DA171016 Den gang var det ikke bruforbindelse mellom Landfalløya og Gulskogen, og det var stor bekymring for at kundegrunnlaget for de næringsdrivende kunne bli borte som følge av Randsfjordbanen.
AA170831 Et bruprosjekt vil samtidig være utfordrende for målene om å redusere biltrafikk i fremtiden, derfor er det avgjørende at tanken om en bruforbindelse ikke ødelegger for hurtigbåttilbudet som fungerer godt i dag.
AA170831 Dersom ideen om bruforbindelse lar seg gjennomføre, vil begge sider av Trondheimsfjorden kunne dra fordeler av det.
DA170506 Andre alternativer er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny tunnel- eller bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.
AA170506 Andre alternativer er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny tunnel- eller bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.
AA170506 Et alternativ er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.
DA170419 Det er uenighet om hvem som skal ta regningen som nå får rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger kommune til å be politikerne om å legge bruforbindelse til Vassøy på is.
AP170414 Andre alternativer er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny tunnel- eller bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.
DA160601 Stavanger kommune har tidligere stilt seg positive til bruforbindelse til Vassøy, men kommunen mener en bru er for dyr.