VG171018 - Jeg ber Puigdemont om å handle fornuftig, på en balansert måte, og at han setter alle borgernes interesse først, sier Rajoy, ifølge Reuters.
VG171001 - Barcelona fordømmer det som har skjedd flere steder i Catalonia med tanke på å forhindre borgernes demokratiske rett til ytringsfrihet, heter det i en uttalelse av klubben.
NL170907 Foto : Frederik Ringe, Forsvaret ¶ Borgernes sikkerhet er vår viktigste jobb.
DB170907 Systemet er slik lagt opp at den rette balansen mellom statens handlingsfrihet og borgernes konvensjonsbeskyttelse finnes i rettssalen.
VG170904 Europaministeren kunne fortelle at borgernes rettigheter etter brexit var det viktigste de to politikerne brukte tid på å snakke om i møtet.
VG170904 - Første prioritet for Norge, som andre, er borgernes rettigheter, fordi her er det snakk om veldig mange mennesker som har pensjonsrettigheter og liknende som vi må ivareta, sier Bakke-Jensen.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpXJd/Norge-vil-ikke-ha-britene-i-EOS---men-kan-gjore-lite-for-a-stoppe-dem - De forhandlingene som nå føres skal først avklare tre ting ; borgernes rettigheter, det finansielle bidraget britene eventuelt må betale og hva som skal skje med grensen mellom Irland og Nord-Irland.
DA170824 Rubing mener det er en viktig balanse mellom borgernes krav på trygghet og byen som et åpent, demokratisk rom.
VG170724 Det hadde svekket borgernes rettigheter dersom det hadde blitt vedtatt, sier hun.
AA170724 Det er et ansvar vi må ta på største alvor, for politikkens viktigste oppgave er alltid å ivareta borgernes trygghet. | 12 sommerdager i Trondheim - 33 i Oslo ¶
VG170723 Uten uavhengige domstoler, og dommere utnevnt uavhengig av politiske myndigheter, svekkes borgernes rettssikkerhet.
VG170723 Korrupsjon svekker borgernes rettssikkerhet, næringslivets konkurransekraft og offentlig sektors omdømme og styrke.
DA170721 Det truer igjen borgernes rettssikkerhet.
DB170719 Fra EUs side har det vært et krav fra første stund at forhandlingene om Storbritannias generelle, fremtidige partnerskap med EU ikke kan starte før man har klart å enes om borgernes rettigheter, Storbritannias økonomiske forpliktelser til EU og spørsmålet om grensen til Irland.
NL170708 Det er et ansvar vi må ta på største alvor, for politikkens viktigste oppgave er alltid å ivareta borgernes trygghet. | - Da jeg så at hun sprang i mål, jublet jeg hemningsløst.
DB170706 Når staten garanterer for borgernes livsopphold bidrar det også til et høyt tillitsnivå mellom innbyggerne og myndighetene.
VG170704 Det er et ansvar vi må ta på største alvor, for politikkens viktigste oppgave er alltid å ivareta borgernes trygghet.
AA170703 Samtidig er borgernes tillit til at norske domstoler fatter gode og riktige avgjørelser rekordhøy.
VG170628 Nå har både EU-siden og Storbritannia skissert hvordan de vil at borgernes rettigheter skal se ut.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-vil-ha-felles-e-ID-i-Norden-624206b.html Det som kreves, er at borgernes identitet kan knyttes til offentlige grunndata som hvert enkelt land sitter på i for eksempel folkeregisteret.
DN170625 Hans program fokuserer på " borgernes økonomi og fremtid, skattekutt, arbeidspraksis for unge mennesker og subsidier til bøndene ", forklarer han til nyhetsbyrået AFP.
AA170625 Hans program fokuserer på " borgernes økonomi og fremtid ", skattekutt, arbeidspraksis for unge mennesker og subsidier til bøndene.
AA170625 Hans program fokuserer på " borgernes økonomi og fremtid ", skattekutt, arbeidspraksis for unge mennesker og subsidier til bøndene.
DN170620 - Å sikre borgernes trygghet er statens kjerneoppgave, sier Solberg.
DA170613 Fylkesmannen er så presset på ressurser at det kan gå ut over borgernes rettssikkerhet, advarer Helsetilsynet.
DN170604 På samme måte må vi finne nye måter å sørge for borgernes sikkerhet.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Spesialtrente-antiterrorstyrker-skal-ikke-vare-mer-enn-atte-minutter-unna-i-London-622512b.html På samme måte må vi finne nye måter å sørge for borgernes sikkerhet.
AP170604 På samme måte må vi finne nye måter å sørge for borgernes sikkerhet.
DA170531 - Barnevernet benytter seg av det offentliges rett til ensidig å gripe inn i borgernes liv.
NL170526 Hvis det er ett samfunnsområde som regjering og statsråder absolutt ikke bør skjønnmale, så er det vernet vi som samfunn må ha for å trygge borgernes sikkerhet.
BT170526 Staten skal sørge for borgernes trygghet, men til hvilket formål ?
VG170522 Dette er et demokratisk problem, det rammer borgernes individuelle rettigheter til blant annet fritt å kunne uttrykke sine meninger.
BT170522 I verste fall oppfyller du alle borgernes verste fordommer, på ren trass.
AP170516 I Moss ble det reist en obelisk som skulle representere borgernes kjærlighet til fedrelandet, og på Ringerike ble det reist en ti meter høy pyramide.
DB170514 Organisasjonen jobber for å fremme og forsvare borgernes rettigheter i USA.
AP170509 Wikimedia inviterer alle til å kontakte den tyrkiske regjeringen og be dem respektere borgernes rettigheter og #UnblockWikipedia.
DA170429 Feiringen startet med borgernes 17.-maitog med faner for forsvaret.
DB170428 Den digitale utviklingen utfordrer personvernet fra alle kanter, men opphever ikke borgernes rettigheter.
VG170422 Det finnes ingen viktigere oppgave for landets president enn å ivareta borgernes sikkerhet.
DB170421 Han sier borgernes sikkerhet må være øverst på agendaen.
AP170421 Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier, å feire livet og si nei til terror.
AA170421 Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier, å feire livet og si nei til terror.
VG170420 Det er innvandringsmotstand og borgernes sikkerhet.
VG170418 Den svake mediedekningen viser at borgernes tillit til mediene og myndighetene er tynnslitt eller ikke-eksisterende : Dersom offeret var en hvit person, ville alle styrker vært satt inn, og myndighetene ønsker ikke å ta gjerningsmannen, siden han dreper svarte mennesker.
SA170417 Talspersoner i Trump-administrasjonen har tidligere mandag oppfordret Tyrkia til å følge sin egen grunnlov og internasjonale avtaler, og å beskytte borgernes grunnleggende rettigheter.
AA170417 Talspersoner i Trump-administrasjonen har tidligere mandag oppfordret Tyrkia til å følge sin egen grunnlov og internasjonale avtaler, og å beskytte borgernes grunnleggende rettigheter.
DB170405 Det vil kunne undergrave statsborgerrettslig trygghet, som ellers ville fremmet borgernes lojalitet til staten.
DB170405 Det vil kunne undergrave statsborgerrettslig trygghet, som ellers ville fremmet borgernes lojalitet til staten.
AA170330 - Først må vi begynne diskusjonene om måten utmeldingen skal skje på, spesielt når det gjelder borgernes rettigheter og forpliktelsene som er knyttet til de løftene Storbritannia har gitt, sier Hollande.
DB170329 * Borgernes interesser bør settes først : En avtale som sikrer rettighetene til britiske borgere i EU og EU-borgere i Storbritannia bør ha prioritet.
DN170324 « Den viktigste oppgaven for en regjering er å sørge for borgernes sikkerhet.
DB170320 I demokratier springer myndighetenes legitimitet ut av borgernes tillit og delegerte makt.
DN170316https://www.dn.no/nyheter/2017/03/16/2048/Politikk/den-viktigste-oppgaven-for-en-regjering-er-a-sorge-for-borgernes-sikkerhet-det-er-nettopp-her-rapporten-viser-at-regjeringen-har-sviktet Foto : Adrian Nielsen ¶ | « Den viktigste oppgaven for en regjering er å sørge for borgernes sikkerhet.
DN170316 Jarlsberg-utflagging kan danke ut 500 melkegårder ¶ | « Den viktigste oppgaven for en regjering er å sørge for borgernes sikkerhet.
DN170316 Den viktigste oppgaven for en regjering er å sørge for borgernes sikkerhet.
VG170313 Med god grunn er Europa bekymret over demokratiet og borgernes rettigheter i Tyrkia.
DA170313 Handelsloven av 1842 oppheva borgernes handelsprivilegier.
AP170304 De spørsmålene som EU prioriterer å få på plass, er alt som gjelder borgernes rettigheter.
AP170303https://www.aftenposten.no/verden/Her-er-listen-over-hvordan-nordmenn-pavirkes-av-Brexit-616278b.html De spørsmålene som EU prioriterer å få på plass, er alt som gjelder borgernes rettigheter.
AP170303 De spørsmålene som EU prioriterer å få på plass, er alt som gjelder borgernes rettigheter.
DB170224 Ingen av oss ønsker å erstatte borgernes moral med lovens lange arm.
SA170215 « Vil vi at egne sikkerhetsmyndigheter skal masseinnsamle data om borgernes kommunikasjon fullstendig løsrevet fra mistanke og individuelle sikkerhetsbekymringer - for å skaffe en database å søke i på jakt etter trusler ?
SA170215 Jeg er bekymret for spørsmålet om oppbevaring og lagringstid av personlig informasjon vil være spørsmålet som får mest fokus og ikke spørsmålet om vilkårlig overvåking av borgernes kommunikasjon.
DB170214 Mens riksadvokat Tor-Aksel Busch mener trusler mot borgernes liv, helse og frihet som fanges opp av DGF må kunne deles med andre myndigheter, er advokatene like tydelige på at slik informasjon aldri skal brukes som bevis.
DB170214 Alle har gjort borgernes private rom litt mindre, og statens overvåkings- og kontrollmuligheter større.
DB170212 « Vil vi at egne sikkerhetsmyndigheter skal masseinnsamle data om borgernes kommunikasjon fullstendig løsrevet fra mistanke og individuelle sikkerhetsbekymringer - for å skaffe en database å søke i på jakt etter trusler ?
DB170212 Han vil at informasjon om trusler mot borgernes liv, helse og frihet skal kunne deles med andre myndigheter : ¶
BT170206 Hvis Jeff Sessions bekreftes som justisminister - en mann som Bannon har beskrevet som en lederfigur innen sin nasjonalistiske og populistiske bevegelse - hvor sterkt vil borgernes vern da være svekket mot en autoritær president ?
AP170206https://www.aftenposten.no/norge/Myndighetene-vil-ha-muligheten-til-a-overvake-all-datatrafikk-inn-og-ut-av-Norge-Dette-er-arsakene-til-at-det-vil-bli-brak-614546b.html Samtidig mener de mulighetene for maktmisbruk og dermed svekkelse av publikums tillit vil rokke ved sentrale rettsstatlige prinsipper og de mener grenseforsvaret vil ha en « chilling effect » på ytringsfrihet og borgernes informasjonstilgang.
AP170206 Samtidig mener de mulighetene for maktmisbruk og dermed svekkelse av publikums tillit vil rokke ved sentrale rettsstatlige prinsipper og de mener grenseforsvaret vil ha en « chilling effect » på ytringsfrihet og borgernes informasjonstilgang.
BT170128 Pressen står i veien for Trumps ønske om å etablere et alternativt univers der borgernes orienteringsevne er så svekket at de ikke kan skjelne mellom sant og usant.
AP170122 Vilkårlig masseinnsamling av borgernes elektroniske kommunikasjon er, ifølge Europas øverste domstoler, i seg selv i strid med vårt grunnleggende kommunikasjonsvern, skriver innleggsforfatteren.
BT170117 Å overvåke borgernes digitale trafikk er inngripende og krenkende, og konsekvensene for personvernet uheldige.
BT170117 Jurister mener det åpenbart bryter med borgernes fundamentale rettigheter.