AP171214 Når han skulle bosette den første biskop for det østlige Norge, hadde Olav Kyrre fire mulige gryende byer å velge blant : Kaupang ( Tønsberg ), Borg ( Sarpsborg ), Skien og Oslo.
AP171214 Ikke minst viktig var Christian IVs beslutning om å nedlegge middelalderbyen Oslo, opprette en ny og tryggere by innunder festningen på den andre siden av Bjørvika og kommandere byens borgere å bosette seg der.
AA171214 Dette er helt i tråd med sentrumsplanen for Brekstad, og betyr en utvikling som vil få yngre mennesker, med og uten familie, til å bosette seg i sentrum, sier ordføreren.
AA171212 De evakuerte har fått hente personlige eiendeler, og de kan bosette seg i husene sine dersom de vil, men vårt råd er å hente ting og avvente situasjonen.
DB171210 Nordmenn kan i dag som EØS-medlemmer fritt flytte og bosette seg i Storbritannia.
DB171210 Men hva med nordmenn som ønsker å bosette seg i Storbritannia i framtida ?
DB171202 Når Markle gifter seg med sin drømmeprins neste år, er det ingenting som tyder på at paret kommer til å bosette seg i stjernebyen Los Angeles, skuespillerens opprinnelige hjemsted.
VG171201 Mest sannsynlig blir det å bosette seg der til slutt uansett, sier Tettey.
DB171128 Når Markle gifter seg med sin drømmeprins neste år, er det ingenting som tyder på at paret kommer til å bosette seg i stjernebyen Los Angeles, skuespillerens opprinnelige hjemsted.
NL171119 Ja, slik som overskriften sier, så må unge par som tenker på å etablere familie og bosette seg i Tromsø vurdere nøye om de skal få barn dersom det famøse bompenge-vedtaket blir stående.
AP171117 Han har før invitert amerikanske klimaforskere til å bosette seg i Frankrike.
NL171115 Hvorfor konkurrerer de nå om å få flyktninger de kan bosette ?
BT171115 Ikke minst er dette viktig ettersom vi skal lykkes i å bosette og integrere de nesten 80 000 innvandrerne som har kommet til landet de siste 5 årene.
DB171113 Men at hjemmelaget skulle spille Sverige lavere enn lavest, for deretter å bosette seg på svenskenes banehalvdel i store perioder, var ikke med i planen.
DB171113 Byen vår har en trekkraft som gjør at nordmenn og utlendinger ønsker å besøke og bosette seg her.
SA171110 Effektive kollektivløsninger, sterke bysentrum, og et urbant levemønster er det som allerede nå og i generasjoner fremover vil være den sterkeste driveren for hvor folk flest og deres barn vil velge å bosette seg.
SA171110 - Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer da.
BT171110 - Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer da.
AA171108 Trondheim kommune bes om å bosette 167 flyktninger neste år.
AA171108 Smøla er en kommune som ønsker å bosette flere flyktninger, men som nå fikk nei av staten.
AA171108 Ifølge IMDI er nå kun halvparten av kommunene spurt om å bosette flyktninger i 2018.
AA171108 IMDI har nå bestemt hvem som skal få bosette flyktninger i 2018.
AA171108 Etter den høye tilstrømningen av asylsøkere i 2015 har mange kommuner i Norge bygd opp en kommpentase på å ta imot og bosette flyktninger.
AA171108 - De er spurt om å bosette langt færre enn de siste årene, opplyser IMDI.
AA171108 Smøla er en kommune som ønsker å bosette flere flyktninger, men som nå fikk nei av staten ¶
SA171107 Dere bør også snakke om hvor dere ønsker å bosette dere, hva som er viktig for dere når dere skal kjøpe bolig, og hvor lenge dere planlegger å bo der.
DB171107 Traktaten innebærer likevel at de innbyggere fra de landene som har godkjent avtalen, har anledning til å bosette seg der, drive næringsvirksomhet, jakt og fiske.
BT171107 Dere bør også snakke om hvor dere ønsker å bosette dere, hva som er viktig for dere når dere skal kjøpe bolig, og hvor lenge dere planlegger å bo der.
AA171107 Dere bør også snakke om hvor dere ønsker å bosette dere, hva som er viktig for dere når dere skal kjøpe bolig og hvor lenge dere planlegger å bo der.
AA171106 | Norske kommuner skal bosette 4.400 flyktninger neste år ¶
AA171106 Hordaland, som bosatte 1.439 flyktninger i 2016, er bedt om å bosette 420 flyktninger i 2018.
AP171103 - Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer da.
AP171103 - Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer da.
AP171103 - Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer da.
SA171102 Området rundt er i dag for en stor del friområder og landbruk, derfor blir det vanskelig for de ansatte å bosette seg i området rundt slik at de i større grad kunne gått og syklet til jobben.
DB171102 Reese var en afro-amerikansk kvinne, født og oppvokst i Alabama, artist og antirasistisk forkjemper som endte opp med å bosette seg i Norge.
DA171101 Innenlands er det nå flere som flytter fra Drammen enn til, og færre flyktninger å bosette gir også mindre integreringsstøtte. 1. juli i år bodde det 76 færre barn i byen, enn for bare ett år siden.
AP171101 Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer.
DN171031 - God løsning å bosette seg i pendleravstand fra Oslo ¶
DN171031 - Det kan være en god løsning å bosette seg i pendleravstand fra Oslo når man ikke har økonomi til å betjene lån i det omfang som kreves for å bo i Oslo, sier Geving.
VG171030 Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød.
VG171026 « Skam»-stjernens management Lindberg sier de ikke kan uttale seg om hvorvidt Pettersen skal bosette seg permanent i Oslo.
SA171025 Vi tenker på våre omgivelser, befolkningen som både bor her og som skal bosette seg her.
BT171023 Det var jo under den forutsetningen vi valgte å bosette oss i området, sier Ole-André Skjønberg ( i midten ).
DB171018 Da vil de bosette seg i lavinntektsområder.
NL171017 Da er det ingen hus igjen å bosette .
AP171013 Han har fått erfare hvor strengt Plan- og bygningsloven kan bli praktisert og må se langt etter drømmen om å bosette seg ved nordenden av innsjøen Råsen.
DB171012 Ari Behn vil bosette seg i barnas nærområde, skrev Slottet i pressemeldingen da bruddet ble kjent.
DB171003 De som ikke er heldige nok til å være født inn i familier med kapital nok til å hjelpe barna inn i markedet, har måttet forbli på leiemarkedet eller bosette seg langt unna bynære strøk.
DB171002 I likhet med mange aldrende amerikanere har han varslet at han vil bosette seg i Florida.
AA170928 Der heter det at USA i 2018 vil bosette 45.000 flyktninger, noe som er det laveste antallet under noen president på over tre tiår.
VG170926 Utlendingsdirektoratet har ledig saksbehandlingskapasitet og mange norske kommuner sier de kan bosette flere flyktninger.
AA170926 Tidligere kunne flyktninger i Sverige bosette seg der de ville, til forskjell fra i Norge og Danmark.
DB170923 En gang i livet skal vi bosette oss her.
SA170922 Derimot kan det bli et lutfattig nærområde hvis det skal koste opptil 30 millioner kroner å bosette seg der.
AP170919 Rekordlavt antall flyktninger har ført til at kommunene nå slåss om å få bosette dem.
AP170919 Da har vi muligheten til å styre bosettingspolitikken enda mer og bosette flyktninger i kommuner som er best på integrering og vi kan fokusere på kommuner som både vil og kan oppnå gode resultater, sier Listhaug.
AP170919 - Det er bedre å bosette flyktningene på færre steder, blant annet fordi det da kan gis et differensiert tilbud.
AP170919 - Bedre å bosette på færre steder ¶
AP170919 Regjeringen ville gi politifolk penger for å få dem til å bosette seg i Bygde-Norge.
DN170918 Så fikk han inn driverparet som har valgte å bosette seg i havgapet.
VG170915 Men jeg har ikke råd til å bosette meg i et annet nabolag, sier Dinan.
VG170911 Selv sier han at han ville bosette seg i landet og starte et bakeri eller jobbe innen oljebransjen.
VG170911 REISTE BARE HJEM : 38-åringens forsvarer, Nils Christian Nordhus, sa i retten i dag at mannens ønske bare var å reise til Syria for å bosette seg i hjemlandet.
VG170911 Foto :, AP ¶ 38-åringens familie i Syria hadde fortalt ham at områdene kontrollert av Den islamske stat var de beste områdene i Syria å bosette seg i og at det ikke fantes ulikhet og korrupsjon.
VG170911 - Man kan reise til Syria og bosette seg i IS-kontrollerte Raqqa, uten å virke som IS-soldat, fortsatte Nordhus, som mener at selv om domstolen skulle legge tiltalen til grunn, så er det ikke begått noe straffbart forhold i saken.
VG170911 » - De ritualene han gikk igjennom var absolutte betingelser for at han med livet i behold kunne reise inn til Raqqa og bosette seg der, sa Nordhus.
DA170904 UNHCR forventer å bosette 170.000 kvoteflyktninger i 2017.
NL170902 Dagens unge samiske helsearbeidere ønsker å bosette seg hvor de er sikret et samisktalende barnehagetilbud og skolegang til sine barn.
DA170901 Oslo kan ha over 800.000 innbyggere i 2030, hvorav mange vil bosette seg i Groruddalen.
AP170830 - De har hatt lov til å bosette seg selv, sier hun om flyktninger i Sverige.
AP170827 Sharma gjør ikke som andre voksne innvandrerbarn : Hun valgte å bosette seg i Holmenkollen ¶
VG170826 Frp i regjering har sendt brev til alle kommuner i Østfold og bedt dem om å bosette flyktninger.
VG170826 - Å måtte bosette seg i utlandet for å få tilgang til ny medisin har gitt meg et nytt syn på det norske helsevesenet, sier kreftsyke Ivana Hollan ( 52 ) til VG.
VG170826 - Du er lege og har måttet bosette deg i utlandet for behandling.
AA170826 Da de skulle bygge i støysonen i år 2000, var valget av vinduer essensielt for å kunne bosette seg på drømmetomta.
DB170825 Grunnsund traff også kona Eva fra Bergen, og de to valgte å bosette seg i Australia.
DA170825 - Ny teknologi gir folk muligheten til å bosette seg over hele landet.
NL170824 Det er kanskje derfor flere og flere, spesielt barnefamilier, velger å bosette seg i distrikts Tromsø.
AA170824 Husbanken jobber med å legge til rette for at kommunene skal klare å bosette alle sine innbyggere.
AA170824 Husbanken jobber med å legge til rette for at kommunene skal klare å bosette alle sine innbyggere » skriver kronikkforfatteren.
AP170823 | Sharma gjør ikke som andre voksne innvandrerbarn : Hun valgte å bosette seg på Holmenkollen ¶
AP170823 Tendensen han fant, var klar : Barn av ikke-vestlige innvandrere født i Norge - som vokste opp i områder med høy innvandrerandel - velger å bosette seg i samme type nabolag når de blir voksne.
AP170823 Men hva skjer med deres barn igjen, som er født i Norge - velger de å bosette seg i andre typer nabolag ?
AP170823 | Sharma gjør ikke som andre voksne innvandrerbarn : Hun valgte å bosette seg i Holmenkollen ¶
AP170823 Tendensen han fant, var klar : Barn av ikke-vestlige innvandrere født i Norge - som vokste opp i områder med høy innvandrerandel - velger å bosette seg i samme type nabolag når de blir voksne.
AP170823 Men hva skjer med deres barn igjen, som er født i Norge - velger de å bosette seg i andre typer nabolag ?
NL170822 Skal man lokke en familie til å bosette seg, er det gjerne to som skal ha jobb.
DA170817 Vi har arealer, boliger, vi har muligheten til å utvikle arbeidsplasser, og da må vi ha et skikkelig pendleropplegg for å kunne gjøre Østfold enda mer attraktivt - både for dem som skal skape arbeidsplassene og for dem som skal bosette seg her.
DA170816 For dem har det vært et bevisst valg å bosette seg her, i et område der boligene koster langt mindre enn i Oslo sentrum.
DA170816 For dem har det vært et bevisst valg å bosette seg her, i et område der boligene koster langt mindre enn i Oslo sentrum.
SA170807 Etter hvert har imidlertid flere blitt gjenforent med familie i Norge, eller valgt å bosette seg og stifte familie her.
VG170805 - Vi er der med familien at vi har lyst å bosette oss her.
DB170804 - På denne måten er det elevenes karakterer og ønske som avhenger hvor de skal gå på skole, og ikke hvor foreldrene deres har hatt råd til å bosette seg, sier han.
AA170804 Det betyr at Moss og andre kommuner vil få færre flyktninger å bosette i fremtiden, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170803 Velger man å bosette seg i et annet land, er språkferdigheter helt avgjørende for å kunne fungere, sier hun til NTB.
VG170731 Frem til da hadde det bare vært ytringer, men så sa han ene at han skulle bosette seg her og forfølge meg resten av livet, sier Strandberg.
DB170729 Du vil sannsynligvis spare mye på ikke å bosette deg midt i bykjernen, hvor prisene som oftest er høyest.
VG170725 « Kommuner ønsker ikke å bosette flyktninger ».
AA170722 ) Kan vi fortsette å la muslimer bosette seg i våre land ?
NL170721 Jeg venter fortsatt på en god forklaring på hvorfor jeg ikke skal ha lov å bosette meg hvor jeg vil på min egen eiendom.
DA170721 Flyktningene som bor her har fått innvilget opphold, og venter på at Oslo kommune skal bosette dem.
DB170719 Det ville både senke presset på storbyene, gjort det lettere for høyt utdanna familier å bosette seg på bygda, og gitt store miljøgevinster på sikt, ettersom fly- og biltrafikken gikk ned.
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
AA170717 - Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge, skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere, sier K
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
AA170717 - Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge, skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere, sier K
VG170713 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
VG170707 UDI reagerte på at regjeringen først ville bosette asylbarna som Omid etter et år.
VG170707 Bakgrunn : Regjeringen snur om asylbarn - vil bosette umiddelbart ¶
DA170706 De sitter med den oppfatning at de må klare seg alene, og selv ta ansvar for å behandle søknader og bosette de som har rett til å få asyl, sier Jumbert.
AA170706 Han skal nå bosette seg i den franske byen Pau med sin kone og parets to barn.
DA170705 De aller fleste flyktninger som får oppholdstillatelse, blir tildelt en kommune å bosette seg i.
DA170705 Én av fire som flytter, velger å bosette seg i Oslo.
AP170705 Nav-kontor godkjente å bosette barn i strøk med høy kriminalitet - politi og barnevern advarer ¶
AP170701 | Nav-kontor godkjente å bosette barn i strøk med høy kriminalitet - politi og barnevern advarer ¶
FV170626 Distriktsleder Espen Solum i Huseiernes Landsforbund Vest-Agder mener all eiendomsskatten i landsdelen skremmer unge fra å bosette seg her.
SA170619 Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
BT170619 Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
AP170619 Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie : Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien ?
SA170615 Det er etter internasjonal rett/folkeretten lovlig for folk frivillig å bosette seg slik det gjøres.
DB170615 Det var i november i fjor at Häggkvist bestemte seg for å forlate « söta bror » og bosette seg i Sør-Afrika. 50-åringen hentet adoptivdatteren, som i dag er 7 år, i den sørafrikanske byen Pretoria i 2012, og ønsket å bosette seg i den sydlige landet for gi dattera en nær relasjon til sitt opprinnelige hjemland.
DB170615 50-åringen hentet adoptivdatteren, som i dag er 7 år, i den sørafrikanske byen Pretoria i 2012, og ønsket å bosette seg i den sydlige landet for gi dattera en nær relasjon til sitt opprinnelige hjemland.
VG170614 » Overfor VG understreker hun likevel at hun er nødt til å bosette seg et sted med kyst og saltvann.
AA170609 Det er positivt dersom flere innvandrere velger å bosette seg på landet, og småkommunene burde gjøre seg mer attraktive for å bosette flere.
AA170609 Det er positivt dersom flere innvandrere velger å bosette seg på landet, og småkommunene burde gjøre seg mer attraktive for å bosette flere.
BT170608 Nordmenn kan ikke gjøre det samme i utlandet uten å måtte bosette seg der.
AP170608 Byrom som er attraktive og gjør at folk får lyst til å bosette seg her, skriver innleggsforfatterne.
AP170606 Byrom som er attraktive og gjør at folk får lyst til å bosette seg her, skriver innleggsforfatterne.
VG170603 Juventus har valgt å bosette seg på Vale Resort, et stykke utenfor byen.
DB170603 Det er ikke kjent hvor Lene Nystrøm har planer om å bosette seg i framtida. | « Paradise»-Grunde forklarer historien bak klippet « alle » snakker om ¶
NL170531 Sympatien til kommunen burde ligge hos de som vil bosette seg her og ikke hos pengesterke folk ( de kan godt bosette seg her eller kjøpe fritidsbolig i områder som er regulert til det formålet ! ) ¶
NL170531 Sympatien til kommunen burde ligge hos de som vil bosette seg her og ikke hos pengesterke folk ( de kan godt bosette seg her eller kjøpe fritidsbolig i områder som er regulert til det formålet ! ) ¶
NL170531 Folk lokalt og fra nabokommunene som ønsker å bosette seg fast, men de aller fleste kun interessert i gårdsbruket som fritidseiendom.
VG170528 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
DA170524 Drammenserne ville dessuten neppe sittet stille hvis 5000 innbyggere skulle bosette seg på Spiralen, da hadde de igjen ropt ut.
NL170523 Og viktigst av alt ; fordi ungdom som utdanner seg i landsdelen og i egen region, oftere forblir verdiskapere her, i stedet for å utdanne og bosette seg i storbyer og i sør.
DB170519 Det er enda ikke avgjort hvor familien skal bosette seg, men barna fortsetter på sine skoler, sier pressemeldingen.
VG170518 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
VG170517 Bhatti fra cellen i Pakistan : - Kommer aldri til å bosette meg i Norge igjen ¶
DB170517 Hennes advokat sier at Manning nå skal bosette seg i Maryland på den amerikanske østkysten for å leve et vanlig liv som kvinne.
DB170517 Det var i november at Carola bestemte seg for å forlate « söta bror » og bosette seg i Sør-Afrika.
VG170512 På grunn av forbudet har hun imidlertid vært redd for å måtte bosette seg i utlandet.
FV170512 Kristiansand kommune jobber nå med å legge ned kollektiver som ble opprettet for å bosette enslige mindreårige asylsøkere.
DB170512 Dette er en av hovedgrunnene til at vi har hatt mulighet til å bosette oss så langt nord som vi gjør, til tross for et hardt klima og lite tilgang på mat.
DB170511 Regjeringen vil bosette enslige mindreårige med begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet etter førstegangsvedtak, ikke etter førstegangsfornyelse som i dag.
AA170510 - Når man bygger firefelts motorveier med 110 km/t vil folk kunne bosette seg lenger bort fra arbeidsplassen, uten at de trenger å bruke mer tid på å reise til jobb enn før.
SA170508 Og samtlige bor eller skal trolig bosette seg i Tromsø.
AP170508 Og samtlige bor eller skal trolig bosette seg i Tromsø.
VG170502 Les også : Regjeringen snur om asylbarn - vil bosette umiddelbart ¶
AA170430 - Du reagerte ikke på at en tysk pilot ville bosette seg i Røyrvik ?
SA170427 Frankrike har alltid vært et « land man reiser gjennom » av naturlige årsaker, og derfor også et land der folk ønsker å bosette seg ; fordi det skjer ( av og til ! ) at de som reiser gjennom Frankrike også noen ganger ønsker å bo der...
SA170427 Frankrike har alltid vært et « land man reiser gjennom » av naturlige årsaker, og derfor også et land der folk ønsker å bosette seg ; fordi det skjer ( av og til ! ) at de som reiser gjennom Frankrike også noen ganger ønsker å bo der...
DA170426 Østre bydel har helt spesielle kvaliteter som gjør at stadig flere ønsker å bosette seg der.
DA170426 Fra å være en bydel som fremsto noe slitt og for mange lite attraktiv å bosette seg i, har dette sakte, men sikkert endret seg.
BT170426 Det må skapes bomiljøer hvor det er attraktivt for eldre, så vel som unge, å bosette seg i.
BT170426 De to byene lider altså av samme sykdom - for få og for dyre boliger i sentrum fører til at det blir mindre attraktivt å bosette seg der.
AA170426 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ) mener Trondheim var best til å bosette og integrere flyktninger i 2016 og belønner kommunen med Bosettingsprisen.
VG170421 | Regjeringen snur om asylbarn - vil bosette umiddelbart ¶
VG170421 Ville først bosette etter ett år ¶
VG170421 UDI reagerte på at regjeringen først ville bosette asylbarna etter et år.
VG170421 Sandberg sier de nå skal bosette asylbarn som sannsynligvis skal bli i Norge langt raskere.
VG170421 Regjeringen har sett på finansieringen av å bosette umiddelbart, og saken er vurdert i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett.
VG170421 Nå bekrefter vikarierende innvandring- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) at regjeringen tar grep og skal bosette de enslige mindreårige i en kommune umiddelbart.
VG170421 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette disse enslige mindreårige som venter på ID-papirer.
VG170421 Han understreker at det er uaktuelt å bosette de som skal ut når de fyller 18 år.
VG170421 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har midlertidig opphold i Norge til de er 18 år og må ut.
VG170421 Arbeiderpartiet var ute og ba Per Sandberg rydde opp og bosette umiddelbart.
VG170421 - I desember i fjor ble regjeringen pålagt av Stortinget å bosette disse barna.
VG170421 - Disse vil med all sannsynlighet bli i Norge, og fremfor at de sitter i mottak i ekstra lang tid, vil vi bosette dem snarest mulig så de kan komme i gang med integreringen, ta seg utdanning og bli en aktiv del av samfunnet, sier Sandberg til VG.
VG170421 I talen ba han også landsmøtet presse på for at regjeringen skal bosette enslige mindreårige umiddelbart.
DB170421 Regjeringen vil likevel bosette enslige mindreårige umiddelbart i stedet for å la dem vente et år.
AA170421 | Regjeringen vil bosette mindreårige raskere ¶
AA170421 Vårt første tiltak er å bosette asylbarn som uansett blir boende i Norge, langt raskere, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
AA170421 Sandberg er klar at asylpolitikken ligger fast, og at det er ikke aktuelt å bosette enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse.
VG170419 En statue av den døde prinsessen skal få sentral plass i Hagen ved Kensington Palace, hvor prins Harry har en leilighet - og prins William og hans hertuginne Kate også skal bosette seg permament fra høsten.
DB170416 I stedet har han gått på flere sviende nederlag og har nå valget mellom å selge eller finne en leietager som vil bosette seg i Sørlandsbyen, skriver Kapital.
DB170412 Målet om å bosette 12 500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
DB170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger.
DA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er innen rekkevidde, ifølge direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
DA170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger.
AA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
AA170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger.
VG170410 Les også : KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere ¶
AP170409 Samtidig med at Regjeringen bevisst gjør det nærmest umulig for yngre mennesker å bosette seg i egen bolig i Oslo, er det sjokkerende å konstatere at den mest aggressive aktøren i Oslos boligmarked er Oslo kommune selv.
VG170407 | KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere ¶
VG170407 Regjeringen vil først bosette dem i en kommune etter et år, mens UDI har bedt om de bosettes umiddelbart.
VG170407 KrF skal fremme forslag i Stortinget om å bosette enslige mindreårige med midlertidig opphold umiddelbart - ikke etter et år som regjeringen nå har lagt opp til.
VG170407 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold i Norge til de blir 18 år og må reise ut.
VG170407 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170404 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
AP170331 Ifølge NTB oppfordrer høykommissær Filippo Grandi verdenssamfunnet til å gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem.
AA170330 Verdenssamfunnet må gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem, oppfordrer FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.
AA170330 Under et toppmøte i Genève for ett år siden ba UNHCR om bistand til å bosette i 500.000 syriske flyktninger.
AA170330 Det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å opprette ruter for flyktningene og å bosette dem, konstaterer Grandi.
AA170330 - Det er helt avgjørende å bosette flyktningene for å kunne beskytte dem.
VG170327 Les også : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
DA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot.
AA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot. ( ©NTB ) ¶
VG170326 Regjeringen vil først bosette dem i en kommune når de har fornyet tillatelsen en gang, altså etter ett år.
VG170326 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer.
VG170326 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold, skal bli i Norge og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170326 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170326 Ap ber regjeringen gjøre som UDI anbefaler og bosette med en gang.
VG170326 - Arbeiderpartiet krever at det nå øyeblikkelig må ryddes opp og at vedtaket som Stortinget har gjort om å bosette unge enslige asylsøkere, blir iverksatt uten mer om og men.
DB170326 Men da folk begynte å bosette seg i Cahokia i åra 600-700, fant de ut at det var et område godt egnet for landbruk og for å dyrke mais.
DB170326 Arkeologer antar at folk begynte å bosette seg i Cahokia i omkring år 600.
VG170325 - Den betyr mye for om en familie vil bosette seg på et sted eller ikke.
DB170325 - Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer Fredly stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sa John-Ragnar Aarseth til Dagbladet.
VG170324 | UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170324 Regjeringen vil først bosette dem i en kommune når de har fornyet tillatelsen en gang, altså etter et år.
VG170324 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer.
VG170324 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170324 - UMIDDELBART : UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier at UDI vil bosette disse enslige mindreårige umiddelbart på grunn av uroen i mottakene nå.
AP170323 Han sier likevel det er riktig at arbeidsinnvandrerne har valgt å bosette seg i byer eller tettsteder i større grad enn på de minste stedene.
DB170322 Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer han stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sier Aarseth.
AP170322 Sp mener at alle skal ha « reell frihet til å bosette seg der de ønsker ».
DA170313 Han håper storebror får bosette seg i nærheten.
VG170312 Statuen av den døde prinsessen skal få sentral plass i Hagen ved Kensington Palace, hvor prins Harry har en leilighet - og prins William og hans hertuginne Kate også skal bosette seg permanent fra høsten.
VG170309 Gulbrandsen og samboeren regner med å bosette seg på New Jersey-siden av Hudson River, en fergetur unna Manhattan der de kan se Mats Zuccarello spille ishockey for New York Rangers i Madison Square Garden.
VG170306 I motsetning til Obama-familien, som alle bodde i Det hvite hus, har Trump-familien valgt å bosette seg på tre steder : ¶ * 1 Donald Trump selv i Det hvite hus. * 1 Datteren Ivanka Trump og svigersønnen og Trumps rådgiver Jared Kushner har bosatt seg i et hus nordvest i Washington D.C.
 ¶ * 1 Førstedame Melania Trump og sønnen Barron bor i Trump-tårnet i New York.
DA170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
DA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1100 enslige mindreårige asylsøkere.
DA170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
DA170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
DA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
DA170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
DA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
BT170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
BT170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
BT170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
BT170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
BT170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
AA170306 Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.
AA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
AA170306 * Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette .
AA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
AA170306 * De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre.
VG170305 Samtidig er det åpenbart at Norge allerede sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til barn som er her nå.
VG170305 Norge sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til mindreårige asylsøkere.
VG170305 Leder Norge sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til mindreårige asylsøkere.
VG170302 Og når vi får så effektive tog at det tar under en time å pendle, da er folk flest villige til å bosette seg et annet sted en der de jobber.
DB170301 - For eksempel ved å redusere utgifter ved å bosette seg utenfor storbyene etter de har gjennomført en utdannelse med svært små åpninger.
AA170301 - Vi har ikke plass til å bosette dem, spesielt nå som skolene i området har åpnet igjen, sier talsmannen.
AA170301 - Dette har kommunene gjort på tross av Frps oppfordring om ikke å bosette og at mange Frp-representanter i kommunestyrene har stemt nei.
DB170228 Her har kommunene gjennomført en bragd med å bosette det store antallet flyktninger som kom i 2015, og det var de som tok ansvaret det er både økonomisk og menneskelig å bosette såpass mange.
DB170228 Her har kommunene gjennomført en bragd med å bosette det store antallet flyktninger som kom i 2015, og det var de som tok ansvaret det er både økonomisk og menneskelig å bosette såpass mange.
DB170228 Dette har kommunene gjort på tross av Frps oppfordring til ikke å bosette og at mange Frp-representanter i kommunestyrene har stemt nei.
DB170228 Dersom asyltallene igjen vokser, så vil kommunene kanskje ikke være like villige til å bosette .
DB170228 - Vi er veldig fornøyd med at vi har greid å bosette så mange, samtidig som gjennomsnittstiden fra vedtak til bosetning gikk betydelig ned, sier Libe Riber-Mohn.
BT170225 Vi dreneres for talenter og står i reell fare for å bli en « fattigere » og mindre attraktiv region å bosette seg i.
DA170224 I 2009 droppet hun ut av college for å bosette seg i Brooklyn og satse for fullt på en filmkarriere, etter å ha kapret sin første rolle to år tidligere.
VG170223 Når vi i realiteten heller ikke er fra Jordan, og vi ikke vil komme til å bosette oss der, forstår jeg veldig lite av dette vedtaket, sier 35-åringen.
DB170223 Nabohuset i Sorperoa ble kjøpt av en polsk familie som ville bosette seg i Gudbrandsdalen.
DA170223 Byaksen Stavanger-Sandnes har vært gjennom ekstreme oppgangstider, hvor mange unge er blitt tvunget til å bosette seg utenfor pressområdene.
SA170222 Valgte å bosette seg i OL-byen ¶
AP170222 Valgte å bosette seg i OL-byen ¶
DB170221 De har også valgt å bosette seg på Hawaii, hvor « Lost » primært ble spilt inn.
AA170221 Canada tok imot 55.000 flyktninger i fjor og tar sikte på å bosette nye 40.000 i år.
BT170220 Småbarnsforeldrene Krister Langenes ( 25 ) og Karoline Fløholm Lygre ( 25 ) drømmer om å flytte hjem og bosette seg på Lygra.
DB170218 Men jeg tror vi kan anta at barn av etniske nordmenn får bosette seg fritt.
DA170217 Når regjeringen nå endelig har gått med på å bosette disse barna, er det uforståelig at de må vente i over et år før de blir bosatt, sier Skybak.
VG170214 | Vil likevel bosette barn med midlertidig opphold - 260 barn kan flyttes ut av mottak ¶
VG170214 Etter å ha høstet skarp kritikk for at enslige asylbarn får satt livene sine på vent i mottak, vil regjeringen likevel bosette barn med midlertidig opphold.
DB170214 Etter hvert tok Song Hye-rym med seg Kim Jong-nam til Moskva, der hun skulle bosette seg permanent fra 1980-tallet og utover.
DA170214 Felles for de fleste aktørene i området ligger et sterkt ønske i bunn om å gjøre Hinna Park enda bedre - slik at flere vil jobbe og bosette seg her.
AA170206 Israelske myndigheter er ikke enig i dette og har oppmuntret flere hundre tusen israelere til å bosette seg i de okkuperte områdene. ( ©NTB ) ¶
AA170202 Israelske myndigheter er ikke enig i dette og har oppmuntret flere hundre tusen israelere til å bosette seg i de okkuperte områdene. ( ©NTB ) ¶
SA170201 Hva med et nytt « Nansen-pass » i dag til flykninger for å kunne bosette seg hvor de ønsker ?
DB170201 Vi har lav og synkende ungdomskriminalitet i de store byene, kommuner over hele landet gjør en enorm innsats for å bosette og inkludere flyktninger i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner gir uvurderlige bidrag til bedre integrering, for eksempel gjennom leksehjelp, tilbud om besøksvenner og samlinger der majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen kan møtes og bl
DB170128 I desember 2015 landet det første regjeringsflyet med syriske flyktninger i Toronto De ble møtt av statsminister Justin Trudeau, som da hadde lovet å bosette 25.000 syrere innen utgangen av februar 2016.
DN170125 New York Times skriver at han videre vil komme med flere tiltak mot innvandring, inkludert kutt i antall flyktninger som kan bosette seg i USA, og blokkere syrere og andre fra « terrorutsatte » land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.
DN170125 - Et felles personnummer for alle i Norden ville gjør det lettere for oss alle om vi ønsker å bosette oss, studere eller drive næringsvirksomhet i de nordiske landene og selvstyrte områdene, sier Britt Lundberg til NTB.
DB170125 - Et felles personnummer for alle i Norden ville gjør det lettere for oss alle om vi ønsker å bosette oss, studere eller drive næringsvirksomhet i de nordiske landene og selvstyrte områdene, sier Britt Lundberg til NTB.
AP170125 New York Times skriver at han i tillegg kommer med flere tiltak mot innvandring, inkludert å kutte ned antallet flyktninger som kan bosette seg i USA og blokkere syrere og andre fra « terrorutsatte » land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.
BT170121 De vil komme ridende på store fugler, som det vil gnistre fra, og de vil ikke lande før de er fremme der Vår Herre har bestemt at de skal bosette seg.
SA170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
FV170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
BT170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
AP170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
DB170119 Hvis tilgangen til interessante, velbetalte og gode jobber i Oslo er avhengig av at du er rik nok til å kunne bosette deg der, vil eliten som allerede er innenfor få en selvforsterkende posisjon : Mens andre verken kan ta jobbene eller nyte av økte boligpriser, vil andelen av formue og inntekt i stadig større grad tilfalle dem som allerede er innenfor.
DB170119 BOLIGER FOR RIKFOLK : Hvis tilgangen til interessante, velbetalte og gode jobber i Oslo er avhengig av at du er rik nok til å kunne bosette deg der, vil eliten som allerede er innenfor få en selvforsterkende posisjon, skriver artikkelforfatteren.
DB170114 Landet har en avtale med EU om å bosette opptil 6000 mennesker, hvor kun 3140 lever under forhold som kan takle vinteren.
DB170110 ¶ SATSER PÅ VESTKANTEN : Bydeler på Oslo vest må belage seg på å ta et større ansvar for å bosette flyktninger, mener byråd Geir Lippestad ( Ap ).
DB170110 Planen innebærer at fem bydeler som i dag har en lav andel innvandrere skal bosette flere flyktninger i år.
DB170110 Oslo bystyre har vedtatt å bosette 850 flyktninger i år.
AP170110 I løpet av 2017 skal Oslo kommune bosette 850 nye flyktninger, skriver Dagbladet.
AP170110 Byrådet ønsker å gjøre fordelingen av flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn jevnere, og dermed må bydeler som Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker bosette flere flyktninger.
AP170110 Byrådet i Oslo har bestemt at bydelene med færrest innvandrere skal bosette flest flyktninger i året som kommer.
BT170106 En av dem er at det er mange som finner det attraktivt å bosette seg utenfor Bergen, landlig, med plass, enebolig, hage.
BT170106 En av dem er at det er mange som finner det attraktivt å bosette seg utenfor Bergen, landlig, med plass, enebolig, hage.
AP170104 Den må bosette seg hos andre faggrupper.
AP170104 Den må bosette seg hos andre faggrupper.
DB170101 De angrep klostre og byer i hele Europa, og krysset øde, ukjente havstrekninger for å utforske og bosette landområder i vest.
BT161223 Bystyret i Bergen har forpliktet seg til å bosette 160 enslige mindreårige i år og 250 neste år.
AP161120 Det var få som forestilte seg at « fremmedarbeiderne » fra Pakistan og Tyrkia skulle bosette seg fast i Norge på 70-tallet.
AP160928 Da den norske regjeringen i fjor reduserte bevilgningene til utviklingsforskning for å bosette ti tusen syrere i Norge, var det et bidrag til økt kunnskapsmangel - mer velment famling i mørke.
AP160909 | Svarte ikke på anmodning om å bosette flyktninger - nå slipper de å ta imot noen ¶ 357 kommuner har sagt ja til å bosette flyktninger i år. 15 ordførere har ikke svart på myndighetenes oppfordring.
AP160909 | Svarte ikke på anmodning om å bosette flyktninger - nå slipper de å ta imot noen ¶ 357 kommuner har sagt ja til å bosette flyktninger i år. 15 ordførere har ikke svart på myndighetenes oppfordring.
AP160909 Vi har lovt å bosette 10 i år og det samme neste år.
AP160909 Sortland - ble bedt om å bosette 55 flyktninger ¶
AP160909 Sjekk hvor mange flyktninger kommunen din vil bosette .
AP160909 Selv om norske kommuner har sagt ja til 441 flere flyktninger enn det Imdi har behov for å bosette , blir det uansett behov for bosetningsplasser fremover, opplyser Imdi.
AP160909 Røst - ble bedt om å bosette 15 flyktninger ¶
AP160909 Rødøy - ble bedt om å bosette 20 flyktninger ¶
AP160909 Og at det skulle startes planarbeid for å bosette flyktninger i perioden 2017 - 2019, skriver ordfører Olav Terje Hoff ( Sp ).
AP160909 Moskenes - ble bedt om å bosette 20 flyktninger ¶
AP160909 Lurøy - ble bedt om å bosette 20 flyktninger ¶
AP160909 Kommunens Sentralforbund ( KS ) tror mange av kommunene som ikke har svart Imdi, trolig er små eller har andre utfordringer som gjør det vanskelig å bosette flyktninger.
AP160909 I årevis har det vært en stor utfordring å bosette mer enn 5000 personer.
AP160909 Hattfjelldal - ble bedt om å bosette 20 flyktninger ¶
AP160909 Fosnes - ble bedt om å bosette 10 flyktninger ¶
AP160909 Etter at flyktningkrisen slo inn for fullt i fjor høst, anmodet Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet ( Imdi ) om å få bosette 18.526 flyktninger rundt om i Norge i 2016.
AP160909 Bokn - ble bedt om å bosette 12 flyktninger ¶
AP160909 - Vi ønsker å bosette flyktninger, men har satset på å drive kommunalt asylmottak med 150 plasser i kommunen, skriver ordfører Harald Lie ( Sp ).
AP160909 - Saken var til behandling i kommunestyret, som konkluderte med at kommunen ikke hadde nødvendige ressurser til å bosette flyktninger.
AP160909 - Røst kommune har gjort vedtak om ikke å bosette flyktninger.
AP160909 februar å bosette 10 flyktninger i 2016, og Imdi er informert om dette.
AP160810 Kommunene må fortsatt ha selvråderett når det gjelder bosetting, men må samtidig forpliktes i større grad enn i dag til å bosette enslige mindreårige og sårbare flyktninger.
AP160617 Skal bosette flyktninger ¶
DA160616 Byaksen Stavanger-Sandnes har vært gjennom ekstreme oppgangstider, hvor mange unge er blitt tvunget til å bosette seg utenfor pressområdene.
AP160613 Kommunene får statlig støtte i fem år for å bosette flyktninger.
AP160511 Ekstratilskudd for å bosette flyktninger ¶
AP160509 - SVs Karin Andersen har tatt til orde for at folk kan bosette seg der de ønsker, men dette er en av hovedgrunnene til problemene som oppstår i Sverige.
AP160506 Prosjektet skal utvikle en ny modell for hvordan kommunene bedre kan ta imot, bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger.
AP160506 Det ble fredag også kjent at Regjeringen vil at kommunene også neste år får et ekstratilskudd for å bosette enslige mindreårige asylsøkere.
SA160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
FV160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
BT160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
AP160418 For siden området de ønsket å bosette seg i var over fylkesgrensen til Birkenes, sa kommunen nei til at seksåringen kunne begynne på Ve skole i Tveit, selv om det var nærmere.
SA160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
FV160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
BT160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
AP160411 Men jeg er oppvokst bare noen hundre meter unna, så vi hadde lyst til å bosette oss i området, sier Anne Lill Knutson.
AP160229 - Hvor mye ekstra usikkerhet blir det når man ikke vet hvor mange grunnløse asylsøkere man klarer å returnere og hvor mye det vil koste å bosette dem som får bli ?
AP160226 Men jeg er veldig glad for at norske kommuner nå gjør en god jobb med å bosette , og så kommer vi med mer krav til at de som kommer, selv må yte en god egeninnsats.
AP160225 Mens Skandinavia, Østerrike, Tyskland og Storbritannia står høyt på migrantenes ønskeliste, vil nesten ingen bosette seg i Frankrike.
AP160217 Det er en stor oppgave å bosette og integrere dem i Norge.
AP160215 - Allerede i dag er det vanskelig å få kommunene til å bosette enslige, mindreårige asylsøkere.
AP160211 Hva går kritikken ut på : IMDi peker på atbortfall av trygderettigheter for gruppen kan føre til at det blir enda vanskeligere å få kommunene til å bosette personer i denne gruppen som har kostnadskrevende helseutfordringer.
AP160210 Hun har en finansminister som ikke vil kommentere sitt eget utspill i valgkampen om at hun mener kommunene ikke skal bosette flyktninger.
AP160210 I hovedstaden foreslår de at vi ikke skal bosette én asylsøker, og ikke lære dem norsk !
AP160207 Hvis barnefamilier skal bosette seg der må det være gode lekeområder for barna.
DA160203 Han mener mye av lærdommen med områdesatsingen i Oslo, bør dras nytte av i flere byer - men også bygder - særlig i en tid hvor mange små og store lokalsamfunn skal bosette flyktninger.
AP160202 Listhaug : - Det er vanskelig å si, men det er klart at for kommunene vil dette være en stor utfordring, både det at man skal bosette mange, men ikke minst at man skal bosette mange unge som er kommet alene.
AP160202 Listhaug : - Det er vanskelig å si, men det er klart at for kommunene vil dette være en stor utfordring, både det at man skal bosette mange, men ikke minst at man skal bosette mange unge som er kommet alene.
AP160128 At kommunene burde kunne tvinges av staten til å bosette flyktninger.
AP160124 I Wyoming, en relativt folketom delstat med god plass og kallenavnet The Cowboy State, begynte politikerne å drøfte om de skulle begynne å bosette noen.
AP160121 Regjeringen har bedt kommunene bosette 4.600enslige flyktningbarn neste år.
AP160121 Det skremmer kommunene fra å bosette disse barna, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
AP160121 - Listhaug skremmer kommunene fra å ta på seg den viktige jobben med å bosette enslige, mindreårige asylsøkere - en jobb som statsministeren har brukt mye tid på å få kommunene til å gjøre - mener Grande.
AP160121> - Listhaug skremmer kommunene fra å ta på seg den viktige jobben med å bosette enslige, mindreårige asylsøkere - en jobb som statsministeren har brukt mye tid på å få kommunene til å gjøre - mener Grande.
AP160121> target="avis" href= - Listhaug skremmer kommunene fra å ta på seg den viktige jobben med å bosette enslige, mindreårige asylsøkere - en jobb som statsministeren har brukt mye tid på å få kommunene til å gjøre - mener Grande.