VG170613 Han har vært spesielt opptatt av å få inn time-regelen og dobbel brikkerabatt fra 1. mars 2019.
VG170613 For nullutslippsbiler blir takstene kr 4 og 8 med brikkerabatt fra 2019.
VG170613 Brikkerabatt får betydning ¶
DN170613 For en bensinbil blir prisen 78 kroner uten og 62,40 kroner med brikkerabatt .
DN170613 De nye takstene innebærer ifølge NRK at en dieselbil som i rushtiden kjører fra Akershus og gjennom bomringen, må ut med 87 kroner dagen uten brikkerabatt , 69,60 kroner med.
DA170606 Disse beregningene viser at prisen for en bompassering vil ligge i størrelsesorden 25-30 kroner, svarer Røed med utgangspunkt i en vanlig personbil med brikkerabatt .
VG170605 * Det innføres 20 prosent brikkerabatt .