmessig både av hensyn til havnas kjerneaktivitet og for å få en profesjonell styring av arbeidet med byutvikling .
AP170626 - Vi er i gang med å utvikle en områdepolitikk for utsatte områder i hele Oslo, skriver byråden for byutvikling .
AP170624 Erling Dokk Holm er ansatt ved Høyskolen Kristiania og forsker på byutvikling .
AP170624 Erling Dokk Holm er ansatt ved Høyskolen Kristiania og forsker på byutvikling .
NL170623 Saksframlegget fra byutvikling er uvanlig kritisk på mange sentrale punkter, dette gjelder både i forhold til høyde, siktlinjer og forholdet til naboer.
AA170622 En byutvikling som legger bedre til rette for å skape sentrumsnære boliger og nye arbeidsplasser, er viktige tiltak for å holde liv i hjertet av Trondheim.
SA170621 Vi snakker om byutvikling , makt, Stavanger og lokaldemokrati.
NL170621 » Slik måtte byutvikling erkjenne at pistol- og leirduebanene var anlagt uten reguleringsplan, byggetillatelser, utslippstillatelser og politiets godkjenning.
AP170621 I Oslo kommunes overordnede strategi for byutvikling står nærhet til kollektivknutepunkter sentralt.
AP170621 I Oslo kommunes overordnede strategi for byutvikling står nærhet til kollektivknutepunkter sentralt.
DB170619 De er ikke vant til å tenke byutvikling .
AP170618 Og ikke nok med det, partiet har også byråden for byutvikling , som håndterer saken.
AP170618 - De burde i sin tid i byråd sørget for en mindre utbyggerstyrt og bedre planlagt byutvikling , spesielt i områder der det fortettes.
AP170618 Regjeringskvartalet, eldreomsorg og byutvikling .
DA170617 Der de mange nedslitte småhavnene nå er blitt lekeplasser for kreativ byutvikling , utecafeer og flytende skoger.
DA170617 Og for å gjøre det hele enda mer problematisk for MDG : Partiet har også den ansvarlige byråden for byutvikling , Hanna E.
SA170616 Nesten 65 milliarder kroner ble brukt til utbygging av kollektivtrafikken, byutvikling og miljøtiltak i Rio.
FV170616 Nesten 65 milliarder kroner ble brukt til utbygging av kollektivtrafikken, byutvikling og miljøtiltak i Rio.
DA170616 Særlig fordi mange av kommunens fagetater er veldig skeptiske, sier byråd for byutvikling , Hanna E.
BT170616 Et halvt år senere etterlyste jeg den etterlengtede saken fra byråden, og fikk til svar at løsningen skulle være klar til sommeren, og at Komité for miljø og byutvikling skulle informeres i mai.
BT170616 Nesten 65 milliarder kroner ble brukt til utbygging av kollektivtrafikken, byutvikling og miljøtiltak i Rio.
AP170616 Nesten 65 milliarder kroner ble brukt til utbygging av kollektivtrafikken, byutvikling og miljøtiltak i Rio.
AA170616 Nesten 65 milliarder kroner ble brukt til utbygging av kollektivtrafikken, byutvikling og miljøtiltak i Rio.
SA170615 Vegvesenets plan om å korte ned kulverten på nye E39 ved Tasta skole fikk hard medfart i kommunalstyret for byutvikling torsdag.
SA170615 Et knappest mulig flertall i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) i Stavanger vedtok torsdag nok en gang å sende saken om ny brannstasjon tilbake til administrasjonen.
DA170615 Leder Kari Raustein ( H ) i kommunalstyret for byutvikling stemte mot sin nye partigruppe og sikret flertall for å sende saken tilbake til administrasjonen for mer utredning.
DA170615 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling sa nei til ny brannstasjon i Lervig, men vedtaket ble anket.
DA170615 â - ª Omfattende byutvikling på tidligere fergeleie og havneområder. ( avhengig av eventuell flytting av fergeleie ). â - ª Endret trase for rv 19 med utkjøring ved Rådhusbrua og mulighet for at stamveien og eventuelt jernbanen kan forbindes med en kryssing av Oslofjord til E18 og vestfoldbanen via Horten.
AA170615 Det er heldigvis slutt på tiden da byutvikling foregikk klattvis.
AA170614 I mange tilfeller virker det åpenbart at andre løsninger enn støyskjerm hadde egnet seg bedre som helhetlig grep for byutvikling , sier han.
AA170614 Byutvikling
SA170613 Tinghus-debatten i Stavanger står i veien for en ansvarlig byutvikling , og byens ledelse gjentar seg selv om at den vil og den vil, men den får det åpenbart ikke til, i hvert fall ikke på Nytorget.
BT170613 Slik klattvis byutvikling er en av årsakene til biltrafikken i Bergen.
BT170613 Nøkkelen er fortetting og grønn byutvikling , med korte avstander mellom hjem, arbeidsplass, skole, barnehage og butikker.
AP170612 Byråd for byutvikling Hanna Marcussen møter Oslo-beboere på folkemøtet 9. mai.
NL170610 Smaken er som baken, sier et ordtak, og når enkeltpolitikere krysskopler smaken med visjoner fra baken, avstedkommer de merkeligste resultater ; en går i mot de mest åpenbare løsningene for god byutvikling ; Denne uken synset et flertall av medlemmene i byutviklingskomiteen seg fram til at en meget god utredet, nietasjes boligblokk i Vestregata 20/22, måtte redusere antallet etasjer.
DA170610 - Det er problematisk at kommersielle aktører skal kunne legge beslag på offentlige områder i mange uker i sleng, mener ekspert på byutvikling , Erling Dokk Holm.
DA170610 Det er det som er byutvikling , sier han.
AA170609 Foruten Opoku, besto juryen av Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling , Ingrid Grændsen i Trondhjems Arkitektforening og Aase Sætran fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
AP170608 Vi trenger aktiv byutvikling og et realt områdeløft.
VG170606 Det er bra for nærmiljøet og gir enorme muligheter for byutvikling nær togstasjoner og kollektivknutepunkt som allerede er bygget.
SA170606 Han mener at utbygging av Luravika med boliger ikke står og faller på etablering av en ny togstasjon på Lura, men er klar på at dette vil være i tråd med nasjonal- og regionplanens retningslinjer for byutvikling .
SA170606 Dette utviklingsprosjektet gir sjønære boliger, en helt ny bystrand og vil være en bærekraftig utbygging i henhold til regionplanene retningslinjer for byutvikling , går det frem av skissen.
AP170606 Vi trenger aktiv byutvikling og et realt områdeløft.
BT170605 Er det byutvikling til gode for lokalsamfunnet, eller er det enkelt og greit profitten som er hovedsaken ?
SA170603 Et flertall i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) har besluttet at Smedvigs prosjekt på Lagårdsveien legges ut til offentlig ettersyn.
DA170602 Dette vil være positivt både for byutvikling og næringsutvikling.
AP170602 Den nær tverrpolitiske enigheten om hovedprinsippene i Oslos byutvikling har slått sprekker.
AP170602 Erling Dokk Holm er ansatt ved Høyskolen Kristiania og forsker på byutvikling .
DA170601 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling gikk i ettermiddag inn for å gi Biltema dispensasjon til å etablere seg på Forus.
DA170601 Et flertall i kommunalstyret for byutvikling ga i ettermiddag tommel opp for Biltemas etablering i den gamle Heliporten i Maskinveien 1 på Forus.
DB170530 Veien vil ikke gi noen stor gevinst i form av byutvikling og bedre lokalmiljø, slik regjeringen hevder.
SA170529 Jeg syns likevel det er skremmende å se at Ap, Frp og Sp som er flertallspartiene i utvalg for byutvikling , velger en slik avgjørelse om bare å droppe gaven fra Thon.
DA170529 Startdato er foreløpig ikke fastsatt men direktør for kultur og byutvikling i Stavanger kommune, Gunn Jorunn Aasland, håper det kan bli allerede tidlig i august.
DB170528 Venstre har i mange år ment at E-18 må forbedres, for å få bedre fremkommelighet for busser og syklister, redusere luftforurensningen i Bærum kommune ved å legge deler av veien i tunnel, og å åpne for byutvikling på områdene som dermed frigjøres.
DB170528 - Venstre har i mange år ment at E-18 må forbedres, for å få bedre fremkommelighet for busser og syklister, redusere luftforurensningen i Bærum kommune ved å legge deler av veien i tunnel, og å åpne for byutvikling på områdene som dermed frigjøres, skriver artikkelforfatteren.
BT170527 Byråd for byutvikling Anne Elisa Tryti på en av de nye bysyklene.
AP170527 I senere år har det vært bred enighet i bystyret i Oslo, om de store linjene for byutvikling og boligbygging ( se fakta ).
AP170527 I senere år har det vært bred enighet i bystyret i Oslo, om de store linjene for byutvikling og boligbygging ( se fakta ).
VG170522 Han uttrykker forståelse for at nabokommunene Asker og Bærum har behov for byutvikling og at deler av veien blir lagt i tunnel.
DA170522 Av : Frede Cappelen, kommunalstyret for byutvikling , Ap ¶
BT170520 Vi i Initiativ Laksevåg mener at Bergen kommune og staten ved Statsbygg som styrer KVU-prosessen ( konseptvalgutredning ), må se lokalisering av marin FoU-klynge i sammenheng med byutvikling på Laksevåg.
BT170520 Lokaliseringen av klyngen vil også være en premissgiver for byutvikling .
SA170518 Den økonomiske veksten har resultert i en massiv etablering av arbeidsplasser langt ut fra sentrum, et ikke særlig forbilledlig eksempel på byutvikling , og særlig når dette sees i sammenheng med Stavanger sentrums fravær av utvikling.
SA170518 Den må ha klare ambisjoner og legge til rette for levedyktige prosjekter som faktisk vil kunne realiseres og bidra til god byutvikling .
SA170512 På første benk sitter Gunn Jorunn Aasland, direktør for kultur og byutvikling .
DA170512 Pengene skal bidra til byutvikling og god framkommelighet.
SA170511 Kommunalstyre for byutvikling behandlet i dag forslaget om å stenge Jåttåveien i Stavanger.
BT170509 Som ledd i å kombinere bybane med byutvikling skal det bygges nye boliger oppå kulverten, men Bybanen Utbygging a/s har avslått at beboerne får flytte tilbake i de gjenreiste husene.
BT170509 Da kan også disse tomtene bli gjenstad for « byutvikling » i privat regi, formidlet av Bybanen Utbygging a/s.
AP170509 Men byråd for byutvikling Hanna Marcussen ville ikke svare konkret på de mange spørsmålene.
AP170509 Byråd for byutvikling Hanna Marcussen ville ikke svare konkret på fortettingsmotstandernes spørsmål.
DA170508 Stenging av Jåttåveien skal opp til behandling i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) 11. mai, før den går til behandling i bystyret 22. mai.
DA170508 På bakgrunn av tidligere vedtak i kommunalstyret for byutvikling er det gjort en nærmere vurdering av konsekvensene av å stenge Jåttåveien ved Bryne og Stavanger planteskole ( Jåttåveien 92 ).
DA170508 Forslaget ble sendt på høring av kommunalstyret for byutvikling 30. mars.
AA170508 « Her kan forsterkes en midtbycampus som har alle forutsetninger for å bli et forbilde for universitets- og byutvikling over hele verden. » skriver arkitekt Ole Wiig i dette debattinnlegget.
AA170508 Her kan forsterkes en midtbycampus som har alle forutsetninger for å bli et forbilde for universitets- og byutvikling over hele verden.
AA170505 til byutvikling , men fordi man nå har muligheten til å bygge Norges beste universitet, by og kunnskapssamfunn.
AP170504 De to møtene hvor det fortsatt er ledige plasser, begynner også å fylles opp, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang i byrådsavdeling for byutvikling .
AP170503 Det betyr rett og slett at vi har et levende demokrati, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang ( MDG ) i byrådsavdelingen for byutvikling .
DA170502 Alt fra byutvikling , urbane løsninger, miljø, og mye tech.
AP170430 Ikke alle er positive til kommunens arbeid med byutvikling .
AP170430 I stedet mener han at Ensjø er blitt et eksempel på oppstykket og delt byutvikling .
AP170429 Fra venstre : Byrådsleder Raymond Johansen ( AP ), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( AP ), byråd for byutvikling Hanna E.
AP170428 Sommernes, ønsker ikke å la seg intervjue, men viser, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling ( hvor han nå jobber ), til svarene han har gitt Deloitte.
AP170428 Sommernes, ønsker ikke å la seg intervjue, men viser, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling ( hvor han nå jobber ), til svarene han har gitt Deloitte.
AP170428 Sommernes, viser til svarene han har gitt Deloitte og skriver, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling ( hvor han nå jobber ), at øvrige spørsmål bes rettes til arbeidsgiver.
AP170427 Jeg vil ikke stå på barrikadene mot fornuftig byutvikling hvis det skapes et godt miljø med mye lys og luft for flere mennesker.
AP170427 - Det er bedre med en ordentlig, gjennomtenkt plan for byutvikling enn snikutbygging i eplehager med løsninger som ikke er helhetlige, sier hun.
BT170426 En slik byutvikling er kostbar - og tidkrevende.
DA170425 Nå er organisasjonsmodellen en seksdeling : Oppvekst og levekår ( direktør : Per Haarr ), kultur og byutvikling ( Gunn Jorunn Aasland ) økonomi ( konstituert direktør Olve Molvik ), kommunikasjon ( sjef : Marianne Jørgensen ), personal og organisasjon ( direktør : Olve Molvik ) og bymiljø og utbygging ( direktør Leidulf Skjørestad ).
DA170423 - Ja, og biblioteket, slik det er planlagt, det er et gedigent stykke byutvikling også.
BT170421 Det sa Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling , da hun sammen med fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup fredag sto for den offisielle åpningen av Bybanens endestopp på Flesland.
DA170420 Det store Forus-området, som er under felles planlegging på tvers av grensen mellom Stavanger og Sandnes har et stort potensial for en kollektivorientert byutvikling , hvis områdets kollektivbetjening blir fullt integrert med resten av regionen.
DA170419 Det synes jeg er et veldig bra forslag, sier Venstres mann i kommunalstyret for byutvikling , Kjartan Alexander Lunde.
SA170418 | Økland om byutvikling : Arbeid først !
SA170418 Konkurransen ble utlyst av de amerikanske transportmyndighetene ( DOT ) hvor utfordringen var å komme opp med den beste løsningen på teknologisk byutvikling .
AP170417 Konkurransen ble utlyst av de amerikanske transportmyndighetene ( DOT ) hvor utfordringen var å komme opp med den beste løsningen på teknologisk byutvikling .
AP170416 Felles er gjerne et fokus på hvordan blant annet tingenes internett, informasjonsteknologi, digitalisering, Big Data og integrerte systemer kan bidra til moderne og bærekraftig byutvikling .
AP170416 Da handlet det hovedsakelig om økologisk sensitiv og menneskeorientert byutvikling , og var tett knyttet opp mot miljøagendaen.
BT170412 Dette forslaget er ikke til byens eller bydelens beste, men vil tvert imot ødelegge et stort potensial for byutvikling helt i tråd med tidens krav og ønsker til urban og tett utbygging langs Bybanens stoppesteder, og særlig rundt endestoppet på Spelhaugen.
AP170410 - Jeg leder Banlieues Patriotes fordi jeg er opptatt av byutvikling .
AP170410 Jeg får håpe det er et flertall da, som legger mer vekt på lokal enighet og moderne byutvikling .
AP170410 Jeg får håpe det er et flertall da, som legger mer vekt på lokal enighet og moderne byutvikling .
DA170406 Dette blir et mer attraktivt område og vi mener det er riktig å prioritere et åpent grøntanlegg her for mange brukergrupper, sier byråd for byutvikling Hanna E.
BT170406 Når det skjer, vil det gi store muligheter for byutvikling .
BT170406 Den andre er å åpne opp området i Bergen sentrum for byutvikling , og gi mindre støy og trafikk.
AA170406 Svartlamon som byøkologisk forsøksbydel står også for eksperimentell boligbygging og byutvikling der oppgaven er å ivareta et levende alternativ til forbrukersamfunnet.
AA170406 Svartlamon er viktig for uttesting av alternativ byutvikling , medvirkning, selvbyggeri, bevaring, gjenbruk, bomiljø, barn i by, urbant landbruk m.m.
AA170406 Modellen til Nyhavna : Svartlamon og Nyhavna utgjør et levende miljø for bærekraftig byutvikling .
AA170406 Medvirkning i byutvikling med lokalt engasjement gir et godt sosialt miljø der fellesskap kan vokse fram.
AA170406 Kommunen ønsket en overføringsverdi i form av erfaringer til bruk i byutvikling .
AA170406 For framtiden må vi dyrke en praksis i byutvikling som inkluderer medvirkning med dem som bor og virker i bydelene.
AA170406 En organisk byutvikling med utgangspunkt i eksisterende kultur og miljø og bydelens særpreg er god byutvikling for både klima, bomiljø og kultur- og næringsvirksomhet.
AA170406 En organisk byutvikling med utgangspunkt i eksisterende kultur og miljø og bydelens særpreg er god byutvikling for både klima, bomiljø og kultur- og næringsvirksomhet.
VG170405 Flytting av lufthavnen i Bodø vil gi regionen en ny og moderne lufthavn, og samtidig frigi sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling .
SA170405 Politikerne i utvalg for byutvikling klarte ikke å bestemme seg for den videre skjebnen til det foreslåtte parkeringsanlegget på Ruten.
DA170405 Men den skal altså først på høring, så skal den innom bystyret en tur, og så vil den eventuelt bli et føringsdokument for byutvikling i årene som kommer.
DA170405 Det er Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten som sammen, på oppdrag fra byråd for Byutvikling , Hanna E.
AP170405 Elsykler, byutvikling , biodrivstoff og pasientskadeordning.
DA170404 Her har både nye arbeidsplasser med høy verdiskapning og mange nye boliger kommet på plass i tråd med den politiske målsettingen om en bærekraftig byutvikling .
SA170401 Når Frode Myrhol, gruppeleder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger, og medlem i kommunalstyret for byutvikling « snakker » til oss i Aftenbladet 28. mars, er det grunn til å glede seg !
AP170401 Å rive folks hjem for å bygge noe nytt og større er ikke byutvikling , sier Wilhelmsen.
AP170401 Nå ser vi på en lang, lang rekke områder for å se om enkelte områder er særlig godt egnet for byutvikling .
SA170330 Saken om den idylliske og omstridte strandeiendommen ved Hafrsfjord ble behandlet nær sagt uten debatt i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) torsdag ettermiddag.
SA170330 Engasjement : I reportasjen « Tomteslaget ved Hafrsfjord » lørdag ble det kjent at lederen av Stavangers kommunalstyre for byutvikling ( Kbu ), Kari Raustein, har engasjert seg sterkt i boligprosjektet til en venn.
AA170330 Når den åpner neste høst, vil den gi åpne for videre byutvikling i området, sier Åse Karen Søreng, prosjektleder i Trondheim kommune.
AP170329 Vi ser at det er muligheter for kulturell aktivitet, byutvikling og mer tilrettelegging for sivil bruk som vil styrke festningen over tid.
DA170328 Kommunalstyret for byutvikling støttet utbyggernes siste forslag.
AA170328 Trondheim fortjener et nytt og bedre kollektivsystem inn i framtida for å oppnå fortsatt vekst og god byutvikling .
AA170328 Nytt kollektivsystem bygger på kunnskap om framtidige reisestrømmer og byutvikling .
AA170328 Kollektivtrafikken må ivareta reisestrømmer og ønsket byutvikling .
AA170328 AtB vurderer at det ikke blir rett, ut fra erfaringer fra andre steder, og at Staten vil bidra med øremerkede midler til bærekraftig byutvikling for storbyene.
AA170328 Analyser om sammenhenger mellom jobb og bolig/studiested, og kapasiteten rundt de viktigste knutepunktene er gjennomført, og fremtidig byutvikling er hensyntatt for å tilrettelegge for ny boligutvikling på Ranheim og Lade.
DA170327 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
DA170327 Byvekstavtalen skal snart opp til behandling i Stortinget, avtalen bygger på et ønske om en miljøvennlig byutvikling og et mål om nullvekst i biltrafikken.
AP170327 Byråd for byutvikling Hanna E.
SA170325 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling , og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
SA170325 Byvekstavtalen skal snart opp til behandling i Stortinget, avtalen bygger på et ønske om en miljøvennlig byutvikling og et mål om nullvekst i biltrafikken.
DB170325 Vi liker jo å se på tetthet og fortetning som en fornuftig byutvikling .
AP170325 Høyhus og fortetting kan være gode grep som del av en bærekraftig og klimavennlig byutvikling .
AP170324 Men vi skal ikke forby parkeringsplasser, vi skal bare redusere p-normen for bil, øke den for sykler og få inn flere ladepunkt, sier byråd for byutvikling , Hanna E.
DA170322 Av Kjartan Alexander Lunde ( V ), kommunalstyret for byutvikling
SA170321 Saken behandles i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) torsdag i neste uke.
DA170321 Med gjennomgående linjer trenger en ikke lenger å sette av mye plass for bussene der en i stedet må legge til rette for byutvikling , byliv og myke trafikanter i sentrum.
DA170321 Det mest lovende grepet for en mer kollektivtransportorientert region synes å være kombinert by-, bane- og bussutvikling på Forus, der Forus-visjonen har påvist et stort potensial for tett byutvikling .
DA170321 Marcussen, byråd for byutvikling til Dagsavisen.
DA170321 KOS I GATA : Byråd for byutvikling , Hanna E.
AP170321 Marcussen ( MDG ), byråd for byutvikling .
AP170321 Først da Christianias byutvikling på midten av 1800-tallet nådde frem til middelalderbyens område, ble den funnet igjen, og godt bevarte rester av trebygninger og steinruiner kom for dagen etter å ha ligget forseglet under tykke jordlag.
SA170318 Et enstemmig kommunalstyre for byutvikling vedtok torsdag at det ulovlige bryggeanlegget ved Tastasjøen ikke trenger å rives likevel.
SA170318 Brygga på 220 kvadratmeter får stå, mens lysthuset og boden må vekk, iføge kommunalstyret for byutvikling .
SA170318 Et flertall i Kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) ville heller ikke den gang gi nybygget til Industri Energi i Kongsgata sitt godkjent-stempel.
SA170318 Isolert sett er dette en fornuftig strategi og representerer på mange måter en moderne og fremtidsrettet form for byutvikling .
SA170318 Felles for disse byene er at det er en stor grad av enighet blant de folkevalgte om at dette er riktig byutvikling ( fjerne bilen fra gateplan og de viktige møteplasser for mennesker ), samtidig som den viktige sentrumshandelen gis mulighet til å konkurrere på samme vilkår som kjøpesentrene - enkel tilkomst og sentral parkering for bil.
DB170318 ¶ FJERNER P-PLASSER : Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen ( MDG ), har flere ideer til hva som kan fylle arealet som snart blir ledig i Oslo sentrum.
DB170318 « Byarkitekten skal løfte arkitekturfeltet og skape økt offentlig debatt om arkitektur, byforming og byutvikling .
SA170316 Sandnes kommune behandler saken i Utvalg for byutvikling på det neste møtet.
AP170316 Aftenposten har arrangert konferanser i snart tre år, på områder som er sentrale i vår journalistiske profil, blant annet innen utenriks, byutvikling , klima, politikk og teknologi.
AA170316 Tidsperspektivet i byutvikling er så langt at det er kostbart å forhaste seg.
AA170316 Vi snakker om byutvikling , « trolig den viktigste byplansaken i dette århundre » som Roald Eriksen anførte i Adressa med henvisning til Gjærevolls uttalelse.
BT170314 De øvrige uttalelsene omfatter krav om alt fra lyntog og byutvikling til rasisme, islamofobi og " kvinnekamp mot høyrepopulisme ". ( ©NTB ) ¶
BT170313 Petroleumsgeologen trenger vi i arbeid med byutvikling og byplanlegging, utbygging av jernbanenettet og boring av nye tunneler på Vestlandet.
DA170312 Kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) behandler saken torsdag.
BT170309 - Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur.
BT170309 », sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.
SA170308 Saken behandles i Utvalg for byutvikling 8. mars.
SA170308 Fra staten hører vi : « Regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling og følger opp beslutningene i klimaforliket.
DA170308 Kristin Gustavsen, leder for Stavanger sentrum, sier det er inspirerende å ha en ordfører som er observant og opptatt av byutvikling .
DA170307 Mulighetsstudien viser at dette er mulig, uttaler avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl.
AA170307 Vi har gått tydelig inn i spørsmål knyttet til politikk, som byutvikling .
AP170304 Det er et tankekors at de siste årenes byutvikling også er preget av konsentrasjon.
AP170304 Desentralisert byutvikling gir større trivsel - og det lønner seg ¶ 146.000 kvadratmeter av dette skal bli nytt når det nye regjeringskvartalet står ferdig.
AA170303 Carson skal lede departementet for boliger og byutvikling .
SA170302 Nå skal han lede Departementet for boliger og byutvikling ( HUD ) med 8.000 ansatte og et budsjett på nesten 400 milliarder kroner.
AP170302 Metodikken med forebyggende byutvikling bør kunne brukes i områder hvor det trengs i andre kommuner, sier Hanna E.
AP170302 Metodikken med forebyggende byutvikling bør kunne brukes i områder hvor det trengs i andre kommuner, sier Hanna E.
AA170302 Departementet for boliger og byutvikling ( HUD ) tilbyr blant annet sosialboliger.
AA170302 Nå skal han lede Departementet for boliger og byutvikling ( HUD ) med 8.000 ansatte og et budsjett på nesten 400 milliarder kroner.
VG170228 - Dette handler om mye mer enn å investere i grønn byutvikling .
SA170228 I innlegget ønsker Aga og Gutierrez « gode fellesopplevelser », som skal gi Stavanger et « løft », de sier at å bruke kunst så bevisst i byutvikling er et felt som bare så vidt er i emning, kunsten skal ikke bare være pynt, men åpne for nye møter mellom stedet og betrakteren.
SA170228 Er det flere malerier av oljearbeidere, barnslige hodefotinger, eller « liksom-avrevne-vegger-der-det-er-festlige-fargerike-malerier-bak » som gir « gode fellesopplevelser », « byutvikling », « kunstneriske image » og « en god by ».
BT170228 Det virker som om bitre politiske saker som Bybanen, Bryggen og byutvikling gjør det vanskelig å samarbeide bredt om saker flere partier faktisk er enige om.
AP170227 Flyttingen gir Bodø store arealer til byutvikling .
AP170227 Flyttingen gir Bodø store arealer til byutvikling .
AP170227 Flyttingen, der flystripen og bygningsmasse flyttes et visst antall hundre meter, gir Bodø store arealer til byutvikling .
AP170227 Flyttingen gir Bodø store arealer til byutvikling .
BT170226 - Dette midtre alternativet dekker bydelen best samtidig som det har størst potensial for byutvikling , særlig mellom Sandviken Sykehus og NHH, skrev Endre Tvinnereim ( Ap ) i en kronikk i BT i fjor høst.
AP170225 Telefon til 113, byutvikling og trikken.
SA170224 Kan kunsten vi omgir oss med bidra til byutvikling ?
SA170224 Det andre forslaget lyder slik : Kommunalstyret for kultur og idrett ber administrasjonen om å opprette en arbeidsgruppe som har i oppdrag å bidra til utviklingen av det tverrfaglige potensialet mellom kunst og arkitektur, uterom og byutvikling .
SA170224 DEBATT : Stavanger kommune vil være i forkant med å forene kunst og byutvikling .
BT170224 I grønn strategi for Bergen 2016 lover Andersland at « Byutvikling og fortetting må gå hånd i hånd med arealer til parsellhager, skolehager, urbant landbruk og grønne områder ».
BT170223 Byrådet sa nei, men politikerne i Komite for miljø og byutvikling sa ja.
AA170221 Kommunaldirektør for byutvikling , Einar Aassved Hansen, sier at det ikke er dramatisk at støtten fra Reitan halveres.
SA170217 Kommunalstyret for byutvikling vedtok torsdag at det skal bygges bru over jernbanen fra Hinna til Jåttåvågen.
DB170217 Som faggruppe med ansvar for byutvikling og sunne og varige boliger etterlyser vi et dokumentert grunnlag for de endringene som nå foreslås.
SA170216 Torsdag var kommunalstyret for byutvikling på befaring på Gausel, for å se på inngrepene som blir gjort i forbindelse med bussvei.
SA170216 Leder i kommunaltstyret for byutvikling , Kari Raustein, hører på innspill fra beboernes advokat, Kamilla Silseth og Tore Fuglestad FOTO : Pål Christensen ¶
DA170214 Av : Grethe Eriksen, Medlem av kommunalstyret for byutvikling og Hinna bydelsutvalg ( H ) ¶
DA170213 Med et slikt prosjekt, som tilfører så mye til byen, er vi også villige til å tillate noe mer høyder, uttalte byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E.
AA170212 Trondheim kommune som planmyndighet har ansvar for å ivareta en god byutvikling .
AA170210 Også for 80 år siden kranglet vi om byutvikling i Trondheim.
SA170209 « Byspredning er det motsatte av bærekraftig byutvikling », skriver Susanne Heart i MDG.
SA170209 I 1999 ble det vedtatt en kjøpesenterstopp og bærekraftig byutvikling skulle i fokus.
SA170209 Byspredning er det motsatte av bærekraftig byutvikling .
AP170208 Men både byråden for byutvikling og byråden for miljø og samferdsel er fra deres eget parti, da er det opp til dere å iverksette forslaget ?
AP170207 Oslo kommune har i 2017 tildelt 250.000 kroner til byutvikling i området til et treårig prosjekt.
AA170207 Kommunaldirektør byutvikling Einar Aassved Hansen svarte at alle dokumenter er blitt arkivert på normal måte i saken om Nidarø.
SA170205 I forslaget til områdereguleringen for Ullandhaug, som ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling i desember, legges det opp til en bilandel på ca. 40 prosent, mens kollektivandelen skal være minimum 17 prosent, sykkel 20 prosent og gående 15 prosent.
SA170205 Et av de viktigste punktene i læreboken om byutvikling er at muligheten for fortetting og transformasjon skal utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
DN170205 Problemet med en stasjon ved Vikingskipet er at den bryter med grunnleggende innsikter om byutvikling ; en by må vokse i forlengelse av sitt eksisterende sentrum, skriver artikkelforfatteren.
AP170205 | Oslo før : Hvor ble du av, Christiania ? 1900-tallets byutvikling gjør det like vanskelig å få tilbake Christianias verdighet som det var å bygge den i 1624. 1894 : Prinsens gates lave og beskjedne gamle bebyggelse var et tydelig ekko fra det første Christiania.
AP170205 | Oslo før : Hvor ble du av, Christiania ? 1900-tallets byutvikling gjør det like vanskelig å få tilbake Christianias verdighet som det var å bygge den i 1624. 1894 : Prinsens gates lave og beskjedne gamle bebyggelse var et tydelig ekko fra det første Christiania.
AP170205 I 1899 opplevde byen et « Kristiania-krakk » som bråstoppet all byutvikling , og i de etterfølgende tiårene skjedde mye av all nybygging utenfor det første Christiania.
AP170201 Avisen har arrangert eventer om byutvikling , klima, teknologi og utenrikspolitikk i tillegg til A-magasinet live og ulike Aftenposten Junior-arrangementer.
BT170131 PENGETRO : Byråd for byutvikling , Anna Elisa Tryti, tror fortsatt på 70 prosent statlig finansiering av bybane til Fyllingsdalen og Åsane.
DN170125 Marcussen ( MDG ), byråd for byutvikling og byrådsleder Raymond Johansen er ikke ferdige med sin del av jobben.
DN170125 - Vi håper vi kan fullføre den politiske behandlingen til årsskiftet 2017-2018, sier Byrådssekretær Anders Røberg hos byråden for byutvikling i hovedstaden.
SA170123 Det er i forbindelse med områdereguleringen for Ullandhaug at kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) i Stavanger har lagt inn flere nye, konkrete miljøkrav.
DN170120 Nå forlater han strømmetjenesten til fordel for jobb hos Rodeo Arkitekter, der han skal jobbe med byutvikling .
DB170120 Skal begynne som prosjektleder i byrådsavdelingen for byutvikling .
AP170120 Der blir han prosjektleder i byrådets avdeling for byutvikling .
SA170119 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling går inn for å beholde gratisparkeringen for elbiler på kommunale plasser i Stavanger sentrum.
SA170119 Det samme gjør flertallet i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ).
SA170118 Alexandria Algard var inne på noe viktig i sin kronikk om vellykket byutvikling i Aftenbladet 29. desember.
DB170117 For Bergen ville et forbud som ikke innlemmet riksveier ikke gi stor nok effekt, så vi jobbet videre for å få fram andre virkemidler, sier Anna Elisa Tryti ( Ap ), byråd for byutvikling i Bergen, til Dagbladet.
SA170115 Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret miljø- og utbygging, Kjartan Alexander Lunde, medlem kommunalstyret for byutvikling Stavanger Venstres bystyregruppe ¶
BT170110 Kokstad Vest kommer dårligst ut når det gjelder byutvikling , men scorer på at tomten nærmest er ferdigregulert og ikke har noen konflikter knyttet til seg.
BT170110 Det innebærer å gi plass for kunsten i byutvikling - og i avisspaltene.
DN170105 Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, vi kunne snakket om byutvikling .
DN170105 Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, vi kunne snakket om byutvikling .
DN170105 Lysfattige boliger og nitriste rom Velstand, folkehelse og byutvikling står på spill når myndighetene nå vil kutte byggekostnader.
BT170102 Bergen skal vokse med tett byutvikling og bosetting i periferien.
AP161223 Upåvirket av mer enn 100 års byutvikling ruver Grünerløkka bibliotek fortsatt trygt som et eventyrslott på Schous plass FOTO : Leif Gjerland ¶
AA161221 Hans engasjement for byutvikling er stort.
AA161221 Byutvikling
AP161215 Han har vært engasjert i en rekke utesteder og festivaler, og har engasjert seg i alt fra byutvikling til integrering.
AP161215 Brenner for å skape møteplasser i byen, opptatt av alt fra byutvikling til integrering.
AP161214 Han har vært engasjert i en rekke utesteder og festivaler, og har engasjert seg i alt fra byutvikling til integrering.
AP161017 Følelsen av maktesløshet og myndighetenes ignoranse er ofte stor når lokalmiljøer rammes av byutvikling .
AP161017 Byutvikling , kanskje mer enn noe annet politisk felt, er kontinuerlig gjenstand for interessekonflikter.
AP161006 * Regjeringen bevilger tilsammen 13 millioner kroner til byutvikling i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2016. * 10 millioner kroner over fire år til et forskningsprogram for å følge opp handlingsplanen mot antisemittisme.
AP160920 Ruter er også et firma som har behov for å selge flest mulig månedskort, sier byaktivist Audun Engh, som er rådgiver for organisasjoner og velforeninger som er opptatt av byutvikling , og var med i debatten på Aftenpostens byutviklingskonferanse.
AP160920 Det virker som om Ruter snur det litt på hodet ; at de går inn for en byutvikling som er tilpasset deres planer om kollektivnett og finansieringen av dette.
AP160920 - Når man foretar store investeringer i infrastruktur er det viktig at man har en byutvikling som bygger opp om det.
SA160904 Arealene angår flere enn en håndfull mektige utbyggere, og det politiske flertallet i kommunalstyret for byutvikling .
AP160826 Stilling : Byråd for byutvikling i Oslo ( MDG ).
AP160826 Hva kan vi vente oss ? - Byutvikling betyr interessemotsetninger.
DA160719 Tekst : Jarl Endre Egeland, Medlem av Stavanger bystyre ( H ), Varamedlem kommunalstyret for byutvikling
DA160719 Oppfordringen til å følge opp disse forpliktelsene på en konsekvent måte går først og fremst til medlemmene i kommunalstyret for byutvikling og Rådmannen.
SA160715 | Det er Stavanger Ap som har tatt for lett på jobben med byutvikling
SA160715 Kjartan Alexander Lunde er medlem av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger for Venstre.
SA160715 For Venstre er trivsel og bærekraft de viktigste målsetningene når vi legger til rette for område - og byutvikling i Stavanger.
SA160715 Flere innlegg, kronikker og kommentarer om byutvikling : ¶
SA160715 De var i posisjon, og Greta Bryne ( Ap ) var leder for kommunalstyret for byutvikling i en årrekke.
SA160714 Vi er opptatt av bærekraftig byutvikling som fortsetter å legge til rette for at flere kan gå, at flere kan sykle og at flere kan ta kollektivtrafikk.
SA160714 Og ikke nok med det, faktisk kom Stavanger på andreplass i « Attraktive byer », som er statens pris for bærekraftig byutvikling .
SA160714 Folk liker å bo i Stavanger, vi er i vekst og en god, bærekraftig byutvikling handler om å ha visjoner som skaper boliger, uterom, opplevelser og trivsel.
SA160714 Flere innlegg, kronikker og kommentarer om byutvikling : ¶
SA160714 DEBATTDet er spesielt å lese Cecilie Bjellands debattinnlegg om byutvikling i Aftenbladet 12. juli.
SA160708 Flere innlegg, kronikker og kommentarer om byutvikling : ¶
SA160602 Politikerne i kommunalutvalget for byutvikling i Stavanger har i dag, torsdag 2. juni, til behandling en rammesøknad for et kontorbygg i Kongsgata på sakslisten.
SA160602 For mange unntak ¶ Byutvikling er hestehandel, det har det alltid vært.
SA160602 | Byutvikling i Stavanger er hestehandel ¶
AP160601 SBV ønsker byutvikling på Ormsundkaia, som har flere hundre meter med sjøfront.
AP160601 Hva tenker du om å overlate Ormsundkaia og området rundt til byutvikling og å ha all havnedrift på Sjursøya ?
AP160601 Det er klart at sjøfronten er attraktiv i forhold til byutvikling ; vi ser jo hvor vellykket det har vært med byutvikling langs havnefronten.
AP160601 Det er klart at sjøfronten er attraktiv i forhold til byutvikling ; vi ser jo hvor vellykket det har vært med byutvikling langs havnefronten.
AP160601 Befolkningsveksten er stor og det er behov for byutvikling i Oslo.
AP160601 - Kan man ikke bruke havneområdet på Ormsundkaia til byutvikling nå som kraner og containerdrift er flyttet til Sjursøya, havnedirektør Anne Sigrid Hamran ?
AP160531 Byantikvarens arbeid er mangfoldig - fra byutvikling til gamle tapeter.
AP160531 Byutvikling står sentralt i jubileumsåret.
AP160530 Byrådet er åpne for å diskutere tiltak for å redusere trafikkbelastning, støy og forurensing på dagens E18, herunder løsninger for byutvikling i Sandvika, Asker og Filipstad.
SA160514 Jordvern og byutvikling
DA160512 Slik ble det ikke da politikerne i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) hadde møte i går.
AP160510 Både Johansen, byråd for byutvikling Hanna E.
AP160510 Både Johansen, byråd for byutvikling Hanna E.
DA160506 Torsdag møtes kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) for å avgjøre hva som skal skje med området innerst i Lervigsbukta.
AP160502 Mer om byutvikling : ¶
AP160429 Har du fått med deg siste nytt når det gjelder byutvikling i Oslo ?
SA160427 For i Oslo, hvor MDG har ansvar for både miljø og byutvikling , er hans partifeller Hanna E.
AP160426 Vi tenker at det er spennende å se hvordan man kan ta hensyn til bevaring - og samtidig få til miljøvennlig byutvikling på et slikt knutepunkt.
AP160424 - Og her blir det jo så fint ! legger byråd for byutvikling Hanna Marcussen ( MDG ) til.
AP160419 - Nei, men i god byutvikling ligger det medvirkningsprosesser.
AP160419 - Nei, men i god byutvikling ligger det medvirkningsprosesser.
AP160416 Byutvikling : ¶
AP160416 Byutvikling : ¶
DA160414 Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger er også for gjenåpning av togstasjonen på Forus.
DA160414 Foto : Roy Storvik Kari Raustein ( Frp ), leder i kommunalstyret for byutvikling , mener togstopp på Forus er viktig.
DA160414 Den gamle Forus-stasjonen er kjempeviktig, sier Kari Raustein ( Frp ), leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.
AP160414 Mer byutvikling : ¶
AP160414 Mer byutvikling : ¶
AP160412 Marcussen ( MDG ), byråd for byutvikling .
AP160403 DÅRLIG BYUTVIKLING er dessverre nokså utbredt.
AP160331 Det er en eksperimenterende, kreativ og leken tilnærming til byutvikling hvor det ikke handler om å bygge nytt og stort og dyrt, men å ta utgangspunkt i strukturer, flater, gjenstander og systemer som allerede finnes i byen og gi det nye funksjoner.
AP160309 Marcussen er byråd for byutvikling , og har dermed et ansvar for å sette Oslo i stand til å ta imot 200.000 nye beboere frem til 2030.
AP160309 Marcussen er byråd for byutvikling , og har dermed et ansvar for å sette Oslo i stand til å ta imot 200.000 nye beboere frem til 2030.
BT160305 Tidligere byråd for byutvikling Filip Rygg innrømmer at det har vært gitt for mange dispensasjoner i forhold til å bygge ut bydelen etter en helhetlig plan.
AP160304 Her er seks råd fra et bredt fagmiljø til kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) og byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Elise Marcussen ( MDG ) for videre prosess : ¶ 1.
DA160229 Saksbehandler Frode Solheim viser til at byplankontoret nå arbeider med saken fram til første gangs behandling i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), og vil overfor RA ikke gå i detalj om hvor de alternative parkarealene i dette området eventuelt kan komme, før saken legges fram for politikerne.
DA160229 Det er bygd svært tett her i Lervig, og de planlagte grøntarealene er viktige for bomiljø, folkehelse og livskvalitet, sier Kari Nessa Nordtun, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for byutvikling .
DA160229 Anders Fjelland Bentsen, også Ap-representant i bydelsutvalget og vararepresentant til kommunalstyret for byutvikling .
AP160228 Byutvikling skal skje langs kollektivknutepunkt, med fortetting som et ledende prinsipp.
DA160223 Tekst : Frede Cappelen, medlem av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger ( Ap ) ¶
AP160217 Byråd for byutvikling , Hanna E.
DA160212 Tekst : Kjartan Alexander Lunde, medlem av kommunalstyret for byutvikling ( V ) og Per A.
DA160212 Tekst : Kjartan Alexander Lunde, medlem av kommunalstyret for byutvikling ( V ) og Per A.
AP160210 I Norge har vi hindret byutvikling så godt vi kan med distriktspolitikk som har forsvart det bestående.
AP160207 Interessert i byutvikling ?
AP160205 Vi må ta grep for å gjøre noe med støv-og støyproblemer i Asker og Bærum, gi muligheter for byutvikling uten E18 som barriære og sikre god framkommelighet for buss og sykkel.
AP160204 Han peker også på at byutvikling rundt Sandvika, Asker og Høvik vil føre til at flere vil bo ved kollektivknutepunkt og benytte seg av jernbanen.
DA160203 Å kutte parkområder er byutvikling som gir helt feil signaler, sier Aslaug Tveit, som er daglig leder i Urban Sjøfront.
DA160203 Hva koster det at mennesker ikke har et godt bomiljø, spør Tveit, som har en mastergrad i urban design og har jobbet med nettopp byutvikling , bymiljø og trivsel.
AP160203 Oslo kommune deltar nemlig i Future Built, et prosjekt som har som mål å løfte frem miljøvennlig byutvikling og arkitektur.
DA160201 Lederen i kommunalstyret for byutvikling , Kari Raustein ( Frp ), følger Ap langt på vei.
AP160131 Opptatt av byutvikling og Oslos kulturinstitusjoner ?
AP160131 Opptatt av byutvikling og Oslos kulturinstitusjoner ?
AP160120 Sykkelvennlig byutvikling er ikke enkelt.
DA160115 Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen, etter at beboerne har sendt inn klage.
AP160112 Interessert i byutvikling ?
AP160112 Interessert i byutvikling ?
AP160110 Spørsmålet til forskerne er om de er mot egne bussfelt, ny sykkelvei og miljøvennlig byutvikling i Asker og Bærum ?
AP160109 Vi kan kalle det byutvikling i praksis, mener Eggesvik, som håper på velvilje fra andre ved siden av gårdeier : ¶
BT160106 Bergens nye byråd vil ha en helhetlig, langsiktig og planlagt byutvikling .
BT160106 Bergens byutvikling er satt under debatt.
AP160103 Kultur og byutvikling henger tett sammen, og mange avveininger skal gjøres fremover for å møte boligmangelen.
AP160103 Ås Disse stedene, som kalles regionbyer, får størst byutvikling .
AP160103 I september beskrev Karianne Bjellås Gilje, Aftenposten-kommentator for arkitektur og byutvikling , Hovinbyens potensiale.
AP160103 Er du interessert i byutvikling , finner du andre innfallsvinkler her : ¶