SA160627 - Det vi ser på brudekjolemesser i utlandet i år vil ikke jenter her hjemme være klare for før om et par år.
AP160627 - Det vi ser på brudekjolemesser i utlandet i år vil ikke jenter her hjemme være klare for før om et par år.