SA160504 Min etterlysning av en ærlig beregning av CO2-utslipp fra fjernvarme kalles « utbrudd mot bruk av fjernvarme » og å « brunvaske brukeren ».
SA160427 Å brunvaske brukeren av denne spillvarmen, blir meningsløst.