SA170420 Stavanger brannbilklubb
SA170420 ( Takk til Stavanger brannbilklubb for bruk av bilder fra den nye stasjonen. ) ¶