DA171206 Bilfritt byliv har tatt livet av mange av byens parkeringsplasser på gatenivå.
DA171206 Bilfritt byliv har tatt bort gateparkeringen for motorsykler innenfor Ring 1, som her i Møllergata.
AP171129 Dropp gratis skolefritidsordning, bilfritt byliv , lavutslippssoner og flere ansatte i hjemmetjenesten, foreslår Høyre.
AP171129 Dropp arbeidet med bilfritt byliv og lavutslippssoner ( 41,5 og 30 mill. spart ).
DA171128 Vi ønsker at dette skal fortsette, og derfor vil vi gi dem 300.000 kroner ekstra, sier Sølvi Brandt Bestvold ( Ap ), som sitter i Bystyrekomite en for kultur, idrett og byliv .
BT171124 Byrom og gode møteplasser skal legge til rette for et myldrende byliv med ferdsel, samvær og lek for mennesker i alle aldre.
DA171122 - Men vi har ønsket å gjøre tiltak for bilfritt byliv innenfor Ring 1.
DA171122 - Jeg synes det går altfor sakte med bilfritt byliv nå.
DA171122 Likeledes fjernes det parkeringsplasser i sentrum i forbindelse med bilfritt byliv .
DB171113 Tiltak som Bilfritt byliv og og omfattende grep for å forbedre luftkvaliteten og mobiliteten bidrar til å reparere Oslo.
VG171102 - Eksempelvis Bilfritt byliv og Områderegulering for gater og plasser.
AP171102 Under en litt røff og rufsete overflate finner vi et variert og pulserende byliv og viktige møteplasser for en mangfoldig befolkning.
DA171101 Det er et nytt hierarki i byen ; nå er det igjen byliv og bykultur som skal feires i byene våre, ikke bilisme og motorvei », skrev Rainer Stange og Ragnhild Momrak i Dronninga Landskap i en kronikk på NRK Ytring, som forklaring til hvorfor rundkjøringen er blitt firkantet. | - Nei til bompenger, ja til miljø ! 4000 demonstranter fylte borggården i
DA171031 Det sier Randa Mirza, en kunstner som også har jobbet som DJ, og som sammen med den libanesiske raplegenden Rayess Bek, eller Waël Koudaih som han egentlig heter, setter sammen et multivisuelt konsertshow der bildene av mytiske filmstjerner og et urbant byliv som en gang var, flerrer over skjermen mens fire musikere står på scenen.
DA171028 Etter at byrådet begynte å rulle ut sin kongstanke « Bilfritt Byliv », har hverdagen blitt vanskeligere for MC-folket.
DA171028 - Bilfritt Byliv » er nå under utarbeidelse.
DA171025 - I bilfritt byliv , så vil det selvfølgelig bli veldig viktig å legge til rette for...
DA171025 - Altså, bilfritt byliv vil ikke selv bidra til byliv .
DA171025 - Altså, bilfritt byliv vil ikke selv bidra til byliv.
DA171024 Det er et nytt hierarki i byen ; nå er det igjen byliv og bykultur som skal feires i byene våre, ikke bilisme og motorvei », skrev Rainer Stange og Ragnhild Momrak i Dronninga Landskap i en kronikk på NRK Ytring, som forklaring til hvorfor rundkjøringen er blitt firkantet.
VG171019 Bendtner i VG-intervju : Folk tror at alt handler om byliv
SA171016 Da er det også viktig at man imøtekommer faglige perspektiver på hva som er gode rammer for et godt byliv , og ikke minst de 180 innspillene som kom inn i forrige høring av planen.
VG171012 Blant annet skal det bevilges seks millioner kroner til økt drift av sykkelveinettet og 15 millioner til tiltak for bilfritt byliv .
DA171012 Bilfritt Byliv har skapt vansker for motorsykkel-folket, men nå har de fått lov til å bruke gatestubben mellom Karl Johan og Stortingsgata til sine faste onsdagstreff.
VG171008 Stort Bendtner-intervju : - Folk tror alt handler om byliv
VG171008 Bendtner til VG : - Folk tror alt handler om byliv
VG171001 Bendtner i VG-intervju : - Folk tror alt handler om byliv
VG170927 Opprinnelig var det satt av omtrent 46 millioner kroner til prosjektet Bilfritt byliv i 2018, de legger nå på 28,5 millioner kroner : ¶ * 13,5 millioner kroner til bylivstiltak ; lekeplasser, flere sitteplasser, blomsterkasser, rehabilitering av parker, fortau og gågatenett i sentrum. * 15 mill. kroner til ovenfor nevnte gateopprustning i sentrum.
VG170927 - Vi øker de økonomiske rammene slik at vi skal kunne planlegge de mer permanente tiltakene i bilfritt byliv som gågater og flere av de midlertidige tiltakene som vi ruller ut i 2018, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
VG170927 * 1 Satsingen på bilfritt byliv skal videreføres med 39 millioner kroner i 2018.
VG170927 Les mer : Pilotområder - bilfritt byliv 2017 ¶
VG170927 Investeringene i prosjektet bilfritt byliv har hittil i år kostet omtrent 35 millioner kroner.
VG170926 Les også : Bendtner : - Folk tror alt handler om byliv
VG170926 Les også : Bendtner : - Folk tror alt handler om byliv
DN170926 - Et bilfritt byliv skal vi innfri i løpet av 2019.
VG170925 Les også : Bendtner : - Folk tror alt handler om byliv
DA170923 Dette er ikke en del av bilfritt byliv , men vi opplever dette som en perfekt match.
DA170923 - Men bare noen benker skaper vel ikke et bedre byliv ?
DA170923 - I tillegg er det mange aktiviteter i forbindelse med bilfritt byliv , samt at mange andre aktører har koblet seg på, sier Thorkildsen.
DA170923 - Bare benker i seg selv skaper ikke byliv , men de er en viktig del.
DA170921 Hanshaugen, Sykkelprosjektet og Bilfritt byliv , sier Mikael Praagman Moe i bydel St.
AP170920 Oslo byliv er en dag som skal feire bredden av byliv i sentrum.
AP170920 Oslo byliv er en dag som skal feire bredden av byliv i sentrum.
DB170906 På gateplan går du rett rundt hjørnet for shopping, restauranter og pulserende byliv .
AP170830 Velfungerende byliv krever at kollektivtrafikk, varelevering og taxier kommer lettere frem.
AP170830 I Dagens kortinnlegg forsvarer Oslos byråd for byutvikling Bilfritt byliv , friskolene anerkjennes om viktige alternativ, pelsoppdrettere gir Dyrevernalliansen på pelsen, arv, miljø og konflikt i familielivet - og reflekson om læring og vårt økonomiske system.
AP170830 Det er mange som har meninger om Bilfritt byliv .
AP170830 Det er bra Slettholm er utålmodig, men byliv kan ikke vedtas i bystyret.
AP170830 Bilfritt byliv skal gjøres skikkelig ¶
AP170830 Bilfritt byliv er ikke en « kamp mot bilen ».
AP170822 | Bilfritt byliv : Mye skrik og lite øl Andreas Slettholm ¶
AP170822 Så er de her, « pilotområdene » for såkalt bilfritt byliv i Oslo.
DB170820 UNG KJÆRLIGHET : Prins Henrik og dronning Margrethe møttes i Londons pulserende byliv i 1965.
DA170818 - Miniatyrhagene er et prosjekt vi gjør i samarbeid med Bymiljøetaten, som jobber med bilfritt byliv og alle de parkeringsplassene som skal fjernes i sentrum.
AA170818 Uttalelsen er avgitt i forbindelse med områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, hvor et bilfritt byliv står sentralt.
AA170818 Flere næringslivstopper er bekymret for Oslo byråds planer for bilfritt byliv i sentrum av hovedstaden, blant annet gjennom varelevering med sykkelbud ¶
DA170810 - Med komitéleder for kultur, idrett og byliv , Fredrik Haaning - det hadde jeg nok hatt stort utbytte av. | - Spillet, spenningen og sporten ¶
AP170810 Oslo begynner virkelig å tilby et variert og innholdsrikt tilbud for byliv .
AP170810 - Oslo begynner å tilby variert byliv
DA170804 - Det vi gjør nå med « bilfritt byliv » er å frigjøre arealer.
VG170718 ØYDRØM : Glenn Ruud og Vibeke Allum har falt pladask for Madeira, og de mange mulighetene til både store naturopplevelser og deilig byliv .
DA170711 Noe av det siste bystyret gjorde før de tok sommerferie, var å vedta byrådets innstilling om et bilfritt byliv .
DA170711 Bilfritt byliv
DA170711 Bilfritt byliv er noe Ap har programfestet for mange år siden.
AP170710 Det finnes gode forsøk på å skape trivsel i Kvadraturen, men forbedringspotensialet er stort mens vi venter på planer som kan legge til rette for et yrende byliv .
AP170710 Alle vil ha mer byliv i Kvadraturen og Sentrum, men foreløpig er det mest planer, for « alle » venter på hverandre : Vi venter på boliger, sykkelstier, oppgradering av trikketraseer og på et yrende byliv .
AP170710 Alle vil ha mer byliv i Kvadraturen og Sentrum, men foreløpig er det mest planer, for « alle » venter på hverandre : Vi venter på boliger, sykkelstier, oppgradering av trikketraseer og på et yrende byliv.
AP170710 | Byliv skapes gjennom summen av store og små tiltak Janne Wilberg ¶
AP170704 - Slike initiativer kan gjøre et bilfritt byliv til en suksess, gjennom å gjøre Oslo like flat som København.
DA170629 Pilotområdene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden.
DA170629 Bilfritt byliv er i ferd med å sette sitt preg på Oslo, og etter at motorsykkelparkeringen nederst i Møllergata mot Stortorvet ble fjernet, har Bymiljøetaten handlet raskt.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv , organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv , organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
DA170621 Onsdag er det bystyremøte, hvor blant annet planene om « Bilfritt Byliv » skal vedtas.
DB170615 Fra London til landet : Christian Ingebrigtsen savner hverken byliv i London eller Oslo.
DA170608 Dette ekskluderer mange mennesker fra Oslos byliv .
DA170607 Fredrik Haanings ( H ) forsvar av Drammen Sceners valg om å heller ha tom enn halvfull sal møter motbør i komité for kultur og byliv i dag.
DB170606 Jeg tror ikke at vi skal få til noe byliv knyttet til regjeringskvartalet.
DA170606 Fjerningen av all gateparkering innenfor store deler av Ring 1 er en del av byrådets prestisjeprosjekt « Bilfritt byliv ».
DA170603 Dagsavisen Fremtiden har spurt både avtroppende styreleder, rådmann Julin som eier og leder i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv Fredrik Haaning ( H ) om det kan ha noe med arbeidsmiljøet i Drammen Scener å gjøre at så mange slutter på kort tid.
VG170602 Vi har vektlagt vår satsning på reduksjon av privatbilismen, tiltak for renere luft, flottere grøntområder og mer byliv i vår presentasjon som ble godt mottatt, sa Berg.
VG170602 Som Europas miljøhovedstad kan vi vise hvordan det gode byliv og god politikk henger sammen, sier Lan Marie Berg ( MDG ).
VG170602 Nå satser vi fullt på grønn innovasjon, grønne jobber og grønt byliv .
DB170602 ¶ BYRÅDET : Guri Melbye vil ha mer investering i byliv .
DB170602 Venstre har i våre budsjetter flyttet pengene byrådet bruker på utredninger og byråkrati i prosjekt bilfritt byliv, over til konkrete tiltak som vil gi mer byliv .
DB170602 Venstre har i våre budsjetter flyttet pengene byrådet bruker på utredninger og byråkrati i prosjekt bilfritt byliv , over til konkrete tiltak som vil gi mer byliv.
DB170602 Torggata, som ble opprustet av Venstre i byråd, er et forbilde for byliv .
DB170602 Og selv om det er nødvendig, både for å redusere biltrafikk og gi plass til folk og aktivitet, skaper ikke det alene mer byliv .
DB170602 I byrådets plan for bilfritt byliv er det dessverre få konkrete tiltak som vil monne.
DB170602 Håpet var derfor at prosjektet Bilfritt byliv skulle redde disse delene av sentrum.
DB170602 Gater som Akersgata og Kirkegata er nærmest blottet for byliv , og flere næringslokaler er tildekket med grått papir.
DB170602 Flere har pekt på det samme som oss ; vi må tilrettelegge for byliv samtidig som vi fjerner bilene, ikke flere år etter.
DB170602 Dette er gater som i utgangspunktet burde ha alle forutsetninger for byliv , men som skriker etter oppgradering.
AA170602 Som Europas miljøhovedstad kan vi vise hvordan det gode byliv og god politikk henger sammen.
AA170602 Nå satser vi fullt på grønn innovasjon, grønne jobber og grønt byliv , sier en strålende fornøyd byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ).
DA170524 Øvre Slottsgate blir det første området hvor det satses på mer byliv .
DA170524 | Bilfritt byliv i Oslo ¶
DA170524 - Bilfritt byliv handler mye om hvordan vi disponerer arealet i byen. vi vil prioritere plassen til mer liv og grøntområder, fremfor parkeringsplasser til motoriserte kjøretøy.
VG170519 Dagens ordinære parkeringsplasser for biler, elbiler og motorsykler skal gradvis fjernes og erstattes med « bylivsaktiviteter » ; sykkelstier, benker, uteservering, konserter, bordtennisbord, gatefotball, klatrestativ, basketkurv, for å nevne noe fra planene for et Bilfritt byliv .
VG170519 Byråd Lan Marie Nguyen Berg skal virkeliggjøre De Grønnes våte drøm om et utslippsfritt byliv : Parkeringsplasser fjernes, og gjennomkjøring blir etterhvert forbudt.
VG170519 * 1 I handlingsprogrammet for økt byliv har Opinion spurt 1500 fra Oslo og 500 fra nabokommuner om hvilke forhold som vil gjøre at folk bruker Oslo sentrum mer : ¶ * 1 Flere arrangementer på gater og torg, mer beplanting, flere grøntområder/parker, flere kulturtilbud og flere gågater er temaer som alle scorer over 50 prosent. * 1 Så
AP170511 Bilfritt Byliv
AP170511 Bilfritt Byliv ( Alle bilparkeringsplasser er avgiftsbelagte p-plasser ).
AP170427 Uken før festivalen lanseres bilfritt byliv , og mye av bilparkeringen skal ut av sentrum.
AP170427 Uken før festivalen lanseres bilfritt byliv , og mye av bilparkeringen skal ut av sentrum.
DB170416 BYLIV
AP170410 - Vi skal lage et bilfritt byliv og redusere luftforurensingen, som vi er dømt for i EFTA-domstolen.
AP170410 - Vi skal lage et bilfritt byliv og redusere luftforurensingen, som vi er dømt for i EFTA-domstolen.
AP170409 - Det er en veldig sentral tomt, og byrådet vil legge til rette for et aktivt byliv i Kvadraturen.
AP170408 - Jeg er veldig glad for at Torggata har et yrende byliv , det vil vi jo ha mer av i sentrum.
DA170405 Fredag kom et dokument med navn « Handlingsplan for økt byliv i Oslo sentrum ».
AP170401 Sovebyen Lambertseter skal våkne og få pulserende byliv .
AP170401 Da skal gjennomfartsårene bli en gate hvor det gode byliv skal dyrkes.
DA170327 Skolene vil dermed bidra både til lokalt byliv , utvikling og kultur.
AP170327 Vi ønsker at dette skal bli et område med mer byliv i, at folk skal oppleve det som et mer attraktivt område også på kveldstid, sier hun.
AP170326 Det må satses på et offentlig byliv og kulturelle aktiviteter, ikke bare kommersielt.
AP170326 Det kan bli sykkelgate med fortau for gående og et aktivt byliv i Bispevika.
DA170321 Og alle hovedlinjene må kjøres hele dagen og uken, slik at stoppestedene blir så godt betjent at det blir attraktivt å bygge tettere langs kollektivårene og legge til rette for service og byliv ved holdeplassene.
DA170321 Med gjennomgående linjer trenger en ikke lenger å sette av mye plass for bussene der en i stedet må legge til rette for byutvikling, byliv og myke trafikanter i sentrum.
DA170321 | Her begynner bilfritt byliv
DA170321 Det er tre potter byråd Rina Mariann Hansen nå skal øse fra : 2,5 millioner kroner i kulturmidler, halvannen million i idretts- og aktivitetsmidler, samt én million fra potten « Ideer til økt byliv ».
DA170321 - Dette er områder som er valgt ut fordi det er lett å få mer byliv her, raskt.
DA170321 - Bilfritt byliv er til for å gi byen tilbake til menneskene, sier hun.
DA170321 * På seks steder skal det gjøres fysiske endringer for å skape mer og bedre byliv uten bil.
SA170318 DEBATT : Et levende og vitalt byliv er avhengig av god tilgjengelighet - også for bilen !
DB170318 Fra politisk hold fikk ifølge Finansavisen profileringen av « Bilfritt byliv » mye plass i Oslo-regionens presentasjon.
DN170317 Line Endresen Normann, direktør i Virke, skriver i en kommentar at det er særlig positivt at reiselivsbegrepet endelig utvides til å også omfatte kultur, byliv og opplevelser.
DA170313 * Bilfritt byliv i sentrum fra og med i sommer.
DB170311 Warszawa har et relativt kompakt sentrum, og det er gangavstand fra gamlebyen til moderne byliv med kaffebarer og shopping.
VG170303 Hvis du heller lengter etter pulsen av ekte byliv , er Las Palmas stedet.
DA170303 I tillegg kommer prosjektet « Bilfritt Byliv », hvor området innenfor Ring 1 skal bli mer eller mindre parkeringsfritt. 650 parkeringsplasser skulle fjernes første juni, men i går rykket byråd Hanna Marcussen ut i NRK Østlandssendingen og fortalte at den prosessen kom til å skje litt mer gradvis.
FV170220 Kristiansand havn vil ha seg frabedt å fjerne meget innbringende parkeringsplasser her i Vestre Havn til fordel for byliv og promenade.
AP170215 Blant annet arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv , organisering av arbeidsplasser, miljø og sikkerhet, sier Morten Danielsen i Statsbygg.
AP170214 Dette er « bilfritt byliv » : Her kan du lese mer om hva som skal komme i stedet ¶
AP170214 Dette er « bilfritt byliv » : Her kan du lese mer om hva som skal komme i stedet ¶
DA170213 - Det er gledelig å se hvordan Storebrand her går foran i å skape nye møterom og økt byliv for byens befolkning.
AP170127 - Målet med Bilfritt byliv er å ta byen tilbake til menneskene, og skape en mer levende by.
AP170127 Byrådet gikk til valg på dette, og det ambisiøse prosjektet skal fullføres innen neste lokalvalg om drøye to år, forteller Hans Edvardsen, prosjektdirektør for Bilfritt byliv til etatens egen nettside, byplanoslo.no ¶
AP170127 - Målet med Bilfritt byliv er å ta byen tilbake til menneskene, og skape en mer levende by.
SA170106 - På mange måter føler vi at vårt lille « fuglerede » i 28 etasje i Barbican er en liten skandinavisk oase som vi kan trekke oss tilbake til, fra et ellers hektisk byliv , sier Bianca.
BT170106 - På mange måter føler vi at vårt lille « fuglerede » i 28 etasje i Barbican er en liten skandinavisk oase som vi kan trekke oss tilbake til, fra et ellers hektisk byliv , sier Bianca.
AP170106 Men har du litt tid til overs og vil kombinere byliv med mektig natur, er turen over vidden en klassiker.
AP170106 - På mange måter føler vi at vårt lille « fuglerede » i 28 etasje i Barbican er en liten skandinavisk oase som vi kan trekke oss tilbake til, fra et ellers hektisk byliv , sier Bianca.
AA170106 Men har du litt tid til overs og vil kombinere byliv med mektig natur, er turen over vidden en klassiker.
AP161201 | Forslag til « bilfritt byliv » : Flere gågater, flere sitteplasser og søndagsåpne butikker ¶
AP161201 Prosjektet har fått navnet bilfritt byliv .
AP161201 Nå jobbes det med planen for byliv .
AP161201 En stor del av strategien er brede og lite definerte forslag og går ikke i detalj på hva som skal bringe byliv til gatene.
AP161102 Oslos gateplan skal i stedet fylles med det litt udefinerbare begrepet « folkeliv », eller « byliv » i byrådets språkdrakt.
AP161019 Vi ønsker et yrende byliv , og vi vil ha kjøring til sentrum.
AP161019 Man vil se på om det er « blitt mer byliv i gatene » og om det er mindre privatbiltrafikk.
AP161019 Formålet er at byen skal fungere, at det skal være mer plass og økt byliv , sier Berg.
AP161019 Disse skal leies ut til tiltak som skal skape byliv .
AP161019 Det er opprettet et eget prosjekt, kalt bilfritt byliv , som skal utarbeide detaljene.
AA160915 Det har skapt et rikere byliv , mener de.
AP160819 BYLIV : Bygatene i sentrum av Faro er full av intrikat gatekunst, små smijernsbalkonger og fargerike bygninger.
AA160819 Foto : Paal Audestad ¶ BYLIV : Bygatene i sentrum av Faro er full av intrikat gatekunst, små smijernsbalkonger og fargerike bygninger.
AA160819 Foto : Paal Audestad ¶ BYLIV : Bygatene i sentrum av Faro er full av intrikat gatekunst, små smijernsbalkonger og fargerike bygninger.
SA160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv
FV160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv
BT160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv
AP160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv
AP160811 Keisersnitt, antibiotika og byliv
AP160627 I forslag til reguleringsplan, som ble lagt ut på høring fredag, står det at åpenhet og byliv i regjeringskvartalet skapes gjennom naturlig og fri bevegelse av publikum og besøkende.
AP160429 Han sier at etaten har som mål at Grünerløkkas hovedgate skal bli « et av Oslos mest attraktive byrom for næring, byliv og trikk ».
AP160406 - Vi mener det bør være svært gode grunner til at vi skal beholde disse plassene når vi gjennomfør « bilfritt byliv », svarer Nissen på Aftenpostens spørsmål.
AP160404 Dette er prioritert både i utviklingen av nye områder som Hovinbyen, og når vi nå går i gang med å skape et bilfritt byliv i Oslo sentrum.
AP160218 Godt byliv kan også skapes gjennom utadrettet virksomhet på gateplan og fjerning av gitter, vindusfolie o.l., aktivisering av hjørnelokaler i kryss og opprydding i skilt - og reklamejungelen.
AP160218 Dette bidrar med liv i Kvadraturen, men for å oppnå ønsket byliv og eierskap til nabolaget kan det ikke måles med verdien av flere fastboende i området.
AP160218 Det vil bidra til å øke attraktiviteten for nye beboere og gi mer byliv i området.
AP160217 Flere beboere vil bidra til mer byliv på kveldstid og skape trygghet.
AP160207 Når vi skal ha bilfri by, eller bilfritt byliv , som vi kaller det, er det viktig å få flere boliger i Kvadraturen, sier Marcussen.
AP160202 Vi ønsker å legge til rette for dem som ønsker å besøke serveringsstedene, men også for andre former for aktivitet og byliv i gaten og områdene rundt, påpeker Simonsen, ¶
AP160202 Hun understreker at ønsket om åtte meter fri veibane på Karl Johan ikke er et virkemiddel for å ivareta bilistene : ¶ †" Den skal være et virkemiddel for å balansere arealbruken for å legge til rette for et variert, aktivt og bilfritt byliv i tråd med byrådets ambisjoner.