DB171018 Da vil de bosette seg i lavinntektsområder.
NL171017 Da er det ingen hus igjen å bosette .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/KOR7E/Ville-pusse-opp-hus-fra-1800-tallet-Na-ma-det-rives-Kommunen-mener-det-er-et-nybygg- Han har fått erfare hvor strengt Plan- og bygningsloven kan bli praktisert og må se langt etter drømmen om å bosette seg ved nordenden av innsjøen Råsen.
DB171012 Ari Behn vil bosette seg i barnas nærområde, skrev Slottet i pressemeldingen da bruddet ble kjent.
DB171003 De som ikke er heldige nok til å være født inn i familier med kapital nok til å hjelpe barna inn i markedet, har måttet forbli på leiemarkedet eller bosette seg langt unna bynære strøk.
DB171002 I likhet med mange aldrende amerikanere har han varslet at han vil bosette seg i Florida.
AA170928 Der heter det at USA i 2018 vil bosette 45.000 flyktninger, noe som er det laveste antallet under noen president på over tre tiår.
VG170926 Utlendingsdirektoratet har ledig saksbehandlingskapasitet og mange norske kommuner sier de kan bosette flere flyktninger.
AA170926 Tidligere kunne flyktninger i Sverige bosette seg der de ville, til forskjell fra i Norge og Danmark.
DB170923 En gang i livet skal vi bosette oss her.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Rekordlavt antall flyktninger har ført til at kommunene nå slåss om å få bosette dem.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Da har vi muligheten til å styre bosettingspolitikken enda mer og bosette flyktninger i kommuner som er best på integrering og vi kan fokusere på kommuner som både vil og kan oppnå gode resultater, sier Listhaug.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering - Det er bedre å bosette flyktningene på færre steder, blant annet fordi det da kan gis et differensiert tilbud.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering - Bedre å bosette på færre steder ¶
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/oXg5R/Avviser-bostotte-til-politi-pa-bygdene Regjeringen ville gi politifolk penger for å få dem til å bosette seg i Bygde-Norge.
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/2055/Reiseliv/laksemillionaerens-vate-hotelldrom Så fikk han inn driverparet som har valgte å bosette seg i havgapet.
DN170918 Så fikk han inn driverparet som har valgte å bosette seg i havgapet.
VG170915 Men jeg har ikke råd til å bosette meg i et annet nabolag, sier Dinan.
VG170911 Selv sier han at han ville bosette seg i landet og starte et bakeri eller jobbe innen oljebransjen.
VG170911 REISTE BARE HJEM : 38-åringens forsvarer, Nils Christian Nordhus, sa i retten i dag at mannens ønske bare var å reise til Syria for å bosette seg i hjemlandet.
VG170911 Foto :, AP ¶ 38-åringens familie i Syria hadde fortalt ham at områdene kontrollert av Den islamske stat var de beste områdene i Syria å bosette seg i og at det ikke fantes ulikhet og korrupsjon.
VG170911 - Man kan reise til Syria og bosette seg i IS-kontrollerte Raqqa, uten å virke som IS-soldat, fortsatte Nordhus, som mener at selv om domstolen skulle legge tiltalen til grunn, så er det ikke begått noe straffbart forhold i saken.
VG170911 » - De ritualene han gikk igjennom var absolutte betingelser for at han med livet i behold kunne reise inn til Raqqa og bosette seg der, sa Nordhus.
DA170904 UNHCR forventer å bosette 170.000 kvoteflyktninger i 2017.
NL170902 Dagens unge samiske helsearbeidere ønsker å bosette seg hvor de er sikret et samisktalende barnehagetilbud og skolegang til sine barn.
DA170901 Oslo kan ha over 800.000 innbyggere i 2030, hvorav mange vil bosette seg i Groruddalen.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken - De har hatt lov til å bosette seg selv, sier hun om flyktninger i Sverige.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Sharma gjør ikke som andre voksne innvandrerbarn : Hun valgte å bosette seg i Holmenkollen ¶
VG170826 Frp i regjering har sendt brev til alle kommuner i Østfold og bedt dem om å bosette flyktninger.
VG170826 - Å måtte bosette seg i utlandet for å få tilgang til ny medisin har gitt meg et nytt syn på det norske helsevesenet, sier kreftsyke Ivana Hollan ( 52 ) til VG.
VG170826 - Du er lege og har måttet bosette deg i utlandet for behandling.
AA170826 Da de skulle bygge i støysonen i år 2000, var valget av vinduer essensielt for å kunne bosette seg på drømmetomta.
DB170825 Grunnsund traff også kona Eva fra Bergen, og de to valgte å bosette seg i Australia.
DA170825 - Ny teknologi gir folk muligheten til å bosette seg over hele landet.
NL170824 Det er kanskje derfor flere og flere, spesielt barnefamilier, velger å bosette seg i distrikts Tromsø.
AA170824 Husbanken jobber med å legge til rette for at kommunene skal klare å bosette alle sine innbyggere.
AA170824 Husbanken jobber med å legge til rette for at kommunene skal klare å bosette alle sine innbyggere » skriver kronikkforfatteren.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen | Sharma gjør ikke som andre voksne innvandrerbarn : Hun valgte å bosette seg på Holmenkollen ¶
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen Tendensen han fant, var klar : Barn av ikke-vestlige innvandrere født i Norge - som vokste opp i områder med høy innvandrerandel - velger å bosette seg i samme type nabolag når de blir voksne.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen Men hva skjer med deres barn igjen, som er født i Norge - velger de å bosette seg i andre typer nabolag ?
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen | Sharma gjør ikke som andre voksne innvandrerbarn : Hun valgte å bosette seg i Holmenkollen ¶
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen Tendensen han fant, var klar : Barn av ikke-vestlige innvandrere født i Norge - som vokste opp i områder med høy innvandrerandel - velger å bosette seg i samme type nabolag når de blir voksne.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen Men hva skjer med deres barn igjen, som er født i Norge - velger de å bosette seg i andre typer nabolag ?
NL170822 Skal man lokke en familie til å bosette seg, er det gjerne to som skal ha jobb.
DA170817 Vi har arealer, boliger, vi har muligheten til å utvikle arbeidsplasser, og da må vi ha et skikkelig pendleropplegg for å kunne gjøre Østfold enda mer attraktivt - både for dem som skal skape arbeidsplassene og for dem som skal bosette seg her.
DA170816 For dem har det vært et bevisst valg å bosette seg her, i et område der boligene koster langt mindre enn i Oslo sentrum.
DA170816 For dem har det vært et bevisst valg å bosette seg her, i et område der boligene koster langt mindre enn i Oslo sentrum.
VG170805 - Vi er der med familien at vi har lyst å bosette oss her.
DB170804 - På denne måten er det elevenes karakterer og ønske som avhenger hvor de skal gå på skole, og ikke hvor foreldrene deres har hatt råd til å bosette seg, sier han.
AA170804 Det betyr at Moss og andre kommuner vil få færre flyktninger å bosette i fremtiden, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170803 Velger man å bosette seg i et annet land, er språkferdigheter helt avgjørende for å kunne fungere, sier hun til NTB.
VG170731 Frem til da hadde det bare vært ytringer, men så sa han ene at han skulle bosette seg her og forfølge meg resten av livet, sier Strandberg.
DB170729 Du vil sannsynligvis spare mye på ikke å bosette deg midt i bykjernen, hvor prisene som oftest er høyest.
VG170725 « Kommuner ønsker ikke å bosette flyktninger ».
AA170722 ) Kan vi fortsette å la muslimer bosette seg i våre land ?
NL170721 Jeg venter fortsatt på en god forklaring på hvorfor jeg ikke skal ha lov å bosette meg hvor jeg vil på min egen eiendom.
DA170721 Flyktningene som bor her har fått innvilget opphold, og venter på at Oslo kommune skal bosette dem.
DB170719 Det ville både senke presset på storbyene, gjort det lettere for høyt utdanna familier å bosette seg på bygda, og gitt store miljøgevinster på sikt, ettersom fly- og biltrafikken gikk ned.
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
AA170717 - Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge, skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere, sier K
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
AA170717 - Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge, skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere, sier K
VG170713 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
VG170707 UDI reagerte på at regjeringen først ville bosette asylbarna som Omid etter et år.
VG170707 Bakgrunn : Regjeringen snur om asylbarn - vil bosette umiddelbart ¶
DA170706 De sitter med den oppfatning at de må klare seg alene, og selv ta ansvar for å behandle søknader og bosette de som har rett til å få asyl, sier Jumbert.
AA170706 Han skal nå bosette seg i den franske byen Pau med sin kone og parets to barn.
DA170705 De aller fleste flyktninger som får oppholdstillatelse, blir tildelt en kommune å bosette seg i.
DA170705 Én av fire som flytter, velger å bosette seg i Oslo.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Politiet-mener-de-reddet-jente-16-fra-a-prostituere-seg-pa-Lidohjornet-624675b.html Nav-kontor godkjente å bosette barn i strøk med høy kriminalitet - politi og barnevern advarer ¶
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html | Nav-kontor godkjente å bosette barn i strøk med høy kriminalitet - politi og barnevern advarer ¶
FV170626 Distriktsleder Espen Solum i Huseiernes Landsforbund Vest-Agder mener all eiendomsskatten i landsdelen skremmer unge fra å bosette seg her.
SA170619https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Familieterapeut--Ingen-tvil-om-at-svigerforeldre-er-en-kilde-til-konflikt-10267b.html Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
SA170619 Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
BT170619https://www.bt.no/familieogoppvekst/Familieterapeut--Ingen-tvil-om-at-svigerforeldre-er-en-kilde-til-konflikt-10267b.html Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
AP170619https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Familieterapeut--Ingen-tvil-om-at-svigerforeldre-er-en-kilde-til-konflikt-10267b.html Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
AP170619 Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
SA170615 Det er etter internasjonal rett/folkeretten lovlig for folk frivillig å bosette seg slik det gjøres.
DB170615 Det var i november i fjor at Häggkvist bestemte seg for å forlate « söta bror » og bosette seg i Sør-Afrika. 50-åringen hentet adoptivdatteren, som i dag er 7 år, i den sørafrikanske byen Pretoria i 2012, og ønsket å bosette seg i den sydlige landet for gi dattera en nær relasjon til sitt opprinnelige hjemland.
DB170615 50-åringen hentet adoptivdatteren, som i dag er 7 år, i den sørafrikanske byen Pretoria i 2012, og ønsket å bosette seg i den sydlige landet for gi dattera en nær relasjon til sitt opprinnelige hjemland.
VG170614 » Overfor VG understreker hun likevel at hun er nødt til å bosette seg et sted med kyst og saltvann.
AA170609 Det er positivt dersom flere innvandrere velger å bosette seg på landet, og småkommunene burde gjøre seg mer attraktive for å bosette flere.
AA170609 Det er positivt dersom flere innvandrere velger å bosette seg på landet, og småkommunene burde gjøre seg mer attraktive for å bosette flere.
BT170608 Nordmenn kan ikke gjøre det samme i utlandet uten å måtte bosette seg der.
AP170608https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-skal-vi-gjore-med-Oslo-sor--Audun-Westad-og-Ashild-Losnegard-622615b.html Byrom som er attraktive og gjør at folk får lyst til å bosette seg her, skriver innleggsforfatterne.
AP170606 Byrom som er attraktive og gjør at folk får lyst til å bosette seg her, skriver innleggsforfatterne.
VG170603 Juventus har valgt å bosette seg på Vale Resort, et stykke utenfor byen.
DB170603 Det er ikke kjent hvor Lene Nystrøm har planer om å bosette seg i framtida. | « Paradise»-Grunde forklarer historien bak klippet « alle » snakker om ¶
NL170531 Sympatien til kommunen burde ligge hos de som vil bosette seg her og ikke hos pengesterke folk ( de kan godt bosette seg her eller kjøpe fritidsbolig i områder som er regulert til det formålet ! ) ¶
NL170531 Sympatien til kommunen burde ligge hos de som vil bosette seg her og ikke hos pengesterke folk ( de kan godt bosette seg her eller kjøpe fritidsbolig i områder som er regulert til det formålet ! ) ¶
NL170531 Folk lokalt og fra nabokommunene som ønsker å bosette seg fast, men de aller fleste kun interessert i gårdsbruket som fritidseiendom.
VG170528 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
DA170524 Drammenserne ville dessuten neppe sittet stille hvis 5000 innbyggere skulle bosette seg på Spiralen, da hadde de igjen ropt ut.
NL170523 Og viktigst av alt ; fordi ungdom som utdanner seg i landsdelen og i egen region, oftere forblir verdiskapere her, i stedet for å utdanne og bosette seg i storbyer og i sør.
DB170519 Det er enda ikke avgjort hvor familien skal bosette seg, men barna fortsetter på sine skoler, sier pressemeldingen.
VG170518 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
VG170517 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
DB170517 Hennes advokat sier at Manning nå skal bosette seg i Maryland på den amerikanske østkysten for å leve et vanlig liv som kvinne.
DB170517 Det var i november at Carola bestemte seg for å forlate « söta bror » og bosette seg i Sør-Afrika.
VG170512 På grunn av forbudet har hun imidlertid vært redd for å måtte bosette seg i utlandet.
FV170512 Kristiansand kommune jobber nå med å legge ned kollektiver som ble opprettet for å bosette enslige mindreårige asylsøkere.
DB170512 Dette er en av hovedgrunnene til at vi har hatt mulighet til å bosette oss så langt nord som vi gjør, til tross for et hardt klima og lite tilgang på mat.
DB170511 Regjeringen vil bosette enslige mindreårige med begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet etter førstegangsvedtak, ikke etter førstegangsfornyelse som i dag.
AA170510 - Når man bygger firefelts motorveier med 110 km/t vil folk kunne bosette seg lenger bort fra arbeidsplassen, uten at de trenger å bruke mer tid på å reise til jobb enn før.
SA170508 Og samtlige bor eller skal trolig bosette seg i Tromsø.
AP170508 Og samtlige bor eller skal trolig bosette seg i Tromsø.
VG170502 Les også : Regjeringen snur om asylbarn - vil bosette umiddelbart ¶
AA170430 - Du reagerte ikke på at en tysk pilot ville bosette seg i Røyrvik ?
SA170427 Frankrike har alltid vært et « land man reiser gjennom » av naturlige årsaker, og derfor også et land der folk ønsker å bosette seg ; fordi det skjer ( av og til ! ) at de som reiser gjennom Frankrike også noen ganger ønsker å bo der...
SA170427 Frankrike har alltid vært et « land man reiser gjennom » av naturlige årsaker, og derfor også et land der folk ønsker å bosette seg ; fordi det skjer ( av og til ! ) at de som reiser gjennom Frankrike også noen ganger ønsker å bo der...
DA170426 Østre bydel har helt spesielle kvaliteter som gjør at stadig flere ønsker å bosette seg der.
DA170426 Fra å være en bydel som fremsto noe slitt og for mange lite attraktiv å bosette seg i, har dette sakte, men sikkert endret seg.
BT170426 Det må skapes bomiljøer hvor det er attraktivt for eldre, så vel som unge, å bosette seg i.
BT170426 De to byene lider altså av samme sykdom - for få og for dyre boliger i sentrum fører til at det blir mindre attraktivt å bosette seg der.
AA170426 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ) mener Trondheim var best til å bosette og integrere flyktninger i 2016 og belønner kommunen med Bosettingsprisen.
VG170421 | Regjeringen snur om asylbarn - vil bosette umiddelbart ¶
VG170421 Ville først bosette etter ett år ¶
VG170421 UDI reagerte på at regjeringen først ville bosette asylbarna etter et år.
VG170421 Sandberg sier de nå skal bosette asylbarn som sannsynligvis skal bli i Norge langt raskere.
VG170421 Regjeringen har sett på finansieringen av å bosette umiddelbart, og saken er vurdert i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett.
VG170421 Nå bekrefter vikarierende innvandring- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) at regjeringen tar grep og skal bosette de enslige mindreårige i en kommune umiddelbart.
VG170421 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette disse enslige mindreårige som venter på ID-papirer.
VG170421 Han understreker at det er uaktuelt å bosette de som skal ut når de fyller 18 år.
VG170421 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har midlertidig opphold i Norge til de er 18 år og må ut.
VG170421 Arbeiderpartiet var ute og ba Per Sandberg rydde opp og bosette umiddelbart.
VG170421 - I desember i fjor ble regjeringen pålagt av Stortinget å bosette disse barna.
VG170421 - Disse vil med all sannsynlighet bli i Norge, og fremfor at de sitter i mottak i ekstra lang tid, vil vi bosette dem snarest mulig så de kan komme i gang med integreringen, ta seg utdanning og bli en aktiv del av samfunnet, sier Sandberg til VG.
VG170421 I talen ba han også landsmøtet presse på for at regjeringen skal bosette enslige mindreårige umiddelbart.
DB170421 Regjeringen vil likevel bosette enslige mindreårige umiddelbart i stedet for å la dem vente et år.
AA170421 | Regjeringen vil bosette mindreårige raskere ¶
AA170421 Vårt første tiltak er å bosette asylbarn som uansett blir boende i Norge, langt raskere, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
AA170421 Sandberg er klar at asylpolitikken ligger fast, og at det er ikke aktuelt å bosette enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse.
VG170419 En statue av den døde prinsessen skal få sentral plass i Hagen ved Kensington Palace, hvor prins Harry har en leilighet - og prins William og hans hertuginne Kate også skal bosette seg permament fra høsten.
DB170416 I stedet har han gått på flere sviende nederlag og har nå valget mellom å selge eller finne en leietager som vil bosette seg i Sørlandsbyen, skriver Kapital.
DB170412 Målet om å bosette 12 500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
DB170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger.
DA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er innen rekkevidde, ifølge direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
DA170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger.
AA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
AA170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger.
VG170410 Les også : KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere ¶
AP170409 Samtidig med at Regjeringen bevisst gjør det nærmest umulig for yngre mennesker å bosette seg i egen bolig i Oslo, er det sjokkerende å konstatere at den mest aggressive aktøren i Oslos boligmarked er Oslo kommune selv.
VG170407 | KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere ¶
VG170407 Regjeringen vil først bosette dem i en kommune etter et år, mens UDI har bedt om de bosettes umiddelbart.
VG170407 KrF skal fremme forslag i Stortinget om å bosette enslige mindreårige med midlertidig opphold umiddelbart - ikke etter et år som regjeringen nå har lagt opp til.
VG170407 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold i Norge til de blir 18 år og må reise ut.
VG170407 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170404 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
AP170331https://www.aftenposten.no/verden/Kraftig-okning-i-amerikanske-luftangrep-i-Irak-og-Syria-under-Trump-618261b.html Ifølge NTB oppfordrer høykommissær Filippo Grandi verdenssamfunnet til å gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem.
AP170331 Ifølge NTB oppfordrer høykommissær Filippo Grandi verdenssamfunnet til å gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem.
AA170330 Verdenssamfunnet må gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem, oppfordrer FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.
AA170330 Under et toppmøte i Genève for ett år siden ba UNHCR om bistand til å bosette i 500.000 syriske flyktninger.
AA170330 Det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å opprette ruter for flyktningene og å bosette dem, konstaterer Grandi.
AA170330 - Det er helt avgjørende å bosette flyktningene for å kunne beskytte dem.
VG170327 Les også : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
DA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot.
AA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot. ( ©NTB ) ¶
VG170326 Regjeringen vil først bosette dem i en kommune når de har fornyet tillatelsen en gang, altså etter ett år.
VG170326 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer.
VG170326 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold, skal bli i Norge og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170326 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170326 Ap ber regjeringen gjøre som UDI anbefaler og bosette med en gang.
VG170326 - Arbeiderpartiet krever at det nå øyeblikkelig må ryddes opp og at vedtaket som Stortinget har gjort om å bosette unge enslige asylsøkere, blir iverksatt uten mer om og men.
DB170326 Men da folk begynte å bosette seg i Cahokia i åra 600-700, fant de ut at det var et område godt egnet for landbruk og for å dyrke mais.
DB170326 Arkeologer antar at folk begynte å bosette seg i Cahokia i omkring år 600.
VG170325 - Den betyr mye for om en familie vil bosette seg på et sted eller ikke.
DB170325 - Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer Fredly stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sa John-Ragnar Aarseth til Dagbladet.
VG170324 | UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170324 Regjeringen vil først bosette dem i en kommune når de har fornyet tillatelsen en gang, altså etter et år.
VG170324 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer.
VG170324 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170324 - UMIDDELBART : UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier at UDI vil bosette disse enslige mindreårige umiddelbart på grunn av uroen i mottakene nå.
AP170323 Han sier likevel det er riktig at arbeidsinnvandrerne har valgt å bosette seg i byer eller tettsteder i større grad enn på de minste stedene.
DB170322 Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer han stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sier Aarseth.
AP170322 Sp mener at alle skal ha « reell frihet til å bosette seg der de ønsker ».
DA170313 Han håper storebror får bosette seg i nærheten.
VG170312 Statuen av den døde prinsessen skal få sentral plass i Hagen ved Kensington Palace, hvor prins Harry har en leilighet - og prins William og hans hertuginne Kate også skal bosette seg permanent fra høsten.
VG170309 Gulbrandsen og samboeren regner med å bosette seg på New Jersey-siden av Hudson River, en fergetur unna Manhattan der de kan se Mats Zuccarello spille ishockey for New York Rangers i Madison Square Garden.
VG170306 I motsetning til Obama-familien, som alle bodde i Det hvite hus, har Trump-familien valgt å bosette seg på tre steder : ¶ * 1 Donald Trump selv i Det hvite hus. * 1 Datteren Ivanka Trump og svigersønnen og Trumps rådgiver Jared Kushner har bosatt seg i et hus nordvest i Washington D.C.
 ¶ * 1 Førstedame Melania Trump og sønnen Barron bor i Trump-tårnet i New York.
DA170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
DA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1100 enslige mindreårige asylsøkere.
DA170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
DA170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
DA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
DA170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
BT170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
BT170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
BT170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
BT170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
BT170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
AA170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
AA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
AA170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
AA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
AA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
VG170305 Samtidig er det åpenbart at Norge allerede sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til barn som er her nå.
VG170305 Norge sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til mindreårige asylsøkere.
VG170305 Leder Norge sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til mindreårige asylsøkere.
VG170302 Og når vi får så effektive tog at det tar under en time å pendle, da er folk flest villige til å bosette seg et annet sted en der de jobber.
DB170301 - For eksempel ved å redusere utgifter ved å bosette seg utenfor storbyene etter de har gjennomført en utdannelse med svært små åpninger.
AA170301 - Vi har ikke plass til å bosette dem, spesielt nå som skolene i området har åpnet igjen, sier talsmannen.
AA170301 - Dette har kommunene gjort på tross av Frps oppfordring om ikke å bosette og at mange Frp-representanter i kommunestyrene har stemt nei.
DB170228 Her har kommunene gjennomført en bragd med å bosette det store antallet flyktninger som kom i 2015, og det var de som tok ansvaret det er både økonomisk og menneskelig å bosette såpass mange.
DB170228 Her har kommunene gjennomført en bragd med å bosette det store antallet flyktninger som kom i 2015, og det var de som tok ansvaret det er både økonomisk og menneskelig å bosette såpass mange.
DB170228 Dette har kommunene gjort på tross av Frps oppfordring til ikke å bosette og at mange Frp-representanter i kommunestyrene har stemt nei.
DB170228 Dersom asyltallene igjen vokser, så vil kommunene kanskje ikke være like villige til å bosette .
DB170228 - Vi er veldig fornøyd med at vi har greid å bosette så mange, samtidig som gjennomsnittstiden fra vedtak til bosetning gikk betydelig ned, sier Libe Riber-Mohn.
BT170225 Vi dreneres for talenter og står i reell fare for å bli en « fattigere » og mindre attraktiv region å bosette seg i.
DA170224 I 2009 droppet hun ut av college for å bosette seg i Brooklyn og satse for fullt på en filmkarriere, etter å ha kapret sin første rolle to år tidligere.
VG170223 Når vi i realiteten heller ikke er fra Jordan, og vi ikke vil komme til å bosette oss der, forstår jeg veldig lite av dette vedtaket, sier 35-åringen.
DB170223 Nabohuset i Sorperoa ble kjøpt av en polsk familie som ville bosette seg i Gudbrandsdalen.
DA170223 Byaksen Stavanger-Sandnes har vært gjennom ekstreme oppgangstider, hvor mange unge er blitt tvunget til å bosette seg utenfor pressområdene.
SA170222 Valgte å bosette seg i OL-byen ¶
AP170222 Valgte å bosette seg i OL-byen ¶
DB170221 De har også valgt å bosette seg på Hawaii, hvor « Lost » primært ble spilt inn.
AA170221 Canada tok imot 55.000 flyktninger i fjor og tar sikte på å bosette nye 40.000 i år.
BT170220 Småbarnsforeldrene Krister Langenes ( 25 ) og Karoline Fløholm Lygre ( 25 ) drømmer om å flytte hjem og bosette seg på Lygra.
DB170218 Men jeg tror vi kan anta at barn av etniske nordmenn får bosette seg fritt.
DA170217 Når regjeringen nå endelig har gått med på å bosette disse barna, er det uforståelig at de må vente i over et år før de blir bosatt, sier Skybak.
VG170214 | Vil likevel bosette barn med midlertidig opphold - 260 barn kan flyttes ut av mottak ¶
VG170214 Etter å ha høstet skarp kritikk for at enslige asylbarn får satt livene sine på vent i mottak, vil regjeringen likevel bosette barn med midlertidig opphold.
DB170214 Etter hvert tok Song Hye-rym med seg Kim Jong-nam til Moskva, der hun skulle bosette seg permanent fra 1980-tallet og utover.
DA170214 Felles for de fleste aktørene i området ligger et sterkt ønske i bunn om å gjøre Hinna Park enda bedre - slik at flere vil jobbe og bosette seg her.
AA170206 Israelske myndigheter er ikke enig i dette og har oppmuntret flere hundre tusen israelere til å bosette seg i de okkuperte områdene. ( ©NTB ) ¶
AA170202 Israelske myndigheter er ikke enig i dette og har oppmuntret flere hundre tusen israelere til å bosette seg i de okkuperte områdene. ( ©NTB ) ¶
SA170201 Hva med et nytt « Nansen-pass » i dag til flykninger for å kunne bosette seg hvor de ønsker ?
DB170201 Vi har lav og synkende ungdomskriminalitet i de store byene, kommuner over hele landet gjør en enorm innsats for å bosette og inkludere flyktninger i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner gir uvurderlige bidrag til bedre integrering, for eksempel gjennom leksehjelp, tilbud om besøksvenner og samlinger der majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen kan møtes og bl
DB170128 I desember 2015 landet det første regjeringsflyet med syriske flyktninger i Toronto De ble møtt av statsminister Justin Trudeau, som da hadde lovet å bosette 25.000 syrere innen utgangen av februar 2016.
DN170125 New York Times skriver at han videre vil komme med flere tiltak mot innvandring, inkludert kutt i antall flyktninger som kan bosette seg i USA, og blokkere syrere og andre fra « terrorutsatte » land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.
DN170125 - Et felles personnummer for alle i Norden ville gjør det lettere for oss alle om vi ønsker å bosette oss, studere eller drive næringsvirksomhet i de nordiske landene og selvstyrte områdene, sier Britt Lundberg til NTB.
DB170125 - Et felles personnummer for alle i Norden ville gjør det lettere for oss alle om vi ønsker å bosette oss, studere eller drive næringsvirksomhet i de nordiske landene og selvstyrte områdene, sier Britt Lundberg til NTB.
AP170125 New York Times skriver at han i tillegg kommer med flere tiltak mot innvandring, inkludert å kutte ned antallet flyktninger som kan bosette seg i USA og blokkere syrere og andre fra « terrorutsatte » land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.
BT170121 De vil komme ridende på store fugler, som det vil gnistre fra, og de vil ikke lande før de er fremme der Vår Herre har bestemt at de skal bosette seg.
SA170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
FV170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
BT170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
AP170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
DB170119 Hvis tilgangen til interessante, velbetalte og gode jobber i Oslo er avhengig av at du er rik nok til å kunne bosette deg der, vil eliten som allerede er innenfor få en selvforsterkende posisjon : Mens andre verken kan ta jobbene eller nyte av økte boligpriser, vil andelen av formue og inntekt i stadig større grad tilfalle dem som allerede er innenfor.
DB170119 BOLIGER FOR RIKFOLK : Hvis tilgangen til interessante, velbetalte og gode jobber i Oslo er avhengig av at du er rik nok til å kunne bosette deg der, vil eliten som allerede er innenfor få en selvforsterkende posisjon, skriver artikkelforfatteren.
DB170114 Landet har en avtale med EU om å bosette opptil 6000 mennesker, hvor kun 3140 lever under forhold som kan takle vinteren.
DB170110 ¶ SATSER PÅ VESTKANTEN : Bydeler på Oslo vest må belage seg på å ta et større ansvar for å bosette flyktninger, mener byråd Geir Lippestad ( Ap ).
DB170110 Planen innebærer at fem bydeler som i dag har en lav andel innvandrere skal bosette flere flyktninger i år.
DB170110 Oslo bystyre har vedtatt å bosette 850 flyktninger i år.
AP170110 I løpet av 2017 skal Oslo kommune bosette 850 nye flyktninger, skriver Dagbladet.
AP170110 Byrådet ønsker å gjøre fordelingen av flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn jevnere, og dermed må bydeler som Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker bosette flere flyktninger.
AP170110 Byrådet i Oslo har bestemt at bydelene med færrest innvandrere skal bosette flest flyktninger i året som kommer.
BT170106 En av dem er at det er mange som finner det attraktivt å bosette seg utenfor Bergen, landlig, med plass, enebolig, hage.
BT170106 En av dem er at det er mange som finner det attraktivt å bosette seg utenfor Bergen, landlig, med plass, enebolig, hage.
AP170104 Den må bosette seg hos andre faggrupper.
DB170101 De angrep klostre og byer i hele Europa, og krysset øde, ukjente havstrekninger for å utforske og bosette landområder i vest.
BT161223 Bystyret i Bergen har forpliktet seg til å bosette 160 enslige mindreårige i år og 250 neste år.
AP160928 Da den norske regjeringen i fjor reduserte bevilgningene til utviklingsforskning for å bosette ti tusen syrere i Norge, var det et bidrag til økt kunnskapsmangel - mer velment famling i mørke.
DA160616 Byaksen Stavanger-Sandnes har vært gjennom ekstreme oppgangstider, hvor mange unge er blitt tvunget til å bosette seg utenfor pressområdene.
SA160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
FV160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
BT160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
AP160418https://www.aftenposten.no/bolig/Lekent-familiehjem-med-grafiske-elementer-8742b.html For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
AP160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
SA160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
FV160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
BT160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
AP160411https://www.aftenposten.no/bolig/--Jeg-har-vart-opptatt-av-at-det-skal-vare-et-hjem-og-ikke-et-utstillingsvindu-8778b.html Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
AP160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
DA160203 Han mener mye av lærdommen med områdesatsingen i Oslo, bør dras nytte av i flere byer - men også bygder - særlig i en tid hvor mange små og store lokalsamfunn skal bosette flyktninger.
DA160203> Han mener mye av lærdommen med områdesatsingen i Oslo, bør dras nytte av i flere byer - men også bygder - særlig i en tid hvor mange små og store lokalsamfunn skal bosette flyktninger.
DA160203> target="avis" href= Han mener mye av lærdommen med områdesatsingen i Oslo, bør dras nytte av i flere byer - men også bygder - særlig i en tid hvor mange små og store lokalsamfunn skal bosette flyktninger.