DN171214 Utlendingene bor i de billigere bydelene med mindre Oslo kommune kjøper på deres vegne, sier Andreassen.
DB171213 Dødeligheten i Oslo er samlet nokså nær landsgjennomsnittet, men forskjellene mellom bydelene i Oslo er større enn den er mellom fylkene.
DB171213 Å kutte i bydelene er å kutte i velferden til alle som trenger tjenester fra kommunen.
DB171213 Og selv når Høyre har kuttet bydelene med 300 millioner, øvrige virksomheter med over 200 millioner, kutta de ansattes pensjoner med 200 millioner uten at det er gjennomført forhandlinger, latt være å kjøpe tomter til skolene vi trenger og lagt opp til en uklok og urealistisk konkurranseutsetting av søpla, så kom altså ikke Høyre i
DB171213 Hvilke fritidsklubber og eldresentre skal bydelene avvikle for å få budsjettene til å gå opp ?
DA171213 Dødeligheten i Oslo er samlet nokså nær landsgjennomsnittet, men forskjellene mellom bydelene i Oslo er større enn den er mellom fylkene.
BT171213 Dødeligheten i Oslo er samlet nokså nær landsgjennomsnittet, men forskjellene mellom bydelene i Oslo er større enn den er mellom fylkene.
AP171213 Dødeligheten i Oslo er samlet nokså nær landsgjennomsnittet, men forskjellene mellom bydelene i Oslo er større enn den er mellom fylkene.
AP171211 Pengene skal blant annet gå til frivillige hjelpeorganisasjoner, å skjerme bydelene fra kutt og 50 millioner kroner ekstra til skole.
AP171211 Pengene skal blant annet gå til frivillige hjelpeorganisasjoner, å skjerme bydelene fra kutt og 50 millioner kroner ekstra til skole.
DB171209 Som helse- og sosialbyråd i Oslo med ansvar for mange av barne- og ungdomstiltakene, bydelene og kriminalitetsforebyggende arbeid, ønsker jeg meg et paradigmeskifte.
DN171207 Prisfallet altså har slått ulikt ut i de ulike bydelene siden toppmåneden april.
DA171206 I dag er det ulik praksis i de ulike bydelene .
DN171205 I bydelene Grünerløkka og Sagene er prisene henholdsvis 6,3 og 5,7 prosent lavere enn for et år siden.
AP171204 Si ;D-innlegg : Det er skremmende at byrådet viser så liten forståelse for de utfordringer som ikke ligger i « de utvalgte bydelene ».
AP171204 Det er skremmende at byrådet viser så liten forståelse for de utfordringer som ikke ligger i « de utvalgte bydelene ».
AP171204 Byrådet har fortsatt postnummertankegangen, og det er nå kun de som bor i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern og Nordstrand, som ikke får mulighet til gratis aktivitetsskole i førsteklasse.
BT171203 Bergen står framfor den kanskje største endringsperioden siden framveksten av de nye bydelene som Landås og Fyllingsdalen på henholdvis 1950- og 1970-tallet.
SA171202 En annen gevinst ved en slik strukturell endring samt deltakende budsjettering i bydelsutvalgene, vil være at bystyrerepresentantene slipper å måtte håndtere spørsmål som kun angår bydelene og byens sentrum.
SA171130 Det beste er å ha en hel dag uten en plan og bare virre rundt i de ulike bydelene , finne en hyggelig lunsjrestaurant hvor man blir sittende til langt på natt.
FV171130 Det beste er å ha en hel dag uten en plan og bare virre rundt i de ulike bydelene , finne en hyggelig lunsjrestaurant hvor man blir sittende til langt på natt.
DA171130 Reversering av rammekutt i bydelene ( altså at bydelene ikke skal få dårligere økonomi likevel ) på 21,2 millioner kroner. 100 prosent særskilt elevpris ( hvis du ikke aner hva det betyr, les tekst et annet sted på denne siden ), som koster 50 millioner.
DA171130 Reversering av rammekutt i bydelene ( altså at bydelene ikke skal få dårligere økonomi likevel ) på 21,2 millioner kroner. 100 prosent særskilt elevpris ( hvis du ikke aner hva det betyr, les tekst et annet sted på denne siden ), som koster 50 millioner.
AP171130 til « boligsosiale tiltak » for beboere i kommunale boliger, og for at bydelene skal skjermes for budsjettkutt både til neste år og på papiret også de tre påfølgende årene ( 85 mill. totalt ) ¶
AP171130 Det beste er å ha en hel dag uten en plan og bare virre rundt i de ulike bydelene , finne en hyggelig lunsjrestaurant hvor man blir sittende til langt på natt.
AA171130 Det beste er å ha en hel dag uten en plan og bare virre rundt i de ulike bydelene , finne en hyggelig lunsjrestaurant hvor man blir sittende til langt på natt.
AP171129 Men den største innsparingen får Høyre til ved å budsjettere med effektivisering av driften i bydelene og ulike kommunale etater ( nesten 300 mill. spart ).
AP171128 Alle stedene, kommunene, fylkene, bygdene, byene og bydelene i hele Norge og alle land i verden.
BT171127 Prinsippet om bybane på skinner i noen få akser ut fra sentrum til bydelene Fyllingsdalen og Åsane skaper manglende fleksibilitet - både når det gjelder selve utviklingen av byen og avviklingen av trafikk.
DA171124 Midlene som nå bevilges vil gå til bydelene med de største utfordringene i barnebefolkningen.
AA171122 - Vi ser en klar effekt av å satse ute i bydelene , sier Sps Marte Løvik.
AA171122 - Vi ser en klar effekt av å satse ute i bydelene , sier Sp-representanten.
DA171120 Lund vedgår overfor avisen at politiet har store utfordringer i fire av de sju bydelene han har ansvar for.
DA171120 - Det er et ubestridelig faktum at flere av bydelene på Oslo øst er sterkt belastet som følge av høy innvandrerandel og store sosiale problemer, sier Frp-representanten.
AP171120 Lund vedgår overfor avisen at politiet har store utfordringer i fire av de syv bydelene han har ansvar for.
SA171119 Om hvordan beboere i de gamle nødsbrakkene som ble tatt i bruk etter andre verdenskrig, opplevde å bli « tvangsflyttet » til nye sosialboliger rundt i bydelene , og om betydningen disse storstilte boligpolitiske prosjektene fikk for nye og gamle bomiljø.
DA171118 Det får dramatiske konsekvenser for barnehagedeltakelsen, som i disse bydelene er den laveste i landet.
DA171118 Dermed er det bare annethvert barn i disse bydelene som går i barnehage. - 1. januar 2018 blir tilbudet om kontantstøtte enda mer attraktivt fordi regjeringen også bryter barnehageforliket og øker maksprisen i barnehagen til 2.910 kroner per måned.
DA171115 Veldig mye i bydelene avgjøres i bydelens Arbeidsutvalg ( forkortes AU ) i stedet for i selve Bydelsutvalgene ( BU ).
DA171115 Revidert reglement for bydelene .
AP171114 Bydelene har beboerparkering.
AP171113 Vi burde være flinkere til å bruke bydelene mer.
DB171112 Rundt 60 markeder arrangeres, gjerne i tilknytning til de forskjellige bydelene .
DA171110 I Ruters strategi, M2016, påpekes det at allerede i dag er halvparten av husholdningene i de indre bydelene i Oslo uten bil.
DB171108 - Hinna er en av de mest attraktive bydelene vi har.
AP171105 Byråden sier at hun gleder seg over at mange i bydelene i Oslo nå ønsker å gjøre ting annerledes, sammen med barna selv.
DA171104 FOTO : LEGOLAND DUBAI Ta med familien på en tur i soukene i de gamle bydelene bur Dubai og Deira.
DA171104 De fleste turistene velger å bo i bydelene Dubai Marina, Jumeirah Beach Residence eller i Downtown.
AP171104 Det hele begynte med at det ble meldt om eksplosjoner i to boliger i de relativt avsidesliggende bydelene Esenyurt og Arnavutköy på Europa-siden av Istanbul den 27. oktober.
SA171103 Et botilbud og/eller aktivitetssenter bør helles legges i egne hus i sentrum og i bydelene , i nær tilknytning til kirker, bydelshus, butikker, kino, torg, parker, eller ved skoler, barnehager, havn, gartneri m.v.. anbefaler foreningen.
DN171103 I bydelene Grünerløkka og Sagene er prisene henholdsvis 4,6 og 3,9 prosent lavere enn for et år siden.
NL171101 Prinsens gate ble hovedferdselsåre inn mot sentrum fra bydelene i sør.
DN171101 Men prisene har falt i alle de bydelene hvor Obos omsetter flest boliger, med noe sterkere prisfall i ytre by enn i indre by, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos i en pressemelding.
DN171101 Det er positivt at det er omsatt flere boliger i mange av bydelene og det tyder på at det er bra aktivitet i markedet.
BT171031 Bergen sentrum lider ennå av at handelsnæringen har vokst så kraftig i konsentrerte i bydelene .
AA171031 | Nødvendig å regulere parkering i bydelene
AA171031 Rådmannen i Trondheim vil innføre parkeringsregulering i bydelene i Trondheim for å få bukt med villparkeringen.
VG171029 * Sørum i Akershus ¶ * Bydelene Alna, Nordstrand og Sagene i Oslo ¶
VG171028 Krisepakkene var helt riktig medisin, men når vi nevner vi at vi har like høy arbeidsledighet i tre av bydelene i Oslo får vi ikke noe respons.
VG171028 Kontrasten til de velstående bydelene i vest er likevel grell.
VG171028 ADVARER : Raymond Johansen ( Ap ) mener det fort kan bli verre i de fattigste bydelene i Oslo, men er ikke enig i Listhaugs medisin mot « svenske tilstander ».
VG171028 Statistikk hentet inn til fagboka « Oslo - ulikhetenes by » viser at de fattigste bydelene i Oslo ( Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo ) jevnt over har : ¶ * 1 Mer ungdomskriminalitet ¶ * 1 Dårligere karakterer ¶ * 1 Flere kommunale leiligheter ¶ * 1 Lavere levealder ¶ * 1 Større overføringer ¶
VG171028 I flere områder i vest, tjener de mange ganger mer enn i bydelene lengst øst.
VG171028 Disse er i større grad bosatt i bydelene lengst øst, og utgjør i noen tilfeller over halvparten av befolkningen her.
SA171027 I kommunens beregning av kapasitet i de ulike bydelene , er bydelsgrenser lagt til grunn.
SA171026 « Når hele årsaken til at man kutter i antall barnehageplasser er at det er for mange barnehageplasser i bydelene , så burde man ikke legge ned de som skårer best på foreldreundersøkelsen », skriver Fredrik Rannestad Samuelsen.
SA171026 Når hele årsaken til at man kutter i antall barnehageplasser er at det er for mange barnehageplasser i bydelene , så burde man ikke legge ned de som skårer best på foreldreundersøkelsen.
AA171026 Fredag morgen publiserer Adresseavisen journalistikk rundt skattelistene, og viser frem blant annet topplister, lister over kommunene i Trøndelag samt bydelene i Trondheim.
SA171025 « Alle som kjenner Venstre vet at vi alltid vil kjempe for gode levekår i bydelene , og det inkluderer selvfølgelig idrettsfasiliteter og ny skole på Storhaug », skriver Jan Erik Søndeland.
SA171025 Alle som kjenner Venstre, vet at vi alltid vil kjempe for gode levekår i bydelene , og det inkluderer selvfølgelig idrettsfasiliteter og ny skole på Storhaug.
BT171024 Skape den hyggelige gåbyen, både i sentrum og rund i bydelene .
AP171021 Oppfølging på hybel ¶ Bydelene har nå selv ansvaret for å legge disse tjenestene ut på anbud. 1. oktober sendte Betanien et brev til Oslo bystyre.
AP171021 I stedet for at bydelene kan velge mellom leverandører som er kvalitetssikret på forhånd, får de nå selv ansvaret for å legge det ut på anbud.
AP171021 I mellomtider bestemmer bydelene selv hvor de vil kjøpe plasser.
AP171021 - Er det grunn til bekymring for, slik Betanien skriver i brevet sitt, at man nå ikke har kontroll på at tjenestene bydelene selv kjøper inn er gode nok ?
AP171021 - Disse bydelene er å regne som store kommuner.
AP171021 - Bydelene er å regne som store kommuner ¶
AP171021 Erfaringene fra de tre bydelene skal nå spres til de andre.
DA171020 Nå foreslår han egne ernæringsteam i bydelene .
AP171019 Budsjettene til bydelene ble kuttet med flere hundre millioner kroner.
AP171019 Selv om AfD « bare » oppnådde 12 prosent i Berlin som helhet, hadde partiet en oppslutning på over 20 prosent i de østligste bydelene , et resultat på linje med de andre delstatene i øst, disse « nye » delstatene som tidligere var DDR.
DA171018 Gjennom MNA ( Multi Nutritional Assessment ) har bydelene til nå kartlagt rundt 80 prosent av bydels 750 kommunale brukere av hjemmetjenesten.
DA171016 Med budsjettet som byrådet nettopp la fram, har vi finansiert hele 425 flere årsverk i hjemmetjenesten og bydelene er i full gang med å omgjøre disse pengene til flere dyktige medarbeidere i hjemmetjenesten.
DA171016 Frp-politikeren ønsker at byråden skal komme på banen og passe på at bydelene følger opp ernæring hos de eldre som er brukere av hjemmetjenesten.
DN171015 Det ble bevilget milliardbeløp, og siden åtte av ti kommunale boliger lå i bydelene i Oslo øst, skulle det nå i hovedsak handles på vestkanten.
DN171015 Det ble bevilget milliardbeløp, og siden åtte av ti kommunale boliger lå i bydelene i Oslo øst, skulle det nå i hovedsak handles på vestkanten.
DA171008 LEDER : Hillevåg er en av bydelene i Stavanger som trenger oppmerksomhet for å bedre levekårene for innbyggerne.
DB171007 Prosjektet holder til på Stovner politistasjon og jobber med forebygging, sikkerhet og oppfølging i saker som omhandler alle typer vold i nære relasjoner til knyttet bydelene i Oslo øst.
DN171004 I bydelene Grünerløkka og Sagene er tolvmånedersveksten negativ.
AP171004 Noe av de statlige midlene har gått til prosjekter også i bydelene Sagene og Grünerløkka, mens de kommunale midlene har gått til Tøyen.
AP171004 Dette kan være virkemidler inn mot skole og AKS, gratis kjernetid i barnehage, tiltak for ungdommer i regi av bydelene , sammen med opprustning av byrommene, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen ( MDG ).
AP170928 Hun sikter til at bystyreflertallet har gitt gratis aktivitetsskole ( AKS ) til alle barn i bydelene i øst, i stedet for å behovsprøve det for alle.
AA170928 Strinda omfatter kirkene på østsiden av Trondheim, i bydelene Nardo, Strindheim, Tempe, Moholt, Bratsberg, Ranheim og Charlottenlund.
VG170927 * Det blir gratis aktivitetsskole på 67 skoler i 2018 i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.
DA170927 Vi visste ikke da om vi ville få inn eiendomsskatten, og så hadde vi lovet å sikre 500 nye årsverk i hjemmetjenesten i bydelene .
AP170927 Gulroten for dem som bor i de sentrale bydelene og har bil, er at det blir lettere å skaffe parkeringsplass.
AP170927 trinn på alle skolene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand - og enkelte av skolene i bydelene Østensjø og St.
AP170927 trinn på alle skolene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand - og enkelte av skolene i bydelene Østensjø og St.
SA170922 « Straks bydelene hadde etablert seg med en viss sosial profil, trådte to mekanismer i kraft som forsterket deres sosialgeografiske karakter », skriver historieprofessor Jan Eivind Myhre i et essay om hvordan Oslo ble en delt by, basert på boka « Oslo - Ulikhetenes by ».
SA170922 januar i år, er det stadig sonene Stokka og Madlamark, med bydelene Eiganes, Våland og Madla, som har færrest levekårsutfordringer i form av blant annet kriminalitet, frafall fra videregående utdanning, høy gjeldsbyrde og barn i lavinntektsfamilier.
DB170922 - Byrådene bør kreve jevnlige skriftlige rapporter fra alle bydelene , slik at politikerne kan få mer tall og statistikk slik at vi kan jobbe med denne problemstillingen hele året.
AP170922 Et nytt samarbeid med politiet og tjenestene i bydelene , som innebærer at skolen får lett tilgang til politi, barnevern og andre tjenester.
NL170919 Flere vil også komme til å bo i leiligheter uten hage, så behovet for gode lekeplasser i sentrum er jo enda viktigere enn i bydelene rundt.
DB170919 « Når det gjelder praksis, har Kommunerevisjonen merket seg at over halvparten av de ansatte i barnehagene i de to bydelene svarte at de sjelden snakket om hva de skulle se etter hos barn som kunne være utsatt for vold eller seksuelle overgrep », går det fram av kommunerevisjonens rapport.
DB170919 Rapporten beskriver « svakheter på viktige områder » som : ¶ barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ samarbeidet mellom enkelte tjenester og barnevernstjenesten ¶ arbeidet med å sikre nødvendi
DB170919 Intervjuer med barnehager i bydelene underbygger revisjonens oppfatning om at det er utfordringer på dette området, kommer det fram i rapporten.
DB170919 - Jeg mener at bydelene må følge barnehagene tettere opp for å være sikker på at pålagte rutiner og tiltak følges, skriver Tellevik Dahl.
DA170915 Det gir resultater, mener han : I de fire bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner, som utgjør Groruddalen, har Ap i snitt kun gått ned med 1 prosent, mens fallet er langt større ellers i landet, sier Halse.
DA170914 Paret bor store deler av året i Roma, og hver gang Francesca Casciarri er i Oslo, slår det henne hvor stor kontrasten er mellom de ulike bydelene .
AP170913 I åtte av bydelene i Moskva fikk Jabloko rent flertall, noe ingen trodde var mulig.
AP170912 I de fire bydelene i Groruddalen og i Søndre Nordstrand bydel var den nesten 20 prosentpoeng lavere.
DB170909 Hun har ingen mulighet for å sikre at bydelene faktisk ansetter de 500 årsverkene hun lovet velgerne sine, sier Hagen.
DB170909 - Så lenge Inga Marte ikke vil øremerke penger slik at bydelene må trappe opp bemanningen i hjemmetjenesten, vil hun ikke komme i mål i løpet av fire år.
DB170908 Helseetaten vurderer at Aleris Omsorg AS ikke utfører de tjenester de fakturerer bydelene for », står det videre i skrivet datert 14. juni i år.
DA170908 Det er langt fra bare Frogner partiet går i, Søndre Nordstrand er en av bydelene Høyre, i likhet med Ap, har prioritert i år.
AA170907 Mer kunst i bydelene
AA170907 - Kommunen er en stor eier av dette området og vi ønsker kunst i bydelene .
AP170906 Lisboa opplever stor pågang, og det kuleste området ligger mellom bydelene Bairro Alto, Santos og parlamentet.
AA170906 Lisboa opplever stor pågang, og det kuleste området ligger mellom bydelene Bairro Alto, Santos og parlamentet.
AA170906 De ligger i bydelene Fana, Årstad og Åsane i Bergen.
DB170902 Samtidig skulle et godt forgrenet, men totalt nedslitt jernbanenett for de nordlige og vestlige bydelene , der flesteparten av byens innbyggere bor, moderniseres.
DA170901 I de tre aktuelle bydelene i indre øst er det 134 barnehager med totalt 1.510 femåringer.
DA170901 Fra januar 2018 innfører byrådet i Oslo gratis kjernetid for alle femåringer i bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka.
AP170831 Men i denne valgkampen har vi hatt en debatt som veldig åpenbart bruker disse bydelene som eksempler for å skremme folk og vinne stemmer, sier han.
DN170830 Både tidligere statsminister Carl Bildt og sittende statsminister Stefan Löfven har i tydelige ordelag refset den norske statsråden for svartmaling, for å fortegne bildet av de aktuelle bydelene og for at Sverige-besøket var et rent valgkampstunt for å fremme Frps innvandringspolitikk.
DA170830 Vi vil ikke legge ned svømmehallene i bydelene , de er viktige for lokalbefolkninga, sier Rina Mariann Hansen.
AA170830 Det er viktig å ha klart for seg hva de ulike bydelene har å tilby.
AA170830 De refser den norske statsråden for svartmaling, for å fortegne bildet av de aktuelle bydelene og for at Sverige-besøket var et rent valgkampstunt.
DA170829 Sps førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, mener bydelene er som Oslo sentrums distrikter, og tidvis lider under et demokratiunderskudd.
DA170825 * Et nytt samarbeid med politiet og tjenestene i bydelene , som innebærer at skolen får lett tilgang til politi, barnevern og andre tjenester.
DA170825 Bydelene Hackney og Tower Hamlets er to av Londons fattigste.
DA170822 Samtidig peker hun på bydelene for ansvaret for å ansette jordmødre.
DA170822 - Vi ønsker at bydelene skal ansette flere jordmødre, og det har vi oppfordret bydelene om å gjøre.
DA170822 - Vi ønsker at bydelene skal ansette flere jordmødre, og det har vi oppfordret bydelene om å gjøre.
AA170822 Jeg forstår at folk i de østlige bydelene i Oslo kan bli bekymret, for der er innvandrertettheten høy.
VG170819 - Jeg har invitert elev- og lærerorganisasjonene, politiet og bydelene til et samarbeid om tiltak som kan løse utfordringene flere av de videregående skolene nå står i.
AP170819 Fire- og femåringer som bor og går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand får gratis kjernetid om familien har en samlet årsinntekt på under 619.000 kroner.
DA170818 Jeg er redd for at det finnes dem som vil slå politisk mynt på tiltaket fordi skolen ligger i en av de hurtigst voksende, yngste og samtidig fattigste bydelene , med mange utfordringer knyttet til sosioøkonomiske forhold og innvandring, advarer Gloppen.
AP170818 Best med Oslo : ¶ Bydelene .
AP170812 Også andre byer i landet har stor barnefattigdom - men Oslo er i en særstilling : Bydel Alna i Oslo har like mange barn i fattige familier som hele Trondheim kommune tilsammen, og fire av bydelene i Oslo har hver for seg betydelig flere barn i fattige familier enn totalen i Stavanger.
AP170812 I mange av de vestlige bydelene er det motsatt.
AP170812 Forskjellene som kommer frem, er svært store, og langt større enn variasjonene bydelene imellom.
AP170812 Fakta : Her er bydelene med størst fattigdomsøkning og - tilbakegang ¶
DN170809 ¶ Byrådsleder i Oslo, Aps Raymond Johansen, påpeker at Oslo har gått omvendt og desentralisert helsetjenestene til bydelene .
AP170809 I pressen ble bydelene omtalt som « no-go-soner », områder politiet holdt seg unna.
AP170809 I de utsatte bydelene er det langt flere som står utenfor arbeidslivet enn ellers i Sverige : ¶
AP170809 Også forskjeller innad i bydelene
AP170809 Han påpeker at det også innad i bydelene er store forskjeller.
DA170808 I bydelene der det ikke fungerer har kanskje ikke dialog mellom søkekontor og hjemmetjeneste vært god nok.
AP170807 Partileder Audun Lysbakken ( SV ) og Oslo-kandidat Kari Elisabeth Kaski ( SV ) startet valgkampen ved å dra Oslo på tvers for å ta forskjeller bydelene imellom nærmere i øyesyn.
AP170807 Målet for partileder Audun Lysbakken og Kaski var å ta forskjeller bydelene imellom nærmere i øyesyn.
AP170807 Det har i flere år vært bred politisk enighet både på kommunalt og statlig nivå, om at bydelene sør og øst i byen er prioriteringsområder.
AP170806 Altså : Ti ganger høyere i de dårligste bydelene enn i de beste.
AA170806 Det førte til at politiet advarte unge menn som ferdes i disse bydelene og som ikke har noe med gjenger å gjøre.
DA170804 I år har derfor byrådet etablert såkalte arbeidslag i alle bydelene .
DA170803 Med unntak av Nordre Aker ligger samtlige av de urepresenterte bydelene på Oslos østkant.
DA170803 Han mener den ujevne representasjonen mellom bydelene handler om gamle og nye bydeler.
DA170803 - Å kalle disse bydelene fattige syns er gal ordbruk.
DA170803 - Det er vel sånn at de bydelene som er veletablerte har lengre tradisjoner og en alderssammensetning som gjør at de har engasjert seg mer i politikken, sier Michael Tetzschner.
AP170803 juli som svar på en periode med flere skytinger og knivstikk i området rundt bydelene Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg.
DA170729 Deretter følger bydelene Nordstrand ( 15 prosent ), St.
DB170721 Den andre har kommet snikende over en periode på mange år, men er også umiskjennelig for enhver som går gjennom de dyrere bydelene i London i det det blir mørkt, og legger merke til at det bare er noen få vinduer som lyser.
DB170720 De fremmede ødelegger boligmarkedet, særlig i de gamle, historiske bydelene og langs strendene.
VG170719 Han hadde ankommet noen dager tidligere og bodde hos en slektning i en av bydelene .
DA170714 Det handler blant annet om at vi gjør veldig mye bra i bydelene .
AP170714 I grafen under er kvartalstallene fra Eiendom Norge, som viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle bydelene i Oslo.
VG170707 Overkonstabel Kevin Navarro opplyser til nyhetsbyrået Reuters at mange av skyteepisodene kan knyttes til de utallige kriminelle gategjengene som herjer i de fattigste bydelene .
VG170707 De røffeste bydelene i Chicago : Frykter for barnas liv ¶
VG170707 Alle de ti bydelene med lavest sysselsetting ligger i Groruddalen, der innvandrerdelen av befolkningen også er høyest, og hvor inntektsnivået er lavest.
DB170705 De siste seks årene som ansvarlig for utvikling og drift av barnehager i en av bydelene i Oslo kommune.
AP170705 I bydelene Gamle Oslo og Frogner tok det hele 25 dager å få solgt en bolig.
AP170705 I bydelene Gamle Oslo og Frogner tok det hele 25 dager å få solgt en bolig.
DB170704 Vi som politikere kan være med på å lage gode lokalmiljø og trygge oppvekstvilkår i bydelene ..
DB170704 Bydelene må derfor jobbe systematisk og på tvers av etater for å følge opp ungdom i faresonen og forebygge rekruttering.
DB170702 I sommer er det 40 år siden Son of Sam, også kjent som « kaliber.44-morderen », herjet og skapte panikk i bydelene Bronx, Queens og Brooklyn i New York.
AP170701 Nav-kontorene i de enkelte bydelene gir råd til folk som ønsker å leie i sentrum om hvilke utleiere som pleier å ha ledige leiligheter, og som er åpne for å ta inn nav-brukere.
DA170630 - Bydelene skal delta i en høringsprosess, med frist i høst.
DB170629 Vi har hatt en sterk nedgang i bestillingen fra bydelene over tid, og kan ikke la masse plasser stå tomme, forklarer hun.
DB170629 I de tilfellene gjør bydelene en for dårlig jobb med å kartlegge behovene til eldre.
DB170629 Derfor er vi i full gang med å endre organiseringen og ruste opp bydelene , slik at kvalitetssikringen blir bedre.
AA170627 Når store, nye boligfelt bygges ut i de østlige bydelene , må kommunen ivareta allmennhetens interesser ved å stille krav om tilrettelegging og ved å sikre seg rettigheter til aktuelle friområder.
AP170624 Politioverbetjent Rune Skjold opplyser at det er satt inn store ressurser for å få dialog med befolkningen i de aktuelle bydelene .
AA170624 Politioverbetjent Rune Skjold opplyser at det er satt inn store ressurser for å få dialog med befolkningen i de aktuelle bydelene .
VG170623 Irakiske regjeringsstyrker og alliert milits, som får luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, har siden også rykket inn i de vestlige bydelene , men noen hundre IS-opprørere holder fortsatt stand i gamlebyen.
SA170623 Hillevåg bydelsutvalg ble opprettet fordi tanken om at politikere som bor i en bydel og har kjennskap til den, kjenner bydelen best og skal være bindeledd mellom bydelene og byens sentrale organer.
DB170623 - Fordi det skjer gang på gang i de mest innvandrertette bydelene , hvor dette sammen med annen kriminalitet skaper utrygghet.
DA170622 - Kommunen og bydelene må sørge for at det fins et lavterskel fritidstilbud.
AP170622 - Vi jobber med lokalt politi de ulike stedene for å se om det er sammenheng, samt med bydelene og publikum.
AA170622 - Kommunen og bydelene må sørge for at det fins et lavterskel fritidstilbud.
AP170621 - Vi jobber med lokalt politi de ulike stedene for å se om det er sammenheng, samt med bydelene og publikum.
AA170619 Irakiske regjeringsstyrker og alliert milits, som får luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, har siden også rykket inn i de vestlige bydelene , men noen hundre IS-opprørere holder fortsatt stand i gamlebyen.
DA170617 Og ikke minst en arm av den knallgule, oppsiktsvekkende brua som binder flere av bydelene sammen over den brede jernbanelinja, som byfolkene er veldig stolte av.
DA170617 Kunstverket som dekker innsiden regnes som Europas største kunstverk FOTO : OSSIP VAN DUIVENBODE Erasmusbrua binder de ulike bydelene sammen.
FV170614 FOTO : TOBY MELVILLE / X90004 Boligblokken Grenfell Tower ligger i nærheten av undergrunnsstasjonen Latimer Road mellom bydelene Notting Hill og White City.
AP170614 Boligblokken Grenfell Tower ligger i nærheten av undergrunnsstasjonen Latimer Road mellom bydelene Notting Hill og White City.
AP170614 Boligblokken Grenfell Tower ligger i nærheten av undergrunnsstasjonen Latimer Road mellom bydelene Notting Hill og White City.
DA170613 " Opposisjonspartiene ville også ha inn et nytt punkt 5, som pålegger kommunen å få utredet et nytt vei-alternativ med direkte kobling av bydelene Konnerud/Fjell med E 18 - uten tilfartsvei vest del 2/Tilfartsvei Konnerud.
AP170613 Én skal opprettes ved bygrensen, ved strekninger der det ikke finnes bomring i dag, og en ny indre bomring skal gå langs Ring 2 og mellom enkelte av bydelene .
AA170613 Mange nye hovedinnfartsårer fra bydelene er kommet på plass gjennom Miljøpakkens midler, men i Midtbyen er forholdene fortsatt for dårlige for de som ferdes på to hjul.
AP170612 Mandag var det kamper i begge bydelene samtidig som SDF raskt nærmet seg den østlige bydelen Al-Senaa, som fører videre til selve gamlebyen i Raqqa, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AA170612 Mandag var det pågående kamper i begge bydelene samtidig som SDF raskt nærmet seg den østlige bydelen Al-Senaa, som fører videre til selve gamlebyen i Raqqa, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
DN170609 Kensington er regnet for å være blant de mer fasjonable bydelene i Storbritannias hovedstad og skal være den rikeste valgkretsen i nasjonen.
DA170609 Fordelingsmodellen, som bestemmer hvor mye penger bydelene får fra bystyret, har slått systematisk dårlig ut for bydelen, sier han.
AP170608 Bydelene i Groruddalen er som en landsby, men med ti minutter til Oslo sentrum.
AP170608 Bydelene ligger tett, har kystlinje og kort vei til Marka.
DA170607 Stenersen sier at bydelene er kommunens ansvar, og at hun mener ansvaret ligger på rådhuset, selv om flere prøver å si at det er regjeringen som må bla opp.
DA170607 Hun forteller at den kompliserte modellen for hvordan bydelene får penger over kommunebudsjettet har falt dårlig ut for Søndre Nordstrand.
DA170607 Bydelene med eldst befolkning kommer best ut.
DN170606 Størst oppgang var det i bydelene Eiganes og Våland i Stavanger, der prisveksten var på 1,3 prosent i mai fra måneden før.
DN170606 Bydelene Gründerløkka og Bjerke i Oslo var de to områdene med størst nedgang i mai, på 1,8 prosent.
AP170606 Bydelene ligger tett, har kystlinje og kort vei til Marka. | - Færre vestlige kriger vil gi mindre terror ¶
VG170605 I 2006 advarte det lokale Labour-parlamentsmedlemmet Dame Margaret Hodge om at bydelene ble stadig mer segregert, noe som er et problem statsminister Theresa May har lagt vekt på at britene må løse etter terrorangrepet.
SA170605 Politiet sier de har pågrepet flere personer etter å ha aksjonert mot adresser i bydelene Newham og Barking i London.
DN170605 Politiet sier de har pågrepet flere personer etter å ha aksjonert mot adresser i bydelene Newham og Barking i London.
DB170605 I morges opplyste London-politiet at de har arrestert flere personer i to ulike aksjoner i bydelene Newham og Barking.
AA170605 Politiet sier de har pågrepet flere personer etter å ha aksjonert mot adresser i bydelene Newham og Barking i London.
AP170604 Etter syv måneder med krig er de militante nå omringet i en av de få bydelene de fremdeles kontrollerer, sammen med hundretusener av innbyggere som har lite mat og lever under et daglig bomberegn.
AP170602 Bydelene i Groruddalen er som en landsby, men med ti minutter til Oslo sentrum.
VG170531 Flere bergensere, blant annet yrkessjåfører, har engasjert seg sterkt mot byvekstavtalen og bompengesøknaden, som vil medføre langt høyere bompengetakster og flere bomstasjoner i bydelene rundt Bergen.
DB170531 Spørsmålet er hvordan bombebilen kom inn i en av de strengeste bevoktede bydelene i verden.
DB170531 Bydelen Wazir Akbar Khan, der alle ambassader ligger, også den norske, sammen med sentrale regjeringskontorer, er regnet blant de best sikrede bydelene på hele kloden.
DB170531 Til eksempel er Grønland og Tøyen de eneste bydelene i Oslo som ikke har egne fotballag.
AP170529 Vi er også ute og snakker med trossamfunn, utekontaktene i de ulike bydelene .
AP170529 - Vi vil styrke beredskapen i de ulike bydelene .
AA170529 - Vi fortsetter framrykkingen og har gått inn i bydelene Al-Saha al-Oula, Al-Zinjili og Al-Shifaa, samt sykehuset, sier Rasool mandag.
AP170528 Den dagen ble det målt utslipp av hydrogensulfid langt over faregrensen i blant annet bydelene Kapotnija, Lublino, Vijino Zjulebino, Novokosina, Kuzminiki og Marino.
DA170527 Så har vi tidlig innsats, gratis aktivitetsskole i bydelene med lav deltakelse i aktivitetsskolene.
SA170524 Blir bydelene og nabolagene behandlet med samme hensyn og respekt ?
SA170522 Dersom Ap i stedet for å føre velgerne bak lyset til å tro at de er mot bompenger, virkelig hadde ønsket å gjøre noe med bompengekostnadene for innbyggerne, hadde partiet aldri stemt for å omringe bydelene våre med bomgalger.
VG170519 Og det er altså slik at i en del av bydelene , som på Grünerløkka og St.
BT170519 200 feller i kloakken i sentrum og rundt i bydelene .
SA170516 Et arbeid som vil ha konsekvenser for handlings- og økonomiplanen, for bydelene våre, for våre dyktige ansatte og ikke minst for de som skal stå i sentrum : elevene våre.
NL170516 I dette digitale magasinet får du oversikt over programmene i de ulike bydelene og i sentrum, du kan lese om hvordan det gikk da Nordlys-journalist Yngve Olsen Sæbbe ble med russen på fest og se flotte festbilder fra tidligere 17. mai-feiringer.
DB170516 Dette gir bydelene en mulighet til å drive spesialiserte tiltak på en annen måte enn små kommuner.
DB170516 De få bydelene som ikke hadde utviklet egne tiltak, benyttet eller ville benytte private forebyggende tiltak for denne målgruppa, sier Birkeland og understreker : ¶
DB170516 Bydelenes tilbakemelding viste at bydelene hadde iverksatt egne familie- og nærmiljøbaserte tiltak.
DB170516 - I 2012 valgte hovedstaden å ta en pause for å gjøre en vurdering av om bydelene ønsket dette tilbudet, sier Christensen.
DA170515 Vi tenker oss at bydelene kan bli færre og større og få flere oppgaver med mer beslutningsmyndighet enn i dag.
DA170515 På 80-tallet ble det foretatt forsøk på bydelene Jåtten og Storhaug.
DA170515 Inndelingen av bydelene er viktig når vi nå skal tenke nytt om kommunedelsutvalgene.
BT170515 ÅTTE BYDELER : De mest folkerike bydelene i Bergen tilsvarer mellomstore norske byer som Haugesund og Ålesund.
BT170515 Ordningen må inneholde både muligheter til avgjøre saker i bydelene og muligheter til å påvirke saker som skal vedtas sentralt, enten av byrådet eller bystyret.
BT170515 Folketallet i bydelene per 1.1. 2017 varierer fra 13.751 i Arna til 42.236 i Fana, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
BT170515 Fem av bydelene har over 40.000 innbyggere.
BT170515 Et viktig prinsipielt spørsmål det da må tas stilling til er om bydelspolitikerne skal velges direkte i bydelene eller velges av bystyret.
BT170515 Dette kan tyde på at lokaldemokratiet i Bergen, uten politiske organ i bydelene , for tiden er noe « underdimensjonert ».
BT170515 Dette kan tyde på at lokaldemokratiet i Bergen, uten politiske organ i bydelene , for tiden er noe « underdimensjonert », skriver Henry Berg.
BT170515 Det utvikles best engasjement, legitimitet og lokal identitet til bydelsdemokratiet ved at bydelspolitikerne velges av innbyggerne i bydelene .
BT170515 De mest folkerike bydelene tilsvarer mellomstore norske byer som Haugesund og Ålesund.
BT170512 Det blir ikke bare nye bomstasjoner ute i bydelene , men også i Bergen sentrum.
DA170509 Drømmen er at det skal bli et permanent tilbud i bydelene .
BT170509 - Det er generelt svært liten representasjon av kvinner i bydelene våre.
AP170509 - Det er generelt svært liten representasjon av kvinner i bydelene våre.
AA170509 Det samme gjelder barne- og familietjenesten, ungdomsteamene i bydelene , helsestasjonen for ungdom, Statens helsetilsyn, fylkeslegen og fylkeskommunen.
AP170507 I desember i fjor søkte Espira om finansiering til to nye barnehager, Espira Nybyen og Espira Krydderhagen, i bydelene Bjerke og Grünerløkka.
DA170506 Hopp på den gule skrangletrikken, nummer 28, og utforsk de koselige, pastellfargede smugene i bydelene Alfama, Barrio Alto og Baixa.
SA170504 Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret mener for eksempel de billigste bydelene i Oslo er blitt for dyre og at de dyreste boligene på Frogner er blitt for billige.
DA170504 - Indre by er bydelene Grünerløkka, Sagene, Sentrum og St.
BT170504 Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret mener for eksempel de billigste bydelene i Oslo er blitt for dyre og at de dyreste boligene på Frogner er blitt for billige.
AP170504 130.000 mennesker bor i bydelene Vestre og Nordre Aker og Ullern.
AP170504 Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret mener for eksempel de billigste bydelene i Oslo er blitt for dyre og at de dyreste boligene på Frogner er blitt for billige.
SA170503 Analytikeren mener de billigste bydelene i Oslo er blitt for dyre og at de dyreste på Frogner er blitt for billige.
BT170503 Analytikeren mener de billigste bydelene i Oslo er blitt for dyre og at de dyreste på Frogner er blitt for billige.
AP170503 Til møtene for bydelene i Groruddalen og sørøst i byen, er det fortsatt plasser.
AP170503 Det har lagt opp til ett møte i Rådhuset, hvor temaet skal være hovedlinjene i planen, og fire regionale møter for de forskjellige bydelene .
AP170503 mai : UBC, Ullevaal stadion : Bydelene Nordre og Vestre Aker og Ullern. 29. mai : Oppsal samfunnshus : Bydelen Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.
AP170503 mai : DOGA : Bydelene St.
AP170503 Analytikeren mener de billigste bydelene i Oslo er blitt for dyre og at de dyreste på Frogner er blitt for billige.
AP170503 Analytikeren mener de billigste bydelene i Oslo er blitt for dyre og at de dyreste på Frogner er blitt for billige.
DA170502 De bydelene med lavest dekning har fått midler.
BT170430 1965 : Opptøyer i de svarte bydelene i Los Angeles.
BT170429 Ved å ha en lav barriere og få krav for å stille til valg i bydelene kan vi gjøre det enklere for lokale initiativ og uavhengige kandidater å få innflytelse.
BT170429 Jeg skulle gjerne sett at påstanden ble bedre underbygget enn at sakene i bydelene ikke vil være så ideologiske eller partipolitiske, for jeg tror nettopp direktevalg er viktig.
BT170429 ENKLERE INNFLYTELSE : Ved å ha en lav barriere og få krav for å stille til valg i bydelene kan vi gjøre det enklere for lokale initiativ og uavhengige kandidater å få innflytelse, skriver Sondre Båtstrand.
BT170429 Det bør være et poeng at sammensetningen av bydelsstyrer faktisk påvirker bydelene .
AP170429 mai : Møte for Vest med bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern på Ullevaal stadion ( i konferansesenteret Ullevaal Business Class ), klokken 17 - 20. 29. mai : Møte for Sørøst med bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oppsal samfunnshus, klokken 17 - 20.
AP170429 mai : Møte for Sørøst med bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oppsal samfunnshus, klokken 17 - 20.
AP170429 mai : Møte for Sentrum med bydelene St.
AP170429 mai : Møte for Groruddalen med bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner på Kulturloftet på Årvoll gård, klokken 17 - 20. 22. mai : Møte for Vest med bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern på Ullevaal stadion ( i konferansesenteret Ullevaal Business Class ), klokken 17 - 20. 29. mai : Møte for Sørøst med bydelene Østensjø,
AA170429 - Trondheim har et aktivt fagpolitisk miljø på venstresiden, og det foregår mye rundt i bydelene denne dagen.
DA170428 Klokken 09.00 spiller byens skolekorps rundt i bydelene .
SA170427 Klokken 09.00 : Byens skolekorps spiller i bydelene
VG170426 De er sterke motstandere av planene om å sette opp nye bomstasjoner i bydelene i Bergen, som etter planen skal finansiere en rekke samferdselsprosjekter i byen de neste 20 årene.
AA170426 De er sterke motstandere av planene om å sette opp nye bomstasjoner i bydelene i Bergen, som etter planen skal finansiere en rekke samferdselsprosjekter i byen de neste 20 årene.
DA170425 Søndre Nordstrand bydel, hvor Mortensrud skole ligger, er blant bydelene som Oslo kommune har satt av penger til gratis kjernetid for første- og andreklasse.
DA170423 Samtidig skjønner jeg at bydelene står oppe i vanskelige vurderinger, og er godt kjent med at det er mangler boliger som til barnefamilier i Bydel Gamle Oslo, skriver hun i en E-post til Dagsavisen.
DA170423 Praksisen er ulik i de forskjellige bydelene , og det er behov for en presisering, sier han.
DA170423 - Jeg er opptatt av at bydelene kan gjøre gode, helhetlige vurderinger når de gir folk bolig.
VG170422 Han går sisteåret på Båsmo barneskole i Rana, og kommunen planlegger nå en omfattende skoleomlegging som innebærer å legge ned ungdomsskolene i bydelene .
AA170422 Barnetogene bør gå i bydelene , mener barnebokforfatter Greta Aune Jotun i dette debattinnlegget. 17. mai og terrorfare : « Jeg tror barna ville more seg like meget - og føle seg trygge - om togene går lokalt », skriver innleggsforfatteren.
BT170420 For å få det til skal det settes opp en rekke nye bompengestasjoner ute i bydelene .
DA170419 Jeg både forventer og har tillit til at bydelene gjør slike individuelle vurderinger for å finne den best mulige løsningen i hver enkelt sak ».
BT170419 De fleste tuberkulosetilfellene er registrert i de vestlige bydelene i Oslo.
AP170419 Gå eller krabb inn i de forskjellige bydelene , som er bygget som små bydelshus i Rådhushallen.
AA170419 De fleste tuberkulosetilfellene er registrert i de vestlige bydelene i Oslo.
DB170416 Inne i de fire bydelene er det både sivile, krigere og deres familier : De sivile i de fire byene har opplevd forferdelige levekår gjennom de mange årene de nå har vært beleiret - av Assad-støttede styrker utenfor Damaskus - og opprørskontrollerte grupper i nord-vest.
DB170416 Her skulle både sivile, stridende og deres familier bli evakuert ut - akkurat som de skulle i de to beleirede bydelene Zabadani og Madaya utenfor Damaskus.
DA170411 Ungdatas undersøkelse viser at bruk av cannabisbruk er noe mer utbredt i bydelene i Oslo vest enn i resten av Oslo.
DA170411 Bydelene har sine egne prosjekter som står selvstendig, men de samarbeider tett med uteseksjonen i kommunen.
AP170410 En arm av Nasjonal Front som skal vinne velgere i de utsatte bydelene .
DA170407 I formannskapet la Ap fram et forslag som freder svømmetilbudet i Hetlandshallen, og som understreker at svømmetilbudet i bydelene skal opprettholdes også når Folkebadet kommer.
AP170407 Øl-serveringen er ikke det eneste som liberaliseres : Nå skal du få kjøpe kebab hele natten ¶ - Bydelene bør få bestemme ¶
AP170407 Bydelene skal få utvidet myndighet til selv å gi flere serveringssteder lengre åpningstid i det bydelene velger å definere som sitt lokale sentrum.
AP170407 Bydelene skal få utvidet myndighet til selv å gi flere serveringssteder lengre åpningstid i det bydelene velger å definere som sitt lokale sentrum.
VG170406 ELDRE : En eldre mann sitter på med en eldre kvinne i Heiqiaocun, en av bydelene i Beijing.
BT170406 Sette opp flere bomstasjoner rundt i bydelene .
BT170406 Dyrere bompasseringer for forurensende dieselbiler og nye bomstasjoner i bydelene .
AA170406 For framtiden må vi dyrke en praksis i byutvikling som inkluderer medvirkning med dem som bor og virker i bydelene .
BT170405 Irakiske regjeringsstyrker og deres partnere har kjempet harde kamper om de vestre bydelene i Mosul mot IS-styrker som lenge har kontrollert den irakiske byen.
SA170404 Irakiske regjeringsstyrker og deres partnere har kjempet harde kamper om de vestre bydelene i Mosul mot IS-styrker som lenge har kontrollert den irakiske byen.
AP170404 Irakiske regjeringsstyrker og deres partnere har kjempet harde kamper om de vestre bydelene i Mosul mot IS-styrker som lenge har kontrollert den irakiske byen.
AP170404 Gulvet i Rådhuset blir et kart over byen, og elleve store hus og to installasjoner representerer bydelene .
AP170404 Gulvet i Rådhuset blir et kart over byen, og elleve store hus og to installasjoner representerer bydelene .
AA170404 Irakiske regjeringsstyrker og deres partnere har kjempet harde kamper om de vestre bydelene i Mosul mot IS-styrker som lenge har kontrollert den irakiske byen.
AP170403 I de rimeligste bydelene , Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand, må boligkjøperne ut med rundt 50.000 kroner per kvadratmeter.
AP170403 I de dyreste bydelene ligger kvadratmeterprisene på rundt 80.000 kroner.
DB170401 februar 2017 kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi en fornyet offensiv for å innta de vestlige bydelene , som fortsatt var kontrollert av IS. 23. februar gikk regjeringsstyrkene inn i den vestlige delen av Mosul for første gang under offensiven, og 12. mars hevdet de å ha tatt kontroll over halvparten av Vest-Mosul.
AP170401 I bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo, St.
BT170330 Eldre som trenger hjelp skal i år bli kjørt gratis fra bydelene og helt inn til tribunen på Torgallmenningen 17. mai.
DB170328 Restauranten fins også i bydelene Soho og Covent Garden, men restauranten i Camden skal ha den sist oppdaterte versjonen av de interaktive bordene.
DN170327 DRAMMEN 20080118 : Den nye gangbrua " Ypsilon " mellom bydelene Bragernes og Strømsø i Drammen ble offisielt åpnet forsdag Foto : Terje Løchen / SCANPIX.
AP170326 mars serverer et bilde av Oslo Øst, ved Bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, som vi ikke kjenner oss igjen i.
DB170325 Men tilbake til det språklige som Tom Egeland er inne på : I hvor sterk grad har sosiolektene fra de forskjellige bydelene nedfelt seg i språket ?
DA170325 Hvis dette får utvikle seg uten kontroll, vil dette ikke bare skade hotellmarkedet, men også de lokale bydelene og eiendomsmarkedet, påpeker forskningsdirektør Jeroen Oskam at Hotelschool The Hague til Botiquehotels.com.
BT170323 Bydelene utenfor sentrum mest utsatt ¶
DA170322 Ikke minst må vi etablere hovedsykkelveier som knytter bydelene sammen og som knytter dem sammen med stamveien.
DA170322 For å få best effekt av sykkelstamveien må vi parallelt arbeide med å forbedre sykkelveiene i bydelene .
DA170321 En må slett ikke fortsette med dagens bussnett i Sandnes, der nesten alle bussreiser mellom bydelene krever en omstigning på Ruten.
DB170320 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) er bekymret over volden og gjengmiljøet i hovedstaden og vil ha mer politi i de østlige bydelene i Oslo.
AP170320 Her ignorerer Anders Magnus i NRK all forskning og tall som viser at det slett ikke står dårlig til for ungdom i disse bydelene , men vinkler på enkeltpersoners erfaringer og pessimistiske syn på utviklingen.
AA170320 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) er bekymret over volden og gjengmiljøet i hovedstaden og vil ha mer politi i de østlige bydelene i Oslo.
VG170319 For meg oppleves det som en slags heksejakt, som om noen har behov for å fremstille bydelene som områder preget av gjengkriminalitet, vold og narkotika.
DA170319 Etter å ha erobret bydelene som ligger øst for Tigris og forsteder sør for sentrum på vestbredden av elva, er styrkene på vei inn i gamlebyen og sentrum av Vest-Mosul.
DB170318 Dette var lenge før den nyanlagte gangbroen over kanalen skulle forene bydelene .
AP170317 Jeg kan bare snakke for bydelene i Oslo øst der jeg jobber, men det er ingen steder der jeg ikke kan parkere en politibil og gå fra den, for å si det sånn.
DA170316 Men at bydelene skal ha to uanmeldte tilsyn ved hvert sykehjem årlig.
AA170315 En aktivistgruppe skriver på Facebook at vannpumpene fungerer i bydelene Hamdaniyeh, Manyan og Salaheddine.
VG170314 Ungdom i de samme bydelene bruker også mer tid på lekselesing enn gjennomsnittsungdommen i Oslo, og de skulker mindre.
VG170314 Tallene vi i Dagrevyen-reportasjen får høre er litt lave er tallene for hvor mange som røyker hasj eller marihuana i de østlige bydelene .
VG170314 Ser vi nærmere på bydelene Søndre Nordstrand og bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke ( de fire bydelene som utgjør Groruddalen ) så er dette faktisk de bydelene hvor færrest ungdommer oppgir å ha røyket hasj det siste året, det er også de bydelene hvor færrest røyker tobakk eller oppgir å ha vært beruset i løpet av det siste året.
VG170314 Ser vi nærmere på bydelene Søndre Nordstrand og bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke ( de fire bydelene som utgjør Groruddalen ) så er dette faktisk de bydelene hvor færrest ungdommer oppgir å ha røyket hasj det siste året, det er også de bydelene hvor færrest røyker tobakk eller oppgir å ha vært beruset i løpet av det siste året.
VG170314 Ser vi nærmere på bydelene Søndre Nordstrand og bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke ( de fire bydelene som utgjør Groruddalen ) så er dette faktisk de bydelene hvor færrest ungdommer oppgir å ha røyket hasj det siste året, det er også de bydelene hvor færrest røyker tobakk eller oppgir å ha vært beruset i løpet av det siste året.
VG170314 Ser vi nærmere på bydelene Søndre Nordstrand og bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke ( de fire bydelene som utgjør Groruddalen ) så er dette faktisk de bydelene hvor færrest ungdommer oppgir å ha røyket hasj det siste året, det er også de bydelene hvor færrest røyker tobakk eller oppgir å ha vært beruset i løpet av det siste året.
VG170314 Ser vi nærmere på bydelene Søndre Nordstrand og bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke ( de fire bydelene som utgjør Groruddalen ) så er dette faktisk de bydelene hvor færrest ungdommer oppgir å ha røyket hasj det siste året, det er også de bydelene hvor færrest røyker tobakk eller oppgir å ha vært beruset i løpet av de
VG170314 NOVA har også laget en delrapport for min bydel, Grorud, som altså er en av bydelene Dagsrevyen framhever.
VG170314 Men også mine nabounger ruser seg mindre og leser mer lekser enn ungdom i de vestlige bydelene .
VG170314 Hva gjelder kriminalitet er ungdom i disse bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom.
VG170314 Den mest omfattende undersøkelsen vi har av ungdom i Oslo viser altså at bydelene Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud har ungdommen som ruser seg minst og leser mest lekser.
DB170314 SSB har heldigvis vist at det virker : Det fører til at innvandrerbarn fra disse bydelene gjør det bedre på kartleggingsprøvene enn andre når de kommer på skolen.
DB170314 Mot slutten av reportasjen er det to enkeltpersoner som påstår at bydelene snart er parallellsamfunn, og « på vei mot tilstander vi ser i flere storbyer i Sverige ».
DB170314 Mens reportasjen framstiller bydelene som sterkt belastet av kriminalitet, viser statistikken at kriminaliteten går ned i Oslo.
DB170314 Det er synd at NRK sauser sammen en slik reportasje, og framstiller bydelene som totalt uapetittelige.
DB170314 Det er bare å gå inn i statistikken som SSB har laget om de aktuelle bydelene og lese.
DA170314 Det er mange velgere å hente i akkurat dette nabolaget, et tidligere arbeiderstrøk som de siste årene er blitt gentrifisert og nå er en av de mest populære bydelene i Amsterdam.
AP170314 Skjenkesteder i sentrum, samt i bestemte gater i bydelene , kan servere alkohol til 03:00 alle dager.
DA170313 Vi hører om hærverk og andre ting, men ikke mer enn i de andre bydelene , fortsetter han.
DA170313 - Vi i uteseksjonen er jevnlig ute i bydelene , det gjelder også på Tasta.
AP170313 For å hjelpe familier i gang, har SaLTo i bydelene Ullern og Nordre Aker utarbeidet en brosjyre med råd og tips om hvordan du snakker med ungdom om rus.
VG170309 Senere må vi rette opp vårt forhold til de som bor i disse bydelene , sier professor i kriminologi Jerzy Sarnecki.
VG170309 Men på lang tid må vi opprette et bedre forhold til de som bor i disse bydelene .
DA170309 Partiet har vært en forkjemper for idrettsanlegg i bydelene .
VG170308 Han vil i stedet bruke disse pengene på en aktivitetspakke øremerket de utvalgte bydelene .
SA170308 Stavanger har store oppgaver med å skaffe tilfredsstillende forhold for bussene i bydelene .
SA170308 Framtiden for kollektivtrafikken i Stavanger ligger i bydelene på begge sider av Motorveien, der folk bor, jobber og handler.
DN170308 Han vil i stedet bruke disse pengene på en aktivitetspakke øremerket de utvalgte bydelene .
DA170308 Pengene skal i stedet gå til en aktivitetspakke som skal styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene i de aktuelle bydelene .
DA170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
DA170308 - Men disse bydelene er bare forslag.
BT170308 Hiphop-bandene fra Bergen har fått et sagnomsust rykte som ekte vare fra de grå bydelene .
BT170308 Hiphop-bandene fra Bergen har fått et sagnomsust rykte som ekte vare fra de grå bydelene .
AP170308 Johansen vil i stedet for kontantstøtte bruke pengene på en aktivitetspakke øremerket de aktuelle bydelene .
AP170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
AP170308 - Men disse bydelene er bare forslag.
AP170308 Johansen vil i stedet for kontantstøtte bruke pengene på en aktivitetspakke øremerket de aktuelle bydelene .
AP170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
AP170308 - Men disse bydelene er bare forslag.
AA170308 Johansen vil i stedet for kontantstøtte bruke pengene på en aktivitetspakke øremerket de aktuelle bydelene .
AA170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
AA170308 - Men disse bydelene er bare forslag.
AA170308 Pengene skal i stedet gå til en aktivitetspakke som skal styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene i de aktuelle bydelene .
DA170305 Samtidig prøver irakiske spesialstyrker å ta seg inn i bydelene Shuhada og Mansour.
AP170305 Offisielle kilder i den irakske koalisjonen kunngjorde tidlig søndag at de USA-trente antiterrorstyrkene har inntatt bydelene Al-Samoud Tal Al-Ruman, mens regjeringshæren også kjempet om kontroll i Al-Dindan and Al-Dawasa, skriver AFP.
AA170305 Samtidig prøver irakiske spesialstyrker å ta seg inn i bydelene Shuhada og Mansour.
VG170304 Vi kan klare oss selv, sier David Borrows, i en av bydelene som er utelukkende protestantisk.
SA170303 I bydelen Søndre Nordstrand gikk boligene 10,6 prosent over prisantydning og flere av bydelene ligger høyt over.
DA170303 Bosshenting er av opplagte årsaker offentlig eller kommersiell, og i Stavanger er det tatt i bruk en kombinasjon der bydelene Storhaug og Hundvåg har privat henting mens resten av byen betjenes av det offentlig eide Renovasjonen IKS.
AP170303 I bydelen Søndre Nordstrand gikk boligene 10,6 prosent over prisantydning og flere av bydelene ligger høyt over.
DB170302 Det er fortsatt en del selvmordsbombere igjen i de østlige bydelene , sa gruppas leder Rami Abdulrahman.
AA170302 Det er fortsatt en del selvmordsbombere igjen i de østlige bydelene , sier leder for gruppa Rami Abdulrahman.
AA170302 - Regjeringsstyrkene har ennå ikke kommet seg inn i bykjernen eller de østlige bydelene .
AA170302 Det er fortsatt en del selvmordsbombere igjen i de østlige bydelene , sa gruppas leder Rami Abdulrahman.
AP170228 Forskjellene mellom bydelene i Oslo er store.
VG170225 De to bygningene ligger to kilometer fra hverandre, i de tungt bevoktede bydelene Ghouta og Mahatta.
VG170225 Offensiven mot Mosul har allerede drevet IS-militante vekk fra den østlige delen av byen, og søndag erklærte Iraks statsminister at offensiven hadde startet mot de vestlige bydelene .
SA170225 De to bygningene ligger 2 kilometer fra hverandre, i de tungt bevoktede bydelene Ghouta og Mahatta.
BT170225 Men i den grad målgruppene gir tilbakemelding om at satsingen virker fornuftig, vil en utvidelse av prosjektet til de andre bydelene være en logisk konsekvens.
AP170225 De to bygningene ligger 2 kilometer fra hverandre, i de tungt bevoktede bydelene Ghouta og Mahatta.
AA170225 Det doble selvmordsangrepet var rettet mot president Bashar al-Assads sikkerhets- og etterretningsstyrker i de tungt bevoktede bydelene Ghouta og Mahatta, ifølge den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.
VG170224 Dette gjelder ikke bare Rinkeby, men også de omkringliggende bydelene .
AA170224 I forrige måned fikk regjeringsstyrkene full kontroll over bydelene øst for elva Tigris, som renner gjennom Mosul.
VG170223 Overfallene skjedde rundt bydelene Nørrebro og Østerbro.
DB170222 Offensiven mot Mosul har allerede drevet IS-militante vekk fra den østlige delen av byen, og søndag erklærte Iraks statsminister at offensiven hadde startet mot de vestlige bydelene .
DA170221 Nylig argumenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mot en nasjonal lærernorm ved å vise til at dette vil føre til en « systematisk overflytting » av lærere fra øst til vest i Oslo - angivelig fordi skoler i disse bydelene i utgangspunktet har høyere lærertetthet enn på vestkanten.
AA170221 Offensiven mot Mosul har allerede drevet IS-militante vekk fra den østlige delen av byen, og søndag erklærte Iraks statsminister at offensiven hadde startet mot de vestlige bydelene .
AA170221 | Startet for én måned siden - har allerede planer om nye restauranter ute i bydelene
DA170220 - Stavanger har redusert åpningstider i haller ute i bydelene .
AA170220 Alle bruene over Tigris, som tidligere forbandt de to bydelene , er nå bombet i stykker og ødelagt.
AA170220 Bydelene Ullern og Aker topper lista over hvor mange boliger som får eiendomsskatt.
DN170216 Mange av bydelene i Oslo har hatt en vekst på over 20 prosent det siste året.
AP170215 Les A-magasinets reportasje om forholdene i disse bydelene i Paris.
AP170215 Forholdene i de innvandrertette bydelene i Paris har vært et tema i fransk politikk i flere tiår.
AP170215 Det som skjedde med 22- åringen, har på nytt ført til opptøyer i de innvandrertette bydelene i utkanten av Paris.
VG170213 Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan mitt kandidatur er blitt møtt i bydelene og den ytre organisasjonen og at jeg ble enstemmig innstilt på 3. plass av valgkomiteen.
DB170213 De består stort sett av lokallagspolitikerne i de ulike bydelene i Oslo.
DN170211 Mange av bydelene i Oslo har hatt en vekst på over 20 prosent det siste året.
DA170210 | Politiet melder om stabile krimtall i bydelene
DA170210 I bydelene i Stavanger er tallene ganske stabile.
DA170210 De to bydelene i Stavanger hvor det bor færrest mennesker, er Hundvåg og Tasta.
AP170209 Allerede nå på tirsdag skal byrådet møte bydelene , vi skal ha klassediskusjoner på skolene og vi skal altså ha et slags folkemøte på Facebook, sier Steen.
VG170203 Nå bruker soldater den 11 etasjer høye bygningen til å speide etter IS-snikskyttere inne i bydelene som fortsatt er under terroristenes kontroll, skriver nyhetsbyrået Reuters.
SA170203 Sjekk prisforskjellene på bolig mellom bydelene i Stavanger i ¶
SA170203 Vi har ikke samme klasseskillet mellom bydelene , som finnes i andre byer, mener Bertelsen.
SA170203 Sjekk prisforskjellene mellom bydelene i Stavanger og tall fra Sandnes, Haugesund og Rogaland : ¶
SA170203 Sjekk hele listen over bydelene i Stavanger her.
SA170203 Forskjeller mellom bydelene
SA170203 De siste tolv månedene sank boligprisene i Stavanger med 2,8 prosent, men variasjonene i prisutviklingen mellom bydelene i Stavanger er markant.
SA170203 Vi har ikke samme klasseskillet mellom bydelene , som finnes i andre byer, mener Bertelsen.
SA170203 Sjekk prisforskjellene mellom bydelene i Stavanger og tall fra Sandnes, Haugesund og Rogaland : ¶
SA170203 Sjekk hele listen over bydelene i Stavanger her.
SA170203 Forskjeller mellom bydelene
SA170203 De siste tolv månedene sank boligprisene i Stavanger med 2,8 prosent, men variasjonene i prisutviklingen mellom bydelene i Stavanger er markant.
AP170131 - Arbeidet i disse bydelene starter så snart som mulig, når været tillater det.
BT170130 Men i likhet med norske studenter foretrekker gjerne unge, enslige, oftest mannlige, flyktninger gjerne bolig i de sentrale bydelene .
AP170130 Tenåringer som tilhører grupper med religiøst forankret avhold fra alkohol bor ofte i bydeler med svake levekår - noe som må antas å trekke gjennomsnittskonsumet ned i disse bydelene .
FV170128 Prisen var spesielt myntet på den tekniske løsningen som er utviklet etter oppfordring fra Oslo Redaktørforening, som omfatter 50 arkiv i Oslo kommune, alle bydelene og fagetatene.
AP170124 Bussene får egne traseer, og skal mates med passasjerer fra mindre busser ute i bydelene .
BT170119 - I en såpass stor by som Bergen kan det være forskjeller mellom bydelene .
AP170118 Onsdag strømmet folk ut av bydelene som ligger på østsiden av Tigris.
SA170116 Men at det presenteres med " De 15 verste bydelene " og " De fem på bunn " synes jeg er helt forkastelig, og jeg forstår ikke poenget ved en slik fremstilling.
AP170116 Den ble vedtatt etter en omfattende høringsprosess hvor blant annet bydelene fikk uttale seg.
AP170112 Rimeligere barnehager rekrutterer flere barn ¶ Bydelene Alna, Bjerke, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand i Oslo har deltatt i forskningen på gratis kjernetid siden 2007.
AP170112 Bydelene har også møteplasser som Åpen barnehage, der foreldre blir kjent med hverandre og er sammen med barna.
AP170111 Den nye nettavisen Vårt Oslo skal dekke de sentrumsnære bydelene i Oslo.
DB170110 Lippestad tror endringen av fordelingen av flyktninger mellom bydelene kan gi flere positive endringer for hovedstaden.
DB170110 For de bydelene som får flest, kan det dreie seg opp mot 70 flyktninger.
DB170110 Fire av bydelene med lavest andel innvandrere ligger på Oslos vestkant : Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Frogner.
DB170110 Den femte bydelen er Nordstrand, av mange regnet som den fineste av de østlige bydelene .
DB170110 - Dette er ikke et stort antall mennesker som skal ut i de ulike bydelene .
AP170110 Byrådet i Oslo har bestemt at bydelene med færrest innvandrere skal bosette flest flyktninger i året som kommer.
AP170110 Stor forskjell mellom bydelene
AP170110 Etter dem følger de fire bydelene i Groruddalen.
AP170110 Dette henger sammen med mange forhold, primært utdanningsnivå, kompetanse og norskferdighetene til de som bor i de bydelene og ikke har jobb.
AP170110 Bydelene med høyest ledighet har større innslag av levekårsutfordringer og lavt utdanningsnivå.
DB170108 Klager fra bydelene
DB170108 ¶ HØYST UVANLIG : Snøen i Istanbul har blant annet skapt kaos her i de historiske bydelene Karakoy og Eminonu.
SA170104 I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner.
BT170104 I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner.
AP170104 I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner.
SA170102 I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner.
BT170102 I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner.
AP170102 I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner.
AP170102 I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner.
AP161220 I en av de fattigste bydelene - « Nye Lenin»-distriktet - dukket det ene liket etter det andre opp i løpet av lørdagskvelden.
AP161212 Det er usikkert hvor mange som har vært igjen i de opprørskontrollerte bydelene .
AP161203 Forskeren sier kommunene og bydelene skal utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og at helsestasjonene kan utarbeide sine egne retningslinjer og rutiner.
AP161203 Forskeren sier kommunene og bydelene skal utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og at helsestasjonene kan utarbeide sine egne retningslinjer og rutiner.
VG161123 Var du en av de mange som så på leilighet i en av de sentrale bydelene i Oslo i fjor ?
AP161122 Nå foreslår byrådet å utvide ordningen, slik at den fra høsten også vil gjelde et nytt årskull i de fem bydelene , samt 1.-klassinger i bydel Bjerke.
AP161122 Nå foreslår byrådet å utvide ordningen til å gjelde et årskull til i de nevnte bydelene , samt 1.-klassinger i bydel Bjerke.
AP161122 I fjor innførte byrådet gratis kjernetid i Aktivitetsskolen ( tidligere SFO, nå AKS ) for alle 1.-klassinger i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.
AP161122 trinn i bydelene Alna, Grorud, Bjerke, Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand, samt på enkelte skoler i bydel Østensjø og St.
DN161101 Størst var avviket i bydelene Sagene og St.
DN161101 Samtidig viser rapporten at det er eiendomsmeglerne i de østlige bydelene i Oslo som bommer mest på prisen. 19,9 prosent over prisantydning ¶
DN161101 Minst avvik i juli var i det i bydelene Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 5 og 5,8 prosent.
DN161101 Da var avvikene i bydelene som lå høyest i juli sunket til mellom 10 og 12 prosent.
DN161101 Aller størst avvik var det i bydelene Grünerløkka og Nordre Aker.
AP161024 I første omgang har bydelene Ullern, Alna og Frogner blitt satt under lupen.
AP161024 Det er egentlig bydelene som skal ha tilsyn med barnehagene, men kommunen har tatt et grep for at tilsynet skal bli bedre.
AP161024 Byrådet har, i samarbeid med bydelene , startet en offensiv for å sjekke økonomien i de private barnehagene.
AP161024 - Nå setter vi av ressurser sentralt og lager en metodikk som hjelper bydelene til å føre tilsyn, sier hun.
AP160929 De syriske regjeringsstyrkene og deres russiske allierte har trappet opp bombingen av storbyen Aleppo og nå kommer meldingene om at den syriske hæren og deres allierte følger opp med en bakkeoffensiv mot de opprørskontrollerte bydelene i Aleppo.
AP160923 Det har samtidig bedt de anslagsvis 250.000 sivile i de opprørskontrollerte bydelene om å komme seg ut og lovet at de skal vil være trygge.
AP160905 - Boligprisveksten i Oslo i juli måned er rekordhøy med over to prosent i de sentrale bydelene .
AP160901 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har laget en oversikt for Aftenposten, som viser at 6 av 10 av fjorårets innflyttere bosatte seg i en av disse fem bydelene : Frogner, St.
AP160901 Disse bydelene er også de dyreste å leie i.
AP160901 - Innflytterne kjenner til Oslos sentrale deler, ikke de mer ukjente bydelene .
AP160901 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har laget en oversikt for Aftenposten, som viser at 6 av 10 av fjorårets innflyttere bosatte seg i en av disse fem bydelene : Frogner, St.
AP160901 Disse bydelene er også de dyreste å leie i.
AP160901 - Innflytterne kjenner til Oslos sentrale deler, ikke de mer ukjente bydelene .
AP160803 Kilde : Eiendom Norge ¶ Bydelene i Oslo ¶
AP160803 I de sentrale bydelene er veksten over 2 prosent.
AP160803 Boligprisene steg overraskende mye i april Disse bydelene hadde høyest og lavest kvadratmeterpris i vår.
AP160803 Kilde : Eiendom Norge ¶ Bydelene i Oslo ¶
AP160803 I de sentrale bydelene er veksten over 2 prosent.
AP160803 Boligprisene steg overraskende mye i april Disse bydelene hadde høyest og lavest kvadratmeterpris i vår.
AP160801 Når det, som nå, er en nedgang i antall eldre over 80 år og bydelene bestiller færre plasser, går dette ut over sykehjemsøkonomien.
AP160801 Finansieringssystemet for sykehjem i Oslo innebærer at Sykehjemsetaten selger sykehjemsplasser til bydelene .
AP160801 Et tema som særlig har vært løftet frem, er omfanget av avslag, klager og omgjøringer når det gjelder sykehjemsplass, og forskjellene mellom bydelene .
DA160719 Dette oppnås blant annet gjennom en aktiv bydelsutvikling hvor folk har tilgang til sine daglige behov i gåavstand og hvor bydelene lever 18/7, 18 timer i døgnet, 7 dager i uken etter prinsippet om « Timinuttersbyen ».
SA160715 Selv når byen vokser som fortest, vil vi fortsette å stille tydelige krav til utbyggerne, slik at alle bydelene i Stavanger kan utvikles til det beste for innbyggerne.
AP160713 Det er mange i vest som skal betale : Her ser du forskjellene mellom bydelene
AP160708 Det aktuelle nå er at Sykehjemsetaten har fullmakt til å legge ned 120 plasser som følge av redusert etterspørsel fra bydelene .
AP160705 Tall fra bydelene viser at 183 personer ( 11 prosent ) i fjor fikk avslag på søknaden om sykehjemsplass.
AP160705 Bydelene kjøper så inn plasser fra etaten.
AP160702 Selv om eldrebyråden trekker frem flere andre årsaker, blant annet at Oslo har bygget flere hundre såkalte Omsorg pluss-boliger de siste årene, er også hun åpen for at avslag på bakgrunn av svak økonomi kan forekomme i bydelene .
AP160702 Hun lurer på om nedgangen i antall beboere egentlig skyldes at bydelene er for strenge med innvilge plasser.
AP160702 Er bydelene for strenge ?
AP160702 - Det vi vet, vi som har prøvd å få foreldrene våre inn på sykehjem, er at bydelene ofte gir avslag.
AP160702 Bydelene kjøper så inn plasser fra etaten.
AP160628 Severdigheter : Gamle Tempelhof flyplass deles av bydelene Neukölln og Kreuzberg, og er blitt en nesten ubegripelig stor folkepark.
AP160628 Berlin er fortsatt rimelig sammenlignet med Norge, men stadig høyere boligpriser sender Berlins yngre garde på jakt etter alternativer til de tradisjonelt hotte bydelene som Kreuzberg, Mitte og Prenzlauer Berg.
AP160623 I likhet med boligprisene i Oslo fordeler skatten seg svært ulikt utover de 15 bydelene .
AP160623 42.000 boligeiere i de fem bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, Ullern og Vestre Aker.
AP160615 Thorkildsen forteller at byrådet, som består av Ap, SV og MDG, har understreket overfor partifeller at de skal satse på hjemmetjenestene, men at bydelene selv bestemmer bruken av pengepotten de får overført.
AP160615 Men det kan være forskjell på bydelene , sier hun.
AP160615 Derfor styrket vi bydelsøkonomien, for det er i bydelene de ansetter folk som skal gjøre denne jobben.
AP160609 Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Grorud og Alna alle steget mer enn 14 prosent de siste tolv månedene.
DA160530 - Det har vært spennende, men det er dette vi har fått signaler om når vi har stått på stand både i sentrum og i bydelene , sier hun.
SA160514 Dermed forskyves makt fra kommunestyret og ut til folkevalgte i de respektive bydelene .
AP160511 Salto ( Sammen Lager vi et Trygt Oslo ) er et paraplynettverk der representanter fra politiet, bydelene og flere kommunale etater jobber sammen for å forebygge kriminalitet blant barn og unge. 7-800 personer jobber i dag i nettverk som er tilknyttet Salto.
AP160510 Han vil også ha mer ressurser inn i bydelene og politiets arbeid på skolene.
AP160510 Politiet og bydelene har jobbet med dette gjennom mange år, sier Johansen.
AP160510 Politiet og bydelene har jobbet med dette gjennom mange år, sier Johansen.
AP160510 Det ville i så fall være som å heie på norske versjoner av banlieuene i Paris og Marseille, bydelene Rinkeby og Tensta i Stockholm eller Molenbeek i Brussel.
AP160509 NRK viste søndag en reportasje der svensk politi vedgikk at de nærmest hadde mistet kontrollen over noen av de mest innvandrertette bydelene .
SA160506 - Vi er hos alle typer familier, med én eller to foreldre, utenlandske eller norske, og dekker bydelene Bergenhus, Årstad og Laksevåg.
AP160506 - Vi er hos alle typer familier, med én eller to foreldre, utenlandske eller norske, og dekker bydelene Bergenhus, Årstad og Laksevåg.
AP160505 De to sentrumsnære bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka har i flere år vært prisvinnerne i hovedstaden.
AP160425 Her er det nylig bevilget 12 millioner kroner til å opprette tiltak til rusavhengige i bydelene .
AP160425 Erdal mener dette blant annet skyldes at man har bygget opp et stort lavterskel hjelpetilbud i Oslo sentrum, samtidig som det er mangel på tilbud i bydelene og ikke minst i andre kommuner.
AP160425 Blant annet har et desentralisert hjelpeapparat med utdeling av metadon i bydelene sørget for at færre samles i sentrum.
AP160425 Her er det nylig bevilget 12 millioner kroner til å opprette tiltak til rusavhengige i bydelene .
AP160425 Erdal mener dette blant annet skyldes at man har bygget opp et stort lavterskel hjelpetilbud i Oslo sentrum, samtidig som det er mangel på tilbud i bydelene og ikke minst i andre kommuner.
AP160425 Blant annet har et desentralisert hjelpeapparat med utdeling av metadon i bydelene sørget for at færre samles i sentrum.
AP160421 Rundt 130 fremmedkrigere i Syria er rekruttert fra bydelene : ¶
AP160421 Bydelene er åsted for 24 uoppklarte drap : ¶
AP160421 - Det kan være at barnehagen har spesielt lave personalkostnader eller svært høye leiekostnader, det kan være at de har mye innkjøpte tjenester internt i selskapet eller at bydelene mener at de har uorden i økonomien.
AP160421 - Det kan være at barnehagen har spesielt lave personalkostnader eller svært høye leiekostnader, det kan være at de har mye innkjøpte tjenester internt i selskapet eller at bydelene mener at de har uorden i økonomien.
AP160418 Siden mai 2010 er det begått 20 drap som antas å være gjengrelatert i de nordlige bydelene .
AP160418 Vi har også ukentlige møter med bydelene .
AP160418 Tilbakemeldinger fra bydelene og Sykehjemsetaten er at vi steg for steg evner å løfte kvalitetsnivået ved helsehuset.
AP160405 Tidligere i år har bydelene i sentrum og indre øst hatt størst prosentvis vekst.
AP160405 Prisene øker i øst ¶ Bydelene Søndre Nordstrand og Nordre Aker hadde størst vekst i mars, med 2,7 prosent dyrere kvadratmeterpriser.
AP160405 Mange av bydelene i øst har også hatt en prisvekst på over 10 prosent de siste tolv månedene, forteller Dreyer.
AP160405 I mars har dette også smittet over på bydelene i ytre øst.
AP160405 I de dyreste bydelene er gjennomsnittsprisen pr. kvadratmeter nesten dobbelt så høy som i de rimeligste områdene.
AP160405 Dette er nesten dobbelt så mye som i de rimeligste bydelene .
AP160405 Bortsett fra Frogner, som hadde en vekst på 1,6 prosent i mars, hadde alle bydelene i Oslo en vekst på over 2,0 prosent den siste måneden.
AP160402 Samtidig er sykehjemmene avhengig av inntektene de får fra bydelene for hver enkelt beboer, sier hun.
AP160331 Hovedstaden kommer på litt lengre sikt til å forby 79 prosent av all virksomhet som kan kategoriseres som industri i de seks mest sentrale bydelene .
AP160330 Kartet viser hvor mange innbyggere som bor i de ulike bydelene .
AP160330 Kartet viser hvor mange innbyggere som bor i de ulike bydelene .
AP160322 Den ble vedtatt etter en omfattende høringsprosess hvor blant annet bydelene fikk uttale seg.
AP160322 Den ble vedtatt etter en omfattende høringsprosess hvor blant annet bydelene fikk uttale seg.
BT160314 Byen og bydelene er i ferd med å miste en del av sin historiske identitet.
AP160314 Den ble vedtatt etter en omfattende høringsprosess hvor blant annet bydelene fikk uttale seg.
AP160314 Den ble vedtatt etter en omfattende høringsprosess hvor blant annet bydelene fikk uttale seg.
AP160312 Groruddals-patrioten trakk frem partiets spesielle posisjon ute i de østlige bydelene , med over 50 prosent oppslutning i flere valgkretser.
AP160309 Den ble vedtatt etter en omfattende høringsprosess, hvor blant annet bydelene fikk uttale seg.
AP160309 Den ble vedtatt etter en omfattende høringsprosess, hvor blant annet bydelene fikk uttale seg.
AP160228 Bare i 2016 har vi satt av ti millioner til tilrettelegging for sykling i bydelene , og henter inn lokale innspill om alt fra bedre skilting, rød asfalt, lavere fartsgrenser og tryggere kryss.
AP160227 Med andre ord bor nesten en tredjedel av dem som fikk støtte i disse bydelene .
AP160227 I bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner har 113 personer fått penger til å kjøpe sykkel.
AP160221 Ikke bare på tvers av bydelene , men også på tvers av sektorer - for alt fra barnehager til sykehjem.
AP160221 I dag har Furuset sykehjem 32 ledige senger, bydelene prioriterer ikke kjøp av plasser selv om vi vet at behovet for plasser er der.
AP160215 Siden 2009 har det eksistert en prøveordning for beboerparkering i begrensede områder i bydelene Frogner, St.
AP160215 Nå skal prøveordningen i de tre bydelene erstattes av en permanent ordning.
AP160215 I 2011 vedtok bystyret å innføre beboerparkering i store deler av indre by, men ga etter hvert bydelene myndighet til å bestemme selv om de ønsket beboerparkering.
AP160215 Fakta : Fargene skiller bydelene
AP160215 Siden 2009 har det eksistert en prøveordning for beboerparkering i begrensede områder i bydelene Frogner, St.
AP160215 Nå skal prøveordningen i de tre bydelene erstattes av en permanent ordning.
AP160215 I 2011 vedtok bystyret å innføre beboerparkering i store deler av indre by, men ga etter hvert bydelene myndighet til å bestemme selv om de ønsket beboerparkering.
AP160215 Fakta : Fargene skiller bydelene
AP160212 Bydelene er i gang med å lage oversikt over hvilke barnehager som har mulighet til å ta imot yngre barn.
FV160210 Zoomer vi ytterligere inn er det bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo i hovedstaden som har økt mest.
AP160210 Rød sone er sentrum, gul sone de sentrumsnære bydelene , blå sone alt utenfor det og grønn sone er Bygdøy.
AP160210 Rød sone er sentrum, gul sone de sentrumsnære bydelene , blå sone alt utenfor det og grønn sone er Bygdøy.
BT160209 Zoomer vi ytterligere inn er det bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo i hovedstaden som har økt mest.
AP160209 Zoomer vi ytterligere inn er det bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo i hovedstaden som har økt mest.
AP160204 Her følger eksempler fra rapporten på kriminalitet og lovløshet i bydelene og forstedene, som mange er preget av en stor innvandrerbefolkning, høy arbeidsledighet og dårlige boforhold : ¶
AP160204 Det er tegn på at kriminaliteten også har spredt seg til lokale beslutningstagere og at det forekommer korrupsjon hos arbeids†" og sosialkontor i bydelene .
AP160204 De fire verste, rødmerkede distriktene i eller rundt hovedstaden er bydelene Hallunda/Norsborg, Husby, Ronna/Geneta/Lina og Rinkeby/Tensta.
AP160124 I forrige uke gjennomførte den ytterliggående gruppa nye angrep mot disse bydelene . ( ©NTB ) ¶
DA160122 Faret Sakariassen henviser til forrige levekårsundersøkelse, hvor det kommer fram at det er sosiale og økonomiske forskjeller mellom bydelene i Stavanger.
DA160122 - Tidligere har for eksempel kommunale boliger og asylmottak blitt plassert i bydelene med lavest inntekt og høyest tetthet, men også bydelene med høy inntekt må ta sin del av ansvaret.
DA160122 - Tidligere har for eksempel kommunale boliger og asylmottak blitt plassert i bydelene med lavest inntekt og høyest tetthet, men også bydelene med høy inntekt må ta sin del av ansvaret.
DA160122 - Nå kommer det snart ny levekårsundersøkelse, og den forrige viste oss at de sosiale og økonomiske forskjellene øker mellom de ulike bydelene i Stavanger, sier Faret Sakariassen.
AP160115 De bydelene som har satset på hjemmetjenestene trenger færre sykehjemsplasser.
AP160115 Inga Marte Thorkildsen skal tydeligvis på en signingsferd rundt til bydelene og se på eldreomsorgen.
AP160114 Bruken av sykehjem varierer sterkt mellom bydelene , snittet er 35,5 prosent for eldre over 90 år.
AP160114 Bydelene skal kjøpe plasser ut fra hvordan de vurderer egne innbyggeres behov.
AP160108 Rød sone er sentrum, gul sone de sentrumsnære bydelene , blå sone alt utenfor det og grønn sone er Bygdøy.
AP160108 Rød sone er sentrum, gul sone de sentrumsnære bydelene , blå sone alt utenfor det og grønn sone er Bygdøy.
BT160106 Bergen sentrum : Bergen sentrum har ett særmerke i forhold til de andre bydelene : Bydelen skal ikke bare fungere for dem som bor i sentrum, men være en attraktiv magnet og kulturell smeltedigel for de andre bydelene , for regionen og som internasjonalt reisemål.
BT160106 Bergen sentrum : Bergen sentrum har ett særmerke i forhold til de andre bydelene : Bydelen skal ikke bare fungere for dem som bor i sentrum, men være en attraktiv magnet og kulturell smeltedigel for de andre bydelene, for regionen og som internasjonalt reisemål.
DA160105 Prisutviklingen i mars var særlig sterk i enkelte bydeler i Oslo, og vi ser at den sterke utviklingen i indre øst også smitter over på bydelene i ytre øst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.
DA160105 Prisutviklingen i mars var særlig sterk i enkelte bydeler i Oslo, og vi ser at den sterke utviklingen i indre øst også smitter over på bydelene i ytre øst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.
DA160105> Prisutviklingen i mars var særlig sterk i enkelte bydeler i Oslo, og vi ser at den sterke utviklingen i indre øst også smitter over på bydelene i ytre øst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.