DA171212 Niels Wiig anket dommen umiddelbart, og i dag begynner rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett.
VG171211 Amnesty om sexkjøp-loven : Virker mot sin hensikt ¶ Borgarting lagmannsrett bestemte da at mennene måtte betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene, ettersom de i en periode etter ranet ikke kunne utøve sin virksomhet.
DB171211 ( Dagbladet ) : Kongsberg-mannen Roger Jensen ( 74 ) er i Borgarting lagmannsrett frikjent for å ha solgt militært materiell til regimet i Eritrea.
DB171211 Borgarting lagmannsrett - tre fagdommere og fire lekdommere - finner på sin side at Jensen ikke har begått noe lovbrudd.
VG171209 Dommen er ikke rettskraftig, men Borgarting lagmannsrett vurderer å nekte kartselskapets anke fremmet.
AP171209 Med et slikt kraftig grep ble seks uker gamle « Jakob » påført 19 ribbensbrudd av sine egne foreldre, mener Borgarting lagmannsrett.
AP171209 Etter anke til Borgarting lagmannsrett ble faren 27. november i år frifunnet for vold fordi retten ikke kunne utelukke at moren hadde gjort det.
DN171208 Advokatfirmaet sørget for at saken ble tatt til domstolene, og fikk til slutt dom i Borgarting lagmannsrett for at fylkesmannens vedtak var ugyldig.
DN171208 Advokatfirmaet sørget for at saken ble tatt til domstolene, og fikk til slutt dom i Borgarting lagmannsrett for at fylkesmannens vedtak var ugyldig.
AP171208 desember møter trikkeføreren på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett, som skal behandle ankesaken som en meddomsrettssak, det vil si uten jury.
AP171207 Stort sprik mellom aktoratets og forsvarernes påstander i ankesaken til terrordømte Ubaydullah Hussain : Aktoratet ber Borgarting lagmannsrett om å dømme ham til ti år i fengsel.
AP171207 Staff sier til Borgarting lagmannsrett at Hussain har styrket og bidratt til ISIL i langt større grad enn en enkelt fremmedkriger.
AP171207 Prosedyrene i Ubaydullah Hussains ankesak startet onsdag i Borgarting lagmannsrett.
AP171207 Nå er det opp til Borgarting lagmannsrett : Dom i saken vil foreligge en gang i begynnelsen av januar.
AP171207 FOTO : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Borgarting lagmannsrett har i fire uker behandlet Ubaydullah Hussains ankesak. startet onsdag i Borgarting lagmannsrett.
AP171207 startet onsdag i Borgarting lagmannsrett.
DB171206 Ti års fengsel for Ubaydullah Hussain var aktoratets påstand under prosedyren i ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.
AP171206 Prosedyrene i Ubaydullah Hussains ankesak startet onsdag i Borgarting lagmannsrett.
AP171206 Det var aktoratets påstand under prosedyren i ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.
DN171205 Ryan Wiik gikk på nok et nederlag mot selskapet han var med på å starte - WR Entertainment - i Borgarting lagmannsrett.
DN171205 I helgen ble det klart at Borgarting lagmannsrett avviser Wiiks anke.
AP171205 Nå er også Borgarting lagmannsrett i ferd med å avvikle ankesakene.
AP171205 I Borgarting lagmannsrett klarte han å overbevise rettens flertall om at han ikke var klar over at han hadde en falsk kjøreseddel.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DN171204 RiksTV anket til Borgarting lagmannsrett, som i en fersk dom opprettholdt Tingrettens avgjørelse.
DN171204 Rettighetshaverorganisasjonen Tono vant ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot tv-distributøren RiksTV.
DN171204 Borgarting lagmannsrett dømmer også RiksTV til å betale Tonos saksomkostninger på to millioner kroner.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DN171204 RiksTV anket til Borgarting lagmannsrett, som i en fersk dom opprettholdt Tingrettens avgjørelse.
DN171204 Rettighetshaverorganisasjonen Tono vant ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot tv-distributøren RiksTV.
DN171204 Borgarting lagmannsrett dømmer også RiksTV til å betale Tonos saksomkostninger på to millioner kroner.
DA171204 | TONO vant over RiksTV i lagmannsretten ¶ Borgarting lagmannsrett mener RiksTV må betale vederlag til komponister og tekstforfattere som har skrevet musikk som er brukt i TV-programmer.
DA171204 RiksTV tapte mot TONO i Borgarting lagmannsrett.
AP171203 Vi vil se på det som eventuelt kunne ha vært gjort annerledes eller bedre, sier statsadvokat Kari Kirkhorn, som var aktor under ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett.
AP171203 Med et slikt kraftig grep ble seks uker gamle « Jakob » påført 19 ribbensbrudd av sine egne foreldre, mener Borgarting lagmannsrett.
AP171203 Etter anke til Borgarting lagmannsrett ble faren 27. november i år frifunnet for vold fordi retten ikke kunne utelukke at moren hadde gjort det.
AP171203 Vi vil se på det som eventuelt kunne ha vært gjort annerledes eller bedre, sier statsadvokat Kari Kirkhorn, som var aktor under ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett.
AP171203 Med et slikt kraftig grep ble seks uker gamle « Jakob » påført 19 ribbensbrudd av sine egne foreldre, mener Borgarting lagmannsrett.
AP171203 Etter anke til Borgarting lagmannsrett ble faren 27. november i år frifunnet for vold fordi retten ikke kunne utelukke at moren hadde gjort det.
DN171202 Onsdag vant han og selskapet en enstemmig seier mot Skatteetaten i Borgarting lagmannsrett i en syvårig moms-strid på spåtjenester.
DB171202 Dommene det vises til er fra Agder, Borgarting , Eidsivating, og Gulati...
VG171201 GIKK PÅ NYTT TAP : Ryan Wiik tapte aksjefrys-saken i Borgarting lagmannsrett.
VG171201 Dermed opprettholder Borgarting lagmannsrett kjennelsen fra Oslo byfogdembete som ikke støttet Wiik i hans påstand om at WR Entertainment urettmessig har frosset rundt 18 millioner av hans aksjer i selskapet.
VG171201 Aksjonæropprørerne er også fornøyd over kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fredag.
AP171201 Borgarting lagmannsrett fastslo tirsdag at det er utvilsomt at foreldrene påførte « Jakob » livstruende skader.
AP171201 Det tok ytterligere 13 måneder fra tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DB171130 I et drøyt år nå har Deutsche Bank prøvd å sikre seg Confirmit-aksjene til dekning for sine krav, men tapte nylig i Borgarting lagmannsrett.
AA171130 Staten anket saken til Borgarting lagmannsrett.
AP171129 Samtidig er det på det rene at Borgarting lagmannsrett har lagt avgjørende vekt på de samme vitneforklaringene.
VG171128 Ifølge tiltalen lagt frem for Borgarting lagmannsrett ble mishandlingen utført ved at faren klemte hardt rundt guttens brystkasse to ganger fra mai til juni i 2014.
DN171128 Tirsdag begynte ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
SA171127 Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett.
AA171127 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett skjer etter at Oslo tingrett i mai ikke fant noen formildende omstendightere knyttet til de to voldtektene om bord i danskebåten mellom Oslo og Frederikshavn 9. april i fjor.
AA171127 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett skal vare til fredag, melder NRK. ( ©NTB ) ¶
BT171124 Han er overbevist om at onkelen er uskyldig og svært takknemlig for støtten fra advokat Cato Schiøtz og tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie.
VG171123 | Ankesaken opp for retten til høsten - jury avgjør Jensens skjebne ¶ Borgarting lagmannsretts behandling av sakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter 28. august neste år.
DB171123 Saken i Borgarting vil gå for en jury.
DB171123 Jensen som nektet straffskyld anket dommen, og saken er nå berammet for forhandlinger i Borgarting lagmannsrett.
DB171123 august starter rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett.
DB171123 Borgarting har satt av 20 uker - 80 rettsdager til forhandlingene.
AP171123 | Ankesaken mot Eirik Jensen skal avgjøres av en jury ¶ Borgarting har berammet ankesaken til 28. august neste år.
AP171123 FOTO : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Borgarting lagmannsrett antar at saken vil gå over 80 rettsdager i 20 uker.
SA171121 | Dømt for to drap - får ikke prøveløslatelse ¶ Borgarting lagmannsrett har sagt nei til at en mann som er dømt for to drap, et i Oslo i 2007 og et annet i Rogaland i 1998, blir prøveløslatt.
DB171121 flere TV-opptredener, ble i 2013 dømt for voldtekt av to kvinner i Borgarting lagmannsrett.
AP171120 Men nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at politiet ikke har evnet å bevise at pengene paret har brukt på shopping, stammer fra kriminell virksomhet.
AP171119 En 46 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til seks år og ni måneders fengsel for oppbevaring av narkotika og cannabisdyrking.
AP171119 Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett av begge parter.
VG171117 Valen anket dommen, og i Borgarting lagmannsrett fikk han en mildere straff, selv om han er dømt for de samme forholdene.
VG171117 Komikeren ble i Borgarting lagmannsretten dømt for å ha fremsatt trusler mot polititjenestemenn på Facebook.
SA171117 Fredag ble ankesaken i trusselsaken mot ham avgjort i Borgarting lagmannsrett.
DB171117 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har dømt komikeren Kristian Valen til betinget fengsel i 21 dager og ilagt ham saksomkostninger på 10 000 kroner.
DA171117 Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.
DA171117 Han var aktor i straffesaken i Borgarting lagmannsrett i Drammen, der en 45-årig helsefagarbeider var tiltalt for overgrep mot datteren ( 10 ).
AP171117 Fredag ble ankesaken i trusselsaken mot ham avgjort i Borgarting lagmannsrett.
AP171117 Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.
AP171117 Borgarting lagmannsrett mener det er viktig å slå ned på trusler mot offentlige tjenestemenn, og mener det er skjerpende at truslene ble framsatt på internett.
AA171117 Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.
VG171116 Borgarting lagmannsrett bestemte da at mennene måtte betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene, ettersom de i en periode etter ranet ikke kunne utøve sin virksomhet.
AP171113 Tre år og fire måneder etter at helsesøster Solveig Ude reagerte på blåmerker på brystet til seks uker gamle « Jakob », skal Borgarting lagmannsrett nå avgjøre om de to foreldrene skal straffes.
AP171113 Nå kjemper guttens foreldre for å bli frifunnet i Borgarting lagmannsrett.
AP171113 De to foreldrene som ble dømt etter at det ble fastslått 19 ribbensbrudd på seks uker gamle « Jakob » forsøker nå å bli frifunnet i Borgarting lagmannsrett.
AA171113 De to ankesakene er besluttet forent til felles behandling, opplyser Borgarting lagmannsrett.
VG171110 LAGMANNSRETTET : Aktor Hacer Aydar ( tv ) og Valens forsvarer John Christian Elden ( th ) under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett.
VG171110 Fredag ble anken hans behandlet i Borgarting lagmannsrett.
DB171110 DOMMER : Dommer Elizabeth Baumann i Borgarting lagmannsrett.
DB171110 ( Dagbladet ) : Komiker og artist Kristian Valen står tiltalt i i dag tiltalt i Borgarting lagmannsrett, hvor han nekter straffskyld.
DB171110 ¶ RETTSSAK : Rettssaken mot komiker Kristian Valen i Borgarting lagmannsrett fredag.
DB171110 Valen anket saken og nå starter rettssaken i Borgarting lagmannsrett.
DA171110 Aldri i min villeste fantasi kunne jeg tro at dette kunne bli oppfattet som en trussel, sa Valen i Borgarting lagmannsrett fredag.
SA171109 Valen anket dommen tingretten til Borgarting lagmannsrett.
DB171109 Valen anket saken og i morgen starter rettssaken i Borgarting lagmannsrett.
DB171109 I RETTEN : Rettssaken mot Kristian Valen starter i Borgarting lagmansrett fredag 10. november.
VG171106 | Ubaydullah Hussain nekter fortsatt for IS-medlemskap og rekruttering ¶ BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Da ankesaken mot ham startet mandag, erklærte Ubaydullah Hussain ( 32 ) seg ikke skyldig i hverken IS-deltagelse eller rekruttering til gruppen.
VG171106 I Borgarting lagmannsrett mandag møtte Hussain med et skjegg trimmet langt strammere enn på dette bildet.
VG171106 Det er satt av fem uker til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
VG171106 Den tidligere profilerte talsmannen for Profetens Ummah møtte med kort og velpleid skjegg da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen.
DB171106 . Den tidligere talsmannen for Profetens Ummah møtte med kort og velpleid skjegg og i vestlige klær da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen.
DA171106 32-åringen møtte med kort og velpleid skjegg og i vestlige klær da rettssaken startet i Borgarting lagmannsrett.
DA171106 ) og Ubaydullah Hussains forsvarer John Christian Elden i Borgarting lagmannsrett, hvor ankesaken mot den tidligere Profetens Ummah-talsmannen startet mandag.
AA171106 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
VG171105 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
DA171105 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
DA171105 Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP171105 Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP171105 Ble tiltalt for oppfordring til terror etter å ha hyllet terrorhandlinger på Facebook, men ble frikjent for dette i tingretten og senere i Borgarting lagmannsrett.
AP171105 Ankesaken mot Hussain starter i Borgarting lagmannsrett mandag 6. november.
SA171104 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
DN171102 Aktuell : Funnet skyldig for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett, Høyesterett har nå forkastet anken.
DB171102 Men i januar i fjor, dagen før ankesaken skulle opp i Borgarting lagmannsrett, henla de den.
DN171101 Ved spørsmålet om varetektsfengsling av Lunder i forbindelse med arrestasjonen i 2015, fastslo dommerne både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett at Jo Lunder som toppsjef i Vimpelcom personlig ga klarsignal til utbetalinger som mest sannsynlig var en utilbørlig fordel ved kjøp av mobillisenser i Usbekistan høsten 2011.
VG171029 Melander i Borgarting lagmannsrett tjente over en halv million kroner på ett enkelt oppdrag.
DB171026 Mannen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 17 og et halvt års fengsel for drapet.
VG171024 Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett.
DB171023 Aktor ba om tre års fengsel for mannen, men Borgarting lagmannsrett fastsatte straffen til 419 timers samfunnsstraff i stedet for fengsel på grunn av den lange saksbehandlingstiden, skriver Budstikka.
AP171023 I 2016 ble for eksempel en far dømt til 6000 kroner i bot eller fengsel i ti dager for det Borgarting lagmannsrett beskrev som to-tre lette klaps på rumpe og lår.
AP171023 Nå har Borgarting lagmannsrett innskjerpet den plikt lastebilsjåfører har til å sjekke nettopp blindsonen foran og rundt lastebilen.
AP171023 Etter anke til Borgarting lagmannsrett er sjåføren nå dømt til 18 dagers fengsel for uaktsom legemsbeskadigelse.
AP171023 Borgarting lagmannsrett har etter en sykkelulykke innskjerpet den plikten sjåfører har til å sjekke blindsonen rundt bilen.
AP171023 Aktor ba om tre års fengsel for mannen, men Borgarting lagmannsrett fastsatte straffen til 419 timers samfunnsstraff i stedet for fengsel på grunn av den lange saksbehandlingstiden, skriver Budstikka.
VG171018 I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at forsettlig heleri er straffbart i Dubai.
VG171018 Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett.
VG171018 Borgarting lagmannsrett slo i mai i år fast at Sonia Rashid begikk et uaktsomt heleri da hun tok ut 52,8 millioner kroner fra Nordea-bedrageriet i Dubai.
AP171017 * Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo i fjor at Krekar og 43-åringen kunne utleveres til Italia, og Høyesterett forkastet anken over avgjørelsen. 30. november i fjor ble det imidlertid kjent at Italia hadde trukket tilbake begjæringen om utlevering. 39-åringen er norsk statsborger og kan ikke utleveres.
DA171012 - En av de tiltalte har sendt en SMS med trusler mot en av agentene, ifølge en kjennelse i Borgarting lagmannsrett.
AP171012 Men etter at pressen anket kjennelsen, avsa Borgarting en ny kjennelse der pressen fikk medhold.
AP171012 Men etter at pressen anket kjennelsen, avsa Borgarting en ny kjennelse der pressen fikk medhold.
AP171011 Odd Nerdrum er blitt benådet fra å sone en straff på 20 måneder for grovt skattesvik i årene 1999-2001, idømt i Borgarting lagmannsrett 16. juni 2016.
VG171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
DB171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
AA171010 Hussain har hele tiden nektet straffskyld og anket saken til Borgarting lagmannsrett etter at han ble domfelt i Oslo tingrett i april i år.
AA171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
DN171009 Odd Nerdrum ble i juni 2012 dømt til fengsel i to år og ti måneder i Borgarting lagmannsrett for å ha solgt kunst for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen.
DN171009 Odd Nerdrum ble i Borgarting lagmannsrett i juni 2014 dømt til ett års ubetinget og åtte måneders betinget fengsel.
DN171009 I domspremissene fra Borgarting lagmannsrett fra 2014 het det blant annet : ¶
DN171009 Høyesterett sendte ankesaken tilbake til Borgarting lagmannsrett, som i runde to ga Nerdrum medhold i at han hadde skattet av noen av beløpene, men på langt nær av alt.
DB171009 Kunstneren Odd Nerdrum ( 73 ) ble i juni 2014 dømt i Borgarting Lagmannsrett, til ett år og åtte måneders fengsel.
DB171009 Tidligere i dag ble det kjent at kunstmaler Odd Nerdrum ( 73 ), som i 2014 ble dømt i Borgarting lagmannsrett, til ett år og åtte måneders fengsel for skattesvik, er benådet.
DB171009 Odd Nerdrum ( 73 ) ble i juni 2014 dømt i Borgarting Lagmannsrett, til ett år og åtte måneders fengsel.
AA171006 Oslo tingrett fattet raskt vedtak om at hele saken skulle gå bak lukkede dører, men Norsk Redaktørforening anket på vegne av pressen, og fredag ettermiddag kom Borgarting lagmannsretts konklusjon om å oppheve tingrettens kjennelse.
AA171005 Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Becker hadde vitneplikt.
AA171004 Nå har Borgarting lagmannsrett fastslått at han skal avlives.
AA171004 Ved landets største lagmannsrett - Borgarting - er det så ille at parter i tvister må vente 14 måneder på å få sakene sine opp.
DN171003 Saken er anket til Borgarting lagmannsrett som ikke har ferdigbehandlet anken ennå.
DB171002 I første runde, i Oslo byfogdembete, fikk banken medhold, men led altså tap i Borgarting lagmannsrett.
DB171002 Etter at Alexander Viks far Erik Martin Vik ( 90 ) vant i en ankesak for Borgarting lagmannsrett for to uker siden, har motparten Deutsche Bank nå bestemt seg for å anke saken videre til Høyesterett.
VG171001 Ankesaken vil komme opp i Borgarting lagmannsrett.
DB171001 - Saken kommer opp på nytt i Borgarting lagmannsrett.
AP171001 Både PST, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har sett svært alvorlig på saken. 17-åringen har derfor sittet i varetekt helt siden pågripelsen og frem til rettssaken, selv om langvarig varetekt som hovedregel ikke skal benyttes mot mindreårige.
AP170929 Dommen i Borgarting lagmannsrett er et halvt år mildere enn dommen fra Asker og Bærum tingrett i mars, der straffen ble på fem års fengsel.
AA170929 Dommen i Borgarting lagmannsrett er et halvt år mildere enn dommen fra Asker og Bærum tingrett i mars, der straffen ble på fem års fengsel.
VG170926 Saken til Gjermund Cappelen og Eirik Jensen kommer trolig først opp for Borgarting lagmannsrett i 2019, siden advokatene er opptatt med andre saker i lang tid fremover.
DB170926 Advokat John Christian Elden, som er advokaten til mannen som nå sitter fengslet etter rettskraftig dom i Borgarting lagmannsrett mener PwC-rapporten er knusende for politiet.
DB170926 Bergh tapte saken i Oslo tingrett, men anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett.
DB170926 ) sammen med sin advokat Hugo Rolf Hansen under ankesaken i Borgarting lagmannsrett i august.
AP170926 Ankesaken mot de to kan tidligst komme opp i Borgarting lagmannsrett i 2019, fordi de involverte advokatene er opptatt med andre saker frem til da.
AP170926 Saken hun tok opp dreier seg om en mann som for tiden soner en dom på syv måneder etter en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett.
AA170926 Jensen vil bruke fristen på to uker før han eventuelt leverer en anke til Borgarting lagmannsrett.
AA170926 Tirsdag falt det dom i Borgarting lagmannsrett, og politimannen tapte saken der også.
AA170923 Det er satt av tre dager til rettssaken i Borgarting lagmannsrett. ( ©NTB ) ¶
DB170922 Borgarting lagmannsrett har avvist opphevelsesbegjæringen, fordi de to ikke varslet med en gang da de ble klar over forholdet.
DB170920 Elden ser fram til at en jury i Borgarting lagmannsrett skal vurdere anklagene mot Eirik Jensen ¶
DB170920 Dersom Jensen anker, og anken blir tatt til følge, vil neste runde finne sted i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
DB170919 Mannen i begynnelsen av 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i juni i år dømt til åtte års fengsel for vold som påførte babyen omfattende skade.
DB170919 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til motsatt resultat.
DB170919 Milliardæren Alexander Viks ( 62 ) far Erik Martin Vik ( 90 ) har nå vunnet i en ankesak for Borgarting lagmannsrett.
DB170919 Kjennelsen pålegger også banken å betale Viks sakskostnader på til sammen drøyt 3,4 millioner kroner i Oslo byfogdembete og i Borgarting lagmannsrett.
AA170919 Mannen i begynnelsen av 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i juni i år dømt til åtte års fengsel for vold som påførte babyen omfattende skade.
DB170918 Vi vil derfor ganske sikkert få en ny runde i Borgarting lagmannsrett.
VG170917 Da medlemmene av hasjligaen til Cappelen ble dømt i Borgarting lagmannsrett, påpekte retten at Cappelen forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet.
AP170917 Uansett utfall i Oslo tingrett mandag, kommer saken til å bli anket videre til Borgarting lagmannsrett fra en av partene.
DN170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
DB170915 - På det nåværende tidspunkt er det umulig å si når en eventuell ankeforhandling vil kunne gjennomføres, sier direktør i Borgarting lagmannsrett, Mari Fjærtoft Trondsen til Dagbladet.
AA170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
DB170913 I februar i år senket Borgarting lagmannsrett straffen.
DB170913 De tapte i Follo tingrett, men Borgarting lagmannsrett sendte saken tilbake til tingretten pga. mangelfull behandling, og den kommer snart opp på nytt. - 500 000 nordmenn strømmer og laster ned filmer ulovlig ¶
VG170911 Shipshani og Shala, som opprinnelig ble dømt til 14 måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012, har nå fått en straff på 10 måneder.
VG170911 februar at de Shipshani, Shala og Korunovski ble dømt i Borgarting lagmannsrett, og i tillegg til straffeutmålingen, som nå er redusert av Høyesterett, fikk begge spillerne inndratt 100.000 kroner mens Korunovski fikk inndratt 340.000 kroner.
VG170911 februar 2017, kom dommen fra Borgarting lagmannsrett.
SA170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett.
DB170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett.
AP170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett.
AA170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett.
VG170908 I mars i år ble Ahmed frikjent i Borgarting lagmannsrett for å ha inngått avtale med IS om å begå terror.
VG170908 Forsvareren tror terrortiltalen mot 38-åringen er svekket etter at den ble tatt ut i vinter, hovedsakelig på grunn av frikjennelsen i Borgarting lagmannsrett, som ble avsagt kort tid etter at tiltalespørsmålet var avgjort mot hans klient.
AP170907 En 27 år gammel mann må i dag møte i Borgarting lagmannsrett etter å ha anket en drapsdom på 13 års fengsel.
AP170907 Borgarting lagmannsrett har satt av seks dager til saken.
VG170906 Det er ikke kjent når anken vil komme opp for Borgarting lagmannsrett.
VG170906 Avgjørelsen vil derfor bli anket til Borgarting lagmannsrett.
VG170906 Anken vil bli ført i Borgarting lagmannsrett.
DN170906 Nå bekrefter Wiiks advokat, Ole Tokvam, at Ryan Wiik anker kjennelsen til Borgarting lagmannsrett.
DB170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.
AA170906 Straffeutmålingen fra Borgarting lagmannsrett kom for to uker siden.
AA170906 Borgarting lagmannsrett konkluderte, i likhet med Sør-Østerdal tingrett, med at saken er så alvorlig at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er nok for å verne samfunnet mot Hamar-mannen. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.
DB170904 Nå må vitnene og de som er plukket ut til å avtjene jurytjeneste møte i Borgarting lagmannsrett den siste uken i juni neste år.
DB170904 Lagmann Mette Jenssen i Borgarting lagmannsrett skulle ledet rettssaken.
DB170904 ( Dagbladet ) : I dag skulle straffesaken mot to menn - 31 og 42 år gamle - startet i Borgarting lagmannsrett.
DA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AP170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
VG170831 Borgarting lagmannsrett bemerket i domspremissene at den ikke kjente til noen tidligere overgrepssak av samme omfang og alvor som Kopseng-saken.
DB170831 I mars avslørte Dagbladet at juryen som fant Kopseng skyldig i Borgarting lagmannsrett, planla et « Juliobord » før jul, med spesialbrygget øl.
DB170831 flere TV-opptredener, ble i 2013 dømt for voldtekt av to kvinner i Borgarting lagmannsrett.
DB170831 Bakgrunnen for påstanden er at myndighetene unnlot å anke en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett.
AP170831 Borgarting lagmannsrett bemerket i domspremissene at den ikke kjente til noen tidligere overgrepssak av samme omfang og alvor som Kopseng-saken.
AA170831 En svenske er i Borgarting lagmannsrett i Oslo funnet skyldig i overgrep mot en jente under 16 år i Thailand.
AA170831 Da Borgarting lagmannsrett behandlet anken torsdag, ble han imidlertid frikjent for deler av tiltalen.
AA170831 Borgarting lagmannsrett bemerket i domspremissene at den ikke kjente til noen tidligere overgrepssak av samme omfang og alvor som Kopseng-saken.
DB170827 ¶ TRANDUM : Borgarting lagmannsrett har dømt staten for ulovlig fengsling og umenneskelig behandling av barn.
DB170827 Nylig ble det klart Justisdepartementet ikke anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, der staten ble dømt for ulovlig fengsling og umenneskelig behandling av fire afghanske barn i alderen syv til fjorten år.
DB170827 Med Borgarting lagmannsretts enstemmige og klare dom, er det svært vanskelig å se for seg at det skal være mulig - til tross for Justisdepartementets og Matheson Mestads lesning av dommen.
VG170823 Her er han avbildet foran Borgarting lagmannsrett før han ble fengslet i juni i fjor.
VG170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesene
VG170822 I RETTEN : Tidligere politimann Stein-Robin Kleven Bergh sammen med sin advokat Hugo Rolf Hansenunder ankesaken i Borgarting Lagmannsrett i dag.
VG170822 Da saken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag, argumenterte han ved å vise til at også andre politifolk har ytret seg offentlig om omstridte spørsmål, uten at de har mistet jobben.
DB170822 Mannen har hele tiden nektet for at det var han som tente på huset, og har opprettholdt den forklaringen også i Borgarting lagmannsrett.
DB170822 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i ankesaken om « sorenskriverbrannen », der en mann i 40-åra var tiltalt for blant annet overlagt drapsforsøk og mordbrann. 40-åring dømt for å tent på huset til sorenskriver ¶
AP170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesene
AA170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesene
AA170822 Da saken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag, argumenterte han ved å vise til at også andre politifolk har ytret seg offentlig om omstridte spørsmål, uten at de har mistet jobben.
VG170821 I våres ble saken behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett.
VG170821 DØMT : Familiefaren i 40-årene ble i mai dømt til åtte års fengsel her i Borgarting lagmannsrett.
DN170817 ¶ At justisdepartementet nå sier at staten vil fortsette å fengsle barn til tross for at Borgarting lagmannsrett i en dom slår fast at det forelå brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ), gir grunn til bekymring, skriver artikkelforfatteren.
AA170815 Borgarting lagmannsrett har dømt staten til å betale erstatning for å ha fengslet to foreldre og deres fire barn i alderen 7 - 14 år i 20 dager på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014.
AA170814 Borgarting lagmannsrett opplyser til NTB at anken var til behandling mandag, og en kjennelse vil foreligge i løpet av noen dager. ( ©NTB ) ¶
VG170810 Politiet har anket avgjørelsen og fått innvilget oppsettende virkning, noe som betyr at 18-åringen blir sittende i varetekt inntil Borgarting lagmannsrett har behandlet anken.
VG170810 ANKER : Politiadvokat Sturla Henriksbø ber Borgarting lagmannsrett om medhold i sin begjæring om videre varetekt for den siktede 18-åringen.
AP170810 Bjørni tapte saken i Oslo tingrett, men anket og vant i Borgarting lagmannsrett.
DN170809 Hove i Brækhus førte saken for Bjørni i Borgarting lagmannsrett.
AA170809 | Bane Nor vant erstatningssak etter Hallingskeid-brannen ¶ Borgarting lagmannsrett slår fast at Bane Nor ikke er erstatningspliktige etter brannen på Hallingskeid i 2011.
DB170807 Denne dommen anket han, og da Borgarting lagmannsrett behandlet anken, ble straffen hevet til åtte års fengsel.
AA170807 Denne dommen anket han, og da Borgarting lagmannsrett behandlet anken, ble straffen hevet til åtte års fengsel. ( ©NTB ) ¶ | 10 prosent av norske barn ser dårlig ¶ 10 prosent av norske barn mellom 7 og 15 år har behov for briller, kontaktlinser eller synstrening, viser en undersøkelse utført av Høgskolen i Sørøst Norge.
DA170804 Basert på en dom fra Borgarting kom retten til at det ikke hadde noen betydning at det var snakk om fiktive overgrep - og at skriftlige framstillinger er straffbare på samme måte som tilsvarende bilder er det.
DA170804 Basert på en dom fra Borgarting kom retten til at det ikke hadde noen betydning at det var snakk om fiktive overgrep - og at skriftlige framstillinger er straffbare på samme måte som tilsvarende bilder er det.
DA170730 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
VG170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
DB170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
DA170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke.
AP170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke.
AA170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
AA170726 Ifølge avisen går det fram av en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett 6. juli, der de avviste en anke på en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett i juni, at politiet har styrket mistanke om at siktede ville utføre terrorhandlinger.
AA170726 Ifølge Borgarting lagmannsrett er det i tilfelle løslatelse snakk om « fare for nye lovbrudd som springer ut av hans religiøse overbevisning, altså terrorhandlinger ». 17-åringen sitter fengslet i en særskilt ungdomsenhet, der han har tilbud om fritidsaktiviteter og går på skole.
AA170726 Detaljer i siktelsen mot 17-åringen blir ytterligere utdypet i en kjennelse som ble avsagt av Borgarting 6. juli.
VG170721 * 1 I desember 2012 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, ett ran, to legemsfornærmelser, ett forsøk på tyveri og oppbevaring av narkotika.
DN170720 I begynnelsen av juni ble det kjent at Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder.
AA170720 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett storbankens krav om at sakene må fremmes på individuell basis, men avgjørelsen ankes nå til Høyesterett, ifølge Dagens Næringsliv.
VG170716 Bakgrunnen for morens dramatiske valg om å ta med seg yngstedatteren til Spjelkavik kirke er en lengre rettsprosess der både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høysterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far, som er bosatt på den spanske øya Mallorca.
DB170716 Moren gikk i kirkeasyl i Spjelkavik kyrke i Ålesund etter at Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske middelhavsøya Mallorca.
AA170716 Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett har bestemt at jenta og hennes to brødre skal tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske øya Mallorca.
DB170712 I Borgarting lagmannsrett ble en av de 12 frikjent.
DB170712 Den kjente advokaten reagerte også på lagmann Vincent Galtungs rettsbelæring i Borgarting lagmannsrett.
DN170711 Vigeland mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DN170711 Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at de fire naboene har eksklusiv bruksrett til eiendommen.
DB170711 Vigeland mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DB170711 Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at de fire naboene har eksklusiv bruksrett til eiendommen.
DB170704 Her står Schiøtz sammen med tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie.
VG170703 Advokat Storrvik gjorde det klart da Høyesteretts avviste alle deler av anken hans av dommen fra Borgarting lagmannsrett, som konkluderte med at terroristens menneskerettigheter ikke var brutt.
DB170701 - Min klient mener dommen er feil, og vil anke saken inn for Borgarting lagmannsrett, sier advokat Marte Svarstad Brodtkorb, som forsvarte den 35 år gamle mannen.
DA170631 Borgarting lagmannsrett har imidlertid vurder saken annerledes.
DN170630 I ankeforhandlingene for Borgarting lagmannsrett stilte de fire saksøkerne, blant annet Abu Dhabis oljefond, med hele ti advokater.
DN170630 Administrerende direktør Birte Norheim i Njord Gas Infrastructure var på plass da Gassled-saken gikk for Borgarting lagmannsrett i februar.
DN170630 | Vant mot rør-giganter ¶ Borgarting lagmannsrett kunngjorde fredag at staten ved olje- og energidepartementet ikke er pliktig til å betale flere titalls milliarder kroner i erstatning til gassrørinvestorer.
DN170630 Tingrettens dom, der staten ble frifunnet, blir dermed stående ", heter det i domsslutningen fra Borgarting fredag.
DN170630 Etableringen av Gassled innebærer derfor ingen skranker for departementets adgang til å endre tariffene ", skriver Borgarting lagmannsrett i dommen, men legger til : ¶
DB170630 Faren er i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års fengsel.
DB170630 En streng reaksjon viser at samfunnet ønsker å verne om menneskeverdet, og at voldsbruken blir vurdert som svært kritikkverdig og alvorlig, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170630 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har dømt en 32 år gammel far til åtte år i fengsel for vold mot sin fire uker gamle datter og for ikke å ha sørget for at barnet kom til lege før det var gått ett og et halvt døgn.
AA170630 ( ©NTB ) ¶ | 17 års fengsel for drapet på Heer utenfor Drøbak ¶ Borgarting lagmannsrett har dømt en 37 år gammel mann til 17 års fengsel for drap på sin samboer utenfor Drøbak.
DB170629 I januar i år ble kvinnen dømt til 21 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett.
DB170629 | Stjel stilen til Josefine " Noora " Pettersen fra SKAM ¶ ¶ Borgarting lagmannsrett behandlet ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
DB170627 Ankesaken skal opp i Borgarting lagmannsrett i oktober.
AA170627 Utlendingsnemnda hadde ikke vurdert om det var skjedd vesentlig og stabil endring i alle relevante forhold som begrunnet den opprinnelige tillatelsen, opplyser Borgarting lagmannsrett.
AA170627 Dette vedtaket ble kjent ugyldig i tingretten, og denne dommen blir nå stående etter avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett.
VG170626 | Nokas-dømte Metkel Betew tilbake til forvaring ¶ Borgarting lagmannsrett har konkludert med at Nokas-dømte Metkel Betew skal tilbake i forvaring etter å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse.
VG170626 Betew anket avgjørelsen, og ankeforhandlingene ble gjennomført i Borgarting lagmannsrett i midten av juni.
SA170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
DB170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
DA170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
DA170626 Mandag bestemte Borgarting lagmannsrett at Betew skal tilbake til fengsel for brudd på vilkårene om løslatelse fra forvaring.
BT170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
AP170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
AA170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
VG170622 Men da den såkalte Bolivia-saken kom opp for Borgarting lagmannsrett i 2012, vedgikk han via videolink at han hadde rekruttert de tre norske jentene til å smugle kokain i koffertene til Norge.
DB170622 Juryen i Borgarting lagmannsrett har kjent 40-åringen som er tiltalt for å ha antent huset til sorenskriveren i Hamar, skyldig i drapsforsøk.
DB170622 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett har pågått siden begynnelsen av mai.
AA170622 Da den såkalte Bolivia-saken ble behandlet av Borgarting lagmannsrett i Norge i 2012 innrømmet mannen at han hadde rekruttert de tre norske jentene til å smugle kokain til Norge. ( ©NTB ) ¶
DB170618 Scanbox vant opprinnelig i Oslo tingrett, men Telenor anket og vant i Borgarting lagmannsrett.
AP170617 Pham har anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.
AP170617 Chris Pham har gjennom sin advokat anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
AP170617 - Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett, opplyser forsvareren, advokat Marius Dietrichson.
VG170614 Men både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste politiets begjæring.
SA170614 De tidligere fotballspillerne ble dømt til ett år og to måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar.
SA170614 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
DN170614 Kendrick Wallace ( 71 ) ble i Borgarting lagmannsrett dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon i forbindelse med gjødselprodusenten Yaras forsøk på å komme seg inn i India og Libya på 2000-tallet.
DB170614 De tidligere fotballspillerne Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til ett år og to måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar.
DB170614 ( Dagbladet ) : Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra en 53 år gammel kvinne, som tidligere i år ble dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha påkjørt og drept Charlotte Bøhler Wilhelmsen ( 26 ) i september 2014.
AP170614 Sjåføren ble enstemmig frifunnet i Oslo tingrett, men dømt i Borgarting lagmannsrett.
AP170614 De tidligere fotballspillerne ble dømt til ett år og to måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar.
AP170614 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170614 Saken startet i Borgarting lagmannsrett onsdag.
AA170614 Det er satt av to dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett. ( ©NTB ) ¶
DB170613 I mai fastslo Borgarting lagmannsrett at Trandum-fengsling av barn bryter forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
BT170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.
AP170613 Dagen før ankesaken skulle starte i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. januar 2016, ble Eriksen tatt av saken etter innsigelser mot hans habilitet.
AP170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.
AP170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.
AP170613 Det skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til denne uken.
AP170613 oktober 2014 etter at dommerne i Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett trodde mer på Betews løfter om et nytt og bedre liv enn på fagfolkene som advarte mot løslatelse.
AA170613 Dommene er noe mildere enn i Borgarting lagmannsrett.
VG170611 Etter at rettssaken har blitt utsatt to ganger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Nokas-dømte Metkel Betew ( 38 ) skal tilbake i forvaring.
VG170611 Dette forholdet er imidlertid ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle onsdag og torsdag denne uka.
FV170611 Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag og vil pågå fram til fredag 23. juni.
AP170611 Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag og vil pågå fram til fredag 23. juni.
AA170611 Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag og vil pågå fram til fredag 23. juni.
AP170610 Ytterligere en mann ble pågrepet, men han ble løslatt av Oslo tingrett og av Borgarting lagmannsrett, som mente det ikke var skjellig grunn til mistanke om medvirkning til drap.
AP170610 Ytterligere en mann ble pågrepet, men han ble løslatt av Oslo tingrett og av Borgarting lagmannsrett, som mente det ikke var skjellig grunn til mistanke om medvirkning til drap.
VG170609 Dermed er dommen fra Borgarting lagmannsrett rettskraftig.
VG170609 STYRKET MISTANKE : Borgarting lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten om at terrormistanken mot 17-åringen er styrket.
VG170609 - Terrorhandling ¶ Borgarting lagmannsrett, som i går forkastet 17-åringens anke, skriver at 17-åringen risikerer å bli idømt en streng straff.
VG170609 - Delte terrorvideo ¶ 17-åringen anket fengslingen til Borgarting lagmannsrett, som var enig i at etterforskningen hadde styrket mistankegrunnlaget.
DB170609 Anken ble i går forkastet av Borgarting lagmannsrett.
AP170609 juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
AA170609 juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
VG170608 I mars i år slo imidlertid Borgarting lagmannsrett fast at staten likevel ikke har behandlet Breivik på en umenneskelig måte, og ga han ikke medhold i noen av punktene.
SA170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
SA170608 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten.
FV170608 I begrunnelsen for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
FV170608 FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten.
FV170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
FV170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
DB170608 Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.
DB170608 ¶ FÅR IKKE ANKE : Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten.
DB170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
DA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
DA170608 Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.
DA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
DA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
AP170608 mars i år kom dommen i ankesaken fra Borgarting , som aldri var i tvil i sin dom : Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene.
AA170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
AA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
AA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
AA170608 I begrunnelsen for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
AA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
AA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
AA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
AA170606 Påtalemyndigheten valgte å anke frifinnelsen til Borgarting lagmannsrett, som har satt av én dag til behandlingen av saken.
SA170605 Etter at rettssaken har blitt utsatt to ganger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Nokas-dømte Metkel Betew ( 38 ) skal tilbake i forvaring.
SA170605 Dette forholdet er imidlertid ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle onsdag 14. juni og torsdag 15. juni.
AP170605 Etter at rettssaken er blitt utsatt to ganger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Nokas-dømte Metkel Betew ( 38 ) skal tilbake i forvaring.
AP170605 Dette forholdet er imidlertid ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle onsdag og torsdag denne uken.
SA170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
SA170602 En 34 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel i 30 dager for å ha slått ned en motspiller under en fotballkamp i 4. divisjon.
DN170602 Foto : Gunnar Lier ¶ Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder, melder NRK.
DB170602 ¶ DØMT : En 34 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel i 30 dager for å ha slått ned en motspiller under en fotballkamp i 4. divisjon.
DB170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170602 Mannen anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har avvist anken, skriver Vårt Land.
DB170602 Lørdag er selve Lotto-dagen og potten er på 14 millioner ! fra norsk tipping ¶ Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180 000 fondskunder.
AP170602 | Lagmannsretten åpner for gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder ¶ Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder.
AP170602 Mens Røde Kors kåret Norge til verdens beste land for barn, dømte Borgarting lagmannsrett Norge for umenneskelig behandling av asylbarn.
AP170602 Mens Redd Barna kåret Norge til verdens beste land for barn, dømte Borgarting lagmannsrett Norge for umenneskelig behandling av asylbarn.
AP170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
AP170602 En 34 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel i 30 dager for å ha slått ned en motspiller under en fotballkamp i 4. divisjon.
AA170602 Mannen anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har avvist anken, skriver Vårt Land.
AA170602 Straffen i Borgarting lagmannsrett er lik straffen mannen ble dømt til i Oslo tingrett i november 2016.
AA170601 Hussain får ikke behandlet den delen av dommen som knytter seg til trusler mot en aktør i rettsvesenet, ifølge ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett torsdag.
AA170601 Deler av anken til Ubaydullah Hussain vil umulig føre fram, mener Borgarting lagmannsrett.
VG170531 Borgarting lagmannsrett har imidlertid vurder saken annerledes.
DA170531 Borgarting lagmannsrett har imidlertid vurder saken annerledes.
AP170531 Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett.
DN170529 Borgarting lagmannsrett dømte Ski og Follo Taxi for overtredelse av forbudet mot konkurransehemmende avtaler etter at de to selskapene hadde gitt felles anbud på drosjekjøring for Oslo universitetssykehus.
VG170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DB170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
AP170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
AA170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DB170525 Til tross for at Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett, Sunnmøre tingrett og nå Frostating lagmannsrett har fastslått at jenta skal utleveres til Spania, blir hun sittende i Spjelkavik kyrkje.
DB170525 Noe som seinere er bekreftet og godtatt av Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.
VG170524 Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at hun ikke kan dømmes på grunn av de nye reglene om såkalt dobbelt straffbarhet i den nye straffeloven.
VG170524 I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at forsettlig heleri er straffbart i Dubai.
VG170524 Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett.
DN170524 En 48 år gammel kvinnelig, norsk statsborger er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for tiltale om grovt heleri av cirka 52,8 millioner kroner.
AP170524 | Tiltalt kvinne ( 49 ) frifunnet for grovt heleri i Nordea-saken ¶ Borgarting lagmannsrett har frifunnet en 49 år gammel kvinne for heleri av nesten 53 millioner kroner i den store Nordea-saken.
AP170524 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag fort å dømme henne for rollen hun spilte i den store Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.
AA170524 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag for å dømme henne for rollen hun spilte i Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.
VG170522 Da er han i tilfelle på nivå med sin nestkommanderende Johan Garbin, som i Borgarting lagmannsrett nylig fikk 14 og et halvt år for oppbevaring og salg av vel ett tonn hasj.
BT170522 Nå er dommen kommet fra Borgarting lagmannsrett.
BT170522 | Her er den ferske dommen fra Borgarting ¶ ¶
BT170522 Helse Bergen HF, staten v/Universitetet i Bergen og Innovest AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
BT170522 mars 2017 i Borgarting - 12 - 16-025171ASD-BORG/03 lagmannsretts hus over ni rettsdager.
AP170522 Arfan Bhatti som torsdag ble varetektsfengslet i fire uker, nådde ikke fram med sin anke i Borgarting lagmannsrett.
AA170522 Arfan Bhatti som torsdag ble varetektsfengslet i fire uker, nådde ikke fram med sin anke i Borgarting lagmannsrett.
VG170521 Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett og ba om oppsettende virkning slik at 37-åringen ikke ble løslatt.
VG170518 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
VG170518 I ankesaken i Borgarting lagmannsrett i 2009 ble han også frifunnet for drapsforsøket på Kolsås.
DN170518 Nå er ankesaken behandlet i Borgarting lagmannsrett og Bråthen ble nok en gang funnet skyldig i begge punkter i tiltalen.
DN170518 Bråthen anket saken, men er nå dømt i Borgarting lagmannsrett.
AP170515 For Borgarting lagmannsrett nøyde han seg med å kreve ca. tre millioner kroner, men tapte igjen.
DN170510 Aktuell : Funnet skyldig for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett og tiltalt for grovt bedrageri.
DB170510 Jan Vestrum, som skal ha fungert som ekstern konsulent i forbindelse med oppkjøpet i 2010, ble nylig dømt til fire års fengsel samt inndraging av over seks millioner kroner i Borgarting Lagmansrett, i en annen Økokrim-sak.
DB170510 Jan Vestrum, som skal ha fungert som ekstern konsulent i forbindelse med oppkjøpet i 2010, ble nylig dømt til fire års fengsel samt inndraging av over seks millioner kroner i Borgarting Lagmansrett, i en annen Økokrim-sak.
AA170509 Elleve personer er dømt til fengselsstraffer opp til 15 år i en omfattende narkotikasak i Borgarting lagmannsrett.
DN170508 Dataforeningene NUUG og EFN vant frem i Borgarting lagmannsrett i saken mot Økokrims beslag av domenet Popcorn Time.
AA170508 | Lagmannsretten skjerpet straffen i korrupsjonssak ¶ Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen for en tidligere styreleder i gruveselskapet Intex Resources.
DB170506 Borgarting lagmannsrett har avvist opphevelsesbegjæringen, fordi de to ikke varslet med en gang da de ble klar over forholdet.
VG170504 juli 2016 ble tre menn frikjent i Borgarting lagmannsrett for å ha dopet ned og gjengvoldtatt henne.
VG170504 Filmdistributøren vant i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett.
FV170504 Saken gikk for Borgarting lagmannsrett.
FV170504 Grunneieren er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og inndragning av 25 millioner kroner.
FV170504 De to medvirket ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune i Aust-Agder.
DN170504 Grunneieren er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og inndragning av 25 millioner kroner.
DN170504 De to medvirket ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune i Aust-Agder.
AP170504 Holmedal var advokat hos Regjeringsadvokaten i ni år og lagdommer i Borgarting fra 2009 til 2014.
AA170504 Grunneieren er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og inndragning av 25 millioner kroner.
AA170504 De to medvirket ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune i Aust-Agder.
AP170502 Da ankesaken mot Cappelens hasjnettverk nylig var oppe til doms i Borgarting lagmannsrett reduserte retten straffen for flere av medlemmene.
AP170502 Selv hadde ikke Bergby tenkt å sitte lenger og hadde allerede fått konstitusjon som ekstra lagdommer i Borgarting .
AP170429 Da ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett høsten 2016, er det klart at ingen av leietagerne bor på Skjetten. 48-åringen kjennes skyldig av juryen, og dommerne fastsetter straffen til 11 års fengsel.
AP170429 Da ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett høsten 2016, er det klart at ingen av leietagerne bor på Skjetten. 48-åringen kjennes skyldig av juryen, og dommerne fastsetter straffen til 11 års fengsel.
VG170428 I slutten av februar i år ble den betente konflikten mellom de to foreldrene avgjort i Borgarting lagmannsrett : ¶
DB170428 Franchistakerne Carpe Diem Invest og Sito har tidligere tapt i Oslo tingrett, nå har McDonald's også vunnet saken i Borgarting lagmannsrett, skriver Finansavisen.
AP170428 Øvre Romerike tingrett og Borgarting lagmannsrett dømte ham til fem års fengsel og til inndragning av henholdsvis 45 og 20 millioner kroner.
DB170427 Han henviser igjen til ansettelseskontrakten som Borgarting lagmannsrett sår tvil om.
DB170427 Badarneh anket - og vant fram i Borgarting lagmannsrett.
VG170426 Videre i kjennelsen legges det til grunn at Borgarting i sin tid ikke var ukjent med tvilen knyttet til ektheten av dokumentene.
VG170426 Odd Kalsnes ( 61 ) begjærte saken gjenåpnet etter at VG i fjor vinter avslørte at falske fakturaer, bankopplysninger og identitetspapirer ble lagt frem for Borgarting lagmannsrett da oppgjøret etter samlivsbruddet ble behandlet i 2015.
VG170426 Borgarting mente det var bevist at Kalsnes overfor sin eks-samboer hadde brutt avtaleforpliktelser knyttet til et privat boliglån som skulle ettergis.
AP170426 Borgarting reduserte straffen for Cappelens hasjkompiser ¶
DB170425 Han viser til den nylige dommen fra Borgarting lagmannsrett, der Maarud tapte potetgullstriden mot Orkla fordi varemerkeregistreringen av ordet « potetgull » ble funnet ugyldig.
AP170425 Han viser til den nylige dommen fra Borgarting lagmannsrett, der Maarud tapte potetgullstriden mot Orkla fordi varemerkeregistreringen av ordet « potetgull » ble funnet ugyldig.
VG170420 Storebroren til en Syria-farer fra Fredrikstad fikk sjokk da han leste om seg selv i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett at han hadde reist til Syria og blitt drept der.
VG170420 Han tok kontakt med Borgarting lagmannsrett omgående.
VG170420 BORGARTING LAGMANNSRETT : Den aktuelle rettssaken gikk her i februar og mars i år.
AA170420 Høyesterett opprettholder dermed dommen fra Borgarting lagmannsrett i november i fjor på 17 års forvaring, med en minstetid på 10 år for seksuelle overgrep, blant annet voldtekter.
VG170419 | Her er Cappelens medhjelpere ¶ Borgarting lagmannsrett tror på Gjermund Cappelens forklaring om hasjligaens virksomhet.
VG170419 Da Gjermund Cappelen vitnet i Borgarting lagmannsrett i oppbevaringssaken, sa han mer om rollene til de andre i nettverket enn tidligere.
VG170419 | Retten mener Cappelens forklaring er troverdig ¶ Borgarting lagmannsrett har lagt Gjermund Cappelens ( 50 ) forklaring til grunn i dommen mot de andre medlemmene av hasjligaen.
VG170419 I forbindelse med straffereduksjonen viser Borgarting lagmannsrett til at Høyesterett i den såkalte Wonderboy-saken tok utgangspunkt i et straffenivå på 12 år fengsel for profesjonell innførsel av 700-800 kilo hasj. * 1 « Brusselgeren » er dømt til 14 år og seks måneder i fengsel. 65-åringen er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen.
VG170419 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
AP170419 | Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett ¶ Borgarting lagmannsrett reduserer straffen for flere av medlemmene i Gjermund Cappelens hasjnettverk.
AP170419 | Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett ¶
AP170419 Resultatet for samtlige tiltale etter ankebehandlingen i Borgarting er redusert straff.
AP170419 Nå har det falt dom i Borgarting lagmannsrett over fem medlemmer av Cappelens hasjnettverk i Norge.
AP170419 I dommen fra Borgarting lagmannsrett blir « brusselgeren » omtalt som « sentral, uten å være hovedmann ».
AP170419 Fem menn satt på tiltalebenken i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DN170418 Staten ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale til sammen 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og de to skatteadvokatene.
AA170418 En 52 år gammel bilfører anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, som i mars dømte henne for uaktsomt drap etter en påkjørsel i Oslo i september 2014.
VG170406 Hasan Ahmed ( 46 ) og Adam Magomadov ( 23 ) fra Fredrikstad er dømt til henholdsvis fire og 7,5 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.
VG170406 - Min klient er glad for at han er renvasket for anklagen om at han gjorde avtale med IS om å begå terror, sa Nils Chistian Nordhus da klienten Ahmed ble funnet ikke skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett for to uker siden.
DB170406 Begge mennene ble kjent skyldige av juryen i Borgarting i å ha deltatt i ekstremistgruppen IS, men juryen fant at bare yngstemann hadde inngått terrorforbund.
AP170406 En 46 år gammel mann fra Fredrikstad ble i Borgarting langsmannsrett dømt til fire år i fengsel for å delta i IS' terrorvirksomhet i Syria.
AP170406 En 46 år gammel mann fra Fredrikstad ble i Borgarting langsmannsrett dømt til fire år i fengsel for å delta i IS' terrorvirksomhet i Syria.
AP170406 Begge mennene ble kjent skyldige av juryen i Borgarting i å ha deltatt i ekstremistgruppen IS, men juryen fant at bare yngstemann hadde inngått terrorforbund.
AA170406 Begge mennene ble kjent skyldige av juryen i Borgarting i å ha deltatt i ekstremistgruppen IS, men juryen fant at bare yngstemann hadde inngått terrorforbund.
VG170404 Mirmotahari avbildet ved en tidligere anledning, da han gikk fra Borgarting lagmannsrett etter en rettssak.
BT170404 Har også vært tiltalt for oppfordring til terror etter å ha hyllet terrorhandlinger på Facebook, men ble frikjent for dette i tingretten og senere i Borgarting lagmannsrett.
AA170403 - Ut fra mengden narkotika og hvordan stoffet var skjult i bilen, legger lagmannsretten til grunn at det var tale om et profesjonelt opplegg der formålet var økonomisk fortjeneste, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
VG170331 Kvinnen er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha kjørt på og drept Wilhelmsen i Oslo i september 2014.
VG170331 Her er han avbildet foran Borgarting lagmannsrett før han ble fengslet i juni i fjor.
BT170331 Politidirektoratet mener likevel at de har tilstrekkelig rettskildemessig dekning for sin tolking av loven, på tross av dommene fra Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett.
BT170331 I den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsrett mente retten at politiet hadde syndet på nettopp dette punkt, ved at de ikke hadde gjennomført en konkret vurdering av om klageren faktisk utgjorde en trafikksikkerhetsrisiko. | - Den er chill og ser fin ut ¶
BT170331 En dom i Borgarting lagmannsrett fra i fjor sommer slo fast at politiet i ett konkret tilfelle hadde misforstått loven.
BT170331 - Borgarting lagmannsrett mener dere misforstår loven, ved at dere ikke gjennomførte en konkret vurdering av hvorvidt vedkommendes rusbruk innebar at han var en risiko i trafikken ?
AP170331 Her er Borgarting lagmannsrett på befaring på åstedet.
AP170331 Dommen falt fredag ettermiddag i Borgarting lagmannsrett, og skyldspørsmålet er nå avgjort én gang for alle.
AA170331 En 52 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha kjørt på og drept en 26 år gammel kvinne i Oslo i september 2014.
AA170330 En tidligere styreleder i gruveselskapet Intex Resources er igjen kjent skyldig for korrupsjon og hvitvasking i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DN170329 Kjennelsen ble klar i Borgarting lagmannsrett onsdag.
DN170329 Aktuell : Funnet skyldig for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett ¶
BT170328 SNAKKET MYE : Voldtektssaken har paralleller til den omstridte Hemsedalssaken, hvor tre menn ble dømt for voldtekt i Hallingdal tingrett, men frikjent i Borgarting lagmannsrett.
VG170327 Tirsdag starter Borgarting lagmannsrett for andre gang behandlingen av ankesaken etter P-husdrapet i Oslo sommeren 2014, ¶
VG170327 Det framgår av en dom i Borgarting lagmannsrett datert mandag 27. mars.
DB170327 Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.
DB170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
AP170327 Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.
AP170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
AA170327 Tirsdag starter Borgarting lagmannsrett for andre gang behandlingen av ankesaken etter P-husdrapet i Oslo sommeren 2014, ¶
AA170327 Dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett kuttet mandag et halvt år av straffen fordi mannen tilsto den ene voldtekten.
AA170327 Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.
AA170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
AA170324 Han avsluttet fredag sin prosedyre i terrorsaken som har vært behandlet i Borgarting lagmannsrett den siste måneden.
AA170324 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i januar i fjor. ( ©NTB ) ¶
VG170323 Nå har også Borgarting lagmannsrett komme med sin avgjørelse i den sivile skattesaken mot Larsen.
VG170323 Berge Gerdt Larsen fikk delvis medhold i skattesaken mot Skatt Vest i Borgarting lagmannsrett.
VG170323 Nå har juryen i Borgarting kommet til an annen avgjørelse for Hassan Ahmed sin del.
VG170323 I morgen skal det prosederes over straffutmåling i Borgarting lagmannsrett.
VG170323 Det er juryens kjennelse fra Borgarting lagmannsrett i ettermiddag, bekrefter statsadvokat Frederik G.
VG170323 Det ble klart etter en jurykjennelse i Borgarting lagmannsrett i ettermiddag.
DN170323 Nå er Berge Gerdt Larsen frifunnet i Borgarting lagmannsrett også i skattesaken mot Skatt vest.
DB170323 Etter forvaringsdommen i Borgarting lagmannsrett anket danseren straffeutmålingen til Høyesterett.
BT170323 I dag kom dom i Borgarting lagmannsrett hvor domstolen gir Larsen delvis medhold i den sivile skattesaken.
AA170323 Saken mot de to mennene, som har gått for Borgarting lagmannsrett den siste måneden, fortsetter med prosedyrer over straffutmålingen fredag.
AA170323 En 24 år gammel mann fra Tsjetsjenia som sto tiltalt for IS-tilknytning, er i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i ha inngått terrorforbund.
AA170323 Nå har også Borgarting lagmannsrett komme med sin avgjørelse i den sivile skattesaken mot Larsen.
AA170323 Berge Gerdt Larsen fikk delvis medhold i skattesaken mot Skatt Vest i Borgarting lagmannsrett.
DB170321 ( Dagbladet ) : En 24 år gammel mann fra Uganda får ikke oppholdstillatelse i Norge, slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom mandag 20. mars.
DB170321 februar i år pågrepet av to politbetjenter i Borgarting lagmannsrett, før dommen i saken var klar.
BT170319 Borgarting lagmannsrett påla sistnevnte å betale 5 millioner kroner til Gjensidige.
AA170319 Borgarting lagmannsrett påla sistnevnte å betale 5 millioner kroner til Gjensidige.
AP170317 Onsdag startet Borgarting lagmannsrett ankeforhandlingene.
AP170317 Fredag morgen startet Borgarting lagmannsrett med befaring langs ring 2.
AP170317 Borgarting lagmannsrett på åstedet hvor Charlotte Bøhler Wilhelmsen ble kjørt ned på fortauet.
AA170317 Borgarting lagmannsrett forkastet anken til de to etterlatte et halvt år senere.
AA170317 Ankesaken har gått for Borgarting lagmannsrett i tre dager med siste rettsdag fredag.
AP170316 Professor emeritus Knut Tjøl Gjesdal oppsummerte tvilen som ble presentert for Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag på denne måten : ¶
AP170316 Professor emeritus Knut Tjøl Gjesdal oppsummerte tvilen som ble presentert for Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag på denne måten : ¶
DB170315 Onsdag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170315 Jeg husker rett og slett ingenting, fortalte Nittedal-kvinnen i Borgarting lagmannsrett onsdag morgen.
AP170315 Det er satt av tre dager til ankesaken i her i sal K32 i Borgarting tingrett. | 400.000 tyrkiske innvandrere bor i Nederland.
AP170315 Det er satt av tre dager til ankesaken i her i sal K32 i Borgarting tingrett.
AA170315 Onsdag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170315 Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og anket deretter til Høyesterett som nå har avvist anken.
AA170315 Da saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, ble Maarud dømt til å betale 800.000 kroner i sakskostnader til Orkla.
FV170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
BT170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AP170314 Onsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170312 Ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett søkte han asyl med falskt navn.
DB170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken.
AP170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken.
AA170310 To selskaper som er franchisetakere i McDonald's, Sito som driver McDonald's på Nidarvoll i Trondheim og Carpe Diem Invest fra Bergen, har anket til Borgarting lagmannsrett, etter at de tapte mot McDonald's i Oslo tingrett, skriver Finansavisen.
AA170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken.
AA170310 Borgarting lagmannsrett starter 15. mars behandlingen av ankesaken der en kvinnelig bilfører er tiltalt for ved uaktsomhet å ha kjørt på en mor som gikk på fortauet med en barnevogn.
DN170309 I tingretten ble kravet om erstatning avfeid, mens i den nylig avsagte dommen i Borgarting lagmannsrett åpnes det for erstatning i oppsigelsesperioden på et halvt år.
DB170308 Nå har Kommisjonen for Gjenopptakelse av straffesaker behandlet saken, og slått fast at det som var en rettskraftig dom må opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett.
AA170308 Nå har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fastslått at saken må opp i Borgarting lagmannsrett på nytt, skriver Dagbladet.
AA170308 De fem medarbeiderne til Cappelen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til mellom fem og 16 års fengsel i 2015, men i ankesaken i Borgarting lagmannsrett har aktor lagt ned påstand om strengere straff, melder NRK.
VG170307 56-åringen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for drapet og er for tiden under soning av dommen. 56-åringen har tilstått å ha begått et drap i fengselet, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.
DB170307 Tre menn ble i juli frikjent for voldtektsanklagene av mindretallet i Borgarting lagmannsrett.
DB170307 Hallingdal tingrett slo fast at Andrea Voll Voldum ble dopet og voldtatt av de tre mennene, men i Borgarting lagmannsrett ble de tre til slutt frikjent.
DB170307 Tre menn ble i juli frikjent for voldtektsanklagene av mindretallet i Borgarting lagmannsrett.
DB170307 Hallingdal tingrett slo fast at Andrea Voll Voldum ble dopet og voldtatt av de tre mennene, men i Borgarting lagmannsrett ble de tre til slutt frikjent.
AP170307 Lagdommer ved Borgarting lagmannsrett er uenig i leppekrem-dommen.
AP170307 Domsutvalget for Norges idrettsforbund etablerer i leppekrem-saken en terskel for uaktsomhet som er langt strengere enn den vi ser i samfunnet ellers, skriver lagdommer ved Borgarting lagmannsrett.
AP170307 Lagdommer ved Borgarting lagmannsrett er uenig i leppekrem-dommen.
AP170307 Domsutvalget for Norges idrettsforbund etablerer i leppekrem-saken en terskel for uaktsomhet som er langt strengere enn den vi ser i samfunnet ellers, skriver lagdommer ved Borgarting lagmannsrett.
DA170306 Asker og Bærum tingrett tillot først søksmålet fremmet, mens Borgarting lagmannsrett kom i sin behandling til at saken måtte avvises fordi stiftelsen ikke hadde sterk nok tilknytning til saken, og heller ikke representerer passasjerene på den aktuelle flygingen.
VG170303 Avgjørelsen er anket og vil bli behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett i løpet av vinteren.
SA170303 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble nylig utsatt fordi Betew er syk, opplyste forsvarer Marius Dietrichson til NTB.
DB170303 Mannen ble nylig dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett.
DB170303 Saken ble endelig avgjort i Borgarting lagmannsrett, 20. januar 2015, med en dom på fengsel i 60 dager, hvorav 45 ble gjort betinget.
DB170303 Dommen i Borgarting lagmannsrett ble ikke anket, og fikk stor betydning da en annen sak etter lang tids etterforskning kom for retten.
DB170303 Da dommerne i Borgarting mente at papegøyene ikke var å regne som « vilt », og Viltloven følgelig ikke skulle anvendes, ble den heller ikke anvendt i saken fra Dalane tingrett 28. oktober 2015.
DA170303 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble nylig utsatt fordi Betew er syk, opplyste forsvarer Marius Dietrichson til NTB.
AA170303 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble nylig utsatt fordi Betew er syk, opplyste forsvarer Marius Dietrichson til NTB.
AA170303 Mannen ble nylig dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett.
VG170302 Med enkle hjelpemidler kunne man finne navnet på den psykisk syke, mindreårige jenta dømt for Vollen-drapet på nettsidene til Borgarting lagmannsrett.
VG170302 Jentas advokat Cecilie Nakstad reagerer med vantro når VG fortalte at Borgarting hadde publisert navnet på hennes klient.
VG170302 Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting Lagmannsrett forteller at dommen ble lagt ut på grunn av stor offentlig interesse.
DA170302 Borgarting lagmannsrett slår fast at Breivik ikke har vært utsatt for tortur eller uverdig behandling, og at han ikke er påført isolasjonsskader.
DA170302 Borgarting lagmannsrett ga staten full oppreisning etter at staten ble dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
AP170302 Nylig ble mannen dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett.
AP170302 Opprettholder Høyesterett den grundige og enstemmige vurdering fra Borgarting lagmannsrett, kan Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ) i Strasbourg bli neste etappe.
AA170302 De er fremsatt i umiddelbar sammenheng med et gjennomført drap, og det var selve drapsvåpenet - en blodig kniv - som ble brukt for å understøtte de verbale truslene ", heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
VG170301 Den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett knuser i virkeligheten tingrettens begrunnelser, lovforståelse og konklusjon.
VG170301 Staten har likevel ikke behandlet Anders Behring Breivik på en umenneskelig og nedverdigende måte, slår Borgarting lagmannsrett fast.
VG170301 * Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar i Skien fengsel.
VG170301 Hun var forberedt på den varslede anken til Høyesterett, som Breiviks advokat Øystein Storrvik varslet umiddelbart etter Borgarting lagmannsretts offentliggjøring av dommen.
VG170301 AUF-leder Mani Hussaini er lettet over at Borgarting lagmannsrett mener at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke strider mot menneskerettighetene.
DB170301 ¶ Vil ANKE : Øystein Storrvik, Anders Behring Breiviks advokat, vektlegger at de ønsker å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170301 Nå har altså Borgarting lagmannsrett gitt staten en full seier : en frikjennelse på alle punkter.
DB170301 Kilde : Dagbladet / Øystein Storrviks sluttinnlegg til Borgarting lagmannsrett ¶
DB170301 Før ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, sendte Breviks advokat Øystein Storrvik et sluttinnlegg til retten.
DB170301 Det var ikke Borgarting lagmannsrett enig med tingretten i.
DB170301 Det slår Borgarting lagmannsrett fast i sin ankebehandling av saken.
DB170301 4000 brev sendt og mottatt ¶ Borgarting langmannsrett mener at staten ikke har brutt EMK art. 8.
DB170301 Vil ANKE : Øystein Storrvik, Anders Behring Breiviks advokat, vektlegger at de ønsker å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170301 Nå har altså Borgarting lagmannsrett gitt staten en full seier : en frikjennelse på alle punkter.
DB170301 I dommen fra Borgarting lagmannsrett begrunner de sin avgjørelse med Breiviks - etter forholdene - svært gode soningsforhold.
DB170301 Et av stridstemaene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, var den lille menneskelige kontakten Breivik fikk.
DB170301 Det var ikke Borgarting lagmannsrett enig med tingretten i.
DB170301 Det slo Borgarting lagmannsrett fast i dag etter ankebehandlingen av Breiviks søksmål mot staten.
DB170301 Det slo Borgarting lagmannsrett fast i dommen som kom tidligere i dag, etter ankebehandlingen av Breiviks søksmål mot staten.
DB170301 Det er en vurdering Borgarting lagmannsrett er grundig uenig med tingretten i.
DA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
DA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett.
DA170301 Sejersted gikk metodisk igjennom flere punkter i dommen fra Borgarting lagmannsrett og la blant annet vekt på at lagmannsretten hadde kommet fram til sine slutninger ut fra en bred helhetsvurdering, noe han mente var noe mangelfullt i tingrettens dom.
DA170301 Anders Behring Breivik under ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
BT170301 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett.
BT170301 Det er dermed ingen overraskelse at Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom til vidt forskjellige konklusjoner.
BT170301 Borgarting lagmannsrett mener risikoen for spektakulær vold er høy, og at det strenge soningsregimet er nødvendig.
BT170301 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett.
AP170301 Slik er rettens begrunnelse ¶ Borgarting begrunner sin beslutning om at soningsforholdene ikke er i strid med menneskerettighetene slik : ¶
AP170301 mars : Borgarting lagmannsrett var aldri i tvil i sin dom : ¶
AP170301 Her kan du lese hele dommen fra Borgarting lagmannsrett ¶
AP170301 Slik begrunner Borgarting sin beslutning om at soningsforholdene ikke er i strid med menneskerettighetene : ¶
AP170301 I dag fikk Sejersted fullt medhold av Borgarting .
AP170301 Her kan du lese hele dommen fra Borgarting lagmannsrett ¶
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
AA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett.
AA170301 Foto : NTB SCANPIX ¶ Borgarting lagmannsrett.
AA170301 Breiviks soningsforhold er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett.
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
AA170301 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett.
AA170301 Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at de vil anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.
VG170227 I disse dager går ankesaken for Borgarting lagmannsrett.
VG170227 Forsvareren varsler at han vil legge frem omfattende dokumentasjon på 52-åringens helseproblemer i forbindelse med straffeutmålingen i hasjsaken som pågår i Borgarting lagmannsrett.
DN170227 Ankesaken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett, der han etter å ha vært til stede første rettsdag, har uteblitt av helsemessige årsaker.
DB170227 « China » sier til aktor Lars Erik Alfheim at han ikke er villig til å forklare seg, eller svare på spørsmål på grunn av at ankesaken hans går i Borgarting lagmannsrett.
AP170227 Det skjedde da Oslo tingrett behandlet søksmålet hans, og det kan skje igjen når Borgarting lagmannsrett avsier dom i ankesaken onsdag formiddag.
AP170227 Mannen står for tiden i en ankesak Borgarting lagmannsrett, og er på frifot selv om han i Asker og Bærum tingrett ble dømt til 16 års fengsel for sin rolle i Cappelens hasjnettverk.
AP170227 Mannen har anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som nå behandler ankesaken.
AP170227 Ankesaken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett, der han etter å ha vært til stede første rettsdag, har uteblitt av helsemessige årsaker.
AP170227 Alle fem får for tiden ankesaken sin behandlet i Borgarting lagmannsrett etter at de høsten 2015 ble dømt til mer enn 60 års fengsel til sammen i Asker og Bærum tingrett.
AA170227 Under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett har erkjent delvis straffskyld.
AA170227 Mannen nektet i stor grad å svare på spørsmål fra statsadvokat Lars Erik Alfheim og viste til at han sitter som tiltalt i Borgarting lagmannsrett.
VG170226 Dommen er anket, og saken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett.
VG170226 56-åringen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for Oppsal-drapet, som er beskrevet som en ren likvidering.
SA170226 De to Syria-farerne som ble domfelt i Oslo tingrett for å ha sluttet seg til IS og inngått terrorforbund, får saken sin prøvd for Borgarting lagmannsrett.
AP170226 I Borgarting lagmannsrett ble mannen dømt til 17 år og seks måneders fengsel.
AA170226 I Borgarting lagmannsrett ble mannen dømt til 17 år og seks måneders fengsel.
VG170225 Mannen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for Oppsal-drapet, som er beskrevet som en ren likvidering.
AP170225 I Borgarting lagmannsrett ble mannen dømt til 17 år og seks måneders fengsel.
AA170225 I tingretten ble mannen dømt til 16 års fengsel, men Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen.
VG170222 Raz Mohammad Akhonzada er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
VG170222 Familiefaren Raz Mohammad Akhonzada ( 37 ) ble i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i drapet på sin to år gamle datter Havin.
DB170222 En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
AP170222 I utgangspunktet tilsier dette en straff på fire og et halvt års fengsel, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.
AP170222 En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
AA170222 En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
VG170220 Dommen er anket og behandlingen av denne saken pågår nå i Borgarting lagmannsrett.
DB170220 Seks måneder av straffen er gjort betinget av Borgarting lagmannsrett.
DB170220 Borgarting lagmannsretts flertall på seks dommere mener at samfunnsstraff ikke er anvendelig i en sak som dette, framkommer det av domsslutningen.
DB170220 Jeg har gjort mye dumt, men jeg skjønte at dette kom til å bli en fusjon en dag, sier Cappelen, som forteller at han først synes det var vanskelig å snakke om de andre i nettverket sitt, som da var hans venner, men som nå sitter på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett tiltalt for narkotikavirksomhet.
DA170220 Det understrekes i dommen fra Borgarting lagmannsrett at den seksuelle aktiviteten var frivillig fra jentenes side, og det påpekes i formildende retning at aldersforskjellen mellom partene ikke var veldig stor.
AA170220 Dommen ble anket, og rettssaken i Borgarting lagmannsrett gikk i gymsalen i Skien fengsel i januar. ( ©NTB ) ¶
AA170220 mars ¶ Borgarting lagmannsrett skal 1. mars avsi dommen om soningsforholdene for terrordømte Anders Behring Breivik.
AP170219 Tre eritreere, en iraker, en ugander og to barn født i Norge har vunnet frem i Borgarting lagmannsrett i et gruppesøksmål.
VG170217 I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett ble eksdirektøren dømt til syv måneders ubetinget fengsel for vold mot Neils kone, Eryka.
VG170217 Borgarting lagmannsrett slår fast at eksdirektøren var ansvarlig for den situasjonen som oppsto ved naboens inngangsdør ved at han angrep det amerikanske paret på den måten han gjorde.
DB170217 Chelsea og Man City på lørdagskupongen ¶ fra Norsk Tipping ¶ BORGARTING LAGMANNSRETT ( Dagbladet ) : Like før klokken 12 i dag, ble en 24 år gammel asylsøker fra Uganda pågrepet inne i rettsalen i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
DB170217 BORGARTING LAGMANNSRETT ( Dagbladet ) : Like før klokken 12 i dag, ble en 24 år gammel asylsøker fra Uganda pågrepet inne i rettsalen i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
AA170217 I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett ble eksdirektøren dømt til sju måneders ubetinget fengsel for vold mot amerikanerens kone.
DN170216 Høyer undersøkte idømte sakskostnader i Borgarting lagmannsrett i 2015, i saker som gikk i opptil to dager.
VG170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
SA170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
SA170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
SA170215 januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
SA170215 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DB170215 ( Dagbladet ) : Tre personer, to spillere og en gambler ble dømt til fengselsstraffer for kampfiksing i Borgarting Lagmannsrett.
DB170215 Nå fortsetter Ayman Al-Azawys sak sin runddans i rettsapparatet, i neste omgang i Borgarting lagmannsrett.
DA170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
DA170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
AP170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170215 januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170215 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
SA170214 Foto : Erlend Aas / NTB scanpix ¶ Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Metkel Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
DA170214 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Metkel Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
AA170214 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Metkel Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
VG170213 Ikke tilstrekkelig ¶ Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
VG170213 I dag vedtok Borgarting lagmannsrett å forkaste anken og dommen fra tingretten blir stående.
VG170213 HAR RETT TIL IDENTITETSPAPIRER : - Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra staten i en sak der ni personer som har fått asyl, ble nektet reisebevis.
SA170213 Nå slår Borgarting lagmannsrett fast at å nekte reisedokument kun på grunn av vanlig tvil om ID, ikke har vært i tråd med flyktningkonvensjonen, melder NRK.
AA170213 Nå slår Borgarting lagmannsrett fast at å nekte reisedokument kun på grunn av vanlig tvil om ID, ikke har vært i tråd med flyktningkonvensjonen, melder NRK.
SA170212 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
DA170212 Kommer Borgarting lagmannsrett til samme resultat, må Betew sone det som nå er igjen av forvaringsdommen på 16 år.
DA170212 Det er ikke tatt ut tiltale i denne saken, og den er heller ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle tirsdag og onsdag.
DA170212 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
AP170212 Samfunnsvernet vil stå sentralt når Borgarting lagmannsrett tirsdag skal vurdere om Metkel Betew kan slippes ut på prøve.
AP170212 Kommer Borgarting lagmannsrett til samme resultat, må Betew sone det som nå er igjen av forvaringsdommen på 16 år.
AP170212 Det er ikke tatt ut tiltale i denne saken, og den er heller ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle tirsdag og onsdag.
AP170212 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
VG170211 Kommentar BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Og nå sitter de her og prøver å unngå å tyste på hverandre.
VG170211 BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Og nå sitter de her og prøver å unngå å tyste på hverandre.
DB170211 Stemningen i Borgarting var slik den gjerne er : Oppmerksomme jurymedlemmer som noterer nøye på ark etter ark, profesjonelle aktører som utfører jobben med nøktern tilnærming og tiltalte som småprater litt med advokatene sine, men ellers virker å være preget av stundens alvor.
DB170211 Ankesaken for de fem andre går nå i Borgarting lagmannsrett.
VG170210 Han anket til Borgarting lagmannsrett, der dommen ble skjerpet til 17 års fengsel.
DB170210 ( Dagbladet ) : I dag vitner Gjermund Cappelen ( 50 ) i ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot fem menn som skal ha tilhørt Cappelens hasjliga.
BT170210 I RETTEN : Gjermund Cappelen vitnet fredag mot sine gamle kamerater i Borgarting lagmannsrett.
BT170210 Det var ikke noe hjertelig gjensyn mellom Gjermund Cappelen og medlemmene av hans gamle hasjliga i Borgarting lagmannsrett fredag.
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AP170210 Også hasjleveranser til ham ble belyst gjennom Cappelens vitnemål i Borgarting lagmannsrett fredag, etter spørsmål fra aktor.
AP170210 I Borgarting lagmannsrett hersker en langt mer gemyttlig stemning.
AP170210 Da inntok han vitneboksen i Borgarting lagmannsrett, hvor fem av medlemmene i hasjligaen hans får prøvet sine saker på nytt.
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AA170210 Han er imidlertid urolig over utviklingen i Borgarting lagmannsrett i Oslo, landets største ankedomstol.
AA170210 - For å løse situasjonen i Borgarting må vi ta ett nytt krafttak som innbefatter endringer i arbeidsmåter, noen flere stillinger og dermed noen økte bevilgninger fra Stortinget i revidert nasjonalbudsjett, sier Urke. ( ©NTB ) ¶
AA170210 Det var ikke noe hjertelig gjensyn mellom Gjermund Cappelen og medlemmene av hans gamle hasjliga i Borgarting lagmannsrett fredag.
DB170209 Afghaneren ble onsdag ettermiddag kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett.
DB170209 Borgarting lagmannsrett har nå avsluttet hovedforhandlingen.
DB170209 ¶ ANKESAK : Borgarting lagmannsrett har besluttet at Kristian Valens anke over en dom i Oslo tingrett, skal behandles på nytt i lagmannsretten.
DB170209 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har besluttet at det blir en ny behandling av Kristian Valens dom fra september i fjor.
DB170209 Statsadvokat Erik Førde la i Borgarting lagmannsrett ned påstand om ti års forvaring og med samme minstetid, men lagmannsretten falt altså ned på samme straffeutmåling som Asker og Bærum tingrett gjorde i fjor sommer. 17-åringen er det første barnet i norsk rettshistorie som er dømt til forvaring.
AA170209 Borgarting lagmannsrett er ikke i tvil om at mannens rolle var å være innenlands kurer av narkotika.
AA170209 Komikeren og artisten Kristian Valens anke over dommen i Oslo tingrett skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AA170209 Straffen er ett år kortere enn det aktor la ned påstand om da saken gikk for Borgarting lagmannsrett.
AA170209 Afghaneren ble onsdag ettermiddag kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett.
AA170209 Borgarting lagmannsrett har nå avsluttet hovedforhandlingen.
VG170208 KJENT SKYLDIG : Familiefaren Raz Mohammad Akhonzada ( 37 ) er i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i drapet på sin to år gamle datter Havin.
VG170208 Familiefaren Raz Mohammed Akhonzada, som var tiltalt for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud, er kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett.
VG170208 Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff han skal dømmes til.
DB170208 Mannen ble funnet skyldig etter alle punktene i tiltalen i Oslo tingrett, og Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen.
DB170208 ( Dagbladet ) : Mannen som var tiltalt for å ha drept en toåring på Ellingsrud, er kjent skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett.
BT170208 Risikerer 21 års fengsel ¶ Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff mannen skal dømmes til.
BT170208 Mannen som var tiltalt for å ha knivdrept sin to år gamle datter på Ellingsrud, er kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett.
AP170208 Risikerer 21 års fengsel ¶ Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff mannen skal dømmes til.
AP170208 Mannen som var tiltalt for å ha knivdrept sin to år gamle datter på Ellingsrud, er kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett.
BT170207 Ombudet viste til at politiet ikke har innrettet seg etter en dom fra Borgarting lagmannsrett, der et slikt vedtak ble omgjort.
DB170206 « Øst » sitter nå i en ankesak i Borgarting lagmannsrett, der Gjermund Cappelen er innkalt som vitne.
DB170205 Blant dem er Frode Sulland, fast forsvarer ved Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norges Høyesterett.
DB170205 Samtidig som denne saken pågår i Oslo tingrett, sitter noen av Cappelens samarbeidspartnere i Borgarting lagmannsrett.
AA170205 Politiets generelle praksis er blitt kritisert i en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett og av Sivilombudsmannen.
VG170204 Ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, har 41-åringen hevdet at hans DNA kan ha havnet på kvinnen gjennom avsmitte ved et tilfeldig møte eller lignende.
DB170204 - Hva om vår statsminister hadde skrevet det samme ? spør Dagbladet Sulland, som er fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norges Høyesterett og er tidligere dommerfullmektig i Grimstad.
FV170203 Illustrasjonsfoto : Berit Roald / NTB scanpix FOTO : Roald, Berit ¶ Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til åtte utenlandske kvinner som de er dømt for å ha ranet og mishandlet, skriver Dagbladet.
DB170203 ¶ KAMPFIKSINGSSAKEN : Advokatene Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170203 Illustrasjonsfoto : Berit Roald / NTB scanpix FOTO : Roald, Berit ¶ Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til åtte utenlandske kvinner som de er dømt for å ha ranet og mishandlet, skriver Dagbladet.
DN170202 Ankesaken i gassrørstriden der staten er saksøkt, startet tirsdag i Borgarting lagmannsrett denne uken.
DB170202 ¶ NEI I 2010 - JA I 2017 : Borgarting lagmannsrett har snudd i vurdering av prostituertes rett til framtidig, tapt arbeidsfortjeneste.
DB170202 Den forrige lagmannsrettsdommen i en slik sak kom i 2010 i nettopp Borgarting , men da med motsatt resultat.
DB170202 Alle fire anket straffeutmålingen, men to trakk anken før behandlingen i Borgarting lagmannsrett i slutten av januar.
DB170202 Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene de er dømt for å ha ranet og mishandlet.
AP170201 Borgarting lagmannsrett avviste Benadis anke.
DB170131 Samtidig sier han at han brydde seg mest om Jensen-saken, og mindre om oppbevaringssaken som ble etterforsket av politiet i Asker og Bærum parallellt, som nå pågår i Borgarting lagmannsrett.
DB170131 Flere av dem sitter på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett i dag.
AP170131 Borgarting med skarp kritikk mot nytt overvåkingsforslag : « Dommerne må ikke oppfattes som E-tjenestens forlengede arm » ¶
AP170131 I en annen sak i 2013 ble to narkokurerer innvilget 35 prosent strafferabatt i Borgarting lagmannsrett etter uforbeholdne tilståelser i en kokainsak. 20 prosent ble gitt for tilståelsene, og de siste 15 prosent ble gitt fordi de samarbeidet med politiet.
AP170129 Tirsdag skal de møte til ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett.
AP170129 Tirsdag møter fem av de medtiltalte til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.
SA170127 Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, som dømte Maarud til å betale 800.000 kroner i sakskostnader til Orkla.
DB170126 Det er denne dommen - fra Borgarting lagmannsrett - som UNE ikke vil anke.
DB170126 ( Dagbladet ) : - I dag har jeg fått beskjed om at UNE har besluttet å ikke anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, sier advokat Jan Birkeland på telefon til Dagbladet.
DB170126 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har avvist islamisten Arfan Bhattis anke over dommen han i Oslo tingrett fikk for å ha utøvd vold mot kona.
AP170126 Islamisten Arfan Bhattis anke er forkastet av Borgarting lagmannsrett.
AP170126 FOTO : Kyrre Lien / NTB scanpix ¶ Borgarting lagmannsrett forkastet Bhattis anke torsdag, men Bhatti og hans forsvarer John Chr.
AP170126 Borgarting lagmannsrett besluttet først å nekte anken fremmet, men Bhatti tok saken videre til Høyesterett, som slo fast at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt.
AP170126 Oslo ( NTB ) : Islamisten Arfan Bhatti anker til Høyesterett etter at Borgarting lagmannsrett har forkastet anken i saken der han er dømt for vold mot ektefellen sin.
AP170126 Borgarting lagmannsrett besluttet først å nekte anken fremmet, men Bhatti tok saken videre til Høyesterett, som slo fast at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt.
AP170126 ) og statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten i Borgarting lagmannsrett under saken mot Arfan Bhatti.
DB170125 Han har sittet varetektsfengslet siden, siktet for drapsforsøk, men ble torsdag for ei uke siden løslatt av Borgarting lagmannsrett.
AP170120 Kyrre Grimstad, lagdommer, Borgarting lagmannsrett ¶
FV170119 Førstelagmann Ola Dahl i Norges største ankedomstol Borgarting , sier to-fem er nokså ventet.
FV170119 Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting er skuffet.
BT170119 Førstelagmann Ola Dahl i Norges største ankedomstol Borgarting , sier to-fem er nokså ventet.
BT170119 Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting er skuffet.
BT170119 Førstelagmann Ola Dahl i Norges største ankedomstol Borgarting , sier to-fem er nokså ventet.
BT170119 Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting er skuffet.
AP170119 Førstelagmann Ola Dahl i Norges største ankedomstol Borgarting , sier to-fem er nokså ventet.
AP170119 Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting er skuffet.
AP170119 Førstelagmann Ola Dahl i Norges største ankedomstol Borgarting , sier to-fem er nokså ventet.
AP170119 Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting er skuffet.
DN170118 Tidligere Yara-direktør Ken Wallace ( 71 ) er dømt til syv års fengsel i Borgarting lagmannsrett.
DB170118 SKIEN ( Dagbladet ) : Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik holder sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett, for anledningen flyttet til terroristens soningssted Skien fengsel.
DB170118 ¶ PROSEDYRE : Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik holder i dag sin prosedyre for Borgarting lagmansrett.
DB170118 ANKE : Borgarting lagmannsrett behandler ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
AP170118 Dommen er anket og kommer opp for Borgarting lagmannsrett senere denne måneden.
AP170118 Sjette og siste dag av ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, som pågår i gymsalen i Skien fengsel, starter onsdag.
DN170117 Tidligere Yara-direktør Ken Wallace ( 71 ) er dømt til syv års fengsel i Borgarting lagmannsrett.
DN170117 Skjalg Bøhmer Vold ¶ Borgarting lagmannsrett mener tidligere Yara-direktør Ken Wallace skal dømmes til syv års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India.
DN170117 Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen mot Wallace til syv år, mot 2,5 år som han ble idømt i Oslo tingrett.
DB170117 Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett idag tirsdag.
DB170117 ¶ SJU ÅRS FENGSEL : Tidligere juridisk direktør i Yara fikk straffen i Borgarting lagmannsrett i dag.
DB170117 Wallace er i Borgarting lagmannsrett dømt til sju års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India.
DB170117 - KRENKENDE : Breivik ankom retten og gjorde en høyreekstrem hilsen, i starten av ankesaken i Borgarting lagmannsrett om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
AP170117 71 år gamle amerikanske statsborgeren Kendrick Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170117 Tirsdag og onsdag er det prosedyrer i ankesaken i Borgarting i fengselet i Skien der Behring Breivik har gått til søksmål mot staten.
AP170117 Borgarting med skarp kritikk mot nytt overvåkningsforslag.
DN170116 En tidligere juridisk direktør i gjødselgiganten Yara International får tirsdag dommen for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett.
DN170116 Dermed er det bare han som skal domfelles i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170116 Vil ikke ha noen « kursing » av dommerne ¶ Borgarting er samtidig skeptisk til at E-tjenesten skal « kurse dommerne », som lagmansretten kaller det.
AP170116 Og Borgarting får støtte fra Dommerforeningen som mener det « strider mot alminnelige prinsipper for å sikre uavhengighet » at kontrollen skal skje i E-tjenestens egne lokaler.
AP170116 Les flere av Aftenpostens ledere : ¶ | Borgarting med skarp kritikk mot nytt overvåkingsforslag : « Dommerne må ikke oppfattes som E-tjenestens forlengede arm » ¶
AP170116 I høringsuttalelsen fra Borgarting , Norges største lagmannsrett, slår førstelagmann Ola Dahl klart fast at det er nødvendig med avstand mellom dommerne og E- tjenesten.
AP170116 Henning Carr Ekroll ¶ Borgarting : Uaktuelt ¶
AP170116 - Kan reise tvil om domstolenes uavhengighet ¶ Borgarting mener « forhåndskursing » kan skape « uheldige psykologiske bindinger mellom E-tjenesten og den enkelte dommer » og mener det er egnet til å reise tvil om domstolens uavhengighet.
AP170116 | Borgarting med skarp kritikk mot nytt overvåkingsforslag : « Dommerne må ikke oppfattes som E-tjenestens forlengede arm » ¶
AP170116 som sandpåstrøere », skriver Borgarting lagmannsrett i sin høringsuttalelse om forslaget til Digitalt grenseforsvar.
AP170116 Borgarting Lagmannsrett i Oslo sentrum er Norges største.
AP170116 Vil ikke ha noen « kursing » av dommerne ¶ Borgarting er samtidig skeptisk til at E-tjenesten skal « kurse dommerne », som lagmansretten kaller det.
AP170116 Og Borgarting får støtte fra Dommerforeningen som mener det « strider mot alminnelige prinsipper for å sikre uavhengighet » at kontrollen skal skje i E-tjenestens egne lokaler.
AP170116 I høringsuttalelsen fra Borgarting , Norges største lagmannsrett, slår førstelagmann Ola Dahl klart fast at det er nødvendig med avstand mellom dommerne og E- tjenesten.
AP170116 Henning Carr Ekroll ¶ Borgarting : Uaktuelt ¶
AP170116 - Kan reise tvil om domstolenes uavhengighet ¶ Borgarting mener « forhåndskursing » kan skape « uheldige psykologiske bindinger mellom E-tjenesten og den enkelte dommer » og mener det er egnet til å reise tvil om domstolens uavhengighet.
AP170116 | Borgarting med skarp kritikk mot nytt overvåkingsforslag : « Dommerne må ikke oppfattes som E-tjenestens forlengede arm » ¶
AP170116 som sandpåstrøere », skriver Borgarting lagmannsrett i sin høringsuttalelse om forslaget til Digitalt grenseforsvar.
AP170116 Borgarting Lagmannsrett i Oslo sentrum er Norges største.
DB170115 Holden fikk medhold av Oslo tingrett, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen inn for Borgarting lagmannsrett, som bestemte at saken likevel skulle føres for retten.
DB170113 I RETTEN : Anders Behring Breivik ( 37 ) ankommer rettssalen i dag, på dag tre av ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DB170113 Frank Eide, avdelingens leder, forklarer seg i dag i Borgarting lagmannsrett, i menneskerettssaken Breivik har anlagt mot staten.
DB170113 - Hver tirsdag vil jeg bidra til å gjøre hverdagen litt bedre for kongerikets kanskje mest foraktede person, sier han i Borgarting lagmannsrett - for anledningen flyttet til Breiviks soningssted.
DB170112 Jeg er ikke korrigert, og har blitt særere og særere, sier Anders Behring Breivik ( 37 ) i vitneboksen i Borgarting lagmannsrett.
DB170112 I dag har Borgarting lagmannsrett satt av to timer til Breiviks forklaring.
DB170112 Breivik ( 37 ) overrasket flere tilhørere under sitt halvannen time lange innlegg i Borgarting lagmannsrett.
DB170112 SKIEN ( Dagbladet ) : Psykiater Randi Rosenqvist, som siden 2012 har vært faglig ansvarlig for risikovurderingene av Anders Behring Breivik ( 37 ), forteller i dag Borgarting lagmansrett om sine vurderinger av terroristen.
BT170112 Nå er saken til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.
BT170112 GYMSAL : I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel.
BT170112 FOR STATEN : Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører ankesaken i Borgarting for staten som ble dømt for menneskerettighetsbrudd i tingretten.
AP170112 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører ankesaken i Borgarting for staten, kalte Behring Breivik både rasjonell og veltalende i retten torsdag ¶
AP170112 I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel.
AP170112 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører ankesaken i Borgarting for staten, kalte Behring Breivik både rasjonell og veltalende i retten torsdag ¶
AP170112 I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel.
FV170111 Han slapp til i Borgarting lagmannsrett med sitt innledningsforedrag helt på tampen av rettsdagen.
DB170111 Eldens klient ble dømt både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
DB170111 Dommen fra Borgarting lagmannsrett viser at flere menn angrep Arshad ved halv ett-tida natt til 28. september 2013.
DB170111 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fortsetter sitt innledningsforedrag i Skien fengsel, der Borgarting lagmannsrett behandler søksmålet Breivik har anlagt mot staten.
DB170111 SKIEN ( Dagbladet ) : Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted viser Borgarting lagmannsrett eksempler på den omfattende brevkorrespondansen mellom Anders Behring Breivik ( 37 ) og enkeltpersoner.
AP170111 Helsearbeideren har anket denne dommen og Borgarting lagmannsretten skal etter planen behandle saken 31. januar.
AP170111 Ankesaken om Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett går i gymsalen i Telemark fengsel i Skien.
FV170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
FV170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
DB170110 - Det han sier i retten, må ses i lys av hans ideologiske prosjekt, og hvordan han bruker hele prosessen til å spille et spill, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett - for anledningen flyttet til Skien fengsel, der Breivik soner.
DB170110 SKIEN ( Dagbladet ) : Da Anders Behring Breivik ( 37 ) ankom Skien fengsel i dag, hvor Borgarting lagmannsrett behandler søksmålet han har anlagt mot staten, startet han med å gjøre en høyreekstrem hilsen.
DB170110 Ankesaken i gang ¶ Borgarting lagmansrett starter i dag behandlingen av ankesaken der Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene.
DB170110 Borgarting lagmannsrett starter ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
BT170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
BT170110 - Kontrollen av brevkorrespondanse, besøk og telefonering er dessuten godt innenfor rammene menneskerettighetene setter, argumenterte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
BT170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
BT170110 - Kontrollen av brevkorrespondanse, besøk og telefonering er dessuten godt innenfor rammene menneskerettighetene setter, argumenterte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170110 Behring Breivik ble geleidet inn av flere fengselsbetjenter i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Telemark fengsel i Skien tirsdag litt over halv ett.
DN170109 Skatteklagenemndas vedtak mot Transocean oppheves i en fersk dom i Borgarting lagmannsrett.
DB170109 For det resterende er saken vunnet i og med at anken ble trukket », heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170109 Gjennom mine mange år som lekdommer, både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, tjenestegjorde jeg aldri i en så stor sak som denne.
DB170109 januar går ankesaken i Borgarting lagmannsrett i Skien.
AP170109 For det resterende er saken vunnet i og med at anken ble trukket », heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
AP170109 Han ventet nå på at saken skal komme opp for Borgarting lagmannsrett, og var ikke varetektsfengslet.
DB170107 Statsadvokat Trude Antonsen som aktorer saken i Borgarting lagmannsrett ønsker ikke å kommentere tolkefeilene overfor Dagbladet.
DB170107 Når ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett denne uken, tok advokat Feydt opp forholdet.
DB170107 Da advokatene Monica Behn Jacobsen og Fridtjof Feydt overtok som forsvarere for en av de dømte albanerne, før saken skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett, klaget klienten over at det var mye feil i tolkingen.
DB170106 I dag kom svaret på ankesaken i Borgarting lagmannsrett, og det ble bestemt at de to jentene får bli i Norge likevel.
DB170106 ) og advokat Nicolay Skarning, som representerte Holship Norge AS, da havnekonflikten i Drammen ble behandlet i Borgarting lagmannsrett høsten 2014.
AP170105 I februar skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
DB170104 ¶ KAMPFIKSINGSSAKEN : Aktor Asbjørg Lykkjen og Kristoffer Staver i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
SA170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
SA170103 januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
SA170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017.  ¶ * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170103 januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017.  ¶ * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AA170103 januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DB161231 I går fikk han nyheten om at han får bli i Norge etter at Borgarting lagmannsrett kjente UNEs vedtak ugyldig.
DB161231 Han skal feire avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett.
DB161231 Han ble beskyldt for å samarbeide med utlendinger og mottok trusler gjennom en tredjemann, ifølge Borgarting lagmannsretts dom.
DB161231 For Borgarting var særlig det faktum at Faiz er sønn av en etterretningsoffiser som hadde ansvaret for å innhente opplysninger om Taliban og andre opprørere til blant annet Nato som gjorde at han ikke kunne sendes til Afghanistan.
DB161231 Flertallet i Borgarting kom til at Faiz' korte tid som tolk ligger så lang tilbake i tid at han ikke vil peke seg ut som et tilstrekkelig interessant mål for opprørere.
DB161231 Faiz hadde fått avslag på oppholdssøknaden, men i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett vant han nemlig mot Utlendingsnemnda som ville sende ham tilbake til Afghanistan.
DB161231 ADVOKAT : Jostein Løken, hos Advokatfirmaet Elden, representerte Faiz i Borgarting lagmannsrett.
AP161215 I en kjennelse i Borgarting lagmannsrett fra 4. oktober slås det fast at førerkortbeslag ikke er « urimelig eller et uforholdsmessig inngrep ».
AP161208 - Borgarting lagmannsrett har behandlet 17 anker etter fengslingene av 62 afghanere, med endelig asylavslag forrige måned.
DN161014 Vigeland tapte saken fullstendig i Borgarting lagmannsrett i juni.
BT160815 Det er ingen aksjon som kan endre Borgarting lagmannsretts avgjørelse.
BT160815 Aksjonene etter dommen i Borgarting lagmannsrett, der tre menn ble frifunnet for voldtekt av kvinnen i Hemsedal, er formentlig satt i verk for å reagere konkret på denne avgjørelsen og sette søkelyset på kvinners rettssikkerhet som offer i voldtektssaker.
SA160719 Dommen fra Borgarting lagmannsrett er riktig og viktig, mener kjøpernes advokat Thomas Andersen.
BT160719 Dommen fra Borgarting lagmannsrett er riktig og viktig, mener kjøpernes advokat Thomas Andersen.
AP160719 Dommen fra Borgarting lagmannsrett er riktig og viktig, mener kjøpernes advokat Thomas Andersen.
DN160622 Arne Vigeland ( 41 ) tapte mot sine naboer i Borgarting lagmannsrett.
AP160603 Statsadvokat Tormod Haugnes i Rogaland advarte Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett mot å prøveløslate Nokas-dømte Metkel Betew, men ble ikke hørt.
AP160603 Likevel bestemte Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett at Metkel Betew skulle løslates på strenge vilkår.
AP160525 Danseren Julio Kopseng er i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 års forvaring, med 10 års minstetid for voldtekt og overgrep mot i alt 19 kvinner.
AP160523 Likevel gikk både Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett med på å prøveløslate Betew, på strenge betingelser og vilkår.
AP160420 Juryen i Borgarting lagmannsrett synes å ha resonnert langs samme linje da den nylig frikjente mulla Krekar for trusler og oppfordring til straffbare handlinger.
AP160418 Mulla Krekar krever 200.000 kroner i oppreisning etter at han i Borgarting lagmannsrett ble frikjent for trusler etter å ha sittet mer enn et halvt år i varetekt, melder TV 2.
AP160407 Erstatningssummen blir imidlertid satt ned fordi bakgrunnen for truslene i februar 2015 var Halmat Gorans egne handlinger, uttaler Borgarting lagmannsrett i dommen.
AP160217 Han påpeker at Borgarting lagmannsrett allerede har sagt at det Malthe-Sørenssen har gjort, « neppe kan anses som korrupsjon i straffelovens forstand ».
AP160216 Klomsæt nektet for lekkasjene og ble frifunnet i Oslo tingrett, men etter at påtalemyndigheten anket avgjørelsen, kom Borgarting lagmannsrett til motsatt resultat i februar 2014.
AP160209 Nå viser en fersk dom i en arbeidsrettssak fra Borgarting lagmannsrett at også selvjustisen i bransjen er like streng.
AP160209 Nå har flertallet i Borgarting lagmannsrett konkludert med at oppsigelsen av P-betjenten var gyldig.
AP160122 Hovedmannen bak Manglerud-drapet er dømt til 14 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.
AP160119 Dagen før ankesaken skulle starte i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. januar i år, ble Eriksen tatt av saken etter innsigelser mot hans habilitet.
AP160115 Hovedmannen må dømmes til 14 års fengsel, mens en medvirker må få noe strafferabatt fordi han har samarbeidet med politiet og dømmes til ti års fengsel, ba aktor om i Borgarting lagmannsrett fredag.
AP160115 Ankesaken var berammet til å begynne i Borgarting lagmannsrett forrige uke.2016 : Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen blir tatt av saken dagen før den skulle starte.
AP160114 To menn på 29 og 30 år er av juryen i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i drapet på restauranteieren Mohammad Arshad, det såkalte Manglerud-drapet.
AP160106 Heller ikke ankesaken i Borgarting lagmannsrett gikk Hagens vei.