DA171206 I et innlegg i Dagsavisen onsdag tar politietterforsker og forfatter Eirik Husby Sæther til orde for å slutte å bøtelegge narkomane for brukerdoser .
AP171016 Hasjen som ble funnet i parets bil antas å ha en gateverdi på cirka 11 millioner kroner hvis det selges i brukerdoser .
SA170921 Konen, som trodde politiet hadde funnet små brukerdoser , var redd et lengre fengselsopphold ville bli for tøft for ham.
DB170913 ¶ REDUSERT STRAFF : Mannen ble først dømt til 120 timers samfunnsstraff for å ha smuglet 125 brukerdoser LSD.
DB170913 Straffen for å ha innført 125 brukerdoser med LSD er redusert fra 120 til 45 dagers fengsel, som skal gjennomføres som samfunnsstraff.
DB170913 Nå har Høyesterett nesten halvert straffen etter lagmannsrettens avgjørelse, og senket straffen til 45 timer samfunnsstraff for å ha innført 125 brukerdoser med LSD.
VG170910 - Vi vil avkriminalisere brukerdoser .
DB170907 Det kan bety avkriminalisering, at du slipper straff om du blir tatt med et par brukerdoser hasj eller kokain, eller det kan bety at vi tvinger deg til behandling og sender deg i fengsel om du feiler.
DA170906 MDGs Ståle Sørensen viste til at hans parti i sitt alternative statsbudsjett har bevilget 110 millioner til bekjempelse av barnefattigdom, og fremholdt partiets standpunkt om at man ikke skal straffe rusmisbrukere for brukerdoser med narkotika.
AP170812 Vi er for avkriminalisering av brukerdoser .
DB170720 Tall fra en rekke land som har nedkriminalisert eller avkriminalisert besittelse av brukerdoser , viser at straff ikke tilsier mindre bruk.
DB170720 Schjetne later til å tro at bruken av illegale rusmidler vil øke dersom bruk og besittelse av brukerdoser blir avkriminalisert.
DB170606 er at brukerdoser beslaglegges, og at brukere må møte fremfor en nemnd som ilegger dem en rekke sanksjoner. », noe han kaller spekulative påstander.
BT170606 Det tilsvarer 1500 til 2000 brukerdoser , ifølge Kripos.
AP170521 Partiet vedtok å avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og utrede regulert omsetning av lettere rusmidler. 9.
DB170520 Portugisiske myndigheter tillater oppbevaring av relativt mange brukerdoser for de fleste stoffer.
DB170520 er at brukerdoser beslaglegges, og at brukere må møte fremfor en nemnd som ilegger dem en rekke sanksjoner.
SA170329 Det tilsvarer 1500 til 2000 brukerdoser , ifølge Kripos.
BT170328 Når vi foreslår å avskaffe straff for bruk og besittelse av brukerdoser med rusmidler, er det med utgangspunkt i den beste kunnskapen vi har på feltet.
SA170327 Det tilsvarer 1500 til 2000 brukerdoser , ifølge Kripos.
DB170327 ¶ ADVARSEL : Kripos med advarsel om et nytt stoff på markedet, hvor et kvart gram rent stoff tilsvarer 1500 til 2000 brukerdoser .
DB170327 ( Dagbladet ) : Kripos kom i dag med en advarsel om et nytt stoff på markedet, hvor et kvart gram rent stoff tilsvarer mellom 1500 og 2000 brukerdoser .
BT170327 Det tilsvarer 1500 til 2000 brukerdoser , ifølge Kripos.
DA170325 Mens SV forrige helg gikk inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotika, vil Senterpartiet denne helgen debattere hvor langt de skal gå i å flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet.
SA170323 Landsmøtet i SV vedtok nylig å avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika, i tillegg til å gå inn for at narkotikabruk ikke lenger skal være straffbart.
DB170322 aspektene, ved at forslagstillerne utspørres i detalj om avkriminalisering virkelig omfatter alle typer narkotika ( ja ) og hvor grensen skal gå for hva som anses som 'brukerdoser' ( forslagsstiller Inga Marte Thorkildsen vil ikke konkludere om dette foreløpig, men viser til Portugals grense på 10 brukerdoser pr. uke ).
DB170322 På SVs landsmøte i helgen ble det flertall for å « avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika » og vri politiets innsats mot smuglere og selgere, mens brukerne skal gis « hjelp, ikke straffeforfølgelse ».
DB170322 Men istedenfor å peke på dette skillet, velger VGs seksjonssjef å hevde at forskjellen « gjelder blant annet type stoffer og antall brukerdoser .
DB170322 Man påpeker ( korrekt ) at SV går lengre ved å si at brukerdoser ikke skal være ulovlige, men gir ingen begripelig forklaring her heller på hvordan dette skulle påvirke praksisen hva gjelder antall brukerdoser , slik VG hevdet overfor Journalisten.
DB170322 Man påpeker ( korrekt ) at SV går lengre ved å si at brukerdoser ikke skal være ulovlige, men gir ingen begripelig forklaring her heller på hvordan dette skulle påvirke praksisen hva gjelder antall brukerdoser, slik VG hevdet overfor Journalisten.
DB170322 Heller ikke vedrørende brukerdoser er det mulig å finne noen eksplisitt definisjon på hvor Høyre vil trekke denne grensen ( også Høie viser til Portugal som inspirasjonskilde ) - langt mindre hvordan dette angivelig skulle skille seg fra en SV-politikk som ennå ikke er konkretisert på dette punktet.
DB170322 Akkurat hva slags dekning VG trodde de hadde for påstandene om ulik holdning til type stoffer og antall brukerdoser , er ikke så godt å si når de ikke ønsker å utdype dette.
VG170319 SV-landsmøtet vedtok søndag noe overraskende å avkriminalisere brukerdoser med narkotika.
VG170319 I Portugal, hvor de har gjort nettopp det vi nå foreslår i Norge, opererer de med en grense på ti brukerdoser i uken.
VG170319 Da de avkriminaliserte brukerdoser gikk forbruket først noe opp, men så har det sunket kraftig og antallet overdosedødsfall har gått ned.
VG170319 - Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å bli straffedømt for å ha brukerdoser ned narkotika.
VG170319 * Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika ¶
DB170319 Partiet vedtatt å reversere regjeringens politireform og gå inn for en avkriminalisering av besittelse av brukerdoser med narkotika.
DB170319 Avkriminalisere narkotikabruk, så lenge det gjelder brukerdoser .
BT170319 Landsmøtet vedtok også å sikre tilbud om skolepsykolog på alle norske skoler, og avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.
BT170319 SV skjerper dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å " nedkriminalisere " besittelse av brukerdoser .
BT170319 SV endrer linje og går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.
AP170319 * Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika ¶
AA170319 SV går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.
AA170319 Landsmøtet skjerpet dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å " nedkriminalisere " besittelse av brukerdoser .
AA170319 SV går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.
AA170319 Landsmøtet skjerpet dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å " nedkriminalisere " besittelse av brukerdoser .
AA170319 SV skjerper dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å " nedkriminalisere " besittelse av brukerdoser .
AA170319 SV endrer linje og går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.
AA170319 SV skjerper dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å " nedkriminalisere " besittelse av brukerdoser .
AA170319 SV endrer linje og går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.
AA170319 Landsmøtet vedtok også at SV vil vurdere forbud mot plastposer, vil avvikle au pair-ordningen, avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika og reversere nærpolitireformen.
DA170317 * Skal partiet gå fra « nedkriminalisere » til « avkriminalisere » besittelse av brukerdoser av narkotika.
DA170316 Bør SV gå inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotika ?
VG170203 Ifølge Tolletaten er antall brukerdoser ulik for hver av stofftypene, men en av posene på fem gram utgjorde i alt 4 000 brukerdoser .
VG170203 Ifølge Tolletaten er antall brukerdoser ulik for hver av stofftypene, men en av posene på fem gram utgjorde i alt 4 000 brukerdoser.
DB170203 Han har som politimann vært villig til å hjelpe Cappelen i flere saker der kilden er tatt for mindre alvorlige forhold, som brukerdoser narkotika og kjøring i påvirket tilstand.
AP160412 Vanligvis ville ekteparet Andresen, sammen med leder Arild Knudsen, gått noen hundre meter lenger ned fra lokalene i Torggata og delt ut brukerdoser med askorbinsyre ( c-vitamin ) til de narkomane i Brugata.
AP160412 Tallene fra SSB viser at grov narkotikakriminalitet har økt med 23 prosent, mindre grov med 33 prosent og lite grov, det som går på bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika, har økt med 43 prosent.
AP160412 De bruker mye bortvisninger, og om man tas med brukerdoser på seg, blir det gjerne bot i tillegg.