AP170615https://www.aftenposten.no/osloby/Vitneopplysninger-Skolebrannen-kan-vare-pasatt-623306b.html Politiet i Oslo får fredag bistand av brannhunder fra Kripos på Toppåsen skole onsdag, der gymsalen brant ned til grunnen og deler av administrasjonsbygget ble totalskadet.
AP170615https://www.aftenposten.no/osloby/Vitneopplysninger-Skolebrannen-kan-vare-pasatt-623306b.html Politiet i Oslo får fredag bistand Kripos, og det er aktuelt å bruke spesialtrente brannhunder .
AP170615https://www.aftenposten.no/osloby/Vitneopplysninger-Skolebrannen-kan-vare-pasatt-623306b.html Brannhunder
AP170615 Politiet i Oslo får fredag bistand av brannhunder fra Kripos på Toppåsen skole onsdag, der gymsalen brant ned til grunnen og deler av administrasjonsbygget ble totalskadet.
AP170615 Politiet i Oslo får fredag bistand Kripos, og det er aktuelt å bruke spesialtrente brannhunder .
AP170615 Brannhunder